Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen


Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 - 7950477
T 06 19313976
T 024 - 3240054 (privé)

email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-18.00 uur
koopzondag 12.00 - 18.00 uur
'Catalogus van eene zeer fraaije en welgeconditioneerde verzameling'


Tevens staan enkele boeken uit de stal van Supplement te koop op de site van Boekwinkeltjes


NIEUWE UITGAVEN

Alle dagen kermis in de lucht


Alle dagen kermis in de lucht: Dagboek van Marie Dazert-Postma 17 september 1944 – augustus 1945 en verhalen over enkele Beekse families in oorlogstijd / Josine Franken. - Beek: stichting Margot van Boldrikfonds, 2022. - gebonden hardcover, rijk geïllustreerd full-colour, 200 pp. - ISBN 9789082791839
Prijs: € 15,-


“Op Zondag 17 September 1944 in de H Mis van tien uur hoorden we schieten, bommen vallen, eng. De kapelaan stond juist te preeken… De kapelaan hield even op en maakte toen maar resoluut een einde aan z'n preek. Onder voortdurend lawaai gingen we te Communie.
Ik dacht als we nu eens dood moesten zou het toch wel een plechtig oogenblik zijn…”
Met deze strofe begint Marie Dazert haar dagboek en daarmee is meteen de toon gezet. Marie woonde in de Blokhut aan de Natte Beek en net als haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef zij een dagboek over de periode van Market Garden tot aan de bevrijding.
We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine van der Linde-Fontein, middels een aantal authentieke brieven die zij in deze periode schreef aan haar zus Betty en aan haar ouders.
De Beekse families Companjen en Franken vluchtten vanuit Beek naar de Werchense “Thornse Hof.” Achteraf bezien en ondanks het warme welkom van de familie Janssen, was dit geen goede keuze …

Josine Franken ontdekte de kopieën van de dagboeken van Marie Dazert en Eva de Ranitz in de archieven van het NIOD, waar zij zich na haar pensionering als logopedist, als vrijwilliger bezighoudt met het transcriberen en redigeren van oorlogsdagboeken.
Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en omgeving.

Het boek is uiteraard verkrijgbaar bij Supplement.


De aanwinsten van deze week

Het overzicht van de aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplement

Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


Let op!

Helaas is Supplement zijn riante voorraadkamer kwijtgeraakt. Dat betekende dat er rigoreus gesaneerd moest worden in het boekenbestand. Het kan dus voorkomen dat u een interessante uitgave tegenkomt die helaas niet meer aanwezig is. Op dit moment is het onmogelijk alle systemen up-to-date te houden. Onze verontschuldiging hiervoor.Overzicht aanwinsten. Verkrijgbaar vanaf donderdag 10 november 2022.


Week 45 2022


Algemeen

al10150 Het leven en de werken van Petrus Hofstede / J.P. de Bie. - Rotterdam: D.A. Daamen, 1899. - € 15,00

al10141 Alexander Reichert (1859-1939): Ein Meister der Insektenkunde / Paul Buchner. - [Leipzig]: [Naturforschung Gesellschaft], 1941. - Vortrag von P. Buchner, gehalten am 14. Dezember 1939. - € 6,00

al10151 Goed Boeren: (vertaling: Vincent Hunink) / Cato. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. - nieuwstaat met buikband. - € 15,00

al10152 Love Letters: Liefdesbrieven van Napoleon - Mozart - Beethoven - Flaubert - Oscar Wilde / Ursula Doyle (sam.). - Amsterdam: Truth & Dare, 2008. - € 5,00

al10142 Dat was Watou: Dagboek van de Poëziezomers 1980-2008 / Gwy Mandelinck. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - nieuwstaat. - € 10,00

al7430 Ongrijpbaar is de Ganges: Verhalen uit het Pali / Tonny Scherft (vert en inl.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - In de reeks: De Oosterse Bibliotheek, deel 18. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7478 Geschiedenis van de filosofie / Hans Joachim Störig. - Utrecht: Het Spectrum, 2004. - één band. - € 7,00

fp2910 Hedendaagse Franse filosofen / P.L. ASSOUN, (RED.). - Assen: Van Gorcum, 1987. - € 5,00

fp7481 Meditationen: über die Grundlagen der Philosophie / Descartes. - Hamburg: Felix Meiner, 1950. - € 4,00

fp3927 Grundlinien der Philosophie des Rechts / GEORG W.F. HEGEL. - Hamburg:Felix Meiner, 1962. - Abdruck der vierten Auflage von 1955. - € 4,00

fp7479 Phänomenologie des Geistes / Georg W.F. Hegel. - Hamburg: Felix Meiner, 1952. - € 10,00

fp7480 Kritik der praktischen Vernunft / Immanuel Kant. - Hamburg: Felix Meiner, 1967. - Nachdruck der 9. Auflage von 1929. - € 8,00

fp5251 Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / JEAN-PAUL SARTRE. - Meppel: J.A. Boom, 1966. - € 4,00

fp879 Over kennis en ideologie bij Louis Althusser: Een materialistische kritiek / PIET STEENBAKKERS. - Groningen: Konstapel, 1982. - € 4,00


Kunst

ku7106 Rome: Kunst en architectuur / Marco Bussagli (sam.). - Keulen: Könemann, 2000. - € 15,00

ku7120 Domela: Gouaches de la période Parisienne / Christian Drouet. - Utrecht: Edition Reflex, 1984. - viertalig. - € 10,00

ku5703 Honderd jaar wonen in Nederland: 1900-2000 / JAAP HUISMAN et al. - Rotterdam: 010, 2000. - € 12,00

ku7131 Museum Beelden aan Zee: Een werk van Wim Quist / Karel Jongtien (red.). - Rotterdam: NAi, 1998. - € 8,00

ku1222 Muziek tussen hemel en aarde: De wereld van het Gregoriaans / HELENE NOLTHENIUS. - Amsterdam: Em.Querido, 1985. - € 6,00

ku7121 Rembrandt: Zijn leven & zijn werk / S. Partsch. - Weert: Smeets Offset, z.j. - € 8,00

ku7132 Bauhaus: Pädagogik / Rainer K. Wick. - Köln: Dumont, 1982. - € 8,00


Geschiedenis

hi16961 Sancta Anorexia: Vrouwelijke wegen naar heiligheid Italië 1200-1800 / Rudolph M. Bell. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1990. - € 5,00

hi4816 Nijmeegse gezichten: Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit / HENNIE CORMAN (red.). - Nijmegen: KU Nijmegen, 1998. - € 8,00

hi16944 The Ship: Steam Tramps and Cargo Liners 1850-1950 / Robin Craig. - London: Her Majesty's Stationery Office, 1980. - € 5,00

hi5626 Hart van de stad: De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen / MAARTEN-JAN DONGELMANS. - Utrecht: Matrijs, 1989. - € 7,00

hi16965 Nijmegen: Kroniek van de 19e eeuw / Hans Giesbertz. - St. Historisch Huis- en Veldnamen-Onderzoek Kwartier van Nijmegen, 1999. - € 6,00

hi16957 De zeven doodzonden van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog / Sebastian Haffner. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2004. - € 6,00

hi16934 Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus: Politische Kriminalität, Recht, Justiz und Polizei zwischen Früher Neuzeit und 20. Jahrhundert / Karl Härter, B. de Graaf (Hg.). - Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2012. - € 10,00

hi3963 Das Berlin-Paket: Das neue Berlin: Architektur, Kultur und Geschichte der Stadt: mit dreidimensionalen Bildern und überraschenden Effekten / MICHAEL LEWITSCHAROFF (Hrsg.). - München: ArsEdition, 2001. - mit CD-ROM mit virtuellem Stadtspaziergang. - € 20,00

hi16935 Hess: A Biography / Roger Manvell, Heinrich Fraenkel. - London: MacGibbon & Kee, 1971. - € 7,00

hi16948 Sla toe & houd stand: Het relaas van de 82ste Luchtlandingsdivisie in de Tweede Wereldoorlog / T. Moffatt Burriss. - Nijmegen: De Duivelsberg, 2010. - € 15,00

hi3896 Het landgoed Wolfhezen: Een verdwenen dorp / ALB. OLTMANS. - Oosterbeek: P.J. Romijn, 1986. - Facsimile-uitgave van de 1922-uitgave ter gelegenheid van de eigenaarswisseling van Romijn. - nieuwstaat. - € 4,00

hi16958 Mensenheugenis: Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen / Hinke Piersma (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - € 8,00

hi16942 The Coronation Album: H.M. Queen Elizabeth / Queen Elizabeth. - London: Pitkin Pictorials, n.Y. - € 8,00

hi16936 Policey im Europa der Frühen Neuzeit / Michael Stolleis (Hg.). - Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996. - In der Reihe: Ius Commune, Sonderhefte Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 83. - € 15,00

hi9560 Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis / C.A. TAMSE (red.). - Alphen a/d Rijn: A.W. Sijthoff, 1979. - € 8,00

hi16941 Wânne Praot: Groot Wijchens Woordenboek / Pedro Willems. - Nijmegen: SSN Drukkerij, z.j. - 3e druk. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl6728 Bij hoog en laag: Gedichten / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - € 4,00

nl6733 Hoe ik mijn verjaardag vierde: Verhalen / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - € 8,00

nl6731 Liefdesschijnbewegingen / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - € 7,00

nl6736 Rechterschoenen: Gedichten / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 8,00

nl6726 Scènes in Hotel Morandi: Gedichten / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - € 10,00

nl6189 De thuiskomst / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - € 7,00

nl9076 De ochtendgave: (nieuwstaat) / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - € 8,00

nl10369 De bekeerlinge / Stefan Hertmans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - € 7,00

nl10367 Oorlog en terpentijn / Stefan Hertmans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - € 7,00

nl5943 Een schitterend gebrek / ARTHUR JAPIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - € 4,00

nl9293 De stamhouder: Een familiekroniek / ALEXANDER MüNNINGHOFF. - Amsterdam: Bert Bakker, 2015. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9399 De hemelverdiener / Ayad Akhtar. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 5,00

bl9394 De Foucault hallucinatie / Patricia Duncker. - Baarn: de Prom, 1996. - € 4,00

bl9389 Rutebeuf: Bloemlezing uit de poëzie van een 13de eeuws frans dichter / W. van Elden (vert. & inl.), Rutebeuf. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1971. - tweetalig. - € 6,00

bl9393 Brieven aan mijn moeder / Vasili Grossman. - Amsterdam: Balans, 2010. - Jubileumuitgave van de 25-jarige uitgeverij. - € 8,00

bl9376 Poems for Bosnia / Pjesme za Bosnu: Voice poems / Govorne pjesme / Rosemary Menzies. - Zagreb: Durieux, 1996. - tweetalig.. - € 4,00

bl6939 Sneeuw / ORHAN PAMUK. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 5,00

bl6017 Het parfum: De geschiedenis van een moordenaar / PATRICK SüSKIND. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - € 4,00

bl9390 Poèmes / Paul Verlaine. - Villefranche du P: Le Livre qui parle, z.j. - Luister cd. - € 5,00

bl9392 Monkey Subdues the White-bone Demon: Aap Verslaat de Witte-Knekel Geest / Wang Hsing-pei (ad.). - Amsterdam: Real Free Press, 1197. - tweetalig. - Stofomslag: Joost Swarte. - € 15,00

bl1798 Nietzsches tranen: Roman van een obsessie / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 6,00


Week 44 2022


Algemeen

al10146 Universele Reisgids voor Moeilijke Landen / Jelle Brandt Corstius. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - € 4,00

al10140 ...Und lassen gelten, was ich beobachtet habe: Naturwissenschaftliche Schriften mit Zeichnungen des Autors / Adelbert von Chamisso. - Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1983. - € 10,00

al10143 Vrijtaal: Lierair tijdschrift Optima, 21ste jaargang 2003 nummer 4 / Adriaan van Dis, t.s. Optima. - Amsterdam: Prometheus, 2003. - € 7,00

al10145 Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas / A. Hilhorst. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1976. - Proefschrift. - € 10,00

al10149 Funerair Lexicon: Encyclopedisch woordenboek over de dood / H.L. Kok. - Maastricht: St. Crematorium Limburg, 2000. - € 25,00

al10144 Octavius / Marcus Minucius Felix. - Amsterdam: H.J. Paris, 1936. - tweetalig. - In de reeks: Hermeneus serie No.1. - € 5,00

al10147 Supplement Boekenweek 1998: het platteland: O.a Grunberg, Brouwers, Zwagerman en Voskuil / T.S. Noordzee, Taal & Letteren. - Den Haag: Sdu, 1998. - € 5,00

al10148 UFO's bestaan gewoon: Een wetenschappelijke visie / Coen Vermeeren. - Z.p.: Ankh-Hermes, 2013. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp2995 Werelden van tijd / HANS ACHTERHUIS. - St. Maand van de Filosofie, 2003. - € 3,00

fp3587 Rook doet leven: Over het recht op een hedonistisch bestaan / MARTIN van AMERONGEN. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2001. - € 5,00

fp5058 Geen beter leven dan een goed leven: Over de kwaliteit van het bestaan / A. VAN DEN BEUKEL. - Baarn: Ten Have, 1998. - € 4,00

fp7483 Recht en Onrecht / Martin Buber. - Wassenaar: Servire, 1975. - € 2,00

fp7401 Het wonder van betekenis: Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren / Marc van Dijk. - Amsterdam: Boom, 2021. - Gesigneerd door Paul van Tongeren. - beperkt potlood in de zijlijn.. - € 4,00

fp6216 Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik / HANS-GEORG GADAMER. - Tübingen: J.C.B. Mohr, 1965. - 2. Auflage, durch einen Nachtrag erweitert.. - € 20,00

fp7484 Bijbelse miniaturen: Over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus / Carel ter Linden. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - € 6,00

fp7482 Fragmenten uit de Mashnawi / Djalalu'ddin Rumi. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1952. - Vertaling: R. van Brakel Buys. - In de reeks: Scriptorium. - € 7,00

fp3354 Schuldgevoel: Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben / COEN SIMON. - Amsterdam: St. Maand v/d Filosofie, 2013. - € 3,00


Kunst

ku7128 Erwin Blumenfeld: I was nothing but a Berliner: Dada Montages 1916 - 1933 / Helen Adkins. - Ostfildern: Hatje Cantz, 2008. - Hardback. - € 20,00

ku7123 Painting Canada: Tom Thomson and The Group of Seven / Amy Concannon (Ed.). - London: Philip Wilson Publishers, 2011. - € 15,00

ku7124 Niederrhein Mallorca / Hein Driessen, Annette Lobbenmeier (Text. - Kleve: Boss Druck, 2002. - € 8,00

ku7122 Aquerelleren in Nederland: Zoeken naar het licht / Laurent Félix-Faure. - Bussum: THOTH, 2003. - € 10,00

ku7125 Rembrandt: Zijn leven, zijn werk, zijn tijd / Bob Haak. - Den Haag: De Archipel, z.j. - € 20,00

ku7129 Liedjes van A tot Z / Youp van 't Hek. - Amsterdam: Thomas Rap, 2003. - met cd. - € 10,00

ku7130 Smullen met Bach: 10 jaar Bach-cantates in de Petruskerk in Nijmegen 2007-2017: 7 en 8 oktober 2017 / Fons Plasschaert (vrwrd.). - Z.p.: z.u., 2017. - € 4,00

ku7127 Journey to the Ice Age: Mammoths and Other Animalsof the Wild / Rien Poortvliet. - New York: Harry N. Abrams, 1994. - € 10,00

ku7126 Oost / Jo Spier. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1950. - € 8,00


Geschiedenis

hi16927 Gezicht op Amersfoort van Mathias Withoos / Cor van den Braber. - Amersfoort: Bekking & Blitz, 2002. - € 10,00

hi16939 De metamorfose van de wereld: De cultuurgeschiedenis van de wereld / Peter Conrad. - Amsterdam: Anthos, 1999. - € 15,00

hi6559 De kerk van O.L.V. van Zeven Smarten te Molenhoek: Gedenkboekbij het vijftigjarig bestaansfeest 1934 september 1984 / P. HONORIUS FLEUREN, R.W.A. MEGENS (sam.). - Groesbeek: Reichgelt, 1984. - € 4,00

hi4734 'I have a dream': Belangrijke en bijzondere redevoeringen: uit de wereldgeschiedenis / MARGREET FOGTELOO (sam.). - Utrecht: A.W. Bruna, 2003. - € 7,00

hi16932 100 jaar Zutphensche ijsvereeniging 1879-1979 / Louis W. Fransen. - [Zutphen]: Eigen beheer, 1979. - 'ijsschade'. - € 3,00

hi16914 Hollands water: Het hoogreemraadschap van Rijnland na 1857 / Ludy Giebels. - Utrecht: Matrijs, 2002. - € 15,00

hi6515 Stoomgemaal De Tuut: Een monument van gemeenschapszin / LEO TEN HAG et al. - Z.p.: Baet en Borgh, z.j. - In de reeks: Tweestromenlandreeks nr. 34.. - € 12,00

hi16938 The People Called Apache / Thomas E. Mails. - New York: Promontory, 1981. - € 7,00

hi16937 De petomaan: Zijn leven - zijn werk 1857-1945 / Jean Nohain, F. Caradec. - Amsterdam: H.J. Paris, 1958. - € 3,00

hi5541 De Vrouwe van Schaffelaar: Margriet van Essen-van Haeften (1751-1793) een barones / BERT PAASMAN et al. - Barneveld: BDU, 1981. - In de reeks: Schaffelaarreeks nr. 10. - € 7,00

hi16959 Moederkerk: De ondergang van Rooms Nederland / Jos Palm. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 6,00

hi16960 De parel van Kennemerland: Bloemendaal van A tot Z / H. Pieterson (tekst). - Gemeemnte Bloemendaal, 2008. - € 6,00

hi16931 Geluk?: Van hemelse gave tot hebbeding / Herman Pleij. - Z.p.: CPNB, 2017. - € 2,00


Nederlandse literatuur

nl3759 Maria Sibylla Merian / BERTUS AAFJES. - Amsterdam: Meulenhoff, 1946. - € 4,00

nl2001 Zomerdagdroom: Erotisch poëtisch proza / LOUIS PAUL BOON. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - € 4,00

nl6233 Danny: Muggepuut-omnibus: Muggepuut, De perfecte koppijn, Toos / HERMAN BRUSSELMANS. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 6,00

nl6738 De jongen met het mes: En andere verhalen: In de reeks: De Literaire Raat, 3de serie / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - omslag beschermd. - € 10,00

nl6730 Het gangstermeisje: Een roman / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 7,00

nl6722 Waar is Remco Campert?: (HP-columns '75-'77) / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - € 4,00

nl10354 Och, ik elleboog me er wel doorheen: Gedichten en tekeningen / Ted van Lieshout. - Amsterdam: Leopold, z.j. - € 4,00

nl10357 Elke dag ... Dichter bij de Dag: De 50 beste gedichten uit een jaar lang nieuwspoëzie / Guido van Riet, KlaasJan Baas (red.). - z.p.: Brandaan, 2009. - € 4,00

nl6978 Schaduwkind / P.F. THOMèSE. - Amsterdam: Contact, 2005. - € 4,00

nl10361 Stoom / Willem van Toorn. - Amsterdam: Em. Querido, 2005. - € 4,00

nl10347 Parken en woestijnen: Gedichten / M. Vasalis. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1983. - € 4,00

nl10355 De kermis van Gravezuid / Hannah van Wieringen. - Amsterdam: De Harmonie, 2012. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl124 The bridge over the Drina / IVO ANDRIC. - London: The Harvill Press, 1995. - € 5,00

bl9388 Een Kap van Afschuw: Gedichten van verpleegsters en verzorgsters over de Eerste Wereldoorlog / Leo van Bergen (red.). - Nijmegen: Uitgeverij dt (Duidelijke Taal), 2020. - Tweetalig. - € 7,00

bl9385 Oscar and Lucinda / Peter Carey. - London: Faber and Faber, 1988. - € 6,00

bl857 De naam van de roos: & Naschrift / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 8,00

bl9386 The Marriage Plot / Jeffrey Eugenides. - London: Fourth Estate, 2011. - € 6,00

bl9384 Old Filth / Jane Gardam. - London: Abacus, 2014. - € 4,00

bl6852 The second jungle book: (with decorations by J. Lockwood Kipling, leather) / RUDYARD KIPLING. - London: Macmillan and Co., 1931. - € 10,00

bl9375 De Egyptische postzegel / Osip Mandelsjtam. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - In de reeks: Russische Miniaturen. - omslag beschadigd. - € 8,00

bl9378 Een daad van barnhartigheid / Toni Morrison. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 4,00

bl5517 Het boek der herinneringen / PéTER NáDAS. - Amsterdam: Van Gennep, 1998. - € 5,00

bl9377 Sonette an Freunde / August Graf Platen. - Leipzig: Ernst Rowohlt, 1911. - Gedruckt als achtes Buch der Drugulin-Drucke. - € 10,00

bl9387 The Goldfinch / Donna Tartt. - London: Little, Brown, 2014. - € 6,00

bl9383 Tom Harris / Stefan Themerson. - London: Gaberbocchus, 1967. - € 5,00


Week 43 2022


Algemeen

al4074 Dante's Mystische Reis / J.D. BIERENS de Haan. - Amsterdam: S.L. van Looy, 1914. - 1e druk. - € 8,00

al10138 De groene overmacht: Tuinieren op de zware zeeklei / Maarten 't Hart. - Utrecht/Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014. - Met tekeningen van Peter Vos. - € 4,00

al10135 De kronieken van S. Montag: Nederland 1975-2010 / H.J.A. Hofland. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 4,00

al10136 Dingen uitlegger: Ingewikkelde dingen in gewone taal / Randall Munroe. - Houten: Unieboek|Het Spectrum, 2015. - € 10,00

al10137 Het mooiste van de World Cup: Geschiedenis van het WK Voetbal / Keir Radnedge, Mark Bushell. - Utrecht: Kosmos, 2006. - in cassette. - € 15,00

al10139 Het boek voor in bed: Godfried Bomans - A. Viruly - Jan Mens-: Anne de Vries - Charles Boost - Ton Smits - Wim van Wieringen et al. / C.J.J. Wiedhaup (red.). - Haarlem: Boom-Ruygrok, z.j. - Vwrd: J.H. Tuntler. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7474 Dialectiek als open systeem / Jeroen Bartels, Hans Heinz Holz et al. - Groningen: Konstapel, 1985. - € 4,00

fp2353 Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken / EDDY BORMS. - Nijmegen: SUN, 1986. - € 4,00

fp7473 Gramsci-Lexicon: Zum Kennen- und Lesen-Lernen / Umberto Cerroni. - Hamburg: VSA, 1979. - € 4,00

fp7429 De vertraagde tijd: Revanche van de Geest als filosofie van de Toekomst - essay / Arnold Cornelis. - Middelburg: Essence, 1999. - € 6,00

fp39 Oosterse Renaissance: Kritische reflecties op de cultuur van nu / Han FORTMANN. - Bilthoven: Ambo, 1970. - € 3,00

fp7470 Wat is er met de mens gebeurd?: Over de taak van een vergelijkende cultuurpsychologie / H.M.M. Fortmann. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1961. - € 3,50

fp7471 Valse dageraad: De illusies van het kapitalisme / John Gray. - Amsterdam: Ambo, 2009. - € 5,00

fp7476 Westerse filosofie: Een geschiedenis van het denken / D.W. Hamlyn. - Utrecht: Atrium, 1993. - € 6,00

fp1415 Het nut van Nederland: Opstellen over soevereiniteit en identiteit / KOEN KOCH, Paul SCHEFFER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - ietwat potlood. - € 4,00

fp2402 Het menselijke gelaat: Essays van Emmanuel Levinas / EMMANUEL LEVINAS. - Utrecht: Ambo, 1969. - € 6,00

fp1690 Totaliteit en het oneindige: Essay over de exterioriteit / EMMANUEL LEVINAS. - Rotterdam: Lemniscaat, 1966. - € 4,00

fp7477 Lezen als geschenk / Robert Macfarlane. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019. - € 3,00

fp7475 Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980: Deel II: De Dominicanen / C.E.M. Struyker Boudier. - Nijmegen/Baarn: Ambo, 1986. - € 4,00

fp4189 Borderline times: Het einde van de normaliteit / DIRK de WACHTER. - Leuven: LannoCampus, 2013. - € 6,00


Kunst

ku5488 Kroniek van de Schola Cantorum Karolus Magnus 2003-2013 / JAN BERNARDS et al. (sam.). - Nijmegen: Karolus Magnus, 2013. - nieuwstaat. - € 4,00

ku2927 Kroniek van de Schola Cantorum Karolus Magnus: 1988-2003 / JAN BERNARDS (sam.). - Nijmegen: Karolus Magnus, 2003. - nieuwstaat. - € 4,00

ku5987 Dutch Design van de 20ste eeuw / TOON LAUWEN. - Bussum: THOTH, 2003. - € 5,00

ku7117 Swastika: Cinema of Oppression / Baxter Phillips. - London: Lorrimer, 1976. - € 5,00

ku7118 Arthur Spronken / Arthur Spronken et al. - Scheveningen: Museum Beelden aan Zee, 1996. - Gesigneerd met opdracht. - € 50,00

ku7119 Het Bommelfilmboek: uit Rob Houwer & Marten Toonder's tekenfilm "Als je begrijpt wat ik bedoel" / Eiso Toonder. - Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1983. - Met kaart van de oud-burgemeester van Stramproy bij een afscheid. - € 10,00


Geschiedenis

hi6523 Gewichten in beeld: 18 Afbeeldingen uit de Oudheidskamer van het IJkwezen te 's-Gravenhage / A. van DIEST. - Arnhem: CIBA-GEIGY, 1977. - € 3,00

hi2753 Het achterhuis: Dagboekbrieven 12 juni 1942 - 1 augustus 1944 / ANNE FRANK. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - € 7,00

hi16902 1000 Jahre St. Vitus auf dem Eltenberg / Leo Gies (sam.). - Kleve: Komitee für die Ausrichtung der Jahrtausendfeier St. Vitus Hochelten, 1967. - € 6,00

hi16946 Vincent van Gogh over Amsterdam: Een stadswandeling rond 1880 / Reindert Groot, Teio Meedendorp. - Bussum: THOTH, 2003. - € 6,00

hi16929 Der Obersalzberg: das Kehlsteinhaus und Adolf Hitler / Ernst Hanisch. - Berchtesgaden: Plenk, 1995. - € 8,00

hi8594 De merel zingt in de boom van de Marikenstraat: Het Nijmeegse lied door de eeuwen heen / HUBERT HENDRIKS. - Nijmegen: Selexyz/Dekker v.d. Vegt, 2006. - Met 2 cd's. - € 10,00

hi16899 Grenskapellen voor de katholieke inwoners der Generaliteitslanden / Dom. de Jong. - Tilburg: Henri Bergmans N.V., 1963. - € 8,00

hi16904 Tot het bittere einde: Dagboek 1933-1945: Deel 1: 1933-1941 + Deel 2: 1942-1945, in cassette / Victor Klemperer. - Amsterdam: Atlas, 1997. - Selectie, vertaling, van noten en nawoord voorzien: W. Hansen. - € 30,00

hi16757 De Opstand in de Nederlanden 1568-1648: De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld / Anton van der Lem. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 8,00

hi16930 Berchtesgaden und seine Sehenswürdigkeiten / N.N. - Berchtesgaden: Plenk, 1996. - € 7,00

hi16336 De Rekenkamers in de Nederlanden en Noord-Frankrijk: Studiedag te Brugge op 23 sept. 1998 / M. Nuyttens, B. Roose (red.). - Brussel, 1999. - Miscellanea archivistica studia 118. - € 2,00

hi3859 Bijna waar: stukken van de man van de Haagsche Post toen hij tijdens WO II op zijn handen / S.F. van OSS. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold, 1945. - moest zitten: "In die vijf vreeselijke jaren las ik honderden boeken van allerlei soort, meestal over geschiedenis en belletrie; en werkte ik, als pièce de résistance, de geheele Encyclopaedia Britannica door, beginnende met "A", en eindigend met "Zygote". - € 6,00

hi16928 Der Obersalzberg im 3. Reich / Anton Plenk. - Berchtesgaden: Plenk, 1984. - € 10,00

hi16750 Dreizehn deutsche Geschichten: Erzähltes Leben aus Ost und West / Winfried Ripp, Wendelin Szalai. - Hamburg: Körber Stiftung, 1998. - € 6,00

hi7419 Historische lijnen en patronen: Een keuze uit de essays / JAN ROMEIN. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - € 8,00

hi5002 Albert Speer: Verstrikt in de waarheid / GITTA SERENY. - Amsterdam: Balans, 1995. - € 8,00

hi8899 Market Garden Waaloversteek/Waalcrossing: 20 september 1944 Nijmegen Holland / G. THURING et al. - Groesbeek: Bevrijdingsmuseum, 1992. - Historische uitgave no.3 - 1992.. - € 10,00

hi16749 In ballingschap: De Nederlandse kolonie in Engeland [1940-1945] / Henri van der Zee. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl5028 In den beginne / Bertus AAFJES. - Amsterdam: Em. Querido, 1949. - € 5,00

nl10348 's Middags zwem ik in de Noordzee / Wim Brands. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2016. - € 7,00

nl6721 Een ellendige nietsnut: En andere verhalen / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - € 4,00

nl6752 Het leven is vurrukkulluk / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - € 8,00

nl5213 Een kom water een test vuur / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Moussault, 1959. - € 8,00

nl10345 De zanger niet het lied / Bert Jansen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1979. - niet moeders mooiste exemplaar. - € 4,00

nl10356 Met het oog op morgen: poëziebloemlezing / John Jansen van Galen (sam.). - Amsterdam: Contact, 2004. - € 4,00

nl10363 De gelukkige / Mensje van Keulen. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00

nl3940 Morgens aan de rivier: Een keuze uit de gedichten / RUTGER KOPLAND. - Den Haag: Ministerie LNV, 1996. - € 7,00

nl10366 Rumoerige stilte / Gerard Lohuis. - Molenhoek: Iambe, 1982. - gesigneerd met opdracht. - € 6,00

nl10262 'Heimwee' en andere fragmenten / Nescio. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1962. - overdruk uit Tirade. - € 3,50

nl10358 De angst van Hermafroditus / Gerard Rasch. - Amsterdam: Amber, 1992. - € 4,00

nl10360 Afscheid van moeder en zoon / F. Starilk. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2019. - € 6,00

nl10359 Schimmenrijk / Rosita Steenbreek. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 4,00

nl10346 De vogel phoenix: gedichten / M. Vasalis. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1983. - € 4,00

nl6573 Het recht op terugkeer / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 6,00

nl10362 Zionoco / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 4,00

nl10365 Wegens sterfgeval gesloten: Commedia della morte / Jan Wolkers. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - als nieuw. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9380 Persian Poems: An anthology of verse translations / Arbery (ed.). - Tehran: Yassavoli, 2012. - € 8,00

bl9374 Lysistrata: Lustspiel in 3 Akten / Aristhophanes, Aubrey Beardsley. - Frankfurt am Main: Wolter Editionen, O.J.. - In Schuber. - € 6,00

bl9371 The best of H.E. Bates: A Selection of Novels and Short Stories / H.E. Bates. - London: Book Club Associates, 1980. - € 5,00

bl7327 Les fleurs du mal: (Texte de 1861) / CHARLES BAUDELAIRE. - Z.p.: Rive-Gauche Productions, 1980. - Collection Les Cent Livres. - € 6,00

bl9372 Het dorp van de weduwen / James Cañón. - Amsterdam: Meulenhoff, 2006. - € 5,00

bl9373 Strangers on a Train / Patricia Highsmith. - New York: Norton & Company, 1993. - € 4,00

bl5401 Een portret van de kunstenaar als jongeman / JAMES JOYCE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - omslag: Wout Muller. - € 7,00

bl9382 Het verdriet van de hanen / György Konrad. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 6,00

bl9366 Romans en verhalen / N.S. Ljeskow. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1957. - € 10,00

bl4399 Wolkenatlas / DAVID MITCHELL. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - € 5,00

bl9379 Dans le café de la jeunesse perdue / Patrick Modiano. - Paris: Gallimard, 2007. - € 5,00

bl9132 De tijgerkat / G. Tomasi di Lampedusa. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009. - € 5,00

bl9381 De weg naar huis / Rose Tremain. - Breda: De Geus, 2008. - € 5,00

bl9359 The Dark Room / Minette Walters. - New York: G.P. Putnam's Sons, 1996. - € 7,00


Week 42 2022


Algemeen

al10122 Het mysterie Marco: Van Basten, Ajax en Oranje / Johan Faber. - Amsterdam: Thomas Rap, 2004. - € 7,00

al10131 De valk: Over valkerij en wilde vogels / Kester Freriks. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2008. - € 10,00

al10130 Kräuterbücher in Bild und Geschichte / Karl Eugen Heilmann. - Die historischen Taschenbücher, 1964. - € 4,00

al10121 De flora van Nederland: Deel I, II en III / H. Heukels. - Leiden/Groningen: E.J. Brill/P. Noordhoff, 1911. - drie delen in halfleer gebonden. - € 30,00

al10129 Elseviers gids van varens, mossen en korstmossen: Met 655 afbeeldingen in kleur / Hans Martin Jahns. - Amsterdam: Elsevier, 1981. - € 7,00

al10123 Dogs / Catherine Johnson, W. Wegman. - London: Phaidon, 2007. - € 10,00

al10128 Kosmos Bomenboek / Th. H. Klinkspoor. - Utrecht: Kosmos, 1974. - € 6,00

al10134 Mineralen van Europa / O. Medenbach, C. Sussieck-Fornefeld. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - € 4,00

al9917 De gevaren der Zee voor Baders en Zwemmers / A.J. Meijerink. - Bloemendaal: Gemeente-Bestuur, 1936. - € 3,00

al10125 Orchideeën in kleur: Het kweken van orchideeën in kamer, kas en tuin / Michel Paul. - Den Haag: Zuidgroep, z.j.. - € 5,00

al10126 A Guide to SNAILS of Britain and Europe / V. Pfleger, June Chatfield. - London: Hamlyn, 1983. - € 5,00

al10133 De wereld van biografie en autobiografie: Catalogus van Privé-domein en Open Domein / Privé-domein. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - € 3,00

al7172 Elseviers Alpengids: Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen / TH. SCHAUER, C. CASPARI. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - € 6,00

al7227 Eleviers gids voor stenen & mineralen / WALTER SCHUMANN. - Amsterdam: Elsevier, 1983. - € 6,00

al10132 Elseviers veldgids: Ecologische beschrijvingen van onze landschappen / J.T. de Smidt (red.). - Amsterdam: Elsevier, 1984. - € 4,00

al10127 Herkenning zoetwatervissen: Tek.: Paul Veenvliet / Frank Spikmans, Jan Kranenbarg. - Nijmegen: RAVON, 2019. - € 5,00

al9259 Poëzie in de Bus: 25 dichtkaarten / WILL TROMP, E. GROOTSCHOL. - Eindhoven: St.Plint/Noordbrabant, 1992. - € 4,00

al2832 Plantengids: Veldflora met 900 Europese planten in kleuren / B. Ursing. - Amsterdam: Elsevier, 1974. - € 5,00

al10124 SPQR: Anekdotische reisgids voor ROME / Luc Verhuyck. - Amsterdam: Polak & van Gennep, 2002. - € 7,00Filosofie en psychologie

fp1434 Mémoire sur les perceptions obscures: Suive de la Discussion avec Royer-Collard / MAINE de BIRAN. - Paris: Librairie Armand Colin, 1920. - Publié par Pierre Tisserand. - € 4,00

fp7378 Over de ervaring / Michel de Montaigne. - Amsterdam: Cossee, 2006. - €

fp5772 Tijd, maat en getal: naar aanleiding van Spinoza's brief over het oneindige / CH.H. VAN OS. - Leiden: E.J. Brill, 1946. - In de reeks: Mededeelingen van wege het Spinozahuis VII. - € 4,00

fp166 Dagboek van een lege plek / Thomas van Slobbe. - Beek-Ubbergen: wAarde, 2005. - € 6,00Kunst

ku1962 De droomfabriek: Alessi vanaf 1921 / ALBERTO ALESSI. - Keulen: Könemann, 1998. - € 4,50

ku7115 Jacques Brel: De passie en de pijn / Johan Anthierens. - Olympus/Contact, 2003. - € 4,00

ku7101 Leerboek der meubelstijlen / Henk Baaren, A.G. Vélu. - Deventer: AE.E. Kluwer, 1947. - € 7,00

ku7112 De Porceleyne Fles: De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek / Marie-Rose Bogaers, et al. - Utrecht: Veen, 1986. - € 15,00

ku7113 Russia XXI: Hedendaagse beeldbouwkunst uit Rusland / Dick van Broekhuizen (red.). - Louise Bos, 2013. - € 6,00

ku7114 Hans Sibbelee: Geëngageerd fotograaf 1915-2003 / Niels Coppes (beeldred.), Ernst van Raaij (red.). - Nijmegen, 2008. - € 10,00

ku7110 Ludwig van Beethoven / Louis Couturier. - 's-Gravenhage:J. Philip Kruseman, z.j. - In: Beroemde Musici: deel i. - € 5,00

ku7111 Puccini: Tekeningen tussen de tekst: Harry Wich / M. van Doorninck. - Haarlem: Gottmer, 1956. - In Componistenserie: 33e boek. - € 5,00

ku7116 Eisner beeld verhalen: 3 2009 / Erik Noomen. - Amsterdam: Podium, 2009. - € 5,00

ku7102 Hendrik de Laat: 80 jaar / Jan Schellekens (red.). - 's-Hertogenbosch: Kunsthandel Hendrik de Laat, 1979. - € 8,00


Geschiedenis

hi16765 De vernieuwers: De zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000 / Anton Blok. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014. - € 5,00

hi4524 Van Bakoe tot Batoemi: Een gids voor de Kaukasus / JELLE BRANDT CORSTIUS. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - € 4,00

hi6552 Elst in oude ansichten: Deel 3 / JAN BROUWER. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1997. - Met opdracht en signatuur van de toenmalige burgemeester. - € 10,00

hi6554 Lineair B en verwante schriften / J. CHADWICK. - Houten: Fibula/Unieboek, 1990. - € 3,30

hi6487 De zoete zee / The Sweet Sea / Die süsse See: Het IJsselmeergebied in foto's 1945-2000 / CHERRY DUYNS. - Amsterdam: Voetnoot, 2000. - € 10,00

hi6549 De man die tweehonderd keer ontsnapte / HORACE GREASLEY, KEN SCOTT. - Amsterdam: THB, 2014. - € 4,00

hi16337 Verdrag en Tractaat van Venlo: Herdenkingsbundel, 1543-1993 / F. Keverling Buisman , et al. (red.). - Hilversum: Verloren, 1993. - € 2,00

hi16940 De lange weg naar Moskou: De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942 / Ben Knapen. - Amsterdam: Elsevier, 1985. - Proefschrift. - € 7,00

hi16747 Der europäische Nordwesten: Historische Prägungen und Beziehungen - Ausgewählte Aufsätze / Horst Lademacher. - Münster: Waxmann, 2001. - € 8,00

hi1392 Moffenspiegel: een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten / KAREL LINKS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1945. - € 8,00

hi16787 Der schwarze Tod: Die Pest in Europa / William Naphy, Andrew Spicer. - Essen: Magnus, 2006. - € 8,00

hi1209 De hinderlaag van 7 september 1884: Door eenen ooggetuige verhaald: Eene zwarte bladzijde uit Belgie's geschiedenis / N.N. - Ninove: Prosper Jacobs, z.j. - € 6,00

hi1692 Acht maal Edelachtbaar: Millingse burgemeesters 1810-1967 / THEA de ROOS, JAN de ROOS. - Millingen aan de Rijn: Eigen beheer, 1997. - nieuwstaat. - € 6,00

hi6551 Karel de Grote in Nijmegen: Keizers op het Valkhof / JAN THIJSSEN, HETTIE PETER. - Zwolle: WBOOKS, 2014. - € 4,00

hi16771 Haarlem in oude ansichten / Cor Wiegel. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1967. - € 10,00

hi16783 De fantoomterreur: Revolutiedreiging en de onderdrukking van de vrijheid 1789-1848 / Adam Zamoyski. - Amsterdam: Balans, 2015. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl10350 Nog een nacht: Novelle / Jan Brokken. - Amsterdam: Scheltema Holkema Vermeulen, 1990. - Jaarwisselingsgeschenk met gesigneerde aanbiedingskaart. - nieuwstaat. - € 8,00

nl6350 De hel / BOUDEWIJN BüCH. - Amsterdam: Atlas, 1994. - € 7,00

nl6747 Dit gebeurde overal: Nieuwe gedichten / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - € 5,00

nl6750 Hoera, hoera: Gedichten / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 5,00

nl6748 Nacht op de kale dwerg: Verhalen / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 5,00

nl10344 10 mooiste van Remco Campert gedichten Erik Mattijssen beeld / Remco Campert, Erik Mattijssen. - Z.p.: Plint, 2003. - in mapje. - € 10,00

nl8160 Drijfzand koloniseren: De erven Movo Met preambule / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido/Boekhandels met *, 2006. - € 12,00

nl10353 Engelenplaque: Notities van alledag 1966-2003 / A.F.Th. van der Heijden. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-Domein, 2003. - € 15,00

nl9031 Geen man, want geen vrouw / GERRIT KROL. - Amsterdam: Em. Querido, 2001. - € 6,00

nl7218 De familieblues / YVONNE KROONENBERG. - Amsterdam: Contact, 2011. - € 3,50

nl10352 Overpeinzingen van een bramenzoeker / R.N. Roland Holst. - Arnhem: Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande, 1927. - rug beschadigd. - € 4,00

nl2344 Bewogen aanhalingen: Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van / MARTEN TOONDER, PETER ABEL. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - € 4,00

nl7762 Geheim dagboek 1942 - 1948 / HANS WARREN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9369 Gedicht zonder Held / Anna Achmatova. - Leiden: St. De Lantaarn, 1984. - € 6,00

bl9365 The Mallen Novels / Catherine Cookson. - London: Heinemann, 1979. - € 5,00

bl9364 Isle of Dogs / Patricia Cornwell. - London: Little, Brown and Company, 2001. - € 6,00

bl9368 Devices and Desires / P.D. James. - London: Guild, 1989. - € 6,00

bl9355 Anna Livia Plurabelle / James Joyce. - Amsterdam: Rainbow Essentials, 2013. - tweetalige editie.. - € 5,00

bl9356 Arabische vertellingen: Bloemlezing uit de Duizend en één nacht / N.N.. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. - In de reeks: Jongens-Bibliotheek. - met 4 gekleurde platen. - € 5,00

bl9367 Verzamelde werken - deel II: Jewgeni Onegin - Roman in verzen / A.S. Poesjkin. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1990. - In: De Russische Bibliotheek. - € 8,00

bl9354 Der Trompeter von Säkkingen: Ein Sang vom Oberrhein / J.V. von Scheffel. - Stuttgart: Adolf Bonz, 1905. - € 8,00

bl7404 De eenzame weg: tooneelspel in vijf bedrijven: (vert.: Frans Mijnssen. - Tooneelbibliotheek) / ARTHUR SCHNITZLER. - Amsterdam: Mij.Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. - € 4,00

bl9370 Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis / J.D. Vance. - London: William Collins, 2016. - € 6,00


Week 41 2022


Algemeen

al10114 Het groot dromenboek: Droom & symboliek Verklaring & inzicht / Pamela Ball. - Amsterdam: de Boekerij, 2003. - € 7,00

al10120 Die Dampfmaschinen: Kurzgefasstes Lehrbuch mit Beispielen für das Selbststudium und praktischen Gebrauch: II Bau und Betrieb der Dampfmaschinen / Friedrich Barth. - Leipzig: G.J. Göschen, 1912. - € 7,00

al10117 Met haat valt niet te leven: Gesprekken met Adriaan van Dis, Cherry Duins, Win Kayzer en anderen / G.L. Durlacher. - Amsterdam: Meulenhoff, 1998. - Krantenstukken door G.L. Durlacher & Gesprekken met G.L. Durlacher. - € 4,00

al10118 Wij: De psychologie van de romantische liefde / Robert A. Johnson. - Katwijk aan Zee: Servire, 1991. - € 5,00

al9216 Vrijheid en meditatie / KRISHNAMURTI. - Den Haag: Mirananda/Synthese, 2002. - € 6,00

al10107 Atlas van de Nederlandse grassen en een aantal adventieven en gekweekte soorten / J. Landwehr. - Zutphen: Thieme, 1976. - € 8,00

al10119 Fäviken / Magnus Nilsson. - London: Phaidon Press, 2012. - € 25,00

al10115 De schrijver / Giovanni Papini. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - Waterschade. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7467 Lof en troost van de filosofie / Hans Achterhuis. - Amsterdam: Ambo, 2007. - Rede. - € 5,00

fp6532 De architectuur van het geluk / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 2006. - € 7,00

fp6676 Lof en blaam: Verzameld Werk 2 / DESIDERIUS ERASMUS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. - € 15,00

fp6055 Werkcolleges over Kinderdromen 1 en 2 / C.G. JUNG. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - linnen gebonden. - € 15,00

fp7469 Vergeten Ithaka: De odyssee van de moderne tijd / D.A.A. Loose. - Vught: Radboudstichting, 1995. - Rede. - € 4,00

fp6408 De Adagia van Michel de Montaigne / MICHEL de MONTAIGNE. - Rotterdam: Ad. Donker, 2011. - vertaald uit het latijn en grieks met toelichting door René Willemsen. - als nieuw.. - € 7,00

fp4329 Over vriendschap / MICHEL de MONTAIGNE. - Amsterdam: Boom, 2009. - In de reeks: Kleine Klassieken. - als nieuw.. - € 6,00

fp5162 Luisteren naar dromen / H.R. WIJNGAARDEN. - Meppel: Boom, 1985. - € 4,00


Kunst

ku7104 Saxophone Colossus: A Portrait of Sonny Rollins / John Abbott (Photographs), Bob Blumenthal (Text). - New York: Abrams, 2010. - € 10,00

ku7107 Amory's muziek-woordenboekje / A.H. Amory. - Utrecht: J.A.H. Wagenaar, 1902. - € 4,00

ku7093 Mijn oom Gilbert / Benoït. - Z.p.: Loempia, 1996. - € 7,00

ku7105 Rome: Kunst en architectuur / Marco Bussagli. - Z.p.: H.F. Ullmann, 2007. - € 15,00

ku3114 Fabulous!: 3 fotografen uit Praag - 3 Prague photographers / LOTTE MENKMAN. - Amsterdam: Voetnoot, 2002. - Vasil Stanko, Miro Svolik en Rudo Prekop. - € 7,00

ku7108 Muziek van A tot Z / Yvonne van Rossum (sam.). - Hoogeveen: Libro, 2004. - € 6,00

ku3071 De Apocalyps volgens Jean-Michel Alberola: De beglazing van het romaans transept van de kathedraal van Nevers / DAAN VAN SPEYBROEK. - Nijmegen: KUN SG/AZN CBK, 1999. - € 6,00

ku7109 Golden Earring: Rock die niet roest / Maarten Steenmeijer. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2004. - € 5,00

ku7103 Kees Molkenboer: Rotterdam 1945-1953 / Kees Weeda. - Rotterdam: Duo/Duo, 1999. - € 10,00


Geschiedenis

hi16910 Gerrit Paape (1752-1803): Levens en werken / Peter Altena. - Nijmegen: Vantilt, 2012. - € 15,00

hi6524 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk: De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland / GERRIE ANDELA. - Bussum: THOTH, 2000. - € 10,00

hi6510 Noten aan het Spaarne: Haarlemse Muziekgeschiedenissen / PETER BRUYN. - Haarlem: Drukkerij Excelsior, 2004. - € 10,00

hi6555 Griekse inscripties / B.F. COOK. - Houten: Fibula/Unieboek, 1990. - € 4,00

hi6513 De piramiden van Egypte: Het klassieke boek over de geschiedenis van duizend jaar piramiden / I.E.S. EDWARDS. - Baarn: Hollandia, 1987. - € 4,00

hi1538 Graven met beleid: Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995 / HARRY VAN ENCKEVORT et al. (red.). - Abcoude: Uniepers, 1999. - € 10,00

hi16786 Door de nacht klinkt een lied: Amusement in Nederland 1940-1945 / Henk van Gelder, Jacques Klöters. - Amsterdam: Thomas Rap, 1985. - € 8,00

hi6506 Archeologie in onze achtertuin: Vijftig jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en omstreken / LEO TEN HAG. - AWN afd. Nijmegen, 2018. - € 8,00

hi6553 Opus Noviomagense: Beroepen en ambachten in Romeins Nijmegen / PAUL van der HEIJDEN, CL. VERHOEVEN. - Nijmegen: Tielen, 2014. - € 4,00

hi9874 Kijk eens wat ik gevonden heb!: Vrijetijdsarcheologen en hun mooiste vondst / JOHN JANSEN, AAD HENDRIKS. - Nijmegen: AWN Afdeling Nijmegen, 2013. - € 7,00

hi5683 Peter de Grote: En het ontstaan van het moderne Rusland, 1672-1725 / Robert Massie. - Amsterdam: Agon, 1992. - € 10,00

hi16860 The World of Megaliths / Jean-Pierre Mohen. - London: Cassell, 1989. - € 8,00

hi7294 De eeuw van de zotheid: Over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd / HERMAN PLEIJ. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 4,00

hi16907 De klassieke wereld in 52 ontdekkingen / Leonard Rutgers. - Amsterdam: Balans, 2018. - € 7,00

hi16784 Opdat het nageslacht het wete: Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd / Tj. Wouters (red. & sam.). - Putten Gelderland, 1948. - € 15,00

hi6509 Afzien op zee: Aan boord van zeilschepen / ARNE ZUIDHOEK. - Houten: De Boer Martiem, 1985. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl8917 Het Fin de siècle alfabet: Uit de nalatenschap van Vincent Vere / F.L. BASTET. - Vianen: Kwadraat, 1984. - € 4,00

nl6739 Alle dagen feest / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Arbeiderspers/De Boekvink, 1955. - € 10,00

nl6723 Als in een droom / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - € 6,00

nl6745 Betere tijden: Motion Mini Pocket MMP 003-035 / REMCO CAMPERT. - Utrecht: Motion Pocket, z.j. - € 4,00

nl6751 Collega's: Gedichten / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 4,00

nl6727 Met man en muis: Gedichten / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Beuk, 1955. - € 7,00

nl10349 De zomen van het licht / Ida Gerhardt. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. - € 8,00

nl5832 Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid: Persoonlijke kroniek 2001 / RONALD GIPHART. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 2002. - Met buikbandje. - € 10,00

nl3187 Wat knaagt? & Neerbraak: Verhalen / F. HARMSEN van Beek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - € 4,00

nl10351 Monniksoog: Poëzie / Cees Nooteboom. - Amsterdam: Karaat, 2017. - € 7,00

nl9226 De tuinen van Zen: Een essay over het Zenbuddhisme / BERT SCHIERBEEK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 5,00

nl9509 Brieven aan Doornroosje / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9363 The Biographer's Moustache / Kingsley Amis. - London: Flamingo, 1995. - € 7,00

bl9360 De Aleph / Jorge Luis Borges. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1976. - € 4,00

bl9362 Wild Child / T.C. Boyle. - London: Bloomsbury, 2010. - € 6,00

bl9358 The Runaway Soul / Harold Brodkey. - New York: Farrar Straus Giroux, 1991. - € 8,00

bl2077 Als een rivier: Gedachten en impressies 1998-2005 / PAULO COELHO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - € 7,00

bl5792 De Zahir / PAULO COELHO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 5,00

bl8755 De acht bergen / PAOLO COGNETTI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - € 7,00

bl7585 L' autre fille / ANNIE ERNAUX. - Paris: NiL, 2011. - € 3,00

bl9357 Theaterspiele / Günter Grass. - Darmstadt: Luchterhand, 1987. - € 8,00

bl9361 Robaïyat (Vierzeiler) / Hakim Omar Khayyam. - Tehran: Yassavoli Publications, 2004. - übertragen aus dem Persischen von Purandocht Pirayech. - € 6,00

bl8287 Spektakel in het Colosseum: (vert.: Vincent Hunink) / MARTIALIS. - Leuven: P, 2008. - stickerschade. - € 4,00


Week 40 2022


Algemeen

al3377 De grenzeloze wereld van Cees Nooteboom: Bij de uitreiking van het eredoctoraat / KEES BLOM E.A. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2006. - Opening Academisch Jaar 2006 - 2007. - € 8,00

al10108 The Oxford Book of Flowerless Plants: Ferns, Fungi, Mosses and Liverworts Lichens, and Seaweeds / F.H. Brightman, B.E. Nicholson (ill.). - Oxford University Press, 1974. - € 10,00

al10116 Reiskoorts: Ervaringen van twee gedreven reizigers / Boudewijn Büch, Peter van Zonneveld. - Baarn: Hollandia, 1989. - € 2,00

al10106 From Chain Drive to Turbocharger: The A.F.N. Story / Denis Jenkinson. - Wellingborough, Patrick Stephens, 1984. - € 10,00

al10109 Atlas Nederlandse Levermossen / J. Landwehr. - Kon. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1980. - € 8,00

al4161 Gaia: De natuur als organisme / J.E. LOVELOCK. - Utrecht: A.W. Bruna, 1980. - € 3,50

al9306 De verschrikkingen van het denken: Over Menno ter Braak / MICHEL van NIEUWSTADT. - Groningen: Historische Uitgeverij, 1997. - Proefschrift. - € 10,00

al10110 Vlinders in woord en beeld / V.J. Stanek. - Haarlem: Holland, 1979. - Ned. tekst: Hans Nieuwendijk. - € 8,00

al10112 Van dingen die ik mij nog herinner / T.S. Tirade 209, Mochtar Lubis. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - € 3,00

al10113 Tirade: 'Luister, hoort toch, Marupu!' / T.S. Tirade 213. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1976. - € 3,00

al5752 Tussen de benen: Zeer persoonlijke notities / MAARTEN DE VOS. - Top Sports Productions, 1988. - Verscheen op 2 juli 1988 ter gelegenheid van het afscheid van Henk Pil als directeur van de Jaap Edenbaan en de vijftigste verjaardag van Sjaak Swart. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7463 The Annihilation Of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time: in the Eschatology of Jürgen Moltmann / Nicholas John Ansell. - Amsterdam: Vrije Universiteit, 2005. - proefschrift. - € 30,00

fp7200 Het geniale dier: Een andere antropologie / René ten Bos. - Amsterdam: Boom, 2008. - € 8,00

fp7464 Geneeskunde en filosofie: De invloed Van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen / H.A.M.J. ten Have. - Lochem: De Tijdstroom, 1983. - proefschrift. - € 7,00

fp6492 Tijdmachines: Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur / RENé MUNNIK. - Zoetermeer: Klement, 2013. - € 8,00

fp7072 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. - tweede deel: Esoterische analyse van de chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 / Jan van Rijckenborgh. - Haarlem: Rozekruis Pers, 1992. - tweede herziene druk. - derde deel van De geheimen van de broederschap van het Rozenkruis: Esoterische analyse van het geestelijk testament der Orde van het Rozenkruis. - als nieuw. - € 15,00

fp7071 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, eerste deel: Esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459 / J. van Rijckenborgh. - Haarlem: Rozekruis Pers, 1988. - tweede herziene druk. - derde deel van De geheimen van de broederschap van het Rozenkruis: Esoterische analyse van het geestelijk testament der Orde van het Rozenkruis. - als nieuw. - € 15,00

fp7070 De belijdenis van de broederschap van het Rozenkruis: Esoterische analyse van de Confessio Fraternitatis R.C. / J. van Rijckenborgh. - Haarlem: Rozekruis Pers, 1984. - tweede herziene druk. - tweede deel van De geheimen van de broederschap van het Rozenkruis: Esoterische analyse van het geestelijk testament der Orde van het Rozenkruis. - als nieuw. - € 7,00

fp7073 De roep der broederschap van het rozenkruis: Esoterische analyse van de Fama Fraternitatis R.C. / J. van Rijckenborgh. - Haarlem: Rozekruis Pers, 1985. - derde, opnieuw herziene druk. - eerste deel van De geheimen van de broederschap van het Rozenkruis: Esoterische analyse van het geestelijk testament der Orde van het Rozenkruis. - als nieuw. - € 15,00

fp7074 Alchemie & Mystiek: Het hermetisch Museum / Alexander Roob. - Köln: Taschen, 2014. - € 10,00

fp7468 Oefening van zaken: In usum privatum / A.A.A. Terruwe. - Nijmegen, 1964. - € 4,00


Kunst

ku7099 Het boek Genesis getekend: alle 50 hoofdstukken / R. Crumb. - Amsterdam: De Harmonie, 2009. - € 10,00

ku7094 Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943 / Meijer Bleekrode. - Van Gennep/Amsterdams Historisch Museum, 1983. - € 4,00

ku7096 Ruimtelijke ordening: Van grachtengordel tot Vinex-wijk / Hans van der Cammen, Len de Klerk. - Utrecht: Het Spectrum, 2003. - € 8,00

ku7097 Het ontwerp van de openbare ruimte: De kern van de stedebouw in het perspectief vvan de 21e eeuw, deel 2 / Han Meyer, et al. - Amsterdam: SUN, 2006. - € 8,00

ku7098 De Nieuwe Gang 30 jaar / Anja Middelkoop (sam.). - Beuningen, 2011. - € 10,00

ku7095 Van Morrison: Too late to stop now / Steve Turner. - London: Bloomsbury, 1993. - € 15,00

ku7100 Onbekend en ontroerend erfgoed: Tijdsbeelden geknipt door anonieme kleinkunstenaars / Joke Verhave, Jan Peter Verhave. - Journey Press, 2017. - € 7,00


Geschiedenis

hi16922 2000 jaren Nijmegenaren / Jaap van den Born. - Nijmegen: Intermedi-Art, 2005. - € 6,00

hi16917 Wat er staat / Dick de Bruin, J.G. Constant (red.). - Hoofdkantoor van de Waterstaat, 2001. - € 6,00

hi16923 Spaanse literatuur van de Middeleeuwen / Erik Coenen. - Bussum: Coutinho, 1997. - € 6,00

hi16926 Leben und Briefe Charles Darwin's - in drei Bänden: mit einem seine Autobiographie enthaltenden Kapittel / Francis Darwin. - Stuttgart: E. Schwarzerbart, 1887. - € 30,00

hi16920 In het spoor van de vooruitgang: Het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980 / H.F.J.M. van den Eerenbeemt. - Tilburg: Tilburg University Press, 1989. - € 7,00

hi16924 Een leven VOL geschiedenis / Een leven MET geschiedenis: Biografische schetsen over prof.dr. J.L.J. Bosmans / Theo Engelen, Alexander v. Kessel (red.. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - € 6,00

hi16916 Stede-atlas van Nijmegen / F. Gorissen. - Brugge: Wiek-up, 1956. - € 10,00

hi16925 Gedenkboek: Beemster's derde eeuwfeest 1612-1912 / T. van der Meer (sam.). - Beemster: Jac. Krol, z.j. - € 8,00

hi16909 Gods Predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro. - Hilversum: Verloren, 2008. - € 15,00

hi16912 Langs de rand van het zand: Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta / Jan van den Noort. - Breda: Waterschap Brabantse Delta, 2009. - € 10,00

hi16911 Schermerland: Mensen en molens / J.J. Schilstra. - Dijkgraaf en Heemraden 'De Schermer', 1971. - € 10,00

hi16918 Soevereine Heerlijkheid: Commanderij Gemert / Ton Thelen. - Gemert: Gemeente Gemert-Bakel, 2009. - € 15,00

hi16921 Project Homerus: Het miljardenspel met DSB / Kirsten Verdel. - De Wijsheid, 2010. - € 7,00Nederlandse literatuur

nl6408 Afscheid: In de serie: 'Het Nieuwe Voorhout' onder redactie van J.B.W. Polak / J.C. BLOEM. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher/Het Nieuwe Voorhout, 1957. - € 5,00

nl9719 Delirium: Een bundel verzen / GERARD DEN BRABANDER. - Amsterdam: Strengholt, z.j.. - € 6,00

nl4472 De tijden / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: Haagse Post, 1980. - HP Kerstgeschenk 1980. - € 3,50

nl10339 Buiten het Gareel: Indonesische roman / Soewarsih Djojopoespito. - Utrecht/Amsterdam: W. de Haan/ "Vrij Nederland", 1946. - Inl.: E. du Perron. - € 7,00

nl10338 Niet verstaan: Verhalen / G.L. Durlacher. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 4,00

nl4304 Een nieuw afscheid: Gedichten / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1994. - € 4,00

nl2714 Jachtscènes: Gedichten / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - € 5,00

nl5596 Wat knaagt?: Verhalen / F. ten HARMSEN van der Beek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - € 6,00

nl4735 Het eilandgevoel / JOHN JANSEN van Galen. - Amsterdam: Balans, 1998. - € 3,50

nl10341 Kathy's dochter / Tim Krabbé. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - € 4,00

nl10342 Twee vrouwen / Harry Mulisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - € 5,00

nl5424 Van de lente de dauw: Oosterse reizen / Cees NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 5,00

nl10340 In Nederland / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 4,00

nl10343 Pessimisme kun je leren!: De mooiste versjes uitgekozen door Özcan Akyol / Lévi Weemoedt. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9351 Peterburgse vertellingen / Nikolaj Gogol. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2008. - € 10,00

bl9350 De wildernis in / Jon Krakauer. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - € 4,00

bl7330 Herinneringen aan mijn droeve hoeren / Gabriel García Marquez. - Amsterdam: Meulenhoff, 2004. - € 4,00

bl9349 Een Parijse cocotte: Uit het leven Léna de M... / Guy de Maupassant. - Tricht: Goossens, 1982. - € 3,50

bl9352 De verleidster van Florence / Salman Rushdie. - Amsterdam: Contact, 2008. - € 5,00

bl7146 De thuiskomst / BERNHARD SCHLINK. - Amsterdam: Cossee, 2006. - € 5,00

bl9353 Was je maar hier / Graham Swift. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - € 5,00

bl2892 De Silmarillion / J.R.R. TOLKIEN. - Utrecht: Het Spectrum, 1978. - € 4,00

bl9348 Droomnachten / Gail Tsukiyama. - Amsterdam: Atlas, 1998. - € 4,00


Week 39 2022

Algemeen

al6483 De Nieuwe Revisor: Tirade 250 / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Tirade, 1979. - € 5,00

al5451 De tak van Salzburg: Autobiografie van een lezer / ATTE JONGSTRA. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7466 Het patatpantheon: De groepscultuur van een nieuwe generatie / Naima Azough et al. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 4,00

fp5101 Over kinderen jeugd en opvoeding / WALTER BENJAMIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977. - € 5,00

fp6108 De derde chimpansee: Evolutie en toekomst van het dier dat mens heet / JARED DIAMOND. - Houten: het Spectrum, 2001. - € 6,00

fp6465 Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt: Over het autobiografische geheugen / DOUWE DRAAISMA. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. - ingenaaid gebonden versie stofomslag. - € 8,00

fp5152 Het ik en de afweermechanismen / ANNA FREUD. - Baarn: Basisboeken Ambo, 1978. - € 5,00

fp7457 Nichtempirische Erkenntnis Analytische und synthetische Urteile a priori bei Kant und bei Husserl / Hans-Ulrich Hoche. - Meisenheim am Glan: Anton Hain, 1964. - Monographien zur philosophischen Forschung Band XXXV. - € 5,00

fp7446 Bederf is de weg van alle vlees: Een verhaal / Marcel Möring. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 3,00

fp7461 Individualisering en sociale integratie / Paul Schnabel. - Nijmegen: SUN, 1999. - € 6,00

fp7075 Bronnen van de westerse esoterie: Magie mythen en mystiek / Jacob Slavenburg, John van Schaik. - Utrecht: Ankh-Hermes, 2013. - € 7,00

fp7076 Geheimen en onthullingen van de westerse esoterie: Magie mythen en mystiek / Jacob Slavenburg, John van Schaik. - Utrecht: Ankh-Hermes, 2012. - € 7,00

fp7450 Migrations and Cultures: A World View / Thomas Sowell. - New York: BasicBooks, 1996. - € 7,00

fp7090 Gnosis het verborgen Licht: De gnostieke kanten achter de wereldreligies / Robert H. Swami Persaud. - St. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, z.j. - € 5,00

fp7462 The burning Library: Writings on Art Politics and Sexuality 1969-1993 / Edmund White. - London: Picador, 1995. - € 4,00

fp7447 Koning parasiet: De bizarre wereld van de gevaarlijkste wezens op aarde / Carl Zimmer. - Amsterdam: Contact, 2000. - € 5,00


Kunst

ku7084 The Illustrated Encyclopedia of JAZZ / Brian Case Stan Britt. - London: Salamander Books, 1979. - € 10,00

ku7081 Johannes Evert Hendrik Akkeringa 1861-1942: Schilder van het onbezorgde leven / Sarah de Clercq. - Schiedam: Scriptum Art, 2010. - € 15,00

ku7089 Man Ray 1890-1976 / Emmanuelle de l' Ecotais André Breton. - Köln: Taschen, 2001. - € 5,00

ku7080 Jean Renoir: A Conversation with His Films 1894-1979 / Christopher Faulkner (ed.) Paul Duncan (ed.). - Köln: Taschen, 2007. - € 12,00

ku7086 Gram Parsons: A Music Biography / Sid Griffin. - Pasadena: Sierra, 1985. - € 10,00

ku7090 Flevoland: Moderne architectuur in Nederland / Paul Groenendijk (sam.) et al.. - Provincie Flevoland, 1993. - € 3,00

ku7091 Kleine Kunstgeschichte der Deutschen Stadt im Mittelalter / Cord Meckseper. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. - € 7,00

ku7087 The Story Of The Blues / Paul Oliver. - Middlesex: Penguin Books, 1972. - € 7,00

ku7085 The Authorized Biography of America's greatest Rock and Roll Band!: Fun Fun Fun!" "Good Vibrations" The Beach Boys / Byron Preiss. - New York: Ballantine Books, 1979. - € 10,00

ku7092 Einführung in die Industriearchäologie / Rainer Slotta. - Darmastadt: Wissensch. Buchgesellschaft, 1982. - € 6,00

ku7082 Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie: 4e editie / Frans Steensma (red.). - Amsterdam: Annoventura, 1984. - € 10,00

ku7088 Architectuur op Leiduin 1853-1995: Functionaliteit en verbeelding / Wim de Wagt (sam.) Jos Wielmich (fotogr.). - Amsterdam: Gemeentewaterleidingen, 1995. - De gebouwen van Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen. - € 6,00


Geschiedenis

hi2985 Jan J. Luden en Heumen: Vreemde en gewone vogels in een voormalige heerlijkheid / ADRI ALTINK. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1988. - € 25,00

hi7538 Terug naar het begin: De geschiedenis van de Joodse Gemeente van Nijmegen in vogelvlucht / ANNE VAN BAKEL (sam.). - Nijmegen: St.Synagoge Nijmegen, 2000. - € 2,50

hi1254 Moet dit een wereldbeeld verbeelden?: Van en over Pé Hawinkels / Hugues C. BOEKRAAD et al. (red.). - Nijmegen: SUN, 1979. - € 10,00

hi5534 Corridor naar de Rijn: Operatie Market Garden september 1944 / HEN BOLLEN. - Zutphen: Terra, 1988. - € 15,00

hi5063 Het manneneiland: Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945 / Hen Bollen Herman Jansen. - Zutphen: Terra, 1982. - € 15,00

hi16913 Waterstaatswerken verkend: Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht / Jac. G. Constant (sam. en red.). - Amsterdam/Utrecht: Pampus Associates, 1993. - € 8,00

hi632 Op de bres 1940 - 1944: Overzicht van de werkzaamheden aan het departement / K.J. FREDERIKS. - Den Haag: W.P. van Stockum, 1945. - € 6,00

hi16915 Die Schwartzmarktzeit: Deutschland zwischen 1945 und 1948 / Frank Grube, Gerhard Richter. - Hamburg: Hoffmann und Campe, 1979. - Einl.: Arno Surminski. - € 8,00

hi4244 Grijs verleden: Nederland en de Tweede Wereldoorlog / Chris van der Heijden. - Amsterdam: Contact, 2001. - € 7,00

hi9263 Arnhem 1944: Slag van de TEGENslag / Bert KERKHOFFS. - Wezep: Bredewold, z.j. - € 10,00

hi8078 De draagbare Wesseling / W. OTTERSPEER (sam. inl.). - Amsterdam: Prometheus, 2002. - € 5,00

hi1161 Roomsche kinine tegen roode koorts: Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 / JOS PERRY. - Amsterdam: Van Gennep, 1983. - € 7,00

hi4056 Patriotten en bevrijders: Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 / SIMON SCHAMA. - Amsterdam: Agon, 1989. - Linnen met omslag ill. - € 10,00

hi5821 De Russische kater / LAURA STARINK. - Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2008. - € 6,00

hi4159 100 jaar margarine: 1869 - 1969 / J.H. VAN STUIJVENBERG (red.). - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1969. - Met correspondentie van Van den Eerenbeemt. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl10322 Boontje's Twee spoken / Louis Paul Boon. - Amsterdam: De Arbeiderspers / De Boekvink 1956. - € 6,00

nl10336 Verborgen verwantschappen: Fotosynthese / Rudy Kousbroek. - Amsterdam: Augustus 2005. - € 10,00

nl10327 Marte Jacobs / Tim Krabbé. - Amsterdam: Prometheus 2007. - € 5,00

nl2056 Twee vrouwen / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij 1981. - € 4,00

nl387 Uit het paradijs / NELLEKE NOORDERVLIET. - Amsterdam: Meulenhoff 1997. - € 4,50

nl286 Overpeinzingen van een bramenzoeker / R.N. ROLAND HOLST. - Rotterdam: Ad. Donker 1989. - Inl. Michaël Zeeman. - € 4,00

nl10337 Mevrouw was stil vandaag / Lydia Rood. - Amsterdam: Prometheus 2002. - € 4,00

nl10324 En de zee spleet in tweeën / Ibrahim Selman. - Haarlem: In de Knipscheer 2000. - Gesigneerd met opdracht. - € 8,00

nl2244 De genezing van de krekel / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido 2010. - € 4,00

nl10156 Twee oude vrouwtjes: Verhalen / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em. Querido 1994. - € 3,00

nl10331 De onderwaterzwemmer / P.F. Thomése. - Amsterdam: Atlas Contact 2015. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl9347 Moeder Courage en haar kinderen: Een kroniek uit de dertigjarige oorlog / Bertolt Brecht. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. - Vertaling: Gerrit Kouwenaar. - € 3,00

bl9340 De alchemist / Paulo Coelho. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2015. - € 5,00

bl9045 Stroomafwaarts langs de Donau / Péter Esterhazy. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - € 6,00

bl2584 De lotgevallen van de brave soldaat Svejk / JAROSLAV HASEK. - Vianen: ECI, 2001. - € 5,00

bl9055 Kaalslag / Bohumil Hrabal. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 5,00

bl9332 Here / Richard McGuire. - London: Penguin Books, 2014. - Graphic Novel. - € 10,00

bl831 De Leerlingfilosoof / IRIS MURDOCH. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - € 4,00

bl6898 zes personages op zoek naar een Auteur: Het stuk moet nog geschreven worden / LUIGI PIRANDELLO. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - € 3,00

bl3222 Goedemorgen middernacht / JEAN RHYS. - Utrecht: A.W. Bruna, 1975. - € 4,00

bl9043 Het zat zo / Meir Shalev. - Amsterdam: Anthos, 2010. - € 7,00

bl9044 De zoon van en dienstbode / August Strindberg. - Amsterdam: Atlas, 2003. - € 8,00

bl7570 Bekentenissen van Zeno / ITALO SVEVO. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1990. - € 6,00

bl2446 Het moment: Gedichten / WISLAWA SZYMBORSKA. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - € 5,00

bl149 Rabbit Redux / JOHN UPDIKE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - € 3,50


Week 38 2022

Algemeen

al10105 Katharine Hepburn / Christopher Andersen. - Baarn: De Fontein, 1989. - € 6,00

al10101 Tweemaal Dante: Rede bij dies natalis / W.J.M.A. Asselbergs. - Utrecht-Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1964. - € 3,00

al10098 Opperlandse taal- & letterkunde / Battus. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - € 7,00

al10097 Mystiek: Geschiedenis en uitdaging / Bruno Borchert. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1989. - € 8,00

al279 Goethe: Leven en werk / Herman Grimm. - Rotterdam: Christofoor, 1981. - € 5,00

al10103 Beknopte flora van Nederlandse Blad- en LLevermossen / Wim D.`Margadant Heinjo During. - Zutphen: Thieme, 1982. - € 6,00

al9673 De tulp / Anna Pavord. - Amsterdam: Anthos, 2003. - € 6,00

al10100 Marguerite Yourcenar: Een biografie / Josyane Savigneau. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991. - € 8,00

al10102 A Guide to Bats of Britain and Europe / Wilfried Schober E. Grimmberger. - London: Hamlyn, 1989. - € 5,00

al10099 Geschiedenis van het privéleven: Bronnen en benaderingen / Pieter Stokvis (red.). - Amsterdam: SUN, 2007. - € 10,00

al10096 Atlas van de belevingswereld / Louise van Swaaij Jean Klare. - Amsterdam/Alphen a/d Rijn: Dijkgraaf & Van der Veere/Atrium, 1999. - Met beschouwingen van Ilja Maso en Saskia Sombeek. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7454 The Kant-Eberhard Controversy / Henry E. Allison. - Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1988. - An authorized facsimile. - € 5,00

fp7449 De intellectuele verleiding: Gevaarlijke ideeën in de politiek / Frits Bolkestein. - Amsterdam: Bert Bakker, 2012. - € 4,00

fp7460 Kant's Solution for Verification in Metaphysics / D.P. Dryer. - London: George Allen & Unwin, 1966. - € 7,00

fp7459 Transzendentale Dialektik Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Vier Teile / Heinz Heimsoeth. - Berlin: Walter de Gruyter, 1971. - € 25,00

fp7458 The Method of Analysis: Its Geometrical Origin and Its General Significance / Jaakko Hintikka Unto Remes. - Dordrecht: D. Reidel, 1974. - Boston Studies in the Philosophy of Science Volume XXV. - € 5,00

fp7453 Heidegger en 'de joden' / Jean-Francois Lyotard. - Kampen: Kok Agora, 1990. - Met een Woord vooraf door Henk Manschot. - € 4,00

fp7451 Leidraad voor het leven: De tradities van de profeet Mohammed / Wim Raven. - Amsterdam: Bulaaq, 1995. - € 6,00

fp7456 Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel / Klaus Reich. - Berlin: Richard Schoetz, 1948. - € 4,00

fp7455 Kant über Selbstbewusstsein Zum Zusammenhang von Erkenntniskritik: und Theorie des Selbstbewusstseins / Dieter Sturma. - Hildesheim: Georg Olms, 1985. - € 5,00

fp7400 Leven is een kunst: over morele ervaring deugdethiek en levenskunst / Paul van Tongeren. - Zoetermeer: Klement/Pelckmans, 2016. - Gesigneerd. - € 8,00

fp7452 Informalisering: Manieren en emoties sinds 1890 / Cas Wouters. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 5,00

fp7448 Aan de waterkant - Over de ecologie van soorten: Macro-evolutie en de transformatie van levensvormen / Carl Zimmer. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 4,00


Kunst

ku7072 The Hungarian Connection: The Roots of Photojournalism / Lászlo Beke et al. - Colin Ford, 1987. - € 4,00

ku7071 Mad about Madeline: The complete Tales / Ludwig Bemelmans. - New York: Viking, 1993. - With a introduction by Anna Quindlen. - € 8,00

ku7076 Dat kan mijn kleine zusje ook: Waarom moderne kunst kunst is / Will Gompertz. - Amsterdam: Meulenhoff 2012. - € 5,00

ku7069 Are you experienced?: Easy guitar transcriptions complete with lessons / Jimi Hendrix. - Milwaukee: Hal Leonard, 1989. - € 5,00

ku7079 De wereld van Christiaan Andriessen: Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808 / Annemieke Hoogenboom et al.. - Bussum: THôT, 2008. - € 10,00

ku7074 Pop! Een halve eeuw beweging / Gert Keunen. - Tielt: Lannoo, 2002. - € 7,00

ku7075 Gispen / André Koch Sylvia van Schaik. - Zwolle: WBooks, 2011. - € 10,00

ku7077 W.H. Gispen: Serieproducten 1923-1960 / André Koch. - Rotterdam: De Hef, 2005. - With English Summary. - € 30,00

ku7078 Flower Drawings: Catalogue Hunterian Art Gallery 9 July-3 September 1988 / Mackintosh. - Glasgow: Hunterian Art Gallery, 1988. - € 3,50

ku7073 Het Heilige Land van Piet Gerrits: Kerkelijk kunstenaar in Palestina en Nederland / Jan Willemsen. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2014. - € 10,00


Geschiedenis

hi16858 Herinnerings-Album gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945 / Apeldoorn. - Apeldoorn: Het Apeldoornsche Boekverkoopers College, z.j. - € 8,00

hi16856 Lief en Leed in en over De Oude Peel: Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse-Limburgse Peelgebied / M.P.J. van den Brand. - Venlo: Van Spijk, 1995. - € 10,00

hi16857 The Battle for Arnhem / Martin Marix Evans. - Andover: Pitkin, 2004. - A Pitkin Guide. - € 2,00

hi16854 De Mei-vliegers: Het persoonlijke verhaal van frontpiloot Jan Linzel / Peter Gerritse. - Baarn: Bosch & Keuning, 1995. - € 7,00

hi16855 Het verdwenen squadron / David Hayes. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994. - € 7,00

hi5084 Sporen aan de hemel: Kroniek van een luchtoorlog: Deel III: januari 1944 - april 1945 / AB A. JANSEN. - Baarn: Hollandia, 1981. - € 10,00

hi5177 Sporen aan de hemel: Kroniek van een luchtoorlog: Deel II: september 1943 - januari 1944 / AB A. JANSEN. - Baarn: Hollandia, 1980. - € 10,00

hi16851 Sporen aan de hemel: Kroniek van een luchtoorlog: Deel 1: januari-september 1943 + Deel II + deel III / Ab Jansen. - Baarn: Hollandia, 1979. - € 25,00

hi16853 Canadays: 70 jaar bevrijding Bergen op Zoom: 70th anniversary of the Liberation of the Bergen of Zoom area / Ad Jansen (fotogr.) et al. - Canadays, 2015. - € 3,00

hi6770 D-Day de Slag van Normandië: Verloop en operatiekaarten van 6 juni tot 21 augustus 1944 / GERARD LEGOUT. - Cully: OREP, 1998. - € 3,00

hi4594 Geschiedenis van het Schependom van Nijmegen: Inzonderheid: Hees Neerbosch Hatert / J. RAEVEN. - Nijmegen: Eigen beheer, 1984. - € 12,00

hi16852 De grote boekenroof: Een zoektocht naar Europa's verdwenen bibliotheken / Anders Rydell. - Amsterdam: Atlas Contact, 2017. - € 6,00

hi4996 Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog: Bijzondere ooggetuigenissen van Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt / CHARLES SANDERS. - Schelluinen: House of Knowledge, 2008. - € 8,00

hi16056 Documentatie - Status en Werkzaamheid van organisaties: en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting van Nederland / N.J.G. Sikkel (vwrd). - Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1947. - € 40,00


Nederlandse literatuur

nl10051 Ik kom terug / Adriaan van Dis. - Amsterdam: Augustus, 2015. - € 4,00

nl3258 Oeroeg / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1953. - Eerste handelsuitgave. - € 5,00

nl9007 Sprakeloos / Tom LANOYE. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 4,00

nl6607 De toekomst van gisteren: Protokol van een schrijverij / Harry MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - € 4,00

nl10332 Max Havelaar of de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij / Multatuli Gijsbert van Es (bew.). - NRC Boeken, 2010. - € 5,00

nl10330 Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Sokrates / Connie Palmen. - Amsterdam: Prometheus, 1992. - € 3,50

nl10329 Wie scheep gaat / Rascha Peper. - Amsterdam: L.J. Veen, 2003. - € 6,00

nl8268 De Ondergang Van De Familie Boslowits / GERARD REVE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - € 4,00

nl6095 Quadriga: Een eindspel / F. SPRINGER. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - € 3,50

nl10328 De kleine strijd / M.H. Székely-Lulofs. - Amsterdam: Elsevier, 1941. - tekstversiering van Wi. Biëlkine. - € 8,00

nl9442 Voor het eerst: Verhalen over het ouder worden / HERMAN VAN VEEN. - Amsterdam: Thomas Rap, 2018. - € 5,00

nl10325 De dood als meisje van acht / Jacq Vogelaar. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 4,00

nl4516 Reisdagboek 1981 / J.J. VOSKUIL. - Bloemendaal: Dominicus, 2000. - € 3,00

nl10326 Het gaat goed met Nederland / Ivo de Wijs. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2001. - Onder redactie van Jaap Bakker. - € 5,00

nl9914 Verzameld werk / Willem Wittkampf. - Baarn: De Prom, 2000. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl6438 Mijn dinsdagen met Morrie: Een oude man een jonge man en de lessen van het leven / MITCH ALBOM. - Amsterdam: Anthos, 2005. - € 4,00

bl9342 The Noise of Time / Julian Barnes. - London: Jonathan Cape, 2016. - € 5,00

bl9339 De tortillagrens / T. Coraghessan Boyle. - Amsterdam: Contact, 1995. - € 4,00

bl9345 Completely Unexpected Tales / Roald Dahl. - London: Penguin, 1986. - € 4,00

bl9343 A Passage to India / E.M. Forster. - London: Guild Publishing, 1988. - € 5,00

bl9344 Where Angels Fear to Tread / E.M. Forster. - London: Guild Publishing, 1987. - € 5,00

bl6866 Haar moeders dochter / MARILYN FRENCH. - Amsterdam: Meulenhoff, 2005. - € 4,00

bl9341 The Captain and the Enemy: / Graham Greene. - London: Reinhardt Books, 1988. - € 5,00

bl9346 Een vrouw op de vlucht voor een bericht / David Grossman. - Amsterdam: Cossee, 2012. - € 5,00

bl9337 Brieven aan Felice en andere correspondentie uit de verlovingstijd 1914-1917 / Franz Kafka. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 3,50

bl9336 Brieven aan Felice en andere correspondentie uit de verlovingstijd 1912-1913 / Franz Kafka. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 3,50

bl9335 Brieven aan Ottla en andere familieleden / Franz Kafka. - Amsterdam: Em. Querido, 1980. - € 3,50

bl9338 De muziekschool / John Updike. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - Vertaald door Willem van Toorn. - € 3,50

bl7841 Terugkeer naar Brideshead / EVELYN WAUGH. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - € 4,00


Week 37 2022

Algemeen

al10087 Les Amphibiens de France Belgique et Luxembourg / Rémi Duguet (red.) Frédéric Melki (red.). - Mèze: Biotope, 2003. - Sous l'égide de l'ACEMAV. - € 8,00

al279 Goethe: Leven en werk / Herman Grimm. - Rotterdam: Christofoor, 1981. - € 3,00

al10092 Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 / Anna de Haas (red.) Peter Altena (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - € 8,00

al10091 Vademecum wilde planten: met determineertabellen en aanwijzingen voor groenbeheer / Arie Koster. - Haarlem: Schuyt & Co/Marc Van de Wiele, 1993. - € 6,00

al9673 De tulp / Anna Pavord. - Amsterdam: Anthos, 2003. - € 6,00

al10089 Zo meen ik dat ook jij bent: Biografie van Jan Hanlo / Hans Renders. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1998. - € 10,00

al10094 Beelden uit mijn jeugd / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1991. - € 3,00

al10090 Parapsychologische Verschijnselen en Beschouwingen / W.H.C. Tenhaeff. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - € 5,00

al10088 Flora van België het Groothertogdom Luxemburg Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden: Pteridofyten en Spermatofyten / L. Vanhecke (red.). - Meise: Patrimonium Nat. Plantentuin van België, 1988. - Uitgave van het Patrimonium van de Nationale Plantentuin van België. - € 6,00

al10093 Kikkers en padden / Kaj Vermehren. - Rotterdam: A.A. Balkema, 1977. - Met een inleiding voor Nederland en België door H.C.J. Oomen. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7441 Neue Autographen und Dokumente zu Kants Leben Schriften und Vorlesungen / Reinhard Brandt Werner Stark (Hrsg.). - Hamburg: Felix Meiner, 1987. - Kant-Forschungen Band 1. - € 6,00

fp7442 Essays in experimental logic / John Dewey. - New York: Dover, z.j. - Unabridged reprinting of the 1916 edition. - € 5,00

fp6108 De derde chimpansee: Evolutie en toekomst van het dier dat mens heet / JARED DIAMOND. - Houten: het Spectrum, 2001. - € 4,00

fp1397 Moriae encomium dat is: De lof der zotheid / DESIDERIUS ERASMUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - tweetalig. - € 10,00

fp7445 Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriss (1810) / Johann Gottlieb Fichte. - Frankfurt am Main: V. Klostermann 1976. - Einleitung und Kommentar: Günter Schulte. - € 3,00

fp3300 Leviathan / THOMAS HOBBES. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1985. - vertaling en aantekeningen van W.E. Krul inl. en bibliografie van B.A.G.M. Tromp. Boom Klassiek nr.29 potlood. - € 4,00

fp4545 Mythen van het fundament: Rede / WILLY JANSEN. - Nijmegen: SUN, 1993. - € 3,50

fp4383 De vraag naar het zijn: Keur uit zijn verspreide geschriften bijeengebracht / J.A.J. PETERS. - Kampen: J.H. Kok, 1984. - Illustraties van de auteur vertaling van Hans Warren. - € 6,00

fp7443 Stoic Philosophy / J.M. Rist. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. - € 5,00

fp7444 Genadezesjes: Over de moderne universiteit / Eelco Runia. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019. - € 6,00

fp4071 Denken aan al wat is: Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte / J. VAN DER VEKEN. - Leuven/Assen: Universitaire Pers/Van Gorcum, 1994. - € 7,00


Kunst

ku7068 Uit de jaarboeken van Maria Hofker-Rueter / Maria-France Boyer. - Haarlem: J.H. Gottmer/H.J.W. Becht 1988. - € 10,00

ku7067 British Beat / Chris May Tim Phillips. - London: Sociopack Publications z.j. - € 4,00


Geschiedenis

hi16755 Van stadse tot stad: Utrecht 1950-1975 / Ton van den Berg Ad van Liempt. - Zwolle: WBooks, 2017. - € 10,00

hi5534 Corridor naar de Rijn: Operatie Market Garden september 1944 / HEN BOLLEN. - Zutphen: Terra, 1988. - € 15,00

hi5723 De angstreactor: Kalkar kroniek van een eeuwige belofte / KEES VAN DEN BOSCH. - Amsterdam: SUN, 2006. - Gesigneerd. - € 8,00

hi16895 De bevrijding volgens ooggetuigen: 45 persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders / Iris Brandts et al. (sam.). - Provincie Zuid-Holland: 'Erfgoedhuis', 2020. - € 8,00

hi4758 Nijmegen in oude ansichten: Deel 1 / JAN BRINKHOFF. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - 17e druk herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1967. - € 10,00

hi16894 Luchtslag om Engeland / Len Deighton. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - Inl.: A.J.P. Taylor. - € 6,00

hi16532 Op kracht van stromend water: Negen eeuwen watermolens op de Veluwe / H. Hagens. - Hengelo: Smit van 1876, 1998. - € 30,00

hi6516 De Romeinse limes in Nederland / PAUL VAN DER HEIJDEN. - RomeinenNU, 2016. - € 2,00

hi6514 Focus op Nijmegen / ROB HOOGVELD (sam.). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - € 7,00

hi3193 Nijmegen: zoals het was werd en is: Waalstad voor en na 1944 / Rob Hoogveld (sam.). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2001. - € 7,00

hi1536 Een maaltijd van kruimels: Amateur-archeologie in Nijmegen / JOHN JANSEN (RED.). - Nijmegen: AWN Afdeling Nijmegen, 2005. - € 6,00

hi16903 Kleve: Schöne Stadt am Niederrhein / Kleve. - o.J. - Um 1950; mit Übersichtsplan. - € 7,00

hi16788 Recht op wraak: Liquidaties in Nederland 1940-1945 / Jack Kooistra Albert Oosthoek. - Leeuwarden: Penn, 2009. - € 10,00

hi4206 De paters van de Akerstraat: Aliis proficere / K. LINDERS B. van MELICK (red.). - Heerlen: z.u. 1998. - Uitgave t.g.v. het vertrek van de paters franciscanen uit het klooster aan de Akerstraat te Heerlen en de overdracht van het gebouw aan het Bernardinuscollege en de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus. - € 10,00

hi3975 Het kind en ik / HANS VAN MIERLO. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - voorwoord: Connie Palmen. - € 4,00

hi6557 Oscar Leeuw 1866-1944: Een architectuurtocht / WILLEM-JAN PANTUS. - Nijmegen: Hist. Ver. Numaga, 1997. - € 3,00

hi6512 Westerheem: Special nr 3 2014: Graven in Holland / TIM DE RIDDER. - AWN, 2014. - € 10,00

hi16850 Enigma en de strijd om de Westerschelde: Het falen van de geallieerde opmars in september 1944 / Hans Sakkers. - Soesterberg: Aspekt, 2011. - € 8,00

hi2022 Rondom de slag op de Mookerheide: 14 april 1574: Gedenkboek / J.A. SCHIMMEL et al. - Nijmegen: Comité 'Herdenking' / Vereniging Numaga, 1974. - € 3,50

hi7242 De Februari-staking: 25-26 februari 1941 / B.A. SIJES. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Monografieën Nr.5 . - van de schrijver. - € 12,00

hi16785 Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder / Geert E. Smid. - Stichting Arq, 2011. - proefschrift. - € 6,00

hi16789 'Het beroerde Rome': Spotprenten op de paus in een pleidooi voor een 'Nederlandse' katholieke kerk 1705-1724 / Joke Spaans Trudelien van 't Hof. - Hilversum: Verloren, 2010. - € 5,00

hi16849 Duitse wortels: Mijn familie de oorlog en Silezië / Laura Starink. - Amsterdam: Augustus, 2013. - € 4,00

hi6413 Het oude Egypte: In woord en beeld / TOBY WILKINSON. - Baarn: Tirion, 2006. - € 7,00

hi5121 Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen: Deel 3 in de serie 'Mooie plekjes' / JAAP WILLEMS. - Amersfoort: Novella, 1985. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10335 Boontje's Reservaat 2 / Louis Paul Boon. - Amsterdam: De Arbeiderspers / De Boekvink, 1955. - € 8,00

nl10334 Menuet: (1e Ned. druk) / Louis Paul Boon. - Amsterdam: De Arbeiderspers / De Boekvink, 1955. - € 10,00

nl8033 Het verband tussen de dingen ben ik zelf: Columns / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 6,00

nl1349 De juwelen haarkam / Maria Dermoût. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - € 7,00

nl10333 Nog pas gisteren / Maria Dermoût. - Amsterdam: E.M. Querido, 1951. - € 7,00

nl4715 Twee minuten stilte: (helaas zonder de brief Top Secreet) / KAREL van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1959. - € 8,00

nl8094 Post mortem / PETER TERRIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2012. - € 5,00

nl10319 De zwembadpas: Het mooiste uit de verhalen memoires columns en romans / Theo Thijssen. - Amsterdam: Van Oorschot, 2017. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl4218 Je gaat te vaak naar Heidelberg: En andere verhalen (Niet i/d handel t.g.v 60-jarig contract) / HEINRICH BöLL. - Amsterdam: Tetterode-Nederland, 1988. - € 5,00

bl9053 Draussen vor der Tür: Ein Stück das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will / Wolfgang Borchert. - Köln: Anaconda, 2018. - € 5,00

bl4721 De Aleph: En andere verhalen / Jorge Luis Borges. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - In de reeks Ulysses Klassieken. - € 10,00

bl8216 Das Wilhelm Busch mini Lesebuch / WILHELM BUSCH. - Zürich: Diogenes, 1981. - Miniaturbuch. - In der Reihe: Diogenes mini-Taschenbuch No.14. - € 3,00

bl7939 Een alledaagse geschiedenis / IVAN A. GONTSJAROV. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 8,00

bl6115 Onder de vulkaan (nieuwe vertaling): Met een brief van de schrijver aan Jonathan Cape / MALCOLM LOWRY. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 10,00

bl1530 Met gesloten deuren: Toneelstuk in een bedrijf / JEAN-PAUL SARTRE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 3,00

bl9334 Spelende meisjes / Paul Theroux. - Amsterdam: Atlas, 1999. - € 4,00

bl4089 De profundis / OSCAR WILDE. - London: Methuen, 1905. - € 4,00

bl3705 The picture of Dorian Gray / OSCAR WILDE. - Cleveland: World Publishing Company 1945. - € 2,50

bl567 Maria Stuart / Marie Antoinette / STEFAN ZWEIG. - Utrecht: Kadmos, 1986. - € 6,00


