Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek-Ubbergen

024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
bank: NL49INGB0008163337
email: supplementCatalogus restanten Algemeen
Sociale wetenschappen, theologie, over literatuur, taalkunde, enz.

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplementTien krullen op een kale kop: Portretten van Simon Carmiggelt, Otto Klemperer, Pierre de Coubertin, Franz Kafka, Jószef Mindszenty, W.F. Hermans, Hanns Eisler/Bertolt Brecht, Robert van Genechten, De Stem des Volks, Fedde Schurer / Martin van Amerongen. - Baarn: Wereldvenster, 1975. - Garenloos gebrocheerd. 152 p. Ills.
Artikelen eerder verschenen in Vrij Nederland.
Prijs: € 6,00


Willem Elsschot / Fernand Auwera. - Baarn: de Prom Bibliofiel, 1999. - 128 p. foto's, reg.
Prijs: € 8,00


Toewijding: Over literatuur, mens en media / Jan-Hendrik Bakker. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2003. - 368 p. Paperback, ISBN 90 450 0786 X
Prijs: € 6,00


Ga jij de klas maar uit!: Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945 /J. Bernlef. - Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. - Pb. 254 p. ISBN 90 01 07350 6
Prijs: € 4,00

Rondom het paradijsverhaal / Enno Boeke. - Wassenaar: Servire, 1974. - ingenaaid gebrocheerd. 168 p. ill.- ISBN: 90 6077 504 x
Prijs: € 4,00

Leerboek der land- en volkenkunde / P.R. Bos. - Groningen: J.B. Wolters, 1915. 9e geïll. druk. - herzien door J.F. Niermeyer. - groen linnen geb. 427 p. ills.
Prijs: € 6,00

Aere Perennius: Scherts en ernst in de oden van Horatius / C.P. Burger. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1926. - 336 p. 8vo. Linnen. geen stofomslag.
Prijs: € 6,00

A year with a whaler / Walter Noble Burns. - New York: Outing Publishing Company, 1913. First edition. - Hard back binding in publisher's original cover, printed maroon cloth covers, gilt title and author lettering to the spine [oxidised] and the front cover with setting sun and a small whaling boat. - 250 p. text with monochrome illustrations throughout. Front free end paper missing.
Price: € 25,00

Schandelijke boeken: Drie essays / Manu Claeys, R. Sierksma, Peter Venmans. - De Haan / ECI, Vianen, 1993. - Grijs linnen gebonden met stofomslag. - 211 p. - 'nieuwstaat'
Prijs: € 8,00

u4312 Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp, Aldert Witte / Anton Deering, Anton Erwich. - Delft: 14 Dagen, 1939. - € 5,00
14 Dagen was een halfmaandelijks verschijnend strijdschrift, waarin artikelen zijn verschenen met een bedenkelijk allooi. Het heeft maar kort heeft bestaan, ook in dit driedubbelnummer (no.10, 11 en 12) wordt geklaagd over bezuinigingsnoodzaak.


Notities over Willem Elsschot / S. Carmiggelt. - Amsterdam: Peter Loeb, 1976. Paperback. 55 p.
Prijs: € 6,00

Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even: Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers / Salma Chen, Sjoerd van Faassen (sam.). - Amsterdam: Thomas Rap, 1995. - 143 p. 1e druk. - reg.
In dit rijk geïllustreerd boek zijn zestig van de mooiste, meest verrassende brieven en handschriften uit de collectie van het Nederlands Letterkundig Museum afgebeeld. De brieven stammen voor het merendeel uit de eerste helft van deze eeuw, met het zwaartepunt in het inter-bellum, Brieven en kattebellen van o.a. H Roland-Holst, M Nijhoff, H Marsman, Slauerhoff, ter Braak, Elsschot, de Perron, Achterberg en Vestdijk. De afbeelding gaan vergezeld van een transcriptie en toelichting van de context. Salma Chen en Sjoerd van Faassen zijn conservatoren van het Letterkundig Museum.
Prijs: € 6,00Gesprek met de aarde: Wereld- en levensreis van een geoloog / Hans Cloos. - Den Haag: H.P. Leopolds Uitgeversmij., 1957. - Gebonden met stofomslag, 399 p. 78 ill.
Prijs: € 10,00

Ik heb de eer te requireren…. Belevenissen van een Officier van Justitie / Mr. F. Couvée. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1952. - 181 p. geb.linnen met goudopdruk
Prijs: € 7,00

Het Stabat Mater in het oorspronkelijk Latijn en de vertalingen van een Middelnederlandschen dichter en Joost van den Vondel / Stabat mater, L.M.Fr. Daniëls, O.P. - Naarden: "In den Toren", 1939. - 73 p.
Prijs: € 10,00

