Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen


Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)

email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uurRechtstreeks van de uitgever

Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


Een overzicht van de tweedehands aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplement


GEARRIVEERD!

Water als wapen in Ooijpolder en DuffeltWater als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50

De publicatie verhaalt over de strijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Ooijpolder en Duffelt. Toen de Canadezen de aanval openden, kregen ze te maken met een waterlinie van de Duitsers, en die hadden daar misschien zelf nog wel het meeste last van.
'Water als wapen' levert een schat aan nieuwe informatie. Deze publicatie is rijkelijk voorzien van illustraties, waarvan vele nog nooit eerder gepubliceerd uit Britse en Canadese archieven.De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00

Het boek brengt op een levendige en prettig leesbare wijze het leven en het zware werk van de steenfabrieksarbeiders in beeld, zoals we die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben gekend.
Dit alles kon tot stand komen dankzij het speurwerk van Wim Ebben. Over een reeks van vele jaren heeft hij vele families en instanties benaderd, hun (familie)albums met foto’s gekopieerd en thuis gedigitaliseerd. Zo is zijn passie uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling van duizenden foto’s met de ‘steenoven en het steenovenvolk’ als onderwerp.

Voor foto's uit het boek: De Steenmakers


WONEN AAN DE STRAATWEG VAN VROUWENDAAL TOT BRONHEUVEL

Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Prijs € 30,00


De ‘Straatweg’ is al 2000 jaar een belangrijke verbindingsweg tussen Nijmegen en Duitsland. Aan de weg, die onderaan de stuwwal ten oosten van Nijmegen naar de huidige Duitse grens loopt, is ook een lange bewonersgeschiedenis verbonden.
Dit boek geeft per (verdwenen) huis een beeld van het dagelijks leven aan de huidige Ubbergseweg (Nijmegen) en Rijksstraatweg (Ubbergen) door de eeuwen heen. Het start bij de voormalige gemeentegrens tussen Nijmegen en Ubbergen, het Vrouwendaal, en eindigt bij de grens van de vroegere Heerlijkheid Ubbergen.
Het boek is rijk geïllustreerd met honderden foto’s, prenten, bouwtekeningen, aktes, advertenties, kaarten, ansichtkaarten van de huizen, bewoners en omgeving. Annemiek Lukassen verrichtte jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van percelen in de voormalige gemeente Ubbergen. Pieternel Coenen-van Kerkhoff is kunst- en architectuurhistorica en schreef de teksten.
‘Wonen aan de Straatweg’ is een initiatief van de Stichting Margot van Boldrikfonds te Beek-Berg en Dal.


zie voor meer informatie over deze stichting Margot van Boldrikstichting

Op zaterdag 27 januari 2018 is het boek onder zeer grote belangstelling gepresenteerd in antiquariaat Supplement op de Van Randwijckweg 2 te Beek-Berg en Dal.
NIEUW / NEW!

Panorama Nijmegen


Panorama Nijmegen: Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal / M. Begheyn-Huisman. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2017. - 144 p. - ISBN: 978908947070 6
Prijs € 22,50

De Nijmegenaar komt thuis van noord naar zuid. Als hij over een van de drie Waalbruggen de stad nadert en haar unieke silhouet ziet, opklimmend tegen de heuvelrug, maakt zijn hart een sprongetje. Dit boek presenteert vele gezichten op de stad door de eeuwen heen en saai wordt dat niet. Het zijn steeds andere kunstenaars die de stad schilderen, met andere ogen. Dat is de kracht van dit boek. Er is meer. In de schilderijen, tekeningen en foto's is de voltooid verleden tijd van de stad te zien en dat maakt weemoedig. De donjon van de Valkhofburcht die eeuwenlang het silhouet domineerde en die ineens, door sloop, verdween. De prachtige gebouwen aan de kade die voorgoed verdwenen zijn. De kerktorens die weg werden gevaagd in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook nieuwe gebouwen, na de oorlog toegevoegd aan het panorama, zijn afgebeeld.