Week 35 2022

Algemeen

al3416 Spectrum Kruidenboek: Van kroonplanten & lipbloemen / ANNEKE BAKKUM. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - € 5,00

al57 Groot internationaal kruiden kookboek / WINA BORN. - Laren: Luitingh, 1976. - € 8,00

al8779 Het wezen van de smaak / JEAN-ANTHELM BRILLAT-, SAVARIN. - Bussum: Scepter, 2002. - Vert.: Wina en Jan Born. - nieuwstaat. - € 10,00

al10085 Zoogdierengids - van alle in ons land en overig Europa voorkomende zoogdieren: met ca. 450 afbeeldingen waarvan 164 in kleuren door Paul Barruel / F.H. van den Brink. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - € 6,00

al10084 Diersporengids: Sporen en kentekens van zoogdieren en vogels / R.W. Brown, et al.. - Baarn: Thieme, 1989. - Nederlandse bewerking door C.E. Roberts. - € 8,00

al10086 Notities over Willem Elsschot / S. Carmiggelt. - Peter Loeb, 1976. - € 6,00

al10078 Atlas van de Noordbrabantse flora / Joost M.A. Cools. - Utrecht: Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging, 1989. - € 7,00

al10077 De waterkevers van Nederland / M.B.P. Drost (red.), et al.. - Utrecht: Kon. Ned. Natuurhist. Vereniging, 1992. - € 15,00

al10080 De libellen van Nederland (Odonata) / D.C. Geijskes. - Hoogwoud: Kon. Ned. Natuurhist. Vereniging, 1983. - € 15,00

al10081 Elseviers zeevogelgids: Met ruim 1200 afbeeldingen waarvan 780 in kleur / Hermann Heinzel, Gerald Tuck. - Amsterdam: Elsevier, 1980. - € 7,00

al10082 Het veen, de vlinder en de openbaring / Caspar Janssen. - Zeist: KNNV, 2015. - € 4,00

al3317 Paul Léautaud 1872 - 1956: Een portret in foto's en teksten / MELS de JONG, MARTIN ROS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - € 8,00

al10075 Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen / J. Landwehr. - Zutphen: Thieme, 1984. - In de reeks: Natuurhistorische bibliotheek nr.38. - € 15,00

al10083 Zoogdieren van West-Europa / Rogier Lange, et al.. - Utrecht: KNNV, 1994. - € 8,00

al10079 Guide des Amphibiens et Reptiles d'Europe / Gilbert Matz, Denise Weber. - Paris: Delachaux & Niestlé, 1983. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp4776 Minima Moralia: Reflecties uit het beschadigde leven / Theodor W. Adorno. - Nijmegen: Vantilt, 2013. - € 8,00

fp7440 Kant's Begründung der : Kants transzendentale Logik, Kritik ihrer Begründung / Magdalena Aebi. - Basel: Verlag für Recht und Gesellschaft, 1947. - € 8,00

fp7439 Kants Theorie der Erfahrung / Hermann Cohen. - Berlin: Bruno Cassirer, 1918. - € 7,00

fp7429 De vertraagde tijd: Revanche van de Geest als filosofie van de Toekomst - essay / Arnold Cornelis. - Middelburg: Essence, 1999. - € 5,00

fp7422 De staat van verschil: Een Kritiek van de Gelijkheid / P.H.A. Frissen. - Amsterdam: Van Gennep, 2010. - € 6,00

fp7436 De opvoeders: Wat filosofie de schipperende ouder kan leren / Stine Jensen, Frank Meester. - Amsterdam: Hollands Diep, 2017. - € 5,00

fp7438 Proceedings of the third international Kant Congress: Held at the University of Rochester, 1970 / N. Kretzmann, G. Nuchelmans, L. de Rijk. - Dordrecht: D. Reidel Publ. Company, 1972. - € 8,00

fp7437 Waarom iedereen altijd gelijk heeft / Ruben Mersch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - € 4,00

fp6143 Het dertigers dilemma: De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van twintigers en dertigers / NIENKE WIJNANTS. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - nieuwstaat. - € 4,00


Kunst

ku7063 Keith: Het genie naast Mick Jagger / Stanley Booth. - MBP, 1996. - € 6,00

ku7065 Rolling Stones: Veertig jaar seks, drugs en rock-'n-roll / Stephen Davis. - Utrecht: Het Spectrum, 2002. - € 10,00

ku7066 Rolling Stones: Complete Recording Sessions 1963-1989 / Martin Elliott. - London: Blandford, 1990. - € 8,00

ku7057 Willink / H.L.C. Jaffé. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1986. - € 15,00

ku4192 Picasso / DOMENICO PORZIO, M. VALSECCHI. - Amsterdam: Amsterdam Boek, 1974. - € 10,00

ku7058 Kandinsky en Der Blaue Reiter / Annette en Luc Vezin. - Parijs: Alphen aan den Rijn: Atrium / ICOB, 1992. - € 7,00

ku7064 Keith en Mick: Veertig jaar bewogen vriendschap / Flip Vuijsje. - Utrecht: Het Spectrum, 2003. - € 4,00

ku7062 Mick Jagger: manager/ ondernemer / Flip Vuijsje. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2005. - € 6,00

ku7056 Rembrandt in nieuw licht / Ernst van de Wetering. - Amsterdam: Local World, 2009. - € 8,00

ku7055 Letters: Een bloemlezing over typografie / Sybrand Zijlstra (eindred.). - Eindhoven/Ede: [z]oo producties/Veenmab, z.j. - In de reeks: Monografieën over Vormgeving. - € 10,00


Geschiedenis

hi16764 Het Oranjehotel: Een Duitse gevangenis in Scheveningen / Bas von Benda-Beckmann. - Amsterdam: Em. Querido, 2019. - € 8,00

hi16767 Bezetting en bevrijding van Didam 1940-1945: Jaargang 1995, nummer 10 / P. ten Berge (red.), et al. - Oudheidkundige Vereniging Didam, 1995. - € 6,00

hi16824 Het A.B.C. van de ambachtsschool gedurende 100 jaar / R. Bruinink et al. (sam.). - Zwolle: Upmeyer, 1983. - € 8,00

hi4757 De kleine Caesar: Hoogtepunten uit Oorlog in Gallië / CAESAR. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. - € 3,00

hi6137 Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden / JOZIEN DRIESSEN. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1996. - € 6,00

hi16848 Mariënwaerdt Leven op een landgoed: De mooiste Heerlijkheid van Nederland / Karin Evers, foto's: van Musschen e.a. - Arnhem: Terra Lannoo, 2009. - € 10,00

hi4424 Neurenberg-gesprekken: Nazi's en hun: psychiater Leon Goldensohn / ROBERT GELLATELY. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2008. - € 5,00

hi16887 Beroepsnamenboek: Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België / J.B. Glasbergen. - Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 2004. - € 15,00

hi6705 Het kwade exempel van Gelre: De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / MAARTEN HAGEMAN. - Nijmegen: Vantilt, 2005. - nieuwstaat. - € 10,00

hi2403 Het hotel 250: Tweehonderdvijftig jaar hotel 't Spijker Beek Ubbergen / HARRY JANSSEN, Harry van KUYK. - Beek Ubbergen: Eigen Beheer, 2001. - € 15,00

hi16762 De zaak Kooistra: Opkomst en ondergang van een horecamagnaat / Joost van Kleef, Henk Willem Smits. - Amsterdam: Veen, 2011. - € 4,00

hi16826 De eeuw achter ons / Tijmen Knecht. - Budel: Damon, 2002. - € 7,00

hi16371 Kopgeld: Nederlandse premiejagers op zoek naar joden 1943 / Ad van Liempt. - Amsterdam: Balans, 2002. - € 10,00

hi9598 De nieuwe Notre Dame: De school die er toch kwam / THED MAAS et al. - Ubbergen: Notre Dame des Anges, 2011. - € 5,00

hi6097 Hannekemaaiers en kiepkerels / KORN MULDER. - Haren: Knoop & Niemeijer, 1971. - € 7,00

hi16340 Das kleine Kaiserrecht: Text und Analyse eines mittelalterlichen Rechtsbuches / Dietlinde Munzel-Everling. - Wiesbaden: Hylaila, 2019. - Leithandschrift der Fürstlichen Bibliothek Corvey - Bestandsaufnahme aller anderen Handschriften Benennung Verfasser Datierung Quellen Auswirkung. - € 40,00

hi4158 Ik draag U op...: Systeem en werk der Nederlandsch Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de: lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving) / NBS. - N.N., 1945. - uitgave ten bate van het Fonds nabestaanden van ondergrondsche strijders (Stichting '40 - '45). - € 10,00

hi16746 De gewone man: Een kleine mensheidgeschiedenis / Jos Palm. - Amsterdam: Atlas, 2017. - € 3,50

hi16770 Kent u ze nog ... de Ammerzodenaren / J.A. Plas. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - € 10,00

hi16299 Congo: Een geschiedenis / David van Reybrouck. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 7,00

hi16766 Dresden: Dinsdag 13 februari 1945 / Frederik Taylor. - Utrecht: Spectrum, 2005. - € 15,00

hi16906 60 jaar televisie in Nederland / Bert van der Veer. - Baarn: Marmer, 2011. - met cd. - € 15,00

hi16763 Mauthausen 1938-1998 / Hans de Vries, et al. - Van Gruting, 2000. - € 4,00

hi9642 De vuurproef van het grensbataljon: Belevenissen van het 1e bataljon 26e regiment infanterie tijdens den Nederlandsch-Duitschen oorlog van 10-15 mei 1940 / E.P. WEBER. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1945. - beschadigd. - € 5,00

hi16745 Een schatkistje uit Reijerwaard: Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard / B. Wouda (red.) et al. - Hilversum: Verloren, 2002. - € 15,00


Nederlandse literatuur

nl6545 Over vaders & zonen: De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen / HUGO BORST. - Amsterdam: L.J. Veen, 2006. - € 4,00

nl10323 Terug thuis: Verhalen, leerervaringen voetnoten / Jeroen Brouwers. - Zutendaal: Noli me tangere, 15. - In de reeks: Feuilletons winter 1998. - als nieuw.. - € 15,00

nl9136 Alle dagen feest / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Arbeiderspers/De Boekvink, 1955. - € 10,00

nl6439 Als in een droom / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - € 5,00

nl3283 Campert compleet / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - € 5,00

nl3442 Het klinkt soms wel aardig: Aforismen (i/d reeks Dwarsliggers o.red. G. de Ley / SIMON CARMIGGELT. - Brugge: Orion, 1978. - € 3,50

nl3775 Residentie van mijn jeugd: Haagse verhaaltjes / S. CARMIGGELT. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1977. - € 2,00

nl7809 Hier lonkt een spiegel: Gedichten / RUBEN van GOGH, S. MEEUWISSEN (sam.). - Den Haag: Bureau Interim, 2001. - ill.: Pieter Leenheer. - jaarwisselingsuitgave. - diverse auteurs: Vroman, Vinkenoog, Jansma, enz. - € 7,00

nl8445 Die Oude Regenboog met al zijn rood: Bloemlezing: (t.g.v. honderdste geboortedag) / PIERRE KEMP, Rob Moulin (sam.). - Maastricht: Stadsbibliotheek Maastricht, 1986. - € 6,00

nl6807 Brieven over litteratuur / H. MARSMAN, S. VESTDIJK. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1973. - € 4,00

nl3001 In den zoeten inval: En andere gedichten / RICHARD MINNE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1955. - € 8,00

nl10320 De verhalen / Harry Mulisch. - z.p.: Areopagus, 2000. - € 10,00

nl7056 Voor de overlevenden: En andere liedjes / LENNAERT NIJGH, B. de GROOT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 7,00

nl5635 Met uw welnemen: De grote barribal / De blijdschap: / Het losgetrilde inzicht (als nieuw / MARTEN TOONDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - € 6,00

nl4187 De feestavond: Verhalen / THOMAS VERBOGT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1981. - € 4,00

nl7632 Vuile handen: Het Bureau 2 / J.J. VOSKUIL. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - € 7,00

nl5603 Verzamelde gedichten / J.W.F. WERUMEUS, BUNING. - Amsterdam: Em. Querido, 1948. - € 10,00

nl10321 Verzamelde liedjes en gedichten / Willem Wilmink. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl510 Herzog / Saul BELLOW. - Houten: Agathon, 1987. - € 4,00

bl9047 Kalendergeschichten: Illustriert von Gottfried Rasp / Bertolt Brecht. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - € 3,00

bl9042 De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha: (verlucht met de prenten van Gustave Doré) / Miquel de Cervantes Saavedra. - Amsterdam: E.M. Querido, 1978. - vertaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam. - € 10,00

bl9046 De begraafplaats van Praag / Umberto Eco. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 4,00

bl9333 Gore Vidal's Caligula / William Howard. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1980. - € 6,00

bl4497 Trouwpartijen: Een damesroman / BOHUMIL HRABAL. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - € 4,00

bl9050 Vita Nuova: Schilderijententoonstelling / Bohumil Hrabal. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 5,00

bl8072 Tijl / DANIEL KEHLMANN. - Amsterdam: Em. Querido, 2018. - € 4,00

bl4539 De geverfde vogel: Tweede editie, met een inleiding v/d schrijver / Jerzy KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 4,00

bl9051 In quarantaine / Wladimir Maximov. - z.p: Brilliant Books / Company of Books, 2006. - € 4,00

bl7300 Saturday / Ian McEwan. - New York: Nan A. Talese/Doubleday, 2005. - € 10,00

bl6495 The house at Pooh corner: (decorations by Ernest H. Shepard) / A.A. MILNE. - London: Methuen, 1992. - € 8,00

bl6946 Sargasso Zee / JEAN RHYS. - Utrecht: A.W. Bruna, 1974. - € 4,00

bl9056 In bloed geschreven: De orde van sw sanguinisten / James Rollins, Rebecca Cantrell. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 2013. - € 6,00

bl8551 Zuckerman gebonden: De Ghostwriter / De: eenzaamheid van Zuckerman / Les in anatomie / / PHILIP ROTH. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - Epiloog: De Praagse orgie. - € 4,00

bl9054 De korte regering van Pepijn IV / John Steinbeck. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, z.j. - € 4,00

bl9052 De mooie mevrouw Seideman / Andrzej Szczypiorski. - Amsterdam: Amber, 1988. - € 3,50

bl9057 Mama en de lessen van de ziel / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2000. - € 5,00


Week 34 2022

Algemeen

al8077 Opperlandse taal- & letterkunde / BATTUS. - Amsterdam: Em. Querido, 1982. - 3e druk. - linnen gebonden. - € 10,00

al8806 Dit ben ik: Over Uit de eerste hand verzenselectie van Ida Gerhardt / FRANS BERKELMANS. - Egmond: Sint-Adelbertabdij, 1997. - In de reeks: Acanthus deel 3.. - € 8,00

al6890 Nederlandsche sagen en legenden / JOSEF COHEN. - Zutphen: W.J. Thieme, 1917. - Met 32 illustraties in kleurendruk en zwart door Pol. Dom. - € 8,00

al8359 Ik besta in wat ik schrijf: Hella S. Haasse in beeld / PATRICIA de GROOT (sam.). - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - € 12,50

al10073 Brush Up Your Scotland: A Tourist's Eye Guide to Who's Who and What's What In The Land of Auld Lang Syne / Gordon Irving. - Glasgow: H.B. Langman, n.y. - € 4,00

al6549 De slag van Kossovo: Een bundel nationale Yoegoslavische volksgedichten / ELODIE LAWTO MIJATOVICH. - Amsterdam: Van Munster, z.j. - € 8,00

al10072 Die Edda: Götterlieder, Heldenlieder und Spruchweisheiten der Germanen / Manfred Stange (Hrsg.). - Wiesbaden: Marix Verlag, 2004. - € 7,00

al10076 De Nederlandse Bladmossen: Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Musci (Sphagnum uitgezonderd) / A. Touw, W.V. Rubers (sam.). - Utrecht: St. Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1989. - In de reeks: Natuurhistorische Bibliotheek, No.50. - € 15,00

al3310 Italiaanse kronieken / BEN van der VELDEN, PETER VOS (ill.). - Utrecht: L.J. Veen, 1993. - Tek.: Peter Vos. - als nieuw. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7427 Berkeley's Puzzle: What Does Experience Teach Us? / John Campbell, Quassim Cassam. - Oxford: Oxford University Press, 2014. - potloodgebruik. - € 4,00

fp7432 Rustpunten van de geest: Filosofie van Gezondheid, Woorden en Zingeving - essay / Arnold Cornelis. - Middelburg: Essence, 1999. - € 4,00

fp7428 De vraag naar het transcendentale: Vooral in verband met Heidegger en Kant / O.D. Duintjer. - Leiden: Universitaire Pers, 1966. - € 8,00

fp7435 Het leven als tragikomedie: Over humor, kwetsbaarheid en solidariteit - essay / Tim Fransen. - St. Maand van de Filosofie, 2019. - € 4,00

fp4658 Kaas & De evolutietheorie / BAS HARING. - Antwerpen/Baarn: Houtekiet/Fontein, 2002. - € 4,00

fp7423 Rationality + Consciousness = Free Will / David Hodgson. - Oxford: Oxford University Press, 2012. - € 4,00

fp7425 Modern British Philosophy: Dialogues with A.J. Ayer/ Stuart Hampshire et al. / Bryan Magee. - London: Secker & Warburg, 1971. - € 4,00

fp7424 Effective Intentions: The Power of Conscious Will / Alfred R. Mele. - Oxford: Oxford University Press, 2010. - € 4,00

fp7430 Galileo goes to jail: and other myths about science and religion / Ronald L. Numbers. - Cambridge: Harvard University Press, 2010. - € 4,00

fp7431 Begrip en werkelijkheid: Aan de overzijde van het conceptualisme / D.M. De Petter. - Hilversum: Paul Brand, 1964. - € 3,00

fp7434 Musicofilia: Verhalen over muziek en het brein / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2010. - € 6,00

fp7433 Einführung in die Erkenntnislehre: Die Grundrichtungen und die Grenzen der Erkenntnis der Wahrheit / Alexander von Varga. - München: Ernst Reinhardt Verlag, 1953. - € 4,00


Kunst

ku7054 The Rolling Stones: The Illustrated Biography / Jane Benn. - Hertfordshire, 2011. - Photographs by Daily Mail.. - € 15,00

ku5001 Beatmeisjes: 1963 - 1969 / FRANK DAM. - Amsterdam: Thomas Rap, 2006. - Linda van Dyck, Margriet Eshuijs, Bonny St. Claire, Jerney Kaagman e.a. - € 6,00

ku3575 Rory Storm: Hoe de koning van Liverpool werd onttroond door The Beatles / TOM EGBERS. - Amsterdam: Thomas Rap, 2012. - € 5,00

ku7051 The World's Family / Ken Heyman. - New York: Pound Press, G.P. Putnam's Sons, 1983. - € 8,00

ku7053 The Life and Good Times of The Rolling Stones / Philip Norman. - London: Century Hutchinson, 1989. - € 15,00

ku4524 Een huis voor het Woord: Het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 / C.A. van SWIGCHEM, T. BROUWER, W. van Os. - 's-Gravenhage/Zeist: Staatsuitgeverij/Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1984. - € 10,00

ku7052 Jankende gitaren en gebroken akkoorden: Herinneringen van een concerthopper / Chris Willemsen. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2006. - € 7,00


Geschiedenis

hi4057 Een andere kijk op de slag om Arnhem: De snelle Duitse reactie / PETER BERENDS. - Soesterberg: Aspekt, 2002. - € 8,00

hi5045 Een geschiedenis van Rusland: Van Rurik tot Brezjnev / J.W. BEZEMER. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1988. - rug verschoten. - € 5,00

hi16892 De uitvinding van Japan 1853-1964 / Ian Buruma. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 6,00

hi3089 Moedige mensen: Helden in oorlogstijd / Jaap Cohen (red.), Hinke Piersma (red.). - Amsterdam: Boom, 2014. - € 7,00

hi16897 306 Squadron: 35 jaar in the picture / Marijke Cornelisse-Spoor, Theo Vervloet. - , 1988. - € 7,00

hi16900 IJsselvliedt: Het landgoed en zijn bewoners / Sibylle Cosyn (red.), Marloes Waanders (red.). - Wezep: St. IJsselvliedt, 2008. - € 6,00

hi1025 Tulpen voor Wilhelmina: De geschiedenis van de Engelandvaarders / AGNES DESSING. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 10,00

hi6810 Sloten en sleutels door de eeuwen heen / VINCENT J.M. ERAS. - Dordrecht: Lips' Brandkasten, 1941. - Met gesigneerde aanbiedingsbrief. - € 25,00

hi16891 The Decline and Fall of the Roman Empire: Volume I 180 A.D.-395 A.D., Vol. II 395 A.D.-1185 A.D., Vol. III 1185-1453 A.D. (complet) / Edward Gibbon. - New York: The Modern Library Giants, n.y. - € 25,00

hi16841 Amsterdam: 366 dagen / Mariëlle Hageman e.a. (red.). - Bussum: THOTH | Stadsarchief Amsterdam, 2006. - € 8,00

hi9844 Soldaat van Oranje: Het boek / ERIK HAZELHOFF ROELFZEMA. - Utrecht: Het Spectrum, 2011. - Vwrd: prins Bernhard. - € 5,00

hi16744 De Linnerweerd: Beeld van een Middenlimburgs uiterwaarden landschap / J.T. Hermans (red.), et al.. - Linne: De Kringloop, 1981. - € 8,00

hi0 Het verstoorde leven: Dagboek van Etty Hillesum, 1941 - 1943 / ETTY HILLESUM. - Haarlem: De Haan, 1982. - € 4,00

hi3071 Een teken aan de wand: Album van de Nederlandse samenleving 1963 - 1983 / H.J.A. HOFLAND (tekst), M.van LEEUWEN (sam.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1983. - € 7,00

hi2164 200 Jaar Post in Nederland: 1799 - 1999 / G. HOGESTEEGER. - Den Haag: PTT Post, 1998. - € 7,00

hi7091 De helden van Rotterdam: Willemsbrug, mei 1940 / WIM HORNMAN. - Hoevelaken: Verba, 1995. - € 5,00

hi16898 Das Gesicht der Niederlande / Ernst Leutheusser. - Berlin: Erich Klinghammer Verlag, o.J. - €

hi5472 Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijke burger : Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet / JOOST VAN LINGEN, NIEK SLOOFF. - Baarn: Anthos, 1987. - € 3,50

hi16901 Ungarn im zweiten Weltkrieg: Drei Studien / Karl Obermann, Gustav Seeber (Hrsg.). - Berlin: Akademie-Verlag, 1978. - € 7,00

hi6563 De geldpers: De teloorgang van het mediaconcern PCM / JOOST RAMAER. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 6,00

hi2645 In de schaduw van gisteren: Kroniek van het verzet 1940-1945 / H.M. van Randwijk. - Den Haag: Bert Bakker et al., 1967. - € 4,00

hi16840 Bismarck: Vom Verrat der Denkmäler / Dirk Reynartz, Chr. Graf von Krockow. - Göttingen: Steidl, 1991. - € 4,00

hi16905 Zilverschoon in het groen: Vijfentwintig jaar IVN in Nijmegen / Koen van Rossum. - Nijmegen: IVN Rijk van Nijmegen, 1997. - € 4,00

hi16893 Bruggehoofd Arnhem / James Sims. - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1978. - Vwrd: J.D. Frost. - € 5,00

hi16847 Nederlanders in Desert Storm / Wiebren Tabak. - Delft: Brouwer Offset, z.j. - € 4,00

hi3848 De gebroeders Van Limburg: Leven, werk en wereld / CLEMENS VERHOEVEN. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2005. - € 15,00

hi16896 Gestaag Gespannen: 50 jaar Vliegbasis Volkel: Van 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing / R.H. Wildekamp, et al.. - 's-Gravenhage: Koninklijke Luchtmacht, 2000. - € 12,00


Nederlandse literatuur

nl10318 Dichtwerken: Een bloemlezing / Nicolaas Beets, Marc van der Plassche (inl.). - Amsterdam: De Centaur / Omega Boek, 1980. - In de reeks: Ruikers van Toen. - € 3,50

nl10315 Laat het morgen mooi weer zijn / Abdelkader Benali. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 5,00

nl256 Menuett: (In der Reihe: Edition Neue Texte. / LOUIS PAUL BOON. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1975. - € 10,00

nl8690 Verzameld werk: Gedichten / MARTIN BRIL. - Amsterdam: 521, 2002. - € 8,00

nl8448 Posthume verzen of Le Silence tel qu'on le parle / GASTON BURSSENS. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols/J.-P. Barth, 1961. - € 8,00

nl4748 De Sprookjes van A.E.J. 't Mannetje / ARJAN EDERVEEN. - Amsterdam: De Harmonie, 1999. - Ill. van Arnoud Holleman. - € 7,00

nl10317 Studenten-typen: uitgelezen en geschikt door Marc van der Plassche / Klikspaan, Johannes Kneppelhout. - Amsterdam: De Centaur / Omega Boek, 1980. - In de reeks: Ruikers van Toen. - € 3,50

nl10316 Vertellingen van vroeger en later tijd / Jacob van Lennep, Marc van der Plassche (in. - Amsterdam: De Centaur / Omega Boek, 1980. - In de reeks: Ruikers van Toen.. - € 3,50

nl5495 Literary Larycook: In Dutch and Double Dutch / JOHN O'MILL. - Amersfoort: Andries Blitz, 1977. - € 3,00

nl8414 Dierenriem onder het hart: (tek.: S. Abell en A. Steenbergen) / L[OUIS].P.A. SOETERBOEK. - Z.p.: Eigen beheer, 1967. - € 5,00

nl308 De dwaalweg / BOB DEN UYL. - Amsterdam: Hema, 1991. - € 3,50

nl4186 Glazen schaduwen: Verhalen / THOMAS VERBOGT. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - € 3,50

nl2802 My generation: Popverhalen / THOMAS VERBOGT. - Amsterdam: L.J. Veen, 2000. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl3966 De gezworenen: Gedichten (tweetalig, vert: Robert Lemm) / JORGE LUIS BORGES. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 6,00

bl8290 Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend / HERMANN HESSE. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1972. - € 5,00

bl716 Der Steppenwolf / HERMANN HESSE. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1971. - € 5,00

bl7861 Give it up! and other short stories / FRANZ KAFKA, Peter Kuper (ill.). - New York: NBM Publishing, 1995. - intr. by Jules Feiffer. - graphic novel. - € 6,00

bl1692 Het kind in de tijd / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie/Manteau, 2006. - € 6,00

bl7033 Norwegian Wood / HARUKI MURAKAMI. - Amsterdam: Atlas, 2007. - € 5,00

bl8291 Hobsons Eiland / STEFAN THEMERSON. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - € 7,00

bl7869 Late bloei: (vert.: Jan Pieter van der Sterre) / ANTON TSJECHOV. - Amsterdam: Signum, 2002. - € 4,00

bl7961 Er ist wieder da / TIMUR VERMES. - Köln: Eichborn, 2012. - € 6,00

bl9331 De Schipbreukelingen van de Jonathan / Jules Verne. - Haarlem: De Gulden Pers, 1947. - vert.: Herman Besselaar. - € 8,00


Week 33 2022Algemeen

al9093 Gullit / M. van AMERONGEN, Gerlof LEISTRA. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - € 4,00

al10074 De scheurbuik in den loop der tijden / Adriaan Augustijn. - Amsterdam: Drukkerij "Amstelstad", 1932. - Proefschrift. - € 4,00

al8577 Classic roses: An illustrated encyclopaedia and grower's manual of old roses,: shrub roses and climbers Expanded, revised and illustrated. / PETER BEALES. - New York: Henry Holt and Company, 1997. - € 25,00

al8944 Het mysterie van de eerste gele trui & andere verhalen uit de Tour / HERMAN CHEVROLET. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2013. - € 4,00

al10068 Alles moet op: Nieuwe schetsen uit het leven van een leergierige lekkerbek / Johannes van Dam. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1992. - Met tekeningen van Dirk Wiarda. - € 6,00

al10070 Legenden langs de Noordzee / S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme, 1934. - Met illustraties van Willem Backer. - € 10,00

al7975 Adam, Eva en de slang / ELAINE PAGELS. - Katwijk aan Zee: Servire, 1989. - € 4,50

al9235 Zielsverhuizing vindt niet na, maar tijdens het leven plaats: Rüdiger Safranski leest Cees Nooteboom / RÃœDIGER SAFRANSKI. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2008. - € 10,00

al4644 Schrijvers prentenboek nr.10: De beweging van vijftig / SCHRIJVERS PRENTENBOEK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1982. - € 4,00

al10069 Utrechtsch Sagenboek / J.R.W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme, 1938. - € 12,00

al10067 Précis de cosmographie / A. Tissot. - Paris: G. Masson, 1875. - € 7,00

al2540 Rudolf Steiner / F.W. ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN. - Stuttgart: Vl Freies Geistesleben, o.J. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp4138 Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau: Studies over het thema pathos en nostalgie / R.F. BEERLING. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1977. - € 8,00

fp7420 What Are Universities For? / Stefan Collini. - London: Penguin Books, 2012. - € 3,00

fp7417 La Théorie Physique: Son Objet - Sa Structure / Pierre Duhem. - Paris: VRIN, 1981. - € 4,00

fp7419 Dankbaar en aandachtig: In gesprek met Samuel IJsseling / Ger Groot. - Zoetermeer: Klement, 2013. - Vrw.: Hans Achterhuis. - € 4,00

fp1968 Disclosure and displacement: Truth and language in the work of Heidegger, Ricoeurr, and Derrida / G-J. van der HEIDEN. - Nijmegen: Eigen beheer, 2008. - Proefschrift. - € 10,00

fp7415 De ontbinding van de substantie: Een deconstructie van de beginselen van vorm en materie in de ontologie en de kenleer van / Geert ter Horst. - [Nijmegen]: Eigen beheer, 2008. - Thomas van Aquino Proefschrift. - € 10,00

fp7416 Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2 / Hilary Putman. - Cambridge: Cambridge University Press, 1979. - € 4,00

fp7421 Quine and Analytic Philosophy: The Language of Language / George D. Romanos. - London: MIT Press, 1983. - € 4,00

fp7418 Essays on the Philosophy of W.V. Quine / Robert W. Shahan (ed.), Chris Swoyer (ed.). - Norman: The Harvester Press, 1979. - € 5,00

fp3904 Tranen van de krokodil: Over de te snelle evolutie van onze hersenen / PIET VROON. - Baarn: Ambo, 1989. - 2e herziene druk. - € 7,00


Kunst

ku3036 De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten / ROELAND De CEULAER. - Gent: Snoeck-Ducaju, 1988. - In de reeks: Inventarisatie van het kunstpatrimonium van de Provincie Antwerpen, deel 2. - € 25,00

ku3226 Geist im Handumdrehen: Dadasophische Poesie / RAOUL HAUSMANN. - Hamburg: Nautilus / Moderne, 1989. - Herausgegeben von Uta Brandes und Michael Erlhoff. - € 4,00

ku1400 Kunst begrijpen: Inzicht krijgen in de belangrijkste kunststrominge / STEPHEN LITTLE. - Kerkdriel: Librero, 2007. - € 4,00

ku2824 Over jazz: Teksten 1946 - 1958 / BORIS VIAN. - Amsterdam: Van Gennep, 1984. - € 5,00

ku7050 Arnhem Prent: 10 jaar 1997-2006 / Sytske Zwart. - Nijmegen: Intermedi-Art, 2006. - € 6,00


Geschiedenis

hi16886 Lebensgeschichten von Klever Frauen im 20. Jahrhundert / Erika Adolphy (Red.). - Kleve: Projektgruppe Frauengeschichte, 2009. - Projektgruppe Frauengeschichte der VHS Kleve (Hrsg.). - € 8,00

hi1343 Het leven van Titus Brandsma / H.W.F. Aukes. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1961. - € 4,00

hi909 Van NIVO tot Reichsschule Nationaal-Socialistische onderwijsinstellingen in Nederland: Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940 / DAVID BARNOUW. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1981. - With English summaries. - € 3,50

hi4115 Bib van Lanschot: 'Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft' / Dieudonnée ten Berge. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1994. - € 6,00

hi4290 Herinneringen / WILLY BRANDT. - Utrecht: Veen, 1990. - € 4,00

hi16889 Jalta: De verdeling van de wereld 11 februari 1945 / Arthur Conte. - Hoorn: U.-M. 'West-Friesland', 1964. - € 6,00

hi5148 Nijmegen ToenTerTijd: Stad in stroomversnelling / MAARTEN.J.M. DONGELMANS. - Nijmegen: Dwarsstap, 1988. - € 8,00

hi16839 Royal Haskoning: J. van Hasselt en de Koning 1881-2006 / Hanno Fernhout (red.) e.a. - Nijmegen: Royal Haskoning, 2006. - € 8,00

hi3478 Bommel in detail: Pentekeningen / JAN VAN GAMEREN. - Zaltbommel: Eigen beheer, 1998. - € 10,00

hi3395 Beschryving der stadt en lande van Breda / THOMAS ERNST van GOOR. - Den Haag: J.J. Couvreur, z.j. - € 7,00

hi2360 Huis Bergh: Kasteel en Collectie / J.H. VAN HEEK. - Nijmegen: Thoben Offset, 1987. - € 10,00

hi3447 Daders slachtoffers omstanders: De Joodse catastrofe 1933 - 1945 / RAUL HILBERG. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - € 6,00

hi16890 Admiraal Wilhelm Canaris / Heinz Höhne. - Amsterdam: Amsterdam Boek, 1978. - € 5,00

hi16341 Vorst aan de grond?: De veranderde financiële functie van het vorstelijk domein in de Nederlanden (1356-1473) / Jaap Ligthart. - Leiden, 2019. - proefschrift. - € 10,00

hi16846 Herinneringen aan de dienstplicht bij de Luchtmacht: Het leven en belevenissen: op de LIMOS - kazerne te Nijmegen gedurende de jaren zeventig van de 20e eeuw / Martin van der Linden. - Zoetermeer: Free Musketeers, 2007. - € 5,00

hi4853 Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen: (band: André Vlaanderen) / S. REYNDERS. - Velp: Middenstandsdrukkerij/Velpsche Courant, 1928. - € 10,00

hi16888 Typisch Russisch / Derk Sauer. - Amsterdam: L.J. Veen, 2001. - € 4,50

hi5939 Honderd jaar Friese landbouw: De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw / PIETER TERPSTRA. - Leeuwarden: M.A. van Seijen, z.j. - € 10,00

hi4191 Jacoba van Tongeren: en de onbekende verzetshelden van groep 2000 (1940-1945) / Paul van Tongeren, Trudy Admiraal. - Soesterberg: Aspekt, 2015. - € 15,00

hi4441 Limos Nijmegen: Van kazernecomplex naar stadslandgoed / Ria Visée et al. (red.). - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2006. - € 5,00


Nederlandse literatuur

nl10308 Een Laars vol Rozen / Bertus Aafjes. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. - €

nl5069 Verzamelde gedichten / GERRIT ACHTERBERG. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 20,00

nl10312 Schimmen / Dane Beerling. - Amsterdam: Eigen beheer, 1987. - € 4,00

nl10060 Een tuin in de winter: Tekeningen Roger Raveel / H.C. ten Berge. - Landgraaf: Herik, 1993. - Zwarte Reeks 19. - Ingenaaid met flappen Oplage 174/25, gesigneerd. - € 18,00

nl5041 Het verlangen / J.C. BLOEM. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1926. - Rug verkleurd. - € 10,00

nl2480 Camu 1996: Het jaaroverzicht van Remco Campert en Jan Mulder / REMCO CAMPERT, JAN MULDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - € 4,00

nl8513 Het avontuur van Iks & Ei / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 6,00

nl984 Rit(t)en / LUDO FRATEUR. - Antwerpen: Pink Editions & Productions, 1980. - € 6,00

nl10314 De dichtwerken van... / Petrus A. de Genestet, Marc van der Plassche (in. - Amsterdam: De Centaur Omega Boek. - In de reeks: Ruikers van Toen. - € 3,50

nl7894 De dichtwerken van P.A. De Génestet: verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele, 2 delen / P.A. De GéNESTET. - Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1871. - € 15,00

nl4146 Het roer kan nog zesmaal om / MAARTEN 'T HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1984. - € 7,00

nl8059 Wendingen: Sonnetten 1970-1990 / JAN KUIJPER. - Amsterdam: Em. Querido, 1992. - € 7,00

nl10311 Multiple noise: Gedichten, schetsen, studies, krabbels en kladjes / Ted van Lieshout. - Amsterdam: Leopold, 1997. - € 4,00

nl10307 Het innerlijk behang: en andere gedichten / Hans Lodeizen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1989. - €

nl478 Vriendin / TOP NAEF. - Amsterdam: Em. Querido, 1920. - € 5,00

nl4342 Charlotte von Stein: Een episode / TOP NAEFF. - Amsterdam: Em. Querido, 1927. - € 4,50

nl10313 Liedekens van Bontekoe / Everhardus J. Potgieter, Marc van der Plassche (inl.). - Amsterdam: De Centaur Omega Boek, 1980. - In de reeks: Ruikers van Toen. - € 3,50

nl1858 Didi in Holland / TJALIE ROBINSON. - Arnhem: Gelderse Culturele Raad, 1992. - € 7,00

nl10261 De Loutering / Gerard Walschap. - Leuven: S.V De Vlaamsche Boekenhalle, 1925. - € 20,00


Buitenlandse literatuur

bl6991 O, wat schreeuwden de vogels!: Russische gedichten van het front / JOERI BELASJ e.a. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2001. - € 4,50

bl7940 Ex ponto: Gedichten 1961 - 1996 / JOSEPH BRODSKY. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - nieuwstaat. - € 8,00

bl4570 Brand: dramatisch gedicht in vijf bedrijven / HENRIK IBSEN. - Amsterdam: Meulenhoff & Co., 1918. - In de reeks: Meulenhoff's kleine boeken van Groote Schrijvers. - batik-band. - € 7,00

bl9326 Florence, A Delicate Case / David Leavitt. - London: Bloomsbury, 2002. - € 5,00

bl7526 On Chesil Beach / IAN McEWAN. - London: Jonathan Cape, 2007. - € 8,00

bl5188 Het huis in het Poeh-hoekje / A.A. MILNE. - Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1934. - € 5,00

bl9327 Mevrouw Bertha Garlan / Arthur Schnitzler. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - In de reeks: Meulenhoff's Kleine Boeken van Groote Schrijvers. - € 4,00

bl9328 The Tempest / William Shakespeare. - London: J.M. Dent & Sons, 1914. - With Preface Glossary by Israel Gollancz. - In de reeks: The Temple Shakespeare. - € 3,00

bl9329 Twelfth Night / William Shakespeare. - London: J.M. Dent & Sons, 1923. - With Preface Glossary by Israel Gollancz. - In de reeks: The Temple Shakespeare. - € 3,50

bl9330 Rheinsberg: Een prentenboek voor verliefden / Kurt Tucholsky. - Amsterdam: De Bezige Bij. - € 3,00


Week 32 2022Algemeen

al10065 Zachtjes knetteren de letteren: Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten / Jeroen Brouwers (sam.). - Amsterdam: Atlas, 1983. - als nieuw. - € 6,00

al8057 Eindelijk thuis: Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon' / HENRI NOUWEN. - Tielt: Lannoo, 2006. - € 7,00

al10066 Tjalie Robinson: Biografie van een Indo-schrijver / Wim Willems. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - € 10,00


Filosofie en psychologie

fp7414 Theories of Knowledge: A Critical Introduction / Robert Ackermann. - New York: McGraw-Hill Book Company, 1965. - € 6,00

fp7412 Kant's theory of freedom / Henry E. Allison. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - € 5,00

fp7411 Metaphysics and Common Sense / A.J. Ayer. - London: MacMillan, 1969. - € 7,00

fp7413 Ãœber den Ursprung: De principio / Nikolaus von Cues. - Heidelberg: F.H. Kerle, 1967. - Einführung: Maria Feigl - Erläuterungen: Josef Koch. - € 6,00

fp5967 Prolegomena: zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können / IMMANUEL KANT. - Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1976. - In der Reihe: Philosophische Bibliothek Band 40. - € 5,00

fp1707 De monnik en de filosoof: Gesprekken over boedhisme en het westerse denken / JEAN-FRANCOIS REVEL, M. RICARD. - Asoka, 1999. - € 10,00

fp6301 De oude Boeddha in een nieuwe wereld: Verkenningen in de westerse dharma / PAUL van der VELDE. - Nijmegen: Vantilt, 2016. - opdracht en signatuur van de auteur. - als nieuw. - € 15,00


Kunst

ku5701 Modern Times: Photography in the 20th century / MATTIE BOOM, H. ROOSEBOOM. - Amsterdam: Rijksmuseum/NAI010, 2014. - € 10,00

ku4622 Fotografie van de 20e eeuw: Museum Ludwig Keulen / MUSEUM LUDWIG. - Keulen: Taschen, 2001. - € 8,00

ku7049 Rijnboogroute: De Weerdjes ~ proeftuinj van stedenbouwkundige idealen / Ton Schulte (eindred.). - Arnhem: CASA, z.j. - € 7,00


Geschiedenis

hi1444 Een vrouw in Berlijn: Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945 / ANONIEM. - Amsterdam: Cossee, 2004. - € 7,00

hi16880 A History of East Africa / E.S. Atieno Odhiambo, et al.. - London: Longman, 1977. - € 4,00

hi16882 Operatie Vula: Zuidafrikanen en Nederlanders in de strijd tegen apartheid / Conny Braam. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 3,00

hi16833 Reis naar de West / H.M. van den Brink. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 3,00

hi16861 Diana, portret van een unieke vrouw / Rosalind Coward. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2004. - € 10,00

hi16881 The African Slave Trade: (a revised and expanded edition) / Basil Davidson. - Boston: Little, Brown and Company, 1980. - € 4,00

hi16876 Het Barbaraklooster: Eene selsaeme geschiedenisse / Anthonie Dieleman et al. (red.). - Delft: Kath. Stud. Ver. Sanctus Virgilius, 1991. - € 8,00

hi16835 Zur städtischen Volksbewegung in Südfrankreich: Kommunefreiheit und Gesellschaft - Arles 1200-1250 / Erika Engelmann. - Berlin: Akademie-Verlag, 1959. - Band 4 in Forschungen zum Mittelalterlichen Geschichte. - € 4,00

hi16877 Jaap en Ischa Meijer: Een joodse geschiedenis 1912-1956 / Evelien Gans. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 15,00

hi16878 A Fistful of Shells: West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution / Toby Green. - London: Allen Lane, 2019. - € 10,00

hi16875 Wijvenwereld: Vrouwen in de Middeleeuwse stad / Jelle Haemers et al. (red.). - Antwerpen: Vrijdag, 2019. - € 7,00

hi9529 Romeins Nijmegen: Luxe en ondergang van Rome aan de Waal / PAUL VAN DER HEIJDEN. - BnM Uitgevers, 2008. - € 6,00

hi9985 Ter nagedachtenis en ter bezinning/Remember and Reflect: Oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving / WILLEM V. 'T HEKKE ET AL. - Molenhoek: Iambe, 1989. - € 5,00

hi16885 Door het oog van de naald: Maastricht-Luik-Mechelen-Auschwitz / Helga Herzberg. - Laren: Verbum, 2006. - € 7,00

hi16884 Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland / Anton Houtepen et al. (red.). - Zoetermeer: Meinema, 2008. - € 4,00

hi858 Mandarijn in Europa: Dagboek van de jaren 1878 - 1886 / ZENG JIZE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 4,00

hi16834 Studies of West European Medieval Institutions / Bryce Lyon. - London: Variorum Reprints, 1978. - € 4,00

hi1603 Ik zou wéér zo gek zijn: Mannen van de Irenebrigade / Hanny S.R. MEIJLER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - € 5,00

hi7226 Ach lieve tijd Nijmegen: Twintig eeuwen Nijmegen, de Nijmegenaren en hun rijke verleden / NIJMEGEN. - Zwolle: Waanders, 1985. - € 15,00

hi16845 Vliegers in het vuur: Met de rug tegen de muur, Trillende evenaar, Voorwaarts! / K. Norel. - Amsterdam: Elsevier, 1982. - € 5,00

hi3208 Harde guldens, harde tijden: Beeld van het Jordaanoproer 1934 / Peter Posthumus, Hens van de Wetering. - Amsterdam: SUA, 1984. - € 3,00

hi2179 Jakhalzen van het Derde Rijk: Ondergang van de collabo's 1944 - 1945 / MARTIN ROS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 7,00

hi24 Lichaamsbuit: Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog / TED SCHOUTEN. - Zutphen: Walburg Pers, 1995. - € 5,00

hi16867 Maria Montessori: Het kind is de meester / Cristina de Stefano. - Haarlem: Xander, 2020. - € 7,00

hi16874 Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis / Coen Tamse (red.). - Utrecht: Scheffers, 1996. - € 4,00

hi16879 Afrika, continent in beweging / Els De Temmerman. - Antwerpen: Icarus-Standaard, 1997. - € 5,00

hi16873 African Democracy: Its Origins and Development in Uganda, Kenya and Tanzania / Gardner Thompson. - Kampala, Uganda: Fountain, 2015. - € 6,00

hi6276 Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945: Misleiding, mythe en werkelijkheid / GERARD TRIENEKENS. - Utrecht: Kosmos - Z&K, 1995. - In de reeks: Kosmos Historisch. - € 4,00

hi16872 Duitsland achter de schermen: Het wonder van de Berlijnse republiek / Michèle de Waard. - Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2002. - € 4,00

hi2776 "De droom die langzaam van ons scheidt"....... / NONO WARDENAAR. - [Nijmegen]: Eigen beheer, 1985. - Indië. - € 8,00

hi7536 Veelstromenland: De voorgeschiedenis van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1846 - 1996 / ROB WOLF. - Arnhem: HAN Press, 2010. - ingenaaid gebonden. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl10303 De stem van mijn moeder / Abdelkader Benali. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - Gesigneerd met opdracht. - € 10,00

nl10306 Mijn broer en ik: (met tek. van Charles Michels) / Abdelkader Benali. - Amsterdam: Em. Querido/St. Maand van de Filosofie, 2019. - Kinderboek voor de maand van de filosofie 2019. - € 3,00

nl9710 Recapitulatie: Verzen / GERARD den BRABANDER. - Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon, z.j. - € 5,00

nl7596 De Kozakkentuin / JAN BROKKEN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 15,00

nl10305 Uit het Zuiden / Carine Crutzen. - Breda: De Geus, 2019. - € 5,00

nl9952 Villa des Roses / Willem Elsschot. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. - € 6,00

nl10301 Steenkind / Robert Haasnoot. - Breda: De Geus, 2002. - € 4,00

nl9704 Bilzenkruid: Verhalen / JAC. VAN HATTUM. - Amsterdam: Ursa Minor, 1939. - € 7,00

nl9702 De nagels in het vlees / JAC. VAN HATTUM. - Brussel/DH: G.W. Breughel, 1945. - Omslag en vignetten: C.A.B. Bantzinger. - € 5,00

nl9698 De veertjes niet meegerekend: En andere verhalen / JAC. VAN HATTUM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1965. - ABC-boeken. - € 4,00

nl9703 De wolfsklauw: Verhalen / JAC. VAN HATTUM. - Amsterdam: De Beuk, 1962. - € 3,00

nl9699 Mannen en katten / JAC. VAN HATTUM. - Amsterdam: Van Oorschot, 1947. - € 4,00

nl9700 Vreemd aan het vandaag: Gedichten / JAC. VAN HATTUM. - Leiden: Sijthoff, 1969. - € 3,00

nl10300 De dood heeft mij een aanzoek gedaan: Over dood, leven en liefde / Kristien Hemmerechts. - Breda: De Geus, 2010. - € 4,00

nl10309 Phototropen en Noctophilen / Pierre Kemp. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. - In Helikon, no. 34. - € 4,00

nl9046 Alles is er nog: Verzamelde gedichten / JAN KOSTWINDER. - Amsterdam: Thomas Rap, 2003. - € 8,00

nl10299 Gezichten van glas / Michiel Lieuwma. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - € 6,00

nl10304 Paaltje aan de horizon / Michiel Lieuwma. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2015. - Gesigneerd met opdracht. - € 7,00

nl7539 Kiew, kiew... / RASCHA PEPER. - Nijmegen: Februari boekhandels/Roelants, 1998. - € 4,50

nl10302 Mombakkes / Do Van Ranst. - Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2010. - € 4,00

nl10310 Het einde van Johan van Oldenbarnevelt: beschreven door zijn knecht Jan Francken / Thomas Rosenboom. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - € 6,00

nl8104 De buurman / J.J. VOSKUIL. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2012. - € 7,00

nl3934 Man met ervaring / Lodewijk Henri Wiener. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1972. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9324 De logica van het moorden / Aifrie Campbell. - Breda: De Geus, 2010. - € 4,00

bl9104 Metamorphosen (vert.: M. d'Hane-Scheltema) / Ovidius. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. - In de reeks: Grote Baskerville Serie. - met leeslint en wikkel. - € 25,00

bl9325 Serena / Ron Rash. - Breda: De Geus, 2010. - € 4,00

bl9323 The Casual Vacancy / J.K. Rowling. - London: Little, Brown, 2012. - € 8,00


Week 31 2022Algemeen

al10064 Dickens in de Lage Landen: Hoe hij wordt gelezen en geprezen / Dick Kooiman (red.). - Amsterdam: The Haarlem Branch van de International Dickens Fellowship, 2012. - € 10,00

al10054 De moderne Franse poëzie: Een anthologie / Guus Luijters (sam.). - Amsterdam: L.J. Veen, 2002. - € 4,00

al10063 De wereld in jezelf: De Nederlandse en Vlaamse literatuur van de 21ste eeuw in 60 essays / Nina Polak, Joost de Vries. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 10,00


Geschiedenis

hi6532 Dertiende lustrum 1929-1994 / DISPUUT BLACK AND WHite. - Tilburg: Klijssen, 1994. - € 6,00

hi16859 Schoolatlas der algemene vaderlandse geschiedenis / A.L. de Bont. - Groningen: P. Noordhoff, 1941. - € 10,00

hi6530 Ondernemers verbonden: 100 jaar centrale ondernemersorganisaties in Nederland / JAN BRUGGEMAN. - Wormer: Immerc, 1999. - € 10,00

hi6490 Omong kosong lagi: Vreugden uit het oude Indië II / HEIN BUITENWEG. - Amsterdam: C.P.J. van der Peet, z.j. - € 8,00

hi893 De stad Nijmegen en derzelver omstreken: Met platen / C.H. CLEMENS. - Nijmegen: Academische Boekhandel, z.j. - € 3,00

hi16869 Nijmegen: Een fotografische impressie van George Burggraaff / Maarten-Jan Dongelmans (tekst), George Burggraaff. - Nijmegen: BnM uitgevers, 2012. - Tweetalig: engels-nederlands. - € 10,00

hi16758 De historie van de Canadese begraafplaats en de Zevenheuvelenweg te Groesbeek: 1945-1956 / G.G. Driessen. - Groesbeek: Heemkunde, z.j. - € 20,00

hi6718 Werken over de grens: 350 jaar geld verdienen in het buitenland / a. Eiynck et al. (red.). - Assen: Drents Museum, 1993. - € 10,00

hi16870 Nijmegen: Van boven bekeken 1923 - 1977 / M. de Grood (teksten). - Hoogeveen: V + W Collective, 2004. - € 10,00

hi1530 Historische maquette 's-Hertogenbosch: Stad & vesting / Peter van de HEYDEN et al. - 's-Hertogenbosch: Noordbrabants Museum, 1985. - € 5,00

hi16760 Indiaanse mythen en legenden: Verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika / Edward W. Huffstetler. - Alphen aan den Rijn: Atrium/Icob, 1998. - € 8,00

hi6521 Limburg: Kunst en cultuur in Limburg / J.C.G.M. JANSEN. - Maastricht: Veldeke Alg. Boekh, 1989. - € 10,00

hi16832 Mark Rutte / Petra de Koning. - Leiden: Brooklyn, 2020. - € 4,00

hi6527 Berlin aus der Luft fotografiert / DIRK LAUBNER. - Berlin: Nicolai, 2001. - € 5,00

hi16844 De ondergang van de Spaanse Armada: De mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589 / Garrett Mattingly. - Amsterdam: Agon, 1988. - € 7,00

hi16868 Indrukken van een "Tòtòk": Indische typen en schetsen / Justus van Maurik. - Amsterdam: Van Hoeve, z.j. - herdruk. - € 10,00

hi6538 Almanak van het Nijmeegs Studentencorps Carolus Magnus: Studiejaar 1959-1960 / NIJMEGEN. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1965. - € 7,00

hi16843 En toen was het stil ...: De luchtoorlog boven Rotterrdam en IJsselmonde 1940-1945 / Hans Onderwater. - Baarn: Hollandia, 1981. - € 7,00

hi16761 Regeering en liefdeleven van Lodewijk XV, koning van Frankrijk (1710-1774): (Met een inleiding van prof. Brugmans en 47 illustraties) / W.C. Schönstedt. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, z.j. - € 8,00

hi16871 Rondom de Buitenzorgse troon: Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919 / Marian Schouten (inl. & bew.). - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980. - Voorwoord: A. Alberts. - € 8,00

hi16759 Salto mortale: Fokker in bedrijf 1911-1996 / Frido Troost (sam.), et al. - Amsterdam: Basalt & D'ARTS, 1998. - € 10,00

hi6533 Suche nach der Mitte von Berlin I: Eine Annäherung von jwd / HANNO WUPPER. - Nimwegen: Hanno Wupper, 2015. - € 5,00


Nederlandse literatuur

nl7845 Cellojaren: Verhalen / J. BERNLEF. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - € 3,00

nl10297 Nieuwe woordbeeldingen: De gedichten van Theo van Doesburg / I.K. Bonset, (Theo van Doesburg). - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - Met verschillende krantenartikelen. - € 15,00

nl10295 Spijlkijken / F. Calon et al. - Z.p.: Z.u., 1954. - Verschenen als bijzonder nummer van "Carmina Burana" ter gelegenheid van de XXXIX Dies Natalis van het M. en T.G. Banzaai. - € 4,00

nl10281 Planeet literatuur: Het complete leesboek / Ronald Giphart. - Amsterdam: Podium, 1998. - gesigneerd. - € 8,00

nl5697 De wegen der verbeelding / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1993. - € 4,00

nl10296 Sinteringen / R.Th. de Lange et al. - Z.p.: Z.u., 1955. - Verschenen ter gelegenheid van het IIe Lustrum van de Carmina Burana, uitgereikt op het VIIIe Lustrum van het M. & T.G. "Banzaai". - € 4,00

nl7531 Twee minuten stilte: (met brief (Top Secreet) / KAREL van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1959. - Geen stofomslag maar wel verschillende krantenartikelen). - € 15,00

nl10298 Van den lande van ouer zee: Naar het enig bewaard gebleven handschrift / Garmt Stuiveling (inl. & toel.). - Amsterdam: Menno Hertzberger & Co., 1966. - In twee delen. - In de reeks: Ad Fontes: facsimile-uitgaven van zeldzame Nederlandse letterkundige werken. - € 10,00

nl6201 Perfecte stilte / THOMAS VERBOGT. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011. - € 6,00

nl8247 Alles over Tristan / TOMMY WIERINGA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9129 Het kleine meisje van meneer Linh / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 4,00

bl4202 In ongenade / J.M. COETZEE. - Amsterdam: Ambo, 2001. - € 4,00

bl3350 De ondergang van de Titanic: Een komedie / HANS MAGNUS ENZENSBERGER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. - € 4,00

bl9314 Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings / Vladimir Nabokov. - Boston: Beacon Press, 2000. - Edited and annotated by Brian Boyd and Robert Michael Pyle. - € 40,00

bl9315 Vroege lyriek 1813-1820: Verzameld werk, deel 2 / Alexandr Poesjkin. - Amsterdam: Papieren Tijger, 2002. - € 8,00

bl3844 Brieven aan een jongen dichter / RAINER MARIA RILKE. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1946. - € 4,00

bl9322 Poolzomer / Anne Swärd. - Breda: World Editions, 2013. - € 4,00


Week 30 2022


Algemeen

al10053 De letteren in Zutphen: In de letteren / Rody Chamuleau. - Z.p.: Eigen beheer, 1985. - cahiersteek. - 24 p. - € 8,00

al10054 De moderne Franse poëzie: Een anthologie / Guus Luijters (sam.). - Amsterdam: L.J. Veen, 2002. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7403 Verlossing uit de slavernij: Bijbelse theologie in dienst van bevrijding / Dick Boer. - Vught: Skandalon, 2009. - € 5,00

fp3272 Ik en gij / MARTIN BUBER. - Utrecht: J. Bijleveld, 1959. - Met een epiloog. - € 4,00

fp5793 Essays / MICHEL DE MONTAIGNE. - Amsterdam: Boom, 1997. - vert.: Frank de Graaff. - ingenaaid gebonden editie met leeslint. - € 25,00

fp7406 In vrijheid blijven geloven / Mabel van Oranje. - Amsterdam: EM. Querido, 2007. - In de reeks: Pamflet. - Bijgevoegd: mailwisseling met de ombudsman van de Volkskrant. - € 3,50

fp6780 De zin van de waanzin: Een sociale geschiedenis / ROY PORTER. - Amsterdam: Veen, 1991. - € 4,00

fp7404 Brieven over het kwaad: De correspondentie tussen Spinoza en Van Blijenbergh / Miriam van Reijen (hert. en inl.). - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2012. - € 8,00

fp7405 De wedergeboorte van de natuur / Rupert Sheldrake. - Houten: De Haan, 1993. - € 4,00


Kunst

ku1456 Recht uit het hart: (Written in my soul) / BILL FLANAGAN. - Utrecht: Luitingh, 1988. - € 6,00

ku7047 Rock!: Sociologie van een nieuwe muziekcultuur / Simon Frith. - Amsterdam: Elsevier, 1984. - € 4,00

ku7046 Alphonse Mucha: Ter gelegenheid van de oprichting van het Mucha Museum, Praag / Sarah Mucha et al. (sam.). - Rijswijk: Atrium/Elmar. - € 8,00

ku7048 The Hulton Getty Picture Collection 1960s: Decades of the 20th Century / Nick Yapp. - Köln: Könemann, 1998. - € 7,00


Geschiedenis

hi59 Christine de Pizan 1364 - 1430: Haar tijd - haar leven - haar werken / W.L. Boldingh-Goemans. - Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1948. - € 10,00

hi8648 Het Indië boek / PETER BOOMGAARD, J. VAN DIJK. - Zwolle: Waanders, 2001. - € 7,00

hi4485 Een kleine geschiedenis van bijna alles / BILL BRYSON. - Amsterdam: Atlas, 2007. - Geïllustreerde editie. - € 15,00

hi16813 Ter herinnering 1946-2006: Oorlogsgravenstichting / N.W.G. Buis (vwrd). - Oorlogsgravenstichting, 2006. - € 5,00

hi16842 Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932: Gedenkboek / H. van der Byll et al. (red.). - Amsterdam: Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger), 1932. - € 30,00

hi16820 Banditisme in de Franse tijd: Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799 / Florike Egmond. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1986. - beperkt potlood. - € 5,00

hi16863 The Pictorial Encyclopedia of Railways / Hamilton Ellis. - London: Paul Hamlyn, 1969. - € 8,00

hi6822 Zutphen in beeld en gedicht / IDA GERHARDT et al. - Zutphen: VVV-Zutphen, 1990. - € 4,00

hi16862 Middeleeuwse boeken uit Zutphen: Tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum / André Geurts. - Nijmegen: Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis KU, 1981. - € 6,00

hi16866 Onder onze voeten: De archeologie van Nederland / Evert van Ginkel, Leo Verhart. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - € 10,00

hi16823 De laatste man: Een herinnering / Hans Goedkoop. - Amsterdam: Augustus, 2012. - € 3,00

hi8232 Pyama - House: Ontdekkingsreis door het uitgebreide netwerk van de pilotenhulp tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1943-1944 / FRANS GOVERS. - Uden: Eigen beheer, 1992. - € 12,00

hi16818 De ongrijpbare tijd: Temporaliteit en de constructie van het verleden / Maria Grever (ed.), Harry Jansen (ed.). - Hilversum: Verloren, 2001. - € 6,00

hi9007 Bij de les: Schoolplaten van Nederlands-Indië / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Contact, 2004. - € 10,00

hi7027 Brieven aan mijn kleinzoon: De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie / ABEL J. HERZBERG. - Amsterdam: Em. Querido, 1985. - € 4,00

hi6883 100 jaar Kinderbescherming in Nijmegen / MATTHIEU HOGENBOOM et al. (sam.). - Arnhem: St.Bureaus Jeugdzorg Gelderland, 2006. - € 8,00

hi16822 Nil volentibus arduum: Tieranny van eigenbaat (1679) Toneel als wapen tegen Oranje / Tanja Holzhey (sam., inl.), K. van der Haven. - Zoeterwoude: Astraea, 2008. - In Duivelshoekreeks: No.16. - € 10,00

hi9487 Voor drie tientjes in de week: Medewerkers van verdwenen Nijmeegse bedrijven vertellen / RINY JANS. - Nijmegen: Stieneo, 2013. - € 7,00

hi3998 Joods verzet: Terugblik op de periode rond de Tweede Wereldoorlog / JAC.VAN DE KAR. - Amsterdam: Stadsdrukkerij, 1981. - € 6,00

hi6300 De eenwording van Nederland: Schaalvergroting en integratie sinds 1800 / HANS KNIPPENBERG, Ben de Pater. - Nijmegen: SUN, 1988. - € 8,00

hi16865 Terra incognita: Indiesche schetsen van vader tot zoon / Ruud Lapré. - z.p.: Douane, 2011. - € 4,00

hi16864 Zij lieten hun sporen achter: Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving / Jaap Meijer. - Utrecht: A. Oosthoek, 1964. - € 8,00

hi1959 Een schitterend brein: Een biografie van John Forbes Nash jr.,: winnaar van de Nobelprijs voor de Economie 1994 / SYLVIA NASAR. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - € 7,00

hi16821 Over de soevereiniteit van het volk: Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht / Gerard Noodt. - Amsterdam: Elsevier Boeken, 2017. - € 4,00

hi16753 Die Schwanenburg zu Cleve: Quellenmässig dargestellt und mit 27 Abbildungen versehen / H. Pick. - Kleve: H. Fingerhut, 1977. - Fotomechanischer Nachdruck (Erschienen 1925). - € 6,00

hi16819 Vrijheid, gelijkheid en broederschap: Het katholiek-protestant dilemma / Guus Pikkemaat. - Soesterberg: Aspekt, 2015. - € 7,00

hi4768 Abdijen in de Lage Landen: En de mensen die er wonen / MICHEL van der PLAS, ROBIN LUTZ. - Tielt/Baarn: Lannoo/Arbor, 1989. - € 7,00

hi4446 Een Hollands stadsarchief: Wegwijzer tot onderzoek / TH.J. POELSTRA. - Rotterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1969. - € 4,00

hi6421 Van karper tot kennis: 50 jaar Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij: Jubileumboek 1952-2002 / J. QUAK. - Nieuwegein: OVB, 2003. - € 6,00

hi16816 'Een stille leerschool van deugd en goede zeden': Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeue / Anton van de Sande (red.), Joost Rosendaal (red.). - Hilversum: Verloren, 1995. - € 6,00

hi16756 Vliegveld Bergen NH 1938-1945 / J.H. Schuurman. - Bergen: De Coogh, 2001. - € 15,00

hi6367 Tussen ideaal en werkelijkheid: Vrouwen in de Middeleeuwse wereld / SHULAMITH SHAHAR. - Houten: De Haan, 1981. - € 6,00

hi16827 Tussen IJsselvliedt en Essenburg: Landgoederen op de Noord-Veluwe / A. Sulman (eindred.). - Div. Heemkunde Verenigingen, 1999. - € 4,00

hi16734 Gogel en de uniteit / L.G.J. Verberne. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1948. - Rede bij aanvaarding van buitengewoon hoogleraarschap. - € 3,00

hi9008 De schakel: Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog / FRANK VISSER. - Baarn: Forum Boekerij, 1976. - € 8,00

hi9096 Nederland en de verlichting / H.H. ZWAGER. - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10280 De tamboer-maître: Verhalen / Wim Daniëls. - Amsterdam: Thomas Rap, 2016. - € 4,00

nl6197 Het woud der verwachting: Het leven van Charles van Orléans / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 7,00

nl10284 Zwanen schieten / Hella Haasse. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 4,00

nl861 Het einde van de kaart: Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955 / ALBERT HELMAN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 10,00

nl8076 Oorlog en terpentijn / STEFAN HERTMANS. - Amsterdam: Meulenhoff, 2014. - als nieuw. - € 8,00

nl5791 Vaslav / ARTHUR JAPIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2012. - € 4,00

nl10291 Een schitterend gebrek / Arthur Japin. - Amsterdam: Libris, 2007. - In Libris-jubileumreeks. - € 4,00

nl10287 Een vlaag van troost / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 4,00

nl10267 Mijn oor ligt urenlang op straat / Ank Oostendorp-van Gaal. - Wijchen: Ank Oostendorp, 2003. - € 3,00

nl7258 Margaretha / JAN SIEBELINK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 4,00

nl6643 Herfst in het oosten / THOMAS VERBOGT. - Nijmegen: Vantilt, 2011. - € 7,00

nl10283 De Gezegende: Het leven van Spinoza in honderdzeven scènes / Theun de Vries. - Amsterdam: Em. Querido, 1985. - Tekeningen van Mart Kempers. - € 7,00

nl10294 Beatrijs: Een middeleeuws Maria-mirakel / Willem Wilmink (vert.). - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1999. - gebrocheerde versie, 2e druk. - Inl. Theo Meder. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl7891 Alsof het voorbij is / JULIAN BARNES. - Amsterdam: Atlascontact, 2015. - € 4,00

bl9306 De Verrader / Paul Beatty. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - € 5,00

bl9320 Het verslag van Brodeck / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 4,00

bl8682 De begraafplaats van Praag / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - € 5,00

bl9317 Die Mittagsfrau / Julia Franck. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 2007. - € 5,00

bl9307 De vrienschap van vijf kinderen / Anna Gmeyner. - Amsterdam: Cossee, 2015. - € 7,00

bl9318 Lieder Briefe Gedichte / Peter Hacks. - Berlin: Neues Leben, 1974. - € 4,00

bl9319 Collin / Stefan Heym. - München: C. Bertelsmann, 1979. - € 4,00

bl9313 Darkness visible: A Memoir of Madness / William Styron. - New York: Vintage Books, 1992. - € 3,00

bl9316 Het puttertje / Donna Tartt. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 5,00

bl3534 De elzenkoning / MICHEL TOURNIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 2010. - € 4,00

bl353 Verhalen / KURT TUCHOLSKY. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 4,00


Week 29 2022


Algemeen

al10048 Alleen met heel je hart aanwezig zijn: De invloed van Rainer Maria Rilke op het kunstenaarschap van Etty Hillesum / Frits Grimmelikhuizen. - Deventer: Frits Grimmelikhuizen, 2011. - € 4,00

al7166 Sprookjes van de Lage Landen / EELKE DE JONG, H. SLEUTELAAR. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1996. - tek.: Peter Vos, inl.: Herman Pleij. - € 7,00

al10052 Polderwiet: Een veelzijdig en onthullend beeld van de wietteelt in Nederland / Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen. - Baarn: De Fontein, 2007. - € 4,00

al10049 Dagboek van een lezer / Alberto Manguel. - Amsterdam: Ambo, 2004. - € 8,00

al580 De tovertam: En andere oude verhalen uit Zaïre / MINEKE SCHIPPER. - Maasbree: Corrie Zelen, 1979. - € 4,00

al10050 Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited: In gesprek met Jesse Goossens / Jan Terlouw. - Rotterdam: Lemniscaat, 2016. - € 3,00Filosofie en psychologie

fp7388 Geloof en wetenschap in de islam / Averroes, Remke Kruk (inl.). - Kampen: Klement, 2006. - In de Viator-reeks. - € 3,00

fp7399 In de spreekkamer van de psychiater / René Kahn. - Amsterdam: Balans, 2008. - € 4,00

fp7040 Onze hersenen: Over de smalle grens tussen normaal en abnormaal / René Kahn. - Amsterdam: Balans, 2011. - € 4,00

fp7223 Maximen: Selectie door M. Kockelkoren en W. Kusters / La Rochefoucaud. - Nijmegen: SUN, 1996. - € 7,00

fp7389 Mensen maken: Nieuw licht op opvoeden / Daan Roovers. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2017. - € 3,00

fp7402 Meditations with Hildegard von Bingen / Gabriele Uhlein. - Santa Fe: Bear & Company, 1983. - € 3,00

fp7398 En God viel uit de hemel: Levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen / Colet van der Ven. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2008. - 'Ten geleide' door Rex Brico. - € 4,00

fp6916 Afdalingen: Op zoek naar onsterfelijkheid in de antieke mythes / Marjoleine de Vos. - Amsterdam: Ambo|Anthos Athenaeum Van Oorschot, 2017. - € 3,00

fp5820 Spinoza: Biografie / THEUN DE VRIES. - Amsterdam: De Prom, 1991. - vierde, herziene en uitgebreide druk. - € 7,00


Kunst

ku7043 De volgende a.u.b.: Twintig jaar wereldgebeuren in 160 politieke prenten van F. Behrendt / Fritz Behrendt. - Amstelveen: Fritz Behrendt, 1971. - € 5,00

ku7037 Holland op z'n mooist: Het voorjaar van de Haagse School / Saskia Bekke-Proost (eindred.). - Zwolle: WBooks, Dordrechts Museum, Gemeentemuseum Den Haag, 2015. - € 15,00

ku6141 Het formaat van waterland / HANS BOL (foto's), Victor VROOMKONING. - Ooij: Recto Verso, 2004. - foto's Hans Bol en gedichten van Victor Vroomkoning. - zwart-wit foto's van Ooij-landschappen. - € 15,00

ku7041 Legpuzzelboek / Linda Hannas. - Amsterdam: Meulenhof/Landshof, 1981. - € 4,00

ku7039 Van Gogh: Fields: The Field with Poppies and the Artists' Dispute / Wulf Herzogenrath, D. Hansen. - Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2002. - € 15,00

ku7045 Jheronimus Bosch: Visioenen van een genie / Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij. - Brussel/'s-Hertogenbosch: Mercatorfonds/Het Noordbrabants Museum, 2016. - € 7,00

ku1403 Beeldende vormleer: Mein Vorkurs am Bauhaus / JOHANNES ITTEN. - De Bilt: Cantecleer, 1975. - € 8,00

ku4046 Kleurenleer / JOHANNES ITTEN. - De Bilt: Cantecleer, 1989. - € 6,00

ku7042 "mir lebn ejbig": Jiddische, Hebreeuwse en Ladino liederen / Shura Lipovsky. - Rotterdamse Volksdans Kring, 1988. - € 3,00

ku7044 Absolutely on Music: Conversations with Seiji Ozama / Haruki Murakami. - New York: Penguin Random House, 2017. - € 3,00

ku1301 Plakate aus Israel / KLAUS POPITZ, M. SCHÃœTTE. - Berlin: Dieter Reimer Verlag, 1985. - Katalog. - € 5,00

ku7038 Claude Monet 1840-1926: Een feest voor het oog / Karin Sagner. - Köln: Taschen, 2006. - € 8,00

ku260 Het dagelijks leven in duizend-en-een tekeningen: Een keuze uit de beste tekeningen van de afgelopen jaren / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: De Harmonie, 1998. - € 8,00

ku7040 Antiek: De geschiedenis van het antiek door de eeuwen heen / TextCase (red.). - Hedel: Librero, 1998. - € 10,00


Geschiedenis

hi16814 Faustius: een geschiedenis van Faust in Nederland / Robbie Dell' Aira, Feico Hoekstra. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - € 7,00

hi1273 Zelfs als wij zullen verliezen: Joden in verzet en illegaliteit 1940 - 1945 / Ben BRABER. - Amsterdam: Balans, 1990. - € 6,00

hi16812 De vaders en de broers van Putten / Gertie Evenhuis. - 's-Gravenhage-R'dam: Nijgh & van Ditmar, 1966. - € 3,50

hi16811 Alsof er niets gebeurd was: Terugblik van een joodse verzetsman / Cobie Frank. - Haarlem: In de Knipscheer, 1985. - € 4,00

hi8661 Biografisch woordenboek Gelderland, deel 3: Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis / C.A.M. GIETMAN et al. (EINDRED.). - Hilversum: Verloren, 2002. - € 8,00

hi445 Beelden in Nijmegen: (met foto's van Jan van Teeffelen) / Hans van der Grinten, Peter Thoben. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1978. - € 4,00

hi16810 Putten, October 1944: (oorspr. gepubliceerd in Gelders Dagblad, Nijmegen, 1949) / G. Huisman. - Putten, 1981. - Tekeningen: Hanny Pleysier. - € 3,00

hi16803 130 jaar Oranjefeesten Apeldoorn: 1881-2011 / Hans Kaal. - Apeldoorn: St. Oranjefeesten Apeldoorn, 2011. - € 8,00

hi4334 De versterking op het Kopseplateau te Nijmegen: Bewoning em Romeinse vondsten / W.H. KAM. - Nijmegen: Eigen beheer, 1965. - € 10,00

hi328 De wereld wandelt: 75e Internationale Vierdaagse Afstandmarsen / KNBLO. - Nijmegen: KNBLO, 1991. - € 5,00

hi2427 Dagboek geschreven in Vught / DAVID KOKER. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1993. - € 5,00

hi5901 Crossing the Border: De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur / ERWIN van LOO. - Den Haag: Sdu, 2003. - € 15,00

hi16807 Dagboekfragmenten 1940-1945 / [Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie], Amsterdam. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954. - € 7,00

hi16808 Heet van de naald: Keuze uit het werk van een man in verzet / H.M. van Randwijk. - Den Haag: Bert Bakker et al., 1969. - Inl.: Mathieu Smedts. - € 3,50

hi281 In de schaduw van gisteren - herdenkingsuitgave 5 mei 1970: Kroniek van het verzet 1940 - 1945 / H.M. van Randwijk. - Den Haag: Bert Bakker et al., 1970. - Vrwd: G.H. Veringa; inl.: J. Bruins Slot. - € 3,00

hi16809 Jhr. P.J. Six RMWO (1895-1986),: Amsterdammer en Verzetsstrijder / C.M. Schulten. - Nijmegen: Special Images, 1987. - € 6,00

hi16815 Boileau en Hollande: Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles / H.J.-A.M. Stein. - Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt/van Leeuwen, 1929. - € 7,00

hi4636 Advocaat in bezettingstijd / Benno Stokvis. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1968. - € 4,00

hi16830 3D - de Nederlandse militaire inzet in Afghanistan / Wiebren Tabak (eindred.). - Den Haag: Ministerie van Defensie, 2010. - Met dvd. - € 8,00

hi16806 Tusschen de mazen van SD en Gestapo in het "Oranje Hotel" / Jos. Verstraeten. - Boxtel: Henri Bogaerts, 1945. - vlekken. - € 5,00

hi4877 Ketters: Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht / THEUN DE VRIES. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 7,00

hi16497 De slag om Europa: Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen / Rob de Wijk. - Amsterdam: Balans, 2021. - met beperkt potlood. - € 6,00

hi16817 Biografisch woordenboek Gelderland, deel 1: Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis / P.W. van Wissing (red.), et al.. - Hilversum: Verloren, 1998. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl4551 Een zwarte hand op mijn borst: Bericht uit Kenya / Inez van DULLEMEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - € 3,75

nl9077 Overkomst dringend gewenst / JAN EMMENS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2012. - Gekozen en ingeleid door Wim Brands.- nieuwstaat. - € 7,00

nl7538 Het mooiste leeft in doodsgevaar: Gekozen en ingeleid door Willem Jan Otten / CHR.J. van GEEL. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2009. - € 7,00

nl5851 De joodse messias / ARNON GRUNBERG. - Amsterdam: Vassalucci, 2004. - € 6,00

nl10288 Vrachtbrief / Miriam Guensberg. - z.p.: De Kring, 2019. - € 4,00

nl3892 De tuinen van Bomarzo / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1991. - € 5,00

nl10285 Tjielp tjielp / Jan Hanlo, Guus Middag (inl.). - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2009. - € 5,00

nl3522 Nooit meer slapen / Willen Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 7,00

nl6843 De overgave / ARTHUR JAPIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - € 6,00

nl4037 Mijn tweede huid / ERWIN MORTIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 4,50

nl10290 Max Havelaar of de koffieveilingen van de Nederlandse handelmaatschappij / Multatuli, Gijsb. van Es (bew.). - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014. - €

nl3275 Mevrouw Gigengack: Uit het leven van een dame / NELLEKE NOORDERVLIET. - Amsterdam: Augustus, 2004. - € 4,00

nl7494 Pelican Bay / NELLEKE NOORDERVLIET. - Amsterdam: Augustus, 2002. - € 4,00

nl10286 De tuinen van Zen: Een eassy over het Zenbuddhisme / Bert Schierbeek. - Amsterdam: De Driehoek, 1986. - € 4,00

nl10282 64 + 1: De ontdekking van de hemel in 65 velden / Jan Timman. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 4,00

nl8855 Het motet voor de Kardinaal / Theun de VRIES. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - Illustraties van Jürgen Wiersma. - € 7,00

nl9919 Kaaskoppen / Robert Vuijsje. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2016. - € 4,00

nl10266 Het kwade amen / Jan Wijnen. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2004. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9308 Brodeck's Report / Philippe Claudel. - London: Maclehose Press, 2010. - € 4,00

bl9304 In the Heart of the Country / J.M. Coetzee. - London: vintage Books, 1999. - € 3,00

bl6307 De eenzaamheid van de priemgetallen / PAOLO GIORDANO. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 5,00

bl7637 Uit de tijd vallen: Een verhaal in stemmen / DAVID GROSSMAN. - Amsterdam: Cossee, 2015. - € 4,00

bl9309 Tales from Earthsea / Ursula Le Guin. - London: Orion, 2002. - € 6,00

bl9305 Wie niet horen wil / Moses Isegawa. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 4,00

bl9311 Kerguelen / Jean-Paul Kauffmann. - Amsterdam: Atlas, 1994. - € 4,00

bl5810 In de ban van de tegenstander / HANS KEILSON. - Amsterdam: Van Gennep, 2011. - € 7,00

bl4070 Tuinfeest / GYÖRGY KONRAD. - Amsterdam: Van Gennep, 1994. - € 4,00

bl3793 De grap / MILAN KUNDERA. - Houten/Baarn: Agathon / Ambo, 1996. - € 3,50

bl1044 Het leven is elders / MILAN KUNDERA. - Houten/Baarn: Agathon/Ambo, 1995. - € 3,50

bl9312 Fine Just the Way It Is / Annie Proulx. - London: Fourth Estate, 2008. - € 6,00

bl9310 Promised Lands / Jane Rogers. - London: Father and Father, 1995. - € 4,00

bl8031 Het raadsel Spinoza / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 6,00


Week 28 2022


Filosofie en psychologie

fp5980 Vloeibare tijden: Leven in een eeuw van onzekerheid / ZYGMUNT BAUMAN. - Zoetermeer: Klement, 2012. - € 4,00

fp6342 Over gastvrijheid: Voorafgegaan door: Kosmopolieten aller landen, kop op! / Jacques Derrida, A. Dufourmantelle (nawrd). - Amsterdam: Boom, 1998. - Nawoord: Anne Dufourmantelle. - In de reeks: Kleine Klassieken. - € 6,00

fp7401 Het wonder van betekenis: Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren / Marc van Dijk. - Amsterdam: Boom, 2021. - € 4,00

fp5229 Het leven als kunstwerk / JOEP DOHMEN. - [Lemniscaat], 2008. - In kader van Maand van de Filosofie. - € 4,00

fp7387 Vernietig het islamitisch fascisme / Zineb El Rhazoui. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 3,00

fp5899 De Mensheid zij geprezen: Lof der Zotheid 2001 / ARNON GRUNBERG. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. - € 4,00

fp7384 De geopolitiek van emotie: Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen / Dominique Moïsi. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009. - potlood. - € 4,00

fp7385 Kritik der zynischen Vernunft: Zweiter Band / Peter Sloterdijk. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983. - € 3,50

fp7397 Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur / Hans Stolp. - Utrecht: AnkhHermes, 2020. - € 6,00

fp7111 Tempel Code: Een geheime code. Twee levens. De toekomst van het Christendom. / Beverly Swerling. - Culemborg: Link, 2013. - € 6,00

fp6510 Leven is een kunst: Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst / PAUL VAN TONGEREN. - Zoetermeer: Klement/Pelckmans, 2016. - € 5,00

fp5973 Over het verstrijken van de tijd: Een kleine ethiek van de tijdservaring / PAUL VAN TONGEREN. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2002. - € 4,00

fp7386 Ruzie: Van een lijk naast de kachel tot rijdende rechters / Enno de Witt. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018. - € 4,00


Kunst

ku4759 De film Het gangstermeisje / REMCO CAMPERT e.a.. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - € 6,00

ku842 Dagboek van Van Gogh / JAN HULSKER. - Amsterdam: Meulenhoff International, 1990. - € 7,00

ku1537 Beknopte geschiedenis van de meubelkunst / R. Lemaire. - Antwerpen/Amsterdam: De Sikkel/Wereldbibliotheek, 1947. - € 10,00

ku1916 Melkboer met de blues / HUUB VAN DER LUBBE. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1995. - Liedteksten van De Dijk.. - € 8,00

ku6392 Big Band Jazz / ALBERT McCARTY. - London: Barrie & Jenkins, 1973. - € 10,00

ku4334 Gustav Mahler: The world listens: Mahler Festival 1995 / DONALD MITCHELL (Ed.). - Haarlem: TEMA Uitgevers, 1995. - € 15,00

ku6946 Een feest van kleur: Post-impressionisme uit particulier bezit / John Sillevis et al. (red.). - Zwolle: Waanders, 1990. - € 12,00


Geschiedenis

hi16805 Jaarboek 2007 / Petrus Canisius College, E. Weijers (red.) et al.. - Nijmegen: Canisiuscollege, 2007. - € 6,00

hi16792 Familie, generaties en oorlog / Family, generatios and war: Historische, psychologische en artistieke inzichten/ Historical ... views / Esther Captain (red.), Trudy Mooren (red.). - Amsterdam: Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2014. - € 6,00

hi16804 Het vrijheidsboek: Generaties over vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland / Esther Captain (red.), Maarten Dallinga (red.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. - Nationaal Comité 4 en 5 mei. - € 4,00

hi16791 Het Duitse concentratiekamp: Een medische en psychologische studie / E.A. Cohen. - Amsterdam: H.J. Paris, 1952. - € 7,00

hi16801 Opdat wij niet vergeten - De bijdrage van de Gereformeerde Kerken, ...: in het verzet tegen het Nationaal-Socialisme en de Duitse tyrannie / Th. Delleman. - Kampen: J.H.Kok, 1949. - € 10,00

hi16800 Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat / Johan E. Elias. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923. - Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot 'De vroedschap van Amsterdam'. - € 10,00

hi16797 Het recht van de sterkste: Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland / Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 8,00

hi16793 Dachau 1945-1985 / Til Gardeniers-Berendsen. - € 6,00

hi1932 De collaborateur - Een sociaal-psychologisch onderzoek: naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter / J. HOFMAN. - Meppel: Boom, 1981. - € 3,00

hi16796 Onder voorbehoud: De dagboekaantekeningen van Max Nord 1939-1945 / Madelon de Keizer (inl. & sam.). - De Lairesse, 2019. - € 8,00

hi4867 Check the horizon: De koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995 / WIM LUTGERT, Rolf de WINTER. - De Haag: Sdu, 2001. - € 15,00

hi9035 Leven op stand: 1890-1940 / ILEEN MONTIJN. - Amsterdam: Thomas Rap, 1998. - € 8,00

hi16831 Blazing Skies: De Groepen Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland, 1960-1995 / Rinus Nederlof. - Den Haag: Sdu, 2002. - € 50,00

hi2720 Den vijand wederstaan: Hist. schetsen v/d landelijke organisatie voor hulp: aan onderduikers, landelijke knokploegen en centrale inlichtingendienst / K. Norel, A. de Vries et al.. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1947. - € 6,00

hi16799 Dansende beren: Heimwee naar het communisme / Witold Szablowski. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2019. - € 5,00

hi16802 Het verzet der Hervormde Kerk Deel I: Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet +: Deel II: Documenten van Het Kerkelijk Verzet / H.C. Touw. - 's-Gravenhage: Boekencentrum, 1946. - € 15,00

hi16795 Operatie 'Sneeuwvlok': De razzia van Den Haag / Reinold Vugs. - Soesterberg: Aspekt, 2004. - € 7,00

hi16798 Eindstation Auschwitz / E de Wind. - Amsterdam: Van Gennep, 1981. - Heruitgave van de editie van 1946 met een nieuw nawoord van de auteur. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl7362 Verzwegen oorlog / FRITS CRIENS. - Leeuwarden: Elikser, 2009. - € 5,00

nl10273 Een reiziger op weg naar de Zwitserse Alpen / Jean-Paul Franssens. - Amsterdam: De Harmonie, 1985. - € 4,00

nl10268 Hilda van Suylenburg / C. de Jong van Beek en Donk. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j.. - € 6,00

nl10269 Koffers zeelucht: Gedichten / Hagar Peeters. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 5,00

nl9974 De avond is ongemak / Marieke Lucas Rijneveld. - Amsterdam: Atlas Contact, 2020. - € 8,00

nl10265 Tamarkolommen en andere berichten: (omslag: Peter Vos) / Renate Rubinstein. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 4,00

nl6325 So sorry / JAN WIJNEN. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. - € 3,50


Buitenlandse literatuur

bl6794 Het Chanson de Roland / CHANSON de ROLAND. - Utrecht: Het Spectrum / Klassieken, 1980. - € 5,00

bl9292 Het grote avontuur / Alain Fournier. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. - In de reeks: Salamander Klassiek. - € 4,00

bl9303 Immer noch Sturm / Peter Handke. - Berlin: Suhrkamp, 2012. - Suhrkamp Taschenbuch nr. 4323. - € 3,00

bl1005 De Morte d'Arthur / Sir Thomas Malory. - Utrecht: Spectrum, 1981. - € 10,00

bl9299 To the Frontier / Geoffrey Moorhouse. - London: Hodder and Stoughton, 1984. - € 7,00

bl9302 The Sonnets of William Shakespeare / William Shakespeare. - New York: Avenel Books, 1961. - € 4,00

bl5618 De gast: En andere verhalen / RABINDRANATH TAGORE. - Amsterdam: H. Meulenhoff, z.j. - € 4,00

bl9301 The Joy Luck Club / Amy Tan. - London: Heinemann, 1989. - € 6,00

bl3642 Perceval: Of het verhaal van de Graal / CHRéTIEN de TROYES. - Utrecht: Het Spectrum, 1979. - In de reeks: Klassieken. - € 7,00

bl9293 Schachnovelle / Stefan Zweig. - Z.p.: S. Fischer Verlag, 1959. - € 4,00


Week 27 2022


Algemeen

al6372 Poseren voor de bladspiegel: Lezers in de lijst / KEES FENS, UTA JANSSENS. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - € 5,00

al10038 'Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven': De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé / A.G. van der Steur. - Haarlem: A.C. van der Steur, 2001. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7395 Wat is wijsheid: Een filosofische zoektocht / Jan Bor. - Amsterdam: Bert Bakker, 2012. - € 3,50

fp7230 Evolutionair denken: De invloed van Darwin op ons wereldbeeld / Chris Buskes. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2007. - € 4,00

fp7381 Zwaarden, paarden en ziektekiemen: De ongelijkheid in de wereld verklaard / Jared Diamond. - Amsterdam: Unieboek | Het Spectrum, 2020. - € 5,00

fp7021 Filosofie in een tijd van terreur: Gesprekken met Giovanna Borradori / Jürgen Habermas, Jacques Derrida. - Kampen: Klement, 2004. - In de reeks: filosofie in dialoog.. - € 5,00

fp7394 Daodejing / Laozi. - Utrecht: Servire, 2002. - € 7,00

fp7383 Interpersonal Diagnosis of Personality: A Functional Theory and Methodology for Personality Evaluation / Timothy Leary. - Eugene: Resource Publications, 2004. - € 6,00

fp3665 Ethisch en oneindig: Gesprekken met Philippe Nemo / EMMANUEL LEVINAS. - Kampen: Kok Agora/DNB/Pelckman, 1987. - Inl.: R. Bakker. - € 5,00

fp7382 Twee breinen: Daniel Kahneman en Amos Tversky: een vriendschap die ons denken veranderde / Michael Lewis. - Amsterdam: De Geus, 2018. - € 4,00

fp3943 Eros & de vrouw van de filosoof: Ofwel: Plato voor beginners / MAARTEN LOOIJ. - Kampen: Kok/Agora, 1991. - € 3,00

fp7136 Op weg met de Bhagavad Gita: Deel 1: De essentie van de reis, deel 2: De reisgenoot / Mansukh Patel et al. - Zetten: St. Life Foundation, 2003. - Ingenaaide gebonden versie, in cassette. - € 40,00

fp4090 Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel: Phaidros / Phaidoon / PLATO, P.C. BOUTENS. - Zeist: W. de Haan, 1964. - Vertaling P.C. Boutens. - € 3,50

fp3828 Strategemen: Listen om te overleven / HARRO VON SENGER. - Rotterdam: Lemniscaat, 1990. - € 7,00

fp7393 Nervositeit - wijsheid - liefde: In de levenspraktijk leren met zichzelf om te gaan / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1977. - € 3,00


Kunst

ku7032 The Hermitage Collection of French Painting: from Mid 19th to early 20th Century / Anna Barskaya, Antonina Izerghina. - New York/Leningrad: Harry N. Abrams/Aurora Art Publishers, 1975. - € 10,00

ku7029 Renoir: His Life and Works / Francesca Castellani. - Philadelphis-Boston: Courage Books, 1998. - € 10,00

ku7034 Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad / Masterpieces from the Hermitage: Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw / J. Giltaij (red.). - Rotterdam: Museum Boymans, 1985. - catalogus van tentoonstelling 19 mei-14 juli 1985 in Museum Boymans-van Beuningen (Rotterdam). - € 5,00

ku7028 Van Gogh en zijn weg: Al zijn tekeningen en schilderijen in hun samenhang en ontwikkeling / Jan Hulsker. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 12,00

ku5355 20.000 jaar schilderkunst: ruim 1.000 kleurenproducties / HANS L.C. JAFFé (inl.). - z.p.: Company of Books, z.d. - In cassette. - € 12,00

ku7030 French Art at the Hermitage: Bouguereau to Matisse 1860-1950 / Albert Kostenevich. - London: Booth-Clibborn Editions, 1999. - € 12,00

ku7036 Antieke poppen: De geschiedenis en het kleurrijke leven van poppen uit de 19e en 20e eeuw / Agnes Melger. - Lisse: Zuid Boekproducties, 1996. - € 8,00

ku7031 Marjolein Bastin: Tekenen is ademen / Anneke Muller. - Zwolle: Waanders, z.j. - € 12,00

ku7027 Het Van Gogh boek: Vincent van Gogh van A tot Z / Shelley Rohde. - Bussum: THOTH, 2003. - € 8,00

ku7035 Art Nouveau: Visual Encyclopedia of Art / Angela Sanna. - Firenze: Archivio Scala, 2009. - € 10,00

ku7033 Dutch Utopia: Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914 / Annette Stott (red.). - Bussum: THOTH, 2010. - € 12,00


