Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementCatalogus restanten Nederlandse literatuur

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar info@supplementboek.nl

De voorraad wordt op een andere locatie opgeslagen en daardoor kan het opzoeken van een boek enige tijd in beslag nemen. Onze excuses voor dit ongemak.


'Vers' van de 'Beekse' pers: "Stille wroeging" van Peter Paul Boonekamp

Bij uitgeverij Tandem Felix is de roman ‘Stille wroeging’ verschenen van de hand van de Beekse schrijver Peter Paul Boonekamp. Het boek (dat gedeeltelijk in Nijmegen speelt) is een psychologische roman waarin een moord het vertrekpunt vormt voor een aangrijpend verhaal. In de aaneenschakeling van gebeurtenissen waaruit de roman is opgebouwd, komen de karakters van de hoofdpersonen tot leven. Iedereen heeft een verborgen agenda, maar in de toenemende confrontatie tussen de karakters worden al die agenda’s meedogenloos geopend. Het leidt tot een ontknoping die geen winnaars oplevert.

De roman speelt in verschillende landen (naast Nederland in Mexico, Spanje, Indonesië en Frankrijk) en op verschillende tijdstippen. Thematische beschrijvingen, scherpe dialogen en tal van bespiegelingen wisselen elkaar af en vallen op door een mooie schrijfstijl en verzorgd taalgebruik.

Titelgegevens: Stille wroeging / Peter Paul Boonekamp. - Ubbergen: Tandem Felix, 2012. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 261 p.
ISBN: 90 5750 000 8
Prijs: € 15,00


Een recensie van het boek:

Hoewel men op grond van de flaptekst de indruk zou kunnen krijgen dat het hier om een whodunit zou kunnen gaan, behelst het boek heel wat meer. Het ontrafelen van het motief achter de moord op één van de drie fietsvrienden dient vooral als raamwerk voor het verkennen van de psychologische ontwikkeling van de drie hoofdrolspelers. Ze kunnen model staan voor drie manieren van ‘overleven’ in de volwassen wereld, de wereld waarin het jeugdig idealisme niet langer toereikend is en waarin compromissen gesloten moeten worden. Iedere lezer van boven de vijfendertig kan in zijn of haar eigen omgeving (of bij zichzelf !) moeiteloos deze drie varianten herkennen: degenen die probleemloos de stap van idealisme naar geldelijk gewin maken maar dat met open vizier doen, degenen die met een slecht geweten uit pragmatische overwegingen water bij de wijn doen en vervolgens in hun wereld vol compromissen een zekere mate van integriteit proberen te bewaren en degenen die de retoriek van het idealisme blijven volhouden maar zich ondertussen in werkelijkheid laten leiden door een niets en niemand ontziend opportunisme.
Het boek is een knappe combinatie van een goed verteld verhaal over de feitelijke ontknoping van de moord en een overtuigende schets van de verschillende manieren van in de wereld staan van de drie hoofdrolspelers, die deze ontknoping overtuigend maken. De auteur is er in geslaagd de drie hoofdrolspelers en vooral hun overwegingen en tegenstrijdigheden op een levensechte manier te beschrijven.
Daarnaast is het evident dat, waar specifieke thematieken aan de orde komen, de beschrijvingen berusten op gedegen research, zodat daar met kennis van zaken over geschreven kan worden.
Al met een al een bijzonder boek dat ik met zeer veel genoegen heb gelezen. Mijn inschatting is dat het, vanwege de genoemde combinatie van de verschillende aspecten, een gevarieerde groep lezers aan zal spreken.

Prof. dr. Nico Verloop
Universiteit Leiden


Maar ook nog een compliment voor de Beekse uitgever Tandem Felix die weer een verzorgde uitgave heeft gerealiseerd. Het boek is ingenaaid gebrocheerd met flappen en dat zie je niet meer vaak, petje af!
Frans Kusters (1949 - 2012)


Frans Kusters


Frans Kusters (Nijmegen, 16 september 1949 – 20 november 2012) was een schrijver van hoofdzakelijk korte verhalen. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

In 1973 schreef hij acht korte verhalen, die werden gebundeld in de Gelderse Literaire Reeks. Hij won hiermee de Reina Prinsen Geerligsprijs. De verhalenbundel is daarna uitgebreid en onder de titel De reis naar Brabant, en andere verhalen bij De Bezige Bij uitgegeven, zoals al zijn volgende publicaties behalve Verhuld naakt, dat bij Ravenberg Pers verscheen. De reis naar Brabant, en andere verhalen kon op positieve kritiek rekenen, in het bijzonder door de sterke stilistische eigenschappen.
In 1977 was hij mede-initiator van het Literair Café Nijmegen in O'42. Daarnaast richtte hij rond deze tijd het literaire tijdschrift De Schans op, samen met Thomas Verbogt, Nop Maas en Anton Fasel.
De verhalen van Kusters kennen een zweem van absurdisme en surrealisme. Ze zijn in een quasi-impressionistische stijl geschreven die de lezer wil meenemen in de gedachtewereld van de hoofdpersoon. Daardoor spelen bespiegelingen, dromen, gedachteflitsen en impressies een grote rol in Kusters' verhalen. Het fragmentarische karakter van zijn verhalen blijft in zijn gehele oeuvre gehandhaafd, hoewel vanaf Het milde systeem de samenhang tussen de onderlinge verhalen sterker wordt. Zijn personages zijn veelal antihelden, die grote dromen hebben maar zich door triviale feiten tegengehouden zien. Kusters' verhalen worden qua stijl en thematiek wel vergeleken met de verhalen van Franz Kafka.