Tuin 'de Villa'


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


Van Brugman tot Ter Balkt


Van Brugman tot Ter Balkt: zeven eeuwen dichters met Nijmegen als halteplaats / Joan ten Hove, Riny Jans. - Nijmegen: 2016. - 260 p.
Prijs € 19,95

In 'Van Brugman tot Ter Balkt' worden 42 dichters beschreven die in de laatste zeven eeuwen Nijmegen als halteplaats hebben gehad. Tussen Johannes Brugman – die door de uitdrukking 'praten als Brugman' in de Nederlandse taal doorleeft – en de veelvuldig onderscheiden H.H. ter Balkt krijgen chronologisch geordend nog veertig andere dichters een welverdiend artikel.


Werken langs de Waal


Werken langs de Waal: Industrieel erfgoed in Nijmegen / Thea van den Heuvel (foto's), Michiel Kruidenier (tekst). - Nijmegen: De Onderste Steen, 2016. - ISBN 978-90-822156-2-5
Prijs € 19,95
Een boek over gloeilampen en schoenen, vallende schoorstenen, oude fabrieksgebouwen, met smeuïge anekdotes en historische feiten. Een boek met boeiende teksten, schitterende architectuurfoto's en nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal.
Nijmegen kent een rijk industrieel verleden. 24 Industriële gebouwen, complexen en terreinen worden nader besproken. Wat is er met deze objecten gebeurd? En zijn ze nog bruikbaar voor de toekomst?
Het boek nodigt uit tot discussie over de grote herbestemmingsopgaven waar de stad momenteel voor staat, zoals de Honig, het slachthuis en de energiecentrale. Kortom: een boek waar verleden, heden en toekomst samenkomen.


De Duivelsberg / pannenkoekenhuis

Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Monografie Harry van Kuyk (1929-2008)


Harry van Kuyk (1929-2008). Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken / Dr. Joost de Wal (red.). - Ooij: Van Kuyk Uitgevers, 2016. - Otabind met flappen, 416 p., 400 ill.
ISBN 978-90-800610-4-0 / NUR 642
Prijs: € 49,95


Op 11 september 2016 verscheen de monografie over de Nijmeegse kunstenaar Harry van Kuyk (Zevenaar 1929 – Nijmegen 2008): Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken.

Van Kuyk was een volstrekt eigenzinnige eenling in de wereld van de grafiek. In 1969 ontwikkelde hij een nieuw procedé voor de grafische kunst: de reliëfdruk. Op een speciale pers drukte hij in lompenpapier een extreem hoog en tegelijkertijd diep reliëf, zonder inkt: wit op wit. Van Kuyks reliëfdrukken bereiken ‘onmogelijke’ niveauverschillen van bijna twee centimeter. Ze gaan daarmee veel verder dan de bekende blinddruk, die een maximaal reliëf van een paar millimeter kent. Het procedé is nog altijd uniek.

Van Kuyks geometrische en typografische prenten waren in de jaren zeventig een groot succes. De kunstwereld rekende hem onmiddellijk tot de Nederlandse avant-garde. Men vergeleek zijn werk met de wandreliëfs van ‘witte’ kunstenaars als Jan Schoonhoven en Ad Dekkers. Veel van zijn reliëfdrukken bundelde Van Kuyk in hoogst originele cassettes en kunstenaarsboeken. De oplages waren klein. Zijn befaamde Groot Abecedarium uit 1973 werd internationaal bekroond.

Van Kuyk had ruim honderd solo- en groepstentoonstellingen en exposeerde onder meer in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
Zijn werk bevindt zich in het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, het Haags Gemeentemuseum, Museum Het Valkhof, Museum Voorlinden / Caldic Collectie, de Koninklijke Bibliotheek en tal van internationale collecties.

