Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uurCS-AGENDA

De CS-agenda staat voor Cultureel Supplement-agenda. Deze biedt u een overzicht van de activiteiten van Supplement maar ook van culturele activiteiten in de Heerlijkheid Beek en omgeving (Rijk van Nijmegen).

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. de agenda of activiteiten willen aanmelden mailt u naar: supplement


2018Boekpresentatie van WONEN AAN DE STRAATWEG VAN VROUWENDAAL TOT BRONHEUVEL

Zaterdag 27 januari werd het boek 'Wonen aan de straatweg van Vrouwendaal tot Bronheuvel' gepresenteerd in antiquariaat Supplement. De presentatie was een eclatant succes want de opkomst was zo groot dat men "met de benen uit de ramen hing". Maar het belangrijkste was dat men zeer lovend was over het boek. Na een noeste arbeid van vier jaar was het resultaat er dan ook naar. Gedegen archiefonderzoek, uitgebreide interviews met (oud-)bewoners en dat alles in een leesbare schrijfstijl resulteerde in een product waar Margot van Boldrik, de naamgeefster van de uitgevende stichting, zeker haar fiat aan zou hebben gegeven. De vormgever Ivo van Sluis gaf het boek weer een passend en prachtig uiterlijk.


De ‘Straatweg’ is al 2000 jaar een belangrijke verbindingsweg tussen Nijmegen en Duitsland. Aan de weg, die onderaan de stuwwal ten oosten van Nijmegen naar de huidige Duitse grens loopt, is ook een lange bewonersgeschiedenis verbonden.
Dit boek geeft per (verdwenen) huis een beeld van het dagelijks leven aan de huidige Ubbergseweg (Nijmegen) en Rijksstraatweg (Ubbergen) door de eeuwen heen. Het start bij de voormalige gemeentegrens tussen Nijmegen en Ubbergen, het Vrouwendaal, en eindigt bij de grens van de vroegere Heerlijkheid Ubbergen.
Het boek is rijk geïllustreerd met honderden foto’s, prenten, bouwtekeningen, aktes, advertenties, kaarten, ansichtkaarten van de huizen, bewoners en omgeving. Annemiek Lukassen verrichtte jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van percelen in de voormalige gemeente Ubbergen. Pieternel Coenen-van Kerkhoff is kunst- en architectuurhistorica en schreef de teksten.
‘Wonen aan de Straatweg’ is een initiatief van de Stichting Margot van Boldrikfonds te Beek-Berg en Dal.februari 2018


-zondag 25 februari, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementmaart 2018

Oude Huys te Ubbergen

-donderdag 1 maart, 20.00 uur, Van Vrouwendaal tot Bronheuvel
Lezing door Floris Methorst over bijzondere bewoners van en geheimzinnige gebeurtenissen op het voormalige kasteelterrein van Ubbergen'.

De lezing is door de stichting Margot van Boldrik georganiseerd naar aanleiding van het gelijknamige, 27-1-2018 verschenen, boek over de (bewoners)geschiedenis van de Rijksstraatweg Nijmegen-Ubbergen.

In het boek "Van Vrouwendaal tot Bronheuvel" met zijn uitvoerige verhalen en vele illustraties, is het verhaal over Rijksstraatweg 33 (blz. 176-192) het uitvoerigst. En terecht. Immers op die plek stond, drie eeuwen lang, het heuse kasteel de Ubburgh, naamgever van de plaats Ubbergen. Weliswaar werd dit kasteel in 1582 door de burgers van Nijmegen "in brand gestoken" en bleef het tot aan het begin van de 18de eeuw een interessante puinhoop. De plek moet iets magisch hebben gehad.
In de loop van de 18de eeuw werd daar het indrukwekkende, grote "Huys te Ubbergen" gebouwd, ditmaal in classicistische stijl, inclusief de vierkante tuinen met bijzondere planten en exclusieve fruitbomen.
Het boek "Van Vrouwendaal tot Bronheuvel” vertelt over de bijzondere mensen die er hebben gewoond. In feite is Ubbergen daardoor wereldberoemd, althans in de betere, liefst koninklijke, kringen. Alleen is Ubbergen zich daarvan nauwelijks bewust. De meest bijzondere bewoning vond plaats in 1762/1763. Floris Methorst: "De tekst daarover in het boek is geschreven met behulp van en deels gebaseerd op informatie van mij afkomstig. Ik heb Pieternel Coenen en Annemiek Lukassen, de auteurs, het verhaal verteld over een familiereünie en een zeer merkwaardige man, die zich ter plekke Le Comte de Surmont noemde en verder vooral onbegrijpelijk bleef.
Op verzoek van de stichting Margot van Boldrik vertel ik iets meer over mijn speurtocht naar deze wonderlijke man. Dat zal ik doen op donderdag 1 maart, bij volle maan, in antiquariaat Supplement."

