Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
bank NL49INGB0008163337
email: supplementCatalogus restanten Filosofie en Psychologie

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplementRechtstreeks van de uitgever:

Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen: Specifieke begeleiding door de docent / Luuk van Langen. - Ubbergen: Tandem Felix, 2010. - ingenaaid gebrocheerd, 78 p.
ISBN 90 5750 094 9
Prijs: € 10,00

Entwicklungsstörungen bei Schülern: Ein Leitfaden für spezifischen Begleitung / Luuk van Langen. - Ubbergen: Tandem Felix, 2010. - brosschiert, 78 p.
ISBN 90 5750 094 7
Preis: € 10,00

Kommunikationswissenschaft als sozialwisschaftliche Disziplin: Theoretische Perspektiven, Forschungsfragen und Forschungsansätze / Karsten Renckstorf. - Nijmegen: Stichting Centrum voor Duitsland-Studies / KUN, 1995. - ingenaaid gebrocheerd, 102 p.
ISBN: 90 5554 039 0
Prijs: € 12,70

Nederlanders en Duitsers: Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindingen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van `Kultur- und Kulturraumforschung' / Karsten Renckstorf, Nol Bergmans (red.). - Nijmegen: Stichting Centrum voor Duitsland-Studies / KUN, 1996. - ingenaaid gebrocheerd, 89 p.
ISBN: 90 73345 86 3
Prijs: € 14,50


Specifieke aanbiedingen:

Der Aufbau des Organismus: Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen / K. Goldstein. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1934. - 1e Ausgabe. - Leinen, S. - Seltsam
Preis: € 150,00

Vorlesung zur Einleitung in die Soziologie Theodor W. Adorno. - Frankfurt: Hesa-Druck, 1973. - Junius-Drucke. 160 p. - Diese Vorlesung zur 'Einleitung in die Soziologie' hielt Theodor W. Adorno im Sommersemester 1968 an der Universität Frankfurt
Preis: € 5,00

De la condition historique du sociologue: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 1er décembre 1970 / Raymond Aron. - Paris: Gallimard, 1971. - in-12, broché, 65 p.
Prix: € 6,00

Le nouvel esprit scientifique / Gaston Bachelard. - Paris: P.U.F. (Presses Universitaires de France), 1949. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 5e éd. - broché, 182 p.
Prix: € 8,00

Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy, etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée. Tome premier [2 Vols. Compl.] / MM. Bayle et Thillaye. - Amsterdam: B.M. Israël, 1967. Org. red cloth hardback, gilt title on black label spine, tall - thick 8vo; Vol. I: 560 p. index. Reprint of the edition Paris 1855.
Prijs: € 15,00

Het eeuwige heimwee: Chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie / J.W. Becker. - [Alphen aan den Rijn]: Samson, 1976. - 196 p. Dissertatie.
Prijs: € 8,00

Het kinderteekenen en het volle leven. Met autotypieen naar 470 kinderteekeningen / L. Belinfante - Ahn. - Zeist: J. Ploegsma, 1920. - linnen, lnh. XI p., 374 p., LXXIX p. (reproducties). 4to.
Studie over de ontwikkelingsgang van kinderen aan de hand van tekeningen, door haar eigen kinderen gemaakt. Linnen band beschadigd.
Prijs: € 8,00


Metabletica van God: De drie voornaamste veranderingen / J.H. van den Berg. - Kapellen/Kampen: Pelckmans/Kok Agora, 1995. - 3e druk, paperback, 223 p. ill. ISBN: 90 39106436
Prijs: € 8,00

The phenomenological approach to psychiatry: An introduction to recent phenomenological psychpathology / J.H. van den Berg. - Springfield: Charles C. Thomas, 1955. - 106 p. hardback. - Pulication number 247 American Lecture Series
Price: € 8,00


fi2526 De ziel / AUGUST BIER. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold, 1943. - 181 p. linnen, 16 x 24 cm. Vert.: Dr. Antoon Vloemans.
Prijs: € 7,00

Martin Buber: zijn leven en zijn werk / Juliette Binger (verz. en bew.), W. Banning (inl.). - 's-Graveland: De Driehoek, 1947. - Hlinnen, 247 p.
Prijs: € 6,00

Sociologie van het staatsbestuur: Een keuze uit de internationale literatuur / A. van Braam (red. inl.). - Rotterdam/Antwerpen: Universitaire Pers/Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969/1970. - 2 delen. 639 p. - Keur der sociologie. Reeks 'Themata'.
Prijs: € 8,00