Wit op wit. En zwart. is het eerste boek over Harry van Kuyk, en het eerste boek over een opzienbarende vorm van minimalisme in de beeldende kunst.
De monografie bevat: heruitgegeven teksten van Harry van Kuyk, boekhistoricus prof. dr. G.W. Ovink en kunstcriticus Lambert Tegenbosch; nieuwe artikelen van Paul van Capelleveen (conservator moderne drukken, Koninklijke Bibliotheek) over Van Kuyks bibliofiele kunstuitgaven, en dr. Joost de Wal (kunsthistoricus) over de techniek van de reliëfdruk en over de eigen- tijdse Nederlandse, Franse en Amerikaanse kunst en grafiek – Jan Schoonhoven, Ad Dekkers, Ellsworth Kelly – waar Van Kuyk nadrukkelijk bij aansloot; een uitvoerige biografie, een oeuvrecatalogus, vertalingen in het Engels en ca. 400 illustraties van Van Kuyks belangrijkste reliëfdrukken en biografische foto’s.


Harry van Kuyk aan zijn reliëfdrukpers ‘Aldus Manutius’, atelier Van Nispenstraat, Nijmegen, 1973. Foto Ton Orizande


Huis Wylerberg


Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95


De Thornsche molen


Na 10 jaar noeste arbeid en inzet is uiteindelijk de herbouw van de Thornsche molen afgerond en staat deze wederom te pronken in polder. Na in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest te zijn en vervolgens de restanten zijn verwijderd, is de molen na ruim 70 jaar in oude luister hersteld. Bij de opening is het boek van de molen verschenen en uiteraard ook bij Supplement te verkrijgen:
Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00Beek, een voormalig lustoord

Onder deze titel is het derde boek van Frederik Boll verschenen over het verleden van het dorpje tussen de stuwwal en polderlandschap.

Nieuwe en ook jonge Bekenaren zullen het nauwelijks kunnen voorstellen, beseffen, maar in vervlogen tijden moet Beek een roemrijk wandelparadijs, een waar lustoord zijn geweest. Dat bewijzen oude prenten, ansichtkaarten, verhalen en ervaringen van tijdgenoten.
Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor afbeeldingen uit het verleden van Beek. Sites als 'Oud Beek' en 'Uit de oude doos' van Henk Baron getuigen daarvan. Daarnaast worden via whatsapp en faceboek regelmatig prentjes en foto´s van vroeger gedeeld.

Aan het begin van de negentiende eeuw ging Beek deel uitmaken van de nieuwe gemeente Ubbergen. Door de gemeentelijke herindeling in 2015 is daaraan na tweehonderd jaar een eind gekomen. Dat is wellicht een goed moment om eens terug te blikken naar de tijd van toen, maar ook om even over de schutting te kijken naar de nieuwe gemeentegenoten.

Met 'Beek, een voormalig lustoord' komt de lezer in aanraking met een bonte mengeling van verhalen, gebeurtenissen,feiten, meningen en anekdoten uit heden en verleden. Met name de negentiende eeuw speelt een rol van betekenis in dit boekje. Het is juist die periode dat Beek zich zal ontwikkelen van een armetierig gehucht tot een geliefd toeristendorp. En passant lezen we ook over watermolens, de kwade hond van meneer pastoor, de strijd tussen katholiek en protestant, dialect, richtlijnen voor de schout, drankmisbruik, lotgevallen van inwoners en over van alles en nog wat.

Titelgegevens: Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Historische atlas van de Ooij & Duffelt


Historische atlas van Ooijpolder & Duffelt: Een rivierengebied in woord en beeld / Jan van Eck. - Amsterdam: SUN, 2005. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 26,50Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00

