Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen


Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 - 7950477
T 06 15128103
T 024 - 3240054 (privé)

email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uur
'Catalogus van eene zeer fraaije en welgeconditioneerde verzameling'NIEUWS

Oorlogsgeweld in de Ooijpolder
11 verhalen, verteld door autochtone bewoners van de Ooijpolder. Verhalen van mensen die deze tijd doorgaans bewust hebben meegemaakt en voor een groot deel meegewerkt hebben aan de goede afloop: in vrijheid weer samenleven in deze mooie polder. Het zijn verhalen over leven, over overleven en over dood. Verhalen van gewone mensen, die we hebben gekend en van wie kinderen en kleinkinderen er nog wonen. Verhalen en personen die we niet mogen vergeten.
Het boek is, na de boeken over Millingen, Kekerdom, Leuth en Beek, de vijfde in de serie over de omstandigheden en gevolgen van Operatie Market Garden voor de inwoners van de Duffelt. Tot september 1944 waren de oorlogsjaren in de Ooijpolder voor de meeste bewoners tamelijk rustig verlopen. Uiteraard moesten zij zich (met tegenzin) houden aan de bevelen van de bezetter maar slechts enkele gezinnen waren getroffen door traumatische gebeurtenissen. Toen op 17 september dan ook de geallieerden de polder introkken, dachten zij de oorlog goed te zijn doorgekomen. Zij konden zich in de verste verte niet voorstellen dat de oorlogsellende nu pas voor hen begon.
Langs de lijn van een dagboek en in langere en kortere verhalen zijn in dit 240 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek de belevenissen, de hoop en wanhoop, de saamhorigheid en doorstane angst te lezen. Hoe zij voor de bombardementen moesten schuilen, de talrijke evacuees uit Nijmegen gastvrij onderdak en eten gaven, het oorlogsfront op en neer zagen gaan. Hoe hun boerderijen en huizen werden verwoest, dorpsgenoten door bommen en granaten werden gedood, en hoe zij met een schamel bezit zelf moesten evacueren naar het bevrijde Brabant en afhankelijk werden van de goedheid van wildvreemden, terwijl hun polder onder water werd gezet. En hoe zij, tenslotte, nadat zij in de droge polder waren teruggekeerd, met enorme veerkracht hun boerderijen en buurtschappen hebben opgebouwd en hun normale leven konden hervatten.

Oorlogsgeweld in de Ooijpolder: Herinneringen uit Ooij-Persingen en -Erlecom / Cea van Dillen-Janssen en Ton van Dillen. - Heemkundevereniging De Duffelt, 2021. - 256 p. - 200 ill. - ISBN 9789082773620
Prijs: € 15,00
Verkrijgbaar vanaf 5 mei. De eerste druk is bijna vergeven!


Het ziet hier zwart van de witte lakensHet ziet hier zwart van de witte lakens: evacuatieverhalen uit Millingen / Redactie Millings Jaarboek. - Millingen: Millings Jaarboek, 20. - ingenaaid gebonden, ? p.
Prijs: € 10,00


"De Amerikanen kuieren al door ons dorp"


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

“DE AMERIKANEN KUIEREN AL DOOR ONS DORP”
Zo schrijft Eva op 20 september 1944 in haar dagboek. Er klinkt hoop en opluchting uit die zin, die ook de titel van het boek is geworden. Toch komt vanaf dan pas de oorlog heel dichtbij en zal het nog maanden duren aleer de bevrijding daar is. En al die maanden houdt Eva nauwgezet en met grote nauwkeurigheid haar dagboek bij. Mede dankzij haar talenkennis spreekt ze met de geallieerde leiders en hoort bij die gelegenheid over de stand van zaken van de strijd.
De samenstellers van het boek - Hans Giesbertz en Annemiek Lukassen - hebben geen bron onbenut gelaten om gegevens te checken en (beeld) materiaal te verzamelen ter illustrering van het boek. Gezegd mag worden dat zij daar uitstekend in zijn geslaagd. De vele (oorlogs)foto’s laten zien wat Eva beschrijft en maken daarmee de teksten zichtbaar. De adressen van diverse woningen die een rol spelen in het boek zijn vertaald naar de huidige adressering en gerelateerd aan de betreffende foto, waarmee voor eenieder de locatie herkenbaar wordt.
De bijlagen zijn interessant en vormen een waardevolle aanvulling op het dagboek. Zo wordt onder meer de bestemming van de in Ubbergen gelegen villa ‘Waalheuvel’ beschreven: noodhospitaal en opvanghuis voor evacués. Ook wordt de belangrijke rol van de Beekse huisarts en geneesheer Dr. Van Hasselt op Waalheuvel en die van de in Beek bekende Margot van Boldrik als zijn rechterhand daarbij beschreven.
Kortom een boek waarvan de inhoud na ‘75 jaar Bevrijding en Herdenking’ een breed publiek zal interesseren.Het ziet hier zwart van de witte lakens

Inmiddels tweede druk!Het ziet hier zwart van de witte lakens: Leuthse evacués vertellen / Jan van Eck, Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2019. - ingenaaid gebonden, 197 p.
Prijs: € 12,50Kekerdom in bange dagen


Kekerdom in bange dagen: Oorlogsherinneringen / Johan Bekhuis (sam.). - Kekerdom: Stichting Vitaal Kekerdom, 2020. - 96 p. ill.
Prijs: € 22,50'Bezet, bevrijd & geplunderd'


Bezet, bevrijd & geplunderd: Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945 / Paul Thissen, Paul Klinkenberg en Paul van der Heijden. - Nijmegen: Vantilt, 2020.
Prijs: € 19,95

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Onderzoek naar wat zich afspeelde in de regio Nijmegen leidt tot een onthutsende conclusie: met name in de geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Ottersum en Gennep blijken vrijwel alle gebouwen leeggehaald. Geallieerde troepen – Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken.

Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd toont de bijzondere situatie in de regio Nijmegen, een militaire zone waar het oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar tienduizenden militairen samengepakt leefden onder barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak, anderen uit zelfverrijking of simpelweg als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders.

Zie ook de Agendapagina voor de lezing die op op vrijdag 14 februari 2020 in Supplement heeft plaatsgevonden.Groesbeek Heights


Op zondag 17 september 1944 landden duizenden Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Groesbeek. Hun missie was het veroveren van de bruggen bij Grave en Nijmegen. Om zich te verdedigen tegen Duitse aanvallen verschansten de para’s zich in de heuvels tussen Groesbeek en Nijmegen, de ‘Groesbeek Heights’. Precies dit gebied, rond de Duivelsberg in Berg en Dal, stond bekend als een van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland, bezongen door dichters en veelvuldig op doek vastgelegd door Romantische schilders. In een mum van tijd veranderde deze schilderachtige omgeving in een bloedig militair landschap: villa’s en hotels transformeerden in hoofdkwartieren en observatieposten, wegen dienden als opmarsroutes en de geallieerden woelden de grond om voor de aanleg van talloze loopgraven en schuttersputten. Veel soldaten lieten het leven, zowel Geallieerden als Duitsers.

Dit boek biedt een uitgebreide beschrijving van de plek en de gebeurtenissen tussen september 1944 en februari 1945. Maar het boek biedt nog iets extra’s. Om te kijken hoeveel sporen van de oorlog nog aanwezig zijn in het landschap, hebben we met archeologische precisie de hele Duivelsberg in kaart gebracht. Voor Nederlandse begrippen tamelijk uniek. Het resultaat is een uitgebreid overzicht met de stille getuigen van de gevechten om de toen zo belangrijke ‘Groesbeek Heights’.

Titelbeschrijving:

Groesbeek Heights: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2019. - 136 p. - ill.
Prijs: € 14,95Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50

De publicatie verhaalt over de strijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Ooijpolder en Duffelt. Toen de Canadezen de aanval openden, kregen ze te maken met een waterlinie van de Duitsers, en die hadden daar misschien zelf nog wel het meeste last van.
'Water als wapen' levert een schat aan nieuwe informatie. Deze publicatie is rijkelijk voorzien van illustraties, waarvan vele nog nooit eerder gepubliceerd uit Britse en Canadese archieven.Vrouwen en verzet


Vrouwen en verzet: In het Rijk van Nijmegen, 1940-1945 / Anneke Nolet. - Nijmegen: Vantilt, 2020.
Prijs: € 24,50

Na de oorlog is over verzetsmannen het nodige geschreven, maar over verzetsvrouwen nauwelijks – op enkele heldhaftige vrouwen na aan wie een biografie is gewijd. Deden vrouwen niet aan verzet of waren ze onzichtbaar? Werd hun werk niet op waarde geschat of…?
Vrouwen en verzet. In het Rijk van Nijmegen 1940-1945 voorziet in deze lacune. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in Nijmegen en omgeving wel degelijk van meet af aan betrokken waren bij verzetsactiviteiten, dat ze zich gedurende de oorlog inspanden voor bijna alle soorten verzetswerk en zelfs deel uitmaakten van de plaatselijke verzetstop. Uiteengezet wordt waarom deze structurele bijdrage van vrouwen aan het verzet zo onbekend is.
Zeven biografieën over verzetsvrouwen uit Nijmegen en omgeving vormen de opmaat voor de beschrijving van ruim 125 bij het Nijmeegse verzet betrokken vrouwen. 75 jaar na de bevrijding krijgen ze erkenning.

17 september 2020 heeft Anneke Nolet onder dezelfde titel een lezing gehouden in Supplement. Voor meer informatie zie de Agendapagina van Supplement.

Van de hand van Anneke Nolet is tevens de biografie:
Ene mejuffrouw Van Velzen 1894-1967: Inspectrice van de Nijmeegse Kinderpolitie en verzetsvrouw / Anneke Nolet. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2013. - Tevens bij Supplement verkrijgbaar in nieuwstaat: € 10.00Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Millingen aan de Rijn van 1900 tot 1950


Millingen aan de Rijn van 1900 tot 1950 / H.Th. Egberts. - Millingen: Heemkundekring Millingen. - ? p. ill.
Prijs: € 19,50Wim van Woerkom (1905- 1998)
Wim van Woerkom (1905- 1998): Veelzijdig en gedreven / Leo Ewals. - Heumen, 2019. - 208 p. - ill.
Prijs: € 25,-
zie voor meer informatie: Wim van Woerkom.N70: Een iconische wandelroute


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
Prijs: € 7,50Bij de boom van Maria


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50

In het boek wordt de geschiedenis van twee bijzondere huizen en een bosterrein aan de Groesbeekseweg in Nijmegen beschreven die nauw met elkaar zijn verbonden. Het gaat ten eerste om de voormalige buitenplaats Oud-Mariënboom, ontstaan uit de middeleeuwse kapel ‘Mariënboomken’ van de Broerenkerk in Nijmegen. De kapel is al lang verdwenen. Maar de Mariaboom, een linde, die door de auteur is herontdekt, staat nog steeds fier in het Mariënbosch.
Alle bewoners en eigenaars van huize Oud-Mariënboom passeren de revue; een bonte stoet van rijke handelslieden, adellijke families en ook van twee charlatans. In 1910 heeft de toenmalige eigenaar van Oud-Mariënboom naast Oud-Mariënboom hotel-pension Mariënboom laten bouwen. Zowel succesvolle als minder geslaagde hoteliers hebben het hotel geëxploiteerd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden er gevluchte Indische Nederlanders tijdelijk gehuisvest.
Het derde onderwerp van dit drieluik is het met Mariënboom verbonden bosgebied het Mariënbosch, met daarin het gelijknamige klooster-internaat Mariënbosch (1924). Het bosterrein heeft vanaf de middeleeuwen een boeiende ontwikkeling doorgemaakt, we vinden er nog steeds bijzondere kernen van vroegere begroeiing. In het Mariënbosch lag in 1944-1945 een Canadees doorgangskamp, dat tien jaar later tijdens de geruchtmakende operatie Black Tulip is gebruikt voor honderden uit te zetten Rijksduitsers.Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Eigen beheer, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-

‘Het mooiste stukje onbekend Nijmegen’, zo omschrijft Leonards het landgoed Villandry. Een ‘buitenplaats’, in 1903 gesticht door Charles Blankenhagen, een rijke suikerplanter uit Nederlands-Indië. Hij vernoemde het landgoed naar zijn schoonmoeder Josephine d’Harvant Bigot de Villandry, en het prachtige kasteel in de familie, Chateau de Villandry aan de Loire in Frankrijk.
In 1907 kopen de Staatsspoorwegen het landgoed als herstellingsoord voor haar personeel, maar na 75 jaar sluit het complex noodgedwongen zijn deuren. Na een periode van tijdelijke bewoners vanaf eind jaren 80, worden nieuwe plannen gesmeed: de oorspronkelijke villa wordt in zijn oude glorie hersteld en er komen twee nieuwe gebouwen bij t.b.v. het huidige appartementencomplex Villandry.St. Laurentiuskerk in Kekerdom


St. Laurentiuskerk in Kekerdom: Een uniek monument / Harry Sanders. - Kekerdom: Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom, 2020. - 96 p. ill.
Prijs: € 15,00Brakkenstein: Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners


Brakkenstein: Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - 207 p. - ill. - ISBN 978 90 5625 4940
Prijs € 14,95

Brakkenstein is een van de weinige goed bewaarde buitenplaatsen aan de rand van Nijmegen. Het is bekend door de witte villa, het prachtige park met zijn lanen en sterrenbos en de hortus.
In Brakkenstein. Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners wordt de boeiende, bijna vier eeuwen lange geschiedenis van deze buitenplaats beschreven. Omstreeks 1650 ontstond Brakkenstein als ontginningsboerderij op de heide van het Hoge Veld. Later werd het eerst een zomerverblijf en vervolgens een permanente woonplek van rijke families uit Nijmegen en de regio, onder meer van de families Rappard, Tulleken, Van Hövell tot Westerflier en Jurgens. Hun bezigheden en bindingen met de stad komen uitgebreid aan de orde aan de hand van familiearchieven, afbeeldingen en kaarten.
Van 1940 tot 1965 was op Brakkenstein een neurologische kliniek van het Canisiusziekenhuis gevestigd. De buitenplaats werd ook een belangrijk centrum voor de paardensport. In 1970 kwam de hortus botanicus tot stand, waarvan de geschiedenis in dit boek eveneens uitgebreid wordt verteld.De aanwinsten van deze week

Het overzicht van de aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplement

Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


Let op!

Helaas is Supplement zijn riante voorraadkamer kwijtgeraakt. Dat betekende dat er rigoreus gesaneerd moest worden in het boekenbestand. Het kan dus voorkomen dat u een interessante uitgave tegenkomt die helaas niet meer aanwezig is. Op dit moment is het onmogelijk alle systemen up-to-date te houden. Onze verontschuldiging hiervoor.
Overzicht aanwinsten. Verkrijgbaar vanaf donderdag 2 september 2021.


Week 35 2021


Algemeen

al153 Archief de Vijftigers I: Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg en Jan Hanlo / HANS DüTTING. - Baarn: De Prom, 1983. - € 4,00

al62 Candid opinions on sundry subjects: An anthology of his editorial writings for the Belgian Trade / JAN-ALBERT GORIS. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - Review, 1954-1964 J.A. Goris = Marnix Gijsen. - € 7,00

al369 Hoe lang ik blijf weet ik niet: Over Albert Ehrenstein / CEES VAN HOORE. - Utrecht: Kwadraat, 1988. - In de reeks: Faits divers. - € 3,00

al898 Cornelis Veth: Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen / HARRY G.M. PRICK (inl. & toel.). - Nijmegen: G.J. Thieme, 1980. - € 8,00

al9689 Laat je hersenen niet zitten: Hoe lichaamsbeweging de hersenen jong houdt / Erik Scherder. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014. - € 5,00

al590 Sangam - Over helden en minnaars: Klassieke poëzie uit Zuid-India / HERMAN TIEKEN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - Uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tieken. In de reeks: De Oosterse Bibliotheek, deel 14. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp5430 Greatness and limitations of Freud's thought / Erich FROMM. - London: Jonathan Cape, 1980. - € 8,00

fp7135 Het Onze Vader: Het levende Woord van God / Judith von Halle. - Zeist: Christofoor, 2008. - € 4,00

fp7134 Gedenk te sterven: De dood en de filosofen / Pieter Hoexum. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. - € 7,00

fp7133 Quakers: Triomf en tragiek van het geweten: Beeld van een humanitaire religie / Rufus Jones. - Amsterdam: Abraxas, 2005. - € 7,00

fp7123 Weber / Rudi Laermans, Dick Houtman. - Amsterdam: Boom, 2017. - € 10,00

fp6723 Het verhaal van de filosofie / B. Magee. - Utrecht: Standaard / Spectrum, 2003. - € 8,00

fp5779 Essays / MICHEL DE MONTAIGNE. - Utrecht: Het Spectrum/Aula, 1992. - € 4,00

fp7110 Levend denken: Christus en het menselijk denken / Mieke Mosmuller. - Baarle Nassau: Occident, 2015. - € 20,00

fp6722 De onrustige geest / KAY REDFIELD JAMISON. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 1996. - € 5,00

fp3332 De uitvinding van het geheugen: Een nieuwe visie op de hersenen / ISRAEL ROSENFIELD. - Nijmegen: SUN, 1991. - band ietwat smoezelig. - € 4,00

fp7109 De Hermetische Schakel / Jacob Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 2004. - € 15,00

fp3541 De wetenschap van de geheimen der ziel: Herkomst en bestemming van de mens / RUDOLF STEINER. - Zeist: Vrij Geestesleven, 2014. - € 12,00

fp5083 Haal meer uit je hersenen: Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping / MARK TIGCHELAAR. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2013. - € 4,00

fp7122 Therapie als geschenk / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2002. - € 8,00


Kunst

ku5474 Kastelen in Brabant: Van burcht tot landhuis / M.M.A. VAN BOVEN et al. - 's-Hertogenbosch: Noordbrabant, 1982. - € 8,00

ku6809 Beelden uit Berlijn / Arduino Cantàfora, S.U. Barbieri (red.). - Nijmegen: Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1987. - € 5,00

ku1167 Het rijk der Scythen / CATALOGUS. - Zwolle: Waanders, 1993. - T.g.v. tentoonstelling in de Nieuwe Kerk Amsterdam 1993 - 1994. - € 6,00

ku1794 Walt Disney: Van Mickey Mouse tot Disneyland / CHRISTOPHER FINCH. - Amsterdam: Landshoff, 1975. - € 8,00

ku6374 Schilderen is noodzaak / LAETITIA de HAAS. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, z.j. - € 4,00

ku6378 Tijdslijn van de Islamitische kunst en architectuur / NASSER D. KHALILI. - Amsterdam: University Press Salomé, 2006. - € 20,00

ku6832 Krontjong-liederen: Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo, band 2 / Krontjong-liederen. - Amsterdam: Vennootschap muziek en Letteren, z.j. - € 8,00

ku5592 Hendrik Hoogers (1747-1814): Werke von Hendrik Hoogers aus der Sammlung: des Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' in Nimwegen / GERARD LEMMENS. - Arnhem: Provincie Gelderland, 1992. - tweetalige catalogus - Stadtmuseum Bocholt. - € 7,00

ku3237 't Is poppe goet en anders niet: Het poppenhuis in het Frans Halsmuseum / JET PIJZEL-DOMMISSE. - Haarlem: De Haan, 1980. - € 4,00

ku3147 Tien jaar vrienden: 1984-1994 / M.G.F. SCHROVER (sam.). - Nijmegen: Commanderie van Sint Jan, 1994. - Stichting Vrienden van het Nijmeegs Museum.. - € 5,00

ku6377 Sigmund Freud / RALPH STEADMAN. - Baarn: Wouter Wagner, 1980. - 1e druk. - gecartonneerd. - € 15,00


Geschiedenis

hi2302 Lutheranen in Nijmegen: Een kleine geschiedenis van de Evangelisch-Luth. Gemeente / TH.H.M. AKERBOOM. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1996. - € 4,00

hi16368 Bali in kleuren / Piet Bakker, Wim Berssenbrugge. - Joure/Utrecht: Douwe Egberts, z.j. - € 7,00

hi1123 Onse Joeden: Nijmegen en de geschiedenis van haar joden / HENK VAN DEN BERG. - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - € 10,00

hi16333 Geschiedenis van het persoonlijk leven: Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa / Georges Duby, Philippe Ariës (red.). - Amsterdam: Agon, 1993. - € 10,00

hi16347 Society and Homicide in Thirteenth-Century England / James Buchanan Given. - California: Stanford University Press, 1977. - € 5,00

hi3078 Bij ons moeder en ons Jet: Brabantse vrouwen in de 19e en 20ste eeuw / MARIA GREVER, A. van der VEEN (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1989. - € 5,00

hi16342 Guicciardini: History of Italy and History of Florence / John R. Hale (Ed.). - Washington Square Press, 1964. - In de serie: The great Histories (Hugh R. Trevor-Roper). - € 5,00

hi2340 Zoeklicht bij Zilver: Genealogische Heraldische Bundel / N.A. HAMERS et al. (red.). - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen NGV, 1995. - € 10,00

hi16343 King, Parliament, and Public Finance in Medieval England to 1369 / G.L. Harris. - Oxford: Clarendon Press, 1975. - € 7,00

hi90 Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen: Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving / MARGA JETTEN, et al. (red.). - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1991. - € 6,00

hi16334 Gezinssolidariteit en rotten kids: Schaarste, seks en het vierde gebod op het platteland in Nederland in de twintigste eeuw / Paul M.M. Klep. - Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2011. - afscheidsrede. - € 4,00

hi2142 Chirurgijns zee-compas: De medische verzorgingaan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw / A.E. LEUFTINK. - Delft: Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, 1963. - € 3,00

hi16329 Verortete Herrschaft: Königspfalzen, Adelsburgen und Herrschaftsbildung in Niederlotheringen während des frühen und hohen Mittelalters / Jens Lieven et al. (Hrsg.). - Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2014. - In der Reihe: Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar, Band 16. - € 20,00

hi16330 The Normans and their World / Jack Lindsay. - London: Hart-Davis, MacGibbon, 1974. - € 6,00

hi16350 Geschiedenis van de geneeskunde / Albert S. Lyons, R. Joseph Petrucelli. - Antwerpen/Amsterdam: Standaard, 1981. - € 30,00

hi2630 Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550 - 1600) / P.M.H.G. OFFERMANS. - Zutphen: De Walburg Pers, 1972. - In de reeks: Gelderse Historische Reeks. - € 7,00

hi5256 Geschiedenis van Nijmegen / GUUS PIKKEMAAT. - 's-Gravenhage: SDU, 1988. - € 12,00

hi342 Het raadhuis in beeld: 12 ansichtkaarten in mapje / HET RAADHUIS van NIJMEGEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, z.j. - € 7,00

hi16331 Medieval Statecraft and the Perspectives of History / Joseph R. Strayer. - Princeton: University Press, 1971. - € 4,00

hi719 Redders: 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij / HANS Vandersmissen, SIEP ZEEMAN. - IJmuiden: KNRM, 1999. - € 7,00

hi2570 Dat kan ons niet gebeuren...: Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog / EVERT WERKMAN, M. DE KEIZER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl552 In den beginne / BERTUS AAFJES. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - € 3,00

nl9395 Buiten is het maandag / BERNLEF. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 4,00

nl223 Kapitein Iglo: Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het: schip de Visstick en haar gezagvoerder Kapitein Iglo / ERIK BINDERVOET, R-J. HENKES. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - € 6,00

nl9718 Rembrandt en de miniaturen: Gedichten / GERARD DEN BRABANDER. - Amsterdam: Strengholt, 1956. - € 4,00

nl9731 De honden: Een toneelspel in 3 bedrijven / TONE BRULIN. - Antwerpen: De sikkel n.v., 1968. - € 3,00

nl9383 De wandelaar / ADRIAAN VAN DIS. - Amsterdam: Augustus, 2009. - € 4,00

nl9380 Zwarte schuur / Oek de JONG. - Amsterdam: Augustus, 2019. - € 4,00

nl9905 Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten: deel 1 en 2 / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 7,00

nl7000 Zee-Binnen / MARGRIET de MOOR. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - € 6,00

nl7984 Modelvliegen: Novelle / MARCEL MöRING. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 7,00

nl226 Een bizonder vreemde dief / Ewald VANVUGT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9037 Ik haal je op, ik neem je mee / Niccoló Ammaniti. - Amsterdam: Lebowski, 2010. - € 4,00

bl9040 De geheime schrift / Sebastiaan Barry. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - € 5,00

bl1744 Met en zonder heimwee: Verhalen / MARIO BENEDETTI. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - € 4,00

bl9033 De Zahir / Paulo Coelho. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - € 4,00

bl9030 De uitverkorene van de heer / Albert Cohen. - Amsterdam: Manteau, 1985. - € 7,00

bl9029 De goddelijke komedie: (vert. Ike Cialona en Peter Verstegen) / Dante Alighieri. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. - € 7,00

bl6307 De eenzaamheid van de priemgetallen / PAOLO GIORDANO. - Amsterdam: De Bezige Bij/Cargo, 2009. - € 5,00

bl9038 Ginny Moon heeft gelijk / Benjamin Ludwig. - Amsterdam: HarperCollins, 2017. - € 5,00

bl9041 Het raadsel van de filosoof / José Carlos Somoza. - Amsterdam: Anthos, 2004. - € 4,00

bl9032 Het raadsel Spinoza / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 5,00

bl9039 Nietzsches tranen / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2005. - € 4,00Overzicht aanwinsten. Verkrijgbaar vanaf donderdag 26 augustus 2021.


Week 34 2021AlgemeenFilosofie en psychologie

fp7140 Schijnproblemen in de filosofie/ Rudolf Carnap. - Meppel: Boom 1971. - In de reeks: Teksten wetenschapsfilosofie. - € 4,00

fp7137 Calvijn en Rousseau: Een vergelijkende studie van beider staatsleer/ A.J.M. Cornelissen. - Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt/J.W. van Leeuwen 1931. - € 10,00

fp3349 De verworpenen der aarde/ FRANTZ FANON. - Utrecht: Bruna 1969. - Inl.: Jean-Paul Sartre. - € 5,00

fp5439 Psychoanalyse en religie: Typen van religieuze ervaring en zorg voor de mens/ Erich FROMM. - Utrecht: J. Bijleveld 1976. - € 4,00

fp7100 Anna Katharina Emmerick: Een rehabilitatie/ Judith von Halle. - Amsterdam: Cichorei 2013. - € 10,00

fp7101 'En als Hij niet was opgestaan ...': De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens/ Judith von Halle. - Zeist: Christofoor 2005. - Met bijdragen van Peter Tradowsky. - € 8,00

fp7102 Liever leren dan afleren: praktische levenslessen/ Bruno-Paul De Roeck Joos van den Abeele. - Haarlem: De Toorts 1997. - € 4,00

fp7103 Waarheid en wetenschap: Voorspel van een 'filosofie der vrijheid'/ Rudolf Steiner. - Driebergen: Zevenster 1988. - € 4,00

fp7139 Jean-Paul Sartre/ C.E.M. Struyker Boudier. - Tielt/Den Haag: Lannoo 1967. - In de reeks: Denkers over God en Wereld nr.14. - € 4,00


Kunst

ku4335 Ontcijfering van Jeroen Bosch/ D. Bax. - 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij/Martinus Nijhoff 1949. - € 30,00

ku6770 Franz von Stuck 1863-1928: Eros & Pathos/ Edwin Becker. - Amsterdam: Van Gogh Museum/ Zwolle: Waanders 1995. - in serie '19th-century Masters' - nr. 5. - € 8,00

ku6769 Anton Heyboer Werken op papier: catalogus tentoonstelling in Gemeentehuis te Best/ Theo van Geel E. van Zoeren (sam.). - Best: Gemeente 1994. - € 8,00

ku6823 Conductors: A new Generation/ Philip Hart. - New York: Charles Scribner's Sons 1979. - € 7,00

ku6821 Hendrik Hoogers: Patriot en kunstenaar 1747-1814/ J.A.B.M. de Jong. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek 1969. - € 10,00

ku6767 Uit het hart van Rusland: Tentoonstellng van ikonen en miniaturen/ N.H. Koers (red.). - Utrecht: Catharijneconvent 1999. - Catharijnebrief nummer 67 - september 1999. - € 2,00

ku6768 Leonardo da Vinci: Met honderd acht en dertig afbeeldingen/ Aage Marcus. - Amsterdam: H.J.W. Becht z.j. - € 8,00

ku6822 Medicine: the Art of Healing/ Sherwin B. Nuland. - New York: Macmillan Publ. Company 1992. - € 7,00

ku6766 Gustav Klimt/ Ilona Sarmány-Parsons. - München: Südwest Verlag 1987. - € 5,00

ku5589 Monet in Holland/ Louis van Tilborgh (red.). - Zwolle/Amsterdam: Waanders/Rijksmuseum van Gogh 1986. - € 8,00


Geschiedenis

hi16352 Amsterdam onbewolkt 2/ Lambiek Berends (tekst) Peter Elenbaas (foto's). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen/Het Parool 2005. - € 8,00

hi16348 De wereld aan de wand: Zwolle: De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten/ Lowie Brink Lucy Holl. - Waanders 2010. - € 15,00

hi16324 100 jaar Römer Optiek: een Nijmeegs bedrijf onder de loupe/ C.M.M. Brinkhoff-van Rijn (red.). - Nijmegen: Römer Optiek 1988. - € 4,00

hi5527 Sint-Nicolaas: Leven en legende/ MARTIN EBON M. van RAEPHORST. - Weesp: Heureka 1977. - € 8,00

hi16351 Schooluniformen/ Annie van Gemert. - Z.p.: Van Halewyck z.j. - fotografie. - € 10,00

hi6705 Het kwade exempel van Gelre: De stad Nijmegen,: de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten 1566-1568/ MAARTEN HAGEMAN. - Nijmegen: Vantilt 2005. - € 12,00

hi16356 Dag Zwarte Piet: Elk vooroordeel heeft een nadeel/ Peter de Kort van Dal. - Maartensdijk: Het Schrijversportaal 2014. - € 6,00

hi16358 't kepelke van Genuë: Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981/ L. Martens. - Venlo: Van Spijk 1981. - € 6,00

hi4639 De stranding: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe/ MARCEL METZE. - Nijmegen: SUN 1995. - € 5,00

hi16349 De Chinezen van Nederland: Opstellen over Limburgse Dialekten en een Bibliografie/ Jan G.M. Notten. - Valkenburg: Het land van Valkenburg 1974. - € 5,00

hi16355 Stoomcarrousels/ Hennie van Oers. - Z.p.: St. Kermis-Cultuur 2012. - nieuwstaat. - € 30,00

hi16354 Kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe 40 jaar: Jubileumboek 1947-1972-2012 (schutterijen)/ H.A.M. Schreven (vrwrd.). - Kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe 2012. - Kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe 40 jarig bestaan. - schutterijen. - € 8,00

hi16353 Van de Hunnepe tot de zee: De geschiedenis van het Waterschap Salland/ Theo Spek F.D. Zeiler E. Raap. - Kampen: IJsselakademie 1996. - € 15,00

hi16357 Het vergeten landleven/ Ingeborg Wind. - Arnhem: Terra Lannoo 2006. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl3375 Uren met Jeanne: In het spoor van de maagd van Orléans/ M. VAN AMERONGEN. - Weesp: Villa 1984. - € 3,00

nl4750 Van oude mensen De dingen die voorbij gaan: (In de reeks: Bibliotheek der Nederlandse Letteren/ LOUIS COUPERUS. - Amsterdam: Elsevier 1979. - € 4,00

nl7949 Alleen de heldere uren / HERMINE DE GRAAF. - Amsterdam: Meulenhoff 1991. - € 3,50

nl9758 Fenrir: Een lang weekend in de Ardennen/ HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido 2000. - € 4,00

nl3662 Jij mag de kaarsjes uitblazen / MARIJKE HöWELER. - Amsterdam: Hema 1989. - € 2,50

nl5099 Zaansch veem / FREEK DE JONGE. - Amsterdam: De Harmonie 1988. - € 4,00

nl7495 Daniël Maandag / YVONNE KEULS. - Amsterdam: De Bijenkorf 1988. - € 2,00

nl9757 Anna Boom / JUDITH KOELEMEIJER. - Olympus 2010. - € 4,00

nl9755 Hoeren / Ischa MEIJER. - Amsterdam: Bert Bakker 1980. - € 4,00

nl9754 Verfhuid: Novelle / RASCHA PEPER. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2006. - € 4,00

nl9759 Over de regels van het spel / MARJO VAN SOEST. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 1992. - € 4,00

nl9756 Eigen schuld / MAARTEN SPANJER. - Amsterdam: De Arbeiderspers 1986. - Grote ABC nr 553. - € 3,50

nl6594 Het raadselrijk: De roman van een schilder / THEUN DE VRIES. - Amsterdam: Em. Querido 1973. - € 4,00

nl9763 Sla de wolven herder: Roman uit de Babylonische voortijd / THEUN DE VRIES. - Utrecht: A.W. Bruna 1973. - € 4,00

nl7031 Allemaal projectie / Gerrit Jan ZWIER. - Baarn: De Prom 1990. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl3443 Ja maar kan een stoommachine dat ook? / WOODY ALLEN. - Amsterdam: Bert Bakker 1981. - € 3,50

bl9073 De Windmolen / Camilo José Cela. - Den Haag: W. Gaade 1958. - € 7,00

bl5871 Het kleine meisje van meneer Linh / PHILIPPE CLAUDEL. - Amsterdam: De Bezige Bij 2009. - € 3,00

bl8859 Wij doden Stella: Novelle / MARLEN HAUSHOFER. - Amsterdam: Hema 1990. - € 3,00

bl3849 Op weg / JACK KEROUAC. - Amsterdam: De Bezige Bij 1981. - € 6,00

bl8848 Wilde gember / ANCHEE MIN. - Amsterdam: Contact 2001. - € 4,00

bl8845 De geweldigers nemen hetzelve met geweld / FLANNERY O'CONNOR. - Amsterdam: Bert Bakker 1989. - € 4,00

bl8846 The comfort of Strangers and Other Screenplays HAROLD PINTER. - London: Faber and Faber 1990. - € 4,00

bl9031 Taboe / Ferdinand von Schirach. - Utrecht: De Arbeiderspers 2014. - € 7,00

bl8849 Zomerleugens / BERNHARD SCHLINK. - Amsterdam: Cossee 2018. - € 4,00

bl8847 Dokter Glas / HJALMAR SöDERBERG. - Amsterdam: Hema 1988. - € 4,00

bl9034 Een leesboek voor de lagere standen / August Strindberg. - Utrecht: A.W. Bruna 1974. - € 4,00

bl8852 Hotel Honolulu / PAUL THEROUX. - Amsterdam: Atlas 2001. - € 5,00

bl8851 Schrijversdagboek: Een keuze uit het dagboek sam. Leonard Woolf / VIRGINIA WOOLF. - Amsterdam: Atlas 1999. - In de reeks: De twintigste eeuw. - € 7,00


Week 28 2021

Algemeen

al5176 Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven / WIL DERKSE. - Tielt: Lannoo, 2000. - € 4,00

al9730 Kees Fens in gesprek: Raster 64 / Kees Fens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - € 4,00

al9727 Grandeur en misère van de literatuurwetenschap / H.A. Gomperts. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - € 4,00

al9728 Het oog van de meester: Drie essays over literatuur op school / Jacques Kruithof. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1979. - € 4,00

al9729 Het Avontuurlijk Uitzicht: Een essay over literatuur en kritiek / Carel Peeters. - Amsterdam: De Harmonie, 1976. - € 4,00

al5754 Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid: Johan Huizinga-lezing 1978 / K. VAN HET REVE. - Baarn: Het Wereldvenster, 1978. - € 6,00

al9726 Maar mooi!: Beschouwingen over poëzie / Nico Scheepmaker, Jaap Bakker (sam.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 4,00

al6251 Etymologisch woordenboek / J. de VRIES, F. De TOLLENAERE. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7069 De betoverende werkelijkheid: Hoe we weten wat we zeker weten / Richard Dawkins. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011. - ill.: Dave McKean. - € 7,00

fp3349 De verworpenen der aarde / FRANTZ FANON. - Utrecht: Bruna, 1969. - Inl.: Jean-Paul Sartre. - € 4,00

fp7058 Psychoanalyse en vrouwelijke seksualiteit / A. Fischer, W. van Hoorn, J. Jansz. - Amsterdam: Boom, 1983. - € 7,00

fp4361 De angst voor de vrijheid: de vlucht in autoritairisme, destructivisme, conformisme / ERICH FROMM. - Utrecht: J. Bijleveld, 1972. - € 4,00

fp279 Filosofie: Personen en begrippen van A tot Z / NICO GROEN, R.VEEN (sam.). - Utrecht: Het Spectrum, 2012. - In de reeks: Spectrum Opzoekboek. - € 5,00

fp7063 Over het mysterie van de drie Johannesfiguren: Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, Johannes Zebedeüs / Judith von Halle. - Amsterdam: Cichorei, 2009. - € 8,00

fp7064 Rudolf Steiner, Meester van de witte loge: Over de occulte biografie / Judith von Halle . - Amsterdam: Cichorei, 2011. - € 8,00

fp7062 De wereldbeschouwing der Rozenkruisers: of Esoterisch Christendom / Max Heindel. - Den Haag: Stichting Zeven, 2000. - € 15,00

fp6932 Jung over de zin van het leven / Aniela Jaffé. - Rotterdam: Lemniscaat, 1979. - € 5,00

fp7060 Hindoeïsme: oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen / Vasudha Narayanan. - Kerkdriel: Librero, 2004. - € 6,00

fp7057 Sigmund Freud und sein Kreis: Eine biographische Geschichte der Psychoanalyse / Freud Sigmund. - Bergisch Gladbach: Gustav Lübke, 1976. - € 10,00

fp7059 De Yoga Sutra's van Patanjali: De wetenschap van yoga / I.K. Taimni. - Amsterdam: Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 2004. - € 15,00

fp7066 The Mystery of being human: God, Freedom and the NHS / Raymond Tallis. - Notting Hill Editions, 2016. - € 5,00


Kunst

ku6806 The Beatles: Eine illustrierte Dokumentation / Roy Carr, Tony Tyler. - Rock Edition, 1975. - € 8,00

ku3933 Romaans vademecum: Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio / ADA van DEIJK. - Bedum: Profiel, 1993. - € 7,00

ku4921 Leonardo da Vinci: Uitvinder, wetenschapper en kunstenaar / MEINRAD MARI GREWENIG, O. LETZE (RED.). - Rotterdam: Kunsthal, 1995. - € 10,00

ku6794 Griekse kunst en archeologie / John Griffiths Pedley. - Keulen: Könemann, 1999. - € 10,00

ku6800 De Haagse School De Stijl en Mondriaan / Dolf Hulst. - Lisse: Rebo, 1994. - € 10,00

ku6789 Tekeningen van Jacob Jordaens 1593-1678: catalogus / Roger-A. d' Hulst. - Antwerpen: Rubenshuis, 1966. - € 5,00

ku6788 Contemporary European Architects: Volume III / Philip Jodidio. - Köln: Taschen, 1995. - € 10,00

ku3054 Het onzichtbare zichtbaar gemaakt: Het mysterie van de abstracten / LOKV. - Utrecht: LOKV, 1987. - € 4,00

ku6803 Breitner en zijn tijd: Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1880-1900 / Wiepke Loos, Guido Jansen. - Amsterdam: Rijksmuseum / Zwolle: Waanders, 1995. - € 7,00

ku1206 De weelde van soberheid: Nijmegen herrijst 1945-1965 / Leon van Meijel. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2004. - € 7,00

ku6805 Ikonen: Faszination und Wirklichkeit / Konrad Onasch, Annemarie Schnieper. - München: Orbis, 2001. - € 15,00

ku6801 Italienische Majolika: in Tschechoslowakischen Sammlungen / Jirina Vydrová (Text), Josef Ehm (Photogr.). - Praha: Artia, 1960. - € 10,00


Geschiedenis

hi16291 Het land van Heusden en Altena: In de ban van het water / Tom van der Aalst (tekst), Frans Lossie e.a.(foto's). - Wijk en Aalburg: Pictures Publishers, z.j. - € 8,00

hi16273 De Vikingen: Leven, mythen en kunst / Tony Allan. - Kerkdriel: Librero, 2004. - € 8,00

hi16278 De kandidaat: Primary Colors / Anonymous. - Amsterdam: De Boekerij, 2000. - € 4,00

hi16284 Historische atlas van het Joodse volk: Van de aartsvaders tot heden / Eli Barnavi (red.). - Baarn: Bosch & Keuning, 1993. - € 10,00

hi16279 The French Revolution: Aristocrats versus Bourgeois? / T.C.W. Blanning. - London: MacMillan, 1990. - € 3,00

hi16286 Vliegen en vechten bij de Maas 1940-1945: Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland / W.F.J. Boeijen. - Westervoort: Van Gruting, 2004. - met signatuur van schrijver. - € 15,00

hi16275 Nederland Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen / Wim Brands (red.), Jeroen van Kan. - Amsterdam: Balans, 2015. - als nieuw. - € 10,00

hi16270 Stad noch land / Emile Brugman (red.), Geert Mak e.a.. - Amsterdam: Atlas, 1996. - In de reeks: Atlas nr.9 Bijdragen van Geert Mak, Benno Barnard, Aafke Steenhuis, Frank Westerman, Henk Blanken. - € 4,00

hi16283 Het verhaal van het Christendom: 2000 jaar geloof / Michael Collins, Matthew A. Price. - Amsterdam: Anthos, 2000. - € 10,00

hi16309 Jan van Ruusbroec 1293-1381: Tentoonstellingscatalogus / Comité-Jan van Ruusbroec. - Brussel: Kon. Bibliotheek Albert I, 1981. - € 10,00

hi16303 Niemands land: Biografie van een ideaal / Marcel van Dam. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 4,00

hi8523 Geschiedenis van de vrouw: De Twintigste Eeuw / GEORGES DUBY, M. PERROT. - Amsterdam: Agon, 1993. - € 10,00

hi16277 Don Quixote's Delusions: Travels in Castilian Spain / Miranda France. - London: Weidenfeld & Nicolson, 2001. - € 7,00

hi16266 De aarde is plat: Ontdekkingsreis door een geglobaliseerde wereld / Thomas L. Friedman. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006. - als nieuw. - € 7,00

hi16274 Willem van Oranje: Uit de geschiedenis van de Lage Landen / Jaap ter Haar. - Weesp: Fibula-Van Dishoeck, 1984. - € 7,00

hi6938 Mijn koffer in Berlijn: Of het sprookje van de Wende / COX HABBEMA. - Amsterdam: Van Gennep, 2004. - tweede, herziene en geïllustreerde editie. - € 5,00

hi16294 Prisma Archeologie in de Lage Landen / Johan Hendriks. - Utrecht: Het Spectrum, 1994. - gesigneerd. - € 6,00

hi16296 Historische Grenspalen in Beek-Ubbergen: Inventarisatie van de Grens-palen die de Landen-grens hebben gemarkeerd tót de overdracht van DUITS grondgebied aan de Gemeente UBBERGEN in het jaar 1949 / M.J. van Hooff. - Ubbergen: St. Monument en Landschap. - groen linnen ingebonden kopie. - € 25,00

hi16306 The Frock-Coated Communist: The Life and Times of the Original Champagne Socialist / Tristram Hunt. - London: Penguin, 2010. - € 5,00

hi16288 Hofjes in Leiden / Herman Kleibrink, Ruud Spruit. - Leiden: Louis H. Los, boekhandel de Kler, 1979. - € 10,00

hi16281 Binnen zonder kloppen: Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen / Pieter Lakeman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 4,00

hi16272 De Maya's: Leven, mythen en kunst / Tomothy Laughton. - Kerkdriel: Librero, 2004. - € 8,00

hi16292 Gewijde aarde, heilige stenen - Spirituele plaatsen en: landschappen, prehistorische steenformaties, aardenergie / Brian Leigh Molyneaux, Piers Vitebsky. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 2000. - € 8,00

hi16267 De strijd om de macht: Politieke campagnes, idealen en intriges / Jacques Monasch. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - € 5,00

hi16297 Honderd jaar Consulaat der Nederlanden te Kleef: Hundert Jahre Konsulat der Niederlande zu Kleve / Hélène J. de Muij-Fleurke. - Den Haag: Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, 1998. - € 7,00

hi4405 De Historische Sensatie: Het Rijksmuseum Geschiedenisboek: 50 verhalen over unieke voorwerpen in het Rijksmuseum / BERT NATTER (red.), KEES ZANDVLIET. - Amsterdam: Thomas Rap, 2005. - € 8,00

hi16290 's-Hertogenbosch opmerkelijke stad / L.P.L. Pirenne e.a.. - Zwolle/'s-Hertogenbosch: Waanders/Adr. Heinen, 1996. - € 8,00

hi16308 De verloren Bijbel: Verdwenen geschriften opnieuw ontdekt / J.R. Porter. - Kerkdriel: Librero, 2010. - € 8,00

hi16299 Congo: Een geschiedenis / David van Reybrouck. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - € 7,00

hi16276 Waterwolven: Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers / Cordula Rooijendijk. - Amsterdam: Olympus, 2013. - ietwat hol gelezen. - € 6,00

hi16282 De waterwolf slaat toe / M.W. Schakel. - Dordrecht: J.P. van den Tol, 1977. - € 8,00

hi16280 Deutschlands Politische Kultur / Kurt Sontheimer. - München: Piper, 1990. - € 3,00

hi16285 Ruilverkaveling Obdam / Piet Tamis. - Heerhugowaard: Adriansons, 1978. - € 10,00

hi16293 Het geheim van Erasmus / Maurits Tompot, Ines van Bokhoven. - Zoetermeer: Mozaïek, 2006. - € 4,00

hi16269 Moord namens de 'kroon'?: Het ultieme leven van Pim Fortuyn / Ine Veen. - Soesterberg: Aspekt, 2007. - Als nieuw. - € 8,00

hi16298 'En nog steeds hebben wij twee vaderlanden': Op avontuur in Nederlands-Indië / Carolijn Visser, Sasza Malko. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 3,50

hi16302 The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance / Edmund de Waal. - London: Vintage, 2011. - € 5,00

hi16265 The clustered World: How we live, what we buy, and what it all means about who we are / Michael J. Weiss. - Boston: Little, Brown and Company, 2000. - € 7,00

hi8554 In alle staten: Het Amerika van Max Westerman / MAX WESTERMAN. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. - € 3,00

hi16289 Geïllustreerde bosatlas van de wereldgeschiedenis / Wolters-Noordhoff. - Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1984. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl9938 Homeros Odyssee / Bertus Aafjes (vert.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1965. - € 7,00

nl9926 Brief aan een gelukzoeker / Désanne van Brederode. - Rotterdam: Lemniscaat, 2007. - Maand van de filosofie. - € 2,00

nl6973 Jongensjaren / MARTIN BRIL. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 4,00

nl9949 Allah weet het beter / Theo van Gogh. - Amsterdam: XTRA Producties, 2004. - als nieuw. - € 10,00

nl8278 Cider voor arme mensen / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - € 6,00

nl9946 Naastenparade / Francie van den Hurk. - Amsterdam: De Harmonie, 2002. - € 4,00

nl8072 De brillenkoker / FREEK DE JONGE. - Amsterdam: De Harmonie, 1990. - € 4,00

nl9913 Alle vlees is als gras of: Het knekelhuis op de dodenakker / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Meulenhoff, 1969. - zonverkleuring. - € 4,00

nl9867 Nieuwe maan / A. Koolhaas. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1978. - € 6,00

nl9945 De tweeling / Tessa de Loo. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1994. - € 4,00

nl9950 Verzameld proza en nagelaten werk - De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel, Boven het dal: De voetreiziger, Japi stond op 't zuiderhoofd, Fullesies en andere verhalen / Nescio. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2012. - € 25,00

nl9939 Het beste van Bommel / Maarten Toonder. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 8,00

nl6952 Het verboden bacchanaal: (omslag: Lotte Ruting) / S. VESTDIJK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - € 10,00

nl9919 Kaaskoppen / Robert Vuijsje. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2016. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9007 Angels and Demons / Dan Brown. - London: Corgi Books, 2001. - € 3,00

bl8993 Bij het vallen van de avond / Michael Cunningham. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 4,00

bl8682 De begraafplaats van Praag / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - € 5,00

bl9025 Voorgoed / Vergilio Ferreira. - Baarn: De Prom, 1996. - € 4,00

bl9017 Lustrum / Robert Harris. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - € 5,00

bl4497 Trouwpartijen: Een damesroman / BOHUMIL HRABAL. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - € 4,50

bl9019 Erzählungen und andere ausgewählte Prosa / Franz Kafka. - Frankfurt: S. Fischer, 1996. - € 4,00

bl4539 De geverfde vogel: Tweede editie, met een inleiding v/d schrijver / Jerzy KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 5,00

bl5714 Tijd van leven - tijd van kunst: Essays / JERZY KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - € 4,00

bl6667 De kraaien zullen het zeggen / ANN-MARIE MACDONALD. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2003. - € 5,00

bl9009 Een wankel evenwicht / Rohinton Mistry. - Amsterdam: Ooievaar, 2000. - € 4,00

bl5120 De vrouw met de zwarte cape: Erotische verhalen / ALBERTO MORAVIA. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1986. - € 4,00

bl5289 Five novels: Lolita / The gift / Invitation to a beheading / King Queen Knave / Glory / VLADIMIR NABOKOV. - London: Collins, 1979. - € 7,00

bl8986 Stella Maris: Vaarwel dierbaar Ierland / Joseph O'Connor. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2004. - € 7,00

bl3222 Goedemorgen, middernacht / JEAN RHYS. - Utrecht: A.W. Bruna, 1975. - € 3,50

bl8990 Nachtboot / Michael Robotham. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 4,00

bl8852 Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry. - [Paris]: Gallimard, 1999. - Avec des aquarelles de l'auteur. - € 3,00

bl9023 Het schijnbestaan / José Saramago. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - € 6,00

bl2761 De wieg / PATRICK SOMERVILLE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 4,00

bl4128 Jacobs kamer / VIRGINIA WOOLF. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 4,00

bl6027 De Schopenhauerkuur / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans, 2005. - € 5,00

bl5806 De therapeut / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans, 2005. - € 3,50

bl3399 Hadrianus' Gedenkschriften / MARGUERITE YOURCENAR. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1983. - € 12,00


Week 27 2021


Algemeen

al9721 Arthur Miller 1915-1962 / Christopher Bigsby . - London: Phoenix, 2009. - € 10,00

al9722 Arthur Miller 1962-2005 / Christopher Bigsby . - London: Phoenix, 2012. - nieuwstaat. - € 10,00

al9724 De wond'ren werden woord en dreven verder: Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989 / Jan Blokker . - Deventer/Amsterdam: Kluwer/Contact, 1989. - € 8,00

al9723 Verdomd interessant, maar gaat u verder ...: De taal van Wim T. Schippers / Ingmar Heytze, Vrouwkje Tuinman. - Den Haag: Sdu, 2000. - € 5,00

al6740 ISBN: van de Wereldliteratuur / WILLEM KUIPERS . - Baarn: Ambo, 1997. - € 4,00

al9719 Romario van goot tot god / Rodger Linse, Gilmar Ferreira. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 5,00

al9731 Une autre histoire de la littérature francaise / Jean d' Ormesson. - Paris: NiL, 1997. - € 4,00

al9720 Struis gaat vreemd: 14 bizarre avonturen en ontmoetingen van een sportjournalist / Edwin Struis. - Baarn: Tirion Sport, 2005. - € 4,00

al9725 De Klassieker / Evert Vermeer, Ruud van Vrijaldenhoven. - [Amsterdam]: Windroos/Thomas Rap, 1994. - € 8,00

al9718 Sportleven / Bert Wagendorp. - Amsterdam: L.J. Veen, 2006. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp2629 Het mechanisme van ons denken / EDWARD DE BONO. - Amsterdam: Paris/Manteau, 1969. - Nederlandse bewerking: Gerrit Krol. - € 7,00

fp7055 Steeds sneller: De permanente jacht naar tijdwinst en de roep om onthaasting / James Gleick. - Amsterdam: Anthos, 2000. - € 5,00

fp7052 Het heelal: Verleden en toekomst van ruimte en tijd / Stephen Hawking. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 8,00

fp7048 De appel en de boom: Waarom ben je wie je bent? Is dat aanleg of opvoeding? / René Kahn. - Amsterdam: Balans, 2011. - € 5,00

fp7056 Het absurde socialisme: Twee essays gevolgd door een polemiek met Slawomir Mrozek / Leszek Kolakowski. - Amsterdam: Van Gennep, 1971. - € 3,00

fp7050 Triomf van de angst: De geopolitiek van series / Dominique Moïsi . - Amsterdam: Boom, 2018. - € 4,00

fp7054 Het beest in ons: Liefdeslessen in het dierenrijk / Dagmar van der Neut. - Amsterdam: Thomas Rap, 2014. - € 4,00

fp7049 Also sprach Zarathustra: Ein Buch für alle und keinen / Friedrich Nietzsche. - München: Wilhelm Goldmann, 1981. - € 3,00

fp7051 The Age of Access: How the Shift from Ownership to Access is Transforming Capitalism / Jeremy Rifkin. - London: Penguin, 2000. - gebruik highlight. - € 4,00

fp2384 De kunst van het oorlogvoeren / SUN TZU. - Amsterdam: Elsevier, 1986. - bewerkt door en met een voorwoord van James Clavell. - € 7,00


Kunst

ku6785 Glans der Goudse Glazen: Conservering 1981-1989, een geschiedenis van behoud en beheer / R.W. Bogtman e.a . - Gouda: St. Fonds Goudse Glazen, 1990. - € 8,00

ku768 Vorm en ruimte / A. BUFFINGA. - Delft: Waltman, z.j. - € 6,50

ku6787 Het oude Egypte: 3000 jaar geschiedenis en cultuur van het rijk der farao's / Arne Eggebrecht. - Houten: Bruna, 1986. - € 10,00

ku6051 Zij bouwden voor de eeuwigheid / G.A. GEDAT . - Bussum: Moussault, 1954. - € 5,00

ku6782 Alleman: fotogr.: Anton van Munster; tekst: Simon Carmiggelt, Anton Koolhaas / Bert Haanstra. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - € 4,00

ku6793 Nederlands cabaret 1970-1995: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat / Patrick van den Hanenberg, Frank Verhallen. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1996. - € 10,00

ku6798 En er ontstaat nog een eenzame wolk in 't azuur: Voerman, vrienden en collega's / Hannema-DeStuers Fundatie. - Heino: Hannema-De Stuers/Stedelijk Museum Kampen, 1998. - € 2,00

ku6591 De Weg naar het Paradijs: Romaans Maastricht in beeld / Elizabeth den Hartog, Paul Mellaart (fotogr.). - Maastricht: St. Historische Reeks, 2003. - € 10,00

ku6784 Het groene hart / Martin Kers (foto's), Herman Vuijsje (tekst). - Wormer: Inmerc, 2001. - € 8,00

ku6783 Natuur in Holland: Natuurmonumenten in beeld / Martin Kers (foto's), Marijke Kers (tekst). - Warnsveld: Terra, 1993. - € 8,00

ku3400 Beeldenstorm in Nederland en België / HENK VAN OS. - Hilversum: AVRO, 2004. - € 5,00

ku6471 Het oude Mexico: Geschiedenis en cultuur van de volken Meso-Amerika / HANNS J. PREM, U. DYCKERHOFF. - Houten: Bruna, 1987. - € 10,00

ku6796 Nobrow: The Culture of Marketing The Marketing of Culture / John Seabrook. - London: Methuen, 2000. - € 4,00

ku3965 Schatten uit Turkije / N. YARDIMCI. - Leiden: Rijksmuseum van Oudheden, 1986. - Catalogus. - € 8,00


Geschiedenis

hi16246 Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Poverty / Daron Acemoglu, James A. Robinson. - London: Profile Books, 2013. - € 6,00

hi16256 Nederland in een handomdraai: De vaderlandse geschiedenis in jaartallen / Bas Blokker e.a. - Amsterdam: Balans, 1999. - € 6,00

hi4168 De Prins spreekt / PIETER BROERTJES, JAN TROMP. - Amsterdam: Balans, 2004. - € 4,00

hi16236 Hier en daar een crisis: Achter de schermen van de internationale hulpverlening / Tineke Ceelen. - Amsterdam: Podium|BKB, 2009. - € 4,00

hi16240 Geschiedenis van de Trappistenabdij te Westmalle (1794-1956) / Jan B. van Damme. - Antwerpen-Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1977. - € 12,00

hi347 De evolutie van mens en maatschappij / C.D. Darlington. - Utrecht: Het Spectrum, 1973. - € 8,00

hi16254 Een ongeluk in slow motion: Aantekeningen van een ramptoerist / Ewald Engelen. - Amsterdam: Bert Bakker, 2012. - € 4,50

hi16237 The Ascent of Money: A Financial History of the World / Niall Ferguson. - London: Penguin Books, 2009. - € 4,00

hi5674 De geschiedenis van de VOC / FEMME S. GAASTRA. - Zutphen: Walburg pers, 2002. - € 10,00

hi16259 Bergen op Zoom verleden tijd / Willem van Ham, Cees Vanwesenbeeck. - Rijswijk: Elmar, 2005. - € 8,00

hi16238 De kracht van het paradijs: Hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw / Jonathan Holslag. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - € 10,00

hi8846 Onze premiers (1901-2002): Hun weg naar de top / HAN VAN DER HORST. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - € 8,00

hi16235 Gedoogdemocratie: Heeft stemmen eigenlijk wel zin? / Peter Kanne. - Amsterdam: Meulenhoff, 2011. - € 6,00

hi4126 Atlas van Middeleeuws Europa / ANGUS KONSTAM. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 2001. - € 10,00

hi1642 Kastelengids van Nederland: Middeleeuwen / DORIANN KRANSBERG, HANS MILS. - Haarlem: Fibula-van Dishoeck, 1979. - € 8,00

hi16255 Wie vermoordde Daniel Pearl? / Bernard-Henri Lévy. - 's-Hertogenbosch: Voltaire, 2003. - € 4,50

hi16253 Boomerang: Travels in the New Third World / Michael Lewis. - New York: W.W. Norton, 2011. - € 5,00

hi16249 Flash Boys: A Wall Street Revolt / Michael Lewis. - New York: W.W. Norton, 2015. - € 4,00

hi4222 Het land onder de regenboog: De geschiedenis van Indonesië / MOCHTAR LUBIS. - Amsterdam: A.W. Sijthoff, 1984. - € 10,00

hi2569 Nieuwkomers: Immigranten en hun nakomelingen in Nederland 1550-1985 / Jan Lucassen, Rinus Penninx. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 7,00

hi16234 Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis: in ruim 100 reportages / Geert Mak, René van Stippriaan. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - hol gelezen. - € 4,00

hi16268 De bijbel van 101 jaar Tour: De fabuleuze geschiedenis van een eeuw lijden op een fiets / Jean Nelissen. - Amsterdam: L.J. Veen, 2004. - € 8,00

hi16247 Schoon genoeg: Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998 / Ruth Oldenziel (red.), Carolien Bouw. - Nijmegen: SUN, 1998. - € 10,00

hi16250 Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist / Kate Raworth. - London: Penguin Random House, 2017. - € 7,00

hi6599 Overvloed en onbehagen: De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw / SIMON SCHAMA. - Amsterdam: Olympus, 2015. - € 7,00

hi16251 Economics of Good and Evil / Tomas Sedlacek. - New York: Oxford University Press, 2013. - € 7,00

hi16258 Fotoboek van de eeuw / W.J. Simons (tekst). - Amsterdam: Rainy Day, 1999. - € 8,00

hi16261 De 'Camera Obscura' in beeld: De wereld van de 'Camera Obscura' in oude ansichten en foto's / George Slieker. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2003. - € 8,00

hi16252 The Euro: How a common Currency threatens the Future of Europe / Joseph E. Stiglitz. - New York: W.W. Norton, 2016. - € 8,00

hi16260 Teerosen op de Veluwe / Willem H. Tiemens. - Naarden: Lunet, 1986. - € 40,00

hi16248 De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter / Yanis Varoufakis. - Breda: De Geus, 2015. - € 4,00

hi16262 Waddinxveen in grootmoeders tijd / W. Verboom (sam.). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1995. - € 8,00

hi16239 De grote oorlog: Facetten van de Eerste Wereldoorlog / Theo Vijgen. - 's-Hertogenbosch: Voltaire, 2004. - € 12,00


Nederlandse literatuur

nl9933 Iemand moet het doen: Liedteksten 1987-1993 / Jan Boerstoel. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - € 3,50

nl9943 Omnibus: Humor en ernst uit het werk van Godfried Bomans / Godfried Bomans. - Amsterdam: Elsevier, 1963. - € 4,00

nl3354 Vele kleintjes: Tot zoens/Graag gedaan/Eetlezen/Het bijzettafeltje / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - € 6,00

nl9921 Liefdes schijnbewegingen: Een leesboek / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - € 3,50

nl5624 De groeten / HUGO CLAUS. - Amsterdam: Poetry Intern./De Bezige Bij, 2002. - € 2,00

nl7899 Contrapunt / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - € 8,00

nl9920 Het besluit van Dola Korstjens / Elke Geurts. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2008. - € 4,00

nl9321 Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter: Een ware geschiedenis / Hella S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1978. - € 4,00

nl9916 Proefspel: en andere verhalen / F.B. Hotz . - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981. - € 4,00

nl9922 Zweedse meisjes / Bert Jansen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - € 4,00

nl9937 Bezette stad: Nagelaten gedichten / Paul van Ostaijen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. - In de reeks: Perpetua Reeks. - € 25,00

nl9947 I.M. / Connie Palmen. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 4,00

nl8529 Vijf bijlen: 335 ZKV's / A.L. SNIJDERS. - Amsterdam: AFdH, 2010. - € 25,00

nl9948 Lief van je / Roanne van Voorst. - Amsterdam: Brandt, 2018. - nieuwstaat met buikband. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9027 Frauen vor Flusslandschaft: Roman in Dialogen und Selbstgesprächen / Heinrich Böll. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1985. - € 6,00

bl9018 Uit liefde voor Marie Salat: De verborgen correspondentie tussen twee vrouwen / Régine Deforges. - Amsterdam: Arena, 1986. - € 4,00

bl9012 Life of Tobias George Smollett / David Hannay. - London: Walter Scott, 1887. - In de reeks: Great Writers. - € 4,00

bl9020 Jossel Wassermanns Heimkehr / Edgar Hilsenrath . - München: R. Piper, 1993. - € 5,00

bl6887 Weduwe voor een jaar / JOHN IRVING. - Amsterdam: Anthos, 1998. - € 8,00

bl8991 The Historian / Elizabeth Kostova. - New York: Little, Brown and Company, 2005. - Large print/grote letter. - € 8,00

bl9005 Matterhorn: Roman over de oorlog in Vietnam / Karl Marlantes. - Amsterdam: Meulenhoff, 2012. - € 10,00

bl9021 Ga niet weg / Margaret Mazzantini. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003. - € 5,00

bl6181 Gangsters / KLAS OSTERGREN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 6,00

bl6180 Gentlemen / KLAS OSTERGREN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 6,00

bl9026 Het verhoor / Robert Pinget. - Amsterdam: Pranger, 1980. - In de reeks: Dundrukserie 29. - € 6,00

bl9022 São Bernardo / Graciliano Ramos. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1996. - Met een nawoord van August Willemsen. - € 12,00

bl9028 Romane - Erzählungen - Aufsätze / Joseph Roth. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1964. - € 10,00

bl9024 Het jaar van de dood van Ricardo Reis / José Saramago. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 6,00

bl7480 De geschiedenis van Alejandro Mayta / MARIO VARGAS LLOSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 4,00

bl9016 Tiempos recios / Mario Vargas Llosa. - Barcelona: Alfaguara / Penguin Random House, 2019. - en castellano. - € 6,00


Week 26 2021

Algemeen

al9717 De kunst van het vergeven: Intieme gesprekken / Dalai Lama, Victor Chan. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2005. - € 7,00

al5335 Het Boeddha-boek: Boeddha's, godheden en rituele symbolen / EVA RUDY JANSEN. - Haarlem: Altamira, 2012. - € 6,00


Filosofie en psychologie
fp4274 Over moraliteit / EMILE DURKHEIM. - Meppel: Boom 1977. - € 7,00

fp6728 Freud & Women / LUCY FREEMAN, H.S. STREAN. - New York: Fred. Ungar Publ., 1981. - € 7,00

fp6725 Kulturtheoretische Schriften / SIGMUND FREUD . - Frankfurt am M.: Fischer 1974. - € 10,00

fp7046 Geen twee hetzelfde: Menselijke natuur en menselijke individualiteit / Judith Rich Harris. - Amsterdam: Contact, 2006. - € 6,00

fp2432 Binnenwegen: Essays en excursies / TON LEMAIRE. - Baarn: Ambo, 1988. - € 6,00

fp6729 Het zonnelied - Franciscus van Assisi / FRANK MISSANT, P. LATEUR. - Tielt: Lannoo, 2003. - € 5,00

fp1834 Spinoza / STEVEN NADLER. - Amsterdam: Olympus, 2007. - € 5,00


Kunst

ku6771 Egypte mode en manie: Wereldwijd / Atlas Uitgeverij. - Amsterdam: Atlas, 2003. - Deel van encyclopedie 'Fascinerend Egypte'. - € 5,00

ku6772 Encyclopedie van de wereldmythologie / Arthur Cotterell (sam.). - Bath: Parragon 2004. - € 10,00

ku6183 Vincent van Gogh: Schilderijen 1853|1890|1990 / SJRAAR VAN HEUGTEN, L. van TILBORGH. - Milaan: Arnoldo Mondadori, 1990. - € 10,00

ku6774 Water and Architecture / Charles Moore (text), Jane Lidz (photogr.). - New York: Harry N. Abrams, 1994. - € 15,00

ku6773 Architectuur van nu / Andreas Papadakis, James Steele. - Alphen a/d Rijn: Atrium /Parijs: Terrail, 1992. - € 10,00

ku6781 De bovenkant van Nederland: Holland from the Top / Karel Tomeï. - Schiedam: Scriptum z.j. - € 5,00

ku6780 Harrie Gerritz / Marie Christine Walraven . - Ewijk: De Blauwe Horizon 1992. - € 15,00

ku6182 Vincent van Gogh: Tekeningen 1853|1890|1990 / JOHANNES van der WOLK (red.). - Milaan: Arnoldo Mondadori, 1990. - € 10,00


Geschiedenis
hi16229 Duizend jaar Gouda: Een stadsgeschiedenis / P.H.A.M. Abels et al. (red.). - Hilversum: Verloren 2002. - Historische Vereniging Die Goude. - € 50,00

hi16228 De korte 20e eeuw: Opstellen voor Maarten van Rossem / Jan Bank e.a. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2008. - € 4,50

hi16221 A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that shaped the Middle East / James Barr. - London: Simon & Schuster, 2011. - € 6,00

hi16220 De canons - Wat iedereen wil weten: over geschiedenis literatuur filosofie en wetenschap / Herman Beliën e.a. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 3,50

hi6783 Gelre: Leven tussen rivieren / MARJAN FOKKEMA et al. - Stichting Meander/VVV Gelders Rivierengebied, z.j. - € 4,00

hi16244 The Origins of Political Order / Francis Fukuyama. - London: Profile Books 2012. - € 4,00

hi16219 Naar het aards paradijs: Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen ontdekker van Paaseiland (1659-1729) / Roelof van Gelder. - Amsterdam: Balans 2012. - € 10,00

hi16231 Verhalen van Gouda: met verhalen van Vivian den Hollander / Carla Govaerts (eindred.). - Gouda: Historisch Platform, 2012. - € 7,00

hi16222 Makke schapen: Over volgzame burgers en vluchtige politiek / Paul Kalma. - Amsterdam: Bert Bakker, 2012. - € 4,00

hi16227 We kunnen niet allemaal Duitsres zijn / Wouter Meijer . - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - € 4,50

hi16226 Our Kids: The American Dream in Crisis / Robert D. Putman . - New York: Simon & Schuster, 2016. - € 4,00

hi16223 De nieuwe democratie: Naar andere vormen van politiek / Willem Schinkel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 4,00

hi16242 Griekse mythologie: Het ontstaan van de wereld - goden - de helden - de Trojaanse oorlog - Odyssee / Sofia Souli. - Athene: Toubi's, z.j. - € 7,00

hi3606 Een brug naar de toekomst / JAN DURK TUINIER . - Arnhem: St. Airborne-herdenkingen, 1994. - € 4,00

hi16225 Het geheime dagboek van Premier Pim: Een politieke roman / Tjerk Westerterp, Kay van de Linde. - Uithoorn: Karakter, 2003. - € 5,00

hi16243 De wereld na Amerika / Fareed Zakaria . - Amsterdam: Olympus, 2009. - € 5,00

hi16241 A People's History of the United States / Howard Zinn. - New York: Harper Collins, 2015. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl9936 Ik ging naar Bommel om de brug te zien: Nederland in 100 liedjes en gedichten / C.J. Aarts (sam.), M.C. van Etten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 5,00

nl9931 Vinexvrouwen / Naima El Bezaz . - Amsterdam: Em. Querido, 2012. - € 4,00

nl9928 De Kapellekensbaan: of de 1ste illegale roman van Boontje / Louis Paul Boon. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - € 4,00

nl9711 Vaart: verzen / GERARD DEN BRABANDER. - Monnikendam: W. Van der Voet, 1932. - met band-ontwerp van den dichter. - € 15,00

nl9918 Business class / Pieter Brouwer. - Vianen: ECI, 1987. - In de reeks: Schrijvers van Nu. - € 4,00

nl6791 Indische duinen / ADRIAAN VAN DIS . - Amsterdam: Meulenhoff, 1994. - € 5,00

nl9923 Suez / Bas Heijne. - Amsterdam: Prometheus 2000. - € 3,50

nl9942 Op weg naar het licht: Een (schaats-)roman / Marnix ten Kortenaar. - Soesterberg: Aspekt, 1999. - € 4,00

nl9925 Mijn soevereine liefde / Tomas Lieske . - Amsterdam: Em. Querido, 2009. - € 2,00

nl9944 Droomspiegel: gedicht / John Martinot. - Rotterdam: Ad. Donker, 1992. - Illustraties: Bert Witte. - € 3,00

nl9940 De verbouwing / Saskia Noort. - Amsterdam: Anthos, 2010. - € 4,00

nl9941 De beroepsherinneraar: En andere verhalen / Anil Ramdas . - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - € 4,00

nl7460 Het gouden Bommelboek / MARTEN TOONDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - € 10,00

nl9929 Het bedrijf: deel 1: Opwinding / Hans Vervoort . - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 2007. - € 8,00

nl9930 Het bedrijf: deel 2: Betere tijden / Hans Vervoort. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2008. - € 8,00

nl9917 Pastorale 1943: Roman uit de tijd van de Duitse overheersing / S. Vestdijk. - Amsterdam: De Bezige Bij 2018. - € 5,00

nl1551 Het goud van Bonanza / CAROLIJN VISSER. - Amsterdam: CPNB, 1996. - € 1,50


Buitenlandse literatuur

bl8992 Verloren illusies / Honoré de Balzac. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016. - In de reeks: Perpetua Reeks. - € 15,00

bl9006 Vrij!: Gedichten over vrijheid vrede en vriendschap / Daan Bronkhorst (sam.). - Amsterdam: Muntinga/Rainbow, 2008. - € 3,00

bl9013 The Road to little Dribbling: More Notes from a small Island / Bill Bryson. - London: Doubleday, 2015. - € 8,00

bl9011 Reis naar het einde van de nacht / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Van Oorschot, 2016. - nieuwstaat. - € 10,00

bl8967 De slinger van Foucault / Umberto Eco. - Amsterdam: Bert Bakker 2001. - € 6,00

bl8995 Pretmakers in een berglandschap / Michael Frayn. - Amsterdam: Bert Bakker 1999. - € 4,00

bl9010 The City always wins / Omar Robert Hamilton. - London: Faber & Faber, 2017. - € 4,00

bl8988 Tranen over Kashmir / George Mastras. - Utrecht: De Fontein, 2011. - € 5,00

bl8987 De Acht / Katherine Neville. - Amsterdam: Luitingh, 2008. - € 7,00

bl8989 Black box / Amos Oz. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - € 4,00

bl6871 Het huis van de stilte / ORHAN PAMUK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 6,00

bl7019 Sneeuw / ORHAN PAMUK. - Amsterdam: De Bezige Bij 2012. - € 7,00

bl8985 Het goud van de waarheid / Iain Pears . - Amsterdam: Anthos | Manteau, 1998. - € 6,00

bl9008 The Craftsman / Richard Sennett. - London: Penguin 2009. - € 4,00

bl7898 Midzomernachtsdroom: (In de reeks: Boonen-bestand 2) / WILLIAM SHAKESPEARE, JOHAN BOONEN. - Antwerpen: Garant, 2003. - € 4,00

bl6001 Schaduw van de Zijderoute / COLIN THUBRON . - Amsterdam: Atlas, 2007. - <>€ 4,00

bl2892 De Silmarillion / J.R.R. TOLKIEN. - Utrecht: Het Spectrum, 1979. - € 4,00


Week 25 2021


Algemeen

al9714 Het land van Peel en Maas: Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland / Philip Bossenbroek e.a. - Roermond: Staatsbosbeheer, Regio Peel en Maas, 1996. - € 8,00

al9715 A Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon an new plan: In three Volumes / Encyclopaedia Britannica. - n.p, n.y. - Facsimile van oorspronkelijke uitgave 1771. - € 100,00

al9713 De Tulp: Het symbool van zon en voorjaar / Arend Jan van der Horst, Jan Bader. - Lisse: Zuid Boekproducties, 1994. - € 7,00

al9709 Ik zou je het liefste in een doosje willen doen Omdat ik zoveel van je hou: Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1988 / Jacques Klöters, Kick van der Veer. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1999. - € 3,00

al9710 Pluche: de mooiste liedteksten van Drs P, Guus Vleugel e.a. / Jacques Klöters (red.), Kick van der Veer. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2006. - € 3,00

al9712 Het boek van de tulp / Tom Lodewijk. - Alphen aan den Rijn: Sijthofff, 1978. - € 7,00

al9711 De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur / Menno Wigman (sam.), Rob Schouten. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7044 23 Things They Don't Tell You about Capitalism / Ha-Joon Chang. - London: Penguin Books, 2011. - € 3,00

fp7045 Het regime van de tijd / J. Goudsblom. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 4,00

fp7040 Onze hersenen: Over de smalle grens tussen normaal en abnormaal / René Kahn. - Amsterdam: Balans, 2011. - € 4,00

fp7042 This changes everything: Capitalism vs. the Climate / Naomi Klein. - London: Penguin Books, 2015. - € 5,00

fp7043 Over het pauperisme / Alexis de Tocqueville. - Amsterdam: Van Gennep, 2011. - Met een voorwoord van Albert Jan Kruiter. - € 4,00


