Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek-Ubbergen

024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
bank: NL49INGB0008163337
info@supplementboek.nl


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uur
Op zoek naar de huidige locatie?


ALGEMENE INFORMATIE


naam: Supplement, beeld- & boekwerken

sinds 1999

kenmerk/branche: antiquariaat, (tweedehands-) boekhandel, galerie, (tweedehands-) kunsthandel
toegekend: © Triple B-status
tevens: zetel en lid van het Genootschap 'Rustend roest' en de Académie 'À la recherche du livre perdu'

eigenaar: drs. E.M.W. Jeurissen


Bereikbaarheid

bezoekadres: Van Randwijckweg 2, 6573 EJ BEEK UBBERGEN


Zie voor huidige locatie.Openingstijden: donderdag
vrijdag
zaterdag
koopzondag
12.30 - 18.00 uur
12.30 - 20.00 uur
10.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
De koopzondag is in principe op de laatste zondag van de maand. Afwijkingen hierop worden op de site, in de CS-agenda, aangekondigd.


telefoon: 024 - 7950477
telefoon: 024 - 3240054 (privé)email: info@supplementboek.nl

En ja, ook @Supplementboek twittert, maar zéér spaarzaam.


Zakelijke gegevens

postadres: Van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX NIJMEGEN

bankrelatie: rekeningnummer NL49INGB0008163337
t.n.v. Supplement, van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX NIJMEGEN
IBAN: NL49INGB0008163337
BIC: INGBNL2A

KvK-nr.: 10044993


Betalingsmogelijkheden

contant

of overschrijving: rekeningnummer NL49INGB0008163337
t.n.v. Supplement, van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX NIJMEGEN

In het geval van een betaling vanuit het buitenland:
rekeningnummer NL49INGB0008163337
t.n.v. Supplement
van Oldenbarneveltstraat 34
6512 AX NIJMEGEN
plus de vermelding van:
BIC: INGBNL2A

In de winkel is géén pinfaciliteit of mogelijkheden voor betaling met creditcard.
In het geval van gebleken vertrouwensrelatie is uitgestelde betaling ("lat") mogelijk.


Bestellen

Het is mogelijk om via telefoon of mail boeken uit de catalogi te bestellen. Aangezien de boeken over meerdere locaties verdeeld zijn moet rekening gehouden worden met 'zoektijd'.


Bedrijfsfilosofie

Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit
(geen boek is zo slecht, of men kan er wat uit leren)

Plinius de oudere (Ep.3.5.10)


Het boek is zowel qua inhoud als drager een cultuurgoed en derhalve waard om gekoesterd te worden. Een antiquariaat is facilitair aan dit doel en fungeert als doorgeefluik.
De bedrijfsnaam geeft al aan dat wij aanvullend willen zijn. Aanvullend op de mogelijkheden die er al zijn zoals antiquariaten, tweedehands boekwinkels, kringloopwinkels, goede doelen winkels, enz. Daarnaast willen we als laatste vangnet optreden voor niet (meer) gekoesterd drukwerk. Wij 'geloven' in onze boeken. Dit kan uiteindelijk consequenties hebben voor de doorstroom maar zolang de opslagcapaciteit dit toelaat houden wij boeken op voorraad.
Wij zijn echter zéér terughoudend in het aankoopbeleid. Wij gunnen onze collegae een goede handel en wij verwijzen u dan ook graag. Maar kunt u ze alleen nog maar 'aan de straatstenen kwijt' bieden wij u onze (on-)mogelijkheden aan.

U mag te allen tijde drukwerk (boeken, brochures, e.d.) bij ons achter de deur zetten. Wij dragen er zorg voor dat ze op een plek terecht komen waar ze het meeste kans hebben om nog eens onder de mensen te komen.

Eenzelfde verhaal geldt voor kunstvoorwerpen. Mocht de reguliere handel geen 'brood' zien in uw originele kunstvoorwerpen is vernietiging in onze ogen géén optie. In dat geval kunt u zich tot ons wenden.

Voor advies kunt u ons natuurlijk altijd benaderen. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Zie ook ons verhaal over het (niet meer kunnen) koesteren van boeken: Boeken koesteren


Het exlibris van Supplement
Ontwerper van het exlibris is Frank Stienen (Sittard, 1976). Het is ontworpen voor de opening van het antiquariaat Supplement (2013) in het voormalig onderstation van de tram van Nijmegen naar Berg en Dal.
Uitgangspunt voor dit exlibris is het monumentale pand op de Van Randwijckweg 2 te Beek Ubbergen met de kenmerkende symmetrie en het (sier)metselwerk.
De sierbanden van baksteen zijn de basis voor het grid in de achtergrond dat vervolgens maatgevend is (geworden) voor de tekening van het pand, de boekenplank en voor de voor dit exlibris getekende letter.
De verticale indeling van het rijksmonument komt ook terug in het exlibris. Bovenin een fries met daarin, net zoals in het pand, de ‘titel’ Ex Libris. Daaronder een (gestileerd) opengeslagen boek als ‘centrale gevelsteen’ verweven met de letters in de fries. In het midden een baan met de gestileerde tekening van het pand. Daaronder de boekenplank met boekenruggen die elk een letter dragen van Supplement. Het geheel wordt omringd door een witte rand op griddikte. In vergelijkbare opzet is er een versie gemaakt met de naam van de antiquaar, Eugène Jeurissen.


Beleid 2018

Het vigerend beleid: "Papier moet rollen!, ook in tijden van crisis"
In 2017 hebben we, qua omzet, een stapje terug moeten zetten. Toch gaan we in 2018 onverstoorbaar op de oude voet verder. En vooral geen nieuwe beleidsvoornemens of majeure beleidswijzigingen. Dit ondanks alle goed gemeende raadgevingen van derden, waar wij overigens altijd oren naar hebben, maar we zijn ook ontzettend eigenwijs. Herkenbaar?

Supplement heeft in 2013, na 14 jaar op Rijksstraatweg 213 onderdak, en méér dan dat, te hebben mogen genieten, de vleugels uitgeslagen! Tegen de stroom in, is de ruimte voor de boeken en gelieerde activiteiten drastisch uitgebreid. Lees meer hier.homeSupplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek-Ubbergen
024 - 7950477 024 - 3240054 (privé)
info@supplementboek.nl
home


Koopzondagen
de laatste zondag van de maand, van 12.00 tot 17.00 uurSummary

De CS-AGENDA, het overzicht voor culturele en aanverwante activiteiten in het Rijk van Nijmegen en omgeving.

Informatie over Supplement, de wereld voorbij het terras van 't Spijker en de muzen van Beek Ubbergen.


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:

Zoeken bij collega's


Boeken koesteren
Wat te doen met niet (meer) gekoesterde boeken.


home


© 2001 Supplement. Design: rob melssen