Dagwerk 1948-1958: Proeve van een Noordoostnederlandse literaire kritiek / Willem Diemer. - Groningen: J. Niemeijer, 1958. - 1e dr. linnen gebonden met stofomslag, 549 p. ill., reg. - Ill.: HEK (Hans Ebeling Koning), w.o. stofomslag. Overige ill. E. van Dulmen Krumpelman jr. en Rudolf Wigboldus.
Prijs: € 10,00

Dingen die men niet zegt: Bizarre bekentenissen van een onevenwichtige vrouw / Margreet Dolman. - Amsterdam: Podium, 1998. - Paperback. 143 p.
ISBN: 90 5759 112 X
Prijs: € 4,00

Lof der tabak: Bezongen met pen, camera en tekenstift / A. van Domburg et al.. - Baarn: De Boekerij, 1958. - Ingenaaid, 212 p. Ills. met één ingeplakt. - In opdracht van de N.V. Vereenigde Tabaksindustrieën Mignot & de Block te Eindhoven t.g.v. het 100-jarig bestaan 1858-1958. Bijdragen o.a. van F. Behrendt, W. Bijmoer, C. Boost, S. Carmiggelt, Jenny Dalenoord, A. van Duinkerken en vele anderen.
Prijs: € 5,00

Is dit mijn lichaam? Visioenen van het volmaakte lichaam in katholieke moraal en mystiek / Grietje Dresen. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1998. - Ing. gebrocheerd, 187 p. Ill. Bibliografie. Als nieuw.
Prijs: € 8,00Beesten van mensen: Microben en macroben als intieme vijanden. Deel I: Beesten door de eeuwen heen / J.J.E. van Everdingen (red.). - Overveen: Uitgeverij Belvédère, 1992. - 288 p. Register. Ill. ingenaaid.
Prijs: € 6,00

Niemand is waterdicht: De jonge Bert Schierbeek en het literaire experiment / Karin Evers. - Enschede: Stichting Literaire Manifestaties Enschede, 2002. - 14 x 21 cm. 24 p. ing. lit, nr. 139 van 220 genummerde exemplaren
Tiende Drienerwolde-lezing (25 november 2001),
Prijs: € 3,50


Macbeth: Zeer vrij naar Shakespeare / Herman Finkers, John Croezen en Wilfried Finkers. - Bussum: Novella Uitgeverij, 1993. - Ingenaaid gebrocheerd, 96 p. - Met cartooneske illustraties in kleur.
Prijs: € 8,00


Simon Vestdijk en Lahringen: De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans / Nol Gregoor. - Met woord vooraf door S. Vestdijk. - Utrecht: Reflex, 1982. - 4e druk. Geïll. paperback. 179 p.
Prijs: € 7,00

Het Hooglied: krans van liefdesliederen / Mario de Groot, Ernst Thuring sj.. - Gorinchem: Narratio, 1992. - 43 p. garenloos gebrocheerd.
Prijs: € 3,50

Anna Blaman: Twee lezingen / Hella S. Haasse, Alfred Kossmann. - Utrecht: Reflex, 1979. - 2e dr. - ingenaaid. 47 p. - ISBN 90 63220421
Prijs: € 3,50

The killing of the countryside / Graham Harvey. - London: Jonathan Cape, 1997. - First Ed. - Hard Cover with dust jacket. Large octavo, xiii + 218 p. Met krantrecensie NRC.
ISBN: 0 224 04444 3
Price: € 8,00

Over het kind / Just Havelaar. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1931. - Ingenaaid. 33 p. Als Jubileum-uitgave t.g.v. het tienjarig bestaan van De Stem. Gedrukt bij Joh. Enschede te Haarlem met de Lutetia van J. van Krimpen. Oplage van 600 genummerde en gesigneerde exemplaren. Dit exemplaar ongenummerd gesigneerd.
Prijs: € 8,00

Hunting for handgunners / Larry Kelly, J.D. Jones. - Northbrook: DBI Books, 1990. - ISBN: 0 87349 109 2
Price: € 8,00

Leef-tijden: Of hoe lang alles meegaat. Harten / olifanten / sterren / bontjassen / camera's / munten / vliegtuigen / kabouters / dromen / woestijnen / kometen / vuurvliegjes / zwanen./ Frank Kendig & Richard Hutton. - VVAA Levensverzekeringen & Baarn: Bigot & Van Rossum, 1979. - 1e dr. 128 p. Garenloos gebrocheerd.
Prijs: € 4,00