Kunst

ku5665 De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier: Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typische pyramidale dak / L. Brandts Buys. - Arnhem: St. Historisch Boerderij-onderzoek, 1974. - € 20,00

ku2665 Een eeuw apart: Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19e eeuw / CAROLINE BUNNIG (red.). - Amsterdam: Rijksmuseum-stichting, 1993. - € 8,00

ku5981 De gebroeders van Limburg: Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416 / ROB DÃœCKERS, P. ROELOFS. - Z.p.: Ludion, 2005. - ingenaaid, als nieuw. - € 20,00

ku6779 Claude Monet: Nympheas: Impression -Vision / Christian Geelhaar et al. - Basel: Kunstmuseum, 1986. - Duitse tekst. - € 10,00

ku6775 Tulpomanie: Die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts / André van der Goes. - Zwolle: Waanders, 2004. - € 20,00

ku3271 Kijken is bekeken worden: Uit de kelders van Het Stedelijk / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 7,00

ku6777 Kathedralen: Honderd wonderen van het avondland / Natascha Norton. - Helmond: Michon, 1993. - € 8,00

ku2134 Moderne beeldhouwkunst: Oorsprong en ontwikkeling / HERBERT READ. - Veenendaal: Gaade, 1987. - € 7,00

ku6778 Holland, Japan & De Liefde / Rijksmuseum van Volkenkunde. - Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde, 2000. - € 8,00


Geschiedenis

hi16152 Puritan Boston & Quaker Philadelphia / E. Digby Baltzell. - New Brunswick: Transaction Publishers, 2005. - € 8,00

hi16213 Le grand atlas de l'histoire mondiale: Préface de Emmanuel le Roy Ladurie / Geoffrey Barraclough. - Albin Michel | Encyclopaedia Universalis France, 1985. - € 10,00

hi16230 Gouda - Kleurrijk Nederland: ingeleid door Theo de Jong en Leo Vroman / Hermen Buurman (foto's), C. Cammeraat, P. Mul. - Nijmegen: BnM, 2006. - € 10,00

hi16167 Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action / Richard A. Clarke et al. - New York: The Century Foundation Press, 2004. - € 6,00

hi16202 De mens: 10.000 jaar geschiedenis / Michael Cook. - Utrecht: Het Spectrum, 2003. - € 4,00

hi16211 Trümmer, Hoffnung, neues Leben: Kleve nach dem Krieg / Fritz Getlinger, Alois Puyn. - Kleve: Verlag für Kultur und Technik, 1986. - € 20,00

hi16168 Clinton's World: Remaking American Foreign Policy / William G. Hyland. - Westport: Praeger, 1999. - € 8,00

hi16214 Chronologie van de Wereldgeschiedenis: 6000 jaar Wereldgeschiedenis / Gerda Leegsma (red.). - Keulen: Könemann, 1999. - € 10,00

hi16233 The Story of Mankind / Hendrik van Loon. - London: George G. Harrap & Co, 1922. - € 10,00

hi2346 In Europa: Reizen door de twintigste eeuw / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 2006. - € 10,00

hi16170 U.S. Foreign Policy in the Twenty-first Century: The Relevance of Realism / Robert J. Myers. - Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999. - € 8,00

hi16199 De Verenigde Staten in de twintigste eeuw / Maarten van Rossem. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2012. - € 8,00

hi16201 Democracy in America / Alexis de Tocqueville, J.P. Mayer (Ed.). - NewYork: HarperPerennial, 1988. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl9911 Ik Jan Klaassen: De verbiddelijkste teksten uit zijn theaterprogramma's / Herman Finkers. - Amersfoort: Novella, 1999. - € 3,00

nl9924 Wolfstonen / Herman Franke. - Amsterdam: Podium, 2003. - € 6,00

nl4477 Stella Klein / HERMINE DE GRAAF. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - € 4,00

nl3958 Heren van de thee / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1993. - € 7,00

nl4895 Dondermiddag. Halfvier. / KRISTIEN HEMMERECHTS. - Amsterdam: Atlas, 2002. - € 5,00

nl6519 In het land van Dutroux / KRISTIEN HEMMERECHTS. - Amsterdam: Atlas, 2007. - € 7,00

nl9912 Sprakeloos: De Wase trilogie (3) / Tom Lanoye. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - € 4,00

nl9778 Het grote verlangen / MARCEL MöRING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1993. - € 4,00

nl4139 Gedichten / C.B. VAANDRAGER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 8,00

nl7480 Parken en woestijnen: Gedichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1994. - € 4,00

nl9761 China: Grijs China / Buigend Bamboe / De koude heuvels van Mongolië / CAROLIJN VISSER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - € 6,00

nl9914 Verzameld werk / Willem Wittkampf. - Baarn: De Prom, 2000. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl8997 Het stenen matras: Negen vertellingen / Margaret Atwood. - Amsterdam: Prometheus, 2015. - € 4,00

bl9003 De dagen door / Christy Brown. - Amsterdam: Meulenhoff, 1971. - € 4,00

bl8970 The annotated Alice - The definitive Edition: Alice's Adventures in Wonderland and Though the Looking-Glass / Lewis Carroll. - Harmondsworth: Penguin, 2001. - Original Illustrations by John Tenniel. - ed. by Martin Gardner. - € 4,00

bl8998 The pure gold Baby / Margaret Drabble. - Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2014. - € 3,00

bl9001 Rode rozen en tortilla's / Laura Esquivel. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - € 4,00

bl9004 Indian summer / Jens Christian Grondahl. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - € 4,00

bl8977 De vliegeraar / Khaled Hosseini. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 5,00

bl7202 De lange zondag van de verloving / SéBASTIEN JAPRISOT. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - € 4,00

bl8996 Mannen zonder vrouw / Haruki Murakami. - Amsterdam: Atlas Contact, 2018. - € 5,00

bl8999 Wat wil een man nog meer / John O'Farrell. - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - € 3,50

bl1765 Alleman / PHILIP ROTH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 7,00

bl9000 Is er dan niets meer heilig?: Over religie en literatuur / Salman Rushdie. - Utrecht: Veen, 1990. - € 2,00

bl8968 De dood van Lev Tolstoj / Lev Nikolajevitsj Tolstoj. - Leiden: Astoria, 2013. - € 3,50Week 24 2021


Algemeen

al9708 Het Groene woordenboek / André Abeling. - Den Haag: Sdu, 2002. - € 7,00

al9705 Metazoa: Het dierenrijk en de evolutie van het bewustzijn / Peter Godfrey-Smith. - Amsterdam: Unieboek| Het Spectrum, 2020. - € 8,00

al9706 Ik heb overal spijt van: Paul Léautaud biografie / Mels de Jong. - Soesterberg: Aspekt, 2008. - € 10,00

al3916 Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen / K. TER LAAN. - Amsterdam: Elsevier, 1988. - € 7,00

al9147 We waren met z'n vijven: Portret van de familie Mann / VIKTOR MANN. - Amsterdam: Atlas, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. - als nieuw. - € 15,00

al5327 Westfries woordenboek / JAN PANNEKEET. - Wormerveer: St.Uitg.Noord-Holland, 1984. - € 10,00

al9703 Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden / Ewoud Sanders. - Amsterdeam: Prometheus/NRC, 2007. - € 4,00

al9701 Bossenatlas van Nederland: tussen en onder de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1985. - € 7,00

al9702 Bossenatlas van Nederland: boven de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1984. - € 7,00

al9707 The Invention of Nature: The Adventures of Alexander von Humboldt, the Lost Hero of Science / Andrea Wulf. - London: John Murray, 2016. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp5206 Een geschiedenis van God: Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam / KAREN ARMSTRONG. - Baarn: Anthos, 1995. - € 5,00

fp7024 Filosofie in een notendop / Jan Bor. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - € 3,50

fp7027 Het gelijk van Spinoza / Antonio Damasio. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2010. - € 5,00

fp7037 The Society of Individuals: Seedcorn scattered to the winds - Knowledge for whoever finds / Norbert Elias. - New York/London: Continuum, 2001. - € 8,00

fp7026 Hobbes's Science of Politics / M.M. Goldsmith. - New York: Columbia University Press, 1968. - € 8,00

fp7036 100 Filosofen: Inleiding tot het gedachtegoed van de grootste denkers ter wereld / Peter J. King. - Kerkdriel: Librero, 2007. - € 8,00

fp7025 Utopia / Thomas More. - London: Penguin, 2003. - In de serie: Penguin Classics. - € 3,50

fp7028 Hedendaags narcisme / Dorien Pessers. - Amsterdam: Balans, 1997. - € 4,00

fp7039 Het digitale proletariaat / Hans Schnitzler. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - beperkt potlood. - € 4,00

fp7034 Zo begint iedere ziener: Een filosofische ontdekking van de wereld / Coen Simon. - Amsterdam: Ambo, 2012. - € 5,00


Kunst

ku408 Componisten van deze tijd: Overzicht van de moderne muziek / PAUL GRIFFITHS. - Haarlem: De Haan, 1980. - In de reeks: De Haan Monografieën. - € 8,00

ku6754 Schweizer Malerei von den Anfängen bis ins 20.Jahrhundert, I - Im Spannungsfeld: Kunst zwischen Kirche und Welt. Von den Anfangen bis zum ausgehenden 18.Jahrhundert / Jürg Huber. - Glattbruck: Beobachter, 1985. - € 6,00

ku6763 100 jaar cinema: 'The Art of Hollywood' / Thomas Leeflang. - Baarn: Bosch & Keuning, 1995. - € 8,00

ku6753 Rembrandt: Zijn leven - zijn werk / S. Partsch. - Lisse: Rebo, 1994. - € 7,00

ku6761 Experimenten: Harry van den Thillart: edelsmid en beeldhouwer / Theo Schouw. - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2000. - In de reeks: Monografieën deel I - Met opdracht van Harry van den Thillart én Theo Schouw. - € 25,00

ku6760 De Schatkamer van San Marco Venetië / John Vrieze (red.). - 's-Gravenhage: SDU, 1991. - t.g.v. tentoonstelling in De Nieuwe Kerk te Amsterdam. - linnen gebonden. - € 15,00

ku6762 Egon Schiele / Frank Whitford. - London: Thames and Hudson, 1984. - € 4,00


Geschiedenis

hi16215 De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland / Noordhoff Atlasproducties (red.). - Groningen: Noordhoff, 2011. - € 70,00

hi16172 Monument / Hans Beijer et al. (red.). - [Maastricht]: [Universiteit Maastricht], 2006. - t.g.v. het zesde lustrum van de Universiteit Maastricht. - € 10,00

hi16218 Vierduizend jaar geleden: Het leven van 2000-1000 v. Chr. / Geoffrey Bibby. - Amsterdam: Meulenhoff Informatief, 1981. - € 4,00

hi4012 Erfgoed van de Oorlog: De oogst van het programma / BAS BIJL. - Den Haag: VWS, 2010. - nieuwstaat. - € 10,00

hi16161 Twintig eeuwen Waterkwartier / Jan Groos. - Nijmegen: St. Toekomst Oud-West, 2011. - beschadiging door prijssticker. - € 8,00

hi16155 Van Pool tot Pool: Laatste Reis - Door Amerika naar de Zuidpool / Sven Hedin. - Utrecht: W. de Haan, z.j. - Met 16 groote platen naar fotografieën en 4 kaartjes. - € 8,00

hi16169 'Limburgs groote mond': De politicus en journalist mr. Leopold Haffmans (1826-1896) / Ragdy van der Hoek. - Nijmegen: eigen beheer, 2005. - proefschrift. - € 10,00

hi913 De Betuwe / A.R. HOL. - Leiden: L. Stafleu, 1965. - In de serie: Nederlands Volksleven III. - € 8,00

hi16150 History Lessons: How Textbooks from Around the World Portray U.S. History / Dana Lindaman, Kyle Ward. - New York: The New Press, 2004. - € 10,00

hi16153 Alleen met velen: Het verhaal van mijn moeder / Gerarda Mak. - Amsterdam: Forum, 2007. - € 6,00

hi16151 Worth the fighting for: A Memoir / John McCain, Mark Salter. - New York: Random House, 2002. - € 8,00

hi16216 Houdringe: Historie van een Biltse buitenplaats / Klaas B. Nanning. - De Bilt: Grontmij, 1987. - € 7,00

hi16217 The Education of an Idealist / Samantha Power. - London: William Collins, 2019. - ietwat hol gelezen. - € 5,00

hi16200 The Law of Peoples: with "The Idea of Public Reason Revisited" / John Rawls. - London: Harvard Univ. Press, 2002. - € 4,00

hi16173 De dochter van Stalin: Het veelbewogen leven van Svetlana Alliloejeva / Rosemary Sullivan. - Breda: De Geus, 2018. - € 8,00

hi16154 Anna baronesse Bentinck 1902-1989: Een vrouw van stand / Ursula den Tex. - Amsterdam: Balans, 2003. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl6746 Het paard van Ome Loeks / REMCO CAMPERT. - Utrecht: A.W. Bruna, 1962. - € 2,50

nl9902 Mijn dood en ik: Gedichten / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - € 7,00

nl9905 Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000: en enige gedichten, deel 1 / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 4,00

nl9906 Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000: en enige gedichten, deel 2 / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 4,00

nl5937 De vertellingen van een verloren dag / Dirk Ayelt KOOIMAN. - Amsterdam: De Harmonie, 1980. - € 4,00

nl9907 Het derde huwelijk / Tom Lanoye. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - € 4,00

nl9179 Peper en zout: Honderd rijmpjes: (grijze stempelband met goudopdruk / E. LAURILLARD. - Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1869. - € 5,00

nl9908 Lofzangen der Latijnse kerk / F. van der Meer (vert.). - Utrecht: Het Spectrum, 1970. - € 8,00

nl9206 De pen op papier: (In de reeks: Kaleidoscoop No.20 / M. NIJHOFF. - Amsterdam: W.L. Salm, z.j. - € 4,00

nl4365 Het uur U gevolgd door Een idylle: Twee gedichten / M. NIJHOFF. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1946. - € 4,00

nl2669 De strategie / KEES OUWENS. - Amsterdam: Athenaeum/Loeb, 1977. - € 4,00

nl9909 Drie Vrouwentypes: litho's: Giovanni Dalessi / Annie M.G. Schmidt. - Eindhoven: Stichting Plint, 1994. - drie gedichten op afzonderlijke kaarten met litho's van Giovanni Dalessi. - € 8,00

nl1475 Tussen tuin en wereld / Paul de WISPELAERE. - Utrecht: ECI, 1981. - € 5,50


Buitenlandse literatuur

bl8984 East River: A Novel of New York / Sholem Asch. - n.P.: Kessinger's Legacy Reprints, n.Y. - nieuwstaat. - € 10,00

bl7891 Alsof het voorbij is / JULIAN BARNES. - Amsterdam: Atlascontact, 2017. - € 4,00

bl8969 De avonturen van Alice in Wonderland / Lewis Carroll. - Baarn: Hollandia, 1976. - ill. van Arthur Rackham. - € 5,00

bl8980 De geniale vriendin: De Napolitaanse romans 1 Kinderjaren, puberteit / Elena Ferrante. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019. - € 4,00

bl8981 De nieuwe achternaam: De Napolitaanse romans 2 Adolescentie / Elena Ferrante. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019. - € 4,00

bl8983 Het verhaal van het verloren kind: De Napolitaanse romans 4 Volwassenheid - Ouderdom / Elena Ferrante. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019. - € 4,00

bl8982 Wie vlucht en wie blijft: De Napolitaanse romans 3 Vroege volwassenheid / Elena Ferrante. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019. - € 4,00

bl8971 Ulysses: En het aantekeningen deel van John Vandenbergh / James Joyce. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 15,00

bl7 Seven pillars of wisdom / T.E. LAWRENCE. - Ware: Wordsworth Classics, 1997. - € 4,00

bl8979 Want not / Jonathan Miles. - Boston/New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014. - € 3,50

bl4428 Radetzkymars / JOSEPH ROTH. - Amsterdam: L.J. Veen, 2017. - € 8,00


Week 23 2021Algemeen

al8971 Lof van Arthur van Schendel: 5 maart 1944 / FRED BATTEN et al. - Amsterdam: De Telg, 1946. - Als tweede deeltje van Het Zwarte Lam. - 2e druk in 500 exemplaren. - € 4,00

al9698 Olijven moet je leren lezen: Een cursus genieten van poëzie / Ellen Deckwitz. - Amsterdam: Atlas, 2020. - € 5,00

al9697 Om kort te gaan: aforismen / Fons Jansen. - Baarn: Bosch & Keuning, 1988. - € 3,00

al9699 Ik heb nooit iets gelezen: en alle andere fragmenten / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2004. - derde druk. - rug verkleurd. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp1371 De troost van de filosofie / ALAIN DE BOTTON. - Amsterdam: Olympus, 2009. - € 8,00

fp4584 God als misvatting / RICHARD DAWKINS. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006. - € 8,00

fp7022 De kerk lost niets op: Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld / Gerard Dekker. - Kampen: Ten Have, 2006. - € 5,00

fp7038 Filosofen van deze tijd / Maarten Doorman (red.), Heleen Pott. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - € 6,00

fp7029 Als 2+2=5, dan 4+4=10: Over samenhang in onzin / Jaap van Heerden. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - € 3,00

fp1459 Het recht op nuttige werkloosheid / Ivan ILLICH. - Weesp: Het Wereldvenster, 1983. - € 4,00

fp7023 Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future / Friedriech Nietzsche. - London: Penguin, 2003. - in de serie: Penguin Classics. - € 4,00

fp3012 Ik denk, dus ik lach: Een alternatieve benadering van de filosofie / JOHN ALLEN PAULOS. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 4,50

fp2690 The open society and its enemies: Volume 2 Hegel & Marx / K.R. POPPER. - London: Routledge & Kegan Paul, 1973. - € 6,00

fp4815 The open society and its enemies: Volume I The spell of Plato / K.R. POPPER. - London: Routledge & Kegan Paul, 1973. - € 6,00

fp5538 En toen wisten we alles: Een pleidooi voor oppervlakkigheid / COEN SIMON. - Amsterdam: Ambo, 2013. - € 6,00


Kunst

ku6757 Atelierverschijningen / Atelierverschijningen. - Nijmegen, 1988. - €

ku6756 Vincent van Gogh: Zijn leven - zijn werk / Hans Bronkhorst. - Lisse: R & B, 1994. - € 7,00

ku6364 Leven en werk van M.C. Escher: Het levensverhaal van de graficus / J. L. Locher. - Amsterdam: Meulenhoff, 1993. - Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk. - € 15,00

ku6751 Geschiedenis van de Russische muziek: Van Kamarinskaja tot Babi Jar / Francis Maes. - Nijmegen: SUN, 1996. - € 15,00

ku6758 Monet / Anne Marie Mascheroni. - Paris: CELIV, 1988. - Franse tekst. - € 4,00

ku6750 Briefe: Hrsg. von Willi Reich / Wolfgang Amadeus Mozart. - Zürich: Manesse, 1986. - € 7,00

ku6752 Raadhuis Hilversum W.M. Dudok / W.M.Arjen Oosterman (red.). - Naarden: V+K Publishing/Immerc, 1995. - € 4,00

ku6755 Marc Chagall - de Collectie Marcus Diener / Evelyn de Regt. - 's-Gravenhage: SDU, 1989. - € 8,00

ku5735 Frans Hals / SEYMOUR SLIVE (red.). - Maarssen: Gary Schwartz|SDU, 1990. - € 15,00


Geschiedenis

hi16207 Buiten is het koud en guur: Nederland na de Aanslagen en de Aanslag / Thomas van der Dunk. - Amsterdam: Van Gennep, 2004. - € 7,00

hi16210 Die Mühlen und ihre Geschichte: in der Landschaft der Düffel(t) und der Umgebung / Martha Fürtjes-Egbers. - Förderkreis "Alte Mühle Donsbrüggen u.A., 1996. - € 10,00

hi16204 Tot Het Hemelsch Morgenrood: Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896-1996 / Giel van Hooff, Ad Otten (red.). - Helmond: St. 100 jaar vakbeweging, 1996. - € 6,00

hi1540 Een uitgestippeld leven...: Deventenaren in de eerste helft van de twintigste eeuw / JAN ten HOVE. - Kampen: IJsselakademie, 1994. - € 12,00

hi16203 Who are we?: The Challenges to America's National Identity / Samuel P. Huntington. - New York: Simon & Schuster, 2004. - € 7,00

hi16208 Amerika versus Bin Laden: Hoe één man de wereld veranderde / Geert-Jan Knoops. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 5,00

hi5966 Poststempel Verdun: Het verhaal van twee frontsoldaten / BOB LATTEN. - Deventer: Dulce & Decorum, 2011. - in de reeks: Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog deel 12. - nieuwstaat. - € 10,00

hi7243 Houtzaagmolen De Ster: De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht / BERNET VAN LEEUWEN. - Groningen: Klaas van Slooten, 1996. - € 10,00

hi16206 Boze geesten van Berlijn / Philippe Remarque. - Amsterdam: Rainbow, 2010. - € 4,00

hi16212 Het boerenbestaan: in het kromme rijngebied door de eeuwen heen / Kees Vernooy. - Rabobank Kromme Rijngebied, 1988. - € 4,00

hi16205 Uit Oost en West: Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië / P.J. Veth. - Amsterdam: L.J. Veen, 2003. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl7511 Het verdriet van België / HUGO CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - € 8,00

nl8141 Het schervengericht: Een transatlantische tragedie / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2007. - € 15,00

nl9898 Overgebleven Gedichten / Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1974. - € 10,00

nl9899 De laatste Goendroen / Anton Koolhaas. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1977. - € 7,00

nl9904 Slaapvertrek / Jacques Kruithof. - Amsterdam: Manteau, 1984. - € 4,00

nl9893 Sebastiaan: Leven en lijden / Adriaan Litzroth. - Baarn/Amsterdam: Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986. - € 7,00

nl9895 Verzamelde verhalen: 1947-1977 / Harry Mulisch. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - € 10,00

nl8874 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben: De canon van de Europese poëzie / ILJA LEONARD PFEIJFFER, G.J. DE VRIES. - Amsterdam: Meulenhoff, 2008. - € 8,00

nl9896 Brieven aan Josine M.: 1959 - 1982 / Gerard Reve. - Amsterdam: L.J. Veen, 1994. - € 15,00

nl9897 Brieven aan Matroos Vosch: 1975 - 1992 / Gerard Reve. - Amsterdam: L.J. Veen, 1997. - € 15,00

nl5527 Nader tot u / Gerard K. van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1966. - in de reeks: Stoa-reeks. - € 6,00

nl9894 Verzameld werk deel 1 / Gerard Reve. - Amsterdam: L.J. Veen, 1998. - € 25,00


Buitenlandse literatuur

bl3346 Vertel me de waarheid over de Liefde: Tweetalige uitgave, vertaling: Willem Wilmink / W.H. AUDEN, W. WILMINK. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - € 4,00

bl8972 De Bellarosa Connectie / Saul Bellow. - Houten: Agathon, 1990. - € 3,50

bl6661 In ongenade / J.M. COETZEE. - Amsterdam: Ambo, 2003. - € 6,00

bl6810 Lente in Italië: Kleine bloemlezing uit de Italiaanse poëzie van het duecento (tweetalig) / W. van ELDEN (sam.). - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1970. - € 5,00

bl8975 Leven & lot / Vasili Grossman. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 8,00

bl7610 De toverberg: (vert. Pé Hawinkels) / THOMAS MANN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - € 7,00

bl8973 Der Weg zurück / Erich Maria Remarque. - Berlin: Im Propyläen-Verlag, 1931. - € 10,00

bl2503 Alles is verlicht / JONATHAN SAFRAN FOER. - Amsterdam: Anthos/Manteau, 2003. - € 6,00

bl6362 Kaïn / JOSé SARAMAGO. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2009. - € 6,00

bl8976 The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley / Percy Bysshe Shelley. - London: Oxford University Press, 1960. - Ed. by Thomas Hutchinson. - € 8,00

bl8974 Reis om de wereld in tachtig dagen / Jules Verne. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. - € 7,00


Week 22 2021

Algemeen

al9696 Zoektocht naar het paradijs: Een onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië / Arita Baaijens. - Amsterdam: Atlas Contact 2016. - € 4,50

al9692 De Bijbel voor ongelovigen: Het begin. Genesis / Guus Kuijer. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 2013. - € 4,50

al9690 De Bijbel voor ongelovigen deel 2: De uittocht en de intocht / Guus Kuijer. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 2014. - € 4,50

al9691 De Bijbel voor ongelovigen deel 3: Saul David Samuël en Ruth / Guus Kuijer. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 2014. - € 4,50

al9689 Laat je hersenen niet zitten: Hoe lichaamsbeweging de hersenen jong houdt / Erik Scherder. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 2014. - € 5,00

al9695 Macbeth heeft echt geleefd: Een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden / Pieter Steinz. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2011. - € 5,00

al9693 Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? / Frans de Waal. - London: Granta 2016. - € 8,00

al9694 The Ape and the Sushi Master: Cultural Reflections by a Primatologist / Frans de Waal. - London: Penguin 2002. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7005 Het monotheïstisch dilemma: of De theologie van het terrorisme / Paul Cliteur. - Amsterdam: De Arbeiderspers 2010. - beperkt potlood. - € 7,00

fp7011 Vloeibare waarden: Politiek zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd / maatschappij / Herman de Dijn. - Kampen: Pelckmans/Klement 2014. - beperkt potlood. - € 4,00

fp7030 De uitgelezen Spinoza / Herman de Dijn (sam.). - Tielt: Lannoo/Amsterdam: Boom 1999. - beperkt potlood onderstreping. - € 8,00

fp5655 Het civilisatieproces: Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen / Norbert ELIAS. - Utrecht: Het Spectrum/Aula 1987. - € 8,00

fp6355 Proza waarmee je meisjes vangt: Essays / JAAP VAN HEERDEN. - Amsterdam: Prometheus 1999. - € 4,00

fp7017 Waarom liefde pijn doet: Een sociologische verklaring / Eva Illouz. - Amsterdam: De Bezige Bij 2015. - beperkt potlood. - € 5,00

fp7033 Filosofie voor beginners: Het ondraaglijke gewicht van de filosofie lichter gemaakt / Donald Palmer. - Utrecht:Het Spectrum 1998. - € 7,00

fp1454 Bertrand Russell's best: Silhouettes in satire / BERTRAND RUSSELL R.E. EGNER. - London: Unwin 1975. - Selected and introduced by Robert E. Egner. - € 3,00

fp6658 Geschiedenis der westerse filosofie: In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / BERTRAND RUSSELL . - Cothen: Servire 1990. - - gewijzigde dertiende druk. - € 12,00

fp7032 Zorg en de staat - Welzijn onderwijs en gezondheidszorg: in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd / Abram de Swaan . - Amsterdam: Bert Bakker 1989. - € 7,00

fp5096 Politieke filosofie: Een systematische inleiding / H.E.S. WOLDRING . - Utrecht: Het Spectrum/Aula 1993. - € 6,00


Kunst

ku6735 Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes 1500-1700 / Marijke Barend-van Haeften e.a (sam.). - Amsterdam: Amsterdam University Press 2000. - In de reeks: Tekst in context 2. - zonder de cd. - € 4,00

ku6734 Hemel en hel: Beelden van het hiernamaals in het westers christendom / Frank G. Bosman (red.). - Heeswijk: Abdij van Berne 2012. - € 8,00

ku1991 New York Observed: Artists and Writers Look at the City 1650 to the Present / BARBARA COHEN et al. (Ed.). - New York: Harry N. Abrams 1987. - € 10,00

ku6749 Historische atlas van de muziek / Paul Collaer Albert vander Linden. - Hasselt: Heideland 1961. - € 10,00

ku6737 Melle schilder aquarellist tekenaar Amsterdammer / Jaap M. Hemelrijk (inl.) W.A.L. Beeren (vwrd.). - Haarlem: Joh.Enschedé en Zonen 1988. - € 8,00

ku6729 Gesprek met Lucebert: een Corvey model / Lucebert. - Amsterdam: Corvey 1967. - bijgevoegd: aankondiging van de nieuwbouw van het centraal magazijn van Corvey. - verkleuring van het omslag. - € 8,00

ku4142 Mens en melodie / WOUTER PAAP. - Utrecht: Het Spectrum 1948. - Derde druk. - € 4,00

ku6738 Jan Sierhuis / Willemijn Stokvis e.a. - Abcoude: Uniepers 2003. - € 8,00

ku6736 De A van Cobra in woord en beeld: 50 jaar Cobra / Ed Wingen (sam.). - Amsterdam: Jaski Art Gallery 1998. - € 15,00


Geschiedenis

hi5045 Een geschiedenis van Rusland: Van Rurik tot Brezjnev / J.W. BEZEMER . - Amsterdam: G.A. van Oorschot 1988. - € 5,00

hi16184 Arnhem / Cor J. de Boer, Harry van Wijnen. - Arnhem: Roos en Roos 1967. - € 7,00

hi8805 Her best shot: Women and guns in America / LAURA BROWDER. - Chapel Hill: University of North Carolina Press 2006. - € 8,00

hi16195 Mussolini und das neue Italien / Gert Buchheit. - Berlin: Gutenberg 1938. - stempel van 'Dienststelle Feldpostnummer L32460 Luftgaupostamt usw. - minder fraaie band. - € 4,00

hi16191 Die Habsburger: Ein biographisches Lexicon / Brigitte Hamann (Hrsg.). - München: Piper 1988. - € 10,00

hi2404 Ontwikkeling van de geneeskunde / PAUL LEWIS Roberto MARGOTTA. - Haarlem: Schuyt & Co 1996. - € 7,00

hi16187 Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollandsch-Brazilië 1636-1644 / C. Molengraaff-Gerlings (sam.). - 's-Gravenhage: Trio z.j. - € 5,00

hi16193 50 jaar Nederlands Klassiek Verbond 1938-1988 / E.M. Moormann (red.) H.W.A van Rooijen-Dijkman. - Alkmaar: Ter Burg 1988. - bijlage bij Hermeneus 60,1. - € 3,00

hi402 Het technisch labyrint: Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties / Maarten Pieterson (red.) . - Meppel: Boom 1981. - € 7,00

hi5676 Frederik Hendrik Prins van Oranje: Een biografisch drieluik / J.J. POELHEKKE. - Zutphen: De Walburg Pers 1978. - In de reeks: Walburg Biografieën. - € 15,00

hi16188 Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort 1376-1926: bevattende de geschiedenis der Latijnsche School / H.J. Reynders. - Amersfoort: Valkhoff & Co. 1928. - € 15,00

hi16196 Belgisch Kongo: De dekolonisatie van een kolonie / Ivo Schalbroeck. - Tielt: Lannoo 1986. - In de reeks: Retrospectief. - € 8,00

hi16192 Karel de Stoute: Leven en dood van een Boergondische Hertog / K. Schelle. - Nijmegen/Brugge: B.Gottmer/Orion 1978. - In de reeks: Orions Historische Bibliotheek. - € 8,00

hi16189 De mens en zijn goden / F. Sierksma. - Amsterdam: De Brug - Djambatan 1959. - € 8,00

hi16194 Handboek voor de heerser / Chinghua Tang. - Amsterdam: De Arbeiderspers 2017. - als nieuw. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl9900 De reis van de lege flessen / Kader Abdolah. - Breda: De Geus 2011. - € 4,00

nl9892 Momo / Hafid Bouazza. - Amsterdam: Prometheus 1998. - ingenaaid. - € 5,00

nl9887 Kaloemmerkes in de zep / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus 2009. - € 4,00

nl9901 Zoete Lief oorzaak veler plagen: De 80 beste mooiste merkwaardigste - en nog enige - Bossche stadsgedichten / Coen Free (sam.). - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen 1994. - genummerd 731/809. - In de reeks: 's-Hertogenboek 10. - € 5,00

nl9889 De droomkoningin / Maarten 't Hart. - Amsterdam: De Arbeiderspers 1980. - € 8,00

nl9903 De opgang / Stefan Hertmans. - Amsterdam: De Bezige Bij 2020. - als nieuw. - € 10,00

nl9888 Majoor van het Menselijk Leed: Leven werk en imago van Herman Brusselmans / Rick Honings. - Amsterdam: Prometheus 2017. - € 8,00

nl9891 Ten koste van een hagedis / A. Koolhaas. - Amsterdam: G.A. van Oorschot z.j. - stofomslag: Nicolaas Wijnberg frontispiece: Thomas Koolhaas. - € 6,00

nl9890 Weg met de vlinders: en andere dierenverhalen / A. Koolhaas . - Amsterdam: G.A. van Oorschot 1969. - stofomslag: Nicolaas Wijnberg. - € 5,00

nl7297 De tweeling: (filmeditie) / TESSA DE LOO. - Amsterdam: De Arbeiderspers 2003. - € 5,00

nl7577 Verzamelde gedichten / GERARD REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot 1987. - € 10,00

nl9886 Brieven aan geschoolde arbeiders / Gerard Reve. - Utrecht: Veen 1985. - noten van Nop Maas. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl8962 Japanse Kroniek / Nicolas Bouvier. - Amsterdam: Atlas 2000. - € 4,00

bl7584 De woestijn van de Tartaren / DINO BUZZATI. - Amsterdam: Wereldbibliotheek 2006. - € 7,00

bl8965 The Childhood of Jezus / J.M. Coetzee. - London: Harvill Secker 2013. - € 4,00

bl8960 Die Schlucht / Iwan Gontscharow. - Zürich: Manesse / Corona-Reihe o.J. - € 8,00

bl6111 Siddhartha: Een indiese vertelling / Hermann HESSE. - Amsterdam: De Bezige Bij 1988. - € 4,00

bl8963 De melancholie van het verzet / László Krasznahorkai. - Amsterdam: Wereldbibliotheek 2016. - € 4,00

bl8958 De drie Maria's / Lluís Llach. - Amsterdam: Atlas Contact 2016. - € 5,00

bl8964 Tonio Kröger / Thomas Mann. - Frankfurt am Main: S. Fischer 2003. - Ill. - € 4,50

bl8961 Prooi / Deon Meyer. - Amsterdam: Bruna 2019. - € 5,00


Week 21 2021


Algemeen

al9684 Op het Tweede Gezicht: Tekeningen Opland en Waldemar Post / Kees Fens, Bas van Kleef. - Amsterdam: De Volkskrant, 1999. - € 6,00

al9686 Shakespeare: Het schouwspel van de afgunst / René Girard. - Tielt: Lannoo/Mimesis, 1995. - beperkt potlood. - € 7,00

al9685 Maximen und Reflexionen: Sprüche in Prosa / Johann Wolfgang Goethe. - Berlin: Contumax, 2016. - Hofenberg Sonderausgabe. - € 7,00

al9688 Cervantes - biografie: De schepper van Don Quichot / Donald McCrory. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - € 7,00

al9687 De negentien boeken die ons boos maakten / Joost de Vries (sam.). - Amsterdam: AUP, 2017. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7003 Handboek van de wereld-godsdiensten / Pierce Beaver (red.) e.a.. - Den Haag: J.N. Voorhoeve, 1983. - € 7,00

fp1080 Het kromme hout waaruit de mens gemaakt is: Episoden uit de ideeëngeschiedenis / ISAIAH BERLIN. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/Pelckmans, 1994. - € 5,00

fp7016 De egel en de vos: met een voorwoord van Michael Ignatieff / Isaiah Berlin. - Leusden: ISVW, 2020. - beperkt potlood. - € 5,00

fp7008 Denk!: Filosofie en de grote vragen van het leven / Simon Blackburn. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - als nieuw. - € 8,00

fp7006 De islam en het Westen: Een ontmoeting met Jacques Derrida / Mustapha Chérif. - Zoetermeer: Klement/Pelckmans, 2011. - beperkt potlood. - € 6,00

fp7009 Het gelijk van Spinoza: Vreugde, verdriet en het voelende brein / Antonio Damasio. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2004. - als nieuw. - € 10,00

fp7010 Vademecum van de islam: De islam in 400 begrippen / Peter Derie et al. (red.). - Budel: Damon, 2016. - € 8,00

fp7015 Over goede trouw en onbetrouwbaarheid: (De Fide et Perfidia) / Hugo de Groot. - 's-Gravenhage: L.J.C.Boucher, 1945. - € 4,00

fp7007 Over nut en nadeel van het denken voor het leven: Colleges ter inleiding in de filosofie / Konrad Paul Liessmann. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - beperkt potlood. - € 6,00

fp7004 De grote filosofen en hun problemen: Colleges ter inleiding in de filosofie 2 / Konrad Paul Liessmann. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - € 6,00

fp7018 Is het Westen de weg kwijt?: Een provocatie / Kishore Mahbubani. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2018. - beperkt potlood. - € 4,00

fp3940 Ludwig Wittgenstein: Over Wittgenstein en zijn betekenis voor onze tijd / C.A. van PEURSEN. - Baarn: Het Wereldvenster, 1965. - € 4,00

fp7013 Café Socrates: Een frisse kijk op de filosofie / Christopher Phillips. - Rotterdam: Lemniscaat, 2003. - beperkt potlood. - € 4,00

fp5660 Filosofie: Van Plato's hemel tot Zeno's paradox / MICHAEL PICARD. - Kerkdriel: Librero, 2017. - € 5,00

fp7019 De betekenis van het werk van dr. A.A.A. Terruwe voor de psychiatrie: Tevens een eerste aanzet tot een essay over fenomenologische menskunde ten dienste van de psychiatrie / J.J.G. Prick. - Lochem: De Tijdstroom, 1973. - Rede t.g.v. bijeenkomst d.d. 13 november 1972 in het Internationaal Congrescentrum te Amsterdam. - € 2,50

fp7012 Denken op de dijken: Het Nederland van de filosofen / Ronald van Raak. - Soesterberg: Aspekt, 2020. - € 4,00

fp7014 Les battemants du monde: Dialogue / Peter Sloterdijk, Alain Finkielkraut. - Paris: Fayard, 2003. - € 4,00


Kunst

ku6740 Nicolaes Tulp: Leven en werk van een Amsterdams geneesheer en magistraat / T. Beijer, e.a. - Amsterdam: Six Art Promotion, 1991. - € 20,00

ku6741 Sits: Oost-West relaties in textiel / Ebeltje Hartkamp-Jonxis (red.). - Zwolle: Waanders, 1987. - € 15,00

ku6742 Sociale geschiedenis van de kunst / Arnold Hauser. - Nijmegen: SUN, 1975. - € 10,00

ku6746 Hommage á  Zoltán Székely / Peter Meeuwsen (sam.), e.a.. - Nijmegen: St. Zoltán Székely, 2009. - t.g.v. concert op 22 april 2009 in De Vereeniging te Nijmegen. - € 3,50

ku6745 Zoltán Székely, componist in Nijmegen / Peter Meeuwsen e.a. (sam.). - Nijmegen: Stichting Zoltán Székely, 2005. - t.g.v. concert op 16 november 2005 in De Vereeniging te Nijmegen. - € 3,50

ku1718 Geïllustreerde muziekinstrumenten encyclopedie / BERT OLING, H. WALLISCH. - Lisse: R&B, 2003. - € 7,00

ku6743 Eenvoudige muziekleer: De bekende methode aangepast aan deze tijd / Hennie Schouten. - Naarden: Strengholt, 2009. - Bewerking: Liesbeth Harting en Roger Leppers. - € 4,00

ku6747 Drie Hongaarse vrienden: Géza Frid, Paul Hermann, Zoltán Székely / Stichting Leo Smit/Stichting Géza Frid/Stichting Zoltán Székely. - , 2014. - t.g.v. concert op 23 maart 2014 in De Vereeniging te Nijmegen. - € 3,50

ku6739 Codex Witsenii / M.L. Wilson, e.a. - Cape Town/Amsterdam: Iziko/Davidii, 2002. - € 15,00Geschiedenis

hi16157 De Kaaisjouwers: een hard leven aan de Waal / Frank Antonie van Alphen. - Nijmegen: de Stratemakerstoren, 2012. - € 6,00

hi16185 'Een historische wandeling door de Arnhemse binnenstad' / Arnhem. - Arnhem: VVV, 1997. - € 1,50

hi16178 Het profijt van de macht: De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800 / C.R. Boxer. - Amsterdam: Agon, 1988. - € 7,00

hi16177 Gouda rond de eeuwwisseling / J.E.J. Geselschap. - Delft: Elmar, z.j. - € 7,00

hi16176 Beladen erfgoed: Het Griekenland van voor de crisis / Frans van Hasselt, i.s.m. Agnes Dijk. - Groningen/Amstelveen: Ta Grammata/Black Olive Press, 2018. - € 8,00

hi16181 De graven en hertogen van Gelre op reis (13de-15de eeuw) / W. Jappe Alberts. - Utrecht: De Bataafse Leeuw, 1984. - € 5,00

hi16186 Arnhem / Ary Jassies, Dirk van der Gouw (inl.). - Abcoude: Uniepers/St. Het gezicht van Nederland, 1991. - In de reeks: Het gezicht van Nederland. - € 4,00

hi16182 Prins Willem II 1626-1650 / G.W. Kernkamp. - Rotterdam: Ad. Donker, 1977. - € 4,00

hi16175 De geschiedenis van Nederland / Michael North. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 4,00

hi1610 Topografische kringloop / J.J.C. PIKET. - Den Bosch: Malmberg, 1988. - afscheidscollege. - € 3,00

hi16174 Aan de rand van de wereld: Hoe de Noordzee ons vormde / Michael Pye. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - beperkt potlood. - € 7,00

hi16180 Willem I, Koning van Noord en Zuid / Yves Schmitz. - Hasselt: Heideland, 1966. - € 4,00

hi3942 De trotse toren: Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914 / BARBARA TUCHMAN. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - € 7,00

hi16183 De waanzinnige 14de eeuw / Barbara Tuchman. - Amsterdam: Elsevier, 1980. - € 8,00

hi16179 Kampen, de stad, die er (kerk)torenhoog uitspringt / Hans Wiersma. - Kamper Gemeentebestuur, 1984. - € 3,00


Nederlandse literatuur

nl9880 Terug tot de bron / Lode Zielens. - Antwerpen: De Magneet, z.j. - halflinnen met stofomslag. - ill.: Antoon Marstboom . - € 10,00

nl9885 Schoonheid is niet pluis: Verzameld proza / Armando. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - € 15,00

nl9883 Carmiggelt - t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse boekverkopersvereniging / Carmiggelt. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1967. - € 5,00

nl9879 Brevarium der Vlaamse lyriek: Aan de goede nagedachtenis van Karel van den Oever / Marnix Gijsen. - Antwerpen: Boekengilde Die Poorte, 1953. - € 5,00

nl9884 Het vertelde / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 1997. - CD. - € 7,00

nl9881 Seven manieren van minne: Middelnederlandse tekst met een inleiding en hertaling door Rob Faesen S.J. / Beatrijs van Nazareth. - Kapellen: Pelckmans, 1999. - € 7,00

nl9878 Het verzaken: Verzamelde gedichten / Maurice Roelants. - Amsterdam: W.L. Salm & Co, z.j. - In de reeks: Kaleidoscoop No.36. - € 5,00

nl9882 En wat dan nog?: Gedichten / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1950. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl2554 Wachten op Godot / Eindspel / Krapp's laatste band / Gelukkige dagen / Spel / SAMUEL BECKETT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 5,00

bl8957 Op zoek naar de verloren tijd: In de schaduw van de bloeiende meisjes, deel 3 / Marcel Proust. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1981. - € 7,00

bl4888 De kleine Prins / ANTOINE SAINT-EXUPéRY. - Rotterdam: Ad. Donker, 2018. - € 3,50


Week 20 2021Algemeen

al9680 Nederlandse vissertruien met breipatronen / Henriette van der Klift-Tellegen. - De Bilt: Cantecleer, 1983. - € 7,00

al9676 Blauwe bloemen / Rob Leopold, Rieteke Verel (sam.). - Onnen/Zutphen: 't Widde Vool/Terra, 1990. - Oplage: 1000 ex. - € 15,00

al9679 In het oog van de storm: De wereld van Cees Nooteboom: Essays over zijn oeuvre / Cees Nooteboom. - Amsterdam: Atlas, 2006. - Bijdragen van: Földényi, Heinrichs, Safranski, Peters, Mechanicus, Most, Beaudry, Schouten, Cartens, Früchtl, van Mierlo en Nooteboom zelf. - gesigneerd met opdracht door Nooteboom. - € 25,00

al9678 De keuken van Zuid-Afrika: Een culinaire reis / Lannice Snyman, Andrzej Sawa (fotogr.). - Bonn: Quaynor , 2005. - € 10,00

al9681 Natuurbeheer, onze verantwoordelijkheid voor de biosfeer / Victor Westhoff. - Nijmegen: Nijmegen University Press, 1999. - eerste Victor Westhoff-lezing. - gesigneerd. - € 8,00

al9683 Augustinus Belijdenissen: Geïllustreerd met miniaturen en handschriften uit de British Library / Carolinne White. - Baarn: Ten Have, 2001. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7001 Spiritualiteit en zingeving in de gezondheidszorg: Met bijdragen van o.a. Kees Waaijman en Kick Bras / J. Bouwer (red.). - Kampen: Kok, 2004. - € 4,00

fp6998 The Selfish Gene / Richard Dawkins. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - € 6,00

fp6996 100 Filosofen: Inleiding tot het gedachtegoed van de grootste denkers ter wereld / Peter J. King. - Kerkdriel: Librero, 2011. - € 7,00

fp6121 De universiteit: Een leerschool in humanisering / DONALD LOOSE. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2016. - € 4,00

fp6855 Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en/in Eurazië / PETER J.A.N. RIETBERGEN et al (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2008. - Thijmessay 2008. - € 4,00

fp6997 Vreemde verwanten?: Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom / Paul van Tongeren (red.), Gerrit Steunebrink. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - € 5,00

fp6999 Ethiek in de kliniek: Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek / Guy Widdershoven. - Boom, 2000. - € 4,00

fp7000 Euthanasie: Naar een ethiek van het sterven / Jean-Pierre Wils. - Budel: Damon, 2000. - € 7,00

fp7002 Leren omgaan met zingevingsvragen / Mariet van Zanten-van Hattum. - Baarn: Ambo, 1994. - € 3,00Kunst

ku6730 Klein ABC van de popmuziek / Leo Blokhuis, Matthijs van Nieuwkerk. - Amsterdam: Ambo, 2012. - € 6,00

ku6731 Dans voluit, dat is leven: Gertrud Leistikow (1885-1948), pionier van de moderne dans / Jacobien de Boer. - Wezep: de Kunst, 2014. - € 25,00

ku6732 Taal en teken / Theo van den Boogaard. - Amsterdam: Oog & Blik, 1992. - € 8,00

ku6728 This is Brussels / B. Delápinne (Text), Cas Oorthuys (Photogr.). - Amsterdam: Contact, 1958. - In de reeks: Contact Photo Books of the World. - € 4,00

ku2341 Onuitwisbaar aangedaan: Over beeldende kunst en religie: Essays, columns en interviews / BAS van IERSEL et al. (red.). - Leende: Damon, 2000. - € 10,00

ku6733 Gijs Bakker and Jewelry / Yvònne G.J.M. Joris (sam.). - Stuttgart: Arnoldsche, 2005. - € 25,00

ku5522 Bonjour Paris, Bonsoir Paris, Au revoir Paris: Parijse begroetingen door... / CAS OORTHUYS, JAN BRUSSE. - Amsterdam: Contact, 1952. - fotografie: Cas Oorthuys. - € 4,00


Geschiedenis

hi16158 De Kaaisjouwers: Een hard leven aan de Waal / Frank Antonie van Alphen. - Nijmegen: De Stadse Wal, 2018. - 3e druk. - € 8,00

hi9709 Dagboek van een bakvis: Een dagboek over de belevenissen: van een tienermeisje tijdens de oorlog in het toenmalige Nederlands-Indië / ELLY BRAICKS. - Zoetermeer: Free Musketeers, 2008. - € 8,00

hi5919 Dutch American voices: Letters from the United States, 1850-1930 / HERBERT J. BRINKS (Ed.). - Ithaca/London: Cornell Univ. Press, 1995. - € 10,00

hi16164 "Zoo sloeg dan de ure ...": De protestanten van Druten, Afferden en Deest / Hugo van Capelleveen. - Druten: Evangelische Gemeente, 1985. - € 5,00

hi16163 De vijand weerstaan: Bladzijden uit de strijd tegen de nazi-bezetting van Nederland 1940-'45 / M.G. Haringman. - Hoorn: West-Friesland, 1965. - € 5,00

hi16162 Tussen ambt en vrij beroep: Het notariaat tussen 1842 en 1999 / Ron de Jong. - Deventer/Amsterdam: Kluwer/St. tot bevordering der not. wetenschap, 2002. - In de reeks: Ars Notariatus CXVI. - € 8,00

hi8576 De Waal buiten de oevers: Overstromingen in Nijmegen en omgeving 1740-1926 / MARION C.O. KERSTEN (sam.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1988. - € 3,00

hi16159 In dienst van hun naaste ...: een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog / Bart M. Rijnhout. - Rotterdam: WYT, z.j. - € 8,00

hi16165 Rare jongens, die Hollanders: De Nederlandse volksaard in de Romeinse tijd / René van Royen, Sunnyva van der Vegt. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 3,00

hi8737 Onder Amsterdamsche Humanisten: Hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad / J.F.M. STERCK. - Hilversum: Paul Brand, 1934. - € 8,00

hi2854 Trots en Schaamte van de Vlaming: Een essay over de Vlaamse cultuur in de twintigste eeuw / WIM VERRELST. - Kapellen: DNB / Pelckmans, 1992. - € 7,00

hi16160 Labiele vrede: Droom en visie van de minister van Defensie / Joris Voorhoeve. - Amsterdam: Balans, 1995. - € 7,00

hi3754 Ons kamp: Een min of meer joodse geschiedenis / MARJA VUIJSJE. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl9502 Het leven is vurrukkulluk / Remco CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - € 4,00

nl9874 Andante amoroso: Gedichten / Bas van Iersel. - Amsterdam: De Beuk, z.j. - [1994] uitgegeven t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. - gesigneerd. - € 6,00

nl9876 Tegen-Woordig: Haikugedichten over leven, liefde, god, dood / Bas van Iersel. - Nijmegen: Nijmegen University Press, 1999. - € 4,00

nl9875 Tweeënvijftig weerberichten: Haiku en senryu / Bas van Iersel. - Amsterdam: De Beuk, 1991. - gesigneerd. - € 6,00

nl5363 Bericht aan de rattenkoning / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 3,50

nl2173 Het stenen bruidsbed / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - € 4,00

nl9877 Het oog van de engel / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 4,00

nl6115 Berlijnse notities / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - € 5,00

nl9873 Thuis in Rome / Rosita Steenbreek. - Amsterdam: Prometheus, 2003. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl8956 De hand / Joez Alesjkovski. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - met een nawoord van Joseph Brodsky. - € 5,00

bl8952 Nachtwerk / Thomas Glavinic. - Amsterdam: Contact, 2007. - € 6,00

bl1764 De tijd zal het leren / CHRISTOPHER NOLAN. - Amsterdam: Amber, 1989. - € 4,00

bl7131 Het labyrint der eenzaamheid / OCTAVIO PAZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Synopsis, 1985. - € 4,00

bl8951 Het herdersleven: Een verhaal over het Lake District / James Rebanks. - Amsterdam: Hollands Diep, 2016. - € 6,00

bl8955 Huwelijksgeluk / L.N. Tolstoi. - Amsterdam: Contact, 1973. - € 3,00

bl8954 Jongensjaren / Ljef Nikolajewitsj Tolstoj. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 4,00

bl8953 Kinderjaren / Ljef Nikolajewitsj Tolstoj. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 4,00Week 19 2021


Algemeen

al9657 Venloos, Roermonds en Sittards / Pierre Bakkes. - Den Haag: Sdu, 2002. - In de reeks 'Taal in stad en land'. - € 5,00

al9658 Zuid-Gelderse dialecten / Jan Berns. - Den Haag: Sdu, 2002. - In de reeks 'Taal in stad en land'. - € 4,00

al9655 De Ideale Bibliotheek: 100 Boeken die Iedereen gelezen moet hebben / Jan Croes e.a. (red.). - Amsterdam: de Bijenkorf, 1999. - € 4,00

al9671 Het Atelier: Günther Grass in gesprek met Nicole Casanova / Günther Grass. - Antwerpen: Lotus, 1980. - € 7,00

al9656 The Helene Hanff Omnibus / Helene Hanff. - London: André Deutsch, 1993. - € 8,00

al8337 Vroeger is ook mooi: Essays / MARITA MATHIJSEN. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011. - nieuwstaat. - € 10,00

al6620 Bibliografie en de sociologie van teksten / D.F. McKENZIE. - Leiden: Academic Press, 2004. - € 7,00

al9673 De tulp / Anna Pavord. - Amsterdam: Anthos, 2003. - € 6,00

al9670 Het onbekende zelf: Fernando Pessoa / Octavio Paz. - Leiden: Plantage - Gerards & Schreurs, 1990. - Nawoord van August Willemsen. - 2e druk. - € 8,00

al9675 Leer denken wat je wilt denken: Basisboek zentraining / Rients Ritskes. - Rotterdam: Asoka, 2016. - € 6,00

al9674 Meer zen, minder bubbels / Rients Ritskes. - Rotterdam: Asoka, 2018. - met een voorwoord van Tommy Wieringa. - € 4,00

al9661 Mary Shelley / Muriel Spark. - London: Constable, 1993. - € 6,00

al9668 >Das Tagebuch< Goethes und Rilkes >sieben Gedichte< / Siegfried Unseld. - Frankfurt: Insel Verlag, 1978. - Insel-Bücherei Nr. 1000. - erläutert von Siegfried Unseld. - € 6,00

al9672 Liefde en lijden van de jonge Goethe / Wim Verrelst. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1984. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp5129 Dubieuze liefde in de omgang met het kind: Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd / J.H. van den BERG. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - € 4,00

fp6994 De reflex: Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie / J.H. van den Berg. - Nijkerk: G.F. Callenbach, 1973. - € 8,00

fp3473 Geschiedenis van de psychologie / LOUIS BOON. - Amsterdam: Boom Meppel, 1989. - € 4,00

fp1563 Een uitgewaaierde eeuwigheid: Het menselijk tekort in de moderne cultuur / MEERTEN B.TE BORG. - Baarn: Ten Have, 1991. - € 8,00

fp2677 Onder de koepel van het Pantheon: Liber amicorum Jacques Claes / LUC BRAECKMANS, VANHEESWIJCK. - Kapellen: Pelckmans, 1994. - € 6,00

fp6978 De cerebrale symfonie: Beschouwingen aan zee over de structuur van het bewustzijn / William H. Calvin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 7,00

fp6995 Idioticon van de Persoonlijkheid: Het karakteristieke vocabulaire van het spreken over mensen / Mien Doddema-Winsemius, Boele de Raad. - Amsterdam: Nieuwezijds, 1997. - € 7,00

fp4905 Groots & meeslepend leven: Een ode aan dagelijkse sleur / LOU NIESTADT. - Utrecht: Kosmos, 2012. - handgeschreven en geïllustreerd. - € 8,00

fp3011 De taal van het gevoel: Essays over literatuur en psychiatrie / ARKO ODERWALD et al. (red.). - Amsterdam: Atlas, 2003. - € 6,00

fp6993 Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage / William Stern. - Haag: Martinus Nijhoff, 1950. - Zweite unveränderte Auflage. - € 20,00


Kunst

ku6724 Het Grote Gouden Eeuw Boek: De Hollandse schilderkunst / Jeroen Giltaij (tekst & sam.). - Zwolle: WBooks, 2013. - € 20,00

ku6727 De kunst uit de Italiaanse Renaissance: Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst Tekenkunst / Rolf Toman (sam.). - Z.p.: H.F. Ullmann, 2008. - € 10,00

ku6726 Gotiek: Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst / Rolf Toman (sam.). - Z.p.: H.F. Ullmann, 2007. - € 10,00

ku6725 Romaanse kunst: Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst / Rolf Toman (sam.). - Z.p.: H.F. Ullmann, 2007. - € 10,00


Geschiedenis

hi4718 Mevrouw de minister: Het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS / MADELEINE ALBRIGHT. - Amsterdam: Anthos/Standaard, z.j. - € 3,00

hi16136 Vasco da Gama: The Diary of His Travels through African Waters 1497-1499 / Eric Axelson. - Stephan Phillips, 1998. - € 6,00

hi16131 Dag Vlaanderen!: Hoe Walen écht leven en denken / Christophe Deborsu. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2011. - € 6,00

hi16148 Leuven: Stad en Universiteit / Mark Derez, Hugo Maertens. - Tielt/Leuven: Lannoo/Universitaire Pers Leuven, 2001. - € 4,00

hi16149 Zwaarden, paarden & ziektekiemen - de ongelijkheid in de wereld verklaard: Waarom Europeanen en Aziaten de wereld domineren / Jared Diamond. - Utrecht: Het Spectrum, 2006. - € 7,00

hi6742 Latijn dat leeft: Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu / G.F. DIERCKS, J. NUCHELMANS. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2000. - € 4,00

hi16130 Kleine zegeningen: Een jeugd in Indië en Canada / Ernest Hillen. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 6,00

hi16129 De Topografische Gids van Nederland / Frank van den Hoven. - Amersfoort: Filatop, 1997. - € 25,00

hi16133 De eeuw van mijn vader / Geert Mak. - Amsterdam: Atlas, 2000. - € 6,00

hi6723 Das Weltreich der Caesaren / THEODOR MOMMSEN. - Wien/Leipzig: Phaidon-Verlag, 1933. - € 10,00

hi16134 't Bosch Josboek: Liber amicorum voor Jos van der Ven / Ton Nelissen et al. (red.). - ['s-Hertogenbosch]: Eigen beheer, 2016. - oplage: 300 ex. - € 15,00

hi16122 De vliegende Hollander / N.N.. - Amsterdam: Biscuitfabriek "Patria", z.j. - compleet. - € 10,00

hi16123 Nederland in de 20ste eeuw: Nederland in de jaren 1940-1945 / N.N.. - Hoogeveen: Libro, 2004. - € 7,00

hi16140 A Memoir / Leni Riefenstahl. - New York: St. Martin's Press, 1993. - € 15,00

hi16124 Kattenbroek: Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra / Gijs Wallis de Vries (sam.). - Rotterdam: 010, 1997. - vormgeving: Irma Boom. - € 15,00

hi6737 Vraag niet alleen om mijn bevrijding: Het leven van Daniel van Vugt 1896-1945 / BRIGITTE WEUSTEN. - Nijmegen: Valkhof Pres, 2005. - € 7,00

hi16139 Dorestad: Een wereldstad in de middeleeuwen / Annemarieke Willemsen. - Zutphen: Walburg Pers, 2009. - € 12,00


Nederlandse literatuur

nl9869 Op zoek naar een oom / Jan Blokker. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - € 6,00

nl9459 De cursus 'omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door: Verzamelde vertelsels / HERMAN FINKERS. - Amsterdam: Thomas Rap, 2012. - € 6,00

nl9774 Fenrir: Een lang weekend in de Ardennen / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - € 4,00

nl5756 Het tuinhuis: Verhalen / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - € 5,00

nl9321 Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter: Een ware geschiedenis / Hella S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1978. - € 4,00

nl9706 Sprookjes en vertellingen / JAC. van HATTUM. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1955. - € 10,00

nl9705 Verzamelde gedichten / JAC. van HATTUM. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1954. - € 10,00

nl9870 Bouwval: Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy / Frans Kellendonk. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - € 6,00

nl9871 Mystiek lichaam / Frans Kellendonk. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 6,00

nl9872 De gedichten van den schoolmeester: met 300 illustraties van Anth. de Vries / J. van Lennep. - Amsterdam: Gebr. E. & M. Cohen, z.j. - met 300 ill. van Anth. de Vries. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl153 Portret in sepia / ISABEL ALLENDE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2001. - € 4,00

bl6321 Pride and Prejudice / Jane AUSTEN. - London: Planet Three Publishing, 1995. - € 4,00

bl8946 Litause klavieren / Johannes Bobrowski. - Amsterdam: Moussault, 1968. - € 4,00

bl8947 Entfernung von der Truppe: Erzählung / Heinrich Böll. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1964. - € 6,00

bl8945 Fürsorgliche Belagerung / Heinrich Böll. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1979. - € 5,00

bl8942 De tartaarse woestijn / Dino Buzzati. - Antwerpen/Amsterdam: Standaard/Moussault, 1972. - € 6,00

bl8597 Ochtendkoorts / PéTER GáRDOS. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2016. - € 5,00

bl8944 Im Krebsgang: Eine Novelle / Günter Grass. - Göttingen: Steidl, 2002. - € 7,00

bl8613 Het Grote Misschien / JOHN GREEN. - Rotterdam: Lemniscaat, 2005. - € 5,00

bl8943 Die linkshändige Frau / Peter Handke. - Frankfurt: Suhrkamp, 1978. - € 4,00

bl8939 Onbepaald door het lot / Imre Kertész. - Amsterdam: Van Gennep, 2002. - € 6,00

bl8936 De fikser / Bernard Malamud. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1967. - € 6,00

bl8937 De huurders / Bernard Malamud. - Amsterdam: Meulenhoff, 1972. - € 5,00

bl8940 De onverschilligen / Alberto Moravia. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1985. - € 6,00

bl8941 Einde van een familieroman / Péter Nádas. - Amsterdam: Van Gennep, 1989. - € 6,00

bl8938 De dag dat de keizer hoffelijk mijn tranen droogt / Kenzaburo Oë. - Amsterdam: Meulenhoff Quarto, 1994. - € 4,00

bl8399 Droomnovelle en Casanova's thuisreis / ARTHUR SCHNITZLER. - Utrecht: Het Spectrum/Klassieken, 1980. - € 8,00

bl2863 Therese: Kroniek van een vrouwenleven / ARTHUR SCHNITZLER. - Utrecht: Het Spectrum/Klassieken, 1983. - € 8,00

bl8948 Naked / David Sedaris. - London: Abacus, 2006. - € 3,00

bl8950 Van je familie moet je het maar hebben / David Sedaris. - Amsterdam: Lebowski, 2011. - € 4,00

bl8949 Butcher's Crossing / John Williams. - Amsterdam: Lebowski, 2015. - € 5,00


Week 18 2021


Algemeen

al9669 Die Fähigkeit zu trauern: Schriften und Reden 1983-1985 / Heinrich Böll. - Göttingen: Lamuv Verlag, 1986. - 1. Aufl. - € 7,00

al3628 Paris / FRANCOIS BOUCHER. - Paris/Amsterdam: Librairie Plon / De Moderne Boekhandel, 1950. - illustrations de G. Barret. - € 15,00

al9660 The Body Decorated / Victoria Ebin. - London: Thames and Hudson, 1979. - € 4,00

al6443 Kleur: Een reis door de geschiedenis / VICTORIA FINLAY. - Amsterdam: Ambo/ Anthos, 2008. - € 5,00

al9664 De niet-christelijke godsdiensten: Standaard lexicon voor wetenschap en cultuur / Helmuth von Glasenapp. - Antwerpen/Utrecht: Standaard, 1967. - € 4,00

al9659 Het verschijnsel taal: Een kennismaking / Peter M. Nieuwenhuijsen. - Bussum: Coutinho, 1995. - € 4,00

al8415 Belgische bieren / BEN VINKEN. - Tielt: Lannoo, 2007. - In de reeks: ! food !. - fotografie: Joris Luyten. - nieuwstaat. - € 6,00

al9663 Theun de Vries: Voetsporen door de tijd: portret van een kunstenaar / Hans van de Waarsenburg. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp6991 Albert Camus / R. Bakker. - Baarn: het Wereldvenster, 1966. - In de reeks: Wijsgerige Monografieën. - € 6,00

fp6987 Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky. - Cambridge: the M.I.T. Press, 1969. - € 7,00

fp6988 'Thomas More groet zijn hele school!': Een schets van een veelzijdig man / Wil Derkse. - Budel: Damon, 2010. - € 4,00

fp6989 Van kennis naar verstandigheid en betrokken toewijding: Over wijsbegeerte, levensbeschouwing en academische vorming / Wil Derkse. - St. Thomas More / Open Universiteit, 2011. - t.g.v. aanvaarding ambt van bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte aan Open Universiteit in 2011. - € 3,00

fp6992 Albert Camus: een studie van zijn ethisch denken / F.O. van Gennep. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1962. - € 8,00

fp5899 De Mensheid zij geprezen: Lof der Zotheid 2001 / ARNON GRUNBERG. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. - € 5,00

fp5158 Twijfel aan Europa: Zijn de intellectuelen de vijanden van de Europese cultuur? / TON LEMAIRE. - Baarn: Ambo, 1990. - € 3,00

fp6986 Sacks Companion / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2004. - Ingeleid door Douwe Draaisma. - € 7,00

fp6990 Verval van het woord / Rudolf Steiner. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968. - € 6,00


Kunst

ku3354 De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk / LUC DEVLIEGHER. - Tielt/Utrecht: Lannoo, 1973. - In de reeks: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 6. - € 8,00

ku5264 Dinant und die Maas in der Geschichte der Landschaftsmalerei / EDOUARD GéRARD. - Lammersdorf: Otto Junker, 1960. - € 15,00

ku6713 Christian Coigny: Sittings / Vicky Goldberg, Vicki . - Münich/London/New York: Prestel, 2000. - € 20,00

ku4562 IDEA Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle IX 1990 / WERNER HOFMANN, M. WARNKE. - Hamburg: Prestel, 1990. - € 10,00

ku1186 IDEA Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle X 1991 / WERNER HOFMANN (Hrsg.), Martin WARNKE. - Hamburg: Prestel, 1991. - € 10,00

ku4375 De Nederlandse documentaire film 1920 - 1940 / BERT HOGENKAMP. - Amsterdam: Van Gennep, 1988. - € 10,00

ku6719 De Kunstflat - Z7 Katern 4: Zuidbroek Zevenhuizen verdwijnen verschijnen / Lies Kortenhorst (red.), e.a.. - Gemeente Apeldoorn/GABK, z.j. - € 4,00

ku3615 Der Kirchenmaler Friedrich Stummel (1850- 1919) und sein Atelier / Ulf Leinweber (Red.). - Kevelaer: Kreis Kleve, 1979. - € 10,00

ku6721 Adele: Haar leven en succes / Chas Newkey-Burden. - Amsterdam: Xander, 2017. - € 4,00

ku6720 Audrey Hepburn / Barry Paris. - Amsterdam: Anthos, 1998. - € 5,00

ku6715 Joh. Seb. Bach: Weihnachts-Oratorium: Combattimento Consort Amsterdam / Capella Amsterdam / Jan Willem de Vriend. - Challenge Records International, 2006. - met 2 cd's. - € 8,00

ku6723 Kunstschatten van de St.-Sulpitiuskerk / Bea Vuylsteke. - Diest: De Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, 1986. - Jaarboek 1986. - € 4,00


Geschiedenis

hi16146 Brief aan een postzegel: Kritisch Koningsboek / Johan Anthierens, e.a. - Leuven: Kritak, 1990. - € 7,00

hi385 Wo Weltgeschichte sich manifestiert: Ein Wettbewerb: 71 Entwürfe zur Bemalung einer Hauswand am Checkpoint Charlie in Berlin / BERLIN. - Berlin: Haus am Checkpoint Charlie, 1980. - € 6,00

hi1195 Geschichte des Duisburger Zeitungswesen von 1727-1870: Inaugural-Dissertation / WERNER BRAUKSIEPE. - Würzburg: Konrad Triltsch, 1937. - € 4,00

hi16138 Bouwen en leven te Antwerpen in de 16e eeuw: t.g.v. Tentoonstelling in "Het Wapenschild" te Antwerpen / Vereniging Cornelis Floris. - Brussel: Gemeentekrediet van België, 1980. - € 6,00

hi16137 Langs Vlaamse begijnhoven / Michiel Heirman. - Leuven: Davidsfonds, 2001. - € 4,00

hi2146 Clemenswerth: Schloss im Emsland / Dieter Hennebo u.A. - Sögel: Emsländischer Heimatbund, o.J. - viertalig w.o. Nederlands. - € 6,00

hi5639 Moni / KA-TSETNIK 135633. - Utrecht: Kadmos, 1984. - € 6,00

hi16143 De bioscoop in de oorlog / Thomas Leeflang. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - € 8,00

hi16147 Leni Riefenstahl: Monografie / Thomas Leeflang. - Baarn: Anthos, 1991. - € 6,00

hi16145 Indië ongekuist: Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren / Vilan van de Loo. - Amsterdam: KIT Publishers, 2004. - € 8,00

hi6722 Gedoemd tot kwetsbaarheid / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 2005. - € 2,00

hi4110 De val van de adelaars: De ondergang van het Huis Habsburg / GEORGE MAREK. - Amsterdam: Elsevier, 1975. - € 7,00

hi16135 Kerkenpad door Bussum: Een forensendorp onderweg / Evert Mathies. - Bussum: SoW-gemeente, 2001. - € 4,00

hi16141 Het rebelse leven van Lily Braun (1865-1916): Van balkoningin tot activiste / Evelyn de Roodt. - Rotterdam: Ad. Donker, 2012. - € 8,00

hi16144 Guillaume Ier et la Belgique / Yves Schmitz. - Bruxelles: Ad. Goemaere, 1945. - In de reeks: Les Oeuvres. - ex-biblioteca J.L.H.A. Antoni (van de Limburgse Jagers). - € 7,00

hi16126 Schiedam verleden tijd / Hans van der Sloot. - Rijswijk: Elmar/de Slegte, 2005. - € 7,00

hi16127 Geschiedenis van de geneeskunde in België / F.-A. Sondervorst. - Brussel: Elsevier, 1981. - € 10,00

hi2004 Kaufleute und Handelsherren in alten Zeiten / GEORG STEINHAUSEN. - Düsseldorf: Eugen Diederichs, 1976. - Facsimile, Fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1899. - € 8,00

hi16128 De Maasbode: De bewogen geschiedenis van 'De beste courant van Nederland' / Hans Vermeulen. - Zwolle: Waanders, 1994. - gesigneerd met opdracht. - verder met tal van krantenartikelen, parafernalia rond de Maasbode, dankrede van ontvanger van het tweede exemplaar na Ruud Lubbers. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl7226 Een dagje naar het strand / Heere Heeresma. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1977. - 12e geheel herziene druk. - € 4,00

nl9868 Klém / Hellema. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - novelle. - € 4,00

nl5934 Ernstvuurwerk: Verhalen / F.B. HOTZ. - Amsterdam/Utrecht: De Arbeiderspers/ECI, 1978. - € 6,00

nl9865 De klopgeest / Gerrit Komrij. - Amsterdam: De Bezige bij, 2001. - € 6,00

nl9867 Nieuwe maan / A. Koolhaas. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1978. - € 6,00

nl9866 De reis naar Brabant: en andere verhalen / Frans Kusters. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - rug verkleurd. - € 6,00

nl7117 De prins van Magonia / HUBERT LAMPO. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl8928 Cet Amour-lá / Yann Andréa. - Paris: Pauvert, 1999. - € 6,00

bl8929 Confidence pour confidence / Paule Constant. - Paris: Gallimard, 1998. - € 5,00

bl6830 98 redenen om te zijn / CLARE DUDMAN. - Amsterdam: Ambo, 2006. - € 6,00

bl8924 De straat van de vissende kat / Jolán Földes. - Brussel: Reinaert, z.j. - vert.: M.H. Székely-Lulofs. - € 4,00

bl8933 Biografie: Ein Spiel / Max Frisch. - Frankfurt: Suhrkamp, 1967. - € 6,00

bl8932 Triptychon: Drei szenische Bilder / Max Frisch. - Frankfurt: Suhrkamp, 1978. - € 7,00

bl8931 Der Butt / Günter Grass. - Frankfurt am Main: Gutenberg, 1979. - € 7,00

bl8935 Die Rattin / Günter Grass. - Darmstadt: Luchterhand, 1986. - € 8,00

bl8934 Katz und Maus: Eine Novelle / Günter Grass. - Frankfurt am Main: Gutenberg, 1977. - Ill.: Günther Stiller. - € 8,00

bl8923 Eddie's bastaard / Wiliam Kowalsky. - Amsterdam: Anthos, 2000. - € 6,00

bl4785 De held van onze tijd / MICHAIL LERMONTOV. - Amsterdam: Rainbow, 2010. - € 4,00

bl8920 De bohemians / A.G.L. de Pelleport. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - inl.: Robert Darnton. - € 6,00

bl8921 Glass Houses / Louise Penny. - London: Sphere, 2017. - A Chief Inspector Gamache Thriller. - € 6,00

bl8922 The Nature of the Beast / Louise Penny. - New York: Minotaur Books, 2015. - A Chief Inspector Gamache Novel. - € 7,00

bl8930 Anielka / Francois Taillandier. - Paris: Stock, 1999. - € 5,00

bl8927 Lovel the Widower: The Wolves and the Lamb - Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo / William Makepeace Thackeray. - London: Smith, Elder & Co, 1887. - € 4,00

bl8926 Roundabout Papers: Little Travels and Roadside Sketches / William Makepeace Thackeray. - London: Smith, Elder & Co, 1887. - € 4,00

bl8925 The Memoirs of Mr. Charles J. Yellowplush: Catherine: A Story / William Makepeace Thackeray. - London: Smith, Elder & Co, 1887. - € 4,00