Geschiedenis

hi4988 'Wij weten niets van hun lot': Gewone Nederlanders en de Holocaust / BART VAN DER BOOM. - Amsterdam: Boom, 2012. - € 15,00

hi1566 Gärten und Parks in Kleve: Rheinische Kunststätten Heft 202 / WILHELM DIEDENHOFEN. - Köln: RVDL, 1986. - € 2,50

hi5983 V in versvorm: Vrijheid, verzet en victorie 1940-1945 / ANTHONIE DONKER. - Amsterdam: Sijthoff, 1988. - € 6,00

hi3895 Van Mei tot Mei: Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet / W. DREES. - Assen: Van Gorcum - Prakke, 1959. - € 4,00

hi2961 Zuuk 't mar uut: Leven, wonen en werken in het Nijmeegs verleden / WIM JANSSEN. - Nijmegen: De Brug, 1981. - € 5,00

hi4106 Om den gelove: Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in: 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend / A.E.M. JANSSEN (inl.). - Nijmegen: Valkhof, 2003. - € 7,00

hi16829 Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den: Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1928 / Joh. T. de Lange et al. (red.). - Kampen: Vereeniging "De Gereformeerde Jongelingsbond", 1928. - € 10,00

hi16828 De Bosatlas van Nederland / Redactie Atlasproducties. - Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2007. - € 30,00

hi361 Goethe in Dachau: Literatuur en werkelijkheid Dagboek 1944-45 / NICO ROST. - Den Haag: Kruseman, 1963. - € 15,00

hi806 Minister-President van Herrijzend Nederland / W. Schermerhorn, Willem Drees Sr. et al. - Naarden: Strengholt, 1977. - € 5,00

hi7242 De Februari-staking: 25-26 februari 1941 / B.A. SIJES. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954. - € 15,00

hi16794 Tussen Banzai en Bersiap: De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië / Elly Touwen-Bouwsma, Petra Groen. - Den Haag: Sdu, 1996. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl7472 De kleine keizer: Verslag van een passie / MARTIN BRIL. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - € 4,00

nl7664 Een zachte vernieling / Hugo CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - € 4,00

nl2654 Tussen Alexandrië en Londen / LOUIS COUPERUS. - Utrecht: Veen, 1985. - € 4,00

nl10277 Sprookjes / Louis Couperus. - Utrecht: Veen, 1983. - € 5,00

nl10279 Een jas voor het leven / Kees Fens. - Amsterdam: Rap, 1990. - € 3,50

nl9102 Het sterreschip / IDA GERHARDT. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1980. - € 8,00

nl2064 Verzameld werk: Zwanen pesten / J. GRESHOFF. - Amsterdam: Van Kampen & Em. Querido, 1948. - € 5,00

nl271 Poging tot instinct: En andere dierenverhalen / A. KOOLHAAS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1956. - € 5,00

nl2591 Herinneringen aan het onbekende: Een keuze uit eigen werk / RUTGER KOPLAND. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1988. - € 3,50

nl7686 Het mechaniek van de ontroering / RUTGER KOPLAND. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - € 5,00

nl10278 Het huis van Khala: Een familie in Bagdad / Minka Nijhuis. - Amsterdam: Contact, 2004. - € 3,00

nl4902 Parken en woestijnen / De vogel Phoenix /: Vergezichten en gezichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - € 15,00

nl8550 Beatrijs: Een middeleeuws Maria-mirakel: (In de reeks: Nederlandse Klassieken) / WILLEM WILMINK (vert.), Theo Meder (inl.). - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1999. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9286 The White Tiger / Aravind Adiga. - London: Atlantic Books, 2008. - € 3,00

bl363 Niet begeerde reis naar Siberië / A. AMALRIK. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1974. - € 4,00

bl5723 Liefde en gymnastiek / Edmondo de Amicis. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 4,00

bl8668 Unter Menschen / Bettina Balàka. - Innsbruck: Haymon Verlag, 2017. - € 4,00

bl9300 Leven in weer en wind / Andrej Bitov. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 3,50

bl3023 De eerste man / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. - € 5,00

bl9294 De Vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg / Geoffrey Chaucher. - Utrecht: Het Spectrum, 1980. - € 8,00

bl9288 Portret van een man / Jens Christian Grondahl. - Amsterdam: Meulenhoff, 2015. - € 6,00

bl7066 Memory lane: (met tekeningen van Pierre Le-Tan) / PATRICK MODIANO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 8,00

bl9287 De opwindvogelkronieken / Haruki Murakami. - Amsterdam: Atlas, 2013. - € 8,00

bl9295 Heer Gawein en de Groene Ridder / N.N.. - Utrecht: Het Spectrum, 1979. - € 7,00

bl9296 Noach Pandre / Salman Sjneoer. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. - Uit het Jiddisch vertaald. - Bandontwerp en frontispiece R. Snapper. - € 8,00

bl9273 De wereld en andere plaatsen / Jeanette Winterson. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 5,00

bl9289 Stadt der Engel: oder The Overcoat of Dr. Freud / Christa Wolf. - Berlin: Suhrkamp, 2010. - € 5,00


Week 21 2022

Algemeen

al8032 Aandacht voor Nescio: Bibliografie: Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Grönloh / R. BINDELS ET AL. - Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1972. - met een bloemlezing uit die reacties en een toegift. - 2e druk met errata en addenda.. - € 6,00

al10035 De spoken van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982. - In de reeks: Synthese - stromingen en aspecten. - € 6,00

al2587 Luister goed naar wat ik verzwijg: Gedachten en aforismen uit zijn werk / REMCO CAMPERT, G. DE LEY. - Amsterdam: Publiboek/Baart, 1980. - € 2,50

al730 Selected essays / T.S. ELIOT. - London: Faber and Faber lim., 1966. - € 8,00


F1losofie en psychologie

fp5373 Het anonieme denken: Michel Foucault en het structuralisme / R. BAKKER. - Baarn: Wereldvenster, 1975. - € 4,50

fp7361 Moderne Franse filosofen: Baudrillard, Derrida, Foucault,: Irigaray, Kristeva, Levinas, Lyotard, Ricoeur / Theo de Boer e.a. - Kampen: Kok Agora, 1993. - € 4,00

fp4010 Het volk in de grot: Waarom mensen geen feiten willen / RENÉ TEN BOS. - Amsterdam: Boom, 2018. - € 8,00

fp756 De myte van Sisyfus: Een essay over het absurde / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - Literaire Reuzenpocket no 43. - € 5,00

fp7365 Rousseau en ik: Over de erfzonde van de authenticiteit / Maarten Doorman. - Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 2013. - € 4,00

fp7367 Zelfbewustzijn, Begeerte en de Ander: Het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegels Phänomenologie des Geistes / Hegel, L. Fleischhacker (vert.). - Budel: Damon, 2004. - € 5,00

fp7364 Spinoza en de Stoa: Mededeelingen van wege het Spinozahuis, V / K.H.E. de Jong. - Leiden: E.J. Brill, 1939. - € 4,00

fp7362 Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen / Jean-Francois Lyotard. - Kampen: Kok Agora, 1992. - € 4,00

fp2313 Man and society in an Age of Reconstruction: Studies in Modern Social Structure / KARL MANNHEIM. - London: Routledge & Kegan Paul, 1954. - € 5,00

fp7366 Stoïcijnse levenskunst: Evenveel geluk als wijsheid / Miriam van Reijen. - Leusden: ISVW, 2016. - € 4,00

fp7363 Lodewijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza: Mededeelingen van wege het Spinozahuis, X! / Louise Thijssen-Schoute. - Leiden: E.J. Brill, 1954. - € 4,00

fp5811 Waarom wij lachen: Over de grap, de spot en de oorsprong van humor / ANTON C. ZIJDERVELD. - Amsterdam: Cossee, 2011. - € 4,00


Kunst

ku7023 Harrie Gerritz Schilderijen / Gerhard Bartsch. - Venlo: Van Spijk, z.j. - € 6,00

ku415 Het verzamelen van boeken: Een handleiding / P.J. BUIJNSTERS. - Utrecht: HES, 1985. - € 8,00

ku7022 Popscore / Jip Golsteijn, Berry Zand Scholten. - Bussum: Centripress, z.j. - Verzameling interviews en reportages eerder verschenen in De Telegraaf w.o. met John Lennon en Frank Zappa. - € 8,00

ku6014 Charlotte Salomon: Leven? of Theater Life? or Theater? / Charlotte Salomon. - Zwolle: Waanders, 1992. - Ingeleid en bewerkt door Judith Belinfante, Christine Fischer-Defoy, Ad Petersen. - € 10,00

ku6133 Miguel Angel Roca / BRIAN BRACE TAYLOR. - London: Mimar Publications, 1992. - With an essay by Miguel Angel Roca. - € 10,00


Geschiedenis

hi16751 Frontlinie: Het bombardement van Groot Brittannië 1940-1941: Het officieele Verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië / Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. - Londen: De Landsdrukkerij, 1945. - € 7,00

hi5863 De rechtvaardigen: Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde / JAN BROKKEN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2018. - € 8,00

hi1059 750 jaar Oostermoerse Venen: Van Zuidlaarderveen tot Gasselternijveen / PAUL BROOD ET AL.(RED.). - Bedum: Profiel, 2009. - € 15,00

hi3874 De Nederlandse delta: Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water: De 'Zelandiae Descriptio': Het panorama van Walcheren uit 1550 / E.K. DUURSMA ET AL. - K.N.A.W., 1992. - € 20,00

hi16737 Die ersten Deutschen: Der Bericht über das rätselhafte Volk der Germanen / S. Fischer-Fabian. - München: Droemer Knaur, 1975. - € 5,00

hi16740 Johannes Kinker (1764-1845): Briefwisseling: Deel I + Deel 2 + Deel 3 / A.J. Hanou, G.J. Vis. - Amsterdam: Rodopi, 1992. - € 15,00

hi16739 Von der Zunft zur Arbeiterspartei: Die Social-Demokratie in Duisburg 1848-1878 / Ludger Held. - Duisburg: Walter Braun, 1983. - Duisburger Forschungen: 32. Band. - € 7,00

hi1973 Etty: De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943 / ETTY HILLESUM. - Amsterdam: Balans, 1986. - Onder redactie van Klaas A.D. Smelik. - € 15,00

hi16738 Duisburger Notgeld / Heinz Hohensee. - Duisburg: Walter Braun, 1980. - Duisburger Forschungen: 28.Band. - € 7,00

hi16743 Achterhoek en de Liemers: Een fotografische impressie / Wil de Jong, George Burggraaff. - Schiedam: Scriptum, z.j. - € 10,00

hi16742 Zonder vrees en zonder blaam: 175 jaar Koninklijke Marechaussee / J.A. de Jonge. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1989. - € 10,00

hi898 Exfoto: Een halve eeuw Katholieke Universiteit in beeld / Wim MES et al. (sam.). - Bilthoven: Ambo, 1974. - € 6,00

hi16741 Brabant van Generaliteitsland tot Gewest: Deel I + Deel II: Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden / A.R.M. Mommers. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1953. - van Staats-Brabant en Bataafs Braband. - € 10,00

hi2303 Rondgezicht vanaf de Stevenstoren: 24 kleurendia's van J.W.F. Bunge uit 1957 / C. PEETERS (essay). - Nijmegen: SUN / Commanderie van Sint Jan, 1989. - € 6,00

hi9929 Bergweg 17 Bosweg 19: 28 brieven / JAN SIEBELINK, J. JANSEN VAN. - Velp: Jansen & De Feijter, 1999. - € 10,00

hi16752 "Oranje Hotel": Episoden uit het leven van No. 724, politiek gevangene: in de Polizeigefängnis te Scheveningen / Jos Verstraeten (bew.). - Boxtel: Henri Bogaerts, z.j.. - € 3,00

hi1879 Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog: In twee delen / WINKLER PRINS (red.). - Amsterdam: Elsevier, 1980. - € 20,00


Nederlandse literatuur

nl10258 De volmaakte ketter: Roman over de Katharen / Hanny Alders. - Schoorl: Conserve, 1999. - € 5,00

nl10078 Proeve van slaapdichten - bezorgd door Jacqueline de Man: nr 29 van 1000 genummerde exemplaren / O.C.F. Hoffham. - Leiden: Dimensie, 1992. - € 5,00

nl10262 'Heimwee' en andere fragmenten: (overdruk) / Nescio. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1962. - € 3,50

nl10263 Voor dag en dauw: (kommentaar prof.dr. k. Meeuwesse) / Martinus Nijhoff. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1968. - € 2,00

nl10264 Uitgestelde vragen en andere verhalen / R.J. Peskens. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1964. - € 4,00

nl10030 Getijden / Jan Prins. - Amsterdam: W. Versluys, 1917. - € 6,00

nl10260 Ik leef aan de rand van de wereld: Berichten aan een hoofdredacteur, deel 1 / A.L. Snijders. - Amsterdam: Thomas Rap, 1992. - € 7,00

nl10259 Verzamelde gedichten / H.J. van Tienhoven. - Baarn: de Prom, 1998. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl9270 De poort / Francois Bizot. - Amsterdam: Fagel, 2003. - € 4,00

bl9269 Westers / Emily Dickinson, Elly de Waard (vert.). - Vianen: Kwadraat, 1980. - € 4,00

bl2889 A maggot / JOHN FOWLES. - Boston: Little, Brown and Company, 1985. - € 7,00

bl9272 De knoflookliederen / Mo Yan. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - € 4,00

bl7860 1q84 [qutienvierentachtig]: Boek een april - juni / HARUKI MURAKAMI. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 7,00

bl9268 Poetry & Prose: with essays by Johnson, Coleridge, Hazlitt &cc. / Alexander Pope. - Oxford: Clarendon Press, 1953. - € 4,00

bl7493 The Satanic Verses / SALMAN RUSHDIE. - London: Viking, 1988. - € 8,00

bl9267 The Moor's Last Sigh / Salman Rushdie. - London: Jonathan Cape, 1995. - € 7,00

bl8799 Extreem luid & ongelooflijk dichtbij / JONATHAN SAFRAN FOER. - Amsterdam: Anthos, 2008. - € 4,00

bl5716 Oorlog en vrede I en II: (Litho's van Aart Dobbenburgh)(in cassette) / L.N. TOLSTOJ. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - € 15,00

bl9271 De sympathisant / Viet Thanh Nguyen. - Baarn: Marmer, 2017. - € 4,00
Week 20 2022

Algemeen

al3384 De Bierkaai: Kladboek 2 Schotschriften en beschouwingen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - Synopsis-reeks. - € 7,00

al896 De laatste deur: Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - In de reeks: Synopsis. 2e druk. - ingenaaid gebonden. - € 8,00

al9241 De schemerlamp van Hélène Swarth: Hoe beroemd zij was en in de schemer verdween / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Joost Nijsen, 1987. - oplage 750 ex. - € 15,00

al4335 Het circus: Kladboek 4; Profielen Studies Reacties / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1994. - € 7,00

al6961 Het tuurtouw: Ter herinnering aan Geert van Oorschot / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1989. - € 4,50

al2726 Twee verwoeste levens: De levensloop en de dubbelzelfmoord van Elize Baart en Bastiaan Kortew / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993. - De Nieuwe Engelbewaarder, Jaargang 1, nummer 4. - € 6,00

al2481 Zachtjes knetteren de letteren: Literaire anekdoten / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten, samengesteld door JB. Synopsis-reeks. - € 4,00

al395 BOKelf / JEROEN BROUWERS e.a.. - Schoten: Hadewijch, 1987. - € 4,50


Filosofie en psychologie

fp7357 Die Chymische Hochzeit: Christiani Rosenkreutz anno 1459 / Johann Valentin Andreae. - München: Otto Wilhelm Barth, 1957. - € 6,00

fp7354 Actuelles: Chroniques 1944-1948 / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1960. - € 4,00

fp7355 Actuelles II: Chroniques 1948-1953 / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1960. - € 4,00

fp7356 Carnets: Mai 1935 - Février 1942 / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1962. - € 4,00

fp7353 L'État de siège: Spectacle en trois parties / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1948. - € 4,00

fp7358 Friedrich Nietzsche: Een leven in scènes / Peter Claessens. - Amsterdam: Jan Mets, 1994. - € 4,00

fp256 Sophia und Logos: Oder die Philosophie der Wiederherstellung / OTFRIED EBERZ. - München: Ernst Reinhardt Verlag, 1967. - € 5,00

fp4288 Kairos: Een nieuwe bevlogenheid / JOKE J. HERMSEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014. - € 6,00

fp7341 Boeddha in de palm van je hand / Ösel Tendzin. - Katwijk: Servire, 1989. - Vrw.: Chögyam Trungpa. - € 3,00

fp5598 In het spoor van Plato's Symposium: Eros in de westerse cultuur / RUDI TE VELDE (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2010. - € 4,00

fp7360 De sympathische mens / E. Verbeek. - Utrecht: Erven J.Bijleveld, 1962. - € 6,00


Geschiedenis

hi16733 Over eigentijdse cultuurgeschiedenis / K. van Berkel. - Heerlen: Open Universiteit, 1986. - Rede bij aanvaarding van hoogleraarschap. - € 3,00

hi9600 Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog / K.W.L. BEZEMER. - Amsterdam: Elsevier, 1987. - € 25,00

hi16735 De vrije kunstenaar 1941-1945 / L.P.J. Braat. - Amsterdam: B.R. Grüner, 1970. - Facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen. - € 10,00

hi5505 Een zoet juk: Rectores magnifici van de Radboud: Universiteit over hun rectoraat 1923-2014 / JAN BRABERS. - Nijmegen: Valkhofpers, 2014. - € 6,00

hi4672 Kort relaas van de verwoesting van de West-Indische landen / BARTOLOMé de las CASAS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - € 4,00

hi4976 Het boek der kampen / LUDO VAN ECK. - Leuven: Kritak, 1985. - € 25,00

hi471 Nijmegen: Facetten van een boeiende stad / JOH. H. EILANDER, C. ADEMA. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, z.j. - € 4,00

hi6535 Het Einde van de Geschiedenis en De Laatste Mens / FRANCIS FUKUYAMA. - Amsterdam: Contact, 1992. - € 4,00

hi16736 De Waarheid in de oorlog: Een bundeling van illegale nummers uit de jaren '40-'45 / Hansje Galesloot (sam.). - Amsterdam: Pegasus, 1980. - € 8,00

hi16725 Cortège historique de Nivelles: La vie de sainte Gertrude, de sa collégiale, de son chapitre / Monique Gierts. - Bruxelles: Le Folklore Brabancon, 1959. - € 3,50

hi4997 Rosa Luxemburg / FREDERIK HETMANN. - Bussum: Het Wereldvenster, 1981. - € 5,00

hi2819 Titus Brandsma / BROCARDUS MEIJER O.CARm.. - Bussum: Paul Brand, 1951. - € 6,00

hi6537 Gids Katholieke Universiteit Nijmegen: Studiejaar 1959-1960 / NIJMEGEN. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1959. - € 5,00

hi6540 Orde en trouw: Over Johan Huizinga / W. OTTERSPEER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 6,00

hi16730 Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd / L.G.J. Verberne. - Tilburg: W. Bergmans, 1947. - Rede bij aanvaarding van hoogleraarschap. - € 3,00

hi2324 Nieuw Nijmegen 1870 - 1970: Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen / JOH. de VRIES. - Tilburg: St Zuidelijk Historisch Contact, 1969. - € 8,00

hi16724 Van bedeling naar verheffing: Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912 / Th.A. Wouters. - Tilburg: St. Zuidelijk Historisch Contact, 1968. - € 7,00

hi16727 Blikvangers: Aspecten van wijkaanpak en leefbaarheid / Ineke Zijlmans et al. (red.). - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2001. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10250 Business class / Pieter Brouwer. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 3,00

nl436 Een onderscheiding / WILLEM G. van MAANEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - € 3,00

nl10245 Mantelwater / Marcel Maassen. - Amsterdam: Prometheus, 2001. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl3392 Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp: (vertaald naar de editie-Zotenberg, uit 1888) / ALADDIN. - Amsterdam/Leuven: Bulaaq/Kritak, 1994. - € 4,00

bl9266 Lewis Percy / Anita Brookner. - New York: Pantheon, 1989. - € 7,00

bl8134 De verliefden / JAVIER MARIAS. - Amsterdam: Meulenhoff, 2012. - € 7,00

bl6228 Nachttrein naar Lissabon / PASCAL MERCIER. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2006. - € 5,00

bl9265 Rebuilding Coventry: A Tale of Two Cities / Sue Townsend. - London: Methue, 1988. - € 5,00


Week 19 2022


Algemeen

al10034 Tarot voor vrouwen / Sally Gearhart, Susan Rennie. - Deventer: Ankh-Hermes, 1985. - € 3,00

al5981 I Tjing: Het boek der veranderingen / I TJING. - Deventer: Ankh-Hermes, 1995. - € 8,00

al4880 De onbekende partner: Invloed van het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf op onze relaties / J.A. SANFORD. - Rotterdam: Lemniscaat, 1982. - In de reeks 'Ontmoetingen met de wereld van Jung'. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp6061 Chassidische boodschap / MARTIN BUBER. - Katwijk: Servire, 1978. - € 10,00

fp7352 Noces: Les essais XXIX / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1962. - € 4,00

fp7348 Beschaving of wat ervan over is / Theodore Dalrymple. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006. - € 5,00

fp4979 Het conservatieve hart: En andere essays / H. DRION. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1966. - € 5,00

fp7338 Denken en spreken: De talige mens / Flip G. Droste. - Leuven: Davidsfonds/Clauwaert, 1996. - € 7,00

fp6906 De Dharma van Benedictus: Boeddhisme, christendom en de spirituele zoektocht / Patrick Henry (red.). - Schoten: Kunchab, 2002. - € 7,00

fp7349 Een geschiedenis van mijn zenuwen / Siri Hustvedt. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 5,00

fp6053 Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis: De controverse tussen Popper en Kuhn / IMRE LAKATOS. - Meppel: Boom, 1970. - In de reeks: Teksten wetenschapsfilosofie. - € 4,00

fp6907 Teresa van Avila: Een spirituele biografie / Cathleen Medwick. - Baarn/Gent: Ten Have / Carmelitana, 2003. - € 10,00

fp6905 The Gethsemani Encounter: A Dialogue on the Spiritual Life by Buddhist and Christian Monastics / Donald W. Mitchell, James Wiseman. - New York: Continuum, 1999. - € 6,00

fp7345 Een nieuw model van het heelal II: De beginselen van de psychologische methode,: toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst / P.D. Ouspensky. - Mirananda, 1978. - € 5,00

fp7337 De sleutel tot De Bijbel / J.R. Porter. - Amsterdam/Tielt: Anthos/Lannoo, 1996. - € 8,00

fp5690 Heidegger en zijn tijd / RÃœDIGER SAFRANSKI. - Amsterdam: Olympus, 2000. - € 8,00

fp3354 Schuldgevoel: Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben / COEN SIMON. - Amsterdam: St. Maand v/d Filosofie, 2013. - € 4,00

fp7340 Mystiek en spiritualiteit: Een reis door het tijdloze / Jacob Slavenburg. - Deventer: Ankh/Hermes, 1994. - € 4,00


Kunst

ku7021 Bachs onvoltooide Passie - Een spiritueel-liturgische benadering: van de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach / Ad de Keyzer, Paul Verheijen. - Baarn: Adveniat, 2020. - € 8,00


Geschiedenis

hi16728 Moeizame moderniteit: Katholieke cultuur in transitie: Opstellen voor Jan Roes (1939-2003) / Theo Clemens, et al. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - € 7,00

hi3550 De zwerftocht: Een waar relaas / JAN EGGINK. - Den Haag: Boek en Periodiek, 1948. - Omslag en tekeningen: Menno van Meeteren Brouwer. - In de serie: Bonte Parade III. - Geschreven in Japanse krijgsgevangenschap Tjimahi 1942. - € 6,00

hi9829 'Er heerst orde en rust..': Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945 / KOOS GROEN. - Nijmegen/Brugge: B. Gottmer/Or, 1979. - Met geluidsfragmenten op plaatje. - € 10,00

hi1351 20 Eeuwen Nijmegen / PAUL VAN DER HEIJDEN. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2005. - € 7,00

hi9809 Uit liefde voor het volk: Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 / BARBARA HENKES. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - € 7,00

hi3947 Tweestroomenland: Dagboek uit Bergen-Belsen / ABEL J. HERZBERG. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1950. - € 6,00

hi1032 Utrecht op oude foto's II: Van De Weerd naar Tolsteeg / A. van HULZEN. - Den Haag: Kruseman, 1978. - € 8,00

hi16731 De laatste torenwachter van Nijmegen: (inclusief dvd) / Harry Janssen. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2010. - € 5,00

hi16726 Over homoseksualiteit in middeleeuws West-Europa / H.J. Kuster. - Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1977. - Proefschrift. - € 4,00

hi7792 '..die jakken en rokken dragen' / FEA LIVESTRO-NIEUWENHUIS. - 's-Hertogenbosch: Noordbrabant, 1986. - € 8,00

hi2929 Van Alexandros tot Zenobia: Thema's uit de klassieke geschiedenis: in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater / ERIC M. MOORMANN, W. UITTERHOEVE. - Amsterdam: SUN, 1989. - € 6,00

hi16722 Van Achilleus tot Zeus: Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater / Eric M. Moormann, Wilfried Uitterhoeve. - Nijmegen: SUN, 1988. - € 5,00

hi15990 Lekker Dier!?: Dierlijke productie en consumptie in de 19de en 20ste eeuw / Eddie Niesten, et al.. - Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 2003. - In de reeks: CAG-Cahiers. - € 8,00

hi16729 Darwin en de strijd langs vaste lijnen / P. de Rooy. - Nijmegen: SUN, 1987. - Rede bij aanvaarding hoogleraarschap. - € 3,00

hi15989 400 Jaar buren rond het Schielandshuis: Een digitaal museum van de veranderingen van een stukje Rotterdam / René van der Schans. - Bennekom: Eigen beheer, 2007. - Met DVD. - € 5,00

hi6943 De stad om / H.D.J. SCHEVICHAVEN, N. HAGEMANS (sam.). - Nijmegen: Gemeente Archief, 1988. - Nijmeegse Studiën deel XIV. - € 5,00

hi16732 Ons tweede tijdvak / Ivo Schöffer. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1962. - Rede bij aanvaarding van hoogleraarschap. - € 2,00


Nederlandse literatuur

nl2680 Bezonken rood / JEROEN BROUWERS. - Vianen: Areopagus, 2002. - € 4,00

nl9394 Bezonken rood / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981. - € 4,00

nl6194 Bezonken rood / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. - € 3,00

nl315 Datumloze dagen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2007. - € 7,00

nl9152 Datumloze dagen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2010. - € 3,50

nl8843 Datumloze dagen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 6,50

nl7698 Datumloze dagen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 8,00

nl7592 De Bierkaai: Kladboek 2: Schotschriften en beschouwingen (Synopsis-reeks) / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 4,50

nl9255 De toteltuin: Gevallen van de sfinx / JEROEN BROUWERS. - Brussel/De: Manteau, 1968. - € 15,00

nl1652 De zondvloed / Jeroen BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - € 10,00

nl3351 De zondvloed / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - € 9,00

nl6029 Geheime kamers / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 7,00

nl5357 Groetjes uit Brussel: Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood / Jeroen BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - € 5,00

nl8257 Het hout / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 4,00

nl4394 Het is niets / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - € 4,50

nl1366 Het verzonkene / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 5,50

nl2258 Het verzonkene / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - € 4,00

nl7602 In het midden van de reis door mijn leven: Oerboek / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas, 2006. - € 10,00

nl1086 Joris Ockeloen en het wachten: Een lotgeval / JEROEN BROUWERS. - Brussel/De: Manteau, 1967. - € 7,00

nl1176 Joris Ockeloen en het wachten: Een lotgeval / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - € 6,00

nl1173 Joris Ockeloen en het wachten: Een lotgeval / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 6,00

nl4201 Kladboek: Polemieken Opstellen Herinneringen (Synopsis-reeks / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 5,00

nl9269 Restletsels: Feuilletons 9 / JEROEN BROUWERS. - Zutendaal: Noli me tangere/Atlas Contact, 2012. - € 10,00

nl1125 Zonsopgang boven zee / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 5,00

nl2644 Zonsopgangen boven zee / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 6,00

nl3473 Zonsopgangen boven zee / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers / ECI, 1978. - € 4,00

nl2429 De kleine blonde dood: Herziene druk / BOUDEWIJN BÃœCH. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - € 6,00

nl10257 Het ijspaleis: Eilanden, derde deel / Boudewijn Büch. - Amsterdam: Atlas, 1995. - € 4,00

nl10241 Tinpest / Louis Ferron. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - € 4,00

nl7384 De tweeling / TESSA DE LOO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 8,00

nl10256 De wachters / Edzard Mik. - Amsterdam: Contact, 2004. - € 4,00

nl10254 Tine of De dalen waar het leven woont / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4,00

nl10255 Ook de schapen dachten na: Essays / Tonnus Oosterhoff. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - € 4,00

nl9488 De brandende bruid / ETHEL PORTNOY. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9263 Life of Johnson / James Boswell. - Oxford: Oxford University Press, 1980. - In de serie 'The World's Classics'. - € 3,00

bl8848 Dagboek van een Geisha / Arthur Golden. - Amsterdam: Anthos, 2002. - € 7,00

bl8846 De wet van de woestijn: De rechter van Egypte / Christian Jacq. - Amsterdam: Luitingh - Sijthoff, 1999. - € 7,00

bl8847 Ramses: De Zoon Van Het Licht / Christian Jacq. - Amsterdam: Luitingh - Sijthoff, 1997. - € 7,00

bl9264 Richtlijnen voor bedienden / Jonathan Swift. - Weesp: Heureka, 1985. - € 4,00


Week 18 2022


Algemeen

al10026 Dr. Willem Doorenbos / C.G.L. Apeldoorn. - Amsterdam: v/h C de Boer, 1948. - € 5,00

al10033 Marcellus Emants: Een schrijversleven / Pierre H. Dubois. - 's-Gravenhage-R'dam: Nijgh & Van Ditmar, 1964. - € 8,00

al10031 Reynardus vulpes: De Latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis / R.B.C. Huygens. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1968. - € 7,00

al4650 Buiten de perken / ROMKE van de KAA. - Amsterdam: Contact, 2008. - € 4,00

al10029 De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling: onder de redactie van E.M. Vliebergh em Jul, Persyn (1900-1924) / Jan Persyn. - Gent: Secr. vd Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1963. - € 10,00

al10030 Vondel en 't vrouwelijke dier: Vondels visie op vrouwen en enkele aspecten van de receptie daarvan / Riet Schenkeveld-van der Dusse. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2002. - Rede t.g.v. afscheid als hoogleraar. - € 2,00

al10032 Esopet: Facsimile uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift / Garmt Stuiveling (inl.). - Amsterdam: Menno Hertzberger, 1965. - Deel I en II. - € 10,00

al10027 Het Surinaamse legioen: Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000 / Humberto Tan. - Schoorl: Conserve, 2000. - € 4,00

al10028 Waarover spraken zij?: Salons en conversatie in de achttiende eeuw / Haijo Zwager. - Assen: Van Gorcum & Comp., 1968. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7343 De ontdekking van het kind: Sociale geschiedenis van School & Gezin / Philippe Ariès. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 4,00

fp7351 Lettres a un ami Allemand / Albert Camus. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1961. - 1. Auflage. - € 3,50

fp7342 De roep om een meester: De meester in ons-zelf / Karlfried Graf Dürckheim. - Katwijk: Servire, 1975. - € 4,00

fp6752 Liefhebben, een kunst, een kunde: Over de ontplooing tot creatief mens-zijn / ERICH FROMM. - Utrecht: J. Bijleveld, 1976. - € 3,00

fp7347 Provocaties: Gedachten over vooruitgang en andere illusies / John Gray. - Amsterdam: Ambo, 2004. - € 5,00

fp7346 Heel de intellectueel: Het mes in de intelligentsia / Boudewijn van Houten. - Soesterberg: Aspekt, 2004. - € 6,00

fp7359 Andy Warhol was a Hoarder: Inside the Minds of History's Great Personalities / Claudia Kalb. - Washington, D.C.: National Geographic, z.j. - € 4,00

fp7339 Mannelijke vrouwen: Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw / Geertje Mak. - Amsterdam: Boom, 1997. - € 6,00

fp7350 Werken aan de schijn: Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw / Philippe Perrot. - Nijmegen: SUN, 1987. - € 6,00

fp7344 Alone together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other / Sherry Turkle. - New York: Basic Books, 2011. - € 6,00

fp7336 De kleuren van de geest: Dans en Trance in Afro-Europese tradities / Paul Vandenbroeck. - Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997. - € 10,00

fp5527 Thomas van Aquino: over waarheid: [Q.D. De verritate q.I]: vertaling en essays / RUDI te VELDE (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2006. - € 4,50Kunst

ku7018 Buch/Book 9 / Hans-Peter Feldmann. - Köln: Walther König, 2007. - € 8,00

ku7020 A Celebration of Judaism in Art / Irene Korn. - New York: Todtri, 1996. - € 7,00

ku1025 Rembrandt: Leven en werk van A-Z / SHELLEY ROHDE. - Amsterdam: Museumvereniging, 2006. - € 5,00

ku7019 Licht van binnenuit: Iconen voor ons vandaag / Lidy Schuh. - Würzburg: "Der Christliche Osten", 2003. - € 6,00


Geschiedenis

hi4344 Burgemeester in bezettingstijd / J.J.G. BOOT. - Apeldoorn: Semper Agendo, 1968. - € 7,00

hi896 Kijk ... Nijmegen! / W. BROOS. - Nijmegen: Vroom & Dreesmann, 1976. - € 3,00

hi16719 De Tijd: Geschiedenis van een krant / A.J. Buis (sam.). - Amsterdam: De Tijd, z.j. - € 6,00

hi1325 Aula: het hart van de universiteit: De stichting en vormgeving van het voormalige en het nieuwe aulagebouw van de Katholieke Universiteit / E.M. Dolné. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988. - Historisch overzicht en kunsthistorische notities. - € 4,00

hi16720 Paleografische en codicologische raadsels: Johannes van Neercassel, Karl Marx en een boedellijst uit Doesburg / Albert Gruijs. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1986. - Afscheidscollege als hoogleraar. - € 3,00

hi9735 In een ander licht: Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith / KEES HAKVOORT, C. VERHOEVEN. - Nijmegen: Stills, 2004. - € 15,00

hi8781 't Hert is der uut: Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen +/- 1800 en 1940 / RENé VAN HOFTEN, FRANC JANSSEN. - Nijmegen: Sociologisch Instituut, 1981. - € 10,00

hi16721 Grepen uit de geschiedenis van de Nijmeegse juridische faculteit / C.J.H. Jansen. - Den Haag: Boom juridisch, 1021. - € 8,00

hi16716 Atlas van een reis om de wereld 1803-1806 / A.J. von Krusenstern. - Weesp: ROBAS facsimile fonds, 1996. - heruitgave van exemplaar uit 1814. - € 15,00

hi5119 Drunen en Elshout in de oorlogsjaren / N.N. - Z.p.: z.u., z.j. - typoscript. - laatste pagina (nr.42) mist. - € 10,00

hi16717 Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich: Plekken van verzet en pijn - II / Diete Oudesluijs. - Amersfoort: Nederossi, 2013. - € 8,00

hi1272 Het gemaskerde leven van Eduard Veterman / J.W. Regenhardt. - Amsterdam: Balans, 1990. - € 7,00

hi6529 'Wie het oude niet eert ..': Monumentenbeleid van Nijmegen / MARC THEEUWES (red.). - Nijmegen: Dienst Volkhuisvesting, afd. Bouwkunde, 1991. - € 3,00

hi2987 De monumenten van Middelburg / W.S. UNGER. - Maastricht: Leiter-Nypels, 1941. - 1e druk. - geen stofomslag aanwezig. - € 15,00

hi16025 Sporen van Menno: Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten / Piet Visser. - Krommenie: Knijnenberg, 1996. - Nieuwstaat. - € 10,00

hi16715 Oorlogszoon: De onderduikjaren van mijn vader en het leven daarna / Ivo Weyel. - Amsterdam: Augustus/Atlas Contact, 2018. - € 4,00

hi16718 Zo ben je daar: Kampervaringen / Tineke Wibaut-Guilonard. - Amsterdam: Ploegsma, 1983. - Met tekeningen van Atie van Heukelom. - € 7,00

hi464 Bewogen historie: De Sint Maartenskliniek 1936 - 1999 / ROB WOLF. - Nijmegen: Sint Maartenskliniek, 1999. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10246 Dagboek / Gaston Burssens, Luc Pay (red.). - Schoten: Hadewijch, 1988. - € 4,00

nl10238 In geval van nood: Gedichten / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - € 8,00

nl1051 In staat van beschuldiging / Pierre H. Dubois. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1978. - € 4,00

nl10243 Hollandse fado / Bartho Kriek. - Amsterdam: Atlas, 2000. - € 4,00

nl10253 Met gemengde gevoelens: Over eigenheid, identiteit en nationale cultuur / Eric de Kuyper. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 5,00

nl8681 De verspeelde munt / WILLEM G. van MAANEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - € 3,00

nl10244 Een huis van lief en leed / Willem G. van Maanen. - Baarn: de Prom, 2000. - € 4,00

nl10248 Wraak / Joost Niemöller. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4,00

nl10249 Van Tol kijkt om / Arjaan van Nimwegen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - € 4,00

nl10247 Vrint / David Nolens. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2002. - € 4,00

nl9407 De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens: Twee vorstinnen en een vorst / Mijn tante Coleta / / R.J. PESKENS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - € 10,00

nl2624 De kip die over de soep vloog: Verhalen / FRANS POINTL. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1990. - € 4,00

nl10251 Dubbelbestaan: een cyclus / Murk A.J. Popma. - Amsterdam: De Beuk, 1987. - € 4,00

nl10252 Hannah, Hakx en de Hitlerjongen / Jan Verhoeven. - Wijchen: De Kleijn, 2006. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl9259 The Inheritance of Loss / Kiran Dessai. - London: Hamish Hamilton, 2006. - € 6,00

bl9257 Dagboek van Eva: en andere stukken voor vrouwen / Dario Fo. - Leuven: IT/FB / Kritak, 1997. - € 4,00

bl9261 The Other Side / Mary Gordon. - London: Bloomsbury, 1990. - € 6,00

bl9262 A Widow for One Year / John Irving. - New York: Random House, 1998. - € 6,00

bl4847 De geverfde vogel / JERZY KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - € 4,50

bl9260 The Namesake / Jhumpa Lahiri. - London: Flamingo, 2003. - € 4,00

bl9258 Ransom / Jay McInerney. - London: Jonathan Cape, 1986. - € 5,00

bl5820 The Dante Club / MATTHEW PEARL. - New York: Random House, 2003. - € 6,00

bl3944 Solomon Gursky was here / MORDECAI RICHLER. - London: Chatto & Windus, 1990. - € 4,00


Week 17 2022Algemeen

al10024 Chaucer's quizzical mode of exemplification: rede / F.N.M. Diekstra. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1974. - € 3,00

al6126 Op lezen na dood: Over passies en boeken / JANNES van EVERDINGEN et al. - Utrecht: Van der Wees, 1999. - € 3,00

al1742 Het clandestiene boek: 1940 - 1945 / LISETTE LEWIN. - Amsterdam: Van Gennep, 1983. - € 6,00

al10025 Wereld in woorden: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400 / Frits van Oostrom. - Amsterdam: Bert Bakker, 2013. - 2e druk, paperback. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp3902 De grote transformatie: Het begin van onze religieuze tradities / KARIN ARMSTRONG. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 6,00

fp5840 De wenteltrap: Mijn weg uit de duisternis / KAREN ARMSTRONG. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - als nieuw. - € 8,00

fp5839 In het begin: Een nieuwe visie op Genesis / KAREN ARMSTRONG. - Amsterdam: Anthos, 1997. - als nieuw. - € 6,00

fp7334 De kwestie GOD: De toekomst van religie / Karen Armstrong. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 7,00

fp7333 Islam: Geschiedenis van een wereldgodsdienst / Karen Armstrong. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 5,00

fp7332 Mythen: Een beknopte geschiedenis / Karen Armstrong. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 5,00

fp7330 Wat is filosofie? / Benedetto Croce. - Budel: Damon, 2003. - € 10,00

fp6448 De Kern van Zen: Elf klassieke koans en hun diepere betekenis / PHILIP KAPLEAU. - Den Haag: East-West Publications, 2004. - € 5,00

fp7335 Een geschiedenis van Maria / Jaroslav Pelikan. - Baarn: Ten Have, 1997. - € 4,00

fp7331 .. en de twee zullen één zijn.: Over het samengaan van het vrouwelijke en het mannelijke / Jacob Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 1998. - € 5,00

fp7329 De Hemelladder - De Smaak van God - De Wet van de Geest: Een verhandeling over de opgang van de ziel naar God / Justus Wijnekus. - Haarlem: De Toorts, 1997. - € 10,00


Kunst

ku6391 Hommes de valeur: Henri Fantin-Latour / Odilon Redon en tijdgenoten / JOS ten BERGE et al. - Otterlo/Zwolle: Kröller-Müller, 2002. - € 15,00

ku7016 Chagall vertaalt / vertelt de bijbel in kleur / Huub Gerits. - Kampen: Averbode / Kok, 1999. - € 8,00

ku7017 Volg de zon en vang het licht: De Zonneboom van Andreas Hetfeld / Ad Lansink. - Nijmegen: Stichting de Zonneboom, 2012. - gesigneerd. - € 8,00

ku7015 Annunciation / N.N.. - London: Phaidon, 2004. - € 6,00

ku7014 Het impressionisme I en II: Schilderkunst van het impressionisme 1860-1920 / Ingo F. Walther (sam.). - Keulen: Taschen/Librero, 1994. - Twee kloeke delen in cassette. - € 25,00


Geschiedenis

hi16709 De residentie: Achter de schermen van het Witte Huis / Kate Andersen Brower. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 2016. - € 4,00

hi16707 Door de Duivel Gescheten: Hendrik Braam en de R.K. Steenfabrieksarbeidersbond / Maria Arends. - Maria Arends, 2008. - € 20,00

hi2179 De Oorlogsdagboeken van Louis Barthas (tonnenmaker) 1914-1918 / LOUIS BARTHAS. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1999. - € 10,00

hi2051 Egypte: Derwishen, heiligen en kermissen / NIEK BIEGMAN. - Maarssen: Gary Schwartz/SDU, 1990. - € 10,00

hi3119 Keith Richards: Het leven van een Rolling Stone / VICTOR BOCKRIS. - Baarn: De Kern, 1993. - € 4,00

hi16713 De Gendtse verordeningen - De achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar: Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht / Wim H.J. van Bon. - Utrecht: Matrijs, 2016. - vertaald en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien. - € 10,00

hi1273 Zelfs als wij zullen verliezen: Joden in verzet en illegaliteit 1940 - 1945 / Ben BRABER. - Amsterdam: Balans, 1990. - € 6,00

hi9687 Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. BREDIE. - Bemmel: Eigen beheer, 1970. - Gesigneerd. - € 10,00

hi8869 Het Oostfront: Hoe het duizendjarige rijk zijn einde op de steppen vond / JAAP JAN BROUWER. - Diemen: Veen, 2006. - € 12,00

hi4362 Nijmegen in 't nieuw: Centrum 2000, de resultaten in beeld / H.M.F. BRULS. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2002. - € 5,00

hi8575 Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F.M. ELIENS (SAM.). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1995. - € 8,00

hi3068 Ons Eigen Land 1883 - 1908: 4 delen / JAN FEITH et al.. - Alg. Ned. Wielrijdersbond, 1908. - Tusschen Amsterdam en Arnhem Uitgegeven door den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan, 1 juli 1908. - bandversiering: Th. Molkenboer, Jugendstil. - € 50,00

hi4729 Geldrischer Heimatkalender 1998 / GELDERN. - Hist.Verein für Geldern u.Umge, 1997. - € 5,00

hi4133 Verhalen die blijven: Beleefde geschiedenis in de grensregio / SIMONE GERRITSEN (sam.). - Groesbeek: Nationaal Bevrijdingsmuseum, 2006. - € 7,00

hi16710 Schiermonnikoog, kijk-, lees- en zoekboek: Details van een eiland / Gerard D. de Gier. - VVV Schiermonnikoog, z.j. - € 6,00

hi1349 Een huis voor altijd / MARJORIE DE GROOTH, B. MATER. - Maastricht: Bonnefantenmuseum, 1997. - € 10,00

hi7089 Schipper mag ik overvaren?: Riviertollen in Gelderland / AAFJE GROUSTRA. - Nijmegen: De Stratemakerstoren, 2005. - € 3,50

hi3446 De Duitse gevangene: & Passie in het aangezicht van de dood / JAMES HANLEY. - Deventer: Dulce & Decorum, 2010. - In de reeks: Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog deel 10. - nieuwstaat. - € 10,00

hi4099 Kampjongen: Herinneringen aan Java / ERNEST HILLEN. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1994. - € 7,00

hi16697 Oogst van de veenlandschappen: Culktuurhistorie en bijna vergeten beheertechnieken voor opbrengst van erf en terrein / Hilde E.A. Huizenga. - Maarn: Peredour, 2014. - € 10,00

hi9147 The country house in perspective / GERVASE JACKSON-STOPS. - London: Pavilion, 1990. - ill.: Brian Delf, Peter Morter, Mel Wright. - € 10,00

hi1008 Steenfabriek "De Bahrsche Pol" in honderd jaar (1882-1982) / G.B. JANSSEN. - Lathum: Eigen beheer, 1982. - € 8,00

hi2546 Geschiedenis van de beide Limburgen: Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg / W. JAPPE ALBERTS. - Assen: Van Gorcum, 1974. - € 20,00

hi16700 Pleisters op de ogen: De Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heilgerlee tot Kosovo / Arnold Karskens. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 8,00

hi1656 Historische schetsen van eenige dorpen en kasteele: n in de Over-Betuwe / P.A.M. KEHL. - Nijmegen: Trio-Print, 1975. - fotografische herdruk. - € 6,00

hi3114 Ken - je - die - ?: Een bundeltje volkshumor uit de oorlogsjaren.. / KEN-JE-DIE-?. - Amsterdam: D.A.V.I.D., 1945. - € 10,00

hi1641 Millings Jaarboek 2000 / BART LELIE, (eindred.). - Millingen: St. Millings Jaarboek, 2000. - € 8,00

hi16712 En toen waren ze weg: Jodenvervolging in een Noord-Limburgs stadje / Harrie-Jan Metselaars. - Gennep: St. Monarch, 2018. - € 20,00

hi16711 Rijckloff Volkertsz van Goens: De carrière van een diplomaat 1619-1655 / Willem Martin Ottow. - Utrecht: Pressa Traiectina, 1954. - proefschrift. - € 8,00

hi16708 The Last Tsar: The Life and Death of Nicolas II / Edvard Radzinsky. - New York: Anchor Books, 1992. - € 5,00

hi16714 Van hunebed tot Hanzestad / J. de Rek. - Baarn: Bosch & Keuning, 1977. - € 6,00

hi7574 Snel, streng en rechtvaardig: De afrekening met de 'foute' Nederlanders / PETER ROMIJN. - Amsterdam: Olympus, 2002. - € 7,00

hi2365 Mensch en land in de middeleeuwen:: Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland / B.H. Slicher van Bath. - Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1977. - € 15,00

hi4191 Jacoba van Tongeren: en de onbekende verzetshelden van groep 2000 (1940-1945) / PAUL VAN TONGEREN. - Soesterberg: Aspekt, 2015. - nieuwstaat. - € 15,00

hi2931 De zaak Antonius van der Waals / FRANK VISSER. - Den Haag: Ad.M.C. Stok, z.j. - € 8,00

hi9570 Spoorzoeken: Langs de littekens van een tijdperk spoorwegverleden / KEES VOLKERS. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - Bundeling van een reeks artikelen in het Traject katern van de Volkskrant. - € 8,00

hi6759 Scheffer Renan Psichari: Een Franse cultuur- en familiegeschiedenis 1815-1914 / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - € 15,00

hi16704 De Bataafse hut: Denken over het oudste Nederland (1750-1850) / Auke van der Woud. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 4,50

hi16696 Moed en deugd: Ridderorden in Nederland: De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving Deel I en II / J.A. van Zelm van Eldik. - Zutphen: Walburg Pers, 2003. - In cassette. - nr. 335/750. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl1864 Mama, kijk, zonder handen: Een komedie in vier bedrijven / HUGO CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - € 3,00

nl7257 De wandelaar / ADRIAAN VAN DIS. - Amsterdam: Augustus, 2007. - € 4,00

nl8688 De thuiskomst / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 6,00

nl10239 De hemelvaart van Wammes Waggel: (Leven & letteren) / Louis Ferron. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - € 4,00

nl10240 Werken van barmhartigheid / Louis Ferron. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 4,50

nl775 Kinderjaren / NORBERT EDGARD FONTEYNE. - Amsterdam: Atlas, 1998. - met een inleiding van Benno Barnard. - € 6,00

nl1739 De zonnewijzer / MAARTEN 'T HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - € 5,50

nl3666 De Houten Klazen: Een gruwelijk geval van discriminatie / ADRI KOOIJMAN. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1972. - € 4,00

nl6198 Huldigingen / ALFRED KOSSMANN. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 3,50

nl10242 God als vrouw / Esteban Lopez. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 3,00

nl5581 Van de afgrond en de luchtmens / LUCEBERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - € 8,00

nl3810 Het middelbaar onderwijs en andere gedichten: Tek. van Paul Daenen / MIEN PROOST. - Maastricht: Leiter - Nypels, 1965. - € 3,00

nl6438 De bruine vriend / Het veer / Barioni en Peter / Pijpen / S. VESTDIJK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl3315 De val / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. - € 3,00

bl2722 De vreemdeling / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - € 3,00

bl9256 Wild Swans: Three Daughters of China / Jung Chang. - New York: Doubleday, 1992. - € 5,00

bl7943 Alles is ijdelheid / CLAIRE GOLL. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-Domein, 1987. - Privé-Domein nr. 44. - € 8,00

bl1518 Blanche: Vijf hoofdstukken uit een liefdesgeschiedenis / VICTOR HADWIGER. - Amsterdam: Signum, 2002. - € 4,00

bl5185 The Poisonwood Bible / BARBARA KINGSOLVER. - London: Harper Perennial, 1998. - € 4,00

bl6103 Onwetendheid / MILAN KUNDERA. - Amsterdam: Ambo, 2002. - € 5,00

bl3561 Gloed / SANDOR MARAI. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2001. - € 5,00

bl2060 Jaloezie / Pitigrilli. - Tricht: Goossens, 1986. - € 4,00

bl8411 Die letzte Welt: Mit einem Ovidischen Repertoire: In de reeks: Bibliothek des 20. Jahrhunderts / CHRISTOPH RANSMAYR. - Stuttgart/München: Deutschen Bücherbundes, 1989. - € 8,00

bl6579 De voorlezer / BERNHARD SCHLINK. - Amsterdam: Cossee, 2003. - € 4,00


Week 16 2022


Algemeen

al10021 Het Tibetaanse dodenboek / Bardo Thödol. - Deventer: Ankh-Hermes, 1973. - Vwrd: Lama Anagarika Govinda. - € 7,00

al10018 Bibliopolis: Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland / Marieke van Delft, Clemens de Wolf (sam.). - Zwolle/Den Haag: Waanders/Kon. Bibliotheek, 2003. - € 5,00

al10022 Dorrestijns Vogelgids / Hans Dorrestijn. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2007. - € 7,00

al10017 Gesprekken met Goethe / Johann Peter Eckermann. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - Privé-Domein nr. 167. - € 15,00

al10020 Dat heeft u mij niet horen zeggen ...: Drogredenen van A tot Z / Frans van Eemeren, Rob Grootendorst. - Amsterdam: Contact, 1996. - € 3,00

al10023 Het geïllustreerde Tibetaanse Dodenboek: Een nieuwe vertaling voorzien van commentaar / Stephen Hodge, Martin Boord. - Deventer: Ankh-Hermes, 2000. - € 6,00

al10019 De goddelijke Mantuaan: Vergilius in de Nederlandse letterkunde / Rudi van der Paardt. - Leiden: Dimensie, 1987. - Leidse opstellen nr.5. - € 4,00

al10015 Opstellen en Lezingen / Herman Poort. - Groningen: P. Noordhoff, 1928. - € 3,00

al10016 Oostenrijkse Poëzie: Bloemlezing / Paul Vanderschaeghe (sam.). - Nijmegen: B. Gottmer, 1976. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp7328 Een zachte dood / Simone de Beauvoir. - Hilversum: C. de Boer, 1965. - € 3,00

fp7327 Boeddha en zijn leer / Hermann Beckh. - Zeist: Christofoor, 1992. - € 7,00

fp7319 Franciscus van Assisi: Tweede levensbeschrijving / Thomas van Celano. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1976. - € 3,00

fp7320 Franciscus van Assisi: Eerste levensbeschrijving / Thomas van Celano. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1976. - € 3,00

fp3635 De orde van het vertoog / MICHEL FOUCAULT. - Meppel: Boom, 1976. - vert.: C.P. Heering-Moorman. - € 8,00

fp7324 Wie weet de weg naar Zazamanc: Wolfram von Eschenbachs Parzival naverteld en gedicht voor onze tijd / Aert van der Goes. - Zeist: Christofoor, 1993. - € 6,00

fp7322 Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft: Nach der Handschrift herausgegeben von Gerhard Lehmann / Immanuel Kant. - Hamburg: Felix Meiner, 1990. - Philosophische Bibliothek Band 39b. - € 3,00

fp7321 Kritik der Urteilskraft / Immanuel Kant. - Hamburg: Felix Meiner, 2001. - Philosophische Bibliothek Band 507. - € 8,00

fp7318 Leven zonder angst voor de dood / Gerard Kind. - Kampen: Ten Have, 2008. - € 4,00

fp7326 De spirituele dimensie van het enneagram: Negen gezichten van het enneagram / Sandra Maitri. - Haarlem: Altamira-Becht, 2001. - € 5,00

fp7325 Enneagram: Je persoonlijkheid verklaard / Claudio Naranjo. - Heemstede: Altamira, 1994. - € 4,00

fp7323 Over kunst: Voordrachten en essays / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1961. - € 4,00


Kunst

ku7012 J.H. Weissenbruch 1824-1903 / Edwin Jacobs et al. (red.). - Zwolle: Waanders, 1999. - € 15,00

ku7011 De Haagse School / Hans Janssen, Wim van Sinderen. - Zwolle: Waanders, 1997. - € 10,00

ku7010 Jan J. Schoonhoven 1914-1994: Reliefs und Zeichnungen 1941-1991 / Maria Schulte. - Bochum: Situation Kunst, 2015. - € 15,00

ku7009 Dé muzen: Vijfhonderd klassieke hits / Toon Verbeek. - Roermond: Fontana, 2003. - nieuwstaat. - € 7,00


Geschiedenis

hi16705 De man die vrouwen verzamelde: Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden / Joop van den Berg. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1998. - € 4,00

hi16706 Grote Historische topografische Atlas Drenthe ca.1898-1928: schaal 1:25.000 / Thijs Caspers (red.). - Tilburg: Nieuwland, 2006. - € 15,00

hi2634 Domus Parva: Het eerste huis van de Moderne Devoten te Zwolle / J. HAGEDOORN, I. WORMGOOR. - Zwolle: Zwolse Hist.Vereniging, 1987. - € 5,00

hi4147 Parochie van den H. Gregorius te Buren 17 april 1797-1947: De oude klok van den H. Gregorius te Buren jubelde vandaag een feestlied! / L.J. VAN DER HEIJDEN. - Buren: D.J. Thijsen, 1947. - € 4,00

hi16698 Dat nooit meer: De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland / Chris van der Heijden. - Amsterdam: Contact, 2011. - € 10,00

hi5525 "enen geheten Jan van Schaffelaar": De geschiedenis van het voortleven van een held / ELS HELLE et al. - Barneveld: BDU, z.j. - In de reeks: Schaffelaarreeks nr. 4. - € 8,00

hi16701 Srebrenica: Reconstructie van een oorlogsmisdaad / Jan Willem Honig, Norbert Both. - Utrecht: Het Spectrum, 1996. - € 4,00

hi16377 Herfsttij der Middeleeuwen - Studie over levens- en gedachtenvormen: der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden / J. Huizinga. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. - 20e druk. - € 5,00

hi139 Tot het laatste uur: Het intrigerende levensverhaal van Hitlers secretaresse / TRAUDL JUNGE. - Baarn: Tirion, 2004. - € 5,00

hi16702 Rosa stond niet op ..: Geweldloze opstand in Montgomery / Martin Luther King. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1959. - € 5,00

hi9713 Oude graven tussen IJssel en Vallei: Prehistorisch grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe / R.H.J. KLOK. - Barneveld: BDU, 1982. - In de reeks: Schaffelaarreeks nr.11. - € 6,00

hi16699 Meer dan een weekblad: De geschiedenis van Elsevier / Gerry van der List. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 4,00

hi16703 Het jongste verleden: Parlementaire geschiedenis van Nederland / P.J. Oud. - Assen, 1968. - 7 delen.. - € 30,00

hi16695 Ter herinnering aan Herman van Run 10 september 1918 - 13 juni 2012 / Herman van Run. - Z.p.: z.u., 2012. - Bijdragen van Piet van der Eijk, Erik Jurgens, Harry van Wijnen en de acht columns voor OVT van de VPRO. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl10235 Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace / J.M.H. Berckmans. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000. - € 4,00

nl10232 Guggenheimer koopt een neger / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - € 4,00

nl4697 Majesteit / LOUIS COUPERUS. - Amsterdam: L.J. Veen, 1974. - € 6,00

nl10237 Jeugd-verzen / Frederik van Eeden. - Roermond: J.J. Romen & Zonen, z.j. - € 8,00

nl9038 De helleveeg: De tandeloze tijd 5 / A.F.TH. van der Heijden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 4,00

nl9551 Overgebleven gedichten: (genummerd exemplaar 544/1000 / WILLEM Frederik HERMANS. - Amsterdam: Thomas Rap, 1968. - € 30,00

nl7447 De hoed van tante Jeannot: Taferelen uit de kinderjaren in Brussel / ERIC de KUYPER. - Nijmegen: SUN, 1991. - € 4,00

nl10234 Een revolverschot: (inl. van Leen Huet) / Virginie Loveling. - Amsterdam: Atlas, 1998. - € 4,00

nl10233 Verloren mensen / Mirjam Rotenstreich. - Breda: De Geus, 2013. - € 4,00

nl10231 Roxane: Obsessie voor een Parijse muze / Paul Sieger. - Tielt: Lannoo, 2015. - € 4,00

nl10236 Een "Mariage de raison" / Jeanne Reyneke van Stuwe. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. - Roest, rug beschadigd.. - € 4,00

nl9147 Overvloed Blaakt: Rauwe poëzie / BERND EBBO VISSER. - Z.p: Kontrast, 2007. - € 4,00

nl9330 Gezondheid! / LéVI WEEMOEDT. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2019. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9253 Aantekeningen van een vieze ouwe man / Charles Bukowski. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 5,00

bl9252 De ondergang van de Batavia / Mike Dash. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - € 4,00

bl9255 März: De carriëre van een schizofrene dichter / Heinar Kipphardt. - Nijmegen: SUN, 1988. - € 4,00

bl3160 Op de rand van het verstand / MIROSLAV KRLEZA. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - € 4,00

bl3654 Ademschommel / HERTA MüLLER. - Breda: De Geus, 2010. - € 5,00

bl9254 Verbroken beloftes / Jenny Offill. - Breda: De Geus, 2015. - € 4,00

bl9251 Het watermerk / Sarah Smith. - Amsterdam: De Boekerij, 2001. - € 4,00

bl8543 De dood van Ivan Iljitsj: (nieuwstaat) / LEV TOLSTOJ. - Leiden: Astoria, 2013. - € 6,00


Week 15 2022


Algemeen

al10012 Een hoofdstuk apart: 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 / Erica van Boven. - Amsterdam: Sara/Van Gennep, 1992. - proefschrift. - € 5,00

al10014 Tulpengekte: Over de speculatiegolf die de tulp in 17e-eeuws Nederland veroorzaakte / Mike Dash. - Utrecht: Het Spectrum, 1999. - € 6,00

al10010 De oude heer in Den Haag: De briefwisseling Dr. P.H. Ritter jr. - Willem en Jeanne Kloos (1916- 1949) / Jan J. van Herpen (sam.). - Utrecht: HES, 1986. - met een nawoord door Harry G.M.Prick. - € 5,00

al10011 Oude kinderboeken / Elize Knuttel-Fabius. - Schiedam: Interbook International, 1977. - € 4,00

al853 Een geschiedenis van het lezen / ALBERTO MANGUEL. - Amsterdam: Ambo, 2005. - derde druk. - ingenaaid. - € 10,00

al10013 Het woord gedrukt - Boeken en mensen: Een boek over boeken / Wim J. Simons. - Amsterdam: Wereldbibliotheek-Vereniging, 1986. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp299 De fioretti van Sint Franciscus / SINT FRANCISCUS. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1976. - € 4,00

fp4931 Hildegard: Een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen / ETTY MULDER. - Baarn: Ambo, 1982. - € 5,00

fp4072 Stemmen zien: Reis naar de wereld van de doven / OLIVER SACKS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 4,00

fp5538 En toen wisten we alles: Een pleidooi voor oppervlakkigheid / COEN SIMON. - Amsterdam: Ambo, 2013. - € 6,00

fp3354 Schuldgevoel: Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben / COEN SIMON. - Amsterdam: St. Maand v/d Filosofie, 2013. - € 4,00Kunst

ku7005 Lenya The Legend: A Pictorial Autobiography / David Farneth. - Woodstock & New York: The Overlook Press, 1998. - € 12,00

ku7007 Bags - A selection from The Museum of Bags and Purses: Bags - Bolsos - Sacs / Sigrid Ivo. - Amsterdam: The Pepin Press, 2011. - € 6,00

ku7008 Valentine Prax en Ossip Zadkine: Portret van een kunstenaarshuwelijk / Hans Knap. - Rotterdam: Ad. Donker, 2001. - € 4,00

ku1674 Vorm en betekening: Kunstgeschiedenis, semiotiek, semanalyse / MAGDA VAN MECHELEN. - Nijmegen: SUN, 1993. - € 7,00

ku4520 Christus oudste gewaad: Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst / F. VAN DER MEER. - Baarn: Ambo, 1989. - In de reeks Bronnen van de Europese cultuur. - € 10,00

ku5373 Beeldenstorm 2: Close-ups van kunst uit Nederlandse musea / HENK VAN OS. - Amsterdam: A'dam University Press, 1998. - € 4,00

ku7006 Beeldenstorm: Cose-ups van kunst uit Nederlandse musea / Henk van Os. - Amsterdam: University Press, 1997. - € 4,00

ku5306 Johannes Vermeer / ARTHUR K. WHEELOCK JR. (red.). - Zwolle: Waanders, 1995. - Catalogus Mauritshuis-tentoonstelling. - gebonden versie. - € 10,00Geschiedenis

hi3413 Tussen Keulen en Parijs: Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld / F.L. BASTET. - Amsterdam: Em. Querido, 1990. - € 8,00

hi16693 Het imaginaire verleden: Beeldende kunst en geschiedschrijving / Piet Buunk. - Kampen: Kok Agora, 1994. - proefschrift. - € 4,00

hi6692 En zo gaat vroeger voorbij.. / JAC. GAZENBEEK. - Barneveld: St. Jac. Gazenbeek, 1996. - € 4,00

hi853 Bijdragen en mededelingen: Deel LXXVII (1986) / VERENIGING GELRE. - Arnhem: Vereniging Gelre, 1986. - € 7,00

hi9722 Oud-Achterhoeksch boerenleven: Het gehele jaar rond / H.W. HEUVEL. - Deventer: Ankh-Hermes, 1973. - ill.: J.H. Persijn. - € 6,00

hi16694 Tussen salon en souterrain: Gouvernantes in Nederland 1800-1940 / Greddy Huisman. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - € 5,00

hi2772 De bokswedstrijd: Overleven in Auschwitz / PAUL STEINBERG. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2001. - € 6,00

hi5809 De monumenten van Middelburg / W.S. UNGER. - Maastricht: Leiter-Nypels, 1943. - 2e herziene druk. - geen stofomslag aanwezig. - € 10,00

hi16692 Angst: Trump in het Witte Huis / Bob Woodward. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 5,00Nederlandse literatuur

nl8696 Kruistochten / STEFAN BRIJS. - Amsterdam: Atlas, 1998. - € 4,00

nl6020 De geruchten / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - € 4,00

nl10229 Otto Weiniger of Bestaat de jood? / Marek van der Jagt. - : St. Maand van de Filosofie, 2005. - € 2,00

nl1276 De markiezin / CHARLOTTE MUTSAERS. - Vianen: ECI, 1989. - € 4,00

nl10226 Vrij man: Het leven van Menno Molenaar / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Augustus, 2012. - € 4,00

nl10230 Taboe en televisie: Novellen / Michele Ondei. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols/J.-P. Barth, 1962. - € 3,50

nl10224 De nieuwe man / Thomas Rosenboom. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 4,50

nl10228 De bewaker / Peter Terrin. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - € 4,00

nl1188 Hartgespan / VICTOR WESTHOFF. - : Kon. Ned. Natuurhist. Vereniging, 1992. - € 4,00

nl10227 Planten-ego: (in ringband) / Victor Westhoff. - bijeengebracht door Nettie Westhoff-de Joncheere, 2010. - € 3,00

nl6418 Het zatte hart: In de reeks: Kaleidoscoop No.12 / KAREL van de WOESTIJNE. - Maastricht: A.A.M. Stols, z.j. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9250 De maanden onzer jaren: (vert. door Dolf Verspoor) / Folgore da San Gimignano. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1958. - omslag en vignetten van R.D.E. Oxenaar. - € 4,00

bl3744 Leven & lot / VASILI GROSSMAN. - Amsterdam: Balans, 2008. - € 8,00


Week 14 2022


Algemeen

al10002 De Beetscollectie te Leiden - Inventaris van papieren en drukken uit het beziit van Nicolaas: Beets (1814-1903) in de Bibliotheek van de Mij der Nederlandse Letterkunde / André Bouwman (sam.), Ellen Krol. - Leiden: Universiteitsbibliotheek, 2003. - Ingeleid door Peter van Zonneveld. - € 10,00

al10001 Hieronymus van Alphen / P.J. Buijnsters. - Assen: Van Gorcum & Comp., 1973. - € 8,00

al10006 Slagen op het ijs: Schaatsherinneringen / Bram Buruma (red.). - Amsterdam: K.J. Bos, 2000. - € 6,00

al10008 Schaken: Leerboek voor beginnende en gevorderde spelers: Nederlandse bewerking van Dr. M. Euwe / J.R. Capablanca, M. Euwe. - Amsterdam: "Kosmos", 1936. - € 5,00

al10007 Bundels van het Nieuwe Millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie / Jeroen Dera (red.), Carl De Strycker (red.). - Nijmegen: Vantilt|PoëzieCentrum, 2018. - Nieuwstaat. - € 7,00

al10005 Kritieken: (In: Verzamelde Werken van L. van Deyssel) / L. van Deyssel. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j. - € 6,00

al10004 Beschouwingen en kritieken: (In: Verzamelde Werken van L. van Deyssel) / L. van Deysssel. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j. - € 6,00

al10000 van Dale - Idioom woordenboek: Verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden / Hans de Groot (red.). - Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1999. - € 15,00

al9999 Huizinga's Spreekwoorden en Gezegden: Herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels / A. Huizinga. - Baarn: Tirion, 1994. - € 10,00

al9217 Stemmen op schrift: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 / FRITS VAN OOSTROM. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - € 15,00

al10003 Rupert A Bear's Life / George Perry, Alfred Bestall. - London: Pavilion, 1985. - € 8,00

al10009 Felix Timmermans: Mens, Schrijver, Schilder, Tekenaar / Julien van Remoortere et al. - Antwerpen: Mercatorfonds, 1972. - in cassette. - € 25,00

al8277 Louis Couperus en L.J. Veen: Bloemlezing uit hun correspondentie / H.T.M. VAN VLIET. - Utrecht: Veen, 1987. - € 8,00Filosofie en psychologie

fp7316 Bedrog & onbenul: Onderwijs & besluitvorming / Jan Blokker. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - € 3,00

fp7315 Middeleeuws "verlicht" Christendom: Kerkhistorische achtergronden van een anoniem vraaggesprek met meester Eggaert / C.C. de Bruin. - Leiden: Brill, 1956. - Rede t.g.v. aanvaarding hoogleraarschap. - € 4,00

fp7178 Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven / Wil Derkse. - Tielt: Lannoo, 2003. - € 6,00


Geschiedenis

hi16684 Rond de bollen: een terugblik op .. / Herman van Amsterdam. - Sassenheim: Lokaal Boek, 1994. - € 10,00

hi2577 De historie van Zieuwent / JAN BOEKELDER, Raymond BOEKELDER. - Zieuwent: Rabobank, 1987. - € 20,00

hi16688 In liefde en Rechtvaardigheid: Het dagboek van Marga Klompé 1948-1949 / Erik Borgman (red.) et al.. - Hilversum: Verloren, 2012. - € 5,00

hi16690 Verdiept verleden: Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse baggerindustrie / Bram Bouwens, Keetie Sluyterman. - Amsterdam: Boom, 2010. - in cassette. - € 10,00

hi16689 Amsterdam: Gids met platen - Houtsneden naar teekeningen / Joh. Braakensiek, et al.. - Amsterdam: Van Holkema, 1883. - € 6,00

hi9461 Als een baken in het dorp: 350 jaar hervormde gemeente te Loenen (Veluwe) 1653-2003 / L.C. BULENS, H.A.M. UMMELS. - Loenen: Kerkenraad Hervormde Gemeente, 2003. - € 6,00

hi3688 De Ooij / MONIQUE BULLINGA, Piet OFFERMANS (red.). - Nijmegen: Bandijk Boeken, 1993. - € 15,00

hi16673 Mijn Poolse huis: Vakanties naar Auschwitz / Dore van Duivenbode. - Breda: De Geus, 2019. - € 5,00

hi1117 Bronkhorst: Korte historie van stad en heerlijkheid / E.J. VAN EBBENHORST TENGBERGEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1981. - € 3,00

hi16672 Een vrijgevochten doorzetter: 15.000 kilometer te voet door Europa (1934-1937) / Ab ter Haar. - Zutphen: Walburg Pers, 2006. - € 10,00

hi3850 Stoomgemaal De Tuut: Een monument van gemeenschapszin / LEO ten HAG et al. - Z.p.: Baet en Borgh, z.j. - In de reeks: Tweestromenlandreeks nr. 34. - € 15,00

hi4079 Nijmeegse straten en hun oorsprong / GERRIT-JAN HENDRIKS. - Nijmegen: Janssen, 1987. - € 6,00

hi16463 Al wat in boeken steekt: Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO / Jan J. van Herpen. - Zutphen: Terra, 1982. - € 8,00

hi16691 Benauwde veste: Drie studies over het verleden van Nijmegen / J.A.M van 't Hooft, et al.. - Nijmegen: Numaga, 1964. - Overdruk uit Numaga, jaargang XI, NO.2. - € 8,00

hi16687 Strijdbaar & omstreden: Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen / Gert van Klinken. - Amsterdam: Boom, 2006. - € 10,00

hi7975 De oorlog die langer duurde: Een gevangenschap in Rusland 1945-1949 / RUDOLF MAAS. - Amsterdam: Boom, 2007. - € 6,00

hi16685 The illustrated Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela / Nelson Mandela. - Little, Brown, 2003. - € 8,00

hi2498 Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795 / G. PIKKEMAAT. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1963. - € 8,00

hi3290 Nijmegen in prenten / J.A. SCHIMMEL, H. DE HEIDEN. - Nijmegen: Vroom & Dreesmann, z.j. - 2e druk herzien door H.G.M. de Heiden. - € 10,00

hi5694 Politiek in 30 seconden: De belangrijkste theorieën en stellingen uit de geschiedenis van de politiiek / STEVEN L. TAYLOR. - Kerkdriel: Librero, 2013. - € 4,00

hi16683 Waalwijk / Frans Vercauteren (red.), et al.. - Waalwijk: gemeente Waalwijk, 2003. - Werkgroep Geschiedenis van de Stichting Waalwijk 700. - € 15,00

hi1658 Een geestdriftig Nederlander: Johannes van den Bosch / J.J. WESTENDORP BOERMA. - Amsterdam: Em. Querido, 1950. - € 5,00

hi16663 De "Bibliothèque choisie" van Jean Le Clerc (1657-1736): Een Amsterdams gelerdentijdschrift uit de jaren 1703-1713 / Guus N.M. Wijngaards. - Amsterdam / Maarssen: APA-Holland Univ.Pers, 1986. - with a summary in English. - € 7,00

hi16686 Op weg naar tachtig jaar oorlog: Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond / J.J. Woltjer. - Amsterdam: Balans, 2012. - Over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand. - € 12,00


Nederlandse literatuur

nl5905 Verzamelde gedichten / IDA GERHARDT. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1980. - geen fraaie omslag. - € 20,00

nl8433 De omweg naar Santiago / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: Atlas, 2003. - € 6,00

nl8670 Vermeulen Krieger: In de reeks: Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen / W.A. van REES. - Leiden: Gualth. Kolff, 1881. - € 8,00

nl7136 De nieuwe man / THOMAS ROSENBOOM. - Amsterdam: Em. Querido, 2005. - € 6,00

nl8662 Publieke werken / THOMAS ROSENBOOM. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - € 10,00

nl10222 Vriend van verdienste / Thomas Rosenboom. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 6,00

nl8663 Koude oorlog aan de IJssel: Roman in brieven / A.L. SNIJDERS, E. HARTEVELD. - Z.p: AFdH, 2013. - nieuwstaat. - € 10,00

nl2565 De bloedende trein: Verhalen / BOD DEN UYL. - Amsterdam: Em. Querido, 1980. - € 4,00

nl382 De ontwikkeling van een woede: Verhalen / BOB DEN UYL. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - € 4,00

nl4012 Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam: Verhalen / BOB DEN UYL. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - € 4,00

nl2288 Schrijvers worden misbruikt: En andere aanklachten / BOB DEN UYL. - Nijmegen: Vriendenlust, 1987. - € 3,50

nl10223 Warm, Rood, Nat & Lief / Leo Vroman. - Amsterdam: Contact, 1994. - € 6,00

nl10221 Fortuna's kinderen: een trans-atlantische familiekroniek / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Hollands Diep, 2021. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9248 "Du musst versuchen, auch den Schweigenden zu hören": Briefe an Diet Kloos-Barendregt: Handschrift-Edition-Kommentar / Paul Celan. - Frankfurt: Suhrkamp, z.j. - € 10,00

bl6553 Kanonnevoer: gevolgd door Het notitieboekje van kurassier Destouches / LOUIS-FERDINand CéLINE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - € 4,00

bl5305 Reis naar het einde van de nacht / Louis Ferdinand Céline. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1968. - € 10,00

bl4087 Madame Bovary: Provinciaalse zeden en gewoonten (vert. H. van Pinxteren) / GUSTAVE FLAUBERT. - Utrecht: Veen, 1987. - € 8,00

bl6787 Alles is ijdelheid / CLAIRE GOLL. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-Domein, 1978. - Privé-Domein nr. 44. - € 8,00

bl9249 The Poems of Sir Walter Raleigh: with those of Sir Henty Wotton and other courtly poets from 1540 to 1650 / J. Hannah. - London: George Bell and Sons, 1885. - € 4,00

bl1803 The old man and the sea / Ernest HEMINGWAY. - London: Jonathan Cape, 1966. - met commentaar. - € 3,00

bl9247 Kleur komt nooit alleen: Gedichten / Antje Krog. - Amsterdam: Podium, 2002. - € 6,00

bl9245 De liefdesbrief / Lucinda Riley. - Haarlem: Xander, 2021. - € 7,00

bl657 Austerlitz / W.G. SEBALD. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 7,50

bl9246 De natuurlijke historie van de verwoesting / W.G. Sebald. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - € 6,00

bl9193 Clara en Nora / Richard B. Wright. - Breda: De Geus, 2003. - € 5,00


Week 13 2022


Algemeen

al9715 A Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon an new plan: In three Volumes / Encyclopaedia Britannica. - n.p, n.y. - Facsimile van oorspronkelijke uitgave 1771. - € 100,00

al9994 Amerigo Amerigo / Bibi Dumon Tak, Typex (ill.). - Amsterdam: Blue in Green, 2010. - deel 3 in serie Douwe Egberts Sinterklaasboeken. - € 3,00

al9997 Nieuwe nonchalante notities / Jacques Gans. - Amsterdam: C.P.J. van der Peet, 1954. - € 4,00

al9996 Nonchalante notities / Jacques Gans. - Maastricht: Leiter-Nypels, 1953. - € 6,00

al4867 De visioenen van Hadewijch: vertaling & kommentaar Paul Mommaers / HADEWIJCH, P. MOMMAERS. - Nijmegen: B. Gottmer, 1979. - In de reeks: Spiritualiteit deel 15. - € 5,00

al9998 De tuinengids van Nederland: Bezoekersgids en vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland / Carla S. Oldenburger-Ebbers. - Rotterdam: De Hef, 1989. - € 5,00

al9995 De klonen van Kick Wilstra: Een boek over strips, voetbal en HFC Haarlem / Joost Pollmann, Johan Tempelaar. - 'Roodbroek'- Jubileumboeken HFC Haarlem, z.j. - € 5,00

al9849 Etymologisch woordenboek: De herkomst van onze woorden / P.A.F. van Veen , Nicoline van der Sijs. - Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1997. - als nieuw. - € 15,00

al9992 Eenheid in verscheidenheid: Over de werkwijze van Louis Couperus / H.T.M. van Vliet. - Amsterdam: L.J. Veen, 1996. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7314 Je borsten zijn zoeter dan wijn: Commentaar op Hooglied / Expositio in Canticum canticorum / Gregorius de Grote. - Budel: Damon, 2007. - Tweetalig. - nieuwstaat. - € 8,00

fp228 Spinoza en het spinozisme: Een inleiding / PIERRE-FRANC MOREAU. - Budel: Damon, 2004. - € 10,00Kunst

ku6999 Paulus van Vianen: Tekeningen van een zilversmid / teréz Gerszi. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1983. - € 10,00

ku7004 Herinneringen en mededeelingen van eenen Landschapschilder: met platen / B.C. Koekkoek. - Schiedam: Interbook International, 1982. - € 15,00

ku7001 morgen gemaakt: Kunstenaars en fotografie in het huidige 'fin de siècle' / Margriet Kruyver (sam.), et al.. - Arti et Amicitiae, 1993. - € 4,00

ku7003 Zonder muziek is het leven onnodig: Henriëtte Bosmans [1895-1952], een biografie / Helen Metzelaar. - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - potlood. - € 8,00

ku6998 Heyboer: Een biografische speurtocht / Bert Nijmeijer. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2012. - nieuwstaat. - € 8,00

ku7002 Barend Cornelis Koekkoek [1803-1862]: Prins der Landschapschilders / Angelika Nollert. - Zwolle: Waanders, 1997. - € 12,00

ku7000 Hart tegen hart: Rock'n Roll-ontmoetingen / Leon Verdonschot. - Amsterdam: Thomas Rap, 2005. - € 6,00

ku961 Reclams Kammermusikführer / ARNOLD WERNER-JENSEN. - Stuttgart: Philipp Reclam, 1997. - Mit 560 Notenbeispielen. - Zwölfte Auflage. - € 8,00Geschiedenis

hi5126 Met het oog op de dood: Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden / PHILIPPE ARIES. - Amsterdam: Wetensch. Uitg., 1975. - € 4,00

hi5861 Van Heilig Woud tot Heilig Land: De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving / JAN BARENDSEN et al. - Utrecht: Matrijs, 2000. - € 15,00

hi1534 Nijmegen: Vroeger en Nu / J.M.G.M. BRINKHOFF, W.J. PANTUS. - Bussum: Fibula - Van Dishoeck, 1983. - 2e geheel herziene druk. - € 5,00

hi16678 If I Lived My Life Again / Winston S. Churchill, Jack Fishman (sam.). - London: W.H. Allen, 1974. - € 6,00

hi16681 The Survival of Charles Darwin: A Biography of a Man and an Idea / Ronald W. Clark. - New York: Random House, 1984. - € 8,00

hi843 Kleine historie van Zutphen / M.M. DOORNINK-, HOOGENRAAD. - Zutphen: Van Somenren & Ten Bo, 1992. - € 4,00

hi4728 Revolutionair Rusland 1891-1991: Een geschiedenis / Orlando Figes. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014. - € 5,00

hi6126 De kogel door de kerk?: De Opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609 / S. Groenveld, et al. (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1979. - € 8,00

hi16010 Een devote brug naar barmhartigheid: Nijmegen en zijn Broederschappen / Aafje Groustra et al.. - Nijmegen: Museum De Stratemakerstoren, 2011. - € 5,00

hi16679 Churchill / Sebastian Haffner, Max de Metz (vert.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1980. - € 3,50

hi5282 Santiago de Compostela: Pelgrims door de eeuwen heen / J. van HERWAARDEN (red.). - Utrecht: HES Uitgevers, 1985. - € 10,00

hi16670 Kind, beloof me dat je de kogel kiest: Duitsland 1945 en de ondergang van gewone mensen / Florian Huber. - Amsterdam: Hollands Diep, 2016. - Als nieuw. - € 7,00

hi16682 Die Weimarer Republik / Eberhard Kolb. - München: R. Oldenbourg, 1984. - Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Band 16. - € 4,00

hi7433 Vergankelijkheid en continuïteit: Opstellen over geschiedenis / E.H. KOSSMANN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - € 4,00

hi16674 het verborgen leven van Otto Frank: De biografie / Carol Ann Lee. - Amsterdam: Balans, 2002. - € 10,00

hi16675 Pluk rozen op aarde en vergeet mij niet: Anne Frank 1929-1945 / Carol Ann Lee. - Amsterdam: Balans, 1998. - € 10,00

hi477 Hannibals tocht over de Alpen / LIVIUS. - Bussum: Fibula - Van Dishoeck, 1972. - In de reeks: Fibula Klassieke reeks 5. - vertaling W.P. Theunissen. - € 6,00

hi6446 De levens van Jan Six: Een familiegeschiedenis / Geert Mak. - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - Beperkt potlood. - € 6,00

hi16655 Kosovo: A short History / Noel Malcolm. - London: Macmillan, 1998. - € 7,00

hi16658 Het liberalisme in Nederland: Schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw / K.E. van der Mandele. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1933. - € 7,00

hi1758 Mussert: Een politiek leven / Jan Meyers. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - stickerbeschadiging. - € 4,00

hi7501 Das ist Hilversum / CAS OORTHUYS, G. STUIVELINg. - Amsterdam: Contact, z.j. - Photos von Cas Oorthuys, Text von Garmt Stuiveling. Duitse tekst. - € 6,00

hi1672 Patriotten en bevrijders: Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 / Simon Schama. - Amsterdam: Agon, 1989. - € 4,00

hi16661 Levens der Romeinse keizers: Julius Caesar / Augustus Tiberius / Gaius Suetonius Tranquilius. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968. - In de reeks: Klassieke Curiosa nr. 17. - € 8,00

hi16680 De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal / Guy Verhofstadt. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - € 4,00

hi16676 De kleine moeder van Bergen-Belsen: Hoe een veertienjarig meisje het concentratiekamp wist te overleven / Hetty Verolme. - Utrecht: Omniboek, 2014. - € 5,00

hi16517 Selma: Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao / Carolijn Visser. - Amsterdam: Augustus, 2016. - € 5,00

hi16671 Ook al voelt men zich gewond: De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 / Sander van Walsum. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - € 8,00

hi16669 Het lege land: De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 / Auke van der Woud. - Amsterdam: Olympus, 2004. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl10213 Objectief brevier / Henri Bruning. - Roermond en Maaseik: Romen & Zonen, 1957. - € 7,00

nl10216 De perfecte koppijn / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus, 2007. - € 5,00

nl4621 Hart zonder land: (ill. Charles Eyck) / ALBERT HELMAN. - Utrecht: De Gemeenschap, 1931. - ietwat roest. - € 8,00

nl10220 Romans: Deel II v/d Verzamelde werken / J. van Oudshoorn. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - € 7,00

nl693 Vaderland in de verte: Historische roman / Annie Romein-Verschoor. - Amsterdam: Em. Querido, 1955. - € 4,00

nl10218 De Katjangs / J.B. Schuil. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1987. - € 3,00

nl10215 Het Grauwse Diep: Toneelstuk in drie bedrijven (omslagill.: Peter Vos) / Leo Vroman. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - € 3,50

nl1048 Acte van verlating / LéVI WEEMOEDT. - Amsterdam: Ad. Donker, 1988. - € 3,50


Buitenlandse literatuur

bl9238 Fabels / Aisopos. - Nijmegen: Sun, 1997. - selectie, inl en vert.: Hein L. van Dolen. - In de reeks: Sapientia. - € 6,00

bl363 Niet begeerde reis naar Siberië / A. AMALRIK. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1974. - € 4,50

bl9239 The Days of the Consuls / Ivo Andric. - Beograd: Dereta, 2003. - € 10,00

bl6427 A son of the circus / JOHN IRVING. - New York: Random House, 1994. - potlood. - € 6,00

bl9242 A Change of Tongue / Antje Krog. - Johannesburg: Random House, 2003. - € 8,00

bl9244 Plays and Poems / Christopher Marlowe. - London: Everyman's Library, 1963. - € 4,00

bl9237 De klerk Bartleby: Een verhaal van Wall Street / Herman Melville. - Amsterdam: Atheneum, 2016. - Ill.: Charlotte Schrameijer. - € 7,00

bl6645 The Plot Against America / Philip Roth. - Boston-New York: Houghton Mifflin Company, 2004. - € 8,00

bl6347 The little friend / DONNA TARTT. - London: Bloomsbury, 2002. - € 8,00

bl9243 The Father Christmas Letters / J.R.R. Tolkien. - London: George Allen & Unwin, 1976. - € 15,00


Week 12 2022


Algemeen

al664 Vormen van imitatie: Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur / W.J.M. BRONZWAER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969. - € 4,00

al8699 Milena, de vriendin van Kafka / M. BUBER-NEUMANN. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1985. - € 8,00

al9976 De leesomgeving: Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten / Aidan Chambers. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - € 4,00

al9975 Vertel eens: Kinderen, lezen en praten / Aidan Chambers. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - € 4,00

al9977 De verwarde cavia: Kantooravonturen / Paulien Cornelisse. - Z.p.: eigen beheer, 2016. - € 4,00

al229 Over de Psalmen: Een inleiding tot hun betekenis en geest / PIUS DRIJVERS. - Utrecht: Het Spectrum, 1956. - Met een voorwoord van W.K.M. Grossouw. - € 6,00

al9973 Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw / Joop van der Horst, Kees van der Horst. - Den Haag/Antwerpen: Sdu / Standaard, 2000. - Als nieuw. - € 10,00

al9991 Oogwenk: Een genderblik op huisartsenzorg / Toine Lagro-Janssen. - Nijmegen: In de Walvis, 2013. - € 4,00

al9974 Leenwoordenboek: De invloed van andere talen op het Nederlands / Nicoline van der Sijs. - Den Haag / Antwerpen: Sdu / Standaard, 1996. - Als nieuw. - € 15,00

al9990 Onder de blauwe oneindigheid: De vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk / Bart Slijper. - Amsterdam: Bert Bakker, 2010. - € 4,00

al8640 Russische leerboek / CHARLES B. TIMMER. - Haarlem: H. Stam, 1953. - tweede, vermeerderde en herziene uitgave. - € 8,00

al9993 Billie Boem: De dapperste cowboy van het Wilde Westen / Hennie Vaessen (tekst + ill.). - Velp: Coöperatie Vereniging van Opticiens, z.j. - € 3,00

al4850 Boonboek: Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook: documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje / Julien Weverbergh, Herwig Leus. - Z.p.: Paris/Manteau, 1972. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7311 Rekenschap van het Geloof (Latijnse tekst + vertal. + annot.): Antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen / Thomas van Aquino, Henk Schoot (vert.). - Zoetermeer: Meinema, 2003. - € 4,00

fp7310 Paulus: Onze liefste vijand / Karen Armstrong. - Amsterdam: Hollands Diep, 2015. - € 5,00

fp7176 Filosofen van deze tijd / Maarten Doorman (sam.), Heleen Pott (sam.). - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 8,00

fp7312 Het begin van alle dingen: Natuurwetenschap en religie / Hans Küng. - Kampen: Ten Have, 2008. - € 5,00

fp7313 Het Jodendom: Wezen, geschiedenis en toekomst / Hans Küng. - Kampen: Ten Have, 2012. - €

fp2993 Het kwaad denken: Een andere geschiedenis van de filosofie / SUSAN NEIMAN. - Amsterdam: Boom, 2004. - Beperkt potlood. - € 8,00

fp7307 Het heilige: Over het irrationeele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationeele / R. Otto. - Amsterdam: Seyffardt, 1928. - € 15,00

fp3823 De grot van de nimfen: Over een passage uit de Odyssee van Homerus / PORPHYRIUS. - Baarn: Ambo, 1984. - € 5,00

fp2109 Het zijn en het niet: Proeve van een fenomenologische ontologie / JEAN-PAUL SARTRE. - Rotterdam: Lemniscaat, 2003. - nieuwstaat. - € 40,00

fp7308 Spiritualiteit: Vormen, grondslagen, methoden / Kees Waaijman. - Gent / Kampen: Carmelitana / Kok, 2000. - Beperkt potlood. - € 15,00


Kunst

ku6431 Klein Vademecum van Grote Cultuurdragers uit Binnen- en Buitenland / MARTIN VAN AMERONGEN, EMO VERKERK. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2000. - portretten van Emo Verkerk. - € 10,00

ku6997 Mackintosh Architecture: the Complete Buildings and Selected Projects / Jackie Cooper. - london: Academy Editions, 1984. - € 7,00

ku6695 De kunst van de 20ste eeuw / Harm Damsma et al. (vert.). - Bussum: THOTH, 1996. - gebonden versie. - € 10,00

ku6993 The Encyclopedia of Arts and Crafts / Wendy Kaplan. - London: Grange Books, 1998. - € 7,00

ku2215 Wagner en ik: (met CD, nieuwstaat / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006. - € 8,00

ku6992 Photography annual of the Netherlands 4 / Ronald Kraayeveld (sam.). - Amsterdam: BIS, 1993. - € 8,00

ku2483 The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry / JEAN LONGNON, R. CAZELLES. - London: The Wellfleet Press, 1969. - € 20,00

ku6996 Rememberoing Charles Rennie Mackintosh: An illustrated Biography / Alistair Moffat, Colin Baxter. - Lanark: Colin Baxter Photography, 1989. - € 10,00

ku6995 Aardse schoonheid, hemelse kunst: Kunst van de islam / Michail B. Piotrovski, John Vrieze (red.). - Blaricum: V+K Publishing/Inmerc, 1999. - € 15,00

ku6994 Christelijke symboliek en iconografie / J.J.M. Timmers. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1974. - € 10,00


Geschiedenis

hi2732 O, roemrijke Jacobus - Bescherm uw volk: Pelgrimsgids naar Santiago / JAN VAN HERWAARDEN. - Amstelveen: Luyten, 1983. - € 5,00

hi16659 Een Amsterdammer naar Parijs in 1778: Reisverslag van de koopman Jacob Muhl / H.A. Höweler. - De Walburg Pers, 1978. - Jubileumuitgave van der WERKGROEP 18e eeuw bij het tienjarig bestaan. - € 4,00

hi3080 Gespannen stilte: De Patriotten en het einde van de Republiek 1780-1795 / J.G. KIKKERT. - Houten: De Haan, 1987. - € 4,00

hi16660 Het protestantse réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 / M. Elisabeth Kluit. - Amsterdam: Paris, 1970. - € 8,00

hi16656 Kosovo: Verslag van een oorlog / Michel Maas. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - € 4,00

hi16664 De Bataafse omwenteling en het recht: La Révolution Batave et le Droit / O. Moorman van Kappen, E.C. Coppens (red.). - Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1997. - In de reeks: Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut, nr.39. - € 5,00

hi2852 Memoriale: Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw / HERMAN PIJFERS, JAN ROES (sam.). - Zwolle: Waanders, 1996. - € 10,00

hi16650 Sarajevo: The Wounded City / Miroslav Prstojevic. - Ljubljana / Sarajevo: DAG Grafika / Ideja, 1994. - € 10,00

hi16657 Staatshoofd en ministers: Nederlands Constituele Monarchie historisch-staatsrechtelijk belicht / E. van Raalte. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1971. - € 7,00

hi16649 Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië: Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland / Remco Raben (red.). - Zwolle: Waanders, 1999. - € 8,00

hi16662 Nicholas & Alexandra: The Last Imperial Family of Tsarist Russia / George Vilinbakhov. - Harry N. Abrams, 1998. - € 8,00

hi3359 Operatie Market Garden I: 101e en 82e Amerikaanse Airborne Divisie: Eindhoven Best Son Breugel Eerde Veghel Grave Groesbeek Overasselt Nijmegen / L.P.J. VROEMEN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1990. - In de reeks: Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. - € 6,00

hi16654 Seasons in Hell: Understanding Bosnia's War / Ed Vulliamy. - London: Simon & Schuster, 1994. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl6599 Verzamelde gedichten / J.C. Bloem. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1965. - € 8,00

nl9055 De ontmoeting / ANTOON COOLEN. - 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - papieren omslag met flappen. - Gehele oplage voor de oprichting van een gedenkteken voor de schrijver. - € 7,00

nl10217 Lucifer onder de Linden / Hans Croiset. - Amsterdam: Cossee, 2010. - € 6,00

nl1691 Soevereine actrice: Verhalen / Kester FRERIKS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 4,00

nl5415 Akbar: Een oostersche roman / P.A.S. van Limburg Brouwer. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907. - € 6,00

nl10212 Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes: Naar de eerste druk van 1708 / H. Smeeks, P.J. Buijnsters (inl.). - Zutphen: W.J. Thieme, z.j. - (Klassiek Letterkundig Pantheon 212). - € 6,00

nl10211 Dagboek 1977-1978 / Frida Vogels. - Amsterdam: Van Oorschot, 2014. - € 10,00

nl904 God en Godin: (omslagill.: Peter Vos) / Leo VROMAN. - Amsterdam: Em. Querido / Boekvink, 1967. - € 3,00

nl8409 Voorgrond, achtergrond: Toneelstuk met film, in drie bedrijven: (omslagill.: Peter Vos) / Leo VROMAN. - Amsterdam: Em. Querido, 1969. - in opdracht Holland Festival. - € 4,00

nl10214 Brieven uit Brooklyn / Leo Vroman. - Amsterdam: Querido, 1975. - € 5,00

nl10205 Verzamelde liedjes en gedichten van vroeger / Willem Wilmink. - Amsterda: Bert Bakker, 1999. - Als nieuw. - € 15,00