Floris Methorst studeerde in Utrecht sociaal-culturele wetenschappen. Na zijn studie werd hij gevraagd onderzoek te doen bij een instituut voor futurologie (toekomstonderzoek). Van jongs af aan is hij bezig met grensoverschrijdende kennis. En deed op dat gebied ook divers onderzoek.

Plaats: Supplement, Van Randwijckweg 2, 6573EJ Beek-Berg en Dal
tijd: 20.00 uur
entrée: gratis


Nadere inlichtingen: Floris Methorst 030-2617723 of St. Margot van Boldrik

Huys te Ubbergen van vooren
-zondag 25 maart, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementapril 2018AEION

-zondag 15 april, 14.00 uur, zondagmiddagconcert Aeion
Het duo Aeion (Bert Wachelder en Trudi van Kessel) speelt Ierse muziek, klezmer en enkele (zuid-)Amerikaanse liedjes, eigenzinnig gearrangeerd. De sfeer van de nummers varieert van dromerig tot ritmisch.
Trudi en Bert hebben samen jaren in een Balkanorkest gespeeld. Twee jaar geleden zijn ze begonnen aan een muzikale zoektocht naar de mogelijkheden om met zijn tweeën te spelen. Dit heeft geleid tot een leuk resultaat, dat ze willen presenteren.
Ze spelen Ierse ballads en dansen (een gezamenlijke interesse) en klezmer (waarmee ze vanuit hun balkanachtergrond vertrouwd waren). Daarbij enkele (zuid-)Amerikaanse stukken die min of meer kwamen aanwaaien.
Aeion heeft een volwaardig repertoire opgebouwd om een plezierig gevarieerd optreden te verzorgen. Instrumentale nummers met (één of twee) gitaren, fluit en/of klarinet worden afgewisseld met liederen. De nummers zijn op een persoonlijke manier gearrangeerd, wat soms tot verrassende uitkomsten leidt.
Omdat de nummers grotendeels akoestisch gespeeld worden zijn ze vooral geschikt voor een luisterend publiek. In intieme sfeer kan de luisteraar zich laten verrassen, meeslepen en in een enkel geval meezingen of -klappen.
beluister enkele fragmenten
Plaats: Supplement, Van Randwijckweg 2, 6573EJ Beek-Berg en Dal
tijd: 14.00 uur
entrée: gratis-zondag 29 april, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementmei 2018-zondag 27 mei, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementjuni 2018-zondag 24 juni, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementjuli 2018-zondag 29 juli, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementaugustus 2018-zondag 26 augustus, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementseptember 2018-zondag 30 september, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementoktober 2018-zondag 28 oktober, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementnovember 2018-zondag 25 november, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplementdecember 2018-zondag 2 december, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplement


-zondag 9 december, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplement


-zondag 16 december, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplement


-zondag 23 december, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag Supplement


-zondag 30 december, 12.00 - 17.00 uur, koopzondag SupplementActiviteiten van Supplement, weliswaar voorbij maar nog steeds interessant om notie van te nemen:

"De Groesbeek, van Bron tot Monding"


foto: Menno Slaats

-vrijdag 6 oktober, 20.00 uur, "De Groesbeek, van Bron tot Monding"
lezing door stadshistoricus drs. René van Hoften