Aan de hand van vele interviews en ruim twee jaar onderzoek in diverse bronnen, vertelt Jan van Eck, het levensverhaal van 24 jongemannen uit Leuth en Erlecom die als dienstplichtig soldaat naar “Ons Indië” worden uitgezonden met als opdracht “Orde en Vrede” te brengen. Hun ‘tienertijd’ ervaren ze tijdens oorlog en evacuatie. Op weg naar volwassenheid worden ze uit de gemeenschap Leuth – waar het leven zich nog stapvoets afspeelt – getrokken.
Vaak onvoldoende getraind en na een lange zeereis van 6 weken komen ze terecht in een niets of niemand ontziende guerrilla-oorlog. We schrijven 1947 en volgende jaren van de vorige eeuw. Nederland en zeker ook Leuth en omgeving likt nog de wonden van de Tweede Wereldoorlog als ‘onze jongens’ (want dat zijn het) afscheid moeten nemen van ouders, broers en zussen. Het Katholiek Thuisfront verstuurt brieven en pakketjes. Bij terugkomst wordt door het Dorpscomité een feestelijk onthaal georganiseerd. Maar niet allen komen terug. De gemeenschap Leuth betaalt een zware tol. Rond de jaren zestig dreigt een zelfde situatie in Ned. Nieuw-Guinea. Zes Leuthse dienstplichtigen worden uitgezonden naar ‘ons laatste restje kolonie’ in de oost.
Het resultaat is een prachtig boek geworden, waarin op boeiende wijze en met passie voor de mens de achtergrond, de gezinssituaties en de ervaringen van al deze dienstplichtigen wordt beschreven. Ook het Leuth van midden vorig eeuw wordt prachtig geschilderd. Een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van en de relatie van Nederland met Nederlands Oost-Indisch, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea, gaat vooraf aan de levensverhalen.
‘Hij sprak er eigenlijk nooit over’ is een telkens terugkerende opmerking tijdens de interviews met nabestaanden. Een stukje geschiedenis dat bijna was vergeten wordt aan de vergetelheid ontrukt. Mét dit boek krijgen ‘onze jongens’ een stem.


En weer dichter bij huis:


Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap: Symposium Hotel Sionshof 12 september 2014 / Leo ten Hag (red.). - Nijmegen: AWN, 2014. - garenloos gebrocheerd, 56 p.
prijs: € 10,00

Met veel aandacht voor de inventarisatie op de Duivelsberg te Beek Ubbergen en Market Garden.Overig nieuws-Het boek van Klaas Bouwer: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen.
Prijs: € 29,95

De Meerwijk is historisch en landschappelijk gezien een bijzonder rijke streek; ze omvat een drietal historische landgoederen en een aantal boerderijen, gelegen tussen Berg en Dal, Groesbeek en Heilig Landstichting. Het gebied kent een boeiende landschapsgeschiedenis en een minstens zo interessante bewoningsgeschiedenis.
In het boek wordt allereerst aandacht geschonken aan het landschap met zijn buitenplaatsen, boerderijen, bossen en landerijen. Parallel hieraan loopt het verhaal over de bezitsgeschiedenis, dat verteld wordt aan de hand van een vijftigtal personen en families. Het boek combineert hiermee een biografie van het landschap met veel informatie over bekende en onbekende families, die in de Meerwijk bezittingen hebben gehad. De rijke geschiedenis van dit gebied komt hiermee op een bijzondere wijze tot leven.

Uitgave in samenwerking met: Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting

Titelgegevens: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95


Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
Prijs: € 17,50 we zijn er bijna doorheen!

Uiteraard is er ook een Duitse versie beschikbaar:

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50 Es gibt noch welche!De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00


ill. uit het boek

Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Prijs: € 24,75Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
Prijs: € 25,00

Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00


Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / Herman Grote. - Bedum: Profiel, 2010. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p. - ill, z/w en kleur
ISBN 10: 90 5294 467 8
ISBN 13: 978 90 5294 467 8
Prijs: € 21,50
zie ook: Grote


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50

Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen, Eigen beheer, 2008.
uitverkocht!


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Prijs: € 11,95


In het kader van Indiebookday van zaterdag 21 tot en met 29 maart 2015 werd in Supplement extra aandacht gevraagd voor de (kleine) onafhankelijke uitgeverijen Huis Clos en IJzer. De navolgende nieuwe boeken zijn nog te koop in Beek.