Week 17 2021


Algemeen

al9653 Religieuze poëzie: Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden / Dirk Coster, Anton Deering. - Lochem: "De Tijdstroom", 1949. - € 5,00

al9651 Over het wonder: Het wezen, de mogelijkheid, de werkelijkheid, de kenbaarheid en de bewijskracht van het wonder / Th. Famulus. - Amsterdam: R.K. Boek-Centrale, 1913. - € 4,00

al9592 Lezen met een zachte G: Bekende Limburgers en hun favoriete boek / RUBEN REEHORST (foto's). - Maastricht: Centre Ceramique, 2012. - catalogus bij de tentoonstelling. - € 5,00

al9650 Hoe word ik politicus? / Stemhok.nl. - Amsterdam: Podium, 2006. - € 4,00

al8275 Ry, pays de Madame Bovary / RENÉ VÉRARD. - Ry: Galerie Bovary Musée des Automates Ry, 1983. - € 5,00

al9654 Mario Molegraaf 'Het was mijn levensdoel om de vriend van Hans Warren te zijn': In: Gay 2003 Cultureel Jaarboek voor mannen / Jos Verstegen. - Amsterdam: Vassallucci, 2003. - Verdere bijdragen: Hans Hafkamp / 'Ik wil niet in een hoek of verborgen kelder leven': Gerard Reve en zijn betekenis voor de homo-emancipatie. - Maria van Oorsouw / Meer dan een vluchtige flirt?: Homo's en homoseks in het werk van schrijver A.F.Th. van der Heijden. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp6983 Intimate Relationships / Sharon S. Brehm. - New York: McGraw-Hill, 1992. - € 7,00

fp6515 Die Erzählungen der Chassidim / MARTIN BUBER. - Zürich: Manesse Verlag, o.J. - € 8,00

fp6978 De cerebrale symfonie: Beschouwingen aan zee over de structuur van het bewustzijn / William H. Calvin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 7,00

fp6979 De opkomst van het intellect: Een reis naar de ijstijd / William H. Calvin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1994. - € 7,00

fp6985 De vergissing van Descartes: Gevoel, verstand en het menselijk brein / Antonio R. Damasio. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1995. - € 8,00

fp6980 Chassidische Weisheit / Peter Kobbe. - München: Droemer Knaur, 1994. - In de reeks: Spirituelle Wege. - € 3,50

fp4912 Dromen met het lichaam: Lichaamssignalen in relatie tot dromen / A. MINDELL. - Rotterdam: Lemniscaat, 1983. - € 4,00

fp6982 Idee en existentie: Metaphysische anthropologie / H.A.C. Roem. - 's-Gravenhage: Smits, 1962. - € 2,00

fp6984 Individual-Psychologie: Een systematische uiteenzetting / P.H. Ronge. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1934. - € 6,00

fp2381 Bewustzijn, hersenen en gedrag: Het individu in zijn dubbelrol van heer en knecht / PIETER VROON. - Baarn: Ambo, 1976. - € 5,00

fp2923 Intelligentie: Over het meten van een mythe en de politieke,: sociale en onderwijskundige gevolgen / PIETER VROON. - Baarn: Basisboeken Ambo, 1980. - € 4,00

fp6981 Vanzelfspreken gedrag: Opstellen over nonverbale communicatie / Anneke Vrugt, Marc Schabracq. - Meppel: Boom, 1991. - € 7,00


Kunst

ku6706 Van Aladdin tot Zwaan kleef aan: Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties / Ton Dekker, e.a. - Nijmegen: SUN, 1997. - € 15,00

ku6701 "Cadeaux d'amis", een hommage aan Jan Hoet / Martine Geerts (eindred.). - Hasselt: ICCA, 2007. - € 30,00

ku6704 Van Aiol tot de Zwaanridder - Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst / W.P. Gerritsen, A.G. van Melle. - Nijmegen: SUN, 1993. - rug verkleurd. - € 10,00

ku6703 Van Abraham tot Zacharia - Thema's uit het Oude Testament: in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater / Louis Goosen. - Nijmegen: SUN, 1993. - € 10,00

ku6705 Van Afra tot de Zevenslapers: Heiligen in religie en kunsten / Louis Goosen. - Nijmegen: SUN, 1992. - rug verkleurd. - € 10,00

ku6709 De beeldtaal van de christelijke kunst: Geschiedenis van de de iconografie / Jan van Laarhoven. - Nijmegen: SUN, 1997. - € 15,00

ku2024 Torens van Babel / HENK VAN OS. - Baarn: De Prom, 1995. - € 5,00

ku6700 La Gioconda: met 2 cd's / Amilcare Ponchielli, Maria Callas. - Paris: La Société du Figaro, 2011. - € 5,00

ku6708 Van Aartsbisschop tot Zonnelied: Sleutels tot het katholiek erfgoed / Mathieu Spiertz. - Nijmegen: SUN, 1998. - € 10,00

ku6707 Van Abélard tot Zoroaster - Literaire en historische figuren vanaf de renaissance: in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater / Léon Stapper e.a. - Nijmegen: SUN, 1994. - € 10,00

ku6710 Made in Europe: De kunst die ons continent bindt / Pieter Steinz. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014. - als nieuw. - € 10,00

ku6702 Van AEgir tot Ymir: Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie / Paula Vermeyden, Arend Quak. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 10,00

ku6711 Rondom kerst: Prentkunst uit eigen bezit, 1475-1750 / W.C.M. Wüstefeld et al. - Utrecht: Het Catharijneconvent, 1990. - Catalogus van tentoonstelling in 1990-1991. - € 6,00


Geschiedenis

hi16121 Over de streep: Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001 / Sophie Bouwens. - Hilversum: Verloren, 2008. - Maaslandse monografieën,71. - € 10,00

hi16112 De romantische reis / Francis Claudon. - Utrecht: Kwadraat, 1988. - € 6,00

hi16116 Geschiedenis van het baptisme in Nederland / J. van Dam. - Bosch en Duin: Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 1979. - € 15,00

hi1842 Het geluk van de brug: Het Amsterdam van Kees Fens / KEES FENS. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2008. - € 7,00

hi16115 Heerenveens Bronnenboek: Wegwijzer naar Heerenveens historie / Jan de Jong (eindred.). - Heerenveen: Vereniging van Vrienden Museum Willem van Haren, 1996. - Taconisreeks nr. 10. - € 7,00

hi16117 De visvergunning van de weduwe: Kroniek van land en water / Saskia Kunst. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005. - € 6,00

hi16120 Film en het moderne leven in Limburg: Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929) / Thunnis van Oort. - Hilversum: Verloren, 2007. - proefschrift - Maaslandse monografieën,70. - € 10,00

hi16114 Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen / T.H. Oosterwijk. - Culturele Raad Ooststellingswerf, 1977. - € 10,00

hi16118 Woodrow Wilson: Een leven voor wereldvrede: Een biografie / Jan Willem Schulte Nordholt. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - minder fraai. - € 5,00

hi16113 Spionnage en verraad in de tweede wereldoorlog / Kurt Singer. - Amsterdam: Amsterd. Boek- en Courantmij., 1948. - € 8,00

hi16119 The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters / Frances Stonor Saunders. - New York: The New Press, 2000. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl2091 Antiek toerisme: Een roman uit Oud-Egypte / Louis COUPERUS. - Hilversum: C.J. Goossens, 1987. - € 4,00

nl9860 Nathan Sid / Adriaan van Dis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 3,00

nl9685 Een jaar vol heiligen / ALBERT KUYLE. - Utrecht: Het Spectrum, z.j. - Inl.: Emile Erens, ill.: Karel Thole. - In de reeks: Schijnwerpers, eerste reeks nr.6. - € 6,00

nl9762 Een hart van prikkeldraad / LISETTE LEWIN. - Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 1999. - € 4,00

nl9863 Pluijm!: Theatertalkshows 1991-1994 / Cees van der Pluijm. - Nijmegen: Nijmegen: COC Nijmegen, 1994. - 2 DVD's. - € 10,00

nl9861 Pensionado's / Van Sambeek. - Amsterdam: Prometheus, 2013. - € 4,00

nl4076 De harde kern 2: Met zijn drieën / FRIDA VOGELS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1997. - € 7,00

nl9864 Geheim dagboek 1984-1987: Zestiende deel / Hans Warren. - Amsterdam: Balans, 2004. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl2392 Geld: Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar / MARTIN AMIS. - Amsterdam: Contact, 1986. - € 5,00

bl8917 Laat het feest beginnen / Niccolá Ammaniti. - Amsterdam: Lebowski, 2010. - € 6,00

bl8913 De heroïsche leeftijd / Stratis Haviaras. - Houten: Agathon, 1987. - € 4,00

bl8916 Na de zondeval / Incident in Vichy / Arthur Miller. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - Literaire Reuzenpocket 119. - € 4,00

bl8915 Cross Fire: Een Alex Cross-thriller / James Patterson. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 4,00

bl8919 Alle verhalen van Beatrix Potter / Beatrix Potter. - Amsterdam: Ploegsma, 2009. - De oorspronkelijke uitgave. - in cassette/schuifdoos. - € 20,00

bl2037 De toevallige toerist / ANNE TYLER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4,00

bl8914 Vertrouw op mij / John Updike. - Houten: Agathon, 1989. - € 5,00


Week 16 2021

Algemeen

al9648 Italiaanse letterkunde: Overzicht van de Italiaanse letterkunde vanaf Dante / Olga Maria Brouwer. - Utrecht: Het Spectrum, 1983. - Aula-reeks. - € 3,00

al9645 De verborgen taal van de sterren: De mysteries van het universum / Geoffrey Cornelius, P. Devereux. - Houten: Fibula/Standaard, 1996. - € 7,00

al9649 Spaans-Amerikaanse letterkunde: Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw / J. Lechner, L. Inigo-Madrigal. - Utrecht: Het Spectrum, 1986. - Aula-reeks. - € 3,00

al9646 Franse letterkunde: Overzicht van de Franse letterkunde van de middeleeuwen tot heden / W. Noomen, J.A.G. Tans. - Utrecht: Het Spectrum, 1993. - € 3,00

al9647 Russische letterkunde: Overzicht van de belangrijkste schrijvers en stromingen, van Puskin tot Solzenicyn / E. Waegemans. - Utrecht: Het Spectrum, 1986. - Aula-reeks. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp6716 Tussen: Tussen architectuur en filosofie / ERIC BOLLE. - Brussel: VUBPRESS, 1992. - € 6,00

fp6730 Sociology and philosophy / EMILE DURKHEIM. - London: Cohen & West, 1965. - € 8,00

fp5621 Sociologie, socialisme en democratie: De politieke sociologie van Emile Durkheim / H.P.M. GODDIJN. - Meppel: Boom, 1973. - In de reeks: Klassieken van de sociologie. - € 4,00

fp6717 Teh van Knorretje / BENJAMIN HOFF. - Den Haag: Sirius en Siderius, 1993. - € 3,50

fp6724 Samen en toch alleen: Omgaan met een naaste die lijdt aan de manisch-depressieve stoornis / A. HONIG et al. (red.). - Baarn: Tirion, 1998. - € 4,00

fp6715 L'anomalie sauvage: Puissance et pouvoir chez Spinoza / ANTONIO NEGRI. - Parijs: Presses Universitaires de France, 1982. - In de reeks: Pratiques théoriques. - € 6,00

fp6974 Een been om op te staan: Ervaringen van een arts als patiënt / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2008. - € 4,00

fp6975 Herinneringen aan mijn chemische jeugd: Autobiografie / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2009. - € 4,00

fp5943 Kant / ROGER SCRUTON. - Rotterdam: Lemniscaat, 2000. - In de reeks: Kopstukken filosofie. - € 6,00

fp4271 De man als held: Over macho's, emotio's en de speurtocht naar de Echte Man / LISETTE THOOFT. - Bloemendaal: Aramith, 1993. - € 3,00


Kunst

ku6690 Cabiria: Historische visioenen uit de derde eeuw v.C. / Gabriele d' Annunzio. - Turin: Itala Film, 1914. - [1914]. - 46 p. - met Italiaanse omslag. - Los bijgevoegd: toelichting van Boris Lensky's muzikale illustratie bij "Cabiria" van Gabriele D'Annunzio. - € 20,00

ku6695 De kunst van de 20ste eeuw / Harm Damsma et al. (vert.). - Bussum: THOTH, 1996. - gebonden versie. - € 10,00

ku6687 La France profonde / Wil van Dusseldorp. - Tilburg: W.G.M. van Dusseldorp, 2013. - fotografie. - uitgave t.g.v. de expositie in museum De Pont in Tilburg. - oplage 400 ex. - € 15,00

ku6696 Anton Pieck: Zijn leven - zijn werk / Ben van Eysselsteijn, Hans Vogelesang. - Den Haag: AD. M. C. Stok / Zuid-Hollandse Uitgeversmij, 1973. - € 12,50

ku6692 Peter Vos - tekenaar / Rinus Ferdinandusse et al. - Amsterdam: L.J. Veen, 1995. - € 25,00

ku5296 Van Andreas tot Zacheüs: Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten / LOUIS GOOSEN. - Nijmegen: SUN, 1992. - € 8,00

ku6691 the Movies: The sixty-year story of Hollywood from pre-Nickelodeon days to the present / Richard Griffith, Arthur Mayer. - London: Spring Books, 1964. - € 15,00

ku6698 Achter de facade van de Hollandse stad: Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw / Geert Medema. - Nijmegen: Vantilt, 2011. - Als nieuw. - € 25,00

ku6688 Tiefenrausch: Strom des Vergessens: Ein Projekt für Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas / OK Offenes Kulturhaus. - Wien: Folio, 2009. - € 5,00

ku6697 De Nederlanden: Tekeningen en vertellingen / Anton Pieck. - Amsterdam: Zuid-Hollandsche Uitgeversmij, 1981. - € 8,00

ku6693 Waterdruk: Foto's en gedichten / Aad Speksnijder (eindred.). - Rotterdam: DUO/DUO, 1996. - Met cd met 59 gedichten gelezen door de dichters Jacques Vriens & Tom van Deel. - € 10,00

ku6694 Preussen: Kunst und Architektur / Gert Streidt (Hrsg.), Peter Feierabend. - Köln: Könemann, 1999. - € 15,00

ku6689 Happy Birthday Rock 'N Roll / John van der Veer. - 's Gravernhage: BZZTôH, 1995. - € 3,50


Geschiedenis

hi16101 De complete geschiedenis van de 20e eeuw: Geïllustreerd van maand tot maand, van jaar tot jaar / Simon Adams e.a.. - Lisse: REBO International, 2000. - € 10,00

hi16109 In het spoor van de Katharen: Reisboek / Hanny Alders. - Schoorl: Conserve, 1999. - € 6,00

hi16103 Het Smouse Kerkhoff te Geffen 1693-1908 / J. Becker. - Uden: St. Iacobus Iudaeus, 1987. - € 10,00

hi16110 Ontvoerd: 607 dagen tussen leven en dood / Arjan Erkel. - Amsterdam: Balans, 2014. - als nieuw. - € 6,00

hi16111 Marie Antoinette: The Journey / Antonia Fraser. - New York: Anchor Books, 2002. - € 5,00

hi16100 De gedroomde stad: Nooit gebouwd Nijmegen / Kees Hakvoort (sam.), Clemens Verhoeven. - Nijmegen: ACN Architectuur Centrum Nijmegen, 2005. - In beeld gebracht door Stef Verstraaten. - € 15,00

hi16104 Anderhalve eeuw Nijverdal: De jaren 1836-1986 in woord en beeld / A. Hartkamp, H.W. Poorterman. - Nijverdal: St. Evenementen Nijverdal, 1985. - € 10,00

hi16102 VRIJ Van D-day tot V-day: Een journalistieke documentaire: over de bevrijding van de Achterhoek en Twente - voorjaar 1945 / Jan Haverkate et al. - Enschede: Van der Loeff, 1985. - € 8,00

hi8711 De grenzen van het Romeinse Rijk / JAN KEULEN et al. - Amsterdam: De Volkskrant, 1996. - € 4,00

hi16108 Achterhoekse spreuken: tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui / D.W. Kobes (sam.). - Aalten: Interland/De Graafschap, 1974. - Ill.: Piet te Lintum. - € 2,00

hi16107 Stampende laarzen: Op de grens van Twente en Salland / H.W. Poorterman. - Enschede: Twent-Gelderse Uitgeverij Witkam, 1981. - € 15,00

hi16106 Onze Gedenkteekenen, een Nationaal bezit / I.L. Uijterschout. - 's-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef, 1941. - geen originele band. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl9857 Non nobis / Hanny Alders. - Schoorl: Conserve, 1988. - € 6,00

nl9853 Muggepuut / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus, 2007. - € 4,00

nl9849 Ali Bin Joesoep: Roman uit de nadagen van Nederlands-Indië / A.G. Deelman. - Franeker: T. Wever, z.j. - € 5,00

nl9855 Vlucht naar de vijand: Ingeleid door Anton van Duinkerken / Jan H. Eekhout. - Bussum: Paul Brand, 1954. - € 7,00

nl9040 Huid en haar / ARNON GRUNBERG. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2010. - € 6,00

nl9858 Weet je wat ik ook nooit weet / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 2003. - Het gedicht is afgedrukt op 32 kaartjes met 2 of 3 regels die in een blikje zitten. - € 8,00

nl9848 De verteller: Of een idioticon voor zegelbewaarders / Harry Mulisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - € 7,00

nl9856 Djaidin / L. van Suchtelen-Leembruggen. - Deventer: W. van Hoeve. - Band en bandomslag van S. Kunst, tekeningen van de schrijfster. - € 7,00

nl9854 Vijf vadem diep / S. Vestdijk. - Utrecht: Europaclub Internationaal, 1969. - € 6,00

nl9851 Zomerhitte / Jan Wolkers. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - Met DVD, het laatste interview met Jan Wolkers. - € 8,00

nl9850 De Amerikaanse prinses / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Em. Querido, 2015. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl8910 Le Malentendu, suivi de Caligula / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1958. - € 5,00

bl8911 Les Justes / Albert Camus. - Paris: Gallimard, 1950. - € 4,00

bl8904 De avonturen van Don Quichote - / Cervantes. - Bilthoven: Nelissen, 1955. - in de door N.v.Haamstede opnieuw bewerkte vertaling van C.U. Schüller tot Peursum met platen van A. Hahn Jr. - € 15,00

bl8912 De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012. - Vert.: Barber van de Pol. - € 15,00

bl8908 Witte adelaars boven Servië / Lawrence Durrell. - Leiden: Sijthoff, 1963. - € 7,00

bl8906 Een hologram voor de koning / Dave Eggers. - Amsterdam: Lebowski, 2012. - € 7,00

bl8902 Ik, Claudius: Uit het leven van Tib. Claudius, keizer der Romeinen / Robert Graves. - Amsterdam: Andries Blitz, z.j. - € 8,00

bl8909 De Grote Scheiding: Een droom / C.S. Lewis. - Amsterdam: Ten Have, 1948. - € 10,00

bl8905 De tijgervrouw van Galina / Tóa Obrecht. - Utrecht: Signatuur, 2011. - € 7,00

bl8907 Opstanding / Leo Tolstoy. - Amsterdam: Cohen Zonen, z.j. - Naar den volledigen Engelschen tekst, bewerkt door J. Westendorp / tweede herziene uitgave. - € 7,00


Week 15 2021


Algemeen

al9643 Jan Campertprijzen 1978: Elisabeth Eybers, Cees Nooteboom, Maarten 't Hart, F.B. Hotz / Jan Campertprijzen. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1978. - € 4,00

al9642 Van huis tot huis: Over de poëzie van Gerrit Kouwenaar / Kees Fens. - Landgraaf: Herik, 1993. - Landgraafse cahiers 3. - € 8,00

al9641 Jeneverbes: Natuur en cultuurhistorie in verhalen, gedichten en beelden / Jan van Ginkel. - Emmen: Publique, 2007. - € 8,00

al9636 Allemaal mensen ....: Apologische spreekwoorden / C. Kruyskamp (verz. & inl.). - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1965. - € 4,00

al9633 Biografische Schetsen - Jung, Kafka, Kübler Ross, Marx, Knef, Rilke, Jiddhu, Majakovski, Mahler, Kropotkin, Joplin, A. Roland Holst / Harrie van der Meer (red.). - Amsterdam: Tijdschrift Jonas, 1990. - € 4,00

al9451 Druilende burgerij: Jeugdherinneringen van een eenzelvig man:: In Tirade nr. 111 / JAN VAN NIJLEN. - Amsterdam: Tirade/van Oorschot, 1966. - € 4,00

al9644 Het Groene Woud / Erik van Ommen (ill.), Rob Brinkhof (tekst). - Groningen: ObanPress, z.j. - Gesigneerd door Rob Brinkhof. - € 10,00

al9635 Raster 26 De Mythe / Raster et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - € 4,00

al5554 Uit een oud dorp / A. ROLAND HOLST, A. KOSSMANN (inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - In de reeks: Kort en Goed. - € 3,00

al7548 Hoe wordt ik een rat?: De kunst van het konkelen en samenzweren / JOEP P.M. SCHRIJVERS. - Scriptum, 2002. - € 5,00

al9639 Tineke / Leo Vroman, (Inl.: Kees Fens). - Amsterdam: Em. Querido en Groningen: J.B. Wolters, 1964. - In de reeks: Kort en Goed. - € 3,00

al9634 Human Interest: 25 + 1 detailstudies / Theun de Winter. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1975. - € 3,50


Filosofie en psychologie

fp6968 Hoe de sjamaan de maan stal / William H. Calvin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - € 6,00

fp6971 Umwertung der Psychoanalyse / Wilfried Daim. - Wien: Verlag Herold, 1951. - € 10,00

fp6967 De psychologie heeft zin / Nico Frijda, . - Amsterdam: Prometheus, 1994. - € 6,00

fp6972 De draagbare Freud / Peter Gay (inl.). - Amsterdam: Prometheus, 1991. - € 6,00

fp6973 De oorsprong van het christendom / Karl Kautski, Herman Gorter (vert.). - Antwerpen: EPO / Bussum: Het Wereldvenster, 1983. - € 6,00

fp6970 Anamnésis en Anagoogé: Gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen / W.N.A. Klever. - Assen: Van Gorcum & Comp., 1962. - proefschrift. - € 15,00

fp6966 Aufbau der Person / Philipp Lersch. - München: Joh. Ambr. Barth, 1954. - € 10,00

fp6819 Semantics and the Philosophy of Language: A Collection of Readings / LEONARD LINSKY (ed.). - Urbana: University of Illinois Press, 1952. - € 4,00

fp6849 Essays on Heidegger and others: Philosophical Papers, volume 2 / RICHARD RORTY. - Cambridge University Press, 1991. - € 10,00

fp6969 Psychologie der waarneming: Een studie over gezichtsbedrog / F.J.Th. Rutten. - Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt/Van Leeuwen, 1929. - proefschrift. - € 15,00


Kunst

ku6676 Pomposa, Abbey and Museum: Guide to Pomposa Abbey / Carla di Francesco. - Museo Pomposiano, z.j. - € 4,00

ku6685 Kunst en architectuur: Rome / Brigitte Hintzen-Bohlen, J. Sorges. - Keulen: Könemann, 2001. - € 5,00

ku6684 De monumenten van Drenthe I: Kerk Ruinen, Huis te Echten, plattegrond Coevorden, Asser IJzergieterij / F. Keverling Buisman (red.) e.a.. - Assen: Bureau Monumentenzorg Provincie Drenthe, 1985. - € 8,00

ku160 Dorus Arts kunstschilder 1901-1961 Nijmegen: Montreal: Dorus Arts Stilte als geluk / GEERT A.L. KOCKEN et al. (red.). - Nijmegen: St. Kohesie, 1999. - € 12,00

ku3271 Kijken is bekeken worden: Uit de kelders van Het Stedelijk / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 7,00

ku6680 Jongere Bouwkunst 1850-1940 / Marga Kool. - Provincie Drenthe, 1994. - € 4,00

ku6679 Het landschap in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst / E.H. Korevaar-Hesseling. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, z.j. - In de reeks: Het onderwerp in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. - € 4,00

ku6682 De drie oude kerken van Zutfen / E.H. ter Kuile. - Bilthoven: Ad. Donker, 1944. - In de reeks: Erasmus Librye. - € 4,00

ku6683 De kerk te Kapelle in de loop der eeuwen / G.J. Lepoeter. - Kapelle: Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente, 1979. - € 4,00

ku6677 Shinkichi Tajiri: Machine No. 2 / Maryan Schrover (sam.). - Nijmegen: Vrienden van Museum Het Valkhof, 2008. - In de reeks: Museumstukken 11. - € 4,00

ku6686 Prince 1958-2016 / Matt Thorne. - Amsterdam: Xander, 2016. - € 10,00

ku577 Architectuur in Nijmegen:: Een overzicht van architectuur en stedebouw na 1900 / TIJS TUMMERS. - Bussum: THOTH, 1994. - € 10,00

ku6678 Handschriften voor het hertogdom: De mooiste verluchte manuscripten: van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen / Hanno Wijsman (sam.). - Alphen aan de Maas: Veerhuis, 2006. - € 12,00Geschiedenis

hi16096 Langs de Linge: bloeiende boomgaarden en oude stadjes / W.A.G. van Burgeler, H. Wonink. - Zwolle: Waanders, 1982. - met foto's van Ger Dekkers. - € 10,00

hi16098 Gerrit Wissink: Dertig jaar universitair planoloog / Arie Dekker (red.) e.a.. - Nijmegen: Vakgroep Planologie KU Nijmegen, 1993. - Met dankwoord van Gerrit Wissink. - € 10,00

hi16091 Sliedrecht in Verleden en Heden / H. van den Dool. - Sliedrecht: Van Wijngaarden, z.j. - € 8,00

hi16088 De schaduw van Tambora: De grootste natuurramp sinds mensenheugenis / Philip Dröge. - Houten: Unieboek/Het Spectrum, 2015. - € 8,00

hi16085 Brinken in beeld: Langs esdorpen in Drenthe / Edward Houting, e.a.. - Groningen: Noordboek, 2007. - € 8,00

hi9487 Voor drie tientjes in de week: Medewerkers van verdwenen Nijmeegse bedrijven vertellen / RINY JANS. - Nijmegen: Stieneo, 2013. - € 7,00

hi16086 Van rijwielhulpmotor tot bromfiets 1950-1960 / S.C. van der Kamp. - Groningen: Binderij Steen, 1996. - € 15,00

hi16092 De zaak Marc Dutroux: Met medewerking van Jean Lambrecks, de vader van Eefje / Hans Knoop. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1998. - € 7,00

hi16090 Na de bevrijding: De loodzware jaren 1945-1950 / Ad van Liempt. - Amsterdam: Balans, 2014. - € 10,00

hi16093 En we gaan nog niet naar huis!: 100 jaar Nederlanders op vakantie / Hans Pars. - Schiedam: Scriptum, z.j. - € 6,00

hi16094 Historische Stätten in Deutschland und Österreich: Schauplätze, Gedenkstätten, Museen: zur Geschichte und Politik im 19. und 20. Jahrhundert / Helmut Scharf. - Düsseldorf: ECON Taschenbuch, 1983. - Hermes Handlexikon. - € 5,00

hi16084 Trekken door de zeven dorpen van Rheden: Langs mooie, karakteristieke plekjes / Herma Smit. - Wezep: Bredewold, 1992. - Pentekeningen: Jan Velders. - € 8,00

hi16087 De geschiedenis gekleurd: historie - schoolplaten - J.H. Isings / D.P. Snoep, J.J. Heij (red.). - Utrecht/Assen: Centraal Museum/ Drents museum, 1982. - Behorend bij de tentoonstelling 'De Geschiedenis Gekleurd'. - € 8,00

hi16083 Specimen academicum inaugurale de geologia patriae: Academisch proefschrift over de geologie des vaderlands - / W.C.H. Staring. - Maastricht: Ned. Geologische Vereniging, 2001. - Staringia 10, In: Grondboor & Hamer, jrg. 55 (2001), nr 5a. - € 15,00

hi16097 Kastelen in België / Johan Struye, W.M. Kell. - Deurne: Baart, 1983. - foto's van Rik van Cauwelaert. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl9846 Kraanvogels: Reisverhalen / Dries van Agt. - Amsterdam: Thomas Rap, 1999. - € 5,00

nl9847 Dolly van Arnhem / Henriette L.T. de Beaufort. - De Haag: H.P. Leopold, 1961. - € 7,00

nl9844 Tussen Zuiderkruis en Poolster / Ben van Eysselsteijn. - Den Haag: H.P. Leopold, z.j. - Leeuwen-serie deel 33. - € 4,00

nl3702 Ik vind je zo lief en zo licht: Veertig liefdesgedichten / HERMAN GORTER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 3,00

nl9845 Nacht van de poëzie / Nacht van de Poëzie. - Utrecht: Muziekcentrum, 1989. - In een oplage van 1000 exemplaren. - € 3,00

nl7342 Laatste schooldag / JAN SIEBELINK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl8895 Wo warst du, Adam? / Heinrich Böll. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - € 4,00

bl8899 Less Than One: Selected essays / Joseph Brodsky. - Harmondsworth: Penguin Books, 1987. - € 6,00

bl8894 De vrouw in de spiegel / Elizabeth Buchan. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 2003. - € 4,00

bl8896 Maoeno / R. Crottet. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1951. - € 4,00

bl7637 Uit de tijd vallen: Een verhaal in stemmen / DAVID GROSSMAN. - Amsterdam: Cossee, 2015. - € 6,00

bl6289 Het Franse testament / Andrë MAKINE. - Breda: De Geus, 1997. - € 4,00

bl8898 Le crime d' Olga Arbélina / Andrë Makine. - Paris: Mercure de France, 1998. - € 7,00

bl8900 Sula / Toni Morrison. - New York: Plume Book, 1982. - € 4,00

bl8901 Tar Baby / Toni Morrison. - New York: Plume Book, 1982. - € 4,00

bl8897 Atlas van een bange man / Christoph Ransmayr. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - € 7,00

bl6678 De wereldverzamelaar / Ilija TROJANOW. - Breda: De Geus, 2009. - € 5,00


Week 14 2021


Algemeen

al9632 Bevlogen wetenschap: De ontwikkeling van het aerodynamisch denken / Ernst van Altena, Frank Dam (ill.). - Haarlem: Merck, Sharp & Dohme, 1987. - € 4,00

al9629 Hoogvliegers ten val: De vliegende mens in mythe en sage / Ernst van Altena, Frank Dam (ill.). - Haarlem: Merck, Sharp & Dohme, 1987. - € 4,00

al9630 Luchtige waaghalzen: Pioniers die de luchtvaart maakten / Ernst van Altena, Frank Dam (ill.). - Haarlem: Merck, Sharp & Dohme, 1987. - € 4,00

al9631 Vliegen in de letteren: Schrijvers in de wolken / Ernst van Altena, Frank Dam (ill.). - Haarlem: Merck, Sharp & Dohme, 1987. - € 4,00

al9627 Gerrit Achterberg: Een biografie / Wim Hazeu. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - Open Domein nr. 18. - € 12,00

al9628 Van en over Jac. van Hattum / Th. Oegema van der Wal. - Brussel/Den Haag: Manteau, 1969. - In de reeks: Maerlant-pocket nummer 16. - € 4,00

al4030 Achter gewone woorden: De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde / DE TWEEDE RONDE. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 3,00


Kunst

ku6662 Geschiedenis en ontwerp: Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed / Koos Bosma (red.), Jan Kolen. - Nijmegen: Vantilt, 2010. - € 15,00

ku6663 Raoul Dufy / Raymond Cogniat. - Lugano: The Uffici Press, z.j. - € 6,00

ku6674 Viva Picasso: A Centennial Celebration 1881-1981 / David Douglas Duncan. - New York: The Viking Press, 1980. - € 10,00

ku6671 A guide to the Indian Miniature / Pramod Ganpatye. - New Delphi: National Museum, Janpath, 1997. - € 4,00

ku6673 Balthasar Neumann / Wilfried Hansmann. - Köln: DuMont, 2003. - Fotografien von Florian Monheim. - € 15,00

ku6666 Van Gogh / René Huyghe. - Milan: The Uffici Press, 1967. - € 6,00

ku6672 Nara Le temple du Kôfukuji: Trésors bouddhiques du Japon ancien / Philip Jodidio (red.). - , 1996. - Connaissance des Arts: Numéro hors série. - € 4,00

ku6668 Van prehistorisch tot postmodern: Een beknopte geschiedenis van de kunst / Jan van Laarhoven. - Nijmegen: SUN, 1993. - € 8,00

ku6675 Jay Maisel / Jay Maisel. - Paris: Union des Éditions Modernes, 1983. - 2e album in collectie 'Les grands maîtres de la Photo'. - € 4,00

ku6664 Magritte / Bernard Noèl. - München: Südwest Verlag, 1977. - € 6,00

ku6665 Vlaminck / Jean Selz. - Lugano: The Uffici Press, z.j. - € 6,00

ku6670 Ancient Egypt: The Realm of the Pharaohs-Gods and Goddesses-Ceremony and Myth-Sacred Architecture / David P. Silverman. - Cairo: The American University in Cairo Press, 1997. - € 8,00

ku6669 A Doré Treasury: A collection of the best engravings of Gustave Doré / James Stevens. - N.p.: Bounty Books, 1970. - € 6,00

ku6667 Provence: Kunst - Architectuur - Landschap / Rolf Toman. - Keulen: Könemann, 2006. - € 10,00

ku763 De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten / GIORGIO VASARI. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 15,00


Geschiedenis

hi16081 Eternal Himalaya / Major H.P.S. Ahluwalia. - New Delhi: Interprint, 1962. - € 15,00

hi16061 The Ascendancy of Europe 1815-1914 / M.S. Anderson. - London: Longman, 1985. - € 7,00

hi16064 Bevroren in de tijd: Het noodlot van de Franklin Expeditie 1845-1848 / Owen Beattie, John Geiger. - Baarn: Hollandia, 1991. - € 6,00

hi16074 De molens van Zuid-Holland / E. Bosma (red.). - Den Haag: Prov. Bestuur van Zuid-Holland, 1980. - € 10,00

hi16060 Opstand der burgers: De Franse Revolutie na 200 jaar / S.W. Couwenberg (red.). - Kampen: Kok Agora, 1988. - € 7,00

hi16078 A.Th.A. Paro (geboren te Eindhoven 6 december 1909) Zijn jaren als ambtenaar / Leo Gestel (sam.). - Nuenen, 2001. - € 5,00

hi16079 Alles draait om de molen: Watermolen Den Haller 1169-2019 / Herman Haan (red.). - St. Den Haller, 2019. - € 8,00

hi16075 Fragmenten: Uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / Dick Houwaart (red.). - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979. - € 10,00

hi16068 Op weg naar het Ruhrgebied (The Ruhr) is bij de (Nederlandse) Roer hevig gevochten / Dr. R.J.A. Janssens. - Den Haag: St. voor Soc. Psychoanal. Onderzoek en Onderwijs, 2007. - losse bladzijden. - € 3,00

hi16080 Stadsgezichten, een Bosch album: Anekdotes en levensverhalen / Paul Kriele, A. van Woensel. - 's-Hertogenbosch: Mosmans, 1990. - € 7,00

hi16066 Cooper Creek - Het verhaal van de noodlottige expeditie van Burke en Wills naar het gloeiend hete binnenland van Midden-Australië 1860 / Alan Moorehead. - Baarn: Hollandia, 1990. - Inleiding door Boudewijn Büch. - € 6,00

hi16065 Columbus de Zeevaarder: Het klassieke verhaal verteld door Amerika's beroemdste maritieme historicus / Samuel Eliot Morison. - Baarn: Hollandia, 1991. - Inleiding door Boudewijn Büch. - € 6,00

hi16072 Kroniek van 100 jaar Olympische Spelen 1896-1996 / Joop Niezen. - Amsterdam: Agon, 1995. - € 10,00

hi16063 Ga (n)ooit naar Antarctica: en andere verhalen uit de Encyclopedia Patagonica, deel 3 / Dree Peremans. - Groot-Bijgaarden: Globe, 1997. - € 6,00

hi16071 Van goede doelen en loterijen: Een biografie van de stichting Algemene Loterij Nederland / Ben Schmitz. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2009. - Nieuwstaat, nog in plastic. - € 10,00

hi16069 Terug naar de Donderberg: Portret van een wereldwijk / Petra Stienen. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2015. - € 6,00

hi16062 Wir Kinder der Kriegskinder: Die Generation im Schatten des Zweiten Weltkrieges / Anne-Ev Ustorf. - Freiburg: Herder, 2010. - € 5,00

hi16070 La Torture dans La République: Essai d'histoire et de politique contemperaines (1954-1962) / Pierre Vidal-Naquet. - Paris: Minuit, 1972. - € 4,00

hi16067 The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750: Cambridge University Press / Jan de Vries. - 1980. - € 6,00

hi16076 Willem Drees - Democraat / H.A. van Wijnen. - Weesp: Van Holkema & Warendorf, 1984. - € 7,00

hi9519 Schaduwen over de Habsburgers: De ineenstorting van de dubbelmonarchie / Z.A.B. ZEMAN. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1971. - In de reeks: Deze Eeuw. - € 5,00

hi16077 De Zwarte kameraden: Een geïllustreerde geschiedenis van de NSB / Aukje Zondergeld-Hamer (eindr.), J. Zwaan (red.). - Weesp: Van Holkema & Warendorf, 1984. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl9841 De dochter / Jessica Durlacher. - Amsterdam: de Bezige Bij, 2000. - € 4,00

nl492 Vrijheid: Tijdgedichten en berijmde schotschriften / JAN ENGELMAN. - Utrecht: Het Spectrum, 1945. - € 3,00

nl9840 De verzoening / Jacob Groot. - Amsterdam: De Harmonie, 1983. - € 4,00

nl9843 Tirza / Arnon Grunberg. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2009. - € 4,00

nl170 Een zakenlunch in Sintra: En andere Portugese verhalen / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 6,00

nl6798 Harlekino: Of Het boek van de twijfel / TESSA DE LOO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - € 6,00

nl9386 Hoe duur was de suiker?: Surinaamse historische roman / CYNTHIA Mc LEOD. - Schoorl: Conserve, 2013. - filmeditie met filmfoto's. - € 5,00

nl9837 Amazone met het blauwe voorhoofd / Monika van Paemel. - Brussel: Elsevier, 1971. - € 3,00

nl9839 De achtentwintigste dag / Astrid Roemer. - Breda: De Geus, 1988. - Briefboek. - € 3,00

nl9842 De apotheek van Hippocrates / Kees Simhoffer. - Breda: De Geus, 1992. - € 6,00

nl3411 Bewijs van ontslag / RENé STOUTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - € 4,00

nl915 Op de rug van vuile zwanen / RENé STOUTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - € 4,00

nl9838 Bunkers bouwen: Verhalen / René Stoute. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 5,00

nl149 Begeerte / MANON UPHOFF. - Vianen: ECI, 1996. - € 4,00

nl4012 Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam: Verhalen / BOB DEN UYL. - Amsterdam: Em. Querido, 1979. - € 3,50

nl5747 Ararat / FRANK WESTERMAN. - Amsterdam: Atlas, 2007. - € 3,50

nl3723 El Negro en ik / FRANK WESTERMAN. - Amsterdam: Atlas, 2005. - € 3,00

nl8558 Alle verhalen van... / JAN WOLKERS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl8882 Een zachte dood / Simone de Beauvoir. - Hilversum: De Boer, 1965. - € 3,50

bl5880 Billard um halbzehn / HEINRICH BöLL. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1959. - € 5,00

bl1123 Dagboek: Een keuze uit zijn dagboekaantekeningen 1935-1951 / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - Literaire documenten serie 11. - € 5,00

bl1296 De zomer / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1976. - € 3,50

bl8889 De gelukkige dood / Albert Camus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - Literaire reuzenpocket 391 - Cahiers Albert Camus 1. - € 7,00

bl8884 Keer en tegenkeer / Albert Camus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - Literaire pocketserie no 43. - € 3,00

bl8885 Koninkrijk en ballingschap: Verhalen / Albert Camus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - Literaire reuzenpocket 33. - € 7,00

bl8883 Het eerste daglicht / Colette. - Utrecht: A.W. Bruna, 1977. - € 3,50

bl8893 Het meisje dat op het brood ging staan / Kathryn Davis. - Baarn: Anthos, 1994. - € 5,00

bl8891 Mannelijk naakt / Amanda Filipacchi. - Baarn: Anthos, 1994. - € 4,00

bl8886 De meiden / Onder toezicht / Het balkon / De negers: Toneel / Jean Genet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - Literaire reuzenpocket 176. - € 5,00

bl8890 Gertrud / Herman Hesse. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - Vertaald door Pé Hawinkels - Grote ABC nr.186. - € 5,00

bl6104 De traagheid / MILAN KUNDERA. - Baarn: Ambo, 2004. - € 4,00

bl6664 Doorzichtige dingen / VLADIMIR NABOKOV. - Baarn: H. Meulenhoff, 1972. - € 6,00

bl8892 Weerklank van de liefde / Anne Philipe. - Utrecht: A.W. Bruna, 1984. - € 4,00

bl7239 De goede oude man en het mooie jonge meisje / ITALO SVEVO. - Tricht: Goossens, 1983. - € 4,00

bl3746 Uitzicht met zandkorrel: Een keuze uit de gedichten / WISLAWA SZYMBORSKA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - € 7,00

bl8888 De avonturen van Tom Bombadil: en andere verzen uit Het Rode Boek / Tolkien. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - € 4,00

bl8887 Meisternovellen / Stefan Zweig. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - € 4,00Week 13 2021

Filosofie en psychologie

fp6963 De vrouw: Haar natuur, verschijning en bestaan: Een existentieel-psychologische studie / F.J.J. Buytendijk. - Utrecht: Het Spectrum, 1952. - Derde herziene druk. - € 4,00

fp6959 Het kind en de samenleving / Erik H. Erikson. - Utrecht: Het Spectrum, 1970. - € 3,00

fp4267 Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen: Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans / SIGMUND FREUD. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1979. - Ziektegeschiedenissen 1. - € 8,00

fp6952 Colleges inleiding tot de psychoanalyse: Inleiding tot de Psychoanalyse 1/2 / Sigmund Freud. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1989. - € 10,00

fp6964 Naar een universele psychologie van het Zelf: Nagelaten geschriften van Harry Kempen, cultuurpsycholoog / Harry Kempen. - Nijmegen: Sectie Cultuur- en godsdienstpsychologie KUN, 2002. - Bezorgd door Jan van der Lans, Frans Derks en Gert van den Berg. - € 6,00

fp6965 Wandelenderwijs: Sporen in het landschap / Ton Lemaire. - Amsterdam: Ambo, 1997. - € 4,00

fp6958 Tussen filosofie en theologie / Ad Peperzak. - Kampen: Kok Agora, 1991. - € 5,00

fp6957 Zoeken naar zin: Proeven van wijsbegeerte / Ad Peperzak. - Kampen: Kok Agora, 1990. - € 5,00

fp6960 De mensch zonder werkelijkheid / Max Picard. - Utrecht: Het Spectrum, 1946. - € 7,00

fp6961 Levenstijdperken van de man / H.C. Rümke. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1959. - € 5,00

fp6962 De opvoeding van het kind in het licht der Anthroposofie / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1976. - € 3,00

fp6955 De resten van het vaderschap: Beschouwingen over de levensloop / Cornelis Verhoeven. - Bilthoven: Ambo, 1975. - € 6,00

fp6954 Een vogeltje in mijn buik: De taal van Nena / Cornelis Verhoeven. - Baarn: Ambo, 1976. - € 5,00

fp6953 Het gewicht van de buitenstaander / Cornelis Verhoeven. - Bilthoven: Ambo, 1972. - € 6,00

fp6956 Inleiding tot de verwondering / Cornelis Verhoeven. - Bilthoven: Ambo, 1967. - € 6,00


Kunst

ku6652 Piero della Francesca / Alessandro Angelini. - Florence: Scala, 1985. - € 4,00

ku6659 Dekenale kerk Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle Mechelen / L. De Backer. - Mechelen: De Haes, 1971. - € 3,00

ku6654 Le siècle des Impressionnistes / Raymond Cogniat. - Paris: Flammarion, 1976. - € 10,00

ku6660 Tussen wal en schip: Erfgoed op en rond het water in Vlaanderen / Robert Declerck, Margit Sarbogardi. - Leuven: Davidsfonds, 2011. - € 7,00

ku6651 De Stijl: 1917-1931: Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling De Stijl: 1917-1931 / Mildred Friedman (red.). - Walker Art Center, 1988. - 3e druk voor Libris Boekhandels. - € 10,00

ku6658 Verkenningstocht in Sint-Jakobskerk te Antwerpen / Bart Goovaerts. - Antwerpen: z.u., 1977. - € 3,00

ku6656 De ontwikkeling der Italiaanse Renaissance / G.J. Hoogewerff. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, z.j. - 80 afb. - € 7,00

ku6661 3-D Hollywood: Photographs by Harold Lloyd / Suzanne Lloyd Hayes (ed.). - New York: Simon & Schuster, 1992. - € 15,00

ku6657 Venedig / Gustav Pauli. - Leipzig: E.A. Seemann, 1926. - 185 Abb. - 5. Aufl. - € 8,00

ku6655 'Om iets te weten van de oude meesters': De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek / Bernhard Ridderbos, Henk van Veen (red.). - Amsterdam: SUN/Ou, 2005. - € 15,00

ku6653 De schetsboeken van Vincent van Gogh / Johannes van der Wolk. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1986. - € 10,00


Geschiedenis

hi16057 Oorlogsschepen en Koopvaardijschepen: Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen / Baugean. - Parijs, z.j. - bestaande uit tweeënzeventig platen en begeleid door een verklarenden tekst. Facsimile uitgave. - € 6,00

hi16053 Kaatsen: lange traditie, levende sport: Bij het eeuwfeest (1897-1997) van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) / Pieter Breuker (eindred.). - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 1997. - € 15,00

hi16054 "Onse heerlijcke Stadt-huys binnen Alckmaer": De geschiedenis van het stadhuis van Alkmaar / J.C.M. Cox et al.. - Alkmaar: Gemeente Alkmaar, 2004. - € 15,00

hi1003 Ogem blik op een groei: Blik op een groei / MAX DENDERMONDE (tekst). - Rotterdam: Ogem, 1972. - € 10,00

hi3769 Provo: De geschiedenis van de provotarische beweging 1965 - 1967 / ROEL van DUIJN (tekst & sam.), Cor Jaring (foto's). - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - Als nieuw. - € 7,00

hi16058 Verscheide soorten van Hollandse vaartuigen / Gerrit Groenewegen (tek.), P. Dekker (tekst. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1967. - Oorspronkelijk verschenen in het laatst van de 18de eeuw te Rotterdam bij J. van den Brink. - facsimile uitgave. - € 8,00

hi16052 De Elfstedentocht 1909-1997: De complete Elfstedengeschiedenis / Pieter de Groot et al. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 1997. - € 15,00

hi16051 Jaarboek van het Sint Joriscollege en Sint Catharinalyceum te Eindhoven: Cursus 1938-1939 / Jaarboek. - Eindhoven: Sint Joriscollege en Sint Catharinalyceum, 1939. - Eerbiediglijk opgedragen aan Dr. H. Moller. Ter gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag den 8 november 1939. - € 10,00

hi16050 Jaarboek van het St. Joris College en St. Catharina Lyceum te Eindhoven: Cursus 1937-1938 / Jaarboek. - Eindhoven: St. Joris College en St. Catharina Lyceum, 1938. - Papieren band. - minder fraai. - € 6,00

hi1004 Nijmegen getekend: Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint Jan' / G. LEMMENS (sam.). - Zutphen: Terra, z.j. - € 12,00

hi6162 Landjuweel '80 Oirschot / LANDJUWEEL OIRSCHOT. - Oirschot: St. Landjuweel, 1980. - € 4,50

hi16055 Herinneringen aan Marga Klompé / Michel van der Plas (red.). - Z.p.: Arbor, 1989. - € 6,00

hi16048 Groeten uit Rotterdam-Zuid Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk / H.A. Voet, H.J.S. Klaassen. - Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1984. - € 10,00

hi16049 Groeten uit Rotterdam-Zuid Deel 2: Hillesluis, Bloemhof, Strevelswijk, Tuindorp Vreewijk en Tarwewijk / H.A. Voet, H.J.S. Klaassen. - Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1987. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl9835 De kip die over de soep vloog: Verhalen / Frans Pointl. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1990. - € 4,00

nl8451 De honden jagen niet meer / A. ALBERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - € 8,00

nl9828 Keefman / Jan Arends. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - € 3,50

nl9830 De dia's van Andrea / Geert van Beek. - Amsterdam: Em. Querido, 1977. - € 4,00

nl9829 De losse pols: Essays / J. Bernlef. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 4,50

nl9827 De Weg naar het Licht: En andere verhalen / J.M.A. Biesheuvel. - Amsterdam: Meulenhof, 1977. - € 4,00

nl9832 De zon schijnt / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - € 4,00

nl9821 Miezelientje en Prinses Rozemarijn / Phiny Dick (tekst en ill.). - 's-Gravenhage: G.B. van Goor, z.j. - Hoogstwaarschijnlijk 2e druk met 'oorlogs' Kennummer K 788. - halflinnen. - € 25,00

nl9836 De liefde dus / Joke J. Hermsen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - € 7,00

nl9826 Lieve, lieve opa's / Alfred Kossmann, Marianne Sligting (ill.). - Amsterdam: Em.Querido, 1994. - € 4,50

nl9831 Engelen van het duister / Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 4,00

nl9825 Het eerste licht boven de stad: Herinneringen aan Frans kusters en een keuze uit zijn verhalen / Thomas Verbogt, Frans Kusters. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - Gesigneerd met opdracht. - als nieuw. - € 12,50

nl9824 Wat is precies de bedoeling? / Thomas Verbogt. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2013. - Gesigneerd met opdracht. - als nieuw. - € 10,00

nl9833 Het lot van de kunst / Joop Waasdorp. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 3,50


Buitenlandse literatuur

bl8877 De jongen in de gestreepte pyama / John Boyne. - Amsterdam: Arena, 2009. - € 4,00

bl8872 De grote vergissing / Jean Cocteau. - Tricht: Goossens, 1985. - € 4,00

bl8878 Reis naar Congo / André Gide. - Leuven: Kritak, 1987. - In de reeks: Passages. - Ingeleid door Louise O. Fresco. - € 4,00

bl8869 Journal: 1928-1958 / Julien Green. - Paris: Plon, 1961. - Schuifdoos/cassette. - € 15,00

bl8870 Vers l'invisible: Journal 1958-1967 / Julien Green. - Paris: Plon, 1967. - € 10,00

bl8876 Het kind in de tijd / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie, 1987. - € 5,00

bl8879 Het goede leven / Jay McInerney. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 5,00

bl8875 Toverzangen / Ben Okri. - Amsterdam: Van Gennep, 1994. - € 4,00

bl8880 De familie Kruse: Een familieroman / Jeanna Oterdahl. - Amsterdam: Meulenhoff, 1929. - Bandontwerp: Ella Riemersma. - vert.: N. Basenau-Goemans. - € 6,00

bl8871 De vliegen - Met gesloten deuen - De eerbiedige lichtekooi - Vuile handen / Jean-Paul Sartre. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 4,00

bl1373 La nausée / Jean-Paul Sartre. - Paris: Gallimard, 1953. - € 3,50

bl8874 Avonturen aan den lijve / Dylan Thomas. - Tricht: Goossens, 1986. - € 5,00

bl8873 Three Players of a Summer Game: and Other Stories / Tennessee Williams. - London: J.M.Dent & Sons, 1984. - € 4,00

bl8881 Verhalen / Yu Dafu. - Groningen: Chinaboek, 1987. - € 3,50Week 12 2021

Algemeen

al2547 Hoe kerstlegenden kwamen en gingen: Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling / B. KNIPPING. - Hilversum: Paul Brand, 1942. - € 6,00

al9623 Uit den Muiderkring / P. Leendertz Jr.. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1935. - € 5,00

al9626 An Rutgers van der Loeff: Uitgegeven ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag op 15 maart 1990 / An Rutgers van der Loeff. - Amsterdam: Ploegsma, 1990. - € 3,00

al9624 Altijd Acht gebleven: Over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt / Murk Salverda (eindred.). - Amsterdam: Em.Querido, 1995. - In de reeks: Schrijversprentenboek 31. - € 8,00

al9625 Het beroemde broer & zus boek / Ingmar Vriesema. - Amsterdam: Thomas Rap, 2011. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp423 Uitersten: Beschouwingen over menselijk gedrag / A.J. DUNNING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 4,00

fp6949 Aan de mens nabij: Over de situatie der godsdienstpsychologie en haar reden van bestaan / H.M.M. Fortmann. - Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1957. - Rede. - € 5,00

fp6950 Aandachtig bidden: Een psychologische studie over de eigenschappen, de mogelijkheden en de: grenzen der gebedsconcentratie / H.M.M. Fortmann. - Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1945. - € 10,00

fp6951 Totem en taboe: Enige paralellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici / Sigmund Freud. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1961. - Tweede druk. - ingenaaid gebonden. - € 7,00

fp6947 Het enthousiasme: Kants kritiek van de geschiedenis / Jean-Francois Lyotard. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/DNB Pelckmans, 1991. - Als nieuw. - € 10,00

fp4884 Symboliek van de voet / C.W.M. VERHOEVEN. - Assen: Van Gorcum, 1946. - Proefschrift. - € 25,00

fp6948 De ogen van Plato: Een essay over de grenzen van de schijn / Cornelis Verhoeven. - Amsterdam: Boom, 2000. - In de reeks: Boom Essay. - Als nieuw. - € 10,00


Kunst

ku6648 Atelier Van Lieshout / Jennifer Allen et al. - Rotterdam: NAi, 2007. - € 25,00

ku6647 Gispen in Rotterdam: Nieuwe verbeelding van het Moderne / Hetty Berens. - Rotterdam: NAi, 2006. - € 10,00

ku6643 De terugkeer van Bert en Bobje / Kamagurka. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - Als nieuw. - € 12,00

ku6646 Tweeduizend jaar kerken: Van catacombe tot kathedraal / Edward Norman. - 's-Gravenhage: SDU, 1990. - € 15,00

ku6645 Gevelstenen in Nederland / Gertrudis A.M. Offenberg, Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: Waanders, 1986. - € 15,00

ku6644 Dat museum is een mijnheer: De geschiedenis van het Van Abbemuseum 1936-2003 / René Pingen. - Amsterdam: Artimo, 2005. - € 15,00

ku6650 Antieke kunst / F.J. de Waele. - Brussel: Meddens, 1964. - € 15,00


Geschiedenis

hi16036 Het kostbare van ons bestaan: Terugblik van een rechter / Henk Blaauw. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1999. - In de reeks: Memo Reeks, Verhalen uit het katholieke leven. - € 4,00

hi16035 Groot-Nederland en wij / Anton van Duinkerken. - Z.p.: De Gemeenschap, 1931. - € 8,00

hi16041 Geen Liefdewerk is ons vreemd: 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland / H. Evers et al.. - Den Haag: Vincentiusvereniging - Nederland, 1996. - € 7,00

hi2373 De cultuur van middeleeuws Europa: Met een inleiding van P. Leupen / JACQUES Le GOFF. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1987. - Aangevuld met foto's en een encyclopedie 2e druk.- gebonden met stofomslag. - € 25,00

hi16043 Rusland: Land en volk / Egbert Hartman, Arno Langeler. - [Utrecht]: Teleac, [[Zutphen]: Terra, z.j. - € 8,00

hi16044 Zwarte canon: Over de schaduwzijde van de geschiedenis / Chris van der Heijden. - Amsterdam: Atlas Contact, 2013. - € 4,00

hi16038 Vroomheid in veevoud: De geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997 / Marit Monteiro. - Hilversum: Verloren, 2000. - Bijgevoegd: krantenartikel. - € 12,00

hi16042 In eigen woorden: Momenten van ontmoeting / Toon Rabou. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2019. - € 12,00

hi16040 In Vogelvlucht: Geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart van 1784 / W. Snieder. - Alphen aan den Rijn: Canaletto / Repro Holland, 1999. - € 10,00

hi16037 Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808: III Kwartier van Nijmegen / R. Wartena et al. (red.), P.D. Keijmel (bewerk.). - Arnhem: Vereniging Gelre, 1986. - Nieuwstaat. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl9823 Ook ik, zelfs gij, vooral wij / Karel Jonckheere. - Brussel/Amsterdam: Manteau, 1976. - € 3,00

nl7095 Feest van het begin / JOKE van LEEUWEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2013. - € 4,00

nl9822 De ruitentikker / Marcel Matthijs. - Hilversum/Amsterdam: DVB/De Spieghel, z.j. - Novelle. - Schrift 5 van jaargang 10 Der Vrije Bladen. - € 8,00

nl9819 Kreutzersonate & De virtuoos / Margriet de Moor. - Amsterdam: Contact, 2005. - € 4,00

nl9820 't Veulen / Top Naeff. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - Omslag en ill.: Henri Pieck. - € 8,00

nl6789 Bruidsvlucht / MARIEKE van der POL. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - Filmeditie van Bride Flight. - € 4,00

nl9379 Tegenlicht / ESTHER VERHOEF. - Amsterdam: Anthos, 2014. - € 5,00

nl7915 Tegenlicht / ESTHER VERHOEF. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2012. - € 7,00

nl9817 Rugwind / Harry van de Vijfeijke. - [Oosterbeek]: Kontrast, 2012. - Nieuwstaat. - € 6,00

nl1105 Baron: De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leer: meester Molière en de praalzieke Zonnekoning / THEUN de VRIES. - Amsterdam: E.M. Querido, 1987. - € 10,00

nl9816 Bejegening van Christus / Gerard Walschap. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1940. - € 8,00

nl7842 Caesarion / TOMMY WIERINGA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 4,00

nl9818 Redeloze Rijmen: Allereerbiedigst opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten / Daan Zonderland. - Utrecht: Het Spectrum, z.j. - Hoekje van de achterflap is los. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl3180 Portret van Will / Ann BEATTIE. - Baarn: Anthos, 1991. - € 4,00

bl8836 De dans van de wolf / MICHAEL BLAKE. - Amsterdam: De Boekerij, 1990. - € 4,00

bl8832 Laat de Eufraat spreken / CAROL EDGARIAN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1994. - € 4,50

bl8867 De hoeders van het verbond / Tom Egeland. - Breda: De Geus, 2010. - € 5,00

bl8866 Tagebuch 1946-1949 / Max Frisch. - Bertelsmann, o.J. - € 4,00

bl5120 De vrouw met de zwarte cape: Erotische verhalen / ALBERTO MORAVIA. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1986. - € 4,00

bl8865 De aandacht / Alberto Moravia. - Utrecht: A.W. Bruna, 1968. - € 4,00

bl8834 Het Rosie Effect / GRAEME SIMSION. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 2015. - € 4,50

bl8833 Het Rosie Project / GRAEME SIMSION. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 2014. - € 4,00

bl8835 Angstbloesem / MARTIN WALSER. - Breda: De Geus, 2010. - € 7,00

bl8864 Zij zou op het eiland tegen hem zeggen / Francoise Xenakis. - Utrecht: A.W. Bruna, 1972. - Als nieuw. - € 8,00


Week 11 2021

Algemeen

al9618 Godenverhalen uit de Edda: Naverteld door Dan Lindholm / Edda. - Zeist: Christofoor, 1991. - € 4,50

al9621 Over dromen: Een studie van Frederik van Eeden / Frederik van Eeden. - Amsterdam: De Driehoek, 1956. - € 12,00

al6372 Poseren voor de bladspiegel: Lezers in de lijst / KEES FENS, UTA JANSSENS. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - Als nieuw. - € 7,00

al9619 Zelfportret: Gevleid, natuurlijk / Marnix Gijsen. - Brugge / Utrecht: Desclée de Brouwer, 1965. - In de reeks: Open kaart. - € 5,00

al9617 Ontwaken tot Tao: Over mestkevers en het licht van de maan / Liu I-ming. - Cothen: Servire, 1991. - € 5,00

al9622 Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden / A.H. Starmans. - Nijmegen: Eigen beheer, 1939. - Proefschrift. - € 12,00

al4337 In: De Engelbewaarder Eerste jaargang, no.4: Theo Thijssen / THEO THIJSSEN, Rob Grootendorst (sam.). - Amsterdam: De Engelbewaarder, 1976. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp6942 Karl Marx: Leven, leer en betekenis / W. Banning. - Utrecht: Het Spectrum/Aula, 1967. - € 3,00

fp6945 Kroniek der psychologie / J.H. van den Berg. - 's-Gravenhage: Boekencentrum, 1954. - Tweede druk. - € 3,50

fp6946 Van Brentano tot Levinas: Studies over de fenomenologie / Th. de Boer. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1987. - Als nieuw behoudens verkleuring van de rug. - € 10,00

fp4895 De psychologie van de roman: Studies over Dostojevskij / F.J.J. BUYTENDIJK. - Utrecht: Het Spectrum, 1950. - € 10,00

fp6944 Het spel van mensch en dier: Als openbaring van levensdriften / F.J.J. Buytendijk. - Amsterdam: Kosmos, 1932. - € 10,00

fp6937 Verzameld werk: 10 delen (compleet) / C.G. Jung. - Rotterdam: Lemniscaat, 1985. - De gebonden versie. - enkele onderstreping. - € 50,00

fp6943 Het geluk: Een handleiding / Manfred F.R. Kets de Vries. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2002. - € 4,00

fp6708 Existentie, ervaring en theologie: Onderzoek naar de mogelijkheid van een vernieuwing in de theologie vanuit het existentiële denken / W. LUIJPEN. - Tielt: Lannoo, 1952. - € 3,00

fp6940 De geboren aanpasser: Over beweging, bewustzijn en gedrag / Theo Mulder. - Amsterdam: Contact, 2001. - Als nieuw. - € 10,00

fp6938 De kunst van het geheugen: De herinnering, de hersenen en de geest / Daniel L. Schacter. - Amsterdam: Anthos, 1997. - Als nieuw. - € 8,00

fp6941 Gids voor de verdoolden / E.F. Schumacher, . - Baarn: Ambo, 1977. - € 3,00

fp6939 Over gedrag / Burrhus F. Skinner. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1984. - Als nieuw. - € 8,00


Kunst

ku187 Civilisatie: Een persoonlijke visie / KENNETH CLARK. - Bussum: Fibula - Van Dishoeck, 1970. - € 8,00


Geschiedenis

hi8699 Robas Wereldatlas / ATLAS. - Weesp: Robas Produkties, 1995. - € 10,00

hi8698 Satellietbeeldatlas van Nederland / ATLAS. - Den Ilp: Robas Produkties, 1991. - € 10,00

hi16034 De papieren oorlog tussen patriotten en prinsgezinden: 'Het Geldersch zwyn' / Arie van den Berg (inl.). - Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint - Jan', 1987. - € 4,00

hi3711 Atlas van wandelkaarten behoorende bij Wandelingen door Nederland / J. CRAANDIJK. - Weesp: Robas, z.j. - |In de reeks: Robas Facsimile Fonds. - € 10,00

hi7389 Begraven binnen en buiten de wallen: Van kerk en kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen / MARGA JETTEN, A.F.C.M. WOLF. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1992. - € 5,00

hi5720 Pygmeeën / PAUL JULIEN. - Amsterdam: Atlas, 1997. - € 8,00

hi16033 75 jaar huishoudonderwijs van Haagsche Kookschool 1888 tot Huishoudschool Laan van Meerdervoort 1963 / E. Mesdag. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar / Boekhandel De Vijf Vocalen, 1963. - € 3,00

hi6021 Verleden tijd: Nederland in de jaren 1900-1930 / ROELAND MULDER. - Landsmeer: Robas, 1992. - Nieuwstaat. - € 10,00

hi9738 Asterix en de waarheid / RENÉ van ROYEN, S. van der VEGT. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 8,00

hi3681 Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas / ST. SANSON. - Weesp: Robas, 1995. - facsimile uitgave. - Robas Facsimile Fonds. - € 20,00

hi3677 Geographisch-toneel, Of uitgezochte kaarten, Tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers / D. WEEGE. - Weesp: Robas, z.j. - facsimile uitgave 1753. - Robas Facsimile-Fonds. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl9770 Afscheid van televisieland / JAN BLOKKER. - Amsterdam: De Harmonie, 1979. - Als nieuw. - € 4,00

nl9771 Altijd is Kortjakje ziek / JAN BLOKKER. - Amsterdam: De Harmonie, 1978. - Als nieuw. - € 6,00

nl9772 Ga direct naar de gevangenis ga niet langs AF. U ontvangt geen f. 200,- / JAN BLOKKER. - Amsterdam: De Harmonie, 1977. - Als nieuw. - € 5,00

nl6468 Heren van de thee / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1993. - € 4,00

nl9815 Calendarium poeticum: Een galerij van dagen / Frans Hoppenbrouwers. - Nijmegen: SUN, 1998. - Met vier aquarellen van Jos Leurs. - als nieuw. - € 10,00

nl9688 Songs of Kalua / ALBERT KUYLE. - Utrecht: De Gemeenschap, 1931. - Roest. - € 4,00

nl9689 Tusschen Keulen en Parijs / ALBERT KUYLE. - Utrecht: W.L. & J. Brusse, 1934. - Met zestig schetsen van Charles Eyck. - € 7,00

nl9814 Lucifer / Connie Palmen. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - € 5,00

nl9769 God zij met ons / MICHAEL ZEEMAN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl1914 De gouden bril / GIORGIO BASSANI. - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - € 4,00

bl8794 Vertellingen / Thomas BERNHARD. - Amsterdam: Bert Bakker, 1991. - € 6,00

bl8863 De wereld zonder kinderen / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - Ill.: Pierre Koppe. - € 8,00

bl8861 Dolende zielen / Michael Collins. - Amsterdam: Anthos, 2004. - € 4,00

bl6604 Het raadsel van Botticelli / MARINA FIORATO. - Amsterdam: Artemis, 2011. - € 6,00

bl8796 Verdwijnpunt / ARNALDUR INDRIDASON. - Amsterdam: Q / Em. Querido, 2012. - € 6,00

bl8218 Over het doppen van bonen / WIESLAW MYSLIWSKI. - Amsterdam: Em. Querido, 2013. - € 5,00

bl8797 In gezelschap van spoken / LYDIE SALVAYRE. - Breda: De Geus, 2000. - € 5,00

bl8862 Een Russische roman / Meir Shalev. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1990. - € 5,00

bl8795 De weg naar Lagoa Santa / HENRIK STANGERUP. - Amsterdam: Van Gennep, 1987. - € 5,00

bl8860 Het middernachtspaleis / Carlos Ruiz Zafon. - Utrecht: Signatuur, 2011. - € 5,00


Week 10 2021Algemeen

al9613 Poëziepuntgl Gelderse dichtkunst jrg. 15 nr. 3 / Bertje van Delden et al. (red.). - Oosterbeek: Kontrast , 2017. - € 3,00

al9611 Jokes: Seen and Unseen: The Lighter Side of University Life / David Fraser, Fraser-Harris. - Paisley: Alexander Gardner, 1931. - Some anecdotes appeard in the Edinburgh Evening Dispatch. - € 5,00

al9612 Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle / Caesar Gezelle. - Amsterdam: Van Munster, z.j. - € 7,00

al9607 Van Homerus tot Van Lennep: Griekse en latijnse literatuur in nederlandse vertaling / D. den Hengst (red.). - Muiderberg: Coutinho, 1992. - Lampas jubileumnummer. - € 8,00

al9616 Illias: In proza vertaald door dr. W.G. van der Weerd / Homerus, W.G. van der Weerd. - Zutphen: W.J. Thieme, 1901. - € 12,00

al9615 Odyssee: In proza vertaald door dr. W.G. van der Weerd / Homerus, W.G. van der Weerd. - Zutphen: W.J. Thieme, 1901. - € 10,00

al9609 Totaal Hedenlands: Twintig jaar taaltrends / Jan Kuitenbrouwer. - Amsterdam: L.J. Veen, 2002. - € 5,00

al9614 Mehler woordenboek op de gedichten van Homéros / J. Mehler. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1968. - € 10,00

al9608 Practische scheepsbouw: Leerboek voor stuurlieden en machinisten / T.J. Noordraven, J.F. Gugelot. - Amsterdam: J.F. Duwaer, 1940. - Derde, herziene druk. - € 15,00

al9359 Literair kookboek / SVEN DE POTTER. - Bussum: THOTH, 2012. - Als nieuw. - € 7,00

al9606 Heureka: Griekse cultuur in Nederlandse woorden / Jan Verheggen. - Amsterdam: Contact, 1996. - € 6,00

al9610 Conversations with Joseph Brodsky: A Poet's Journey through the Twentieth Century / Solomon Volkov. - New York: The Free Press, 1998. - As new. - € 15,00


Filosofie en psychologie

fp6859 Reflections on Language / NOAM CHOMSKY. - Glasgow: Fontana Collins, 1976. - € 5,00

fp6693 De larf: Over kinderen en metamorfose / MIDAS DEKKERS. - Amsterdam: Contact, 2003. - € 10,00

fp6935 Complex Archetype Symbol in the Psychology of C.G. Jung / Jolande Jacobi. - New York: Princeton University Press, 1974. - In de reeks: Bollingen Series LVII. - € 5,00

fp6932 Jung over de zin van het leven / Aniela Jaffé. - Rotterdam: Lemniscaat, 1979. - € 8,00

fp4891 Oerbeelden: Structuur van de ziel-kindarchetypen-geest en archetype in het sprookje / C.G. JUNG. - Rotterdam: Lemniscaat, 1982. - € 6,00

fp6934 Archetypen / C.G. Jung. - Wassenaar: Servire, 1977. - € 5,00

fp6933 Het ik en het onbewuste / C.G. Jung. - Wassenaar: Servire, 1977. - € 4,00

fp6936 Man and his Symbols / Carl G. Jung (ed.). - London: Aldus Books / Jupiter Books, 1964. - € 8,00

fp3585 Iets wat niet bloeden kan: Over moord en roem, echt en onecht / CONNIE PALMEN. - St. Maand van de filosofie, 2004. - € 3,00

fp2873 Het boek Tobias / HET BOEK TOBIAS. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1987. - Met etsen en tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen. Voorwoord Christian Tümpel, toelichting Peter Schatborn. - € 7,00

fp6820 Philo's slotconclusie in de 'Dialogues concerning natural religion' van David Hume / A.G. VINK. - Leiden: Eigen beheer, 1985. - proefschrift. - € 7,00