De Groesbeek oftewel ’t Groeske is een van de weinige echte beken in het Rijk van Nijmegen. De bovenloop in het dorp Groesbeek is bekend, de benedenloop stroomafwaarts is echter veel minder bekend. Het is een beek die heel het oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen omvat en water uit dat hele gebied afvoert. Niet alleen water van Groesbeek maar ook water uit de Ooij, de Duffelt , van de Stuwwal en uit het Duitse grensgebied. Denk aan de Hulsbeek, de Leigraaf, de Kranenburger Bach, het Wylermeer, de Grote Wetering en het Meertje.
Daarbij stroomt ze door allerlei historisch interessante dorpen: Groesbeek met haar oude kerk en restanten van het kasteel. Maar ook het pelgrimsstadje Kranenburg met haar Stifftskirche of Persingen waar door de Waal de helft van de woonhuizen werd verzwolgen.
In de presentatie beelden van de nieuwe bedding in het dorp, de loop in het buitengebied in de Mies of het samengaan met water uit De Bruuk. Al dat water komt uiteindelijk in Nijmegen bij elkaar in het Meertje en stroomt vandaar de Waal in. Water stroomt in elkaar over, maar vloeien al die dorpen ook zo gemakkelijk in elkaar over binnen de nieuwe gemeente Berg en Dal? In Groesbeek is er een bezembinder, in Beek een wasvrouwtje, in de Ooij een ballenmaker, in Millingen een werfarbeider, in Nijmegen een kaajsjouwer. Past dat allemaal wel bij elkaar? We zullen het gaan zien in deze mooie presentatie van natuur en cultuurhistorie waarin u veel zult herkennen uit omgeving en uit de herinnering.
-donderdag 1 december 2016, Lezing over het Nijmeegs exlibris door Leo Ewals.
Leo Ewals is conservator van het Ateliermuseum Jac. Maris te Heumen alwaar hij momenteel een tentoonstelling heeft ingericht over het Nijmeegs exlibris. Het betreft exemplaren van Nijmeegse kunstenaars maar ook van (oud-)Nijmegenaren.
Ewals is auteur van verschillende publicaties over Nijmeegse kunstenaars zoals Jan van Doorn, Gerard Mathot, Wim van Woerkom maar ook een publicatie over de kunstvoorwerpen uit het voormalige Canisius college waar de monumentale voorraadkamer van Supplement gevestigd is.-zondag 20 november 2016, Optreden Hans Hamers, Martien Nijkamp en Marcel Grotens.
Hans Hamers speelt eigen werk, Nederlandstalige luisterliedjes. De thema’s van de liedjes zijn gebaseerd op ervaringen tijdens reizen, maar vinden hun oorsprong ook dichter bij huis. De stijl is divers en leunt soms tegen de blues, dan weer tegen folk of pop ballads aan, soms ingetogen, soms expressief, maar steeds met een eigen stijl. Hij krijgt geregeld te horen dat hij qua stijl/genre te vergelijken is met zanger-liedjesschrijvers zoals Dimitri van Toren, Gerard van Maasakkers en Boudewijn de Groot.
Hij wordt begeleid door: Martien Nijkamp (drums, percussie, bas) en Marcel Grotens (borderpipes en nyckelharpa).
plaats: Supplement, Van Randwijckweg 2, 6573 EJ Beek Ubbergen
tijd: 15.00 uur
entree: we gaan met de pet rond.
meer info over de musici: Hans Hamers-donderdag 17 november 2016, 'Geopaden op de stuwwal', Najaarsbijeenkomst stichting Monument en Landschap.
De stuwwal tussen Nijmegen, Kleve en Mook in het Nederlands-Duitse grensgebied is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo'n 160.000 jaar geleden. Enorme landgletsjers reikten tot in onze omgeving en stuwden de bevroren bodem op. Na het terugtrekken van de gletsjers bleef een heuvellandschap achter met heuvels van ruim honderd meter hoogte, waarin door het smeltwater van de gletsjers diepe dalen werden uitgesleten. Door erosie zijn deze heuvels in de tienduizenden jaren daarna lager geworden maar het karakteristieke heuvellandschap (van de gemeente Berg en Dal) is blijven bestaan.
De Vereniging Geopaden Stuwwal schreef in 2014 een bekroond wandelboekje. Een van de auteurs, Jan Noordik, zal de lezing verzorgen.-vrijdag 14 oktober 2016, “Groetjes uit Nijmegen”, lezing door Henk Rullmann en het Trio Jansen & Co verzorgen wederom de muzikale omlijsting.

Na het succesvol optreden in 2015 verzorgen Henk Rullmann en het trio Jansen & Co dit jaar wederom een dubbelprogramma in antiquariaat Supplement te Beek op vrijdag 14 oktober. Onder de titel “Groetjes uit Nijmegen” verzorgt Henk Rullmann, oud-medewerker van het Regionaal Archief Nijmegen, een lezing.
De smartphone maakt het tegenwoordig mogelijk om familie en vrienden per direct foto’s te sturen vanaf je vakantieadres. Vroeger stuurde je per post een ansichtkaart. De lezing met beeldmateriaal gaat over opkomst, bloei en neergang van de ansichtkaart aan de hand van Nijmeegse voorbeelden.

Het trio JANSEN & CO zingt liedjes, die prettig in het gehoor liggen. Van evergreen tot luisterlied, van folk tot swingende popsong. Een onverwachte liedkeuze maakt de optredens spannend.
Laat U verrassen door dit trio in de bezetting: Frank Jansen, gitaar en zang - Simon Feddema, zang - Corrie Janssen, zang.