In 2001 publiceerde hij zijn eerste roman, Na het wonder. Goedbeschouwd is dit echter ook een, sterk samenhangende, verhalenbundel met in alle verhalen dezelfde hoofdpersoon.

Door de jaren heen schreef Kusters veel columns voor onder andere Ex Libris en KUNieuws, de periodiek van de KU Nijmegen. Deze zijn verzameld in de bundel 's Avonds op het Galgenveld.

Kusters publiceerde ook enkele korte verhalen in het Nijmeegse literaire studententijdschrift Letterlik.


Leverbare titels van Kusters

nl 4215 De landschapsfotograaf: En andere verhalen / FRANS KUSTERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1976. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 5.00

Station Heyendaal: Nijmeegse & Universitaire verhalen / A.F.TH. van der Heijden / Frans Kusters / Thomas Verbogt / Michel van Nieuwstadt / Eric de Kuyper. - Nijmegen: KUNieuws, 1993. - 1e dr. - Chinese bindwijze. Typ. & omsl.: FRANS NIES, met uitgesneden letters in omslag
gesigneerd door Frans Kusters en Thomas Verbogt
ISBN: 90 9006714 0
Prijs: € 30,00
J. Bernlef (1937 - 2012)Bernlef


J. Bernlef (pseudoniem voor Hendrik Jan Marsman was een schrijver, dichter en vertaler. Hij publiceerde onder het pseudoniem Bernlef, soms als Henk Bernlef, maar ook vertalingen als Jan Bernlef. Verrder onder de namen Ronnie Appelman, J. Grauw, Cas den Haan, S. den Haan en Cas de Vries. Het pseudoniem Bernlef is ontleend aan de blinde Friese dichter Bernlef uit de 8e eeuw.

Hij debuteerde in 1959 onder het pseudoniem J. Bernlef als dichter met Kokkels, en in hetzelfde jaar als prozaïst met Stenen spoelen. In 1984 werd hij bij het grote publiek bekend met zijn roman Hersenschimmen, waarin hij het dementeringsproces uitvoerig beschrijft vanuit het oogpunt van een dementerende man. Bernlef was getrouwd met Eva Hoornik (dochter van de dichter Ed. Hoornik). Als vertaler heeft Bernlef in het Nederlandse taalgebied tal van Amerikaanse en Zweedse dichters geïntroduceerd. Van de Zweed Tomas Tranströmer heeft hij het hele werk integraal vertaald onder de titel De herinneringen zien mij.


Nog leverbare titels van Bernlef

nl 383 BERNLEF, J. - De stoel: Een verzameling. - Amsterdam: Em. Querido, 1973. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

nl 526 BERNLEF. - Dwaalwegen: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 6.00

nl 731 BERNLEF, J. – Grensgeval. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 6.00

nl 891 BERNLEF e.a., J. - Van zes een jaar: Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - , garenloos gebrocheerd. € 1.50

nl1112 BERNLEF, J. - Hersenschimmen: (linnen gebonden met stofomslag). - Amsterdam: De Arbeiderpers, 1990. - 28e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl1149 BERNLEF, J. - Hoe wit kijkt een eskimo. - Amsterdam: Em. Querido / De Boekvink, 1972. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 6.00

nl1175 BERNLEF, J. - Verschrijvingen. - Amsterdam: Em. Querido, 1985. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

nl1248 BERNLEF, J. - Vreemde wil: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1994. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 7.00

nl1360 BERNLEF, J. - Onder de bomen. - Amsterdam: Querido, 1963. - garenloos gebrocheerd. € 2.50

nl1388 BERNLEF, J. - Wie A zegt (Barbarberboek): Opstellen over litteratuur. - Amsterdam: Em. Querido, 1970. - garenloos gebrocheerd. € 3.50

nl2093 BERNLEF, G. VERDIJK. - 10 poëziekaarten m/d mooiste gedichten van Bernlef: Gecombineerd met beelden van Gerard Verdijk. - Plint, z.j. - € 4.50

nl2359 BERNLEF. - Buiten is het maandag. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - 8e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.50

nl2574 BERNLEF, J. - Vallende ster: Novelle. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl2708 BERNLEF, J. - Onder ijsbergen. - Groningen: Wolters - Noordhoff, 1997. - garenloos gebrocheerd. € 2.25

nl3269 BERNLEF, J. - Geestgronden: Gedichten. - Amsterdam: Em.Querido/De Geestgronden, 1999. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 6.00

nl3765 BERNLEF, J. - Publiek geheim. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - 1/2 druk, garenloos gebrocheerd. € 5.50

nl3873 BERNLEF, J. - Onder ijsbergen. - Vianen: ECI, 1982. - garenloos gebonden. € 4.50

nl4404 BERNLEF, J. - Wolftoon: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - 3e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

nl4670 BERNLEF, J. - Hondedromen: Verhalen. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.50

nl4722 BERNLEF, J., S. ZUYDERLAND. - De ruïnebouwer: Een verslag / Een schouwspel (tek. Siet Zuyderland). - Amsterdam: Em. Querido, 1980. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 6.50