Kunst

ku6639 Beeldspraak: Beeld, teken en werkelijkheid in de kunst / C. Blok. - Hilversum: W. de Haan, 1967. - In de reeks: Phoenix boeken. - € 4,00

ku6641 Amado / Catalogus. - Otterlo: Kröller-Müller, 1980. - Vormgeving: Pieter Brattinga. - € 4,00

ku6640 Gaade's stijlenboek: Van de Antieken tot heden / Ursula Hatje (red.). - Den Haag: W. Gaade, 1963. - € 8,00

ku6637 Blad, Boek en Band / C. Nypels. - Utrecht: Het Spectrum, z.j. - In de reeks: Schijnwerpers, vierde reeks, nr.39. - € 5,00

ku6638 Wheelockermeer: The Complete Works / Arthur K. Wheelock. - New York: Harry N. Abrams, 1997. - € 7,00


Geschiedenis

hi16023 De rechtskennis van den ingenieur, vierde deel: Onteigening en eigendomsbeperking in Nederland en Nederlandsch-Indië / K.H. Beyen. - Amsterdam: L.J. Veen, 1925. - € 7,00

hi16022 The Cambridge Medieval History: Volume I The Christian Roman Empire and the Foundation of the Teutonic Kingdoms / J.B. Bury. - Cambridge: Cambridge University Press, 1975. - € 20,00

hi1029 Klassiek vademecum: Termen uit mythologie, geschiedenis, litteratuur, taalkunde, metriek, dagelijks leven, staatsinstellingen, architectuur en kunst van de oudheid / J.W. FUCHS. - Den Haag: Van Goor, z.j. - € 4,00

hi16030 Het Drenthe boek / Michiel Gerding, Martin Hillenga (red.). - Zwolle: Waanders, 2007. - € 6,00

hi3755 Grote Historische Atlas van Nederland I: West-Nederland 1839-1859 1:50.000 / P.W. GEUDEKE (inl.). - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. - € 15,00

hi3756 Grote Historische Atlas van Nederland 2: Noord-Nederland 1851-1855 1:50.000 / P.W. GEUDEKE (inl.). - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. - € 12,00

hi3757 Grote Historische Atlas van Nederland 3: Oost-Nederland 1830-1855 1:50.000 / P.W. GEUDEKE (inl.). - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. - € 15,00

hi3758 Grote Historische Atlas van Nederland 4: Zuid-Nederland 1838-1857 1:50.000 / P.W. GEUDEKE (inl.). - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. - € 15,00

hi16026 Groninger Volks-Almanak 1837: Eerste jaargang / Groningen. - z.p.: z.u., z.j. - facsimile uitgave van de uitgave uit 1837 door J. Oomkens te Groningen. - € 4,00

hi16020 Menaldumadeel: 2000 jaar leven in een friese grietenij / David Hartsema. - Buitenpost: Lykele Jansma, 1981. - € 10,00

hi5947 De Indonesische tragedie: Het treurspel der gemiste kansen / J. DE KADT. - Amsterdam: G.A.van Oorschot, 1989. - 2e herziene druk. - € 7,00

hi16031 Naar Nijmegen (Ubbergen, Beek, Berg-en-Dal en H.Landstichting): Geïllustreerde gids met kaart / Th. Kuijper. - Nijmegen: P.A. Geurts, z.j. - Herzien en bijgewerkt door L.J. Wikman. - 55 p.+ advertenties. - vooroorlogs. - € 15,00

hi16032 Spiegel van de joodse beschaving / Bezalel Narkiss (red.). - Utrecht: A.W. Bruna, 1974. - € 10,00

hi16027 Beekse bronverhalen: Interviews en verhalen uit Beek en Ubbergen / Henk Stam (red.). - Ubbergen: Gemeente Ubbergen, z.j. - € 4,00

hi16028 De islam en zijn opkomst in den archipel: Leerboek der Indische Cultuurgeschiedenis III / W.F. Stutterheim. - Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1935. - € 5,00

hi16029 The Times Mini Atlas of the World / The Times. - London: Times Books, 2009. - € 4,00

hi16025 Sporen van Menno: Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten / Piet Visser. - Krommenie: Knijnenberg, 1996. - Nieuwstaat. - € 15,00

hi16019 Minnertgea lykas it wie en.. nea wer wurde sil: It doarp, syn strjitten en húzen,: sa't se der stien hawwe en altemets noch steane en ik stikmannich fan syn bewenners.. / G. Vogel, K. Schotanus (sam.). - Harns: Eigen beheer, 1985. - € 10,00

hi16021 Beeldenstormer uit bewogenheid: Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra / Anna Voolstra et al. (red.). - Hilversum: Verloren, 2005. - nieuwstaat. - € 15,00

hi16024 Romeins Nijmegen: Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal / W.J.H. Willems. - Utrecht: Matrijs, 1990. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl9760 Modern management: Over de wisselvalligheden van een loopbaan in het hoger onderwijs / KEES DE BOTH. - Schoorl: Conserve, 2003. - € 4,00

nl9811 Hoe ik mijn verjaardag vierde: Verhalen / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - € 4,00

nl9813 Het beest / Midas Dekkers, Maus Slangen (ill.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1983. - € 3,50

nl9810 Poëziepuntgl Jaargang 5 nummer 3: Gelderse dichtkunst / Herman Erinkveld et al. (red.). - Oosterbeek: Kontrast, 2007. - € 3,00

nl9766 Spierbundel: Columns / DOLF JANSEN. - Amsterdam: Thomas Rap, 2004. - € 4,50

nl1706 Bouwval Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy / FRANS KELLENDONK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 6,00

nl26 De gelukkige schizo / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 7,00

nl9812 Stiemer en Stalma: (met prenten van Leo Vroman) / Anton Koolhaas, Leo Vroman. - Utrecht: A.W. Bruna, 1973. - Deze uitgave volgt de eerste uitgave uit 1937. Daarnaast bestaat er de G.A. van Oorschot-uitgave uit 1957. Hiervoor maakte Vroman nieuwe tekeningen. - € 10,00

nl9693 Alarm / ALBERT KUYLE. - Schiedam: Vox Romana, 1933. - Ingeleid door Anton van Duinkerken. - omslag: Lambert Simon. - roest. - € 20,00

nl5178 Eilandgasten / VONNE van der MEER. - Amsterdam: Contact, 2001. - € 4,00

nl774 Geheim dagboek 1978 - 1980: Dertiende deel / HANS WARREN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl8798 Zijn apevrouw of: Met een chimpansee getrouwd / JOHN COLLIER. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,50

bl8844 De hand van de schilder / WOLFRAM FLEISCHHAUER. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2006. - € 7,00

bl8806 De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween / JONAS JONASSON. - Amsterdam: Signatuur, 2011. - € 4,00

bl8801 Calamiteitenleer voor gevorderden / MARISHA PESSL. - Amsterdam: Anthos, 2007. - € 7,00

bl8800 Kil als het graf: Een inspecteur Banks-detective / PETER ROBINSON. - Utrecht: Bruna, 2007. - € 5,00

bl7186 Het nachtspook / MAX ROUQUETTE. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1997. - € 8,00

bl8858 Kinderen van de Arbat / Anatoli Rybakov. - Ànsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 6,00

bl8799 Extreem luid & ongelooflijk dichtbij / JONATHAN SAFRAN FOER. - Amsterdam: Anthos | Mateau, 2007. - € 7,00

bl8859 The complete Works of William Shakespeare: With a Biographical Introduction by Henry Glassford Bell / William Shakespeare. - London: William Collins (Colins Clear Type Press), n.y. - Illustrated with Sixty-five Photo-engravings of Eminent Histrionic Artists. - in leer gebonden, goud op snee. - € 25,00

bl1278 Een keukenmeidenroman / KATHRYN STOCKETT. - Amsterdam: Mistral, 2012. - € 6,00


Week 9 2021

Algemeen

al9605 Dialoog, Tijdschrift voor homofilie en maatschappij: Extra Van het Reve-nummer / Han van Bekkum et al. (red.) . - Amsterdam: Stichting Dialoog, 1969. - Extra nummer bij de verlening van de P.C. Hooftprijs aan de oud-redacteur Gerard Kornelis van het Reve. - 2e druk. - € 8,00

al9602 Proust: Biografie / Ghislain de Diesbach . - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 2e druk. - gebonden uitgave. - € 20,00

al9603 Onirische taal: Gaston Bachelard's theorieën over de "dromende" literaire verbeelding, getoetst aan het oeuvre van William Faulkner / M.N.J. Poulssen. - Nijmegen: Gebr. Janssen, 1959. - Proefschrift. - € 15,00

al9604 Proust / William Sansom . - London: Thames and Hudson, 1986. - In de reeks: Thames and Hudson Literary Lives. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp6926 Zes wereldgodsdiensten: Islam Brahmanisme en Hindoeïsme Boeddhisme Sjintoïsme: De verbondenheid der oosterse godsdiensten Jodendom / L. Aletrino. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1957. - € 6,00

fp6928 Plato's levensleer: Logos, ethos, pathos / J.D. Bierens de Haan. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1935. - In de reeks: Volksuniversiteits Bibliotheek nr.64. - € 4,00

fp2508 De stemmen van de stilte: Merleau-Ponty's analyse van de schilderkunst / R.C. KWANT. - Hilversum: Paul Brand, 1966. - € 7,00

fp6929 De wijsbegeerte van Merleau-Ponty / R.C. Kwant . - Utrecht: Het Spectrum / Aula-boeken, 1968. - € 3,00

fp6930 Levensechte wijsbegeerte: Naar aanleiding van de dood van Maurice Merleau-Ponty / R.C. Kwant. - Nijmegen: T.s. v/d Psychologische Kring a/d Nijmeegse Universiteit, 1961. - In Gawein, Tijdschrift voor Psychologie. - jaargang X - afl. 2, december 1961. - € 5,00

fp1912 Sokrates' leven en dood: Feest Symposium Euthyfron: Sokrates' verdediging Kriton Faidon / PLATO. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995. - Vertaling Gerard Koolschijn. - € 8,00

fp6927 Feest (Symposium): Gesprekken over liefde / Plato. - Amsterdam: Em. Querido / Salamander Klassiek, 1997. - Vert.: Gerard Koolschijn, nawoord: Piet Gerbrandy. - € 6,00

fp6931 Esquisse d'une théorie des Émotions: In: Actualités Scientifiques et Industrielles 838-1035 Essais Philosophiques / J.P. Sartre. - Paris: Hermann & Cie, 1948. - 3e Edition. - € 15,00


Kunst

ku6635 Alte Möbel im Westmünsterland / Wilhelm Elling . - Vreden: Heimatverein Vreden, 1980. - In de reeks: Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde 15. - € 15,00

ku6634 The National Gallery of Umbria: Guide / Vittoria Garibaldi . - Milan: Electa, 2002. - € 4,00

ku6633 The Collegiate Church of San Gimignano: and its Museum of Sacred Art / Jole Vichi Imberciadori, Piero e Marco Torriti. - Genova: Sagep Editrice, 1991. - € 5,00


Geschiedenis

hi16017 Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas / G. Brender à Brandis . - Weesp: Robas, z.j. - Facsimile-uitgave van de 1788-uitgave. - Uit het Robas Facsimile Fonds. - nieuwstaat. - € 15,00

hi16012 Husinghe ende hofstede: Een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen / M.W.J. de Bruijn . - Utrecht: Het Spectrum, 1994. - In de reeks: Stichtse Historische Reeks 18. - € 20,00

hi16013 Het eigentijdse Nijmegen / Jan Buursink, J. van Dinteren (red.). - Aalten: Fagus, 2005. - nieuwstaat. - € 15,00

hi16016 Geen cel ketent deze dromen: Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925 / Alle G. Hoekema et al (inl. en aantekeningen). - Hilversum: Verloren, 2001. - € 10,00

hi16011 Vriendschap: en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw / Luuc Kooijmans. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - € 7,00

hi3652 Varen op de grote rivieren rond 1580: De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden, schippers, goederen en schepen / T. MARSEILLE . - Leeuwarden: Eigen beheer, 2002. - De Culemborgse akten over scheepsbouw. Een verkennende documentatie. - € 10,00

hi16018 Geschiedenis van Holland 1795 tot 2000: Deel I, II, IIIa en IIIb (compleet) / Thimo de Nijs, Eelco Beukers. - Hilversum: Verloren, 2002. - nieuwstaat. - € 60,00

hi16015 De Fryske túnbou / P. Smeding . - Ljouwert: Friese Pers Boekerij, 1979. - In de reeks: Fryske Akademy nr.591. - € 10,00

hi2878 Het tragische lot van de gravin van Isenburg: Een zeventiende-eeuwse geschiedenis / SIEP STUURMAN . - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 4,00

hi16014 Geschiedenis van Nederland: Levensverhaal van zijn bevolking / Gerlof Verwey . - Amsterdam: Elsevier, 1987. - Drie delen cassette/schuifdoos. - nieuwstaat. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl9767 Het engelentransport / MARIAN BOYER . - Breda: De Geus, 2001. - € 5,00

nl9807 Anna Boom / Judith Koelemeijer . - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 5,00

nl9808 Bedachte stad / Henry Sepers . - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997. - € 4,00

nl9806 De Consequenties / Niña Weijers . - Amsterdam: Atlas Contact, 2014. - gesigneerd. - € 8,00

nl9809 Dichtslag / Marc Windsant . - Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl8854 De boomgaard / Amanda Coplin . - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 5,00

bl8857 Pad naar de zee / Barbara Ewing . - Haarlem: Van Buuren, 2001. - € 8,00

bl8856 Komt een paard de kroeg binnen / David Grossman . - Amsterdam: Cossee, 2015. - nieuwstaat. - € 6,00

bl8802 Het laatste oordeel / VIKTOR JEROFEJEV . - Amsterdam: Vassalluci, 1995. - € 7,00

bl1044 Het leven is elders / MILAN KUNDERA . - Houten/Baarn: Agathon/Ambo, 1993. - € 3,00

bl8810 Het tijgerspoor / JULIA LEIGH . - Amsterdam: Cossee, 2002. - € 5,00

bl8811 Alles wat telt / GEORG M. OSWALD . - Breda: De Geus, 2001. - € 5,00

bl8803 De magiër van Lublin / ISAAC B. SINGER . - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - € 4,00

bl8804 Wat behouden blijft / WALLACE STEGNER . - Amsterdam: Lebowski, 2015. - € 7,00

bl8855 Gustav & Anton / Rose Tremain . - Breda: De Geus, 2016. - € 5,00


Week 8 2021

Algemeen

al9595 Ontdek de duinen: Nederlandse Landschappen / M.J. Adriani. - Amsterdam/Hilversum: I.V.N. / VARA, 1980. - € 8,00

al9593 Ontdek de Veluwe: Nederlandse Landschappen / Sietzo Dijkhuizen, Hein Schimmel. - Amsterdam/Hilversum: I.V.N. / VARA, 1981. - € 8,00

al9597 Ontdek de Achterhoek: Nederlandse Landschappen / Henk van Halm (red.). - Amsterdam/Hilversum: I.V.N. / VARA, 1983. - € 8,00

al9596 Ontdek N.W. Overijssel: Nederlandse Landschappen / Henk van Halm (red.). - Amsterdam/Hilversum: I.V.N. / VARA, 1981. - € 8,00al9599 Handige jongensboek / Jos Houweling. - [Amsterdam]: Ger van Wulften, 1975. - € 8,00

al9600 Kost en inwoning: De Nederlandse poëzie in enige nagekomen gedichten / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 6,00

al9601 Als de dollar valt: Wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en de kredietcrisis / Willem Middelkoop. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. - € 4,00

al9594 Ontdek het Mergelland: Nederlandse Landschappen / P.J. van Nieuwenhoven (red.). - Amsterdam/Hilversum: I.V.N. / VARA, 1978. - € 8,00

al9598 De Weg naar Compostela: De tocht | beschouwingen | inzichten / William Strobbe. - Delft: Elmar, 2016. - nieuwstaat. - € 10,00

al3431 Wilde planten: Flora en vegetatie in onze natuurgebieden / V. WESTHOFF et al.. - Vereniging Natuurmonumenten, 1970. - Drie delen. - € 30,00


Filosofie en psychologie

fp3989 Gestalten van de dood: Studies over abortus, euthanasie, rouw, zelfmoord en doodstraf / GEERT A. BANCK et al. (red.). - Baarn: Ambo, 1980. - € 5,00

fp4344 De God van denkers en dichters: Opstellen voor Samuel IJsseling / E. BERNS et al. (red.). - Amsterdam: Boom, 1997. - Nieuwstaat. - € 10,00

fp6921 Zelfdoding en verliesverwerking: Ervaringen van nabestaanden / Vincent Hendriks et al.. - Baarn: In den Toren / Anthos, 1983. - € 4,00

fp6922 Rituelen in religieus Nederland: Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en: boeddhisten in belangrijke levensfasen / E.G. Hoekstra, R. Kranenborg (red.). - Baarn: Ten Have, 2001. - € 10,00

fp6920 De geschiedenis van het denken: Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu / André Klukhuhn. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - € 8,00

fp6925 De terugkeer van de koning: Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap / Ton van der Kroon. - Deventer: Ankh-Hermes, 1997. - Nieuwstaat. - € 5,00

fp6924 Oerlicht: Onze veranderende kijk op de kosmos / Alan Lightman. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - Nieuwstaat. - € 6,00

fp3948 Het maakbare brein: Gebruik je hersens en word wie je wil zijn / MARGRIET SITSKOORN. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 6,00

fp6923 De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht / Willem Witteveen. - Amsterdam: Boom, 2015. - Nieuwstaat. - € 30,00


Kunst

ku6629 Guide to Lecce: City, churches, "Palazzi" and baroque architecture / Fiorella Congedo. - Z.p.: Congado Editore, 2001. - In de reeks: Le Guide Verdi 23. - € 4,00

ku6627 Jacob Jordaens (1593-1678): Deel II Tekeningen en Prenten / R.-A. d'Hulst. - Antwerpen: Gemeentekrediet, 1993. - € 8,00

ku6626 Palekh: The State Museum of Palekh Art / Vitaly Kotov, larisa Taktashova. - Moscow: Izobrazitelnoye Iskusstvo Publishers, 1990. - € 10,00

ku6628 The sacral art in Poland / Andrzej Krause (ed.). - Warsaw: Ars Christiana, 1956. - € 20,00

ku6625 Monumenta: 19de Biënnale Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim / Middelheim. - Antwerpen: Middelheim, 1987. - € 8,00

ku6631 Apulia the cathedrals / Stefania Mola. - Bari: Mario Adda Editore, 2008. - In de reeks: Puglia in Tasca 11. - € 4,00

ku5529 Dit is De Elzas: Straatsburg/Rijnvlakte en Vogezen / CAS OORTHUYS (foto's), PAUL AHNNE (tekst). - Amsterdam: Contact, 1961. - fotografie: Cas Oorthuys. - In de reeks: Contact foto pockets. - € 5,00

ku6630 Venice: where to find Bellini, Carpaccio, Titian, Tintoretto, Veronese / Ruggero Rugolo. - Venice: SCALA, 2003. - € 4,00

ku6624 St. Nicolai zu Kalkar: Ein Rundgang / Heinrich J. Schmidt. - Kalkar: Umbach, 1968. - € 4,00

ku5646 Meesterwerken uit de Albertina / FRANK VANHAECKE (red.). - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987. - i.k.v. Europalia 87 Österreich. - € 8,00


Geschiedenis

hi6725 Wilhelmina: Mythe, fictie en werkelijkheid / GERARD AALDERS. - Z.p.: Just Publishers, 2018. - € 7,00

hi6727 Bernhard Gate: Zwarte bladzijden uit het leven van de Prins der Nederlanden / TON BIESEMAAT. - Rijswijk: Elmar, 2007. - Beperkt potloodstrepen in de marge. - € 7,00

hi6741 De reis van Sint Brandaan: Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw / Sint BRANDAAN. - Amsterdam: Ooievaar, 2000. - Vertaald door Willem Wilmink, inl.: W.P. Gerritsen. - € 4,00

hi6739 Mijn cel: Dagorde van een gevangene / TITUS BRANDSMA. - Tilburg: W. Bergmans, 1944. - € 3,00

hi16005 Een kleine geschiedenis van bijna alles / Bill Bryson. - Amsterdam: Olympus, 2011. - € 6,00

hi6736 Gute Nacht, Freunde: Duitsland in vijfentwintig boeken / CHRISTOPH BUCHWALD. - Amsterdam: Gossee, 2016. - € 4,00

hi16006 Mythos Niederrhein: Nachruf auf eine schwierige Heimat / Paul Esser. - Sankt Augustin: Avlos, 1997. - € 4,00

hi6726 Babyboomers: Autobiografie van een generatie / PIM FORTUYN. - Utrecht: A.W. Bruna, 1998. - Terugkijken en vooruitzien. - € 7,00

hi16008 Doopsgezind Friesland: Het land van Menno Simons / Beno Hofman. - Leeuwarden: St. Kultuer en Toerisme yn Fryslan, 1996. - € 4,00

hi8770 The Trail of the Fox: The Life of Field-Marshal Erwin Rommel / DAVID IRVING. - London: Book Club Associates, 1977. - € 8,00

hi16007 Hürth - Kunstschätze und Denkmäler / Clemens Klug. - Hürth: Heimat- und Kulturverein Hürth, 1978. - € 8,00

hi16009 De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners / P.N. Noomen. - Hilversum: Verloren, 2009. - In de reeks: Middeleeuwse Studies en Bronnen XCIV, FA nr.1027. - Nieuwstaat. - € 15,00

hi6728 Church of Spies: The Popes secret War against Hitler / MARK RIEBLING. - New York: Basic Books, 2015. - € 7,00

hi6740 Almanak 1966-1967: Societas Studiosorum Noviomagensium Roland / Societas Roland. - Nijmegen: Societas Studiosorum Noviomagensium Roland, 1966. - € 6,00

hi6724 De schaduw van de grote broer: Letten en Russen, Joden in Polen, Duis Kaliningrad, Oorlog om Oekraïne / LAURA STARINK. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 6,00

hi110 Gold and iron: Bismarck, Bleichräder and the Building of the German Empire / FRITZ STERN. - London: George Allen & Unwin, 1977. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl9764 Winterboek: Verhalen - recepten - gedichten - wintertips / GERBRAND BAKKER. - Amsterdam: Cossee, 2011. - € 6,00

nl9804 Juni / Gerbrand Bakker. - Amsterdam: Cossee, 2009. - € 6,00

nl9720 De steenen minnaar / GERARD DEN BRABANDER. - Amsterdam: W.L. Salm & Co, 1946. - € 7,00

nl9721 Parijsche sonnetten / GERARD den BRABANDER. - Amsterdam: Republiek der Letteren, 1947. - Bodoni serie. - € 7,00

nl9805 De Bessen Elfjes: Tekeningen en versjes / Nellie Donker. - 's-Gravenhage: A. Storm van Leeuwen, 1944. - € 5,00

nl1603 Een kaart, niet het gebied / HERMINE de GRAAF. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - € 4,00

nl9779 De sterke verhalen / HEERE HEERESMA. - Alphen aan den Rijn: ICOB / Septuaginta, 1980. - € 4,00

nl9765 Kort kort lang / KRISTIEN HEMMERECHTS. - Amsterdam: Atlas, 1996. - € 4,00

nl9341 Maar buiten is het feest / ARTHUR JAPIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2012. - € 7,00

nl6926 Zomerhuis met zwembad / HERMAN KOCH. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2014. - € 4,00

nl9762 Een hart van prikkeldraad / LISETTE LEWIN. - Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 1999. - € 7,00

nl3288 De schilder en zijn model / PATRICIA DE MARTELAERE. - Amsterdam: Meulenhoff / Kritak, 1989. - Meulenhoff Editie 1031. - € 5,50

nl7110 Marcel / ERWIN MORTIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 7,00

nl9777 Uit het paradijs / NELLEKE NOORDERVLIET. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 4,00

nl9801 Happy Christmas, Happy New York / Bart Stouten. - Leuven: Uitgeverij P, 2006. - Gesigneerd met opdracht. - band verkleurd. - € 10,00

nl9803 De weldoener / P.F. Thomése. - Amsterdam: Contact, 2010. - € 4,00

nl9780 Het motet voor de Kardinaal / THEUN de VRIES. - Amsterdam: Em. Querido, 1973. - € 4,00

nl9802 Paren: gedichten / Victor Vroomkoning. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2013. - Gesigneerd met eigen voornaam, met opdracht. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl8837 De winter voorbij / ISABEL ALLENDE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2018. - € 4,00

bl8816 De wrede god: Een studie over zelfmoord / A. ALVAREZ. - Amsterdam: Arbeiderspers - Synopsis, 1974. - € 6,00

bl2799 Een vrouw van dertig / HONORÉ DE BALZAC. - Tricht: Goossens, 1983. - € 4,00

bl8807 De gescheiden geliefden / ANOUAR BENMALEK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 4,00

bl8809 Kom tot mij: Verhalen / AMY BLOOM. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1994. - € 4,00

bl8815 Met Chatwin: Portret van een schrijver / SUSANNAH CLAPP. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 4,50

bl8813 Rigor mortis / PATRICIA CORNWELL. - Amsterdam: Sijthoff, 2008. - € 4,00

bl633 De goden zijn dorstig / ANATOLE FRANCE. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1989. - € 4,00

bl8853 Goethes sprookje van de Groene slang: Twaalf aquarellen van D.J. van Bemmelen / Goethe, D.J. van Bemmelen. - Zeist: Vrij Geestesleven, z.j. - € 6,00

bl6629 Uit liefde voor het leven / BENOÎTE GROULT. - Amsterdam: Arena, 2008. - € 4,00

bl4044 Zout op mijn huid / BENOÎTE GROULT. - Amsterdam: Arena, 1995. - € 4,00

bl8805 Mississippi Solo: Een reisverslag / EDDY L. HARRIS. - Amsterdam: Contact, 1995. - Nieuwstaat. - € 5,00

bl8812 De mooiste verhalen uit het oude China / W.L. IDEMA (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - € 4,00

bl8808 Schaduw / NEIL JORDAN. - Amsterdam: Anthos, 2004. - € 4,00

bl3751 De stad en de honden / M. VARGAS LLOSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 3,00

bl8814 In de schaduw van het palazzo / SANTA MONTEFIORE. - Amsterdam: De Boekerij, 2011. - € 4,00

bl8852 Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry. - [Paris]: Gallimard, 1999. - Avec des aquarelles de l'auteur. - € 3,00


Week 7 2021

Algemeen

al1052 Uiteindelijk helpt niets: Gesprekken met Huib Drion, G.L. Durlacher, e.a. / FRITS ABRAHAMS. - Amsterdam: Balans, 1992. - Als nieuw. - € 5,00

al6269 Verboden liefdes: Openhartige verhalen van minnaressen / ASTRID JOOSTEN. - Amsterdam: Prometheus, 2003. - € 4,00

al9592 Als de smalle weegbree bloeit...: Opstellen over onderwijs en onderwijsbeleid / J.A. van Kemenade. - Amsterdam: Bert Bakker, 1979. - In de reeks: Contact Tijdsdocumenten. - € 5,00

al9591 In contact met je innerlijke kracht: Shaolin: Twaalf Chinese levenswijsheden / Bernhard Moestl. - Utrecht: A.W. Bruna, 2009. - € 5,00

al5259 Jotie 't Hooft: Een dichtersleven / WALTER NELISSEN. - Antwerpen/Amsterdam: Elsevier/Manteau, 1981. - € 7,00


Filosofie en psychologie
fp4947 De zelfgekozen dood: De problematiek en de hulpverlening / RENÉ DIEKSTRA. - Baarn: Ambo, 1983. - € 5,00

fp6917 Over suicide: Zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening / René Diekstra. - Alphen aan de Rijn/Brussel: Samsom, 1981. - € 6,00

fp6825 The interpretation of Frege's philosophy / MICHAEL DUMMETT. - Cambridge: Harvard University Press, 1981. - € 15,00

fp6823 The Character of Physical Law / RICHARD FEYNMAN. - Cambridge: the M.I.T. Press, 1977. - € 6,00

fp1797 Wat is er met de mens gebeurd?: Over de taak van een vergelijkende cultuurpsychologie / HAN FORTMANN. - Bilthoven: Ambo, 1971. - € 3,00

fp6861 Inleiding in de metaphysica: Op grondslag der ervaring / G. HEYMANS. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1943. - € 5,00

fp6860 Schijn en waarheid: Een kritische analyse van existentialistische ethiica / DIETRICH von HILDEBRAND. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1961. - In de reeks: Woord en Beleving. - € 7,00

fp6919 De rechtenrevolutie / Michael Ignatieff. - Amsterdam: SWP, 2002. - € 7,00

fp6822 Klassische Metaphysik: Eine Auseinandersetzung mit der existentialen Anthropozentrik / BERNHARD LAKEBRINK. - Freiburg: Romburg, 1967. - € 5,00

fp6918 De dood als keuze: Psychologische beschouwingen over: zelfmoord en euthanasie verhelderd met voorbeelden uit de letterkunde / D. van Tol. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1977. - € 6,00

fp6916 Afdalingen: Op zoek naar onsterfelijkheid in de antieke mythes / Marjoleine de Vos. - Amsterdam: Ambo|Anthos Athenaeum Van Oorschot, 2017. - € 3,00

fp6824 Thought and Language / LEV SEMENOVICH VYGOTSKY. - Cambridge: the M.I.T. Press, 1977. - € 7,00


Kunst

ku6621 Zomaar in een sloot ergens bij Edam / Ed van der Elsken (foto's), Hans Bouma (tekst). - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1977. - 'Zwaanfotografie'. - € 10,00

ku6623 Wit-voetje / Roosje Horsten. - Arnhem: Eigen beheer, 2003. - Het boek maakt onderdeel uit van haar afstudeerwerk aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. - € 10,00


Geschiedenis

hi273 De boom en zijn vuchten: Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg / BERNARD BEKMAN. - Heemstede: De Toorts, 1952. - Met illustraties in zwart en in kleuren van Charles Eyck. - € 8,00

hi16000 Het begon met vechten / C. Dekker. - Bunnik/Odijk: Rotary Club Bunnik, 1976. - Derde gewijzigde druk van het hoofdstuk Historisch overzicht van Bunnik, Odijk en Werkhoven (1967). - € 6,00

hi16004 Vapeur Stoom Dampf B (België) / Max Delie. - Bruxelles/Brussel: Ed. G. Blanchart, 1985. - Stoomtreinen in België. - Tekst in nederlands, frans en duits. - € 30,00

hi16001 Kanalen van de koning-koopman: Goederenvervoer, binnenscheepvaart en: kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw / R. Filarski. - Amsterdam: NEHA, 1995. - In de reeks: NEHA-series III. - als nieuw. - € 15,00

hi8018 Wederdopers menisten doopsgezinden in Nederland 1530-1980 / S. GROENVELD et al. (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1980. - € 10,00

hi15999 Buskes, dominee van het volk: Biografie / E.D.J. de Jongh. - Kampen: Kok, 1998. - € 10,00

hi2156 Burgers: Een Kroniek van de Franse Revolutie / SIMON SCHAMA. - Amsterdam: Contact, 1989. - Ingenaaid gebonden. - als nieuw. - € 15,00

hi16003 Dat Rijp is moet eens door eygen Rijpheydt vallen: Doopsgezinden en de Gouden Eeuw van De Rijp / Piet Visser. - Wormerveer: Stichting Uitgeverij Noord Holland, 1992. - In de serie: Doperse Documentaire Reeks, Nr. 1. - nieuwstaat. - € 8,00

hi3012 Spinoza: Beeldenstormer en wereldbouwer / THEUN DE VRIES. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - garenloos gebonden. - € 8,00

hi16002 Stiefbroeders: Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I 1814-1834 / Janneke Weijermars. - Hilversum: Verloren, 2012. - nieuwstaat. - € 30,00


Nederlandse literatuur

nl9725 Boy / J. BERNLEF. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - € 4,00

nl9798 De handleiding: Afl.1: Wasknijper: Wasknijpen voor lethargische zielen / Hanna Bervoets. - Z.p.: Das Magazin, 2012. - Ill.: Marina Tadic. - Bijlage bij Das Magazin, lente 2012. - € 4,00

nl9723 Verzamelde gedichten / GERARD DEN BRABANDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - Literaire Reuzenpocket 162. - € 10,00

nl9724 Zoekend Frankrijk: De Franse literatuur tussen twee wereldoorlogen / H. BRUGMANS. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1947. - € 4,00

nl9726 Het verdriet van België / Hugo CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - € 6,00

nl9796 Sneeuw / Henriëtte van Eyk. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1946. - Ill.: Fiep Westendorp. - € 5,00

nl9800 Tom Boerhaven naar Amerika / Jaap ter Haar. - Amsterdam: Van Holkema en Warendorf, z.j. - € 4,00

nl9729 De morgen loeit weer aan / TIP MARUGG. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - € 4,00

nl9732 Idyllen / POL DE MONT. - Sneek: H. Pijttersen Tzn, 1882. - € 10,00

nl9727 Allemaal gelogen: De herinnering als mooi verhaal / F. SPRINGER. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - € 6,00

nl9799 Harries hoofdingang / Anne Vegter. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - Met tekeningen van Geerten Ten Bosch. - € 4,00

nl9797 Tijger-eiland: Een avonturen-verhaal uit Indië / B. Zwegers. - Maastricht: J. Schenk, z.j. - Ill.: H. Kluytmans. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl7345 Trots en vooroordeel / Jane AUSTEN. - Utrecht: L.J. Veen, 1980. - € 4,00

bl671 Het bezoek van de lijfarts / PER OLOV ENQUIST. - Amsterdam: Ambo/Anthos/Flamingo, 2007. - € 3,00

bl6258 Diepe wildernis: de wegen / JOAO GUIMARAES ROSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 5,00

bl8653 Gloed / Sándor Márai. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - € 7,00

bl8839 Een zwemmende monnik: Een herinnering / MALACHY McCourt. - Amsterdam/Vianen: Bert Bakker/Areopagus, 1999. - € 6,00

bl8838 De halve waarheid / MALACHY McMourt. - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - € 6,00

bl8841 De witte raaf / ANDRZEJ STASIUK. - Breda: De Geus, 1998. - € 6,00

bl8842 Onderweg naar Babadag / ANDRZEJ STASIUK. - Breda: De Geus, 2009. - € 6,00

bl8589 Travels with a donkey in the Cévennes / Robert Louis STEVENSON. - London: Century Publishing, 1985. - € 3,50

bl8840 Hemelvlucht / XINRAN. - Baarn: De Kern, 2005. - € 4,00Week 6 2021

Algemeen

al9589 Het pad naar de sjamaan / Olga Kharitidi. - Utrecht: A.W. Bruna, 1996. - € 5,00

al9590 De laatste generatie: Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikasteffect / Fred Pearce. - Utrecht: Jan van Arkel, 2007. - € 4,00

al9588 Alfred Jarry and Guillaume Apollinaire / Claude Schumacher. - New York: Grove Press, 1985. - In de reeks: Modern Dramatists. - € 4,00

al9587 Prisma Vakwoordenboek Bouw: Building Bau la Construction / Ellen de Wilde, Hanneke Volker. - Utrecht: Het Spectrum, 1995. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp6828 Current Issues in Linguistic Theory / NOAM CHOMSKY. - The Hague: Mouton, 1970. - € 6,00

fp6915 De kalender: Op zoek naar de tijd / David Ewing Duncan. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1999. - Als nieuw. - € 8,00

fp6862 Essays van een humanist / JULIAN HUXLEY. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1966. - In de reeks: Pantoskoop. - € 4,00

fp6826 Die Macht des Heiligen: Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung / HANS JOAS. - Berlin: Suhrkamp, 2017. - Wie neu. - € 20,00

fp6913 Graven in het geheugen: De mythe van de verdrongen herinnering / Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - Bijgevoegd krantenknipsels. - € 7,00

fp6145 Morele helderheid: Goed en kwaad in de 21ste eeuw / SUSAN NEIMAN. - Amsterdam: Ambo, 2010. - € 10,00

fp6827 Taalfilosofie, een inleiding / GABRIEL NUCHELMANS. - Muidenberg: Coutinho, 1978. - In de reeks: Randgebieden, nr.1. - € 5,00

fp5608 Europa: Op zoek naar een nieuw elan / RONALD TINNEVELT (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2014. - € 4,00

fp6914 Denkgereedschap 2.0: Een filosofische onderhoudsbeurt / Paul Wouters. - Rotterdam: Lemniscaat, 2010. - € 7,00

fp6912 An old man's toy: Gravity at Work and Play in Einstein's Universe / A. Zee. - New York: Collier Books / Macmillan, 1990. - € 8,00


Kunstku6620 Bejart: Tanzt das XX. Jahrhundert/ Dancing the 20th century / Maurice Béjart et al. (text). - Antwerpen: Mercatorfonds, 1978. - € 10,00

ku6619 Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens: Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de kathedraal / Hans Devisscher (red.). - [Antwerpen/Schoten]: De Kathedraal VZW / BAI, 2009. - € 15,00

ku6614 Paris vu par le cinema d'avant-garde 1923 - 1983 / Nederlands Filmmuseum. - Amsterdam: St. Nederlands Filmmuseum, 1986. - € 4,00

ku6617 Post-Impressionism: Cross-Currents in European Painting / John House, Mary Anne Stevens. - London: Royal Academy of Arts / Weidenfeld and Nicolson, 1979. - Catalogus. - € 10,00

ku6616 Confrontaties / Confrontations / Confrontations: 111 Hedendaagse kunstenaars België en Luxemburg / Marcel van Jole et al. (red.). - Tielt: Lannoo, 1993. - Tekst in nederlands, frans en engels. - € 15,00

ku6613 Seven Samurai: A film by Akira Kurosawa / Akira Kurosawa. - London: Lorrimer Publishing, 1970. - In de reeks: Modern Film Scripts. - € 8,00

ku6618 Een huis vol kunst: Rubens als verzamelaar / Kristin Lohse Belkin, Fiona Healy. - Antwerpen/Schoten: Rubenshuis & Rubenianum/BAI, 2004. - €‚¬ 20,00

ku6615 Pierrot Lunaire: In: Versus I/1988 Tijdschrift voor film en opvoeringskunsten / Emile Poppe et al. (red.). - Nijmegen: SUN, 1988. - € 4,00


Geschiedenis

hi6729 Gaat de elite ons redden?: De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving / KRIJN van BEEK, Marcel Ham. - Amsterdam: Van Gennep, 2007. - Jaarboek TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken. - € 6,00

hi4291 Brabant van boven / L. van EGERAAT. - Breda/Leeuwarden: Regenboog, 1981. - € 8,00

hi6733 Reis door het schimmenrijk: Op het breukvlak van een mislukte eeuw / ARIE ELSHOUT. - Amsterdam: Contact, 1998. - Als nieuw. - € 6,00

hi1541 Duitse en Italiaanse figuren / P. GEYL. - Amsterdam: Wereld-bibliotheek, z.j. - € 2,50

hi1775 Figuren en problemen: 2 delen / P. GEYL. - Amsterdam: Wereld-bibliotheek, z.j. - € 4,00

hi4024 Nederlandse figuren 1 en 2 / P. GEYL. - Amsterdam: Wereld-bibliotheek, 1960. - € 4,50

hi15998 In de schaduwen van morgen: Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd / J. Huizinga. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1963. - € 4,00

hi6303 Sint-Valentijnsdag: Wil de ware Valentijn opstaan? / BART LAUVRIJS. - Westerlo: Kramat, 2003. - € 4,00

hi6732 De bloeitijd van het Nederlandse volkslied: Vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw / MAX PRICK van WELY. - Haarlem: De Toorts, 1976. - Met 30 meest onbekende liederen. - 3e geheel herziene druk. - gesigneerd. - € 10,00

hi6753 Village of the Nubas / George Rodger. - London: Phaidon, 1999. - € 4,00

hi6734 Ons stipje op de waereldkaart: De politieke cultuur van modern Nederland in de negentiende en twintigste eeuw / PIET de ROOY. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2014. - € 8,00

hi15996 ...het krankzinnige kwartiertje... / Nico Scheepmaker. - Bussum: De Gooise Uitgeverij, z.j. - 11 maart 1928: eerste radio-reportage Holland-België door Han Hollander en wat ervoor en erna gebeurde in de sportjournalistiek. - € 4,00

hi6731 Latein ist tot, es lebe Latein!: Kleine Geschichte einer grossen Sprache / WILFRIED STROH. - Berlin: List, 2007. - € 7,00

hi3879 In andermans ogen / A.C.J. de VRANKRIJKER. - Utrecht: Het Spectrum, 1941. - In de reeks: 'Schijnwerpers', no.46. - vijfde reeks. - € 3,00

hi6730 Harer Majesteits loyaalste onderdaan: Francois van 't Sant 1883-1966 / SYTZE van der ZEE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - Ietwat hol gelezen. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl9783 Het hout / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 4,00

nl9735 Een keuze uit zijn gedichten / GUILLAUME van der GRAFT. - Haarlem: UM Holland, z.j. - € 3,00

nl2060 De stem van het water: Of: Pension Kniertje / GERRIT KOMRIJ. - Arnhem: Theater van het Oosten, 1991. - € 3,50

nl5847 Dünya / TOMAS LIESKE. - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - € 5,00

nl385 Een leeg huis / MARGA MINCO. - Arnhem: Theater van het Oosten, 1992. - € 3,50

nl9743 Ze kijkt nu sneeuwblind in zichzelf: Thematische verzenbundel / EDITH OEYEN, UGO VERBEKE (sam.). - Antwerpen: Kofschip-Kring, 1991. - In de reeks: Getijdenreeks 97. - € 3,00

nl9734 Jacht in de diepte / ADRIAAN van der VEEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - Met een inleiding van S. Vestdijk.. - € 3,50

nl9733 Vrije val / VICTOR VROOMKONING. - Utrecht: De Contrabas, 2015. - Samenstelling en voorwoord: Chrétien Breukers. - gesigneerd met opdracht. - als nieuw. - € 12,00


Buitenlandse literatuur

bl6257 Brieven uit IJsland / W.H. AUDEN. - Utrecht: Veen, 1990. - vert.: Anneke Brassinga. - € 4,00

bl8817 Levens: Verhalen / VASILI BJELOV. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,00

bl8819 A Chain of Voices / ANDRÉ BRINK. - London: Flamingo, 1983. - € 4,00

bl8851 Pinokkio in Afrika: Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen / E. Cherubini. - 's-Gravenhage: G.B. van Goor, z.j. - Geïllustreerd met 4 driekleurendrukplaten en 59 zwarte teekeningen door Rie Cramer. - € 10,00

bl2428 Brief aan een nooit geboren kind / Oriana FALLACI. - Amsterdam: Bert Bakker, 1982. - € 3,50

bl7802 De dood van Artemio Cruz / Carlos FUENTES. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4,00

bl284 De derde oever van de rivier / JOAO GUIMARAES ROSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - € 4,00

bl1926 Berusting: Of De geschiedenis van een huwelijk / ROLF HOCHHUTH. - Amsterdam: Hema, 1988. - € 3,00

bl8821 Het Servische Meisje: Verhalen / SIEGFRIED LENZ. - Amsterdam: Hema, z.j. - € 3,00

bl7810 Mine-Haha of Over de lichamelijke opvoeding van jonge meisjes / FRANK WEDEKIND. - Amsterdam: Hema, 1988. - Vertaling: Ernst van Altena. - € 3,00


Week 5 2021

Algemeen

al4325 De mens heet mens: Het boek Prediker: Nieuwe vertaling en verklarende essays / PIUS DRIJVERS, Pé HAWINKELS. - Utrecht: Ambo, 1969. - € 4,00

al8048 Deur naar het Oude Testament / PIUS DRIJVERS. - Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1969. - € 3,00

al501 Op weg naar het schavot / KEES FENS. - Amsterdam: CPNB, 2007. - € 2,50

al4008 Spiegelbeelden / KEES FENS. - Baarn: Arbor, 1988. - € 5,00

al9585 Op één golflengte / Chris Foster. - Deventer: Ankh-Hermes, 1993. - In de reeks: Mystieke verhalen. - € 4,00

al9583 De stem van de Sinaï: Een rabbijns leesboek bij de Tien Geboden / Jakob J. Petuchowski. - Baarn: Ten Have , 1984. - € 4,00

al9586 De aarde heeft koorts: Bewust leven met klimaatverandering / Erik van Praag et al. - Kampen: Ten Have, 2008. - € 4,00

al9584 Een nieuwe aarde: Dé uitdaging van deze tijd / Eckhart Tolle. - Deventer: Ankh-Hermes, 2006. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp6911 Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000: of Hulde aan de hoop / Lea Dasberg. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1980. - Rede. - € 3,00

fp6906 De Dharma van Benedictus: Boeddhisme, christendom en de spirituele zoektocht / Patrick Henry (red.). - Schoten: Kunchab, 2002. - € 7,00

fp5831 Stil de tijd: Pleidooi voor een langzame toekomst / JOKE J. HERMSEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - € 7,00

fp6907 Teresa van Avila: Een spirituele biografie / Cathleen Medwick. - Baarn/Gent: Ten Have / Carmelitana, 2003. - € 10,00

fp3557 Feestelijke gedachtenis: Beschouwingen over het kerkelijk jaar / FRITS van der MEER. - Nijmegen: SUN, 1995. - als nieuw. - € 6,00

fp6904 Natural Abundance: Ralph Waldo Emerson's Guide to Prosperity / Ruth L. Miller (Ed.). - New York: Atria Books, 2011. - In de reeks: Library of Hidden Knowledge. - pen gebruikt. - € 3,00

fp6905 The Gethsemani Encounter: A Dialogue on the Spiritual Life by Buddhist and Christian Monastics / Donald W. Mitchell, James Wiseman. - New York: Continuum, 1999. - € 6,00

fp6123 Verdwaalde seksen: Over sperminators, metroseksuelen en autocopieën / DORIEN PESSERS. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - € 3,50

fp6908 Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen / Gershom Scholem. - Frankfurt: Suhrkamp, 1983. - pengebruik tot pag. 45. - € 3,00

fp5865 Over het verstrijken van de tijd: Een kleine ethiek van de tijdservaring / PAUL VAN TONGEREN. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2002. - Thijmessay. - € 4,00

fp6909 Een ánder soort geld: Helpt economie, milieu en euro / Helen Toxopeus, Henk van Arkel. - Utrecht: STRO, z.j. - Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel. - € 4,00

fp5686 Janusz Korczak: Over klein zijn en groot worden: / KEES WAALDIJK. - Utrecht: SWP, 1999. - € 4,50


Geschiedenis

hi15987 Iemand moet het doen: Over vuil werk en andere schone zaken / Joeri Boom. - Amsterdam: Thomas Rap, 1999. - Fotografie: Arenda Oomen. - € 6,00

hi15993 Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland / Christopher R. Browning. - New York: Harper Perennial, 2017. - € 6,00

hi15983 Blacks in Early America: In: The William and Mary Quarterly: A Magazine of Early American History, April 1978, Third Series Vol. XXXV number 2 / Stephen Foster. - Williamsburg: Institute of Early American History and Culture, 1978. - € 25,00

hi15985 Leiderschap onder vuur / Marco Kroon. - Utrecht: UHB, 2013. - € 8,00

hi15995 Over de Commune van Parijs / W.I. Lenin. - Moskou: Uitgeberij voor Literatuur in Vreemde Talen, z.j. - Bijgevoegd krantenartikel NRC 1987 van Laura Starink. - € 4,00

hi15984 Oude & nieuwe Maya's: Een reisverslag / Dik van der Meulen, Marta Durán de Huerra. - Amsterdam: SUN, 2005. - € 10,00

hi15990 Lekker Dier!?: Dierlijke productie en consumptie in de 19de en 20ste eeuw / Eddie Niesten, et al. - Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 2003. - In de reeks: CAG-Cahiers. - € 8,00

hi15991 Geschiedenis van de familie Eerden uit Millingen aan de Rijn / W.G.Th. Oteman. - Tegelen: Eigen beheer, 1993. - € 25,00

hi2194 Mijn rode jaren: Herinneringen van een ex-bolsjewiek / G.J.M. van het REVE. - Utrecht: Ambo, 1967. - € 7,00

hi15992 Naor d'n Oove': Steenfabrieken in de Neder-Betuwe en het westelijke deel van de Over-Betuwe / Jacqueline van Rijn, Henk C. Moorrees. - Kesteren: Arend Datema Instituut, 2006. - € 40,00

hi15986 Stalins Rusland / W.H. Roobol. - Haarlem: J.H. Gottmer / A. Roelofs van Goor, 1969. - In de reeks: Spoorzoekers. - € 4,00

hi15989 400 Jaar buren rond het Schielandshuis: Een digitaal museum van de veranderingen van een stukje Rotterdam / René van der Schans. - Bennekom: Eigen beheer, 2007. - Met DVD. - € 8,00

hi15988 Down the Highway: Het leven van Bob Dylan / Howard Sounes. - Utrecht: Het Spectrum, 2001. - € 15,00

hi15994 Compartimenten van vernietiging: Over genocidale regimes en hun daders / Abram de Swaan. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 5,00

hi4640 Geschiedenis van Latijns-Amerika / H. PH. VOGEL. - Utrecht: Het Spectrum / Aula, 1992. - € 3,50


Nederlandse literatuur

nl9785 Niets gaat voorbij / MILO ANSTADT. - Amsterdam: Contact, 1992. - € 4,00

nl9776 De profielschets / JOKE J. HERMSEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 4,00

nl4180 Mystiek lichaam: Een geschiedenis / FRANS KELLENDONK. - Amsterdam: Meulenhoff, 2015. - € 6,00

nl9784 Dood meisje / GEERTEN MEIJSING. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000. - € 5,00

nl7268 Koetsier Herfst / CHARLOTTE MUTSAERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - nieuwstaat. - € 6,00

nl2557 Naar het onzichtbare / NINE VAN DER SCHAAF. - Santpoort: Santpoort: C.A. Mees, 1929. - € 12,00Buitenlandse literatuur

bl8849 Inés, vrouw van mijn hart / Isabel Allende. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2007. - € 5,00

bl4815 Pfitz / ANDREW CRUMEY. - Amsterdam: Atlas, 1996. - € 4,50

bl8850 Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meier: en zes andere verhalen / Roald Dahl. - Baarn: Fontein, 1978. - Tekeningen: Tom Eyzenbach. - € 5,00

bl8848 dagboek van een Geisha / Arthur Golden. - Amsterdam: Anthos, 2002. - € 7,00

bl8846 De wet van de woestijn: De rechter van Egypte / Christian Jacq. - Amsterdam: Luitingh - Sijthoff, 1999. - € 7,00

bl8847 Ramses: De Zoon Van Het Licht / Christian Jacq. - Amsterdam: Luitingh - Sijthoff, 1997. - € 7,00

bl1409 De stem van je hart / SUSANNA TAMARO. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1994. - € 4,00week 04 2021

Algemeen


al4145 Marnix Gijsen /RENÉ GORIS. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1955.- € 7,00


Filosofie en psychologie

fp3090 The art of war / SUN TZU. - Boston/London: Shambala,1988. - € 5,00

fp674 Vertrouwd en o zo vreemd: Over geheugen en bewustzijn / WIM KAYZER. - Amsterdam: Contact / VPRO, 1995. - € 8,00

fp6902 Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen Griekse goden in de hedendaagse filosofie / Samuel IJsseling. - Amsterdam: Boom, 1997. - € 10,00

fp6903 Innerlijke rust: Meditatietechnieken in oost en west / Daniel Goleman. - Amsterdam: Contact, 1997. - € 5,00


Kunst

ku6564 Kracht van de zon: Het goud van Colombia / FRANK HERREMAN. - Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1993. - N.a.v. tentoonstelling in Antwerpen en Den Haag. - € 10,00

ku6568 De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren: Een Ontzettend Lang Verleden / ANTON ERVYNCK. - Leuven: Davidsfonds, 2014. - € 10,00

ku6577 Rijn en Maas: Kunst en Cultuur 800-1400 / Catalogus. - Keulen/Brussel: Koninklijke Musea, 1972. - Een tentoonstelling van het Schnütgen-Museum der Stadt Keulen en van de Belgische Ministeries van Nederlandse en Franse Cultuur. - € 10,00

ku6610 Wildernis sonate: Mijn leven tussen wolven en muziek / Hélène Grimaud.-Vianen: The House of Books, 2004. - € 6,00

ku6611 the Hulton Getty Picture Collection 1920s: Decades of the 20th Century / Nick Yapp. - Köln: Könemann, 1998. - € 7,00

ku6612 Giorgio Morandi: Oeuvres de 1912 à 1962 / Morandi. - Paris: Villand & Galanis, 1968. - Catalogus. - € 8,00


Geschiedenis

hi15978 Competente rebellen: Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken / Casper Thomas. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. - € 7,00

hi15979 Ede in wapenrok: Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede / Evert van de Weerd. - Z.p.: BDU, 2004. - In de reeks: Schaffelaarreeks, deel 33. - € 15,00

hi15980 De socialisten: Achter de schermen van de SP / Rudie Kagie. -Amsterdam: Mets & Schilt, 2006. - € 6,00

hi15981 De twee lampen van de staatsman: Beschouwingen over politiek / Frits Bolkestein. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - Linnen gebonden met stofomslag. - als nieuw. € 10,00

hi15982 Geschiedenis van de aardrijkskunde / P. Claval. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - In de reeks: Aula nr.34 . - € 4,00

hi466 Bandieten / E.J. HOBSBAWM. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973. - In de reeks: 'Unofficial History'. - € 5,00

hi594 Meisjes van plezier: De geschiedenis van de prostitutie in Nederland / F.A. STEMVERS. - Weesp: Fibula - van Dishoeck, 1985. - € 4,00

hi6939 Gewijde grond: De kwade kansen na de val van het wereldsocialisme / RAYMOND van de BOOGAARD. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl3395 Paranoia / WILLEM FREDERIK HERMANS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1971. - Herziene uitgave. - € 8,00

nl7288 Au pair / WILLEM FREDERIK HERMANS. - Amsterdam: De Bezige Bij / Kapitaal, 1995. - Linnen met stofomslag, als nieuw. - € 6,00

nl9786 Evelien 2: Gelukkig niet / Martin Bril. – Amsterdam: Prometheus, 2004. - € 4,00

nl9787 Zoo Zoo: Nieuwe beesten van Trijntje Fop / Trijntje Fop. – 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher: z.j. - Ill.: Ted Schaap. - € 4,00

nl9788 Argeloos gevangen in regels: gedichten / Jan van Amelsfoort. - Vught: Eigen beheer, 1988. - € 8,00

nl9789 Apollo over de inwijdinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf: Ghesticht door D.S. Coster Amsterdammer / Svuffridi Sixti. - Amsterdam: Nederlandschen Uitgeversbond, 1946. - Uitgegeven t.g.v. het Nederlandsche Philologen Congres 1946. - € 5,00

nl9790 Fietsen op de Mont Ventoux: 222 Sonnetten / Jan Kal. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - Vierde, gewijzigde en uitgebreide druk. - Bijgevoegd een nooit verzonden gedicht als 'fanmail' van Gemma Pappot. - € 25,00

nl9791 Koningsdochter, zeemanslief / Karlijn Stoffels. - Amsterdam: Em. Querido, 2005. - € 4,00

nl9792 Hofwyck / Constantijn Huygens. – Wassenaar: Servire, 1967. - In de reeks: Haagse Teksten II. - Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren. - € 3,50

nl9793 Unter Professoren / W.F. Hermans. - Zürich: Diogenes, 1986. - Deutsche Erstausgabe. - leinen mit Umschlag. - € 8,00

nl9794 Meander / Tessa de Loo. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl350 Zomerliefde / IVAN KLIMA. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1987. - Naar de herziene versie van 1983. - € 4,00

bl6945 Nora / COLM TOIBIN. Breda: De Geus, 2015. - € 7,00

bl8845 Liefde en Lauweren: (Das Lorbeerufer) / Emil Barth. - 's-Gravenhage: Boot, z.j. - € 4,00week 03 2021

Algemeen


u2494 Orthodoxie / G.K. CHESTERTON. - Amsterdam: Fidelitas, z.j. - derde druk. - gebonden met stofomslag. - € 20.00

u5739 De ironie van de romantiek: Kellendonklezing 2000 / HERMAN FRANKE. - Nijmegen: KU Nijmegen, 2000. - € 10.00

u 85 Hemingway in Cuba: With an introduction by Gabriel García Márquez / NORBERTO FUENTES. - Secaucus: Lyle Stuart, 1984. - first edition. - € 30.00

u9559 Elseviers gids van de Afrikaanse zoogdieren / TH. HALTENORTH et al. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - In de reeks: Elseviergidsen. - geheel herzien en bewerkt door C. Smeenk. - € 8.00

u9585 Het menschelijk lichaam: Atlas der ontleedkunde van den mensch: Bewerkt naar Frey's Atlas der anatomie des Menschen / L.S. MEIJER. - Zutphen: W.J. Thieme, 1908. - € 8.00

u 340 Quilting with Japanese Fabrics / KITTY PIPPEN. - Bothell: Martingale, 2000. - € 15.00

u 15 De Weg tot Eeuwige Schoonheid: Levenswijsheid voor Jonge Meisjes / E. SIEDEL. - Rotterdam: Wenk & Birkhoff, 1807. - Uit voorwoord: "Een donker floers dekt de Maatschappij. Ieder tast in het duister en snakt naar licht." Van alle tijden dus! - € 15.00

u9568 Het eind van het lied / J. SLAUERHOFF, A. SÖTEMANN. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - Ingeleid door A.L. Sötemann. In de reeks: Kort en Goed. - € 3.00

u3615 Speurtocht naar een onbekende: Anna Blaman en haar Eenzaam avontuur / HENK STRUYKER BOUDIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - € 5.00

u 825 Droom en beeld: De poëzie van Albert Verwey / THEODOOR WEEVERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - € 5.00


Kunst

ku6630 Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880-1950 / HOOS BLOTKAMP (red.). - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1980. - € 8.00

ku6623 Aelbert Cuyp en zijn familie: Schilders te Dordrecht / AELBERT CUYP. - Dordrecht: Dordrechts Museum, 1977. - € 7.00

ku6607 Mrs Delany: Her life and her flowers / RUTH HAYDEN. - London: British Museum Press, 2006. - € 10.00

ku6589 Southwestern Pottery: Anasazi to Zuni / ALLAN HAYES, JOHN BLOM. - Flagstaff: Northland, 1996. - Indian Poottery. - € 10.00

ku6608 Venetië: Kunst & architectuur / MARION KAMINSKI. - Z.p.: H.F. Ullmann, 2008. - € 8.00

ku6599 A visit to Giverny / GERALD van der KEMP. - Giverny, n.y. - € 4.00

ku6633 Looking into Degas: Uneasy images of women and modern life / EUNICE LIPTON. - Berkeley: University California Press, 1986. - € 10.00

ku6591 Schatten uit Turkije / RIJKSMUSEUM van OUDHEDEN. - Leiden: Rijksmuseum van Oudheden, 1986. - Catalogus. - € 8.00

ku6585 Alexej von Jawlensky - Georges Rouault: Sehen mit geschlossenen Augen / CHRISTIAN PHILIPSEN (Hrsg.). - Petersberg: Michael Imhof, 2017. - € 10.00

ku6618 Een zondag op het eiland van de Grande-Jatte: Scenario en draaiboek-fragmenten van de film / FRANS WEISZ, A. KOOLHAAS. - Amsterdam: C.G.A. Corvey, 1965. - In de reeks: Een Corvey Model mei 1965. - roest. - € 8.00

ku6595 Camiel van Breedam IV: Assemblages - collages - objecten - beelden / ETIENNE WILS. - Hasselt / Antwerpen/Mechelen: Museum, 1997. - Catalogus/monografie. - € 12.00


Geschiedenis

h6860 Honderd jaar vredesbeweging in Nederland / GERARD van den BOOMEN. - Amstelveen: Luyten, 1983. - € 6.00

h6864 Dansen in een dode stad: Ervaringen met Israël / DANIELLE van de BOS. - Rotterdam: Ad. Donker, 2007. - € 4.00

h6869 India: Betoverende verscheidenheid / WINAND CALLEWAERT. - Leuven: Davidsfonds, 2001. - € 8.00

h6870 Het Einde van de Geschiedenis en De Laatste Mens / FRANCIS FUKUYAMA. - Amsterdam: Contact, 1993. - € 7.00

h6866 Curacao in oude ansichten / J. HARTOG. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1996. - elfde druk. - In de reeks: Toenboekje. - € 10.00

h6861 Crying: The Natural & Cultural History of Tears / TOM LUTZ. - New York: W.W. Norton, 1999. - € 10.00

h6857 Fatale zuiverheid: Robespierre en de Franse Revolutie / RUTH SCURR. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 15.00

h6862 D-Day 6 juni 1944: In de reeks? Zo was die tijd / SPAARNESTAD FOTOARCHIEF. - Hoogeveen: Libro, 2004. - Als nieuw. - € 7.00

h6867 Napoleon in Egypte / PAUL STRATHERN. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2008. - rug van stofomslag verkleurd. - € 8.00

h6868 Land van beloften: Vrouwen onder de islam / AUGUST THIRY. - Leuven: Davidsfonds, 2004. - € 5.00

h6863 Jihad met sambal / STEP VAESSEN. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - € 4.00

h6858 400 jaar Sint-Andrieshofje in Amsterdam / ANNEMARIE VELS HEIJN. - Wormer: St. Uitg.Noord-Holland, 2013. - nieuwstaat. - nog in plastic. - € 10.00


Nederlandse literatuur

nl7257 DIS, ADRIAAN van. - De wandelaar. - Amsterdam: Augustus, 2007. - 4e druk, garenloos. - € 4.00

nl9490 GIJSEN, Marnix. - De kroeg van groot verdriet. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - € 4.50

nl9579 HOUTEN, BOUDEWIJN van. - Tegengif: 1 * daags. - Nijmegen: Flanor, 2013. - 2e druk, garenloos. - € 6.00

nl9525 LOO, TESSA de. - Isabelle. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 6e druk, garenloos. - € 4.00

nl5824 OTTEN, WILLEM JAN. - Ons mankeert niets. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - 4e druk, ingenaaid. - € 4.00

nl3468 TOURNIER, LUC. - Doffe orewoed: Gedichten. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1948. - 1e druk, ingenaaid. - € 7.00

nl9750 WOLKERS, JAN. - Zwarte Bevrijding. - Amsterdam: CPNB, 1995. - 1e druk, garenloos. - € 3.00

nl5268 ZAAL, WIM. - Verhalen van man tot man. - Tricht: Goossens, 1987. - 1e druk, ingenaaid. - € 4.00

nl5181 ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - 1e druk, ingenaaid. - € 3.50


Buitenlandse literatuur

bl1018 ANDRIC, IVO. - De brug over de Drina. - Utrecht: De Fontein, z.j. - 4e druk, ingenaaid gebonden. - voorwoord: A. den Doolaard. - € 6.00

bl8775 AUSTER, PAUL. - The Brooklyn Follies: A Novel. - New York: Henry Holt, 2006. - 1th ed., garenloos gebonden. - € 8.00

bl 702 BEAUVOIR, SIMONE de. - Een zachte dood. - Hilversum: C. de Boer, 1965. - 3e druk, ingenaaid gebonden. - € 3.50

bl2023 CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. - Reis naar het einde van de nacht. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1981. - 7e druk, ingenaaid. - € 6.00

bl4117 DAHL, ROALD. - Oom Oswald. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - garenloos. - € 4.00

bl8788 EMERSON, RALPH WALDO. - The Works of Ralp Waldo Emerson: Essays. - London: Routledge, n.y. - 1th imp, ingenaaid gebonden. - In de reeks: The New Universal Library. - € 7.00

bl8792 GOSSE, EDMUND. - Life of William Congreve. - London: Walter Scott, 1888. - 1th imp, ingenaaid gebonden. - In de reeks: Great Writers. - € 7.00

bl2355 HASETH, CAREL de. - Bida na koló / Kleuren van leven. - Haarlem: In de Knipscheer, 1981. - 1e druk, ingenaaid. - Met ill. van J.M. Capricorne. - € 4.00

bl7273 HOOGLIED, HET. - Het Hooglied. - Nijmegen: St.Apostolaat van het gebed/Narrat, 1988. - ingenaaid. - vert.: Ernst Thuring en Mario de Groot. - € 3.00

bl5121 PETRARCA, FRANCESCO. - Sonnetten: En andere gedichten. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2004. - gecartonneerd. - € 5.00

bl8754 POESJKIN, ALEXANDER. - De Verhalen van Wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin / Schoppenvrouw / Egyptische Nachten. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1949. - 2e druk, ingenaaid gebonden. - € 10.00week 02 2021

Algemeen


u9584 The Complete Air Navigator: Covering the Syllabus for the Flight Air Navigator's Licence / D.C.T. BENNETT. - London: Sir Isaac Pitman, 1961. - € 10.00

u9579 Autobiography / G.K. CHESTERTON. - London: Hutchinson, 1936. - € 15.00

u3336 Zogenaamd zogeheten: Voornamen in het dagelijks leven / RENEE DAMSTRA. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1987. - € 3.50

u9173 De taal achterna: Het verslag van een ontdekkingstocht / WIM DANIELS. - Amsterdam: Thomas Rap, 2014. - nieuwstaat. € 7.00

u9583 Spijkerbalsem: Columns / WIM DANIELS. - Amsterdam: Thomas Rap, 2014. - nieuwstaat. - € 8.00

u9581 De geur van guave: Autobiografie: Gesprekken met Plinio Mendoza / GABRIEL GARCIA MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 3.00

u9582 De wereld van Gabriel Garcia Marquez: Marlise Simons in gesprek met de auteur / GABRIEL GARCIA MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 2.00

u9567 Stripes in Quilts: the Bias Stripper Ruler / MARY MASHUTA. - Lafayette: C&T Publishing, 1996. - € 10.00

u9580 Multatuli een zelfportret: Het leven van Eduard Douwes Dekker, door Multatuli verteld / DIK van der MEULEN, CEES FASSEUR. - Amsterdam: Bert Bakker, 2010. - € 8.00

u9578 Antwerps zakwoordenboek / CLAIRE van PUTTEN. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar/, 1993. - € 3.50


Kunst

ku6590 Alechinsky / PIERRE ALECHINSKY. - Paris: SFPA, 2004. - In de reeks: Connaissance des Arts. - € 4.00

ku2304 Aad de Haas [1920 - 1972] / CATALOGUS. - Nijmegen/Heerlen: Commanderie, 1995. - € 15.00

ku6609 Tragedy of a Friendship: Operaproject van Jan Fabre / JAN FABRE. - Vlaamse Opera/Troubleyn, 2013. - Opera: libretto van Stefan Hertmans, muziek: Moritz Eggers, met tekeningen van Jan Fabre. - € 15.00

ku6600 Autoworld Brussels / JACQUES KUPELIAN, A. van DE ABEEL. - VZW Wereldautomobielcentrum, z.j. - € 10.00

ku6561 The early work of Aubrey Beardsley / H.C. MARILLIER. - New York: Dover, 1967. - € 6.00

ku6598 Sport in de kunst: Boek bij de tentoonstelling: Sport in de Vlaamse schilderkunst en grafiek / SPORTA. - Berchem: SPORTA, 1986. - Nederlands-, duits-, frans- en engelstalig. € 10.00

ku6617 Duchamp: A Biography / CALVIN TOMKINS. - New York: Henry Holt, 1996. - € 15.00


Filosofie en psychologie

u1035 Het seniorenbrein: De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste / ANDRE ALEMAN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2013. - nieuwstaat. - € 7.00

u6896 Bronnen van cultisch handelen: Van natuurreligie tot sacrament / BASTIAAN BAAN. - Zeist: Christofoor, 2010. - € 15.00

u6897 Bronnen van het christendom: Petrus, Paulus en Johannes / BASTIAAN BAAN, ET AL. - Zeist: Christofoor, 2007. - € 15.00

u6811 Philosophie als strenge Wissenschaft / EDMUND HUSSERL. - Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1971. - pen. - € 4.00

u4743 Vrouwenwijsheid: Een bundel kritieken en essays over de vrouw / ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 6.00


Geschiedenis

h5935 Gouden jaren: Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd / ANNEGREET van BERGEN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2014. - € 7.00

h6703 De Romeinse wereld: Leven en werken in het Romeinse Rijk in het begin van onze jaartelling / L. DE BLOIS et al (sam.). - Zutphen/Utrecht: Terra/Teleac, 1986. - € 10.00

h3986 Ruimte voor een nieuwe tijd: Vormgeving van de Nederlandse regio 1900 - 1945 / KOOS BOSMA. - Rotterdam: NAI Uitgevers, 1993. - € 12.00

h6807 De geschiedenis van een droom: Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's / TAYLOR BRANCH. - Amsterdam: Balans, 1991. - rug ietwat verkleurd. - € 8.00

h6849 Onsterfelijke laatste woorden: De meest bijzondere uitspraken uit de geschiedenis en de verhalen erachter / TERRY BREVERTON. - Utrecht: Kosmos, 2011. - € 8.00

h6843 Langs de Geul / ADRIAAN BUTER. - Zwolle: Waanders, 1985. - Foto's: Ger Dekkers. - € 10.00

h6850 Kindheit in Ostpreussen / MARION GRÄFIN DÖNHOFF. - München: btb-Verlag, 1998. - € 3.50

h2013 Het rode boekje van wandelganger: Lessen in de-maocratie / HENRY FAAS. - Utrecht: A.W. Bruna, 1968. - Uitspraken samengeraapt door Henry Faasen opgefleurd door Opland. Uitgave in samenwerking met De Volkskrant. Band: Mao en Dick (B.) - € 3.00

h6848 Neurenberg 1946: Het proces tegen de Duitse oorlogsmisdadigers / J.A. van HAMEL (vrwrd.). - Brussel: Reinaert Uitgaven, 1946. - € 6.00


Nederlandse literatuur

nl9623 BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1955. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Robijnenboekjes nr.11. - € 5.00

nl9744 BRINK, ALIJD. - Stilte is ook geluid. - Hengelo: Smit van 1876, 1989. - 1e druk, garenloos. - € 3.00

nl9619 KUSTERS, FRANS. - De Toppopgedichten. - Amsterdam: Het Milde Systeem, 2016. - 1e druk, geniet. - inl.: Thomas Verbogt. - € 8.00

nl1386 MEIJER, Ischa. - Ischa Meijer's magazine. - : Drukwerk, 1979. - 1e druk, geniet. - € 3.50

nl1437 MEIJER, Ischa. - Hoeren. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - 1e druk, garenloos. - € 3.00

nl2354 MEIJER, ISCHA. - De handzame Ischa Meijer. - Utrecht: Veen, 1986. - 1e druk, garenloos. - € 4.00

nl4035 MEIJER, ISCHA. - Och, zei De Dikke Man. - Amsterdam: Prometheus, 1991. - 1e druk, garenloos. - € 7.00

nl4849 MEIJER, Ischa. - Een rabbijn in de tropen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1977. - 1e druk, garenloos. - € 5.00

nl7212 MEIJER, ISCHA. - Hoeren. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - 6e druk, garenloos. - € 3.50

nl9753 MEIJER, ISCHA. - Gekgemaakt in het huwelijk en Een geval van onaangepast gedrag. - Utrecht: Veen, 1989. - 1e druk, garenloos. - tek.: Monika Sauwer. - € 4.00

nl9746 PEYPERS, Ankie. - Drempel van ontheemden. - Amsterdam: Contact, 1971. - 1e druk, garenloos. = € 3.50

nl9610 PRESSER, J. - De nacht der Girondijnen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1980. - 5e druk, ingenaaid gebonden. - Met een nawoord door Philo Bregstein. - € 4.00

nl9595 VROMAN, Leo. - Vroeger donker dan gisteren: Herfstdagboek. - Amsterdam: De Prom, 2004. - 2e druk, garenloos. - € 6.00