-vrijdag 27 mei 2016. TRIO KAMANT: ‘Van Angsthaas tot Zondebok’ in antiquariaat Supplement
Van Angsthaas tot Zondebok is een intieme voorstelling over tamme dieren en wilde mensen. En andersom.

Trio Kamant brengt gedichten en liederen ingebed in passende pianoklanken. Clem Bongers selecteert een aantal gedichten uit de Nederlandse literatuur. Jozef Vos put uit zijn eigen liedrepertoire. Johan Bakker omlijst het geheel met pianistische improvisaties. Gedrieën houden ze een gevarieerde samenspraak met soms verrassende wendingen.-vrijdag 20 november 2015. Een wandeling door Nijmegen aan de hand van literaire fragmenten en dia's door Henk Rullmann en Janssen & Co verzorgen de muzikale omlijsting met een muzikaal boeket in diverse kleuren.

-zondag 7 juni 2015, Kalorama Kamerconcert in antiquariaat Supplement


Stichting Vrienden Kalorama bood op zondag 7 juni 2015 een kamerconcert aan voor bewoners van verpleeghuis Kalorama in antiquariaat Supplement. Het voormalig onderstation van de tram aan de Van Randwijckweg in Beek wordt daartoe omgebouwd tot een rolstoelvriendelijke concertzaal. Uiteraard waren ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd dit gratis concert bij te wonen.
Er werd gemusiceerd door Laurent Mostart (klarinet), Pieter de Vries Robbé (fagot) en Thea Stadlander (piano). Zij brachten werken ten gehore van Franz Anton Hoffmeister (1754-1812), Paul Reade (1943-1997) en Charles Harford Lloyd (1849-1919).


-zaterdag 21 maart tot en met zondag 29 maart 2015, Indiebookday, dag(-en) van het boek van de kleine onafhankelijke uitgeverijen. In 2013 begonnen in Duitsland maar in 2014 heeft Supplement al 'meegedaan' door aandacht te schenken aan de uitgeverijen IJzer uit Utrecht en de inmiddels opgeheven uitgeverij Coppens & Frenks.
In 2015 stond uitgeverij Huis Clos in de schijnwerper evenals enkele aanverwante (ex-)uitgeverijen als Gerards & Schreurs en Plantage uit Leiden. De laatste heeft het fonds van Gerards & Schreurs overgenomen.
Daarnaast tonen wij een wat uitgebreidere blik op uitgeverij IJzer dan afgelopen jaar.
info: Indiebookday


-vrijdag 6 maart 2015, 't Hoog en 't Laag, Lezing door René van Hoften


‘t Hoog en ‘t Laag

Lezing door drs. René van Hoften over de historisch gegroeide verschillen in een dorp aan de Nijmeegse stuwwal

De voormalige gemeente Ubbergen staat bekend om zijn mooie natuur, de bronnen en beekjes, de laaggelegen natte Ooijpolder en het hooggelegen Nederrijkswoud op de stuwwal.
Maar er is niet alleen het natuurlijk verschil tussen polder en bos. Het verschil tekent zich ook af tussen de bewoners van beide gebieden, ‘t Hoog en ‘t Laag. Het Hoog waar van oudsher de adel het voor het zeggen had en waar later rijke Nijmeegse industriëlen, kooplieden en koloniale officieren hun domicilie vonden. Het Laag waarbij we vooral moeten denken aan steenfabriekarbeiders, wasvrouwen en smokkelaars. Grote sociale verschillen op het oppervlak van slechts enkele vierkante kilometers. Dat maakte dit gebied in het verleden uniek; het samengaan en conflicteren van twee verschillende sociale klassen. Maar misschien is dat tegenwoordig nog steeds zo.
Van Hoften zal het niet nalaten om daarnaast nog een eerste tipje van de sluier op te lichten over de rol van de achtertuin van Supplement in de Nederlandse geschiedenis.-dinsdag 16 december 2014, was de lezing van Klaas Bouwer over zijn nieuwe boek: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen.
Dit in het kader van de najaarsbijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap Ubbergen.