Buitenlandse literatuur

bl6577 More die of heartbreak / SAUL BELLOW. - London: Alison Press Book/Secker & Warburg, 1987. - € 8,00

bl9235 Him with his Foot in his Mouth ans Other Stories / Saul Bellow. - London: Alison Press Book/Secker & Warburg, 1984. - € 7,00

bl9234 Werken en Dagen - een leerdicht uit omstreeks 700 v. Chr.: De Wedstrijd tussen Homerus en Hesiodus - Een literaire legende uit de 2e e.n.Chr. / Hesiodus, W. Kassies (vert.). - Leiden: Stichting Dimensie, 1989. - € 7,00

bl7772 De gouden pot: (18e eeuw) / E.T.A. HOFFMANN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968. - € 4,00

bl5682 Kleur komt nooit alleen: Gedichten / ANTJIE KROG. - Amsterdam: Podium, 2002. - € 7,00

bl9233 Fantasia of the Unconscious and: Psychoanalysis and the Unconscious / D.H. Lawrence. - London: Heinemann, 1961. - € 6,00

bl9231 Leven als ambacht: Dagboeken en brieven / Cesare Pavese. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 20,00

bl9236 Indignation / Philip Roth. - London: Jonathan Cape, 2008. - € 8,00

bl9232 The Image & Other Stories / Isaac Bashevis Singer. - New York: Farrar Straus Giroux, 1985. - € 8,00


Week 11 2022

Algemeen

al9987 Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw: (Clara Feyona van Sytzama) / Seerp Anema. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1921. - € 7,00

al9980 Vrank en Vrij / R.P.L. Arpots. - Nijmegen, 1990. - proefschrift, beperkt potloodgebruik. - € 7,00

al9984 Nijmeegse colleges / W.J.M.A. Asselbergs. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1967. - € 8,00

al9979 Vondel / A.J. Barnouw. - Tjeenk Willink & Zoon: Haarlem, 1926. - € 6,00

al9989 Prisma van de symbolen: Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard / Hans Biedermann. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - € 3,00

al9981 Vondel in Leiden: Rede bij aanvarding van hoogleraarschap te Nijmegen / J. Bosmans. - Utrecht/Assen: Het Spectrum/Van Gorcum, 1991. - € 4,00

al5764 Simon Vestdijk en Lahringen: De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans / NOL GREGOOR. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - € 8,00

al9985 Tarte tatin: De beste recepten van de Franse patissier / Ginette Mathiot. - Bussum: Van Dishoeck, 2014. - € 10,00

al9978 John Barth: An Introduction / David Morrell. - The Pennsylvania State University, 1976. - € 6,00

al9262 Selected letters 1907-1941 / EZRA POUND. - London: Faber and Faber, 1982. - € 6,00

al9982 Jacob Cats in Dordrecht: Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636 / H. Smilde. - Groningen: Wolters, 1938. - € 7,00

al9988 Het ingeklonken lied: De poëzie van Ida Gerhardt / Jan van der Vegt. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1980. - € 6,00

al1237 Astrologie en wetenschap: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie / S. VESTDIJK. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp6504 De troost van de filosofie / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00

fp7295 Peerke Donders: Schering en inslag van zijn leven / J.L.F. Dankelman. - Hilversum: Gooi en Sticht, 1982. - € 5,00

fp5860 Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven / WIL DERKSE. - Tielt: Lannoo, 2000. - gesigneerd. - € 7,00

fp7301 Die religionsphilosophie Kants: Geschichtlich dargestellt und kritisch-systematisch gewordigt / Bernhard Jansen. - Berlin und Bonn: Ferd. Dümmlers, 1929. - € 6,00

fp7309 Altijd troosten: Een nieuwe bloemlezing van zijn columns in Medisch Contact / Bert Keizer. - Utrecht: Medisch Contact, 2016. - € 6,00

fp5718 Zicht op Spinoza: Twintig tijdschetsen / W.N.A. KLEVER. - Amsterdam: Heuff/Thesis, 1994. - € 4,00

fp7299 Inwiefern sind Sprachspiele Spiele?: Zu Wittgensteins therapeutischer Denkpraxis / Lars Leeten. - Hildesheim: Universität Hildesheim, 2010. - In der Reihe Euphrantika III. - 37/100. - € 4,00

fp7306 Waarom vrouwen seks hebben: Van avontuur tot wraak en alles daartussenin / Cindy Meston, David Buss. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009. - € 6,00

fp7300 Terug naar de Sinaï: Het Jodendom vanuit feministisch perspectief / Judith Plaskow. - Amersfoort/Leuven: De Horstink, 1992. - € 7,00

fp4518 Kerngedachten van Spinoza / FERD. SASSEN. - Roermond: J.J. Romen, 1967. - € 3,50

fp7282 Gott - das Nichtandere: Untersuchungen zum metaphysischen Grunde bei Nikolaus von Kues / Gerhard Schneider. - Münster: Aschendorff, 1970. - Buch IV in Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft. - € 6,00Kunst

ku6990 Reading "Rembrandt": Beyond the World-Image Opposition / Mieke Bal. - Cambridge: University Press, 1991. - € 10,00

ku5699 Jong Nederland: "Adorabele rotzakken" 1947-1987 / ED van der ELSKEN, A. de Swaan (vrwrd.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 15,00

ku6989 De grote verwondering: Glas-in-loodramen van Ted Felen / Reggy Havekes-van Creij. - 's-Gravenhage: Kemper Conseil, 2013. - nieuwstaat. - € 25,00

ku6987 Vrouwen, ruiters en kardinalen: De beeldhouwkunst van Marino Marini en Giacomo Manzù / Feico Hoekstra et al. (red.). - Zwolle: Waanders, 2009. - € 10,00

ku6991 De keuze van Janine Jansen: 22 prominenten over hun mooiste klassieke muziekstukken aller tijden / Janine Jansen et al. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009. - € 4,00

ku6986 Hoe was je dag, schat? / Peter van Straaten. - Amsterdam: De Harmonie, 2009. - € 8,00

ku6988 Robert Walker fotograaf | photographer: Color is Power / Robert Walker, Max Kozloff, Jan Andriess. - Amsterdam / Gent: Ludion, 2002. - € 10,00


Geschiedenis

hi16639 Kwade mensen: Toverij in Nederland / Willem de Blécourt, M. Gijswijt-Hofstra (red.). - Amsterdam: P.J. Meertens Instituut, 1986. - Volkskundig bulletin 12,1. - € 6,00

hi8199 Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk / ROBERT DARNTON. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 4,00

hi2882 Juliana & Bernhard: Het verhaal van een huwelijk: De jaren 1936-1956 / CEES FASSEUR. - Amsterdam: Balans, 2008. - garenloos gebonden, met leeslint. - € 10,00

hi16652 Les tramways de Sarajevo: Voyage en Bosnie-Herzégovine / Jacques Ferrandes. - Paris: Casterman, 2005. - € 8,00

hi4292 Het zal je maar gezegd wezen: Buitenlanders over Nederland / J.W. FUCHS, W.J. SIMONS. - Den Haag: Kruseman, 1977. - € 6,00

hi9529 Romeins Nijmegen: Luxe en ondergang van Rome aan de Waal / PAUL VAN DER HEIJDEN. - BnM Uitgevers, 2008. - € 6,00

hi16635 De Wereldoorlog (1939-1945) / B. Koning. - Den Haag: Ad. M.C. Stok, z.j. - Vrw.: Prins Bernhard. - € 7,00

hi4865 't was anders: Figuren, feiten, toestanden uit de Belle Epoque / O. LINDEMAN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1978. - € 4,00

hi16644 Het duivelsrijk van Ceausescu: Onthullingen over de misdaden, levensstijl en corruptie van Nicolae en Elena Ceausescu / Ion Pacepa. - Houten: Het Wereldvenster, 1990. - € 4,00

hi16653 Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II / R. Reinsma. - Den Haag: Voorheen van Keulen Periodieken, z.j. - € 4,00

hi16239 De grote oorlog: Facetten van de Eerste Wereldoorlog / Theo Vijgen. - 's-Hertogenbosch: Voltaire, 2004. - € 12,50

hi16629 An de Kuier: Een wandeling door oud en nieuw Zwartsluis met Stoffel Voerman / Stoffel Voerman, Henk Boets. - Zwartsluis: Hist. Vereniging en Stoffel Voerman, 2001. - € 8,00

hi16643 Koningin van de woestijn: Gertrude Bell: Raadgever van Koningen, Avonturier, Bondgenoot van Lawrence of Arabia / Janet Wallach. - Amsterdam: Anthos, 1997. - € 8,00

hi16651 De canon van de gemeente Renkum: Zes dorpen in het groen: Doorwerth Heelsum Heveadorp, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze / Leo van Weele et al. - Oosterbeek: Kontrast, 2012. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl10203 Teruglopend water: Gedichten 1982-1986 / Peter Abspoel. - Amsterdam: In de knipscheer, 1991. - € 4,00

nl10193 Geheimzinnig landschap: Een dorpsroman / W.L. Becker. - Utrecht/Lawine: W.L. Becker, 1999. - € 4,00

nl10208 De monsters van Stone Valley: Omslag: Fiep Westendorp / Henriëtte van Eyk. - Laren: Andries Blitz, z.j. - € 6,00

nl10209 Cameo / Peter Ghyssaert. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - € 4,00

nl8343 Verzamelde lyriek tot 1905: Jeugdwerk, De school der poëzie, nalezing / Herman GORTER. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966. - € 10,00

nl10196 Verzamelde gedichten / Han G. Hoekstra. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - € 4,00

nl10188 Berthold 1200 / Paul Koeck. - Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau, 1979. - € 4,00

nl10190 Snijpunt / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Augustus, 2009. - € 5,00

nl4957 Mokusei!: Een liefdesverhaal & De Boeddha achter de schutting / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,00

nl10189 Lucifer / Connie Palmen. - Amsterdam: Prometheus, 2007. - € 7,00

nl8116 Wij volgen éen voor éen hetzelfde pad: De mooiste rouwgedichten / JEAN PIERRE RAWIE. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - € 7,00

nl10191 De intrede van Christus in Brussel / Dimitri Verhulst. - Amsterdam: Contact, 2011. - € 7,00

nl4868 De vuuraanbidders: Roman uit de tachtigjarige oorlog / S. VESTDIJK. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1958. - In cassette. - € 8,00

nl10207 De persconferentie / S. Vestdijk. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - € 6,00

nl7020 Jagtlust & Verwante verhalen / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Em. Querido, 2012. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl8280 Onderworpen / MICHEL HOUELLEBECQ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2015. - € 6,00

bl9228 The anathemata: Fragments of an attempted writing / David Jones. - Londen: Faber and Faber, 1955. - € 6,00

bl2035 Bekentenis van een afvallige vaandeldrager / ANDREI MAKINE. - Breda: De Geus, 1997. - € 4,00

bl9226 Stad van tranen / Kate Mosse. - Amsterdam: Boekerij, 2020. - € 8,00

bl9227 Tijden van vuur / Kate Mosse. - Amsterdam: Boekerij, 2019. - € 7,00

bl9225 De nachtroos / Lucinda Riley. - Amsterdam: Xander, 2020. - € 7,00

bl9230 De dochter van de heelmeester / Amy Tan. - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - € 4,00

bl9229 Duluth / Gore Vidal. - New York: Random House, 1983. - € 6,00


Week 10 2022

Algemeen

al9963 De opgebroken straat - Een intertekstuele analyse van 'De komst van Joachim Stiller': in het licht van Lukas 24 / Vincent de Haas. - Zoetermeer: Boekencentrum, 1996. - proefschrift. - € 6,00

al9960 Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad: Opstellen over het proza van J. Slauerhoff / Dirk Kroon (sam.). - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1985. - € 10,00

al9972 Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur / Jos Muijres, Marieke Winkler. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 6,00

al9967 Syntaktische Studien zu den Monseer Fragmenten: Ein Beitrag zur Beschreibung der inneren Form des Althochdeutschen / Helmut R. Plant. - The Hague-Paris: Mouton, 1969. - € 8,00

al8635 Lust, dood en Duivel in de literatuur van de Romantiek / MARIO PRAZ. - Amsterdam: Agon, 1990. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7289 Proeven van liefde / Alain de Botton. - Amsterdam: Atlas, 1996. - € 3,00

fp2204 Discours de la méthode: pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans: les sciences / Méditations métaphysiques / R. DESCARTES. - Reutlingen: Continental, 1948. - € 3,00

fp916 Een wereld van eigen makelij: Een filosofisch commentaar / JACOB A.G. GRUPPELAAR. - Amsterdam/Meppel: Boom, 1995. - € 7,00

fp7296 Metafysische verhandeling / Leibniz, M. Karskens (inl., vert.). - Bussum: Het Wereldvenster, 1981. - € 3,00

fp7302 Die Stufen des Organischen und der Mensch: Einleitung in die philosophische Anthropologie / Helmuth Plessner. - Berlin: Walter de Gruyter, 1975. - € 10,00

fp5214 Adel van de geest: Een vergeten ideaal / ROB RIEMEN. - Amsterdam: Atlas, 2009. - € 7,00

fp7298 Politiek voorbij de transcendentie?: Over democratie en mystiek / Luk Sanders (red.). - Kapellen: Pelckmans | Kampen: Klement, 2005. - € 6,00

fp1106 Eenheid in de tegendelen: In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / HEYMERIC van de VELDE, M. HOENEN (inl.). - Baarn: Ambo, 1990. - € 7,00

fp7303 De Voorsokratici / A. Vloemans. - Den Haag: Kruseman, 1961. - € 3,00

fp7290 Als de graankorrel niet sterft: Een filosofische archeologie van openbaring / Ruud Welten. - Zoetermeer: Klement, 2016. - € 4,00

fp7297 Cartesiaans geloven / Pim Willemsen. - Leende: Damon, 2000. - € 4,00

fp7304 Traditie & globalisering: F.J.J. Buytendijklezing 1998) / Jean-Pierre Wils. - Nijmegen: University Press, 1998. - € 3,00


Kunst

ku1491 Vrrooom! Vrrooom! / HANS AARSMAN. - Amsterdam: NAi Uitgevers, 2003. - t.g.v. tentoonstelling in Nederlands fotomuseum 2003. - € 10,00

ku6985 Landschap van Kerken: 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen / Geert Bekaert. - Leuven/Antwerpen: Davidsfonds/Standaard, 1987. - € 10,00

ku4470 Verzamelde geschriften / ALPHONS DIEPENBROCK. - Utrecht: Het Spectrum, 1950. - Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser. - € 15,00

ku6984 Paul Simon: Now and then / Spencer Leigh. - Liverpool: Raven Books, 1973. - € 4,00


Geschiedenis

hi16637 De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland tijdens de regeering van den koning-stadhouder Willem III 1688-1702 / G. van Alphen. - Assen: Van Gorcum, 1938. - proefschrift. - € 10,00

hi16641 Tot hier en niet verder: De R.K.Universiteit in oorlogstijd / Jac Bosmans, et al. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1993. - t.g.v. 14e lustrum van de KUN. - € 4,00

hi4038 Rondom de Stevenstoren: Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen / JAN BRINKHOFF. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - € 7,00

hi4168 De Prins spreekt / PIETER BROERTJES, JAN TROMP. - Amsterdam: Balans, 2004. - € 4,00

hi16645 The Bin Ladens: The story of a family and its fortune / Steve Coll. - London: Allen Lane, 2008. - € 8,00

hi16640 Antiquaren, liefhebbers en professoren: Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse Volkskunde / Ton Dekker et al. (red.). - Amsterdam: P.J. Meertens Instituut, 1994. - Volkskundig Bulletin 20,3. - € 6,00

hi16648 Dynamo Kiev: Sterven voor de eer van het vaderland / Andy Dougan. - Balans, 2001. - € 6,50

hi6051 Nationale hymnen: Het Wilhelmus en zijn buren / LOUIS PETER GRIJP (red.). - Nijmegen/Amsterdam: SUN/Meerte, 1998. - € 6,00

hi16647 Meedogenloos: Getuigenissen van een voormalig neonazi / Ingo Hasselbach, W. Bonengel. - Houten: Van Reemst, 1997. - € 4,00

hi16636 The Correspondence (1701-1711) of John Churchill and Anthonie Heinsius / B. van 't Hoff. - Utrecht: Kemink en Zoon, 1951. - € 10,00

hi16624 Gerard Brom Een katholiek leven: Autobiografische aantekeningen / Paul Luykx, Jan Roes (bez.). - Baarn: Arbor, 1987. - € 8,00

hi16638 Jan van Hout (1542-1609): Een levensbeeld uit de 16e eeuw / J.C.H. de Pater. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1946. - € 6,00

hi16646 Mussert & Co: De NSB-Leider en zijn vertrouwelingen / Tessel Pollmann. - Amsterdam: Boom, 2012. - € 7,00

hi8220 Taliban: (met een nieuw voorwoord) / AHMED RASHID. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00

hi16642 De dreiging van chaos: De crisis in Pakistan, Afghanistan en Centraal-Azië / Ahmed Rashid. - Amsterdam: Atlas, 2009. - € 7,00

hi16625 De krant bekeken: De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe / Bart Tammeling. - Groningen: Nieuwsblad van het Noorden, 1988. - € 10,00

hi8172 Mijn moeder was analfabeet: En andere levensverhalen van geslaagde vrouwen / GEKE VAN DER WAL (red.). - Amsterdam: Jan Mets, 1999. - € 4,00

hi16574 En toen vielen de bommen: Herinneringen aan het bombardement op Nijmegen 22 februari 1944 / Margitka van Woerkom (red.). - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1994. - € 8,00

hi16634 De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw / S.L. von Wolzogen Kühr. - Leiden: Brill, 1920. - Geen boekomslag. - € 5,00


Nederlandse literatuur

nl800 Oproer en blues: Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn / MATT DINGS. - Utrecht: Veen, 1990. - € 4,00

nl1945 De Spaanse kat: (met tek. van Fred Julsing) / HANS DORRESTIJN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1991. - € 4,00

nl10201 Naar het einde toe versmalt de weg: Een keuze uit zijn werken / Hedwig Hensen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1965. - Vijfenveertigste deel van de De Ceder. - € 6,00

nl10202 Greatest Bits!: dubbel cd / Kees van Kooten. - Amsterdam: De Bezige Bij Audioboek, 2006. - € 3,00

nl697 Gedichten 1940-1965 / ALFRED KOSSMANN. - Amsterdam: Em. Querido, 1969. - € 4,00

nl10199 Tegenlicht / Harry Mulisch. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1975. - € 7,00

nl10200 Gemaakte gedichten / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 7,00

nl9018 Altijd zomer / ETHEL PORTNOY. - Amsterdam: Meulenhoff, 1993. - € 4,00

nl8822 Zoete mond / THOMAS ROSENBOOM. - Amsterdam: Em. Querido, 2009. - € 8,00

nl10195 Haiku Een jonge maan: (woord vooraf door prof. F. Vos) / J. van Tooren (sam., inl.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - € 5,00

nl10194 Het laatste landschap: Gedichten over ouderdom en dood / Miel Vanstreels. - Kampen: Kok, 1994. - € 3,00

nl10192 Ongekuiste versies: Verhalen / Anne Vegter. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - € 4,00

nl2256 Verzamelde gedichten: Volledige uitgave door Joannes Reddingius / JACOB WINKLER PRINS. - Amsterdam: Mij.Goede en Goedkoope Lectuur, 1929. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9224 Saudades: En andere verzen / Luis de Camoëns, Dolf Verspoor (vert.). - Amsterdam: Moussault, 1961. - In de reeks: Kartons. - € 8,00

bl9222 Ten oosten van de zon / Julia Gregson. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2009. - € 5,00

bl9220 Peking: Een meeslepende roman over de Chinese Revolutie 1921-1978 / Anthony Grey. - Amsterdam: Sijthoff, 1989. - € 6,00

bl9219 The Divan of Hafez in Original Persian: With 43 Ghazals Rendered into English bij Gertrude Bell / Hafez. - Tehran: Zarrin & Simin Books, 2004. - Editie van Mohammad Qazvini en Qasem Ghani. - € 20,00

bl9221 De vergeten prinses / Laurent Joffrin. - Amsterdam: De Boekerij, 2003. - € 4,00

bl9218 Ultima Thule / Vladimir Nabokov. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - € 5,00

bl7494 Het bal / IRENE NEMIROVSKY. - Breda: De Geus, 2007. - € 6,00

bl9223 De Zuilen van Hercules: Een reis rond de Middellandse Zee / Paul Theroux. - Amsterdam: Atlas, 1999. - € 5,00

Week 9 2022

Algemeen

al9962 Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament: eerste en tweede gedeelte / C.C. de Bruin. - Groningen: J.B. Wolters, 1934. - proefschrift. - € 10,00

al9959 Het ondergronds verwachten: Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945 / Piet Calis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 7,00

al9965 Tweespalt: Het leven van Frederik van Eeden tot 1901 / Jan Fontijn. - Amsterdam: Querido, 1990. - € 15,00

al9968 Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner / Leonard Forster. - Amsterdam/Oxford/New York: North-Holland Publishing Company, 1985. - € 8,00

al9969 Emmeken Ik ben 'sduuels amie - Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen / Frans W. Krap. - Nijmegen: Alfa, 1983. - € 5,00

al9961 Ik had het leven me anders voorgesteld: J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen / Dirk Kroon (verz.). - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1981. - € 8,00

al9966 Reinardus - Yearbook of the International Reynard Society - Volume I: Annuaire de la Société Internationale Reinardienne - Volume I / Brian Levy , Paul Wackers. - Grave: Alfa, 1988. - € 8,00

al9964 Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme: (ongewijzigde herdruk der uitgave van 1878) / Eelco Verwijs. - Gijsbers & van Loon, 1980. - € 10,00


Filosofie en psychologie

fp7283 Johannes Cassianus / Owen Chadwick. - Brecht: Zusters Trappistinnen, 1985. - € 5,00

fp7287 Der lange Sommer der Theorie: Geschichte einer Revolte 1960-1990 / Philipp Felsch. - München: Beck, 2015. - € 6,00

fp7286 Biografie van de dominee / Gerben Heitink. - Baarn: Ten Have, 2001. - € 6,00

fp7288 Wittgenstein / Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 3e druk. - € 10,00

fp3401 Kunst en echt: Spiritualiteit als meer dan menselijke constructie / FRANS MAAS. - Nijmegen: Valkhof Pers/Titus Brandsma, 2004. - Rede.. - € 3,00

fp7294 Thuis: Cd-boek met teksten en muziek / Henri Nouwen. - Tielt: Lannoo | GMI Music, 2003. - € 4,00

fp7284 Heft 272-272 - 55. Jahrgang 2006: W.Ch.Schneider, K.Mommsen, U.Holbein, J.von Zitzewitz, D.Meyer / Castrum Peregrini. - Amsterdam: Castrum Peregrini, 2006. - € 4,00

fp7293 System des transzendentalen Idealismus: (Einl.: Walter Schulz) / F.W.J. Schelling. - Hamburg: Felix Meiner, 1957. - € 4,00

fp7292 Der Prediger auf der Porta: Die Trierer Predigten des Nikolaus von Kues / Harald Schwaetzer (Einl.), Klaus Reinhardt (Vrw). - Münster: Aschendorff, 2005. - € 3,00

fp6139 Liefde gaf haar duizend namen: Antropologische visies op de band tussen Jezus en Maria / ANNA TERRUWE. - Baarn: Arbor, 1993. - € 3,00

fp7291 Luther is mij volkomen vreemd: Uit de brieven van Erasmus / J. Trapman (vert. en inl.). - Weesp: De Haan/Unieboek, 1983. - € 3,00

fp3594 De mystiek van jij en ik - Een nieuwe vertaling van 'Ich und Du' van Martin Buber: met inleiding en uitleg en een doordenking van het systeem dat eraan ten grondslag ligt / KEES WAAIJMAN, M. BUBER. - Nijmegen: B. Gottmer, 1976. - Proefschrift. - € 6,00

fp7285 Érasme Grandeur et décadence d'une idée: traduit par Alzie Hella / Stefan Zweig. - Paris: Grasset, 1935. - € 6,00


Kunst

ku6974 De Bazar XXXIII Jaargang 1889: Geïllustreerd Tijdschrift voor Modes en Handwerken / De Bazar. - 's-Gravenhage: Gebr. Belinfante, 1889. - complete jaargang ingebonden. - € 25,00

ku6978 Tekeningen / Trille Bedarrides. - Amsterdam: Het Amsterdamsch litterair cafe, 1974. - € 6,00

ku6973 Vision: The Life and Music of Hildegard von Bingen / Jane Bobko (sam.), B. Newman (Text). - New York: Penguin, 1995. - Comm.: Matthew Fox. - € 6,00

ku6972 Toekomstmuziek: Gedachten over de vernieuwing der muziek / Jaap van Ginneken. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1948. - € 6,00

ku6976 Lost Highway: Journeys & Arrivals of American Musicians / Peter Guralnick. - Boston: David R. Godine, 1979. - € 10,00

ku6975 Mozart / Wolfgang Hildesheimer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - Open Domein nr. 12. - € 10,00

ku6981 Piero della Francesco, Arezzo / Marilyn Aronberg Lavin. - New York: George Braziller, 1994. - € 8,00

ku6980 Die Franciskus-Kirche in Assisi / Elvio Lunghi. - Florence: Scala, 1996. - € 7,00

ku6977 Dusty / Lucy O'Brien. - London: Sidgwick & Jackson, 1989. - € 8,00

ku6979 Raum im Codex - Codex im Raum: Mittelalterliche Herrscher-Codices als virtuelle Interaktionsräume / Wolfgang Christian Schneider. - [Wiesbaden]: Harrassowitz, 2009. - € 5,00

ku4403 Perzische miniaturen: Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden / STUART CARY WELCH. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - € 8,00


Geschiedenis

hi16627 Abcoude en Baambrugge 900 jaar: Uit de historie van twee dorpen / D.G. Caraso et al. (red.). - St. Hist. Boek Abcoude 900 jaar, 1985. - € 10,00

hi954 Onderweg: Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland / J.M. FUCHS. - 's-Gravenhage: KNVTO, 1981. - € 8,00

hi16622 Hadrianus / Olivier Hekster (red.), C. Jansen (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2015. - € 5,00

hi16621 De Oversteek: Een nieuwe Waalbrug voor Nijmegen / Thea van den Heuvel (foto's), Clemens Verhoeven inl.). - Nijmegen: Vantilt | fragma, 2013. - € 10,00

hi2461 Kie(k) däör, wà räör: Woordenboek van het Nimweegs dialect / ROELAND VAN HOUT et al. (sam.). - Nijmegen: Selexyz/Dekker v.d. Vegt, 2006. - € 7,00

hi1835 Er was eens...: Van geneeskunde tot Medische Wetenschappen 1961-1991 / RINY JANS (red.). - Nijmegen: Lustrumcommissie, 1991. - € 4,50

hi16626 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004: Op nei de takomst, mei in blik werom / Alt Liemburg. - Alt Liemburg, 2004. - € 10,00

hi16630 Paulus: Een leven tussen Jeruzalem en Rome / Fik Meijer. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012. - € 7,00

hi16632 History of the Conquest of Mexico / William H. Prescott. - New York: The Modern Library, 1998. - € 7,00

hi16628 Op reis en aan tafel met Katherina van Kleef 1417-1476 / Ruud Priem (red.), et al. - Nijmegen: Museum Het Valkhof, 2009. - € 10,00

hi16633 Joodse huizen 7: Verhalen over vooroorlogse bewoners / Frits Rijksbaron et al. (red.). - Amstelveen: Amphora Books, 2021. - € 6,00

hi4086 Drie oorlogen: Een kleine geschiedenis van de 20e eeuw / MAARTEN van ROSSEM. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009. - € 6,00

hi16623 Het grote werk / J.G. Stork-Penning. - Groningen: J.B.Wolters, 1958. - Proefschrift. - € 7,00

hi9642 De vuurproef van het grensbataljon: Belevenissen van het 1e bataljon 26e regiment infanterie tijdens den Nederlandsch-Duitschen oorlog van 10-15 mei 1940 / E.P. WEBER. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1945. - € 25,00

hi16631 Der grosse Deutsche Bauernkrieg / Wilhelm Zimmermann. - Berlin: Dietz, 1989. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10187 Roos uit modder / Ben Cami. - 's-Gravenhage: Stols, z.j. - € 7,00

nl10185 Verzameld werk / Maria Dermout. - Amsterdam: Em. Querido, 1982. - € 8,00

nl10183 De grondtoon: Een keuze uit de gedichten / Anthonie Donker. - Amsterdam: Em. Querido, 1963. - € 6,00

nl10186 Kaïns rook: Verhalen / Gerrit Jan van der Duim. - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - € 4,00

nl1310 Mijn benul / JAN HANLO. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - € 8,00

nl2404 Aantekeningen van een voyeur / ERIC DE KUYPER. - De Bijenkorf, 1992. - € 3,00

nl10177 Beste Robert Waarde Cees: Brieven over leven, dood, liefde, seks, werk en collega's / Robert Long, Cees van der Pluijm. - Nijmegen: Adel, 1998. - Gesigneerd door Cees van der Pluijm. - € 8,00

nl10120 De Brokaten Mantel: Gedichten / Nico Verhoeven. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1953. - no. 107 van 500 genummerde exemplaren / 2e deel in Ultimatumreeks. - € 7,00

nl10184 Mannen maken oorlog: (Inl.: Piet Chielens) / Bram Vermeulen. - Leuven: Davidsfonds, 2004. - € 3,00

nl6573 Het recht op terugkeer / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl9213 Armand / Emmanuel Bove. - Baarn: de Prom, 1963. - € 3,00

bl6575 Sprookjes: (vert.: Pé Hawinkels) / HERMANN HESSE. - Den Haag: Sirius en Siderius, 1988. - € 3,50

bl9217 Satiren en Brieven, in proza vertaald / Horatius, W.G. van der Weerd. - Amsterdam: Versluys, 1906. - € 10,00

bl9214 Eeuwige wijsheid: (Inl.: Simon Vinkenoog) / Aldous Huxley. - Utrecht: Kosmos/Z&K, 2004. - € 7,00

bl1711 Kentering van een huwelijk / SANDOR MARAI. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2006. - € 4,00

bl9215 De levensloper: Boek over een jaar / Péter Nádas. - Amsterdam: Van Gennep, 1997. - € 3,50

bl9216 The Di­van of Hafez: Perzisch-Engels / Ismaiel Salami (verz.). - Teheran: Gooya, 2012. - € 15,00

bl2622 Een samenzwering van idioten / JOHN KENNEDY TOOLE. - Amsterdam: Lebowski, 2011. - € 4,00


Week 8 2022


Algemeen

al9954 On Poetry and Poets / T.S. Eliot. - London: Faber and Faber, 1956. - € 8,00

al9956 VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov / Andrew Field. - New York: Crown Publishers, 1986. - € 10,00

al9957 Er bleef toch geen bewijs: Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff / Dirk Kroon (verz.). - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1982. - € 10,00

al9955 A Book of Things about Vladimir Nabokov / Carl R. Proffer (Ed.). - Ann Arbor: Andis, 1974. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7275 Perfecte Vrouwen: Vlucht in de volmaaktheid / Colette Dowling. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 4,00

fp7277 Vrije Politijke Stellingen: (inl.: Wim Klever) / Franciscus van den Enden. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1992. - € 8,00

fp7280 Kennis en Realiteit / Herman Meyer. - Utrecht: W. de Haan, 1949. - € 7,00

fp7281 Die Philosophie im 13. Jahrhundert / Fernand van Steenberghen. - München: Ferdinand Schöningh, 1977. - € 7,00

fp7276 Gerard Heymans (1857-1930) en het Equilibriummodel: Wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische variant / Gerlof Verwey. - Budel: Damon, 1998. - benevens Twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie. - € 6,00Kunst

ku6969 Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960 / Wim Beeren (red.), et al.. - Delft: Delft University Press, 1982. - € 7,00

ku6363 De beginjaren van De Stijl: 1917-1922 / CAREL BLOTKAMP, ET AL.. - Utrecht: Reflex, 1982. - € 10,00

ku5756 Architectuur in Nederland: Jaarboek 1992-1993 / FRISO BROEKSMA et al. (sam.). - Rotterdam: NAi, 1993. - € 10,00

ku6968 Frank O. Gehry: Guggenheim Museum Bilbao / Coosje van Bruggen. - New York: Guggenheim Museum Publications, 1997. - € 8,00

ku6964 Showrooms / Brigitte Fitoussi. - New York: Princeton Architectural Press, 1989. - € 7,00

ku6971 De schilderingen en kruiswegstaties in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller / Aad de Haas. - [Weert]: Rosbeek, 1998. - Rosbeek 40. - € 10,00

ku6967 Onmetelijke Noordzee: Reizen van kust naar kust / Martin Kers (foto's), Marijke Kers (tekst). - Houten: Terra, 2016. - € 10,00

ku6966 Vom Kloster zum Museum: Studien zur Baugeschichte des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim / Maike Kozok. - Hildesheim: Gebrüder Gerstenberg, 2008. - € 8,00

ku6965 Bernard F. Eilers / Roos Schouw (prod.). - Haarlem: Focus Publishing, 2003. - € 20,00

ku6970 Elisabeth Coester 1900-1941: Zeichnungen / Elisabeth Wynhoff. - Förderverein Museum Schloss Moyland, 1996. - € 7,00


Geschiedenis

hi16615 Gaesdocker Blätter 1999: Neue Folge Band II - Historisches Lesebuch / Jörg Badeb (red.), Alois Tack (red.). - Goch: Collegium Augustinianum Gaesdock, 1999. - € 6,00

hi16611 Die Domäne Marienburg bei Hildesheim: Von der Bischofsburg zum Kulturcampus / Tilman Borsche et al. - Hildesheim: Gebrüder Gerstenberg, 2013. - € 10,00

hi6827 Nijmegen in oude ansichten / JAN BRINKHOFF. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1967. - € 8,00

hi9500 Van christen tot anarchist: En ander werk van Domela Nieuwenhuis / F. DOMELA NIEUWENHUIS. - Utrecht: A.W. Bruna, 1971. - € 4,00

hi16619 Een onderzoek naar absolute rechten van de heren van Boxmeer, Haps en Halfsambeek: Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis v.d. baronie van Boxmeer & Sint Anthonis en het land v. Cuijk / H.B.M. Essink. - z.u., z.j. - nr.2 van de Anna van Egmondreeks. - € 4,00

hi16618 Een onderzoek nar absolute rechten van de heren van Cuijk: Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave / H.B.M. Essink. - z.u., z.j. - nr.1 van de Anna van Egmondreeks. - € 6,00

hi16614 Een halve eeuw geleden: De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur / Hans Ester, Wam de Moor (red.). - Kampen: Kok Agora, 1994. - € 4,00

hi2106 De ontstuimigen: Jeugd en ondeugd in het Oude Rome / EMIEL EYBEN. - Kapellen/Kampen: DNB/Pelckmans, 1987. - € 6,00

hi2330 Zutphen, een impressie van fotograaf Erik Geven / ERIK GEVEN. - Zutphen: Erik Geven, z.j. - € 6,00

hi16616 Slavernij en bevrijding in Oost-Afrika in de 19de eeuw: Sklaverei und Befreiung in Ostafrika im 19. Jahrhundert / Jan-Lodewijk Grootaers et al. (red.). - Berg en Dal: Afrika Museum, 2003. - € 15,00

hi16610 Fluitschepen voor de VOC: balanceren tussen oncostelijckheijt en duursaemheijt / Herman Ketting. - Zaltbommel: Aprilis, 2006. - € 10,00

hi16620 Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten - Tagebücher 1933-1945: Deel 1: 1933-1941 Deel 2: 1942-1945 / Victor Klemperer. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1999. - € 20,00

hi16612 Auf den Strassen der Reformation: Orte lebendiger Vergangenheit / Manfred Lemmer (Text), S. Kaps (Fotos). - Frankfurt am M.: Büchergilde Gutenberg, 1995. - € 8,00

hi16613 Burgen in Spanien: Eine Reise ins spanische Mittelalter / Heribert J. Leonardy, Hendrik Kersten. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. - € 8,00

hi5028 Achterom Binnen: Limburgers in de twintigste eeuw: 100 jaar Limburg in foto's, interviews en verhalen / TON VAN REEN. - Zutphen: Walburg Pers, 2003. - € 10,00

hi3753 Het Valkhof: Historisch Nijmegen in pen en penseel / PETER SLIEPENBEEK. - Brugge: Wiek-op, 1961. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl9723 Verzamelde gedichten / Gerard den Brabander. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - Literaire Reuzenpocket 162. - € 7,00

nl2097 De gedichten / S. CARMIGGELT. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - € 8,00

nl5426 Vanitas: (pseud. Cees van der Pluijm) / PETER CORET. - Amsterdam: De Woelrat, 1988. - € 5,00

nl4455 Ik zoek christenen: Spel van Ahasverus in tien toonelen (buikband, ban / Anthonie Donker. - Utrecht: W. de Haan, 1947. - € 5,00

nl10179 Dat oude Europa: Nieuwe keuze uit de maandagstukken / Kees Fens. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 6,00

nl10181 Gedichten / Guillaume van der Graft. - Haarlem: Holland, z.j. - € 6,00

nl10180 Gedichten: Eerste deel / Herwig Hensen. - Brussel: A. Manteau, z.j. - € 7,00

nl411 De vertegenwoordigers: Verhalen & beschouwingen / F.B. Hotz. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 6,00

nl3742 Brief aan mijn moeder / Ischa Meijer. - Amsterdam: Bert Bakker, 1975. - € 8,00

nl10182 Een lied van schijn en wezen / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981. - Gesigneerd. - € 8,00

nl10178 Verzamelde gedichten / A. Roland Holst. - Den Haag/Bussum: Bert Bakker/Van Dishoeck, 1971. - € 10,00

nl7841 Joe Speedboot / Tommy Wieringa. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 6,00

nl7170 Omringd door zee / Jan Wolkers. - Texel: Het Open Boek, 2007. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl6115 Onder de vulkaan (nieuwe vertaling): Met een brief van de schrijver aan Jonathan Cape / MALCOLM LOWRY. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 8,00


Week 7 2022

Algemeen

al9953 Het Roelantslied: Deel 1: Studie Deel II: Teksten / H. van Dijk. - Utrecht: HES, 1981. - Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten. - € 8,00

al1495 De creatiespiraal: Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid / MARINUS KNOOPE. - Nijmegen: KIC Nijmegen, 1998. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp4696 Over haar lijk - Waarheid wetenschap en cultuurverschil: De Leidse Annie Romein-Verschoorlezing / MIEKE BAL. - Amsterdam: An Dekker, 1990. - € 3,00

fp7274 Heilige dronkenschap - Jan van Ruusbroec: De godschouwer van een Soniënbos / W.H. Beuken. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1951. - € 5,00

fp955 Dirck Volckertsz. Coornhert: Op zoek naar het hoogste goed / H. Bonger (inl. aant.). - Baarn: Ambo, 1987. - In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. - € 4,00

fp7271 Mint de Minne: Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec / Krijn Edzard Bras. - Kampen: Kok, 1993. - proefschrift. - € 7,00

fp7273 Academische redevoeringen / F.J.J. Buytendijk. - Nijmegen: Dekker & Van De Vegt, 1961. - € 5,00

fp7272 Chroniques Algériennes 1939-1958: Actuelles, III / Albert Camus. - Parijs: Gallimard, 1958. - € 4,00

fp7265 L'homme révolté / Albert Camus. - Parijs: Gallimard, 1951. - € 4,00

fp4837 Het verbond van heks en duivel: Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom v/e veranderende situatie v/d vrouw en als middel tot hervorming der zeden / Lène Dresen-Coenders. - Baan: Ambo, 1983. - € 8,00

fp663 De ondergang van het denken / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1988. - € 4,00Kunst

ku6959 Zing en speel me maar: Oude kinderliedjes en spelletjes - deel I / S.M. Bouman-van Tertholen, Adri Alindo (ill.). - Groningen: Noordhoff, z.j. - € 6,00

ku6960 Zing en speel me maar: Oude kinderliedjes en spelletjes - deel II / S.M. Bouman-van Tertholen, Adri Alindo (ill.). - Groningen: Noordhoff, z.j. - € 8,00

ku6961 AVRO-Tiental-1950: Geïllustreerd door Piet Marée / Herman Broekhuizen. - Amsterdam: J. Poeltuyn, z.j. - Kinderliedjes gezongen door AVRO's kinderkoor "Jacob Hamel". - € 6,00

ku6963 Om te janken zo mooi / Maarten van Roozendaal. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014. - € 3,00

ku6962 Leben und Werk - von ihm selbst: Erinnerungen, Musikalische Poetik, Antworten auf 35 Fragen / Igor Strawinsky. - Zürich: Atlantis / Mainz: Schott's Söhne, 1957. - Vrwd: Willi Schuh. - € 8,00


Geschiedenis

hi16607 Een hele emmer vol herinneringen van oud-burgerwezen van Arnhem: 1914-1950 / M. van Anholt (sam.) et al. - Arnhem: Vereeniging van Oud-Burgerwezen, 1987. - € 5,00

hi16605 In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek / J. van Brabant. - Antwerpen: De Vrienden van het Begijnhof van Antwerpen, 1979. - € 3,00

hi3370 Nijmegen: Vroeger en nu / J.M.G.M. BRINKHOFF. - Bussum: Fibula - Van Dishoeck, 1971. - Fibula Heemschutreeks 9. - € 5,00

hi16606 Limbourg au temps des guerres de Louis XIV d'après dle manuscrit De Sonkeux / Arsene Buchet. - Limbourg: Syndicat d'Initiative et du Tourisme, 1971. - € 4,00

hi16608 Een heel album vol foto's van oud-burgerwezen en oud-nieuwe wezen van Arnhem: 1920-1992 / C.M. Frenay (red.), et al.. - Arnhem: Vereeniging van Oud-Burgerwezen, 1992. - € 5,00

hi16609 Een hele ordner vol rondschrijvens van de Vereniging van Oud-Burgerwezen: en Nieuwe Wezen van Arnhem 1932-2002 / C.M. Frenay (sam.). - Arnhem: Vereniging van Oud-Burgerwezen en Nieuwe Wezen, 2002. - € 3,00

hi16604 Een partijtje schaak: De laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michael Bakoenin / Lambert Giebels. - Breda: De Geus, 1992. - € 4,00

hi6857 Bandoeng aan de Waal: Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw / PIEKE HOOGHOFF. - Nijmegen: Roelants, 2000. - nieuwstaat. - € 6,00

hi8230 Penschetsen uit Nijmegen's verleden / H.D.J. van SCHEVICHAVEN. - Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966. - Facsimile herdruk in de reeks: Arnhemse Herdrukken. - € 20,00


Nederlandse literatuur

nl10170 Made in braille / Vincent Bijlo. - Houten: Agathon, 1990. - € 3,00

nl10176 De wolken: Uit de geheime laden van Hugo Claus / Hugo Claus, Mark Schaevers (sam.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - € 10,00

nl10169 Pijn / Beau van Erven Dorens. - Amsterdam: Carrera, 2008. - € 5,00

nl10173 MIM of De doorstoken globe / A.F.Th. van der Heijden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 7,00

nl10172 Bericht uit Berlijn / Otto de Kat. - Amsterdam: Van Oorschot, 2012. - € 5,00

nl6092 De kabbalist / Geert Kimpen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - € 6,00

nl10174 Gelukkige slaven / Tom Lanoye. - Amsterdam: Prometheus, 2013. - € 4,00

nl10171 Herdichten voor verzameld werk / Frans Roumen. - Nijmegen: Berend Immink, 1986. - € 3,00

nl10175 De man die haast had / Jan Vantoortelboom. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 4,00

nl4128 De junival / JAN WOLKERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1982. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl4868 De goudgerande bril: (Il romanzo di Ferrara II) / GIORGIO BASSANI. - Hilversum: Gooi en Sticht, 1988. - € 3,50

bl5391 Kobus Kruls: Parmantig kattenboek (vert. Gerrit Komrij) / T.S. ELIOT, G. KOMRIJ. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 3,00

bl9202 Collected Poems: 1909-1962 / T.S. Eliot. - London: Faber and Faber, 1966. - € 10,00

bl9205 Old Possum's Book of Practical Cats: Drawings by Edward Gorey / T.S. Eliot. - Orlando, Florida: Harcourt Brace Javanovich, 1982. - € 3,00

bl9210 Satiren: Vertaald door M. d'Hane-Scheltema / Juvenalis. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - € 7,00

bl6796 Liefde: Mijn strijd 2 / KARL OVE KNAUSGARD. - Breda: De Geus, 2013. - € 7,00

bl6682 Vader: Mijn strijd I / KARL OVE KNAUSGARD. - Breda: De Geus, 2013. - € 7,00

bl7577 Zoon: Mijn strijd 3 / KARL OVE KNAUSGARD. - Breda: De Geus, 2014. - € 7,00

bl9207 Nacht: Mijn strijd 4 / Karl Ove Knausgard. - Breda: De Geus, 2014. - € 5,00

bl9208 Stille Zeile, nummer zes / Monika Maron. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00

bl9204 Selected Poems: Edited with an introduction by T.S. Eliot / Ezra Pound. - London: Faber and Faber, 1956. - € 8,00

bl9209 Het stenen vlot / José Saramago. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 4,50

bl9206 All My Pretty Ones / Anne Sexton. - Boston: Houghton Mifflin Company, z.j. - € 3,00

bl9203 A Reader's Guide To T.S. Eliot: A Poem-By-Poem Analysis / George Williamson. - London: Thames and Hudson, 1967. - € 7,00

Week 6 2022

Algemeen

al9951 10 jaar Willem Wever: Een bloemlezing uit 500 radio-uitzendingen / Dik Bikker, Jan Hol. - Hilversum: NCRV / Kampen: Kok, 1987. - € 4,00

al9949 Insectenrijk: Het grootse leven van kleine beestjes / Aglaia Bouma. - Antwerpen: Atlas Contact, 2020. - € 5,00

al501 Op weg naar het schavot / KEES FENS. - Amsterdam: CPNB, 2007. - € 2,50

al9952 Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur / Thomas Vaessens. - Nijmegen: Vantilt, 2013. - € 5,00

al4407 Thomas Dekker: Mijn gevecht / Thijs Zonneveld. - Amsterdam: Voetbal Inside, 2016. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7268 Edith Stein / Ilse Kerremans. - Antwerpen: Halewijn/Baarn: Adveniat, 2014. - € 6,00

fp7267 De Koran: Een weergave van de Arabische tekst in het Nederlands / Fred Leemhuis. - Houten: Fibula/Unieboek, 2005. - € 10,00

fp7270 Ignatius in zijn brieven / Mark Rotsaert (inl. en vert.). - Altiora Averbode, 2015. - € 5,00

fp7269 Ignatius van Loyola: Geestelijk dagboek / Mark Rotsaert (inl. en vert.). - Altiora Averbode, 2013. - € 5,00


Kunst

ku6958 Henri Matisse / Felix Baumann (red.). - Düsseldorf, 1982. - € 5,00

ku6953 Die Kupferstich-Passion / Albrecht Dürer. - Gütersloh: Bertelsmann, 1958. - € 3,00

ku6957 Jeroen Krabbé / Ruud van der Neut. - Zwolle: Waanders. - € 10,00

ku6954 Felix Timmermans: Tekenaar en schilder / Denijs Peeters. - Leuven: Davidsfonds, 1956. - € 4,00

ku6956 The Age of the Impressionists / Denis Thomas. - London: Chancellor Press, 1992. - € 5,00

ku6955 Das Ideal als Kunst: De Stijl 1917-1931 / Carsten-Peter Warncke. - Köln: Benedikt Taschen, 1990. - € 7,00


Geschiedenis

hi16600 Nijmegen bevrijd 1944-1994: De zin van herdenken: Lustrumconferentie Numaga / J.H.C. Blom. - Nijmegen: Numaga, 1994. - € 3,00

hi61 Maria Roepaan 1951 - 1986: De geschiedenis van: een leefgemeenschap van geestelijke gehandicapten / P.A.T. DICKMANN. - Ottersum: St. Maria Roepaan, 1986. - € 8,00

hi16603 In het licht van onze opdracht: 100 jaar orde van Malta Associate Nederland / Nicolette J. Ekama (red.). - Utrecht: Orde van Malta, 2011. - € 8,00

hi16602 Groot verhalenboek van Maastricht: Sprokkels uit het archief / Rolf Hackeng (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 2010. - € 20,00

hi16586 De Stadspoorten: Historisch Nijmegen in pen en penseel / Flip Janssen. - Nijmegen: Gebr. Janssen, 1966. - € 4,00

hi16601 Lopen met Van Lennep - De zomer van 1823: Dagboek van zijn voetreis door Nederland / Geert Mak, M. Mathijsen. - Zwolle: Waanders, 2000. - € 10,00

hi9296 Herdenking oorlogstijd en bevrijding 1984: Overdruk uit Numaga jrg. 31, nr.3 / Gemeente NIJMEGEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1984. - € 4,00

hi9029 Nijmegen '44: Verwoesting, verdriet en verwerking / JOOST ROSENDAAL. - Nijmegen: Vantilt, 2009. - € 10,00

hi5738 Settela: Het meisje heeft haar naam terug / AAD WAGENAAR. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 6,00

hi5043 Juliana: Vorstin in een mannenwereld / JOLANDE WITHUIS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl6419 Blauwzuur / GERRIT ACHTERBERG. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - € 6,00

nl10161 Ballade van de gasfitter: Maatstafdeeltje nr 4 / Gerrit Achterberg. - 's-Gravenhage: Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. - € 3,00

nl6572 Boven is het stil / GERBRAND BAKKER. - Amsterdam: Cossee, 2007. - € 5,00

nl10168 De Nederlandse kinderliteratuur in 100 en enige verhalen / Abdelkader Benali (sam.). - Amsterdam: Prometheus, 2009. - € 6,00

nl8057 Links!: Een rode burleske / BOUDEWIJN BÃœCH. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 6,00

nl6749 Betere tijden: Gedichten / Remco Campert. - Utrecht: De Bezige Bij, 1970. - € 4,00

nl8395 Hoera , hoera / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 4,00

nl2218 Het veerhuis (tevens opgenomen Kosmos 3e druk): Een bundel van Holland / IDA G.M. GERHARDT. - Santpoort-Amsterdam: N.V. Uitgeverij v/h C.A. Mees, 1946. - € 7,00

nl10155 Perpetuum mobile: In: De Ceder-reeks / Mark Insingel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1969. - € 6,00

nl9546 Zonder namen: Gedichten / GERRIT KOUWENAAR. - Amsterdam: Em. Querido/De Boekvink, 1965. - € 4,00

nl2861 De tijd staat open / Gerrit Kouwenaar. - Amsterdam: Em. Querido, 1997. - € 7,00

nl10164 totaal witte kamer / Gerrit Kouwenaar. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 7,00

nl10160 Moord op de moestuin / Nicolien Mizee. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2019. - € 4,00

nl10166 Berijmde bokkesprongen / M. Mok. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1962. - € 3,00

nl10165 Verloren droomen / M. Mok. - Maastricht: A.A.M. Stols, 1939. - € 4,00

nl10167 Woorden in het donker: Een bundel gedichten door M. Mok / Maurits Mok. - Amsterdam: De Beuk, 1955. - € 3,00

nl10159 Roomservice / Elvin Post. - Amsterdam: Anthos, 2010. - € 4,00

nl10150 De onzichtbare ruimte: Gedichten / Bert Schierbeek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - € 5,00

nl10162 Ezel mijn bewoner / Bert Schierbeek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - Literaire Pocket 110. - € 4,00

nl10158 De heks van Limbricht / Susan Smit. - Amsterdam: Lebowski, 2021. - € 4,00

nl7316 Het vertrek van de mier / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - € 4,00

nl10125 Voorjaarsgewei / Nico Verhoeven. - Amsterdam: De Beuk, 1963. - € 4,00

nl10163 De tijd te lijf en andere gedichten / Bert Voeten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - Literaire Pocketserie no. 64. - € 3,00

nl5765 Menselijkerwijs: [Gedichten] / Bert Voeten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - € 3,00

nl1554 Eeuwig duurt het langst / ELLEN WARMOND. - Amsterdam: Em. Querido, 1961. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9200 White shroud: Poems 1980-1985 / Allen Ginsberg. - New York: Harper & Row, 1986. - € 8,00

bl9201 Picture this / Joseph Heller. - New York: G.P. Putnam's Sons, 1988. - € 8,00

bl9199 Transatlantische vertellingen / Henry James. - Amsterdam: Em. Querido, 1983. - Vertaald door Frans Kellendonk. - € 4,00


Week 5 2022

Algemeen

al2481 Zachtjes knetteren de letteren: Literaire anekdoten / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten, samengesteld door JB. Synopsis-reeks. - € 4,00

al9944 Marcdel Proust Aujourd'hui - numéro 8: Proust et la Hollande / Sjef Houppermans (red.) et al.. - Amsterdam/New York: Rodopi, 2011. - € 6,00

al9942 Marcel Proust Aujourd'hui numéro 1 / Sjef Houppermans (red.) et al.. - Amsterdam/New York: Rodopi, 2003. - € 6,00

al9943 Marcel Proust Aujourd'hui - numéro 2: Mille et une nuits dans La Recherche / Sjef Houppermans (red.) et al.. - Amsterdam/New York: Rodopi, 2004. - € 6,00

al9946 Bulletin Marcel Proust Vereniging - nummer 5 / Manet van Montfrans (red.), S. van Wesemael (red.). - Amsterdam: Marcel Proust Vereniging, 2012. - € 4,00

al9947 Bulletin Marcel Proust Vereniging - nummer 6 / Manet van Montfrans (red.), W. van Diepen (red.). - Amsterdam: Marcel Proust Vereniging, 2014. - € 4,00

al9939 J. van Oudshoorn: boek een (1876-1933) + deel twee (1933-1951): Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief / Wam de Moor. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. - Open Domein nr. 1. - € 15,00

al9940 Mijn getijdenboek / Harry Mulisch. - Amsterdam: Landshoff, 1975. - € 10,00

al9941 L'Inferno de Proust à la lumiere de Dante: Remarques sur les renvois: à La Divina Commedia de Dante dans À la Recherche de temps perdu / Gemma Pappot. - Amsterdam/New York: Rodopi, 2003. - Met: Marcel Proust et la magie de Combray, In: Marcel Proust Aujourd'hui. - € 3,00

al9938 De klassieke traditie in de Lage Landen / René Veenman. - Nijmegen: Vantilt, 2009. - € 8,00

al9945 Marcel Proust Aujourd'hui - Volume 12: Swann at 1000 / Swann à 100 ans / Adam Watt (ed.). - Leiden/Boston: Brill/Rodopi, 1979. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7265 L'homme révolté / Albert Camus. - Parijs: Gallimard, 1951. - € 4,00

fp7263 De cultuur van het narcisme: Leven in een tijd van afnemende verwachtingen / Christopher Lasch. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 6,00

fp7264 L'Oeil et l'Esprit / Maurice Merleau-Ponty. - Parijs: Gallimard, 1964. - € 6,00

fp7266 Sens et non-sens / Maurice Merleau-Ponty. - Paris: Nagel, 1961. - € 6,00

fp490 Utopia / THOMAS MORE. - Rotterdam: Ad. Donker, 1985. - Vert., inl. en aantekeningen: A.H. Kan. - € 6,00

fp3484 Gabriel Marcel / J.H. NOTA. - Baarn: Het Wereldvenster, 1965. - € 4,00

fp2885 Scopophilia: Het genot van het kijken: Artikelenbundel bij het gelijknamige congres Vrouwenstudies / SCOPOPHILIA. - Tilburg: Hogeschool Tilburg, 1986. - € 3,00


Kunst

ku6949 Pen en penseel: Gids voor de verzameling Grieks aardewerk in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden / F.L. Bastet. - Leiden: Rijksmuseum van Oudheden, 1985. - € 4,00

ku6948 25th Anniversary North Sea Jazz Festival 1976-2000 / Eddy Determeyer, Rico d'Rozario (photogr.). - Harderwijk: Flevodruk, 2000. - € 10,00

ku3525 Terra sculptura, terra pictura: Keramiek van de 'klassieke modernen': Braque, Chagall, Cocteau, Dufy, Miró, Picasso / ROLAND DOSCHKA et al. - 's-Hertogenbosch: Het Kruithuis, 1992. - € 12,00

ku6952 Foto Vincent Mentzel / H.J.A. Hofland, Geert Mak. - Zwolle: d'jonge Hond, 2011. - € 40,00

ku6947 Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest: met cd: symf. nr. 5, met Eduard van Beinum / Truus de Leur (red.), et al.. - Bussum: THOT, 1997. - € 10,00

ku6950 Brieven van H.N. Werkman 1940-1945 / J. Martinet. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968. - Privé-domein nr.10. - € 10,00

ku1165 Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants / ROELOF van ROSMALEN, M. EMANTS. - Nieuwkoop: Heuff, 1980. - € 4,50

ku6951 Dromen: Margriet Smulders fotografeert Werkenrode / Margriet Smulders, Bibi Straatman (red.). - Nijmegen: Werkenrode, 2001. - Uitgave t.g.v. 40-jarig jubileum. - € 6,00


Geschiedenis

hi16594 Dubbel Delft: Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft / Willem de Bie, T. van der Reijken. - Delft: Gemeentearchief, 2002. - € 10,00

hi16593 Mr Willem Biderdijk / Bilderdijkcommissie. - Pretoria-Amsterdam: v/h Höveker & Wormser, 1906. - € 15,00

hi16598 Nijmegen in oude ansichten - deel 1: Van ontmanteling tot bombardement / Jan Brinkhoff. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1978. - € 10,00

hi16599 Nijmegen in oude ansichten - deel 2 / Jan Brinkhoff. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1979. - € 10,00

hi16582 Groesbeekse gezichten uit de periode 1945-1949: Portretten van Arnold Luijben / G.G. Driessen (sam.). - Groesbeek: Uitg. Heemkunde, z.j. - € 15,00

hi16591 De flessenhals bij Nijmegen: Quick scan naar nut, noodzaak en mogelijkheden voor: rivierverruiming ter hoogte van de riviervernauwing bij Nijmegen, voor de lange termijn / Gemeente Nijmegen e.a. - 2000. - € 4,00

hi16595 Border: A journey along the edges of Russia / Maria Gruzdeva. - Amsterdam: Schilt, 2016. - € 15,00

hi8538 Pianist in bevrijdingstijd: Getekend Dagboek over de periode 1 september 1944 -18 maart 1945 in Nijmegen / JAN HENDRIKS. - Nijmegen: Brakkenstein, 2004. - € 10,00

hi16596 Krijt onder de schoenen / Wim van Houten. - Oosterbeek: Vrienden Airborne, 1997. - gesigneerd. - € 10,00

hi7512 Eenvoudig maar voedzaam: Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland / Jozien Jobse-van Putten. - Nijmegen: SUN, 1995. - € 12,00

hi16597 De 'asocialen': Heropvoeding in Drentse kampen / Ben Maandag, Tonny van der Mee. - Rotterdam: Ad. Donker, 2005. - € 7,00

hi486 De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543) / G. PROP. - Zutphen: W.J. Thieme, 1963. - € 8,00

hi16592 The Shadow Catchers: Images of the American Indian / Paula Richardson Flemimg, J. Lynn Luskey. - London: Laurence King, 1997. - € 8,00

hi2157 The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch culture in the Golden Age / SIMON SCHAMA. - New York: Alfred A. Knopf, 1987. - € 15,00

hi6136 Firenze mille anni: Florence: A thousand years / GIOVANNI SPADOLINI. - Firenze: Cassa di Risparmio, 1983. - € 15,00

hi8405 Dagboek van pastoor Hoek / G. THURING. - Gennep: H.W. Janssen, 1976. - Market Garden en daarna. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl10151 Na veertig / Willem Barnard / Guillaume van der Graft. - Haarlem: Holland, 1973. - € 5,00

nl978 Het huis in de Gortstraat: Kind in Den Haag / N. BRUNT. - Amsterdam: Em. Querido, 1977. - € 3,00

nl2030 Het huis in de Heemskerckstraat: Meisje tussen boeken / NINI BRUNT. - Amsterdam: Em. Querido, 1978. - € 3,00

nl3803 Fabula rasa: Proeve van objectief dagboek / GASTON BURSSENS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 4,00

nl7148 De jongen met het mes: En andere verhalen / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. - Literaire pocket no 38. - € 3,00

nl8143 Contrapunt / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - € 5,00

nl10134 Zutphen in beeld en gedicht / Ida Gerhardt e.a., Bram Seret (aquarellen). - Zutphen: VVV / Walburg Pers, 1990. - € 3,00

nl4524 Kleine kosmologie / ALBERT HELMAN. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1947. - € 6,00

nl10154 Heilighe Daghen: Naar de eerste editie van 1645 / Constantijn Huygens. - Amsterdam: Buijten & Schipperheijn/Repro-Holland, 1974. - Inl. en toelichting door L. Strengholt. - € 6,00

nl10157 Draken en andere vreemde wezens: Volksverhalen uit kleurrijk Nederland / W.L. Idema, et al.. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - Verhalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie. - € 6,00

nl10142 In "Den Otter": Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813 / C. Joh. Kieviet. - Amersfoort: Valkhoff & Co,, z.j. - Geïllustreerd door Johan Braakensiek. - € 6,00

nl5937 De vertellingen van een verloren dag / Dirk Ayelt KOOIMAN. - Amsterdam: De Harmonie, 1980. - € 4,00

nl2827 Veertig: Drie verhalen / KEES VAN KOOTEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1982. - € 3,50

nl10153 Het rijmt: Veel versies & liedjes 1984-2014, verbeeld door Ted van Lieshout / Ted van Lieshout. - Amsterdam: Leopold, 2014. - € 10,00

nl8790 Woorden, woorden, woorden / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. - € 8,00

nl10156 Twee oude vrouwtjes: Verhalen / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 3,00

nl3433 Zoals mijn Goede vader zei: De Tijwisselaar / De kwade inblazingen / De hupbloemerij / MARTEN TOONDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 4,00

nl10135 Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, de wind der verandering / Marten Toonder. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - € 4,00

nl10123 De huid als raakvlak: Gedichten / Ellen Warmond. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - vochtvlek. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9198 De New York-trilogie: Broze stad Schimmen De gesloten kamer / Paul Auster. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 4,00

bl9194 Volledige uitgave van de 200 sprookjes: ill.: Charlotte Dematons / Grimm. - Rotterdam: Lemniscaat, 2005. - € 10,00

bl6834 Het leven van Pi / YANN MARTEL. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - € 4,00

bl9197 Teacher Man: A Memoir / Frank McCourt. - New York: Scribner, 2005. - € 8,00

bl9195 De eeuwige bron (The Fountinhead) / Ayn Rand. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 1999. - € 5,00

bl9196 Federico Sanchez groet u / Jorge Semprun. - Baarn: Ambo, 1996. - € 4,00


Week 4 2022


Algemeen

al455 Kwaliteit staat er boven / JAN BLOKKER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1986. - Geschreven in opdracht van Amsterdams Fonds voor de Kunst ter gelegenheid van de prijsuitreiking 1986. - € 3,50

al8752 De Middelnederlandse boerden: Verzameld en ingeleid door... / C. KRUYSKAMP. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1957. - € 6,00

al7074 Marsman en het expressionisme / ARTHUR LEHNING. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1959. - In de serie: Het Nieuwe Voorhout. - € 15,00

al9933 Een woonplaats voor de verloren zoon: Literair-wetenschappelijke en theologische essays over de Verloren Zoon / Ulla Musarra-Schröder et al. - Nijmegen: Quine, 1990. - Nijmeegse Reeks, deel II. - € 4,00

al9936 De blauwe schuit / Herman Pleij. - Muiderberg: Dick Coutinho, 1979. - Populaire literatuur uit de late middeleeuwen, nr 1. - € 3,50

al9935 Modernen: Kloos, Verlaine, Strindberg, Jörgensen, van Eeden / M.A.P.C. Poelhekke. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1899. - € 8,00

al9934 Een Limburgsch Gebedenboek uit de XVde eeuw / E.H. Floris Prims. - Baesrode-Dendermonde: Bracke-Van Geert, 1926. - € 6,00

al9932 Speaking of Chaucer / E. Talbot Donaldson. - London: The Athlone Press, 1977. - € 4,00

al9921 Hieroglyfen van het zand: Vegetatie en landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen / Mark van Til, Joop Mourik. - Architectura & Natura, 2003. - € 8,00

al9931 Het Urantia boek / Urantia. - Chicago Illinois: Urantia Foundation, 1955. - € 30,00


Filosofie en psychologie

fp4855 Over dialectica en humanisme: In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 5 / RUDOLF AGRICOLA. - Baarn: Ambo, 1991. - Inl. en aantekeningen: Marc van der Poel. - € 5,00

fp7262 De dubbele waarheid: In de reeks: Gesch. van de wijsbegeerte in Nederland 1 / Siger van Brabant. - Baarn: Ambo, 1992. - Inl. en aantek.: Henri Krop. - € 5,00

fp7261 De ethiek: In de reeks: Gesch. van de wijsbegeerte in Nederland 2 / Johannes Buridan. - Baarn: Beek, 1988. - Inl. en aantek.: Henri Krop. - € 5,00

fp264 Job / PIUS DRIJVERS, Pé HAWINKELS. - Bilthoven: Ambo, 1971. - € 3,50

fp3845 Hoogtijd: En andere beschouwingen / HAN FORTMANN. - Baarn: Ambo, 1978. - € 4,00

fp7260 Hindoes en boeddhisten: Dagboekaantekeningen en reisbrieven / Han Fortmann. - Utrecht: Ambo, 1968. - € 4,00

fp1343 God zoekt de mens: Een filosofie van het jodendom / ABRAHAM JOSHUA HESCHEL. - Amsterdam: Abraxas, 2005. - € 8,00

fp3650 Over de waarde van kulturen - Een inleiding in de kultuurfilosofie: Tussen europacentrisme en relativisme / TON LEMAIRE. - Baarn: Ambo, 1976. - Ambo-Herdruk. - € 5,00

fp6158 Vreemd en intiem: Nicolaas van Cusa op zoek naar de verborgen God / FRANS MAAS. - Zoetermeer: Meinema, 1993. - € 4,00

fp7259 Religie 30 seconden: De 50 belangrijkste geloofsovertuigingen ontrafeld / Russell Re Manning (red.). - Tielt: Lannoo, 2011. - € 5,00


Kunst

ku6940 Materia Prima: Eine Bildersammlung zur Ideengeschichte der ALCHEMIE / Hans Biedermann. - Graz: Akadem. Druck- u. Verlagsanstalt, 1973. - € 8,00

ku5149 Eye love you: Mensenboek... enz. / ED van der ELSKEN. - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1977. - 2e druk. - € 15,00

ku6944 Barcelona 1900 / Teresa-M. Sala (red.). - Brussel: Mercatorfonds, 2007. - € 12,00

ku6946 Een feest van kleur: Post-impressionisme uit particulier bezit / John Sillevis et al. (red.). - Zwolle: Waanders, 1990. - € 12,00


Geschiedenis

hi16572 Canadezen in actie: Nederland najaar '44 - voorjaar '46 / Hen Bollen, Paul Vroemen. - Terra, z.j. - Exclusief interview met Z.K.H. Prins Bernhard. - € 15,00

hi16581 Etty Hillesum in facetten / Ria van den Brandt, Klaas A.D. Smelik (red.). - Budel: Damon, 2003. - € 7,00

hi3745 4000 Jaar Romeinse bezetting van Nijmegen / H. BRUNSTING. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1969. - € 4,00

hi6111 Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie 'Cosmas en Damianus' / G.G. DRIESSEN (sam.). - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 2004. - € 20,00

hi16579 De schaduw van het Teutoburgerwoud: Een Duitse politieke zedenschets van tien eeuwen / Thomas von der Dunk. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000. - € 6,00

hi16590 Duitslands geheime wapens: Hitlers laatste hoop / Brian Ford. - Antwerpen: Standaard, 1995. - € 3,00

hi735 Taal en teken: Bezienswaardigheden in Oost-Nederland Deel 2 / JOS H. van GRIEKEN, A. SCHELFHOUT. - De Gelderlander/De Nieuwe Krant, 1984. - € 4,00

hi4560 'Buurten': Uit Nijmegen over Nijmegen / Lilian van den Heuvel, K. Hilbers, E. Stuart. - Nijmegen, 1992. - € 5,00

hi16583 Thorbecke en de historie / J.B. Manger. - Utrecht: H&S, 1986. - € 5,00

hi16580 Sint-Paschalis: Bron van inspiratie in woord en beeld / Lisanne Mathijssen (red.). - Oostrum: St. Historische Kring Oostrum en Spraland Oostrum, 2010. - € 7,00

hi5856 Het verraad van het Noorderkwartier: Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand / HENK VAN NIEROP. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 8,00

hi8299 Nijmegen '40-45 / GERARD PLANTEMA. - Nijmegen: De Gelderlander, 1977. - € 10,00

hi4936 Wij zijn allen werklieden: De opkomst v/d moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw / RANI van der PLOEG, R. ZINKSTOK. - Baarn: Ambo, 1986. - € 7,00

hi16584 De Vikingen saga: De woelige wereld van de legendarische Noormannen / Rudolf Pörtner. - Baarn: H. Meulenhoff, 1971. - € 5,00

hi16585 Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen / R.R. Post. - Utrecht: Het Spectrum, 1954. - € 6,00

hi4131 Van de hemel in de hel: Twee schokkende boeken over de Slag om Arnhem / G. Powell-Lipmann Kessel, J. ST.JOHN. - Amsterdam: Omega, 1984. - € 4,00

hi16588 De Grebbelinie: Een cultuurhistorische gids / Bert Rietberg. - Utrecht: Matrijs, 2004. - € 7,00

hi1778 Nijmegen: Levensbeelden van Nederlands Keizerstad / JOS SEVEKE, L. DRENT. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1955. - € 5,00

hi7009 Rooms en studentikoos - Vriendschap, geloof en wetenschap in de studentenvereniging "Sanctus Thomas Aquinas" te Amsterdam 1896-1980 / OSCAR STEENS. - Amsterdam: Stadsuitgeverij, 1993. - € 8,00

hi9118 Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie: De Wit: Thorbecke, staatsman en historicus - Thorbecke: Historische schetsen / J.R. THORBECKE, C.H.E. de Wit. - Nijmegen: Soc.Uitg. Nijmegen, 1980. - € 8,00

hi16589 De Nacht van de Lange Messen: De uitschakeling van de S.A. / Nicolai Tolstoy. - Antwerpen: Standaard, 1990. - € 3,00

hi4641 Lopende Zaken / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 5,00

hi7331 Onder historici: Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl3747 Verhalen / ANNA BLAMAN. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1963. - € 4,00

nl10148 Op het punt van breken / Arno Bohlmeijer. - Haarlem: Wildeboer, 1987. - Met brief van de schrijver. - € 5,00

nl6791 Indische duinen / ADRIAAN VAN DIS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1994. - € 4,00

nl4008 Minnestral / FREDERIK VAN EEDEN. - Amsterdam: W. Versluys, 1907. - € 7,00

nl10144 Garage van Bommel / R. Feenstra. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1946. - € 7,00

nl10129 De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren: (Houtsneden van D.Acket) / Guido Gezelle. - Antwerpen: Standaard, 1939. - € 7,00

nl8360 Verzamelde gedichten / J. GRESHOFF. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - € 8,00

nl10149 Ik ga leven / Lale Gül. - Amsterdam: Prometheus, 2021. - € 7,00

nl10146 Klein verhaal van een grote gekte / Rob Kappen. - Amsterdam: Anthos, 2003. - € 5,00

nl10145 De bevrijding van klerk Lanek / Kaspermann. - Leuven: Davidsfonds, 1977. - Romanreeks nr. 609. - € 6,00

nl10143 De stamgast uit de drie Moriaentjes / J.E.H. Menten. - 's-Hertogenbosch: G. Mosmans Zoon, z.j. - € 6,00

nl10138 Engelandvaarders / K. Norel. - Meppel: A. Roelofs van Goor, 1948. - Illustraties en omslag van G.D. Hoogendoorn. - € 6,00

nl10141 Mannen van Sliedrecht / K. Norel. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - Stofomslag Bandontw. Illustr. van Roeland Koning. Verantwoording door Herman de Man en K. Norel. - € 6,00

nl10139 Opstand in Holland / K. Norel. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1946. - Omslagteekening G.D. Hoogendoorn. - € 6,00

nl10140 Oranjeklanten / K. Norel. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1947. - Bandomslag van Walter Bosch. - € 5,00

nl10137 Strijders / K. Norel. - Meppel: A. Roelofs van Goor, 1948. - Illustraties en omslag van G.D. Hoogendoorn. - € 6,00

nl10136 Verzet en victorie / K. Norel. - Meppel: A. Roelofs van Goor, 1948. - Illustraties en omslag van G.D. Hoogendoorn. - € 6,00

nl6651 Het struisvogelreservaat: Gedichten / ELLEN WARMOND. - Amsterdam: Em. Querido, 1963. - vochtvlek. - € 4,00

nl8117 Proeftuin: (In de reeks: Maatstafdeeltje nr.1) / ELLEN WARMOND. - 's-Gravenhage: Bert Bakker / D.A. Daamen, 1953. - vochtvlek. - € 3,00

nl10147 Deze vuist op deze vuist: Liedjes uit De film van Ome Willem met muziek van Harry Bannink / Willem Wilmink. - Amsterdam: C.J. Aarts, 1984. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9192 Het wonderbaarlijke leven van de Thunderbolt Kid / Bill Bryson. - Amsterdal: Atlas, 2006. - € 4,00

bl9191 Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao / Junot Díaz. - Amsterdam: Mouria, 2007. - € 4,00

bl9190 Ik ontsnapte uit Auschwitz: Een waargebeurd verhaal / Rudolf Vrba. - Utrecht: Kosmos, 2015. - € 5,00

bl9193 Clara en Nora / Richard B. Wright. - Breda: De Geus, 2003. - € 5,00


Week 2 2022


Algemeen

al9922 Alles over de liefde: Anatomie van een onbeheersbare emotie / Lisa Appignanesi. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - € 5,00

al9923 Fantasie Kultuur Politiek: in gesprek met Erhard Eppler en Hanne Tächl / Michael Ende. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1984. - € 3,00

al9918 Katalog der Architektur- und Ornamentstichsammlung: Teil I: Baukunst England / Marianne Fischer (bewerking). - Berlin: Bruno Hessling, 1977. - € 8,00

al9926 The Earth: An Intimate History / Richard Fortey. - London: HarperCollins, 2004. - € 7,00

al9920 Glorie en tragiek van het voetbal / Eduardo Galeano. - Amsterdam: Van Gennep, 1996. - € 4,00

al9924 Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus: Mannen zijn anders, vrouwen ook / John Gray. - Utrecht: Het Spectrum, 1999. - Handleiding voor het verbeteren van je relatie. - € 4,00

al9929 Wij en de litteratuur / Albert Helman. - Utrecht: De Gemeenschap, 1931. - € 8,00

al9927 Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen / K. ter Laan. - Utrecht: Het Spectrum, 2004. - € 8,00

al9930 Het Vroegste Dierenepos in de letterkunde der Nederlanden: Isengrimus van Magister Nivardus / J. van Mierlo. - Antwerpen: Standaard, 1943. - Overdruk uit de verslagen en mededeelingen der koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. - € 4,00

al9925 The Gardens at Hatfield / Sue Snell. - London: Frances Lincoln, 2005. - € 6,00

al9928 Pierre Kemp, bevonden en gewogen / Pim de Vroomen (sam.). - Leiden: Dimensie, 1986. - € 8,00

al9919 De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 60 lange verhalen / Joost Zwagerman (sam.). - Prometheus, 2006. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp1816 Het succes van slechte seks: Hoe de evolutietheorie van toepassing is op elk van ons [ja, ook op u] / DIRK DRAULANS. - Amsterdam: Meulenhoff/Manteau, 2009. - € 4,00

fp5015 Het menselijk gelaat: Essays / EMMANUEL LEVINAS. - Baarn: Ambo, 1987. - 7e herziene druk - met pengebruik. - € 4,00

fp7257 Theologische antropologie: De mens voor God / Maarten Luther. - Eindhoven: Damon, 2017. - beperkt penonderstreping. - € 8,00

fp2467 Eros en cultuur: Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud / HERBERT MARCUSE. - Utrecht: J. Bijleveld, 1968. - € 4,00


Kunst

ku6942 Schatten van handschriften: Manuscripten en miniaturen van a tot z / Ton den Boon. - Nijmegen: BnM, 2009. - € 4,00

ku6696 Anton Pieck: Zyn leven - zyn werk / Ben van Eysselsteijn, Hans Vogelesang. - Den Haag: AD. M. C. Stok / Zuid-Hollandse Uitgeversmij, 1973. - € 12,50

ku6935 Delmotte / Marcel Fryns. - Paris/Bruxelles: Editions de l'Art Belge, 1963. - € 3,00

ku6937 The Muppet Show Book / Jim Henson. - London: Corgi Books, 1979. - € 8,00

ku6941 Alchemie: Bijdrage tot de geschiedenis van de alchemistische kunst / Jacques van Lennep. - Brussel: Gemeentekrediet van België, 1984. - € 15,00

ku6945 Onderweg naar Santiago: Een camino van kunst, cultuur, legenden en verhalen / Mireille Madou (tekst), Dan. Lokin (fotografie). - Zwolle: Waanders, 2010. - € 15,00

ku6939 The Art of Flamenco / D.E. `Pohren. - Jerez de la Frontera: Jerez Industrial, 1962. - € 5,00

ku777 Papyrus: Van bies tot boekrol: Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling / MAARTEN J. RAVEN. - Zutphen: Terra, 1982. - € 7,00

ku6936 Nijmegen in prenten / J.A. Schimmel. - Delft: Elmar, z.j. - € 20,00

ku6938 Das Ulmer Münster / Hans Seifert. - Königstein im Taunus: Hans Köster, o.J. - In der Reihe: Langewiesche-Bücherei. - € 4,00

ku6943 OOR's eerste Nederlandse Pop Encyclopedie: volledig herzien en geactualiseerd, 9e editie / Frans Steensma (red.). - Amsterdam: Argus, 1994. - € 10,00


Geschiedenis

hi5534 Corridor naar de Rijn: Operatie Market Garden september 1944 / HEN BOLLEN. - Zutphen: Terra, 1988. - € 15,00

hi16571 Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie: Oude kaarten en hun makers / Tony Campbell. - Amsterdam: Becht, 1981. - € 20,00

hi4295 Hatert: Dorp van onze jeugd en voorouders: Het leven te Hatert en zijn bewoners tussen 1900 en 1958 / ROB CROES, B. JANSEN. - Nijmegen: MacDonald, 1999. - Met topografische kaarten van Hatert. - nieuwstaat. - € 15,00

hi16573 De Oversteek: Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden / Ad van Heiningen, Michiel Willems (coörd.). - Nijmegen: De Gelderlander, 2013. - € 10,00

hi1284 Duitsland en de democratie 1871 - 1990 / JÃœRGEN C. HESS, F. WIELENGA. - Meppel: Boom, 1992. - € 6,00

hi2773 Mijn bevrijding: Nederland vijftig jaar bevrijd.: Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld / IVO NIEHE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. - € 5,00

hi2717 Grote straat: Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat / WILLEM JAN PANTUS. - Nijmegen: Roelants v/h De Oude Mol, 1997. - € 5,00

hi16576 Kleine Berlin-Geschichte / Wolfgang Ribbe, Jürgen Schmädeke. - Berlin: |Stapp Verlag, 1994. - € 5,00

hi16578 Emil Rathenau und das werden der Grosswirtschaft / A. Riedler. - Berlin: Julius Springer, 1916. - € 7,00

hi9029 Nijmegen '44: Verwoesting, verdriet en verwerking / JOOST ROSENDAAL. - Nijmegen: Vantilt, 2009. - € 10,00

hi9295 Oud Nijmegen begin deze eeuw / J.A. Schimmel, P. Sliepenbeek. - Nijmegen: De Gelderlander, 1975. - € 8,00

hi2606 Nijmegen september '44 / PETER SLIEPENBEEK. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1969. - € 10,00

hi9052 De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817 / E.J.TH.A.M.A SMIT. - Zutphen: De Walburg Pers, 1975. - Gelderse Historische Reeks VII. - € 10,00

hi16577 100 Jahre Brennerbahn / Franz Thaler. - Innsbruck: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, o.J. - € 4,00

hi16575 Londen: Geheimen en grandeur / Nick Yapp, Rupert Tenison (foto's). - Keulen: Könemann, 1999. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl4099 De blinde harpenaar De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poëzie der oude Egyptenaren / BERTUS AAFJES. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff / De Ceder, 1955. - € 6,00

nl10133 Het Koningsgraf: Honderd en een sonnetten / Bertus Aafjes. - Amsterdam: Meulenhoff/De Ceder, 1949. - € 6,00

nl9564 Gedichten en spreuken: (ing. en verzameld: Roel Houwink) / DIRK CAMPHUYSEN. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1942. - € 4,00

nl10127 Kinderen van Rousseau: Een pamflet tegen de tijdgeest / Paul Claes. - Amsterdam: de Bezige Bij, 2014. - € 4,00

nl2307 Bewolkt bestaan / Cola DEBROT. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1948. - € 5,00

nl9374 De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren: (houtsneden van D. Acket) / GUIDO GEZELLE. - Amsterdam: L.J. Veen / Standaard, 1939. - € 8,00

nl10128 Twee lentes: De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940 / Ed. Hoornik (inl.). - Rijswijk: Stols, 1941. - Met een inleiding van Ed. Hoornik. - € 4,00

nl10131 Het grote Rallye-avontuur: Geïllustreerd door C. Boost / Anthony van Kampen. - Den Helder: v/h C. De Boer Jr., z.j. - € 6,00

nl548 Rennen zonder richting / Anton KLOPPERS. - Amsterdam: Em. Querido, 1959. - € 4,00

nl3900 Zeven sloten: Zes uitstapjes / KEES VAN KOOTEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - € 3,50

nl10119 Heimwee naar de sterren / Hubert Lampo. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. - € 5,00

nl10130 Voor 't Jonge Volkje: Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd / P. Louwerse (red.). - Zutphen: Schillemans & Van Belkum, z.j. - Vier-en-veertigste deel - Met eene gekleurde en zes-en-tachtig houtsnee-platen en eenige figuren. - € 8,00

nl10126 OBOOL / Petra Müller. - Tafelberg: Beperk, 1977. - € 7,00

nl4667 Het eind van het lied: (Inl.: A.L. Sötemann. In de serie Kort en Goed) / J. SLAUERHOFF. - Amsterdam/Groningen: Em. Querido/J.B. Wolters, 1967. - € 2,00

nl10132 In den zilveren toren: Illustraties en omslag door Rein van Looy / L.H. Stronkhorst. - Meppel: A. Roelofs Van Goor, z.j. - € 6,00

nl4454 Als je begrijpt wat ik bedoel: Het boze oog, de grauwe razer, het kukel / MARTEN TOONDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - Uitleiding door Jan Hein Donner. - € 4,00

nl1584 Geld speelt geen rol: De windhandel, de sloven, de bovenbazen / MARTEN TOONDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - Uitleiding door J.W. Holsbergen. - € 4,00

nl824 Verzamelde gedichten / VICTOR E. van VRIESLAND. - Amsterdam: Em. Querido, 1968. - € 4,00

nl10124 Bijbedoelingen / Victor E. van Vriesland. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - € 4,00

nl10122 Weerszij van een wereld: Gedichten / Ellen Warmond. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - vochtvlek. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9186 2666 / Roberto Bolano. - Amsterdam: Lebowski, 2013. - € 5,00

bl9187 De verzegelde brief / Emma Donoghue. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2012. - € 3,50

bl9189 De grenzen van de interpretatie / Umberto Eco. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - € 4,00

bl9188 München 1938 / Robert Harris. - Amsterdam: Cargo, 2017. - € 4,00

bl9185 Erec y Enide / Manuel Vázquez Montalbán. - Areté, 2002. - € 5,00

bl6489 De dansende grootmoeders / Clarissa Pinkola Estes. - Haarlem: Altamira-Becht, 2007. - € 4,00


Week 1 2022

Algemeen

al7705 Het nieuwe vaste planten boek / MIEN RUYS. - Baarn: Moussault, 1979. - € 15,00


Filosofie en psychologie

fp7254 Over het voortreffelijke: Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles / Jan Bijlsma. - Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. - € 7,00

fp7248 Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 / Jonathan I. Israel. - Oxford: University Press, 2002. - beperkt potlood tot pag. 43. - € 8,00

fp7255 Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit / Herbert Marcuse. - Frankfurt/M: Vittorio Klostermann, 1968. - € 4,00

fp7256 One Dimensional Man / Herbert Marcuse. - London: Abacus, 1972. - € 4,00

fp7252 La structure du comportement: précédé de: Une Philosophie de l'Ambiguété (par Alphonse de Waelhens) / Maurice Merleau-Ponty. - Paris: Presses universitaires de France, 1953. - In Bibliothèque de Philosophie contemporaine. - € 8,00

fp7253 Le visible et l'invisible: suivi de notes de travail par Maurice Merleau-Ponty / M. Merleau-Ponty. - Paris: Gallimard, 1964. - In Bibliothèque des IDÉES. - € 10,00

fp7250 Ph énoménologie de la Perception / M. Merleau-Ponty. - Paris: Gallimard, 1964. - In Bibliothèque des IDÉES. - € 10,00

fp7251 George Trumbull Ladd: Pioneer American Psychologist / Eugene S. Mills. - Cleveland: Case Western Reserve University, 1969. - € 8,00

fp7249 L'être et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique / J.-P. Sartre. - Paris: Gallimard, 1953. - In Bibliothèque des IDÉES. - € 12,00


Kunstku6934 Dat is uit het leven gegrepen...: De geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten 1900-1990 / Ernst van Altena (sam.). - Z.p.: Hema, 1989. - € 8,00

ku6933 Das Glaubensbekenntnis auf dem Portal der Klosterkirche Marienthal / Martin Segers. - Hamminkeln: Karmel Marienthal, 2002. - € 6,00


Geschiedenis

hi16565 Oratio pro domo: Tegen een misverstaan der middeleeuwen / A.H. Bredero. - Amsterdam: VU, 1976. - Rede bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de VU in Amsterdam. - € 2,50

hi16568 Vlieland: Een Nederlandse geschiedenis / Anne Doedens, Jan Houter. - Franeker: Van Wijnen, 2010. - € 25,00

hi16556 Groesbeek in oude ansichten / G.G. Driessen et al. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1972. - € 20,00

hi16566 Varende luyden: Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden / D. Th. Enklaar. - Assen: Van Gorcum & Comp., 1956. - Van Gorcum's Historische Bibliotheek, deel 12. - € 12,00

hi16558 Van Bedeeling naar Sociale Dienst vaardigheid: t.g.v. vijtigjarig bestaan / Gem. Sociale Dienst, Eindhoven. - Eindhoven, 1971. - € 4,00

hi16569 De markt van Hoogeveen / Henk van 't Hul. - Hoogeveen: Historische Kring, 2006. - € 10,00

hi16563 Neuengamme: getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp / Alb. van de Poel. - Heerlen: Winants, 1945. - rug beschadigd. - € 3,00

hi16548 Itinerarium Belgicum / Robas Facsimile Fonds. - Weesp: Robas Facsimile Fonds, z.j.. - € 15,00

hi16560 Theatri Orteliani / Robas Facsimile Fonds. - Weesp: Robas Facsimile Fonds, z.j. - facsimile uitgave 1589. - € 8,00

hi16570 Willy Brandt: essay: Anatomie einer Veränderung / Hermann Schreiber (essay), Sven Simon (foto's). - Düsseldorf: Econ, 1973. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10098 De dochter van den fabrikant: met 4 platen van Wilm. Steelink / P.J. Andriessen. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf. - € 5,00

nl10100 Karambool: Gedichten / Louis de Bourbon. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1969. - € 5,00

nl10099 De Bocht van Berkhey / Boudewijn Büch. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997. - € 4,00

nl10101 Eucharistie Het woord der verzoening - met titelplaat van Jan Toorop: Een lied in Hebreeuwschen trant / Frederik van Eeden. - Alkmaar: Apologetisch Bureau "Houvast'", 1924. - € 4,00

nl10096 De school der poëzie - Eerste deel: Verzen / Herman Gorter. - Bussum: Van Dishoeck, 1925. - € 7,00

nl10097 Toetie's Avonturen, geïllustreerd door Willem Hardenberg: Serie B - Meisjesboeken (Ons Genoegen) / Suze van Lingen. - Alkmaar: Gebr. Kluitman. - € 3,00

nl10104 De muze van Jan Companjie: Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd / E. du Perron (sam.). - Bandoeng: A.C. Nix & Co., 1948. - geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix. - € 10,00

nl10102 Spelingen der natuur / Jan I. S. Zonneveld. - Zeist: Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging, 1989. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9184 Göttliche Komödie, übersetzt von Philalethes: mit Bildern van Gustav Doré/ Dante. - Berlin: Wilhelm Borngräber, z.j. - € 10,00 linnen gebonden met stofomslag, LXXIX + 163 p. - Ill. - Vert. inl.: H.J.E. Endepols. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken. Tweede reeks: Geschriften uit de Middeleeuwen en uit de Nieuwe Tijd. Deel 1
Prijs: € 10,00Wereldatlas van wereldreligies / Ninian Smart (sam.). - Keulen: Könemann, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 240 p. - kaarten, foto's, ill. register
Prijs: € 10,00Vondels wereldbeeld / Jos. Vandervelden. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1948. - hlinnen gebonden met stofomslag, 213 p.
Prijs: € 5,00


Kopstukken / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1947. - [1e druk]. - ingenaaid, linnen gebonden, rug en bovenrand voorplat licht verkleurd, 153 p. - gedrukt op geschept japans papier. - ill. en bandstempel: Jo Spier. - met ingeplakt kaartje waarop de tekst: 'Om het recht tot voordragen van een dezer satyren te verkrijgen, wende men zich tot den schrijver, adres: Zonnelaan 17, Haarlem, Telefoon 19294.'
Prijs: € 10,00

Momenten uit drie eeuwen kluishistorie / Domien de Jong. - [Valkenswaard]: Achelse Kluis, 1973. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - Ill., foto's, 2 losse kaarten. Los bijgevoegd een gedrukte portrettekening van de auteur plus gedicht. Auteursexemplaar met geschreven naam
Prijs: € 15,00

Handbuch der Milchwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage / W. Kirchner. - Berlin: Paul Parey, 1886. - 2. Aufl. neubearbeitet - Leinen, 578 S. - Frakturschrift. - Mit 199 in den Text gedruckten Holzschnitten. - Buchrücken fehlt, Buchblock sonst in gutem Zustand.
Preis: € 7,00

De kleine emigratie / Toon Kortooms. - Utrecht: De Lanteern, z.j. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 214 p.
Prijs: € 7,00

Afrikaanse Zonnestraaltjes / H. Meens (Montfortaan). - Geleen: Drukkerij Keulers, 1947. - 1e druk. - ingenaaid, 232 p. - Lijntekeningen van Pater J. van der Vleuten
Prijs: € 4,00

Wiener Porzellan aus der Manufaktur Du Paquiers (1718-1744) / Wilhelm Mrazek, Österreichisches Museums für angewandte Kunst. - Wien: Verlag des Österr. Museums für angewandte Kunst 1952. - Okart, 19 S. Text, 56 Abb. - Schriften des Österreichischen Museums für angewandte Kunst 3
Preis: € 7,00

Zien soms even: Fragmenten over God: Een voorleesboek / Huub Oosterhuis. - Kampen: Ten Have, 2004. - 14e druk. - garenloos gebonden, 174 p. - als nieuw
ISBN: 90 259 5465 0
Prijs: € 7,00

...dus Gaitjan wordt smid: Het verhaal van een mensenleven / Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek, Bureau Ir. J. Bauduin. - Amsterdam: Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V., 1951. - Ingenaaid half linnen, 51 p. - ill. en foto's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de heer G.J. Bilderbeek, Directeur van Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V. te Amsterdam en naar aanleiding van zijn 50-jarig jubileum
Prijs: € 7,00

In veel huizen wordt gerouwd, De Spaanse griep in Nederland / Reinold Vugs. - Soesterberg: Aspekt, 2002. - garenloos, 158 p.
ISBN: 90 5911 081 1
Prijs: € 7,00


Popdossier 1988 / 1989: Een jaar popmuziek in woord en beeld
Popdossier 88/89: Kroniek van een muziekjaar / Alfred Bos en Ton Vingerhoets. - Amsterdam: Loeb, 1988. - garenloos, 106 p. - foto's
ISBN: 90 6213 849 7
Prijs: € 6,00Vader en dochters / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 4e druk. - garenloos gebonden, 130 p.
ISBN: 90 446 1004 8
Prijs: € 6,00

Op weg naar een nieuwe wereld: De Bahá'í visie op de bestemming van de mens / Charles Hamburger. - Nijmegen: Karmel, 1991. - garenloos, (XI +) 558 p. - noten, index, verklarende woordenlijst, ill.
Prijs: € 6,00