nl4852 BERNLEF, J., S. ZUYDERLAND. - Een prop is minder dan niets: (tek. Siet Zuyderland). - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - 2e druk, geniet. € 3.00

nl4855 BERNLEF, J. - Zwijgende man: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 3.50

nl4863 BERNLEF, J. - Aambeeld. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 3.50

nl5127 BERNLEF, J. - Hersenschimmen. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 3e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl5226 BERNLEF, J. - Bagatellen voor een landschap: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2001. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 5.00

nl5386 BERNLEF, J. - Vallende ster: Novelle. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - 2e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl5430 BERNLEF, J. - Tindemans' dilemma. - Amsterdam: Februari Boekhandels, 1999. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 7.00

nl5133 BERNLEF E.A., J. - De pyromaan: (Een Barbarberboek). - Amsterdam: Em. Querido, 1967. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00


Als Salamanderpocket ook nog verkrijgbaar:

nl 1360 BERNLEF, J. - Onder de bomen. - Amsterdam: Querido, 1970. - € 2.00

p 952 BERNLEF, J. - Achterhoedegevecht: voorheen Stukjes en beetjes. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - € 2.50

p BERNLEF, J. - De man in het midden. - Amsterdam: Em. Querido, 1982. - € 2.50

p 3765 BERNLEF, J. - Publiek geheim. - Amsterdam: Em. Querido, 1991. - € 2.00

Willem G. van Maanen (1920 - 2012)Willem G. van Maanen (1920 - 2012)


Willem G. van Maanen werd op 30 september 1920 geboren in Kampen als zoon van hoogleraar Engelse taal- en letterkunde Willem van Maanen. Tijdens de oorlog was Van Maanen actief voor het verzet. Zo bood hij samen met een vriend bijvoorbeeld onderdak aan tientallen Joden. Over zijn verzetswerk schreef en sprak hij na de oorlog spaarzaam.
In 1953 debuteerde hij als schrijver met Droom is 't leven. Twee jaar later ontving hij de Van der Hoogtprijs voor zijn roman De onrustzaaier. Het zou niet zijn enige prijs zijn. Van Maanen werd in de jaren hierna onder meer nog bekroond met de Romanprijs van de Gemeente Amsterdam, de F. Bordewijkprijs en de Charlotte Koehler Prijs. In 2004 werd hem voor zijn hele oeuvre de Constantijn Huygensprijs toegekend.
In 2007 verscheen zijn laatste roman Heb lief en zie niet om, die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Willem G. van Maanen schreef in totaal meer dan twintig romans en verhalen.


Nog leverbare titels van Willem G. van Maanen

nl 436 MAANEN, WILLEM G.VAN. - Een onderscheiding. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl 860 MAANEN, Willem G.van. - Helse steen: Een vertelling. - Amsterdam: Em. Querido, 1970. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

nl 895 MAANEN, Willem G.van. - Een eilandje van pijn. - Amsterdam: Em. Querido, 1981. - garenloos gebrocheerd. € 4.50

nl2035 MAANEN, WILLEM G VAN. - Taal noch teken. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl3644 MAANEN, WILLEM G.VAN. - De onrustzaaier. - Amsterdam: Em. Querido, 1954. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.50

nl4515 MAANEN, WILLEM G.VAN. - De verspeelde munt. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

nl5355 MAANEN, WILLEM G VAN. - Taal noch teken. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 5.00

nl5439 MAANEN, WILLEM G.VAN. - Al lang geleden. - Amsterdam: Em. Querido, 1956. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00


Als Salamanderpocket ook nog verkrijgbaar:

MAANEN, Willem G.van. - Helse steen: Een vertelling. - Amsterdam: Em. Querido. - € 2.00

MAANEN, WILLEM G.VAN. - De dierenhater. - Amsterdam: Em. Querido. - € 2.00Gerrit Komrij, 1944-2012


Gerrit Komrij


De Nederlandse schrijver, dichter, polemist en vertaler Gerrit Komrij is overleden. Komrij is 68 jaar geworden. Komrij is overleden na een kort ziektebed.
De auteur, geboren in 1944 in Winterswijk, was een van de productiefste schrijvers van Nederland. Hij debuteerde in 1968 op 24-jarige leeftijd met de dichtbundel Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. In de daarop volgende jaren bouwde hij een groot en veelzijdig oeuvre op. Hij ontving hiervoor diverse prijzen, waaronder in 1993 de prestigieuze P.C. Hooftprijs voor zijn beschouwende werk. Van 2000 tot 2004 was hij Dichter des Vaderlands.
In 1979 publiceerde Komrij de eerste versie van de bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, ook wel de “bijbel” van de Nederlandse dichtkunst genoemd. Hij bleef deze aanvullen en uitbreiden, tot in 2004 de veertiende editie verscheen onder de titel Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten.