Zakelijke liederen: Waaruit optimisme spreekt! / P. Kloppers. - Amsterdam: Van der Graaf, 1941. - 1e druk, linnen gebonden, 72 p. Uit weekblad Handelsbelangen. Aangeboden door B.H. Cramer (gesigneerd).
Prijs: € 4,00

Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa: Bloemlezing uit onuitgegeven brieven berustende in het réveil-archief te Amsterdam / M. Elisabeth Kluit (sam. en inl.). - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - Ingenaaid gecartonneerd. 64 p. Met portretten van beide schrijvers. - Libellen-serie nr. 314-315
Prijs: € 4,50

De lof van 't ledikant: Een bed-liggerige bloemlezing met vele bed-berichten en schone bed-gedichten / Kurt Kusenberg (verz.), Raymond Peynet (tek.). - Baarn: De Boekerij, z.j. - 180 p. Ill. van Raymond Peynet. Nederlandse vert. Olaf J. de Landell. Linnen gebonden met stofomslag.
Prijs: € 3,00

Geschenk van de zee / Anne Morrow Lindbergh. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1955. - Uitgave uit 1955. 126 p. Ned. vert.: Poseidon. Blauw linnen gebonden, geen stofomslag.
Prijs: € 4,00

The texts of Taoism: In two parts. Part II: The writings of Chuang Tzu (Books XVIII-XXXIII), The T'ai Shang tractate of actions and their retributions: Appendices I-VIII / James Legg (transl.). - New York: Dover Publications, 1962. - Paperback, 340 p. - In the series "The sacred books of the east, vol. XV"
Price: € 8,00

Thuis in de wereld / Joyce Maynard. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000. - 1e dr. paperback, 402 p. ISBN 90 29530715
Over haar relatie met J.D. Salinger.
Prijs: € 6,00

Hengelen in de praktijk / C. Missët Gzn. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1930. - 50 tekeningen in de tekst. 80 p. - rug beschadigd
Prijs: € 6,00

Materieel christendom: Religie en materiële cultuur in West-Europa / Arie L. Molendijk (red.). - Hilversum: Verloren, 2003. Gr.8vo. 320 p. ills. Ingenaaid gebrocheerd. Als nieuw.
Prijs: € 15,00

De duinen in / J.G.Th. van Nes, J.E. Sluiters. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., z.j. - Linnen gebonden met stofomslag. - 142 blz., Ill.
Prijs: € 4,50Kristal: letterkundige productie 1935 / N.N. - Amsterdam / Antwerpen: De Spieghel / Het Kompas, 1935. - 1e druk, octavo, linnen, 223 p. zw/w tekeningen & caricaturen. - rug verschoten.
Kristal: letterkundig jaarboek 1935, met louter eerste drukken van de bijdragen. O.a. Nescio: Een lange dag, Pierre Kemp: Kleine gedichten, Duinkerken: De kinderen, H. Marsman: Postscriptum, Antoon Coolen: De monnik en het kind, M. Nijhoff: Impasse, F. Bordewijk: Grafrede op professor Bestekoning, Albert Helman: Soledad, J.C. Bloem: Het bed, E. du Perron: Blocnote klein formaat, S. Vestdijk: De canonisatie, Menno ter Braak: Albumblad voor S. Marco en vele anderen.
Prijs: € 10,00


De filosoof zonder ogen: Europese reizen / Cees Nooteboom. - Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1997. - 2e dr. 22 cm. 307 p. ingenaaid gebrocheerd, z/w foto's. ISBN: 90 295 3146 0. - Verhalen naar aanleiding van verschillende reizen die de schrijver tussen 1976 en 1993 maakte door diverse Europese landen.
Prijs: € 7,00

Misselike tonghe: De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband / F.P. van Oostrom e.a.. - Amsterdam: Prometheus, 1991. - Garenloos gebrocheerd, 237 p. In de reeks: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen V.
ISBN: 90 5333 079 8
Prijs: € 10,00

Bijna waar / S.F. van Oss. - Den Haag: H.P. Leopold, 1945. - hlinnen gebonden, 167 p.
Prijs: € 5,00

Het dilettantenmasker afgelegd: Vestdijk en de muziek / Emanuel Overbeeke. - Leiden: Plantage, 1991. - ingenaaid gebrocheerd. - In de reeks: Fragmenten 10 (1991). - isbn 90 73023 130
Prijs: € 6.00

Bernard Haitink is beslist niet de enige die verklaard heeft dat veel muziek voor hem is gaan leven dankzij het lezen van de muziekessays van Simon Vestdijk. Ook op dit gebied was Vestdijks productie overweldigend en veelzijdig. 'Een muzikale en musicologische omnivoor' - zo is Simon Vestdijk door critici wel gekenschetst.
Schrijvend over muziek was Vestdijk vaak uitdagend, zijn betoogtrant pertinent, bij tijden schoolmeesterachtig. In het kamp der muziekcritici en musicologen vielen zijn bijdragen aan het vakgebied dikwijls slecht.
Emanuel Overbeeke wijst in 'Het dilettantenmasker afgelegd' een weg door de jungle van fascinerende en tegenstrijdige kwaliteiten van Vestdijks muziekessays en geeft hun de erkenning die ze verdienen.