"Een schoone, doch zware taak": De jonge Wilhelmina op weg naar de troon / H. van Harten-Boers. - Slochteren: Fraeylemaborg, 1998. - ingenaaid, 80 p. - tentoonstellingscatalogus Fraeylemaborg Slochteren. - titelpagina mist!
Prijs: € 4,50

Waar voor uw geld, Deel I en II: Toelichting bij de gelijknamige radio-uitzendingen 1956/1957 (I) en 1958-1959 (II) van K.R.O, en N.C.R.V. / Betty Kortekaas - Den Haan. - Hilversum: K.R.O./N.C.R.V., 1966 (I) en 1958 (II). ingenaaid, 147 p. (I), 136 p., ill.
Prijs: € 7,00

In excelsis / Albert Kuyle. - Nijmegen: De Koepel, 1947. - 1e druk. - Ingenaaid, halflinnen band met verguld bandstempel op voorplat, 289 p. - bandstempel en 50 versieringen van Cuno van den Steene
Prijs: € 6,00

De Minderbroederskerk / Miny van Marion-Kroonen, Gijs van Bree. - Roermond: Stichting Limburg Natuurlijk. - geniet, 14 p. - In de reeks: Grote Monumenten in Roermond
Prijs: € 2,00

De man zonder eigenschappen / Robert Musil. - Amsterdam: Areopagus, 1996. - garenloos gebonden, 1343 p.
ISBN: 90 5108310 6
Prijs: € 30,00

Volle zon over het pétanque / Otello. - Hilversum: Jac Verheul, 1993 - garenloos, 185 p. - ill. - Vertaald en bewerkt door Jac Verheul.
Prijs: € 5,00

Brieven over Cézanne / Rainer Maria Rilke. - s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945. - ingenaaid gecartonneerd. - woord vooraf J.G. van Gelder
Prijs: € 8,00

Utrecht door de eeuwen heen / J.E.A.L. Struyck. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1984. - ingenaaid linnen gebonden met omslag, 391 p. - bibliografie, index, ills.
Prijs: € 30,00

Black White Cats / J.C. Suarès (ed.). - London: Pavilion Books Ltd., 1993. - hard back binding in publisher's original royal blue cloth covers, black lettering to the spine, dust wrapper. - 80 p. - ill.
ISBN: 1 85793 050 9
Price: € 6,00

De Betuwe land tussen rivieren / Roelof Warrink. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, 1992. - ingenaaid, 100 p. ill. zwart/wit
Prijs: € 8,00

Soldaten en burgers / Ambrose Bierce. - Bussum: Kroonder, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, - 214 p. - Fantastische verhalen van Ambrose Bierce uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk verlucht met 10 houtsneden van Jeanne Bieruma Oosting.
Prijs: € 10,00

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie / Genealogie. - Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie. Linnen met stofomslag. - Ill. 298 pag. -
1978 (deel 32), uitgegeven zonder stofomslag
1993 (deel 47), uitgegeven zonder stofomslag
1994 (deel 48), uitgegeven zonder stofomslag
1995 (deel 49), uitgegeven zonder stofomslag
1996 (deel 50), uitgegeven zonder stofomslag
1997 (deel 51)
1998 (deel 52) Thema: Varende voorouders
1999 (deel 53) Thema: Genealogie en biografie
2000 (deel 54) Thema: Heraldiek
2002 (deel 55) Thema: Personen-, familie- en erfrecht
2002 (deel 56) Thema: Verenigde Oost-Indische Compagnie
2003 (deel 57) Thema: Waterbeheer
2004 (deel 58) Thema: Vrouwen, familie en maatschappij. - ingenaaid gebonden
Prijs per deel: € 10,00

120 jaar wereldgeschiedenis door de ogen van het Leidsch Dagblad / Leidsch Dagblad. - Leiden: Leidsch Dagblad, 1980. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, ill.
Prijs: € 4,00


Literary larycook in Dutch and Double Dutch: In poëzie en ook in proza, in war- streek- en ontaal / John O'Mill. - Amersfoort, Andries Blitz, 1977. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00
b>John O'Mill. - Laren: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 63 p. - Voorwoord: Wim Kan
Prijs: € 3,00

Puure Piffel: In Dutch and Double Dutch / John O'Mill. - Amersfoort: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00


Films voor gezien getekent / A. van Dantzig. - Meppel: Boom, 1993. - ingenaaid, 159 p. - Stukjes n.a.v. films verschenen in Maandblad voor Geestelijke Gezondheideid
Prijs: € 5,00

Enkhuizer Almanak voor het jaar 1997 / 402e Jaargang / Theo Jurriens. - Enkhuizen: Gebr. van Staden, 1997. - garenloos, 288 p. - ill. lint. - als nieuw
Prijs: € 4,00


Delfzijl 1940 - 1945: Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting / Franz Lenselink. - Bedum: Profiel, 1995. - ingenaaid, 55 p.
ISBN: 90 52 94119 x
Prijs: € 7,00

Wandeling langs Pastoorsbiest en omgeving 1933-1983 / Nouwen - Van Daal (voorwoord). - Boxmeer: Buurtvereniging Pastoor Biest, 1983. - geniet, 16 p. - ill. foto's.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de buurtvereniging "Pastoor Biest"
Prijs: € 6,00

Lenin heeft echt bestaan / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1972. - 1e druk. - ingenaaid, 160 p. - rug verbleekt. - Opstellen eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad, Het Parool, Haagse Post, Hollands Maandblad en Propria Cures.
Prijs: € 8,00

De verovering van het geluk / Bertrand Russell. - Amsterdam: Bright Lights, 1995. - garenloos, 218 p.
ISBN: 90 4644002 5
Prijs: € 5,00


Bijgeloof in de middeleeuwen / Jean-Claude Schmitt. - Nijmegen: SUN, 1995. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 8,00


Helden zonder zee: Het verhaal achter Nederlands populairste jeugdboekenserie De Kameleon / Paul Steenhuis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1998. garenloos, 175 p. - Ill.: Gerard van Straatenen diverse foto's
Prijs: € 5,00

Dagboek voor mijn verloofde / Italo Svevo. - Amsterdam: RevisorBoeken, 1979. - ingenaaid, 71 p.
ISBN: 90 2536520 5
Prijs: € 5,00

De helden van onze tijd (essays) / Paul van 't Veer. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. ingenaaid, 216 p. - omslag: Karel Beunis, in de reeks: Kwadraat-pocket 25 (KP 25)
Prijs: € 4,00

7 jaar goede seks / Ronald Giphart. - Viva, 2007. - 1e druk. - garenloos, 42 p.
Prijs: € 3,00


Vriendschap: en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw / Luuc Kooijmans. - Amsterdam, Bert Bakker, 1997. - garenloos, 391 p.
Prijs: € 15,00


De samenleving in schema's: Een inleiding in het sociologische denken van Talcott Parsons / A.H.M. Kerkhoff. - Budel: Damon, 2007. - 248 p.
ISBN: 90 5573 799 4
Prijs: € 15,00

De Tao van het coachen / Max Landsberg. - Schoonhoven: Academic Service, 1998. - gebonden, met stofomslag, 132 p.
ISBN: 90 5261 255 2
Prijs: € 7,00

Spraak en werkelijkheid / Eugen Rosenstock-Huessy. - Haarlem: Vereniging Rosenstock - Huessy - Huis, 1978. - ingenaaid, 155 p. - Inl. Clinton C. Gardner
Prijs: € 10,00

Kunstschatten van de St. -Sulpitiuskerk: Jaarboek 1986 / Bea Vuylsteke. - Diest: De vrienden van St. -Sulpitiuskerk v.z.w., 1986. - ingenaaid, 70 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Mythos Niederrhein: Nachruf auf eine schwierige Heimat / Paul Eßer. - Sankt Augustin: Avlos, 1997. 1. Auflage. - Kartoniert, 96 S. - Avlos regional
ISBN: 3 929634 28 7
Preis: € 4,00

Stichtelijk huisboek: Derde, veel vermeerderde en verbeterde druk / J. J. L. Ten Kate. - Leiden: A.W. Sijthoff, z.j. - bruin linnen gebonden, (10) 312 p. - boekblok zit vrijwel los in de band
Prijs: € 4,00

Stadt der Frauen: Szenarien aus spätmittelalterlicher Geschichte und zeitgenössischer Kunst / Annette Kuhn & Marianne Pitzen (Hrsg.). - Zürich / Dortmund: Ed. Ebersbach im eFeF - Verlag, 1994. - broschiert, 258 S. - Abb. - Katalog Frauen - Museum Bonn
ISBN: 3 905493 67 5
Preis: € 15,00

Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen / Karl Löwith. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - Or.kt., IX, 180 S. - Zweiter, unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe München 1928 der Drei Masken Verlag, München
Preis: € 20,00

Typhoon! Typhoon!: An illustrated Haiku sequence / Lucile Maxfield Bogue. - Rutland / Tokyo: Charles E. Tuttle, 1970. - 2 ed. - 67 p. - Calligraphy by Keiko Hata
Price: € 4,00

Perspectieven op mens en opvoeding / Wilna A.J. Meijer. - Nijkerk: Intro, 1987. - 3e druk. - 136 p.
ISBN: 90 266 1778 x
Prijs: € 4,00

Historische scheepsmodellen / W. zu Mondfeld. - Deventer: Kluwer, 1980. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 355 p. - ill.
ISBN: 90 201 1181 7
Prijs: € 45,00

Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan: Schrijversgestalten door / Martinus Nijhoff. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1970. - 1e druk. - pocket, 192 p. - Ooievaar 253/254. - Ingeleid door Karel Meeuwesse
ISBN: 90 6019 157 9
Prijs: € 3,50

Requiem voor Holland: Leven en dood van de laatste Hollander Mr. Johan de Witt, Raadspensionaris / F. van Oldenburg-Ermke. - Maastricht: Leiter-Nypels, z.j. - paperback, 190 p. - Mimosa Reeks
Prijs: € 3,00


Geef oorlog een kans: Ooggetuigenverslagen van de strijd der mensheid tegen tirannie, onrecht en alcoholvrij bier / P.J. O'Rourke. - Amsterdam: Prometheus, 1993. - garenloos, 176 p.
Prijs: € 4,50

The pocket history of freemasonry / Fred L. Pick, G. Norman Knight. London: Frederick Muller, 1977. - 6th edition. - hardcover, dustjacket, 348 p. - indexRevised by G. Norman Knight and Frederick Smyth
Price: € 6,00

Erzogenes Ich - erziehendes Du: Die Grundform des Menschseins und die pädagogische Situation / Alfons Otto Schorb. - Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - OLn., 155 S.
Preis: € 6,00

Bob Dylan: Temples in Flames: Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn / Georg Stein. - Heidelberg: Palmyra Verlag, 1991. - Hardcover, pictorial boards, oblong 8vo, 94 p. - full-page color and black-and-white photographs of Bob Dylan's tour with Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn of Europe in 1987. With an essay by Martin Schäfer.
ISBN: 3 9802298 0 7
Price: € 25,00

Geschichte eines Knaben / Ernst Wiechert. - Tübingen/Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag / Hermann Leins, 1951. - 19. Aufl. - orig. Pbd., 91 S.
Preis: € 4,50

Haagse mijmeringen / F. Bordewijk. - ['s-Gravenhage]: 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging, 1954. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 75 + 3 p. - Omslagill. Hacieron. - Verschenen t.g.v. het honderdjarig bestaan van de vereniging.
Prijs: € 5,00

Maar wij...? Spel van jeugd en arbeid / Anthonie Donker (= N.A. Donkersloot). - Utrecht: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1933. - Ingenaaid gebrocheerd 68 p. - 1e druk
Prijs: € 4,00


Het eiland van de vorige dag / Umberto Eco. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 1e nederlandse druk. - garenloos hlinnen gebonden met stofomslag. - 489 p. - als nieuw
ISBN: 90 351 1468 x
Prijs: € 12,00

Hermeneutische diagnostiek en probleemoplossing: De mens als tekst / R. Lubbers (red.) et al. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985. - 215 p.
ISBN: 90 255 0001 3
Prijs: € 4,00

Zeventiende-eeuwsche syntaxis: Drie delen / G.S. Overdiep. - Groningen: J.B. Wolters, 1931-35. - Ingenaaid, 446 p. - Groninger bijdragen voor Taal- en Letterkunde
Prijs: € 35,00

Historische flitsen / Drs. P. - Amsterdam: Tiebosch, 1980. - 1e druk. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 6278505 0
Prijs: € 7,00

Denken: Teksten en analyses Sovjet-psychologie 1 / C.F. van Parreren, W.A. van Loon - Vervoorn (red.). - Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1975. - 216 p.
Prijs: € 4,00

Een stelletje koppen / Leonard Roggeveen. - Den Haag: G.B. van Goor Zonen's Uit.Mij N.V., z.j. - 1e druk. - Linnen gebonden, 200 p. - Ill.: Pol Dom
Prijs: € 7,00

De roep der stad: Een leekenspel / H. Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1933. - 1e druk. - Ingenaaid, 56 p.
Prijs: € 5,00

Kinderen van deze tijd: Een leekenspel / Henriëtte Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1931. - 2e druk. - Ingenaaid, 56 p. - Omslagvignet en frontispice: J. Franken Pzn.
Prijs: € 7,00

Leut en luit: Liederbundel van de / Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland. - Tilburg: Bergmans, z.j. - ingenaaid, 99 p. + advertentiepagina's. - niet meer moeders mooiste.
Prijs: € 3,00

Aolwieke: Laand en lu van vrouger / Geert Teis Pzn. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - gecartonneerd, 40 p. - ill. - Libellen-serie, nr.34. - Mit magels deur Geert Teis P. Zn.
Prijs: € 4,00Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt: Over het autobiografische geheugen / Douwe Draaisma. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2003. - Gebonden, stofomslag, 285 p. - ill.
ISBN: 90 655 4470 4
Prijs: € 7,00

Dodenbezorging en cultuur: II De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland / J.J. Fahrenfort, C. Cath. van de Graft. - Amsterdam: Ploegsma, 1947. - hlinnen, 96 p. Ill.
Prijs: € 8,00

Rapport aan Jan Friso / Jacques den Haan. - 's-Gravenhage: Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. - ingenaaid met flappen, 48 p. - Maatstafdeeltje nr.5
Prijs: € 4,50

Een wandeling langs Nijmeegse monumenten / Herman de Heiden. - Nijmegen: De Gelderlander BV. 1983. - 1e druk. - ingenaaid, 99 p. - Ill. foto's, met losse plattegrond.
Prijs: € 8,00
p.
Prijs: € 4,00


Het feest van de eeuw: 100 jaar feest in Nederland: Een vrolijke keuze uit de collecties van musea en particulieren / Reneé Smithuis. - Franeker: Museum 't Coopmanshûs, 1999. - ingenaaid, 64 p. ill. in kleur en zw/w. - Catalogus
Prijs: € 8,00

Feodora / Toos Stultiens. - 's-Gravenhage, Ned. Boekenclub, z.j. - 1e druk. hlinnen, gecartonneerd, oblong, 36 p. - Ill.: Jan Goeting. - Band en tekeningen zijn erg interessant maar boekblok zit zwak in de band die ook niet ongeschonden de tijd heeft doorstaan.
Prijs: € 4,00

Rees: Historie und Gegenwart: 750 Jahre Stadt Rees / Hermann Terlinden, Carlheinz Tüllmann (Text). - Rees: Stadt Rees, 1978
Preis: € 7,00

Het eeuwfeest van de Klokkenberg / M.C. Capelle. - Nijmegen: Vereniging "De Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg", 1946. - geniet, 39 p. - foto's. - Herinnering aan de herdenking van het Eeuwfeest der Kweekschool op 29 en 30 mei 1946. - Bijgevoegd een los blad 'bedelbrochure'.
Prijs: € 7,00

Stroomgebied: 125 jaar Openbaar Voortgezet Onderwijs in Nijmegen / P.M. van Hoof, André Stufkens (red. & sam.). - Nijmegen: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, 1990. - ingenaaid gecartonneerd, 132 blz, ill.
ISBN: 90 9003562 1
Prijs: € 10,00

Y: The descent of men / Steve Jones. - London: Little, Brown, 2002. - First ed. - Hard cover, 280 p. - index, bibliography
ISBN: 0 316 85615 0
Price: € 10,00

Flor Fina: Negentien balladen / Drs.P. - Boxtel: La Paz Sigarenfabrieken, 1989. - ingenaaid, 47 p. - Tweede publikatie in een reeks boekjes met de sigaar als centraal thema. Vormgeving Harry N. Sierman
Prijs: € 7,00

Catalogus van de overzichtstentoonstelling: Stefan Verwey, "Beheers je! We zijn hier in de Kunsthal!", 18 december 1999 t/m 6 februari 2000, cartoons.
ISBN: 90 75938 13 6
Prijs: € 8,00

De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren deur ain van heur verteld anno 1939 / Derk Sibolt Hovinga. - Groningen: Stabo, z.j. - 1e druk. - geniet, 48 p., ill. - In de reeks: Groningse Herdrukken XIII
Prijs: € 7,00

Essais / Eduard Veterman. - Eigen Beheer [Huizen: C. Visser], 1941. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 115 p. - rug gevlekt. - Niet in den handel, genummerd, nr. 418 van 1000 van een gesigneerde uitgave, deze is echter niet gesigneerd: 'hors serie'. - De Jong, 865
Prijs: € 25,00


Waarden van Zuid-Holland / diverse auteurs. - Rotterdam: Stichting Het Zuidhollands Landschap. 1974. - Linnen met stofomslag, 172 p. foto's en kaarten in kleur. - uitgegeven t.g.v. 40-jarig bestaan Stichting
Prijs: € 4,00

De Arke Noachs: Diersatyren / Martien Beversluis. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - ingenaaid, papieren omslag, 62 p. - Vrij naar het Fransch van Miguel Zamacois. Libellen-serie no.255-256
Prijs: € 4,00

Merklappen: Afbeeldingen en werktekeningen / G.E. Boone - Stolp. - Utrecht: De Torentrans, z.j. - gecartonneerd, 52 p.
Prijs: € 5,00

Stand / Bart Chabot (tekst), Anton Corbijn (foto's). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd. - Artwork: Rob Bary & Eric Schreurs. - In november 1983 reisden Chabot en Corbijn langs een aantal begraafplaatsen in Europa. Ze brachten o.a. op de begraafplaats Campo Santo van Genua drie volle dagen door. 12 paginagrote foto's van Anton Corbijn en 34 pagina's poëzie van Bart Chabot zijn het resultaat.
ISBN: 90 2344620 8
Prijs: € 10,00How Homo became sapiens: On the evolution of thinking? / Peter Gärdenfors. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - sewed hardback, dustjacket
ISBN: 0 19 852850 7
Price: € 30,00Metgezellen: Vertellingen over honden / A.M. de Jong. - Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1949. 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. - ill. en twee foto's van A.M. de Jong. - Deel V in de reeks: De papieren kennels
Prijs: € 4,50

Onze Lieve Vrouw: Haar boodschap te Banneux. Studiën en dokumenten uitgegeven door... / Mgr. L.J. Kerkhofs. - Tielt / Amsterdam: Lannoo, 1980. - 4e herziene en vermeerderde druk. - ingenaaid, 208 p. - ill., foto's
ISBN: 90 209 0922 3
Prijs: € 7,00

Liturgische Geräte und Gewänder der Ostkirche / Elisabeth Trenkle u.A. - München: Slavisches Institut, Verlagsabt., 1962. - 30 x 21 cm. Kart. [52] S., Ill. 61 S/W und 2 farbige.
Preis: € 8,00


Twee nieuwe staatsvormen, fascistische en sowjetstaat: overeenkomst en verschil / J. Valkhoff. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - ingenaaid gecartonneerd, 100 p. - ill.: Van Looy
Prijs: € 15,00

Religieuze taal in de Vrijmetselarij / J.G. Bos. - 's-Gravenhage: W.P. van Stockum en zoon, 1952. - geniet, 43 p.
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / Jan Engelman. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, linnen gebonden met omslag. - 229 p.
Prijs: € 10,00

John Lennon in his own write / John Lennon. - London: Jonathan Cape, 1964. - 6th imp. - hard back. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 20,00

Kabbala (De sluier over het gelaat van Mozes): Een bijdrage tot een nieuwe psychologie / André Peters. - Amsterdam: De Spieghel, 1958. - Orig. kunstleren band, met stofomslag, 284 p.
Prijs: € 10,00

Anatomie artistique / Paul Richer (bewerk.: Jan Cuppen). - Amerongen: W. Gaade, 1978. - linnen gebonden met stofomslag, 256 p. - ill. folio. reg. - anatomie uitgave voor kunstenaars.
ISBN: 90 6017 832 7
Prijs: € 15,00

Mijn lama / Lies Wiegman (fotografie), Miep Diekmann (tekst). - Den Haag: Esso Nederland, z.j. - gecartonneerd, [48] p. - zwart/wit fotografie
Prijs: € 8,00

Spectrum Muziek lexicon / Th. Willemze. - Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1975. - 4 delen (pocket). - ill.
Prijs: € 8,00

De empirische godsdienstpsychologie / J.G. Geelkerken. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1909. - ingenaaid, 412 p. - Proefschrift
Prijs: € 20,00

De verwachting van het koninkrijk Gods / G.J. Heering. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1952. - linnen gebonden met stofomslag, 249 p. - register
Prijs: € 6,00

Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen / L.J. van Holk. - Delft: W. Gaade, 1953. - Linnen gebonden, 244 p. - oplage 1000 ex. - Bijdragen t.g.v. zijn 60ste verjaardag.
Prijs: € 6,00

De kolken in Holthuizen: De gevolgen van dijkdoorbraken in het verleden / Harry van Bemmel. - Arnhem : [H.Chr. van Bemmel], 1997. - geniet, 32 p., ill. - oplage 500 exemplaren
Prijs: € 5,00


Je moet schieten, anders kun je niet scoren: En andere citaten van Johan Cruijff / Henk Davidse (verz.). - Den Haag: BZZTôH, 1998. - 1e druk. - paperback, 160 p.
ISBN: 90 5501 538 5
Prijs: € 3,50

Literature and inner exile / Authoritarian Spain, 1939 - 1975 / Paul Ilie. - Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1990. - 1st ed. - IX + 197 p. - hardback, dustjacket
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 10,00

Dichtung, Sprache, Gesellschaft: Akten des IV. Internalen Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton / Victor Lange & Hans-Gert Roloff (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1971. - x + 635 S. - Olw. Umschlag. - met losse bijlage: het K.N.A.W. - rapport van Jo Daan en Herman Meyer
Preis: € 20,00


Utrecht in de patriottentijd / A. van Hulzen. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - ingenaaid, 314 p.
Prijs: € 8,00


Taffeh: Rond de wederopbouw van een Nubische tempel / Hans D. Schneider. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979. - ingenaaid gebonden, 130 p. - ill., kaarten, kleurenfoto's. - Uitgegeven t.g.v. de inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 1979.
ISBN: 90 12 02450 1
Prijs: € 8,00

Hèkselèève: Huissense vertelsels, anecdotes, kortom Huussese Slèèg , geïllustreerd met caricaturen van Huissense figuren uit de periode 1946 - 1950 door Kees Berendsen. / Henny W.J. Derksen. - Huissen: Stichting De Kraonige Zwaone, 1984. - Gecartonneerd, ill. - 159 blz.
Prijs: € 8,00

Franz Eggenschwiler - Houtdruksels / Franz Joseph en Hans van der Grinten (sam.). - Nijmegen: Nijmeegs Museum "Commanderie van St.Jan", 1977. - geniet, 16 p. Ill. - catalogus, 54 werken
Prijs: € 8,00


Death Railway / Cornelis B. Evers. - Bangkok: Craftsman Press, [1993]. - softbound, 114 p. - 11 colour & 12 b&w plates, 2 maps, chart, bibliography
A stirring personal account of a Dutch soldier's internment by the Japanese in WWII and his subsequent assignment to the Allied slave labour gangs who constructed the infamous Burma Railway and the bridge at the River Kwai. Dubbed the 'Railway of Death' due to the horrific mortality rate of those assigned to perform the construction with little more than their bare hands (an estimated 90,000 deaths in 16 months), survival alone was a major accomplishment. Quickly learning to speak Japanese, the author acted as a POW interpreter during his imprisonment, allowing him to gain unique insights into the tragedy, from the points of view of both his fellow prisoners as well as of his Japanese captors. Following the end of the war, Evers was active in the Allied War Crimes Commission, a position in which he once again had to relive the entire ordeal. A new and insightful account of one of the most senseless acts of barbarity perpetrated by the Japanese Imperial Army.
trefwoord: Birma spoorlijn
Price: € 8,00

De wonderlijke Tour / Martin Ros. - Soesterberg / Baarn: Aspekt / De Prom, 2000. - garenloos, 184 p. - foto's. - In de serie: De Martin Ros Bibliotheek
ISBN: 90 6801 659 8
Prijs: € 4,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - garenloos, 32 p. - In de serie: top-punten
Prijs: € 8,00


Gezond zijn en ziek zijn / Karl Barth. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - gecartonneerd, 52 p. - Half buikbandje. - In de reeks: Nieuwe serie Onze tijd. - beperkt potlood op 12-18 p.
Prijs: € 3,50

Democratisering aan de Donau: Roemenië na de revolutie van 1989 / Jan Willem Bos & Jacques Neeven. - Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1997. - garenloos, 197 p.
ISBN: 90 6473 332 5
Prijs: € 4,00

Psycho-analyse: Ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen / W.J. de Haan. - Amsterdam: H.J. Paris, 1935. - linnen gebonden, 232 p. - bijgevoegd enkele reclame-folders, band gevlekt en verkleurd.
Prijs: € 7,00

The heart of San Nicolas / René van Nie. - Amsterdam: Teleboek, 1987. - Oblong, stiff pictorial wrappers, n.p. - with full-page illustrations
Price: € 4,50


The Bentincks: The history of a European family / Paul-Emile Schazmann. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1976. - First Edition. - Hard cover, dustjacket, 262 p. - plates, notes, index
ISBN: 0 297 77087 x
Price: € 15,00


Een wandeling door Leiden / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1987. - 64 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Een wandeling langs de Leidse hofjes / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1988. - 48 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Literatuur en revolutie deel 1: Inleiding tot de literatuursociologie / Bert Brouwers. - Meppel: Boom, 1971. - Ingenaaid, 230 p.
ISBN: 90 6009 607 x
Prijs: € 4,00

Wilhelmina: Sterker door strijd / Cees Fasseur. - Amsterdam: Balans, 2002. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 176 p. - personenregister
Prijs: € 6,00

Menschbeschouwing en zielzorg / J.C.A.Fetter. - Zeist: J. Ploegsma, 1933. - linnen gebonden, 247 p.
Prijs: € 4,00

ity of North Carolina Press, 1955. - stiff-card wrappers, 241 p. - Series: University of North Carolina Studies in Comparative Literature, no.13
Price: € 10,00

Literatur und Leser: Theorien und Modelle zur Rezeption literarischer Werke / Gunter Grimm (Hrsg.). - Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1975. - 444 S.
ISBN: 3 15 010250 2
Preis: € 8,00

Balans van Nederland / G. van der Leeuw. - Amsterdam: Uitgeverij H. J. Paris, 1945. - hlinnen, 181 p.
Prijs: € 3,00

Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance / Krystyna Pomorska. - The Hague / Paris: Mouton, 1968. - Or.cloth with dustwrapper, 127 p. - In: Slavistic Printings and Reprintings. Edited by C. H. Van Schooneveld. Vol. 82.
Price: € 15,00

Oost-Europa in het verleden: Liber amicorum Z.R. Dittrich / A.P. van Goudoever (red.). - Groningen: Wolters-Noordhoff / Forsten, 1987. - ingenaaid, 262 p. - Historische Studies XLVI
ISBN: 90 6243 087 2
Prijs: € 7,00

Dictionar Englez-Roman / Leon Levitchi, Andrei Bantas. - Bucuresti: Teora, 1997. - Hardcover, 584 p. 3 columns
Price: € 10,00

Karl Marx: Mens en strijder / B. Nicolaevsky, O. Maenchen-Helfen. - Leiden: E.J. Brill, 1949. - 1ste. Ingenaaid, rode kunstlederen band met goudbelettering, 385 p. - vertaling I. Carvalho
Prijs: € 7,00

Caro mio don Giacomo: Réflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales: Choix et commentaires de Jean-Francois Laya / Jacques Casanova de Seingalt. - Vésenaz près Genève: Pierre Cailler, 1946. - broché. Pour le deux cent vingtième anniversaire de la naissance de Jacques Casanova de Seingalt. - no. 2198/3000 sur papier chamois vélin, 182 p. avec introduction, notes, index et table. - Ce livre est orné de seize gravures choisies dans les Contes. de Jean de La Fontaine, édition des Fermiers généraux, Paris 1762. Les huit dernières sont des planches non utilisées. - Le quatrième de la collection beaux textes, textes rares, textes inédits.
Prix: € 15,00

Haags Gemeentemuseum: Over het ontstaan van de muziekafdeling: Portret van de Verzameling-Scheurleer / Clemens von Gleich. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1985. -Ill. - ingenaaid, 44 p.
ISBN: 90 6730 025 4
Prijs: € 8,00

Twee rode reeën / Aar van de Werfhorst. - Den Haag: Boucher, z.j. - 1e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 90 p. - tekeningen: Paul Citroen
Prijs: € 10,00


Boerenwagens in model / F.P.J. Zwartjes. - Deventer-Antwerpen: Kluwer Technische Boeken, 1980. - ingenaaid gebonden (karton). 106 p. - ill. z/w
Prijs: € 10,00


Berlijns Dagboek 1989-1990 / Robert Darnton. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 280 p.
ISBN: 90 351 1010 2
Prijs: € 4,50


Poutrelles Grey de Differdange à larges ailes et faces parallèles / Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange - St-Ingbert - Rumelange, Société Anonyme H.A.D.I.R. Usines de Differdange Grand-Duché de Luxembourg - 104 p. - cartonnage éditeur, nombreuses illustrations photos et tableaux. - Catalogue spécialement consacré à la fabrication , aux caractéristiques et aux emplois de la poutrelle Grey de Differdange , à larges ailes et faces parallèles. - [Handelscatalogus]
Prix: € 10,00

Mystieke werken / Johannes van het Kruis. - Gent: Carmelitana, 1992. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 1325 p. - Uit het Spaans vertaald volgens de laatste krit. uitgave, met inleiding door J. Peters en J.A. Jacobs.
Prijs: € 25,00

De kunstnijverheid: Hand- en studieboekje tevens vademecum voor bezoekers van musea en tentoonstellingen naar Dr. Bruno Bucher's 'Kunst im Handwerk' / J.W.H. Berden. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1922. - Vijfde herziene druk. - linnen gebonden, 385 + XVIII p.
Prijs: € 6,00

Mond überm Zigeunerwagen: Zigeunerlieder / Milo Dor und Reinhard Federmann (Übers.). - München: Albert Langen & Georg Müller, o.J. [1959]. - Kunstleder mit Umschlag. - 63 S. - Aus dem Serbisch übertragen. - In der Reihe: Langen-Müller's kleine Geschenkbücher 85
Preis: € 4,50

Monty: The making of a general, 1887-1942 / Nigel Hamilton. - London: Hamish Hamilton, 1981. - Hardcover with dust jacket, red paper-covered boards. - 1st ed., 871 p.
ISBN: 0 241 10583 8
Price: € 10,00

Het woord is aan Nederland: Thema's van buitenlands beleid in de jaren 1966-1983 / M. van Leeuwen, D.A. Leurdijk, P.W. Meerts, et al.. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983. - garenloos, 244 p. - Clingendael-reeks deel 1
ISBN: 90 12 04505 3
Prijs: € 4,00

De oude pelgrim / Walter Scott. - Amsterdam / Soerabaia: Gebr. Graauw's Uitgeverij, z.j. - linnen gebonden, 415 p. ill. - Vertaald door Gerard Keller. - In de reeks: Walter Scott's werken
Prijs: € 4,00

Achter de schermen van den wereldoorlog: Voor welke belangen de volken opgeofferd worden / W. L. van Warmelo. - Hilversum / Antwerpen: Hilversumsche Boekhandel J.W. Ebert / Uitgeverij "Regenboog", 1931. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Eerste en tweede reeks Nederland ons aller tuin: Een serie landschapsbeschrijvingen onder redactie van Han Alta, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.

Waterland en Zaanstreek / W. Meijer
Noord-Brabant / J. Daams
De Biesbosch / H.A. Schönhagen en C.J. Verhey
Noord- en Midden-Limburg / W.L. Leclercq
Drenthe / H. Tj. Waterbolk
Twente / J. van Dijk

De Zuidelijke Veluwezoom / P.R. den Dulk
De Achterhoek / Han Alta
Zuid-Limburg / D.C. van Schaik
Voorne / C. Sipkes
Friesland / D. Dijkstra
Gooi en Sticht / Han Alta
Prijs per deel: € 5,00
12 delen samen: € 40,00Contrapunt / Anna Enquist. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - 1e druk, Linnen gebonden met stofomslag, 205 p,
Prijs: € 12,00

Van atomos naar atoom: De geschiedenis van het begrip Atoom / A.G.M. van Melsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - xviii + 238 p. - Linnen gebonden met beschadigde stofomslag. - In de reeks "Wetenschappelijk-wijsgerige bibliotheek" vol.2
Prijs: € 10,00

Bont ballet / A.J.D. van Oosten. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1939. - 1e druk. - Ingenaaid. 78 p. - Roest
Prijs: € 6,00

REVAH, I.S. Spinoza et Juan de Prado / I.S. Revah. - Paris / La Haye: Mouton^& Co., 1959. - Or. wraps. - 166 p. - Etudes juives I
Prix: € 20,00

Thuis schrijven / Alan Bennett. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1996. - blauw linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - verzamling proza w.o. de Dagboeken 1980-1990
Prijs: € 8,00

Martelpalmen, geplukt in Japan van 1617-1632: of Geschiedverhaal van den roemrijken dood der 205 zalige Martelaren van Japan / Jos. Boëro, s.J., bewerkt naar 't Italiaansch [door Willem Frederik van Nieuwenhoff]. - 's Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, 1867. - halflinnen, gecartonneerd, IX p. + 240 p.+ IV p. Zeer aanschouwelijke doodsberichten, een sterke maag is vereist.
Prijs: € 25,00

Vrouwen onderweg: Bijbels dagboek voor vrouwen / Gerie-Anne van den Brink-Blankesteijn. - Zoetermeer, Boekencentrum, 1998. - 2e druk. - ingenaaid, z.p. - gesigneerd door één van de medewerkers
ISBN: 90 239 0555 5
Prijs: € 6,00

Een verhaal uit den tijd van Cromwell: De zielverkooper van Bristol / C. Brouwer. - Rotterdam: J.M. Bredée, z.j. - Tweede druk. - Gecartonneerd, 118 p. - ill. omslag: G.J. van Overbeek, ill. W. Hoogenbos
Prijs: € 3,00

Tafel van den Kersten Ghelove: Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Dr. L.M.Fr. Daniels, O.P. / Meester Dirc van Delf O.P.. - Antwerpen/Nijmegen/Utrecht: Centrale Boekhandel "Neerlandia" / Dekker & van de Vegt, 1937-1939. - ingenaaid, 277 + 464 + 689 p. - Drie delen in vier banden. Deel I: Inleiding en registers. Deel II: Winterstuc. Deel IIIa: Somerstuc. Deel IIIb: Somerstuc. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf Deel IV - VII
Prijs: € 60,00

Kantjil: het dwerghertje / S. Franke. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, z.j. - Linnen gebonden, 192 p. - met bandtekening, 1 gekleurde plaat en ills.: H. Verstijnen
Prijs: € 20,00

Blauwe konijnen / Annie Slot. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1941. - halflinnen gebonden, 207 p. - bandontwerp en frontispice: R. Huysmans - Kooiman
Prijs: € 3,00

Die erste Seefahrt: und andere Erzählungen / Ottilie Wildermuth. - Reutlingen: Enßlin & Laiblin, 1929. - Original halbleinen mit farbiger Deckel-Illustration (AB?), Umschlag, 127 S. - 4 Farbtafeln von W.C. [Claudius]
Preis: € 8,00Japan: wereldveroveraar / Anton E. Zischka. - Tilburg: N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, z.j. [1935]. - 8e druk. - linnen gebonden, 311 p. - 24 photographieën en 8 kaarten
Prijs: € 10,00

Naar de vreemde landen / Bern. Zuure W.P.. - Boxtel: J.P. Tielen, z.j. - ingenaaid, 180 p. - pentekeningen: Toon Rammelt. - missionaris-gebeuren van de Witte Paters: "Dat einde is het ideaal van Jan van de Heihoef, die om God en de zwarten zijn land en zijn familie vaarwel zei, om te gaan leven en sterven in 'de vremde laande'."
Prijs: € 3,00


Kokadorus op het oorlogspad: Zijn herinneringen van een jaar oorlog / Kokadorus [= Meijer Linnewiel 1867-1934]. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, [1915]. 78p, ingenaaid gecartonneerd (hoogstwaarschijnlijk opnieuw ingebonden met behoud van omslagtekening), omslagill.: P. [Piet] van der Hem
Prijs: € 10,00

Zout uit eigen bodem / Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo. - Boekelo: Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo, z.j. - geniet, 20 p.
Prijs: € 3,00

Schoenfabriek en fabrieksschoen: Een korte uiteenzetting hoe goede schoenen gemaakt worden en waarom het van belang is bij het aanschaffen van schoenen niet uitsluitend te letten op den prijs, maar ook op maakwijze, kwaliteit en pasvorm / Timtur. - Waalwijk: Timtur-fabriek, z.j. - geniet, 47 p. Ill.
Prijs: € 4,00


Deel IV

Hoe maakt men...? Deel I t/m V / Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat". - 's-Gravenhage: Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat", 1941. - geniet, per deel +/- 65 p.
En dat alles onder het motto: 'Kent, Nederlanders, en waardeert, wat arbeid in uw land presteert.'
Prijs: € 25,00

De Duitse Phoenix: De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw / Frits Boterman & Willem Melching. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - garenloos, 336 p. ill.
ISBN: 90 351 1598 8
Prijs: € 8,00

Grèce antique et moderne / Introduction et Légendes de Johannes Gaitanides. Photographies de Pitt Koch, C.L. Schmidt et autres. - Bruxelles: Éditions Meddens, 1964. - 19 p. (text), 103 p. (photo's), légendes
Prix: € 8,00


'n Schakel in de keten: Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag / Hans de Beukelaer. - Aalten: Fagus, 1994. - ingenaaid gebonden, 132 p. - ills. foto's
ISBN: 90 70017 06 7
Prijs: € 15,00

Hr. Ms. Urania: Caveo non timeo / H.P.G. Vogelzang et al. - [Delft]: SWANTECH Publishing, 1999. - ingenaaid met flappen, 80 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 9011 836 5
Prijs: € 15,00

My Great Oak Tree: And other poems / Liberty Hyde Bailey. - Waltham (Massachusetts): The Chronica Botanica Co., 1952. - 1st ed. - Wraps, not paginated. - A Keepsake, issued by the Editors of Chronica Botanica, for the Members of the American Institute of Biological Sciences, attending the Cornell University Meetings, September 8 - 10, 1952
Price: € 3,00

Mystiek in de hedendaagse wereld / A.L.S. Bär. - Wassenaar: Servire, 1969. - ingenaaid, 108 p.
Prijs: € 3,50

Rituelen bij mijlpalen in het leven /
Roelien de Lange. - Deventer: Ankh-Hermes, 2005. - garenloos, 96 p. - Ankertje nr.301
ISBN: 90 202 0183 2
Prijs: € 4,00


Zwervende vogels (Stray Birds) / Rabindranath Tagore. - Amsterdam: Wereldbibliotheek Vereeniging, 1941. - 1ste druk. - Ingenaaid, gecartonneerd, 102 p. - vertaling: Johan de Molenaar. - Pinksterpremie 1941 voor leden van de Wereldbibliotheek Vereeniging
Prijs: € 3,00

Judgment in literature / W. Basil Worsfold. - London: J.M. Dent & Co., 1900. - Hardbound, publisher's blind stamped maroon cloth, gilt decorated spine, 98 p. - In de reeks: 'The Temple Primers'
Price: € 4,00
. - Amsterdam: Parrèsia, 1995. - garenloos, 152 p.
ISBN: 90 6617 157 x
Prijs: € 5,00

Nieuwe geborgenheid: Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme / Otto Friedrich Bollnow. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1953. - 192 p. Linnen met stofomslag
Prijs: € 7,00

Winged Pharaoh / Joan Grant. - Leipzig: The Albatross, 1939. - half linen, boards, 288 p.
Price: € 10,00

Sprekende symbolen / John Landwehr. - Den Haag: Fama Fraternitatis, 1986. - ingenaaid, 103 p. - Ills. - Nr.15 in de Reeks van Fama Fraternitatis
Prijs: € 6,00

Molukkers: onder anderen / Ruud Spruit, et al. - Leiden: Spruyt, van Mantgem & de Does, 1982. - octavo oblong, ingenaaid, 119 p. - ill., zw/w foto' s, tekeningen: Wim Hoogstraten. - woordenlijst, register, kaart Molukken op schutbladen, liedjes met notenschrift.
ISBN: 90 238 1443 6
Prijs: € 7,00


Geschichte der Deutschen / Hellmuth Diwald. - Frankfurt am Main [u.a.]: Propyläen Verlag, 1979. - 3. Auflage. - 760 S. OLeinenband, Schutzumschlag.
ISBN: 3 549 05801 2
Preis: € 15,00

Man and his Symbols Carl G. Jung. - London: Aldus Books / Jupiter Books, 1964. - paperback, pictorial front, 320 p. - ill., notes, index
ISBN: 0 904 04124 7
Price: € 10,00

Geschiedenis der natuurkunde / Max von Laue. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1954. - 3e druk. - groen linnen gebonden, 175 p. - vlek op linnen
Prijs: € 8,00

Der Statthalter: Roman um Johann Moritz, Graf von Nassau-Siegen, den Kolonisator von Holländisch-Brasilien / Alfred Lück. - Siegen: Siegerländer Heimatverlag, 1961. - Zweite Auflage. - Leinen, Umschlag, UEntwurf: Wilhelm M. Busch, 471 S.
Preis: € 10,00

Max Euwe: biografie van een wereldkampioen / Alexander Münninghoff. - Amsterdam / Antwerpen: Uitgevers en publiciteitsmij Andriessen bv / Boekenuitgeverij Keesing bv, 1976. - kunstleer gebonden, 496 p. - Max Euwe -analyses- m.m.v. Jules Welling / Max Pam. - Amsterdam / Antwerpen: Boekenuitgeverij Keesing bv / Uitgevers en publiciteitsmij Andriesen bv, 1975. - ingenaaid, 207 pp. - Met z / w foto ' s en diagrammen. - Portretten van bekende Nederlandse schakers
ISBN: 90 6083189 - 6
Prijs: € 7,00

Handboek voor aanleg en onderhoud van lijnen / PTT. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie, 1947. - halflinnen gebonden, 202 p. - potlood aantekeningen
Prijs: € 7,00

Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd: Autobiografie / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - garenloos, 311 p. ill., index. - ietwat kromgelezen
ISBN: 90 290 6871 x.
Prijs: € 7,00

Het groot analyseboek / Jan Timman. - z.p.: Andriessen, 1979. - ingenaaid, 208 p.
ISBN: 90 6083 282 5
Prijs: € 7,00

Minneboka om Narvik: En billedkavalkade over Narvik i arbeid og fest / Oddmund Tønnesen. - Trondheim: Odegaards Forlag, z.j. - ill., foto's
Price: € 15,00


De Notenkraker: Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936 / Leonard de Vries (sam.), Dr. W. Drees sr. (inl.). - Laren: Skarabee, 1974. - hardcover, stofomslag, 160 p. - Skarabee Facsimile
Prijs: € 7,00

Stadsgezichten: Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur / G.A.M. Beekelaar & Paul van Tongeren (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - garenloos, 147 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 93, aflevering 2
ISBN: 90 5625 201 1
Prijs: € 5,00

Pius XII en het IIIe Rijk: Documenten / Saul Friedländer. - Amsterdam: Contact, 1965. - garenloos, 212 p.
Prijs: € 4,50

Pleidooi voor de waarheid: Een kritiek op de werkmethode en de conclusies van de Warren Commission inzake het onderzoek naar de moorden op President John F. Kennedy, agent van politie J. D. Tippit en Lee Harvey Oswald / Mark Lane. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, 1966. - Paperback, 379 p. Ill.: zwart/wit foto's. - Leesvouwen
Prijs: € 3,00


Maria: Een vrouwenleven / Christian Makarian. - Amsterdam: Anthos, 1997. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 414 0164 4
Prijs: € 4,50

De mens leeft niet van bloot alleen / Michel van der Plas. - Bilthoven: Ambo, 1971. - 1e druk. - garenloos, 287 p. - Een lijfboek met 824 vermeldingswaardige uitspraken en meningen, gedurende 25 jaren aangestreept en overgeschreven door M. van der Plas naar thema van a tot z geordend. - register
ISBN: 90 263 0147 2
Prijs: € 3,00

Voorbeeldig onderwijs / Paul van Tongeren & Karin Pasman-de Roo (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 117 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 2
ISBN: 90 5625 261 8
Prijs: € 4,00

A history of the English-speaking peoples. 4 Volumes / Winston S Churchill. - London: Cassell, 1965. - red linen, dustjacket, xxi 416 p., xi 344p., xi 322 p., xi 332 p. - Ill., 47 maps and genealogical tables, index.
Price: € 50,00

Nederlandsche familiewapens: Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, gedocumenteerd bewerkt en verzameld door... 4 dln. / H. Kits Nieuwenkamp, F.W.U. - Haarlem: "Eigen Volk", 1936-1939. - kunstleer gebonden, 160 p., 159 p., 164 p. en 160 p. - ill. J.C.P.W.A. Steenkamp
afbeeldingen van familiewapens met globale beschrijvingen van de families die deze wapens voeren en soms fragment-genealogieën. De tekst is deels van de hand van de auteur, deels ingezonden door de betreffende families (en dan vaak ondertekend door de opsteller). Veel aandacht voor de zinnebeeldige betekenis van wapenfiguren.
Prijs: € 80,00

De gezel: Gedichten / Marc Kregting. - Amsterdam: Perdu, 1994. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 38 p.. - Kleurenreeks Perdu, deel I
ISBN: 90 5188 065 0
Prijs: € 7,00

Glorie en rampspoed van het Fransche imperium, 2 delen (compleet) / Juri Semjonow. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - halflinnen, stofomslag (Anton Pieck), gekleurde geïllustreerde schutbladen (mappe-monde), 229 p. 235 p. - ill.en buitentekstplaten, kaartjes, chronologie 1364-1941
Prijs: € 20,00

Propos sur l'esthétique / Alain. - Paris: Presses Universitaires de France P.U.F., 1985. - 119 p.
Prijs: € 3,50

De slag om Bastogne: Beroemd door één woord: nuts!. Kroniek van de slag om Bastogne met enkele beschouwingen / Guy Franz Arend Bastogne: Bastogne Historical Center, Sagato, 1987. - ingenaaid gebonden, 336 p. - ill. foto's
Prijs: € 20,00

366 Dagen: De aarde vanuit de hemel / Yann Arthus-Bertrand. - Tielt / Warnsveld: Lannoo / Terra, 2002. - ingenaaid gebonden, oblong, [370 p.], ills / foto's
Prijs: € 15,00

SOS varen! Piet Bakker. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. - linnen gebonden, 208 p. + fotopagina's. - Z/w foto's. - Met een woord vooraf van H. Th. de Booy, hoofdbestuurder van de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
Prijs: € 7,00

Kerk & universiteit / A. van Basten et al.. - Bilthoven: H. Nelissen, 1965. - 148 p. ill, Band- en omslagtekening: Peter Vos. - Een reeks opstellen over de kerk in het universitaire milieu, uitgegeven t.g.v. het vijfentwintigjarig priesterfeest van N. Vendrik, studentenpastoor te Utrecht
Prijs: € 5,00

Fundamentalisme: Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten / H.L. Beck & K. -W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1994. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Ik was student / Ernest Claes. - Antwerpen: Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1957. - ingenaaid, linnen gebonden, met stofomslag, ontwerp: Lutgart de Meyer, 237 + [III] p., 20,9 x 13,9 cm.
Prijs: € 25,00

Trilogie: Komedianten trokken voorbij. Melodie der verten. De dans om de galg / Johan Fabricius. - Brussel / Den Haag: Manteau / H.P. Leopold, 1946. - Linnen gebonden, dundruk editie, 1086 p. - rug verschoten
Prijs: € 5,00

English furniture / John Gloag. - London: Adam & Charles Black, 1952. - Fourth Edition, The Library of English Art series, with 24 plates from photographs and 109 illustrations in the text, including 93 drawings by E. J. Warne. - cloth without dust jacket, 181 p.
Prijs: € 7,00Lekko...! Geschiedenis der sleepvaart / L.J.W.H. Goedkoop. - Amsterdam: v.h. C. de Boer jr., [1951]. - 1e dr . - Linnen gebonden, 363 p. + 32 p. foto's, ill.bijlagen, naamregister
Prijs: € 12,00


Philip of Macedon / Miltiades B. Hatzopoulos, Louisa D. Loukopoulos (ed.). - Athens: Ekdotike Athenon, 1980. - Hardcover, 254 p. Color photographs
Prijs: € 15,00

De beslissende stap: Met de B.B.C. bij de troepen. Speciale oorlogsreportage van de Invasie tot de Vrede 6 juni 1944 - 5 mei 1945 / Desmond Hawkins et al. (sam.). - Amsterdam: Enum, 1946. - hlinnen, boekblok zwak in de band, 479 p.
Prijs: € 4,00Uit nacht en nevel / Eugene Heimler. - Amsterdam: Moussault's Uitg., [1961]. - linnen gebonden met stofomslag, 189 p.
Prijs: € 4,00

Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur / Johan Huizinga. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951. - groen linnen gebonden, XII + 219 p.
Prijs: € 10,00

Die Mykenische Kultur: Mykene - Tiryns - Pylos / Konstantinos P. Kontorlis. - Athen: J. Makris, 1974. - geniet, 80 p.
Preis: € 3,50

Quid est Veritas?: Veritas honderd / Yolanda de Koster, Manon van 't Wout. - [Utrecht] Stichting 100 jaar Veritas, 1988. - ingenaaid gebonden, 283 p. ISBN: 90 9002480 8
Prijs: € 20,00

Geschichte des Landes um die Furka: Mit Beschreibung des Furkabasistunnels Oberwald-Realp / Ferdinand Kreuzer. - Kleve: F. Kreuzer / Boss-Druck, 1982. - OPbd. 216 S. - Ill., farb. u. s/w Abb. auf Tafeln und im Text. - signiert von Prof. Ferdinand Kreuzer
Preis: € 10,00

Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Hoofddorp: VNU Tijdschriften, 1999. - garenloos gebonden, linnen, stofomslag. 711 p. - register - interviews met tientallen spraakmakende en invloedrijke Nederlanders
Prijs: € 10,00

Tevens een garenloos gebrocheerde versie beschikbaar:
Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Amsterdam / Antwerpen: L.J. Veen, 1999. - garenloos, 711 p.
Prijs: € 8,00

Ik was een russisch meisje / Tanya Matthews. - Amsterdam: Het Wereldvenster, 1950. - linnen gebonden, 324 p. - Vertaling: Edouard de Nève
Prijs: € 4,00

Geschiedenis ener kathedraal / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum, 1952. - Derde, herziene druk. - ingenaaid gebrocheerd met stofomslag, 87 p. tekst, 122 6p. foro's. - Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
Prijs: € 7,00

Panorama van de westerse beschaving / Frits van der Meer, met medewerking van dr. M.A. Schwartz. - Amsterdam, 1957. - linnen, 122 p. - Met talrijke kaarten in kleur en 462 afb. folio. - Nieuwe uitgave van "Beknopte Atlas v.d. Westerse Beschaving",
Prijs: € 10,00

{Kroniek over) Oud-schipper Mees Toxopeus / L. Mellema. - Drachten: Laverman. 1959. 108p. softcover. geill. met foto's.
Prijs: € 9,00

Europa, Ahoy!: De geschiedenis van een zeilschip / A.C. Metzelaar. - Amsterdam: Holdert & Co., 1942. - halflinnen gebonden, 300 p. - met vele afbeeldingen naar zeldzame foto's, kaarten, plannen en teekeningen
Prijs: € 7,00

Keuze uit de publikaties van prof. P.H. Buisman: Aangeboden door de Nederlandse collegae ter gelegenheid van zijn 60-jarig tandartsjubileum (1910-1970) / Ch.F.L. Nord (sam.). - [Utrecht]: Eigen Beheer, 1970. - ingenaaid gebonden, 262 p. - ill.
Prijs: € 15,00Droom in de Delta: Het sprookje der lage landen in woord en beeld / Anton Pieck en Fred Thomas. - Den Haag: AD.M.C.Stok, Zuid-Hollandsche U.M., 1974. - Gebonden met stofomslag, 330 p. - ill. Anton Pieck. - Uit de reeks: Cultuurserie. - genummerde oplage nr. 03301
ISBN: 90 235 0265 5
Prijs: € 12,00

De Gooische dorpen / W.J. Rust. - Amsterdam: Allert de Lange, 1946. - halflinnen, 108 p. ill. en foto's zwart/wit. - In de reeks: Heemschutserie, deel 26
Prijs: € 3,50

Jan Doeksen: Avonturen van een Hollandse berger en zeesleper / Age Scheffer. - Baarn: Het Wereldvenster, [1965]. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 159 p. kaart
Prijs: € 4,50

Gerard Goudriaan 1919-1949: Een Leids student / H. Schmidt Degener. - Leiden: L. Stafleu, 1950. - linnen gebonden met stofomslag, 176 p. - Portret. - Met illustraties en proeven uit het literaire werk o.a. "De wenteltrap"
Prijs: € 15,00

Pools dagboek / J.W. Schulte Nordholt. - Utrecht: Amboboeken, 1967/ - ingenaaid, 117 p., foto's
Prijs: € 4,00

Kinderen / Anke Servaes et al.. - Amsterdam: Contact, 1938. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 32 p. + 60 p. reproductiespagina's. - ill. van F.H. Abbing jr., M. Adamse, Chris Beekman, Kuno Brinks, Bob Buys, Paul Citroen, M. Cohen, J.F. Doeve, A. Funke Küpper, Sári Góth, Nola Hatterman, H.A. Henriët, G. Hordijk, Ro Mogendorff, John Rädecker, E. Reitsma-Valenca, Georg Rueter, Jan Sluyters en Jan Wittenberg. Teksten: Van Collem, Gezelle, Leopold, Thijssen, Servaes, Zernike e.a.
Prijs: € 15,00

Pius X: De Heilige Paus / Jan O. Smit. - Amsterdam: De Tijd, 1954. - 2e, herziene druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 215 p. - foto's
Prijs: € 7,00

The cleere observer: A biography of Antoni van Leeuwenhoek / Alma Smith Payne. - London: Macmillan, 1970. - 1st UK edition. - cloth with dustjacket, 8vo.128 p, full page text ills by Charles Pickard, index
Price: € 7,00

Vliegende storm: Mémoires van Klaas Toxopeus Schipper Reddingboot "Insulinde" / Klaas Toxopeus. - Baarn: Het Weteldvenster, [1952]. - linnen gebonden, 212 p. ill.
Prijs: € 4,00

Johannes Paulus II, de onfeilbare / André Truyman. - Leuven: Van Halewyck, 2002. - Garenloos, 253 p.
ISBN: 90 5617 381 2
Prijs: € 5,00

Pius X / Nello Vian. - Brugge: Desclée De Brouwer, 1954. - gebonden, linnen, 237 p. - kaartjes en z/w foto's, Nederlandse bewerking Dom Fl. Rommel O.S.B.
Prijs: € 8,00

Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken met... / Fernand Auwera. - Weesp/Antwerpen: Het Wereldvenster/ Standaard, 1985. -garenloos, 158 p. - Gesprekken met Ernst van Altena, Bernlef, Diekmann, Geeraerts, Geerts, Gennep, Gils, Haasse, Jespers, Kouwenaar, Lampo, Michiels, Mulisch, Ruyslinck, Van der Veen, Waarsenburg, Weverbergh en Wispelaere
Prijs: € 4,00

Dagboek van een vernederd man / Félix de Azúa. - Amsterdam: Contact, 1990. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 4,00


Handje-Plak: Kinderrympjes / N. [Nelly] Bodenheim. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1962. - 10e dr. - gecartonneerd gebonden, z.p. - ill in kleur en zwart/wit
Prijs: € 4,00

Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel: met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken / S. van Bronkhorst. - z.p.: Ars Aequi Antiqua, 1996. - ingenaaid gebonden, half linnen, 146 p. - Facsimile herdruk van de uitgave van 1824 ISBN: 90 6916 244 X
Prijs: € 7,00

Canada Netherlands - Pays-Bas - Nederland 1945-1980: Commemoration - Souvenir - Ter herinnering / Departement of Veterans Affairs. - Ottawa: Directorate of Public Relations, Departement of Veterans Affairs, 1980. - geniet, 47 p. ill. kaart. - Text in English, French and Dutch
Prijs: € 3,00De Hollandse reis: Een reportage en een poëtisch tijdsbeeld van een herrijzend Nederland anno 1945 / Johan Daisne. - Amsterdam/Brussel: Manteau, 1972. 2e druk. - garenloos, 101 p. ill. foto's
ISBN: 90 223 0322 5
Prijs: € 3,00

Vergeten aarde: Nieuw-Guinea / Jan van Eechoud. - Amsterdam: C de Boer, 1952. - 2e druk. - linnen gebonden, 286 pp. - kaarten
Prijs: € 4,00

De paradox van het christendom / Graham Greene. - Voorhout/Antwerpen: Foreholte/'t Groeit, z.j. - 1e druk. linnen, geen stofomslag, 156p. - voorwoord: Anton van Duinkerken, nawoord: Gertrud von le Fort
Prijs: € 4,00

The Hospital / Jan de Hartog. - London: Hamish Hamilton Ltd., 1965. - 1st British edition. - Hard cover with dust jacket, 335 p.
Price: € 15,00

Memoires van C.E.L. Helfrich, Luitenant-Admiraal b.d.: Eerste deel: De Maleise Barrière, tweede deel: Glorie en Tragedie / C.E.L. Helfrich. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 479, 410 p. - bijlagen, ill. kaarten
Prijs: € 15,00

Encyclopedie van het katholocisme: Drie delen / E. Hendrikx et al. (red.). - Bussum: Paul Brand, 1955. - Linnen band met stofomslag, 942, 970, 1134 p. - Ill.
Prijs: € 25,00

Het verdoemde land: De Joegoslavische tragedie vanaf 1900 / Martin van den Heuvel. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Literature and Inner Exile: Authoritarian Spain, 1939-1975 / Paul Ilie. - Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980. - hardback, dustjacket, ix, 197 p.
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 7,00

Vijftig aan de wand / Frans van Isacker. - Brugge/Utrecht: Orion / Desclée De Brouwer, 1972. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 264 1200 2
Prijs: € 4,00

Thijmgenootschap 1984-2004: Over wetenschap en levensbeschouwing / Ingrid D. Jacobs, J.M.M. de Valk. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - garenloos, 168 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 92, aflevering 4
ISBN: 90 5625 183 X
Prijs: € 5,00

Drie kleine kleutertjes / Fons Jansen. - Bussum: Paul Brand, z.j. - 1e dr. - Linnen gebonden, 143 p. - bandtekening en ill. Fiep Westendorp
Prijs: € 4,00

...Maak ons daarom Veritijn!: Alle jaarliederen van het Collegium Studiosorum Veritas 1936 - 1990 / Toos Kuitenbrouwer-Coolen (sam.). - Utrecht: Reünisten Vereniging Veritas, 1991. - ingenaaid, z.p. - ill. -foto's. - oplage 1000 ex.
Prijs: € 5,00

der Ster
Prijs: € 4,00

De situatie van de protestanten in Spanje: Verslag van een studiereis gemaakt in het najaar van 1949 / H. van der Linde, F. Thijssen. - 's Gravenhage: Boekencentrum, Utrecht: Het Spectrum, 1950. - ingenaaid, 99 p. - bijgevoegd krantenknipsels
Prijs: € 3,50

Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942: Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / A.M. Luyendijk - Elshout (eindred.). - Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1989. - ingenaaid, 170 p. - bijgevoegd symposium-folder
ISBN: 90 5183 129 3
Prijs: € 10,00

Kabinetsformaties 1959-1973: Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle / P.F. Maas. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. - garenloos, 408 p. - persoonsreg. - In de reeks: Parlementaria nr.5
Prijs: € 6,00

Het teken aan de wand en andere literaire essays / Mary McCarthy. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - Garenloos, 191 p. - Register. Vertaling: H. Surendonk, herzien door Gerrit Komrij. - Over Shakespeare, Nabokov, Salinger, Burroughs, Arendt, Flaubert, Wittig, Compton-Burnett, Orwell, Salinger en Sarraute
Prijs: € 4,00

Verkracht volk: In de greep van de Soviet Rusland / Stanislaw Mikolajczyk. - Bilthoven: Uitgeverij H. Nelissen, 1949. - halflinnen gebonden, 360 p. - ill. register
Prijs: € 7,00

Aspecten van oud-Nijmeegse rechtspleging: Afscheidscollege, 23 juni 2000 / O. Moorman van Kappen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 57 p.
Prijs: € 4,00


The Hummingbird and the Hawk Conquest and Sovereignty in the Valley of Mexico 1503-1541 / R.C. Padden. - New York: Harper & Row, 1970. - Paperback, XIX, 319 p., index. - Harper Colophon Books
Price: € 4,00

De brutale reis: De eerste tocht naar een nieuwe wereld / Jot Polman. - Meppel: A. Roelofs van Goor, [1947]. - 1e dr. gecartonneerd met stofomslag, 235 p. - Relaas Indië 1945-1947
Prijs: € 8,00

Dialoog der generaties / H. van Praag. - Bussum, W. de Haan, 1970. - ingenaaid gecartonneerd, 147 p.
Prijs: € 3,50

In de kerk geboren: Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herleving naar overleving / Jan Roes. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1994. ingenaaid met flappen, 64 p. - Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar KUN
Prijs: € 3,50

Unsere Liebe Frau von Stuppach: Eine mystische Farbendichtung von Matthias Grünewald / Pfarrer Kamerer Paul Ruess. - Bad Mergentheim: Hans Kling, O.J. - 97 S. Original-kartoniert mit Original-Schutzumschlag, Schutzumschlag fleckig, Ill.
Prijs: € 4,50

En ik dan?: Een blijspel / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - 1e druk. - garenloos, 104 p. Omslag: Frans Vossen.
Prijs: € 8,00

Een wet die iedereen tevreden stelt: Over legaliteit, legitimiteit en moraliteit in de Nederlandse samenleving, vijftig jaar na de bevrijding. Met commentaar van Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin / . - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - geniet, 28 p. - Meilezing 1995 Reünisten Vereniging Veritas
Prijs: € 3,00

Beestachtigheden / Trijntje Fop, verzameld door Kees Stip. - s'-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1956. - 1e druk. - ingenaid gecartonneerd, 90 p. - vignetten van Jean Paul Vroom
Prijs: € 4,00

Terug uit Japansche interneering: Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre oosten / H. van Straelen. - Amsterdam: H. Nelissen, 1945. - ingenaaid, halflinnen, 95pp. - ill.: 20 reproducties van Chineesche en Japansche religieuze kunst
Prijs: € 4,00

De genezing van de krekel / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em.Querido, 2004. - 10e druk. - garenloos, 117 p.
Prijs: € 6,00

Verzet of berusting?: Een kleine sociologie van de roomse mop / Jan Thurlings. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 142 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 4
ISBN: 90 5625 265 6
Prijs: € 6,00

Goede manieren: Wellevendheid voor de R.K. Jeugd / Alph. Timmermans. - Helmond: Boekdrukkerij "Helmond", 1946. - 11e druk, ingenaaid, carton, 94 p. - ill. Gerrit de Morée
Prijs: € 3,00

Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1957. - Linnen band met stofomslag, 246 p. - 49 kaarten, 579 foto's
Prijs: € 15,00

Ondoordacht / Victor E. van Vriesland. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - 1ste druk. - garenloos, 32 p. - De Boekvink
Prijs: € 3,00


Ook al voelt men zich gewond: De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940 - 1945 / Sander van Walsum. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - ingenaaid, 160 p. - Ills. foto's.
ISBN: 90 393 0658 3
Prijs: € 10,00

Limburgs verleden: Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, populaire editie / E.C.M.A. Batta, et al.(red.). - Heerlen: Vroom en Dreesmann, 1967. - kunstleer gebonden met stofomslag, IX, 903 p. (tekst). 60 p. (foto's)
Prijs: € 25,00

Leerboek der ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch (en de hoogere gewerfelde dieren) / J. Boeke. - Utrecht: A. Oosthoek, 1949. - Or.linnen, XII, 676 p. - Bibliografie, index. - Met ruim 500 afbeeldingen
Prijs: € 10,00

Pieter van Foreest: De Hollandse Hippocrates / Henriette A. Bosman-Jelgersma (red.). - Krommenie: Drukkerij Knijnenberg, 1996. - Gebonden, 184 p. ill. in kleur en z/w
ISBN: 90 70353 06 7Or.linnen met stofomslag, 304 p. - Ill. noten, register
ISBN: 90 230 0198 2
Prijs: € 10,00

Der Frieden von Münster / De Vrede van Munster 1648: Der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern / De verdragstekst naar een contemporaine druk en de beschrijvingen van de ratificatievieringen / Gerd Dethlefs (Hrsg.). - Münster: Verlag Regensberg, 1998. - gebonden, 224 p. ills. - Zweisprachich / tweetalig
ISBN: 3 7923 0720 0
Prijs: € 15,00

Hollandsch schepenboek / J.W. Heyting. - Amsterdam: N.V. Holdert & Co, z.j. - gecartonneerd ingebonden met stofomslag, 104 p. 24 ill..
Prijs: € 10,00

The Old Man and the Sea / Ernest Hemingway. - London: Jonathan Cape, 1953. - 4th reprint (type reset) february 1953. - Original publishers blue paper-covered boards, red lettering spine, red decoration front-cover, pictorial dustjacket, 127 p.
Price: € 20,00

Onze strijdmacht ter zee / P. de Jong, M.A. Cageling (sam.). - Rotterdam: Drukkerij M. Wyt & Zonen, 1938. - ingenaaid gebonden, 108 p. bandontwerp: van Eck. - Geïllustreerd met tabellen en reproducties van zwart-wit foto's van de Nederlandse oorlogsschepen en watervliegtuigen. Met medewerking van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze vloot". Ingeleid door J.Th. Furstner.
Prijs: € 25,00

Een kabinet van gezichten in Gelderland / L.J. van der Klooster. - Bussum: Fibula Van Dishoeck / Canaletto, 1974. - Kunstleer ingenaaid gebonden, z.p. - reproducties van prenten en kaarten van Gelderland. - gedrukt in beperkte oplage, nr. 69
ISBN: 90 22834115
Prijs: € 15,00

Adres onbekend / Kathrine Kressmann Taylor. - Ambo / Anthos: 2002, 2e druk. - ingenaaid gebonden, harde kaft met stofomslag. z.p.
ISBN: 90 263 1747 6
Prijs: € 4,50

Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen / Job van Meekeren. - Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1979. - Hardcover met stofomslag, [16] p. 501 p. [19] p. ill. - Ingeleid door dr. D. de Moulin. - Librije der Geneeskonst 2. - Facsimile-uitgave: Rotterdam 1728
ISBN: 90 6016 676 0
Prijs: € 10,00

De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch / C. Peeters. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1985. - Linnen met stofomslag, X, 490 p. 3 losse kaarten. - In de serie: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. - rug verkleurd
ISBN: 90 12 04486 3
Prijs: € 50,00

Sondermeldung Texel: Opstand der Georgiërs / . - Den Burg: Het Open Boek / Stichting Georgisch Museum Texel, 1981. - 1e druk - ingenaaid, 71 p. Foto's, kaartje. - Gebaseerd op de gelijknamige NOS-documentaire
Prijs: € 6,00

From the Sagas of the Norse Kings / Snorri Sturluson. - Oslo: Dreyers Forlag, 1973. - green boards with dustjacket, 390 p. - Ill.: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold and Wilhelm Wetlesen
Price: € 20,00

Over de levenswandel van de geleerde / Juan Luis Vives. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 47 p. oplage 1000 ex. - Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy. - Uitgegeven door het College van Bestuur van de Kath.Universiteit Nijmegen voor haar relaties.
Prijs: € 6,00

Niet meer dan een rat / Hélène Weski. - Den Haag: Moesson, 1980. - 1e druk. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 4,00

Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog / A. Winkler Prins. z.p.: z.u., z.j. - garenloos, 111 p. - facsimile originele ed. : Amsterdam: Loman & Verster, 1868
Prijs: € 8,00

Geschiedenis werkeiland Lelystad 1950-1958 /
H.J. Bekius et al.. - Zutphen: Walburg Pers, 1992. - ingenaaid, 144 p. foto's. - Flevo Profiel 9
ISBN: 90 6011 784 0
Prijs: € 8,00

De invloed van het nederlands, gemeten aan het woord ui / Jo Daan. - Tongeren: George Michiels, 1973. - geniet, 4 p. - blz 67 t/m 70 uit: Album Willem Pée: De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag / Tongeren: George Michiels, 1973
Prijs: € 1,50

De katholieke literatuur: In de West-Europese landen van 1940 tot heden / A. van den Daele (sam.). - ingenaaid, 1959, 122 p. - speciaal nummer van "Nieuwe Stemmen" Jg.15 nr.6 (mei 1959)
Prijs: € 3,00

Bapa Papoea: Jan P.K. van Eechoud, een biografie / Jan Derix. - Venlo: Van Spijk, 1987. - Linnen gebonden met stofomslag, 304 p. - ills
Prijs: € 10,00

Ten afscheid: over 'succesful teaching and just teaching' / Jos J. Gielen. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1969. - geniet, 37 p. - Met dankbrief van auteur.
Prijs: € 4,00

Kerkelijk antisemitisme: Enkele voorbeelden uit Nederland en Duitsland 1920 - 1945 / J.W. van der Hulst. - Sliedrecht: Merweboek, 1990. - garenloos, 56 p.
ISBN: 90 71864 10 3
Prijs: € 4,00

E.J. Planten: Stadsgeneesheer en burgemeester te Doetinchem 1768-1832 / A.K. Kisman. - Doetinchem: Stichting Het Plantenfonds / Stichting Staring Instituut, 1992. - geniet, ïll. 32 p.
Prijs: € 4,00

De literator als filosoof: De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges. Mysticus zonder god / Robert Lemm. - Kampen: Kok Agora, 1991. - 341 p. - 304 p.
Prijs: € 10,00

Juliana: Eine "Oranierin" aus Stolberg im Harz / Monika Lücke, Claudia C. Hennrich (Hrsg.). - Stolberg: Stolberger Geschichts- und Traditionsverein e.V. ; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.. - 1. Aufl. - 88 S. 15 schw. -w. Fotos, 27 farb. Fotos, 6 schw. -w. graph. Darst., 3 farb. graph. Darst.
ISBN: 3 928466 78 X
Preis: € 8,00

Betreft Juliana van Stolberg-Wernigerode, gravin van Nassau, moeder van Willem van Oranje
Stolberg, 15 februari 1506 - Dillenburg, 18 juni 1580
Juliana van Stolberg huwde op 9 juni 1523, dus op zeventienjarige leeftijd, Filips II, graaf van Hanau (1501-1529) met wie zij twee dochtertjes had. Na diens dood trouwde zij op 20 september 1531 met Willem, graaf van Nassau. Zij was een overtuigd aanhangster van de lutherse leer. Haar vijf zonen: Willem, Jan, Lodewijk, Hendrik en Adolf, zetten zich allen in voor de vrijheidsstrijd van de Nederlanden en de eer van hun huis. Haar oudste dochter Maria trouwde met Willem IV, graaf van den Bergh, die aanvankelijk de Nassaus steunde in hun strijd, maar overliep naar de kant van de Spaanse koning. Haar andere dochters: Maria, Anna, Elisabeth, Catharina, Juliana en Magdalena trouwden allen met Duitse gravenzonen, die vrijwel allen actief meestreden met de Nassaus.

Praeses van Schaik: Ter nagedachtenis aan praeses Mgr. J.A.S. van Schaik / F. van der Meer. - Utrecht: Het Spectrum, 1943 [Brinkman: 1944]. - Halflinnen, onafgesneden, 80 p. portret, los bijgevoegd een extra portret. - De Jong 556
Prijs: € 40,00

Jasna Góra: Das Heiligtum der Mutter Gottes . - Jasna Góra - Czestochowa: Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 1999. - 96 S.
Preis: € 4,00

Het beroep van leraar: Satisfactie en crises in de leraarsloopbaan / Leo G.M. Prick. - Amsterdam: VU Boekhandel / Uitgeverij, 1983. - Ingenaaid, 215 p.
Prijs: € 4,00

Verstrikt in cijfers en anekdotes: Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste eeuw / Piet de Rooy . - Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2003. - geniet, 29 p. - Kohnstamm lezing
ISBN: 90 5624 270 6st), Peter Sabelis (foto's). - Maastricht: WEAN, [2004]. - ingenaaid gebonden, 239 p. ill., foto's
ISBN: 90 807481 6 1
Prijs: € 10,00

Avontuur met het Woord: Indrukken van hondervijftig jaar Bijbelgenootschapswerk, NBG 1814 - 1964 / A.M.G. Schenk, J.B.TH. Spaan. - Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1964. - linnen gebonden, 200 p. - foto's
Prijs: € 6,00

Van Gabbatha naar Golgotha: Passiespel / Jac. Schreurs M.S.C.. - [Tegelen]: Passiespelen Tegelen, [1940]. - ingenaaid, gecartonneerd, 127 p. zw/w foto's
Prijs: € 4,00

Parapsychologische Verschijnselen en Beschouwingen / W.H.C. Tenhaeff. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - blaauw linnen gebonden met stofomslag, 225 p. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 6,00

Nederland en Suriname: Ontwikkelingssamenwerking van 1975 t/m 1996 / Rob D. van den Berg. - Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1989. - 91 p.
ISBN: 90 5328 176 2
Prijs: € 4,00

Die faschistische Revolution: - Band 1: Am Vorabend des Bürgerkrieges, Band 2: Aufstand der Roten - Sieg der Fasci / Roberto Farinacci. - München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1939, 1940. - OLwd., 239, 298 S. - Bd. 2 in etwas hellerem Leinen gebunden und Wasserfleck. -
Beiliegt: Einsteckkarten des Verlages "Der Herrschaftsstand der Deutschen Revoluton" und "Die kleinen Staaten Europas und die Entstehung des Weltkrieges. Vollständige Ausgabe: drei Bänden
Preis: € 30,00

Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00Broeinesten en bijbelplaatsen: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 juni 1983 / Kees Fens. - Baarn: Ambo, 1983. - geniet met flappen, 24 p.
Prijs: € 6,00

De eeuwige wijsheid / Aldous Huxley. - Katwijk: Servire. 1984. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 6,00

De originele Balinese keuken: Authentieke familierecepten / Lonny ( L. Gerungan). - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden, 208 p.
ISBN: 90 5121 756 0
Prijs: € 15,00

Ecuador, een reisjournaal / Henri Michaux. - Utrecht: Veen, 1985. - garenloos, 144 p. - In de serie: Op schrijvers voeten
ISBN: 90 204 0608 5
Prijs: € 4,00

White and black: Imagination and cultural confrontations / W.J.J. Schipper, W.L. Idema, H.M. Leyten . - Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990. - sewed paperback, 88 p. - Bulletins of the Royal Tropical Institute 320
ISBN: 90 6832 810 7
Price: € 4,00Ad Fontes / Jan Willem Schulte Nordholt. - Voorburg: Prisma-Lectuurvoorlichting / Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1990. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 36 p. 4 foto's. - Verschenen ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-91. Typografie: Hans Schouwenburg. Oplage: 1000. Met aanbiedingskaartje plus brief. - Over doopvonten
Prijs: € 7,00

The anthropology of ethnicity: Beyond 'ethnic groups and boundaries' / Hans Vermeulen, Cora Govers (eds.). - Amsterdam: Het Spinhuis, 1996. - sewed paperback, 104 p.
ISBN: 90 73052 97 1
Price: € 4,50

Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten, I / 1990: Moverende Mythen / Bernadette Klasen, Heidi de Mare (sam.). - Nijmegen: SUN, 1990. - Ingenaaid,176 p.
ISBN: 90 6168 949 X
Prijs: € 4,50

Van streek: 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland / J. Vijselaar, L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf. - Utrecht Matrijs, 2007. - genaaid gebonden, 304 p. - een uitgave in samenwerking met de Gelderse Roos
ISBN: 90 5345 323 0
Prijs: € 20,00


L'oeil humain dans l'art: Etude de l'expression du regard dans quelques oeuvres classiques / L. Alaerts. - Bruxelles: Arscia / Éditions d'Art et de Sciences appliquées, 1947. - 91 p. ill. b/n
Prix: € 4,00

Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1878, vier en zestigste jaargang / Almanak Leidsch Studentencorps. - Leiden: P. Somerwil, 1877. - linnen ingebonden, 261 p. - frontispice: photogravure van Prins Frederik der Nederlanden. - boekblok 'moe' in de band
Prijs: € 15,00

Hungarian folk jewelry / Terézia Balogh - Horváth. - Budapest: Corvina Kiadó, 1983. - 67 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00

Doolhof of museum: Een leidraad voor de museumbezoekers / C. BlokBussum: C.A.J. van Dishoeck, 1965. - gecartonneerd, 112 p. ill.
Prijs: € 3,50

Besucherschule zur Documenta 7: "Die Hässlichkeit des Schönen" / Bazon Brock. - Kassel: D+V Paul Dierichs, 1982. - 135 S.
Preis: € 6,00

Hungarian peasant costumes / Alice Gáborján. - Budapest: Corvina, 1988. - second revised ed. - 62 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00Chinees Universalisme: Confucianisme / Taoïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 92 p.
ISBN: 90 233 0252 4
Prijs: € 3,00

Brahamanisme of Hindoeïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 233 0250 8
Prijs: € 2,50

The meaning of poetic metaphor: An analysis in the light of Wittgenstein's claim that meaning is use / Marcus B Hester. -The Hague / Paris: Mouton & Co., 1967. - linen bound, 229 p. - bibliogr., index. - In: De Proprietatibus Litterarum. Series Maior, 1
Price: € 15,00

Das Bauernhof-Museum Illerbeuren / Illerbeuren. - Illerbeuren: Heimatdienst Illertal e. V., o. J. - OBroschur, 165 S. Abb. - Hrsg. aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums
Preis: € 5,00

Neef Constant is onbereikbaar / Hubert Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - ingenaaid, 135 p. - LRP 203
Prijs: € 3,50

Die utopische Methode: Eine literatur- und wissenssoziologische Untersuchung deutscher utopischer Romane de 20. Jahrhunderts / Hans - Jürgen Krysmanski. - Ko¨ln und Opladen: Westdeutscher Verlag, 1963. - broschiert, viii, 159 S. - In der Reihe: Dortmunder Schriften zur Sozialforschung Bd. 21. - Bleistift auf Seite 20 und 21
Preis: € 6,00

Toen, nu, straks: Afscheidscollege Nijmegen 30 mei 1958 / L.C. Michels. - Tilburg: H. Gianotten, 1958. - geniet, 13 p.
Prijs: € 2,50

Wallraf Richartz Museum der Stadt Köln: Verzeichnis der Gemälde / Wallraf Richartz Museum. - Köln: DuMont, 1959. - OKartoniert, 204 Textseiten, 200 Tafeln m. Abb. s/w
Preis: € 5,00

I pupi Siciliani / Antonio Pasqualino. - Palermo: Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. - 26 p., ill.
Prijs: € 3,00

De 43ste april: Zeven verhalen op één thema / Aleksander Poesjkin et al. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1961. - gecartonneerd, ingenaaid, stofomslag, 299 p. - Witte Olifant reeks, de Kornak bladwijzer nog aanwezig
Prijs: € 10,00

Om het behoud van ons bestaan: Cultuursociologische voor-studies / . - Leiden: H. E. Stenfert Kroese's Uitgeversmaatschappij N.V., 1951. - ingenaaid gebrocheerd et flappen, 288 p.
Prijs: € 10,00

Het Salvatorhofje 1639 - 1939 / A.J. Sormani. - Leiden: Z.U., 1941. - geniet, brochure, 15 p. - overdruk uit Leidsch jaarboekje 1941
Prijs: € 2,00

Perspective and the poetic process / Nancy Sullivan. - The Hague / Paris: Mouton,1968. - 1st Ed. - Broch., 56 p. - bibliogr. - De Proprietatibus Litterarum, Series Minor 3
Price: € 20,00

A day with the poet Tennyson / Tennyson. - London: Hodder & Stoughton, n.d. - 48 p.
Price: € 3,50

Mozes-Mozaïek / J.D.P. Warners. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht / Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, 1963. - or. gecartonneerd, 93 p. - Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap; no. 4
Prijs: € 7,00

Broadway Sensation: Roman aus der New-Yorker Theaterwelt / Achmed Abdullah, Faith Baldwin. - Berlin, Wien und Leipzig: Paul Zsolnay Verlag, 1930. - 360 S. OLnbd. mit vergold. Deckel- und RTitel. - Übersetzung von Richard Hoffmann. 1. -10. Tsd.
Preis: € 5,00

Im Zeichen der Schwarzen Hand: Die Wahrheit über Serajewo / Bruno Adler. - Stuttgart: Dieck - Verlag (Franckh'sche Verlagshandlung), 1931. - 200 S. Orig. -Leinen. - Mit gefalt. Karte. - In der Reihe: Die Reportage, Eine Sammlung spannender Berichte und Romane.
Preis: € 5,00

De Boodschapkapel Heverlee / Zuster Annuntiaten H. -Hartinstituut. - Heverlee: Zuster Annuntiaten H. -Hartinstituut, z.j. - geniet, 32 p. - brochure van het 'Gesamtkunstwerk' van kunstenaars als Flor Van Reeth, Eugeen Yoors, Albert Servaes, Paul Joostens en Rie Haan.
Prijs: € 3,50

Palet van Oud en Nieuw / J.Th. Balk. - Bilthoven / Laren: BDO/Dijkergroep / Cambrium, 1987. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 80 p. ills. - In de reeks 'Op de Valreep' t.g.v. jaarwisseling 1987/1988. - O.a. met de bijdrage 'Boeken, boeken zonder tal' over de boekhandels/antiquariaten in de Oudemanshuispoort, Amsterdam
Prijs: € 4,00

De IJzer: Het ultieme front / J. Bauwens. - Leuven: Davidsfonds, 2008. - 257 p. - Gebonden
ISBN: 9789058265265
Prijs: € 15,00

De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849 / J.A.A. Bervoets (bezorging en inl.). - Westervoort: Van Gruting, 1997. - ingenaaid gebonden, 280 p.
ISBN: 90 75879 03 2
Prijs: € 20,00

Tranen op het tafelzeiltje / Marijke Boon. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd met flappen, 61 p. - gesigneerd: "Marijke Boon 10 dec. 2004"
ISBN: 90 204 5801 9
Prijs: € 7,00


De Eerste Kamer: Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 / Bert van den Braak. - Den Haag, Sdu Uitgevers, (1998). linnen gebonden, stofomslag. - 551 p. summary in English, bijlagen, bibliografie, register
ISBN 90 12 08689 2
Prijs: € 20,00

Charles Vandenhove / Ruud Brouwers, Lily Hermans (sam.). - Amsterdam: Stichting Wonen, 1987. - Brochuren, 32 p. ills. in kleur en zwart-wit. - tentoonstellingscatalogus met bijgevoegd krantenartikelen
Prijs: € 3,50

Feestbundel: Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijste Heeswijk-Dinther; 1886-1986 / S.E.W. Bugter et al.. - Heeswijk-Dinther: , 1986. - ingenaaid, 232 p. ill. kaart. - 15 bijdragen, noten, bibliografie, tabula gratulatoria. - 1886 - Bernrode - 1986
Prijs: € 10,00

Jeugd in boeien / Alba de Cespedès. - Den Haag: AD.M.C. Stok / Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., z.j. - linnen gebonden, 400 p. - Bandillustratie en overige ill. Henri Pieck
Prijs: € 20,00

Jeckepotz: Eine jüdisch-deutsche Jugend 1914 - 1933 / Arie Goral - Sternheim. - Hamburg, VSA-Verlag, 1989. - 201 S. Abb. OKart
Preis: € 7,00

Die schwarze Spinne / Jeremias Gotthelf (= A. Bitzius). - Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1944. - 116, (4) S. Orig. -Leinen mit illustr. Schutzumschlag. - Illustrationen von Otto Tschumi
Preis: € 9,00

Vaderlandsch trots: De negentiende eeuw / M. de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - 48 p. Gebonden
Prijs: € 5,00

Manieren: Wenken voor wie zich correct willen gedragen / Olga van Haeften. - Amsterdam: Kosmos, 1936. - 2e druk. - Ingenaaid met flappen, 144 p. Bandillustratie en ill van R. van Looy, met een voorwoord van Annie van Ees (actrice van 'Boefje')
Prijs: € 7,00

Eine Kompagnie Soldaten: In der Hölle von Verdun / Alfred Hein. - Minden: Wilhelm Köhler Verlag, 1931. - 52 Tausend (Ungekürzte Volksausgabe). - OBrosch. m. farb. Deckel- u. Rückentitel, 330 S. Einband m. Gebrauchsspuren, Heftung angerostet, Kanten best., Eckenknicke, Schnitt braunfl. - Frakturschrift
Preis: € 5,00

Men zoekt nog steeds / Elisabeth de Jong - Keesing. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 230 p.
Prijs: € 4,00

Opstellen rond de Groningse Universiteit / W.R.H. Koops (F.R.H. Smit et al. (eindred.)). - Groningen: Universiteitsmuseum / Van Dijk & Foorthuis Regio-Projekt, 1990. - ingenaaid, 112 p. - Dutch/German
O.a. 'Johan Huizinga als professor in Groningen 1905 - 1915' (Duitstalig) en 'Dr. H. Riedel, een negentiende-eeuwse Groningse boekenverzamelaar'
Prijs: € 15,00

Leven en werken van de Zwanenburgers en Halfweggers / Cor Lücke. - Antwerpen: Unit 17, 1998. - gebonden, 94 p. - Reeks: 'Verleden Verbeeld'. ill. in zwart/wit
Prijs: € 10,00

Oude prentbriefkaarten vertellen over Halfweg-Zwanenburg / Cor Lücke. - Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1981. IV, 100 p. ill.
ISBN: 90 6471 090 2
Prijs: € 12,00

Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren / N.N.. - z.p.: Uitgave van het internationaal bureau voor uitvindingen en onderzoek, z.d. - gecartonneerd, ingenaaid, 208 p. - Ik stel voor dat u héééél voorzichtig bent met de recepten, af en toe té exotisch!
Prijs: € 10,00

Der lachende Funk: Ein Streifzug durch die lustigen Abende / Fritz Neumann, F. P. Brückner (Hrsg.). - Köln: Rufu-Verlag, 1929. - 1. Auflage. 168 S. mit 39 Abbildungen von Künstler (Allos, Asakoff, Baumann, Behrens, Bolesko, Brodowski, Degen, Dreidoppel, Ebeler, Ettlinger, Feldern, Fries, Fritzel, Grüning, Hagen, Harbeck, Heinen, Jacoby, Jurisch, Kahm, Kautz, Kersten, Kohlbrandt, Körner, Korth, Kukirolers, Lommel, Müller-Schlösser, Münchrath-Emmery, Napp, Neumüller, Ostermann, Plaut, Raaf, Reimann, Ringelnatz, Salomon, Schmitz, Schnitzer, Schnog, Schroeder, Szendy, Tobar, Tucher, Wacker, van Wichelkus, Zernik, Ziener). - Hleinen, mit kleiner Deckelillustration
Preis: € 7,00

La vie passionnée de Modigliani / André Salmon. - Verviers: Marabout / Éditions Gérard et Co., 1957. - cartonnage éditeur vert, jaquette illustrée, 345 p.
Prix: € 15,00

Onsterfelijk behang & andere essays / Jef van de Sande. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1979. - ingenaaid, omslag met flappen, 1e druk, X + 111 p. In de reeks: Brabantse drukken
Prijs: € 5,00

Voorruitzicht: Een reisverslag in wooord en beeld / Har Sanders. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 126 p., tekeningen: Har Sanders
Prijs: € 8,00

Gedenkboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Collogium Studiosorum Veritas / Frank J.B.Seller et al.. - S.l : Lustruariumcie, 1964. -
Prijs: € 15,00

Liebestrank / Rudolph Stratz. - Stuttgart und Berlin: J. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1928. - 47. -49. Tsd. - 404 S. 2 Bl. Anzeigen. Farbig illustr. Orig. -Leinen, Einband M.H. - Roter Kopfschnitt. - Frakturschrift
Preis: € 8,00

Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat / Siep Stuurman. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - 444 p. gebonden
Prijs: € 10,00

Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie / H. Terpstra. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1944. - 2e druk. - hlinnen, 189 p. kaartjes. - In de reeks: Patria XX,
Prijs: € 4,00

strip
ISBN: 90 70106 78 7
Prijs: € 15,00

Weerbaar: Handleiding voor zelfverdediging / P.M.C. Toepoel. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - Hlinnen gebonden, 115 p. foto's
Prijs: € 7,00

Handboek voor den hengelaar / Ferd. Vulsma. - Haarlem: De Gulden Pers, 1946. - ingenaaid halflinnen, stofomslag (iets slijtage en paar scheurtjes), ill. 171 p. - Van elastiek in de sim tot tweekwartjesakte / van stokaas tot gebakken vis in 't zuur... alles vindt U in dit standaardwerk
Prijs: € 10,00

Jugendreihen des deutschen Menschen 1733 - 1933 / Eduard Wechssler. - Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1934. - XII., 136 S. Orig. -Brosch.
Preis: € 5,00

Schoonheid en waarheid der dingen: De Goddelijke werkelijkheid / Antonino Anile. - Amsterdam: Elsevier, 1947. - linnen gebonden, 362 p. ill. - Ex Bibliotheca Collegii Neomagensis S.J.
Prijs: € 5,00

Filosofie van het menselijk handelen: Een inleiding / A. van den Beld. - Assen: Van Gorcum, 1982. - X + 101 p. ingenaaid gebrocheerd. - literatuur, register. - In de reeks: Terreinverkenningen in de filosofie nr.12
Prijs: € 5,00

Bloedbad der Indianen: De ondergang van de Indianen in Brazilië / Lucien Bodard. - Baarn: Hollandia, 1973. - Gebonden. 302 pp, 16 illustr. kaart
ISBN: 90 6045 787 0
Prijs: € 4,00Doorleefde pijn / F.J.J. Buytendijk, Bewerkt en ingeleid door Louis ter Steeg. - Bilthoven: Amboboeken, 1975. - garenloos, 68 p. - In de serie: Geestelijke Volksgezondheid, brochure nr.2-7
ISBN: 90 263 0318 1
Prijs: € 2,50

Cultureel Alfa-bètisme in Nederland / H.C. Cassee, D.J. van de Kaa (red.). - Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. - ingenaaid, 140 p.
ISBN: 3 596 27367 6
Prijs: € 4,00

Met een opdracht naar Moskou / Joseph E. Davies. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1946. - halflinnen gebonden met stofomslag (ontwerp Studio Uschi-Torens), 437 p. - auteur was Amerikaansch Ambassadeur bij de Sowjet Unie van 1936 tot 1938
Prijs: € 8,00Apokalyptiker und Integrierte: Zur kritischen Kritik der Massenkultur / Umberto Eco. - Frankfurt am Main: Fischer, 1987. - Taschenbuch
ISBN: 90 265 1006 3
Preis: € 4,00

Suez / Quirin Engasser. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, 1956. - Linnen gebonden, 196 p. - Met 19 foto's en 5 kaartjes, literatuurlijst
Prijs: € 4,00

Geen toekomst zonder gedenken: 1979 vijftigste geboortejaar van Anne Frank / Anne Frank. - In: Jeugd en Cultuur 23, 1978. - 278-360 p. - geniet
Prijs: € 4,00

Fouten van kinderen, van leraren, van ouders, met betrekking tot de school / J.A. Vor der Hake. - Amsterdam: H.J. Paris, 1934. - 2e dr. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 4,00


Das Buch vom Kriege / Hans F. Helmolt (Hrsg.). - Berlin: Deutsche Bibliothek, o. J. [1915]. - Hleinen, XXV, 398 S., 16 sw-Taf. - Frakturschrift
Preis: € 10,00


Parade der mannenbroeders: Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938. Nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vaderen / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1964. - ingenaaid, 279 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Opstand der gezagsgetrouwen: Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1966. - garenloos, 260 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Alfred Kossmann en Anna Blaman: Stemmen van Schrijvers. SVS 6007 / Alfred Kossmann en Anna Blaman. - Nederlands Letterkundig Museum/Querido, 1960. - Hoes, 45 toerenplaat, EP. - Met 2 tekstvellen
In de jaren vijftig luisterden mensen naar muziek op zwarte schijfjes die met een snelheid van 45 toeren per minuut één compositie speelden: Single Play. Afgekort werden deze plaatjes "singletjes" genoemd.
In 1959 kwam men ook in Nederland op het idee dat je op zo'n singletje niet alleen gezongen maar ook gesproken woord kunt zetten. En dat was muziek in de oren van de redacteuren aan het Singel 262 in Amsterdam. Adriaan Morriën nam contact op met de Bovema studio in Heemstede en nodigde een keur van schrijvers uit. Zo kwam de serie: "Stemmen van schrijvers" uit.
De PVC-plaatjes zijn natuurlijk al lang versleten, gebroken en verdwenen maar... soms duikt nog wel eens een enkel exemplaar uit deze serie op.
Prijs: € 7,00

Diep in Arabië / Marcel Kurpershoek. - Amsterdam: Meulenhof, 1993. - 2e druk. - paperback, 343 p.
ISBN 90 290 3620 6
Prijs: € 4,00

Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders / E.C. van Leersum, m.m.v. C.C. Delprat, W. Einthoven, C. Eijkman e.a. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1932. - In originele (rug-)versierde papierband, rug en voorplat niet bedrukt, ontwerp Georg Rueter. - (XVI) 408 p. Bibliografie, portret. - Uitgegeven voor het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde t.g.v. haar 75-jarig bestaan
Franciscus Cornelis Donders [Tilburg 1818 - Utrecht 1889] was een belangrijk Nederlands hoogleraar geneeskunde en fysiologie.
Prijs: € 15,00

Met zang van Vera Lynn: Een autobiografie / Vera Lynn. - Baarn: In den Toren, 1975. - garenloos, 182 p. foto's
ISBN: 90 6074 0750
Prijs: € 3,50

Ontplooiing: W?dere perspectieven voor de ontwikkeling van de mens / Abraham H. Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1973. - garenloos, 413 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden. - leesvouw
ISBN 90 6069 170 9
Prijs: € 5,00

Iwo Jima / Richard F. Newcomb. - Amsterdam: Scheltens & Giltay, z.j. - Linnen gebonden met stofomslag, 280 p. - ill. foto's.
Prijs: € 6,00

Verstandig en gezond / Edmond Nicolas. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1949. - 3e druk. - Halflinnen, 413 p. - Voorzien van een woord vooraf van Dr. A. W. Ausems, een voorwoord bij de zoveelste druk en vele prenten van Karel Thole
Prijs: € 5,00

Dappere kerels (Brave men) / Ernie Pyle. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - linnen gebonden, zonder omslag, - 275 p. - ills.
Prijs: € 4,00

Het transport van Adolf H. naar San Christobal / George Steiner. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 3,50
Het Britsche Imperium: Zijn structuren en zijn problemen / Johannes Stoye. - Tilburg: Het Nederlandsche Boekhuis, [1937]. - linnen gebonden, 391 p. ïll.
Prijs: € 8,00

De wankele zuil: Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme / J.M.G. Thurlings. - Nijmegen / Amersfoort: Dekker & Van de Vegt / De Horstink, 1971. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - IX + 209 p. - In de reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum, deel 1 ISBN: 90 255 9744 9
Prijs: € 10,00

Groote strijders tegen ziekte en dood / Rudolf Thiel, geautoriseerde Nederlandsche bewerking van Dr. W. Schuurmans Stekhoven. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold's Uitg. -Mij. 1932. - linnen gebonden met stofomslag, 291 p. - ill.
Prijs: € 10,00Aan taal herkend: Het bewustzijn van dialectverschil. Het dialectenboek 7 / Veronique de Tier & Reinhild Vandekerckhove. - Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 2003. - Ingenaaid, 360 p.
Prijs: € 6,00

Het einde van de politiek?: Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de U. v. Amsterdam, op 26 maart 1990 / Bart Tromp. - Schoonhoven: Academic Service / Dubio?boeken, 1990. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 3,00

De arme bruiloftsgast: Levensroman van Paul-Marie Verlaine dichter-minnaar-bohémien / Rogier van Aerde. - Utrecht: De Fontein, z.j. - Ingenaaid gebonden, 263 p.
Prijs: € 7,00Boer Koekoek / K. Baartmans. - Amsterdam: De Standaard, [1966]. - ingenaaid, 71 p. - ill. z-w foto´s
Prijs: € 3,00

En zo lacht Amerika: Een collectie humor van 1940 tot 1945: Ook zij hebben het lachen niet verleerd... / Jaap Sikkema (sam.), vertaald en bewerkt door Ton van Beers. - Amsterdam: Scheffer en Sikkema, 1948. - Or.omslag, 112 p.
Prijs: € 6,00

Overschot en aanvoer / Hilaire Belloc. - Hilversum: Paul Brand, 1930. - 247 p. - Met een voorwoord van Anton van Duinkerken, vert.: Jos. Theeuwes
Prijs: € 6,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological Studies of Imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Oxford Paperbacks, No. 66
Prijs: € 6,00

De Gids, 1962-1: Algemeen cultureel maandblad / A. van Duinkerken / E.J. Dijksterhuis / B.A. van Groningen et al.. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1962. - ingenaaid, 80 p. - w.o. Anton van Duinkerken: 125 jaar De Gids
Prijs: € 3,00

Bibel und moderne Literatur: Grosse Lebensfragen in Textvergleichen / Friedrich Hahn. - Stuttgart: Quell-Verlag, 1966. - goldgeprägter Orig. -Leineneinband, Schutzumschlag, 344 S. - enthält Stempel
Preis: € 6,00Vaarwater / Rouke van der Hoek. - Landgraaf: Herik, 1994. - 1e druk. - Oorspr.omslag met flappen. - Zwarte Reeks 26. - Met tekeningen van Wim Claessen. nr. 262 van 299 genummerde en gesigneerde ex.
ISBN: 90 73036 37 2
Prijs: € 8,00

De kunst der stijlinterpretatie: Een pleidooi voor functionele stilistiek / Emmy Kerkhoff. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1951. - geniet, 21 p. - Openbare les
Prijs: € 3,00

Watertrappen: Verhalen en gedichten over mensen en vliegen / Willem van Kevelaer (pseudoniem Wil Knibbeler). - Roermond: De Vleermuis, 1986. - ingenaaid, 82 p. - Met handgeschreven brief van de auteur en handgeschreven recensie
ISBN: 90 71151 0 69
Prijs: € 10,00


Ons Volkslied om te zingen en te spelen: Nederlandsche liederen uit noord en zuid, [deel drie] / Albert de Klerk, et al. (sam.). - Z.p.: Uitgeverij De Toorts, 1945. - Halflinnen, 130 - 192 p. - ill: Frans Mandos. - geplastificeerd
Prijs: € 4,00


Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch / Marina Lewycka. - DHV Der Hörverlag. - Audio-CD
ISBN: 3 86717 077 0
ISBN: 978 3 86717 077 2
Preis: € 5,00Aanzicht/Uitzicht: Het Museum Kurhaus in Kleef / Walter Nikkels, Guido de Werd. - Nijmegen: SUN, 1997. - ingenaaid, 188 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6168 472 2
Prijs: € 25,00

Uitgegeven door: Walter Nikkels en Guido de Werd in opdracht van de Vereniging van vrienden van het van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Voorwoord: Guido de Werd en bijdragen van Ingrid Bachér, Wilhelm Diedenhofen, Walter Nikkels, Guido de Werd.

