Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugčne Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementALGEMENE INFORMATIETitelbeschrijvingen

Bij de beschrijving van de titels wordt gebruik gemaakt van enkele uitdrukkingen die hieronder nader worden toegelicht (met dank aan het Grafisch Woordenboek).
Voor meer informatie over de grafische woordenschat verwijzen wij gaarne naar de site van het Grafisch Woordenboek

Onze titelbeschrijvingen zijn summier maar u kunt altijd verdere navraag bij ons doen.
Wat we wel belangrijk vinden is de wijze van inbinden van het boek. Dit is vaak een aanwijzing voor de 'houdbaarheid' van een boek. Een boek dat alleen maar geplakt en een papieren omslag heeft (de uitvoering van veel paperbacks), is minder duurzaam dan een boek dat is genaaid en van een linnen band is voorzien en eventueel nog beschikt over de stofomslag.


Veel gebruikte termen:

band: Het buitenste omhulsel van een boekwerk, dat vervaardigt is uit hard (niet buigbaar) karton. De band van een boek kan linnenomplakt, (half)leeromplakt, papieromplakt of halflinnen zijn.
Daarnaast kan de band een ronde of rechte rug hebben.


boekblok: Een aantal katernen (eventueel op de een of andere manier aan elkaar bevestigd) zonder band, omslag en/of schutbladen, vormen samen een boekblok.
Om een boekblok komt gewoonlijk later een band of een omslag (eventueel schutbladen).


cahiersteek: Schriftensteek zoals vroeger de schoolschriften waren afgewerkt, de draad is aan de binnen- en buitenkant van het product zichtbaar.
De cahiersteek kan zowel handmatig als machinaal aangebracht worden. Meestal met 3 gaatjes in de rug, waarna het garen wordt aangebracht. Bij de machinale cahiersteek zit het knoopje bijna altijd aan de binnenkant. Bij de handmatige cahiersteek kan dit knoopje zowel aan de binnen- als aan de buitenkant aangebracht worden.


flap: Naar binnen gevouwen voor- en/of achterklep van een omslag.


fraktur: Benaming voor de sierlijke Duitse letters. Binnen de fraktur bestaat geen romein, cursief of kleinkapitaal. De fraktur is een soort cursief van sierlijke letters.


garenloos (gebrocheerd): Vergaarde katernen worden in de rug gefreesd, gelijmd en met een omslag omtrokken. Bij deze techniek wordt geen garen gebruikt, er wordt alleen gebruik gemaakt van lijm (soms overplakt met gaas).
De laatste jaren wordt de PUR-lijm in deze bindtechniek steeds vaker ingezet. Het eindresultaat met gebruik van de PUR-lijm is vele malen beter (sterker) dan gebruik met conventionele lijm. Het loslaten van de pagina's bij gebruik van PUR-lijm hoort daardoor bijna tot het verleden.


       genaaid: katernen worden aan elkaar genaaid (met garen) en vormen zodoende een boekblok.genaaid gebonden: katernen worden aan elkaar genaaid (met garen) en vormen zodoende een boekblok, daar omheen wordt een band aangebracht met behulp van schutbladen.


genaaid (gebrocheerd): katernen worden aan elkaar genaaid (met garen) en vormen zodoende een boekblok, daar omheen wordt een omslag aangebracht.


ISBN: International Standard Book Number, nummersysteem om alle boeken te kunnen onderscheiden en te identificeren.

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.
Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft, snel en eenvoudig is terug te vinden in databases. Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.
Het ISBN-systeem is er voor beroepsuitgevers, maar ook universiteiten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van het ISBN.

homeSupplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandelVan Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement
home


De CS-AGENDA, het overzicht voor culturele en aanverwante activiteiten in het Rijk van Nijmegen en omgeving.

Informatie over Supplement, Beek Ubbergen en zijn muzen.


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:

Zoeken bij collega's


Boeken koesteren
Wat te doen met niet (meer) gekoesterde boeken.


home


© 2001 Supplement. Design: rob melssen