De lezing is alhier na te lezen: Lezing

Titelgegevens van het boek: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95. Het boek is uiteraard verkrijgbaar bij Supplement en/of de betere boekhandel bij u om de hoek.
Het Nederlandse landschap is al eeuwenlang een rijke inspiratiebron voor Nederlandse schrijvers. Illustere auteurs als Nescio, Jac. P. Thijsse en Jacob van Lennep maakten lange voetreizen die zij gebruikten in hun literaire werk. Wim Huijser is het afgelopen jaar in de voetsporen getreden van tal van schrijvende wandelaars die in de 19de, 20ste en 21ste eeuw het Gelderse Rivierenland bezochten. Daaruit stelde hij een bloemlezing samen van twee eeuwen literaire wandelbelevenissen tussen Rijn, Linge, Waal en Maas.
Verder voegde Huijser er zijn observaties aan toe over eigenaardigheden in het landschap, zoals verzonken rivieren, slingerende dijken en ambachtelijke steenfabrieken, evenals een aantal beschouwingen over het fenomeen wandelen door de eeuwen heen. De rijk geïllustreerde verhalen worden afgewisseld met een tiental wandelroutes en ommetjes, onder meer door de Bemmelse Waard, Park Lingezegen, om Buren en langs de Linge.
>Voetsporen nodigt uit om spontaan de wandelschoenen aan te trekken.
Uiteraard zal er gelegenheid zijn om het boek te laten signeren.

Wim Huijser (1960) is zelfstandig publicist. Momenteel werkt hij aan een biografie van de schrijver C. Buddingh’.

Titelgegevens: Voetsporen: Op schrijverspad door het land van de grote rivieren / Wim Huijser, Andrea Gulickx (fotografie). - Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk, 2014. - paperback, 280 p.
ISBN 978-90-75271-76-8, NUR 502
Prijs € 24,90


-vrijdag 27 juni 2014, Franse Chansons met het trio Les CopainsHet trio Les Copains brengt het Franse chanson tot leven in antiquariaat Supplement. Op vrijdagavond 27 juni treedt het trio op in Supplement, beeld- & boekwerken in Beek-Ubbergen.
In een informele sfeer laten Les Copains het Franse chanson tot leven komen. Het programma varieert van bekende liederen uit het ‘klassieke’ repertoire tot minder bekende jazzy of gypsy nummers. Denk aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Georges Brassens, maar ook aan Thomas Dutronc of Karim Kacel.
Nostalgie en mooie herinneringen, stilletjes meeneuriën en af en toe uit volle borst meezingen, behoort allemaal tot de mogelijkheden van dit concert.
Les Copains bestaat uit Paul Drijvers (zang en gitaar), Henk Kuik (accordeon) en Philip Woudenberg (contrabas).
Meer achtergrond over de musici vindt u op Les Copains


-vrijdag 10 januari 2014

Tekenaar-schilder Anco Wigboldus in Gelderland

       Zelfportret Anco Wigboldus

Getekende ontmoetingen met kastelen

10 Januari 2014 gaf Riebo Rietema in antiquariaat/boekhandel Supplement, beeld- & boekwerken te Beek Ubbergen een lezing over Anco Wigboldus (1900-1983). Bijzondere aandacht krijgen zijn werkzaamheden in Gelderland. Aan bod komen tekeningen van onder andere de kastelen Doornenburg , Rozendaal, Wijchen en Zaltbommel. Voor Jan van Heek tekende Wigboldus diens kasteel Bergh in ’s-Heerenberg en andere Gelderse kastelen. Wigboldus deelde de schoolbank met Pyke Koch en studeerde kort bij Jan Toorop. Ondanks dat Wigboldus lid was van de Groningse kunstenaarsgroep ‘De Ploeg’, vond hij geen aansluiting bij het modernisme, maar werkte hij in de stijl van 17e en 18e eeuwse meesters. Zijn grootste productie betreft gewassen pentekeningen in vogelvluchtperspectief van diverse kastelen van de familie Von Alvensleben in Saksen-Anhalt.

Riebo Rietema voltooide zijn opleiding aan de universiteiten van Utrecht en Londen, met als specialisatie de kunst- en cultuurhistorische context, het tijdsbeeld, de ontwikkelingsgang en het netwerk van een kunstenaar.-vrijdag 13 december 2013

'Woord en noot zijn mij even lief'