Denis de Rougemont en het Franse personalisme / H. Brugmans. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1946. - 69 p. ingenaaid. omslag ietwat verkleurd.
Prijs: € 5,00

Onderwijs en toekomst / Jerome S. Bruner. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1971. - garenloos gebrocheerd, 189 p. - Collectie mentor
ISBN: 90 613 1102 0
Prijs: € 7,00

Menselijke levensloop: genetische psychologie / H. Cammaer. - Leuven / Amersfoort: ACCO, 1992. - ingenaaid gebrocheerd, 174 p.
ISBN: 90 334 2204 2
Prijs: € 7,00

Inleiding in de empirische karakterkunde / A.M.J. Chorus. - Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1958. - 1e druk, linnen, 281 p.
Prijs: € 6,00

Geschichte der Erziehung und Bildung: Band II Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart / Johannes von den Driesch , Josef Esterhues. - Vierte Auflage. - Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, [1954]. 548 S. Leinen mit Schutzumschlag. Band II einzeln.
Preis: € 10,00

Mediterrane passages: Een zeewaartse visie op een overgangsgebied / Henk Driessen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 1e druk. - ingenaaid. 63 p. - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Mediterrane Studies aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Prijs: € 5,00In de ban van betekenis: Proeven van symbolische antropologie / H. Driessen & H. de Jonge (red.). - Nijmegen: SUN, 1994. - 303 p. ingenaaid gebrocheerd, Ill.- Met bijdragen van o.a.: A. Blok, W. Janssen, J. Abbink, B. Meyer, A. Borsboom.
Prijs: € 7,00

Les règles de la méthode sociologique / Émile Durkheim. - Paris: Presses Universitaires de France, 1968. - xxiv-149 pp., broché. - Bibliothèque de philosophie contemporaine. - Op pagina 3-10 potlood onderstrepingen
Prix: € 9,00

Le Suicide: Etude de sociologie / Émile Durkheim. - Paris: PUF (Presses Universitaires de France), 1979. - 6ème édition. - Broché, 461 p. - Bibliothèque de Philosophie Contemporaine.
Prix: € 14,00

De la division du travail social / Émile Durkheim. - Paris: PUF (Presses Universitaires de France), 1978. - 10ème édition. - Broché, xliv-416 p. - Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. - Op pagina ii-vi pen/potlood onderstreping en 6-13 potlood onderstrepingen
Prix: € 10,00

Mijne ervaringen op sociologisch gebied / Frederik van Eeden. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 36 p. - Met een aantekening van Wim J. Simons. Uitgegeven in een oplage van 200 exemplaren. Softcover met aan rug iets verkleurd omslag.
Prijs: € 7,00

Penrose tiles to trapdoor ciphers: ...and the return of dr. Matrix / Martin Gardner. - New York: W.H. Freeman and Company, 1989. - Paperback, 311 p. ill. ISBN: 0 7167 1987 8.
Price: € 7,00

Die Introductiones in logicam des Wilhelm von Shyreswood: Literaturhistorische Einleitung und TexTausgabe / Martin Grabmann. - München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1937. - Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Jahrgang 1937, Heft 10. - Potloodonderstreping in inl.
Preis: € 8,00

Levensnood en levenskunst: De nerveuze en de harmonische mensch / W.J. de Haan. - Amsterdam: H.J. Paris, 1941. - 248 p. Half linnen.
Prijs: € 8,00

Feminisme en spiritualiteit / Catharina J.M. Halkes. - Baarn: Ten Have, 1986. - 1e druk. - geniet, 31 p. noten en lit. - Afscheidscollege ter gelegenheid van het aftreden als bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 3,00

Psychoanalyse en filosofie: Het imaginaire en het symbolische in het werk van Jacques Lacan / Ph. van Haute. - Leuven: Uitgeverij Peeters, 1989. - ingenaaid gebrocheerd, 182 p.
ISBN: 90 6831 220 0
Prijs: € 10,00

Was ist Metaphysik? / Martin Heidegger. - Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1949. - 5., durch Einleitung u. Nachwort vermehrte Auflage. - 47 S. OBroschur (etwas gebräunt).
Das Nachwort wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen, die Einleitung ('Der Rückgang in den Grund der Metaphysik') erscheint hier im Erstdruck.
Preis: € 10,00

