Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
bank NL49INGB0008163337
email: supplementCatalogus restanten Filosofie en Psychologie

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


De voorraad wordt op een andere locatie opgeslagen en daardoor kan het opzoeken van een boek enige tijd in beslag nemen. Onze excuses voor dit ongemak.


Rechtstreeks van de uitgever:

Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen: Specifieke begeleiding door de docent / Luuk van Langen. - Ubbergen: Tandem Felix, 2010. - ingenaaid gebrocheerd, 78 p.
ISBN 90 5750 094 9
Prijs: € 10,00

Entwicklungsstörungen bei Schülern: Ein Leitfaden für spezifischen Begleitung / Luuk van Langen. - Ubbergen: Tandem Felix, 2010. - brosschiert, 78 p.
ISBN 90 5750 094 7
Preis: € 10,00

Kommunikationswissenschaft als sozialwisschaftliche Disziplin: Theoretische Perspektiven, Forschungsfragen und Forschungsansätze / Karsten Renckstorf. - Nijmegen: Stichting Centrum voor Duitsland-Studies / KUN, 1995. - ingenaaid gebrocheerd, 102 p.
ISBN: 90 5554 039 0
Prijs: € 12,70

Nederlanders en Duitsers: Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindingen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van `Kultur- und Kulturraumforschung' / Karsten Renckstorf, Nol Bergmans (red.). - Nijmegen: Stichting Centrum voor Duitsland-Studies / KUN, 1996. - ingenaaid gebrocheerd, 89 p.
ISBN: 90 73345 86 3
Prijs: € 14,50


Specifieke aanbiedingen:

Der Aufbau des Organismus: Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen / K. Goldstein. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1934. - 1e Ausgabe. - Leinen, S. - Seltsam
Preis: € 150,00

Vorlesung zur Einleitung in die Soziologie Theodor W. Adorno. - Frankfurt: Hesa-Druck, 1973. - Junius-Drucke. 160 p. - Diese Vorlesung zur 'Einleitung in die Soziologie' hielt Theodor W. Adorno im Sommersemester 1968 an der Universität Frankfurt
Preis: € 5,00

De la condition historique du sociologue: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 1er décembre 1970 / Raymond Aron. - Paris: Gallimard, 1971. - in-12, broché, 65 p.
Prix: € 6,00

Le nouvel esprit scientifique / Gaston Bachelard. - Paris: P.U.F. (Presses Universitaires de France), 1949. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 5e éd. - broché, 182 p.
Prix: € 8,00

Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy, etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée. Tome premier [2 Vols. Compl.] / MM. Bayle et Thillaye. - Amsterdam: B.M. Israël, 1967. Org. red cloth hardback, gilt title on black label spine, tall - thick 8vo; Vol. I: 560 p. index. Reprint of the edition Paris 1855.
Prijs: € 15,00

Het eeuwige heimwee: Chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie / J.W. Becker. - [Alphen aan den Rijn]: Samson, 1976. - 196 p. Dissertatie.
Prijs: € 8,00

Het kinderteekenen en het volle leven. Met autotypieen naar 470 kinderteekeningen / L. Belinfante - Ahn. - Zeist: J. Ploegsma, 1920. - linnen, lnh. XI p., 374 p., LXXIX p. (reproducties). 4to.
Studie over de ontwikkelingsgang van kinderen aan de hand van tekeningen, door haar eigen kinderen gemaakt. Linnen band beschadigd.
Prijs: € 8,00


Metabletica van God: De drie voornaamste veranderingen / J.H. van den Berg. - Kapellen/Kampen: Pelckmans/Kok Agora, 1995. - 3e druk, paperback, 223 p. ill. ISBN: 90 39106436
Prijs: € 8,00

The phenomenological approach to psychiatry: An introduction to recent phenomenological psychpathology / J.H. van den Berg. - Springfield: Charles C. Thomas, 1955. - 106 p. hardback. - Pulication number 247 American Lecture Series
Price: € 8,00


fi2526 De ziel / AUGUST BIER. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold, 1943. - 181 p. linnen, 16 x 24 cm. Vert.: Dr. Antoon Vloemans.
Prijs: € 7,00

Martin Buber: zijn leven en zijn werk / Juliette Binger (verz. en bew.), W. Banning (inl.). - 's-Graveland: De Driehoek, 1947. - Hlinnen, 247 p.
Prijs: € 6,00

Sociologie van het staatsbestuur: Een keuze uit de internationale literatuur / A. van Braam (red. inl.). - Rotterdam/Antwerpen: Universitaire Pers/Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969/1970. - 2 delen. 639 p. - Keur der sociologie. Reeks 'Themata'.
Prijs: € 8,00