Onder deze titel gaf Jozef Vos een soloconcert in antiquariaat Supplement


       Jozef Vos

Jozef Vos schrijft en zingt liedjes die aanleunen tegen de Nederlandse kleinkunsttraditie. In zijn teksten weet hij de persoonlijke ervaring te generaliseren; zijn muziek kent een breed scala aan inspiratiebronnen. De combinatie van tekst en muziek draagt een geheel eigen karakter.
Jozef Vos (Gemert, 1951) was één van de oprichters van Volluk!, een band die met een semi-akoestisch, maatschappelijk geëngageerd repertoire omstreeks 1980 landelijke bekendheid verwierf. De eerste van de twee lp's die de groep maakte werd in 1981 uitgeroepen tot folk-lp van het jaar.
Na het uiteengaan van de groep in 1985 wijdde Vos zich aan een loopbaan als historicus. Vanaf 1994 was hij in dienst van de Universiteit Utrecht en schreef, alleen en met collega's, een tiental boeken en een reeks artikelen over uiteenlopende sociaal- en cultuurhistorische onderwerpen.
In 2011 maakte Jozef Vos de cd Muurbloemen en Winkeldochters met in de loop van de tijd door hem geschreven liedjes.
Inmiddels heeft Jozef Vos een geheel nieuw programma. Zijn liedjes zijn veelal verhalend van aard, met een autobiografische kern en een licht ironische ondertoon. De teksten vormen een hechte eenheid met zijn gitaarbegeleiding in fingerstyle, ontleend aan de Amerikaanse en Engelse folk.


-zondag 9 juni 2013, concert in Antiquariaat Supplement. Muziek van Sergej Prokofiev, Circus Ballet 'Trapeze', quintet opus 39, L. Matheson, R. Glière en Benjamin Britten, (metamorpfoses van Ovidius in beeld en gedicht).

Uitvoerenden:
Anna Wiersum, viool
Kees Hilhorst, altviool
Henk Bos, contrabas
Lidia van der Vegt, hobo
Tui Clark, klarinet
Voordracht: Kitty van Belkom


Prokofiev's circus ballet opus 39 is voor een speciale kwintet-bezetting geschreven: hobo, klarinet, viool, altviool en contrabas, in opdracht van Boris Romanov, directeur van een rondtrekkende balletgroep.
Prokofiev schreef het stuk in 1924 en de choreografie beeldde een verhaal uit over het circusleven. Het stuk kreeg de titel 'Trapeze'. Later werd opus 39 een zelfstandig concertstuk, dat helaas niet zo vaak uitgevoerd wordt. Vergelijkbaar met dit werk is het bekendere “Histoire du Soldat” van Igor Stravinsky, dat ook in kleine bezetting werd geschreven om kosten te besparen. In deze uitvoering van Trapeze worden naast de muziek ook schilderijen geprojecteerd van Lidia van der Vegt, die zich liet inspireren door deze compositie.
Verder worden er nog solo's en duo's gespeeld. Een solo voor altviool, ook van Prokofiev, een duo voor viool en klarinet van Matheson, een duo voor viool en contrabas van Glière en Britten's 'Metamorfoses naar Ovidius' voor hobo-solo, in beeld en ook in woord gebracht door Lidia van der Vegt.


Tot en met 30 januari 2011 was er een interessante exlibris-tentoonstelling in het B.C. Koekkoek-Haus te Kleve

Hieronder de begeleidende tekst (in Nederlands en Duits) en illustraties van het B.C. Koekkoek-Haus:
       Otto Dix, Heinrich Klein - Malutensilien (schildersbenodigdheden) (Reklameblatt), 1920

Exlibris en kleingrafiek 1900 - 1950. Uit de collectie Hanns Max Hirsch

Een representatieve keuze van exlibris en kleingrafiek uit de voormalige collectie van Hanns Max Hirsch zal in de komende maanden in het B.C. Koekkoek-Huis, Kleef te zien zijn. Het zijn ongeveer 150 werken van belangrijke tekenaars en grafici uit de eerste helft van de 20ste eeuw, onder wie Otto Dix, Michel Fingesten, Georg Erler, Alois Kolb en Heinrich Zille. Met hun soms humoristische dan weer serieuze motieven geven deze kleine bladen een complexe indruk van de maatschappij en de levensomstandigheden van de opdrachtgevers en verzamelaars in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Hanns Max Hirsch (data onbekend) was een invloedrijk verzamelaar van grafiek. Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw werkte hij als verkoopleider van de machinebouwfirma „Orenstein & Koppel“ in Berlijn. Zijn verzameling weerspiegelt zijn milieu en de Berlijnse maatschappij in het algemeen: behalve talrijke ex-librissen met de namen van de eigenaren van de boeken omvat de collectie ook reclamefolders, uitnodigingskaarten, menukaarten en wenskaarten voor Nieuwjaar, de geboorte van kinderen of voor verjaardagen. De bandbreedte van de motieven reikt van conservatieve via mythologische tot aan erotische afbeeldingen. Er zijn ook ex-librissen die verwijzen naar het beroep van arts of advocaat, maar ook intieme motieven voor privégebruik. Stilistisch kunnen we in de over het algemeen met veel aandacht gemaakte bladen invloeden van het expressionisme, de jugendstil als ook van de nieuwe zakelijkheid herkennen.