Nog leverbare titels van Gerrit Komrij

u 818 Lof der simpelheid / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - Tweede druk. € 6.00

u1058 Papieren tijgers / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - Synopsis-reeks. € 5.00

u4223 Trou Moet Blycken: Of opnieuw In Liefde Bloeyende / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwintigste eeuw in 100 en enige gedichten € 7.00

u4897 Horen, zien en zwijgen: Vreugdetranen over de treurbuis / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977. - € 4.00

u5274 De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: Bert Bakker, 1986. - 1e druk, gebonden met stofomslag €15.00

u5719 De Afrikaanse poëzie: 10 gedichten en een lexicon / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 3.00

nl2976 KOMRIJ, GERRIT. - De pagode: Novelle. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. - 1e reguliere druk na Bijenkorf-uitgave € 5.00

nl5254 KOMRIJ, GERRIT. - Heremijntijd: Exercities & ketelmuziek. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

u5255 Een plek om te lezen / GERRIT KOMRIJ. - Openbare Bibliotheken, Probiblio, 1999. - Bijdragen van Komrij, Siebelink, Burnier Verwey, Bouazza en Raskin t.g.v. het millennium aangeboden door de Openbare Bibliotheken. € 6.00

nl1194 KOMRIJ, GERRIT. Hercules. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl1209 KOMRIJ, GERRIT. Het kroost van Aagt Morsebel: (met tek. van Fritzi ten Harmsen van der Beek). - Amsterdam: Bert Bakker, 1983. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 6.00

nl1659 KOMRIJ, Gerrit. Het geld dat spant de kroon: 250 jaar pecuniaire poëzie. - 's-Hertogenbosch: F. Van Lanschot, 1987. - ingenaaid gebrocheerd. € 5.00

nl1702 KOMRIJ, GERRIT. Over de bergen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 5e druk, garenloos gebrocheerd. € 5.00

nl1750 KOMRIJ, GERRIT. Er is geen vrijheid in de zandwoestijn: 65 gedichten (gekozen en ingeleid door Victor Schiferli). - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl1792 KOMRIJ, GERRIT. De klopgeest. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.50

nl2060 KOMRIJ, GERRIT. De stem van het water: Of: Pension Kniertje. - Arnhem: Theater van het Oosten, 1991. - garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl3107 KOMRIJ, GERRIT. Horen, zien en zwijgen: Vreugdetranen over de treurbuis. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - 6e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 6.00

nl3314 KOMRIJ, GERRIT. Niet te geloven: Een prieelgesprek. - Amsterdam: CPNB, 1997. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl5558 KOMRIJ, GERRIT. Intimiteiten: (omslag beschadigd). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 3.50Hella S. Haasse
       Alle (nog?) beschikbare uitgaven van en rond Hella S. Haasse:

Hella S. Haasse


primair:

Met andere ogen: Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele niet-Nederlandse schrijvers / Hella S. Haase. - In: Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, achtste jaargang / nummer 1 / maart 1993 / Reggie Baay et al. (red.). - Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. - geniet, 48 p.
Verder in dit nummer: Joop van den Berg: "Tjalie Robinson als cartoonist.", Reggie Baay: "Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling"
Prijs: € 5,00

HAASSE, HELLA S. - Zelfportret als legkaart. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - 9e [10e] druk. - garenloos gebrocheerd, 223 p. - gesigneerd: Hella S. Haasse 20-5-'78
prijs: € 15,00


nl3258 HAASSE, HELLA S. - Oeroeg. - Amsterdam: Em. Querido, 1953. - 2e druk, ingenaaid gecartonneerd. - € 5.00

nl 657 Haasse, Hella S. - Het woud der verwachting deel II. - Amsterdam: Querido, 1949. - ingenaaid gebonden. € 6.75

nl 876 HAASSE, Hella S. - De ingewijden: (slordige band). - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

nl4333 HAASSE, HELLA S. - De ingewijden. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl 957 HAASSE, HELLA S. - Transit. - Amsterdam: CPNB, 1994. - garenloos gebrocheerd. - € 2.00

nl 980 HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur. - Amsterdam: Moussault, 1962. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. - € 4.00

nl1979 HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur. - Amsterdam: Moussault, 1964. - 3e druk, ingenaaid gebrocheerd. - € 5.00

nl5213 HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur. - Amsterdam: Moussault, 1959. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - € 8.00

nl5366 HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur. - Amsterdam: Moussault, 1962. - 2e druk, garenloos gebrocheerd. - € 6.00

nl1163 HAASSE, HELLA S. - De scharlaken stad. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - 9e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl2955 HAASSE, HELLA S. - De scharlaken stad. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - 7e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

nl5481 HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl2917 HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis: Verhalen. - Amsterdam: Em. Querido, 2007. - 4e druk, garenloos gebrocheerd. € 5.00

nl3410 HAASSE, HELLA S. - Zelfportret als legkaart. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - 5e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

nl3958 HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee. - Amsterdam: Em. Querido, 1994. - 26e druk, ingenaaid gebonden. - € 10.00

nl5499 HAASSE, HELLA S. - Heren van de Thee. - Amsterdam: Em. Querido, 1993. - 14e druk, garenloos gebrocheerd. - € 7.00

nl4088 HAASSE, HELLA S. - Huurders en onderhuurders: Een fictie. - Amsterdam: Em. Querido, 1973. - 4e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

nl4713 HAASSE, HELLA S. - Een draad in het donker: Een toneelspel in drie bedrijven. - Amsterdam: Em. Querido, 1963. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.50

nl4713 HAASSE, HELLA S. - Een draad in het donker: Een toneelspel in drie bedrijven. - Amsterdam: Em. Querido, 1982. - 6e druk, garenloos gebrocheerd. - In de reeks: De Boekvink. - € 3.00

nl2521 HAASSE, HELLA S. - De verborgen bron. - Amsterdam: EM. Querido, 1950. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl2955 HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - 7e druk, garenloos gebrocheerd. € 6.00