Buitenlandse literatuur

bl8782 ABAS, BEN. - Shan vlucht. - Haarlem: Bell Studio, z.j. - 1e druk, 9. - In de serie: Tom Wels beeldverhaal No.12. - voorzijde omslag los. - € 5.00

bl8779 APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Ketterpaus & Cie. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - € 4.00

bl8780 APOLLINAIRE, GUILLAUME. - De vermoorde dichter. - Amsterdam: Em. Querido, 1985. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - € 4.00

bl8776 AUSTER (Ed.), PAUL. -True Tales of American Life. - London: Faber and Faber, 2002. - garenloos. - € 4.00

bl5228 BEAUVOIR, Simone de. - Alles wel beschouwd. - Bussum: Agathon, 1979. - 3e druk, garenloos. - € 4.00

bl8777 BUKOWSKI, CHARLES. - Hollywood. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 1e druk, garenloos. - € 3.50

bl8783 DAHL, ROALD. - More Tales of the Unexpected. - London: Michael Joseph, 1980. - garenloos gebonden. - € 6.00

bl3197 DISCHE, IRENE. - Vrome leugens: Twee novellen en vijf verhalen. - Amsterdam: Van Gennep, 1990. - 4e druk, garenloos. - € 4.00

bl8787 DOYLE, RODDY. - De vrouw die tegen de deur aan liep. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1996. - 2e druk, garenloos. - € 4.00

bl1168 DRYDEN, JOHN. - Dryden's poems. - London: J.M. Dent & Sons, 1954. - ingenaaid gebonden. - Ed. and intr. by Bonamy Dobrée. - € 6.00

bl8786 HESSE, HERMANN. - De steppewolf. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - 12e druk, garenloos. - € 4.00week 01 2021

Algemeen


u9577 Elegy for Iris / JOHN BAYLEY. - New York: St. Martin's Press, 1999. - € 8.00

u5283 In gesprek met de vorigen / MENNO ter BRAAK. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1946. - € 6.00

u9564 Stoffen & kleur: Quilterswerkboek / MARY COYNE. - De Bilt: Cantecleer, 1993. - € 10.00

u9558 Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa / READER'S DIGEST. - Amsterdam: Reader's Digest, 1986. - In de reeks: Veldgids voor de natuurliefhebber. - € 7.00

u2089 Het licht in de schaduw: Het einde van de grote metaforen; Kellendonklezing 2002 / KEES FENS. - Nijmegen: University Press, 2002. - € 8.00

u 867 Le livre de la Sagesse nègre: Sentences exemplaire recueillies par… / ELIAN-J. FINBERT. - Paris: Robert Laffont, 1950. - Motifs décorés par Andrée Corbin. - € 15.00

u9561 Birds of Iberia / CLIVE FINLAYSON, D. TOMLINSON. - Fuengirola: Mirador, 1993. - € 7.00

u9562 Van supernova's tot zwarte gaten: De meest intrigerende vragen uit de sterrenkunde / HANS-ULRICH KELLER. - Baarn: Tirion, 2003. - In de reeks: Tirion Natuur. - € 8.00

u9563 Circles of the East: Quilt Designs from Ancient Japanese Family Crests / KUMIKO SUDO. - Lincolnwood: The Quilt Digest, 1997. - € 15.00

u9557 Ik ben steeds op doorreis: De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders ter wereld / HERWIG LEUS. - Atwerpen: Manteau, 1983. - € 10.00

u9569 De vermakelijke latijnsche spraakkunst, ten nutte jeugd samengesteld door een liefhebber der latijnsche tale / N.N. - Leiden: A.W. Sijthoff, z.j. - Opgeluisterd met illustraties door Alfred Ronner. 3e druk [1866]. - achterplat schade. - € 10.00

u9576 Educational Toys: Consisting Chiefly of Coping-Saw: Problems for Children in the School and the Home / LOUIS C. PETERSEN. - Peoria: The Manuel Arts Press, 1920. - 1e druk. - halflinnen. - € 15.00


Filosofie en psychologie

u6893 De Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz: Anno 1459: Een christelijke inwijdingsweg / JOHANN VALEN ANDREAE. - Zeist: Christofoor, 1997. - met commentaar van Bastiaan Baan. - € 15.00

u6894 Het kwaad als uitdaging: Oorsprong - werking - verlossing / BASTIAAN BAAN et al. - Zeist: Christofoor, 2012. - € 15.00

u6895 Gesprekken over cultus: Oorsprong - ontwikkeling - toekomst / BASTIAAN BAAN, V. STAËL VON. - Zeist: Christofoor, 2010. - € 15.00

u6892 Hermes Trismegistus: Inleiding, Teksten, Commentaren / R. van den BROEK (inl.). - Amsterdam: In de Pelikaan, 2006. - In de reeks: Pimander: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 15. - als nieuw. - € 25.00

u6889 Verborgen religies: Universele rituelen en symbolen / KLAUS-RÜDIGE MAI. - Utrecht: AnkhHermes, 2013. - € 15.00

u6891 De Keulse Mani-Codex / JOHANNES van OORT, G. QUISPEL. - Amsterdam: In de Pelikaan, 2005. - In de reeks: Pimander: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 11. - als nieuw. - € 15.00

u6886 Asclepius: De volkomen openbaring van Hermes Trismegistus / G. QUISPEL, (inl., vert.). - Amsterdam: In de Pelikaan, 1996. - In de reeks: Pimander: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 6. - als nieuw. - € 20.00


Geschiedenis

h1573 De Jezuïeten in Nijmegen / Paul BEGHEYN S.J. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1991. - € 4.50

h2714 Petrus Canisius: Beeldvorming van een heilige 1597 - 1997 / PAUL BEGHEYN SJ. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1997. - € 6.00

h6690 De kroniek van de hertogen van Brabant: Door Adrianus Barlandus / ARNOUD-JAN BIJSTERVELD et al. (red.). - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2004. - € 25.00

h3091 Romme: Biografie 1896 - 1946 / J. BOSMANS. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - gesigneerd met opdracht. - € 10.00

h6815 De Berghof / Het Adelaarsnest: Hitlers verborgen machtscentrum / H. van CAPELLE, A. BOVENKAMP. - Hoevelaken: Verba, 2003. - € 8.00

h6819 Geschiedenis van België / A. GERARD et al. - Brussel: A. Vanderlinden, 1966. - ill.: Luc De Decker. - bestemd voor de hogere graad der lagere scholen en de voorbereidende afdelingen van het middelbaar- en normaalonderwijs. - € 4.00

h6814 Het Romeinse Carnaval / JOHANN WOLFGANG GOETHE. - Gent/Utrecht: Daphne/ de Haan, o.J. - In de reeks: Orbis Pictus. - € 5.00

h6842 Het denkende hart van de barak: Brieven van Etty Hillesum / ETTY HILLESUM. - Haarlem: De Haan, 1982. - ingenaaid linnen gebonden editie. - als nieuw. - € 10.00

h6565 Gedoemde reizen, dolende zielen: Ware verhalen van schipbreukelingen en andere overlevenden / EDWARD E. LESLIE. - Baarn: Mingus, 1992. - € 7.00

h6845 Huis Doorn: Beknopte geïllustreerde gids / TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER. - Doorn: St.Huis Doorn, 1966. - € 3.00

h4397 De lange weg naar de vrijheid: Autobiografie / NELSON MANDELA. - Amsterdam: Contact, 1995. - € 5.00

h9196 Nijmegen in de branding / P. NUIS. - Nijmegen: H. Ten Hoet, 1945. - Ill.: Harry Swart. - € 6.00


Nederlandse literatuur

nl9673 GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle's boomen. - Brugge: "'t Gezelle Huis", z.j. - 1e druk, 7. - genummerd 171/480 op Hollandsch velijn Van Gelder. - € 40.00

nl9646 HASSEL, SANNEKE van. - IJsregen: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 2e druk, garenloos. - € 4.00

nl9663 HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste resten tropisch Nederland. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - 1e druk, ingenaaid. - € 8.00

nl9641 JONGE, FREEK de. - Opa's wijsvinger. - Amsterdam: De Harmonie, 1993. - 1e druk, garenloos. - € 5.00

nl9677 LENTES, LOTTE. - De jongen, het stof. - Z.p: Wintertuin, 2015. - 1e druk, garenloos. - In de reeks: Wintertuin Chapbooks. - € 3.00

nl9637 MEERKERKE, HENRY van (M. van der AA). - `zóó wordt men lid van de Tweede Kamer: Hollandsche verkiezings-roman. - Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1912. - 3e druk, ingenaaid gebonden. - ill.: L. Raemaekers. - € 25.00

nl9642 MEURS, BERNARD van. - Kriekende kriekske. - Amsterdam: C.L. van Langenhuijsen, 1952. - 7e druk, ingenaaid gebonden. - Vrwrd.: Bern. van Meurs S.J. - € 6.00

nl9656 NESCIO. - Boven het dal: En andere verhalen. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot/Witte Olifant-reeks, 1964. - 3e druk, gecartonneerd. - € 6.00

nl9674 OBERSKI, JONA. - Kinderjaren: Een novelle. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1984. - 8e druk, garenloos. - € 3.00

nl9608 OTTEN, Willem Jan. - Specht en zoon. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2004. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - € 8.00

nl9622 PORSKAMP, PETER. - Haiku. - Z.p: Johan Marteijn, 1991. - 1e druk, ingenaaid. - druk: Johan Marteijn, binder: Harry Monkel. - € 4.00

nl9676 REVE, GERARD. - Een Eigen Huis. - Amsterdam: Elsevier Manteau, 1979. - 2e druk, garenloos. - € 7.00

nl9675 SPIES, MARIJKE. - Een onschuldige familie. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - 1e druk, garenloos. - € 4.00

nl9638 VEEN, ANNE van. - Iets te vieren. - Breda: De Geus, 2020. - 1e druk, garenloos. - nieuwstaat. - € 4.00

nl9639 WOESTIJNE, KAREL van de. - Het vader-huis. - Amsterdam: Em. Querido, 1980. - ?e druk, ingenaaid. - In de reeks: Boekvink. - € 3.00


Buitenlandse literatuur

bl8771 AMMANITTI, NICCOLO. - Ik ben niet bang. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 1e druk, ingenaaid. - € 6.00

bl8767 BELLMAN, CARL MICHAEL. - Fredman Episteln an diese und jene aber: hauptsächlich an Ulla Winblad. - Hanau: Müller & Kiepenheuer, 1965. - 1. Aufl., ingenaaid gebonden. - € 10.00

bl8770 BLENSDORF, JAN. - Mijn naam is Sei Shonagon. - Amsterdam: Anthos, 2003. - 1e druk, garenloos gebonden. - € 4.00

bl7134 BURGESS, ANTHONY. - Earthly powers. - New York: Simon and Schuster, 1980. - 1th ed., ingenaaid gebonden. - € 8.00

bl8747 CARPENTIER, ALEJO. - De methode. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - 1e druk, garenloos. - € 5.00

bl8746 DELILLO, DON. - Vallende man. - Amsterdam: Anthos/Manteau, 2007. - 1e druk, garenloos. - € 7.00

bl1375 DÖBLIN, ALFRED. - Berlin Alexanderplatz: Die Geschichte vom Franz Biberkopf. - Olten: Walter, 1980. - garenloos gebonden. - € 6.00

bl8713 GILBERT, ELIZABETH. - City of Girls. - London: Bloomsbury Publishing, 2019. - 1e druk, garenloos gebonden. - € 8.00

bl3920 LENAU, NIKOLAUS. - Gedichte. - Königstein: Athenäum, 1985. - garenloos gebonden. - € 7.00week 52 2020

Algemeen


u9570 Mandala / JOSÉ ARGÜELLES, MIRIAM ARGÜELLES. - Deventer: Ankh-Hermes, 1980. - € 8.00

u9556 Goethe's Faust: Studie door... / J.D. BIERENS de HAAN. - Amsterdam: Mij.v. Goede en Goedkoope.., 1914. - 1e druk. - In de reeks: Handboekjes Elck 'T Beste. € 5.00

u9545 Over joodse en andere paranoia: Kellendonklezing 2007 / ARNON GRUNBERG. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2007. - € 15.00

u5474 Dubbelspoor: Over de biografie / RICHARD HOLMES. - Amsterdam: Contact, 1997. - € 8.00

u9571 Woorden en Gedachten: Tienduizend Uitdrukkingen, Spreekwoorden en Citaten in het Fransch, Duitsch, Engelsch, Latijn en Grieksch en andere talen / A. HUIZINGA. - Zutphen: W.J. Thieme, 1941. - € 10.00

u1557 Planten van naam / ALEX PANKHURST. - Warnsveld: Terra, 1994. - € 8.00

u2117 Privé-Domein: Schrijvers over zichzelf / TH.A. SONTROP, MARTIN ROS. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Pr, 1978. - € 4.50

u4239 Ik ben een ruwe pit: Conférences verzameld door... / KICK van der VEER (verz.). - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1996. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u6883 De sprekende aap: Over de oorsprong en evolutie van de menselijke taal / JEAN AITCHISON. - Utrecht: Het Spectrum, 1997. - € 4.50

u6881 Het communisme als politiek-sociale wereldreligie / W. BANNING. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1951. - € 8.00

u6885 Onsterfelijkheid voor beginners: Alles wat je wilt weten over het eeuwige leven / ELLEN de BRUIN. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 6.00

u4970 A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger / MICHAEL FRIEDMAN. - Chicago: Open Court, 2000. - gebruik potlood in de marge. € 8.00

u6284 Omstreden waarheid: Memoires / HANS KÜNG. - Kampen: Ten Have, 2008. - € 10.00

u1376 Albert Camus: (Albert Camus par lui-même) / MORVAN LEBESQUE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - € 4.00

u6888 Arabisme, islam en christendom: Conflicten en overeenkomsten / WILHELM MAAS. - Zeist: Christofoor, 1993. - € 10.00

u2753 Seksueel bewogen: Een bloemlezing / JAN P.C. MOORS. - Twello: Van Tricht, 2006. - € 10.00

u3643 Een vogeltje in mijn buik: De taal van Nena / CORN. VERHOEVEN. - Baarn: Ambo, 1976. - € 3.00


Geschiedenis

h6872 In vogelvlucht: Uit de geschiedenis van zo'n 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs voor onderwijzers, onderwijzeressen en kleuterleidsters in Arnhem en Nijmegen / PETER ADRIAANSEN (voorw.). - Nijmegen: Pabo Groenewoud, 2004. - € 10.00

h6823 Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid: Voorbeelden van werknemersonderzoek in de Nederlandse industrie / WOUT BUITELAAR, RUUD VREEMAN. - Nijmegen: SUN, 1985. - € 10.00

h6824 Symbool van vertrouwen: Uit de geschiedenis van de ABVA / GEORGE EVERS et al. - Nijmegen: SUN, 1983. - € 8.00

h6816 Wel vergeven niet vergeten: Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog / ADRIAAN HAKKERT. - Soesterberg: Aspekt, 2003. - € 6.00

h6826 Women: Around the World and Through the Ages / SABRINA MERVIN, C. PRUNHUBER. - Wilmington: Atomium Books, 1990. - € 10.00

h6830 Nijmegen: De ideale vestigingsplaats voor de moderne ondernemer / Gemeente NIJMEGEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 195?. - gevouwen blad/brochure, jaren vijftig. € 3.00

h6831 Verhalen uit Hatert: Een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van De Vossenburcht, voorheen Rosaschool en Jongensschool Hatert / FONS de POEL (red.). - Nijmegen: De Vossenburcht, z.j. - € 15.00

h6841 Enkele rijmen / J.C. PRUIMERS. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. - Nieuwjaarsgeschenk 1966. € 5.00

h6817 Oorlogszone: Berlijn / DAVID L. ROBBINS. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 7.00

h8548 Skôn Pertretten / NOL van ROESSEL. - Helmond: Van Stipthout, 1978. - € 4.00

h6825 Nederland en de Broeders van Liefde: Ten dienste van de medemens / PETER THOBEN, AD MAAS. - Eindhoven: Museum Kempenland, 2007. - Uitgegeven t.g.v. 200 jaar Broeders van Liefde. € 15.00

h7459 Frederik de Grote: Tussen Verlichting en absolutisme / ROLAND VOCKE. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - In de reeks: Elseviers Historische Bibliotheek. € 6.00

h6832 Politie ende iustitie / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. - Nieuwjaarsgeschenk 1950. - met gesigneerde aanbiedingsbrief. € 5.00

h6833 Speculum superstitionis: dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheil / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. - Nieuwjaarsgeschenk 1956. € 5.00

h6834 Rotat omnia fatum: Noodlot's rad draait alles rond: Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. - Nieuwjaarsgeschenk 1958. - met aanbiedingskaartje. € 5.00

h6835 Habent sua fata libelli: dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen: Een devoot en profijtelijktractaat op de woorden van Terentianus Maurus, zeer vlijtig tesaamgeschreven ter gelegenheid van de jaarwisseling 1959-1960... handelende over de inventie van het schrift, de prenterye en illustratie en van de clercken die hieraan hebben medegewerkt / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1959. - Nieuwjaarsgeschenk 1959. - met aanbiedingskaartje. € 5.00

h6836 Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. - Nieuwjaarsgeschenk 1960. € 5.00

h6837 Angst: Dierbare vijandin / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1961. - Nieuwjaarsgeschenk 1961. € 5.00

h6838 Nescire quaedam magna pars sapientiae est: Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: Een epigram van het orakel van Delft toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1962. -Nieuwjaarsgeschenk 1962. € 5.00

h6839 Hora ruit, tempus fluit: Het uur snelt heen, de tijd vliedt weg / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. - Nieuwjaarsgeschenk 1963. € 5.00

h6840 Permitte divis cetera: Zijnde een critisch tractaat waarin de lezers zomede de eerzame lezeressen devotelijk worde vermaand....enz. / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. - Nieuwjaarsgeschenk 1964. € 5.00


Nederlandse literatuur

nl9657 BEEK, GEERT van. - Blazen tot honderd. - Amsterdam: Em. Querido/De Boekvink, 1979. - 2e druk, garenloos. € 3.00

nl9666 BEZAZ, NAIMA EL. - Vinexvrouwen. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - 8e druk, garenloos. € 5.00

nl9655 BRAAK, Menno ter. - Hampton Court: Een gelijkenis in gelijkenissen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot/Olifant, 1964. - ?e druk, ingenaaid gecartonneerd. € 6.00

nl9670 CHASTE, VICTOR LE. - Amorosa: om een verwarring in stand te houden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1952. - 5e druk, ingenaaid. - Ingeleid door Han G. Hoekstra. € 7.00

nl9654 HASSEL, SANNEKE van. - Witte veder: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 3e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl9667 HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het lek in de eeuwigheid:. - Utrecht: MOTION, z.j. - 1e druk, geniet. - In de reeks: Motion-Pocket MMP 004-035. € 3.00

nl9644 JONGE, FREEK de. - De toeschouwer: Theaterteksten 1969-2006. - Amsterdam: Augustus, 2006. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9652 KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 2e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl9653 KOSSMANN, ALFRED. - Waarover wil je dat ik schrijf. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9650 NOOTEBOOM, CEES. - 533: Een dagenboek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - 3e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl9669 RITTER JR., P.H. - Woeker: Een roman uit het ambtenaarsleven. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1934. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - pracht bandontwerp. - rug verkleurd. € 8.00

nl9659 TERBORGH, F.C. - Verhalen. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1971. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

nl9662 VINKENOOG, SIMON. - Wij helden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9668 VISSER, CAROLIJN. - Uit het moeras: Reisverhaal. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - 1e druk, garenloos. - Estland. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8744 ACKER, KATHY. - Don Quichot: Een droom. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl4270 CHAUCER, GEOFFREY. - Twee vroege gedichten. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1966. - ingenaaid. - Vertaling: Adriaan J. Barnouw. € 8.00

bl7041 ELISABETH. - Liefde, die moet vrij zijn: De mooiste gedichten van Elisabeth, keizerin van Oostenrijk. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - 1e druk, garenloos. - tweetalig. € 6.00

bl8740 FULLER, JOHN. - De hemel tegemoet: Een vertelling. - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - 3e druk, garenloos. € 3.50

bl8757 JOHNS, W.E. - The best of Biggles: Five thrilling Adventures. - London: Chancellor Press, 1985. - garenloos gebonden. € 5.00

bl8768 LANDELLS, WILLIAM. - Selections from Tennyson. - London: Leopold B. Hill, n.y. - 1 ed., ingenaaid gebonden. - in de reeks: The: Selected Series. - Art nouveau leren bandje. € 8.00

bl8714 LOMBARDO, CLAIRE. - De mooiste tijd van ons leven. - Amsterdam: Signatuur, 2019. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8769 LORRIS, GUILLAUME de, J. de MEUNG. - De roman van de roos. - Baarn: Ambo / Klassiek, 1991. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - vert.: Ernst van Altena € 40.00

bl8765 GARCIA MARQUEZ, GABRIEL. - Honderd jaar eenzaamheid. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - 41e druk, garenloos gebonden. € 5.00

bl8151 PAZ, Octavio. - Wolkenvelden: Visies op het heden. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8735 TOPOL, JÄCHYN. - De werkplaats van de duivel. - Amsterdam: Anthos, 2010. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8750 VIGAN, DELPHINE de. - Niets weerstaat de acht. - Breda: De Geus, 2013. - 5e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8715 WÄHÄ, NINA. - Testament. - Amsterdam: Prometheus, 2020. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl6296 ZUYLEN, BELLE van. - Honorine d'Userche: Als liefde aan het taboe ten onder gaat. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1985. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00week 51 2020

Algemeen


u9555 The Mother Tongue: English & How It Got That Way / BILL BRYSON. - New York: William Morrow, 1990. - € 12.00

u9553 Het vogelboek: Het herkennen van de vogels van onze weiden en wadden, stranden en duinen, rivieren en meren, bossen en tuinen / PHILIP BURTON, P. HAYMAN. - Ede: Zomers & Keuning, 1991. - € 6.00

u9550 De mythen van Griekenland en Rome: Haar oorsprong en betekenis / H.A. GUERBER. - Zutphen: W.J. Thieme, 1939. - € 10.00

u9554 Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods: Een essay / H.C. RÜMKE. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1964. - € 10.00

u8533 Tweeërlei schriftuur: Gedichten en handschriften van vierentwintig auteurs / SINGEL 262. - Amsterdam: Em.Querido, 1958. - € 3.00

u6525 Slauerhoff: Herinneringen en brieven / F.C. TERBORGH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1974. - € 5.00


Filosofie en psychologie

u6877 Het vraagstuk van den vrijen tijd: 60 jaar onderzoek naar vrijetijd / THEO BECKERS, H. MOMMAAS (red.). - Leiden: Stenfert Kroese, 1991. - € 6.00

u6879 Edifying Discourses: A selection / SOREN KIERKEGAARD. - London: Collins / Fontana Book, 1948. - € 3.00

u6878 Geschiedenis van opvoeding en onderwijs: Inleiding Bronnen Onderzoek / BERNARD KRUITHOF et al. (red.). - Nijmegen: SUN, 1985. - € 7.00

u6884 Aftershock: Reshaping the world economy after the crisis / PHILIPPE LEGRAIN. - London: Abacus, 2011. - € 4.00

u6882 De duivelsdriehoek: Over de gevaren en de verleidingen van het vreemdgaan / CAROLIEN ROODVOETS. - Haarlem: Aramith, 2001. - € 4.00

u6876 Je moet je leven veranderen: Over antropotechniek / PETER SLOTERDIJK. - Amsterdam: Boom, 2011. - als nieuw. € 25.00

u1151 A Brief History of the Smile / ANGUS TRUMBLE. - New York: Basic Books, 2004. - € 10.00

u5598 In het spoor van Plato's Symposium: Eros in de westerse cultuur / RUDI te VELDE (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2010. - € 4.50

u1671 Geometrie van de liefde: Ruimte, tijd, mysterie en betekenis in een gewone kerk / MARGARET VISSER. - Amsterdam: Van Gennep, 2002. - beperkt potlood in de marge. € 4.00

u1612 Philosophische Untersuchungen / LUDWIG WITTGENSTEIN. - Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1967. - In der Reihe: Wissenschaftliche Sonderausgabe. € 10.00


Kunst

ku2910 Wanden en plafonds: Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker / R.D. KOLLEWIJN (sam.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1985. - € 4.50

ku4671 Rietveld Schröder Huis 1925-1975 / BERTUS MULDER, G.J. de ROOK. - Utrecht: A.W. Bruna, 1975. - € 10.00

ku6471 Het oude Mexico: Geschiedenis en cultuur van de volken Meso-Amerika / HANNS J. PREM, U. DYCKERHOFF. - Houten: Bruna, 1987. - € 10.00

ku6514 Mensen onder elkaar in duizend-en-een-tekeningen: Een keuze uit de beste tekeningen van de afgelopen jaren / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: De Harmonie, 2001. - € 8.00

ku4152 In dit licht / CARLOS TRAMM. - Leersum: ICS Nederland, 1995. - foto's van Carlos E. Tramm, teksten van Boeli van Leeuwen, samengesteld door Gerrit Heinen. - Curacao. € 20.00


Geschiedenis

h6809 Boeren in Nederland: Geschiedenis van de landbouw 1500-2000 / JAN BIELEMAN. - Amsterdam: Boom, 2008. - ingenaaid hardback. - nieuwstaat. € 35.00

h6803 Vijand van de Russische staat: Een verhaal over geld en de strijd om rechtvaardigheid / BILL BROWDER. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - Ongecorrigeerd vooruitexemplaar. - bijgevoegd krantenartikelen. € 7.00

h6811 Living History: Memoirs / HILLARY RODH CLINTON. - London: Headline, 2003. - € 8.00

h6806 Pity the Nation: Lebanon at war / ROBERT FISK. - Oxford: University Press, 1992. - Second edition. - rug ietwat verkleurd. € 6.00

h6810 Mevrouw Majesteit: Roman over het leven van koningin Juliana / HANS GALESLOOT. - Amsterdam: Arena, 2002. - € 5.00

h6805 Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u: Dertig jaar marktwerking in Nederland / SANDER HEIJNE. - Z.p.: De Correspondent, 2018. - € 6.00

h6813 Naar de bronnen!: De bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de 17de en 18de eeuw / JAN W.N. JAGER, M.R. POTJER. - Kesteren: Arend Datema Instituut, 2001. - € 10.00

h6812 Kind bij de Waffen-SS / GUIDO van MIERLO. - Z.p.: Noordboek, 2012. - € 7.00

h6802 De stamhouder: Een familiekroniek / ALEXANDER MÜNNINGHOFF. - Amsterdam: Bert Bakker, 2015. - 8e druk. - garenloos gebonden. - bijgevoegd buikband en krantenartikelen. € 8.00

h6804 Geschiedenis van Oekraïne: Het Oekraïense standpunt / LUC PAUWELS, TINA PAUWELS. - Soesterberg: Aspekt, 2016. - Ietwat holgelezen. - bijgevoegd krantenartikelen. € 7.00

h6799 Het verscholen dorp: Ondergronds op de Veluwe 1943-1944 / JEROEN THIJSSEN. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2019. - € 10.00

h6808 De bijbel en het zwaard: De Britse opmars naar het Beloofde Land / BARBARA TUCHMAN. - Amsterdam: Elsevier, 1983. - linnen gebonden. - rug ietwat verkleurd. € 10.00

h6798 De geschiedenis van kasteel Groeneveld: Nationaal Centrum voor bos, natuur en landschap / M.G. WAGENAAR, HUMMELINCK. - Baarn: Kasteel Groeneveld, 1998. - € 4.00


Nederlandse literatuur

nl9602 DENDERMONDE, Max. - Inzake de liefde:. - Amsterdam: Em. Querido, 1967. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - omslag: J. Kuiper. € 8.00

nl9612 DULLEMEN, INEZ van. - Huis van IJs: Reisimpressies uit India en Nepal. - Amsterdam: Em. Querido, 1988. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl8358 GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd: Een leerdicht. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 4.50

nl7542 JANSMA, ESTHER. - Hier is de tijd: Gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - 5e druk, ingenaaid. € 6.00

nl9620 KUSTERS, FRANS, M. WORTEL. - Eerste biecht / Vaste grond. - Haarlem: Het Milde Systeem, z.j. - 1e druk, ingenaaid. - gesigneerd met opdracht door Maartje Wortel. € 10.00

nl9594 MEER, VONNE van der. - Eilandgasten. - Amsterdam: Contact, 2001. - 19e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl9598 NOOTEBOOM, CEES. - Rode regen. - Amsterdam: Atlas, 2007. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - tek.: Jan Vanriet. € 8.00

nl9607 NOOTEBOOM, CEES. - 's Nachts komen de vossen: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl8805 SCHOLTEN, JAAP. - De wet van Spengler. - Amsterdam: Contact, 2008. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9615 WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen: (hoe Maria Lécina geschreven werd). - Amsterdam: Em. Querido, z.j. - 2e druk, gecartonneerd. € 4.00

nl9573 WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00


Buitenlandse literatuur

bl7140 APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Het dierenboek of Stoet van Orpheus. - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - 1e druk, garenloos. - vert. J.P. Guépin, tek. Dirk Wiarda. - tweetalig. € 6.00

bl 332 BRODSKY, JOSEPH. - Kerstgedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - geniet. € 3.00

bl8758 CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Don Quichot. - Amsterdam: Em. Querido, 1978. - 7e druk, garenloos gebonden. - met alle prenten van Gustave Doré. € 10.00

bl8755 COGNETTI, PAOLO. - De acht bergen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - 14e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8738 DALOS, GYÖRGY. - De besnijdenis. - Amsterdam: Van Gennep, 1990. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8736 FRAGOSO, MARGAUX. - Tijger, tijger. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8759 HARRER, HEINRICH. - Zeven jaar in Tibet: Mijn leven aan het hof van de Dalai Lama. - ’s-Gravenhage: Pax, z.j. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

bl3219 KRÜGER, MICHAEL. - Idyllen, illusies: Dagboekgedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - garenloos. - vert. Cees Nooteboom. € 4.50

bl1676 MANN, THOMAS. - De dood in Venetië. - Amsterdam: Allert de Lange, 1981. - gecartonneerd. - vert. Ruth Wolf. € 4.00week 50 2020

Algemeen


u9551 Nieuw kommentaar op Achterberg / BERT BAKKER, A. MIDDELDORP. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1966. - € 5.00

u9546 Waarlijk spijs en drank: Kellendonklezing 2006 / H.M. van den BRINK. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2004. - € 10.00

u9547 De pijn van het Scheppen: Rede ter gelegenheid van de 73e dies natalis van de Katholieke Universiteit / INEZ van DULLEMEN. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 1996. - Nijmegen genummerd 382/500. - vlekjes op omslag. € 6.00

u5124 Raad van Alfabet / WIEL KUSTERS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - Deze stukken verschenen eerder in NRC Handelsblad. € 4.50

u9552 Ik heb je zoveel te vertellen, Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels / JACQUELINE ROYAARDS-SANDBERG. - Baarn: Erven Thomas Rap, 1981. - Voorwoord en aantek.: Harry M.G. Prick. € 10.00


Filosofie en psychologie

u6875 Het beest in de mens / HANS ACHTERHUIS et al. - Baarn: Ambo, 1994. € 3.50

u1945 De mens in opstand / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 6.00

u6867 De doden vertellen mij hun geheimen: Verhalen van een forensisch expert / EMILY CRAIG. - Amsterdam: Archipel, 2005. - Als nieuw. € 6.00

u6871 Index zu Heideggers 'Sein und Zeit' / HILDEGARD FEICK (Verf.). - Tübingen: Max Niemeyer, 1961. - € 12.00

u6870 Über den Humanismus / MARTIN HEIDEGGER. - Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1947. - € 8.00

u6874 Nader tot U?: Meer moderne devoties / MANUEL KALSKY et al. (red.). - Amsterdam: L.J. Veen, 2007. - € 5.00

u6873 Albert Camus / ROBERT de LUPPÉ. - Den Haag: Kruseman, 1961. - In de reeks: Helden van de geest, deel 4. € 4.00

u2750 De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme / H. ROLAND HOLST- v/d SCHALK. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1931 € 7.00

u6872 Fantastisch: Over het universum in ons brein / KRIS VERBURGH. - Antwerpen: Houtekiet, 2008. - € 8.00

u6869 Ego's en andere ongemakken: Psychologie van alledaagse menselijke eigenaardigheden / ROOS VONK. - Z.p.: Scriptum Psychologie, 2010. - € 7.00


Kunst

ku5474 Kastelen in Brabant: Van burcht tot landhuis / M.M.A. van BOVEN et al. - 's-Hertogenbosch: Noordbrabant, 1982. - € 8.00

ku 29 Een onderwerp van voortdurende zorg: Het na-oorlogse bouwen in Nederland / HILDE de HAAN, IDS HAAGSMA. - Utrecht: Kluwer, 1983. - € 8.00

ku 515 Facetten van Wagner: Muziek en opvattingen onder de loep / BRYAN MAGEE. - Kampen: Luister, 1992. - € 4.00

ku6503 Bestemming Antarctica / FLIP de NOOYER. - Zeist: Wereld Naruur Fonds, z.j. - natuurfotografie. € 7.00

ku6509 Ilja Repin: Het geheim van Rusland / HENK van OS, S. SCHEIJEN. - Groningen: Groninger Museum, 2002. - rood linnen gebonden versie. € 15.00

ku3604 De wortelrooier: Houtsneden van N.S. naar tanka en senryu / NOOR SMALS, J. V. TOOREN. - Nijmegen: Vriendenlust, 1984. - Vertaling en ingeleid door J. van Tooren. € 4.50

ku3215 The Encyclopedia of Malaysia Vol.5: Architecture / CHEN VOON FEE. - Singapore: Archipelago Press, 2007. - € 8.00

ku6477 Tentoonstelling van 19de-eeuwse Antwerpse romantische en akademische meesterwerken uit de Werner Wieland kunstverzameling / WERNER WIELAND. - Z.p.: Eigen beheer, 2018. - Catalogus. - gesigneerd met opdracht door de verzamelaar. € 15.00

ku6451 Donatello: 1386-1466 / ROLF C. WIRTZ. - Köln: Könemann, 1998. - In de reeks: Masters of Italian Art € 10.00


Geschiedenis

h6651 Een kennismaking met de middeleeuwse wereld / ISTVAN BEJCZY. - Bussum: Coutinho, 2001. - € 8.00

h6790 De Eerste Kamer: Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 / BERT van den BRAAK. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998. - € 20.00

h6792 In the Name of Rome: The men who won the Roman Empire / ADRIAN GOLDSWORTHY. - London: Phoenix, 2004. - € 5.00

h8382 Het A'foort boek: 1259-2009 / MIEKE HEURNEMAN, Y. TANKE. - Bussum: THOTH, 2009. - i.s.m. het Archief Eemland Amersfoort. € 10.00

h6670 The Age of Diverging Traditions / J.M. ROBERTS. - Alexandria: Time-Life Books, 1998. - In de reeks: The Illustrated History of the World, volume 4. € 8.00

h9848 Jaarverslag 1990 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek / SHBO. - Arnhem: SHBO, 1991. - € 3.00

h6797 Grenspassages / Grenzgänge: Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensregeling van1816-1817 / Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der grenzregulierung von 1816-1817 / EMILE SMIT (red.), L. den BESTEN. - Z.p.: Hist.Kring Huessen / Emm, 2017. - € 12.00

h6772 De Burgwalbuurt: Tussen Poort en Bruggen / BEN SPEET (red.). - Haarlem: De Vrieseborch, 1988. - In de reeks: Haarlemse miniaturen, deel 12. € 10.00

h6789 Om niet te vergeten: De Tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort / JOOST van der SPEK (tekst). - Amersfoort: [gemeente Amersfoort, 2000. - 2e verbeterde druk. € 4.00

h2788 De papieren spiegel: Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 - 1953 / W. VISSER. - Amsterdam: Algemeen Handelsblad, 1953. - € 12.00


Nederlandse literatuur

nl4385 BREYTENBACH, BREYTEN, JAN BLOM. - Lotus. - Emmarentia: Taurus, 1981. - 2e uitga, ingenaaid. € 7.00

nl5425 CORET, PETER, R. ALQUIN. - Het lustprieel. - Baarn: De Prom, 1984. - 1e druk, garenloos. € 4.50

nl9547 HAREN, ELMA van. - De reis naar het Welkom geheten. - Amsterdam: De Harmonie, 1988. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9572 HEERMA van VOSS, DAAN. - Een zondagsman. - Amsterdam: Atlas, 2010. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9486 MOOR, MARENTE de. - De Nederlandse maagd. - Amsterdam: Em. Querido, 2013. - 20e druk, garenloos. € 5.00

nl9511 MULISCH, HARRY. - De kamer: Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9488 PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl9531 VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter. - Zaandijk: J. Heijnis Tsz., z.j. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - stofomslag en ill.: R.H. van Rossem (Ru van Rossem) € 10.00


Buitenlandse literatuur

bl8742 ACKER, KATHY. - Grote verwachtingen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl6633 ALLENDE, ISABEL. - Het Rijk van de Gouden Draak. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

bl6658 BERBEROVA, NINA. - De begeleidster. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

bl8751 COHEN, Albert. - Solal. - Amsterdam: Van Gennep, 2012. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8753 GRASS, GÜNTER. - Das Treffen in Telgte. - Göttingen: Steidl, ?. - ?. Aufl., garenloos gebonden. - nieuwstaat in cellofaan. € 8.00

bl5770 KROG, ANTJIE. - Wat de sterren zeggen: Gedichten. - Amsterdam: Podium, 2009. - 3e druk, garenloos. - cd afwezig. € 3.50

bl6292 KROG, ANTJIE. - Hoe zeg je dat: Gedichten. - Amsterdam: Podium, 2009. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl3810 MOLIERE. - Amphitryon. - Baarn: Ambo, 1989. - ingenaaid. - vert.: Ernst van Altena. € 4.50

bl7336 RUSHDIE, SALMAN. - Haroen en de zee van verhalen. - Utrecht: Veen, 1990. - 1e druk, garenloos. - € 4.00

bl8712 TANPINAR, AHMET HAMDI. - Het Klokkengelijkzetinstituut. - Amsterdam: Athenaeum & Van Gennep, 2009. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

bl2836 XUN, LU. - Te wapen: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - 1e druk, garenloos. € 4.00week 49 2020

Algemeen


u1773 Zoete epigrammen: Gedichten over gelukkige liefde / JAN PIETER GUÉPIN. - Amsterdam: Van Gennep, 2002. - € 6.00

u9549 Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland: Bibliografie Deel 1 1840-1945 / JOAN HEMELS, RENÉE VEGT. - Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1993. - € 15.00

u9548 Provencaalse sprookjes / MARLIES HÖRGER. - Rijswijk Elmar, 2002. - € 4.00

u7031 Leesliefde: In 100 & enige gedichten / GERRIT KOMRIJ (sam. & inl.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 2002. - € 3.00

u7352 Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden) / G.C. MOLEWIJK. - 's-Gravenhage: Sdu, 1992. - € 15.00

u1380 De psalmen / DE PSALMEN. - Utrecht: Het Spectrum, 1960. - Vertaald door H. Beex, toelichting Pius Drijvers. - Dundruk. € 5.00

u1474 Terug naar het behouden huis: Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig / IDO WEIJERS. - Amsterdam: Sua, 1991. - € 4.50

u2341 Jij goudgepunte lans: Beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw / WEVERBERGH, ERNST van ALTENA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 6.00


Kunst

ku1117 Architectuur en stedebouw in Indonesië: 1870-1970 / HUIB AKIHARY. - Zutphen: De Walburg Pers, 1990. - 2e volledig herziene druk. € 18.00

ku6480 Beeldenparken kunst en natuur in Europa: Een gids / JIMENA BLAZQUEZ ABASCAL. - Bussum: THOTH, 2006. - € 4.00

ku3598 Architectuur in Nederland: Jaarboek 1994-1995 / RUUD BROUWERS (red.). - Rotterdam: NAi Uitgevers, 1995. - € 8.00

ku2653 Museo de Automatas del Tibidabo / JOSE CORREDOR MATHEOS. - Barcelona: Tibidabo, 1982. - € 6.00

ku6506 De kroniek van het impressionisme: Het levensverhaal van de meest geliefde schilders van dag tot dag / BERNARD DENVIR. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - € 12.00

ku6499 Harrie Gerritz Schilderijen 1979-1982: Terugblik 1964-1978 / HARRIE GERRITZ. - Ewijk: De Blauwe Horizon/De Kl, 1982. - € 6.00

ku6473 S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst / Gent: De verzameling / JAN HOET et al. - Gent: Ludion, 1999. - € 15.00

ku2215 Wagner en ik / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006. - met CD, nieuwstaat. € 8.00

ku6478 Otto Gutfreund / JIRI SETLIK, M. MLADKOVA. - Prague: KANT / Museum Kampa, 2003. - € 4.50

ku3022 Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden / MAARTEN ALBERT VENTE. - Utrecht: Citypastoraat Domkerk, 1975. € 10.00

ku6475 Keizers aan de Nijl / HARCO WILLEMS, W. CLARYSSE. - Leuven: Peeters, 1999. - Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. € 10.00

ku6447 Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme / RUDOLF WITTKOWER. - Nijmegen: SUN, 1996. - € 8.00


Geschiedenis

h6795 De Vasim is! 2002 - 2012 / MIA DENIS, JEANETTE van NOORDENBURG. - Nijmegen: De Vasim, 2012. - € 8.00

h6580 Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 2 / R.J. DUBBE. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1980. - € 8.00

h6793 Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het fascisme en nationaal-socialisme / NEDERLANDSCH EPISCOPAAT. - Hilversum: Gooi & Sticht, 1934. - In de reeks: Brochure-reeks G & S No.7 Documenten-serie. € 3.00

h6791 Ouwehoeren: Op de wallen / MARTINE FOKKENS, LOUISE FOKKENS. - Soesterberg: Aspekt, 2014. - € 7.00

h6761 De hel van Rees: Dwangarbeiderskamp / JAN KRIST. - Bedum: Profiel, 1989. - als nieuw. € 25.00

h6766 Historica: Grote atlas van de wereldgeschiedenis / LUDWIG KÖNEMANN (sam.). - Bath: Parragon, 2012. - Met meer dan 1200 kaarten. € 20.00

h6787 Mecklenburgische Schulgeschichte: Dokumentation zur Geschichte der Schulen Mecklenburgs im Ersten und Zweiten Weltkrieg / HERMANN LANGER. - Reinhard Thon, o.J. - € 7.00

h1004 Nijmegen getekend: Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint Jan' / G. LEMMENS (sam.). - Zutphen: Terra, z.j. - € 12.00

h4842 Dromen van mijn vader: Het verhaal van mijn familie / BARACK OBAMA. - Amsterdam: Olympus, 2012. - € 7.00

h6704 Boeddhistische kloosters in de Himalaya / M.N. RAJESH, TH. L. KELLY. - Rijswijk: Elmar/Atrium, 2005. - € 8.00

h6779 Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland: In de tweede helft der negentiende eeuw / W.N. SCHILSTRA. - Nijmegen: SUN, 1976. - € 4.00

h6774 Sleeswijk's kaart van Nederland,langs de Noord-zee (noordelijk gedeelte, van Schoorl tot Noordwijk aan Zee) voor wandelaars, wielrijders en automobilisten naar officieele gegevens bewerkt / J.A. SLEESWIJK. - Bussum: J.A. Sleeswijk, z.j. - Schaal 1 : 50.000 Met aanwijzing der Kilometer - afstanden. - circa 1930. € 10.00

h6794 Vrouwenlevens: Honderd jaar vrouwen over hun leven / MARGOT de WAAL (sam.). - Amsterdam: Contact, 1995. - € 6.00


Nederlandse literatuur

nl4741 AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester:. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e druk, ingenaaid. - ill. van Maaike Braat. - Deel 21 van De Ceder. € 4.00

nl7823 ALPHEN, HIERONIJMUS van. - Kleine gedichten voor kinderen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. - garenloos. - bezorgd door P.J. Buijnsters. € 8.00

nl7463 ANDREUS, HANS. - Al ben ik een reiziger. - Amsterdam: U.M. Holland / De Windroos, 1987. - 1e druk, gecartonneerd. € 4.00

nl7157 BERNLEF, J. - Bermtoerisme: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1968. - 1e druk, garenloos. - in de reeks: Barbarberboek. € 8.00

nl3975 BLOKKER JR., JAN. - Kind: Gedichten van.... - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - 1e druk, ingenaaid. € 3.00

nl1257 BOER, HERMAN PIETER de. - De troost van hagelslag: 116 sonnettines. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1994. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl3806 BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1921. - 5e druk, ingenaaid gebonden. € 3.50

nl2097 CARMIGGELT, S. - De gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl1651 DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid: 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed b. - Utrecht: Het Spectrum, 1987. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl4305 EYBERS, ELISABETH. - Versamelde gedigte. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1957. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl3096 HATTUM, JAC. van. - Eule Beule Bolletje: Gedichten. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 1e druk, ingenaaid. € 6.00

nl6084 HERZBERG, JUDITH. - Botshol. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1987. - 3e druk, ingenaaid. € 4.00

nl2531 LUCEBERT. - Poezie is kinderspel. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1968. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl3157 MICHEL, K. - Ja & Boem: Gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - 1e druk, ingenaaid. € 4.50

nl4049 MOEYAERT, BART. - Verzamel de liefde: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - 1e druk, ingenaaid. € 4.50


Buitenlandse literatuur

bl3242 AJGI, GENNADI. - Geoormerkte winter: Gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - ingenaaid. - vert. Charles B. Timmer. € 4.50

bl3346 AUDEN, W.H., W. WILMINK. - Vertel me de waarheid over de Liefde. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 2e druk, garenloos. - Tweetalige uitgave, vertaling: Willem Wilmink. € 4.00

bl5534 BAUDELAIRE, CHARLES. - De bloemen van het kwaad. - Groningen: Historische uitgeverij, 1997. - 2e druk, ingenaaid. - vert. Petrus Hoosemans € 12.00

bl2983 BERGE, H.C. ten. - Poëzie van de Azteken. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1982. - ingenaaid. € 3.50

bl5157 BOBROWSKI, JOHANNES. - Leef ik, dan bemin ik. - Gent: Masereelfonds VZW / Poëzie, 1979. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl7064 BONHOEFFER, DIETRICH. - Tot de nacht voorbij is: Gedichten. - Baarn: Ten Have, 1991. - 4e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl2774 BÖLL, HEINRICH. - Negen gedichten geschreven tussen 1965 en 1971. - Amsterdam: Elsevier, 1973. - ingenaaid. € 3.00

bl7341 CARVER, RAYMOND. - Het woord liefde: De mooiste liefdesgedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8752 CATULLUS. - Select poems of Catullus. - London: Macmillan, 1964. - ingenaaid gebonden. - Ed.: Francis P. Simpson. € 4.00

bl6152 D'ANNUNZIO, GABRIELE. - Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen: De mooiste liefdesgedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - 1e druk, garenloos. - tweetalig. € 4.00

bl2845 DRUMMOND DE ANDRADE, CARLO,. De liefde, natuurlijk: Gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - 9e druk, ingenaaid. - tweetalig. € 10.00

bl2578 ELIOT, T.S. - Collected poems: 1909 - 1935. - London: Faber and Faber, 1954. - 15th imp, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl5282 ELYTIS, ODYSSÉAS. - De amandel van de wereld: Drie gedichten onder gelegenheidsvlag. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

bl3228 GRAHAM, W.S., W. van TOORN. - Benadering van hoe zij zich gedragen: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - ingenaaid. - tweetalig, vert. Willem van Toorn. € 4.50

bl5179 GUILLEN, NICOLAS. - De grote dierentuin. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - ingenaaid. - vert.: Cees Nooteboom. € 3.00

bl 253 HOFMILLER, JOSEF (Hrsg.). - Chansons d'amour. - [Leipzig]: Karl Rauch, 1938. - 3e Aufl., ingenaaid gebonden. - Französischer Sprache. € 10.00

bl5475 JOYCE, JAMES. - Pomes Penyeach: And other verses. - London: Faber and Faber, 1975. - garenloos. € 2.00

bl2657 MARE, WALTER de la. - Collected rhymes and verses. - London: Faber and Faber, 1989. - garenloos. € 4.50

bl6461 MILTON, JOHN. - The poetical works of... - London: Humphrey Milford/Oxford University, 1941. - ingenaaid gebonden. - H.C. Beeching (ed.). € 7.00

bl 770 MOORE, MARIANNE. - Complete poems. - London: Faber and Faber, 1984. - garenloos. € 4.50

bl4764 MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie: En andere gedichten. - Vianen: Kwadraat, 1980. - ingenaaid. - tweetalig. € 4.00

bl5447 MORGENSTERN, CHRISTIAN. - Galgenlieder. - Wiesbaden: Emil Vollmer Verlag, o.J. - garenloos gebonden. € 4.00

bl 970 RAINE, CRAIG, J. EIJKELBOOM (vert.). Geschiedenis: de amateurfilm: (vert. van: History: the home movie). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - 1e druk, ingenaaid. € 8.00

bl3583 STAMPA, GASPARA. - Venetiaanse Sonnetten. - Z.p: L.J.C. Boucher, 1961. - ingenaaid. - vertaling: W. van Elden. - tweetalig. € 7.00week 48 2020

Algemeen


u3417 Uitgeknipt: Met een interview door Felix Eijgenraam / KEES FENS. - Nijmegen: De Oude Mol, 1993. - Uitgave van de Februari boekhandels: De Oude Mol te Nijmegen. € 4.00

u5525 De eigenzinnigheid van de literatuur: Opstellen en kritieken / KEES FENS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - vierde druk. € 6.00

u6811 Bij herlezing als nieuw: Kellendonklezingen 1993-1997 / FRANS KELLENDONK. - Nijmegen: KU Nijmegen, 1997. - € 15.00

u9544 Aboriginal mythen / MYTHEN. - Rijswijk: Elmar, 1995. - In de reeks: Sprookjes uit de wereldliteratuur. € 4.00

u9543 The Female Hero in Folklore And Legend / TRISTAM POTTER COFFIN. - New York: The Seabury Press, 1975. - € 9.00

u1366 Tegen de literaire quarantaine: Kellendonklezing 2006 / JOOST ZWAGERMAN. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2006. - € 10.00


Kunst

ku6496 Madonnakindje: Over het leven van Catharina van Rennes 1858-1940 / MARJAN BERK. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 7.00

ku6050 Daniel Libeskind / ARNT COBBERS. - Berlin: Jaron, 2001. - In der Reihe: Architekten und Baumeister in Berlin. - tweetalig engels-duits. € 2.00

ku1036 Projekte Projects 1990 1995: Das Unerwartete überdacht / Accommodating the unex / HERMAN HERTZBERGER. - Rotterdam: 010 Publishers, 1995. - € 4.50

ku4723 De Kamer van Aladdin: Het beeld van de taal / de taal van het beeld / GEERTJAN van OOSTENDE. - Haarlem: De Toorts, 1987. - Met opdracht en gesigneerd. € 5.00

ku2489 De Weg naar de Hemel: Reliekverering in de Middeleeuwen / HENK van OS. - Baarn: De Prom, 2002. - Gebonden versie met stofomslag. € 15.00

ku5663 Bouwt in beton! Introductie en acceptatie van het gewapend beton in Nederland (1890-1940) / HANS SCHIPPERS. - Gouda: Betonvereniging, 1995. - € 7.00

ku6453 Jan Hendrik Verstegen (1922-1993) / LIVIA VERSTEGEN, J. VERSTEGEN. - Amsterdam: Verstegen & Verstegen, 2012. - Met bijdragen van Nelleke Noordervliet en Peter Wesly. - als nieuw. € 15.00

ku 283 Green architecture / JAMES WINES. - Köln: Benedikt Taschen, 2000. - € 10.00

ku6456 De vijftiende eeuw: Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken / STEFANO ZUFFI. - Gent: Ludion, 2006. - In de reeks: Kunstencyclopedie. € 10.00


Filosofie & psychologie

u6868 Der Positivismusstreit in der Deutschen Soziologie / THEODOR W. ADORNO U.A.. - Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1970. - In der Reihe: Soziologische Texte, Band 58. € 8.00

u6767 Ik / zelf: Essays over Identiteit en Zelfbewustzijn / ROLAND BREEUR, A. BURMS. - Leuven: Peeters, 2000. - beperkt pen. € 5.00

u6864 Westers bewustzijn en oosters inzicht: Wegen tot: integratie-psychologie van Koendalini Yoga - Indische heiligen - de I Tjing - Zen-Boeddhisme / C.G. JUNG. - Rotterdam: Lemniscaat, 1982. - € 6.00

u6866 De waarde van niets: Waarom alles zo veel meer kost dan we denken / RAJ PATEL. - Breda: De Geus, 2011. - Als nieuw. € 6.00

u6865 Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution / ADRIENNE RICH. - New York: Norton & Company, 1976. - 1e Ed. € 15.00

u6863 Hersenen en Geest: Neurobiologische, Quantummechanische en Psychologische Aspecten / HERMS ROMIJN. - Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1990. - € 5.00

u6757 De liefde bouwt een woning / A.A.A. TERRUWE. - Roermond: J.J. Romen, 1971. - € 4.00


Geschiedenis

h6776 Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - rondom 1500 / A. BICKER CAARTEN. - Wormerveer: Uitg.Noord-Holland, 1990. - als nieuw. € 15.00

h6767 Vlaanderen in oude kaarten: Drie Eeuwen Cartografie / JOZEF BOSSU. - Tielt/Bussum: Lannoo, 1982. - € 40.00

h2067 Old houses in Holland / SYDNEY R. JONES. - London: Studio Editions, 1986. - € 8.00

h6786 Hoe wij vroeger reisden, reilden en zeilden...: Honderd negentiende-eeuwse rij- en vaartuigen, treinen, trams, auto's, hoogvliegers en fietsen / JOHN LANDWEHR. - Utrecht: Begijnekade 18 Uitgevers, 2010. - € 7.00

h6702 Duizelingwekkend Amerika / BERNARD-HENR LÉVY. - Breda: De Geus, 2007. - als nieuw. € 8.00

h6780 Italiaanse streken: Een Romeinse wandeling door een land op drift / BAS MESTERS. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bak, 2015. - € 6.00

h7900 Het land van de Dinkel: Foto's en gedichten / EDDY OUDE VOSHAAR. - Losser: Eigen beheer, z.j. - € 8.00

h1052 Nieuw Nederlands Peil: De verloedering van luilekkerland / WILLEM PIJFFERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 3.00

h2300 Onvoltooid verleden: Herbestemming van Nijmeegse monumenten / YOP SEGERS. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1996. - € 3.00

h6688 Crusader: By Horse to Jerusalem / TIM SEVERIN. - London: Phoenix, 2001. - € 7.00

h6782 Den Haag: Beelden van toen & nu / The Hague: Views from then & now / La Haye: Images d'hier & d'aujourd'hui / Bilder von damals & heute / KEES STAL, E. SPAANS. - Den Haag: Illustra/Gemeentearchief, 1997. - € 8.00

h6706 Doe wel en zie niet om: Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden / NICK STEENKAMP. - Den Haag: Sdu, 2000. - € 10.00

h6764 Het Olympisch Stadion / TIJS TUMMERS, B. SORGEDRAGER. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2000. - linnen gebonden versie met stofomslag. € 15.00


Nederlandse literatuur

nl9485 ABDOLAH, KADER. - Het huis van de moskee. - Breda: De Geus, 2008. - 21e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl5664 ANDREUS, HANS. - Vertel hoeveel ik van je hou: Vijfendertig liefdesgedichten gekozen door Menno Wigman. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - 2e druk, garenloos. € 3.00

nl9505 BRAKMAN, WILLEM. - Ansichten uit Amerika. - Amsterdam: Em. Querido, 1981. - 2e druk, garenloos. € 5.00

nl9508 DULLEMEN, INEZ van. - Een ezeldroom. - Amsterdam: Em. Querido, 1978. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9524 ESSEN, ROB van. - De goede zoon. - Amsterdam: Atlas Contact, 2019. - 8e druk, garenloos. € 6.00

nl9405 HAMELINK, Jacques. - Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving. - Amsterdam: Van Gennep, 1969. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl5879 HEERESMA, HEERE. - De vis. - Amsterdam: Contact, 1971. - 6e druk, garenloos. - In de reeks: definitieve editie. € 5.00

nl9526 KOPLAND, RUTGER. - Geluk is gevaarlijk: Een keuze uit de gedichten. - Amsterdam: Rainbow Essentials, 2006. - 6e druk, 4. € 4.00

nl9503 SCHMIDT, ANNIE M.G. - Simpele zielen en nog wat. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl8615 VERBOGT, THOMAS. - Als de winter voorbij is. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2015. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9515 ZOMEREN, KOOS van. - Winter. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - 1e druk, ingenaaid. - met tek. van Peter Vos. € 6.00


Buitenlandse literatuur

bl8743 ACKER, KATHY. - Dood en verderf in de schoolbanken. - Amsterdam: Bert Bakker, 1986. - 1e druk, garenloos. € 4.50

bl6801 BINET, LAURENT. - HhhH: Himmlers hersens heten Heydrich. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2009. - 19e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8739 COELHO, PAULO. - Elf minuten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - 6e druk, garenloos. € 6.00

bl8737 DAHL, SOPHIE. - Onder volwassenen. - Amsterdam: TruthAndDare, 2007. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl 231 JAMES, HENRY. - The Golden Bowl. - New York: Nelson Doubleday, n.y. - ingenaaid gebonden. € 4.00

bl 786 JAMES, HENRY. - The Portrait of a Lady. - New York: Nelson Doubleday, n.y. - ingenaaid gebonden. € 4.00

bl8733 POTTER, DENNIS. - Dubbelspoor (Ticket to Ride). - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - 1e druk, garenloos. € 4.00week 47 2020

Algemeen


u8073 Barbarberalfabet / J. BERNLEF, G. BRANDS, K. Schippers. - Amsterdam: Em. Querido, 1990. - € 15.00

u9542 De Tarzan van de schapen: Jan Wolkers & Texel / ONNO BLOM. - Leiden: Het Tillenbeest, 2012. - Als nieuw. € 10.00

u5547 De Koran: Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands / FRED LEEMHUIS. - Houten: Fibula/Unieboek, 1994. - 7e druk. € 15.00

u9541 Tractoren uit de hele wereld / MICHAEL WILLIAMS. - Bath: Parragon, 2011. - € 8.00


Kunst

ku6481 Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach: Klavieruittreksel met tekst / JOH. SEB. BACH. - Hilversum: Harmonia-uitgave, z.j. - € 5.00

ku6489 Eric Bainbridge: Style Space Elegance / W.A.L. BEEREN (Vrwrd.). - Amsterdam: Stedelijk Museum, 1989. - € 4.00

ku6422 De Glorie van de Gouden Eeuw: Nederlandse kunst uit de 17e eeuw: Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid / JUDIKJE KIERS, F. TISSINK. - Zwolle: Waanders, 2000. - T.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam. € 15.00

ku6491 Ewald Mataré: Aquarelle 1920-1956 / ANNA KLAPHECK (Hrsg.). - München: Schirmer/Mosel, 1983. - Mit einem Werkverzeichnis von Ulrike Köcke. € 12.00

ku6454 Salvador Dali 1904-1989 / KARIN von MAUR (Einf. & Katalog). - Stuttgart: Gerd Hatje, 1989. - Vierte revidierte Auflage. € 15.00

ku6488 Imaginary Images / GLORIA MORRIS. - London: Jupiter, 1978. - € 5.00

ku5666 Nooit gebouwd Nederland: 'want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...' / CEES NOOTEBOOM (tekst). - Weesp: Unieboek/Moussault, 1983. - Heruitgave van Kerstnummer Grafisch Nederlandnummer 1980. € 8.00

ku6440 Ilja Repin: Het geheim van Rusland / HENK van OS, S. SCHEIJEN. - Groningen: Groninger Museum, 2002. - € 8.00

ku3267 Off the Wall: Fashion from East Germany, 1964 to 1980 / GÜNTER RUBITZSCH. - New York: Bloomsbury, 2005. - € 7.00

ku6458 Weingarten / RICHARD SCHMIDT (Text). - Königstein im Taunus: Langewiesche, 1989. - € 4.00

ku6490 Turner: 1775-1851 / JOHN SILLEVIS et al. (sam.). - Den Haag: Staatsuitgeverij, 1978. - € 7.00

ku6442 Letterproef nv Drukkerij G.J. Thieme Nijmegen / JAN VERMEULEN (sam.). - Nijmegen: G.J. Thieme, 1959. - Vlek op de groenlinnen band. € 5.00

ku6436 The Ring of the Niblung: Siegfried & The Twilight of the Gods / RICHARD WAGNER, A. RACKHAM. - London: Heinemann, 1976. - With Illustrations by Arthur Rackham. € 20.00

ku4369 Wonen in beeld 1989-1991: Architectuur in de sociale woningbouw / NATIONALE WONINGRAAD. - Almere: Nationale Woningraad, 1991. - € 8.00


Filosofie & psychologie

u6785 Consciousness: A Very Short Introduction / SUSAN BLACKMORE. - Oxford: University Press, 2005. - In de reeks: Very Short Introductions. - Beperkt potlood in de marge. € 3.00

u6783 The French Revolution: A Very Short Introduction / WILLIAM DOYLE. - Oxford: University Press, 2001. - In de reeks: Very Short Introductions. - Beperkt potlood in de marge. € 3.00

u6762 Philosophie der Geschichte: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte / G.W.F. HEGEL. - Stuttgart: Philip Reclam, 1961. - Einführung: Theodr Litt. - Leinen. € 12.00

u6798 Fortschritte und Rückschritte der Philosophie: Von Hume und Kant bis Hegel und Fries / LEONARD NELSON. - Frankfurt: Öffentliches Leben, 1962. - Sämtliche Werke, Band 7. - beperkt potlood en pen. € 10.00

u6813 De voltooing van Amerika / RICHARD RORTY. - Amsterdam: Boom, 1998. - In de reeks: Boom Essay. € 4.00

u6806 Logisch redeneren: Een inleiding in de logica / MADELEINE SERGANT. - Leuven: Acco, 1986. - € 10.00

u6801 Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi / HEIN STUFKENS. - Deventer: Ankh-Hermes, 2000. - met een voorwoord van Mansukh Patel € 4.00

u3929 Een velijnen blad: Essays over aandacht en achterdocht / CORNELIS VERHOEVEN. - Baarn: Ambo, 1989. - € 5.00


Geschiedenis

h6616 Italy and its Invaders / GIROLAMO ARNALDI. - Cambridge: Harvard University, 2005. - € 10.00

h6241 Jewish museum Berlin: Concept and vision / INKA BERTZ et al. (Ed.). - Berlin: Jüdisches Museum Berli, 1998. - € 3.50

h6771 De Bosatlas van Amsterdam / BOSATLAS. - Groningen: Noordhoff Atlasprod, 2015. - € 20.00

h6744 Nederland: Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen / WIM BRANDS, J. van KAN (red). - Amsterdam: Balans, 2017. - € 6.00

h9261 Nijmegen veranderd gezicht 1900-1983 / AD van DONGEN. - Technipress, 1996. - € 10.00

h6755 The Story of Scotland / F. FRASER DARLING. - London: William Collins, 1945. - In de reeks: Britain in Pictures-The British People in Pictures. € 7.00

h3125 Hausbau in den Niederlanden: Bouwstenen voor oude woonhuizen in Nederland / G. ULRICH GROSMANN (Red.). - Marburg: Jonas Verlag, 1990. - Jahrbuch für Hausforschung Band 39. € 10.00

h6757 Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw: Een schets / J. HUIZINGA. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 10.00

h6765 De Antwerpse dokwerker: 1830-1949 / KAREL van ISACKER S.J. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1966. - tweede herziene druk. € 10.00

h6770 D-Day de Slag van Normandië / GERARD LEGOUT. - Cully: OREP, 1998. - € 3.00

h6680 Gli eroi venuti dal mare: Heroes from the sea / LUIGI M. LOMBARDI SAR, M. PAOLETTI. - Roma: Gangemi Editore, 2007. - € 12.00

h6649 Goethe: Kunstwerk des Lebens / RÜDIGER SAFRANSKI. - München: Carl Hanser, 2012. - Neuware. € 20.00

h7713 Bleekneusjes: Vakantiekolonies in Nederland 1883-1970 / MARIANNE SWANKHUISEN, K. SCHWEIZER. - Bussum: Thoth, 2003. - € 10.00

h6648 Een hollandse jongen in bizarre tijden: Memoires / P. van VEEN. - Berg en Dal: Eigen beheer, 2012. - € 8.00

h6751 Memoires: Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten / M.W.R. van VOLLENHOVEN. - Amsterdam: Elsevier, 1948. - € 5.00

h6743 Angela Merkel: Een politieke biografie / MICHÈLE de WAARD. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017. - nieuwstaat. € 8.00

h6778 Bernhard: Een verborgen geschiedenis / ANNEJET van der ZIJL. - Amsterdam: Em.Querido, 2010. - 2e druk. - ingenaaid gebonden. € 10.00

h6750 Cultuurspinnerij De Vasim: Maakt creatief mogelijk / sinds 2002 / MARTINE ZOETEMAN, P. FEIJEN. - Nijmegen: St. Cultuurspinnerij, 2019. - € 4.00


Nederlandse literatuur

nl5622 BRUSSELMANS, HERMAN, C. STRZELECKI. - De koffer. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - strip in boekvorm. € 6.00

nl9489 GIJSEN, MARNIX. - Jacqueline en ik. - Amsterdam: Meulenhoff, 1970. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.50

nl9491 HAMELINK, JACQUES. - Gehandhaafde verhalen. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1979. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl9495 TERLOUW, JAN, SANNE TERLOUW. - Hellehonden: Reders & Reders VI. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9493 VESTDIJK, SIMON. - Else Böhler, Duits dienstmeisje. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - 9e druk, garenloos. € 4.00

nl9494 VESTDIJK, SIMON. - De vijf roeiers: Een Ierse roman. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - 5e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8725 ATKINSON, KATE. - Behind the Scenes at the Museum. - London: Black Swan, 1996. - 14th ed., garenloos. € 3.00

bl 697 AUSTEN, Jane. - Emma. - Utrecht: Het Spectrum/Klassieken, 1980. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8730 BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. - Z.p: Safari African Drink, 1991. - garenloos gebonden. - exclusieve uitgave voor Safari. - in kartonnen omslag. € 4.00

bl8683 GOLDING, WILLIAM. - The Paper Men. - London: Guild Publishing, 1984. - garenloos gebonden. € 5.00

bl8663 GREENE, GRAHAM. - Collected Essays. - London: The Bodley Head, 1969. - 1st ed., ingenaaid gebonden. € 20.00

bl8667 MURDOCH, IRIS. - Metaphysics as a Guide to Morals. - London: Penguin, 1993. - garenloos. € 7.00week 46 2020

Algemeen


Algemeen

u9540 Lichamelijke oefening / MIDAS DEKKERS. - Amsterdam: Contact, 2007. - € 10.00

u9531 Onzichtbare boeken / THOMAS HEERMA van VOSS. - Amsterdam: Babel & Voss, 2014. - beschadiging door prijssticker. € 4.00

u9539 De Olympische Spelen van 1896 tot heden: Namen, getallen en feiten / VOLKER KLUGE. - Rijswijk: Elmar, 1984. - € 6.00

u6478 Verzonken boeken / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - Synopsis-reeks. € 8.00


Kunst

ku6455 Aardewerken mutsen op een rij: 3744 kilometer door Marokko / CLAUDIA HOOGVELD. - Zwolle: Eigen beheer/Waanders, 2005. - Tekst en linosnedes van Claudia Hoogveld. - Japanse bindwijze. - gesigneerd. € 8.00

ku6460 Chartres: Complete gids voor de kathedraal / MICHAEL LADWEIN. - Zeist: Indigo, 2000. - € 10.00

ku6459 Malerei und Graphik in der DDR / LOTHAR LANG. - Luzern/Frankfurt: C.J. Bucher, 1980. - € 8.00

ku6462 Gebouwd in Arnhem: Jongere bouwkunst vanaf 1840 / WIM LAVOOIJ. - Zutphen: De Walburg Pers, 1990. - € 15.00

ku6437 Theo Elfrink: Tekeningen 1948 - 1953 / G. LEMMENS (vrwrd.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1986. - Catalogus plus catalogus Theo Elfrink Schilderijen 1984-1986. € 8.00

ku4036 Marlies Rohmer: Bouwen voor de next generation / A. van der LEUN, H. IBELINGS. - Rotterdam: NAI Uitgevers, 2007. - € 8.00

ku6457 Sjoerd de Vries / THOM MERCUUR (sam.). - Gersloot: De Drijvende Dobber, 1996. - uitgave n.a.v. de tentoonstelling 'Sjoerd de Vries, het naakt, het landschap, het portret' in het Singer Museum te Laren. - halflinnen. € 10.00

ku3397 Bloemlezing uit de geschriften van... / J.P. MIERAS. - Amsterdam: Kon. BNA, 1958. - Architectuur. € 8.00

ku2009 Auguste Rodin / RAINER MARIA RILKE. - Berlin: Marquardt & Co., o.J. - In der Reihe: Die Kunst herausgegeben von Richard Muther. € 4.50

ku4616 Scherven & Geluk: Huwelijksserviezen in Nederland / MICKEY SIX de ROOIJ. - Leeuwarden: Keramiekmuseum Prinsenhof, 2009. - € 5.00


Geschiedenis

h8396 Le temps des gares: Catalogus / GARES. - Paris: Centre Georges Pompidou, 1979. - € 5.00

h3223 Praags dagboek 1941-1942 / PETR GINZ. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2007. - Uitgegeven door Chara Pressburger met een woord vooraf door Mirjam Pressler en Jonathan Safran Foer. € 7.00

h2064 Geschichte eines Deutschen: Die Erinnerungen 1914-1933 / SEBASTIAN HAFFNER. - Stuttgart/München: DVA, 2001. - 6. Auflage. - kartoniert. € 7.00

h3188 Ornament aan monument: Wandelingen langs gevelversieringen in de binnenstad en de 19de eeuwse stadsuitleg van Nijmegen / H. de HEIDEN, M. JETTEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1994. - € 4.00

h6758 De vierde bondgenoot: De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog / DOUG HURST. - Zwolle: Waanders, 2006. - Nieuwstaat. € 8.00

h6708 Onder de Maas / HUGO LINSKENS, W. LIEBRAND. - Oss: Stichting Culage, 2014. - € 10.00

h4973 Almanak van het Nijmeegsch studentencorps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1964 / CORPS CAROLUS MAGNUS. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1964. - € 8.00

h6613 Fire in the City: Savonarola and the Struggle for the Soul of Renaissance Florence / LAURO MARTINES. - Oxford: University Press, 2007. - € 10.00

h6833 Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens: Industrieel-archeologische routes in Nederland en België / PETER NIJHOF e.a. - Utrecht: Kosmos, 1991. € 7.00

h6756 Liens Dagboek 1944-1945 / H.M. RIJKENS-JONGMAN. - Z.p: Schrijverij Mooi Mens, z.j. - Gelderland / Elst. € 7.00

h6718 Werken over de grens: 350 jaar geld verdienen in: het buitenland / J. SCHONEWILLE et al. (red.). - Assen: Drents Museum, 1993. - € 10.00

h6709 Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony's Chocolonely / JEROEN SIEBELINK. - Amsterdam: Thomas Rap, 2018. € 6.00

h6645 Spectators van Hartstocht: Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw / DOROTHÉE STURKEBOOM. - Hilversum: Verloren, 1998. - Proefschrift met stellingen. - als nieuw. € 20.00

h6664 Op het eiland van Persephone: Vier seizoenen op Sicilië / MARY TAYLOR SIMETI. - Amsterdam: Muntinga, 2001. - € 4.00

h6715 De Sorry-democratie: Recente politieke affaires en de ministeriële verantwoordelijkheid / ED van THIJN et al. - Amsterdam: Van Gennep, 1998. - l'histoire se répète. € 5.00

h6659 Een verleidelijk theater: Cultuurwijzer voor het Italiaanse leven / MAARTEN VEEGER. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - € 4.00

h2062 De oude dorpskerken: Beneden de grote rivieren: Een reisgids / GÉ VERHEUL. - Bussum: De Haan, 1983. - € 6.00

h2063 De oude dorpskerken: Boven de grote rivieren: Een reisgids / GÉ VERHEUL. - Bussum: De Haan, 1982. - € 6.00

h6271 Kent gij het land der zee ontrukt: Eenige: hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied / GERHARD WERKMAN. - Bussum: F.G. Kroonder, 1948. - € 8.00

h6759 Scheffer Renan Psichari: Een Franse cultuur- en: familiegeschiedenis 1815-1914 / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - nieuwstaat. € 12.00