Denis de Rougemont en het Franse personalisme / H. Brugmans. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1946. - 69 p. ingenaaid. omslag ietwat verkleurd.
Prijs: € 5,00

Onderwijs en toekomst / Jerome S. Bruner. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1971. - garenloos gebrocheerd, 189 p. - Collectie mentor
ISBN: 90 613 1102 0
Prijs: € 7,00

Menselijke levensloop: genetische psychologie / H. Cammaer. - Leuven / Amersfoort: ACCO, 1992. - ingenaaid gebrocheerd, 174 p.
ISBN: 90 334 2204 2
Prijs: € 7,00

Inleiding in de empirische karakterkunde / A.M.J. Chorus. - Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1958. - 1e druk, linnen, 281 p.
Prijs: € 6,00

Geschichte der Erziehung und Bildung: Band II Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart / Johannes von den Driesch , Josef Esterhues. - Vierte Auflage. - Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, [1954]. 548 S. Leinen mit Schutzumschlag. Band II einzeln.
Preis: € 10,00

Mediterrane passages: Een zeewaartse visie op een overgangsgebied / Henk Driessen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 1e druk. - ingenaaid. 63 p. - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Mediterrane Studies aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Prijs: € 5,00In de ban van betekenis: Proeven van symbolische antropologie / H. Driessen & H. de Jonge (red.). - Nijmegen: SUN, 1994. - 303 p. ingenaaid gebrocheerd, Ill.- Met bijdragen van o.a.: A. Blok, W. Janssen, J. Abbink, B. Meyer, A. Borsboom.
Prijs: € 7,00

Les règles de la méthode sociologique / Émile Durkheim. - Paris: Presses Universitaires de France, 1968. - xxiv-149 pp., broché. - Bibliothèque de philosophie contemporaine. - Op pagina 3-10 potlood onderstrepingen
Prix: € 9,00

Le Suicide: Etude de sociologie / Émile Durkheim. - Paris: PUF (Presses Universitaires de France), 1979. - 6ème édition. - Broché, 461 p. - Bibliothèque de Philosophie Contemporaine.
Prix: € 14,00

De la division du travail social / Émile Durkheim. - Paris: PUF (Presses Universitaires de France), 1978. - 10ème édition. - Broché, xliv-416 p. - Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. - Op pagina ii-vi pen/potlood onderstreping en 6-13 potlood onderstrepingen
Prix: € 10,00

Mijne ervaringen op sociologisch gebied / Frederik van Eeden. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 36 p. - Met een aantekening van Wim J. Simons. Uitgegeven in een oplage van 200 exemplaren. Softcover met aan rug iets verkleurd omslag.
Prijs: € 7,00

Penrose tiles to trapdoor ciphers: ...and the return of dr. Matrix / Martin Gardner. - New York: W.H. Freeman and Company, 1989. - Paperback, 311 p. ill. ISBN: 0 7167 1987 8.
Price: € 7,00

Die Introductiones in logicam des Wilhelm von Shyreswood: Literaturhistorische Einleitung und TexTausgabe / Martin Grabmann. - München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1937. - Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Jahrgang 1937, Heft 10. - Potloodonderstreping in inl.
Preis: € 8,00

Levensnood en levenskunst: De nerveuze en de harmonische mensch / W.J. de Haan. - Amsterdam: H.J. Paris, 1941. - 248 p. Half linnen.
Prijs: € 8,00

Feminisme en spiritualiteit / Catharina J.M. Halkes. - Baarn: Ten Have, 1986. - 1e druk. - geniet, 31 p. noten en lit. - Afscheidscollege ter gelegenheid van het aftreden als bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 3,00

Psychoanalyse en filosofie: Het imaginaire en het symbolische in het werk van Jacques Lacan / Ph. van Haute. - Leuven: Uitgeverij Peeters, 1989. - ingenaaid gebrocheerd, 182 p.
ISBN: 90 6831 220 0
Prijs: € 10,00

Was ist Metaphysik? / Martin Heidegger. - Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1949. - 5., durch Einleitung u. Nachwort vermehrte Auflage. - 47 S. OBroschur (etwas gebräunt).
Das Nachwort wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen, die Einleitung ('Der Rückgang in den Grund der Metaphysik') erscheint hier im Erstdruck.
Preis: € 10,00

Wertwandel: Zur Frage soziokultureller Voraussetzungen alternativer Lebensformen / Karl-Heinz Hillmann. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. VIII + 241 S. OPbd.
Preis: € 6,00