Secundair:

u2340 Schrijvers blootshoofds: Over de roman en eigen werk / NEL NOORDZIJ (sam.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1956. - Simon Vestdijk, Anna Blaman, Adriaan van der Veen, Pierre H. Dubois, Bert Schierbeek, Hella S. Haasse, Alfred Kossmann, Nel Noordzij en Harry Mulisch. - € 5.00

u5494 Nieuw Nederlands Haneboek: Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen en prenten uit de laatste vijftig jaar / HELLA S. HAASSE et al. (red.). - Amsterdam/Hilversum: Em. Querido/VARA, 1977. - € 8.00


Het student / Hella S. Haasse et al. - Baarn: Uitgeverij Het Wereldvenster, 1958. - 1e druk. - Originele paperback, 160 p. - ill. foto's. - Met een voorwoord van J.E. Scheepens, ter gelegenheid van het 11e lustrum van de A.V.S.V. (Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging), een gedeelte van de opbrengst kwam ten goede aan het Universitair Asylfonds (UAF).
Het studentenleven in woord en beeld. Met bijdrage 'Onderbelicht' van Hella S. Haasse (p.21-40). Zeldzame Haasse uitgave. Door slechte lijm kwetsbaar pocketboekje, het boekblok en sommige pagina's liggen los, gedeeltelijk losbladig in omslag.
Prijs: € helaas! niet meer voorradig

Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken met.. / Fernand Auwera. - Weesp/Antwerpen: Het Wereldvenster/ Standaard, 1985. -garenloos gebrocheerd, 158 p. - Gesprekken met Ernst van Altena, Bernlef, Diekmann, Geeraerts, Geerts, Gennep, Gils, Haasse, Jespers, Kouwenaar, Lampo, Michiels, Mulisch, Ruyslinck, Van der Veen, Waarsenburg, Weverbergh en Wispelaere
Prijs: € 4,00


u 53 Anna Blaman: Twee lezingen / Hella S. Haasse, Alfred Kossmann. - Utrecht: Reflex, 1979. - 2e dr. - ingenaaid. 47 p. - ISBN 90 63220421
Prijs: € 4,00


u 313 Lyriek der natuurvolken / HELLA S. HAASSE. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1947. - Verzameld, ingeleid, van aanteekeningen voorzien door W. Muensterberger. In Nederlandsche verzen overgebracht door Hella S. Haasse. Geïllustreerd door Jettie Olivier. - € 11.25


u1663 In: De functie van de kunst in onze tijd / HELLA S. HAASSE, V. van VRIESLANd. - Den Haag: Servire, 1962. - Elfde symposion der Socëteit voor culturele samenwerking. Verder een bijdrage van Bertus van Lier (componist): De functie van de muziek. € 3.00


u1944 Ogenblikken in Valois / HELLA S. HAASSE, M.F. CARBONN. - Alphen a/d Rijn: A.W. Sijthoff, 1982. - Tekeningen en aquarellen van Marie Francoise Carbonnelle. - € 15.00


u2714 Dat weet ik zelf niet: Jonge mensen in boek en verhaal / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Ver.Bevordering Bel, 1959. - Boekenweekgeschenk 1959. € 3.00


u5253 Zelfstandig, bijvoeglijk: Zeven essays over schrijvers, schrijfsters en hun / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - personages € 4.50


u5167 Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1990 - 1991 / JAARBOEK MNLL. - Leiden: Maatsch.d.Nederl.Letteren, 1992. - Met o.a. Laudatio rondom benoeming Hella S. Haasse tot erelid en Peter van Zonneveld; Waaierpalmen en parang sawat: de Indische wereld van Hella S. Haasse. € 4.50


u 710 Nauw verwant: Schrijvers over familiebanden / N.N. - Den Haag: Biblion, 1999. - Matsier, Lulu Wang, Leo Pleysier, Hella S. Haasse. - € 4.00       Alle beschikbare uitgaven van en rond Harry Mulisch:


6 HARRY MULISCH / De verteller: Of een idioticon voor zegelbewaarders. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - 3e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 5.00

313 Harry MULISCH / De versierde mens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - 9e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.00

355 Harry MULISCH / De diamant: Een voorbeeldige geschiedenis. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - garenloos gebrocheerd. € 3.25

530 HARRY MULISCH / Het theater de brief en de waarheid: Een tegenspraak. - CPNB, 2000. - gecartonneerd. € 2.50

637 HARRY MULISCH / De ontdekking van de hemel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 12e druk, ingenaaid gebonden. € 9.00

643 HARRY MULISCH / Chantage op het leven. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - 5e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.50

684 Harry Mulisch / Paniek der onschuld. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. - € 2.25

1427 Harry MULISCH / Volk en vaderliefde: Een koningskomedie. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

1537 Harry MULISCH / Voer voor psychologen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - 11e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.00

1572 Harry MULISCH / De aanslag. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - 10e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 5.00

1759 HARRY MULISCH / De elementen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - 3e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

1764 HARRY MULISCH / Het mirakel: Episodes van troost en liederlijkheid uit het leve. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1960. - 4e druk, gecartonneerd. € 4.50

2153 HARRY MULISCH / De voorspelling van het heden: (Motion mini pocket 007) (waterschade). - Utrecht: Motion, z.j. - 9. € 2.00