Wertwandel: Zur Frage soziokultureller Voraussetzungen alternativer Lebensformen / Karl-Heinz Hillmann. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. VIII + 241 S. OPbd.
Preis: € 6,00

Americana: Studies over mensen, dieren en een kaktus tussen Rio Grande en Potomac / A.N.J. den Hollander. - Meppel: Boom, 1970. - 323 p. - ingenaaid gebrocheerd.
Prijs: € 5,00

HORATIUS. Q. Horati Flacci Poemata: Carmina-Iambi / Horatius, Ingel., vert. & toegel. door B.L. Meulenbroek. - Leeuwarden: Eisma, 1984. - 381 p. Linnen gebonden zonder stofomslag.
Prijs: € 15,00

L'Ironie / Vladimir Jankélévitch. - Paris: Librairie Félix Alcan, 1936. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 1e éd. - broché, 152 p.
Prix: € 8,00

Anthropologie en geestelijke volksgezondheid / A.L. Janse de Jonge. - Kampen: J.H. Kok, 1959. - linnen gebonden, 191 p.
Prijs: € 8,00

Kleine Schule des philosophischen Denkens Karl Jaspers. - München: Piper, 1965. - 8°, 191 S., OLwd. mit OU. - Vorlesungen, gehalten im 1. Trimester des Studienprogamms des Bayerischen Fernsehens (Herbst 1964).
Preis: € 9,00


Uit de reeks 'Kopstukken filosofie' i.s.m. Oxford University Press, nieuwstaat!

Hume / A.J. Ayer. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Montaigne / Peter Burke. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 109 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Wittgenstein / A.C. Grayling. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 160 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Plato / R.M. Hare. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 120 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Heidegger / Michael Inwood. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 175 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Aquino / Anthony Kenny. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 121 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Kant / Roger Scruton. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 123 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Marx / Peter Singer. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Descartes / Tom Sorell. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Nietzsche / Michael Tanner. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 128 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00


Humanismus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert: Untersuchung zur politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der humanistischen Bildung in Deutschland / Manfred Landfester. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988. -.VII + 225 S. geb OPbd
ISBN: 3 534 03687 5
Preis: € 15,00

Grundwahrheiten der Philosophie: Monadologie / G.W. Leibniz. - Französisch-deutsche Parallelausgabe. Unter Benutzung älterer Übersetzungen und Kommentare aus dem Französischen neu übertragen, mit einer Vorrede und einer Einleitung versehen sowie erstmals fortlaufend kommentiert von Joachim Christian Horn. - Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1962. - 160 S. OLn. mit OSchU.
Preis: € 10,00

De mensen contra het menselijke / Gabriel Marcel. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1958. - linnen gebonden, 153 p.
Prijs: € 6,00

Religion et culture / Jacques Maritain. - Paris: Desclée de Brouwer, 1946. - Nouvelle édition. - 113 p. broché. - "Questions disputées"
Prix: € 4,00

The achieving society /David C. McClelland. - New York: The Free Press, 1967. - (xv) + 512 p. tabs. in text, references, appendices, index. -
The book provides a factual basis for evaluating theories - economic, historical, and sociological - that explain the rise and fall of civilizations.
Price: € 7,00

Filosofie van de pedagogische wetenschappen / Siebren Miedema, G.J.J. Biesta. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1989. - ingenaaid gebrocheerd, 112 p. - Serie Wetenschapsfilosofie
ISBN: 90 6890 107 9
Prijs: € 6,00

Terug naar de aarde: De mens het landschap en het natuurlijk evenwicht / Peter Nilson. - Baarn: Ambo, 1996. - garenloos gebrocheerd.
Prijs: € 4,50

Pensée implicite et perception visuelle: Ébauche d'une optique psychologique / Jacques Paliard. - Paris: P.U.F.(Presses Universitaires de France), 1949. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 1re éd., 128 p. broché.
Prix: € 7,00

Verzameld werk / Plato, X. de Win (vert.). - Antwerpen / Baarn: Nederlandsche Boekhandel / Ambo, 1978. - ingenaaid, 596 p., 572 p., 646 p., 648 p. 598 p. in cassette. - 1e druk. - behoudens wat verkleuring van de ruggen, als nieuw.
Prijs: € 80,00