Americana: Studies over mensen, dieren en een kaktus tussen Rio Grande en Potomac / A.N.J. den Hollander. - Meppel: Boom, 1970. - 323 p. - ingenaaid gebrocheerd.
Prijs: € 5,00

HORATIUS. Q. Horati Flacci Poemata: Carmina-Iambi / Horatius, Ingel., vert. & toegel. door B.L. Meulenbroek. - Leeuwarden: Eisma, 1984. - 381 p. Linnen gebonden zonder stofomslag.
Prijs: € 15,00

L'Ironie / Vladimir Jankélévitch. - Paris: Librairie Félix Alcan, 1936. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 1e éd. - broché, 152 p.
Prix: € 8,00

Anthropologie en geestelijke volksgezondheid / A.L. Janse de Jonge. - Kampen: J.H. Kok, 1959. - linnen gebonden, 191 p.
Prijs: € 8,00

Kleine Schule des philosophischen Denkens Karl Jaspers. - München: Piper, 1965. - 8°, 191 S., OLwd. mit OU. - Vorlesungen, gehalten im 1. Trimester des Studienprogamms des Bayerischen Fernsehens (Herbst 1964).
Preis: € 9,00


Uit de reeks 'Kopstukken filosofie' i.s.m. Oxford University Press, nieuwstaat!

Hume / A.J. Ayer. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Montaigne / Peter Burke. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 109 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Wittgenstein / A.C. Grayling. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 160 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Plato / R.M. Hare. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 120 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Heidegger / Michael Inwood. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 175 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Aquino / Anthony Kenny. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 121 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Kant / Roger Scruton. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 123 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Marx / Peter Singer. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Descartes / Tom Sorell. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 136 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00

Nietzsche / Michael Tanner. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - garenloos, 128 p. - Reeks 'Kopstukken filosofie'
Prijs: € 6,00


Humanismus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert: Untersuchung zur politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der humanistischen Bildung in Deutschland / Manfred Landfester. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988. -.VII + 225 S. geb OPbd
ISBN: 3 534 03687 5
Preis: € 15,00

Grundwahrheiten der Philosophie: Monadologie / G.W. Leibniz. - Französisch-deutsche Parallelausgabe. Unter Benutzung älterer Übersetzungen und Kommentare aus dem Französischen neu übertragen, mit einer Vorrede und einer Einleitung versehen sowie erstmals fortlaufend kommentiert von Joachim Christian Horn. - Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1962. - 160 S. OLn. mit OSchU.
Preis: € 10,00

De mensen contra het menselijke / Gabriel Marcel. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1958. - linnen gebonden, 153 p.
Prijs: € 6,00

Religion et culture / Jacques Maritain. - Paris: Desclée de Brouwer, 1946. - Nouvelle édition. - 113 p. broché. - "Questions disputées"
Prix: € 4,00

The achieving society /David C. McClelland. - New York: The Free Press, 1967. - (xv) + 512 p. tabs. in text, references, appendices, index. -
The book provides a factual basis for evaluating theories - economic, historical, and sociological - that explain the rise and fall of civilizations.
Price: € 7,00

Filosofie van de pedagogische wetenschappen / Siebren Miedema, G.J.J. Biesta. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1989. - ingenaaid gebrocheerd, 112 p. - Serie Wetenschapsfilosofie
ISBN: 90 6890 107 9
Prijs: € 6,00

Terug naar de aarde: De mens het landschap en het natuurlijk evenwicht / Peter Nilson. - Baarn: Ambo, 1996. - garenloos gebrocheerd.
Prijs: € 4,50

Pensée implicite et perception visuelle: Ébauche d'une optique psychologique / Jacques Paliard. - Paris: P.U.F.(Presses Universitaires de France), 1949. - Nouvelle Encyclopédie Philosophique. 1re éd., 128 p. broché.
Prix: € 7,00

Verzameld werk / Plato, X. de Win (vert.). - Antwerpen / Baarn: Nederlandsche Boekhandel / Ambo, 1978. - ingenaaid, 596 p., 572 p., 646 p., 648 p. 598 p. in cassette. - 1e druk. - behoudens wat verkleuring van de ruggen, als nieuw.
Prijs: € 80,00

Pouvoir politique et classes sociales I & II / Nicos Poulantzas. - Paris: Francois Maspero, 1972. - Deux volumes brochés couvertures à rabats, 200 + 196 p. - Petite collection Maspero.
Prix: € 6,00

Geschiedenis der westerse filosofie: In samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / Bertrand Russell. - Katwijk: Servire, 1984. - 7e dr. - Geb.linnen met stofomslag, 774 p. reg.
ISBN 90 6325 070 3 Als nieuw.
Prijs: € 12,00