2173 HARRY MULISCH / Het stenen bruidsbed. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - 9e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

2242 HARRY MULISCH / Archibald Strohalm. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - 2e druk, gecartonneerd. € 6.00

2411 Harry MULISCH / Bericht aan de rattenkoning. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

2596 HARRY MULISCH / Wenken voor de Jongste Dag. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 9.00

2681 HARRY MULISCH / Het mirakel: Zeventien episodes van troost en liederlijkheid u/. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - 13e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

2844 HARRY MULISCH / De Verteller: Of een idioticon voor zegelbewaarders. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 9.00

2910 HARRY MULISCH / Het ironische van de ironie: Over het geval G.K. van het Reve. - Brussel: Manteau Marginaal, 1976. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 10.00

3578 HARRY MULISCH / Tanchelijn Kroniek van een ketter: Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - 5e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.75

4010 HARRY MULISCH / Het zwarte licht: Kleine roman. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. - 18e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.50

4147 HARRY MULISCH / De verhalen 1947 - 1977. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - 1e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 8.00

4158 HARRY MULISCH / De pupil. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 5.00

4654 HARRY MULISCH / Hoogste tijd. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 2e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 7.00

4796 HARRY MULISCH / Het woord bij de daad: Getuigenis van de revolutie op Cuba. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 8.00

4841 HARRY MULISCH / Voorval: Variatie op een thema. - Amsterdam: De Bijenkorf, 1989. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 3.00

4907 HARRY MULISCH / Het mirakel: Episodes van troost en liederlijkheid uit het leve. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - 11e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

5003 Harry MULISCH / De wijn is drinkbaar dank zij het glas. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1976. - 1e druk, garenloos gebrocheerd. € 7.00

5301 HARRY MULISCH / De diamant: Een voorbeeldige geschiedenis. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - 5e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.00

5363 HARRY MULISCH / Bericht aan de rattenkoning. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - 5e druk, garenloos gebrocheerd. € 4.00

5594 HARRY MULISCH / De pupil. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 4e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.00

5626 Harry MULISCH / De versierde mens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - 5e druk, ingenaaid gebrocheerd. € 4.50

en secundair:

u1831 Zo is het: Toevallig ook nog 's een keer / J. VAN DEN BERG (red.), H. LAMMERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - Onder redaktie van J.van den Berg, Han Lammers en . Tweede druk. € 3.50

u2157 De zevensprong: Essays over Lucebert, Jacob van Maerlant, S. Vestdijk, Herman Gorter, Jan van der Noot, Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch / R.A. CORNETS DE, GROOT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4.00

u1198 Mulisch, naar ik veronderstel / J.H. DONNER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - Niet het mooiste exemplaar. € 4.00

u4404 Kritisch nabeeld, over Harry Mulisch: Beschouwingen over het werk van Harry Mulisch / HANS DÜTTING (sam.) - Baarn: De Prom, 1982. - € 4.50

u1029 Schrijversportretten uit de Haagse Post: Couperus - Claus - Elsschot - Hermans - MULISCH - / BETTY VAN GARREL, E.A. - Amsterdam: Elsevier, 1974. - Vestdijk - Wolkers inl. W.L. Brugsma. € 4.50

u 779 Scheppen riep hij gaat van Au: 10 interviews met Richard Minne, Gerrit Achterberg, L.P. Boon, Leo Vroman, Hugo Claus, G.K. van het Reve, Jan Wolkers, HARRY MULISCH, W.F. Hermans en Lucebert / H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1965. - € 6.00

u1094 Scheppen riep hij gaat van Au: 11 interviews met Hermans, Achterberg, Lucebert, Kemp, MULISCH, Boon, Minne, Wolkers, Claus, Reve en Vroman / H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA. - Amsterdam: Atheneum, 1977. - € 5.75

u5043 Harmonie als tegenspraak: Beschouwingen over De compositie v/d wereld van HARRY MULISCH / PIET MEEUSE (sam.) - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 4.00

u 568 De toekomst van het boek / HARRY MULISCH E.A. - Amsterdam: Joost Nijsen, 1984. - R.E.M. van den Brink, Th. A. Sontrop, Maarten 't Hart, Hug Verdaasdonk, Per Gedin. Oldendorff-cyclus 1983. - € 4.00

u1075 De zuilen van Hercules / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - € 6.00

u2141 Vergrote raadsels: Verklaringen, paradoxen, mulischesken / HARRY MULISCH, G. de LEY. - Amsterdam: Loeb & V/der Velden, 1979. - Gekozen door Gerd de Ley. € 6.00

u2427 Soep lepelen met een vork: Tegen de spellinghervormers / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - € 3.50

u2340 Schrijvers blootshoofds: Over de roman en eigen werk / NEL NOORDZIJ (Sam.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1956. - Simon Vestdijk, Anna Blaman, Adriaan van der Veen, Pierre H. Dubois, Bert Schierbeek, Hella S. Haasse, Alfred Kossmann, Nel Noordzij en HARRY MULISCH. - € 5.00

u3168 De Revisor: Eerste jaargang, nr. 3 Gesprek met HARRY MULISCH / REVISOR. - Amsterdam: Atheneum-Polak & Va, 1974. - € 4.50