In het midden van de 17e eeuw legde Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen na zijn terugkeer uit Brazilië als stadhouder van Kleef met zijn architect Jacob van Campen in de nabijheid van de Springenberg in Kleef een groots parklandschap in barokke stijl aan. Het hart van dit park is nog steeds het zogenaamde amfitheater met het beeld van Minerva van Artus Quellinus, een hoogtepunt van de Nederlandse barokke beeldhouwkunst.
Niet ver van het amfitheater werd in 1742 een mineraalhoudende bron ontdekt die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grensstad inluidde. Kleef werd nu een kuuroord vooral voor Nederlandse kuurgasten. In 1846 opende het in classicistische stijl gebouwde Kurhaus zijn poorten, in 1872 uitgebreid met een wandelhal en een badhotel met badinrichting en werd internationaal befaamd.
De Eerste Wereldoorlog maakte een plotseling einde aan Bad Cleve en het hotel verloor zijn oorspronkelijke bestemming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kocht de stad Kleef het zeer verwaarloosde gebouw aan om er een museum voor moderne kunst in te huisvesten. De restauratie en de verbouwing werd toevertrouwd aan de Nederlandse typograaf en ontwerper Walter Nikkels die in samenwerking met de architect Heinz Wrede het Kurhaus verbouwde. Nikkels ontwierp een functionele architectuur die op een bijzonder wijze oud en nieuw met elkaar in harmonie brengt.
Anblick/Ausblick documenteert het unieke van de plek die al in de 17e eeuw door Prins Johan Maurits tot een gesamtkunstwerk gemaakt was en beschrijft de geschiedenis van het Kurhaus als ook het architectonische ontwerp en de realisering van het nieuwe museum en zijn verzamelingen.


Geboorte-Stad: Een cyclus / Sybren Polet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 70 p.
Prijs: € 8,00

Die Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 6,00

Therese: Kroniek van een vrouwenleven / A. Schnitzler. - Amsterdam: Em. Querido, 1929. - Linnen gebonden, 452 p. - Vertaling: Alice van Nahuys
Prijs: € 6,00

Met Dr. Schneller onder Mohammedanen, Joden en Christenen / L. Schneller. - Hoorn: Edecea, z.j. - Hlinnen geb. 120 p.
Prijs: € 4,00Oostnoordoost: Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur / Ludo Simons. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid, 123 p.
Prijs: € 4,50

Triptiek: essays / G. Stuiveling. - Amsterdam: Em. Querido, 1952. - 1e druk. - gecartonneerd, 252 p.
Prijs: € 7,00

De antieke tragedie: Voordrachten gehouden op de Klassieke Studieconferentie van 22-27 juli 1946 / W. Vollgraff et al. - Leiden: v/h Batteljee & Terpstra, 1947. 169 p.
Bijdragen: W. Vollgraff: Sophocles en de Grieksche tragici; W. Dekker: Het Godsbesef bij Aeschylus; J.C. Opstelten: De Tragische Held bij Sophocles en zijn Dichter; J.C. Kamerbeek: Euripides en het Probleem der Bacchen; J.C.F. Nuchelmans: Enige opmerkingen over de taal van de Attische tragedie; P.J. Enk: De Romeinsche tragedie
Prijs: € 8,00

Mooi volk: Vertelsels van 't Hoogeland deur Jan Bos rentaier / Jan Bos (pseud. Willem de Mérode = Willem Eduard Keuning), Dirk Hart (ill.). - Amsterdam: Oetgeversmoatschappei Holland, [1929]. - beige linnen gebonden met rode opdruk, 192 p. - Dirk Hart het schilderkes taikend
Prijs: € 10,00

De christelijke vrijheid / G. Brillenburg Wurth. - Kampen: J.H. Kok, 1934. - Ingenaaid, 134 p.
Prijs: € 3,50

Ballingen, buren en buitenlanders: De vreemdeling in de Bijbel / Rieuwerd Buitenwerf, Clazien Verheul. - Heerenveen: NBG, 2007. - garenloos, 105 p.
Prijs: € 3,50

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / Simon Carmiggelt. - Eindhoven: Philips Parlando, 1962. - Langspeelplaat P 08075 L. - Originele omslag, foto's van de sprekers. - Voorwoord van Dimitri Frenkel Frank
Prijs: € 10,00

Archäologischer Stadtplan Colonia Ulpia Traiana (Xanten, Kreis Wesel); Archäologisch gesicherter Bestand des 2. -4. Jahrhunderts n.Chr. / Gundolf Precht, Christoph B. Rüger. - Köln: Rheinland-Verlag GmbH, 1983. 4. erweiterte Auflage. - Maßstab 1 : 2000
Preis: € 4,00

Bloemlezing uit "Vijftigh lustighe historien oft nieuwicheden Johannis Boccatij" / Dirc Coornhert. - Purmerend: J. Muusses, 1953. - 122 p. Ingenaaid gebrocheerd. - Bewerkt door C. van Baaren en H. Elsinga
Prijs: € 6,00

Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur / C.I. Dessaur. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1973. - Diesrede, uitgesproken op 19 oktober 1973 bij de vijftigste dies natalis. - geniet, 28 p.
Prijs: € 3,00

Gij zult zijn als goden: Een radicaal humanistische interpretatie van het Oude Testament en zijn traditie / Erich Fromm. - Utrecht: Bijleveld, 1977. - garenloos, 198 p.
Prijs: € 5,00

De engelen van de nacht: Generatie X in Japan / Karl Taro Greenfeld. - Amsterdam: Atlas, 1995. - garenloos, 279 p.
ISBN: 90 254 1273 4
Prijs: € 4,00Wat de metaalmicroscoop zooal te zien geeft: Een uiteenzetting van de beginselen de metallografie, voor zoover deze bekend moet zijn aan ieder technicus en allen, die metalen en hun legeering vervaardigen, verhandelen of verwerken / J.G.S. de haan. - Deventer: AE.E. Kluwer, 1929. - ingenaaid, 40 p. + 18 p. 51 afbeeldingen. -
Prijs: € 10,00

Übersichtskarte der Archäologischen Denkmäler im Rheinland / Bearb. von A. Herrnbrodt. - Bonn: Wilhelm Stollfuss Velag, 1969. - Topographische Übersichtskarte 1 : 200 000. - Hrsg. vom Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen und dem Landschaftsverband Rheinland - Rheinisxhes Landesmuseum Bonn
Preis: € 8,00


De nieuwe elite van Nederland: Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed / Jos van Hezewijk. - Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2003. - garenloos, 208 p.
ISBN: 90 5018 621 1
Prijs: € 4,50

Aap en Beer: Een ABC boek / Wim Hofman. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - ill.: Wim Hofman. - AVI-niveau 2
ISBN: 90 269 9360 9
Prijs: € 3,00

Unbekanntes Westmünsterland / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1977. - 80 S. - Doppelband 35/36
ISBN: 3 87463 069 2
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg am Niederrhein / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1976. - 104 S. - Doppelband 21/22
ISBN: 3 87463 057 9
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg in Westfalen / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1978. - 103 S. - Doppelband 25/26
ISBN: 3 87463 061 7
Preis: € 4,50

... zij kwamen van verre: Kerstkribben van landen rondom de Middelandse Zee uit de collectie Elisabeth Houtzager / J.C.Th.M. van Laarhoven. - Heilig landstichting: Bijbels Openlucht Museum, 1989. - ingenaaid, 56 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moscow: Capital of the Soviet Union: A short geographical survey / G. Lappo, A. Chikishev, A. Bekker. - Moscow: Progress Publishers, 1976. - Linen hardback, 153 p. Ill.
Price: € 7,00

A categorial, computational theory of idioms / Erik-Jan van der Linden. - Utrecht: LEd ; Utrecht: Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (OTS), Rijksuniversiteit Utrecht, 1993. - paperback, xii, 232 p. - Thesis Utrecht. - OTS dissertation series, ISSN 0929-0117. - Text in English with a summary in Dutch
ISBN: 90 5434 020 7
Price: € 8,00

Handleiding voor het maatschappelijk verkeer van marine-officieren (verkorte benaming: H.M.V.O.): Vastgesteld bij ministrieele beschikking, d.d. 9 januari 1939, IIIde afd. A, nr. 25 / Marine. - 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1939. - ingenaaid, 116 p.
Prijs: € 6,00

Zwischen den Zeiten: Heft IV / Georg Merz (Hrsg.). - München: Chr. Kaiser Verlag, 1923. - OBrosch., 80 S. Frakturschrift. - Unter Mitarbeit von Karl Barth, Friedrich Gogarten u. a. - Zustand: Papier und Einband altersbedingt gebräunt,
Prijs: € 3,00Het brieschende paard / Rien Poortvliet (ill. en handgeschreven tekst). - Bussum: Van Holkema en Warendorf, 1981. - 3e druk. - Gebonden, ongepagineerd
Prijs: € 12,00

Zeven eeuwen spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden: Eerste deel 1200-1700, tweede deel 1700-1880, derde deel 1880 tot heden / K.H. de Raaf en J.J. Griss. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1917. - innen gebonden met goudopdruk, (XVII) 485 p. (XV) 504 p. (XVIII) 680 p. - 3 dln. in 3 bnd; kop verguld; band: J.B. Heukelom. - Brusse 373a
Prijs: € 30,00

De mens als vernieler: Een essay over angst en boosheid / Anthony Storr. - Meppel: Boom, 1973. - ingenaaid gebricheerd, 112 p. - Bibliogr. Index. - beperkt potlood
Prijs: € 5,00Halverwege de heilstaat: Essays / Abram de Swaan. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - garenloos, 135 p. - Eerder verschenen in NRC Handelsblad ISBN: 90 290 1722 8
Prijs: € 4,00

Over de poëzie van Albert Verwey: Verzamelde opstellen / Maurits Uyldert. - Hoorn: Uitgevers-mij. "West-Friesland", [1944]. - 1e dr. - Halflinnen, 250 p. - Met portretten en facsimiles. - linnen verkleurd
Prijs: € 4,00

De kroniek van onze eeuw 1960-1969: De belangrijkste gebeurtenissen; de mooiste beelden / Jaap Verschoor (red.). - Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1998. - hardcover , 156 p.
ISBN: 90 215 3325 1
Prijs: € 8,00

Overijssel / Hans Wiersma (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: J.M.W. Waanders, z.j. - ingenaaid, 118 p. - Met zwart-wit foto's van Ger Dekkers
ISBN: 90 70072 06 8
Prijs: € 3,00

God's Gym / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 2e dr. - Paperback, 373 p.
ISBN: 90 234 0243 x
Prijs: € 4,50

De wetenschap van de menselijke bezieling: Een oriëntatie in de ontwikkeling en verworvenheden van de psychologie / G.A. de Wit. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1980. - ingenaaid, 294 p.
ISBN: 90 255 9927 3
Prijs: € 7,00

De mens op reis / W. Banning et al. - Utrecht: Het Spectrum, 1959. - ingenaaid, 102 p. ill. - In de reeks: Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid
Prijs: € 3,00

Nein!: Antwort an Emil Brunner / Karl Barth. - München: Chr. Kaiser Verlag, 1934. - geniet, 63 p. - Theologische Existens Heute, Heft 14, Frakturschrift
Preis: € 3,00

David Friedrich Strauss als Theologe 1839 - 1939 / Karl Barth. - Zürich: Verlag der Evangelischen Buchhandlung Zollikon, 1939. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 6, Frakturschrift. - Bleistift
Preis: € 3,00

Humanismus / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1950. - geniet, 28 p. - Theologische Studien, Heft 28, Frakturschrift
Preis: € 3,00

Die Menschlichkeit Gottes / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1956. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 48
Preis: € 3,50

De dingen: Vier metabletische overpeinzingen / J.H. van den Berg. - Nijkerk: Callenbach, 1965. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 102 p.
Prijs: € 7,00

Natur und Gnade : Zum Gespräch mit Karl Barth / Emil Brunner. - Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),1935. - Zweite, stark erweiterte Auflage. - OKart. 60 S.
Preis: € 4,00

De Duitsche godsdienstpsychologie / K.J. Cremer. - Delft: W.D. Meinema, 1934. - ingenaaid, XII, 390 p. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Hollandse nieuwe: De keerzijde van de Nederlandse mentaliteit / Sylvain Ephimenco. - Amsterdam: Contact, 1997. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Ondankbaarheid: Een gesprek over onze tijd / Alain Finkielkraut. - Amsterdam: Contact, 2000. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 5,00

The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 / Martin Jay. - London: Heinemann, 1976. - sewed paperback, 382 p.
Price: € 10,00

Filosofie van de politieke wetenschappen / G.E. Lock. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1987. - ingenaaid, 127 p. - Serie Wetenschapsfilosofie
ISBN: 90 6890 111 7
Prijs: € 6,00Mens Machine Mens: Nieuwe media en maatschappelijke relaties / Charles van der Mast et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - garenloos, 226 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 89, afl. 3 (2001)
ISBN: 90 5625 114 7
Prijs: € 5,00

Klauwen af van mijn land!: Brandende vragen aan George van Arabië / Michael Moore. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - garenloos, 252 p. - Ned. vertaling van:Dude, where's my country?
ISBN: 90 295 3139 8
Prijs: € 4,00


Nieuwe hoop voor een oude wereld / Bertrand Russell. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1952. - linnen gebonden, zonder stofomslag, 203 p. - Vertaald door Hans Redeker. - In de reeks: Visie, Bibliotheek voor het hedendaagse denken, deel 2
Prijs: € 5,00

Wet: On painting, feminism and art culture / Mira Schor. - Durham / London: Duke University Press, 1997. - xviii, 262 p. - index, bibliography, notes, bw ills.
Price: € 8,00


Een frisgewassen doedelzak: Essays en kronieken uit de jaren tachtig / Bart Tromp. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - garenloos, 259 p. - Synopsis-reeks
Prijs: € 7,00

Nieuwe theologie (de school van Barth) / D. Tromp, Ph. Kohnstamm en O. Noordmans. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1926. - ingenaaid gecartonneerd, 133 p. - Geschriften uitgegeven van wege de Studie-commissie der Ethische Vereeniging, Eerste Serie No. 6/8
Prijs: € 5,00

De emotionele pest: De aktualiteit van Wilhelm Reich / Antoine Verbij (red.). - Amsterdam: De Populier, 1984. - garenloos, 120 p. - Bibliografie. ills.
Prijs: € 4,00

Sprekend ik: Eenentwintig vertellingen / Gerard van Westerloo. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd. 295 p. Ill.
Prijs: € 5,00

Tropics of discourse: Essays in cultural criticism / Hayden White. - Baltimore / London: John Hopkins University Press, 1978. - First ed. - linnen bound, dustjacket, 287 p. - index. - pencil markings
ISBN: 0 8018 2127 4
Price: € 8,00

Philalethes: Van Mapheus Vegius tot Jan van den Berghe / J.C. Arens. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1967. - geniet, 15 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 27 october 1967
Prijs: € 3,50

Het Waakzame / Herman Pieter de Boer. - [Eindhoven]: Stichting Philips Pensioenfonds, 2002. - geniet, 14 p. foto's. - Bijlage verkort jaarverslag 2002
Prijs: € 2,50

RAS SJAMRA en het Oude Testament / C.H.W. Brekelmans M.S.F.. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1962. geniet, 22 p. - Openbare les gegeven bij de officiële aanvaarding van het ambt van lector in de Semitische taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 7 december 1962
Prijs: € 3,50

De torens van februari / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1995. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 4,50

Torenhoog en mijlen breed: Een toekomstverhaal / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1993. - garenloos, 238 p.
Prijs: € 4,50

Veertig oden / [Quintus] Horatius [Flaccus], R. Langie en R. de Pauw (vert.). - Antwerpen : Standaard, 1953. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 2,50

Vier uwe vierdagen: Meditatiën / A. Kuyper. - Amsterdam / Pretoria: Höveker & Wormser, [1903]. - Ingenaaid gebonden. - 309 p.
Prijs: € 4,00

Tao Te King: Das Buch des Alten vom Sinn und Leben / Laotse. - Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. - Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs, 1957. - 37. -40.Tausend, OLwd. Umschl. 159 S. - Diederichs Taschenbuchausgaben
Preis: € 7,00

De acht doodzonden van de beschaafde mensheid / K. Lorentz, D. Hillenius (inl.). - Amsterdam: Ploegsma, 1973. - garenloos, 120 p.
ISBN: 90 216 0385 3
Prijs: € 3,00


The Oxford dictionary of quotations / Angela Partington (ed.). - Oxford / New York: Oxford University Press, 1996. - rev. fourth edition. - linen bound, dustjacket, 1075 p.
Price: € 10,00

Traditionele metafysiek en fenomenologie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kenleer en de metafysiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 19 oktober 1962 / Jan Plat. - Utrecht / Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1962. - geniet, 25 p.
Prijs: € 3,50

Kun je nog zingen, zing dan mee!: Honderd en zestien algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker / J. Veldkamp, K. de Boer. - Groningen: P. Noordhoff, 1918. - opnieuw gebonden, ingenaaid. - 184 p.
Prijs: € 10,00

Verbeelde boodschap: Houtsneden uit 1537 - De Illustraties van Lieven de Witte bij 'Dat leven ons Heeren' (1537) / Ilja Veldman en Karin van Schaik. - Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap / Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap, 1989. - ingenaaid gebonden, 120 p. ill.
ISBN: 90 6126 430 8
Prijs: € 5,00

Petronella Moens (1762-1843): De Vriendin van 't Vaderland / Ans J. Veltman - Van den Bos. - Nijmegen: Vantilt, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, met leeslint. - 488 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.
Studie over leven en werk van Petronella Moens, in de achttiende en negentiende eeuw een bekende publiciste en schrijfster van kinderboeken, waarbij met name de aandacht uitgaat naar haar politieke, godsdienstige en pedagogische denkbeelden.
ISBN: 90 75697 36 8
Prijs: € 20,00

Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud / E. Verbeek. - Nijkerk: G.F. Callenbach, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 266 0108 5
Prijs: € 3,00

Liefde en lijden van de jonge Goethe: Essay / Wim Verrelst. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1984. - garenloos met stofomslag, 159 p.
ISBN: 90 289 0888 9
Prijs: € 4,50

Onderkennen wat beschikbaar is: Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd / Jacques De Visscher. - Budel: DAMON, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - 80 p. - Uitgave i.s.m. de Radboustichting
ISBN: 90 5573 148 x
Prijs: € 4,50

Blumhardt en het tegenwoordige Möttlingen / Wilma [=Willemina Vermaat]. - Amsterdam: U.M. Holland, z.j. - ingenaaid, 80 p. omsl. iets besch. - roest, ingeplakt ex libris
Prijs: € 4,00

Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw: Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal / R. Bakker & J. de Graaf. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1979. - garenloos, 188 p. - Collectie Labyrint
ISBN: 90 6131 645 6
Prijs: € 5,00

Leren bij Husserl /B.Th. Brus. - Tilburg: Zwijsen, 1978. - Ingenaaid, 263 p.
ISBN: 90 276 2496 8
Prijs: € 10,00

Erziehung zur Demut: Betrachtungen über einige moderne pädagogische Ideen / F.J.J. Buytendijk. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1962. - Leinen mit Schutzumslag, 96 S. - In der Reihe: Schriften des Düsseldorfer Kreises 1
Preis: € 7,00

Roland Barthes: een biografie / Louis-Jean Calvet. - Amsterdam: Van Gennep, 1992. - ingenaaid gebrocheerd. 274 p.
ISBN: 90 6012 880 X
Prijs: € 8,00

Van Randstad tot landrand: Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde / Jo Daan, D.P. Blok. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1969. - ingenaaid, 54 p. Met een losse, groot formaat, kaart en grammofoonplaatje. - Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de K.N.A.W. te Amsterdam, XXXVII
Prijs: € 3,00

Van zachtzangende vergetelheid: Een onderzoek naar de functie van muziek in de Nederlandse naturalistische roman / Corrie van Dongen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - garenloos, 126 p. - Doctoraalscriptie
Prijs: € 4,00

Elseviers grote antiek encyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. - Amsterdam: Elsevier, 1977. - Kunstleer gebonden met stofomslag. - 400 p.
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 10,00

Das dialogische Prinzip Martin Bubers und das erzieherische Verhältnis / Werner Faber. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1967. - 2. Aufl. Paperback, 192 S. - In der Reihe: Beiträge zur Erziehungswissenschaft
Preis: € 7,00

Begegnung: Ein anthropologisch-pädagogisches Grundereignis / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, VI + 466 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCXXXI
Preis: € 10,00

Personale Erziehung: Beiträge zur Pädagogik der Gegenwart / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1965. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XII + 471 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band XXIX
Preis: € 10,00

Wat zijn Nederlandse dialecten? / J. Goossens. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968. - geniet, 25 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.22
Prijs: € 2,50

Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225 / M. Gysseling. - Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.17
Prijs: € 3,50

Studies voor Zaalberg, aangeboden door collega's en oud-collega's, medewerkers en oud-mederwerkers van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975 / M.J.M. Haan et al. (red.). - Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975. - Lumback, 288 p.
Prijs: € 6,00

Netherlandic language research: Men and works in the study of Dutch / C.B. van Haeringen. - Leiden: E.J. Brill, 1960. - 2nd revised ed. (1st: 1954). - Wrappers, sewn, 120 p. (uncut). - Index, 2 fig. (linguistic maps) . Second revised edition working up the material published upto 1959. A survey of methods and results in the study of the language of the Low Countries.
Price: € 7,00

Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland: 17e jaargang 1965, no. 1 en 2 / K. Heeroma. - Groningen: Sasland, 1965. - Garenloos, 80 p. - Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen ,
Prijs: € 3,50

Taal en talen / K. Heeroma. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.12
Prijs: € 2,50

Het Nederlands tussen dialect en wereldtaal / J.A. Huisman. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 16 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.10
Prijs: € 1,50

Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung: Aspekte einer sozialgeschichtlichen Interpretation von Hartmanns Artusepen / Gert Kaiser. - Frankfurt: Athenäum Verlag, 1973. - OBroschiert, 144 S. Register. In der Reihe: Wissenschaftliche Paperbacks Literaturwissenschaft. - Bleistift
Preis: € 4,00Poppen en poppenhuizen / Eileen King. - Alphen aan den Rijn: Icob, 1979. - 3e dr. - hardcover met stofomslag, 256 p. ill.
Prijs: € 10,00

Das pädagogische Verhältnis / Norbert Kluge (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XXXI + 510 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCLXXVIII
Preis: € 10,00

Onderwijskundig denken over onderwijs / A.M.P. Knoers. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971. - geniet, 19 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.29
Prijs: € 2,50

De etymologie van het woord schobbejak / R. van der Meulen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1944. - Paperback, geniet. - 10 p. - Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 7, No. 2
Prijs: € 6,00

Beknopte ABN - syntaksis / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden, XIX + 426 p.
Prijs: € 10,00

Nederlands sagenboek / Jacques R.W. Sinninghe. - Den Haag: Kruseman, z.j. - gecartonneerd. - 192 p. - ill.: A. Paashuis
Prijs: € 6,00

J. van Mierlo en het Veldekeprobleem / G. de Smet. - Groningen: J.B. Wolters, 1963. - geniet, 23 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.8
Prijs: € 2,50Kunst- en Antiekveiling 1997 - deel 22: Overzicht t/m juni 1996 / Janny Stuurman-Aalbers et al.. - Schiedam/Gent: Scriptum Art/Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997. - linnen gebonden, 320 p. ill.
ISBN: 90 5594 074 7
Prijs: € 30,00

De expansie van het Nederlands / Marius Valkhoff. - Brussel / 's-Gravenhage: A. Manteau N.V. / H.P. Leopolds uitg. mij. N.V., 1943. - 2e dr. - ingenaaid, 76 p.
Prijs: € 5,00

Van In't Wonderjaer tot De Verwondering: Een poëtica van de Vlaamse roman / B.F. van Vlierden. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 275 p.+ 29 buitentekst ills. (portretten). - Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverij
Prijs: € 10,00

Nederlandse dialectkunde / A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum - G.A. Hak & H.J. Prakke, 1958. - Or.linnen gebonden, 397 p. met losse uitslaande kaart. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid, deel X
Prijs: € 6,00

Heldendichtung und Geschichte / P.B. Wessels. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.14
Preis: € 2,50

Knowledge and relativism: An essay in the philosophy of education / F.C. White. - Assen: Van Gorcum, 1983. - 148 p.
ISBN: 90 232 1932 5
Price: € 6,00

Het heilig vuur: De kern van het universitaire bestaan / Kees Willemen et al. (red.). - Groningen: Wolters - Noordhoff, 1998. - ing. gebonden, 543 p.
Prijs: € 10,00


Handboek van het ongerijmde / Colin Wilson & John Grant. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982. - linnen gebonden, geen stofomslag. - 256 p. Bibliografie. Index. - Vertaling Simon Vinkenoog
ISBN: 90 274 7156 8
Prijs: € 7,00

De mens in zijn taal gevangen / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.18
Prijs: € 2,00

Het negende internationale linguistenkongres van augustus 1962 te Cambridge in de Verenigde Staten / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1962. - geniet, 20 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.7
Prijs: € 2,00

Zwaanzinnigheden: Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie / F.L. Zwaan. - Amsterdam: z.u., 1974. - ingenaaid, 114 p. bibliografie
Prijs: € 6,00

De sluier der poëzie / J.M.M. Aler. - Groningen/Djakarta: J.B. Wolters, 1956. - papieren omslag, geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1956
Prijs: € 3,00

Das höllische Automobil: Novellen / Otto Julius Bierbaum. - Wien und Leipzig:, Wiener Verlag, 1905. - Privat Einband, leinen. - 156 S. - Doppelseit. illustr. Titel und Buchschmuck (Vignette, Titelblätter) von Berthold Löffler. - Farb. Deckelill. v. Richard Lux fehlt.. - Bibliothek moderner deutscher Autoren Band 6
Met een hilarisch Vita autoris w.o. "An "Buchschmuck" hat er sich für eine Weile sattgesehen, (let wel 1905!)sowohl an dem botanischer, zoologischer und mineralogischer, wie an dem rein geometrischer Herkunft. Seine Sünden auf diesem Gebiete bereut er herzlich und hat sich dafür als freiwillige Büsse die vollkommenste Enthaltsamkeit von allen Kopf-, Rand-, Zwischenleisten, Frontispicen, culs de campe, etc. etc. auferlegt. Doch zweifelt er keineswegs daran, dass die Blütezeit des Jugendstiles noch hübsche Zeit andauern wird."
Preis: € 30,00

Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het schip de Visstick en haar gezagvoeder Kapitein Iglo / Bindervoet, Henkes, Bakker, Windig, De Jong. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - 1e druk. garenloos, 199 p. ills.
Prijs: € 6,00

Eerste l.p. met het voorwoord van Godfried Bomans van de lesmethode Engels van Sieverdings Internationaal Talen Systeem (Sitas n.v. Amsterdam) naar ideeën en volgens tekst van Godfried Bomans. (Ere voorzitter van de 'Dickens Fellowship') / Godfried Bomans. - tekst door Bomans gelezen in nederlands en engels.
Prijs: € 15,00A fashion for extravagance: Art Deco fabrics and fashions / Sara Bowman, Michel Molinare. - New York: E.P. Dutton, 1985. - Cloth, dustjacket. - 125 p. Col. ills.
ISBN: 0 525 24358 5
Price: € 10,00


Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw: Hoogtepunten van minder bekende meesters, schilderijen en tekeningen uit de verzameling F.C. Butôt / . - Rotterdam: Museum Boymans - Van Beuningen, 1973. - groen linnen, bedrukt met tekst 'Verzameleing F.C.B.' met stofomslag, 184 p. 87 plts.
Prijs: € 10,00

Bijbel en romantiek / Gerard Brom. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - Orig. papieren omslag, 38 p. - Afscheidscollege op vrijdag 23 mei 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 5,00

Herinneringen van een mondain scholier: Een indiscretie / Chip (= Jan van Gelder). Den Haag: J. Philip Kruseman, [1928]. - Linnen zonder stofomslag. 147 p. - ill.: Ton van Tast
Prijs: € 12,00


Het geheim van de kleinzoon van de smid / Maarten van den Elzen. - Uden: Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, 2004. - 2 bundels van elk 8 gedichten uit lood gezet (boekdruk), in celofaanhouders en geplakt op een triptiek van achtertikkarton, gezeefdrukt, met sluiting. - vormgeving: Genoveef Lukassen
ISBN: 90 75220 19 7
Prijs: € 15,00

Uit het spel der klanken: Enige beschouwingen uit de Friese klankleer / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1952. - Geniet, 28 p. Rede aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 21 maart 1952
Prijs: € 3,00

Waardering van het Fries: Openbare les / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1948. - Geniet, 24 p. Openbare les bij aanvang van zijn lessen als privaat-docent in het Fries aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 12 maart 1948
Prijs: € 4,00

De wisselwachter: Novelle / Jean-Paul Franssens. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 1e druk. - garenloos, 84 p.
ISBN: 90 61691680
Prijs: € 3,50

Het turfschip van Breda 1590-1990 / J.F. Grosfeld, W. Klinkert, J.P. Meeuwissen (red.). - Breda: Breda's Museum, 1990. - ingenaaid, 116 p., ills. foto's. - essaybundel/catalogus verschenen t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 8,00

Boris Alexandrowitsch Bjelkin: Een verhaal uit Sovjet-Rusland / George Hoyer [ps. G.B.J. Hiltermann]. - Z.p. [Wormerveer]: In den Bloemhof [ps Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], Lente 1945. - Or. omslag met flappen, 47 p.
Clandestiene uitgave, De Jong 406
Prijs: € 5,00

'Een stad is een boek': Het Dordrecht van C. Buddingh', vier literaire wandelingen door Dordrecht / Wim Huijser. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 3e verbeterde druk. - ingenaaid, omslag met flappen, 160 pp ill. foto's.
Prijs: € 8,00Vrede ende vrolicheyt: Kerstfeest in de middeleeuwen / Martien J.G. de Jong. - Baarn: De Prom, 1985. 1e druk. Gebonden met stofomslag, 304 p. Bibliografie, ill.
ISBN: 90 6801 023 9
Prijs: € 10,00Alle gekheid op 'n stokje / F. Kerdijk. - 's-Gravenhage: Drukkerij Trio, [1970]. - ingenaaid, 36 p. ill. - In de reeks: Van Trio aan zijn zakenvrienden, februari/carnaval 1970
Prijs: € 4,50Nare blaren in Nijmegen / Huibert van der Meer, Frans Mensink. - KBU uitgevers, 1995. - 36 p. - Stripboek in de reeks: Jules en Ollie stedenstrips nr. 12
Prijs: € 5,00

Over het waarnemen van taalverschijnselen / L.C. Michels. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946. - Oorspr. papieren omslag. 15 p. - Rede aanvaarding ambt hoogleraar, uitgesproken op 11 december 1946
Prijs: € 3,00

Syntaxis spraakkunst en taalkunde / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1955. - Gecartonneerd, XV + 311 p. Hfst. 2 t/m 12 vormen de voorstudies eerste deel
ABN-spraakkunst: Voorstudies - tweede deel / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 231 p.
ABN-spraakkunst: Voorstudies - derde deel / Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 342 p.
Prijs: € 30,00 één koop

Wim Schuite: 50 jaar schilder / Jacqueline de Raad (sam.). - Amsterdam: Van Soeren & Co, 1993. - Linnen met stofomslag, 96 p. ill. in kleur en z/w. - Nr. 68 van 150 genummerde exemplaren, gesigneerd, totale oplage 1000 exempl.
ISBN: 90 6881 035 9
Prijs: € 30,00

Welkome en ongewenste "vreemdelingen": De invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop / B.W. Schippers (inl. en sam.). - Groningen: J.B. Wolters, 1959. - ingenaaid, 120 p. - In de reeks: Taalkundige kernen en perspectieven, Met bijdr. van: J.J. Salverda de Grave, G. Royen, C.G.N. de Vooys
Prijs: € 4,00

Die Anthropologie Kierkegaards / Johannes Sløk. - Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger, 1954. - 144 S. - Bleistift (wenig).
Preis: € 50,00

Jantje Verdure / Styn Streuvels. - Gent: Snoeck Ducaju en Zoon, 1943. - 1e dr. - Or. papieren omslag met flappen, 132 p. - Met talloze verluchtingen van Hélène van Coppenolle. - De Blauwe Snoeckjes Tweede Reeks Nummer 1
Prijs: € 6,00

Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen / Vlaamse liederen. - Antwerpen: N.V. uitgeverij De Schelde, [1942]. - Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. - 24 p. papieren omslag, omslagillustratie: A. Panis
Uitgeverij "De Schelde" (1936 - 1945) heeft nogal wat ideologisch foute boeken in die tijd uitgegeven.
Prijs: € 4,00

De avonturen van Red Rat: Deel 1 & 2: De feestdag & 't Nieuwe huis / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam / Amsterdam: Raket / Lont, [1981]. - geniet, 68 p. met losse poster. - Strip over de kroning van beapix en kraken.
De avonturen van Red Rat: Deel 3 & 4: De teleurstelling & Het fotoalbum / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam: Raket, 1981. - geniet, 100 p. met losse poster. - Strip over Dodewaard en Breda.

Red Rat, ook wel RedRat, is een strip uit de zeventiger en tachtiger jaren die werd getekend door Johannes (John) van de Weert. De uitgaves werden gedaan door Stichting Raket uit Rotterdam die geliëerd was aan de kraakbeweging. De strip werd uitgegeven in eenvoudige zwart-wit lijntekeningen, waarbij Red Rat samen met andere ratten en woelmuizen de "linkse rakkers" waren, terwijl de "kapitalisten" werden getekend als varkens. Bekend ook van met name protestposters uit die tijd is de spotnaam Beapix.
Prijs: € 50,00 één pakket


De oorzaken in de taalgeschiedenis / A.A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum & H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1971. - Oorspr.omslag, geniet, 19 p. - Nederlandse Taalgeschiedenis deel III
Prijs: € 3,00

De oriëntatie van de dialectstudie / A.A. Weijnen. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1958. - Papieren band, ingenaaid, 24.5x16 cm. 27 pp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse en Indogermaanse Taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 oktober 1958. - penaantekeningen
Prijs: € 4,00

Maurice de Guérin: Proeve van een psychografie / Hanny van Wouden - Veldkamp. - Amsterdam: H.J. Paris, 1932. - Oorspronkelijke papieren omslag, ingenaaid. - 277 p. losse stellingen. Met portret en handschrift van Guérin. Proefschrift
Prijs: € 15,00

Uit de Geschriften der Heilige Birgitta van Zweden / Birgitta van Zweden. Bussum: Uitgeversmij. v/h Paul Brand, 1914. - ingenaaid linnen gebonden, XI + 273 p. - Geautoriseerde vertaling naar het Zweedsch van Dr. R. Steffen door D. Logeman-Van der Willigen [Inl. v/d vertaalster]
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1949. Orig. linnen band (op rug vlekkerig), ingenaaid. - 316 p.
Prijs: € 5,00

La Divina Commedia / Dante Alighieri. - Milano: Tipografia Editoriale Lucchi, 1960. - ingenaaid, 583 p.
Prijs: € 5,00

Winkels kijken in het Stedelijk: Oud en nieuw in de binnenstad / Catalogus Stedelijk Museum Alkmaar. - Alkmaar: Stedelijk Museum Alkmaar, 1985. - geniet, 28 p.
Prijs: € 4,00

Kort Marcuse: Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse / Jan Bank. - Odijk: Sjaloom, 1969. - geniet, 12 p. - Maandelijks kosmostijdschrift / '69 nr.1. - In de reeks: Studio Kosmopolitiek
Prijs: € 2,00


The spiritual in art: Het mysterie van de abstracten 1890-1985 / M. Bax, F. Bool. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1987. - ingenaaid, ill. 60 p. - Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 4,00

Transparantie: Beeldende kunst en muziek in de Oude Kerk. Een manifestatie van Stichting Groot Glas / Tanja van Bergen. - Zwolle: Waanders, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met bedrukte transparante omslag, 64 p. Ill.
Prijs: € 7,00

De klank van de houten druppel: Muziek op Cuba / Huib Billiet. - [Brussel]: BRT, 1988. - ingenaaid, 249 p. ill. bibl., discografie
Prijs: € 4,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological studies of imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Paperback, 340 p. - index
Price: € 5,00

Ware magie: Een inleidende verhandeling over de grondbeginselen van de gele magie / Philip E.I. BONEWITS. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 214 2741 9
Prijs: € 5,00

De avonturen van Alice: In Wonderland en Spiegelland / Lewis Carroll. - Rotterdam: Ad. Donker, 1987. - garenloos, 304 p. - ill.
ISBN: 90 6100 040 8
Prijs: € 4,50

De oudnederlandse (oudnederfrankische) psalmenfragmenten: Met inleiding en Frankisch-Latijnse woordenlijst opnieuw uitgegeven door... / H.K.J. Cowan. - Leiden: E.J. Brill, 1957. - Omslag, 61 p. - In de reeks: Textus Minores Vol. XXIII
Prijs: € 5,00

Edvard Grieg / Jules Cuypers. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1967. - 3e dr. - linnen gebonden garenloos, 252 p. ill. zw/w. foto's. - Componistenserie Deel 8
Prijs: € 5,00

Fryske studzjes: Oanbean oan prof.dr. J.H. Brouwer op syn 60ste jierdei, 23 augustus 1960 / K. Dykstra et al. (red.). - Assen: Van Gorcum, H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1960. - blauw linnen gebonden, 495 p. Ill.
Prijs: € 15,00

Bezonken avonturen: Essays / S. Dresden. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e dr. - Zwart linnen gebonden zsonder stofomslag. - 190 p.
Prijs: € 5,00

Het grote avonturenboek van Roosje / Imme Dros, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 2e dr. - gecartonneerd, 96 p.
Prijs: € 7,00

Angst op Java / Margaretha Ferguson. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. - 1e dr. - Garenloos, 240 p. - met verklarende woordenlijst
ISBN: 90 236 6217 2
Prijs: € 6,00


Van een kat die te veel pretentie had / Marnix Gijsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, [1964]. - 1e dr. 40 p. - ill.: Maria Segers
Prijs: € 7,00


Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding / A. Hallema. - Naarden: N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, 1946. - Ingenaaid gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Nederlandsche Namenkunde
Prijs: € 5,00

Sieh dich für: Eine Räubergeschichte / Paul Keller. - Breslau: Bergstadtverlag, 1928. - OPappband, 111 S. - Einbandzeichnung und ill. Walter Bayer
Preis: € 8,00


Wise women of the dreamtime: Aboriginal tales of the ancestral powers / K. Langloh Parker (col.), Johanna Lambert (ed. & comm.). - Rochester: Inner Traditions International, 1993. - 144 p., paperback.
Price: € 7,00Mijn leuzen: Pamfletten / Herwig Leus. - Brussel: A. Manteau, 1968. - 1e dr. - garenloos, 64 p. Omslag en typografie Karel Martens. - In de reeks: 5de Meridiaan
Prijs: € 3,00


Paasmorgen: Bij het altaarluik van Rogier van der Weyden in het museum te Berlijn en de feestikoon genaamd Anástasis / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Het Spetrum, 1959. - Halflinnen met stofomslag, 55 p. ill.
Prijs: € 7,00

Die dichterische Phantasie: Einführung in eine Poetik / Walter Muschg. - Bern: Francke, 1969. - Mit einer Bibliographie der Veröffentlichungen von Walter Muschg von Elli Muschg-Zollikofer und Alfred Liede. - Orig.Leinen mit SchU. 180 S. - Reg. Bibliographie mit 345 Titel
Preis: € 8,00

Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. Orig. Kt. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 7,00


Filosofie van het onderwijs: Een analyse van acht hoofdvragen / Ron Ritzen. - Budel: Damon, 2004. - Ingenaaid, 108 p.
ISBN: 90 5573 463 2
Prijs: € 7,00


De vrolyke keuken / Annie M.G. Schmidt (red.). - R.S. Stokvis & Zonen, z.j. - ingenaaid, 92 p. ill. en omslag Otto Dicke. - Verdere bijdragen van Mies Bouhuys, Mies Bouwman, Simon Carmiggelt, e.a.
Prijs: € 5,00Beestenboel / Annie M. G. Schmidt, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 4e dr. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Herbart als opvoedkundig denker / Stephan Strasser, Anton Monshouwer. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. - ingenaaid, 114 p. ill. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 6
Prijs: € 8,00

Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid / S. Strasser. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1965. - ingenaaid, 117 p. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 1
Prijs: € 8,00

Het nieuwe Rijks Museum: ontwerpen en bouwen 1863 - 1885 / K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels Heijn. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1985. - 1e dr. - octavo, ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - zw/w en kleurenfoto's, facsimile's. Verantwoording, bronnen en literatuur. - Uitgegeven t.g.v. tentoonstelling met dezelfde naam.
Prijs: € 4,50

Over kunst en leven / Bernard Verhoeven. - Baarn: De Boekerij, 1947. - Linnen gebonden met stofomslag, 160 p. - Met krantenknipsels. - bibliotheekstempel Notre Dame des Anges M.M.S. Ubbergen
Prijs: € 6,00

Europa in de spiegel: Een wijsgerige studie / A. Vloemans. - Den Haag: H.P. Leopolds, 1957. - Gebonden, 173 p.
Prijs: € 5,00

Toneel op school: Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie / Jacques Reinier de Vroomen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1994. - ingenaaid, 486 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Gesigneerd met opdracht van de auteur.
Prijs: € 18,00

Het Nederlandse kwatrijn / J.D.Ph. Warners. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1947. - Halflinnen gebonden, 209 p.
Prijs: € 20,00

Vuur in de duisternis: Chassidische portretten en legenden / Elie Wiesel. - Bilthoven: Ambo, [1974]. - Garenloos, 231 p.
ISBN: 90 263 0219 3
Prijs: € 6,00


Passover Haggadah: Passover Haggadah with English translation and a preface containing the story of Passover, Passover laws and customs / Misha Zaltsman. - Jerusalem: Misha Zaltsman, 1999. - full colour drawings; size 33/24 cm, English and Hebrew
Price: € 25,00 new

F. M. Dostojevskij: Rusland, Socialisme, Christendom / Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap.. - Nijmegen: KU, 1976. - 1e dr. - 28 p. geniet. - Afscheidscollege
Prijs: € 3,00

De grondgedachte van 'Prometheus': Een redevoering / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1924. - Or. omslag, 43 + 5 p. - In de serie: Handboekjes Elck 't Beste. - Omslag: A.C. Berlage
Prijs: € 3,00

Dostojewskij en de "droom van een belachelijk mens" - openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van privaat-docent in de Russische letterkunde en kunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 14 februari 1950 / Alexej Hackel. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1950. - 1e druk. - Ingenaaid met slappe kaft, 24 p.
Prijs: € 3,50

Europese volkskunst / Hans Jürgen Hansen (red.) (Ned.bew: T.W.R. de Haan). - 's-Gravenhage: Gaade, 1967. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 288 p. ill. in zwart/wit en kleur. Bibl.
Prijs: € 15,00

Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - Ingenaaid, 86 p. typografie Frits Stoepman. - In de reeks: 'Aurea, Literaire kartons'
Prijs: € 3,00

De sociale situatie van de intellectueel / R.G. Kwant. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg. 1967. - geniet met omslag, 32 p. - jaarwisselinggeschenk 1967/1968
Prijs: € 5,00

Loreley Harriet Laurey. - Amsterdam: U.M. Holland, 1952. = 2e vermeerderde dr. - ingenaaid, 31 p. - Met tal van krantenknipsels, bibliotheekstempel
Prijs: € 5,00

De schulp: Gedichten / Manuel van Loggem. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1947. - Ingenaaid, 51 p.
Prijs: € 4,00


Kijk op boerderijen / S.J. van der Molen. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 144 p. ill.Zeer goed.
Prijs: € 8,00


De ziekte van het westen en het mensenbeeld bij Dostojefski / H. Müller Eckhard. - Den Haag: Servire, z.j. [1954]. ingenaaid gecartonneerd met omslag, 40 p. - Inleiding gehouden op 30 januari 1954, in de reeks: "Het Oude Loo" no.5
Prijs: € 4,00Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / M.A.P.C. Poelhekke, C.G.N. de Vooys en Gerard Brom. - Groningen, Den Haag, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., 1933. - 5e dr. - 152 p. geb. groen linnen, ill. foto's
Prijs: € 15,00Künstler, Grübler und Rebellen: Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts / Elida Maria Szarota. - Bern, München: Francke Verlag, 1967. - 396 S. Originalleinen mit Schutzumschlag.
Preis: € 25,00


Afscheidsgroet aan zijne leerlingen den 17den Juni 1915 uitgesproken door J. Verdam / J. Verdam. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. - ingenaaid, 41 p. - stempel bibliotheek Minderbroederskloosters Alverna
Prijs: € 10,00

Boris Mikhailovich Kustodiev = Boris Mikhailovich Kustodiev / avtor-sost. S. Kaplanova (preface). - Leningrad: Aurora Art Publishers, 1971. - 126 p. ill.(103). - Text in Russian and English
Kustodiev, Boris Mikhailovich, 1878-1927, Russian painter
Price: € 10,00

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy / Multatuli. - Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 1e druk. - xxviii + 448 p. Genaaid gebrocheerd. - De uitgave verscheen los (500 exemplaren) en in een kartonnen cassette tezamen met Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (2.500 exemplaren). - rug verkleurd
ISBN: 90 234 0980 9
Prijs: € 30,00

5 Jaar Cultureel Contact / N.N.. - Eindhoven: Cultureel Contact, 1958. - [64 p], ill. Lustrumboek Cultureel Contact Eindhoven, over culturele banden tussen kunstenaars in Eindhoven, 1953-1958, poëzie, muziek-composities, tekeningen, proza, etc. Met enkele korte biografieën.
Prijs: € 8,00

Memoires / Lorenzo da Ponte. - Amsterdam: De Nederlandse Opera, 1993. - ingenaaide Pb. 136 p. - Gekozen, vert. en ingel. door Jenny Tuin.
Memoires van Lorenzo da Ponte (1749 - 1838), de librettist van Mozarts drie meesterwerken 'Le Nozze di Figaro', 'Don Giovanni' en 'Cosi fan tutte'.
ISBN 90 5082 068 9
Prijs: € 8,00

Kunsthaus Zürich: Meisterwerke aus der Graphischen Sammlung. Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Collagen aus fünf Jahrhunderten / Ursula Perucchi-Petri, u.a.. - Zürich: Kunsthaus 1984. 4°. 203 S. m. zahlr. Abb. Br. - Ausstellungskatalog
Preis: € 10,00

A place of beauty A joy forever: The glorious garden and ground of the Crystal Cathedral in Garden Grove, California / Dr. Robert H. Schuller, James Coleman (comp.. - Garden rove: Crystal Cathedral Ministries, 2005. - first ed. - Hardcover, 233 p.
ISBN: 0 9771900 2 1
Architects: Richard Neutra, Philip Johnson, Richard Meier. Sculptures: Henry Van Wolf, Dallas Anderson, Dr. John M. Soderberg, J. Seward Johnson, Michael Maiden, Mehri Danielpour Weil, De L"Esprie, Frederick Hart, Lorenzo Ghiglieri. Paintings: George Chann.
Price: € 25,00

Van alles wat: Twintig teekeningen van Johan Braakensiek / Johan Braakensiek. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, z.j. - Folio. - Map met twintig platen
Prijs: € 25,00

A wanderer's rhymes / A. Brodrick. - London: Wilkinson Bros., 1898. - bound. - Enkele gedichten zijn eerder verschenen onder het pseudoniem 'A wanderer', Transvaal Englishman', A.B. en 'Vaalpens'
Price: € 15,00

The Minor Poems / Chaucher. - Oxford: Clarendon Press, 1888. - Original cloth. lxxxvi + 462 p. - Edited by Walter W. Skeat, - Clarendon Press Series. - pencil
Price: € 15,00

Goeverneur' s fabelboek: Fabelen en gedichtjes / J.J.A. Goeverneur. - Leeuwarden: Hugo Suringar, 1888. - 72 p. - opnieuw ingebonden, 24 paginagrote 'plaatjes' (litho's) van Otto Eerelman
Prijs: € 6,00

De familie Benda / Stefan Heym. - Amsterdam: Pegasus, 1959. - 3e dr. - geb. met leeslint, 558 p.
Prijs: € 7,00

Hengelen in de praktijk / C. Missët Gzn. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1930. - 50 tekeningen in de tekst. 80 p. - rug beschadigd
Prijs: € 6,00

Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen: Een bloemlezing uit het werk van Henriëtte Roland Holst / Henriëtte Roland Holst, inl. en toel. door H. Schaap. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. - Pap. ingen., 8°. 295 p. - Uit de serie Nederlandse Klassieken. - Levensbeschrijving en bibliografie
Prijs: € 7,00

A. den Doolaard: Portret van een kunstenaar / . - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - paperback, omslag met flappen, 171 p. foto's
Prijs: € 5,00
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement
Uw speciale aandacht voor:


Met gepaste trots:Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) / Nina Geerdink. - Hilversum: Verloren, 2012. - ingenaaid, 288 p. - ill.

ISBN: 978 90 8704279 0
Prijs: € 29,00

Door Roelof van Gelder 14 september 2012 besproken in NRC onder de titel "Een dichtende glazenmaker", zie Geerdink in NRC


Informatie over de inhoud:

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters. Dat doet zij aan de hand van het dichterschap van de katholieke Amsterdammer Jan Vos (1610-1667). Vos was glazenmaker van beroep en als schouwburghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol in een patronagerelatie met de Amsterdamse regentenelite die maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, maar ook als schouwburghoofd, glazenmaker en katholiek.begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement

homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjesVanaf de uitgever:

Panorama Nijmegen: Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal / M. Begheyn-Huisman. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2017. - 144 p. - ISBN: 978908947070 6
Prijs € 22,50


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Prijs: € 15,00


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Prijs € 30,00


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00


Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
uitverkocht!
Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Wim van Woerkom (1905- 1998): Veelzijdig en gedreven / Leo Ewals. - Heumen, 2019. - 208 p. - ill.
Prijs: € 25,-
zie voor meer informatie: Wim van Woerkom.Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
uitverkocht

Uiteraard is er ook een Duitse versie beschikbaar:

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50 Es gibt noch welche!


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / Herman Grote. - Bedum: Profiel, 2010. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p. - ill, z/w en kleur
ISBN 10: 90 5294 467 8
ISBN 13: 978 90 5294 467 8
Prijs: € 21,50
zie ook: GroteHet natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap: Symposium Hotel Sionshof 12 september 2014 / Leo ten Hag (red.). - Nijmegen: AWN, 2014. - garenloos gebrocheerd, 56 p.
prijs: € 10,00

Met veel aandacht voor de inventarisatie op de Duivelsberg te Beek Ubbergen en Market Garden.
Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
uitverkocht


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Roelants, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-


Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen, Eigen beheer, 2008.
uitverkocht!


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Prijs: € 24,75


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50

Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Harry van Kuyk (1929-2008). Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken / Dr. Joost de Wal (red.). - Ooij: Van Kuyk Uitgevers, 2016. - Otabind met flappen, 416 p., 400 ill.
ISBN 978-90-800610-4-0 / NUR 642
Prijs: € 49,95


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95In het kader van Indiebookday van zaterdag 21 tot en met 29 maart 2015 werd in Supplement extra aandacht gevraagd voor de (kleine) onafhankelijke uitgeverijen Huis Clos en IJzer. De navolgende nieuwe boeken zijn nog te koop in Beek.

Van Uitgeverij Huis Clos:

Meester Claus / Paul Claes. - [nr.56]. - € 12,50

Het vers wint: Van en over Kees Fens / ERIK VAN DE BERG, KEES FENS. - Korte beentjes 6. - [nr.55]. - € 3,50

Ine / HENRIËTTE HEEZEN, BEN LEENEN, TINEKE REIJNDERS e.a. (tekst), INE SCHRÖDER, GUSTAAF BEGAS, BART SORGEDRAGER e.a. (illustraties en fotografie). - Korte beentjes 5. - [nr.54]. - € 5,00

Een glorieus ding: 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter / JOHAN SONNENSCHEIN. - [nr.53]. - € 15,00

TimeZone: Lofzang op gebouw Kraanspoor / TIM ABELING LESSON (tekst) en MARIEKE VAN DIEMEN (fotografie). - [nr.52]. - € 35,00

Wie zwemt is keg / LEO HERBERGHS. - Met illustraties van Joseph Kerff. - Korte beentjes 4. - [nr.51]. - € 5,00

Portret als dubbelportret Toon Teeken / TOON TEEKEN. - Met een inleiding van Lex ter Braak. - [nr.49]. - € 37,50

Theater Levano: Een film en een boek over Chaim Levano / CAMIEL HAMANS, BEN VAN MELICK, KEES HIN. - [nr.46]. - € 27,50

En de grote rodekolen en de rode kroten rooien: Jan Hanlo's moedertaal / WIEL KUSTERS. - [nr.45]. - € 15,00

Enkele regels in de dierentuin / MISHA MENGELBERG. - [nr.43]. - € 19,50

Gebruiksaanwijzing der lyriek / PAUL VAN OSTAIJEN. - Bezorgd door Matthijs de Ridder. - [nr.42]. - € 15,00

Echo van de twintigste eeuw: Ensemble Contraint (1979-1999) / JOS FRUSCH en PAUL VAN DER STEEN. - [nr.39]. - € 25,00

Bewaarmachinist / WIEL KUSTERS. - Korte beentjes 3. - [nr.38]. - € 5,00

Leo de Bruin, typograaf / HENK HOEKS E.A. - [nr.36]. - € 19,50

Hij straalde / Leo Herberghs. - [nr.35]. - Korte beentjes 2. - € 5,00

Een verpakkingsspecialist: Over Willem Elsschot / CYRILLE OFFERMANS. - [nr.34]. - € 12,50

Complot rond een vierkant: De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006 / FREDERIKE HUYGEN en WILLIAM GRAATSMA. - [nr.32]. - € 20,00

20 Jahre Huis Clos Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung: 20 jaar Huis Clos Korte rondleiding door een virtuele expositie / RALF DE JONG. - [nr.25]. - € 8,50

Propere lieden contra prolurken / FRANK OKKER. - [nr.23]. - € 10,00

Dutch grey / Hollands grijs / JOHN HEJDUK. - [nr.21]. - € 12,50

Het reglement van de portrettenfirma ‘S.I. Witkiewicz’ / STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ. - [nr.20]. - € 16,00

Spoken van de Kapellekensbaan: Register bij het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon / JOS MUYRES. - [nr.18]. - € 11,50

Mijn gezamenlijk geknor / LEO HERBERGHS. - [nr.9]. - € 11,50

10 veelvoorkomende blunders bij de boekproduktie / JAN TSCHICHOLD. - [nr.6]. - € 9,00En terug naar tweedehands:

Van de Breischei tot 75 Gauge: Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V. in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf / Antoon Coolen. - 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1955]. - Geb. 192 p. ill. Tek. van Bernard van Vlijmen. - Met errata-blad.
Prijs: € 12,00


Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00


De heilige driehoek: Kloosterenclave te Oosterhout / J.J.A.M. Gorisse (red.). - Oosterhout: Signifikant, 2003, 3e druk. 26 x 21 cm. 140 p. Blauw linnen geb. zonder stofomslag. Ill. in kleur en z/w.
Prijs: € 10,00


Het Begijnhof te Breda / J.M.F. IJsseling. - Breda: Stichting Het Begijnhof, 1980. - Pb.Geïll. 36 p.
Prijs: € 3,00


Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte / Wout van Kuilenburg. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1983. - 46 ill. paperback. Met flappen. 8vo. XV+192 p. reg. ISBN: 90 70814304
Prijs: € 15,00


Van 'n clubke tot vereniging: Heemkundekring Willebrord 1993 Deel V / Jan Raaijmakers. - Willebrord: Heemkundekring Willebrord, 1993. - Tal van foto's van Jan de Deugd.
Prijs: € 10,00


Robben en Rooms / Cees Robben. - Tilburg: Drukkerij Het Nieuwsblad B.V., 1982 [1981]. - geb. met stofomsl. - 143 p. ill. - Tek. van de schrijver, deel tekst in h.s.
Prijs: € 10,00


Het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch / H.J.M. Rooij. - 's-Hertogenbosch: [Godshuizen], 1963. - 3 Dln. - ingenaaid gebrocheerd. - 312, 492, 188 p. - Met aanbiedingskaartje van het College van Regenten
Prijs: € 25,00


1250 jaar St Willibrordus Parochies, 739-1989: Bakel, Helenaveen, Liessel, Milheeze, Neerkant, Vlierden, Zeilberg, Deurne-Centrum / K. van Veijfeijken, e.a.. - [Drukkerij] Erwin Vane, [1989]. - brochure, 45 p., ill. foto's.
Prijs: € 3,00


Waterstaatswetgeving: Bewerkt voor Noordbrabant / J.F.A. Wagenaar. - 's-Hertogenbosch: P. Stokvis & Zoon, 1913. - 4e druk, 582 p. Linnen, met lichte sporen van slijtage. - Bibliotheekstempel Burgemeester Drunen.
Prijs: € 10,-


Frans Masereel: Ik houd van zwart en wit / Frans Buyens. - Amsterdam: Contact, 1969. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - 120 ill. - Tekst ontleend aan de films' J'aime le noir et le blanc' en 'Entretiens filmés' van Frans Buyens.
Prijs: € 10,00


Een Nijmeegse familie: ondernemend en maatschappelijk bewogen: Vier generaties Dobbelmann / M.J.M. Dongelmans, J.M.H.J. Hemels. - Nijmegen: Eigen beheer, 1996. ingenaaid gekartonneerd met stofomslag, 311 p. - ills.
ISBN: 90 9010170 5
Prijs: € 15,00


Sanguis Christi / Fernand Traen (tekst), Arno Brys (ill.). - Brugge: Sint-Augustinusdrukkerij, 1962. - geniet, z.p. - ill. - Sanguis Christi is een spel ter verheerlijking van de kostbare relikwie van het Heilig Bloed van Jezus Christus en van de overbrenging naar Brugge. - aardige ill. van graficus Arno Brys
Prijs: € 3,00


Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden / P. Albers. - 's-Gravenhage: A.J. Roebert, 1903. - ingenaaid rood linnen gebonden, 560 p + 580 p. + 115 p. - 2 dln.
Prijs: € 30,00


De Latijnse School / J. Brinkhof et al. - Nijmegen: Pouderoyen Compagnons, 1987. - 2e druk. - geniet, 32 p.
Prijs: € 4,00


De fatale aanval: 22 februari 1944 opzet of vergissing?: De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer / Alfonse E. Brinkhuis. - Weesp: Unieboek / De Gooise Uitgeverij, 1984. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 15,00


Hart van de stad: De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen / Maarten-Jan Dongelmans. - Utrecht: Matrijs, 1989. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p.
Prijs: € 8,00


Doktor Goebbels: Het leven en de dood van een verderfelijk genie / Heinrich Fraenkel, Roger Manvell. - Amsterdam: H.J. Paris, 1960. - linnen ingenaaid gebonden, 319 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Paratroopers Do or Die!!: The American Airborne Soldier in World War II / Don Jakeway. - garenloos, paperback, 300 p . - Donal I. Jakeway, original member of H Company 508th Parachute Infantry Regiment 1942-1945. - signed
Price: € 100,00

Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland / Fr. A. van Kerkhoff o.c.. - Vlaardingen: Henri Coebergh, 1893. - linnen ingenaaid gebonden, ii + 144 p. - met opdracht van de schrijver
Prijs: € 25,00


Verzameld proza: De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje; Mene Tekel; Boven het dal; Nagelaten werk / Nescio. - Nijgh & Van Ditmar / G.A. van Oorschot, 1997. - 3e druk. - ingenaaid, 897 p. -
ISBN: 978 90 388 5497 8
Prijs: € 15,00


Ons Mooie Nederland: Gelderland I: In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd; Tusschen Rijn en Waal / D.J. van der Ven. - Amsterdam: Meulenhoff, 1915. - ingenaaid gecartonneerd, 324 p. - foto's, ill. - In de reeks: De Meulenhoff Editie: Een Algemeene Bibliotheek
Prijs: € 15,00


Pro Petri Sede ( Voor Petrus Stoel ): of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid / A. Nuyens. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1896. - ingenaaid, niet gebonden, 387 + VI p. - ill.
Prijs: € 10,00


Geschiedvervalsching: Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman / [H.J.A.M. Schaepman, M.H. Rademaker, dr. Lunter]. - Utrecht: Wed. J.R. van Rossum, 1887. - 6e druk. - ingenaaid halfleer, 785 p.
Prijs: € 40,00


Tuney Tunes: jaargangen 1953 en 1954 nrs.108 tot 131 / Tuney Tunes. - Eindhoven: J. van Haaren, 1953-1954. - geniet, per jaargang in cartonnen omslag.
Prijs: € 50,00


De volledige werken van Joost van de Vondel I en II / Joost van den Vondel, bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 714 p. en 960 p.
Prijs: € 25,00


Stinking Creek: The portrait of a small mountain community in Appalachia / John Fetterman. - New York: E.P. Dutton, 1967. - First printing. - Half linen, 192 p.
Price: € 25,00


Primordial, Job Koelewijn: selected works 1992-2006 / Job Koelewijn, Maia Damianovic. - Amsterdam: Galerie Fons Welters, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 144 p.
Prijs: € 60,00


Diccionario de argot español y lenguaje popular / . - Madrid: Alianza Editorial, 1981. -
Prijs: € 3,50


Bij ons in de Jordaan / F.A. Stroethoff. - Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j. - pocket, 159 p.
Prijs: € 3,00


The meditative way / Vimala Thakar. - Gujarat: Vimal Prakashan Trust, 1969. - geniet, 61 p. - The lectures printed in this book were delivered in Europe in 1968 by the author
Price: € 8,00


De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel / Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1981. - 2e herziene druk. - ingenaaid, 416 p. - In de reeks: Nederlandse Klassieken
isbn: 90 247 90735
Prijs: € 10,00


Texas Hollywood: Filmmaking in San Antonio since 1910 / Frank Thompson. - San Antonio: Maverick, 2002. - 83 p.
Price: € 5,00


Konstanten in de komedie: Een onderzoek naar komische werking en ervaring / H. van den Bergh. - Amsterdam/Antwerpen: Moussault/Standaard, 1972. - garenloos, 308 p. - proefschrift, losse stellingen
Prijs: € 8,00


De Nieuwe Revisor / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - 1e druk. - ingenaaid, 529-621 p. - Tirade 250, november 1979
Prijs: € 6,00


Toneel / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - paperback, 240 p.
ISBN: 90 2535525 0
Prijs: € 5,00


Twee buren, twee culturen: Opstellen over Nederland en Duitsland / H.W. von der Dunk. - Amsterdam: Prometheus, 1994. - garenloos, 305 p.
Prijs: € 3,50

De eigenzinnigheid van de literatuur: Opstellen en kritieken / Kees Fens. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - 179 p.
Prijs: € 8,00


Radio Kootwijk: De wereld rond een zendstation / Ingrid van Hoorn. - Apeldoorn: Historisch Museum Apeldoorn, [1996]. - catalogus. - 32 p. - ill.
Prijs: € 4,50


Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie / Elise van Alphen, Wouter Kuijlman. - Breda: Uitgeverij Papieren Tijger/Het Humanistisch Archief, 2008. - ingenaaid, 160 p.
ISBN: 90 6728 220 8
Prijs: € 8,00


Het vraagstuk der homosexualiteit: Beschouwingen / J.A.J. Barnhoorn, J.B. Kors O.P., H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, P. Heymeijer S.J.. - Roermond/Maaseik: J.J. Romen, [1941]. - Ingenaaid, 199 p. - Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen
Prijs: € 10,00


Mit dem Herzen sehen: Mystische Erfahrungen und visionäre Gedanken / Hildegard von Bingen. - Bern: Scherz, o.J. - Karton, 96 S. - im O.W. Barth-Programm bei Scherz: Weisheit der Welt - Band 28 ISBN 3 502 33028 x
Preis: € 4,00


Das Schweigen des Körpers. Materialien und Gedanken zu einem Studium der Medizin / Guido Ceronetti. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. - 2. Aufl. - Pappband Schutzumschlag, 257 S.
Preis: € 6,00


Verjaardagalbum / Louis Couperus. - Amsterdam: L.J. Veen, 1987. - Facsimile herdruk (1924). - gecartonneerd, 248 p. - verscheen ter gelegenheid van het 100-jarigt bestaan van L.J. Veen. - Het is een facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1924.
Prijs: € 4,00


De Ideale Bibliotheek: 1000 Boeken die iedereen gelezen moet hebben / Jan Croes et al. (red.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 1990. - 1e druk. - garenloos, 133 p.
ISBN: 90 71442 284
Prijs: € 4,00


De loden mantel: Zorg en verzorging in Nederland / Kirsten Emous. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - garenloos, 392 p.
ISBN: 90 5330 407 x
Prijs: € 8,00


Zukunftsmusik / Hans Magnus Enzensberger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. - 1e Aufl. - Leinen, 119 S. - Gedichte
Preis: € 10,00

Das Mädchenorchester in Auschwitz / Fania Fénelon. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - Leinen, 286 S.
Preis: € 4,50


De derde jongen / Arjan Mulder. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - 1e druk. - garenloos, 114 p.
ISBN: 90 295 7304 7
Prijs: € 5,00


Richard Rorty / Walter Reese-Schafer. - Frankfurt am Main/New York: Campus, 1991. - 150 p. - Reihe Campus Einführungen
ISBN: 3 593 34582 X
Preis: € 5,00


Over de braafheid van vrouwen: En ander cultureel ongerief / Beatrijs Ritsema. - Amsterdam: Prometheus, 1996. - garenloos, 172 p. - columns eerder verschenen in het NRC Handelsblad
ISBN: 90 5333 452 1
Prijs: € 4,00


Paare Passanten / Botho Strauss. - München: Hanser, 1982. - 6e Aufl. - Leinen, 205 S.
Preis: € 6,00


Friedrich Nietzsche: Der "Seelen-Errater" als Wegbereiter der Tiefenpsychologie / Gerhard Wehr. - Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag, 1982. - 117 p.
Preis: € 6,00


Kindheitsmuster / Christa Wolf. - Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1987. - 2e Aufl. - Leinen, 534 S.
Preis: € 6,00


Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand: Humanitas 1945 - 1995: Humanitas als landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw 1945 - 1995 / Nynke Zwiertstra. - Amsterdam: Humanitas, 1995. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 73890 06 3
Prijs: € 8,00


Logboek van de Gratias / Piet Bakker. - Amsterdam: Elsevier, 1948. - 1e druk. - halflinnen, 150 p. - Met tekeningen van Peter Spier, zoon van... -
Prijs: € 5,00


Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal: samengebracht en verklaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum door / . - Antwerpen: v.z.w. "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum", 1986. - 3e druk. - papieren omslag, geniet. - ill.
Prijs: € 5,00


Intieme dood: Levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - Haarlem: Becht, 1997. - 2e druk. - garenloos, 226 p. - Met een woord vooraf van Francois Mitterand
ISBN: 90 230 0907 x
Prijs: € 7,00


Het spel van de persoonlijkheid: Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon / B.J. Kouwer. - Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1963. - 1e druk. - linnen gebonden, 450 p. - namenregister
Prijs: € 8,00

De kloostergang / Kathleen Norris. - Baarn: Ten Have, 1996. - garenloos gecartonneerd, 399 p.
ISBN: 90 259 4680 1
Prijs: € 8,00

Filosoferen over emoties / M. van Reijen. - Baarn: Nelissen, 1995. - 1e druk ingenaaid, 324 p.
ISBN: 90 244 0980 2
Prijs: € 15,00

Hemelval / Arjan Visser. - Amsterdam: Augustus, 2006. - 1e druk. - garenloos, 239 p.
ISBN: 90 457 0293 2
Prijs: € 7,00

Schaepman: Levensverhaal / Jos van Wely O.P. - Bussum: Paul Brand, 1954. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 641 p. - met inleiding en alfabetische overzichtstafel, register
Prijs: € 10,00

Gelijkvormige zielen: Serafijnsche Harmonieën voor vereerders van de Heilige Moeder Maria Magdalena Postel en van den Heiligen Vader Franciscus / Anton M. Windolph. - Boxmeer: Gasthuis H. Hart / Boxmeer, [1928]. - halflinnen, 119 p., [II]. - Opmerkingen: Vert. uit het Duits. Levensschets van Maria Magdalena Postel. Maria Magdalena is de kloosternaam van Marie-Madeleine Postel (1756-1846)
Prijs: € 4,00


Triomf en tragiek der castraten: De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw / Patrick Barbier. - Utrecht: A.W. Bruna,1991. - garenloos, 269 p.
ISBN: 90 229 8010 3
Prijs: € 7,00

Niemandsland in Staats verband: West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / A.R. Bauwens, J.A.J. Boekhout, W.P. Dezutter, A.C. Goossens. - [Aardenburg]: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. - ingenaaid, 376 p. - ill. - In de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32
Prijs: € 15,00

Woorden van Gandhi / Gandhi, Richard Attenborough (sam.). - Den Haag: Sirius en Siderius, 1983. - garenloos, 112 p.
ISBN: 90 6441 0496
Prijs: € 4,00

Kaas & de evolutietheorie / Bas Haring. - Antwerpen: Houtekiet, 2002. 5e druk. - garenloos, 161 p. - ill.
ISBN: 90 5240 600 6
Prijs: € 5,00

Peer Gynt / Henrik Ibsen, Gerard den Brabander (toneelbew.). - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1953. - 1e druk. - gecartonneerd, 86 p. - verkorte tooneelbewerking in dichtvorm door Gerard den Brabander
Prijs: € 5,00

De vochtigheid der woonhuizen, de muuruitslag en de huiszwam: Hun oorzaken, aard en schadelijke werking, benevens de middelen ter voorkoming en afdoende verbetering : practisch en onmisbaar handboek voor bouwkundigen, hygiènisten, eigenaars van huizen en allen, die tot het bouwvak in betrekking staan / A. Keim. - Amsterdam: A. van Klaveren, z.j. - ingenaaid, papieren band, 104 p. - 8 platen. -
Prijs: € 5,00

De mooiste gedichten van Alice Nahon / Sipke van der Land (sam.). - Kampen: J.H. Kok, 1992. - 6e druk. - gecartonneerd, 47 p.
ISBN: 90 242 2828 X
Prijs: € 3,00

Het orkest onder de loep: Beschrijving van alle instrumenten van het moderne orkest en de blokfluiten / Louis Metz. - Amsterdam: Broekmans & van Poppel, 1977. - 8e druk. - ingenaaid, 152 p. - foto's, ill.
Prijs: € 7,00

De tijd van de engelen / Iris Murdoch. - Amsterdam: Contact, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, met stofomslag, 251 p. - in de reeks: Auteurs van de tweede eeuwhelft
Prijs: € 7,00

Anna-Marie / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - 9e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 195 p. - ill.
Prijs: € 3,50

Oorlog en vrede / L. Tolstoj. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, twee delen, 1289 p. - ill. naar litho's van Aart van Dobbenburgh
Prijs: € 10,00

Assisi / Heinrich Böll. - München und Ahrbeck/Hannover: Knorr & Hirth, 1962. - garenloos, 25 Textseiten, 18 Schwarzweiss-Tafeln, 18 Farbtafeln von Leonard von Matt. - In der Reihe: Das kleine Kunstbuch.
Preis: € 4,00

Nero / Carlo M. Franzero. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1959. - ingenaaid gebonden, 294 p.
Prijs: € 5,00

De psychologie van Abraham Maslow: De derde weg / Frank Goble, voorw: Abraham Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1974. - garenloos, 134 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden
Prijs: € 4,00

Kleine filosofie voor niet-filosofen / Albert Jacquard. - Amsterdam: Ten Have, 1998. - 1e druk, garenloos, 224 p.
ISBN: 90 259 4757 3
Prijs: € 6,00

Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld / J. Keij. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/ DNB/Pelckmans, 1993. - garenloos, 161 p. - In de reeks: Monografieën
Prijs: € 6,00


De Muur: Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, nummer 29: De Tour in Rotterdam / John Kroon. - Amsterdam: L.J. Veen, 2010. - garenloos 144 p.
Prijs: € 3,50

Monpti / Gabor v. Vaszary. - Amsterdam: A.J. Luitingh, z.j. - 5e druk. - gecartonneerd, 263 p. - vertaald door L. Székely en M.H. Székely-Lulofs. Op de rug wordt alleen Madelon genoemd als vertaalster. Monpti staat uiteraard voor 'Mon Petit'.
Prijs: € 4,00VoltAge: Het nieuwe elektrische tijdperk / Alewijnse Groep, STT, Puntkomma (red.). - Nijmegen: Alewijnse Groep, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 47 p. - uitgave t.g.v. het 100 jarig bestaan van de firma Alewijnse (Nijmegen). - met aanbiedingsbrief
Prijs: € 7,00

De donderzonen / Fernand Auwera. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - 1e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 163 p. - stofomslagontwerp: Studio H.B.M.
Prijs: € 6,00

Van Stad tot Streek: De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen / Piet Boon, Henk Saaltink. - Hoorn/Andijk: Algemeen Streekziekenhuis "West Friesland"/ Korpershoek Boekwijzer, 1986. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill. -
ISBN: 90 70022 27 3
Prijs: € 12,00

De joodse wortels van de christelijke eredienst / R. Boon. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1973. - 2e druk. - garenloos, 230 p. - Mededelingen nr. 40.
Prijs: € 8,00

Hun grootste sportdag: Twaalf interviews met bekende sportkampioenen / Han Hollander. - Groningen: N.V. Stoomkoffiebranderij en Theehandel H. Smith, z.j. - 1e druk. - ingenaaid halflinnen, 48 p. - los bijgevoegd de 'wenken voor het inplakken'. - behoudens de foto van Han zelve missen alle foto's maar de band is in goede staat.
Prijs: € 5,00

De dood verbloemen?: Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1982. - ingenaaid, 176 p. - Mededelingen nr. 57. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 15 mei-19 september 1982
Prijs: € 8,00

'Ergenshuizen' of 'nergens meer'?: Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984 / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1984. - ingenaaid, 216 p. - Mededelingen nr. 60. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1984
Prijs: € 8,00

Aart Luteyn de andere: Rijnvaart / Herman de Man. - Baarn: Bosch & Keuning, 1938. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, 260 p.
Prijs: € 8,00

Hoorn in kaart: "Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden" / H.W. Saaltink. - Hoorn: Stichting "De Hoofttoren", z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 132 p. - ill. -
Prijs: € 20,00

Etymologisch woordenboek / J. de Vries, F. de Tollenaere. - Utrecht: Het Spectrum, 1993. - 18e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 449 p.
Prijs: € 8,00


I cento epigrammi proibiti / Marco Valerio Marziale. - Roma: Newton Compton Editori, 1985. - ill.: Tono Zancanaro. - testo latino a fronte.
Prijs: € 8,00


Ik heb Alzheimer: Het verhaal van mijn vader / Stella Braam. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, ?. garenloos, 206 p.
Prijs: € 5,00

De Synagoge van Naarden, 1730-1935 / Hendrik Henrichs. - Amstelveen: Amphora Books, 1982. - ingenaaid, 127 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Het kapittel van Lebuïnus in Deventer: Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving / J.R.M. Magdelijns et al. (red.). - Deventer: Arko, 1996. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 357 p.
ISBN: 978 90 7204731 1
Prijs: € 40,00

Er was eens een prinses: De mooiste sprookjes uit alle landen / Sprookjes. - Deventer: Ankh-Hermes, 1977. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 207 p. - tek.: Ludek Manásek
ISBN: 90 202 0035 6
Prijs: € 6,00Een eeuw grafische vormgeving in Nederland / Kees Broos, Paul Hefting. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1999. - ingenaaid, 223 p.
ISBN: 978 90 6113902 7
Prijs: € 10,00


Stille liedjes / Paul de Leeuw. - Brommerpech, 1999. - CD. - PCD 496279 2 - 496272000. - omslag: Joost Swarte, aan 16 tekenaars werd gevraagd om een illustratie bij één van de liedjes te maken, o.a. ill. van Max Velthuijs, Gummbah, Peter de Wit en Peter van Straaten.
Prijs: € 10,00


De vertroosting der wijsbegeerte: Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman / Boëthius. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1924. - gecartonneerd, 176 p.
Prijs: € 6,00

M'n leven als kunstwerk / Henk Jurriaans. - Amsterdam: Contact, 1976. - ingenaaid, 159 p. - In de reeks: Contact/Tijdsdocumenten
ISBN: 90 6019392 X
Prijs: € 6,00

Les Provinciales, Écrits des curés de Paris: Pierre Nicolle et Jean Racine, Lettres, Le Père Daniel, Réponse aux Provinciales: Tome I et II. Texte établi et présenté par Jean Steinman / Blaise Pascal. - Paris:. Librairie Armand Colin, Bibliotheque de Cluny, 1962. - broché, 284 p., 252 p. 2 vols.
Prix: € 8,00Licht op de aura: Healing via het menselijk energieveld: Een werkboek Barbara Ann Brennan. - Haarlem: Altamira - Becht, 2006. - ingenaaid, 297 p. - ill. register.
ISBN: 90 230 0731 x
Prijs: € 10,00

Poética del escalpelo / Carlos Contramaestre, Juan Calzdilla (Introducción), Luis Alberto Crespo (Semblanza). - [Caracas]: Conac (Consejo Nacional de la Cultera), s.A. 282 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Toneelbeeld: Vanaf 1945 in Nederland / Lia Gieling. - Laren: V + K Publishing, Amsterdam: De Beurs van Berlage, Den Haag: SDU, 1990. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 12 06618 2
Prijs: € 25,00

De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog: Deel I In het achterland, Deel II Aan het front, Deel III In krijgsgevangenschap / Jaroslav Hasek. - [Amsterdam]: Pegasus, 1955-1956. - 3 delen., geel linnen gebonden, ingenaaid, 288 p. 236 p. 332 p. - ill.: Josef Lada, [vertaling uit het Tsjechisch door S. van Praag].
Prijs: € 100,00

School-idyllen / Top Naeff. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - opnieuw ingebonden waarbij het oude geill. linnen opgeplakt is op voor- achterplat en rug, 256 p. - met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol, bandill.: C. v.d. N.
Prijs: € 10,00


Goedkoop + lekker: Uit eten in Amsterdam met Aaf Brandt Corstius / Aaf Brandt Corstius. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002. - 1e druk. - garenloos, 52 p.
ISBN: 90 5937 0163
Prijs: € 3,00

Erfgenamen: De roman van een moderne generatie / Ferenc Körmendi. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - blauw linnen gebonden, 910 p. - Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Székely-Lulofs
Prijs: € 10,00

Uit Ruslands Verleden: Grepen uit de Russische geschiedenis van de oudste tijden tot aan de Wereldoorlog / M. Pokrowski, A.J. Koejemans (Ned. bew.). - Amsterdam: z.u., 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 142 p.
Prijs: € 10,00

Der Mensch: Band 1: Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers, Band 2: Die heutigen und vorgeschichtlichen Menschenrassen / Johannes Ranke. - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1887. - Fraktur-Schrift, rug van beide boeken mist, boekblok en platen, ill. correcte staat.
Preis: € 10,00


Le Corbusier: schilder peintre werken op papier oeuvres sur papier / Paul van Rosmaelen (voorwoord), J-P.K. Jornod, Marike van der Knaap. - 's-Hertogenbosch: Borzo Kunsthandel, 2000. - gecartonneerd met stofomslag, 96 p. 1e (en enige) druk. - Oplage: 1000 ex. - Catalogus verkooptentoonstelling april-mei 2000 bij Kunsthandel Borzo. - tweetalig: Frans en Nederland
Prijs: € 25,00

1910 - 1930: Zwanzig Jahre Weltgeschichte in 700 Bildern / Friedrich Sieburg (Einl.), das Bildmaterial wurde von Sándor Márai und László Dormándi gesammelt und zusammengestellt. - Berlin: Transmare Verlag ,1931. - Leinen, 284 p.
Preis: € 8,00


Gesprekken over het einde der tijden / Umberto Eco e.a. - Amsterdam: Maarten Muntinga, 2001. - garenloos, 186 p. - Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac
Prijs: € 5,00Anton van Duinkerken: 1903 - 1968 / Theo Kroon. - Zutphen: Uitgeverij Terra, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 191 p. - reg., foto's
ISBN: 90 6255139 4
Prijs: € 10,00


Eindhoven, een samenleving in verandering: Deel 1 1810-1920 en Deel 2 1920-1960/ J.J.M.P. van Oorschot. - Eindhoven: 1982. - ingenaaid gebonden, 1058 p.
Prijs: € 30,00Putters praoten: Dialekt en folklore in Putten / Werkgroep dialect en folklore. - Putten: Stichting Puttens Historisch Genootschap, 2003. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - ill.
ISBN: 90 7662702 9
Prijs: € 15,00


Philippe II / Orestes Ferrara. - Paris: Albin Michel, 1961. - broché, 451 p.
Prix: € 8,00


Die erste Kirchengründung einer Lambertuskirche in Donsbrüggen: Beiträge zur Geschichte der Pfarre St. Lambertus Donsbrüggen: Erster Beitrag / Leopold Fonck. - Kleve - Donsbrüggen: Selbstverlag Leopold Fonck, 1983. - Pappband, 40 S.
Preis: € 12,00


De Gouden Tak: Over mythen, magie en religie: Verkorte uitgave / J.G. Frazer. - Amsterdam: Contact, 1996. - 3e druk. - garenloos, 911 p.
ISBN: 90 254 0700 5
Prijs: € 15,00

Feminisme en wetenschap / Jenny E. Goldschmidt, Siv S. Gustafsson, Henriëtte Maassen van den Brink, Joyce Outshoorn. - Utrecht/Amsterdam: Teleac/Prometheus, 1995. - garenloos, 145 .
ISBN: 90 6533 3770
Prijs: € 7,00

CIA / Siné. - Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1968. - ingenaaid, z.p. - politieke cartoons voortbordurend op samengestelde woorden met 'CIA'
Prix: € 7,00

Het lente-eiland: En andere verhalen / J. Slauerhoff. - Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1951. - 4e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 64 p.
Prijs: € 7,00

Uit mijn rommelkas: Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeken Jezus in Vlaanderen' / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - 2e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Zilveren Verpoozingen: Een keur van kunst en letteren. - rug bovenaan ietwat beschadigd.
Prijs: € 4,00


De bastaard van Bonaire / Wilko A.G.M. Bergmans. - Heerlen: Wedrego, 1980. - ingenaaid gecartonneerd, 141 p. .
ISBN: 90 6444 006 9
Prijs: € 8,00


Het Manneneiland: Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van September 1944 tot juni 1945 / Hen Bollen, Herman Jansen. - Zutphen: Terra, [1982]. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 268 p. - Foto's, documenten, plattegronden
ISBN: 90 62 55 133 5
Prijs: € 20,00

Le livre de Job / Paul Claudel. - Paris: Plon, 1946. - broché, 45 p. - non coupé, couverture rempliée. - Edition numérotée 2820/3000 exemplaire sur Roto blanc
Prix: € 10,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00


Bedreigd Bezet Bevrijd, 1940 - 1945: Een gids ter herinnering aan 5 jaar oorlog in het Leudalgebied / Frits van Horne, Hugo Levels, Harrie Schuwirth (sam.), met bijdragen van Chr. Clout, C. Jansen, H. Mintjens ; Tek. : J. Jeukendrup ; krtn.: H. Levels, H. Schuwirth. - Haelen: Stichting Herdenkingsmonument Militairen, [2001]. - ingenaaid, 41 p.
ISBN: 90 901 4704 7
Prijs: € 10,00200 Jahre Englischer Garten in München 1789 - 1989: Offizielle Festschrift / München. - München: , 1989. - Kortonniert, ? S.
Preis: € 10,00

Erasmus / M.A. Nauwelaerts. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1969. - gecartonneerd, 120 p. + [16] p. ill. - Fibulareeks 46
Prijs: € 5,00

Krisis der zekerheden: Pascal, Dostojewsky Husserl / Leo Sjestow. - Bussum: Moussault, 1957. - ingenaaid met flappen, 219 p.
Prijs: € 7,00De geschiedenis van Nederlands-Indië 1930-1950 / Jan Willem Bultje. - Amsterdam: KIT, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
ISBN: 90 6832 8514
Prijs: € 5,00

Gedachten van Jacob Cats: Bijeengebracht door Halbo C. Kool / Jacob Cats. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, z.j. - gecartonneerd, 41 p. - Kristallenreeks No.4.
Prijs: € 3,50

Als voorspijs:

Een wyf draegt meer uyt met een lepel,
Als een man inbrengt met een schepel.

en:

De keel
Kost veel.