Nederlandse literatuur

nl9480 BOMANS, GODFRIED. - Het Duel: de geschiedenis van vader Oljon: Een kerstverhaal. - Lelystad: St. IVIO, 1973. - 1e druk, geniet. - In de reeks: AO, no. 1493. € 2.00

nl3283 CAMPERT, REMCO. - Campert compleet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl9521 HEIJDEN, A.F.TH. van der. - Het leven uit een dag. - Amsterdam: Em. Querido, 1988. - 4e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9520 KELTJENS, THEO. - Domenico & Dimanche: Een liefdesfeuilleton. - Maastricht: Derix*Hamerslag, 2004. - 1e druk, ingenaaid. - eindejaarsuitgave 2004 € 7.00

nl9467 RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer. - Brussel/De: Manteau, 1962. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 3.50

nl9418 SIEBELINK, JAN. - Laatste schooldag: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - 10e druk, garenloos. € 4.00

nl9517 VERBOGT, THOMAS. - Wat is precies de bedoeling?. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2013. - 1e druk, garenloos. - columns uit de Gelderlander, als nieuw € 7.00

nl9519 WIGMAN, MENNO. - Zwart als kaviaar: Gedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - 2e druk, garenloos. - gesigneerd en gedateerd, rug verkleurd. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl8718 ARMSTRONG, ADAM. - De golvendanser. - Amsterdam: De Boekerij, 2002. - 4e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl8724 CAMUS, ALBERT. - Keer en tegenkeer:. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. - 1e druk, garenloos. - Literaire pocketserie no. 43. € 3.00

bl8710 FALCONES, ILDEFONSO. - De erfgenamen. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 2007. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl1520 FRISCHMUTH, BARBARA. - Pensionaat. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1981. - 1e druk, garenloos. - vert.: Pé Hawinkels. € 4.00

bl8720 GIDE, ANDRÉ. - Als de graankorrel niet sterft. - Amsterdam: Athenaeum & Van Gennep, 1980. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

bl3169 GREENE, GRAHAM. - 30 essays. - Amsterdam: Contact, 1970. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

bl8717 HSUN, LU. - Selected Stories of Lu Hsun. - Peking: Foreign Languages Press, 1978. - 3rd ed., garenloos. € 4.00

bl8666 KOEPPEN, WOLFGANG. - Der Tod in Rom. - Frankfurt: Suhrkamp, 2015. - 21. Aufl, garenloos. € 3.00

bl8711 LAGERCRANTZ, DAVID. - De val van Turing. - Utrecht: Signatuur, 2016. - 3e druk, garenloos. € 6.00

bl8723 MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

bl8726 RINSER, LUISE. - Dagboek uit de gevangenis. - Den Haag: H.P. Leopold, 1964. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

bl8719 SHALEV, MEIR. - Een duif en een jongen. - Z.p: Rothschild & Bach, 2008. - 3e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00week 45 2020

Filosofie en psychologie


u6789 Kants Kritiek van de zuivere rede: Een leeswijzer / KARIN de BOER. - Amsterdam: Boom, 2010. - potlood. € 6.00

u4903 Omgaan met dromen / H. DIECKMANN. - Rotterdam: Lemniscaat, 1981. € 4.00

u6808 Heelal, mens en God: Vragen en gedachten / WILLEM B. DREES. - Kampen: Kok, 1996. - € 6.00

u6812 Een tuin in het heelal: Een filosofische vertelling / JOHN VAN ECK. - Nijmegen: SUN, 1996. - In de reeks: SUN-literair. € 6.00

u6807 An Introduction to Philosophical Logic / A.C. GRAYLING. - Oxford: Blackwell, 1998. - Third Edition. € 8.00

u6774 Insight and Illusion: Wittgenstein on Philosophy and the Metaphysics of Experience / P.M.S. HACKER. - Oxford: University Press, 1972. - € 10.00

u6803 Induction and Intuition in Scientific Thought / P.B. MEDAWAR. - London: Methuen & Co, 1972. - € 3.00

u6755 De oude wijze man: Genezen door innerlijke beelden / PIETER MIDDELKOOP. - Rotterdam: Lemniscaat, 1985. - € 4.00

u 228 Spinoza en het spinozisme: Een inleiding / PIERRE-FRANC MOREAU. - Budel: Damon, 2004. - € 10.00


Kunst

ku3801 Contemporary European Architects / WOLFGANG AMSONEIT. - Köln: Benedikt Taschen, 1991. - Engelse, Duitse en Franse tekst. € 8.00

ku 599 Architect G.H.M. Holt (1904): Sociale woningbouw, kerken, theaters / HILDEBRAND P. BOER. - Amsterdam: Van Gennep, 1983. - € 5.00

ku1573 Hans Lemmen: ...aún terrenal: Dibujos/drawings / OMAR PASCUAL CASTILLO (Text). - Las Palmas: CAAM, 2011. - tweetalig. - als nieuw. € 12.00

ku5359 The Basilica of Saint Paul Outside the Walls / ANNA MARIA CERIONI et al. - Roma, 1998. - € 5.00

ku 198 Das Goetheanum und seine Umgebung / H.R. CLERC, P. CLERC. - Dornach: Verlag am Goetheanum, 1987. - € 5.00

ku2363 Het pseudo moderne nevens het ware: De briefwisseling van de architect J.J.P. Oud met Jozef Peeters en Michel Seuphor, redacteuren van het constructivistische tijdschrift Het Overzicht, 1921-1925 / SJOERD van FAASSEN, A.H. den BOEF. - Antwerpen: Zacht Lawijd/Garant, 2008. - € 10.00

ku4706 Das Centre Pompidou in Paris: Idee - Baugeschichte - Funktion / ALEXANDER FILS. - München: Heinz Moos Verlag, 1980. - € 5.00

ku3803 The principles of architecture: Style, structure and design / MICHAEL FOSTER. - London: New Burlington Books, 1982. - € 8.00

ku6443 Louis Van Lint / SERGE GOYENS DE HEUSCH. - Bruxelles/Gand: Marot/Tijdsbee, 2003. - Franstalige catalogus. € 10.00

ku6418 Geplaatst: Beelden van Vera van Hasselt / HEIN van HAAREN. - Ubbergen: Tandem Felix, 2004. - Uitgegeven ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag. € 15.00

ku6444 De vorm van het koningschap: 25 Jaar ontwerpen voor Beatrix / PAUL HEFTING et al. - Rotterdam: 010, 2005. - € 10.00

ku6417 Just Above The Mantelpiece: Mass-market masterpieces / WAYNE HEMINGWAY. - London: Booth-Clibborn Edition, 2000. - fotografie. € 20.00

ku3511 Hubert-Jan Henket architecten / HUBERT-JAN HENKET. - Vught: Eigen beheer, 2002. - € 8.00

ku6446 Adieu Rijksmuseum / BARBARA STOELTIE, R. STOELTIE. - Amsterdam/Zwolle: Waanders, 2003. - € 10.00

ku4524 Een huis voor het Woord: Het protestantse: kerkinterieur in Nederland tot 1900 / C.A. van SWIGCHEM, T. BROUWER. - Zeist: Rijksdienst v/d Monumentenzorg, 1984. - € 15.00

ku3870 Ontwerpen aan het spoor: 175 Jaar Spoor / CASSANDRA WILKINS et al. (red.). - Rotterdam: nai010, 2014. - ISBN 978-94-6208-182-6 nieuwstaat. € 15.00


Geschiedenis

h6606 William Marshal: The Flower of Chivalry / GEORGES DUBY. - London: Faber and Faber, 1986. - € 6.00

h6676 Burgers in de bijstand: Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930 / PAUL TH. KOK. - Franeker: Van Wijnen, 2000. - € 10.00

h6662 Trieste and the Meaning of Nowhere / JAN MORRIS. - London: Faber and Faber, 2001. - € 3.50

h6693 De pausen: Een geschiedenis / JOHN JULIUS NORWICH. - Amsterdam: Bakker, 2011. - € 8.00

h6699 Bergen-Belsen: Broschure voor de tentoonstelling / RED. - Hannover: Niedersächsische Land…., 1990. - € 4.00

h6600 Dante: The Poet, the Political Thinker, the Man / BARBARA REYNOLDS. - Emeryville: Shoemaker & Hoard, 2006. - as new. € 15.00

h6692 Garibaldi: Invention of a Hero / LUCY RIALL. - New Haven: Yale University Press., 2007. - als nieuw. € 15.00

h8765 Rituele repertoires: Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 / GERARD ROOIJAKKERS. - Nijmegen: SUN, 1994. - In de reeks: SUN Memoria. € 12.00

h1228 Waarom is de burger boos?: Over hedendaags populisme / MAARTEN van ROSSEM. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2010. - € 4.00

h6711 Amerika: Land van de begrensde mogelijkheden / MAARTEN van ROSSEM. - Utrecht: HES Uitgevers, 1988. - In de reeks: HES Mondiaal. € 6.00

h6599 Overvloed en onbehagen: De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw / SIMON SCHAMA. - Amsterdam: Contact, 1988. - ingenaaid gebonden, stofomslag. € 15.00

h6679 Argonauten aan de Waal: Sociologen en het gulden vlies / O. SCHREUDER. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1993. - als nieuw. € 10.00

h6682 The Grand Palace / NAENGNOI SUKSRI. - Bangkok: River Books, 1998. - € 5.00

h6660 De Etrusken: Het eind van een raadsel? / JEAN-PAUL THUILLIER. - Houten: Fibula / Unieboek, 1993. - In de reeks: Fibula Pharos / Standaard Ontdekkingen. € 4.00

h6677 The Golden Legend, volume I and II: Readings on the Saints / JACOBUS DE VORAGINE. - Princeton University Press, 1995. - translated by William Granger Ryan. - paperback. - new. € 25.00

h2199 Marco Polo: Een reis in foto's / MICHAEL YAMASHITA. - Utrecht: Veltman, 2003. - € 15.00


Nederlandse literatuur

nl9409 BIBEB. - Veertien vrouwen: Interviews. - Amsterdam: Van Gennep, 1974. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9481 GIJSEN, MARNIX. - Rustoord. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1979. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl8359 HAMELINK, JACQUES. - De Rudimentaire Mens. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1968. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9484 JAPIN, ARTHUR. - Een schitterend gebrek. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - 38e druk, garenloos. - als nieuw. € 4.00

nl9483 KOK, Hans. - Man Met Zonder Hoed: Een Stadsgedicht. - Amsterdam: Rothschild & Bach, 1993. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9419 KOOTEN, KIM van. - Lieveling: Naar het verhaal van Pauline Barendregt. - Amsterdam: Lebowski, 2016. - 5e druk, garenloos. € 5.00

nl2452 KOUSBROEK, RUDY. - Een kuil om snikkend in te vallen. - Amsterdam: De Harmonie, 1978. - 3e druk, garenloos. € 4.50

nl9406 LANOYE, Tom. - Sprakeloos. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - 28e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl7091 MEER, VONNE van der. - Het smalle pad van de liefde. - Amsterdam: Atlas Contact, 2013. - 3e druk, garenloos. € 4.00

nl9410 MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde. - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - 4e druk, garenloos. € 4.00

nl4615 PAEMEL, MONIKA van. - De vermaledijde vaders. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - 6e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

nl9416 TELLEGEN, TOON. - Denk af en toe aan mij. - Amsterdam: Em. Querido, 2017. - 3e druk, garenloos gebonden. € 3.00

nl9482 WOLKERS, JAN. - De hond met de blauwe tong. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1965. - 7e druk, garenloos. € 5.00

nl9420 ZIJL, ANNEJET van der. - Leon & Juliette: Een liefdesgeschiedenis. - Amsterdam: Querido, 2020. - 1e druk, gecartonneerd. € 3.00


Buitenlandse literatuur

bl8669 BOWEN, ELIZABETH. - The House in Paris. - London: Jonathan Cape, 1949. - ?st ed., ingenaaid gebonden. - Frontispiece: Joan Hassall € 8.00

bl8614 BRYSON, BILL. - Tegenvoeters, een reis door Australië. - Amsterdam: Atlas, 2000. - 1e druk, garenloos. € 4.50

bl8388 DICKINSON, EMILY. - Collected Poems of Emily Dickinson. - New York: Gramercy Books, 1982. - 1th ed., ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8688 FOER, JONATHAN SAF. - Extreem luid & ongelooflijk dichtbij. - Amsterdam: Anthos/Manteau, 2006. - 7e druk, garenloos. € 6.00

bl8550 LEE, HARPER. - Spaar de spotvogel: (To Kill a Mockingbird). - als nieuw. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - 7e druk, garenloos. € 7.00

bl8664 MURDOCH, IRIS. - A Word Child. - London: Book Club Associates, 1975. - garenloos gebonden. € 5.00

bl8674 MURDOCH, IRIS. - An Unofficial Rose. - London: Chatto & Windus, 1962. - 3rd ed., ingenaaid gebonden. € 5.00

bl8689 RILKE, RAINER MARIA. - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. - Frankfurt: Insel Verlag, 1976. - ingenaaid gebonden. € 4.00

bl4852 SACHER-MASOCH, LEOPOLD van. - Venus in bont:. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - 1e druk, garenloos. - omslag: Pim van Boxsel, vert. Alfred Kossmann. € 3.00

bl8706 SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - vertaling Gerrit Komrij. € 4.00

bl8707 SHAKESPEARE, WILLIAM. - Richard II. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - vertaling Gerrit Komrij. € 4.00week 44 2020

Algemeen


u9526 Heer van de Horizon / JOAN GRANT. - Deventer: Ankh - Hermes, 1994. - In de reeks: Mystieke verhalen. € 6.00

u9528 Marten Toonder: Biografie / WIM HAZEU. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. € 15.00

u9529 Laurens van Krevelen: Laurens Janszoon Costerprijs 2009 / NOP MAAS (red.). - Haarlem: St. Laurens Janszoon Coster, 2009. - als nieuw. € 5.00

u8169 Ik heb iets bijna schoons aanschouwd: Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943 / JAN NAP et al. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1993. - Schrijversprentenboek 34. € 8.00

u8241 Dichters die nog maar namen lijken / A.L. SÖTEMANN. - Amsterdam: Meulenhoff/Ons Erfdeel, 2003. - Inl.: Kees Fens. € 8.00

u8520 De Muze met de Januskop: Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs: Een collage door... / PETER VERSTEGEN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - € 7.00

u9527 De Poolsche ruiter: Essays / S. VESTDIJK. - Bussum: F.G. Kroonder, 1946. - € 10.00


Filosofie en psychologie

u3842 Ergernis der waarheid / JEAN DANIELOU. - Tielt: Lannoo, 1963. - € 4.00

u6790 Experience and Nature: The Paul Carus Lectures, Series 1 1925 / JOHN DEWEY. - La Salle: Open Court, 1971. - € 15.00

u6795 Vuur en beschaving / J. GOUDSBLOM. - Amsterdam: Van Oorschot, 2015. - vijfde, uitgebreide druk. - nieuwstaat. € 15.00

u4206 Inleiding tot de verwondering / CORN. VERHOEVEN. - Baarn: Ambo, 1967. - € 4.50

u6814 Mythen, sprookjes, sagen en legenden / FRIEDRICH WEINREB. - Den Haag: Mirananda, 1988. - € 4.00


Kunst

ku 112 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Inventarisatie van het cultuurbezit in België Architectuur, Deel 18na Stad Brugge Oudste kern / SUZANNE van AERSCHOT- HAEVERBEECK. - Turnhout: Brepols, 1999. - € 20.00

ku1327 De kunstwerken van Rijkswaterstaat: The structural art works of Rijkswaterstaat / KOOS BOSMA, KIM ZWARTS. - Rotterdam: 010, 1993. - Fotografie: Kim Zwarts, tekst: Koos Bosma. € 10.00

ku3869 Het ontstaan der dingen: Schetsen, modellen en prototypes / THIMO te DUITS (red.). - Rotterdam: NAi/Boymans-van Beuningen, 2003. - € 12.00

ku6430 Jugendstil / GABRIELE FAHR-BECKER. - Z.p.: H.F. Ullmann, 2004. - € 15.00

ku6434 Ontbijten met Lucian: Een portret van de kunstenaar / GEORDIE GREIG. - Amsterdam: Hollands Diep, 2015. - als nieuw. € 15.00

ku3296 Vier architectuurwandelingen door de Rotterdamse binnenstad / GERT ter HAAR (sam. & red.). - Rotterdam: Gemeente Rotterdam, 1995. - € 4.00


Geschiedenis

h6720 De smaak van verlangen: Droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië / CATHELIJNE van BERCKEN et al. - Amsterdam: Idefiks, 2007. € 20.00

h5395 Italië in de Middeleeuwen gedurende duizend jaar (305-1313): Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en litteratuur / H.B. COTTERILL. - Zutphen: W.J. Thieme, 1923. - € 10.00

h6608 Een kleine geschiedenis van het Byzantijnse Rijk / HEIN van DOLEN. - Amsterdam: Prometheus, 2013. - € 4.00

h6714 The Greeks: Their Legacy / JANET VAN DUYN. - London: Cassell, 1974. € 4.00

h6694 Good Italy, bad Italy: Why Itay Must Conquer Its Demons to Face the Future / BILL EMMOTT. - New Haven: Yale University Press, 2012. - € 8.00

h6601 Tegenlicht: Een Italiaanse reis / JOACHIM FEST. - Amsterdam: Atlas, 2001. - ietwat hol gelezen. € 4.00

h6710 Reis in het ongewisse: Mysterieuze verdwijningen op zee / RICHARD GARRETT. - Baarn: De Boer Maritiem, 1992. - € 4.00

h6701 Pericles / J. GREGOR. - Amsterdam: Roskam, 1942. - Vertaling: K. Frits. € 8.00

h6620 Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003 / PETRA GROEN, W. KLINKERT. - Den Haag: Sdu, 2003. - nieuwstaat. € 15.00

h 705 Het anarchisme / DANIEL GUÉRIN. - Amsterdam: Van Gennep, 1976. - € 4.00

h6602 Diocletianus: Tussen eenheid en versnippering / OLIVIER HEKSTER, C. JANSEN. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - als nieuw. € 10.00

h6684 Het echte Sicilië / MARC van HULLE, P. YSEBAERT. - Leuven: Davidsfonds, 2010. - € 5.00

h9598 De nieuwe Notre Dame: De school die er toch kwam / THED MAAS et al. - Ubbergen: Notre Dame des Anges, 2011. - € 8.00

h6716 "Ik zag nooit schooner plek Als Vianen aan de Lek": Wandeling in en rond de historische binnenstad van Vianen / JOS de MEYERE. - Vianen: Gemeente Vianen, 2006. - € 5.00

h6712 Pathways to the Gods: The mystery of the Nasca lines / TONY MORRISON. - Lima: Andean Air Mail & Peruvian, 1979. - Incorporating the work of Gerald S. Hawkins. € 5.00

h6707 Geloof in de toekomst: Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed / NICO NELISSEN. - Berne-Heeswijk: St.2008 Jaar R, 2008. - Uitgever: Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. € 8.00


Nederlandse literatuur

nl5205 BRAKMAN, WILLEM. - De reis van de douanier naar Bentheim: Novelle. - Amsterdam: Em. Querido, 1983. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9479 BUUREN, MAARTEN van. - Kikker gaat fietsen!: Of Over het leed dat leven heet. - Rotterdam: Lemniscaat, 2008. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9421 DIS, ADRIAAN van. - Tikkop. - Amsterdam: Augustus, 2012. - 10e druk, garenloos. € 4.00

nl4323 GEEL, RUDOLF. - De magere heilige. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl1252 KOECK, PAUL. - Waterproef. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9472 MULISCH, Harry. - De toekomst van gisteren: Protocol van een schrijverij. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl1622 REVE, Gerard. - Wolf. - Amsterdam: Manteau, 1983. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl 713 SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe: Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985. - Amsterdam: Em. Querido, 1988. - 5e druk, garenloos. € 6.00

nl4219 SCHUUR, KOOS. - De Kookaburra lacht: Brieven van een emigrant. - Utrecht: Het Spectrum, 1988. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9509 TELLEGEN, TOON. - Brieven aan Doornroosje. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - 3e druk, garenloos. € 8.00

nl9428 TERSTED, H. - Gedichten: De Waarnemer / De Kunstminnaar. - Zutphen: DeDoc, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl9478 ZWAGERMAN, JOOST. - Door eigen hand: Zelfmoord en de nabestaanden. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl8709 BOWLES, Jane. - In het tuinhuis. - Amsterdam: International Theatre Bookshop/Globe, 1983. - 1e druk, garenloos. € 3.00

bl6207 ECO, UMBERTO. - Bekentenissen van een jonge romanschrijver. - Amsterdam: Bert Bakker, 2011. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8701 GRASS, GÜNTER. - Onheilspad. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8672 GREENE, GRAHAM. - Travels with my Aunt. - London: Book Club Associates, 1980. - ?st ed., ingenaaid gebonden. - With a introduction by the author. € 4.00

bl7414 VICENT, MANUEL. - Kronieken van de grote stad: Verhalen. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1991. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8665 VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Die Insel des zweiten Gesichts. - Berlin: Ullstein, 2014. - garenloos. € 7.00

bl8708 WILCOX, ELLA WHEELER. - Songs from Ella Wheeler Wilcox. - London: Collins' Clear-Type Press, n.y. - ingenaaid gebonden. € 4.00week 43 2020

Algemeen


u6167 Liefde voor de letteren: Een pleidooi voor literatuurkritiek met persoonlijkheid / PAUL AALBERS. - Amsterdam: Tabul, 1986. - € 3.00

u4690 S.S. Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia De Byekorf ghesticht door D.S. Coster Amsterdammer / APOLLO. - Amsterdam: Neerlandsche Uitgeversbond, 1946. - Facsimile uitgave van de Nederlandsche Uitgeversbond ter gelegenheid v/h 19e Nederlandsche philologen congres na de bevrijding. € 4.00

u8016 Mijn eerste boek: Dertig schrijversdebuten / KEES de BAKKER. - Schoorl: Conserve, 1999. - W.o. Alberts, Bernlef, Brakman, Brandt Corstius, Brouwers, enz. € 4.00

u1053 O, wat schreeuwden de vogels: Russische gedichten van het front / JOERI BELASJ et al. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2001. - Tweetalig. € 4.00

u2098 Hoe het uit ging: Interviews met bekende en onbekende Nederlanders over het verbreken van relaties / WILLEMIJN BOS. - Amsterdam: Tabula, 1985. - Met Adriaan Morriën, Boudewijn Büch en vele anderen. € 4.00

u6406 Fries en stadsfries / PIETER DUIJFF. - Den Haag: Sdu, 2002. - In de reeks: Taal in stad en land. € 4.00

u5285 Die Metamorphose der Pflanzen / J.W. GOETHE. - Stuttgart: Verl.Freies Geistesleben, 1980. - Mit Anmerkungen und Einleitung von Rudolf Steiner. € 8.00

u6519 Arthur Miller: A life / MARTIN GOTTFRIED. - London: Faber and Faber, 2003. - € 10.00


Filosofie en psychologie

u6804 Textes et études / THOMAS D' AQUINO. - Paris: Aubier, 1942. - Preface et traduction du R.P. Mennessier o.p. € 4.00

u5526 Mythen en misverstanden over migratie / EDITH BRUGMANS et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - € 6.00

u6743 Denken met het hart: Leven vanuit je gevoel / H. FISCHLE-CARL. - Rotterdam: Lemniscaat, 1982. - In de reeks: Ontmoetingen met Jung. - beperkt pen. € 4.00

u6810 Onbehagen: Nieuw licht op de beschaafde mens / BAS HEIJNE. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2016. - € 4.00

u6805 Metaphysics / PETER van INWAGEN. - Oxford: University Press, 1993. - In de reeks: Dimensions of Philosophy Series. € 7.00

u1779 Woeker en het verbod op rente: Een verkenning naar inzichten onder drie wereld godsdiensten gedurende drie millennia / A.J. van STRAATEN. - Amsterdam: Boom, 2002. - € 5.00

u6809 Geschiedenis van de wiskunde / PROF. DR. D. STRUIK. - Amsterdam: SUA, 1977. - € 6.00

u6802 Handboek Oosters Christendom / HERMAN TEULE, A. BRÜNING. - Leuven: Peeters, 2018. - Onder redactie van Herman Teule en Alphons Brüning met medewerking van Leo van Leijsen. - nieuwstaat. € 70.00


Kunst

ku6431 Klein Vademecum van Grote Cultuurdragers uit Binnen- en Buitenland / MARTIN van AMERONGEN, EMO VERKERK. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2000. - portretten van Emo Verkerk. € 10.00

ku6432 Ik zit vol van grootse plannen: Brieven / SERGEI DIAGHILEV. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - als nieuw. € 8.00

ku6424 Kunst, macht en mecenaat: Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600 / BRAM KEMPERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - € 12.00

ku6425 Ierse kunst 300 v.Chr. - 1500 na Chr. / N.N. - Mainz: Philipp von Zabern, 1983. - t.g.v. expositie in Rijksmuseum Amsterdam. € 8.00

ku6423 Jacoba van Heemskerck / STUDIOSO (sam. & tekst). - Nijmegen: SUN, 1997. - € 7.00

ku2433 Nijmeegs drukwerk: Dertig jaar drukkerij SSN 1969-2000 / WILFRIED UITTERHOEVE. - Nijmegen: St.Fonds SSN, 2005. - € 10.00

ku6416 Christo / MARTINA VAIZEY. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshof, 1990. - € 10.00

ku6433 Weimar een weggemaaide cultuur / JOHN WILLETT. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1984. - € 10.00


Geschiedenis

h6697 The Last Medici / HAROLD ACTON. - London: Macmillan, 1980. - € 8.00

h6685 1945: Die Entscheidungsschlacht am Niederrhein / HERBERT BERNHARD. - Wesel: Dambeck. - € 5.00

h6626 The Medici Women / FRANCO CARDINI (Intr.). - Firenze: Arnaud, 1997. - In de reeks: Politics and History nr 13. € 8.00

h6673 Eternal Eve / HARVEY GRAHAM. - Z.p.: Heinemann - Medical Book, 1950. - The Story of Women from the Stone Age until to-day. - illustrated. - rug van de stofomslag ontbreekt. € 15.00

h6691 Napoli! / JAN PAUL HINRICHS. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002. - In de reeks: Het oog in 't zeil Stedenreeks, 9e deel. € 4.00

h6695 De acht zaligheden: De oude kern van de Kempen / H. MANDOS, A. KAKEBEEKE. - Oisterwijk: St.Brabants Heem, 1971. - Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem, deel XII. € 8.00

h6672 Notes of an Engineer / LEV PODVOISKY. - Moscow: Foreign Languages Publ, 1950. - In de reeks: Sketches of Soviet Life. € 4.00

h6598 Nijmegen binnen en buiten de singels: Een rondgang door stad en buitengebied / WILFRIED UITTERHOEVE, G. LEMMENS. - Nijmegen: SUN, 2005. - als nieuw. € 12.00

h7373 Natuurwetenschappelijke bibliografie van Suriname en de Nederlandse Antillen / P. WAGENAAR, HUMMELINCK. - Z.p.: z.u., z.j. - € 3.00


Nederlandse literatuur

nl9468 JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9449 MEER, VONNE van der. - Winter in Gloster Huis. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9466 MOOR, MARGRIET de. - Mélodie d'amour. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl5343 MULISCH, HARRY. - Het beeld en de klok. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1989. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

nl8266 MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 44e druk, garenloos gebonden. - (eenmalige jubileumuitgave. € 10.00

nl9471 ROSENBOOM, THOMAS. - Vriend van verdienste. - Amsterdam: Em. Querido, 2001. - 6e druk, garenloos. € 4.00

nl3414 SIEBELINK, JAN. - Suezkade. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 2e druk, garenloos. € 5.00

nl9463 VESTDIJK, SIMON. - De toekomst der religie. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1960. - 3e druk, garenloos. € 6.00

nl 90 VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. - Amsterdam: De Beuk, 1953. - 1e druk, ingenaaid. - omslagtekening Lucebert. € 10.00

nl9307 ZIJL, ANNEJET van. - De Amerikaanse prinses. - Amsterdam: Em. Querido, 2015. - 3e druk, garenloos gebonden. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl8660 BAKOENIN, MICHAEL, A.LEHNING (inl.). - Bakoenin's biecht uit de Peter en Pauls vesting te St.Petersburg aan Tsaar Nikolaas I. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1976. - 1e druk, ingenaaid. € 15.00

bl8661 BARCELO, ELIA. - Donker geheim. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8547 COETZEE, J.M. - Life & times of Michael K. - New York: The Viking Press, 1984. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

bl8676 HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Ausgewählte Werke. - Köln: Atlas-Verlag, o.J. - ingenaaid gebonden. € 4.00

bl8673 KANIUK, YORAM. - Bekentenissen van een goede Arabier. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8675 McCULLOUGH, COLLEEN. - The Thorn Birds. - London: Macdonald and Jane's Publisher, 1977. - 1st ed., garenloos gebonden. € 4.00

bl8684 OLOIXARAC, POLA. - Het hoorcollege. - Amsterdam: Meulenhoff, 2011. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8671 POTOK, CHAIM. - De belofte. - Amsterdam: BZZTôH, 1995. - 6e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

bl8549 PROULX, ANNIE. - Schorshuiden. - Breda: De Geus, 2017. - 6e druk, garenloos. - als nieuw. € 8.00

bl8685 TANIZAKI, Junichiro. - Liever nog op de blaren. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

bl8694 THEMERSON, STEFAN. - The Mysterie of the Sardine. - London: Dalkey Archive Press, 2006. - 1th ed., garenloos. € 8.00

bl8670 WAUGH, ALEC. - My Place in the Bazaar. - London: Cassell, 1961. - 1st ed., ingenaaid gebonden. € 7.00week 42 2020

Algemeen


u9522 Zo is het genoeg: Het laatste jaar van Jan Wolkers / ONNO BLOM. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - gesigneerd door Karina Wolkers. € 10.00

u9525 Eer is het Lof des Deuchts: Opstellen over: renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra / H. DUITS et al. (red.). - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1986. - € 12.00

u 438 Franz Kafka: Schrijver van schuld en schaamte / SAUL FRIEDLÄNDER. - Utrecht: Bijleveld, 2015. - nieuwstaat. € 12.00

u9523 Frans Kellendonk: De brieven / OEK de JONG, J. GOEDEGEBUURE. - Amsterdam: E.M. Querido, 2015. - Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap Goedegebuure. € 20.00

u9521 Woordenboek nieuwgrieks-nederlands / M.A. LINDENBURG. - Delft: Eburon, 1989. - € 10.00

u9524 Terug naar Leiden en Oegstgeest: Fietsen en wandelen met Jan Wolkers / PETER van ZONNEVELD. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2005. - als nieuw. € 5.00


Filosofie en psychologie

u6793 Waarden en wetenschap: Polemische opstellen over de plaats van het waarde oordeel in de sociale wetenschappen / THEO de BOER (red.), A. KÖBBEN. - Bilthoven: Ambo, 1974. - € 6.00

u6773 Immanuel Kant - Was bleibt? / REINHARD BRANDT. - Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2010. - 2. durchgesehene Aufl. € 10.00

u6791 Heilige geest: Een essay over aard en wording van de menselijke natuur / GABRIEL van de BRINK. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - Thijmessay € 4.00

u6796 Immortality and the Philosophy of Death / MICHAEL CHOLBI (ED.). - London: Rowman & Littlefield, 2016. - as new. € 15.00

u6784 Nothing: A Very Short Introduction / FRANK CLOSE. - Oxford: University Press, 2009. - In de reeks: Very Short Introductions. € 4.00

u6759 Symboliek van sprookjes / J.F. CROES-van DELDEN. - Deventer: Ankh-Hermes, 1977. - € 3.00

u6744 Wisselwerkingen: Zichzelf ontdekken en anderen begrijpen / H. FISCHLE-CARL. - Rotterdam: Lemniscaat, 1984. - In de reeks: Ontmoetingen met Jung. € 6.00

u6711 Tijdslijn van het geloof: De religies van de wereld / DAVID GIBBONS. - Amsterdam: University Press, 2007. - € 10.00

u6792 Atheïstisch Manifest: Drie wijsgerige opstellen over godsdienst en moraal / HERMAN PHILIPSE. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - € 4.00

u6782 Tragedy: A Very Short Introduction / ADRIAN POOLE. - Oxford: University Press, 2005. - In de reeks: Very Short Introductions. - Beperkt potlood in de marge. € 3.00

u6786 Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap / FRITS STAAL. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 8.00

u6794 Arm & rijk in Nederland: Hoe het echt zit met inkomen en vermogen / WILLEM VERMEEND. - Amsterdam: Carrera, 2014. - nieuwstaat. € 5.00

u6746 Spel en spelpaedagogische problemen / E.A.A. VERMEER. - Utrecht: Bijleveld, 1968. - € 6.00


Geschiedenis

h6646 Niets was wat het leek: Prins Bernhard / GERARD AALDERS. - Amsterdam: Boom, 2014. - beperkt potlood in de marge. € 6.00

h6668 De Romeinen: Mythologie en cultuur / LESLEY ADKINS, ROY ADKINS. - Kerkdriel: Librero, 2008. - € 6.00

h6661 De weg der wonderen: Pelgrims tussen Pavia en Rome / REIN BLOEM. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1998. - € 4.00

h6605 Christenheid en christendom in de Middeleeuwen: Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving / ADRIAAN H. BREDERO. - Kampen: Agora, 2000. - € 7.00

h6656 Doris Day: Triomf der populaire charme: Een verhaal van onze tijd / HANS EBELING. - Apeldoorn: Photolux, z.j. - met ingeplakte foto's (compleet). - bijgevoegd enkele losse foto's en een apart album met ingeplakte krantenartikelen en foto's. € 10.00

h6654 De Grote Kameraad: Een inkijk in het leven van 's werelds meest ondoorgrondelijke leider / ANNA FIFIELD. - Amsterdam: HarperCollins, 2019. - € 8.00

h6642 De staatsregeling van de Nederlandse Antillen van 1955: Historische toelichting en praktijk / W.H. van HELSDINGEN. - 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij, 1956. - € 8.00

h6674 Politiek van de dood: Begraven tijdens de: Franse Revolutie, 1789-1800 / HANS-W. van HELSDINGEN. - Amsterdam: SUA, z.j. - In de reeks: De Kunstreeks. € 7.00

h6663 The Rise and Fall of the House of Medici / CHRISTOPHER HIBBERT. - London: Penguin Books, 1979. - € 4.00

h6658 Eros: Erotik im antiken Griechenland / STELLA KALOGERAKI. - Rethymno:Mediterraneo Editions, z.j.. - € 4.00

h6579 Abcoude en Baambrugge in oude ansichten / G. LEM. - Zaltbommel: Europese Bibliothe, 1971. - € 10.00

h6614 Het visioen van Constantijn: Een gebeurtenis die de wereld veranderde / JONA LENDERING, Vincent HUNINK. - Utrecht: Omniboek, 2018. - € 5.00

h6597 De vuist van Piemonte: De geschiedenis van de eenwording van Italië / WILLEBRORD NIEUWENHUIS. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - ietwat hol gelezen. € 4.00

h7248 Renaissance in mei: Florentijns leven rond Francesco Landini (+1397) / HÉLÈNE NOLTHENIUS. - Utrecht: Het Spectrum, 1956. - 1e druk. - linnen. € 8.00


Nederlandse literatuur

nl8843 BROUWERS, JEROEN. - Datumloze dagen. - Amsterdam: Atlas, 2008. - 4e druk, ingenaaid gebonden. € 6.50

nl9476 DIS, ADRIAAN van. - Stadsliefde: Scènes in Parijs. - Amsterdam: Augustus, 2012. - 8e druk, garenloos. - foto's van Tessa: van der Waals en Frans Toet. – gesigneerd. € 15.00

nl9464 DURLACHER, JESSICA. - De held. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - 2e druk, garenloos. € 5.00

nl9465 MOOR, MARENTE de. - Roundhay, tuinscène. - Amsterdam: Em. Querido, 2013. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9475 PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - Grand Hotel Europa. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl9469 PLASTERK, RONALD. - Leven uit het lab. - Amsterdam: Prometheus, 2001. - 4e druk, garenloos. € 5.00

nl6658 PLEYSIER, LEO. - De Gele Rivier is bevrozen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - 4e druk, garenloos. € 4.00

nl9435 SCHEFFER, CHRIS, TED SCHAAP (. - Gering gerijm: Een onserieuze bijdrage in de: moedertaal tot de vaderlandse litteratuur en alles. - Rotterdam: D. van Sijn, z.j. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9470 SIEBELINK, JAN. - Margje. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - 9e druk, garenloos. € 4.00

nl5663 WIJS, IVO de. - Vroege vogels vogels. - Amsterdam: Amber, 1988. - 1e druk, ingenaaid. - met tekeningen van Kees van Scherpenzeel. € 4.50


Buitenlandse literatuur

bl8682 ECO, UMBERTO. - De begraafplaats van Praag. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - 14e druk, garenloos. € 5.00

bl2711 HOUELLEBECQ, MICHEL. - De wereld als markt en strijd. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - nieuwstaat met buikband. € 7.00

bl7204 HOUELLEBECQ, MICHEL. - Platform: Midden in de wereld. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - 2e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl8686 MANDEVILLE, BERNARD. - The Fable of the Bees. - London: Penguin Books, 1989. - garenloos. € 4.00

bl2971 POLO, MARCO. - Het boek van Marco Polo: Of De wonderen van een wereldreis. - Brussel: Manteau, 1977. - garenloos. € 4.00

bl2062 RHYS, Jean. - De wijde Sargasso zee. - Amsterdam: Bert Bakker, 1983. - 3e druk, garenloos. € 4.00

bl8662 STEINBECK, JOHN. - The Short Novels. - London: Book Club Associates, 1976. - ingenaaid gebonden. € 7.00

bl7508 TOMASI DI LAMPEDUSA, GIUSEPPE. - De senator en de sirene: En andere verhalen. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1962. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8695 WALSER, MARTIN. - Angstblüte: . - Reinbek: Rowohlt, 2012. - garenloos. € 5.00week 41 2020

Algemeen


u6179 In het voorbijgaan: Kleine essays / KEES FENS. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2007. - € 7.00

u6181 Nabij / KEES FENS. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2009. - nieuwstaat. € 4.50

u9517 Stratenboek / KEES FENS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. - € 7.00

u5978 Oxbridge Blues / HEIN GROEN (sam.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1999. - nieuwstaat. - zesde deel van Het Oog in 't Zeil Stedenreeks. € 8.00

u9519 Mijn versnipperd bestaan: Het leven van Kees Fens 1929-2008 / WIEL KUSTERS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014. - € 12.50

u9512 De hand van Van Gaal / HUGO LOGTENBERG. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 5.00

u9514 Zen en de kunst van het paardrijden / INGRID SOREN. - Amsterdam: Sirene, 2002. - € 5.00

u9511 Feyenoord: De eerste van de eeuw / WILLEM VISSERS, B. VLIETSTRA. - Voetbal Inside/Overamstel Uitg, 2017. - € 5.00


Filosofie en psychologie

u6776 De God van de filosofen en de God van Pascal: Op het grensgebied van filosofie en theologie / THEO de BOER. - Zoetermeer: Meinema, 1995. - € 6.00

u 57 In dienst der waarheid: Levens der heiligen en zaligen uit de orde der predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaansch brevier / J. BRINKHOFF. - Maastricht: J. Schenk, 1946. - € 10.00

u6781 Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik / HANS-GEORG GADAMER. - Tübingen: J.C.B. Mohr, 1990. - 6. Aufl. € 20.00

u4049 Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft / JOHANN GOTTFRIED HERDER. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1955. - In der Reihe: Philosophische Bücherei, Band 4. € 10.00

u5270 Verraad en verlangen: Beelden uit de archetypische psychologie / J. HILLMAN. - Rotterdam: Lemniscaat, 1984. - In de reeks: De wereld van Jung ontmoetingen met de wereld van Jung. € 6.00

u6799 Du Pouvoir: Histoire naturelle de sa croissance / BERTRAND de JOUVENEL. - Paris: Hachette, 1975. - € 7.00

u6800 De mensen contra het menselijke: Over de ontwaarding van het leven door fanatisme, techniek en massificatie / GABRIEL MARCEL. - Utrecht: J. Bijleveld, 1958. - € 7.00

u6772 Seeing things as they are: A Theory of Perception / JOHN R. SEARLE. - Oxford: University Press, 2015. - potlood. € 6.00

u6779 Filosofie van de wiskunde / H.C.M. de SWART. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1989. - In de reeks: Wetenschapsfilosofie. € 4.00

u1237 Plato: De filosoof van het transcendente / C.J. de VOGEL. - Baarn: Wereldvenster, 1968. - € 3.00


Kunst

ku6411 Baroque sculpture in Rome / ALESSANDRO ANGELINI. - Milan: 5 Continents Edition, 2004. - In de reeks?: Gallery of the Arts. € 12.00

ku6407 Rondom Dürer - Dürer and his Time: Duitse prenten en tekeningen ca 1420-1575 uit de collectie van Museum Boymans Van Beuningen / TILL-HOLGER BORCHERT. - Gent: Snoeck-Ducaju & zoon, 2000. - € 10.00

ku6419 Words Without Music: A Memoir / PHILIP GLASS. - New York: Liveright, 2015. - € 15.00

ku6415 Federico Fellini: Realist des Phantastischen / FRANCESCO TORNABENE. - Berlin: Benedikt Taschen, 1990. - € 10.00

ku6410 Joh. Seb. Bach: De Matthäus-Passion / A. de WAL, M.A. PRICK van Wely. - Den Haag: Kruseman, 1982. - Gesigneerd met opdracht door M.A. Prick van Wely. € 8.00


Geschiedenis

h6647 De prins kan mij nog meer vertellen: Prins Bernhard feit en fictie / GERARD AALDERS. - Rijswijk: Elmar, 2009. - beperkt potlood in de marge. € 6.00

h6652 Het instituut: Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie als speelbal van Den Haag en koningshuis / GERARD AALDERS. - Z.p.: Just Publishers, 2019. € 8.00

h6604 Emo's reis: Een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212 / DICK E.H. de BOER. - Z.p: Noordboek/Davidsfonds, 2012. - 5e druk. € 15.00

h6627 De last van veel geluk: De geschiedenis van Nederland 1555-1702 / A.TH. van DEURSEN. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - € 12.00

h6650 Der Teufelspakt: Die deutsch-russischen Beziehunge vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg / SEBASTIAN HAFFNER. - Zürich: Manesse, 2012. - € 5.00

h6637 Het verdoemde land: De Joegoslavische tragedie vanaf 1900 / MARTIN van den HEUVEL. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - € 4.00

h6634 The Ericsson Chronicle: 125 Years in Telecommunications / JOHN MEURLING, R. JEANS. - Stockholm: Informationsförlage, 2000. - as new. € 15.00

h6589 Verborgen verleden: Bouwhistorie in Nijmegen / HETTIE PETERSE et al. (red.). - Utrecht: Matrijs, 2004. - als nieuw. € 15.00

h6625 In de schaduw van de Medici: Uit de memoires van Marco Parenti / MARK PHILLIPS. - Houten: De Haan, 1989. - € 7.00

h6640 Pools dagboek / J.W. SCHULTE NORDHOLT. - Utrecht: Amboboeken, 1967. - € 4.00

h6635 Daverende dingen dezer dagen: Kritische kanttekeningen bij hedendaagse verschijnselen / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - enkele potloodstreepjes. € 4.00

h6619 Machiavelli: A Man Misunderstood / MICHAEL WHITE. - London: Abacus, 2009. - € 5.00

h2729 Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830 - 195: Een terugblik / H.L. ZWITZER, C. HESHUSIUS. - Amsterdam: Staatsuitgeverij, 1977. - € 8.00


Nederlandse literatuur

nl9474 ADEMA, HESSEL (vert.). - Mariken van Nieumeghen: tekst en vertaling. - Leeuwarden: Taal & Teken, 2003. - 7e druk, garenloos. - In de reeks: Vertaalde Tekstuitgaven. € 6.00

nl 247 DULLEMEN, INEZ van. - De schaduw van de regen. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl5832 GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid: Persoonlijke kroniek 2001. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 2002. - 1e druk, ingenaaid. - met buikbandje. € 10.00

nl9455 KOCH, HERMAN. - De greppel. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2017. - 6e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9453 MOOR, MARENTE de. - De Nederlandse maagd. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - 1e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9452 VUIJSJE, ROBERT. - Salomons oordeel. - Amsterdam: Lebowski Publishers, 2019. - 1e druk, garenloos. € 4.50

nl9456 WARMOND, ELLEN. - Paspoort voor niemandsland. - Amsterdam: Em. Querido, 1961. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00


Buitenlandse literatuur

bl8634 AGUS, MILENA. - Het huis in de Via Manno. - Breda: De Geus, 2009. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8656 ELIOT, T.S. - The Complete Poems and Plays: 1909 - 1935. - London: Book Club Associates, 1975. - 15th imp, ingenaaid gebonden. € 12.00

bl8654 MANN, HEINRICH. - Dichter und Herrscher: Europäischer Geist in fünf Jahrhunderten: Essays. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - ingenaaid gebonden. € 10.00

bl8680 MANN, THOMAS. - Buddenbrooks: Verfall einer Familie. - Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. - garenloos. € 5.00

bl 570 MASSON, LOYS. - De schildpadden. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1996. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00week 40 2020

Algemeen


u6320 Over vaders & zonen: De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen / HUGO BORST. - Amsterdam: L.J. Veen, 2008. - € 4.00

u2587 Luister goed naar wat ik verzwijg: Gedachten en aforismen uit zijn werk / REMCO CAMPERT, G. de LEY. - Amsterdam: Publiboek/Baart, 1980. - € 2.50

u6699 Sjamanisme: Magische leiders en hun rituelen / NEVILL DRURY. - Baarn: Tirion, 1991. - € 4.00

u4350 Een jas voor het leven / KEES FENS. - Amsterdam: Thomas Rap, 1990. - Keuze uit zijn columns als A.L. Boom voor het weekblad 'De Tijd'. € 4.00

u7166 Sprookjes van de Lage Landen / EELKE de JONG, H. SLEUTELAAR. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1996. - tek.: Peter Vos, inl.: Herman Pleij. € 8.00

u9515 Nieuwe sprookjes van de Lage Landen / EELKE de JONG, HANS SLEUTELAAR. - Amsterdam: Prometheus/Bert Bak, 1974. - tek.: Peter Vos. € 8.00

u3215 Soma 23: G.K. Van het Reve: Het Volle Leven: De Taal Der Liefde voortgezet / SOMA. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972. € 5.00

u9513 Werken met de Roos van Leary: Zicht op communicatieve stijlen binnen social work / SJAAK VANE. - Soest: Nelissen, 2007. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u6753 De geest in de fles: Alchemistische beelden in moderne dromen / J.H. van BIRGELEN. - Rotterdam: Lemniscaat, 1986. - € 6.00

u 309 Wittgenstein en zijn wereld: Een gids door het labyrint van zijn denken / K.T. FANN. - Baarn: Wereldvenster, 1973. - € 4.00

u5110 Die Grundprobleme der Phänomenologie: Gesamtausgabe II.Abteilung: Vorlesungen, Band 24 / MARTIN HEIDEGGER. - Frankfurt a.M.: V. Klostermann, 1975. - € 15.00

u 77 Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Levinas: Proefschrift / THIJS J. de JONG. - Nijmegen: Eigen beheer, 1975. - € 15.00

u6780 De zin van de waanzin: Een sociale geschiedenis / ROY PORTER. - Amsterdam: Veen, 1991. - € 8.00

u6777 Een hedendaagse Kant: De invloed van Immanuel Kant op contemporaire denkers / JACQUES TACQ (red.). - Amsterdam: Boom, 1997. - pengebruik. € 4.00

u6748 Beelden als inspiratiebron: Een werkboek / BERT VOORHOEVE. - Zeist: Christofoor, 1988. - € 6.00

u6778 De harde kern van de westerse metafysica: Een historisch-thematische en kritische studie / J. van de WIELE. - Leuven/Amersfoort: Acco, 1986. - € 10.00


Kunst

ku6409 Nicolaas Rockox, friend and patron of Peter Paul: Rubens / FRANS BAUDOUIN. - Z.p.: Kredietbank, 1977. - € 3.50

ku6399 ReGeneration2: Tomorrow's photographers today / WILLIAM A. EWING, HERSCHDORFER. - London: Thames & Hudson, 2010. - € 10.00

ku6400 Marley Legend: An illustrated Life of Bob Marley / JAMES HENKE. - London: Simon & Schuster, 2006. - Met audio-cd en vele parafernalia € 25.00

ku6405 Over typografie: Wie de regels van de typografie: wil overtreden, moet ze eerst kennen / DAVID JURY. - Amsterdam: BIS Publishers, 2003. - € 10.00

ku1058 Recht tegen recht: Israeli's en Palestijnen in een verscheurd land / DANIEL KONING. - Amsterdam: Thomas Rap, 1989. - € 7.00

ku6408 Twee en twintig etsen bij uitspraken van een: brilleslijper Spinoza / HARRY VAN KRUININGEN. - Nieuwkoop: Uitgeverij Heuff, 1975. - € 8.00

ku6402 Yves Tanguy / DANIEL MARCHESSEAU. - Berlin: Rembrandt Verlag, o.J. - € 15.00

ku6412 Vermeer en zijn milieu / JOHN MICHAEL MONTIAS. - Baarn: De Prom, 1993. - € 10.00


Geschiedenis

h6617 The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500: The Struggle for Dominion / DAVID ABULAFIA. - London: Longman, 1997. - In de reeks: The Medieval World. € 10.00

h6603 Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire / ANTHONY A. BARRETT. - New Haven: Yale University Pre, 1999. - € 5.00

h3320 The Jewish Nation in Surinam: Historical essays / R. COHEN (Ed.). - Amsterdam: S. Emmering, 1982. - € 5.00

h1842 Het geluk van de brug: Het Amsterdam van Kees Fens / KEES FENS. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2008. - € 7.00

h6636 Naar alle windstreken / VACLAV HAVEL. - Baarn: De Prom, 1990. - € 5.00

h6594 De Adem van de Maas / LEO HERBERGHS. - Maastricht: De Limburger, z.j. - € 10.00

h6639 De muur / JOHN HERSEY. - Amsterdam: G.W. Breughel, z.j. - gettho van Warschau. € 7.00

h6644 The nature of Saba: Ten Years of Conservation Work / TOM van 't HOF e.a. - Z.p.: Saba Conservation Foundation, 1997. - € 8.00

h3610 Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving / J. HUIZINGA. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1939. - radiorede. - ex bibliotheca Frans Prick. € 5.00

h4258 Tussen Apollo en Bacchus: Vijfenzeventig jaar Concertgebouw 'De Vereeniging' / JOYCE KILIAAN, W-J. PANTUS. - Nijmegen: Vrienden v.Concertgebouw, 1990. - Architectuur en sociaal-cultureel leven 1915 - 1990 € 20.00

h6618 Kleine atlas van de vroege Middeleeuwen: Het Romaans / J.J.M. TIMMERS. - Baarn: Tirion, 1989. - € 6.00


Nederlandse literatuur

nl7397 BRUSSELMANS, HERMAN. - Toos. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 3e druk, garenloos. € 5.00

nl9450 BRUSSELMANS, HERMAN. - Een dag in Gent. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9443 EYCK, P.N. van. - Verzameld werk: Deel 1 en 2: Gedichten. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1958. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 20.00

nl9451 HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - 2e druk, garenloos. - tweede druk, herzien en uitgebreid. € 7.00

nl9462 KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. - Boxtel: EBAS Nederland, 1991. - 1e druk, ingenaaid. - tek. Han van Hagen. € 7.00

nl9447 ROLAND, A., HOLST. - De kamer die de kamer van mijn leven was. - Den Haag: Bert Bakkker, 1969. - 1e druk, garenloos. - In de reeks: Top Punten. € 3.00

nl6427 SCHOLTEN, PATTY. - Traliedieren: Gedichten. - Amsterdam: Atlas, 1999. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9457 WINTER, LEON de. - De ruimte van Sokolov. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - 4e druk, garenloos. € 6.00


Buitenlandse literatuur

bl8679 BAUDELAIRE, CHARLES. - De mooiste van Charles Baudelaire. - Tielt/Amst: Lannoo / Atlas, 2010. - 1e druk, ingenaaid. - tweetalig. - vert.: Jan Pieter van der Sterre. € 10.00

bl7573 DOSTOJEWSKI, F.M. - Tien romans en verhalen: Deel I van de Verzamelde werken. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1986. - 3e druk, ingenaaid. € 8.00

bl8658 DÖBLIN, ALFRED. - Berlin Alexanderplatz: Die Geschichte vom Franz Biberkopf. - Frankfurt: Fischer TasschenBibliothek, 2015. - garenloos gebonden. € 6.00

bl8677 HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Werke und Briefe (Band 1, 2 und 3 Komplet). - Frankfurt: Insel-Verlag, 1969. - garenloos. - Herausgegeben von Friedrich Beissner, J. Schmidt. € 12.00

bl8681 KAFKA, FRANZ. - Huwelijksvoorbereidingen op het land: En ander proza uit de nalatenschap. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8637 MAGGIO, THERESA. - Mattanza: Liefde en dood in de wateren van Sicilië. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8653 MARAI, SANDOR. - Gloed. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 16e druk, ingenaaid. € 7.00

bl8640 NIFFOI, SALVATORE. - De legende van Redenta Tiria. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8659 OZEKI, RUTH L. - Mijn jaar van het vlees. - Amsterdam: Atlas, 1998. - 1e druk, garenloos. € 5.00week 39 2020

Algemeen


u2707 Cervantes / SEBASTIAN JUAN ARBO. - Amsterdam: van Breda, 1947. - Voorwoord: C.F.A. van Dam. € 7.00

u3604 Mandelstam: The later poetry / JENNIFER BAINES. - Cambridge: University Press, 1976. - € 6.00

u6419 En gene schitterde op de rede: Over Kees Ouwens / HANS GROENEWEGEN (red.). - Groningen: Historische Uitgeverij, 2002. - € 12.00

u3899 Gevouwen woorden: Brieven over de grillen van het vak / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2001. - € 4.00

u 73 Hölderlins Freundeskreis: Ein Essay von... / OTTO HEUSCHELE. - Stuttgart: Konrad Theiss, 1975. - € 4.50

u5259 Jotie 't Hooft: Een dichtersleven / WALTER NELISSEN. – Antwerpen / Amsterdam: Elsevier/Manteau, 1981. - € 7.00

u8231 Chr.J. van Geel: Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen / ELLY de WAARD (red.). - Utrecht: Reflex, 1979. - € 10.00


Filosofie en psychologie

u6768 G.W. Leibniz and Samuel Clarke: Correspondence / ROGER ARIEW (ED.). - Indianapolis: Hackett, 2000. - beperkt pen. € 5.00

u6742 De zin van ziek zijn: Signalen en betekenis van ziekten / THORWALD DETHLEFSEN, R. DAHLKE. - Deventer: Ankh-Hermes, 1983. - € 4.00

u4923 Dromen en droomuitleg: Dromen, naar modern psychologisch inzicht uitgelegd en toegelicht / FRIEDRICH W. DOUCET. - Delft: Elmar, z.j. - € 5.00

u4913 Aan de rand van de dood: Het sterven ervaren als overgang naar het nieuwe / M.L. VON FRANZ, L. FREY-ROHN. - Rotterdam: Lemniscaat, 1981. - In de reeks: Ontmoetingen met de wereld van Jung. € 6.00

u 517 Inleiding tot de studie der Psycho-analyse / SIGMUND FREUD. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. - € 6.00

u6771 Kant und das Problem der Metaphysik / MARTIN HEIDEGGER. - Frankfurt a.M.: V. Klostermann, 1991. - Fünfte, vermehrte Ausgabe. - beperkt potlood. € 10.00

u6769 Enquiries: concerning the human understanding and concerning the principles of morals / DAVID HUME. - Oxford: Clarendon Press, 1992. - Ed.: L.A. Selby-Bigge. - beperkt pen. € 5.00

u6770 A Treatise of Human Nature: concerning the principles of morals / DAVID HUME. - Oxford: Clarendon Press, 1981. - Ed.: L.A. Selby-Bigge. € 7.00

u4329 Over vriendschap / MICHEL DE MONTAIGNE. - Amsterdam: Boom, 2009. - In de reeks: Kleine Klassieken. - als nieuw. € 7.00

u6749 Basic Psychoanalytic Concepts on the Theory of: Dreams / HUMBERTO NAGERA. - London: Karnac, 1969. - The Hampstead Clinic Psychoanalytic Library, volume !! € 4.00

u6745 Omgaan met elkaar: Ontmoeting als uitdaging / J.A. SANFORD. - Rotterdam: Lemniscaat, 1983. - In de reeks 'Ontmoetingen met de wereld van Jung'. € 5.00

u6765 Verkiezingen, een web van paradoxen: Een analyse: van de voor- en nadelen van verschillende verkiezingssystemen / H. de SWART et al. - Utrecht: Epsilon, 2000. - € 6.00

u5597 God en het Denken: Over de filosofie van Jean-Luc Marion / RUUD WELTEN (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2000. - € 5.00


Kunst

ku4174 Leonardo: Studies for the Last Supper from the Royal Library at Windsor Castle / CARLO PEDRETTI (Ed.). - N.p.: Olivetti, 1983. - € 10.00

ku6388 Vijftig kerstliederen van vroeger en nu / IGNACE de SUTTER (verz. & inl.). - Tielt/Bussum: Lannoo, 1982. - € 4.00

ku6396 Hoe schrijft men over muziek?: Opstellen over muziek / S. VESTDIJK. - Amsterdam: De Bezige Bij/Nijgh & Van Ditmar, 1963. - 1e druk. € 8.00


Geschiedenis

h6632 Utrechtse biografieën III: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters / J. AALBERS e.a. (red.). - Amsterdam: Boom/Broese Kemink/, 1996. - als nieuw. € 8.00

h6633 De jaren van Maarten van Traa / WILLEM van BENNEKOM. - Amsterdam: Boom, 2015. - als nieuw. € 12.00

h6622 Een beetje opstandigheid: Johanna Westerdijk: de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland / PATRICIA FAASSE. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 10.00

h 776 Bedwongen hartstocht: Of Hoe bouwde de Griek zijn beschaving op? / B.A. van GRONINGEN. - Leiden: E.J. Brill, 1964. - € 5.00

h6631 Juffrouw Dina ... mijn moeder: 1923-2008 / ANNEKE van HEININGEN. - Soesterberg: Aspekt, z.j. - gesigneerd. € 7.00

h2461 Kie(k) däör, wà räör: Woordenboek van het Nimweegs dialect / ROELAND van HOUT et al. (sam.). - Nijmegen: Selexyz/Dekker v.d. Vegt, 2006. - € 7.00

h6621 Van Chamonix tot Salt Lake City: Geschiedenis van de Olympische Winterspelen / JOHANNES LOLKAMA. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - nieuwstaat. € 10.00

h2660 Keizers sterven niet in bed: Van Caesar tot Romulus Augustulus 44 v.Chr.-476 n.Chr. / FIK MEIJER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2007. - € 6.00

h6583 Over Nuland / NUWELANT. - Nuland: Heemkundevereniging "Nuwelant, 1983. - € 8.00

h6630 The Merchant of Prato: Francesco di Marco Datini 1335-1410 / IRIS ORIGO. - Boston: Nonpareil Books, 1986. - € 8.00

h5377 Zeehelden / RONALD PRUD'HOMME van REINE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - nieuwstaat. € 7.00


Nederlandse literatuur

nl9414 BOUMAN, HANS. - Verboden bestemming: Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee. - Amsterdam: Veen, 1990. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9415 FRESCO, LOUISE O. - De kosmopolieten. - Amsterdam: Prometheus, 2003. - 1e druk, garenloos. - met opdracht en gesigneerd. € 8.00

nl9444 KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000. - 5e druk, garenloos. € 10.00

nl9439 T'HOOFT, JOTIE. - In mij is onstuitbaar de doodsbloem ontloken: De beste gedichten van Jotie T'hooft. - Antwerpen: Manteau, 2002. - 6e druk, garenloos. € 8.00

nl5620 VREEDE, MISCHA de. - Binnen en buiten: Gedichten. - Haarlem: UM Holland, 1968. - 1e druk, ingenaaid. € 3.50

nl9445 WAGENDORP, BERT. - De dubbele schaar. - Breda: De Geus, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00


Buitenlandse literatuur

bl8655 BAUDELAIRE, CHARLES. - Zwarte Venus: Vijftig gedichten uit Les Fleurs du Mal. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016. - 1e druk, garenloos. € 8.00

bl8651 CUNNINGHAM, MICHAEL. - A Wild Swan and Other Tales. - London: Fourth Estate, 2015. - 1th ed., garenloos gebonden. - Ill. by Yuko Shimizu. € 8.00

bl3092 GREENE, GRAHAM. - Doctor Fischer of Geneva: or The bomb party. - London: The Bodley Head, 1980. - 1th imp., ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8652 GREENE, GRAHAM. - The Tenth Man. - London: The Bodley Head, 1985. - 1th imp., ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8657 MAKINE, ANDREI. - De muziek van een leven. - Breda: De Geus, 2002. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl8641 NIFFOI, SALVATORE. - Terugkeer naar Baraule: Een Sardijnse roman. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8650 WILDE, OSCAR. - The picture of Dorian Gray. - New York: The Modern Library, 2004. - garenloos. - intr. by Jeffrey Eugenides. € 4.00week 38 2020

Algemeen


u8730 Over F. Bordewijk: Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid: aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie / PIERRE H. DUBOIS. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1953. - € 4.00

u8957 Making the Personal Political: Dutch Women Writers 1919-1970 / JANE FENOULHET. - Oxford: Legenda/MHRA/Maney, 2007. - signed. - as new. € 20.00

u9084 De column als vrijplaats: De politieke column in Nederland; strijdmiddel tegen de overheid met... / AD GIJSELHART. - Amsterdam: Sijthoff, 1986. € 3.50

u8876 Ik maak kenbaar wat bestond: Leven en werk van Hella S. Haasse / MARIETTE HAARSMA et al. (red.). - 's-Gravenhage: Letterkundig Museum, 1993. - Schrijversprentenboek nr.35 € 8.00

u9099 Het onbehagen in de literatuur: Essays / J.H. de RODER. - Nijmegen: Vantilt, 2001. - € 4.00

u8606 Gerard Reve en S. Carmiggelt: In gesprek / MAX van ROOY (red.). - Amsterdam: Peter van der Velde, 1980. - € 4.00

u9046 Lachspiegel: Harry Mulisch' spotprentenportret / KITTY SAAL (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - inl.: Rudi Fuchs. € 8.00

u9488 De zeven Tibetaanse Persoonlijkheidstypen: De weg naar geluk, gezondheid en harmonie / GERTI SAMEL. - Baarn: De Kern, 2001. - € 4.00

u9510 Presse-papier: Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier / CHRIS SCHRIKS (sam.). - Zutphen: Bührmann-Ubbens, 1983. - € 4.00

u9502 Er was eens... er is nog: De symbolische betekenis van sprookjes: Deel I Sprookjes van Grimm, Deel II / C.J. SCHUURMAN. - Deventer: Ankh-Hermes, 1976. - De zeven reizen van Sindbad de Zeeman € 8.00


Filosofie en psychologie

u6760 Kant Lexikon: Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftliche Nachlass / RUDOLF EISLER. - Hildesheim: Georg Olms, 1989. - 10. Aufl. € 15.00

u6754 Het spel van onze dromen: Hoe met dromen persoonlijke problemen op te lossen buitenzintuiglijk waar te nemen en hogere bewustzijnsniveaus te betreden / ANN FARADAY. - Bloemendaal: Nelissen, 1976. - € 4.00

u1115 De fenomenologische psychologie volgens Husserl: Een historisch-kritische studie / J.J.G.A. KOCKELMANS. - Tielt: Lannoo, 1964. - In de reeks: Randgebieden, no.10. € 8.00

u6756 Agressie in dromen: Angst omzetten in positieve kracht / HERMANN MAASS. - Rotterdam: Lemniscaat, 1986. - € 4.00

u3109 Wilhelm Griesinger: Psychiatrie als ärztlicher Humanismus / GERLOF VERWEY. - Nijmegen: Arts & Boeve, 2004. - Gesigneerd met opdracht. € 15.00

u6761 Wrede schoonheid: Mensen en ideeën die het moderne denken gevormd hebben / PETER WATSON. - Utrecht: Het Spectrum/Manteau, 2001. - € 7.00

u3034 Tractatus logico-philosophicus / LUDWIG WITTGENSTEIN, W.F. HERMANS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 1972. - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans. Tweetalig. - 1e druk. € 12.50


Kunst

ku6386 Nederlandse bouwkunst: Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur / KOEN KLEIJN et al. - Rijswijk: Atrium/Elmar, 2004. - 4e druk. - nieuwstaat. € 10.00

ku6394 Early Christian & Byzantine Architecture / WILLIAM L. MacDONALD. - London: Studio Vista, 1968. - € 6.00

ku3255 Dresdner Porzelan: Katalog II / DRESDNER PORZELAN. - Dresden: Sächsische Porzelan M, o.J. - € 7.00

ku6393 Erklärung der Abkürzungen auf Münzen der neueren Zeit, des Mittelalters und des Altertums sowie auf Denkmünzen und münzartigen Zeichen / F.W.A. SCHLICKEYSEN, R. PALLMANN. - Berlin: Transpress Reprint, 1981. - € 25.00

ku6387 Erich Salomon: Porträt einer Epoche / HAN de VRIES (sam.), P. HUNTER-SALOMON. - Frankfurt: Ullstein, 1963. - € 10.00


Geschiedenis

h6612 De grafdelvers: De laatste winter van de Weimarrepubliek / RÜDIGER BARTH, H. FRIEDRICHS. - Amsterdam: Hollands Diep, 2018. - gebonden versie. € 15.00

h6607 Twee steden: Opkomst van Constantinopel: Neergang van Rome (330-608) / FIK MEIJER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2014. - € 7.00

h6576 Abcoude door de eeuwen heen / P.H. POMPE. - Abcoude: H. Sprey, z.j. - € 7.00

h9277 In en om Groningen / R. van ROIJEN et al. - Groningen: V.V.V., z.j. - met twee uitslaanbare kaarten. € 20.00

h6629 De Siciliaanse Vespers: Een geschiedenis van de mediterrane wereld aan het einde van de 13e eeuw / STEVEN RUNCIMAN. - Amsterdam: Agon, 1988. - € 10.00

h6586 Zo was het: Een Italiaanse familie in Auschwitz / PIERA SONNINO. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2007. - € 8.00


Nederlandse literatuur

nl9425 BÜCH, BOUDEWIJN. - Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Atlas, 1995. - 1e druk, ingenaaid. - gesigneerd. - als nieuw. € 40.00

nl9440 TELLEGEN, TOON. - Heden niet jarig:. - Amsterdam: Em. Querido, 2015. - 1e druk, garenloos gebonden. - (Met tekeningen van Mance Post. - T.g.v. 100 jarig bestaan van uitgeverij Querido. € 4.00

nl1489 VIJFEIJKE, HARRY M.P. van de. - Het heeft verband. - Nijmegen: Boekhandel Roelants v/h Oude Mol, 2001. - 1e druk, ingenaaid. - Oplage 250 stuks. € 3.50

nl3263 VREEDE, MISCHA de. - Met huid en hand: Gedichten. - Haarlem: UM Holland, 1966. - 4e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl7607 WEEMOEDT, LÉVI. - Rijk verleden: Gedichten. - Amsterdam: Ad. Donker, 1999. - 2e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9441 WOLKERS, JAN. - 22 sprookjes, verhalen en fabels. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - 3e druk, garenloos. - gesigneerd met opdracht. € 15.00

nl7378 ZOMEREN, KOOS van. 1946: Verkenning van een geboortejaar. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl1784 ZWAGERMAN, JOOST. - Langs de doofpot. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00


Buitenlandse literatuur

bl8635 AGUS, MILENA. - Madame Agnese. - Breda: De Geus, 2008. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl8642 ANNUNZIO, GABRIELE D'. - Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen: De mooiste liefdesgedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8633 BREMER, RUDY. - Met zoet verlangen: 120 liedteksten uit het Italiaans (1250-1650). – Arnhem: De Zwaluw, 2006. - 1e druk, ingenaaid. – Tweetalig. € 6.00

bl8643 CARROLL, Lewis. - Alice's Adventures under Ground: Facsimile of the Author's manuscript book with additional material. - New York: Dover Publications, 1963. - ingenaaid. € 4.00

bl5705 COSSERY, ALBERT. - De luiaards in de vruchtbare vallei. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1997. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8648 HANDKE, PETER. - Essay over de jukebox: Vertelling. - Baarn: De Prom, 1991. - 1e druk, garenloos gebonden. € 8.00

bl8632 MAGGIO, THERESA. - Het stenen boudoir: Reizen door de verscholen dorpen van Sicilië. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8645 MARIAS, JAVIER. - Zo begint het slechte. - Amsterdam: Meulenhoff, 2015. - 2e druk, garenloos gebonden. € 10.00week 37 2020

Algemeen


u9507 Proust verliefd / WILLIAM C. CARTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - als nieuw. € 8.00

u3983 Het maken van gedichten en het praten daarover / JUDITH HERZBERG. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1989. - € 3.50

u9509 Tumult: Het levensverhaal van Madelon Székely-Lulofs / FRANK OKKER. - Amsterdam: Olympus, 2009. - 2e druk € 7.00

u7026 Geleend en uitgeleend: Nederlandse woorden in andere talen & andersom / NICOLINE van der SIJS. - Amsterdam: Contact/Het Taalfonds, 1998. - als nieuw. € 4.00


Filosofie en psychologie

u6738 Sapiens: Een kleine geschiedenis van de mensheid / YUVAL NOAH HARARI. - Amsterdam: Thomas Rap, 2017. - als nieuw. € 10.00

u4771 Werk werk werk?: Over de balans tussen werken en leven in een veranderend arbeidsbestel / JACQUES van HOOF. - Amsterdam: Boom, 2001. - € 3.00

u6735 De Bijbel voor ongelovigen Deel 3: Saul, David, Samuel en Ruth / GUUS KUIJER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2015. - als nieuw. € 7.00

u3557 Feestelijke gedachtenis: Beschouwingen over het kerkelijk jaar / FRITS VAN DE MEER. - Nijmegen: SUN, 1995. - als nieuw. € 6.00

u6123 Verdwaalde seksen: Over sperminators, metroseksuelen en autocopieën / DORIEN PESSERS. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - € 3.50

u6737 De wereld volgens Pinto: Gedragsgids voor het nieuwe Nederland / DAVID PINTO. - Uithoorn: Karakter, 2004. - € 4.00

u4932 Er is een land waar vrouwen willen wonen: Teksten 1967 - 1981 / JOKE SMIT. - Amsterdam: Sara, 1984. - € 4.00

u6739 Drie bergen en zeven rivieren: Essays / FRITS STAAL. - Amsterdam: Meulenhoff, 2004. - als nieuw. € 10.00


Kunst

ku6391 Hommes de valeur: Henri Fantin-Latour / Odilon Redon en tijdgenoten / JOS ten BERGE et al. - Otterlo/Zwolle: Kröller-Müller, 2002. - € 10.00

ku2253 De fascinatie van hoogbouw / R. BERGH (red.), J. RUTTEN. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985. - € 4.50

ku1289 De Muur / ONALD van DANSIK et al. - Rotterdam: 010, 1984. - fotografie: Piet Rook. € 5.00

ku6344 BMK, 50 jaar springlevend 1959-2009: Een overzicht met hedendaags fotowerk / GIJS van GENT et al (sam.). - Z.p.: Fotobond BNAFV, 2010. € 10.00

ku6390 Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert / HUBERT LOCHER. - Darmstadt: Wissenschaftliche B, 2005. - € 10.00

ku6392 Big Band Jazz / ALBERT McCARTY. - London: Barrie & Jenkins, 1973. - € 10.00

ku6389 Little Nemo 1909 / WINSOR McCAY. - Amsterdam: Landshoff, 1975. - € 7.00

ku6343 Beeldtaal: foto's vertellen: Beeldspraak #1 / PETER van TUIJL. - Ulft: Van Tuijl, 2013. - € 4.00

ku6341 Waar Woord en Toon elkander wijden ...: 30 Meesterwerken der Geloofsmuziek / C.-A. WAUTERS, W. BLEIJ. - Tielt/Bussum: Lannoo, 1981. - € 8.00