Van Uitgeverij Huis Clos:

Meester Claus / Paul Claes. - [nr.56]. - € 12,50

Het vers wint: Van en over Kees Fens / ERIK VAN DE BERG, KEES FENS. - Korte beentjes 6. - [nr.55]. - € 3,50

Ine / HENRIËTTE HEEZEN, BEN LEENEN, TINEKE REIJNDERS e.a. (tekst), INE SCHRÖDER, GUSTAAF BEGAS, BART SORGEDRAGER e.a. (illustraties en fotografie). - Korte beentjes 5. - [nr.54]. - € 5,00

Een glorieus ding: 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter / JOHAN SONNENSCHEIN. - [nr.53]. - € 15,00

TimeZone: Lofzang op gebouw Kraanspoor / TIM ABELING LESSON (tekst) en MARIEKE VAN DIEMEN (fotografie). - [nr.52]. - € 35,00

Wie zwemt is keg / LEO HERBERGHS. - Met illustraties van Joseph Kerff. - Korte beentjes 4. - [nr.51]. - € 5,00

Portret als dubbelportret Toon Teeken / TOON TEEKEN. - Met een inleiding van Lex ter Braak. - [nr.49]. - € 37,50

Theater Levano: Een film en een boek over Chaim Levano / CAMIEL HAMANS, BEN VAN MELICK, KEES HIN. - [nr.46]. - € 27,50

En de grote rodekolen en de rode kroten rooien: Jan Hanlo's moedertaal / WIEL KUSTERS. - [nr.45]. - € 15,00

Enkele regels in de dierentuin / MISHA MENGELBERG. - [nr.43]. - € 19,50

Gebruiksaanwijzing der lyriek / PAUL VAN OSTAIJEN. - Bezorgd door Matthijs de Ridder. - [nr.42]. - € 15,00

Echo van de twintigste eeuw: Ensemble Contraint (1979-1999) / JOS FRUSCH en PAUL VAN DER STEEN. - [nr.39]. - € 25,00

Bewaarmachinist / WIEL KUSTERS. - Korte beentjes 3. - [nr.38]. - € 5,00

Leo de Bruin, typograaf / HENK HOEKS E.A. - [nr.36]. - € 19,50

Hij straalde / Leo Herberghs. - [nr.35]. - Korte beentjes 2. - € 5,00

Een verpakkingsspecialist: Over Willem Elsschot / CYRILLE OFFERMANS. - [nr.34]. - € 12,50

Complot rond een vierkant: De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006 / FREDERIKE HUYGEN en WILLIAM GRAATSMA. - [nr.32]. - € 20,00

20 Jahre Huis Clos Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung: 20 jaar Huis Clos Korte rondleiding door een virtuele expositie / RALF DE JONG. - [nr.25]. - € 8,50

Propere lieden contra prolurken / FRANK OKKER. - [nr.23]. - € 10,00

Dutch grey / Hollands grijs / JOHN HEJDUK. - [nr.21]. - € 12,50

Het reglement van de portrettenfirma ‘S.I. Witkiewicz’ / STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ. - [nr.20]. - € 16,00

Spoken van de Kapellekensbaan: Register bij het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon / JOS MUYRES. - [nr.18]. - € 11,50

Mijn gezamenlijk geknor / LEO HERBERGHS. - [nr.9]. - € 11,50

10 veelvoorkomende blunders bij de boekproduktie / JAN TSCHICHOLD. - [nr.6]. - € 9,00


Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement
Uw speciale aandacht voor:


Met gepaste trots:Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) / Nina Geerdink. - Hilversum: Verloren, 2012. - ingenaaid, 288 p. - ill.

ISBN: 978 90 8704279 0
Prijs: € 29,00

Door Roelof van Gelder 14 september 2012 besproken in NRC onder de titel "Een dichtende glazenmaker", zie Geerdink in NRC


Informatie over de inhoud:

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters. Dat doet zij aan de hand van het dichterschap van de katholieke Amsterdammer Jan Vos (1610-1667). Vos was glazenmaker van beroep en als schouwburghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol in een patronagerelatie met de Amsterdamse regentenelite die maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, maar ook als schouwburghoofd, glazenmaker en katholiek.begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement

home
De aanwinsten van deze en afgelopen weken aanwinsten

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement

begin van pagina


home


© 2001 supplement. design: rob melssen