Boeken koesteren


Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit (geen boek is zo slecht, of men kan er wat uit leren)

Plinius de oudere (Ep.3.5.10)In principe dient u boeken te allen tijde te koesteren. Echter om tal van redenen kan er een tijd komen dat dat niet meer mogelijk is. In dat geval zijn er mogelijkheden om uw zorgplicht over te dragen.
Mijn eerste advies is om goed om u heen te kijken. Misschien zijn er kinderen, familie of vrienden die u een groot plezier kunt doen met uw kostbaarheden.
Als u ze te gelde wil maken zijn er collega's (antiquariaten) die, voor hen interessante, boeken inkopen. Mocht u hierbij hulp willen hebben kunt u met ons contact opnemen.
Een ander alternatief is 'het goede doel' (verenigingen, scholen, ed.) of de kringloopwinkel. Hier krijgt u weliswaar geen geld voor uw lievelingen maar ze blijven tenminste nog onder de mensen. Als boekenliefhebber gaat onze voorkeur hier niet altijd naar uit aangezien hier veelal mensen rondlopen die geen verstand hebben van interessant drukwerk en er derhalve nog veel onnodig vernietigd wordt.
Een alternatief, dat tegelijkertijd ook weer géén alternatief is gezien de eerdere opmerkingen, is de oudpapierbak. Mocht u ten einde raad bij dit laatste alternatief zijn aanbeland wordt het tijd om met ons contact op te nemen. Wij informeren u graag over onze
(on-)mogelijkheden.

Uiteraard mag u te allen tijde drukwerk (boeken, brochures, e.d.) bij ons achter de deur zetten. Wij dragen er zorg voor dat ze op een plek terecht komen waar ze het meeste kans hebben om nog eens onder de mensen te komen.


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplementhome


Repareren kan óók!

In het geval één van uw schatten in een deplorabele staat verkeert en 'papierbak rijp is' kunt u ook een reparatie overwegen. In Nijmegen is Pagina I Handboekbinderij, een specialist op dit terrein. Voor meer informatie zie hier
of mail vrijblijvend naar: Pagina IDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:
Zoeken bij collega's


Boeken koesteren
Wat te doen met niet (meer) gekoesterde boeken.

home


© 2001 Supplement. design: rob melssen