Roll, Jordan, roll: The world the slaves made / Eugène D. Genovese. - London: André Deutsch, 1975. - 1st ed. - hardback, no dust jacket, 825 p.
ISBN: 0 233 96717 6
Price: € 10,00

Verschillende nummers van het tijdschrift INDISCHE LETTEREN. Het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bevat artikelen over de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar.
Prijs per aflevering: € 4,00


Vorstelijk Vertoon: Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia / Marika Keblusek, Jori Zijlmans (sam.). - Zwolle: Waanders, 1997. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 254 p. - ill.
Prijs: € 40,00

Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest / Truus de Leur et al. (red.). - Bussum: THOTH, 1997. - ingenaaid gebonden met cd, 174 p.
Prijs: € 15,00

Masks of the Spirit: Image and Metaphor in Mesoamerica / Roberta H. Markman, Peter T. Markman, introduction by Joseph Campbell. - Berkeley: University of California Press, 1994. - softcover, 257 p.
ISBN: 0 520 08654 6
Price: € 15,00

The Feathered Serpent and the Cross: The Pre-Columbian God-Kings & The Papal States / Joyce Milton, Robert A. Orsi, Norman Harrison, with a preface by Jeffrey R. Parsons. - London: Cassell, 1980. - Hardcover, dustjacket, 174 p. - In the series: The Rise and Fall of Empires
ISBN: 0 304 30724 6
Price: € 10,00

New sounds, new century: Mahler's fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra / Donald Mitchel. - Bussum: THOTH Publishers, 1997. - Hardcover, 136 p. - cd is missing
Prijs: € 10,00

A flowery past: A survey of dutch and flemish flower painting from 1600 until the present / Sam Segal. - Amsterdam/'s-Hertogenbosch: Gallery De Boer/Noordbrabants Museum, 1982. - ingenaaid, 128 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Standplaats in de Tropen: Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld / Louis Zweers. - Zutphen: Walburg Pers, 1996. - ingenaaid,120 p.
Prijs: € 10,00Belgische meubelkunst in de XXe eeuw: Van Horta tot heden / Frans Defour. - Tielt: Lannoo, 1979. - linnen ingebonden met stofomslag, 213 p. in foedraal. - summary in Deutsch and English
ISBN: 90 2090786 7
Prijs: € 60,00


Sociale zekerheid: ouder dan de weg naar Rome: De vroegste voorbeelden van sociale regelingen / F.H. van Dijk. - Zutphen: Walburg Pers, 2001. - ingenaaid, 93 p.
ISBN: 90 5730 191 1
Prijs: € 5,00Amsterdam ± / Cor Jaring (fotografie), Emile Fallaux (tekst). - Huizen: Tritonpers, 1969. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 128 p.
Prijs: € 20,00


Roelant Savery (1576-1639) / Jos de Meyere. - Utrecht: Centraal Museum, 1985. - geniet, 24 p.
Prijs: € 2,50

De ark van Noach of ere wie ere toekomt / Rien Poortvliet. - Kampen: J.H. Kok, 2002 - 4e druk - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
ISBN: 90 242 3206 6
Prijs: € 5,00

Van aai-instrument tot zwaluwstaarten: Het jargon van adviseurs / Charles den Tex. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 351 2249 6
Prijs: € 5,00

Van Veluwezoom naar Haagse School: Schilderijen van 19-eeuwse landschapschilders / Peter Thoben, Roman Kupperman (sam.). - 's-Gravenhage: Stichting 'De Haagsche School', 1983. - geniet, 48 p. - z/w ill. - Tentoonstelling in kasteel Middachten, De Steeg, in 1983. - los bijgevoegd enkele krantenknipsels.
Prijs: € 10,00

De harp van Sint Franciscus / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn, z.j. [1932]. - ingenaaid gebonden, geïll. linnen band, 324 p. - ill. - Van Assche-Baeyens A31
Prijs: € 15,00

Sigmund weet wel raad met managers / Peter de Wit. - Amsterdam: De Harmonie, 2011. - 5e druk. ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 6169 857 9
Prijs: € 4,50


Portret van een jongeman / J.M. Coetzee. - Amsterdam: Cossee, 2002. - 1e druk. - gareloos gecartonneerd met stofomslag, 208 p.
ISBN: 90 5936 002 8
Prijs: € 6,00

Het ijzig hart / Almudena Grandes. - Utrecht: Signatuur, 2010. 1e druk. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, leeslint, 854 p.
ISBN: 90 5672 288 3
Prijs: € 10,00

Greece and Rome: The Birth of Western Civilization / Michael Grant (ed.). - L:ondon: Guild Publishing, 1986. - cloth hard back with dust jacket, 240 p. - 376 ill., 95 in colour
Price: € 10,00

Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje / Erik Hazelhoff Roelfzema. - Utrecht: Het Spectrum, 2000. 4e druk. - garenloos, 467 p.
ISBN: 90 274 6862 1
Prijs: € 8,00

Kijk, een drenkeling komt voorbij / Heere Heeresma. - Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2006. 1e druk. - garenloos gebonden bruin linnen met stofomslag, 238 p. - als nieuw
ISBN: 90 295 6434 2
Prijs: € 10,00

Stad & stedebouw: Vroeger, nu en in de toekomst / Emrys Jones & Eleanor van Zandt. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag. 206 p.
Prijs: € 6,00

Faust, zoveelste deel / Gerrit Komrij. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen, 1997. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 23 p. - oplage 2000 exemplaren. - vormgeving: Bureau Piet Gerards
Uitgegeven door Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen ter gelegenheid van de opening van 'Het Emerhuys' te Zutphen op 26 september 1997
Prijs: € 10,00Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Freaky groene ogen / Joyce Carol Oates. - Amsterdam: Van Goor, 2004. - garenloosmgebrocheerd, 219 p.
ISBN: 90 00 03548 1
Prijs: € 4,00

De werf / Juan Carlos Onetti. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - 2e druk. - garenloos, 198 p. - In de reeks: Literatura Latina
ISBN: 90 290 7978 5
Prijs: € 4,50

Felix Timmermans: Der Mensch, der Dichter, der Maler, der Zeichner / Julien van Remoortere. - Antwerpen: Mercatorfonds, 1973. - OHPgt. mit SU in OPp. -Schuber, 257 S. - Mit zahlr., tls. farb. Abb. im Text u. a. mont. Taf. Folio. - Beiträge von Lia Timmermans, José De Ceulaer, Hubert Lampo, Hilda van Assche, Richard Baeyens. Mit einem Wort zum Geleit von Gerard Walschap und einem Wort vorweg von Karl Jacobs. - Anlässlich des fünfundzwanzigsten Todestages von Felix Timmermans [1972].
Preis: € 50,00


Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens / Hans Schoots. - Amsterdam: Jan Mets, 1995. - garenloos, 558 p. - Met filmografie, persoonsregister.
ISBN: 90 5330 162 3
Prijs: € 8,00

De billen van Jan Cremer / Theun de Winter, voorwoord van S.Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus. - Amsterdam: Thomas Rap, 1975. - 1e druk, 48 p.
ISBN: 90 6005101 7
Prijs: € 10,00

Familiewapens: 'n oude traditie herleeft / Jan Zeeman. - Alkmaar: De Alk, 1987. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 8,00


Een God om lief te hebben: Tekst en vertaling van De diligendo Deo / Bernard van Clairvaux. - Kampen / Averbode: Kok / Altiora, 1997. - garenloos, 174 p. In de reeks: "Mystieke Teksten en Thema's"
ISBN: 90 242 6435 3
Prijs: € 8,00

De kleine monumenten: Veld- en wegkruisen in de zes kerkdorpen van Schinnen / G. Extra, A. Jaegers, P. Potten (red.). - Schinnen: Vereniging Historie Schinnen, 1990. - ingenaaid, 195 p.
Prijs: € 15,00

De vliegeraar / Khaled Hosseini. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 33e druk,.luxe editie, foto's. - garenloos gebonden met stofomslag, 412 p.
Prijs: € 10,00

Abele spelen / Gerrit Komrij (bewerking). - Den Haag: SDU, 1989. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 351 p.
Prijs: € 10,00

Chansons d'étudiants / N.N.. - Paris: Librairie Maloine, s.d. [1949] - broché, couverture rempliée illustrée, frontispice en couleurs, 256 p., une planche en couleurs hors-texte et nombreux dessins, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe. - 60 chansons (dites paillardes) avec leur musique notée.
Prix: € 40,00

Albertus de Grote: Overdracht van zijn reliekschrijn / Edward Schillebeeckx. - z.u., 2007. - ingenaaid gecartonneerd, 32 p. - Heruitgave van een voordracht bij 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
Prijs: € 6,00

Still lifes: Techniques and style: The examination of paintings from the Rijksmuseum / Arie Wallert (ed.). - Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum Amsterdam/Waanders, 1999. - ingenaaid, 112 p.
Price: € 10,00

De slag om Zutfen / Tj. de B. [Boorder]. - Zutphen: N.V. Nauta & Co., 1945. - geniet, gecartonneerd, 16 p.
Prijs: € 6,00


An Illustrated History of the Gestapo / Rupert Butler. - London: BCA, 1992. - linen bound with dust jacket, 240 p. - index
Price: € 10,00

Het spoor: 150 jaar spoorwegen in Nederland / J.A. Faber (red.). - Amsterdam/Utrecht: Meulenhoff Informatief / N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1989. - 1e druk. - Linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 384 p. - ill., register
ISBN: 90 290 9618 7
Prijs: € 12,00


Bos en Lommer & De Baarsjes: De geschiedenis van Amsterdam-West / Ton Heijdra. - Amsterdam: Uitgeverij René de Milliano: 2004. - ingenaaid, 235 p.
ISBN: 90 7281045 7
Prijs: € 15,00

Qua Art Qua Science

September 2004 saw the start of Qua Art - Qua Science, a project in which the Foundation Faculty Club of Twente University collaborates with Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede.
The objective of this collaboration is the annual organization of a number of projects in order to explore the interface between art and science. The mutual inspiration and the way in which the two disciplines may fructify each other play a large part in this.

Van een viertal achtereenvolgende exposities wordt de catalogus aangeboden
Dé verhouding (2006)
Phyllotaxis: Dé verhouding (2006)
De tuin der veelvlakken: The garden of polyhedra: Dé verhouding (2006-2007)
Waarnemingen van het heelal en van het beeld: Observations of the universe and the image: Dé waarneming (2007)
Prijs: € 10,00


Living your dying / Stanley Keleman. - New York: Random House, The Bookworks, 1974. - 1e ed., first printing. - half linen, 163 p.
ISBN: 0 394 48787 7
Price: € 15,00

Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 1993. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 320 p. - rug van stofomslag verbleekt
Prijs: € 25,00


Liberalisme en Socialisme / W. Banning, A.A. van Ameringen, J.M. den Uyl. - Amsterdam: Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1956. - geniet, 56 p. - ook toen moest erop gestudeerd worden: onderstrepingen
Prijs: € 3,00

Het menselijk lichaam / Marco Bussagli. - Gent: Ludion, 2007. - In de reeks: Ludion Kunstbibliotheek. - ingenaaid met flappen, 381 p. - ill.
ISBN: 978 90 5544 713 8
Prijs: € 7,50 nieuw!

Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering / Lucas Derks & Jaap Hollander. - Utrecht: Servire, 2004. - 8e druk. ingenaaid gebonden, 720 p.
ISBN: 90 215 9821 3
Prijs: € 5,00, ruim met markeerstift gewerkt!

Met andere ogen: Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele niet-Nederlandse schrijvers / Hella S. Haase. - In: Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, achtste jaargang / nummer 1 / maart 1993 / Reggie Baay et al. (red.). - Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. - geniet, 48 p.
Verder in dit nummer: Joop van den Berg: "Tjalie Robinson als cartoonist.", Reggie Baay: "Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling"
Prijs: € 5,00

Verborgen verwantschappen: Fotosynthese / Rudy Kousbroek. - Amsterdam, Antwerpen: Augustus, 2005. - 1e druk. - garenloos, 143 p. - ill.
ISBN: 90 457 0029 8
Prijs: € 12,00 nieuw!

Wat doe jij met je leven?! / J. Krishnamurti. - Deventer: Ankh-Hermes, 2003. - garenloos, 200 p.
ISBN: 90 202 8300 6
Prijs: € 10,00

American wilderness: A journey through The National Parks / David Muench (photographs), Bernadette Gilbertas (texts). - Paris: Vilo Publishing, 2000. -
Price: € 25,00

De verdeelde samenleving: Een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat / Kees Schuyt, Romke van der Veen (red.). - Houten: Stenfert Kroese, 1997. - tweede, herziene druk. - ingenaaid, 282 p.
ISBN: 90 207 2023 6
Prijs: € 7,00

Het leven van Lazarillo de Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades / Sophie Brinkman (vert.). - Groningen: Boek Werk. ./Druk: 2. Paperback. Pp: 156. Tweetalige uitgave. ISBN: 9789071677113. Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari Boekhandels, 2004. - geniet met stofomslag, 28 p. - Boekhandel Quist, Bergen op Zoom,
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland: deel 1 en 2 / J.A. Worp. - Rotterdam: Fa. Langerveld. z.j. - linnen gebonden zonder stofomslag, 466 en 577 p. - 2 delen. - facsimile herdruk
Prijs: € 20,00

Na de watersnood: Schrijvers en dichters en de ramp van 1953 / Ad Zuiderent (sam. en inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - garenloos, 352 p.
ISBN: 90 214 8977 5
Prijs: € 7,00

Het begin: Een zomerse episode / Joost Zwagerman. - Utrecht: Academic Pharmaceutical Productions, 1999. - ingenaaid, 48 p.
ISBN: 5761 007 8
Prijs: € 10,00De kroniek van Travnik / Ivo Andric. - Utrecht: De Fontein, z,j. - ingenaaid gebonden, 40 p. - Dolfijnreeks
Prijs: € 7,00

Het medicijnwiel: Aarde - astrologie / Sun Bear & Wabun. - Den Haag: Synthese, 2007. - 2e druk. - garenloos, 222 p.
ISBN: 978 90 6271 7057
Prijs: € 8,00

De engelenmaker / Stefan Brijs. Amsterdam: Atlas, 2008. - 19e druk. - garenloos, 429 p.
ISBN: 90 450 0530 0
Prijs: € 4,00

Iedereen zei, dat is pornografie: Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der accacia's / Elly Kamp. - Amsterdam: Aksant, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 5260260 x
Prijs: € 7,00

De Sneeuwluipaard / Peter Matthiessen. - Amsterdam: Karnak, 1981. - garenloos, 288 p.
ISBN: 90 6350 014 9
Prijs: € 7,00


The Carel van Leeuwen Boomkamp Collection of Musical Instruments: Descriptive catalogue / C. van Leeuwen Boomkamp, J.H. van der Meer. - Amsterdam: Frits Knuf, 1971. - 190 p.
Price: € 10,00

Strijd voor architectuur in Europa: Een 'kleine mars' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 256 p. - ill.
Prijs: € 15,00
ISBN: 90 807857 1 7

Hart voor architectuur in Europa: Een 'kleine tocht' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2006. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 245 p. - ill.
ISBN: 90 807857 2 5
Prijs: € 15,00


Historische atlas van de muziek / Paul Collaer, Albert vander Linden. - Hasselt: Heideland, 1961. - ingenaaid gebonden, VIII + 180 p.
Prijs: € 20,00

Het heelal: Verleden en toekomst van ruimte & tijd / Stephen Hawking. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. 22e druk. - ingenaaid, 248 p.
ISBN: 90 351 1783 2
Prijs: € 10,00

One way wind: De geschiedenis van de Palingsound / Michel Veerman, Johan Tol. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - 176 p.
Prijs: € 10,00

Algemene Nederlandse Spraakkunst [ANS] / G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij en M.C. van den Toorn (red.). - Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff/Wolters, 1984. - 1ste druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 1309 p. - leeslint
Prijs: € 25,00

Ruy Blas - Les Burgraves / Victor Hugo. - Paris: Nelson, 1938. - relié, pleine toile crème éditeur, sans jaquette, 288 p. - dos et plats ornés de motifs en couleur vert pâle, et du titre en lettres dorées. - Oeuvres complètes de Victor Hugo
Prix: € 6,00

Cantus populares: Volkszangbundel voor gezin, kerk en school omvattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen / J.C. van Leeuwen (sam.). - Amsterdam: Annie Bank, 1953. - ingenaaid gecartonneerd, 120 p.
Prijs: € 6,00

De liefde, natuurlijk / Carlos Drummond de Andrade. - Amsterdam: De Arbeiderspers, . - ingenaaid, 128 p. - tweetalige uitgave, vertaling August Willemsen
ISBN: 978 90 295 6449 6
Prijs: € 10,00

Voor mensen van goede wil: Vijfentwintig jaar Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam / Jan Filius. - Amsterdam: Goodwill Centrum van het Leger des Heils, 1980. - 5e gewijzigede druk. - geniet, 29 p. - ill. van Anton Pieck. - gesigneerd door Majoor Bosshardt: God zij met U, A.M. Bosshardt, majoor 5/3-87
Prijs: € 15,00

Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven: (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890). - Overdruk uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1977-1978, pp. 14-30 / Harry G.M. Prick. - Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980. - garenloos, 17 p. - met handgeschreven opdracht en signatuur van Harry G.M. Prick, los bijgevoegd een handgeschreven brief van Harry G.M. Prick (1981)
Prijs: € 10,00

Aforismen / D.A.F. de Sade. - Rotterdam: Ad. Donker, 1990. - ingenaaid, 30 p.
Prijs: € 5,00

Katoen Natie 150 Years Part 1 : A story of J-hooks, 'Pirrrewitjes' and dray-horses / Greta Devos. - Tielt: Lannoo, 2002. - linen bound with dustjacket, 197 p. - ill.
ISBN: 0701165936
Price: € 15,00

Mahler - Wenen - Amsterdam: Fiktive Briefe/ Fictieve brieven / Hartmut Haenchen. - Amsterdam: Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. - 13 volumes, ingenaaid gecartonneerd, in cassette. - i.h.k.v. het project Mahler - Wenen - Amsterdam van het NPhO schreef chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn.
ISBN: 90 7671801 6
Prijs: € 50,00

100 Herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven / J.W.H. Meijer. - De Bilt: BoekhandelBouwman, Boekhandel Jongerius, Boekhandel De Oude Post, 1981. - garenloos, 102 p . - foto's
Prijs: € 10,00Manuel M. Ponce (1882-1948): Guitar Solo Works / Susanne Mebes. - Leman Classics: CD. - LC 42701
Prijs: € 10,00


Rheden, De Steeg en Ellecom in oude ansichten / H. Kerkkamp. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd
Prijs: € 15,00

20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: Een cultuurhistorische verkenning / Kees Volkers. - Utrecht: Usine, Provincie Utrecht, 2006. - ingenaaid, 96 p. - ill.
Prijs: € 10,00


The discovery and conquest of Mexico: 1517 - 1521 / Bernal Díaz del Castillo. - New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956. - half-linen, xxxiv + 478 p.
Price: € 8,00

De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel / Marthe Crick-Kuntziger. - Antwerpen / Utrecht: De Sikkel / W. de Haan, 1944. - ingenaaid halflinnen, 52 p. plus zw/wit foto's. - In de serie: Maerlantbibliotheek XIV
Prijs: € 8,00

Kunstreise durch Südtirol / Mathias Frei. - Bozen: Südtirol-Bild-Verlag, 1979. - 3., erweuiterte, neubearbeitete Auflage. - 110 S. - Abb.
Preis: € 7,00

La Tapisserie de Haute et Basse Lisse / Louis Gimbaud. - Paris: Flammarion, 1944. - 64 p. - dans le serie: Les Arts Décoratifs
Prix: € 6,50

Zachter wordt het licht: Mijmeringen van Greet / Greet Jonk Commandeur. - Grootschermer: De Nereïden, 1980. - ingenaaid, 79 p. - ill.: Barbara Jonk. - gesigneerd
Prijs: € 6,00

Orvieto: Guida della collezione dei conti Faina / Beatrix Klakowicz. - Roma: Colombo, 1977. - garenloos, 72 p. - tekst in Italiano, Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Venice and its lagoon: Historical-artistic guide / Giulio Lorenzetti. - Trieste: Edizioni Lint, 1975. - 2nd ed. - linen bound with dustjacket, 1026 p. - maps, ill.
Price: € 35,00

Meteora: Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven / Theocharis M. Provatakis. - Athene: Michalis Toumbis Ed. 1980. - ingenaaid, 127 p.
Prijs: € 6,00

Giotto: Cappella degli Scrovegni / Roberto Salvini. - Firenze: Edizioni Arnaud, 1974. - ingenaaid, 120 p. - vertalingen in Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Tronen onder puin en zand: Heersers uit vervlogen tijden en hun rijken / Hermann en Georg Schreiber, Ned. bewerking: J.P. Guépin. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1959. - ingenaaid linnen band met stofomslag, 298 p. - ill.
Prijs: € 8,00


De dag van een kind / Albertine Steenhoff-Smulders. - Utrecht: De Fontein, z.j. - 3e geheel herziene druk. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd. - vrij naar Robert Hugh Benson schaarsneden van Tola Steinhage
Prijs: € 8,00

La Tapisserie Francaise du Moyen Age a nos jours / Tapisserie. - Bruxelles: Editions de la Connaissance, 1947. 2me edition . - exposition Janvier-Fevrier 1947
Prix: € 6,50

Vleuten-De Meern: Geschiedenis en historische bebouwing / Otto Wttewaal. - Zeist: Kerckebosch, 1994. - ingenaaid, 400 p. - Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht
Prijs: € 20,00

Van de vertróósting der wysheyd: Uyt t'Latyn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert Anno MDLXXXV / Boëthius. - Amsterdam: A.A. Balkema, 1945. - ingenaaid met flappen, 204 p.
Prijs: € 10,00

Trainingscirculaire No. 8: Wapenbroeders: Drie verhandelingen voor jonge officieren en cadetten betreffende het omgaan met hun soldaten / Chef van den Generalen Staf. - z.p.: Chef van den Generalen Staf, 1946
Prijs: € 3,00

Claus-reading / Paul Claes. - Brussel: Manteau, 1984. -, 178 p. - Essay reeks
isbn: 90 2230921 5
Prijs: € 5,00

Le livre de sagesse nègre / Elian-J. Finbert. - Paris: Robert Laffont, 1950. - 1ière éd. - relié, 112 p. - Ill.: Andrée Corbin. - Sentences exemplaires receuillies par Elian-J.Finbert, présentées par René Maran. - Motifs décorés par Andrée Corbin
Prix: € 15,00

Nietzsche en hedendaagse Franse filosofie / Hans Happel, Luc Jeurissen. - Tilburg: Katholieke Hogeschool, Studium Generale, 1983
Prijs: € 5,00

Boekenwijsheid: Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers / Samuel IJsseling. - Kampen: Kok Agora, 1995. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 45 p.
ISBN: 90 391 0655 6
Prijs: € 5,00

Maurice Gilliams: Een essay / Martien J.G. de Jong. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 1e druk. - ingenaid linnen gebonden, 341 p.
Prijs: € 15,00

Rembrandt / Michael Kitson. - Oxford: Phaidon, 1982. - 3rd ed. revised and enlarged. - bound
ISBN: 0 7148 2228 0
Price: € 8,00

Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid, papieren omslag met flappen, 112 p. - gesigneerd, oplage 300 ex. - 17e privé-uitgave
Prijs: € 25,00

Les Poètes Maudits: Gedichten vertaald door Jef Last / Jef Last. - Bussum: F.G. Kroonder voor de Bayard Pers 1945. - ingenaaid, 34 p. - gedichten van Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. - Typografische verzorging: Johan H. van Eikeren. - Voor de vrienden van de Bayard Pers. - ietwat roest
Prijs: € 7,00

Kernpuntstencil D-14: Optreden en org agressor t.b.v. cursussen op het OCI / OCI. - 3e druk jan '78. - losbladig gestencild met omslag. - uiteraard vallend onder het 'dienstgeheim', als je van afkortingen houdt is dit om je vingers bij af te likken.
Prijs: € 4,50Rusland in oorlog en vrede / Alan Palmer. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1972. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 224 p.
ISBN: 90 228 3957 5
Prijs: € 7,00

In de ban van het recht / Agnes Schreiner, Henny Bouwmeester, Anne van Doorn. - Amsterdam: Duizend & Een, 1991. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 94 p. - Amsterdamse geschiedenis
Prijs: € 7,00

The Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home / Paul Stamets, J.S. Chilton. - Olympia, Washington: Agarikon Press, 1983. - sewed paperback, xvi, 416 p. - ill. bibliogr. index
ISBN: 0 9610798 0 0
Price: € 15,00

Centenaire de Verhaeren: Exposition 11 Mai-11 Juin 1955 / Emile Verhaeren. - [Bruxelles]: Bibliotheque Royale de Belgique, 1955. - broché, 87 p.
Prix: € 7,00

De legenden van de ene weg / Albert Verwey. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 1ste druk. - ingenaaid, 31 p. - Deel 1 van de serie B, voor de Vriendenkring van de Beuk. - Deze cyclus verzen werden overgenomen uit de bundel 'De weg van het licht'. Van commentaar voorzien door Mea Nijland-Verwey.
Prijs: € 4,50

Barioni en Peter en Het stenen gezicht / S. Vestdijk. - Roterdam/ 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., 1952. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 68 p. - de twee verhalen zijn eerder verschenen in de bundel De dood betrapt (1935)
Prijs: € 7,00

"Hoe zal het met mij afloopen": Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater / Henk Eijssens (red.). - Hilversum: Verloren, 1999. - 1e druk. - ingenaaid, 112 p. - In de reeks: Egodocumenten deel 17. - Zelfs Nijmegen, Beek, Berg en Daal, en Cleef komen aan bod!

ISBN: 90 6550 164 9
Prijs: € 10,00

Een taal van horen zeggen: Bargoens en andere ongeschreven sterke taal / Enno Endt (sam.). - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1969. - ingenaaid, 130 p.
Prijs: € 7,00


Maximes de Napoleon: Droit public, Politique interieure / Napoleon, publiées par K.J. Frederiks. - La Haye: Martinus Nijhoff, 1922. - Reliure ornee, XXX + 125 p.
Prix: € 15,00

Welke ster is dat? / Walter Widmann. - Zutphen: W.J. Thieme, 1968. - 8e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - 48 sterrenkaarten, 90 figuren en 8 platen
Prijs: € 4,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden, S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 3,00

Vogelinventarisatie: Achtergronden, richtlijnen en verslaggeving: Natuurbeheer in Nederland, deel 3 / M.F.H. Hustings, R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam, M.J.S.M. Reijnen (eindred.). - Wageningen/Zeist. Pudoc/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, 1985. - Ingenaaid gebonden, 496 p.
Prijs: € 10,00
ISBN: 90 220 0871 1

Penfruit Prullaria: In Dutch and double Dutch / John O'Mill. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 64 p. - ill.
Prijs: € 4,00
ISBN: 90 295 3275 0

De nieuwe handwerk encyclopedie / Judy Brittain, Anne Rose Oosterbaan. - Ede / Antwerpen:, Zomer & Keuning, 1985. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 512 p.
Prijs: € 10,00

Bzzlletin nr. 158: C. Buddingh' nummer / Daan Cartens et al. (red.). - 's Gravenhage: BZZTôH, 1988. - garenloos, 80 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moderne Amerikaanse verhalen / Frans Kellendonk, Carol Limonard (samenstelling en inleiding). - Amsterdam: Van Gennep, 1981. -1e druk. - Paperback, 224 pp., samenstelling
Prijs: € 4,00

Een zee van golven: 5 jaar Annie Romein-Verschoorlezingen / Agnes Verbiest & Anne van de Zande (red.). - Nijmegen: Vita, 1995. - garenloos, 143 p. - Met bijdragen van Annie Romein-Verschoor, Mieke Bal, Ethel Portnoy, Anastasia Posadskaja, Gerda Meijerink, Maryse Condé.
Prijs: € 5,00


Groot handwerkboek: uit grootmoeders jeugd. - Ruim 100 handwerken van vroeger om nu zelf te maken ontleend aan de damesbladen / Ilonka de Vries, Leonard de Vries. - Utrecht: Bruna, 1979. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p.
Prijs: € 10,00


Notre-Dame de la Mer et les Saintes-Maries / D. Buenner. - Lyon: Lescuyer, s.a. - broché, 40 p.
Prijs: € 3,50

De zeven steden van Cibola / Leonard Clark. - Amsterdam: A. J. Luitingh, z.j. - ingenaaid, kunstleer, 363 p.
Prijs: € 7,00

De vrijmetselarij / J. Dominicus. - 's-Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap, 1964. - ingenaaid, 87 p. - Periodieke uitgave van het Geert Groote Genootschap, nr.711 - 4e kwartaal 1964
Prijs: € 4,00

Nieuw licht: De wonderlijke verjonging van het Eindhovense stadhuis / Freek van der Linden (essay), Rens van Mierlo en Arthur Bagen (fotografie). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - ingenaaid gecartonneerd, 80 p.
Prijs: € 8,00

Farbenwunder der Tropen: Als Tierphotograph in Südamerika / Friedrich Michel. - Heidenheim an der Brenz: Heidenheimer Verlag, 1954. - 2e Auflage. - 144 p. - ill
Preis: € 10,00

Rangeland management and ecology in East Africa / D.J. Pratt, M.D. Gwynne (ed.). - New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1977. - Linen bound, dustjacket, 310 p.
Price: € 25,00Beeldschoon Schijndel / G.M. Scholten (voorwoord). - Schijndel: Gemeente Schijndel, 1988. - ingenaaid gecartonneerd, 94 p. - ill. - Oplage 1000 exemplaren
Prijs: € 8,00

Nood zoekt brood: Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst van 1860 tot 1960 / L.M.A. Schoonbaert (red.). - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987. - ingenaaid, ongepagineerd
Prijs: € 4,00

Oldebroek: Van "Zuiderzeevlakte" tot Veluwemassief.....Bert Schraa (tekst), Aart Veldman (foto's). - Oldebroek: Gemeente Oldebroek, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - oplage: 500 stuks
Prijs: € 6,00

Vrijmetselaar zijn / Maconniek Sextet. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1964. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

In het voetspoor der ontdekkers / Desmond Wilcox. - Amsterdam: Elsevier, 1976. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 232 p. - ill.
ISBN: 90 10 01582 3
Prijs: € 5,00

Vrijmetselarij: Een Westeuropees cultuurverschijnsel / < H.J. Zeevalking. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden, z.j. - geniet, 40 p.
Prijs: € 3,00

De waarde van de mens / Jb. Zeijlemaker Jzn. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1963. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. Bredie. - Bemmel, 1970. - ingenaaid, 143 p.
Prijs: € 10,00

Een moment voor jezelf?: De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, 1850-1950 / Hanneke Oosterhof et al. (sam.). - Nijmegen: SUN/Historisch Museum Marialust, 1984. - ingenaaid, 80 p. - Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Historisch Museum Marialust te Apeldoorn, van 24-11-1984 tot 29-1-1985
Prijs: € 6,00

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog / J.L. - van der Pauw. - Amsterdam: Boom, 2006. - Tweede druk. - linnen gebonden met stofomslag, 956 p. - ill.in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Mythologie: Een geïllustreerde geschiedenis van mythen en verhalen uit de hele wereld / B. Scott Littleton (sam.). - Kerkdriel: Librero, 2003. - ingenaaid gebonden, 688 p.
Prijs: € 15,00

The living swamp / A. Borgioli, G. Cappelli. - London: Orbis Publishing, 1979. - ingenaaid gebonden, 120 p. - ill.
Price: € 6,00

Don Bosco: Zijn leven, zijn opvoedingswerk, zijn stichtingen / Chr. Dury. - Bussum: Paul Brand, 1949. - 3e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 623 p. - ill.
Prijs: € 10,00

The Book of Fishes: 1952 Edition, Revised and Enlarged, Presenting the Better-Known Food and Game Fishes and the Aquatic Life of the Coastal and Inland Waters of the United States / John Oliver La Gorce (ed.). - Washington, D.C.: National Geographic Society, 1952. - Hard cover. 340 p. - With 236 species in color with biographies, 67 other color photographs and 170 monochrome photographs
Price: € 10,00

Logboek weer: Praktische leidraad voor eigen meteorologische waarnemingen en weersvoorspellingen / Leslie Alan Horvitz. - Baarn: Tirion Natuur, 2007. - ringband, 224 p.
Prijs: € 4,50

Tropische regenwouden: Een ontdekkingsreis door de groene wereld / Francesco Petretti. - Zuid Boekprodukties, 1995. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 144 p.
Prijs: € 8,00

Karel V: Vader van Europa / Gertrude von Schwarzenfeld. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1957. - ingenaaid gebonden, 427 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie / Günther Sterba et al. (red.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 601 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Bossenatlas van Nederland: Boven de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1984. - ingenaaid gebonden, 216 p.
Prijs: € 8,00

The book of Canadian lakes / R.J. Allan, M. Dickman, C.B. Gray, V. Cromie (ed.). - Burlington, Ontario: The Canadian Association on Water Quality, 1994. - 598 p., tables, graphs. - Monograph Series - Canadian Association on Water Quality (Canada), no. 3
ISBN: 0 9698060 0 0
Price: € 25,00

Nyasaland: The Land of the Lake / Frank Debenham. - London: Her Majesty's Stationery Office, 1955. - first edition. - orig. clothbound, xi + 239 p. - ill. foto's, two fallded maps - In the series: The Corona Library
Price: € 10,00

Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988 / S.J. de Groot. - IJmuiden: RIVO [Rijksinstituut voor Visserijonderzoek], 1988. - ingenaaid gebonden, 252 p.
ISBN: 90 9002063 2
Prijs: € 10,00

Het minimale zelf en andere opstellen / Stuart Hall. - Amsterdam: Sua, 1991. - garenloos, 214 p. -
ISBN: 90 6222 212 9
Prijs: € 7,00

Speciation in Tropical Environments / R.H. Lowe-McConnell (ed.). - London: Academic Press, 1969. - Cloth with dustjacket, 246 p. - ill. maps. - 246p. - Biological Journal of the Linnean Society Volume 1 & 2, 1969
Price: € 10,00

The literature of crime and detection: An illustrated history from antiquity to the present / Waltraud Woeller, Bruce Cassiday. - [Leipzig: Edition Leipzig, 1988. - linen bound, 215 p. - ill. - dustjacket
Price: € 10,00

Ontluisterde Mei: 1940 / Elisabeth Augustin et al. - Amsterdam: De Brug - Djambatan, 1960. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 166 p.
Prijs: € 7,00

Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 / I.J. Brugmans. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961. - 1ste druk. - linnen gebonden, 591 p.
Prijs: € 12,00

Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw /Hans van Dijk. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1999. - ingenaaid, 192 p.
Prijs: € 10,00

G.H. Breitner / A. van Schendel. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.d. - ingenaaid gebroheerd met flappen, 60 p. - 63 ill. - In de reeks: Palet Serie
Prijs: € 4,00

Wilde jongens: Een dodenboek / William Burroughs. - Bussum: Agathon, 1974. - 2e druk. - garenloos, 174 p.
ISBN: 90 269 5732 7
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog / W.A.L. Joosen et al. (red.). - Someren: Boekhandel Van de Moosdijk, 1984. - ingebonden linnen met stofomslag, 240 p. - ill., foto's
ISBN: 90 9000720 2
Prijs: € 35,00

Oden en fragmenten: plus 'Ode aan Sapfo' (Boutens) / Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. - Den Haag: A.A.M. Stols, 1943. - 2e druk (1e in deze vorm). - gecartonneerd, 38 p. -
Prijs: € 8,00

Nijmeegse mutsen: Een satire uit 1792: E.J.B. Schonck: De Bonheurs uit de mode: Heldendicht / E.J.B. Schonck, uitgegeven en toegelicht door André Hanou. - Leuth: Astraea, 2006. - ingenaaid,, 183 p. - ill. - Duivelshoekreeks no. 15
ISBN: 90 75179 25 1
Prijs: € 8,00

Het handwerk van de zuivere rede: Opstellen, inleidingen, artikelen, recensies, essays 1967-1987 / Maarten Beks. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 239 p. - Keuze uit 20 jaar schrijven en denken over kunst en kultuur
ISBN: 90 70399 32 6
Prijs: € 7,00

Logica of denkleer / J.Th. Beysens. - Wassenaar: H.J. Dieben, 1923. - Derde geheel omgewerkte druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, viii + 377 p.
Prijs: € 7,00

Songs form Robert Burns: 1759-1796 / Robert Burns, G. F. Maine (select., forword). - London/Glasgow: Collinsm n.y. - bound, 160 p.
Prijs: € 5,00

Introduction to Logic / Irving M. Copi. - New York/London: The MacMillan Company / Collier-Macmillan Ltd., 1968. - Cloth, 485 p. - Third Edition,
Price: € 10,00

Bouwkunst aller tijden: Van de prehistorie tot heden / Trewin Copplestone. - Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1965. - Ingenaaid linnen band, 348 p. - foto's, ill. - inl.: Henry-Russell Hitchcock, voorwoord: J.J. Vriend, bijdragen van Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton, Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson, John Jacobus jr.
Prijs: € 12,00

De zachtmoedige: Een fantastische vertelling / Fjodor Dostojefski. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1954. - gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Robijnenboekjes nr. 3
Prijs: € 5,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden en S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 4,00

Drie dagen in de Leidsestraat: Toelichting op een manuscript / Noud van den Eerenbeemt. - Amsterdam: Heijnis, z.j. - ingenaaid gebonden, 79 p.
Prijs: € 7,00

De stuiptrekkingen van den wereldreus / C. Flammarion. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 349 p. - Or. titel: "Les éruptions volcaniques et les treblements de terre", (bewerking: B.C. Goudsmit). - tevens opgenomen 2 brieven van Plinius aan Tacitus over de uitbarsting van de Vesuvius en gedeelte uit het werk M.Wilhelm Meyer 'Van St.Pierre tot Karlsbad'.
Prijs: € 15,00

Punt van uitgang: Vier vertellingen / Jaap Romijn. - Utrecht: A.W. Bruna, 1945. - 1e druk. - Half linnen ingenaaid, 79 p. - Schildpadreeks XXXIII. - tek.: Toon van Ham
Prijs: € 4,00


Lutetia en de vreemdeling: Wandelingen door Parijs / J. Tersteeg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1952. - 3e druk. - ingenaaid gebonden, 231 p. - 3e herziene druk, met 32 nieuwe foto's van J. Edens
Prijs: € 5,00

Anne Sylvestre: Choix de textes, bibliographie, discographie / Jean Monteaux. - Paris: Pierre Seghers, 1966. - Couverture souple glacee, 192 p. - ill. - dans le série 'Poésie et Chansons' 144
Prix: € 4,50

Tup en Joep / Henri Arnoldus. - Harderwijk: De Eekhoon, z.j. - 24e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.: Carol Voges. - in de Tup en Joep Serie
Prijs: € 4,00


Waar makke koeien grazen / Eli Heimans, Rosalie Sprooten (sam.). - Uitgeverij Kwartet. - garenloos gebrocheerd
ISBN: 90 90131 22 1
De hierin gebundelde teksten van onderwijzer en natuurvorser Eli Heimans verschenen eerder in weekblad De Amsterdammer en het tijdschrift De levende natuur in 1903 en 1912.
Prijs: € 3,50


Huis voor Josephine Baker / Adolf Loos. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985. - 1e druk. - ingenaaid, 40 p. / 6 p. knipplaten. - Architectuurmodellen 7. - met bouwplaat, scale model
ISBN: 90 6450027 4
Prijs: € 30,00


Zonnewijzer 1939: Almanak voor het katholieke gezin . - Utrecht: Het Spectrum, 1938. - Uitgegeven in opdracht van het Katholiek Comité van actie "Voor God"- linnen gebonden, 416 p. ill. van Otto van Rees, Cuno van den Steene, Karel Thole, e.v.a.
Prijs: € 7,00

Méér dan alleen maar een vrije dag! / Chris Scheffer. - Veghel: Airborne Comité Veghel, [1989]. - garenloos, 39 p. - Aangeboden t.g.v. de 45-jarige Bevrijdingsfeesten door het Airborne Comité Veghel. - ill.: Rien Poortvliet
Prijs: € 7,00

Heeroom Osse van Beckum: Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor Rinus Scholten. - Hengelo: Broekhuis, 1987. - ingenaaid, 191 p.
Prijs: € 10,00

De Betuweroute: Document van een historisch Nederlands bouwwerk / Patrick de Buck et al. (sam.). - z.p.: Projectorganisatie Betuweroute Prorail, 2007. - ingenaaid gebonden, ill.
ISBN: 90 77947 04 3
Prijs: € 10,00

Een aardsch paradijs: De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle / Edzard Gelderman, Jaap Hagedoorn. - Zwolle: Waanders Uitgevers, 1994. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 183 p.
ISBN: 90 6630471 5
Prijs: € 35,00

Het onbereikbare / Bob den Uyl, met tekeningen van Frank Dam. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1981. - 2e druk. - Cahiersteek, geen paginaaanduiding. - Slibreeks nr.16
Prijs: € 8,00

Les petits musiciens / Eugènie Foa. - Paris: Louis Janet, s.d. [18??] - 243. p. - ill. - opnieuw ingebonden in zwart leer. - Palestrina, Tartini, Haydn, Naumann en Mozart
Prix: € 6,00

La Sainte Communion c'est ma vie!: Ou Chants d'amour de l'âme fervente faisant ses délices de la Sainte Communion / Hubert Lebon. - Tours: Mame et Cie., 1852. - neuvième édition. 384 p. - Gravure en frontispice noir et blanc. - Bibliothèque Pieuse des Maisons d'Éducation, 2e série.
Prix: € 5,00

Gedichte aus den Jahren 1908-1945 / Franz Werfel. - Los Angeles: Pazifische Presse, 1946. - Einmahlige Ausgabe. - Or. -Ln., (II,) 168 S. - Vorwort von Alma Mahler
Prijs: € 50,00

Anno Domini: The Origins of the Christian Era / G. Declercq. - Turnhout: Brepols, 2000. - ingenaaid, 207 p.
ISBN: 978-2-503-51050-7
Price: € 15,00

This exhaustive, authoritative study describes not only the origins and the early development of the Dionysian system of dating, from its invention until its adoption throughout Western Europe, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which the era was conceived.
The most successful dating system the world has ever known is that based on the 'Year of the Lord' (Anno Domini) - the Christian era. It was created in AD 525 by a Scythian monk, Dionysius Exiguus, primarily as a means of numbering Easters. Today, this system for reckoning time is used globally and is by no means restricted to adherents of Christianity. The present essay aims to describe not only the origins and the early development of the Dionysian system, from its invention until its adoption throughout Western Europe in the course of the eleventh century, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which this era was conceived. The result is a broad chronological and geographical survey, encompassing developments over a period of a thousand years in both Latin Christendom and the Byzantine East. Georges Declercq takes the reader through the emergence of the Alexandrian and Byzantine ears of creation, the vexed question of the Easter or Paschal controversy, the computistical works of Victorius of Aquitaine and Dionysius Exiguus, and the role of the Anglo-Saxons in the manner in which Dionysius came to fix the incarnation of Christ in AD 1. This comprehensive survey is directed to both specialists and non-specialists and will be indispensable for any reader interested in early Christian chronology.


Feestgangers: Gedichten / Anton Ent. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - ingenaaid, 54 p. - opdracht en signatuur
ISBN: 90 2951542 9
Prijs: € 6,00

Bosch & Bruegel: [gedichten] / Pé Hawinkels. - Utrecht: Ambo, 1968. - ingenaaid, 87 p.
Prijs: € 8,00

Franciscanessen en Mariastichting: Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem / H.W.J. de Boer, A.M.F. Dessing. - Vereniging Ziekenhuis Mariastichting, 1989. - ingenaaid gebonden, 83 p.
ISBN: 90 9002818 8, 9789090028187
Prijs: € 8,00

Toscane en Lazio: Land van de Etrusken / Ilse Dorren. - Rijswijk: Elmar, 1993. - ingenaaid, VII + 146 p. - In de serie: De historische reisgids
ISBN: 978 90 3890053 7
Prijs: € 6,00

Fin de siècle / Selden Edwards. - Utrecht: Signatuur, 2008. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, 445 p.
ISBN: 978 90 5672 266 1
Prijs: € 8,00


Mikis Theodorakis: Music and social change / George Giannaris. - London: George Allen & Unwin Ltd. 1973. - linnen gebonden met stofomslag, XIX + 322 p. - foto's (zw/w), bibliografie, discografie, register.
Prijs: € 10,00


Jahrbuch für den Schwalm-Eder-Kreis 1987 / Jürgen Hasheider et al. (Red.). - Kreisausschuß des Schwalm-Eder-Kreises, 1987. - brosschiert, 194 S. - ill.
Preis: € 5,00


Het vrolijkt / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 2008. - 1e druk. - 64 p.
ISBN: 978 90 6169849 4
Prijs: € 6,00


Ford: De mensen en hun machines: Opkomst, groei en bloei van een wereldconcern / Robert Lacey. - Haarlem: Rostrum, 1987. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 703 p. - ill. zw/w.
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach: Een die de weg wijst / H. van der Linde. - Ten Have, 1985. - ingenaaid, 205 p.
Prijs: € 5,00

Prenten, gedichten & enige aantekeningen / Frans Lodewijk Pannekoek. - Baarn: Erven Thomas Rap, 1977. - halflinnen gebonden, 60 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Ergenshuizen: Een mythe / Michel van der Plas. - Den Haag : A.A.M. Stols, 1953. - 1e druk. - ingenaaid, 50 p.
Prijs: € 5,00


De rivier / Willem van Toorn. - Amsterdam: Februari Boekhandels (Linnaeus Boekhandel), 1996. - 46 p. - gelegenheidsuitgave van de Februari Boekhandels, opl.3500 ex.
Prijs: € 5,00


The Best of Warner Bros. / Thomas G. Aylesworth. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50260 0
Price: € 15,00

Hollywood goes to war / Edward F. Dolan Jr. - London: Bison Books, 1987. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 86124 229 7
Price: € 12,00

Spectrum kaasatlas / Nancy Eekhof-Stork. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - ingenaaid gebonden, 239 p. - ill.
Prijs: € 8,00


Humphrey Bogart: Kult-Star: Eine Dokumentation Wolfgang Fuchs. - Köln: Taschen Verlag, 1986. - brosch, 128 S.
ISBN: 3 8228 0032 5
Preis: € 10,00

Poëzie, wijsheid en mystiek: Wetten tegen afbakening: Alfrinklezing 2000 / C.O. Jellema, E.J. van Wolde . - Vught: Radboudstichting Bijzonderheden: 2000. - geniet papieren band, 40 p.
ISBN: 90 70515 26 1
Prijs: € 3,50


Hollywood de jaren 30 / Jack Lodge. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

The Best of MGM / Elizabeth Miles Montgomery. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50261 9
Price: € 15,00


Hollywood de jaren 40 / John Russell Taylor. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00


Hollywood de jaren 50 / Adrian Turner. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

Landschap der levenden / Bob den Uyl. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1ste druk. - garenloos, 156 p. - stukken hebben eerder in De Volkskrant gestaan
Prijs: € 5,00

Jan Pierewiet: 'n Bundel liedjes / Boy Wolsey. -
Prijs: € 5,00


Gedichten / Hans Andreus. - Amsterdam: Holland, 1961. - 2e druk. - linnen ingebonden met stofomslag, 132 p. - vochtvlek in de stofomslag echter niet in boek zelf
Prijs: € 6,00

Sambumbu 3: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 1971. - garenloos, 294 p.
Prijs: € 15,00

Sambumbu 6: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p. - enkele pagina's los gelaten
Prijs: € 12,00

Sambumbu 7: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p.
Prijs: € 15,00

Kluivenduikers doedeldans / Willem van Iependaal. - Antwerpen: 't Lichtschip', 1937. - ingenaaid gecartonneerd, 284 p. -1e druk. - Geïllustreerd met vignetten en een omslagtekening door Albert Hahn jr.. - kleine beschadiging aan de bovenkant van de rug. - neerslag van zijn ervaringen aan het Vlaamse front, een aaneenschakeling van cynische soldatengrappen en -grollen. - rare
Prijs: € 60,00

De 'Monotype' gietmachine handleiding / Monotype. - Amsterdam: The Monotype Corporation, 1960. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 309 p. - ill.
Prijs: € 25,00

Book of parts of the Monotype Keyboards (D and DD Patterns) / Monotype Corporation London. - London: Monotype Corporation. - oblong, hcloth, bds. 157 p. - Ill. in b/w. - Contains a description of the action of the machines, shows their parts in relation one with another, and gives the names and symbols of these parts
Price: € 50,00

Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren: Volksweerkunde en volksgeneeskunde volgens het kalenderjaar / Paul van Zummeren. - 1990. Gekartonneerd. Pp: 171.
ISBN: 90 7350302 1
Prijs: € 6,00


Chantons la France: (53 chansons populaires) / Paul Arma, préface de Marc Blancpain, ill. de R. Peynet. - Paris: Les Presses d'Ile-de-France, [1955]. - cartonnée, 127 p. - ill. - Met een gele (reclame-)omslag van Librairies Joseph Gibert (Paris)
Prix: € 10,00

La peau de chagrin / Honoré de Balzac. - Paris: René Rasmussen, 1947. - cartonnée, 256 p. - Texte présenté par René-Louis Doyon
Prix: € 5,00

Le 9 Thermidor / Emmanuel Berl. - Paris: Hachette, 1965. - Reliure cartonnée, 159 p. - ill. - Série: l'Histoire par l'image
Prix: € 8,00

Terugblik op de afgelegde weg J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. - ingenaaid met flappen, 31 p. - Boekvink. - vrijwel ongewijzigde tekst van een lezing, op 1 december 1953 voor de Civitas Academica te Amsterdam
Prijs: € 4,00

Madame Bovary: Moeurs de province / Gustave Flaubert. - Paris: Éditions Marcel Gasnier, 1945. - Broché, 368 p. - illustrées de quelques gravures en noir et blanc hors texte. Frontispice en noir et blanc. - Illustrations de Pierre Dehay. - Collection: "Littérature choisie".
Prix: € 6,00

Van Jan Cremer tot Herman Koch: Een literaire wandeling door Arnhem / Arnold Jansen op de Haar. - Arnhem: Bibliotheek Arnhem, 2004. - 100 p.
Prijs: € 5,00

Oeuvres en Prose / Stéphane Malarmé. - Genève: Les Trésors de la Littérature Francaise, 1986. - ingenaaid, 149 p.
Prix: € 10,00

Paris by night / Yves Salgues. Utrecht/Antwerpen: A. W. Bruna en Zoon, 1968. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - ill. van Robert Nix
Prijs: € 7,00

Les Vacances / Comtesse de Ségur (née Rostopchine). - Paris: L. Hachette et Cie, 1864. - Nouvelle Édition. - 348 p. - Illustrées de 40 Vignettes par Bertall
Prix: € 8,00


Over idealisme: Een narede tot de grondslagen eener nieuwe poëzie / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1916. - ingenaaid papieren omslag, 30 p. - Lezing gehouden in Groningen op 26 november 1915
Prijs: € 6,50

Voltaire et son temps: Études sur le dix-huitième siècle / L. -F. Bungerer. - Paris: Joël Cherbuliez, 1851. - halflinnen gebonden, (VIII) 332, (II) 346 pp. - 2 delen in 1 band.
Prix: € 15,00

A Japanese Mirror: Heroes and Villains of Japanese Culture / Ian Buruma. - London: Phoenix, 2001. - paperback, 242 p. - b&w plates
Price: € 4,50

The last Romantics / Graham Hough. - London/New York: Methuen/Barnes & Noble (University Paperbacks), 1961. - paperback, 284 p.
Price: € 7,00

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden: gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966 / H.A. Höweler et al. - Leiden: E.J. Brill, 1966. - linnen ingebonden, 229 p.
Prijs: € 10,00

World Press Photo 2002 / Kari Lundelin (eindred.). - Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002. - ingenaaid, 151 p.
ISBN: 90 12 09484 4
Prijs: € 10,00

Remember Elvis: "Zij noemden hem de king" / Mike E. Rodgers. - [Almere]: Almere Projects, 1977. - garenloos, 96 p. - Met o.a. het verhaal over zijn laatste dagen inclusief fotoreporage van de begrafenis en vele kleurenfoto's. - Hitkrant special
ISBN: 90 70205 01 7
Prijs: € 10,00

De Torenbouw van het Vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia: Uitgegeven naar het handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden / Simon Stijl, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards. - Zutphen: W.J. Thieme, [1974]. - ingenaaid, 71 p. - Pantheon-reeks; 211)
Prijs: € 14,50

Het aanzien van een millennium: Kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000 / Willem Velema (sam.). Utrecht: Het Spectrum, 1999. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. 310 p.
Prijs: € 10,00La grande meute / Paul Vialar. - Paris: Librairie Arthème Fayard, 1951. - relié, 191 p. - jaquette illustrée en couleurs. - Le Livre Demain, nouvelle série
Prix: € 4,00

Das Drama des Expressionismus: Kommentar zu einer Epoche / Annalisa Viviani. - München: Winkler, 1970. - 2. bibliographisch erweiterte Auflage. - kartoniert, 191 S.
Preis: € 4,00


Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues / Inigo Bocken. - in Philosophisches Jahrbuch (1998), 241-266 S. - Sonderdruck. - Bleistift
Preis: € 3,00

Groote denkers: Leibniz / Julius de Boer. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, z.j. - geniet, papieren omslag, 48 p. - Derde Serie no.5. - ex biblioteca Seminarie Warmond
Prijs: € 4,00

Het natuurrecht: Verslag van de zesde algemeene vergadering der Vereeninging voor Thomistische Wijsbegeerte: Bijlage van "Studia Catholica" / N.N. - Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 86 p.
Prijs: € 7,00

Met twee potten pindakaas naar Moskou / Karel van het Reve. - Amsterdam: G. A. van Oorschot 1992. - 5e druk. - ingenaaid, 142 p.
Prijs: € 6,00

Siècles de Louis XIV et de Louis XV: tome premier, tome deuxième, tome troisième / Voltaire. - Paris: Fortin, Masson et Cie, [1840?]. - 1 vol., tome 1 213, II p., tome 2 241, II p., tome 3 195, II p.
Prix: € 100,00

Beloonde moed / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 152 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.1
Prijs: € 3,00

De Bokkenrijders / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 3e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 112 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.4
Prijs: € 3,00

Het grote avontuur / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 108 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.3
Prijs: € 3,00

Een prop is minder dan niets / Bernlef, Siet Zuyderland (tek.). - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - Slib-reeks nr. 4. - 2e druk. - Geniet, met omslag, 20 p. -
ISBN: 90 6354 005 1
Prijs: € 4,00

De mooiste van Pablo Neruda / Koen Stassijns, Ivo van Strijtem (sam.). - Tielt/Amsterdam: Lannoo/Atlas, 2004. - 4e druk. - ingenaaid gebonden, leeslint, 159 p. -
Prijs: € 7,00

Goed kamp / Jan Stoovelaar, Bab van der Weyde. - ['s-Gravenhage]: Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., 1952. - ingenaaid halflinnen, 208 p. - Ill.: Jan W. Wunderink
Prijs: € 7,00

Biographie Médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée [2 Vols. compl.] / A.L.J. Bayle & A.J. Thillaye. - Amsterdam: B.M. Israël, 1967. - ingenaaid rood linnen gebonden, Vol. I: iv, 560 p. Vol. II: iv, 960 p. - facsimile 1855 uitgave
Prix: € 50,00

Hippocrates op Heyendael: Ontstaan en ontplooing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen (1951 - 2001) / Jan Brabers. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2009. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 978 90 5625285 4
Prijs: € 20,00

Hervonden herinneringen en andere misverstanden / H.F.M. Crombag, H.L.G.J. Merckelbach. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1996. - garenloos, 334 p. -
ISBN: 90 254 0679 3
Prijs: € 10,00

Het menschelijke beeld van Willem Kloos / Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Julius de Boer (eindredactie). - Lochem: De Tijdstroom, z.j.[1947]. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 200 p. - In de reeks: Nederlandsche Monographieën 7
Prijs: € 10,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 4|5 augustus/september 1971: In memoriam S. Vestdijk 1898-1971 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 oktober 1971: Hans Warren Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 januari 1972: Paul Léautaud 1872-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 11 maart 1972: L.P. Boon 1912-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 21 nr. 12 april 1973: A. Roland Holst 1888-1973 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00Beethoven: His life and times / Ates Orga. - Tunbridge Wells, Kent: Midas Books, 1978. - first ed. - hard back, 176 p.
ISBN: 0 85936 082 2
Price: € 8,00

St. Michael Caerhayes: The history of a Cornish parish / Charles F. Shepherd. - Cardiff: Priory Press The Friary, 1947. - geniet, 18 p. - plates
Price: € 3,00

Gravin Kitty / Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. - Rotterdam: D. Bolle, z.j. - 1e dr. - ingenaaid gebonden, 252 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Mariken van Nieumeghen: Citaten uit het middeleeuws mirakelspel ± 1515 / Chris Geijsberts (ill.). - Nijmegen : Dekker van de Vegt, 1991. - ingenaaid , 44 p. - Uitg. t.g.v. de jaarwisseling 1991-1992
ISBN: 90 73271 03 7
Prijs: € 8,00

Voor liefjes en hartediefjes: Keur van nieuwe vertellingen voor jongens en meisjes / F.H. van Leent. - Tiel: H.C.A. Campagne, z.j. - ingenaaid gebonden, ? p.
Prijs: € 10,00

Fragmenten uit een dagboek: Werkreis Indonesië 1982 / Gerrit van der Ven. - Middelburg: Zeeuws Kunstenraarscentrum, - 1ste druk. - geniet, z.p. - Slib-reeks nr. 24 - ill.
Prijs: € 5,00


Gesammelte Werke: In zwölf Bände: I. Gedichte, Frühe Prosa, Peter Camenzind, II. Unterm Rad. Diesseits, III. Gertrud. Kleine Welt, IV. Rosshalde, Fabulierbuch, Knulp, VI. Märchen, Wanderung, Bilderbuch. Traumfährte, X. Gedänkblätter, Betrachtungen, XI. Schriften zur Literatur I, XII. Schriften zur Literatur II / Herman Hesse. - Frankfurt: Suhrkamp, 1976. - Obr., 461, 465, 614, 525, 471, 588, 372, 624 S.
Preis: € 35,00


The Noir Style / Alain Silver, James Ursini. - Cologne: Könemann, 2000. - Cloth, dust jacket, 248 p. - 172 duotone photographs. Additional material by Robert Porfirio and Linda Brookover
Price: € 25,00Terugblik op de afgelegde weg / J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. ingenaaid gebrocheerd met flappen, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Nijhoff, de levensreiziger: Een schets van zijn dichterschap / Anthonie Donker. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - Ingenaaid met flappen, 51 p. - In de serie: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Jan des Bouvrie / Mabel van den Dungen. - Hapert/Eindhoven: Kempen Pers, 1992. - 1e druk. - Rood suède gebonden met doorzichtig stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 15,00

De bisschop van Den Haag / Adriaan van Leent. - Amsterdam: Em. Querido, 1971. - garenloos, 191 p.
ISBN: 90 214 1093 1
Prijs: € 4,50

Oedipus als Freud / Harry Mulisch. - Rotterdam: Lemniscaat, 1988. - 1e druk. - geniet, 27 p. - Lezing in boekhandel Broese Kemink Utrecht.
Prijs: € 15,00

Gedichten: 'n keur uit sy gedigte / Dirk Opperman. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960. - linnen gebonden, 192 p.
Prijs: € 15,00

Geslacht en karakter: Een principieel onderzoek/ Otto Weininger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - linnen gebonden met stofomslag, 569 p. - Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G. Dischner en R. Calasso. - In de reeks: Synopsis
Prijs: € 25,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V., 1965. - 9e druk. - linnen gebonden, 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Enkele jaarwisselingsgeschenken van de Crawford Deuren ("De ... Deur") en de Katholieke Universiteit Nijmegen, zie pagina Bijzondere boeken


Nachtmuziek of de geschiedenissen van Florian: Ter nagedachtenis aan Marius Flothuis (1914-2001) / Etty Mulder. - Nijmegen: Nijmegen University Press/St. Kunstenaarsverzet 1942-1945, 2003. - cahiersteek, 28 p.
Prijs: € 7,00


Marius Flothuis: Mijlpalen en Keerpunten in de muziek van de twintigste eeuw / Etty Mulder & Lucie Flothuis (red.). - Nijmegen: Nijmegen University Press/Stichting Kunstenaarsverzet, 2003. - ingenaaid, 59 p.
Prijs: € 8,00Le livre d'or de Georges Brassens / Georges Brassens. - Paris: Société Nouvelle Des Editions Musicales TUTTI, s.a. - 30 chansons paroles et musiques
Prix: € 15,00

The economics of John Maynard Keynes: The theory of a monetary economy / Dudley Dillard. - London: Crosby Lockwood, 1954. - bound in blue cloth with dustwrapper, xv + 364 p. - bibliography of J.M. Keynes writings
Price: € 10,00

Wij blijven boeren / Nico Hylkema, Fonger de Vlas. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2009. ingenaaid, 117 p.
ISBN: 90 330 0688 3
Prijs: € 8,00

NRC Handelsblad 1970|1980: Een bloemlezing uit de eerste 10 jaar / Max van Rooy (sam.). - Rotterdam: NRC Handelsblad, 1980. - linnen gebonden, 352p.
Prijs: € 8,00Verwondering: Wetenschap in Nederland / Marcel Senten (sam.). - Amsterdam: Boom, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 217 p. - Ills. - Uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.
ISBN: 90 8506 352 3
Prijs: € 8,00Willem Frederik Hermans: Boekenweek 1993 / Frans A. Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, G.A. van Oorschot. 1993, 1e dr. - geniet, 24 p. - foto's: W. F. & R. Hermans, Rona, Stutvoet, Mechanicus en Rektenwald. - Brochure t.g.v. boekenweek 1993
Prijs: € 5,00

De reis om de wereld in 80 dagen / Jules Verne. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - ingenaaid gebonden met goudopdruk, 258 p. - jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Jules Verne met het bandontwerp en de gravures uit de oorspronkelijke editie van Jules Hetzel
Prijs: € 7,00

Medicinal plants of Nigeria / R.C. Agoha. - Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Naturwetenschappen, Nijmegen, The Netherlands, 1974. - ill.
Price: € 10,00Mijnheer Gezelle: biografie van een priester-dichter (1830-1899) / Michel van der Plas. - Tielt: Lannoo/Anthos, 1990. - linnen gebonden met stofomslag, 1990. - 608 p. - ill. - los enkele krantenartikelen, boekbesprekingen
ISBN: 90 6074636 8
Prijs: € 15,00100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen: Een kleurrijk leven in de kunst / D. van Vlaardingen, R. Ritman Bakker. - Maartensdijk: Galerie Van Vlaardingen, 2008. -, 98 p.
ISBN: 978 90 9022599 9
Prijs: € 10,00


Heimat Hotel: Breda Photo 2008 / . - Breda: Stichting Breda Photo, 2008. - ingenaaid gebonden, z.p. - ill. foto's. - catalogus, Engels- en Nederlandstalig. - Foto's en biografieën van 36 nationale en internationale fotografen
ISBN: 90 809776 4 8
Prijs: € 20,00


L'Imprimerie et la Librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime 1700 - 1789 / Madeleine Ventre. - Paris/La Haye: Mouton & Co., 1958. - broché, xi + 288 p. - dans la série: Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIème Section. Livres et Sociétés, études et mémoires pour servir à l'histoire de la civilisation du livre, vol. I
Prix: € 20,00

Twente: Mens en landschap / Willem Wilmink (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: Waanders, 1994. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. -
Prijs: € 15,00 (nieuw, nog in plastic)

Het derde oor: Gesprekken van een vader met zijn gestorven zoon / [Michel] Belline. - Deventer: Ankh-Hermes, 1975. - garenloos gebonden met stofomslag - 155 p. - Met een 'in memoriam Michel Belline' van Ernst Jünger en een voorwoord van Gabriel Marcel.
ISBN: 90 202 4828 6
Prijs: € 5,00

Oostzaan in oude ansichten: Deel 1 / J. de Boer. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartoneerd, 38 p.
Prijs: € 5,00

Over het geluk / Epicurus, vertaald en toegelicht door Hans Warren en Mario Molegraaf. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - garenloos, 40 p. - tweetalig
Prijs: € 3,50

'Vaderlandsch trots': De negentiende eeuw / Maartje de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p.
ISBN: 90 5897 253 4
Prijs: € 4,50

In het spoor van seksuele differentie / Rina Van der Haegen. - Nijmegen: SUN, 1989. - ingenaaid, 232 p.
ISBN: 90 6168 302 5
Prijs: € 8,00

Lof der luiheid: Wenken voor de beoefenaar / Tom Hodgkinson. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - Garenloos, 312 p.
ISBN: 90 234 1638 4
Prijs: € 5,00

In het land van de Bergse Maas / Rien Snijders. - Zutphen: Terra, [1983]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 132 p. - ill.
ISBN: 90 6255 126 2
Prijs: € 8,00

Gijzelaars in Congo: Overzicht van de dramatische gebeurtenissen in het missiegebied Isangi tijdens de Congoleese rebellie: 4 augustus 1964 - 27 februari 1965 / . - Tilburg: Henri Bergmans, 1966. - ingenaaid, 332 p
Prijs: € 8,00

De wijsheid van zen: Vrijheid van de geest / Tsai Chih Cheng. - Den Haag: East West Publications, 1996. - garenloos, 151 p.
Prijs: € 5,00

Kruising: De geschiedenis van pont en brug / M.J. Ververs. - 84 p.
isbn 90 288 1431 0
Overspanning: De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen / Gerard Haverkamp. - 84 p.
isbn 90 288 1432 9
Pijlers: Bestuurders over de brug bij Vianen / Jos Steehouder. - 82 p.
isbn 90 288 1433 7
Herrie bij de brug: Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen / Frank Herzen. - 84 p.
isbn 90 288 1434 5
Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - ingenaaid gebonden, set van vier boeken in cassette
ISBN: 90 288 1529 5
Prijs: € 25,00

Sterk Water: Anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / Geert B. Vinke (red.). - Rijswijk: Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland, 1999. - ingenaaid gecartonneerd, 152 p. - ill. foto's. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VWN (1899-1999)
Prijs: € 7,00

't is niet wat er staat: Betrekkelijkheid van de dingen is onderdeel van het leven; mysterie zo mogelijk nog meer / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2004]. - ingenaaid, 135 p. - ill. - genummerde oplage: 61/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

De ganzen weten d'r van / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, z.j. - ingenaaid, 300 p. - genummerde oplage: 12/116 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 15,00

Praatjesmakers, geloof ze niet / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2001]. - ingenaaid, 120 p. - genummerde oplage: 60/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

Eenden aan exotische kusten / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2007]. - geniet, 36 p. - ill. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 4,00


Jerusalem architecture periods and styles: The jewish quarters and public buildings outside the old city walls 1860-1914 / D. Kroyanker. - Jerusalem: The Dominio Press Ltd., 1983. - Cardboards with dustjacket, 352 p. - ills
Price: € 25,00

Architecture in Lebanon. The Lebanese house during the 18th and the 19th centuries / Friedrich Ragette. - Beirut: ?, 19?. 214 p.
Price: € 45,00De Veerallee: Een rondgang door de wijk en de tijd / Wim Coster, Jan de Jong. - Zwolle: Waanders, 2004. - halflinnen ingenaaid gebonden, 108 p. - ill.
ISBN: 90 400 9028 9
Prijs: € 10,00 nieuw

Zuiverende kroniek: Essays / S. Vestdijk. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - 1e druk. - VIII + 223 p., Lichtbruin linnen ingebonden, 223 p. - In de serie: Peiling en Perspectief: Een reeks essays en studiën VI, echter zonder het monogram van deze serie op het voorplat. Op het voorblad auteursnaam en titel.
Prijs: € 15,00

De oubliette: Novelle / S. Vestdijk. - Amsterdam: De Spieghel, (1933). 1e druk. - ingenaaid, papierenomslag, 50 p. - De Vrije Bladen, jrg. 10, schrift 11. - Randen en rug beschadigd. roest
Prijs: € 10,00

Innen und Aussen: Die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur / Pieter Dijkema. - Hilversum: G. van Saane 'Lectura Architectonica', 1960. - brosschiert, 243 p. - Ill. - Proefschrift met stellingen, Dissertation
Preis: € 15,00

Exkursionen zum 43. Deutschen Geographentag Mannheim 1981: Mannheimer Geographische Arbeiten Heft 9 / Ingrid Dörrer et al. (Hrsg.). - Geographischen Institut Universität Mannheim, 1981. - 236 S. Abb.
Preis: € 8,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek, 1965. - 9e herziene druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, , 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte / J.J. Poortman. - Amsterdam, Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1948. - gecartonneerd met stofomslag, 404 p.
Prijs: € 10,00

Ein Architekt geht über Feld: Betrachtungen zur Baugestaltung / Walter Schmidt. - Ravensburg: Otto Maier [1947]. Kartonniert, 131 S.
Preis: € 15,00

The absence of God: Exploring the Christian tradition in a situation of mourning / Piet Zuidgeest. - Leiden: Brill, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p. - In de reeks: Emperical Studies in Theology, Vol. VI
ISBN: 90 04 12057 2
Prijs: € 10,00

De regionale functie van de Katholieke Universiteit Nijmegen / J. Buursink, P. Vaessen. - Nijmegen: Leerstoelgroep Sociale Geografie, [2003]. - garenloos, 147 p.
ISBN: 90 807889 1 0
Prijs: € 7,00

Mercedes: Wie der Name entstand / Daimler Benz AG (Hrsg.). - Stuttgart: Daimler Benz AG, 1985. - 3. Auflage
Preis: € 8,00Heimwee naar de camino: Pelgrimspad naar Santiago de Compostela / Gerarda Damad-Dekker. - Breda: Van Ierland, 2009. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, z.p. - ill., foto's
ISBN: 90 78071 83 9
Prijs: € 18,00 Als nieuw!

... een steen is een steen is een stad ....: De geschiedenis van Bredero / Max Dendermonde. - Utrecht, z.j.
Prijs: € 7,00

Typisch Frysk / Frysk Keunstners Inisjatyf. - Koudum: Frysk Keunstners Inisjatyf, [2000]. - ingenaaid, 187 p. - ill. - uitgave in het kader van "Simmer 2000"
Prijs: € 7,00

Werken aan zekerheid: Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis / B.P.A. Gales. - 's-Gravenhage: AEGON Verzekeringen, 1986. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 367 p. - ill., met aanbiedingsbrief
Prijs: € 10,00

100 Jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen: In woord en beeld: 1886-1986 / Meinart Heikens et al. - Groningen: Harddraverij- en renvereniging Groningen, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 143 p.
Prijs: € 10,00

'Over rozen': Het Rozenproject / Jan Langereis (sam.). - Baarlo: IAC De Raay, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 160 p. - Ill.: Richard Smeets. - Gedenkboek: Een bloemlezing 'over rozen', uitgegeven ter gelegenheid van de in gebruikname van de nieuwe rozenkas van Steenks Rosen BV te Baarlo.
ISBN: 90 76735 01 8
Prijs: € 15,00 Als nieuw!
Een door de kunstenaar Richard Smeets handgeschreven opdracht en gesigneerd exemplaar:
Prijs: € 25,00 ook als nieuw!

Van dorp naar regio: Voorgeschiedenis en ontstaan van Rabobank Maashorst / W.J. Moorman, R.P.W.J.M. van der Heijden. - Horst: Rabobank Maashorst, 1998. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 189 p. - Ill.
Prijs: € 10,00

Wyndruifkultivars in Suid-Afrika / C.J. Orffer (red.). - Kaapstad & Pretoria: Human & Rousseau, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 111 p.
Prijs: € 6,00

Het Dilbert principe: Vergaderingen, chefs, managementcuriosa en andere rariteiten op kantoor / Scott Adams. - Tielt: Lannoo, Van Holkema & Warendorf, 1997. 332 p.
ISBN: 90 269 6775 6
Prijs: € 6,00

Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis / H. Veenstra. - 's-Gravenhage: Erven A. de Jager, 1921. - 4e, herziene druk. - halflinnen gebonden, VIII + 123 p.
Prijs: € 10,00

De Lust tot Lezen: Nederlandse dichteressen en het literaire systeem / Maaike Meijer. - Amsterdam: Sara / Van Gennep, 1988. - garenloos, 464 p. - ook als proefschrift verschenen
Prijs: € 15,00

Gitaarfantasieën / Hendrik de Vries. - Arnhem: van Loghum Slaterus, 1955. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 46 p.
Prijs: € 7,00

Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan / J.F. Agema et al.. - Delft: Delftse Universitaire Pers, 1985. - garenloos, 110 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Een Hollandse familie in zonnig Zuid-Afrika / H. Bloem. - Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949. ingenaaid gebonden, 199 p. - zw/w foto's
Prijs: € 10,00

Zoeken naar een 'heilstaat': Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat / J.R.M. van den Brink. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1984. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 634 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Ingmar Bergman zoekt de sleutel / Jos Burvenich. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1960. - 1e druk. - ingenaaide pocket, 136 p. - ill. - Humanitas-boekje nr. 27, nr 6 in de serie 'Idolen en Symbolen'
Prijs: € 4,00

Het gelaat en het onzichtbare bij Emanuel Levinas / Thijs Johannes de Jong. - Nijmegen: Eigenbeheer, 1975. - garenloos, 268 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 10,00

De moeilijke waarheid: Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen / K. -W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1992. - garenloos, 128 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 80, aflevering 3
Prijs: € 4,00

De strijd om het Heilige Graf: Waarheid en legende van de Kruistochten / Rudolf Pörtner. - Amsterdam/Brussel: De Boekerij, 1978. - garenloos gebonden met stofomslag, 453 p.
Prijs: € 7,00

Sorry, Partner!: 120 Everyday hands that have been mis-bid, mis-played or mis-defended, explained in detail with expert advice / Paul Stern, A.J. Smith. - london, Faber and Faber, 1945. - third imp. - cloth. 141 p. - ill.
Price: € 4,00


Radioreportage Ajax-Inter: Ajax - Inter 2 - 0 / Ajax. - CNR, 1972. - LP. - CNR 385.152. - kant 1: De radioreportage van de Europacupfinale Ajax-Inter Milaan, kant 2: liederen van o.a. Willy Alberti
Prijs: € 10,00

Om de waarheid te zeggen: Over filosofie en literatuur / Koen Boey, Chris Bremmers, Paul Sars en Paul van Tongeren (red.). - Kampen: Kok Agora, 1992. - ingenaaid, 257 p. - Opstellen aangeboden aan Ad Peperzak
Prijs: € 8,50


Augustinus von Hippo: Eine Biographie / Peter Brown. - Leipzig: St. Benno-Verlag, [1972]. - Leinen mit Umschlag, 500 S. - Abb., mit ausklappbarer Karte
Preis: € 15,00


Hoezo jeugdsentiment?... / Neerlands hoop in bange dagen. - Heemstede: EMI, 1976. - EMI 5c064-25445. - LP
Prijs: € 10,00


Altijd zoemt de spintol: Een bedrijfshistorische mijmering / Nel van Dam. - Eindhoven: Philips, 1961. - 1e druk, ingenaaid, gecartonneerd, 21 p. - ill.
Prijs: € 6,00

Anton van Duinkerken: Een veelomvattend mens / Mariëlle Polman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 186 p. - Ill.
ISBN: 978 90 7064170 2
Prijs: € 8,00

Van de prins geen kwaad: Prins Hendrik & andere dossiers van Oranje / Hugo Arlman, Gerard Mulder. - Amsterdam: Sijthoff, 1988. - 4e druk. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 5,00

Etstoel Anloo toe St. Magnus / L.M.A. Stumpel et al. - Anloo: [Stichting Etstoel Anloo], 1987. - linnen gebonden, 112 p. + erratumblad. - Oplage: 1000 genummerde exemplaren waarvan nr.1 in handen is van H.M. Koningin Beatrix, . Dit is nummer 132
Prijs: € 15,00

Amsterdam beeld van een haven 1870/1940 / Evert Werkman, Hylke van der Harst. - Bussum: De Boer Maritiem, 1974. - 1e druk. - linnen met stofomslag, 143 p.
ISBN: 90 228 1919 1
Prijs: € 8,00

Aalsmeer bloemendorp Holland: Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Coöperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling / Aalsmeer. - Aalsmeer, [1952]. - ringband. - tekst in nederlands, english, francais und deutsch
Prijs: € 10,00

C.A.V. 1912 - 1962: 50 jaar Centrale Aalsmeerse Veiling: Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Coöperatieve Vereniging Centrale Aalsmeerse Veiling G.A. 10 januari 1962 / N.J. Bekker, A. van Es, et al. (red.). - Aalsmeer, [1962]. - linnen ingebonden, 356 p.
Prijs: € 25,00


Zes Nederlandse kerken / D.J. van Amstel (red.). - Amsterdam: Houtvoorlichtingsinstituut, 1964. - 1e druk. - [36] p. - foto's, schetsen, plattegronden. - Paaskerk Amstelveen, Mariakerk Zevenaar, Thomaskerk Zeist, Mariakerk Volendam, Adventkerk Amersfoort en St. Jozefkerk Brunssum. - Vormgeving Wim Crouwel
Prijs: € 7,00

Bauhaus: Volledige teksten van de Bauhaus-expositie Bouwcentrum Rotterdam 1980 / Bauhaus. - Rotterdam. - 27 p.
Prijs: € 4,50


Wat mij betreft: Memoires van Corry Brokken / Corry Brokken. - Amsterdam/Antwerpen: Archipel, 2000. - garenloos, 262 p.
ISBN: 90 2950359 9
Prijs: € 5,50


Le Corbusier's Wohneinheit "Typ Berlin": Die Wohneinheit am Heilsberger Dreieck / Le Corbusier. - Berlin: 1958. - 1e druck, 74 S. - Abb.
Preis: € 50,00

Religieuze poëzie: Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden / Dirk Coster, Anton Deering. - Lochem: De Tijdstroom, 1949. - linnen gebonden, 241 p.
Prijs: € 5,00

Hans Memling / Max J. Friedländer. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 60 p. - 57 afb. - Palet serie
Prijs: € 6,00

De tocht naar Ithaka: Beschouwingen over politiek en cultuur / Arthur Lehning. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - garenloos, 271 p.
ISBN: 90 290 6581 8
Prijs: € 6,00


Mijn papieren camera: Draaiboek van een leven / Gerard Rutten. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1976. - ingenaaid gebonden, 336 p. - Ill., foto's. - Herinneringen van filmer/cineast Gerard Rutten o.a. Koningin Wilhelmina begleidend bij haar terugkeer, vredesondertekening in Wageningen met Prins Bernhard, Willem Parel (Wim Sonneveld)
Prijs: € 8,00

Onder wiegende sterren: Logboek van een vrouw / Jeanne van Schaik-Willing. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 108 p. - omslag en ill. H. Berserik
Prijs: € 10,00


Interbau Berlin 1957: Amtlicher Katalog der Internationalen Bauausstellung Berlin / Interbau Berlin. - Darmstadt: 1957. - 259 p. Ill.
Preis: € 25,00

Reidansen: Eerste bundel / W. Brom-Struick. Rotterdam: W.L. & J. Brusse,1932. - 6e druk. - ingenaaid, 80 p. - ill.: Pol Dom, foto's.
Prijs: € 7,00


Over wegen: Een serie bespiegelingen over de weg, uitggeven bij het 25-jarig bestaan van de Stichtig Bevordering Wegenbouw / J.P.H. AUSSEMS, e.a. - z.p.: Stichting Bevordering Wegenbouw, z.j. - ingenaaid gebonden, suide band, 160 p. - ill., foto's
Prijs: € 7,00

Alfabet van het geloof / Jos Berkelmans. - Boxtel/Brugge: KBS/Tabor, 1990. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 6173 459 2
Prijs: € 4,50

Het Haagsche Binnenhof: Een nationaal monument / H.E. van Gelder. - Antwerpen: De Sikkel, 1943. - 1e druk. - ingenaaid, halflinnen, 92 p. - ill. foto's. - Maerlantbibliotheek XII
Prijs: € 7,00

Een op honderd: Over homo-erotiek en zelfverwerkelijking / Mark Gyselen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977. - ingenaaid, 190 p. - potloodonderstreping
ISBN: 90 236 5380 7
Prijs: € 3,00

Schiethak en lommelhaas: (Novelle) / Léon Gommers. - Arnhem: St. voor kunst en cultuur Gelderland, 2001. - 1e dr. - ingenaaid, 125 p. - In de reeks: Gelderse cahiers. - Opl. 600 ex.
Prijs: € 6,00

Koningin van de tedere tijden / Oscar Hijuelos. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - garenloss, 367 p.
ISBN: 90 234 7050 8
Prijs: € 5,00

Standort Holland: Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland / Aad Jongbloed. - Zutphen: Walburg Pers, 1995. - ingenaaid, 144 p.
ISBN: 90 6011 925 9
Prijs: € 6,00

Op Amsterdams peil Bas Roodnat. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1964. - ingenaaid, 78 p. - 10 zw/w pentekeningen: Peter van Straaten
Prijs: € 6,00

Lehrbuch der Anatomie des Menschen: Erster Band Allgemeine Anatomie und Bewegungsaparat / A. Benninghoff, K. Goertler. - München, Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1961. - 8. Auflage. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 535 p. - ill.
Preis: € 10,00

Muscle testing: Techniques of manual examination / Lucille Daniels, Maria Williams, Catherine Worthingham. - Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1963. - second ed. - spiraalband, 176 p. - ill.
Price: € 8,00Haerlem: Jaarboek 1951 / Haerlem jaarboek. - Haarlem: Erven F. Bohn, 1952. - Ingenaaid, 109 p. - ill.
Prijs: € 4,50

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij N.V., 1960. - 7e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 368 p.
Prijs: € 8,00

De bosheks: Gedichten Alfred Kossmann. - Amsterdam: Em. Querido, 1951. - 1e druk. - ingenaaid, 36 p. - in principe een genummerde oplage van 750 exemplaren, dit exemplaar is niet genummerd.
Prijs: € 4,00

Bekentenissen / Hans Martin. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1908. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 7,00

Physiologische brieven: In drie delen / G. van Rijnberk. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1948. - 3e herziene druk. - ingenaaid, XI + 200, IX + 263, IX + 274 p. - In de reeks: Volksuniversiteits bibliotheek (VUB, tweede reeks no.11, 12, 13)
Prijs: € 15,00

Gedichten: Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde / Alfred Rodenbach. - Amsterdam/Antwerpen: L.J.Veen/De Ned. Boekhandel, 1909. - gedecoreerd linnen, XXIV + 221 p. - met ingeplakte foto van het standbeeld van Rodenbach. - feestuitgave op last van het Rodenbach-comité uitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van 's dichters standbeeld te Roeselare 1909
Prijs: € 10,00

The peripheral nervous system / J.P. Schadé. - Amsterdam, London, New York: Elsevier Publishing Company, 1966. - hardcover with dust jacket, 230 p. - ills. by C.J. van der Grond; 3 wall-charts
Price: € 10,00


Quartett F-dur: Opus 18 No.1 / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 38 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.16
Prijs: € 3,50

Quartett B-dur: Opus 133 (Grosse Fuge) / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 33 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.98
Prijs: € 3,50

Toekomstbeelden: Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen / Visions of the future: A new Golden Age for the Low Countries / Robbert en Rudolf Das. - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 90 5121 904 0
Prijs: € 10,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - In de reeks: Top-punten. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 7,00

Spiegel van Roermond 1993: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1993. - ingenaaid, 151 p. - ill.
ISBN: 90 74602 01 0
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1994: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1994. - ingenaaid, 161 p. - ill.
ISBN: 90 74602 02 9
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1995: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1995. - ingenaaid, 138 p. - ill.
ISBN: 90 74602 03 7
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1996: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1996. - ingenaaid, 165 p. - ill.
ISBN: 90 74602 04 5
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1997: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1997. - ingenaaid, 142 p. - ill.
ISBN: 90 74602 05 3
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1998: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1998. - ingenaaid, 131 p. - ill.
ISBN: 90 74602 06 1
Prijs: € 10,00

Niet bij straf alleen: De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk / Kees Schuyt, Max Kommer (red.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. - ingenaaid, 277 p.
ISBN: 90 5356 321 0
Prijs: € 10,00


De laatste strijd / Georges Bernanos. - Den Haag: W. Gaade, 1958. - ingenaaid gecartonneerd, 70 p. - Preciosa-reeks. - vertaling: Elizabeth Zernike
Prijs: € 4,00

Onvergetelijke uren / [Aug. Rosseau]. - Amsterdam: Nationaal Arbeids Secretariaat in Nederland Syndicalistische Jeugdbeweging. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p. - ill., 2 foto-pagina's. - uiteraard met de strijdkreet: "Komt tot ons! Strijdt met ons!
Prijs: € 4,00

1572: Een opstand in Enkhuizen / Klaas Koeman. - [Enkhuizen]: Vereniging Oud Enkhuizen, 2006. - ingenaaid, 35 p. - ill. - In de reeks: Maelson-reeks, dl. 16
ISBN: 90 808904 5 6
Prijs: € 5,00

On the road to Rome: An artist's year in Italy / Marlene McLoughlin. - London: Pavilion Books, 1995. - sewn hardback, dustjacket, n.p. - ill.
ISBN: 1 85793 450 4
Prijs: € 10,00

Zwei Landschaftsdarstellungen in der Casa Sannitica in Herculaneum / E.M. Moormann. - In: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 24. Band (1991) 11-17 S. - Abb. - Sonderdruck. - Widmung und Unterschrift
Preis: € 4,00

Naar open water: De koers uit den cultuurnood / Johan W. Schotman. - Den Haag: Boucher, 1936. - ingenaaid linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 7,00

Alfabêtises: Ook wel genaamd margarinalia / Eric van der Steen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 3e druk. - Ingenaaid, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 4,50

Ploegen en zaaien: Een eeuw Haarlems Middelbaar Onderwijs / G. Wijling. - Haarlem: Tjeenk Willink, 1964. - 94 pag., ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - ill.
Prijs: € 5,00Klein gedenkboek van liefde en haat / Eddy Posthuma de Boer (foto's), Jan Blokker (tekst). - Amsterdam: Kosmos, 1980. - ingenaaid, z.p. - foto's
ISBN: 90 215 0981 4
Prijs: € 8,00

Le monde de Follain: Artistes et vestiges / Jean-Luc Dufresne, Régine Jugan. - Saint-Lô: ED. CAHIERS DE L'O.D.A.C, 1991. - Broché, 88 p. - ill. - catalogue du Musée des Beaux-arts de Saint-Lô. - CAHIERS DE L'O.D.A.C. No.14
ISBN: 2908311135
Prix: € 25,00

Die Schumannschen Klangfarbengesetze und ihre Bedeutung fur die Übertragung von Sprache und Musik / Paul Heinrich Mertens. - Frankfurt am Main: E. Bochinsky, 1975. - xii, 131 p. - Fachbuchreihe Das Musikinstrument, Bd. 30
ISBN: 3 9201 1254 7
Preis: € 35,00

Het contrapunt: Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga etc.) / Jap Vranken. - Utrecht: W. de Haan, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, geen stofomslag, xi + 217 p.
Prijs: € 12,50


40 * Ronde van Nederland / Hans Coolegem et al.(red.). - Rotterdam: St.Ronde van Nederland, 2000. - garenloos, 80 p.
Prijs: € 6,00


Dynamo Kiev: Sterven voor de eer van het vaderland / Andy Dougan. - Amsterdam: Balans, 2001. - Garenloos, 198 p. - ill.
Prijs: € 6,50

Toscaanse trubbels / Renée de Haan. - Reeuwijk: Zorge Partners Media, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 113 p.
Prijs: € 4,50

SBW 1941-2006 / J.A.M. van der Horst, W.F.F. Seignette (red.). - Fundeon: 2006. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 166 p. - ill. - 'wegenbouw'
Prijs: € 10,00

Eénmaal kindje, zul jij trots zijn: Kinderen van Verzetsdeelnemers WO II vertellen hun verhaal / Beatrice L. Jongkind (red.). - Kampen: Van Warven2004. - garenloos, 124 p. - Uitgegeven ter ere van het 15-jarig bestaan van de KvV-1940-1945
ISBN: 90 806146 2 9
Prijs: € 4,50

Sturm / Ernst Jünger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 112 p. - In de reeks: Cingel. - Omslagtekening: Jeroen Henneman
ISBN: 90 295 2457 x
Prijs: € 7,00

Mensch en wereld: Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte / Ph. Kohnstamm. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1947. - Linnen ingenaaid gebonden, 332 p.
Prijs: € 10,00Drie romans: Negentien-nu; Val, bom; Ik was geen soldaat / Gerrit Kouwenaar. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 326 p.
Prijs: € 10,00

Ter dood veroordeeld / Gerard Maas. - Amsterdam: Pegasus, 1983. - ingenaaid, 312p.
Prijs: € 7,00Le Colosse de Maroussi / Henry Miller. - Paris: Editions du Chêne, 1948. - broché, 329 pp. - In de reeks: Domaines Étrangers
Prix: € 15,00

Aan den Oedjoeng / Annie Romein-Verschoor. - Santpoort: Uitgeverij C.A. Mees, 1928. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 235 p. - ill.: W.K. de Bruin
Prijs: € 30,00

Bouwen en wonen J.J. Vriend. - Amsterdam: Moussault's Uitgeverij, 1953. - linnen ingenaaid gebonden, 184 p. - ill. - M.m.v. Mien Ruys, tuinarchitecte. Elmar Berkovich, binnenhuisarchitect. J. Jansen, adviseur verlichting. Hein Salomonson, architect
Prijs: € 10,00

De hormische psychologie van den mensch: Vergelijkend-psychologisch belicht / H. TH. van Wimersma Greidanus. - Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1946. - linnen ingenaaid gebonden, 404 p. - beschadiging aan linnen
Prijs: € 4,00

Landing op Kalabahi / Aya Zikken. - Amsterdam: Atlas, 1997. - 2e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 255 p.
ISBN: 90 254 2181 4
Prijs: € 8,00

Rees: In alten und neuen Ansichten / Renate Bartmann (Text), Heinz-Joachim Syré (Fotografie). - Leipzig: Stadt-Bild-Verlag, 1998. - 48 S - ill.
ISBN: 3 931554 77 5
Preis: € 8,00

De Zaende: Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, 4e jaargang / J.W. Groesbeek et al. (red.). - Wormerveer: Meijer`s boek- en handelsdrukkerij, 1947. - half linnen gebonden, 408 p. ill.
Prijs: € 25,00


Op goede gronden: Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers / P. de Haan et al. - 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982 - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 237 p. - ill.
ISBN: 90 12 03771 9
Prijs: € 15,00

Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste / Henno Martin. - 1997
Preis: € 10,00Aan Chesil Beach / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie / Manteau, 2007. - 1e Ned. druk. - garenloos gebonden, linnen band, 160 p.
ISBN: 90 6169816 6
Prijs: € 8,00


Onze oorlog 10-14 mei 1940: Verzameling publicaties van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdregelingsbureau en andere artikelen, verschenen in "De Militaire Spectator" Juni 1940 - Juni 1941 / J. Moorman et al. (red.). - Den Haag: Moorman's Periodieke Pers, 1941. - half linnen gebonden, 263 p. - Foto's, ill., kaarten, documenten + 11 bijlagen en schetsen (compleet)
Prijs: € 70,00

Mooie stukken 1958-1998: Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum / Hanneke Oosterhof (red.). - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid, 95 p. - ill.
Prijs: € 7,00

Raadhuis-spreuken: Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen / H.E. Phaff. - 's-Gravenhage: St. Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1983. - ingenaaid linnen gebonden, 159 p.
ISBN: 90 322 2715 7
Prijs: € 12,00


Bewegen aan grenzen / John H. J. Wokke. - Utrecht: Bunge, 1994. - ingenaaid, 28 p. -Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het amt van hoogleraar ... aan de Universiteit Utrecht
ISBN: 90 6348 288 4
Prijs: € 3,00


Terug naar den Olympus: Over goden en helden, bij Grieken en Romeinen / Gerard van den Amstel. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, [1942]. - zwart linnen ingenaaid gebonden, VII + 206 pp. - bandversiering en ill.: J.F. Doeve
Prijs: € 8,00

The early work of Aubrey Beardsley / Aubrey Beardsley. - New York: Dover Publications. - [xii p.] + 15 p. (text), 157 plates (b/w) + 2 pl. (colour). - With a prefatory note by H. C. Marillier.
Price: € 6,00

Studies on Hysteria / Josef Breuer, Sigmund Freud. - Harmondsworth: Penguin Books, 1983. - garenloos gebrocheerd
Price: € 4,00

De geschiedenis van de brandweer in Nederland / A.C. Broeshart. - Rijswijk: Elmar, 1986. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p.
ISBN: 90 6120 561 1
Prijs: € 10,00

The Hungarian Parliament / László Csorba, József Sisa (text), Zoltán Szalay (photos). - Budapest: Katalin Asbóthné Alvinczy
ISBN: 963 336 616 X
Prijs: € 10,00

Jean Paul Marat 1943 - 1793: Gevolgd door C.L. James - Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche Revolutie / F. Domela Nieuwenhuis. - Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. - Gebonden, half kunstleer, gemarmerde platten, 175 p. - In de reeks: Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling - B. O. O. 1ste Serie No. 8. - portret van Marat
Prijs: € 10,00


La leçon de Charcot: Voyage dans une toile / Nadine Simon-Dhouailly (ed.). - Paris: Musée de l’assistance publique de Paris, 1986. - broché, 116 p. - catalogue of an exhibition at the Musée de l’assistance publique de Paris (1986): Catalogue des documents et oeuvres rassemblés dans l'exposition autour du tableau d'André Brouillet "Une leçon clinique à la Salpêtrière".
Prix: € 4,00

De Magiër: Vakblad voor de goochelkunst, 5e jaargang 1954-1955 / Goochelkunst. - Amsterdam: Mephisto-Huis, 1959-1960. - ingenaaid gebonden,
Prijs: € 15,00

In een ander licht: Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith / Kees Hakvoort, Clemens Verhoeven. - Nijmegen: Stills, 2004. - ingenaaid gebonden, 133 p. - ill.
Prijs: € 30,00

Anorexia nervosa: Een samenspel tussen leken en deskundigen. De sociale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen / E.M.W. van den Heuvel. - Tilburg: Tilburg University Press, 1998. - ingenaaid, 368 p. - proefschrift
ISBN: 90 361 9728 7
Prijs: € 10,00

Uit het archief van Arthur Lehning: Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 / Maria Hunink (red.). - Amsterdam: Van Gennep, 1984. - ingenaaid, 96 p. - Met een inleiding van Jan Rogier
Prijs: € 6,00

De aarde is 'slechts' een leerschool / Thea van Leent. - Eeserveen: Akasha, 1991. - ingenaaid, 165 p.
ISBN: 90 73798 03 5
Prijs: € 8,00

De man, die de President kende: Causerieën van den weledelen heer Lowell Schmaltz / Sinclair Lewis. - Het Nederlandsche Boekengilde, ? - ingenaaid linnen gebonden, 256 p.
Prijs: € 15,00

Signalement van het brein / Luciano Mecacci. - Meppel: Boom, 1985. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 6009 637 1
Prijs: € 4,50

De zwerver en De Hajdamak (Roover) / Leopold von Sacher Masoch. - Zandvoort: De Roode Bibliotheek, z.j. - halflinnen ingenaaid gebonden, 145 p. - Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie IX, nr. 10
Prijs: € 10,00

Art and photography / Aaron Scharf. - Harmondsworth: Penguin Books, 1986. - ingenaaid, 397 p. - B/w photo
ISBN: 0 14 013132 9
Price: € 8,00


Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der Teuten / Jacques R.W. Sinninghe. - Heerlen: Wedrego, 1978. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Het kookboek van Alice B. Toklas / Alice B. Toklas. - Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1985. - garenloos linnen gebonden, stofomslag, 290 p. - voorwoord: Doeschka Meijsing
Prijs: € 9,00?