Conversations with Eudora Welty / Peggy Whitman Prenshaw. - Jackson: University Press Mississippi, 1985. Hardback.
Price: € 10,00

Sta op en loop: Wat is het dat Jezus bewoog / Fons van Reisen. - Voorburg, Kemper Conseil, 2008. - ing. gebrocheerd
Prijs: € 24,95 rechtstreeks van de uitgever!

Geloven is bepaald geen vanzelfsprekendheid meer. We komen in het dagelijks leven steeds verder van het geloof af te staan. Tegelijk wordt de beleving van het geloof ook betekenisvoller. Er is een toenemende behoefte om te leren over de wortels van de christelijke waarden in het besef dat die zo kenmerkend en fundamenteel zijn voor onze identiteit.
Dit boek gaat terug naar de bron: het leven van Jezus staat centraal, zoals dat is opgetekend in de verschillende evangelieverhalen. Deze vormen samen vijf levensstadia, te beginnen bij de kribbe en eindigend bij het kruis.
Veel van de teksten zijn geïllustreerd met werk van de Nijmeegse kunstenaar Ted Felen. Van Reisen en Felen laten in een samenspel de lezers en kijkers zien dat de wereld een plaats is van intimiteit en betrokkenheid. ‘Het is een zeer bijzonder boek dat dit mogelijk maakt’, schrijft prof. dr. Erik Borgman in zijn nawoord in dit boek.

Fons van Reisen (1929-2008) studeerde theologie in Warmond en exegese in Nijmegen. Hij was ruim dertig jaar werkzaam als docent godsdienst en maatschappijleer in het middelbaar onderwijs. Nadien gaf hij talloze cursussen aan volwassenen en leidde hij vele gespreksgroepen waarbij de evangelieverhalen het vertrekpunt vormden. Sta op en loop, dat hij vlak voor zijn overlijden afrondde, laat zich lezen als een persoonlijke nalatenschapIn gesprek / Gerard Reve & S. Carmiggelt. -Amsterdam: Peter van der Velden, 1980. - 71 p. Paperback. Eerst verschenen in Hollands Diep, 8 nov. 1975 en in Menuet 1 (1978).
Prijs: € 5,00

De rode kangoeroe: Belevenissen van een reiziger door Australië / Frank van Rijn. - Rijswijk: Elmar, 1997. - ingenaaide paperback. - 198 p. Ill. in kleur en zwart/wit. - ISBN 90 389 05440
Prijs: € 7,00

Anton van Duinkerken 50 jaar / Ts. Roeping. - Tilburg: H. Gianotten, z.j. [1051]. - Oorspr. omslag. 96 p. Ills. 29e jaargang nr. I.
Prijs: € 5,00

Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen: Een bloemlezing uit het werk van Henriëtte Roland Holst / Henriëtte Roland Holst, inl. en toel. door H. Schaap. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. - Pap. ingen. gebrocheerd, 8°. 295 p. - Uit de serie Nederlandse Klassieken. - Levensbeschrijving en bibliografie
Prijs: € 7,00

Maatstaf 19e jaargang 4/5, augustus/september 1971: In memoriam S. Vestdijk 1898-1971 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - 213-339 ingenaaid gebrocheerd. - In het artikel van Martin Hartkamp is in de marge met pen enige onderstreping aangebracht.
Prijs: € 3,00

Rilke in Zwitserland: Biografie van Rilkes laatste levensjaren / J.R. von Salis. - 's Graveland: De Driehoek, 1936. Geb. hlinnen, omslag, 192 p.
Prijs: € 5,50Een avond in Amsterdam: Tien gesprekken met Ben ter Holter. Revue, realiteiten, verstoven craquelé / K. Schippers. - Barbarberboek. - Amsterdam: Em. Querido, 1971. - garenloos gebrocheerd, 180 p.
Prijs: € 5,00