Pouvoir politique et classes sociales I & II / Nicos Poulantzas. - Paris: Francois Maspero, 1972. - Deux volumes brochés couvertures à rabats, 200 + 196 p. - Petite collection Maspero.
Prix: € 6,00

Geschiedenis der westerse filosofie: In samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / Bertrand Russell. - Katwijk: Servire, 1984. - 7e dr. - Geb.linnen met stofomslag, 774 p. reg.
ISBN 90 6325 070 3 Als nieuw.
Prijs: € 12,00

Nederlandse mystiek: Katholiek / M.M.J. Smits van Waesberghe s.j. - Amsterdam: H. Meulenhoff, 1947. - Geb. stofomslag, 406 p.
Prijs: € 12,00

Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens / Oswald Spengler. - München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1933. - VII+89 p.
Preis: € 8,00

Psychoanalyse, godsdienst en Boisen / H. Stroeken. - Kampen: J.H. Kok, 1983. - Bewerkte versie van zijn proefschrift. - bibliografie, lit.
ISBN: 90 242 3272 4
Prijs: € 6,00

Technische ontwikkeling en werkgelegenheid / J. Tinbergen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1940 , 1e druk. - harde kaft, gecartonneerd, 111 p. - In de reeks Uit leven en wetenschap nr.3
Prijs: € 5,00

-Bevestiging- Erfdeel en opdracht: Anna Terruwe - bevinding en perspectief / Herman Vekeman. - Budel: Damon, 2004. - ingenaaid gebrocheerd, 448 p.
ISBN 90 5573 524 8
Prijs: € 15,00

Desiderius Erasmus: De spiritualiteit van een christen-humanist / A.G. Weiler. - Nijmegen: Titus Brandsma Instituut Nijmegen / Valkhof Pers, 1997. - 72 pp. 22 cm. ISBN: 90 56250191. - Uitgesproken als Titus Brandsma Lezing 1997.
Prijs: € 3,50

Bekentenis en begeerte in de religie: Psychoanalytische verkenning / Antoon Vergote. - Kapellen/Kampen: DNB-Pelckmans/Kok Agora, 1989. - 372 p. paperback.
Prijs: € 8,00

Filosofen aan de Maas: Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam / Michiel R. Wielema. - Baarn: Ambo / [Rotterdam]: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1991. - Garenloos gebrocheerd. 335 p. - ill. Met lit. opg., reg. - Grote Reeks van historische uitgaven over Rotterdam nr. 45.
ISBN 90 263 1138 9
Prijs: € 10,00

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij en de Orde van Vrijmetselaren / A.F.L. Aubel. - 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1947. - 1e druk. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 10,00

Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij 1819-2000: Een bijdrage tot de geschiedenis van de Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij / T. Jacob. - Den Haag: Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij, 2002. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 114 p.
Prijs: € 15,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel I De Leerling / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 262 p. - ill.
Prijs: € 25,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel II De Gezel / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 131 p.
Prijs: € 15,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel III De Meester / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 148 p.
Prijs: € 15,00

Bericht uit de werkplaatsen: Voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap / J. Kok (inl.) - z.p.: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, [1970]. - ingenaaid gebrocheerd, 39 p.
Prijs: € 6,00

Maçonnieke bezinning / N.N. - z.p.: Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1971. - geniet, 26 p.
Prijs: € 3,00


De ontwikkelingsgang van het maçonnieke lied / Adolphe Poth. - 's-Gravenhage: Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1956. - ingenaaid gebrocheerd, 108 p.
Prijs: € 15,00

Rituaalboeken III A.: Inleiding tot het rituaal van den Meestergraad / N.N.. - z.p.: Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1926. - ingenaaid gebrocheerd, 115 p. - nieuw ingebonden
Prijs: € 10,00

Symbool en rituaal in het licht der kosmologie / C.J. Snijders. - Arnhem: Eigen Uitgave, 1956. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 44 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Tempelbouw: Uitgegeven door de Vereeniging Tempelbouw bij het einde van haar eerste lustrum: 1931 - 1936 / A.H. Wegerif. - Vereeninging Tempelbouw, 1936. - ingenaaid gebrocheerd, 70 p. - ill. - papieren band ietwat groezelig
Prijs: € 40,00begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477 (winkeltijden)
024 - 3240054 (privé)
bank: NL49INGB0008163337
email: supplement

De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:


home

© 2001 supplement. design: rob melssen