De nachtegaal hervat zijn lied: Een studie over Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff ( 1894 - 1953) / G.W.M. van de Zande. - Eigen beheer, z.j. - ringband, 91 p. - In 2006 uitgegeven door Eburon.
Prijs: € 5,00


Het grote Anansi-boek / Johan Ferrier. - Parimaribo: VACO, 1986. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. ill.: Noni Lichtveld
ISBN: 99 914 00 28 1
Prijs: € 10,00

Jacques Le Goff erzählt die Geschichte Europas / Jacques Le Goff. - Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. - brosschiert, 104 S. - Ill.: Charley Case
ISBN: 3 89331 348 6
Preis: € 7,00

Geopereerd door de dierendokter...: En 24 ongelofelijke verhalen uit Nijmegen / Hennie de Haan. - Nijmegen: De Blik, 2003. - garenloos, 93 p. - eerder verschenen in het maandblad De Blik
ISBN: 90 77373 01 2
Prijs: € 4,00

Basta 1997: Jaarboek van de hedendaagse kunst in Nederland / Maarten Jansen, Ranti Tjan (red.). - Utrecht: Centraal Museum, 1997. - ingenaaid, 232 p. - ill.
ISBN: 907 32 855 42
Prijs: € 10,00


Een beeld van de Renaissance: De reputatiegeschiedenis van de Heilige Joris van Donatello / A.R. de Koomen. - Utrecht: Eigen beheer, 2000. - garenloos, 386 p. - ill. - proefschrift, thesis with an English summary
Prijs: € 20,00

De Rijksvoorlichtingsdienst: Geheimhouden, toedekken en openbaren / Marja Wagenaar. - [Den Haag]: Sdu Uitgevers, 1997. - ingenaaid, 531 p. [16] p. foto's.
ISBN: 90 120 8456 3
Prijs: € 10,00

De gave stad: Zoetermeer, 40 jaar lef en ambitie in architectuur / Ton van Zeijl et al. - Neede: ArtNed & Zoetermeer: Van Zijl Photodesign, 2004. - ingenaaid gebonden, 175 p. - ill.
ISBN: 90 9017639 X
Prijs: € 10,00Helmond: Van plaggenhut tot paalwoning: Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van steentijd tot heden / P. van Alphen, A. van Alphen. - 1977 Helond: Gemeentebestuur, 1977./ - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 88 p. - ill. - t.g.v. "Helmond 800"
Prijs: € 10,00

De man met de witte das: Spelen in de zandbak van de Nederlandse politiek / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1971. - 1e druk. - garenloos, 127 p. - ill.
ISBN: 90 10 00970
Prijs: € 4,00

De Kathedraal van St. Christoffel te Roermond: Een beknopte gids voor belangstellenden en bezoekers / G.W.G. van Bree (sam.). - Roermond: St. Oud-Roermond/RURA, 1981. - 1e druk. - geniet, 28 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Het stadhuis van Roermond / G.W.G. van Bree et al. - Roermond: Gemeente Roermond, 1983. - 1e druk. - geniet, 48 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Publieke gerechtigheid: Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving: Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA / CDA. - Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1990. - ingenaaid, 352 p.
ISBN: 90 313 1101 4
Prijs: € 10,00


De thuiskomst / Anna Enquist. - Amsterdam: Rubinstein. - 6 cd-luisterboek, stem: Anna Enquist
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 8,00

Het einde van het spel / Graham Greene. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1951. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - uit de reeks "Moderne Meesterwerken"
Prijs: € 5,00

'De Ruijterwaard' 1860-1982: Geschiedenis van de steenfabriek in Gameren / J.N.A. Groenendijk. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1998. - ingenaaid, 88 p. - ill.
ISBN: 90 288 1133 8
Prijs: € 10,00

De liefdesbaby / A.F.TH. van der Heijden. - Vianen: Areopagus, 2008. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 80 p. - In de reeks: Schrijvers van naam
ISBN: 90 8564 295 4
Prijs: € 6,00

Roermond: vroeger en nu / J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1968. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 104 p. - ill. - Fibula-Heemschutreeks 1
Prijs: € 8,00

Er op of er onder: Hoe de Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd: Gegevens over den bezettingstijd, het verzet en de bevrijding verameld en geordend door... / W.P. Nederkoorn, G.J.B. Stork. - Doetinchem: C. Misset, 1946. - 2e druk. - Halflinnen, 558 p. - Band verkleurd en niet meer fris
Prijs: € 20,00

De ontknoping: Heeft de stropdas nog een toekomst? / Riemer Reinsma, Herman Vuijsje. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 2001. - garenloos, 107 p. - ill.
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 4,00

Van vader op zoon: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900 - 1950 / C.F. Roosenschoon. - Den Haag: Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1950. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p. - ill.: Cas Oorthuys e.a., omslag: Cas Oorthuys
Prijs: € 10,00

Utrecht negentienhonderd jaar historie / J. van Staveren, J. Kievid. - Utrecht: De Haan, 1948. - Gecartonneerd, ill.: Dick van Luyn. - Los bijgevoegd: programmablad met feestelijkheden
Prijs: € 5,00

De levensroman van Hans Holbein de jongere / Emanuel Stickelberger. - ´s Graveland: G.W. Breughel, 1945. - halflinnen ingenaaid gebonden, 450 p. - ill. vert.: Jac. van der Ster
Prijs: € 4,50

Binnendoor & Buitenom: Kerkepaden Zieuwent / Anton Stortelder, Gerard Molleman. - Zieuwent: Stichting Kerkepaden Zieuwent / KNNV Uitgeverij, Vereniging voor Veldbiologie, 1998. - Ingenaaid gecartonneerd, 160 p. leeslint. - ill.
ISBN: 90 5011 120 3
Prijs: € 15,00

Stille getuigen...: Een fotografische tocht langs grote en kleine oorlogsmonumenten in Maasniel, Herten en Roermond / Yvonne de Vries (sam.). - Roermond: 1995. - geniet, 36 p. - ill. - uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding van Roermond op 1 maart 1995
Prijs: € 4,00


Graafschapsche geschiedenissen / Kerst Zwart. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1934. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - roest.
Prijs: € 8,00


De Pornografie / Witold Gombrowicz. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1987. - 3e druk. - ( 8) garenloos, 175 p.
ISBN: 90 253 8161 8
Prijs: € 3,50

Faras: Die Kathedrale aus dem Wüstensand / Kazimierz Michalowski, Aufnahmen von Georg Gerster. - Zürich / Köln: Benziger Verlag, 1973. - Gekürzte Sonderausgabe. - Leinen, o.Schutzums., 28 S. + 96 Taf.
Preis: € 7,00

Katholiek Tilburg in beeld / Ronald Peeters, Ed Schilders. - Tilburg: Boekhandel Gianotten, 1990. - Linnen gebonden met stofomslag, 200 p. - In de reeks: Tilburg in foto's, deel VI
ISBN: 90 71077 24 1
Prijs: € 15,00

Rolf Sackenheim: Arbeiten von 1953 - 1986 / Rolf Sackenheim, Malgorzata M. Buras (Bildzusammenstellung). - Koblenz: Mittelrheinmuseum Koblenz, 1986. - leinen, Umschlag, 83 S. - Abb.
Preis: € 10,00

Alte Möbel im Westmünsterland / Wilhelm Elling. - Vreden: Heimatverein Vreden, 1980. - garenloos, 400 p. - ill. - Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 15
Preis: € 25,00

O, toen alles nog voorbij kon gaan / Kristien Hemmerechts. - Beemster: Brokaat, 2000. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, . - Ill.: Jenna Tas. - Zilverbrokaatreeks, genummerde uitgave, 548/1200
Prijs: € 10,00

Het vieze herenboekje / Harvey Kornberg (tek.) & C. Buddingh' (tekst). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebonden met stofomslag, oblong, z.p. - ill., limericks van C. Buddingh'. 90-.
ISBN: 90 295 2709 9
Prijs: € 7,00

Italiaansch: Schidlof's taal - methode Praxis voor zelfonderricht van vreemde talen, 1000 woordensysteem / Schidlof. - Amsterdam: H. Meulenhoff, z.j. - 400 p in 10 aflevering, geniet in cassette
Prijs: € 10,00

Meisterzeichnungen: von der Welt bewundert / Ausgewählt und herausgegeben von J.E. Schuler. Text: Rolf Hänsler. - München: Schuler Verlagsgesellschaft, 1975. - leinen, 236 p.
Preis: € 10,00

Het cabaret van Kopspijkers: Kopstukken uit meer dan 100 weken nieuws / Owen Schumacher. - Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Kunst, utopie en werkelijkheid: Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel / Gerrit Steunebrink. - Tilburg: Tilburg University Press, 1991. - ingenaaid, . - Proefschrift.
Prijs: € 25,00

Het brein helder voor ogen: Rede bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de radiologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / H.O.M. Thijssen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982. - geniet, 36 p.
Prijs: € 3,00Goejanverwellesluis: Korenschoven, liedjes en gedichten / Willem Willink. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - 1e dr. - ingenaaid, 53 p. -
Prijs: € 15,00

Gender and Nation / Nira Yuval Davis. - London: Sage Publications, 1997. - Politics and Culture: A theory, culture & society series (TCS)
ISBN: 0 8039 8664 5
Price: € 10,00De hel: novelle / Boudewijn Büch. - Amsterdam: Hema, 1990. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 3,50

Kleine zielen / Kristien Hemmerechts. - Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2009. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag , 190 p. - los bijgevoegd: boekbespreking NRC
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 8,00


Breda: bijzonder normaal: Kaartenatlas O & I / G.A. Hoekveld et al.. - Breda: Gemeente Breda, 2003. - ingenaaid, 96 p. - ill. kaarten
ISBN: 90 9016876 1
Prijs: € 4,50

Reiki voor iedereen: De weldadige werking van healing en meditatie / Tanmaya Honervogt. - Vianen/Antwerpen: The house of Books, 2001. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 443 0302 3
Prijs: € 8,00

Embodying Experience: Forming a Personal Life / Stanley Keleman. - Berkeley: Center Press, 1987. -
ISBN : 0 934320 12 8
Price: € 7,00

Elektrotechnische Winkler Prins Encyclopaedie: 2 delen / A. Korevaar et al. - Amsterdam: Elsevier, 1958. - ingenaaid linnen gebonden, - 688 + 680 p. - ill.
Prijs: € 15,00

Shiatsu en stretching / Toru Namikoshi. - Deventer: Ankh-Hermes, 1996. - ingenaaid gebonden, 144 p.
ISBN: 90 202 4307 1
Prijs: € 10,00

Atlas of Human Anatomy: Descriptive and Regional: Volume I Osteology, Arthrology, Myology / M.W. Woerdeman. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1948. - 1e ed. - cloth binding, n.p. - 512 plates
Price: € 25,00


De dikke De Boer: Verzamelde verhalen van... / Herman Pieter de Boer. - Amersfoort: Novella, 1992. - garenloos, 272 p. -
ISBN: 90 6806 110 0
Prijs: € 6,00

Topeka: De gedichten van 1963 tot 1966 / J.B. Charles. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - garenloos, 61 p. - omslag Karel Beunis. - Literaire Pocket 140
Prijs: € 4,00

Christiaen van Heule: "IJsbreker langs een allermoeijelijkst vaarwater"? / G.R.W. Dibbets. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 2003. - Geniet, 42 p. - Afscheidsrede.
ISBN: 90 9017637 3
Prijs: € 4,00

Paso Doble / Megchel J. Doewina. - Amsterdam: Furie, 1988. - 2e druk. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 71035 09 3
Prijs: € 4,00

De wereld van Anne Frank - Anne Frank in the world: 1929-1945 / Anne Frank Stichting (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - ingenaaid, 144 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 351 0263 0
Prijs: € 7,00

Slag zonder einde: Verdun 1916 / Alistair Horne. - Meppel: J.A. Boom, 1965. - ingenaaid gebonden, 403 p. - foto's, uitslaande kaart
Prijs: € 17,50

Van rijm tot rap: Versjes, liedjes, gedichten / Kinderboekenweek 1998. - Amsterdam: CPNB, 1998. - CD
ISBN: 90 74336 44 2
Prijs: € 4,00

De cirkel van het leven: Herinneringen aan leven en sterven / Elisabeth Kübler-Ross. - Amsterdam: Ambo, 1999. - garenloos, 300 p.
ISBN: 90 263 1511 2
Prijs: € 4,00

Mond en kaakchirurgie in Nederland: Veertig jaar Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie, 1956-1996 / C.A. Merkx, Cl. de Groen. - Nijmegen: STI, 1996. - ingenaaid, 154 p. - ill.
ISBN: 90 6759 021 5
Prijs: € 10,00

De leerlingfilosoof / Iris Murdoch. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - garenloos, 578 p.
ISBN: 90 351 0085 9
Prijs: € 10,00


Een leven in het teken van vrede: Memoires / Koningin Noor van Jordanië. - Amsterdam: Arena 2004. - garenloos, 414 p.
Prijs: € 4,50

Paranormaal niets buitengewoons: Uitleg over paranormale verschijnselen met veel praktische oefeningen / Joke Schols, Marieke Verhaar. - Eeserveen: Akasha, 2002. - garenloos, 144 p. - ill.
ISBN: 90 73798 73 6
Prijs: € 5,00

Bob den Uyl / bijdragen van Reinold Kuipers, Max van Rooy, C. Buddingh', Jan Donkers, Wim de Vries, Louis Ferron, Bert Schierbeek, Hans Verwey, Mathieu Ficheroux, Hannie Groen, Jan Siebelink, Willem van Toorn, C. den Haan, Martin Mooij. - Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting / Sonde reeks, 1980
Prijs: € 8,00

De zevende ontmoeting / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 2001. - garenloos gebonden, 479 p.
ISBN: 90 445 0052 x
Prijs: € 8,00

Verhalen van de ziel (Soul Stories) / Gary Zukav. - Utrecht: Servire, 2002. - garenloos, 256 p.
ISBN: 90 215 9575 3
Prijs: € 6,00

Neffer Kambek: Indische Nederlanders in roerige tijden / Tjaal Aeckerlin, Rick Schoonenberg. - Amsterdam: KIT Publishers, 2005. - ingenaaid gebonden, 176 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6832 178 1)
Prijs: € 12,00

De koffer / Herman Brusselmans (scenario), Caryl Strzelecki (tek.). - Amsterdam: Prometheus, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, oblong, z.p. - ïll., stripverhaal
ISBN: 90 5333 978 7
Prijs: € 6,00

Travelling by sea in the nineteenth century: Interior design in Victorian passenger ships / Basil Greenhill, Ann Giffard. - London: Adam & Charles Black, 1972. - First Ed. - Hard cover with dustjacket, 168 p. - ill.
ISBN: 0713613025
Price: € 15,00

Nederlanders in de Grote Oorlog / Jorge Groen . - Amsterdam: Boom, 182 p. - ill. foto's Prijs: € 10,00

Het geheime leven van de stad: Zeven fotografische trajecten door Nijmegen / Ewan Lentjes (inl.). - Nijmegen: Stichting Borax Nijmegen, 1996. - ingenaaid, 80 p. - genummerde oplage 554/1000
ISBN: 90 9009545 4
Prijs: € 15,00

Eeuwelingen: Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland / Steffie van den Oord. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2005. - garenloos, 303 p.
ISBN: 90 254 2854 4
Prijs: € 7,00

Mozart en Nederland: 250 jaar na dato / Arie Peddemors, Leo Samama (red.). - Amsterdam: Joh. Enschedé, 2005. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 400 p. - ill., foto's, registers, muziekvoorbeelden en facsimiles
ISBN: 90 7002487 x
Prijs: € 25,00 (nieuw)


De blik / José Luís Peixoto. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. - garenloos, 224 p. - boek heeft de Saramago-prijs in Portugal gewonnen
ISBN: 90 2907354 7
Prijs: € 5,00

Wij herdenken, dus wij bestaan: Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering / Jos Perry. - Nijmegen: SUN, 1999. - ingenaaid, 119 p. - ill.
ISBN: 90 6168673 6
Prijs: € 5,00

Hoog spel: Het levensverhaal van componist Hans Kox / Bas van Putten. - Amsterdam: Contact, 2005. - garenloos, ill.
ISBN: 90 ?
Prijs: € 10,00

Rita Reys sings Michel Legrand / Rita Reys. - Holland: CBS, 1972. - LP, quadraphonic. - CQ 65037
Prijs: € 15,00

Macho's en princessen: Eros en joden / Mirjam Rotenstreich (red.). - Amsterdam: Vassallucci, 1996. - garenloos gebonden, 175 p. - Met bijdragen van Raoul Heertje, Rogi Wieg, e.a.
ISBN: 90 50000258
Prijs: € 7,00

Schrijverskwartet / Huug Schipper. - [Amsterdam]: Loeb, z.j. - Set van 44 kwartetkaarten in kartonnen houder. Per kaart een tekening en 4 titels van een Nederlands schrijver: Campert, Carmiggelt, Cremer, 't Hart, Hermans, Kooten, Meinkema, Mulisch, Reve, Wetering en Wolkers.
Prijs: € 8,00

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan: Theatertekst en hoorspel naar de roman van Louis Couperus / Ger Thijs, Louis Couperus. - Amsterdam, 2008. - garenloos, 125 p. - met 2 CD's.
ISBN: 90 77858349
Prijs: € 8,00

De straat waarin U woont: Oosterbeek / G.J. Brinkman. -, ill.
Prijs: € 5,00

Handboek voor de liefde: Nieuwe spirituele teksten over het wonder van de liefde van onder andere James Redfield, Deepak Chopra, Louise Hay, Marianne Williamson en vele anderen / Richard Carlson & Benjamin Shield. - Amsterdam: Forum, 1997. - garenloos gebonden met stofomslag, leeslint, 270 p. -
ISBN: 90 225 2246 6
Prijs: € 5,00

Jazz in China: En andere perikels uit de geïmproviseerde muziek / Hans Dulfer. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - garenloos, 170 p. - columns, 34 van de beste stukken eerder verschenen in bladen als Jazzwereld, Het Gewicht, Muziekkrant OOR en Haagse Post.
ISBN: 90 60197387
Prijs: € 7,00

Orbis doctus, 1500-1850: Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen / Guillaume van Gemert, Frans Korsten, Peter Rietbergen & Jan de Vet (red.). - Amsterdam & Utrecht : APA-Holland Universiteits Pers, 2005. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, xii, 400, (10) p. portret, 19 ill. - In de reeks: "Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Nieuwe Tijd, 34 / Studies Pierre Bayle Institute {SIB}, volume 34. - 18 opstellen in nederlands (9), duits (3), engels (3) en frans (3) aangeboden aan prof. dr. J. A. H. (Hans) Bots ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.
ISBN: 90 30210443
Prijs: € 35,00

Spiegels van de ziel: De mooiste verhalen van ... / Kahlil Gibran. - Utrecht: Servire, 1997. - 3e druk. - garenloos gecartonneerd, 448 p. - ill.
ISBN: 90 6325 461 X
Prijs: € 12,00

Dansen in het licht / Shirley MacLaine. - Deventer: Ankh Hermes, 1997. - 5e druk. - garenloos, 358 p.
ISBN: 90 202 8550 5
Prijs: € 3,50


Knielen op een bed violen / Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 23e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 447 p.
ISBN: 90 234 1634 1
Prijs: € 15,00


Dag van geboorte / Jan Siebelink. - in: Veertig jaar AOW / verschillende auteurs, voorwoord Bert de Vries, omslag en illustraties Peter Vos. - Amstelveen: Sociale Verzekeringsbank, 1997 - 1e dr. ingenaaid gecartonneerd, 56 p. - bijdragen van Hans Warren, Rogi Wieg, S. Carmiggelt, Mensje van Keulen, Stephan Sanders, Leo Vroman, Yvonne Keuls, Jos Brink
Prijs: € 25,00

Siebelinks bijdrage van ruim drie bladzijden blijkt een synopsis van zijn roman 'Knielen op een bed violen'. Alles staat erin: de kwekerij, de financiële neergang, het zachte turfmolm, de gieter die hij zomaar uit zijn handen laat vallen, de ambtenaren die de kwekerij komen sluiten voor bijstand, de schaamte om bij de Sociale Dienst te worden gezien, de diefstallen uit de gesloten kwekerij, tot en met de ouderwetse slijpsteen toe. Het staat er allemaal al, maar twee van de meest dramatische elementen ontbreken nog. In het verhaal in de AOW-bundel is de man van de kwekerij een buurman, niet de vader van Siebelink. En in het korte verhaal geen woord over de boetepredikers die bij de kwekerij door het gat in de heg kropen. Eén element uit het verhaal staat echter niet in de roman. De hoofdpersoon overlijdt op de dag dat hij 65 werd, de leeftijd die recht geeft op AOW.


Waarom ik geen bloemenmeisje werd / Renate Stoute. - Haarlem: Gottmer, 1998. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 87 p. In de serie: Muggenreeks: [wat schrijvers met Haarlem hebben]
ISBN: 90 257 2982 0
Prijs: € 7,00

Onbekende jaren 1925-1950: "De Nazorg", DCW-bedrijven Enschede / Jan de Vries. - Enschede: DCW-bedrijven, 1997. - ingenaaid gecartonneerd, 57 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Vromans toekomst / Leon de Winter. - Amsterdam: LookaBook, 2001. - 1e druk. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, 40 p. - gelimiteerde oplage, in de literaire serie van ABN AMRO over het thema bedrijfsopvolging.
ISBN: 90 75818 17 3
Prijs: € 10,00


Duinbeelden: Buitenland of Kennemerland / André Bijl-Weisz (foto's en tekst). - Haarlem: Eigen beheer, 2005. - ingenaaid gebonden, 64 p. - ill. - kunstfotografie
Prijs: € 15,00

De spraakkunst der liefde / I. Boenin. - Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 1988. - garenloos, 1988
ISBN: 90 6143205 7
Prijs: € 5,00

Gottesfinsternis: Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie / Martin Buber. - Zürich: Manesse, 1953. - 1. Ausg. - Orig. -Linen, ohne Schutzumschlag, 162 S.
Preis: € 30,00

"I'm not mad, I just hate you!": A new understanding of mother-daughter conflict / Roni Cohen-Sandler and Michelle Silver. - New York: Viking Penguin, 1999. - 1st ed. - Hard Cover with dust jacket, 280 p.
ISBN: 0 670 88343 3
Price: € 10,00

Een kerstvertelling / Charles Dickens, vertaling: Godfried Bomans. - Amsterdam: Impressum Nederland, 1971. - garenloos, 64 p. - Getekend door H.M. Brock. - TOP-beeldserie nr 1 XII/71]
Prijs: € 3,00

Uitspraken / Desiderius Erasmus. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1969. - ingenaaid gecartonneerd, 28 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit
Prijs: € 4,50

Wijsheid uit oud Hellas I / Hellas. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1963. - ingenaaid gecartonneerd, 31 p. - omslag: J.H. Kuiper. - Een serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50


Niet schieten... we are dutch!: Ontsnapping aan de Nazi's in een watervliegtuig / Jan Hof. - Den Haag: Omniboek, z.j. - 2e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 208 p. - ill. foto's
ISBN: 90 620 7104 x
Prijs: € 4,50

Meningen / Paul Léautaud. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1961. - ingenaaid gecartonneerd, 26 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50

Eén per pagina / B. Servet (= Wim T. Schippers). - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1975. - 1e druk. - geniet, 31 + (1) p. - oplage: 1500 ex. - vlekje. - gedichten van B.S.
Prijs: € 7,00

Art Divers 2 / Tanja Smeets, Lia Hameren, Marij van Krol et al. - Nijmegen: Uitgeverij Knust, 1991
Prijs: € 15,00

Joost van den Vondel: In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink Ter herdenking van 's dichters geboortedag 17 november 1587. - Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1937. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 76 p. - Ill.
Prijs: € 5,00

Hartgespan / Victor Westhoff. - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1992. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 48 p. - ill. van de schrijver
ISBN: 90 5011 025 8
Prijs: € 10,00

De wereldoorlog / A. Zijp. - Utrecht: Joh. de Liefde, z.j. [1920]. - ingenaaid linnen met versierde band, rug en voorplat deel 2 beschadigd, 987 + ix p., 2 dln. - behandeld de gehele Eerste Wereldoorlog
Prijs: € 25,00

Italiaans schetsboek / Bertus Aafjes (tekst), Charles Eyck (tek.). - Roermond en Maaseik: J.J. Romen & zonen, 1959. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, folio, 102 p. - doorzichtig stofomslag
Prijs: € 12,00

Sporen door de sneeuw: Vijf verhalen over winterse ontmoetingen / Herman Pieter de Boer, Marjan Berk, Marion Bloem, Nilgun Yerli, Joost Zwagerman. - Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, 2000. - garenloos, 61 p.
Prijs: € 3,00

Herinneringen aan Johan de Meester / M.L. Brusse. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse N.V., 1931. - Ill. portrettekening: A. Roland Holst-De Meester
Prijs: € 5,00

In de voetsporen van Emo en Menko / A. van Deijk - Bedum: Profiel, 1993. - ingenaaid, 144 p. - ill. foto’s
Prijs: € 6,00

Ogen in de mist: Radar in woord en beeld / M.J. van Duin. - Amsterdam: J.F. Duwaer, 1954. - ingenaaid gecartonneerd, 61 p. - ill.
Prijs: € 8,00

"Dit ben ik geloof ik zélf" / Ton van Duinhoven. - Bussum: CentriPress, 1973. - garenloos gebrocheerd (met losse blz., slecht gelijmd), z.p. - foto's
ISBN: 90 305 0042 5
Prijs: € 3,00

De nieuwe gulden regel: Gemeenschap en moraal in een democratische samenleving / Amitai Etzioni. - Kampen: Ten Have, 2005. - garenloos, 384 p. - Voorwoord: Jan Peter Balkenende
ISBN: 90 259 5549 5
Prijs: € 15,00

Kanttekeningen bij Van het Reves Brieven / Kees Fens. - in: Merlyn 4/3, mei 1966, p. 227-234. - garenloos gebrocheerd
Prijs: € 3,00

Spiegel van het menselijk bedrijf / Jan Luyken jr. (= Maurits Mok). - Amsterdam: Elsevier, 1984. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 54 p.
Prijs: € 6,00

Naar een filosofie van verbondenheid / Guus Peterse (red.). Met bijdragen van Henk van Arkel, Hans Radder, e.a. - Utrecht: Aktie Strohalm, 1991. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Een man van de geest: Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen / C.E.M Struyker Boudier. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1997. - ingenaaid, 319 p.
ISBN: 90 56250167
Prijs: € 10,00

Vitipik: Of eenentwintig jaar eskimo met de eskimo's / Frans van de Velde. - Waregem: Voorposten, 1958. - ingenaaid, 157 p.
Prijs: € 3,00

The Soul of Man Under Socialism / Oscar Wilde. - New York: Oriole Chapbooks, 1977. - staples, 65 p.
Price: € 3,00

Het ontwaakte bewustzijn: De filosofie van Gurdjieff, The war against sleep / Colin Wilson. - Amsterdam: Driehoek, 1980. - ingenaaid, 104 p.
ISBN: 90 6030 2298 2
Prijs: € 6,00

Wilde rozen: Groot Gronings Lesbisch Leesboek / Dorcas, Damesschrijfbrigade. - Groningen: Xeno, 1979. - 1e druk. - garenloos, 120 p. - typoscript, 2 p. los
ISBN: 90 6208 033 2
Prijs: € 3,00

Er is alleen buitenkant: Een novelle in verzen / J.P. Guépin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1977. - 1e dr. - ingenaaid, 46 p. - Oplage: 1000 ex.
ISBN: 90 60194591
Prijs: € 6,00

Familie in verandering / Arnaud F. Marks. - Assen: Van Gorcum, 1978. - ingenaaid, 84 p. - In de reeks: Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie
Prijs: € 4,00

Gezocht verblijfplaats onbekend: Een bloemlezing uit 10 jaar moeilijk doen op de radio / Willem Te Molder. - Oosterbeek: Kontrast, 1996. - ingenaaid, 176 p. ill. - Willem Te Molder was medewerker Omroep Gelderland
ISBN: 90 75665 02 4
Prijs: € 4,50

Buitenstaander: (gedichten) / A.J. Murk Popma. - Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer, 1966. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 48 p.
Prijs: € 4,50Merg en been: Polemische overwegingen over intimiteit / Cornelis Verhoeven. - Baarn: Ambo, 1981. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 26305176
Prijs: € 4,00

Zeehond graag / Marjolein Vos. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - 3e druk. - ingenaaid, 43 p.
ISBN: 90 28209395
Prijs: € 6,00

De twaalf kantieken der betrokkenheid / Christian-Adolphe Wauters. - Brugge: Orion - Colibrant, 1980. - 1e druk. - ingenaaid, 32 p.
Prijs: € 4,00

Collected poems of Sir Thomas Wyatt / Sir Thomas Wyatt, Kenneth Muir (ed.). - London: Routledge Kegan & Paul, 1963. - linen bound, blue cloth with gilt titles, dustjacket, xlviii + 298 p. - The Muses' Library
Price: € 10,00


Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis: (Aesthetische beschouwingen) / H.P. Berlage. - Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1934. - linnen gebonden, 228 p. + 201 afb. - In de serie: Volksuniversiteitsbibliotheek
Prijs: € 7,00

Dialekt van Kempenland: Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel I: Klank- en Vormleer / A.P. de Bont. - Assen: Van Gorcum, 1962. - linnen gebonden, 468 p. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid Deel IX. - tekeningen van J.A. Louwers. - met woordenboek van Oerle e.o.
Prijs: € 25,00

Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma Titus Brandsma. - Vaticana: Ufficio per le Cerimonie Pontificie, 1985. - garenloos, 96 p. - tekstboekje van de zaligverklaring van Titus Brandsma in de Basilica Vaticana 3 novembre 1985.
Prijs: € 5,00

Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland: Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik / C. Brouwer. - Groningen: J.B. Wolters, 1930. - OLn. 251 S. - Abb. auf Falttafeln. - Bibliothekstempeln
Preis: € 20,00

Rid en runders: En andere verzen / Charivarius. - Amsterdam: Sijthoff, 1986. - garenloos, 184 p. - Sam. Robert Zuidinga, Inl. Kees Stip
ISBN: 90 21835053
Prijs: € 5,00

Elisabeth: De tragedie van een keizerin / Egon Caesar Graaf Corti. - Bilthoven / Antwerpen: H. Nelissen / 't Groeit, z.j. - 5e druk. - Kunstleren band, 280 p. - foto's, los blad met stamboom.
Prijs: € 7,50

Verschil mag er zijn: Waarom er mannen en vrouwen zijn / Martine F. Delfos. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - garenloos, 366 p.
ISBN: 90 351 3311 2
Prijs: € 10,00

Het hart zit links: En andere medische misvattingen / H. van Maanen et al.. - Amsterdam/Overveen, Boom/ Belvedere, 1993. - ingenaaid, 151 p.
Prijs: € 6,00

Feldforschung: Erzählungen / Thomas Meinecke. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2006. - OKart. 143 S. - Sonderausgabe der Edition Suhrkamp für das Museum Ludwig, Köln.
Preis: € 3,00

Het leven van een groot zondaar: Een Dostoievsky-roman / Alja Rachmanowa. - Bilthoven: H. Nelissen, z.j. - 4e druk. - Kunstleren band, 1228 p. - Vert.: F.A. Brunklaus (Frans van Oldenburg-Ermke)
Prijs: € 7,50

Das Leben in einem Dorf am Niederrhein: Fotodokumentation am Beispiel der Dörfer Hinsbeck und Leuth 1880 bis 1986 / Franz-Josef Weuthen. - Nettetal-Hinsbeck, 1986. - leinen eingebunden, o.S.
Preis: € 15,00


Le Fruit donné: Éphémérides de Pierre André Benoit PAB / Antoine Coron, Préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie. - Paris: Bibliothèque Nationale Paris, 1989. - broché, couverture illustrée en couleurs, 72 p. - ill.en noir et en couleurs
ISBN: 2 907791 00 1
Prix: € 25,00


Die Historie vom Twist: Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten münsterschen Kolonie im Bourtanger Moor / Horst H. Bechtluft. Meppen: Heimatverein für den Kreis Meppen, 1977. - leinen gebunden, 200 S. - Ill., Foto's
Preis: € 30,00

Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren / L.J. van der Heijden. - IJsselstein, 1936. - geniet, 24 p. - ïll.
Prijs: € 5,00

Malmbergs bibliografie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland I: Betreffende kritieken in boekvorm verschenen gedurende de periode ± 1880 - heden en betrekking hebbende op de literatuur van deze periode / K. van der Laarschot. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden met stofomslag, 386 p.
Prijs: € 8,00

Anloo in het landschap Drenthe / Hindrik Lanjouw et al. (sam.). - Anloo: Eigen beheer, 1982. - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
Prijs: € 10,00

De mooiste bijbelverhalen / Nico ter Linden. - Amsterdam: Balans, 2004. - garenloos, 456 p.
Prijs: € 4,50

De minister: Een handboek / Jo Ritzen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - garenloos, 223 p.
Prijs: € 4,50

Rufe aus dem Ghetto: Teil 1 Aus dem Abgrund: Die Stimme der Toten aus dem Ghetto zu Warschau: Gedichte von Wladyslaw Szlengel und anderen / Wladyslaw Szlengel u.a. (In deutscher Sprache nachgebildet von C.A. v. Pentz). - Wilhelmshaven: Paul Hug, 1960. - 32 S.
Preis: € 2,50

Onze Lieve Vrouw van Renkum: Het herstel van een oude devotie / M.J.H. Wolters (voorwoord) et al.. - Renkum: R.K. Kerkbestuur, 1928. - 4e druk. - Ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.
Prijs: € 7,00

De vlinder en de schildpad: Naar het einde van het millennium / Homero Aridjis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 63 p. - Lezing Studium Generale te Maastricht als eerste Dr. J. Tans-lezing. - Niet in de handel
Prijs: € 5,00De zoon van de panter / Paul Claes. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 3e druk. - garenloos, 118 p.
ISBN: 90 234 3559 1
Prijs: € 4,00


Zorgen in het Europese huis: Verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten / Godfried Engbersen et al. (red.). - Amsterdam: Boom, 1994. - ingenaaid, 266 p. - Ook als: Beleid en maatschappij; jaarboek 1992/93)
ISBN: 90 5352 091 0
Prijs: € 8,00The Good Apprentice / Iris Murdoch. - London: Chatto & Windus / The Hogarth Press, 1985. - First Ed. - hardback with dustjacket
ISBN: 0 7011 3000 8
Prijs: € 10,00


Een man wordt ouder / Italo Svevo. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - garenloos, 216 p. - In de reeks: De leesclub van NRC Handelsblad
ISBN: 90 8510 433 9
Prijs: € 4,00


Een bijzonder kind / Lieven Tavernier. - Antwerpen: Dedalus, 1992. - 1e druk. - garenloos, 76 p.
ISBN: 90 5281 052 4
Prijs: € 4,00

Zwartwild / Gijs IJlander. - Amsterdam: L.J. Veen, 1992. - 1e druk. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 254 0411 1
Prijs: € 6,00

Rook doet leven: Over het recht op een hedonistisch bestaan / Martin van Amerongen. - Amsterdam: Mets & Schilt. 2001. - 2e druk. - blauw Linnen gebonden, 80 p.
ISBN: 90 5330 324 3
Prijs: € 6,00


Bezetters & water: Een geïsoleerd gebied in oorlogstijd / A.J. Jansen. - Steengracht: Dreischor, 1988. - ingenaaid gebonden, 96 p. - ill. - Tweede wereldoorlog Goeree Overflakkee
Prijs: € 12,00


znl 2848 Tweemaal Mariënburg: Surinaams historische roman / Cynthia Mc Leod. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk. - ingenaaid, 275 p.
prijs: € 10,00

Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / Jean-Paul Sartre. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1987. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 6009 395 X
Prijs: € 6,50

Leven van de zee: De proefneming van een vrijwillig schipbreukeling / Alain Bombard. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1953. - ingenaaid linnen gebonden, 164 p.
Prijs: € 6,00

Kijk op Nijmegen / Wim Broos (tekst), Gilles van Niel (fotografie). - Amsterdam: Elsevier, 1981. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Kijk op steden: Nijmegen
Prijs: € 5,00

Stadhuis/Bibliotheek Den Haag Richard Meier & Partners Architects / Frans Hoynck van Papendrecht (eindred.). - Den Haag: Gemeente Den Haag, 1988. - Oblong. 4to. ingenaaid, 99 p. - ill. in z/w
Prijs: € 10,00

Onder zeven zeeën: Verhaal van een onderzeeboot / Jan Maas. - Amsterdam: Uitgeverij v/h C. de Boer JR, 1953. - ingenaaid, linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 5,00

Boven ons de golven / T.E. Warren & James Benson. - Den Haag: Servire, z.j. - linnen gebonden, 175 p. - geen stofomslag vandaar wat groezelig
Prijs: € 4,00
Corry Brokken en de Hi-Five introduceren de BP Super Mix song / Corry Brokken. - Amsterdam: Benzine en Petroleum Handel Maatschappij, 1962. - flexy-plaatje, 45-toeren, in hoes.
Prijs: € 5,00


Onder de rook van de mijn / Catherine Cookson. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 224 p.
Prijs: € 4,00


De sigarennijverheid in Culemborg, Mensen en fabrieken / Ad Eillebrecht, Jet Grimbergen, Peter Schipper. - Culemborg: G.J.L. Koolhof, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Souvenir de la Cote d'Emeraude: mapje van 18 resterende kaarten uit: 20 Cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Rennes: Laurent-Nel, z.j. - z/w. - Collection Loïc. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 168, 217, 319, 1803, 1257, 2084, 8, 1560, 1461, 106, 1767, 1467, 2684, 1394, 923, 2328, 3060 en 2147
Prijs: € 15,00The shock of the new / Robert Hughes. - New York: Alfred A. Knopf, A Borzoi Book, 1981. 1th U.S. ed. - linen bound with dust jacket, 423 p. - ill. (col. & b/w), biblio. index
ISBN: 0394513789
Price: € 30,00


Dit zwarte goud / Toon Kortooms. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 208 p.
Prijs: € 4,50

Port-Saïd: mapje van 10 resterende kaarten uit: 12 detachable postcards, 12 cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Paris: Lévy & Neurdein, [tussen 1920-1932]. - z/w, 1 overzichtskaart en tekstpagina. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 65, 69, 10, 23, 95, 75, 8, 77, 12 en 85 en zijn van de hand van Lucien Lévy (LL). - De kaarten zijn in deze vorm na 1920 gepubliceerd door Lévy & Neurdein reunis maar kunnen al van eerdere datum zijn aangezien de zoons Levy reeds in 1895 zijn toegetreden tot de zaak van hun vader.
Prijs: € 20,00

Midden-Europa achter de schermen: Van Habsburg naar Brussel / Renée Postma. - Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2004. - garenloos, 264 p.
ISBN: 90 446 0417 1
Prijs: € 6,00

The perfect game: The world of bowling / Herman Weiskopf. - Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1978. - hardcover with dust jacket, 256 p. - Index. - 'A Rutledge book'
ISBN: 0 13 657015 1
Price: € 8,00


Der gefesselte Prometheus / Aischylos (Herausgegeben und übersetzt von Hans Bogner). - Heidelberg: F.H. Kerle, 1949. - Leinen, 108 S. - Text zweisprachig: griechisch-deutsch
Preis: € 5,00


Das Goethehaus in Frankfurt am Main / Ernst Beutler. - Frankfurt am Main: Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethemuseum, 1964. - 7e Aufl. - 47 S.+ 2 Tafeln. Orig- Broschur.
Preis: € 5,00

Tachtigjarige historie van de Avanti-Kapel te Maastricht (1901-1981) / Paul Disch. - Maastricht: Avanti-K apel, 1981. - garenloos, 115 p. - ill.: E. Muller, foto 's. - Oplage 1000 ex.
Prijs: € 7,50

Die Kaiserliche Villa bei Piazza Armerina / Gino Vinicio Gentili. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, [1955]. - 1e Aufl. - Or. -Umschlag, 91 S. - 41 Abbildungen und 1 Tafel. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 87 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,50

Pompeii: The new excavations The "Villa Dei Misteri" - The Antiquarium / Amedeo Maiuri. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, 1955. - 7th ed. - paperbound blue wrappers, 182 p. - 18 illustrations in the text and 113 plates. - No. 3 of the series of Guide-books to the museums and monuments of Italy. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Price: € 5,00

Vom Hoftheater zum Landestheater: Die Detmolder Bühne von 1825 bis 1969 / Hans Georg Peters. Detmold: Selbstverlag Landesverband Lippe, 1972. - OLn. 352 S. - 54 sw-Abb. - Lippische Studien, Band 1
Preis: € 18,00

Der junge Schumann: Dichtungen und Briefe / Alfred Schumann (Hrsg.). - Leipzig: Insel-Verlag, 1910. - Pappband, XVI + 289 S. - Frakturschrift
Preis: € 10,00

Paestum: Die Stadt - die vorgeschichtliche Grabstätte in der Gegend Gaudo - der Heratempel an der Mündung des Sele / Pellegrino Claudio Sestieri. - Roma: La Libreria dello Stato, 1953. - 2e Aufl. - Or. -Umschlag, 68 S. - 34 Abbildungen. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 84 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,00

Gustav Mahler: [1860-1960] / Hans Christoph Worbs. - Den Haag: H.J. Dieben, [1960]. - ingenaaid gecartonneerd, met stofomslag, 90 p. + 9 p. muziekvoorbeelden
Prijs: € 4,00

Het Arnhemse Spijkerkwartier: Een opnderzoek naar de Turkse en de Koerdische drugscriminaliteit in het Arnhemse Spijkerkwartier / Yücel Yesilgöz, Hans Regterschot, Marcel Maas, Bart Lentfert, Gert Beernink. - Utrecht:/Nijverdal: Willem Pompe Instituut / IRT Noord en Oost Nederland, 1997. - garenloos, 103 p. - In de serie: IRT Noord en Oost Nederland Reeks, nr. 15
ISBN: 90 76089 02 7
Prijs: € 10,00

Leerboek voor de zwemonderwijzer: menskunde - hygiëne - EHBO / J.J. Bauer, B. Verwaal. - Amsterdam: W. Versluys, 1962. - 2e druk. - ingenaaid, 160 p. - ill. - penonderstrepingen
Prijs: € 3,00

De Europese Gemeenschap en onderwijs: Geschiedenis van de samenwerking en het communautair beleid op onderwijsgebied (1951-1996) / J. Brouwer. - Baarn: BKE, 1996. - ingenaaid gebonden, 596 p.
ISBN: 90 249 2222 4
Prijs: € 30,00

De andere organisatie...: en wat heeft de liefde er nou mee te maken? / Hans Doorewaard. - Utrecht: Lemma, 2000. - ingenaaid, 58 p. - oratie KU Nijmegen, uitgesproken op 15 september 2000
Prijs: € 4,50

Een weg gaan: Cultuurfilosofie tussen west en oost / Sander Griffioen, Govert Buijs (red.). - Budel: Damon, 2006. - garenloos, 143 p. - Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam plus 12 bijdragen van anderen. - Opdracht en signatuur van de auteur.
ISBN: 90 5573 726 7
Prijs: € 10,00

Epistemologisch relativisme: Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie / Wouter van Haaften. - Nijmegen: Eigen beheer, 1979. - Ingenaaid, 448 p. - rug verschoten. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Menno van Coehoorn 1641-1704: Vestingbouwer - belegeraar - infanterist / Joep van Hoof. - Utrecht: Matrijs, 2004. - ingenaaid gecartonneerd, 112 p. - ill.: ills.
ISBN: 90 5345 244 3
Prijs: € 12,00

Met stijl en toewijding: De pedel in de geschiedenis van de Nijmeegse universiteit. Een essay bij het afscheid van Boudewijn Bouman als pedel van de Radboud Universiteit Nijmegen / Peter Nissen. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2005. - garenloos met flappen, 35 p. - met aanbiedings- en dankbrief
ISBN: 90 78221 01 1
Prijs: € 8,00

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen: Jahrbuch 1995 / Christine Klecker, Sylvia Wagner (Red.), Sächsischen Schlösserverwaltung im Landesamt für Finanzen (Hrsg.). - Dresden, VLR, 1994. - 240 S., gr.8°. Kt.
Preis: € 8,00

English in the Netherlands: A history of foreign language teaching 1800– 1920, with a bibliography of textbooks / F.A. Wilhelm. - Utrecht: Gopher Publishers, 2005. - garenloos, 746 p. - Dissertation/Proefschrift
ISBN: 90 5179 263 8
Price: € 30,00Onderweg: Schilderijen & verhalen / Boudewijn Büch et al.. - Dommelsch Bierbrouwerij, 1992. - garenloos, 48 p. - Schilderijen en verhalen van achtereenvolgens: Jan Montyn en Boudewijn Büch, Michel van Overbeeke en Max Dendermonde, Marion Bloem en Marion Bloem, Sjoerd Bakker en Heere Heeresma, Fon Klement en Peter van Straaten, Richard Smeets en Herman Pieter de Boer, Jan Sierhuis en Remco Campert.
Prijs: € 3,00

Wegwijs in Dukenburg / Dukenburg. - Nijmegen: Bureau Voorlichting Gemeente Nijmegen, 1972. - plattegrond en tekst
Prijs: € 4,00

Een wandeling door Delftse stadsvernieuwingsgebieden: 10 jaar stadsvernieuwing 1976 – 1986 / Rob van Gool (sam.). - Delft: Projectbureau Stadsvernieuwing, gemeente Delft, 1986. - geniet, 32 p. kaart
Prijs: € 3,00

Billjee gfelligscht / Tony Haas. - Basel: Isegrim, 1985. - oblong, OKart, 85 S. - Fotogr. ill. - Über den Billeteur in den Basler Trams, Verkehrsbetrieben. Over de 'billeteur' op de tram.
ISBN: 3 906525 02 3
Preis: € 10,00

Overijssel-Route in beelden: Een wat ongewone tocht langs boekenburchten en dito heerlijkheden behorende tot de domeinen van de KCVL - Overijssel / Rein Heerink. - Borne: Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel, 1965. - garenloos, 52 p. - ill. foto's. - ill.: Mieke Timmer-Stappers, kerst-tekeningen: Jan Schoenaker. - Blz. laten los!
Prijs: € 4,00

De grensregio Rijn-Maas-noord, Die Grenzregio Rhein-Maas-nord: Deel 1 Het landschap, Heft 1 Die Landschaft / Gregor Hövelmann et al. (red.). - Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker. 1986. - geniet, 64 p. - tweetalig
ISBN: 3 7666 9520 7
Prijs/Preis: € 4,00

De stenen spreken: Het geheimschrift van de Megalieten ontcijferd / Reinoud de Jonge, Gerard IJzereef. - Utrecht: Kosmos Z&K Uitgevers , 1996. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 215 2846 0
Prijs: € 6,00

Le Fosteau à une lieue de Beaumont / Ghislaine Lemaitre, Paul Sandra. - Beaumont: Imprimerie Lebrun, 1978. - geniet, 22 p. - overdruk de la revue "La Maison d’Hier et d’Aujourd’hui". Organe de l’Association royale des demeures historiques de Belgique et de la Nederlandse Kastelenstichting, p. 4-30, n°40, décembre 1978)
Prix: € 4,00


Kreiskalender Oder-Spree 1998 / Hans-Jürgen Rach, Ertmute Tietzel (Red.). - Beeskow: Landkreis Oder-Spree, 1997. - paperback, 120 S.
Preis: € 5,00

Het huis met de dertien tempels: Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 Groningen / G.N. Schutter. - Groningen: Verzekeringmaatschappij De Auto Onderlinge, 1964. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 4,00

Gesellschaft: Transformation eines Problems / Wolfgang Zierhofer. - Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem (der Carl von Ossietzky Universität), 2002. - 299 S. - Wahrnehmungsgeographische Studien, Band 20
ISBN: 3 8142 0803 X
Preis: € 15,00De weg van de mens / Martin Buber. - Cothen: Felix Uitgeverij, 2007
ISBN: 90 215 8046 2
Prijs: € 7,00

De Christen- en Christinnereis / John Bunyan. - Delft: W.D. Meinema, z.j. - 8e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 304 blz. Geb. - Vert.: A.G. Barkey Wolf, ill.: J.H. Isings
Prijs: € 10,00

Het zout der aarde / R.J. Forbes (red.). - Hengelo: NV Koninklijke Nederlansche Zoutindustrie, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, 379 p. - Samengesteld ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo
Prijs: € 15,00

Mattheus: Een leven in Appingedam / Paul Hefting. - Haarlem: Eigen beheer, 2003.
Prijs: € 15,00
Biografie van Matthies Derk Hefting (Appingedam 1803 – Appingedam 1878). Deze was na in 1826 te Rhoon als predikant gediend te hebben verbonden aan Godlinze (1827) en Appingedam (1834. Daar bleef hij werkzaam tot zijn overlijden.


Praten over Du Perron / Parler de Du Perron / Pascal Pia. - Utrecht: Reflex, 1979. - Ingenaaid gebrocheerd [98 p.] Ills. - Tweetalige uitgave. - Met een nawoord door J.H.W. Veenstra, Avec une postface par J.H.W. Veenstra.
Prijs: € 5,00


Pornografie en beeldende kunst / Magda van Emde Boas-Starkenstein. - Stichting Uitgeverij NVSH, 1966. - 1e druk. - Garenloos gebrocheerd met flappen. - 83 p. ill. - Omslag en typografie Harry N. Sierman. - In de serie: Aspecten
Prijs: € 3,50

Wandel einer Stadt: Bochum seit 1945. Daten, Fakten, Analysen / Johannes V. Wagner (Hrsg.). - Bochum: Stadtarchiv Bochum / N. Brockmeyer, 1993. - Opbd, 549 S. - Abb. Index
ISBN: 3 8196 0152 X
Preis: € 15,00De spoken van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982. - In de reeks: Synthese - Stromingen en Aspecten. - 1e druk. - garenloos, 134 p.
ISBN: 90 6287897 0
Prijs: € 7,00

Innenansichten eines Artgenossen: Meine Bilanz / Hoimar v. Ditfurth. - Gütersloh: Bertelsmann, 1986. - 432 S. - ohne Schutzumschlag
Preis: € 7,00

Wat is de Wat: De autobiografie van Valentino Achak Deng / Dave Eggers. - Amsterdam: Rothschild & Bach, 2008. - garenloos, 463 p.
ISBN: 90 499 5084 2
Prijs: € 5,00
Voorbij en daarna Ignace Schretlen. - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2002. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill.
ISBN: 90 806809 2 3
Prijs: € 7,00

La question du père: Une analyse lacanienne de Phèdre (Racine) et La chute (Camus) / E. Schrover. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - typoscript, 142 p. - doctoraalscriptie
Prix: € 4,00

Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN) / D.P. Blok et al. (red.). - Haarlem: Fibula - Van Dishoeck, 1981. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag. - 15 delen, ill. register, leeslint
ISBN: 90 228 3800 5
Prijs: € 150,00

Van Roosendaol nor Indie: Leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers / Fred Dekkers. - Roosendaal: Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, 1987. - ingenaaid, 221 p. - ill. - In de reeks: Publicaties van de gemeentelijke archiefdienst Roosendaal en Nispen, II
Prijs: € 8,00

Lost horizon / James Hilton. - London: Pan Books for Shangri-La Hotels and Resorts, 1991. - hardback with dustjacket
ISBN: 0330 105582
Price: € 10,00

Psychohistory in psychology of religion: Interdisciplinary studies / Jacob A. Belzen (ed.). - Amsterdam: Rodopi, 2001. - ingenaaid, 269 p. - index. - In de reeks: International series in the psychology of religion, 12
ISBN: 90 420 1205 6
Prijs: € 20,00

Van de lach tot de traan: Het cabaret sociologisch bekeken W.A.L.M. van den Berg. - Nijmegen: In eigen beheer, 1977. - XI + 253 p. - ill.: Ben Fekkes. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 10,00

Vom religiösen Drama zur politischen Komödie: Friedrich Dürrenmatt, "Die Wiedertäufer" und "Es steht geschrieben". Ein Vergleich / Wolfgang Robert Böth. - Frankfurt am Main, Bern, Las Vegas: Verlag Peter Lang, 1979. - 483 p. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 20,00

Guide artistique de la France / Pierre Cabanne et al.. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1968. - 1243 p. - cartes
Prix: € 10,00

The art of autobiography in 19th and 20th century England / A.O.J. Cockshut. - New Haven / London: Yale University Press, 1984. - hardback, dustjacket, 222 p. - index
ISBN: 0 300 03235 8
Price: € 8,00

Gaandeweg: Opstellen aangeboden aan dr. Herman (Frans) Andriessen bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag / Nico Derksen, Jan Zuiker (red.). - Kampen:J.H. Kok, 1992. - garenloos, 224 p. - waterschade
ISBN: 90 242 6703 X
Prijs: € 3,00

Guide religieux de la France / Cardinal Feltin, Pasteur Marc Boegner, M. Jacob Kaplan, Dr. Muhammad Hamidullah. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1967. - 1240 p. - plan de Paris, carte de France, cartes
Prix: € 10,00

Helemaal gelukkig word je nooit / Anna Gavalda. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - garenloos, 478 p.
ISBN: 90 446 1287 5
Prijs: € 6,00

Ergo Cogito II: Een nieuwe stijl van denken / Frans Geraedts, Leonard de Jong (red.). - Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1989. - ingenaaid, 212 p.
ISBN: 90 6554 161 6
Prijs: € 6,00

Abraham / Nico ter Linden. - Kampen: J.H. Kok, 1987. - garenloos, 101 p.
ISBN: 90 242 4667 9
Prijs: € 3,50

Le roman-mémoires moderne: Pour une typologie du récit à la première personne / Ulla Musarra - Schroder. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1981. - ingenaaid, xvi + 395 p. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1236 5
Prijs: € 18,00

Op zoek naar het wonderbaarlijke: Fragmenten van een onbekende leer / P.D. Ouspensky. - Den Haag, Servire, 1965. - ingenaaid gebonden, 420 p.
Prijs: € 8,00

Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik: Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen / J. Peeters. - Nijmegen: Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein, 1981. - ingenaaid, VIII + 274 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 12,00

Alcuins de Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604: De bronnen van een Carolingisch epos / M.L. van de Poll-Van de Lisdonk. - Rotterdam: Bronder-offset, 1981. - IX + 257 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 15,00

Self and Other: Object relations in psychoanalysis and literature / Robert Rogers. - New York: New York University Press, 1991. - xviii + 195 p. - In de reeks: Psychoanalytic Crosscurrents
ISBN: 0 8147 7443 1
Price: € 10,00

Faith and fiction: Creative process in Greene and Mauriac / Philip Stratford . - Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1964. - linen bound, 346 p.
Price: € 15,00

Het Casanova-complex: De dwangmatige verleider / Peter Trachtenberg. - Amsterdam: De Arbeiderpers, 1990. - garenloos, 335 p.
ISBN: 90 295 4908 4
Prijs: € 10,00

Pieter Rabus (1660-1702): Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting / J.J.V.M. de Vet. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1980. - ingenaaid, xv + 450 p. - In de reeks: Studies van het Instituut voor Intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw 6. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1006 0
Prijs: € 30,00

Acta comparanda XIX: FVG / Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Antwerpen: Chris Vonck (ed.). - Antwerpen: Faculty for Comparative Study of Religions, 2008. - ingenaaid, 228 p.
ISSN: 0779 9853
D/4032/2008/1
Prijs: € 10,00


De valse dageraad: Het leven van Hroswitus Wikalensis, wereldreiziger en geleerde / Jan van Aken. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - garenloos, 535 p.
Prijs: € 10,00

Albert Camus ou la parole manquante: Étude psychanalytique / Alain Costes. - Paris: Payot, 1973. - Bibliothèque scientifique collection Science de l'Homme. - broché, 255 p.
Prix: € 4,00

Tekeningen: Beeldtaal van het onbewuste / Gregg M. Furth. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - garenloos gebonden, 159 p. - ill.
ISBN: 90 6069 789 8
Prijs: € 15,00

Het complete boek over dromen: Een handboek over de betekenis van dromen / Julia & Derek Parker. - Warnsveld: Terra, 1995. - Ingenaaide gecartonneerd, 208 p. - bibliografie, lexicon
ISBN: 90 6255 658 2
Prijs: € 10,00

De geheime woorden: Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis / J. Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 1989. - 1e druk. - ingenaaid, 237 p. - ill. - Met onder andere Gnosis-Katharen-Steiner
ISBN: 90 202 5532 0
Prijs: € 7,00

Magri, Secchi e Spilungoni nell' arte, nella storia, nella letteratura / Ugo Viviani. - Arezzo: Ugo Viviani, 1927. - IV-(4)-223 p. con 74 ill. incisioni. - Collana di pubblicazioni storiche, letterarie ed artistiche Aretine, Vol. N 24. - L'autore era medico presso l'ospedale neuro-psichiatrico di Arezzo. - gesigneerd
Prijs: € 25,00

En uit de reeks: Beroemde Musici

Ludwig van Beethoven / Louis Couturier. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 106 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici I
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 103 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici II
Prijs: € 7,00

Frédéric Chopin / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 155 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici III
Prijs: € 7,00

Claude Debussy / Rient van Santen. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 115 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici IV
Prijs: € 7,00

Franz Schubert / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 96 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici V
Prijs: € 7,00

Gustave Mahler / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 109 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VI
Prijs: € 7,00

W.A. Mozart / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 100 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VII
Prijs: € 7,00

Franz Liszt / Constant van Wessem. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 144 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VIII
Prijs: € 7,00


Onvergetelijke herinneringen aan Godfried Bomans / Godfried Bomans. - Music For Pleasure, 1982. - LP. - 1A022-58153
Prijs: € 15,00

Beelden van verlossing: Toelichting op het evangelie van Marcus / Eugen Drewermann. - 's-Gravenhage: Meinema, 1990. - ingenaaid, 307 p. - Inleiding dr. H. Andriessen
Prijs: € 6,00

Die Werke des Aegidius Albertinus (1560 - 1620): Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600 / Guillaume van Gemert. - Amsterdam: APA-Holland University Press, 1979. - Orig. Leinenband, XIX, (1), 921 S. - Ill. - Dissertation/Proefschrift met losse stellingen. - Sonderband in der Reihe: Geistliche Literatur der Barockzeit (GLB S.I)
ISBN: 90 302 1351 5
Preis: € 45,00

Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.: 1873 - 1948 / H.A. Korthals. - Amsterdam: Allert de Lange. 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 429 p. - met los errata-blad en aanbiedingskaartje
Prijs: € 35,00

Spiritualiteit: Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen / Jan van der Lans (sam.). - Baarn: Ambo, 1984. garenloos, 247 p. - Door zijn vrienden aangeboden aan Willem Berger
ISBN: 90 263 0675 X
Prijs: € 7,00

Rolls-Royce 101EX Media Information / Rolls-Royce. - CD-rom plus booklet. - 38 p. - in slipcase
Price: € 35,00

Psychoanalyse en literatuur: Samengesteld en van een inleiding voorzien door ... / Hendrik M. Ruitenbeek. - Amsterdam: Atheneum - Polak & Van Gennep, 1969. - garenloos, 319 p.
Prijs: € 7,00

Confession et psychanalyse / André Snoeck. - Paris / Bruges: Desclée de Brouwer, 1964. - broché, 127 p. - Bibliothèque d'Études psycho-religieuses
Prix: € 8,00

Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk / Johanna Stouten. - Amsterdam & Maarsen: APA-Holland Universiteits Pers, 1982. - ingenaaid, 343 p. - ill. - proefschrift met los blad stellingen
Prijs: € 25,00

Voor eigen gebruik / Corn. Verhoeven. - Utrecht: Ambo, 1969. - Ingenaaid, 169 p.
Prijs: € 5,00

Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart: Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting / P. van der Vliet. - Utrecht HES Uitgevers, 1982. - ingenaaid, 400 p. - ill. - proefschrift met los bijgevoegd blad met stellingen
Prijs: € 15,00

Psychologie und Sittlichkeit / Konrad Wolff. - Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1958. - Erstauflage, 274 S. - Mit einem Beitrag von Walter Furrer.
Preis: € 4,50

Les yeux ouverts: Entretiens avec Matthieu Galey / Marguerite Yourcenar. - Paris: Ed. Le Centurion, 1981. - broché, 339 p. - Ed. Le Centurion - coll. Les Interviews
Prix: € 8,00

In het licht der waarheid: De graalboodschap deel I / Abd-Ru-Shin. - Hilversum: Stichting Graalsbeweging in Nederland, 1987. - 3e druk. - linnen gebonden stofomslag, 226 p. - leeslint.
Prijs: € 10,00

Voor hetzelfde geld: Hoe geld de wereld stuurt en welke alternatieven er zijn / Henk van Arkel. - Utrecht: Strohalm/Jan van Arkel, z.j. - 1e druk. - garenloos, 240 p. - ills.
ISBN: 90 70 334 73 9
Prijs: € 3,50

De wereld als risicomaatschappij: Essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang / Ulrich Beck. - Amsterdam: De Balie, 1997. - garenloos, 120 p. - beperkt potlood
Prijs: € 3,00

Late verzen / Jacq. B. Besançon. - Santpoort: C.A. Mees, 1941. - 1e druk. - rood linnen gebonden, 104 p. - band ietwat gevlekt
Prijs: € 10,00

Formatieweeën / Jan Blokker. - Amsterdam: de Volkskrant, 1977. - ingenaaid, 50 p. - nieuwjaarsgeschenk: Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden. Een keuze uit de columns 1977.
Prijs: € 3,00

Het leven van de mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 2 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 600 p. - ill. index
Prijs: € 10,00

Het wonder der natuur: I Hemel en aarde, II Leven en planten, III Dier en mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 3 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 870 p. - ill. index
Prijs: € 12,00

Vox Carolina: Nijmeegsch Studenten Weekblad XVII-XIX, 1946-1949 / Katholieke Universiteit Nijmegen. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946 - 1949. - Halflinnen gebonden. - foto's, ill.
Prijs: € 15,00

L'Abbaye de Saint-Riquier / Robert Richard. - La Revue Francaise, non daté. - Broché. - 8 p.+ 2 planches illustrées en couleurs et en noir et blanc - photos en héliogravures
Prix: € 15,00

Hoe word ik een echte vrek? / Hanneke van Veen, Rob van Eeden. - Den Haag: Uitgeverij Zuinigheid met Vlijt, 1992. - garenloos, 64 p. - ill.: Wesley
ISBN: 90 74613 01 2
Prijs: € 5,00

Car culture / Frances Basham, Bob Ughetti, Paul Rambali. - London: Plexus Publishing, 1984. - Profusely illustrated, paperback, 144 p. - ill.
ISBN: 0 85965 032 4
Price: € 8,00

Aarde en wereld in ruimte en tijd: Een uiteenzetting voor iedereen / G. van den Bergh. - Amsterdam: Em. Querido, 1947. - vierde herziene druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, 306 p. - ill. met 28 illustraties en 30 tekeningen
Prijs: € 6,00

USS Pueblo: De geschiedenis van een varende spion / Lloyd M. Bucher, Mark Rascovich. - Hoorn: 'Westfriesland', 1971. - garenloos gebonden met stofomslag, 399 p.
ISBN: 90 205 0626 9
Prijs: € 6,00

David Copperfield / Charles Dickens. - Amsterdam: Contact, 1947. - ingenaaid gebonden, 744 p. - In de reeks 'De onsterfelijken'. - vert en ingel. door J.B. van Amerongen, verlucht met teekeningen van Frans Lammers
Prijs: € 10,00

Aarde en heelal / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 239 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

Het onvoorstelbaar kleine / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 222 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

De muur / John Hersey. - Amsterdam: G.W. Breughel, zj. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 568 p. - vert. Jac van der Ster
Prijs: € 7,00

Ilias / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 452 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman.
Prijs: € 5,00

Odyssee / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 369 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman. € 4,50
Prijs: € 4,50

Van Bronkos tot Zuurzak (en White Lady): Ruim 100 bekende Indonesische en Chinese gerechten, aangevuld met cocktail-recepten / Diana la Lau-Brendgen. - Amsterdam: Jacob van Campen, 1951. - 3e druk. - gecartonneerd met geïll. omslag, 70 p. - ill.: R.F. Planten. - In de serie: De Wijze Jacob, nr.11. - De rug van de omslag is afgescheurd, de achterflap is nog aanwezig.
Prijs: € 5,00

The Family of Woman: Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang / Jerry Mason (red.). - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag; 192 p. - ill. foto's. - gaatje op de rug in het stofomslag
ISBN: 90 269 4701 1.
Prijs: € 9,00

Tussen mens en nevelvlek: Tweede serie populair-wetenschappelijke radio causerieën / C. van Rijsinge. - Amsterdam: G.W. Breughel, 1952. - ingenaaid, linnen gebonden, 207 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Behoud en herstel van antiek: Een alfabetische gids: werkwijzen en methoden - materialen en middelen - uitgebreide adreslijst / Tom Rowland. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1984. - garenloos gecartonneerd, 164 p.
isbn 90 230 0549 X
Prijs: € 5,00

Rembrandts leven en kunst / Jan Veth. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1941. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 246 p. - ill. - inl. en toel. J.Q. van Rechteren Altena
Prijs: € 9,00

Tesserae romanae: Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht op 2 Oktober 2002 / Josine Blok et al. (red.). - Utrecht: Instituut Geschiedenis, 2002. - ingenaaid, 94 p. - verschijnt tevens als Utrechtse Cahiers, 23 (2002) nr.1
ISBN: 90 72131 48 7.
Prijs: € 12,00

De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen / Godfried Bomans (vert.). - Bussum/ Antwerpen: Van Holkema & Warendorf / Standaard Uitgeverij, 1980. - garenloos gebonden met stofomslag, 175 p. - met prenten van Gustave Doré
ISBN: 90 269 4789 5
Prijs: € 12,00

Richard Green: Annual Exhibition of Sporting Paintings / Richard Green catalogue. - London: Richard Green, 1978. - Illus. wraps, 107 p. - full color catalogue
Price: € 10,00

Elseviers grote antiekencyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. (vert. en bewerking). - Amsterdam: Elsevier, 1977. - ingenaaid kunstleer gebonden met stofomslag, 400 p. - Ill. - Vertaling en bewerking van 'Collins encyclopedia of antiques'
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 15,00

Hotel Vesuvius: Een vroolijke roman van zon en druiven en onverstandige politiek / Johan Fabricius. - Den Haag: H.P. Leopold, 1947. - 1e dr. - ingenaaid halflinnen gebonden, 185 p. - Ill.: Johan Fabricius
Prijs: € 6,00

Christelijke theologie na Auschwitz: Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme / Hans Jansen. - 's-Gravenhage: Boekencentrum. 1982. - 5e druk. - ingenaaid gebonden met omslag, 675 p. register
ISBN: 90 239 0606 0
Prijs: € 15,00

Natuurkunde en wijsbegeerte / James Jeans. - Den Haag: H.P. Leopold, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 304 p. - register
Prijs: € 6,00

Die Konstruktion alter Möbel: Form und Technik im Wandel der Stilarten: Truhen, Schränke, Kommoden, Betten, Tische und Sitzmöbel in detaillierten Werkzeichnungen. Ergänzt durch 185 Lichtbilder von der Romantik bis zum Biedermeier / Erich Klatt, unter Mitarbeit von Georg Himmelheber. - Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, 1967. - 2e Auflage. - OLwd. mit OU, 192 S. - Deutsch, Französisch und Englisch.
ISBN: 3 87346 014 9
Preis: € 60,00

Dieven in de nacht: De kroniek van een experiment / Arthur Koestler (vertaling Koos Schuur). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1947. - 1e druk. - halflinnen ingenaaid gebonden. 390 p.
Prijs: € 6,00

De Jacobsladder / Siegfried E. van Praag. - Den Haag: Leopold, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met.stofomslag, 299 p.
Prijs: € 6,00

Les meubles régionaux en France / Claude Salvy. - Paris: Gründ, 1967. - relié en cartonnage d'édition sous jaquette d'édition illustrée couleurs, 191 p. - ill. photos couleurs et noir et blanc. - 'Collection de l'amateur' dirigée par Pierre Mazars
Prix: € 15,00

Noach Pandre / Salman Sjneoer. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. [1939?]. - 2e druk. - ingenaaid halflinnen, 295 p. - Bandontwerp en frontispice: Rein Snapper
Prijs: € 6,00

Crébillon Fils ou le libertinage galant / Roman Wald-Lasowski. - Nijmegen: Eigen beheer, 1984. - garenloos, 177 p. typoscript. - ill. - Proefschrift, los bijgevoegd stellingen. - verder los bijgevoegd: cv en een nederlandse samenvatting
Prix: € 20,00

Charles de Gaulle: alleen voor Frankrijk / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 245 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Operatie Overlord: Deel 1 De muur / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 242 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Tito: De partizaan / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 232 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

De huisarts en zijn patient: Grondslagen van het medisch denken en handelen / J.T. Buma. - Amsterdam: Allert de Lange, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 264 p. - ill., registers. - Uitgavenreeks Jasonpers Universiteitspers
Prijs: € 10,00

Lewis Carroll victoriaans fotograaf / Lewis Carroll. - Amsterdam: Meulenhoff, Landshoff, 1979. - ingenaaid, 94 p. - ill. - inl.: Helmut Gernsheim
Prijs: € 10,00

Alarm in Pearl Harbor / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 233 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Bernard Montgomery: De generaal met de baret / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 228 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Verdun: Het grote gericht / P.C. Ettigerhoffer. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - ill. foto's
Prijs: € 10,00

Op het tweede gezicht / Kees Fens, Bas van Kleef. - Amsterdam: De Volkskrant, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 128 p. - tekeningen van Opland & Waldemar Post. - jaarwisselingsgeschenk Volkskrant
ISBN: 90 7147452 6
Prijs: € 4,50

Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat Generation, and America / Dennis McNally. - New York: Random House, 1981. - First edition. - Hard Cover, 8vo. Quarter bound in black cloth with dust jacket, xi + 400 p. Photos, notes, index.
ISBN: 0 39450011 3
Price: € 15,00

Messias-Koning / Josef Pickl. - Roermond - Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1946. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p.
Prijs: € 5,00Omzwervingen: De geschiedenis van het joodse volk / Chaim Potok. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1999. - garenloos, 495 p.
ISBN: 90 5501635 8
Prijs: € 8,00

Het priesterschap der vrouw / Oda Schneider. - Amsterdam: Fidelitas,1935. - 2de druk. - ingenaaid gecartonneerd, onopengesneden, 100 p. - Vertaling: Anton van Welsem, voorwoord: F. Frencken.
Prijs: € 7,00

De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908: Eene historische schets / Arn.J.H. van der Velden. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1908. - 1e druk. - 400 p. + 24 buitentekst platen. - XIX bijlagen (naamlijsten, ed.). - opnieuw ingebonden (bibliotheek?) dus helaas niet de Jugendstill-band!
Prijs: € 10,00

100 Gestalten uit de wereldgeschiedenis: deel 1 / Rinko Wiersma (pseudoniem van Gerardus Johannes Marinus van het Reve, vader van...). - Amsterdam: W.L. Salm & Co., 1948. - linnen gebonden, 320 p. - later uitgegeven als: Grondleggers der cultuur uit dertig eeuwen; een selectie. - Amsterdam, 1967 als: Tijdsbeelden, typen en topfiguren
Prijs: € 8,00 ?Apeldoorn in opkomst: De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw / C.J.C.W.H. Arnold. - Zutphen: De Walburg Pers, 1971. - in genaaid, 236 p. - ill. Bibl. Reg. - Gelderse Historische Reeks I
ISBN: 90 6011 331 4
Prijs: € 10,00

Vastgelegd voor later: Indische foto's ( 1917 - 1942) van Thilly Weissenborn / Ernst Drissen (verz.). - Amsterdam: Sijthoff, 1983. - ingenaaid, 151 p. - voorwoord Olaf J. de Landell.
ISBN: 90 218 3116 3
Prijs: € 10,00

Zen in de kunst van de theeceremonie / Horst Hammitzsch. - Amsterdam: De Driehoek, 1988. - ingenaaid, 96 p. - ill.
ISBN: 90 6030 450 0
Prijs: € 5,00

Met Koninklijke Allure: Royal Enterprises in the Netherlands / M.R. van der Krogt (red.). - Rijswijk: Print Code, 1990. - ingenaaid gebonden, 168 p. - Nederlandse en Engelse tekst. Beschrijving van Nederlandse bedrijven die het predikaat "Koninklijke" mogen voeren.
Prijs: € 8,00

Alexander-techniek / Robert Macdonald, Caro Ness. - Kerkdriel: Librero, 2002. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 224 p.
ISBN: 90 5764 272 7
Prijs: € 4,00

Pooh's quiz book / A.A. Milne. - New York: E.P. Dutton, 1977. - 1st ed. - hardcover, dustwrapper. - ill. E.H. Shepard
ISBN: 0 525 37485 X
Price: € 3,00

Afro-amerikaanse godsdiensten en culten / A. Pollak - Eltz. - Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1970. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 221 p. - ill.
Prijs: € 10,00

School, luisterboek gebaseerd op Een kringetje van tralala / Carry Slee, Dagmar Stam. - Company of Kids, 2005. 2 CD. - voorgelezen door Wietek van Dort
ISBN: 90 8519 400 8
Prijs: € 3,50


Verweesd weerzien: Roman over jaargenoten / Hans den Tonkelaar. - Westervoort: Van Gruting, 2004. - garenloos, 207 p.
ISBN: 90 75879 23 7
Prijs: € 4,50

Kees van Dongen / Charles Wentinck. - z.p.: Philips, z.j. - geniet 28 p. incl 12 kl.platen, 1 foto. - engelse tekst
Prijs: € 3,00

Ben Zuidema: De infiltranten / Leon Zoeteman. - Leiden: Batteljee & Terpstra, 1986. - 1e druk. - garenloos, 186 p.
ISBN: 90 6774 039 X
Prijs: € 4,00

Aspecten der Nederlandse muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschappen aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

De gedachtegang in de muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1963. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Afscheidscollege gegeven door prof. Hendrik Andriessen, buitengewoon hoogleraar aan Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

Esthetische vragen bij 'actieve deelname' / Alph. J. M. Asselbergs. - Utrecht: Oosthoek's uitgeversmaatschappij, 1967. - 1e druk. - Cahier/geniet, 19 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 5,00

Tweemaal Dante / W. J. M. A. Asselbergs. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1964. - 1e druk. - Cahier/geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de viering van de 41e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. - bijgevoegd rouwkaart
Prijs: € 7,00

Het Wohltemperirte Clavier van Johann Sebastian Bach: Ontstaan, geschiedenis en bouw van het werk benevens bespreking van vele vraagstukken, aanteekeningen en verklaringen... / Hans Brandts Buys. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1944. - Linnen gebonden, 322 p. - ill.
Prijs: € 3,00 alleen kopen vanwege de inhoud want boek is in slechte staat

Bouwen aan rendement: Vastgoed binnen de beleggingsportefeuille / Huib Boissevain. - Amsterdam: Het Financieele Dagblad/Business Contact, 2002. - garenloos gebonden, 111 p. - ISBN: 90 254 1605 5
Prijs: € 5,00


Bewust-er-zijn: Oefeningen voor een heldere levenswijze / Joop van der Hagen. - Amsterdam: Bres, 1995. - garenloos, 152 p. - Praktijkreeks
ISBN: 90 6229 043 4
Prijs: € 5,00


Geen agenda: Verhalen / Herman Koch. Amsterdam: Meulenhoff, 1998. - 1e druk. garenloos, 156 p. - met opdracht en gesigneerd
ISBN: 90 290 5439 5
Prijs: € 8,00

Acties in de Archipel: De intelligence-operaties van NEFIS - III in de Pacific-oorlog / J.J. Nortier. - Franeker: T. Wever B.V., 1985. - linnen gebonden, garenloos met stofomslag, 334 p. - ill., kaarten
ISBN: 90 6135 389 0
Prijs: € 15,00


Het lelietheater: Een jeugd in China / Lulu Wang. - Amsterdam: Vassallucci, 1997, 27e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 495 p.
ISBN: 90 5000 058 4
Prijs: € 7,00 als nieuw

Een draad van angst: Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna / Theo Wilton van Reede, Arjan Onderdenwijngaard. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1984. - 1e druk. - ingenaaid, 159 p. -ill. reg.,
ISBN: 90 236 5585 0
Prijs: € 6,00

Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek: Vijfde deel / E.S.A. Bloemen et al. (red.). - Utrecht: Stichting JbGBT, 1988. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 489 p. - JbGBT 5(1988)
ISBN: 90 71166 07 4
Prijs: € 12,50

Sanguis Christi: Het spel van het Heilig Bloed van Brugge: Een proloog en drie bedrijven / Jozef Boon. - Leuven: "Opbouwen", 1947. - 6e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 109 + iii p. - ill. - muziek: Arthur Meulemans, regie: Anton van de Velde
Prijs: € 3,00


Flarden van verder: EurAsia CabrioChallenge 2007 / Christiaan Brunen, Gerben Stolk. - Amsterdam: UNUSUAL, 2007. - ingenaaid gebonden, 228 p. - foto's: Erik de Wildt
ISBN: 90 9022309 4
Prijs: € 20,00

Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië / F.J.F.M. Duynstee. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - ingenaaid, 431 p. - Kwadraadpocket no. 3. - als nieuw
Prijs: € 8,00

Opstanding der bomen / Omer Gielliet. - Moerbeke-Waas: Eigen beheer, 1981. 1e druk. - ingenaaid, 180 p. - Met een voorwoord van Anton van Wilderode
Prijs: € 6,00


Landleven: Het boerenbestaan van toen / Ton de Joode. - Amsterdam / Brussel: Elsevier, 1981. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 239 p. - Foto's: Peter Schütte, ill. stofomslag met scheurtje
Prijs: € 6,00

Henri Grégoire en de katholieken van Nederland / L.J. Rogier. - Hilversum / Antwerpen: Paul Brand, 1964. - ingenaaid met flappen, 32 p. - Rede uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 11 december 1964. - bijgevoegd een plaatsbewijs plus een Volkskrant-artikel 1 juni 1964
Prijs: € 10,00

Horas! Een Batakboek / G.L. Tichelman. - Amsterdam: Jacob van Campen, z.j. - ingenaaid met flappen, 84 p. - ill., kaart. - met bijdrage van F.J.J. Dootjes. - In de reeks: De wijze Jacob, nr.6
Prijs: € 6,00


In de ban van de ring deel 1 : De reisgenoten / J.R.R. Tolkien. - Amsterdam: Uitgeverij M, 2002. - garenloos,
ISBN: 90 225 3196 1
Prijs: € 7,00


Gelderland: Literaire reis langs het water / Chris de Bont (inl.). - Zeist: Stichting Achterland, 2005. 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 125 p. - ill.:
Prijs: € 5,00

De man die de sterren oppoetste / Claude Clément. - Heemstede: Altamira, 1992. - ingenaaid gebonden, oblong, z.p. - ill.: John Howe, vert.: Ernst van Altena
ISBN: 90 6963 212 8
Prijs: € 4,00

Trainen voor wielrenners / Gerard Daniels. - Gent: Het Volk, 1978. - 1e druk. - garenloos, 186 p. - ill.
Prijs: € 3,50

"Kom, eet mijn brood ....": Exemplarische verkenningen naar het goddelijke in het alledaagse / Maaike de Haardt. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. - geniet, 40 p. - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting ...
ISBN: 90 9012843 3
Prijs: € 3,00

Batik bedrukte stof klein lederwerk / Herman Hana. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1925. - 1ste druk. - ingenaaid, 71 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00

Het moderne meubel / Just Havelaar. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1924. - 1ste druk. - ingenaaid, 72 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00


Arthur en de lettervreter: Stripboek / Paul Hulshof (tek.), Henk van Kerkwijk (tekst). - CPNB, 1973. - geniet, 37 p. - Ter gelegenheid van de kinderboekenweek 1973
ISBN: 90 70066 068
Prijs: € 3,50

Het sportpaard: Handboek en naslawerk voor eigenaars, ruiters en fokkers / Jasper Nissen, Wouter Slob. - Amsterdam: Kosmos, 1970. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 327 p. - ill., foto's, reg. -
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00

Handleiding voor de kleurkanariekweker / H.J. Veerkamp. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1967. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 216 p. - ill.
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00


De wet van de letter: Literatuur en rechtspraak / Klaus Beekman, Ralf Grüttemeier. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2005. - garenloos, 232 p. - o.a. Theo van Gogh, Joost Zwagerman, A.F.Th. van der Heijden.
ISBN : 90 2530 318 1
Prijs: € 8,00


De wereld van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: Atlas, 1998. - garenloos, 191 p. - ill.
ISBN: 90 450 0361 9
Prijs: € 10,00

Johann Joachim Winckelmann: Een portret in brieven / Hein L. van Dolen, Eric M. Moormann (red.). - Baarn: Ambo, 1993. - Linnen gebonden met stofomslag, leeslint. - 429 p.
ISBN: 90 263 1197 4
Prijs: € 20,00

Geboorte van de kliniek: Een archeologie van de medische blik / Michel Foucault. - Nijmegen: Uitgeverij SUN, 1986. - ingenaaid gebrocheerd
ISBN: 90 61682401
Prijs: € 15,00

Verzamelde gedichten / Pé Hawinkels. - Nijmegen: Uitgeverij De Stiel, 1988. - 1e druk. - gebonden met stofomslag, 388 p. - Oplage 2150 ex.
Prijs: € 25,00

Jan Rot: Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar / Marien van der Heijden. - Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. - ingenaaid, 175 p. - 91 ill.
ISBN: 90 6861 028 7
Prijs: € 10,00

De macht van het schone woord: Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw / Jozef Janssens, Remco Sleiderink (red.). - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2003. - ingenaaid, 270 p. - ill.
ISBN: 90 6306 465 9
Prijs: € 10,00

Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking: D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952 / Walter H. Salzmann. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999. - ingenaaid, 319 p. - ill. noten, reg.
ISBN: 90 12 08641 8
Prijs: € 10,00

Filosofisch woordenboekje / Voltaire. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - Kattengatboeken. - 1e druk. - garenloos, 166 p. - Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Jean A. Schalekamp
ISBN: 90 29554339
Prijs: € 6,00


Verboden toegang: Verkenning rond het menselijk territorium / C.B. Bakker, M.K. Bakker-Rabdau. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1974. - ingenaaid, 320 p.
ISBN: 90 289 0005 5
Prijs: € 6,00De Nijmeegse Pallas: De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679 / Hans Bots, Toon Kerkhoff. - Nijmegen: UMC St. Radboud, 2001. - ingenaaid linnen gebonden, goudopdruk en stofomslag. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de academische gezondheidszorg in Nijmegen.
ISBN: 90 75697 72 4
Prijs: € 8,00

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / . - Philips Parlando, 1962. - LP, Philips P 08075 L. - uitklapbare hoes. Met hoestekst door Dimitri Frenkel Frank.
Prijs: € 10,00De lof der zotheid / Desiderius Erasmus. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid, 332 p. - ill. Hans Holbein de Jongere. - Latijnse en Nederlandse tekst, vert. A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
Prijs: € 7,00

Een nacht van liefde: Een bundel bizarre verhalen / Hans L. Koekoek. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. - 1e druk. - ingenaaid, 187 p. - ARP 4
Prijs: € 7,00

Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding / Bernard Kruithof. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1990. - ingenaaid, 276 p. - dissertatie. - ill. lit. opg., reg. samenvatting in het Engels
Prijs: € 20,00

De Keizer van Portugal / Selma Lagerlöf. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1915. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 260 p. - naar het Zweedsch vertaald door Margaretha Meyboom
Prijs: € 10,00Joseph Roux: And the Course de Vélocipèdes; le Départ. 1869 / Scotford Lawrence. - Nijmegen: Velorama, 2007. - ingenaaid gebonden, 62 p. - ill.
Price: € 10,00

Life studies and For the union dead / Robert Lowell. - New York: The Noonday Press, 1969. - Softcover, 72 p.
Price: € 2,00

Man & Paard / Boudewijn Paans. - Amsterdam: De Harmonie, 1986. - 1e druk. - garenloos, 188 p. - selectie uit de Volkskrant stukken.
ISBN: 90 61693144
Prijs: € 5,00

De klokken luiden: Fantasieën over den zin des levens / C.L. Schleich, Martien Beversluis (vert. en inleiding). - Amsterdam: Kosmos, z.j. - linnen gebonden, 295 p.
Prijs: € 8,00

De laatste paus en de antichrist / Wladimir Solowjew. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1959. - ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - Met een epiloog: 'De grote Russische christen Wladimir Solovjev' door W.P. Theunissen. - deel 4 uit de Humanitas-reeks. - Solowjew stond model voor de Aljosja-figuur in 'De Gebroeders Karamazow' van Dostojewski.
Met opdracht en signatuur van W. Theunissen
Prijs: € 4,50Zorg en de staat: Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd / Abram de Swaan. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 340 p. - noten, bibliogr. reg.
ISBN: 90 351 0685 7
Prijs: € 8,00

Vlammende verten / Margot Vos. - Amsterdam: Em. Querido, 1926. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 73 p.
Prijs: € 7,00

The Joyous Cosmology: Adventures in the chemistry of consciousness / Alan Watts. - New York:, Vintage Books, 1962. - 1st ed. softcover. - Foreword by Timothy Leary and Richard Alpert. - Illustrated with 21 plates. - V-299 A Vintage Giant
Prijs: € 15,00Terug naar Endegeest: Patiënten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997 / Gemma Blok, Joost Vijselaar. - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid met flappen, 319 p. - ill. noten, literatuurlijst
ISBN: 90 6168 646 6.
Prijs: € 15,00

Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ('De kleine Hans'): Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans/ Ziektegeschiedenissen 1 / Sigmund Freud. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1979. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 190 p.
ISBN: 90 6009 381 x
Prijs: € 12,00


In Limbo: The story of Stanley's rear column / Tony Gould. - Newton Abbot: Reader's Union, 1979. - Hard Cover, 269 p.
Price: € 4,50


Tieler - en Bommelerwaarden 1327-1977: Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard / O. Moorman van Kappen, Jan Korf, W.A. Baron van Verschuer. - Tiel, Zaltbommel, 1977. - blauw linnen gebonden, xiv, 442 p. - ill.
ISBN: 90 90000542
Prijs: € 15,00

Terugkeer / Alard Schröder. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 89 p. - In de reeks: De Bezige Bij 60
ISBN: 90 23415736
Prijs: € 3,00

Wandelingen door oud-Den Haag / Johan Schwencke. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - 2e druk. - ingenaaid gebonden. - 324 p.
Prijs: € 10,00

Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 / K.E. Sluyterman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1983. - linnen gebonden, XXXVII, 319 p. - In de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LVIII
ISBN: 90 70641070
Prijs: € 10,00

Het eiland van Dordrecht: Een verkenning van een boeiende streek / H.A. Visscher. - Dordrecht: Nationaal Landschapskundig Museum, 1988. - 2e druk. - 120 p.
Prijs: € 10,00

Arnhemmers / W. Zurné, F. de Bie. - Arnhem: Stichting Kulturele Aktiviteiten, 1981. - ingenaaid gebrocheerd. - 214 p.
Prijs: € 15,00

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1982 / Jan Brabers. - Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1994. - Linnen gebonden met stofomslag, 567 p. - Ill. foto's, register. - nieuwstaat
ISBN: 90 71478 33 5
Prijs: € 25,00

Oranje - Bolsjewisme onder Nazidruk: Toneelstuk in 8 bedrijven / Th. Rijks. - Eigen beheer? - Speelt in het Westfaalse grensgebied en is geschreven in dienovereenkomstig dialect 'Nederduuts'?
Prijs: € 3,00

Claudia's hof: Een legende / Ernst von Wildenbruch. - Arnhem: G.W. van der Wiel & Co., 1898. - geniet met papieren omslag, 80 p. - Vert. door Cédé
Cédé is opgenomen in: A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamlooze schrijvers. B.M. Israël, Amsterdam 1970 (herdruk van uitgave 1928). Maar ook daar onbekend.
Prijs: € 5,00

Het evangelie der waarheid: Een archeologische vondst: Een gnostisch geschrift / J. Zandee. - Amsterdam, Ten Have, 1965. - garenloos, 128 p. - Carillon-reeks, nr. 40
Prijs: € 3,50China en de Nederlanders: Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen 1600-2008 / Leonard Blussé, Floris-Jan van Luyn. - Zutphen: Walburg Pers, 2008. - ingenaaid, 256 p.
ISBN: 90 5730 545 0
Prijs: € 15,00


Bomans: Met een glimlach Deel 2 / Godfried Bomans. - Heemstede: Negram, 1976, - LP. - NK 215. - Fragmenten het radioprogramma "Problemen verdwijnen waar de Kopstukken verschijnen".
Prijs: € 15,00Gerard & Cornelis van Spaendonck: Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs / Margriet van Boven, Sam Segal. - Maarssen / 's-Gravenhage: Gary Swartz / SDU, 1980. - ingenaaid, 222 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 15,00
Een hardback-versie: € 25,00

Boudewijn Büch over Redmond O'Hanlon: Over Boudewijn Büch / Boudewijn Büch. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 1e dr. - garenloos, 43 p. - foto's. - Twee verhalen: Boudewijn Büch: 'Een vriendschap met de wereld', Redmond O'Hanlon 'Een persoonlijk bolwerk tegen de chaos'
Prijs: € 15,00

Reinaert de Vos: Opera in drie bedrijven met proloog en epiloog. - Libretto met gebruikmaking van de herberijming van Jan Frans Willems (1834) / Anton van Deursen. - Nijmegen: Nijmeegse Muziekschool i.s.m. G.A.J. van Kalmthout, 1971. - LP. - NM 71-002. - Hoogtepunten uit de opera ter gelegenheid van de bouw van het Cultureel Centrum 'De Lindenberg' te Nijmegen
Prijs: € 15,00Hints voor een diagnose: Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn / Otto Duintjer. - Baarn: Ambo / Wijsgerig, 1988. - ingenaaid, 189 p.
Prijs: € 6,00


Bach en het getal: Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esotherische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach / Kees van Houten, Marinus Kasbergen. - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - ingenaaid, 216 p. - muziekannotatie. - Met Engelse, Duitse en Franse samenvatting.
Prijs: € 15,00

Richtingslijnen: Beschouwingen / Nellie van Kol. - Amsterdam: Em. Querido, 1931. - ingenaaid halflinnen gebonden, 293 p. - portret. - verzameld door Lili Schaaik-Van Kol en Ida Heijermans. Met een inl. van J.H. Gunning. - Naast Jan Ligthart, een publicerende pedagoge, met name in: "De Vrouw".
Prijs: € 6,00

Herinneringen 150 jaar Parochie H. Lambertus Reuver 1834-1984 / H. Lambertus Reuver. - Reuver: Eigen beheer, 1984. - 1e druk. - opl. 1500 ex.
Prijs: € 7,00Settela: Het meisje heeft haar naam terug / Aad Wagenaar. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. -, 155 p. - met buikbandje!
Prijs: € 7,50


Coventry: A century of news / Alton Douglas, Dennis Moore. - Warwickshire: Brewin Books, 2000. - 3rd impr. - sewed paperback, 132 p. - b/w ill.
ISBN: 1 85858 055 2
Price: € 7,00

Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos: (1939 - 1993) / Ronald Havenaar. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1993. - 2e druk. - ingenaaid, 488 p. kaarten, noten, biliografie, personenregister
ISBN: 90 282 0827 5
Prijs: € 10,00This literary life / Peter van Straaten. - Minneapolis: Coffee House Press, 1991. - 68 p.
ISBN: 0918273927
Price: € 5,00


homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjes
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement

home


© 2001 supplement. design: rob melssen