       Standplaats Zwagerman / Elik Lettinga (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - 1e druk, 160 p. Orig. pap. omslag met flappen, omslagontwerp en boekverzorging Ron van Roon. - Bijdragen over het werk van de Nederlandse schrijver (1963- ), o.a. Jessica Durlacher, Kester Freriks, Carel Peeters, Rob Schouten, Arie Storm, Koen Vergeer en Rogi Wieg.
Prijs: € 10,00Resterende aanbiedingen

De lyrische schoolmeester / Bertus Aafjes. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - Or. karton met omslag. 48 p. Reeks: De Ceder, deel 22. - Ill. in roodbruin: Maaike Braat. Omslag smoezelig.
prijs: € ?,00

Eenzame liedjes / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1911. - 3e druk. - Half leer gebonden.
prijs: € 5,00Battus. - Een kettertje verschik / Een lettertje verschil. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk.
prijs: € 4,00Battus. - De encyclopedie. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk.
prijs: € 5,00Opperlandse taal- & letterkunde / Battus. - Amsterdam: Em. Querido, 19. - ?e druk, paperback.
prijs: € 7,00

Hondeleven / Arie van den Berg. - Utrecht: Reflex, 1979. -1e dr., garenloos gebrocheerd, 39 p. - Novellenreeks nr.3. - Grafische verzorging en ills. Rinke Doornekamp
prijs: € 3,50Tindemans' dilemma / J. Bernlef. - Amsterdam: Februari Boekhandels, 1999. - 1e druk, geniet, 47 p. - Speciale uitgave van Februari Boekhandels.
Prijs: € 7,-De voorstad groeit / Louis-Paul Boon. - Brussel: A. Manteau NV, 1954. - Gecartonneerd, 258 p.
Prijs: € 10,00

Over mijn boeken / Louis Paul Boon. - Utrecht: Motion, z. j. [eind jaren zestig]. - 25 pp. Geniet, pap. 10,5 x 13 cm. - Mini Motion Pocket 001.
prijs: € 3,00a 2610 De fruitkar: Inleiding: W.F. Hermans / F. BORDEWIJK, W.F. HERMANS. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar: 1984. - De inleiding is een bewerkte versie van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in NRC Handelsblad.
prijs: € 5,00Van Amsterdam naar Londen / I.B. [= Ina Boudier Bakker]. - Utrecht: A.W. Bruna, z.j. [1970]. - garenloos gebrocheerd, omslag geïllustreerd, 48 p. facsimile uitgave van een boekje uit de serie 'Voor den coupé' no.78, een serie boekjes om in de trein te lezen een samenwerking tussen Bruna en de Spoorwegen.
prijs: € 4,00


Wendelmoet / Cor Bruijn. - Nijkerk: G.F Callenbach, z.j. [1946]. - or. hln. 240 p. - Ill.: Ru van Rossem.
prijs: € 4,00

Openbaar boekbezit: Over verre leeszalen, kille bibliotheken en vergeten pennevoerders / Boudewijn Büch. - Deventer: Openbare Bibliotheek, 1991. - 1e dr. - 56 p. ingenaaid, gecartonneerd. - Ill.: Peter van Straaten. - Het boek werd in het voorjaar van 1991 door Boudewijn Büch op de eilanden Mahé, Praslin, La Digue (Seychelles), Réunion, Mauritius, Rodrigues en te Amsterdam/Parijs speciaal ter gelegenheid van het 75-jrig bestaan van de Openbare Bibliotheek te Deventer geschreven. Typ.: Zeger Plug. - Rug verkleurd
prijs: € 15,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid gebrocheerd, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00

Gedichten: 1948-1963 / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - 5e druk.
prijs: € 10,00De sporen / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - 1e dr. Linnen met stofomslag. 96 pag.
prijs: € 10,00


De pijn van het scheppen / Inez van Dullemen. - Nijmegen: Ku Nijmegen, 1996. - Rede ter gelegenheid van de 73e dies natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. - geniet, 20 p. - In een genummerde oplage van 500 exemplaren, nr. 206
prijs: € 4,50Het wiel / Inez van Dullemen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1952. - Uit de reeks "Premieboeken voor de W.V.B.-leden" 1952 & Willemsfonds-uitgave N°188/2 bezorgd door W.B. - 2e druk, 78 pp. omslag: Fons Montens.
prijs: € 4,00


Een zitting met Eusapia Paladino / Marcellus Emants. - Brussel: Manteau, 1977. Garenloos gebrocheerd, 51 p. - Inl. Nop Maas. In de reeks Manteau Marginaal.
prijs: € 2,00

Gordel van smaragd: Verhalen / Johan Fabricius. - Den Haag: H.P. Leopold, 1961. - 2e dr. (1e = 1953), - ingenaaid gebonden met stofomslag, 271 p. - woordenlijst. - De Grote Leeuwenserie
prijs: € 4,50De gezonde roker / Theo van Gogh. - Baarn: De Prom, 2000. - paperback, 3e druk, 159 p.
prijs: € 4,00

Open brief aan P.L. Tak: De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross / Jacob Israël de Haan. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1982. - Linnen geb. met stofomslag. - 103 p.
prijs: € 6,00