Geschiedenis

h6609 The day of the Barbarians: The epic Battle that began the Fall of the Roman Empire / ALESSANDRO BARBERO. - London: Atlantis Books, 2007. - € 7.00

h6611 Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850 / PETER te BOEKHORST et al. (red.). - Heerlen: Open Universiteit, 1992. - € 8.00

h9141 Kruistocht door Europa / DWIGHT D. EISENHOWER. - 's-Gravenhage: Heinemann, 1952. - met stofomslag. € 8.00

h3877 De doorbraak van het kapitalisme: Historische voorwaarden voor een industriële revolutie / RAYMOND FEDDEMA, F. TICHELMAN. - Meppel: Boom, 1978. - € 6.00

h6623 Stichwort: Front: Tagebuch eines jungen Deutschen 1938-1942 / ADOLF GÖRTZ. - Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1987. - € 6.00

h6624 Witte jassen en bruinhemden: Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog / CATHRI van de HAAR (eindred.). - Utrecht: Medisch Contact, 2016. - 2e geheel herziene druk. - als nieuw. € 12.00

h6572 I was a Stranger / JOHN HACKETT. - London: The Hogarth Press, 1988. - His famous wartime memoir. € 5.00

h6587 De Hohenstaufen en Nijmegen (circa 1150-1250): Die Staufer und Nimwegen (etwa 1150-1250) / HUUB KURSTJENS. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2016. - € 7.00

h6575 De Vierdaagse van Nijmegen: Wandelen door bevrijd gebied / DICK LOCKHORST. - Soest: Boekscout, 2016. - nieuwstaat. € 8.00

h6593 Nederlanders in Neuengamme: De ervaringen van ruim 5500 Nederlanders in een Duits concentratiekamp 1940-1945 / JUDITH SCHUYF (eindred.). - Zaltbommel: Aprilis, 2005. - € 40.00

h6615 Keizers van Rome / SUETONIUS. - Amsterdam: Athenaeum, 2006. - In de reeks: Salamander Klassiek. - vertaald door D. den Hengst € 8.00

h6595 Raadselvader: Kind in de Koude Oorlog / JOLANDE WITHUIS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - nieuwstaat. € 8.00

h6577 Een beeld van een dorp: Nuland 1900-1940 / GERT-JAN van ZOGGEL. - Schijndel: KLEOS, 1993. - € 12.00


Nederlandse literatuur

nl9431 BRAND, ANTON. - Laatste reis: In het spoor van Vincenzo Bellini. - Groningen: Passage, 2012. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl7040 HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damokles. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1994. - 32e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00

nl6866 HERMSEN, JOKE J. - De liefde dus. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - 7e druk, garenloos. € 4.00

nl9432 LEEFLANG, ED. - Liereman: Gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9433 LODEIZEN, HANS. - Gedichten: Het innerlijk behang en andere gedichten. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1963. - 5e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

nl9434 ROBBEN, JAAP. - Zomervacht. - Breda: De Geus, 2018. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl9438 STASSIJNS, KOEN, I. van STRIJTEN. - Het laatste anker: 300 Gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld. - Amsterdam: Atlas | Lannoo, 2003. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl9430 VROMAN, Leo. - Uit slaapwandelen: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido / Boekvink, 1979. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9436 WARREN, HANS (sam.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie: Dichters van de twintigste eeuw. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9437 WARREN, HANS. - Pastorale: Gedichten. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1946. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Helikon No.19. € 4.00

ki 606 De almacht van de boktor / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2007. - Met prenten van Mance Post. € 7.00


Buitenlandse literatuur

bl8646 CELAN, PAUL. - Gedichte in zwei Bänden: Zweiter Band. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1981. - ingenaaid gebonden. - In der Reihe: Bibliotek Suhrkamp. € 8.00

bl8644 FO, Dario. - La Bibbia dei villani. - Parma: Ugo Guanda Editore, 2010. - , garenloos. - Con 68 disegni dell'autore € 10.00

bl8631 KING, ROSS. - De hemel van de paus: Michelangelo en de Sixtijnse kapel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 4e druk, garenloos. € 8.00

bl8636 KING, ROSS. - De koepel van Brunelleschi: Het verhaal van de dom van Florence. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 4e druk, garenloos. € 4.00

bl8647 PAUSTOVSKI, KONSTANTIN. - Goudzand: Verhalen, dagboeken en brieven. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2016. - 1e druk, garenloos gebonden. € 15.00

bl8639 SATTA, SALVATORE. - De dag des oordeels. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8638 SCIASCIA, LEONARDO. - De dag van de uil. - Amsterdam: Serena Libri, 2005. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl8630 SONTAG, SUSAN. - The Vulcano Lover: A Romance. - New York: Anchor Books, 1993. - garenloos. € 6.00

bl8629 WOOLF, VIRGINIA. - Een kamer voor jezelf. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1958. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - minder fraai. € 8.00week 36 2020

Algemeen


u9505 The Dante Plaques: A Florentine itinerary from the Divine Comedy / FORESTO NICCOLAI. - Firenze: Coppini Tipografi, 2007. - € 6.00

u9506 Album Gerard Reve / JOOP SCHAFTHUIZEN (sam.). - Amsterdam: Elsevier, 1983. - € 15.00

u1511 Enkele onwaarschijnlijke aantekeningen van Dante Alighieri bij het schrijven van zijn goddelijke komedie / TOON TELLEGEN. - Februari Boekhandels, 2000. - Boekhandel Jansen & De Feijter. € 6.00

u9504 Keukenmythes: Over kreeften die gaan gillen als ze worden gekookt en vervliegende vitamines in vers vruchtensap / CHRIS van ZUTPHEN. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2016. - nieuwstaat. € 5.00


Filosofie en psychologie

u6733 Voor wie geen tijd had de krant te lezen: Columns / A.J. DUNNING. - Den Haag: Artsen Onderlinge, 1991. - € 4.00

u6732 Doe maar gewoon: 99 tips voor het omgaan met Nederlanders / HANS KALDENBACH. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - € 3.00

u6734 Het kwaad / RÜDIGER SAFRANSKI. - Amsterdam: Olympus, 2011. - € 8.00

u1630 Het verrukkend wonderlijke en verdervend rampzalige: Overpeinzingen van een reiziger in Japan / MARJOLEIN STEENVELD. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. - € 5.00


Kunst

ku2469 Architectuur en stedebouw in Amsterdam: 1850-1940 / M.M. BAKKER, F.M. van de POLL. - Zwolle: Waanders, 1992. - Monumenten Inventarisatie Project 4. € 8.00

ku6382 Moutarde van SonaanSee: Muziek van Moutarde: Liedjes en melodietjes, foto's en gedichtjes van de wonderlijke heer Moutarde / TOON HERMANS. - Heemstede: Anagon songs, z.j. - w.o. de bladmuziek. € 10.00

ku3253 Eric de Noorman 60 jaar: Hommage aan Hans G. Kresse op Arnhemse muren / BERRY KESSELS, ANKA KRESSE. - Arnhem: Terra Lannoo, 2006. - € 10.00

ku3252 Verijdelde Dromen: Een surrealistisch: avontuur tussen De Stijl en Cobra / HANS RENDERS. - Haarlem: Joh. Enschedé, 1989. - € 8.00

ku6384 Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen / K. SLUYTERMAN. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1947. - herdruk van de tweede veel vermeerderde druk. € 30.00

ku6383 De romaanse kerken van Utrecht / C.L. TEMMINCK GROLL. - Utrecht: Stabu/Broese Kemink, 1988. - € 5.00

ku6385 Boutades / OSCAR VOCH. - Amsterdam: Voetnoot, 2006. - Uitgegeven t.g.v. het twintigjarig bestaan van Uitgeverij Voetnoot 1986-2006. € 10.00

ku6381 Het snijwerk aan Nederlandse koorbanken en preekstoelen tot het einde van de XVIe eeuw / J.S. WITSEN ELIAS. - Utrecht: Het Spectrum, 1949. - In de reeks: Batavia Sacra. € 7.00


Geschiedenis

h6574 English Historical Documents 1783-1832 / A. ASPINALL, E.A. SMITH. - London: Eyre & Spottiswoode, 1971. - € 30.00

h6568 Brazilian Adventure: / PETER FLEMING. - New York: Charles Scribner's S, 1934. - 1st ed. - Ex Bibliotheca Boudewijn Büch € 30.00

h6585 Verval en ondergang van het Romeinse rijk / EDWARD GIBBON. - Amsterdam: Olympus, 2007. - € 8.00

h6573 English Historical Documents 1714-1783 / D.B. HORN, M. RANSOME. - London: Eyre & Spottiswoode, 1969. - € 30.00

h6591 Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius / MARJOLEIN STEENVELD. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2012. - € 5.00

h6592 De odyssee van de Vita Pugna: Reizen met Heracleitos / MARJOLEIN STEENVELD. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2015. - € 5.00

h6335 Nijmegen 1950-1960: Beelden van een stad tussen ooit en nu / WIM K. STEFFEN, T. VERBOGT. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2010. - sam.: Kees Hakvoort, voorwoord: Jan Roelofs. - nieuwstaat. € 10.00

h6584 Een katholiek dorp: Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk / WILFRIED UITTERHOEVE. - Elst/Nijmegen: Eigen beheer, 1996. - € 8.00

h6590 USN 66 jaarboek 67: Jaarboek van de Unie van Studenten te Nijmegen 1967 / USN. - Nijmegen: USN, 1967. - € 8.00

h6582 Hofjes in Haarlem / LOES J.H. VROOM. - Haarlem: St.Haarlemse Hofjes, 1994. - derde herziene druk. € 5.00

h6571 Bloedreizen in barre winters / A. WEERSTAND et al. - Urk: St. Urker Uitgaven, 1992. - € 6.00

h6588 Legende van de Wittewijvenkuil: Berijmde vertelling door H. Wilmink met tekeningen van A. Boerma / H. WILMINK. - Lochem: De Tijdstroom, 1948. - ietwat verkleuring van de papieren band. € 10.00


Nederlandse literatuur

nl5046 AAFJES, BERTUS. - Maria Sibylla Merian. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - 4e druk, gecartonneerd. - De Ceder nr. 10. € 4.00

nl9424 BRAKMAN, WILLEM, NOL GREGOOR. - Op het quatrijn: Kwatrijnen door... - Oosterbeek: Bosbespers, 1980. - 1e druk, ingenaaid. - genummerd 2/350 ex. € 8.00

nl9422 COUPERUS, LOUIS. - Endymion. - Amsterdam: Mart Spruyt, 1976. - 1e druk, ingenaaid. - met 7 etsen van Peter Yvon de Vries. - Bijgevoegd: affiche/reclame. € 15.00

nl9423 DUBOIS, Pierre H. - Een vinger op de lippen: Bekentenis van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1985. - 4e druk, garenloos. € 5.00

nl4403 HARMSEN van BEEK, F. - Geachte Muizenpoot: En achttien andere gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 5e druk, ingenaaid. € 3.50

nl9427 LUBBE, HUUB van der, et al. - Concordia versterkte gedichten. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2004. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9426 STARIK, F. - Songloed. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. - 1e druk, ingenaaid. - als nieuw. € 8.00

nl6835 WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1963. - ?e druk, garenloos. € 3.00

nl7762 WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942 - 1948. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - 9e druk, garenloos gebonden. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl8628 BOELGAKOV, MICHAIL. - De meester en Margarita. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2008. - 5e druk, garenloos gebonden. - vert. Marko Fondse en Aai Prins. € 15.00

bl8623 BURNS, ROBERT. - A Choice of Burns's Poems and Songs. - London: Faber and Faber, 1966. - ingenaaid. - Selection/introduction by Sydney Goodsir Smith. € 3.00

bl8627 DANTE ALIGHIERI. - Mijn vrouwe draagt de liefde in haar ogen: Vierentwintig liefdesgedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2001. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8625 GONCOURT, EDMOND en JULES de. - Dagboek. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1996. - 7e druk, ingenaaid. - hol gelezen. € 8.00

bl8626 KAFKA, FRANZ. - Brief aan zijn vader. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - 3e druk, garenloos. € 3.00

bl8624 PROCOPIUS. - Geheime geschiedenis van Byzantium. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1970. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - In de reeks: Klassieke Curiosa nr.7 € 7.00

bl2474 YEATS, W.B. - Geef nooit het hele hart. - Vianen: Kwadraat, 1982. - 3e druk, ingenaaid. - Vert. A. Roland Holst en Jan Eijkelboom. € 5.00week 34 2020

Algemeen


u1661 Over Dostojewski: Essays van M.G. Dawidowitsj, Dr. T. Eekman, Jan van der Eng, S.V. Margadant, Charles B. Timmer / F.M. DOSTOJEWSKI. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1956. - € 3.50

u9422 Engelbewaarder winterboek '78 / DE ENGELBEWAARDER. - Amsterdam: De Engelbewaarder, 1978. - € 5.00

u9501 Zelf tv-kijken / JEAN-PIERRE GEELEN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - als nieuw. € 5.00

u9500 Luisteren naar kinderen: De nieuwe methode voor overleg in het gezin / THOMAS GORDON. - Baarn: Tirion, 2004. - € 4.00

u2145 Doorkruiste verwachtingen: Essays / J.P. GUÉPIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977. - € 6.00

u 74 Bijbelfragmenten / PÉ HAWINKELS. - Hilversum: Gooi en Sticht, 1978. - In samenwerking met Pius Drijvers, Piet van Boxtel, Frank van Helmond en Harrie Manie. € 8.00

u9499 Chinese geneeswijzen: The web that has no weaver / TED J. KAPTCHUK. - Utrecht: Kosmos, 1991. - € 5.00

u9421 Raster 55 / 1991 / RASTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - als nieuw. € 5.00

u9497 Gesprekken met Seth II: Een Seth-boek / Jane ROBERTS, S.M. WATKINS. - Deventer: Ankh-Hermes, 1990. - € 5.00

u9498 Je lichaam, je leven en het wezen van creativiteit: Een Seth-boek / Jane ROBERTS. - Deventer: Ankh-Hermes, 1987. - € 7.00

u 408 Een wenkbrauw als een wilgeblad: Aziatische spreekwoorden en zegswijzen over vrouwe / MINEKE SCHIPPER, S. GUPTA. - Baarn: Ambo, 1995. - € 4.50

u1861 Verlangen naar het verlangen: Fragmenten uit de briefwisseling tussen Alain Fournier en Jacques Rivière / HANS van STRAATEN (red.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1994. - De Nieuwe Engelbewaarder nr.6 Jaargang 2, juni 1994. € 4.50

u2287 Poesjkin en Onegin: Een essay / CHARLES B. TIMMER. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1989. - € 5.00


Filosofie en psychologie

u2573 Bonhoeffer, boeiend en geboeid: de theologie van Dietrich Bonhoeffer in het licht van zijn persoonlijkheid / M.F.M. van de BERK. - Meppel: Boom, 1974. - € 8.00

u2549 Eine kurze Geschichte des Scheins / NORBERT BOLZ. - München: Wilhelm Fink Verlag, 1991. - € 6.00

u4536 Over ouderdom & Over vriendschap / CICERO. - Amsterdam: Ambo Olympus, 1999. - € 10.00

u 317 Een protestantse non: Katharina von Bora / SIETH DELHAAS. - Kampen: J.H. Kok, 1989. - Gesigneerd en opdracht. € 8.00

u 93 De canon van Latijnse teksten: (klassiekers lezen in de oorspronkelijke taal) / ROGIER EIKEBOOM. - Leuven: Davidsfonds, 2009. - € 20.00

u2258 Machiavelli: Sleutel van onzen tijd: Gevolgd door een nieuwe vertaling van De Vorst / J.F. OTTEN. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1941. - € 7.00

u 649 Verzameld Werk deel 8: Sofist / Staatsman / PLATOON. - Amsterdam: De Driehoek, 1989. - € 7.00

u 650 Verzameld Werk deel 9: Theaitetos / Philebos / PLATOON. - Amsterdam: De Driehoek, 1991. - € 7.00

u4121 Verzameld werk 3: Charmides Lysis Laches Minoon Hippias / PLATOON. - Amsterdam: De Driehoek, 1984. - € 6.00

u2380 Nietzsche lezen: Negentien filosofen over hun eerste kennismaking / KATJA RODENBURG et al. (red.). - Budel: Damon, 2000. - € 8.00

u 169 Theodor W. Adorno: Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / HARTMUT SCHEIBLE. - Reinbek: Rowohlt, 1989. - € 3.00

u2435 Teilhard de Chardin: Een inleiding in zijn denken / N.M. WILDIERS. - Antwerpen: Standaard, z.j. - € 6.00


Kunst

ku6347 De fotografie vereenvoudigd / ADRIAAN BOER. - Bloemendaal: Focus, 1923. - € 3.00

ku6348 Portretfotografie voor den amateur / ADRIAAN BOER. - Bloemendaal: Focus, 1921. - € 4.00

ku6352 Wie im Himmel so auf Erden: Der christliche Bilderkreis in 150 Kunstwerken / Victor H. ELBERN. - Berlin: St.Museen Preussischer Kulturbesitz, 1990. - In der Reihe: Bilderheft der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, Heft 62-64. € 4.00

ku6349 Primal Arts: Africa, Oceania and the Southeast Asian Islands / BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER. - London: Thames & Hudson, 2000. - € 7.00

ku6351 Die Villa Hügel: Unternehmerwohnsitz im Wandel der Zeit / RENATE KÖHNE-LINDENLAUB. - München: Deutscher Kunstverlag, 2002. - € 4.00

ku6353 Die schönsten Tafeln aus dem grossen Buch: Der Schmetterlinge und Pflanzen "Metamorphosis insectorum Surinamensium" / MARIA SIBYLL MERIAN. - München/Zürich: Knaur. - € 4.00

ku6334 Designers in Nederland: Een eeuw productvormgeving / TIMO de RIJK (red.). - Amsterdam/Gent: Ludion, 2003. - nieuwstaat. € 10.00

ku6342 Fotografische fragmenten: Opstellen over fotografie vanuit verschillende invalshoeken / PETER van TUIJL. - Eigen beheer, 2010. - € 4.00

ku6343 Beeldspraak #1: Beeldtaal / PETER van TUIJL. - Ulft, 2013. - € 10.00

ku6345 Gettyimages 1980s: Decades of the 20th Century / NICK YAPP. - Könemann, 2001. - € 4.00

ku6346 Gettyimages 1990s: Decades of the 20th Century / NICK YAPP. - Könemann, 2001. - € 4.00


Geschiedenis

h6548 Zoetermeer: Kloppend hart van de Randstad / EVERT BROUWER. - Rijswijk: Sijthoff, z.j. - € 5.00

h8869 Het Oostfront: Hoe het duizendjarige rijk zijn einde op de steppen vond / JAAP JAN BROUWER. - Diemen: Veen, 2006. - € 12.00

h9394 Het Kops Plateau: Prehistorische grafheuvels en een Romeinse legerplaats in Nijmegen / HARRY van ENCKEVORT, KATJA ZEE. - Abcoude: Uniepers, 1996. - € 8.00

h6546 De Centrale Centraal: Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990 / JACQUES van GERWEN. - Amsterdam: IISG/NEHA, 1993. - € 10.00

h8614 Zandloper, zeis en pierlala: Symbolen van de dood in (volks)kunst en cultuur / G.T. HANEVELD. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1995. - € 3.50

h9814 Een vrij zinnige verhouding: De VPRO en Nederland 1926-1986 / J.H.J. van den HEUVEL et al. - Baarn: Ambo, 1986. - € 6.00

h8673 Slangenburg: Huis, landgoed en bewoners / H.W. HOPPENBROUWERS et al. - Doetinchem: Oudh.Kring Deuteko, 1999. - 4e herziene druk. € 10.00

h8835 'Cantemus in amicitia': 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009 / HARRY JANSSEN. - Nijmegen: Kon.Zangvereeniging, 2009. - Met opdracht en gesigneerd door auteur. € 7.50

h8611 Wilde dieren in een doode stad: Het Burgers Dierenpark te Arnhem in het frontgebied / WILLEM VAN RIJN. - Arnhem/Zutphen: Raspe's Uitgeverij, 1946. - 30 p. - geniet. - zeldzaam. € 15.00

h6570 Bosbouw in de achtiende eeuw: De bosbouw van het "Entel" in de tweede helft van de achttiende eeuw / A.H.G. SCHAARS. - Zutphen: De Walburg Pers, 1974. - Gelderse Historische Reeks V. € 10.00


Nederlandse literatuur

nl9378 FABRE, JAN. - Restanten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - 1e druk, ingenaaid. - nieuwstaat. € 7.00

nl9399 KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders: En andere dierenverhalen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1976. - 4e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9400 LAUNSPACH, RIK. - 1953: De Storm. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 9e druk, garenloos. € 4.00

nl 196 NIJLEN, JAN van. - Gedichten: 1904 - 1938. - Maastricht: A.A.M. Stols, 1938. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9401 PORTNOY, Ethel. - Steen en been: En andere verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1975. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9398 SALOMONS, ANNIE. - Langs het geluk. - Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goe, z.j. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

nl9308 SMIT, SUSAN. - Vloed. - Amsterdam: Lebowski, 2010. - 4e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl9209 TOOREN, J. van. - Verzen van iemand. - Z.p: Dimensie, 1980. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl 186 ZOMEREN, KOOS van. - Otto's oorlog. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - 1e druk, garenloos. € 4.50


Buitenlandse literatuur

bl8593 CASTANEDA, CARLOS. - De macht van de stilte: Verdere lessen van Don Juan. - Katwijk: Servire, 1988. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8594 CASTANEDA, Carlos. - De lessen van don Juan / Een aparte werkelijkheid: / Reis naar Ixtlan. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - 1e druk, garenloos gebonden. € 8.00

bl8595 CASTANEDA, Carlos. - De kunst van het dromen. - Cothen: Servire, 1993. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8603 COELHO, PAULO. - De Zahir. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - 5e druk, gecartonneerd. € 5.00

bl8578 CORTAZAR, JULIO. - Reis om de dag in tachtig werelden. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8579 CORTAZAR, JULIO. - Boek voor Manuel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8612 ECO, UMBERTO. - Baudolino. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - 8e druk, garenloos. € 8.00

bl8569 GRASS, GÜNTER. - In krabbengang. - Amsterdam: Meulenhoff, 1954. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8592 IRVING, JOHN. - De vierde hand. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl8566 ISHERWOOD, Christopher. - Prater violet. - London: Readers Union/Methuen, 1949. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

bl8567 KIS, DANILO. - Kinderleed: Voor kinderen en gevoelige mensen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8604 ROA BASTOS, AUGUSTO. - Nachtelijk spel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8548 WEISS, PETER. - De esthetica van het verzet. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2000. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - als nieuw. € 15.00

bl8611 WILLIAMS, JOHN. - Stoner. - Amsterdam: Lebowski, 2013. - 8e druk, garenloos. € 6.00week 33 2020

Algemeen


u9495 Verzamelde opstellen tweede bundel / L. van DEYSSEL. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1901. - tweede druk. - linnen gebonden € 10.00

u9496 Verzamelde opstellen derde bundel / L. van DEYSSEL. - Amsterdam: Scheltema e Holkema, 1907. - tweede druk. - linnen gebonden € 10.00

u9494 Gangen en Wegen / FRANS ERENS. - Bussum: Paul Brand, 1912. - Rug van linnen band iets verkleurd en roest. € 20.00

u9202 Tot straks, na de reclame!: Het Nederlands in beweging / MARCEL LEMMENS. - Den Haag: Sdu, 1994. - € 4.00

u9111 Over De koperen tuin van Simon Vestdijk / J. POP. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - In de reeks: Synthese. - tweede, geheel herziene druk. € 3.00

u9087 Peptalk & Pumps: Engels woordgebruik in de Nederlandse taal / RIK SMITS, L. KOENEN (sam.). - Amsterdam: Thomas Rap, 1989. - € 7.00

u9085 Taalmaskerade: Over beeldspraak, metaforen & vergelijkingen / ERIK van der SPEK. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1993. - € 3.50

u9493 Een beeld van een stad: Vlaamse wandeling door Nijmegen / BERT VANHESTE. - Nijmegen: Vantilt, 2006. - € 7.00

u9062 De werkwijze van Jacobus de Voragine in de Legenda Aurea / J.J.A. ZUIDWEG. - Oud-Beijerland: W. Hoogwerf, 1941. - Proefschrift. € 15.00


Filosofie en psychologie

u6574 Onverwacht inzicht: Het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding / JILL BOLTE TAYLOR. - Utrecht: Kosmos, 2006. - € 6.00

u5701 Modes in management: Een filosofische analyse van populaire organisatietheorieën / RENÉ ten BOS. - Amsterdam: Boom, 2000. - € 10.00

u6235 De Goddelijke Bibliotheek: Encyclopedische wegwijzer bij de heilige geschriften van de mensheid / RUFUS C. CAMPHAUSEN. - Amsterdam: Bres, 1981. - € 4.00

u6600 Seeing Red: A Study in Consciousness / NICHOLAS HUMPHREY. - Cambridge: The Belknap Press, 2006. - Harvard University Press. € 10.00

u6606 De persoonlijkheid van het zondagskind: En negen andere karakters / RITA KOHNSTAMM. - Amsterdam: Weekbladpers, 2000. - € 2.00

u6721 De jeugd in het geding: / D.E. KRANTZ, E. VERCRUIJS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1959. - Eerste studie naar 'nozem-gedrag. - omslag foto Ed van der Elsken. € 15.00

u6596 Bezieling en kwaliteit in organisaties / DANIEL D. OFMAN. - Cothen: Servire, 1996. - € 4.00

u6680 Hoe leven? Hoe sterven: Phaidoon-fragmenten / PLATOON. - Brugge: De Kinkhoren, z.j. - In de reeks: "Oude munten". € 3.00

u6525 Sphären II: Globen / PETER SLOTERDIJK. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1999. - In der Reihe: Makrosphärologie, Band II. € 15.00

u6601 Hoofdstukken uit de politieke verhandelingen / BENEDICTUS D SPINOZA. - Meppel: Boom, 1989. - Ingel., vert. en commentaar W.N.A. Klever. - potlood. € 5.00

u6581 Singularität und Universalität im Denken des Cusanus: Beiträge der 5. Jungcusanertagung 2012 / CHRISTIAN STRÖBELE (HRSG.). - Regensburg: Roderer, 2015. - In der Reihe: Philosophie interdisziplinär, Band 36. - neu. € 15.00

u6279 Memento mori: Klein filosofisch citatenboek / AD VERKUIJLEN. - Kampen: Agora, 2003. - € 4.00

u6557 Mythische figuren van de moderniteit / JACQUES de VISSCHER, J.-P.WILS (red.). - Budel: DAMON, 2004. - In de reeks: CvE Boekenreeks 13. - inl.: Antoon Braeckman. € 10.00


Geschiedenis

h6546 De Arabische storm: Vijf jaar na de lente / SINAN CAN. - Amsterdam: Lebowski, 2016. - € 4.00

h6554 Lineair B en verwante schriften / J. CHADWICK. - Houten: Fibula/Unieboek, 1990. - Fibula Schriftreeks € 3.00

h6555 Griekse inscripties / B.F. COOK. - Houten: Fibula/Unieboek, 1990. - Fibula Schriftreeks € 3.00

h6561 Leven aan de onderkant: Het systeem dat de onderklasse instandhoudt / THEODORE DALRYMPLE. – Utrecht: Het Spectrum, 2005. - als nieuw. € 8.00

h6547 Zeven jaar in Tibet: Mijn leven aan het Hof van de Dalai Lama / HEINRICH HARRER. - Baarn: Hollandia BV, 1987. - € 4.00

h6548 Terug naar Tibet / HEINRICH HARRER. - Amsterdam: Atlas, 1999. - € 4.00

h6560 Durch die weisse Wüste: Die Dänische Forschungsreise quer durch Nordgrönland 1912-13 / J.P. KOCH. - Berlin: Julius Springer, 1919. - Besorgt von Prof. Dr. Alfred Wegener. € 30.00

h6557 Oscar Leeuw 1866-1944: Een architectuurtocht / WILLEM-JAN PANTUS. - Nijmegen: Hist. Ver. Numaga, 1997. - € 3.00

h6541 Zink / DAVID van REYBROUCK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - € 3.00

h6531 Griekenland: Vasteland / HENRIK SCHOLTE. - Utrecht: Kosmos, 1987. € 5.00


Nederlandse literatuur

nl1141 BIESHEUVEL, MAARTEN. - De steen der wijzen: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. – 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl1543 BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 3.50

nl3340 BIESHEUVEL, J.M.A., W. HOFMAN. De Verpletterende Werkelijkheid. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - 3e druk, ingenaaid. - Pentekeningen van Wim Hofman (1e deel Slibreeks). € 4.50

nl3872 BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel: En andere verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - 2e druk, ingenaaid. € 4.50

nl4567 BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar: En andere verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

nl4730 BIESHEUVEL, MAARTEN. - Duizend vlinders: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl5075 BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa: die leefde als een dier: want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl5235 BIESHEUVEL, J.M.A. - Brommer op zee: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl5395 BIESHEUVEL, J.M.A. - Carpe diem: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

nl5616 BIESHEUVEL, MAARTEN. - De wereld moet beter worden. - Amsterdam: De Harmonie, 1984. - 1e druk, ingenaaid. - Met buikbandje. € 5.00

nl4998 BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 20.00

nl6575 BROKKEN, JAN. - Voel maar. - Amsterdam: Atlas, 2002. - 2e druk, garenloos. - als nieuw. € 6.00

nl7261 DORRESTIJN, HANS. - Ik heb een kind dat wil ik houden: De mooiste liedjes en gedichten van.... - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - 1e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8575 ASTAFJEV, VIKTOR. - De beschermengel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8584 BLOOM, HAROLD. - How to read and why. - London: Fourth Estate, 2000. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

bl8577 CORTAZAR, JULIO. - De mooiste verhalen van Julio Cortázar. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - 1e druk, garenloos. € 4.50

bl8586 KERTÉSZ, IMRE. - Onbepaald door het lot. - Amsterdam: Van Gennep, 2003. - 5e druk, garenloos. € 4.00

bl8583 LAHIRI, JHUMPA. - The Lowland. - London: Bloomsbury, 2014. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8574 LEWINSKY, CHARLES. - Het lot van de familie Meijer. - Utrecht: Signatuur, 2008. - 4e druk, garenloos gebonden. € 8.00

bl8588 MARIAS, JAVIER. - Een hart zo blank. - Amsterdam: Meulenhoff, 2010. - 3e druk, garenloos. € 3.50

bl8587 MATVEJEVIC, PREDRAG. - De Middellandse Zee: Een getijdenboek. - Amsterdam: Meulenhoff. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00

bl8581 MITCHELL, DAVID. - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. - Amsterdam: Ailantus, 2010. - 2e druk, garenloos. € 6.00

bl8585 SAGARRA, JOSEP MARIA. - Privéleven. - Leiden: Menken Kasander & Wigman, 2010. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00

bl8582 SMITH, ZADIE. - Over schoonheid. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 7e druk, garenloos. - als nieuw. € 7.00

bl8589 STEVENSON, R.L. - Travels with a donkey in the Cévennes. - London: Century Publishing, 1985. - garenloos. € 3.50

bl8591 WELLS, H.G. - The Stolen Bacillus: And other Incidents. - London: MacMillan and Co, 1920. - 3. Ed., ingenaaid gebonden. € 10.00week 29 2020

Algemeen


u2306 Kristal: Letterkundige productie 1935 / DIVERSE AUTEURS. - Amsterdam: De Spieghel, 1935. - oorspronkelijk werk van de bekende auteurs. - ill. €10.00

u8235 Alle literatuur is provinciale literatuur / H.H. TER BALKT et al. - Z.p.: Ad Turrim, 1996. - genummerde oplage 70/350. Bijdragen van H.H. ter Balkt, Pier van Dijk, Hellema, Jaap Scholten, Willem Wilmink, Jan Zitman en Peter de Zwaan. - Boekverzorging en ill.: Martien Frijns € 12.00

u8774 Hanneken Leckertant: Een esbatement van... 1541 / JAN van den BERGE. - 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1925. - In de reeks: Nederlandsche schrifturen. € 3.00

u6117 Ida Gerhardt & Guido Gezelle: Een vergelijking / FRANS BERKELMANS. - Egmond: Sint-Adelbertabdij, 2004. - In de reeks: Acanthus deel 6. € 8.00

u8631 Die Bücherfeinde: Über Feuer und Wasser, Gas und Hitze, Staub und Vernachlässigung, Ignoranz und Engstirnigkeit / WILLIAM BLADES. - [Darmstadt]: Primus Verlag, 2012. - Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Hektor Haarkötter. € 7.00

u9109 Over Nescio: Beschouwingen en interviews / LIENEKE FRERICHS, (red.). - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1982. - In de reeks: BZZTôH Literair Archief. € 5.00

u9492 Holistic Herbal: The Complete Illustrated... / DAVID HOFFMANN. - Shaftesbury: Element Books, 1998. - € 10.00

u9079 De macht van het schone woord: Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw / JOZEF JANSSENS, R.SLEIDERINK. - Leuven: Davidsfonds, 2003. - nieuwstaat. € 10.00

u9485 Moeder Aarde-astrologie: Het indiaanse: medicijnwiel als sleutel tot aanleg, karakter en persoonlijkheid / KENNETH MEADOWS. - Haarlem: Becht, 1998. - € 6.00

u9486 Het medicijnwiel-werkboek / KENNETH MEADOWS. - Haarlem: Becht, 1999. - € 6.00

u9130 Kunst und Humanität: Eine Studie über Thomas Manns ästhetische Ansichten / SAMUEL SZEMERE. - Budapest/Berlin: Akadémiai Kia, 1967. - 2. durchgesehene Auflage. € 8.00


Filosofie en psychologie

u6515 Die Erzählungen der Chassidim / MARTIN BUBER. - Zürich: Manesse Verlag, 1987. - € 8.00

u6670 Geboren uit Gods adem: Joannes van het Kruis / CRISOGONO de JESUS. - Gent: Carmelitana, 1985. - nieuwstaat. € 10.00

u5618 Op zoek naar wegen van waarheid: 100 jaar katholieke leerstoel wijsbegeerte bij de Universiteit van Amsterdam 1894-1994 / WIL DERKSE et al. (red.). - Nijmegen: Radboudstichting, 1994. - € 8.00

u6584 In jedem Namen wird genannt was unnennbar bleibt: Wegmarken im Denken des Nikolaus von Kues 1401-146 / WILHELM DUPRE, (Ausw. & Einl.). - Maastricht: Shaker Publishing, 2001. - In der Reihe: Veröffentlichungen des Cusanus Studien Centrums Nijmegen. € 10.00

u5423 De grote filosofen / DOMINIQUE FOLSCHEID. - Rotterdam: Aristos, 1998. - In de reeks: Compact. € 4.00

u5422 Joodse liturgie / MAURICE-RUBE HAYOUN. - Rotterdam: Aristos, 1998. - In de reeks: Compact. € 4.00

u6554 Van feest naar feest: Over de christelijke feesten: Hun geschiedenis en betekenis / MARIUS van LEEUWEN. - Amsterdam: Balans, 2004. - opdracht en gesigneerd door auteur. € 8.00

u6559 Kleines Schopenhauer-Brevier: Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass / RUDOLF MALTER (Ausw.). - Frankfurt: Insel, 1988. - met buikbandje. € 8.00

u6572 Atlas van de belevingswereld / LOUISE van SWAAIJ, JEAN KLARE. - Amsterdam: Meteor Press, 2004. - 15e druk, eerste revisie. € 10.00

u6669 Mystieke werken deel 2: Constituties / Wijze van visitatie / TERESIA van AVILA. - Gent: Carmelitana, 1980. - nieuwstaat. € 8.00

u5421 De goden van Egypte / CLAUDE TRAUNECKER. - Rotterdam: Aristos, 1998. - In de reeks: Compact. € 4.00


Kunst

ku 969 De Materie / LOUIS ANDRIESSEN, R. WILSON. - Amsterdam: De Nederlandse Oper, 1989. - € 5.00

ku4704 Bono over Bono: Gesprekken met Michka Assayas / MICHKA ASSAYAS. - Amsterdam/Utrecht: VIP, 2005. - € 7.00

ku4705 Born to be bad: Postcards from the great trash films Volume II / MICHAEL BARSON (Selection). - New York: Pantheon Books, 1989. - € 6.50

ku1729 Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 / ROLAND BLIJDENSTIJN, R. STENVERT. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 10.00

ku6339 Parade: Een staalkaart van museum: Beelden aan Zee / IDA BOELEMA (eindred..). - Den Haag: Museum Beelden aan Zee, 2004. - € 10.00

ku6338 Goed gezien: Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk / R. BREUGELMANS (eindred.). - Leiden: Universiteitsbibliotheek, 1987. - € 10.00

ku6335 Apokalypse: Ein Prinzip Hoffnung?: Ernst Bloch zum 100. Geburtstag / RICHARD W. GASSEN, B. HOLECZEK. - Heidelberg: Edition Braus, 1985. - € 15.00

ku6235 Keris: Beschouwingen en verhalen over de krissen van Indonesië / RUUD GREVE. - Driebergen: Zevenster, 1993. - gesigneerd. € 8.00

ku6227 Kritisch, invredesnaam kritisch: Over kunst en kunstenaars / ROBERT HUGHES. - Amsterdam: Balans, 1990. - € 8.00

ku6340 Goethe in der Kunst des 20. Jahrhunderts: Ausstellung zum 150. Todestag von Johann Wolfgang von Goethe / PETRA MAISAK, DORIS HOPP. - Frankfurt: Freien Deutschen Ho, 1982. - € 10.00

ku6337 Museum Mayer van den Bergh Antwerpen / HANS NIEUWDORP. - Brussel: Ludion Cultura Nostra, 1996. - In de reeks: Musea Nostra. € 10.00


Geschiedenis

h6389 Twintig eeuwen Utrecht: Korte geschiedenis van de stad / R.E. de BRUIN et al. - Utrecht: SPOU/Het Utrechts Archief, 1999. - € 3.50

h6493 Het avontuur van de ANWB: 135 jaar onderweg / HANS BUITER, PETER STAAL. - Bussum: THOTH, 2018. - nieuwstaat. € 15.00

h6494 Met Edmund Hillary door de Himalaya / GERHARD DAMBMANN et al. - Tielt: Lannoo, 1988. - € 8.00

h6484 Doorbroken stilte: Viataal: 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie / SERGIO DERKS. - Sint-Michielsgestel: Viataal, 2004. - Uiteraard ook de tijd in huis Wylerberg te Beek! € 15.00

h6491 Heemskerk: Onderweg van verleden naar heden / J.W. GROESBEEK. - Heemskerk: Gemeente Heemskerk, 1978. - € 10.00

h6491 Geschiedenis van Eindhoven: De stad van Kempenland / L.G.A. HOUBEN. - Schiedam: Schiepers, 1978. - facsimile-uitgave 1889. € 15.00

h6489 Oorlog,hoop en overwinning: De herinneringen van Jan G. Jörissen / JAN G. JÖRISSEN. - Soesterberg: Aspekt, 2019. - Haalderen.. - nieuwstaat. € 15.00

h6392 Van der Lee 1919 1984 / Van der LEE. - Rijswijk: Elmar Produkties, 1984. - Bedrijfsgeschiedenis / Delft. € 6.00

h6375 Dokter aan de waterkant: Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam / M.J. van LIEBURG. - Rotterdam: Donia Pers Produktie, 1979. - € 7.00

h6540 Nijmegen Winkelt: Verhalen van bijzondere Nijmeegse zaken / WIM van de LOUW, J. van ESSEN. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 2005. - € 7.00

h6490 Leven na Anne Frank / BERTHE MEIJER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 7.00

h6376 Romeinse decadentie: Pracht en praal in de Romeinse keizertijd / STEPHAN MOLS et al. (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2008. - nieuwstaat. € 8.00

h6352 Drie vorstinnen: Brieven van Emma, Wilhelmina, en Juliana / A.P.J. van OSTA (inl & ann.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 8.00

h6534 Slang, Esculaap en Gaper: Medisch-farmaceutische symbolen / TON SCHOENMAKERS, JORIEN JAS. - Renswoude: A.S. Watson, 2003. - nieuwstaat. € 8.00

h6492 Gelders Molenboek / J.A. SPOEL (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1982. - 2e herziene druk. € 15.00

h6495 Ooijt vertelt: Verhalen & Interviews / HENK STAM (red.). - Ubbergen: Gemeente Ubbergen, z.j. - € 4.00


Nederlandse literatuur

nl9372 BERGH, PAUL van den. - Stil zijn is ontmoeten: Aforismen. - Soest: Kairos, 1983. - 6e druk, garenloos gebonden. € 3.00

nl9373 BÜCH, BOUDEWIJN. - Steeds verder weg: De verzamelaar op reis, deel I. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - 2e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9370 DUBOIS, JEAN-PAUL. - De verbouwing: Hoe een Fransman zijn geduld verliest. – Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9374 GEZELLE, GUIDO. - De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren. - Amsterdam: L.J. Veen / Standaard, 1939. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - houtsneden van D. Acket. € 8.00

nl9371 GRESHOFF, J. - Bloemlezing uit zijn gedichten. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9368 GRUNBERG, ARNON. - Goede mannen. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9375 HEERESMA, HEERE. - Kijk, een drenkeling komt voorbij: Uit de diepte. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9376 LEHMANN, L.TH. - Gedichten. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1948. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9377 LEHMANN, L.TH. - Vluchtige steden (en zo): Gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9311 MULISCH, HARRY. - Tanchelijn: Kroniek van een ketter: Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - 6e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9369 VERHELST, PETER. - Wat ons had kunnen zijn. - Amsterdam: CPNB, 2018. - 1e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8532 CARTER, FORREST. - De jeugd van Little Tree: Het ontroerende verhaal: van een Cherokee-indiaan. - Utrecht: A.W. Bruna, 1995. - garenloos. € 4.00

bl8530 FRY, STEPHEN. - Mythos. - London: Penguin, 2018. - garenloos. € 5.00

bl8531 HAMID, MOHSIN. - The Reluctant Fundamentalist. - London: Penguin, 2008. - garenloos. € 4.00

bl8475 LICHTENBERG, GEORG CHRIST. - Werke in einem Band. - München: Carl Hanser, o.J. - garenloos gebonden. - In der Reihe:: Jubileumsbibliothek der deutsche Literatur € 10.00

bl8473 MISHIMA, YUKIO. - Het Gouden Paviljoen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2005. - 7e druk, garenloos. € 4.00

bl8474 RINALDI, ROBIN. - Mijn man en mijn minnaars. - Amsterdam: Cargo, 2015. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8534 SAGAN, FRANCOISE. - ... ein gewisses Lächeln. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - garenloos gebonden. € 3.50

bl8545 SEGHERS, ANNA. - Het zevende kruis. - Amsterdam: Van Gennep, 2013. - 5e druk, garenloos. - herziene vertaling Elly Schippers. - als nieuw. € 6.00

bl8533 WINTER, SOLOMONICA D. - Achter de regenboog. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8529 YOURCENAR, MARGUERITE. - L'oeuvre au Noir. - Paris: Gallimard, 1968. - ingenaaid. € 15.00week 28 2020

Algemeen


u9482 Nieuwe literatuurgeschiedenis: Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden / SIEM BAKKER et al. (red.). - Amsterdam: Meulenhoff / Icarus, 1994. - 3 delen. - als nieuw. € 30.00

u9490 Practisch occultisme: Twee verhandelingen / H.P. BLAVATSKY. - Amsterdam: Theosofische Vereniging, z.j. - € 3.00

u9487 De weg naar vrijheid / DALAI LAMA. - Utrecht: Servire, 1998. - in de reeks?: Essenties van Tibetaans boeddhisme. € 5.00

u9280 Wie de koek krijgt , wie de gard / ED van EEDEN. - Amsterdam: Amber, 1991. - € 3.50

u9489 De Beeldentaal van het Hindoeïsme: Goden, verschijningsvormen en hun betekenis / EVA RUDY JANSEN. - Havelte: Binkey Kok, 1993. - € 5.00

u9483 Tau teh tsjing / LAO TZE. - Wassenaar: Mirananda, 1979. - € 3.00

u9481 Boud: Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002) / EVA ROVERS. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - € 7.00

u9281 Jaarfeesten: Sint Maarten, Sint Nikolaas, Advent, Kerstmis, Maria Lichtmis, Karnaval, Palmpasen... / HENK SWEERS et al. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1991. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u6604 Mythologies / ROLAND BARTHES. - Paris: Seuil, 1970. - In de reeks: Poits Civilisation. € 6.00

u6607 Retour à Reims / DIDIER ERIBON. - Paris: Flammarion, 2009. - In de reeks: Champs Essais. € 4.00

u6599 Spinoza en zijn kring: Een balans van veertig jaar onderzoek / HENRI KROP (inl.) et al. - Rijnsburg: Spinozahuis, 2019. - verslag van het symposium na de inauguratie van Henri Krop. - nieuwstaat. € 12.00

u6571 Creatieve Democratie: John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving / LOUIS LOGISTER. - Budel: Damon, 2004. - Proefschrift. € 15.00

u6595 Geschichte von Florenz / NICCOLO MACHIAVELLI. - Wien: Phaidon, 1934. - € 8.00

u6610 Spinoza: De geest is gewillig, maar het vlees is sterk / MIRIAM van REIJEN. - Kampen: Klement, 2008. - Voorwoord: Herman De Dijn. - beperkt potlood € 8.00

u6611 Goede keizers, slechte keizers: Over de absolute macht / RENÉ van ROYEN. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2015. - als nieuw. € 7.00

u6594 Markt en Moraal: Edmund Burke lezing III / ONNO RUDING. - Soesterberg: Aspekt, 2004. - Inl.: Hans Hillen. € 3.00


Geschiedenis

h6504 Justitae sacrum: Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem / P.G. AALBERS. - Utrecht: Matrijs, 1998. - als nieuw. € 15.00

h6500 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland: Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland / H.M. BROKKEN et al. (red.). - 's-Gravenhage: St.Hollandse Hi, 1990. - € 15.00

h6501 Duizel Eersel Steensel: Volksleven en verleden Deel I / C. CORNELISSEN, A. KAKEBEEKE. - Eersel: Heemkundige studiekring, 1976. - € 8.00

h6503 Limburg van Mook tot Eijsden: Jaarboek 1981 / J.C. den EXTER (sam.). - Geleen: Keulers, 1981. - € 6.00

h6497 In de ban van het water / H.E. KONING (vrwrd.). - Amsterdam: de Volkskrant/Kosmos, 1995. - € 4.00

h6505 Un Juif improbable / DOMINIQUE MOISI. - Paris: Flammarion, 2011. - € 6.00

h6502 1999: Victory without War / RICHARD NIXON. - New York: Simon and Schuster, 1988. - € 10.00

h6497 Verrassend bijzonder: Impressies op weg naar de nieuwe basisschool St.Martinus in Millingen aan de Rijn / JAN G. SMIT et al. (red.). - Millingen: St.Martinus Basissc, 2007. - Heemstudie nr.21 van de Heemkundekring De Duffelt. € 10.00

h6496 De Hoge Raad der Nederlanden 1938-1988: Een portret / J. van SOEST et al. (red.). - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1988. - € 15.00

h6499 Sappi 150: 1850 - 2000 / J. van TERM, J. PUNTER. - Maastricht: Sappi Maastricht, 2000. - € 8.00

h6498 Egypte: Van de Prehistorie tot de Romeinen / DIETRICH WILDUNG. - Köln: Taschen/Librero, 2004. - € 7.00


Nederlandse literatuur

nl9367 ANKER, ROBERT. - Heimwee naar: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9195 BLOEM, J.C. - Over poëzie. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1941. - 1e druk, gecartonneerd. € 7.00

nl9196 BLOEM, J.C. - Enkele gedichten: Voorafgegaan door een inleiding door.... - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1942. - 1e druk, 7. € 10.00

nl9055 COOLEN, ANTOON. - De ontmoeting. - 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - 2e druk, gecartonneerd. - gehele oplage voor de oprichting: van een gedenkteken voor de schrijver € 8.00

nl9222 GRAFT, VAN DER. Lijfeigen: Liefdesgedichten 1942-2002. - Amsterdam: De Prom, 2003. - 2e druk, garenloos. € 6.00

nl9353 HERZBERG, JUDITH. - 111 Hopla's. - Amsterdam: De Harmonie, 2014. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl9162 KROL, GERRIT. - Halte opgeheven: En andere verhalen. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9007 LANOYE, Tom. - Sprakeloos: De Wase trilogie (3). - Amsterdam: Prometheus, 2012. - 26e druk, garenloos. € 5.00

nl9366 REVE, GERARD. - Het Boek Van Violet En Dood. - Utrecht: L.J. Veen, 1996. - 5e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl9225 TOONDER, MARTEN. - Daar zit iets achter: De weetmuts, het vergeetboekje. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9112 WATERDRINKER, PIETER. - Tsjaikovskistraat 40. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018. - 12e druk, garenloos gebonden. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl7365 BARRY, SEBASTIAN. - De geheime schrift. - Amsterdam: Em. Querido, 2012. - 8e druk, garenloos. € 5.00

bl7067 BLOK, ALEKSANDR, J.P. RAWIE. - Jean Pierre Rawie vertaalde vier gedichten van Aleksandr Blok. - Nijmegen: Februari Boekhandels/Roelants, 1997. - 1e druk, geniet. - tweetalig. € 4.00

bl1566 HIGHSMITH, Patricia. - Opgeruimde vrouwen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - ingenaaid. - Ill. Roland Topor. € 4.00

bl2044 IDEMA JONKER, W.L. - Vermaning door een dode hond: Vijf Chinese komedies uit het einde 13e eeuw. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - ingenaaid. € 4.00

bl 550 KOSZTOLANYI, DEZSÖ. - Anna. - Amsterdam: Van Gennep, 2005. - 3e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl6292 KROG, ANTJIE. - Hoe zeg je dat: Gedichten. - Amsterdam: Podium, 2009. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8415 MANN, THOMAS. - Dagboeken 1918-1939: 1918-1921 & 1933-1939: (Privé-domein nr. 129. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1987. - 1e druk, ingenaaid. € 15.00

bl8341 MO-YAN. - Het rode korenveld. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 3e druk, garenloos. € 4.00

bl8368 ONETTI, JUAN CARLOS. - De werf: (In de reeks: Literatura Latina. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl8455 PAZ, Octavio. - De kinderen van het slijk: Van de Romantiek tot de avant-garde: Essay. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - 1e druk, garenloos. - In de reeks: Meulenhoff Ideeën € 4.00

bl1533 PERSE, Saint-John. - Lofzangen. - Vianen: Kwadraat, 1984. - 1e druk, ingenaaid. - vert.: Hans van pinxteren. € 4.50

bl 962 SALINGER, J.D. - Franny en Zooey. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - ingenaaid. € 4.50week 27 2020

Algemeen


u9476 Vlaamse schrijvers: Vijfentwintig portretten door Gaston Durnez / GASTON DURNEZ. - Antwerpen/Amsterdam: Manteau, 1982. - € 10.00

u9477 De literaire wereld van Carel Vosmaer: Een documentaire / NOP MAAS. - 's-Gravenhage: Sdu, 1989. - € 8.00

u9449 Le roman-mémoires moderne: Pour une typologie du récit a la première personne / ULLA MUSARRA-SCHRODER. - Amsterdam: APZ-Holland Univers, 1981. - Proefschrift. € 15.00

u9238 De handboog der verbeelding: Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse / ARJAN PETERS. - Amsterdam: Em. Querido, 2007. - € 5.00

u9478 Van Amerongen, letterknecht / HANS SCHOOTS. - Amsterdam: De Groene Amsterdam, 1997. - € 5.00

u9475 Leesbaar landschap / WILLEM van TOORN. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 7.00

u9479 Het leven van Multatuli / PAUL van ‘t VEER. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 10.00

u9447 Vögel beobachten in Ostdeutschland: Die Besten Beobachtungsgebiete zwischen Rügen und Thüringer Wald / WAGNER, MONING. - Stuttgart: Franck-Kosmos, 2002. - € 15.00


Filosofie en psychologie

u6625 Het eeuwig tekort: Een filosofie van de schaarste / RUTGER CLAASSEN. - Amsterdam: Ambo, 2006. - beperkt potlood € 5.00

u6672 De goede wetenschapper / LUCA CONSOLI, R. WELTERS. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2014. - € 4.00

u6616 Denken, passie en compassie: Tijdreizen naar gemeenschap / JOACHIM DUYNDAM. - Kampen: Kok Agora, 1999. - € 6.00

u6679 De toekomst van een illusie / SIGMUND FREUD. - Amsterdam: Boom, 2012. - In de reeks: Kleine Klassieken. € 4.00

u6671 Mystieke werken / JOANNES van het KRUIS. - Gent: Carmelitana, 1980. - derde, verbeterde druk. - beperkt pengebruik. € 10.00

u6678 Met Kierkegaard het jaar rond / SOREN KIERKEGAARD. - Kampen: Kok, 2004. - € 4.00

u6673 De jongste zoon / C.W. MÖNNICH. - Amsterdam: Moussault, 1958. - € 8.00

u6674 Zeventig jaar na Willem van de Pol: Een fenomenologische benadering van de oecumene / PETER NISSEN. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2018. - Inaugurele rede. € 4.00

u6614 Het onverwoestbare kind: Verhalen over: overwinningen op het verleden / LILLIAN B. RUBIN. - Amsterdam: Ambo, 1997. - € 5.00

u6636 Far from the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity / ANDREW SOLOMON. - New York: Scribner, 2012. - hardback. € 15.00

u6675 Het paradijs / ELLEN van WOLDE (red.). - Zoetermeer: Meinema, 2006. - In de serie:: De Bijbel: teksten en thema's in beeld, deel 4. € 6.00


Kunst

ku6329 Afrikaanse kunst / IVAN BARGNA (red.). - Florence: Scala, 2010. - In de reeks: Visual Encyclopedia of Art. € 10.00

ku6275 The Journals of Jacob Mandeville / ALBIN BIBLOM. - Groningen: Aurora Borealis, 2001. - Bijgevoegd de bijlage met de nederlandse vertaling. - fotografie. - i.s.m. stichting Noorderlicht. - nieuwstaat € 25.00

ku6328 The True Adventures of The Rolling Stones / STANLEY BOOTH. - London: Abacus, 1992. - € 8.00

ku6295 Image Makers, Image Takers: The Essential Guide to Photography by those in the Now / ANNE-CELINE JAEGER. - London: Thames & Hudson, 2007. - € 15.00

ku6293 Documenta Kassel 16/06-23/09 2007 / ISABELLA MARTE. - Köln: Taschen, 2007. - € 8.00

ku6292 Tekst en uitleg: Liedteksten 1964-1990 / LENNAERT NIJGH. - Schoorl: Conserve, 1991. - nieuwstaat. € 7.00

ku6330 Universiteitsbibliotheek Nijmegen: Van oud naar nieuw in het gebouw aan de Erasmuslaan / LEON STAPPER (tekst). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2006. € 8.00

ku6331 Kerkrestauraties in Groningen: Studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken / REGNERUS STEENSMA et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - € 12.50


Geschiedenis

h6486 Band of Brothers: Van Normandië tot Hitlers Adelaarsnest: De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie / STEPHEN E. AMBROSE. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2006. - € 10.00

h6475 Stichting Menno van Coehoorn: Jaarboek 1986/87 / ST. MENNO van COEHOORN. - 's-Gravenhage: St. Menno van C, 1987. - € 6.00

h6476 Stichting Menno van Coehoorn: Jaarboek 1990/91 / ST. MENNO van COEHOORN. - 's-Gravenhage: St. Menno van C, 1991. - € 10.00

h6472 Suez / QUIRIN ENGASSER. - Zwolle: La Riviere & Voorhoeve, 1956. - € 4.00

h6485 De Delft: De Dag-Journalen met de complete en Authentieke Geschiedenis van 's Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de Zeeslag bij Camperduin / J.F. FISCHER FZN. - Franeker: Van Wijnen, 1997. - € 30.00

h6474 Oost-Europa in het verleden: Liber amicorum Z.R. Dittrich / A.P. van GOUDOEVER (red.). - Groningen: Wolters-Noordhoff/F, 1987. - € 7.00

h6488 Slot Zeist: Een Vorstelyk stuk Goet / CATHARINA L. van GRONINGEN. - Driebergen: De Buitenplaats, 2009. - € 10.00

h6479 Monumentengids Wisch: Bontebrug, Heelweg, Silvolde, Sinderen, Terborg, Varsseveld, Westendorp / INGRID JACOBS. - Utrecht: Matrijs, 2000. - In de reeks: Monumenten in Gelderland 3. € 7.00

h6484 De Tommies komen!: Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944 / MARIE-ANNE. - Oosterbeek: Veren.Vrienden Air, 1987. - 1e druk. - 40 p. € 5.00

h6477 "Mannen die het schootsvel dragen": Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996 / RENE C.C. POTTKAMP. - Wormerveer: Vakbonds Historisc, 1996. - € 6.00

h6471 Het zionistische kolonialisme in Palestina / FAYEZ A. SAYEGH. - Beiroet: Palestine Liberation, 1970. - In de reeks: Palestijnse Monografieën 1. € 3.00

h6480 Holland Carré: Twee eeuwen Noordhoek / ED SCHILDERS, KO de LAAT. - Tilburg: g.u, 2007. - € 8.00

h6473 Onder Mohammedanen, Joden en Christenen / LUDWIG SCHNELLER. - Hoorn: Edecea, z.j. - € 4.00

h6483 Nederlands Familiealbum / LEONARD de VRIES, WIM ZAAL. - Amsterdam: Meulenhoff, 1975. - € 7.00

h6478 De geboorte van de verlichte predikant: Cultuuroverdracht en preken van remonstranten 1700-1800 / SIMON VUYK. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2018. - potlood p. 7-25. € 10.00

h6482 Satricum: Kroniek van een opgraving / DEMETRIUS J. WAARSENBURG. - Tonden: Ned.Studiecentrum Latium, 1996. - In de reeks: Satricana deel 4. € 4.00


Nederlandse literatuur

nl9357 BUWALDA, PETER. - Bonita avenue. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9356 DIS, ADRIAAN van. - Tikkop. - Amsterdam: Augustus, 2011. - 7e druk, garenloos. - als nieuw. € 7.00

nl9360 FRESCO, LOUISE O. - De Tuin van de Sultan van Rome. - Amsterdam: Prometheus, 2005. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl9359 MINCO, MARGA. - Nagelaten dagen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - 5e druk, garenloos gebonden. - nieuwstaat met buikbandje. € 4.00

nl9364 MOEYAERT, BART. - Gedichten voor gelukkige mensen. - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - nieuwstaat, met leeslint. € 8.00

nl9354 NOORDERVLIET, NELLEKE. - Zonder noorden komt niemand thuis. - Amsterdam: Augustus, 2009. - 1e druk, garenloos gebonden. - nieuwstaat. € 8.00

nl9361 NOORDERVLIET, NELLEKE. - Snijpunt. - Amsterdam: Augustus, 2008. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9358 RAWIE, JEAN PIERRE (sam.). - De waarheid over de liefde: De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuu. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - 2e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl5280 T'HOOFT, JOTIE. - Heer van Poorten: Verhalen, herinneringen, notities en beschouwingen. - Brussel: Manteau Marginaal, 1978. - 1e druk, garenloos. € 8.00

nl9365 TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudig gebaar: De zelfkant - De verdelger. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - 3e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl9211 VERBEKE, GEERT. - Schakende heremieten: Reflecties over het schrijven van haiku's en tanka's. - Kortrijk: Geert Verbeke, 2012. - 2e druk, garenloos. € 5.00

nl9355 WOLKERS, JAN. - Zwarte Bevrijding. - Amsterdam: CPNB/De Bezige Bij, 1995. - 1e druk, garenloos. € 2.00


Buitenlandse literatuur

bl8540 BARICCO, ALESSANDRO. - Dit verhaal. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. - nieuwstaat. € 8.00

bl8537 COETZEE, J.M. - Wereld en wandel van Michael K. - Amsterdam: Cossee, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. - nieuwstaat. € 6.00

bl8535 ESTER, HANS, LINA SPIES. - Die blou berg moet ek oor: Zuid-Afrikaanse gedichten over bergen. - Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut, 2003. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8542 FLANAGAN, RICHARD. - Het boek van Gould: Een roman in 12 vissen. - Amsterdam: Anthos/Manteau, 2002. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8541 HARPER, JANE. - Force of Nature. - London: Abacus, 2017. - garenloos. € 4.00

bl8544 HESSE, HERMANN. Zwei Idyllen: . - Berlin/Fra: Suhrkamp, 1952. - 1. Aufl. - Karton. € 7.00

bl8538 MANN, THOMAS. - Koninklijke Hoogheid. - Amsterdam: Elsevier, 1975. - 3e druk, garenloos. - vert.: N. Schuitemaker. € 3.50

bl8536 MUSIL, ROBERT. - Die Verwirrungen des Zöglings Törless. - Hamburg: Rowohlt, 2002. - garenloos. € 3.50

bl8543 TOLSTOJ, LEV. - De dood van Ivan Iljitsj. - Leiden: Astoria, 2013. - 1e druk, garenloos. - nieuwstaat. € 6.00

bl8539 TSJOEKOVSKAJ, LIDIJA. - Ontmoetingen met Anna Achmatova 1938-1962. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-Domein, 1982. - 1e druk, ingenaaid. - nawoord van Joseph Brodsky. - als nieuw. € 20.00week 26 2020

Algemeen


u9474 De Victoriaanse bloementuin / JENNIFER DAVIES. - Warnsveld: Terra/Teleac, 1993. - € 7.00

u9097 Lector in fabula: De rol van de lezer in narratieve teksten / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 5.00

u9464 Erinnerungen eines Biologen / KARL VON FRISCH. - Berlin: Springer, 1973. - Dritte, erweiterte Auflage. € 10.00

u8796 Make that the cat wise MTTCW: Stonecoalenenglish / JACOB & HAVER. - Amersfoort: BBNC, 2013. - € 4.00

u9472 Gerard Reve: Kroniek van een schuldig leven 1: De vroege jaren 1923-1962 / NOP MAAS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2009. - tweede druk. - als nieuw. € 15.00

u9147 We waren met z'n vijven: Portret van de familie Mann / VIKTOR MANN. - Amsterdam: Atlas, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. - als nieuw. € 15.00

u8777 Brieven uit Veere / NESCIO. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2010. - Bezorgd en toegelicht door Lieneke Frerichs. € 7.00

u9454 De neus van Frederik van Eeden: Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk / R.TH.R. WENTGES. - Amsterdam: Candide, 1996. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u1504 Drie opstellen over kunst en ideologie / LOUIS ALTHUSSER. - Nijmegen: SUN, 1980. - € 6.00

u2015 De bètacanon: Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen / ROBBERT DIJKGRAAF et al. (red.). - Amsterdam: Meulenhoff/de Volkskrant, 2008. - Gesigneerd door Robbert Dijkgraaf. € 10.00

u 85 De magische wereld van het kind / SELMA H. FRAIBERG. - Haarlem: Paul Brand, 1970. - € 4.00

u2057 De Heilige Edith Stein en haar tijd / WILLEM HEEMSKERK. - Sittard: St. Charles Beltjens, 2005. - € 12.00

u1230 Also sprach Zarathustra / FRIEDRICH NIETZSCHE. - Köln: Atlas-Verlag, o.J. - € 7.00

u1556 An essay on the shaking palsy / JAMES PARKINSON. - N.p.: Jorgen Jensens, n.y. - facsimile-herdruk van de 1817 uitgave. € 8.00

u1643 90e Dies Natalis: Bijzondere academische zitting: Donderdag 23 mei 2013 / RADBOUD UNIVERSITEIT. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2013. - met o.a. eredoctoraat Angela Merkel. € 3.00

u 163 Een been om op te staan: Ervaringen van een arts als patiënt / OLIVER SACKS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - € 4.00

u1106 Eenheid in de tegendelen: In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / HEYMERIC van de VELDE, M. HOENEN (Inl.). - Baarn: Ambo, 1990. - € 7.00

u1491 Tijd van onbehagen: Filosofische essays over een cultuur op drift / AD VERBRUGGE. - Amsterdam: SUN, 2005. - € 10.00

u2039 Wolff & Dekens Brieven van Abraham Blankaart: Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting / P. van der VLIET. - Utrecht: HES, 1982. - Proefschrift. € 15.00


Kunst

ku6327 Ars sacra 58 / ARS SACRA. - Leuven: Universitair Kunstcentrum, 1958. - Uitgave 3 van het Leuvens Universitair Kunstcentrum. - Uitgave n.a.v. de tentoonstelling Ars Sacra 58, moderne religieuze kunst. € 15.00

ku6322 Voetwijzer voor Nederland 5: 13 dagwandelingen op zoek naar monumenten van industriële archeologie / ALEXANDER ARTZ. - Zutphen: Terra, z.j. - € 4.00

ku6298 The Art of Drawing: A guide to graphic design / ADOLF BÖHLICH, A. ALFS. - Berlin: Volk und Wissen, 1989. - € 7.00

ku6312 Richard Strauss: Die Bühnewerke von der Urauffführung bis heute / RUDOLF HARTMANN. - Fribourg: Office du Livre, 1980. - € 15.00

ku6281 Een eeuw Nederlandsche mode / C.H. de JONGE. - Amsterdam: Em. Querido, 1941. - € 10.00

ku6326 Onze oude dorpskerken: Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland / H. van der KLOOT MEIJBURG. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1921. - Door: Herman van der Kloot Meijburg, architect. - tweede herziene druk. - linnen band met goudopdruk. - rug iets verschoten. € 15.00

ku6291 Bij ons in de Jordaan / JACQUES KLÖTERS. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2001. - € 5.00

ku6296 1989: Ein Jahr und seine 20 Songs / PHILIPP OEHMKE, J. WAECHTER. - München: Süddeutsche Zeitung, 2005. - Met CD. € 4.00

ku6284 Indigo: Leven in een kleur / LOAN OEI (sam.). - Amsterdam: St. Indigo/Fibula, 1986. - € 15.00

ku6323 Het architektonies denken: En andere architectuur-theoretische studies / ALEXANDER TZONIS. - Amsterdam: SUN, 2003. - nieuwstaat. € 10.00


Geschiedenis

h6412 'De Greb': Herinneringen aan de slag om de Grebbeberg / KOEN AARTS, HANS POLS. - Utrecht: Veen, 1990. - € 7.00

h6467 Antonius van toen, Antonius van nu: 1917 tot heden: Beeld van de parochie / D. AKERBOOM et al. - Nijmegen: H.Antonius van Padua, 1995. - € 10.00

h6410 Brieven uit de trein Westerbork-Auschwitz: (enkele reis) / BOB CAHEN. - Haarlem: Tuindorp, 1996. - € 5.00

h6434 Nieuw-Guinea en de West / M.C. CAPELLE. - Assen: Born, z.j. - € 3.00

h6458 Generaties en patronen: De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20ste eeuw / TON DUFFHUES. - Baarn: Arbor/KDC, 1991. - Proefschrift. € 15.00

h6436 Die Chinesische Welt: Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit / JACQUES GERNET. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. - € 5.00

h6413 Mummies uit het veen: IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard / P.V. GLOB. - Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1971. - € 10.00

h6452 Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und der: Stadt Dorsten 2006, 65 Jahrgang / EDELGARD MOERS et al. (Red.). - Dorsten-Lembeck: Heimatbund, 2005. - € 5.00

h6468 Met enige schroom: Pioniers van het lokaal bestuur / JAN de ROOS. - Amsterdam: Centrum voor Lokaal Bestuur, 2000. - rug verkleurd. € 6.00

h6468 Het Marshall-plan en U / JO SPIER. - Z.p.: Persdienst Ministerie Economische Zaken, 1950. - derde druk. € 6.00

h6469 De jacht op de jakhals: Carlos en het internationale terrorisme / DAVID A. YALLOP. - Amsterdam: Van Gennep, 1993. - € 7.00


Nederlandse literatuur

nl9244 BERNLEF, G. JANSSEN. - Hoe van de trap te vallen: Jazzverhalen. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - 1e druk, garenloos gebonden. - boek en cd met de monoloog 'Gestoord' en pianobegeleiding. € 8.00

nl9248 CHARLES, J.B. - In Frankrijk dacht ik aan mijn vader. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9260 DERIX, GOVERT. - Sterrenmoord. - Maastricht: TIC, 2013. - 1e druk, garenloos. - gesigneerde versie 30/100. € 8.00

nl9346 HEK, YOUP van 't. - Liedjes van A tot Z. - Amsterdam: Thomas Rap, 2003. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - met cd. € 10.00

nl9297 MEIJSING, DOESCHKA. - 100% chemie: Een familieverhaal. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl9351 MULTATULI. - Gedichten- Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - garenloos. -verzameld en ingeleid door Sander Blom.. € 4.50

nl9231 REIJT et al., VIC van de. - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben: Programma. - Amsterdam: Olbe-produkties, 1999. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9348 ROLAND HOLST, HENRIËTTE. Opwaartsche wegen: . - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1920. - 3e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9237 SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe: Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 10e druk, garenloos. - als nieuw. € 8.00

nl9349 THIJM, J.A. Alberdinck. - Drie gedichten: Bij het borstbeeld van Bilderdijk / Ermingard van Voorne / De geboorte de kunst. - Utrecht: H.H. van Romondt, 1844. - 1e druk, gecartonneerd. € 15.00

nl9299 UPHOFF, MANON. - Bekentenissen: Verhalen. - Rotterdam: Aristos, 2006. - 1e druk, garenloos. - Rotterdams leescadeau 2006. € 4.00

nl9352 VESTDIJK, SIMON. - Barioni en Peter: Het stenen gezicht. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1952. - 2e druk, gecartonneerd. € 7.00


Buitenlandse literatuur

bl8428 BERNLEF, J. (vert.). - Alfabet op de rug gezien: Poëzievertalingen. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

bl8523 COE, JONATHAN. - De Rotters Club. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - 1e druk, garenloos. - voorpublicatie. € 5.00

bl8486 DANTE ALIGHIERI. - De goddelijke komedie. - Baarn: Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1987. - 2e druk, ingenaaid gebonden. - vert. in proza: Frans van Dooren. € 20.00

bl8526 FOER, JONATHAN SAFRAN. - Extreem luid & ongelooflijk dichtbij. - Amsterdam: Anthos, 2011. - 27e druk, garenloos. € 5.00

bl8444 HANDKE, Peter. - Versuch über den Stillen Ort. - Berlin: Suhrkamp, 2012. - 3. Aufl, ingenaaid gebonden. € 6.00

bl8440 KADARE, ISMAIL. - De piramide. - Amsterdam: Van Gennep, 1993. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8525 LUPTON, ROSAMUND. - Zusje. - Amsterdam: De Boekerij, 2010. - 26e druk, garenloos. € 4.00

bl8527 MARTEL, YANN. - Beatrice en Vergilius. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8528 RIBEIRO, JOAO UBALDO. - De betovering van het Pauweneiland. - Amsterdam: Anthos, 2000. - 1e druk, garenloos. € 4.50

bl8522 WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing. - Amsterdam: Lebowski, 2013. - 4e druk, garenloos. € 6.00

bl8524 WOLFE, TOM. - The Bonfire of the Vanities. - New York: Farrar Straus Giroux, 1990. - 2e ed, ingenaaid gebonden. € 10.00week 24 2020

Algemeen


u9441 De lieflijke macht, over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij: In: Maatstaf 1995 11|12 / PAUL van CAPELLEVEEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - € 8.00

u7489 Kèk mè nâh: Plat en bekakt Haags / AD van GAALEN, F. van de MOSSELAAR. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1991. - € 4.00

u9239 Tjielp: Een jaar vol vogels met Nico de Haan / NICO de HAAN. - Amsterdam: Ploegsma, 2009. - ill.: Elwin van der Kolk. € 8.00

u9446 Oosterschelde Veldgids / ARTHUR OOSTERBAAN, T. SLUIJTER. - Goes: De Koperen Tuin, 2001. - € 4.00

u9473 De mislukkingskunstenaar Willem Frederik Hermans: Biografie, deel I (1921-1952) / WILLEM OTTERSPEER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 20.00

u9159 Dèr Mouw in Doetinchem / J.B.W. POLAK (inl.). - Zutphen: A.P. ten Bosch, 1986. - In de serie: Bloem der decadentie. € 7.00

u9440 Het labyrint van de wereld: Leven en werk van Umberto Eco / DANIEL SALVA SCHIFFER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 6.00

u9457 Aan taal herkend: Het bewustzijn van dialectverschil / VERONIQUE DE TIER, R. VANDEKERC. - Groesbeek: St.Ned. Dialecten/V, 2003. - In de reeks: Het Dialectenboek 7 € 10.00

u9465 Leben und Wirken eines Österreichischen Pflanzenzüchters: Beitrag zur Geschichte der Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze und ihre Anwendung für die Pflanzenzüchtung / ERICH VON TSCHERMAK- SEYSENEGG. - Berlin: Paul Parey, 1958. - € 10.00

u9366 De baan op met Boon: Een averechtse leeswandeling in Aalst / BERT VANHESTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - Gesigneerd met opdracht. € 8.00

u9153 S. Carmiggelt: Een levensverhaal / SYLVIA WITTEMAN, T. van den BERG. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1998. - 1e druk. - linnen ingebonden. € 8.00

u9471 Wieren / MIEK ZWAMBORN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2018. - € 8.00