Memorandum: Panoramisch portret van de Israëlische maatschappij gezien door de ogen van drie Bohémiens / Yaakov Shabtai. - Amsterdam: Arena, 1993. - Garenloos gebonden, 432 p.
ISBN: 90 6974 064 8
Prijs: € 10,00De valse revisor: Tegen Jeroen Brouwers / Henk Spaan e.a.. - Amsterdam: C.J. Aarts, 1980. 1e druk. - Amsterdamse Schotschriften 5. - Paperback/ingenaaid, 22x15 cm, ill. 72 pag. - Inhoud: Henk Spaan: Een labberloebse flutflater (I, II en III), IJsbrand Stoker: Propere vent, Vic van de Reijt: Jeroen de jeugdstormer (I, II en III), Reinjan Mulder: Tirade, Nico Scheepmaker: Jeroen Brouwers, Nico Scheepmaker: Vietcong, Piet Grijs: De nieuwe tachtigers (I en II), Piet Grijs: Brouwers heeft gelijk, Bob Polak: De nieuwe reflector. Piet Grijs: De held van de Jaren Zeventig. Met bibliografie. Foto op achterzijde omslag: Jeroen Brouwers met Mieke Telkamp en Joke Copier.
Prijs: € 10,00

Vestdijk over Frankrijk / Evert van der Starre. - Zutphen: Walburg Pers, 1998, - 1e druk, 207 pp. paperback, 8vo, kartonnen band met flappen.
Prijs: € 7,00

The Letters of Gustave Flaubert 1830-1857 / Francis Steegmuller. - London: Faber and Faber. 1980. - Soft cover, 250 p.
Prijs: € 5,00

Het paard in de literatuur / Benno Stokvis. - Lochem: De Tijdstroom, z.j. - 1e druk. - Ingenaaid, papieren band met opgeplakte afbeelding, 139 p. 24 afb. op aparte fotopagina's.
Prijs: € 7,00


Een jaar natuurleven. In vier losse delen: Lente, Zomer, Herfst, Winter / R.J. de Stoppelaar, J.P. Strijbos & A.B. Wigman. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j. - 192 p. 192 p. 192 p. 191 p. Met 96 platen per deel, resp. 227, 229, 211, 174 afbeeldingen.
Prijs: € 25,00


Werken der H. Teresia: Deel III: De weg der volmaaktheid & Het kasteel der ziel. - Bussum: Paul Brand, MCMXXVI. - Linnen gebonden, 397 p. - Bandtekening: Jan Louwerse. - Vertaald door Dr. Athanasius van Rijswijck en Dr. Titus Brandsma
Prijs: € 10,00

The real story of the whaler: Whaling, past and present / A. Hyatt Verrill. - New York: D. Appleton and Company, 1916. - Hard back binding in publisher's original cover, printed green cloth covers, gilt title and author lettering to the spine. XV p. plus 249 p. text with monochrome illustrations throughout. Ill., line drawings. - Front free end paper missing.
Price: € 25,00

De neus van Frederik van Eeden: Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk / R.Th.R. Wentges. - Amsterdam: Candide, 1996. - 1e druk, 60 p.
Prijs: € 4,50

De dichter in de branding des tijds / Ernst Wiechert. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. [1945]. - Gecartonneerd, 52 p. - Woord vooraf van Friederich Witz. inl. Nico Rost.
Prijs: € 3,50
Frank Willaert e.a.. - Amsterdam: Prometheus, 1992. - Ingenaaid gebrocheerd, 441 p. In de reeks: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen VII.
ISBN: 90 5333 139 5
Prijs: € 10,00

Romancing Vietnam: Inside the boat country / Justin Wintle. - New York: Viking, 1991. - Hard cover, dust jacket, xiv + 466 p. - ill. b & w-photographs
ISBN 0 670 83228 6
Price: € 10,00


Vogels van het Zwanenwater / Dick Woets. - Zaandijk: Klaas Woudt, z.j. (ca 1970). - 128 p. ingen. ill. 12 x 24 cm.
Prijs: € 3,50


Boekenweekgeschenken


Drie novellen: Boekenweekgeschenk 1940 / Emmy van Lokhorst, Victor E. van Vriesland (inl.). - Z.p.: Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1940. - ingenaaid gecartonneerd, 137 p. zwart vignet op omslag. - De drie novellen zijn van Egbert Eewijck, Jan Campert en M. Vasalis.
Prijs: € 15,00


begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandelVan Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
bank: NL49INGB0008163337
email: supplement
home


De aanwinsten van deze week en voorafgaanden.

Een overzicht van aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplementDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

Het totale boekenbestand literatuur

Het totale boekenbestand niet-literatuur


En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst: Buiten de boekenorde:
Koopzondag

In principe valt de koopzondag op de laatste zondag in de maand. Voor de volgende koopzondag: zie de agenda.

home


© 2001 supplement. design: rob melssen