Ikonen / Habakuk II de Balker. - Amsterdam: De Bezige Bij. 1974. - 1e druk. - 69 p. Ingenaaid. Pagina's en omslag zoals gewoonlijk ietwat omgekruld.
prijs: € 4,00De sandwich, een requiem / A.F.Th. van der Heijden. - Amsterdam: Em. Querido, 1986. - 2e druk (1e = 1986), 160p., garenloos, omslag Freed Schmitter.
prijs: € 5,00Au pair / Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 10e druk. - gebonden met stofomslag, 415 p. - Uit de reeks: De Bezige Bij kapitaal
prijs: € 7,00Herodes: De geschiedenis van een tiran / Abel J. Herzberg. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1955. - 300 p. linnen, gebonden, geen omslag.
prijs: € 7,00


"Nette" menschen / Jan Holland [pseud. Annes Johan Vitringa]. - Deventer: W. Hulscher G.Jzn., 1879. 3e druk. - ex bibliotheca Domus Rosaeval. C.ss.R. - 222 p. Bibliotheekband.
Vitringa's succesvolste boek: de eerste druk was in 1878 in een oplage van 750 exemplaren verschenen, nog in datzelfde jaar was een tweede druk nodig (2000 ex.) en het jaar daarop deze derde druk van niet minder dan 4000 exemplaren, voor die tijd een zeer hoge oplage. Lit.: Annes Johan Vitringa 1827-1901 / Waaijenberg. - Leiden: z.j., doctoraalscriptie.
prijs: € 5,00

Twee bloemen van Limburg's bodem: Zuster Beatrijs, Bokken Tinus / Pierre Kemp, H.J.L. Lamberts Hurrelbrinck. - Eindhoven: Poirtersfonds, 1935. - 1e dr. - Linnen, 183 p. Op achterplat vignet van het Poirtersfonds in blinddruk. Aanhechting boekblok en voorplat is zeer zwak.
prijs: € 7,00

De werken van Marie Koenen / Marie Koenen. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1949-1952. - In 7 banden. Illustraties: Karel Thole. - Linnen, gebonden, zonder stofomslag. 8vo. 395, 457, 495, 586, 570, 435 p. De delen hebben geen nummering. Inhoud van de delen (in volgorde van verschijnen): De moeder, De andere, Limburgsche verhalen, De Limburgsche novellen (De toren van Neekum, Sint-Marcoensberg, Het Hofke, Het nieuwe begin), Het koninkje, De wilde jager en historische verhalen.
prijs: € 50,00Mijn plezierbrevier: De natuurleukste korte verhalen volgens mij / Kees van Kooten (sam.). - Amsterdam / Antwerpen: De Harmonie / Manteau, 2006. - 1e dr. Incl. MP3 cd. linnen gebonden, 488 p.
ISBN: 90 6169 764 6
prijs: € 8,00


Huishoudboekje met rozijnen / Dirkje Kuik. - Utrecht: Reflex, 1984. 1e druk. - Ingenaaid, 201 p. Ills. van de auteur
prijs: € 4,50

De broodjeskoning van Eckeldonck / MR. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck. - Eindhoven: Het Poirtersfonds, 1936. - ingenaaid gebonden, 136 p.
prijs: € 6,00


Boon-apartjes: aforismen, citaten en uitspraken van Louis Paul Boon / Gerd de Ley (sam.). - Utrecht: Bruna, 1971. - 68 p. - Zwarte Beertjes 1444 ISBN 90 22914445
prijs: € 3,00znl 2848 Tweemaal Mariënburg: Surinaams historische roman / Cynthia Mc Leod. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 275 p.
prijs: € 10,00

Verhalen: Alle verhalen uit Het wil nog maar niet zomeren & De groene weduwe & De naam van mijn moeder / Hannes Meinkema. - Amsterdam / Antwerpen: Manteau, 1983. - Orig. gekartonneerde band, met omslag, garenloos. 390 p.
ISBN 90 10 04622 9
prijs: € 6,00

Dame alleen.. : Eenige hoofdstukken uit het leven eener oude jonge juffrouw / Frans van Oldenburg Ermke. - Eindhoven: Poirtersfonds, 1935. - 1e dr. - Linnen, 147 p. - Op achterplat vignet van het Poirtersfonds in blinddruk.
prijs: € 6,00

Het Amsterdams dodenboekje: een strooibiljet/ Hans Plomp. - Amsterdam: Thomas Rap, 1972. 2e druk. Paperback. 42 p.
prijs: € 4,00

Inspraak / Bert Schierbeek. - Utrecht: Motion, z. j. [eind jaren zestig]. - 25 pp. Geniet, pap. 10,5 x 13 cm. - Mini Motion Pocket 010.
prijs: € 3,00

begin van pagina

homeSupplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi restanten


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.


Specifieke aanbiedingen Nederlandstalig:De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi restanten


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.begin van pagina


home


Literaire galerij


ArmandoH.H. ter BalktBernlefMarion BloemLouis Paul BoonF. BordewijkCarry van BruggenHugo ClausJules DeelderAdriaan van DisInez DullemenJessica DurlacherAnna EnquistLouis FerronHella S. HaasseA.F.Th. van der HeijdenWillem Frederik HermansArthur JapinGerrit KomrijDirk A. KooimanKees van KootenTomas LieskeTessa de LooMarita MathijsenEthel PortnoyGerard ReveThomas RoosenboomAnnie M.G. SchmidtJan SiebelinkJ. SlauerhoffF. SpringerMarten ToonderStefan VerweyS. VestdijkLeon de WinterJan WolkersJan WolkersBelle van Zuylen


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi restanten


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.
home

© 2001 supplement. design: rob melssen