Na de machtovername door de nationaalsocialisten werd „Orenstein & Koppel“ in Duits bezit gebracht. Wegens zijn joodse afkomst was Hanns Max Hirsch gedwongen naar Nederland te vluchten, waar hij tot zijn dood woonde. De collectie van Hirsch bestond uit ongeveer 5000 bladen uit de periode 18800-1940, waaronder werk van Max Pechstein, Oskar Kokoschka, Ernst Barlach, Käthe Kollwitz en Franz Marc. De collectie werd in 1978 bij het veilinghuis „De Zwaan“ in Amsterdam in delen geveild.

De in de tentoonstelling in het B.C. Koekkoek-Huis getoonde bladen verzamelde de Nederlandse verzamelaar van grafiek, Dave Desjardijn, bekend door zijn publicaties over de Nederlandse grafiek, 1978 en 1994. Hij catalogiseerde en onderzocht ze en publiceerde in 2008 de catalogus „ex libris en kleingrafiek 1900-1950“. De Nederlandse publicatie is tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar in het B.C. Koekkoek-Huis.
       Heinrich Zille, Adolf Heilborn, 1909


Exlibris und Kleingraphik 1900 - 1950. Aus der Sammlung Hanns Max Hirsch

Eine repräsentative Auswahl von Exlibris und Kleingraphik aus der ehemaligen Sammlung Hanns Max Hirsch wird in den kommenden Monaten im B.C. Koekkoek-Haus Kleve ausgestellt. Zu sehen sind etwa 150 Arbeiten wichtiger Zeichner und Graphiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, darunter Otto Dix, Michel Fingesten, Georg Erler, Alois Kolb und Heinrich Zille. Mit ihren teils humoristischen, teils ernsthaften Motiven vermitteln die überwiegend kleinformatigen Blätter einen komplexen Eindruck von der Gesellschaft und dem Lebensmilieu der Auftraggeber und Sammler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Hanns Max Hirsch (Lebensdaten unbekannt) war ein einflussreicher Graphiksammler. Bis in die 1930er Jahre arbeitete er als Verkaufsleiter beim Maschinenbauunternehmen „Orenstein & Koppel“ in Berlin. Seine Sammlung spiegelt sein Umfeld und die Berliner Gesellschaft im allgemeinen wider: Neben zahlreichen Exlibris mit den Namen der Bucheigner sind u.a. Reklameblätter, Einladungskarten, Menüpläne und Glückwunschkarten zu Neujahr, der Kindergeburt oder dem Geburtstagsjubiläum zu finden. Die Bandbreite der Motive reicht von konservativen über mythologische bis zu erotischen Darstellungen. Es gibt berufsbezogene Exlibris für zum Beispiel Ärzte oder Rechtsanwälte, aber auch intime Motive zum privaten Gebrauch. Stilistisch sind bei den nicht selten aufwändig gestalteten Blättern Einflüsse des Expressionismus, des Jugendstils und der Neuen Sachlichkeit zu erkennen.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde „Orenstein & Koppel“ arisiert. Aufgrund seiner jüdischen Wurzeln war Hanns Max Hirsch gezwungen, in die Niederlande zu fliehen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Hirschs Kollektion umfasste circa 5000 Blätter aus den Jahren 1880 bis 1940, darunter Arbeiten von Max Pechstein, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach und Franz Marc. Die Sammlung wurde 1978 im Amsterdamer Auktionshaus „De Zwaan“ versteigert und aufgelöst.

Die in der Ausstellung im B.C. Koekkoek-Haus gezeigten Blätter trug der niederländische Graphiksammler Dave Desjardijn, bekannt durch seine Publikationen über niederländische Druckgraphik, 1978 und 1994 zusammen. Er katalogisierte und erforschte sie und publizierte sie 2008 im Katalog „ex libris en kleingrafiek 1900 - 1950“. Die niederländische Publikation ist zur Ausstellung im B.C. Koekkoek-Haus erhältlich.
       Martin E. Philipp, A. Kuchenbecker, 1915

       Willy Knabe, Alfred Orenstein, o.D.

