Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugčne Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 - 7950477
T 06 19313976
email: supplementInformatie gevraagd!


Wie weet meer van onderstaande kunststukjes?


Leur, een Brabants dorpsgezicht


Olieverf op linnen, het werk is rechtsonderaan gesigneerd: "J. v. Iersel, Leur". Het zal hierbij ongetwijfeld gaan om Leur van Etten-Leur.


Houtdruk van de aartsengel Michael


De aartsengel Michael die de duivel overwint.
Randschrift: "Sancte Michael Archangele qui draconem infernalum vicisti confirme nos" (vertaling: "Gij, die de helledraak hebt overwonnen, versterk ons" (met dank aan...).
De Helpoort te Maastricht


Een vierdelig tegeltableau, monochroom, bruin, met afgebeeld de veldzijde van de Helpoort te Maastricht, zonder de houten uitbouw boven de doorgang. En met links op de achtergrond het westwerk van de O.L. Vrouwenbasiliek.
Hoogstwaarschijnlijk naar een (kleuren-?)litho van Alexander Schaepkens (J. Chr. Ant. Alexandre) (1815-1899)?Een waar hulpstuk voor biecht en verlossing!

Een 'do-it-yourself' avant la lettre

Geistliche unterrichtungh wie man sich zur Beicht / von vielen verflossenen Jahren bereiten sol / also dass man auff das allerlengst in zwo Stunden/ zu einer Generall Beicht/ ohn einig Schreiben/ fertig sein can/ wofern nur mit rechtem ernst/ diese hierin vorgeschriebene mittel und Weege observirt und gehalten werden.

Gestellt durch die PP. Conventuales Minnenbrüders S. Francisci Ordens zu Cöln.

Gedruckt zu Cölln / Bey Michael Dehmen vor der Laurentianer Bursch Im Nahmen Jesus 1639

Minnenbrüders = Minderbrüder / Minderbroeders


home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 - 7950477
T 06 19313976
info@supplementboek.nlhomeDe CS-AGENDA, het overzicht voor culturele en aanverwante activiteiten in het Rijk van Nijmegen en omgeving.

Informatie over Supplement, Beek Ubbergen en zijn muzen.


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjes


Boeken koesteren
Wat te doen met niet (meer) gekoesterde boeken.


home

© 2001 Supplement. design: rob melssen