Nederlandse mystiek: Katholiek / M.M.J. Smits van Waesberghe s.j. - Amsterdam: H. Meulenhoff, 1947. - Geb. stofomslag, 406 p.
Prijs: € 12,00

Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens / Oswald Spengler. - München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1933. - VII+89 p.
Preis: € 8,00

Psychoanalyse, godsdienst en Boisen / H. Stroeken. - Kampen: J.H. Kok, 1983. - Bewerkte versie van zijn proefschrift. - bibliografie, lit.
ISBN: 90 242 3272 4
Prijs: € 6,00

Technische ontwikkeling en werkgelegenheid / J. Tinbergen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1940 , 1e druk. - harde kaft, gecartonneerd, 111 p. - In de reeks Uit leven en wetenschap nr.3
Prijs: € 5,00

-Bevestiging- Erfdeel en opdracht: Anna Terruwe - bevinding en perspectief / Herman Vekeman. - Budel: Damon, 2004. - ingenaaid gebrocheerd, 448 p.
ISBN 90 5573 524 8
Prijs: € 15,00

Desiderius Erasmus: De spiritualiteit van een christen-humanist / A.G. Weiler. - Nijmegen: Titus Brandsma Instituut Nijmegen / Valkhof Pers, 1997. - 72 pp. 22 cm. ISBN: 90 56250191. - Uitgesproken als Titus Brandsma Lezing 1997.
Prijs: € 3,50

Bekentenis en begeerte in de religie: Psychoanalytische verkenning / Antoon Vergote. - Kapellen/Kampen: DNB-Pelckmans/Kok Agora, 1989. - 372 p. paperback.
Prijs: € 8,00

Filosofen aan de Maas: Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam / Michiel R. Wielema. - Baarn: Ambo / [Rotterdam]: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1991. - Garenloos gebrocheerd. 335 p. - ill. Met lit. opg., reg. - Grote Reeks van historische uitgaven over Rotterdam nr. 45.
ISBN 90 263 1138 9
Prijs: € 10,00

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij en de Orde van Vrijmetselaren / A.F.L. Aubel. - 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1947. - 1e druk. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 10,00

Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij 1819-2000: Een bijdrage tot de geschiedenis van de Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij / T. Jacob. - Den Haag: Afdeling van de Meestergraad der Nederlandse Vrijmetselarij, 2002. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 114 p.
Prijs: € 15,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel I De Leerling / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 262 p. - ill.
Prijs: € 25,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel II De Gezel / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 131 p.
Prijs: € 15,00

Geestelijke waarden der vrijmetselarij: Deel III De Meester / J.E. Jasper. - 's-Gravenhage: z.u., 1956. - 1e druk. - gecartonneerd, 148 p.
Prijs: € 15,00

Bericht uit de werkplaatsen: Voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap / J. Kok (inl.) - z.p.: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, [1970]. - ingenaaid gebrocheerd, 39 p.
Prijs: € 6,00

Maçonnieke bezinning / N.N. - z.p.: Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1971. - geniet, 26 p.
Prijs: € 3,00


De ontwikkelingsgang van het maçonnieke lied / Adolphe Poth. - 's-Gravenhage: Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1956. - ingenaaid gebrocheerd, 108 p.
Prijs: € 15,00

Rituaalboeken III A.: Inleiding tot het rituaal van den Meestergraad / N.N.. - z.p.: Maçonnieke Vereeniging tot bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1926. - ingenaaid gebrocheerd, 115 p. - nieuw ingebonden
Prijs: € 10,00

Symbool en rituaal in het licht der kosmologie / C.J. Snijders. - Arnhem: Eigen Uitgave, 1956. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 44 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Tempelbouw: Uitgegeven door de Vereeniging Tempelbouw bij het einde van haar eerste lustrum: 1931 - 1936 / A.H. Wegerif. - Vereeninging Tempelbouw, 1936. - ingenaaid gebrocheerd, 70 p. - ill. - papieren band ietwat groezelig
Prijs: € 40,00begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477 (winkeltijden)
024 - 3240054 (privé)
bank: NL49INGB0008163337
email: supplement
update: 17 augustus 2017


De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi restanten


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.

De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


Catalogi


En overige specifieke aanbiedingen:

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde: En om een indruk te krijgen waar al die boeken 'rusten' moet u zeker een kijkje nemen in de voorraadkamer van Supplement. Met uw muis kunt u 'navigeren' door de bibliotheek.

home

© 2001 supplement. design: rob melssen