Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugčne Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementCatalogus restanten Nederlandse literatuur

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar info@supplementboek.nl'Vers' van de 'Beekse' pers: "Stille wroeging" van Peter Paul Boonekamp

Bij uitgeverij Tandem Felix is de roman ‘Stille wroeging’ verschenen van de hand van de Beekse schrijver Peter Paul Boonekamp. Het boek (dat gedeeltelijk in Nijmegen speelt) is een psychologische roman waarin een moord het vertrekpunt vormt voor een aangrijpend verhaal. In de aaneenschakeling van gebeurtenissen waaruit de roman is opgebouwd, komen de karakters van de hoofdpersonen tot leven. Iedereen heeft een verborgen agenda, maar in de toenemende confrontatie tussen de karakters worden al die agenda’s meedogenloos geopend. Het leidt tot een ontknoping die geen winnaars oplevert.

De roman speelt in verschillende landen (naast Nederland in Mexico, Spanje, Indonesië en Frankrijk) en op verschillende tijdstippen. Thematische beschrijvingen, scherpe dialogen en tal van bespiegelingen wisselen elkaar af en vallen op door een mooie schrijfstijl en verzorgd taalgebruik.

Titelgegevens: Stille wroeging / Peter Paul Boonekamp. - Ubbergen: Tandem Felix, 2012. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 261 p.
ISBN: 90 5750 000 8
Prijs: € 15,00


Een recensie van het boek:

Hoewel men op grond van de flaptekst de indruk zou kunnen krijgen dat het hier om een whodunit zou kunnen gaan, behelst het boek heel wat meer. Het ontrafelen van het motief achter de moord op één van de drie fietsvrienden dient vooral als raamwerk voor het verkennen van de psychologische ontwikkeling van de drie hoofdrolspelers. Ze kunnen model staan voor drie manieren van ‘overleven’ in de volwassen wereld, de wereld waarin het jeugdig idealisme niet langer toereikend is en waarin compromissen gesloten moeten worden. Iedere lezer van boven de vijfendertig kan in zijn of haar eigen omgeving (of bij zichzelf !) moeiteloos deze drie varianten herkennen: degenen die probleemloos de stap van idealisme naar geldelijk gewin maken maar dat met open vizier doen, degenen die met een slecht geweten uit pragmatische overwegingen water bij de wijn doen en vervolgens in hun wereld vol compromissen een zekere mate van integriteit proberen te bewaren en degenen die de retoriek van het idealisme blijven volhouden maar zich ondertussen in werkelijkheid laten leiden door een niets en niemand ontziend opportunisme.
Het boek is een knappe combinatie van een goed verteld verhaal over de feitelijke ontknoping van de moord en een overtuigende schets van de verschillende manieren van in de wereld staan van de drie hoofdrolspelers, die deze ontknoping overtuigend maken. De auteur is er in geslaagd de drie hoofdrolspelers en vooral hun overwegingen en tegenstrijdigheden op een levensechte manier te beschrijven.
Daarnaast is het evident dat, waar specifieke thematieken aan de orde komen, de beschrijvingen berusten op gedegen research, zodat daar met kennis van zaken over geschreven kan worden.
Al met een al een bijzonder boek dat ik met zeer veel genoegen heb gelezen. Mijn inschatting is dat het, vanwege de genoemde combinatie van de verschillende aspecten, een gevarieerde groep lezers aan zal spreken.

Prof. dr. Nico Verloop
Universiteit Leiden


Maar ook nog een compliment voor de Beekse uitgever Tandem Felix die weer een verzorgde uitgave heeft gerealiseerd. Het boek is ingenaaid gebrocheerd met flappen en dat zie je niet meer vaak, petje af!
       Standplaats Zwagerman / Elik Lettinga (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - 1e druk, 160 p. Orig. pap. omslag met flappen, omslagontwerp en boekverzorging Ron van Roon. - Bijdragen over het werk van de Nederlandse schrijver (1963- ), o.a. Jessica Durlacher, Kester Freriks, Carel Peeters, Rob Schouten, Arie Storm, Koen Vergeer en Rogi Wieg.
Prijs: € 10,00Resterende aanbiedingen

De lyrische schoolmeester / Bertus Aafjes. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - Or. karton met omslag. 48 p. Reeks: De Ceder, deel 22. - Ill. in roodbruin: Maaike Braat. Omslag smoezelig.
prijs: € ?,00

Eenzame liedjes / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1911. - 3e druk. - Half leer gebonden.
prijs: € 5,00Battus. - Een kettertje verschik / Een lettertje verschil. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk.
prijs: € 4,00Battus. - De encyclopedie. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk.
prijs: € 5,00Opperlandse taal- & letterkunde / Battus. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk, paperback.
prijs: € 7,00