Voor meer informatie over het museum B.C. Koekkoek-Haus en deze tentoonstelling, zie: KoekkoekTerugblik op de signeersessie eerste Ubbergse Uitmarkt

Zaterdag 15 september 2007, hebben tijdens de eerste Ubbergse Uitmarkt, schrijvers uit Ubbergen hun boeken gesigneerd in de bibliotheek. Elke half uur werd van pen verwisseld en kon men terecht voor een persoonlijke opdracht van hun favoriete schrijver. Elke auteur vereeuwigde vervolgens zijn handschrift op een schilderij dat een plekje krijgt in onze bibliotheek Een greep uit de aanwezige auteurs: Jan van Eck (Ubbergen 55, Historische atlas), Hein van Elteren (kinderboekenschrijver), Hans Fun (Littekens van Market Garden), Miriam van Hooff (dichtbundels), Gijs Kurstjens (Gelderse Poort), Harry van Kuyk (o.a. geschiedenis van Hotel ‘t Spijker) moest zich verontwschuldigen, Loet van Sluis (Lijn 2), Stefan Verwey (vele, vele cartoons), Daaf Wijlhuizen (o.a. In water en vuur) en Marc Wingens (Monumentenboek). En dan blijven er voor volgende jaren nog tal van auteurs over.
De signeersessie werd georganiseerd door antiquariaat Supplement uit Beek en de Bibliotheek Ubbergen.


Naar het begin van de pagina

home
Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uur

home


Koopzondagen 2018
de laatste zondag van de maand, van 12.00 tot 17.00 uur

25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
2 december
9 december
16 december
23 december
30 december

activiteiten, organisaties en sites


Bibliotheek Beek Ubbergen
Roerdompstraat 6-G (in het Kulturhus) te Beek
informatie: bibliotheek

Voor de activiteiten in het Kleine Bartholomeuskerkje te Beek, zie: Kleine Bartholomaeuskerkje

Voor de activiteiten in het Kerkje van Persingen waaronder de wekelijkse exposities, zie: Kerkje van Persingen

Concertserie St. Bartholomeuskerk te Beek Ubbergen
informatie: concertserie of tel.024-6841897.

Concertserie van de Mozartkring
informatie: Mozartkring of inlichtingen over het programma: tel.024-3552221.

Concertserie Groene concerten in Huize Wylerberg te Beek
informatie: Groene concerten

voormalig Museum Mooi Nederland
van Randwijckweg 2, Beek
vestiging van antiquariaat Supplement!


Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap (v/h Das & Boom)
Rijksstraatweg 174, Beek.
openingstijden: wo. en zo. 10.00 tot 17.00 uur


Gelderse Smalspoor Stichting
op het terrein Hanson, Erlecomsedam 100, poort 3.
openingstijden: za. 10.30 tot 16.30 uur
inl.: 026 - 4456812 of 024 - 6423276.


Romeinse waterleiding
Wandeling met het Gilde langs het Romeinse waterleidingtracé (van Berg en Dal naar Nijmegen). Iedere eerste zaterdag van de maand.
Start 13.00 uur bij hotel Val Monte aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal.


Afrika Museum Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal
voor informatie: Afrika Museum


Bijbels Openluchtmuseum / Museumpark Orientalis Heilig Landstichting
openingstijden: di. t/m zo. van 11.00 uur tot 17.00 uur (nov.-maart) en van 10.00 uur tot 17.00 uur (april-okt.)
voor informatie: Orientalis


Museum Katharinenhof
Mühlenstrasse 9, 47559 Kranenburg
openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 - 17.00 uur
Tel. 00 49 2826 623
voor informatie: Katharinenhof


Museum Kurhaus
Tiergartenstrasse 41, 47533 Kleve
Tel. +49-(0)2821-750110
informatie: Kurhaus


Museum B.C. Koekkoek-Haus
Koekkoekplatz 1, 47533 Kleve
Tel: +49-(0)2821-76 88 33
openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 - 17.00 uur. Zondag en feestdagen van 11.00 - 17.00 uur.
informatie: Koekkoek


Museum Arenacum
Hohe Strass 116, Rindern
openingstijden: zondag van 14.00 - 17.00 uur (oder nach Vereinbarung: Tel. 02821-3370 oder 02821-18315)


Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4, Bedburg-Hau
Tel. 02824/95 10-60 of -65
informatie: Moyland


Stichting Monument en Landschap Berg en Dal
informatie: Monument en Landschap


Heemkundekring "De Duffelt" / Heimatverein "Die Düffel"
informatie: De Duffelt


Stichting Heemkunde Berg en Dal
email: heemkunde-bergendal@hetnet.nlStichting Margot van Boldrik
informatie: St. Margot van Boldrik
Naar het begin van de pagina

home© 2001 Supplement. design: rob melssen