Hondeleven / Arie van den Berg. - Utrecht: Reflex, 1979. -1e dr., garenloos gebrocheerd, 39 p. - Novellenreeks nr.3. - Grafische verzorging en ills. Rinke Doornekamp
prijs: € 3,50Tindemans' dilemma / J. Bernlef. - Amsterdam: Februari Boekhandels, 1999. - 1e druk, geniet, 47 p. - Speciale uitgave van Februari Boekhandels.
Prijs: € 7,-De voorstad groeit / Louis-Paul Boon. - Brussel: A. Manteau NV, 1954. - Gecartonneerd, 258 p.
Prijs: € 10,00

Over mijn boeken / Louis Paul Boon. - Utrecht: Motion, z. j. [eind jaren zestig]. - 25 pp. Geniet, pap. 10,5 x 13 cm. - Mini Motion Pocket 001.
prijs: € 3,00a 2610 De fruitkar: Inleiding: W.F. Hermans / F. BORDEWIJK, W.F. HERMANS. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar: 1984. - De inleiding is een bewerkte versie van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in NRC Handelsblad.
prijs: € 5,00Van Amsterdam naar Londen / I.B. [= Ina Boudier Bakker]. - Utrecht: A.W. Bruna, z.j. [1970]. - garenloos gebrocheerd, omslag geďllustreerd, 48 p. facsimile uitgave van een boekje uit de serie 'Voor den coupé' no.78, een serie boekjes om in de trein te lezen een samenwerking tussen Bruna en de Spoorwegen.
prijs: € 4,00


Wendelmoet / Cor Bruijn. - Nijkerk: G.F Callenbach, z.j. [1946]. - or. hln. 240 p. - Ill.: Ru van Rossem.
prijs: € 4,00

Openbaar boekbezit: Over verre leeszalen, kille bibliotheken en vergeten pennevoerders / Boudewijn Büch. - Deventer: Openbare Bibliotheek, 1991. - 1e dr. - 56 p. ingenaaid, gecartonneerd. - Ill.: Peter van Straaten. - Het boek werd in het voorjaar van 1991 door Boudewijn Büch op de eilanden Mahé, Praslin, La Digue (Seychelles), Réunion, Mauritius, Rodrigues en te Amsterdam/Parijs speciaal ter gelegenheid van het 75-jrig bestaan van de Openbare Bibliotheek te Deventer geschreven. Typ.: Zeger Plug. - Rug verkleurd
prijs: € 15,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid gebrocheerd, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00

Gedichten: 1948-1963 / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - 5e druk.
prijs: € 10,00De sporen / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - 1e dr. Linnen met stofomslag. 96 pag.
prijs: € 10,00


De pijn van het scheppen / Inez van Dullemen. - Nijmegen: Ku Nijmegen, 1996. - Rede ter gelegenheid van de 73e dies natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. - geniet, 20 p. - In een genummerde oplage van 500 exemplaren, nr. 206
prijs: € 4,50Het wiel / Inez van Dullemen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1952. - Uit de reeks "Premieboeken voor de W.V.B.-leden" 1952 & Willemsfonds-uitgave N°188/2 bezorgd door W.B. - 2e druk, 78 pp. omslag: Fons Montens.
prijs: € 4,00


Een zitting met Eusapia Paladino / Marcellus Emants. - Brussel: Manteau, 1977. Garenloos gebrocheerd, 51 p. - Inl. Nop Maas. In de reeks Manteau Marginaal.
prijs: € 2,00

Gordel van smaragd: Verhalen / Johan Fabricius. - Den Haag: H.P. Leopold, 1961. - 2e dr. (1e = 1953), - ingenaaid gebonden met stofomslag, 271 p. - woordenlijst. - De Grote Leeuwenserie
prijs: € 4,50De gezonde roker / Theo van Gogh. - Baarn: De Prom, 2000. - paperback, 3e druk, 159 p.
prijs: € 4,00

Open brief aan P.L. Tak: De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross / Jacob Israël de Haan. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1982. - Linnen geb. met stofomslag. - 103 p.
prijs: € 6,00


Ikonen / Habakuk II de Balker. - Amsterdam: De Bezige Bij. 1974. - 1e druk. - 69 p. Ingenaaid. Pagina's en omslag zoals gewoonlijk ietwat omgekruld.
prijs: € 4,00De sandwich, een requiem / A.F.Th. van der Heijden. - Amsterdam: Em. Querido, 1986. - 2e druk (1e = 1986), 160p., garenloos, omslag Freed Schmitter.
prijs: € 5,00Au pair / Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 10e druk. - gebonden met stofomslag, 415 p. - Uit de reeks: De Bezige Bij kapitaal
prijs: € 7,00Herodes: De geschiedenis van een tiran / Abel J. Herzberg. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1955. - 300 p. linnen, gebonden, geen omslag.
prijs: € 7,00


"Nette" menschen / Jan Holland [pseud. Annes Johan Vitringa]. - Deventer: W. Hulscher G.Jzn., 1879. 3e druk. - ex bibliotheca Domus Rosaeval. C.ss.R. - 222 p. Bibliotheekband.
Vitringa's succesvolste boek: de eerste druk was in 1878 in een oplage van 750 exemplaren verschenen, nog in datzelfde jaar was een tweede druk nodig (2000 ex.) en het jaar daarop deze derde druk van niet minder dan 4000 exemplaren, voor die tijd een zeer hoge oplage. Lit.: Annes Johan Vitringa 1827-1901 / Waaijenberg. - Leiden: z.j., doctoraalscriptie.
prijs: € 5,00

Twee bloemen van Limburg's bodem: Zuster Beatrijs, Bokken Tinus / Pierre Kemp, H.J.L. Lamberts Hurrelbrinck. - Eindhoven: Poirtersfonds, 1935. - 1e dr. - Linnen, 183 p. Op achterplat vignet van het Poirtersfonds in blinddruk. Aanhechting boekblok en voorplat is zeer zwak.
prijs: € 7,00

De werken van Marie Koenen / Marie Koenen. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1949-1952. - In 7 banden. Illustraties: Karel Thole. - Linnen, gebonden, zonder stofomslag. 8vo. 395, 457, 495, 586, 570, 435 p. De delen hebben geen nummering. Inhoud van de delen (in volgorde van verschijnen): De moeder, De andere, Limburgsche verhalen, De Limburgsche novellen (De toren van Neekum, Sint-Marcoensberg, Het Hofke, Het nieuwe begin), Het koninkje, De wilde jager en historische verhalen.
prijs: € 50,00Mijn plezierbrevier: De natuurleukste korte verhalen volgens mij / Kees van Kooten (sam.). - Amsterdam / Antwerpen: De Harmonie / Manteau, 2006. - 1e dr. Incl. MP3 cd. linnen gebonden, 488 p.
ISBN: 90 6169 764 6
prijs: € 8,00


Huishoudboekje met rozijnen / Dirkje Kuik. - Utrecht: Reflex, 1984. 1e druk. - Ingenaaid, 201 p. Ills. van de auteur
prijs: € 4,50

De broodjeskoning van Eckeldonck / MR. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck. - Eindhoven: Het Poirtersfonds, 1936. - ingenaaid gebonden, 136 p.
prijs: € 6,00


Boon-apartjes: aforismen, citaten en uitspraken van Louis Paul Boon / Gerd de Ley (sam.). - Utrecht: Bruna, 1971. - 68 p. - Zwarte Beertjes 1444 ISBN 90 22914445
prijs: € 3,00znl 2848 Tweemaal Mariënburg: Surinaams historische roman / Cynthia Mc Leod. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 275 p.
prijs: € 10,00

Verhalen: Alle verhalen uit Het wil nog maar niet zomeren & De groene weduwe & De naam van mijn moeder / Hannes Meinkema. - Amsterdam / Antwerpen: Manteau, 1983. - Orig. gekartonneerde band, met omslag, garenloos. 390 p.
ISBN 90 10 04622 9
prijs: € 6,00

Dame alleen.. : Eenige hoofdstukken uit het leven eener oude jonge juffrouw / Frans van Oldenburg Ermke. - Eindhoven: Poirtersfonds, 1935. - 1e dr. - Linnen, 147 p. - Op achterplat vignet van het Poirtersfonds in blinddruk.
prijs: € 6,00

Het Amsterdams dodenboekje: een strooibiljet/ Hans Plomp. - Amsterdam: Thomas Rap, 1972. 2e druk. Paperback. 42 p.
prijs: € 4,00

Inspraak / Bert Schierbeek. - Utrecht: Motion, z. j. [eind jaren zestig]. - 25 pp. Geniet, pap. 10,5 x 13 cm. - Mini Motion Pocket 010.
prijs: € 3,00

begin van pagina

homeSupplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi restanten


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.


Specifieke aanbiedingen Nederlandstalig:De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:

begin van pagina


home


Literaire galerij


ArmandoH.H. ter BalktBernlefMarion BloemLouis Paul BoonF. BordewijkCarry van BruggenHugo ClausJules DeelderAdriaan van DisInez DullemenJessica DurlacherAnna EnquistLouis FerronHella S. HaasseA.F.Th. van der HeijdenWillem Frederik HermansArthur JapinGerrit KomrijDirk A. KooimanKees van KootenTomas LieskeTessa de LooMarita MathijsenEthel PortnoyGerard ReveThomas RoosenboomAnnie M.G. SchmidtJan SiebelinkJ. SlauerhoffF. SpringerMarten ToonderStefan VerweyS. VestdijkLeon de WinterJan WolkersJan WolkersBelle van Zuylen


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


En rechtstreeks van de uitgever

Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:
home

© 2001 supplement. design: rob melssen