Filosofie en psychologie

u6646 Gesammelte Schriften 7: Ästhetische Theorie / THEODOR W. ADORNO. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970. - smoezelig. € 4.00

u6649 Bevrijding door verachting: Essays / ANTON CONSTANDSE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 3.00

u6622 Onvoltooid verleden: Portretten in woord en beeld / RICHARD GROL, BERT UMMELEN. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - € 10.00

u6644 Het verdeelde zelf: Een existentiële studie in gezondheid en waanzin / RONALD LAING. - Meppel: Boom, 1972. - € 4.00

u6645 Rede en geweld: Tien jaren filosofie van Sartre -1950/1960 / R.D. LAING, D.G. COOPER. - Meppel: Boom, 1970. - € 5.00

u6639 Kleine biosofie: Honderd aforismen / WILHELM LOEB. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1956. - Ingeleid door Victor E. van Vriesland. € 7.00

u6650 Ik en de anderen: Inleiding in de filosofie van de sociale wetenschappen / WILLEM van REIJEN. - Assen: van Gorcum, 1979. - € 3.00

u6626 Harry Kunneman: 'Werken aan trage vragen': De woorden van Harry Kunneman / DENISE ROBBESOM. - Leusden: ISVW, 2017. - beperkt potlood. € 5.00

u6618 Toewijding: Voorbij autonomie en zelfbeschikking / JACQUES DE VISSCHER. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. - € 25.00


Kunst

ku6318 Onder de groene linde: Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering: Deel I Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek / ATE DOORNBOSCH (verz.). - Amsterdam: Uniepers, 1987. - € 7.00

ku6302 De eeuwige architectuur I: De hedendaagse architectuur in het licht der geschiedenis / M.J. GRANPRÉ MOLIËRE. - Amsterdam: Argus, z.j. - € 7.00

ku6319 Autobiografie van een filmer / JORIS IVENS. - Amsterdam/Assen: Born, z.j. - € 10.00

ku6317 Mozart op reis naar Praag / EDUARD MÖRIKE. - Utrecht: Kwadraat, 1991. - Nawoord: Chris van der Heijden. € 6.00

ku6316 A touch on the times: Songs of Social Change 1770-1914 / ROY PALMER (Ed.). - Harmondsworth: Penguin Education, 1974. - € 5.00

ku6315 Jaarboek Nederlandse boekgeschiedenis 19/2012 / GORAN PROOT et al. (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2012. - nieuwstaat. € 10.00

ku6313 Life: De autobiografie / KEITH RICHARDS, JAMES FOX. - Utrecht: VIP/A.W. Bruna, 2010. - nieuwstaat. € 10.00

ku6321 Kamers / ALEKSEJ TSJERVJAKOV. - Amsterdam: Van Gennep, 1993. - cartoons. € 3.50

ku6320 Albert Hahn: Tekenen om te ontmaskeren / KOOS van WERINGH. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - linnen gebonden met stofomslag. € 15.00

ku6314 African art: New edition / FRANK WILLETT. - London: Thames and Hudson, 2006. - as new. € 7.00


Geschiedenis

h6400 Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd: Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579 / J.C. BIERENS de HAAN. - Zutphen: Walburg Pers, 1994. - tevens verschenen als proefschrift. € 20.00

h6457 Meesterlijk Nijmegen: Lustrumbundel ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen / C.D.J. BULTEN et al. (red.). - Den Haag: Boom, 2008. - € 8.00

h6459 Kaart van Terschelling: Schaal 1:40.000 / C. van der BURGT, WOUTER YDO. - Midsland: Jeen de Vos/J. Cupido, 1950. - gepubliceerd van 1925 tot 1950. - met kartonnen omslag. € 8.00

h6466 Gevouwen blad van toegangswegen vanuit België naar Belgisch Congo en een kaart van Belgisch Congo / BELGISCH CONGO. - Uccle: Rousseau, z.j. - € 10.00

h6461 De wereld in beeld Serie I: Onze overzeesche gewesten / L.J.M. FEBER. - Nijmegen: Het Anker, z.j. - Met ingeplakte zwart/wit plaatjes € 10.00

h6464 Sage en feit uit oorlogstijd: 40 platen van Frans ter Gast met berijmden tekst van Jan Ubink / FRANS ter GAST. - Leiden: Batteljee & Terpstra, 1946. - Inl.: G.A. van Poelje. - linnen rug beschadigd, binnenwerk goed. € 5.00

h6465 Atlas van Nederlandsch-Indië / W. van GELDER, C. LEKKERKER. - Groningen: J.B. Wolters, 1937. - € 30.00

h6463 De Churchill factor: Hoe één man geschiedenis schreef / BORIS JOHNSON. - Houten: Spectrum/Unieboek, 2015. - nieuwstaat. € 15.00

h6463 Op herhaling: De koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 / MICHIEL de JONG, JAN HOFFENAAR. - Amsterdam: Boom, 2006. - € 7.00

h6460 Overzicht van archieven berustend bij het Katholiek Documentatie Centrum / KDC. - Nijmegen: KDC, 1997. - € 5.00

h6411 1572: Een opstand in Enkhuizen / KLAAS KOEMAN. - Enkhuizen: Ver.Oud Enkhuizen, 2006. - Maelsonreeks deel 16. € 5.00

h6462 Bali / J.C. LAMSTER. - Haarlem: Droste, 1933. - Met ingeplakte kleurplaatjes. - bovenzijde rug beschadigd. € 8.00

h6432 Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel: 1816-1942: Symposium ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. D. de Moulin / A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT. - Amsterdam: Rodopi, 1989. - € 8.00

h6406 't Suideras en zijn bewoners / C.M.C.M. van NISPEN tot SEVENAER. - Z.p.: Eigen beheer, 1994. - € 25.00

h6456 Meneer de burgemeester / TH.A. van OORT et al. (sam.). - Maastricht: Leiter-Nypels, 1967. - Boek ter gelegenheid van het afscheid van W. Baron Michiels van Kessenich. Oplage 500 stuks. € 7.00

h6423 Van vader op zoon: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond / C.F. ROOSENSCHOON. - Den Haag: Kon.Ned.Zuivelbond, 1950. - € 10.00

h6447 Oriëntalisten / EDWARD W. SAID. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - € 20.00


Nederlandse literatuur

nl9315 BERNLEF, J. - Eclips: . - Amsterdam: Em. Querido, 1997. - 3e druk, garenloos. € 4.00

nl9345 DAUTZENBERG, A.H.J. - Ik bestaat uit twee letters. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - 1e druk, ingenaaid. - Privé-domein nr.298 nieuwstaat. € 20.00

nl9341 JAPIN, ARTHUR. - Maar buiten is het feest. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2012. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9339 JORIS, LIEVE. - De hoogvlaktes. - Amsterdam: Augustus, 2008. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9344 MORTIER, ERWIN. - Godenslaap. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - 14e druk, garenloos gebonden. - Gesigneerd. € 15.00

nl9342 PALMEN, CONNY. - Jij zegt het. - Amsterdam: Prometheus, 2015. - 3e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9340 ROBBEN, JAAP. - Birk. - Breda: De Geus, 2016. - 12e druk, garenloos. € 4.00

nl9316 ROLAND HOLST, A. - Deirdre en de zonen van Usnach. - Amsterdam: Hijman, 1952. - 6e druk, ingenaaid gebonden. € 3.50

nl9312 STEENBREEK, ROSITA. - Ballets. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9343 THOMÉSE, P.F. - De onderwaterzwemmer. - Amsterdam: Atlas/Contact, 2015. - 3e druk, garenloos gebonden. € 6.00


Buitenlandse literatuur

bl8517 BANNERHED, TOMAS. - Waar de vogels vliegen. - Breda: De Geus, 2013. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8516 CABRÉ, JAUME. - De stemmen van de Pamano. - Utrecht: Signature, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

bl8490 DOSTOJEWSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. - Brussel: Reinaert Uitgaven, 1970. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

bl8488 FENOGLIO, BEPPE. - De laatste dag. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8515 FLO. - Rain in the morning: Poems and pictures from Tanzania. - Portland: Danemark, 1987. - 1. ed, ingenaaid. € 4.00

bl8520 KRAUSS, NICOLE. - Donker woud. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2018. - 4e druk, garenloos. € 4.00

bl8518 LOUIS, EDOUARD. - Weg met Eddy Belleguele. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8521 PROULX, ANNIE. - Schorshuiden. - Breda: De Geus, 2016. - 1e druk, garenloos gebonden. - als nieuw. € 10.00

bl8487 SCIASCIA, LEONARDO. - Todo modo. - Amsterdam: Serena Libri, 2005. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

bl8489 SCIASCIA, LEONARDO. - De dag van de uil. - Amsterdam: Serena Libri, 1997. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00week 23 2020

Algemeen


u7706 Play it fuckin' loud: Frans Kellendonklezing 2018 / GRIET Op de BEECK. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 7.00

u9462 Aan tafel met Roald Dahl: In en rondom Gipsy House: Herinneringen en recepten van Roald Dahl en Felicity Dahl / FELICITY DAHL, ROALD DAHL. - Baarn: De Fontein, 1991. - € 8.00

u 728 Ischa: Verhalen van verwanten, vrienden en vrouwen / GIJS GROENTEMAN. - Amsterdam: Prometheus, 2005. - € 6.00

u7501 In gesprek met Ida Gerhardt: Interviews, brieven, gedichten en beschouwingen / MARIA de GROOT. - Baarn: Ten Have, 2002. - € 10.00

u 477 James Joyce / JACQUES den HAAN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - In de serie: Literaire Documenten Serie nr.5 € 6.00

u9443 De duivel op de lijkwagen: Spookgeschiedenissen, legenden en historische sagen uit het westen van de provincie Noord-Brabant, zorgvuldig verzameld, getrouwelijk naverteld en zo eenvoudig mogelijk toegelicht / MARTIEN G.J. JONG. - Terneuzen: Eigen beheer, 1959. - Omslag: Harrie Vlamings. € 20.00

u9450 Tirade 362 / 1996 nr.1: Voorpublicatie De moeder van Nicolien / T.S. TIRADE 362, J.J. VOSKUIL. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1998. - € 4.50

u9456 Onzeekerheid is leeven: Beschouwingen over Frederik van Eeden / H.W. van TRICHT (inl.). - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983. - € 6.00

u9461 Prins Joessoef van Thebe: Leven en werk van Else Lasker-Schüler / RUTH WOLF. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1986. - € 7.00

u9460 Liefs van Annie: De mooiste brieven van Annie M.G. Schmidt / ANNEJET van de ZIJL (inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - als nieuw. € 8.00


Filosofie en psychologie

u6654 Hedendaagse filosofie: Jubileumbundel Genootschap Voor wetenschappelijke philosophie (1923-1968) / R.F. BEERLING. - Assen: van Gorcum, 1968. - € 4.00

u6662 Wat heet wetenschap: Over aard en status van de: wetenschap en haar methode / ALAN CHALMERS. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1987. - € 4.00

u6656 Rechtsfilosofen van de twintigste eeuw / P.B. CLITEUR, M.A. LOTH. - Arnhem: Gouda Quint, 1992. - gebruik van highlighter. € 4.00

u6665 Het labyrint der wereld: En: Het paradijs van het hart / JAN AMOS COMENIUS. - Nijmegen: Vantilt, 2016. - € 10.00

u6663 Gurdjieff tot zijn leerlingen / GURDJIEFF. - Wassenaar: Mirananda, 1981. - € 8.00

u6664 Ontmoetingen met bijzondere mensen / G.I. GURDJIEFF. - Wassenaar: Mirananda, 1981. - smoezelig. € 4.00

u6655 Economie: De gebruiksaanwijzing / HA-JOON CHANG. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014. - nieuwstaat. € 8.00

u6659 Machiavelli: Die Begründung des politischen Denken der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz / HERFRIED MÜNKLER. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 2004. - pengebruik van blz. 20 tot 30. € 4.00

u6658 Geschiedenis der westerse filosofie: In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / BERTRAND RUSSELL. - Cothen: Servire, 1991. - gewijzigde en herziene veertiende druk. € 12.00

u6661 Het Casanova-complex: De dwangmatige verleider / PETER TRACHTENBERG. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - € 7.00

u6660 Identiteit / PAUL VERHAEGHE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 8.00

u6657 Jacobson's Organ: And the Remarkable Nature of Smell / LYALL WATSON. - London: Allen Lane, 1999. - € 7.00


Kunst

ku6300 Parijs 25/44 / DICK MATENA. - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 8.00

ku3328 Parijs was verplicht: Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs / RUUD MEIJER. - Amsterdam: Thomas Rap, 1989. - € 4.50

ku6263 Nelly van Doesburg 1899-1975: 'De doorsnee is mij niet genoeg' / WIES van MOORSEL. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 15.00

ku6221 Klimt Kokoschka Schiele: Aquarelle und Zeichnungen: Hommage à Serge Sabarsky / SERGE SABARSKY. - [Wien]: Serge Sabarsky, Inc., 1997. - Jahrhunderthalle Hoechst 1997. € 15.00

ku4532 Nederlandse volksliederen oud en nieuw / ROB SMALING (sam.). - Utrecht: Het Spectrum, 1978. - € 7.00

ku4700 Zie je, ik hou van je: Liefhebben in poëzie en kunst / JOS SMEYERS. - Leuven: Davidsfonds, 2001. - € 10.00

ku6299 'Mooi einde, hè? ': Tekeningen over Jean-Paul Franssens / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005. - € 5.00

ku2436 100 Alfabetten voor de kalligraaf / MIRIAM STRIBLEY. - Veenendaal: Gaade, 1987. - € 10.00

ku6218 Romaanse kunst: Architectuur beeldhouwkunst schilderkunst / ROLF TOMAN (sam.). - Keulen: Könemann, 1996. - ingenaaid gebonden met stofomslag. € 12.00

ku5951 Opera Francois Guyon: Componist Kees Olthuis, librettist Ruud van Megen / MARTIJN VISSER, THEO KRUSE. - Delft: Theater de Veste, 1996. - € 6.00

ku1579 Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit: Een praktische handleiding Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland / MIEKE van ZANTEN. - Den Haag: Sdu, 1994. - CRM-Reeks deel 2. € 10.00


Geschiedenis

h6443 Bloedbad der indianen: De ondergang van de Indianen in Brazilië / LUCIEN BODARD. - Baarn: Hollandia, 1972. - € 4.00

h6442 The Transformation of the Chinese Earth: Aspects of the Evaluation of the Chinese Earth from / KEITH BUCHANAN. - London: G. Bell, 1973. - Earliest Times to Mao Tse-tung € 7.00

h6440 Ik ben journalist ex professo: Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van Den Haag en Godloverige kwezelarij / P.A. DAUM. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1990. - Een keuze uit Daums Indische journalistiek. € 7.00

h6444 The Discovery and Conquest of Mexico: 1517-1521 / BERNAL DIAZ DEL CASTILLO. - New York: Farrar, Straus and C, 1956. - € 8.00

h6445 Van den Grooten Oorlog: Volksboek / JAN HARDEMAN, M. DEMEESTER. - Kemmel: Malegijs, 1985. - beschadiging onderzijde rug door prijssticker. € 10.00

h6435 Wedloop met de moesson: Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra / G.F. JACOBS. - Franeker: T. Wever, 1982. - € 4.00

h6438 Gone are the days: An Illustrated History of the Old South / HARNETT T. KANE. - New York: E.P. Dutton, 1960. - € 8.00

h6439 Weg zonder eind / MOCHTAR LOEBIS. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1969. - € 3.00

h6446 De levens van Jan Six: Een familiegeschiedenis / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - 8e druk. - nieuwstaat. € 10.00

h6441 Hong Kong / JAN MORRIS. - New York: Random House, 1988. - € 10.00

h6437 En zó lacht Amerika: Een collectie humor van 1940-1945 / JAAP SIKKEMA (sam.). - Amsterdam: Scheffer en Sikkeme, 1948. - vert. en bewerking: Ton van Beers. € 6.00


Nederlandse literatuur

nl9333 JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw: Twee novellen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl2777 KUYPER, ERIC de. - Bruxelles, here I come: Nieuwe taferelen uit de Antwerpse en Brusselse tijd. - Nijmegen: SUN, 1993. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

nl9332 LAAN, HELEEN van der. - Waar blijft het licht: Een overwintering op Spitsbergen. - Amstertdam: Luitingh-Sijthoff, 1993. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl5896 PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - Het grote baggerboek. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

nl9331 ROZING, ERIK. - De psychiater en het meisje. - Amsterdam: Meulenhoff, 2017. - 7e druk, garenloos. € 4.00

nl9329 STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes: Een Venetiaanse roman. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl9334 WIERINGA, TOMMY. - De dood van Murat Idrissi. - Amsterdam: Hollands Diep, 2017. - 1e druk, gecartonneerd. € 6.00

nl9335 WOLKERS, Jan. - Kort Amerikaans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - 54e druk, garenloos gebonden. - 54e gewijzigde herdruk, nawoord: Onno Blom. € 7.00


Buitenlandse literatuur

bl8496 BOYNE, JOHN. - De jongen in de gestreepte pyjama. - Amsterdam: Arena, 2006. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.50

bl8498 DICKER, JOEL. - De verdwijning van Stephanie Mailer. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - 1e druk, garenloos. € 8.00

bl8511 FLAUBERT, GUSTAVE. - Ein schlichtes Herz: Drei Erzählungen. - Berlin: Aufbau, 1998. - garenloos. € 4.00

bl8499 HILL, NATHAN. - De Nix. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - 1e druk, garenloos. € 8.00

bl8512 JONES, CYNAN. - De lange droogte. - Z.p: Koppernik, 2018. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8514 LITT, TOBY. - Hospitaal. - Amsterdam: Anthos, 2007. - 1e druk, garenloos. € 7.00

bl8491 MC NEILL, KILLEN. - Trains & Boats & Planes. - Dublin: Town House, 2001. - 1. Ed., garenloos. € 4.00

bl8495 SHAKESPEARE, WILLIAM. - Kings of War: Zij die sterven in een oorlog zijn me: Een compilatie uit Koning Henry V, Koning Henry VI. - Amsterdam: Athenaeum & Polak & Van Gennep, 2015. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8513 WILLIAMS, JOHN. - Stoner. - London: Vintage, 2003. - garenloos. € 4.00week 22 2020

Algemeen


u6989 Met Louis Couperus op reis: Couperuslezing / FRÉDÉRIC BASTET. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1987. - € 4.00

u4754 De wet van de letter: Literatuur en rechtspraak / KLAUS BEEKMAN, R. GRÜTTEMEIER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - € 5.00

u8180 Cahiers Isabelle de Charriere Belle de Zuylen Pape: Les lieux d'Isabelle de Charrière places et topoï, Belle de Zuylen places: spaces and topoi / GENOOTSCHAP BELLE van ZUYLEN. - Utrecht: Genootschap Belle van, 2007. - € 10.00

u8181 Cahiers Isabelle de Charriere Belle de Zuylen Pape: Isabelle de Charrière face aux hommes: correspondants, épouseurs ou personnages de fiction - Belle de Zuylen facing men: correspondents, lovers or fictious figures / GENOOTSCHAP BELLE van ZUYLEN. - Utrecht: Genootschap Belle van, 2008. - € 10.00

u6292 Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal: Samengebracht en verklaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum / J. van BEYLEN. - Antwerpen: Vrienden v/h Nationaal Scheepvaartmuseum, 1986. - € 5.00

u9289 Boeddhistische Symbolen / TATJANA BLAU, MIRABAI BLAU. - Hoevelaken: Verba, 2000. - Reeks: The Dennis Wheatley Library of the occult. € 5.00

u 958 Vestdijks palet: De rol van de beeldende kunst in de romans van S.V / PETER DE BOER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - € 4.00

u5616 Over Martinus Nijhoff: Maatstafdeeltje nr.2 / JAN ENGELMAN et al. - 's-Gravenhage: Bert Bakker/Daamen, 1953. - € 5.00

u3417 Uitgeknipt: Met een interview door Felix Eijgenraam / KEES FENS. - Nijmegen: De Oude Mol, 1993. - Uitgave van de Februari boekhandels. € 4.50

u6879 Op bezoek bij J.J. Voskuil / J. FONTIJN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1997. - € 4.00

u2165 Stadsplat: De dialecten van de zes grote steden / AD van GAALEN, I. MAHIEU. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1989. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u4693 Simone Weil: An introduction / HEINZ ABOSCH. - New York: Pennbridge, 1994. - € 6.00

u5654 Mensen en goden / CICERO. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. - In de reeks: De kleine Cicero. € 4.00

u3937 Het woord als wapen: Over retorica en filosofie: Essay / FLIP G. DROSTE. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1985. - € 4.50

u1260 Beelden en symbolen: Opstellen over symboliek in magie en godsdienst / MIRCEA ELIADE. - Hilversum: C. de Boer / Paul B, 1963. - In de reeks: Sterrenserie 8. € 5.00

u6647 De mythe van de eeuwige terugkeer: Archetypen en hun herhaling / MIRCEA ELIADE. - Hiversum: de Boer/Paul Brand, 1964. - € 5.00

u3965 Emotionele intelligentie: Emoties als sleutel tot succes / DANIEL GOLEMAN. - Amsterdam: Contact, 1996. - € 4.50

u4157 Mensen, fraude en de staat / G. PETER HOEFNAGELS. - Baarn: Ambo, 1987. - € 4.00

u 355 Discipline: Overleven in overvloed / MARLI HUIJER. - Amsterdam: Boom, 2015. - € 10.00

u5536 Het Ik-Tijdperk / JOHN JANSEN van GALEN. - Amsterdam: Haagse Post, 1980. - HP Special. € 4.50

u6598 Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken / HENRI KROP. - Rijnsburg: Spinozahuis, 2018. - In de reeks: Mededelingen vanwege het Spinozahuis 114. - nieuwstaat. € 5.00

u6602 Voorbij het dikke-ik: Bouwstenen voor een kritisch humanisme / HARRY KUNNEMAN. - Amsterdam:Hum.University Press, 2006. - tweede, gecorrigeerde druk. € 10.00

u1737 Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming / JOEP LEERSSEN. - Nijmegen: Vantilt, 2011. - € 8.00

u6642 Het seksuele brein: Waarom zijn wij seksuele wezens? / SIMON LEVAY. - Amsterdam: Bert Bakker, 1994. - € 5.00

u 474 Van Achilleus tot Zeus: Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater / ERIC M. MOORMANN, W. UITTERHOEVEN. - Nijmegen: SUN, 1988. - € 7.00


Kunst

ku4583 Het dilettantenmasker afgelegd: Vestdijk en de muziek / EMANUEL OVERBEKE. - Leiden: Plantage/G&S, 1991. - Fragmentenreeks nr.10. € 4.00

ku2324 Paula Modersohn-Becker: Leven en werk / GILLIAN PERRY. - Amsterdam: Sara, 1979. - 'Worpswede-kunstenaar'. € 8.00

ku4983 Filosofie van de moderne kunst: Essays / HERBERT READ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - In de reeks: Meulenhoff Ideeën. € 5.00

ku5498 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben deel 3 / VIC van de REIJT et al. (sam.). - Amsterdam: Olbe Produkties, z.j. - Programmaboekje voor de theaterproductie. € 4.00

ku 790 Codex Mendoza: Aztec Manuscript / KURT ROSS (COMM.). - Fribourg: Miller Graphics/Libe, 1978. - € 10.00

ku5321 Lijf & leed / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1993. - In Het Parool verschenen. € 4.00

ku6278 Over Holland / KAREL TOMEI. - Schiedam: Scriptum, 2005. - met tekstfragmenten van schrijvers, dichters, kleinkunstenaars. - Eindejaarsgeschenk DTZ Zadelhoff. € 8.00

ku6294 Sculptuur in Nijmegen: Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst, gedenkstenen, reliëfs / FELIX VILLANUEVA (red.). - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1990. - € 10.00

ku5470 Jan van Vucht Tijssen: 1884 - Nijmegen - 1970 / JAN van VUCHT TIJSSEN. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1984. - Catalogus. € 5.00

ku4617 Inkt / YRRAH. - Amsterdam: Em. Querido, 1983. - € 4.00


Geschiedenis

h6385 Veel gekker kan het niet worden: Het eerste boek over Geert Wilders / ARTHUR BLOK, J. van MELLE. - Z.p.: Just Publishers, 2008. - € 5.00

h6395 Water in de Peel naar 32,2 m+ NAP / JAN BOGAERTS, E. van de KERKHOF. - Deurne: Museum De Wieger, 2003. - € 8.00

h6380 Pompeji, bedolven stad / ROBERT ETIENNE. - Houten: Fibula Pharos, 1991. - € 5.00

h6393 Het Burgerlijk Armbestuur: Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht 1796-1996 / B.P.A. GALES et al. - Maastricht: St.Historische Reeks Maastricht, 1997. - € 10.00

h6389 Jenny Marx: Of de vrouw van de duivel / FRANCOISE GIROUD. - Baarn: De Prom, 1993. - € 6.00

h6425 'De Ruijterwaard' 1860-1982: Geschiedenis van de steenfabriek in Gameren / J.N.A. GROENENDIJK. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1998. - € 10.00

h6381 Het vuur onder de sneeuw: Getuigenis van een Tibetaanse gevangene / PALDEN GYATSO, T. SHAKYA. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 1997. - € 6.00

h6384 De Getuigen: De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten / BOUDEWIJN van HOUTEN (sam.). - Baarn: Anthos, z.j. - € 7.00

h6379 Het schrift beschreven / GEORGES JEAN. - Houten: Fibula Pharos, 1991. € 5.00

h6392 Bali / J. KERSTEN. - Eindhoven: Poirtersfonds, 1940. - € 8.00

h6396 E.J. Planten: Stadsgeneesheer en burgemeester te Doetinchem 1768-1832 / A.K. KISMAN. - Doetinchem: St.Het Plantenfonds, 1992. - € 4.00

h6390 Konin: Een zoektocht / THEO RICHMOND. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1996. - € 10.00

h6388 De joden van Wilno: Een kroniek 1941-1944 / GRIGORI SZUR. - Amsterdam: Jan Mets, 1997. - € 8.00

h6383 Barbie, misdadiger tegen de mensheid: Een ooggetuigenverslag / JACQUELINE WESSELIUS, L. BERENDS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4.00

h6391 Operatie Nordwind: Het onbekende Ardennenoffensief 1944 / CHARLES WHITING. - Baarn: Hollandia, 1989. - € 8.00

h6394 Uberflug: Die DDR aus der Vogelperspektive / LOTHAR WILLMANN. - Leipzig: F.A. Brockhaus, 1983. - € 10.00


Nederlandse literatuur

nl9309 BERVOETS, HANNA. - Alles wat er was. - Amsterdam: Atlas Contact, 2013. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9322 BÜCH, BOUDEWIJN. - De rekening. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - 9e druk, garenloos. € 4.00

nl9323 HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Een jaar als (g)een ander: Dagboek: 5 februari 2001 - 15 februari 2002. - Amsterdam: Atlas, 2003. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9327 HERMANS, Toon. - Gebedenboek. - Baarn: De Fontein, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl9325 LOO, STIJN van der. - De Galvano. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9310 MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg: Surinaamse historische roman. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk, ingenaaid. € 10.00

nl9317 SCHUUR, KOOS. - Gedichten 1940-1960: Gedichten van.... - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9318 SLOTHOUWER, NICO. - De man en zijn tas: Verzameld werk. - Amsterdam: Thomas Rap, 1985. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9320 WESTERMAN, FRANK. - El Negro en ik. - Amsterdam: Atlas, 2005. - 7e druk, garenloos. € 4.00

nl9319 WINTER, LEON de. - De hemel van Hollywood. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9324 WOLFF, BETJE, AAGJE DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. - Amsterdam: Veen, 1989. - , garenloos. € 4.00

nl9307 ZIJL, ANNEJET van. - De Amerikaanse prinses. - Amsterdam: Em. Querido, 2016. - 16e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9300 ZWIER, GERRIT JAN. - Nooit hier, altijd daar: Reis door Alaska, de Aleoeten, Newfoundland, Québec en Labrador. - Amsterdam: Atlas, 2010. – 1e druk, garenloos. € 4.50


Buitenlandse literatuur

bl8504 BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen: Vierendertig uitspraken over mijn grootvader. - Amsterdam: Moussault, 1967. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8503 FIRBANK, RONALD. - Kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. - Amsterdam: Loeb, 1980. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8509 HESSE, HERMANN. - Reis naar het morgenland / Demian / Siddharta / De steppewolf. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - gecartonneerd. € 7.00

bl8507 JELINEK, ELFRIEDE. - De pianiste. - Vianen: Areopagus, 2005. - garenloos gebonden. - In de reeks: Bibliotheek van de Twintigste Eeuw. € 5.00

bl8506 KUNDERA, MILAN. - Identiteit. - Amsterdam: Ambo, 1998. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl8508 LAGERLÖF, SELMA. - Kerstvertellingen. - Den Haag: Sirius en Siderius, 1988. - 8e druk, garenloos. € 4.00

bl8500 PEIXOTO, JOSÉ LUIS. - De Blik. - Amsterdam: Meulenhoff, 200?. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8501 ROUAUD, JEAN. - De velden van eer. - Amsterdam: Ten Bosch & Van Oorschot, 1991. - 2e druk, ingenaaid. € 6.00

bl8493 STRAUSS, BOTHO. - Herkomst. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2015. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl8505 TOULET, PAUL-JEAN. - Mon amie Nane. - La Haye: L.J.C. Boucher / Ed.A la Belle E, s.a. - 1. Ed, ingenaaid gebonden. - 1500 exemplaires sur Vélin de Hollande. € 15.00week 21 2020

Algemeen


u6100 Het donkere hart: Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur / TON ANBEEK. - Amsterdam: Amsterdam Universit, 1996. - € 8.00

u7458 Ik ben maar een dilettant: F. Bordewijk 1884-1965 / SIEM BAKKER. - Nijmegen: Quine, 1991. - € 5.00

u 664 Vormen van imitatie: Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur / W.J.M. BRONZWAER. – Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 1969. - € 4.50

u1922 Menno Ter Braak en Thomas Mann: Een literaire vriendschap / WILLEM BRULS. - Utrecht: Veen, 1990. - € 3.00

u1447 Subjectieve normen / HENRI BRUNING. - Bergen: H.J. Bruning, 1936. - € 10.00

u6421 Een dandy in de Oriënt: Louis Couperus in Afrika / JOSÉ BUSCHMAN. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2009. - De Parelduikerreeks 3. € 10.00

u8124 Een vastgeraakte lokomotief: Een portret in brieven / CONRAD BUSKEN HUET. - Amsterdam: L.J. Veen, 1997. - nieuwstaat. € 10.00

u2237 Jantje zag een pruikje hangen: Nederlandse priapeeën door de eeuwen heen / RODY CHAMULEAU. - Rotterdam: Ad. Donker, 1991. - Met tekeningen van E. du Perron. € 5.00

u 955 Forensen tussen literatuur en wetenschap / Hugo Brandt CORSTIUS e.a. - Utrecht: Veen, 1990. - Bijdragen van Hugo Brandt Corstius, Hella Haasse, Rutger Kopland, Hélène Nolthenius, Leo Vroman, Gerrit Jan Zwier, voorwoord Martin van Amerongen € 4.00


Filosofie en psychologie

u6624 Parijse avonden: Mini-teksten / ROLAND BARTHES. - Leuven: Kritak Passages, 1988. - € 10.00

u6638 Bureaucratie is een inktvis / RENÉ ten BOS. - Amsterdam: Boom, 2013. - € 8.00

u2486 Sluipwegen van het denken: Over Michel de Certeau / KOENRAAD GELDOF, R. LAERMANS (red.). - Nijmegen: SUN, 1996. - smoezelig exemplaar. € 6.00

u6612 Miriam van Reijen: 'Filosoferen maakt een eind aan al het gezeur': De woorden van Miriam van Reijen / FRANCIEN HOMAN. - Leusden: ISVW, 2018. - € 5.00

u6617 Laat een crisis niet nodig zijn: Pleidooi voor een open debat / EELKE de JONG. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2017. - € 4.00

u4042 Amsterdam, 8 januari 1976 / ARTHUR LEHNING. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1976. - € 4.50

u6543 Man muss seine Augen auch hinten im Kopfe haben: Zahlreiche Ratschläge, das Leben zu bewältigen / FRIEDRICH NIETZSCHE. - München: Carl Hanser, 2000. - Zeichnungen von Luis Murschetz. € 5.00

u6619 Het Argentijnse gezicht van Spinoza: Passie en politiek / MIRIAM van REIJEN. - Kampen: Klement, 2010. - € 15.00

u2399 Jean-Paul Sartre: Een inleiding tot zijn denken / C.E.M. STRUYKER BOUDIER. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1967. - In de reeks: Denkers over God en Wereld nr.14 € 4.00

u6518 Fascinatie: Een fenomenologische-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke / MICHEL THYS. - Amsterdam: Boom, 2006. - Proefschrift. - In de serie: Vragen aan Freud. € 10.00

u5606 Toewijding: Voorbij autonomie en zelfbeschikking / JACQUES DE VISSCHER. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. - € 4.00


Kunst

ku3217 Chansons van nu: Georges Brassens, Jacques Brel,: Jacques Prévert, Gilbert Bécaud, Charles Trenet, Charles Aznavour, Guy Béart & Anne Sylvestre / ERNST van ALTENA (vert. & inl.). - Amsterdam: Heijnis, 1964. - € 5.00

ku3881 Chansons van Ernst: Een selectie eigen luisterliedjes van Ernst van Altena / ERNST van ALTENA. - Amsterdam: Heijnis, 1965. - € 7.00

ku4501 Met in zijn jaszak 17 eendeëieren: 17 essays t.g.v. de 300ste verjaardag van Johann Sebastian Bach / STICHTING BACH 1985. - Groningen: J. Niemeijer, 1985. - € 4.50

ku6214 Thoughts on Style 1886-1909 / HENDRIK PETRUS BERLAGE. - Santa Monica: The Getty Center, 1996. - In de reeks: Texts & Documents: A Series of The Getty Center Publication Programs. - Introduction by Iain Boyd Whyte. € 20.00

ku3657 Hans Eisler: Muziek en politiek / KONRAD BOEHMER, J.F. VOGELAAR. - Nijmegen: SUN, 1972. - € 7.00

ku2650 Brakman's route door het Rijksmuseum Twenthe / WILLEM BRAKMAN. - Enschede: Rijksmuseum Twenthe, 2007. - € 6.00

ku6199 Het Tweede Thema Of de verwaarloosde geschiedenis van de componerende vrouw / SIMONNE CLAEYS. - Peer: Alamire, 2002. - € 7.00

ku6262 Bouwkunst: Studies in vriendschap voor Kees Peeters / WIM DENSLAGEN et al. (red.). - Amsterdam: Architectura & Natura, 1993. - nieuwstaat. € 20.00

ku2753 The Andy Warhol Diaries / PAT HACKETT (Ed.). - New York: Warner |Books, 1989. - € 10.00

ku6183 Vincent van Gogh: Schilderijen 1853|1890|1990 / SJRAAR van HEUGTEN, L. van TILBORGH. - Milaan: Arnoldo Mondadori, 1990. - € 10.00

ku6274 De Hollandse metamorfose: (voorheen het poldermodel) / H.J.A. HOFLAND, H. SAMSOM. - Amsterdam: De Verbeelding, 2002. - tekst: H.J.A. Hofland, fotografie: Hans Samsom en Laura Samsom Rous. - nieuwstaat. € 10.00


Geschiedenis

h6354 Soos en samenleving in tempo doeloe / HEIN BUITENWEG. - Den Haag: Servire, 1965. - € 12.00

h6360 Cosa Nostra: De strijd van rechter Falcone tegen de mafia / GIOVANNI FALCONE, M. PADOVANI. - Baarn: De Kern, 1992. - € 3.50

h6361 De Drentse Boerderij: (met de bijlagen-uitgave) / L. de JONG. - Assen: Provinciaal Museum Drente, 1979. - In de reeks: Museumfonds Publicatie nummer 2. € 8.00

h6365 KLu 75: Vlucht door de tijd: 75 jaar Nederlandse luchtmacht / A.P. de JONG (sam.). - Houten: Van Holkema & Warendorf, 1988. - € 25.00

h6355 Terug naar Neerpelt / LIEVE JORIS. - Amsterdam: Augustus/Atlas Con, 2018. - € 6.00

h6364 Het geheim van de Valeriusstraat / LUUC KOOIJMANS. - Amsterdam: Prometheus Bert Bak, 2015. - gebonden versie. € 15.00

h6363 Die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942: Planung und Beginn des Genozids an den europäischen Juden / PETER LONGERICH. - Berlin: Edition Hentrich, 1998. - Publikationen der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Band Nr.7 € 8.00

h6357 Passagieren op "de Dijk": De Schiedamsesijk in Oud-Rotterdam / HERMAN ROMER. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1983. - € 10.00

h6358 's Hertogenbosch / CAREL SWINKELS, M. COPPENS. - 's Hertogenbosch: Gemeentebest, 1960. - tekst: Carel Swinkels, fotografie: Martien Coppens. € 10.00

h6356 Tusken Tsjûkemar en Tsjonger / L. van der WEIDE, K. SCHIPPERS. - Oosterend: Van der Eems, 1991. - € 25.00


Nederlandse literatuur

nl9005 BRAKMAN, WILLEM. - Die ene mens. - Amsterdam: Em. Querido, 1961. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl9301 BRUSSELMANS, HERMAN. - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus. - Amsterdam: Prometheus, 2015. - 1e druk, garenloos. - nieuwstaat. € 6.00

nl9230 CATS, JACOB. - Jacob Cats bloemlezing. - Helmond: Michon, 1990. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

nl9233 COUPERUS, LOUIS. - Over anderen: Vier kleine romans. - Amsterdam: Em. Querido, 1977. - 5e druk, ingenaaid. - In de reeks: Kort en Goed. € 3.00

nl9239 DISVELD, ESTHER. - De kracht van kwetsbaarheid. - Beek Ubber: Tandem Felix, 2010. - 1e druk, ingenaaid. - nieuwstaat. € 6.00

nl9223 EYBERS, ELISABETH. - Verbruikersverse / Consumer's verse: . - Amsterdam: Em. Querido, 1997. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

nl9094 HEIJDEN, A.F.TH.van der. - Kwaadschiks. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2016. - 5e druk, garenloos. € 8.00

nl9305 MEIJSING, GEERTEN. - Veranderlijk en wisselvallig. - Z.p: Paperview NV, 2006. - garenloos gebonden. € 6.00

nl9314 MORRIEN, ADRIAAN. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1991. - 1e druk, ingenaaid. - als nieuw. € 8.00

nl9313 MULISCH, HARRY. - Een spookgeschiedenis: Eine Gespenstergeschichte / A Ghost Story. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9302 OUBELKAS, JOSEPH. - 400 brieven van mijn moeder. - Zoetermeer: Literoza, 2013. - 10e druk, garenloos. - gesigneerd met opdracht. € 10.00


Buitenlandse literatuur

bl5838 ANANTA TOER, PRAMOEDYA. - Het glazen huis. - Houten: Het Wereldvenster, 1988. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl6257 AUDEN, W.H. - Brieven uit IJsland. - Utrecht: Veen, 1990. - 1e druk, garenloos. - vert. Anneke Brassinga. € 4.00

bl3340 BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen: Vierendertig uitspraken over mijn grootvader. - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl7842 BRETT, LILY. - Te veel mannen. - Amsterdam: Atlas, 2003. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 7.00

bl8497 BUKOWSKI, CHARLES. - Factotum. - London: Virgin Books, 2009. - garenloos. € 4.00

bl8502 COLETTE. - De kat. - Tricht: Goossens, 1988. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

bl7302 DEGENHARDT, FRANZ JOSEF. – Brandhaarden. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl7227 MANN, KLAUS. - Mefisto: De carrière van een kunstenaar. - Amsterdam: Wereldvenster, 1983. - garenloos gebonden. € 4.00

bl4648 PITIGRILLI. - Cocaïne. - Hilversum: Goossens, 1982. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl4351 PONCE, JUAN GARCIA. - De kat: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - garenloos. € 3.50

bl8449 WESKI, HELENE. - Niet meer dan een rat. - Den Haag: Moesson, 1980. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl 957 WOLF, CHRISTA. - Geen plek. Nergens. - Amsterdam: Van Gennep, 1985. - garenloos. € 3.50

bl8031 YALOM, IRVIN D. - Het raadsel Spinoza. - Amsterdam: Balans, 2012. - 1e druk, garenloos. € 5.00week 20 2020

Algemeen


u5337 Das Goethehaus in Weimar 1: 5 Original-Postkarten / GOETHE. - Weimar: Nat.Forsch.- u.Gedänkstette, o.J. - € 2.50

u9032 Het huis eener kunstenares: (Ina Boudier-Bakker) / P.H. RITTER JR. - Amsterdam: Em. Querido, 1925. - € 5.00

u8574 Hoei boei!: Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. - De kleine reünie van Jaap, Joop & Viktor / DICK SLOOTWEG, P. WITTEMAN. - Baarn: Thomas Rap, 1980. - € 6.00

u6012 Proust's Recherche: A psychoanalitical interpretation / RANDOLPH SPLITTER. - Boston: Routledge & Kegan Paul, 1981. - € 8.00

u5756 Over het lezen van Kafka: Een inleiding / GUUS SÖTEMANN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1957. - Boekvink. € 4.50

u5666 Wat doe jij in mijn stad?: Een literaire wandeling door het Amsterdam van J.J. Voskuil / ONNO-SVEN TROMP. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2000. € 7.00

u9442 'Altijd maar bijeenblijven': Brieven aan C.A.J. Van Dishoeck, 1903-1929 / KAREL van de WOESTIJNE. - Den Haag: Letterkundig Museum/, 1997. - Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert. - In de reeks: Achter het Boek. € 10.00


Filosofie en psychologie

u6627 Wilskracht: De herontdekking van de grootste kracht van de mens / ROY F. BAUMEISTER, JOHN TIERNEY. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2012. - nieuwstaat. € 8.00

u1890 Vrouwen en kennis / MARY FIELD BELENKY. - Amsterdam: Contact, 1990. - € 7.00

u6623 Lof der twijfel: Essay / PETER L. BERGER, A. ZIJDERVELD. - Amsterdam: Cossee, 2010. - € 4.50

u6569 The Sacred and the Profane: The Nature of Religion / MIRCEA ELIADE. - New York: Harper & Brothers, 1961. - HarperTorchbooks. - ingeplakt ex libris. € 8.00

u6621 Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws: Levenslessen van grote filosofen / DANIEL KLEIN. - Amsterdam: Athenaeum-Polak, 2016. - € 6.00

u3080 Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates / CONNIE PALMEN. - Amsterdam: Prometheus, 1998. - € 3.50

u6637 Genieten voor miljoenen: Over populaire cultuur / CAREL PEETERS. - Amsterdam: De Harmonie, 2010. - € 5.00

u4072 Stemmen zien: Reis naar de wereld van de doven / OLIVER SACKS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 4.00

u6629 Uw brein als medicijn: Zelf stress, angst en depressie overwinnen / DAVID SERVAN-SCHREIBER. - Utrecht: Kosmos, 2006. - € 5.00

u6140 Ethica / SPINOZA. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1979. - Vertaling en aantekeningen: Nico van Suchtelen. € 12.50

u6641 Het Europese nihilisme: Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren / PAUL van TONGEREN. - Nijmegen: Vantilt, 2012. - In de reeks: Kristalpaleis. - ietwat potlood in de marge € 10.00

u4024 Crisis!: De straf voor de hebzucht / PETER de WAARD. - Schoorl: Conserve, 2008. - € 4.00

u5713 Eigentijdse liefde / ITEKE WEEDA. - Baarn: Anthos, 1989. - gesigneerd. € 6.00


Kunst

ku6288 De arbeidersfotografen: Camera en crisis in de jaren '30 / FLIP BOOL, J. de VRIES. - Amsterdam: Van Gennep/Pegasus, 1982. - € 10.00

ku6279 Charlottenburg: Residenzstadt, Grossstadt, City / HELMUT ENGEL. - Berlin: Wolfgang Stapp, 1993. - In der Reihe: Die Bezirke Berlins: Geschichte und Architektur. € 8.00

ku6283 Dieren: Dood en levend / EDWIN JACOBS et al. - Oss: Gem.Museum Jan Cunen, 1993. - € 8.00

ku6280 Design van de 20ste eeuw / CATHERINE MCDERMOTT. - Bussum: THOTH, 2001. - € 5.00

ku6289 Concours Hippique: Het paard als onderwerp / The Horse in Art / J.R. ter MOLEN. - Rotterdam: Museum Boymans-Van Beuningen, 1987. - in de reeks: Uit de collecties / From the collections € 6.00

ku6282 Deutsche Kunst im Wandel der Zeiten / WILHELM MÜSSELER. - Berlin: Safari verlag Carl Bol, 1938. - € 6.00

ku6290 Omgaan met kunst en natuur: Jo en Marlies Eyck in Wylre / HENK van OS, KIM ZWARTS. - Nuth: Drukkerij Rosbeek, 2002. - 54ste goodwill-uitgave Rosbeek. - foto's: Kim Zwarts. € 10.00

ku6276 Oscar de Leeuw (1866-1944): Een architectuurtocht / WILLEM-JAN PANTUS. - Nijmegen: St. Numaga, 1997. - € 4.00

ku6285 Made in Europa: De kunst die ons continent bindt / PIETER STEINZ. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2015. - € 7.00

ku6287 Heb dank Aloisius!: Een drukkersbrief / NICOLAAS WIJNBERG. - Amsterdam: Adrianus de Kok, 1979. - Tekst en ill. Nicolaas Wijnberg. - Drukkerij PECO, oplage 700, niet in de handel. - ietwat roest. € 8.00


Geschiedenis

h6366 Chamfort: Een biografie: Biografie gevolgd door: zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen / CLAUDE ARNAUD. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - In de reeks: Open Domein nr.33 € 10.00

h6372 Op reis door Nederland: eerste en tweede deeltje: Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de Volksschool / J.D. BAKKER, F. DEELSTRA. - Groningen: P. Noordhoff, 1900. - In é;en band tezamen met Op reis door Europa, eerste en tweede deeltje: Geïllustreerd Leesboek ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs in de lagere school / R. Bos. € 25.00

h6375 Emmerich Kleve Wesel: Formen der städtischen und territorialen Entwicklung am Niederrhein II / KLAUS FLINK. - Kleve: Boss, 1995. - Wie neu. € 15.00

h6369 Da Pompei a Roma: Kroniek van een uitbarsting: Pompeji Herculaneum Oplontis / PIETRO GIOVA GUZZO (red.). - Gent: Snoeck, 2004. - Europalia.Italia. - nieuwstaat. € 10.00

h6368 Oranje tegen de Zonnekoning: De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa / LUC PANHUYSEN. - Amsterdam: Atlas Contact, 2018. - Als nieuw. € 10.00

h6367 De gemeente als weldaad: Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting / HENK POVÉE. - Zwolle: Thorbecke, 2008. - nieuwstaat. € 8.00

h6371 Eenheid op papier: De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I / JAN ROEGIERS, B. van der HERTEN. - Leuven: Davidsfonds, 1995. - € 8.00

h6373 Femme fatale: Liefde, leugens en het geheime leven van Mata Hari / PAT SHIPMAN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2017. - € 8.00

h6370 Het leven van Agricola: De Germanen / TACITUS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. - In de reeks: Salamander Klassiek. - vertaling Vincent Hunink. - nieuwstaat. € 6.00


Nederlandse literatuur

nl9286 BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen. - Amsterdam: Em. Querido, 1969. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9292 HILDEBRAND, IVO de WIJS. - Camera obscura. - Amsterdam: Hoogland & Van Klaveren, 2008. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - bewerkt en bekort door Ivo de Wijs. € 8.00

nl9284 HOEK, ROUKE van der. - Vaarwater. - Landgraaf: Herik, 1994. - 1e druk, ingenaaid. - met tekeningen van Wim Claessen. - Zwarte Reeks 26. - 262/299. – gesigneerd. € 8.00

nl9290 LANGENDIJK, PIETER. - Arlequin actionist: Kluchtig blijspel op de wijze van het Italiaanse toneel. - Amsterdam: Em. Querido/J.B. Wolters, 1967. - ingenaaid. - Reeks: Kort en Goed. € 3.00

nl9288 MATSIER, NICOLAAS. - De bijbel volgens Nicolaas Matsier. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - 5e druk, garenloos. € 6.00

nl9293 MÜNNINGHOFF, ALEXANDER. - De stamhouder: Een familiekroniek. - Amsterdam: Bert Bakker, 2015. - 16e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9291 WOLKERS, JAN. - Waddenboek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - foto's Jan Wolkers en tek. Bob en Tom . - als nieuw. € 10.00

nl9253 ZOMEREN, KOOS van. - Het scheepsorkest. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - 2e druk, garenloos. - Ill. Siegfried Woldhek. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl3962 FLAUBERT, GUSTAVE. - Bibliomanie. - Gorinchem: De Mandarijn, 1982. - ingenaaid. - Illustratie van Kurt Löb. € 10.00

bl8409 GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Die schönsten Gedichte. - Hersching: Albatros, 1989. - 1. Aufl., garenloos gebonden. € 4.00

bl6692 HESSE, HERMANN. Narziss und Goldmund: Erzählung: (wie neu.. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2007. - , garenloos gebonden. € 10.00

bl4661 LORCA, FEDERICO GARCIA, CORNEILLE. - Dichter in New York. - Amsterdam: Heijnis, 1958. - 1e druk, ingenaaid. - vert. Luc Tournier, tekeningen Corneille. € 10.00

bl8485 NICOLAAS, QUITO. - Destino. - Almere: Excalibur, 2000. - 1e druk, garenloos. - Gedichten in het papiaments. - gesigneerd. € 8.00

bl7601 QUEVEDO, FRANCISCO de. - De zwendelaar / El Buscon. - Groningen: Boekwerk, 1990. - 1e druk, garenloos. - tweetalige uitgave. € 8.00week 19 2020

Algemeen


u5699 Baudelaire: Een dichter in het tijdperk van hoog-kapitalisme / Walter BENJAMIN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 10.00

u5225 De hond en de Duitse ziel / CHRISTOPH BUCHWALD, H. MULISCH. - Amsterdam: Cossee, 2002. - Christoph Buchwald in gesprek in gesprek met Harry Mulisch. € 4.50

u9439 Verkenning door Varianten: De redacties van Het Uur U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht / F. LULOFS. - Utrecht: HES Publishers, 1980. - € 7.00

u6516 Maria Dermout: Zo luidt het verhaal: De goede slang, De olifanten, Het kanon / R. NIEUWENHUYS. - Amsterdam: Em. Querido/J.B. Wo, 1964. - In de reeks: Kort en Goed. € 3.00


Filosofie en psychologie

u6553 The Essence of Supreme Truth: (Paramarthasara) / ADISESA. - Leiden: E.J. Brill, 1980. - With translation and notes by Henry Danielson. - In de reeks: Religious Texts Translation Series NISABA Vol. Ten. € 7.00

u6548 Metafysica: Kleine Alfa / ARISTOTELES. - Baarn: Ambo, 1995. - Inl., vert., en toel.: Cornelis Verhoeven. - recensie-exemplaar, pengebruik. € 5.00

u3732 Preken voor het volk: Handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd / SINT AUGUSTINUS. - Utrecht: Het Spectrum, 1948. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel I. € 14.00

u6549 Kierkegaard en het moderne denken in een Bevrijde: Stad / ELSEBETH BANK et al. - Antwerpen: Werkgroep Kierkegaard, 1994. - € 8.00

u2624 Woordenboek van medische eponiemen / T. BEIJER, C. APELDOORN. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghu, 1996. - € 15.00

u2891 Overgankelijkheid: Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek / CHRISJAN BREMMERS. - Budel: DAMON, 2000. - Proefschrift. - Met opdracht en gesigneerd. € 10.00

u5053 Boekenwijsheid: Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers / SAMUEL IJSSELING. - Kampen: Kok Agora, 1995. - € 5.00

u6526 Ein Brief über Toleranz / JOHN LOCKE. - Hamburg: Felix Meiner, 1996. - Eingeleitet von Julius Ebbinghaus. - tweetalig: Engels-Duits. € 6.00

u 971 Kleine encyclopedie van misvattingen / HANS van MAANEN. - Meppel/Amsterdam: Boom, 1990. - € 4.00


Kunst

ku4106 Wij zijn gek: Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig / BAS ROODNAT. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1977. - € 8.00

ku5900 De geschiedenis van de tango / ANA SEBASTIAN, LUIS LABRANA. - Breda/Berchem: De Geus/EPO, 1990. - € 8.00

ku 367 Kroniek van een vriendschap: Brieven aan Isaak Glikman / DMITRI SJOSTAKOVITS. - [Hoorn]: Hoogland & Van Klaver, 2006. - Nieuw. € 20.00

ku6229 Zisterzienserstift Zwettl / JOHANN TOMASCHEK. - Wien: Christian Brandstätter, 1989. - € 7.00

ku4628 Leven in letters: Over Jan Vermeulen / JAN WOLKERS e.a. - Arnhem: Gelderse Culturele Raad, 1992. - Met teksten van Jan Wolkers, Hans van Straten, Jan Vermeulen, Reinold Kuipers. € 15.00

ku 481 Max Klinger: Wege zum Gesamtkunstwerk / PHILIPP von ZABERN. - Mainz: Philipp von Zabern, 1984. - Anlässlich der Ausstellung im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim. € 10.00


Geschiedenis

h 804 In plaats van bijltjesdag: De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog / A.D. BELINFANTE. - Assen: Van Gorcum, 1978. - € 25.00

h6346 Schimmen met een ster: Het bewogen verhaal van joodse ondergedoken kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België / HANNE HELLEMANS. - Antwerpen: Manteau/Standaard, 2007. - nieuwstaat. € 12.00

h2914 De Arnhemse winter van 1944: Morgen zijn ze hier.....| / Bert KERKHOFFS. - Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1984. - oorlogsroman. € 7.00

h4070 Het Anne Frank Huis: Een biografie / JOS van der LANS, H. VUIJSJE. - Amsterdam: Boom, 2010. - € 10.00

h2169 Hun armoe en hun grauw gezicht: Hongerwinter '44-'45 / B.H. LAURENS. - Rotterdam: AD. Donker, 1985. - € 5.00

h5156 De Eichmann-erfenis / STAN LAURYSSENS. - Brussel-Den Haag: Manteau, 1976. - € 6.00

h6925 Gevallen voor de Führer: Leven en werk van Leni Riefenstahl / THOMAS LEEFLANG. - Soesterberg: Aspekt, 2003. - € 7.00

h 230 Verklarend oorlogs woordenboek / G.L. van LENNEP. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 4.00

h5362 Memoires / MONTGOMERY. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - Met stofomslag en krantenknipsel. € 12.00

h3624 Onze oorlog 10-14 mei 1940: Verzameling van publicaties van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van in het Hoofdregelingsbureau e/a artikelen, verschenen in "De Militaire Spectator" Juni 1940-Juni 1941 / J. MOORMAN. - Den Haag: Moorman's Periodieke, 1941. - Met losse kaarten. - compleet. € 70.00

h5088 Ich war Hitlerjunge Salomon / SALLY PEREL. - München: Wilhelm Heyne, 2005. - signiert. € 10.00

h5083 Nederland's Koopvaardij in Oorlogstijd / W.C.A. QUARLES van UFFORD. - London: The Netherland Publish, 1945. - € 4.00

h2423 Neerlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog / H.V. QUISPEL. - London: Neth. Publ. Company, 1945. - € 7.00

h3372 Sta een ogenblik stil...: Monumentenboek 1940 - 1945 / WIM RAMAKER, B. van BOHEMEN. - Kampen: J.H. Kok, 1980. - € 8.00

h5077 Een jaar in het Derde Rijk / DENIS de ROUGEMONT. - Amsterdam: Uitgev. Holland, 1941. - Voorwoord: G. van der Leeuw. € 8.00

h1519 Berlin 1945: Eine Dokumentation / REINHARD RÜRUP (Hrsg.). - Berlin: Willmuth Arenhövel, 2007. - € 10.00

h2546 Herinneringen van een joods meisje 1938-1945 / EVA SCHLOSS. - Amsterdam: Sua, 1998. - € 6.00

h5204 Duistere Zaken: Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd / TED SCHOUTEN. - Zutphen: Walburg Pers, 1995. - € 6.00

h4459 Concentratiekamp Oranienburg / GERHART SEGER. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1934. - € 15.00


Nederlandse literatuur

nl7911 BALKT, H.H. ter. - Vuur: Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

nl9285 BRAND, GERRIT. - Tolvlucht:. - Groningen: Omnia, 2007. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - ingenaaid halflinnen. - oplage 500 ex.. € 12.00

nl9034 BRANDT CORSTIUS, JELLE. - As in tas. - Amsterdam: Das Mag, 2016. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9282 HAASSE, HELLA. - Zelfportret als legkaart. - Amsterdam: Em. Querido Salamander, 1975. - 9e druk, garenloos. - gesigneerd. € 8.00

nl9287 HERMSEN, JOKE J. - De profielschets. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl3850 HOLMAN, THEODOR, H. STEIJGER. - Plantage Nachtschade. - Boxtel: Ebas, 1992. - 1e druk, ingenaaid. - Ill. van Hetty Steijger. € 6.00

nl7685 JAGT, MAREK van der. - Gstaad 95-98. - Breda: De Geus, 2002. - 1e druk, garenloos gebonden. - nieuwstaat. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl6612 EMECHETA, Buchi. - Kehinde en de geest van Taiwo. - Amsterdam: In de Knipscheer, 1994. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00

bl8476 SZYMBORSKA, WISLAWA. - Einde en begin: Gedichten 1957-1997. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - 1e druk, garenloos. € 8.00

bl8456 VARGAS LLOSA, MARIO. - Een manier om ongeluk te bestrijden: Literaire autobiografie. - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8457 VARGAS LLOSA, MARIO. - Aan een jonge romanschrijver: Brieven over de kunst van de roman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 4.50

bl4367 VOSGANIAN, VARUJAN. - Het boek der fluisteringen. - Amsterdam: Pegasus, 2016. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00week 18 2020

Algemeen


u9425 Het Literatuurboek / JAN BOS (SAM.), R. STORM. - Zwolle: Waanders/Koninklijke B, 2003. - € 6.00

u9427 Een Nieuwe Tirade?: of De winderigheid van een proper ventje / FRANK VAN DIJL. - Amsterdam: Loeb & Van der Veld, 1980. - 'Tegen Jeroen Brouwers'. € 4.00

u9426 J.C. Bloem, meester-dichter / GRETHA DONKER. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2006. - In de reeks: De Parelduikerreeks nr.1 € 6.00

u9260 Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid: Een portret in brieven / MARCELLUS EMANTS. - Amsterdam: L.J. Veen, 1995. - Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas. - als nieuw. € 10.00

u9435 Welig tiert de taal / HAN van GESSEL. - Amsterdam: Jan Mets, 1996. - Taalrubriek v/d Volskrant. € 3.50

u9436 Literature and Inner Exile: Authoritarian Spain, 1939-1975 / PAUL ILIE. - Baltimore: Johns Hopkins University, 1980. - € 10.00

u9437 De literator als filosoof: De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges / ROBERT LEMM. - Kampen: Kok Agora, 1991. - € 10.00

u9384 De wereld van Maarten Biesheuvel / TON LOHMAN. - Amsterdam: Synthese, 1986. - Als nieuw. € 6.00

u5431 Toen Reve nog Van het Reve was / HENK ROMIJN MEIJER. - Amsterdam: Joost Nijsen, 1985. - Voorwoord: Hanny Michaelis. - foto's. - als nieuw. € 7.00


Filosofie en psychologie

u6590 Maak buigzaam wat verstard is: Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid / RUUD ABMA. - Tilburg: KSGV, 2015. - € 4.00

u6580 De kunst van het nietsdoen / THEO FISCHER. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2002. - € 4.00

u6586 Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays / PAUL OSKAR KRISTELLER. - Princeton: University Press, 1981. - € 10.00

u6591 Die Bresche: Essays zum Mai 1968 / CLAUDE LEFORT. - Wien: Turia + Kant, 2008. - In der Reihe: Es kommt darauf an Band 8. € 5.00

u6582 God houdt niet van rechters / JAN LEIJTEN. - Amsterdam: Balans, 2000. € 4.50

u6592 Aphorismen / GEORG CHRISTIAN LICHTENBERG. - Zürich: Manesse, 1947. - Hrsg.: Max Rychner. € 6.00

u6589 Philosophische Frühschriften: Schriften 5 / LEO LÖWENTHAL. - Frankfurt: Suhrkamp, 1990. - € 4.00

u6585 Islam en homoseksualiteit / OMAR NAHAS. - Amsterdam: Bulaaq, 2001. - € 4.00

u6587 Jugendreihen des Deutschen Menschen 1733-1933 / EDUARD WECHSSLER. - Leipzig: Felix Meiner, 1934. - € 7.00


Kunst

ku6261 De opkomst van de fotografie: De geschiedenis van 1800-1900 / BRIAN COE. - Baarn: In den Toren, 1977. - € 8.00

ku 526 Der Beethovenfries von Gustav Klimt / GERBERT FRODL. - Salzburg: Galerie Welz, o.J. - € 6.00

ku6213 Jan Toorop: Een kennismaking / VICTORINE HEFTING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 10.00

ku2084 Het Rotterdam van Piet Blom: Nieuw leven aan de Oude Haven / JAAP HENGEVELD. - Amersfoort: Jaap Hengevelde Pr, z.j. - Met essay's van Jan Willem Vader, Ruud Brouwers, Ed de Graaf. – Ned. en Engelse tekst. - nieuwstaat. € 15.00

ku6233 Strobist Photo Trade Secrets Vol.2: Portrait lighting techniques / ZEKE KAMM. - Berkeley: Peachpit Press, 2011. - € 5.00

ku 976 Onaangepast...: Liedjes maken, zingen, spelen / STRAATMUZIEK KLADDERADATSCH. - Nijmegen: Kladderadatsch, 1982. - € 4.00

ku6258 Evolutie van de kreatieve fotografie: Deel I: 1820-1880 / CLAUDE MAGELHAES. - Brussel: A. Manteau, 1968. - € 6.00

ku6265 Fabergé: Juwelier van de Romanovs / TATIANA MUNTIAN et al. - Brussel: Europalia/Mercator, 2005. - € 25.00

ku 290 Fotografie van de 20e eeuw: Museum Ludwig Keulen / N.N. - Hedel: Taschen/Librero, 2002. - € 8.00

ku4202 Mariah Carey: Haar verhaal / CHRIS NICKSON. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1995. - € 4.50

ku6257 Het Rietveld Schröder Huis / PAUL OVERY et al. - Amsterdam: Thoth, 1992. - € 10.00

ku6264 A. Paul Weber: Künstler und Werk / GERD WOLANDT. - Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe, 1983. - € 12.00

ku6225 Geschichte der graphischen Verfahren: Papier Satz Druck Farbe Photographie Soziales / HANS-JÜRGEN WOLF. - Dornstad: Historia, 1990. - Ein Beitrag zur Geschichte der Technik. - mit eingeklebtem Exlibris. € 15.0


Geschiedenis

h6330 De Duitse Phoenix: De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw / FRITS BOTERMAN, W. MELCHING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. € 8.00

h6341 Martin Luther und die Reformation in Deutschland: Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers / GERHARD BOTT (Hrsg.). - Frankfurt: Insel, 1983. - Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. € 15.00

h6337 Middeleeuwse minnekunst: Onderwerpen en voorwerpen van begeerte / MICHAEL CAMILLE. - Keulen: Könemann, 2000. - € 10.00

h6336 Dienaar van Oranje: Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776: Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder / M.A.M. FRANKEN. - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - gesigneerd. € 12.00

h6332 Duitsland in Beweging: Visies op een nieuw tijdperk / JOOST KLEUTERS , E. POETTGENS. - Nijmegen: Centr.um Duitsland Studies, 2001. - Uitgave in het kader van het tienjarig jubileum (1991-2001). € 10.00

h6326 Das Täufferreich von Münster: Wurzeln und Eigenarten eines religiösen Aufbruchs / HUBERTUS LUTTERBACH. - Münster: Aschendorff, 2008. - € 8.00

h6335 Nijmegen 1950-1960: Beelden van een stad tussen ooit en nu / WIM K. STEFFEN, T. VERBOGT. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2010. - sam.: Kees Hakvoort, voorwoord: Jan Roelofs. - nieuwstaat. € 10.00

h6334 Zwaaiende Wieken: Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland / H.A. VISSER. - Amsterdam: Elsevier, 1946. - € 8.00

h6340 Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams: Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1705 / MARTINA van VLIET. - Assen: Van Gorcum, 1961. - Proefschrift. - privé ingebonden. € 15.00


Nederlandse literatuur

nl9254 ALPHEN, HIERONIJMUS. - Kleine gedigten voor kinderen: . - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, z.j. - ingenaaid gebonden. € 3.00

nl9203 BEEX (VERT.), H., P. DRIJVERS (toel.). - De Psalmen. - Utrecht: Het Spectrum, 1960. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9245 BELTJENS, CHARLES. - Charles Beltjes (1832-1890): Poésies. - Sittard: St. Charles Beltjens, 1995. - 1e druk, ingenaaid. - (inl.: Peter J.A. Nissen en Wiel Kusters. € 10.00

nl9255 BROUWERS, JEROEN. - De toteltuin: Gevallen van de sfinx. - Brussel/De: Manteau, 1968. - 1e druk, garenloos. € 15.00

nl9240 CONINCK, HERMAN de. - Herman de Conick leest 'De lenige liefde'. - Amsterdam: Rubinstein, 2007. - 1e druk, CD. - luisterboek. € 6.00

nl9279 GERLACH, EVA. - Daar ligt het. - Rotterdam: Poetry International, 2003. - 1e druk, garenloos. € 2.00

nl9277 HILDEBRAND. - Camera Obscura: Met de Verspreide Stukken. - Utrecht: Veen, 1983. - garenloos gebonden. € 4.00

nl9216 KNOPPER, HELEN. - Emotioneel Esperanto. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff De Ceder, 1966. - 1e druk, ingenaaid. - gesigneerd met opdracht. € 10.00

nl9276 PALMEN, CONNY. - Echt contact is niet de bedoeling: Lezingen en beschouwingen. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - 2e druk, garenloos gebonden. € 6.00

nl9241 PLUIJM, CEES van der. - Voorlopige bestemming: Gedichten. - Utrecht/Le: De Contrabas, 2010. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9275 ROODE, ALEXIS de. - Stad en Land: Gedichten. - Amsterdam: Podium, 2008. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9274 SLAUERHOFF, J. - Alleen in mijn gedichten kan ik wonen: Een bloemlezing uit zijn gedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 1991. - 3e druk, garenloos. € 4.00

nl9281 VERHULST, DIMITRI. - Mevrouw Verona daalt de heuvel af. - Amsterdam: Contact, 2008. - 19e druk, garenloos. € 4.00

nl9278 WOLKERS, JAN. - Brandende liefde. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1981. - 1e druk, garenloos. € 6.00week 17 2020

Algemeen


u8125 Marceline Desbordes-Valmore / G.H. 'S-GRAVESAND. - Amsterdam: Corvey, 1952. - In de reeks: Het model voor de uitgever. juni 1952 € 4.00

u4990 E. du Perron en de avant-garde: Kroniek van een heilzame ziekte / MANU van der AA. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1994. - De Nieuwe Engelbewaarder nr. 5. € 4.50

u9072 Tien krullen op een kale kop: Portretten van o.a. Simon Carmiggelt, W.F. Hermans / MARTIN van AMERONGEN. - Baarn: Wereldvenster, 1975. - eerder verschenen in Vrij Nederland. € 4.00

u9432 Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken met: Ernst van Altena, J. Bernlef, Jan Christiaens, Miep Diekmann, Jef Geeraerts, Leo Geerts, Rob van Gennep, Gust Gils, Hella S. Haasse, enz. / FERNAND AUWERA. - Weesp: Wereldvenster, 1985. - € 4.00

u9176 Koninklijke jaren: De Weerter periode van Gerard Reve / BERT BOELAARS. - Amsterdam: L.J. Veen, 2002. - € 8.00

u9433 Onecht kind: Autobiografie / RITA MAE BROWN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 10.00

u9430 Claus-reading / PAUL CLAES. - Antwerpen: Manteau, 1984. - In de reeks: Essayreeks. - als nieuw. € 5.00

u9429 The Art of Autobiography in 19th and 20th Century England / A.O.J. COCKSHUT. - New Haven: Yale University Press, 1984. - € 8.00

u9096 Wielerklassiekers: Het verhaal over spierkracht en listigheid, demarrages en achtervolgingen, geld en commercie / RON COUWENHOVEN. - Utrecht: Kosmos, 1990. - € 4.00

u9428 Niemand is waterdicht: De jonge Bert Schierbeek en het literaire experiment / KARIN EVERS. - Enschede: St.Literaire Manifes, 2001. - Tiende Drienerwoldelezing van de Stichting Literaire Manifestaties Enschede/Hengelo. - nr 139/220 € 3.50


Filosofie en psychologie

u4672 Dante en de kerk / ANTOON ARIAENS. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1965. - Frontispice: Wim Beuning. € 12.00

u4830 Laatste zintuig: Dichters en denkers over dood en: Rouw / CHRIS DOUDE van TROOSTWIJK. - 's-Hertogenbosch: Kath.Bijbelst, 2003. - € 4.50

u6538 Das Mysterium der Wiedergeburt: Versuch über einige Initiationstypen / MIRCEA ELIADE. - Frankfurt: Insel, 1989. - € 6.00

u6544 Grundfragen der Religionswissenschaft: Studien von: Benz, Heiler, Smith, Eliade, Pettazzoni, Danielou, Massignon, Kitagawa / MIRCEA ELIADE, J.M. KITAGAWA. - Salzburg: Otto Müller, 1963. - In der Reihe: Wort und Antwort - Begegnung der Religionen / Bd.32. € 7.00

u6556 Vom wissenschaftlichen Erkennen / G.W.F. HEGEL. - Hamburg: Felix Meiner, o.J. - In der Reihe: Tasschenausgabe der Philosophischen Bibliothek Heft 36. € 5.00

u6563 Begriff der Religion / G.W.F. HEGEL. - Hamburg: Felix Meiner, 1966. - In der Reihe: Philosophischen Bibliothek Heft 59. € 5.00

u6551 Religious Texts of the Oral Tradition from Western New-Guinea: Part A The Origin and Sources of Life / FREERK C. KAMMA (Coll., Transl..). - Leiden: E.J. Brill, 1975. - In de reeks: Religious Texts Translation Series NISABA Vol. Three. € 7.00

u6552 Bantu Myths and Other Tales / JAN KNAPPERT (Transl. Annotation). - Leiden: E.J. Brill, 1977. - In de reeks: Religious Texts Translation Series NISABA Vol. Seven. € 8.00

u2810 De barbaarsheid met een menselijk gezicht / BERNARD-HENR LÉVY. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - Synopsis-reeks. € 4.00


Kunst

ku 157 Clara Schumann: Een vierhandig leven / CATHERINE LEPRONT. - Baarn: De Prom, 1990. - € 6.00

ku6122 Snoeck: Jan Snoeck: Steen, klei, metaal, papier, textiel / HANS LOCHER et al. - Zwolle: Waanders, 2007. - Bij het verschijnen van deze monografie was in Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling: Goddelijke aardwormen, Jan Snoeck 80. € 25.00

ku3158 Paris Interiors: Intérieurs parisiens / LISA LOVATT-SMITH. - Köln: Taschen, 1994. - € 10.00

ku6255 Herschapen schoonheid: Het Bader-orgel in de St. Walburgiskerk te Zutphen / FRED MATTER (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 1997. - In de reeks: Nederlandse orgelmonografieën 1. € 15.00

ku 426 Königsberger Skulpturen und ihre Meister: 1255-1945 / H.M. MÜHLPFORDT. - Würzburg: Hölzner, 1970. - In der Reihe: Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis. Band XLVI. € 10.00

ku 301 Over leven: Liedteksten 1981 - 1997 / ROB de NIJS, B. MEULDIJK. - Baarn: De Prom, 1997. - € 8.00

ku6234 Draken: Beesten van verbeelding / PETER NISSEN, S. VERDONCK. - Nijmegen: Vantilt, 2016. - T.g.v. de gelijknamige expositie in het Limburgs museum. - Opdracht en signatuur van één van de auteurs. € 10.00

ku 353 Cosima Wagner: Extraordinary daughter of Franz Liszt / ALICE HUNT SOKOLOFF. - New York: Dodd, Mead & Company, 1969. - ill. € 8.00

ku6230 10 Jaar Nijmegenprent / THEO van STIPHOUT (vrwrd.). - Nijmegen: Intermedi-Art, 2003. - € 7.00

ku1608 Jan Wolkers: Hommage aan een dubbeltalent / COEN VERBRAAK, RUDI FUCHS. - Vianen: Optima, 2006. - € 6.00

ku6228 Het geluid van wolken: De muziekkeuze van Paul Witteman / PAUL WITTEMAN. - Amsterdam: Balans, 2007. - met CD. € 5.00


Geschiedenis

h5479 "Mensen": Over mensen in de regio Boxmeer / JOS PETERS. - Boxmeer: Eigen beheer, 1988. - papieren omslag. € 8.00

h5480 Beek: Een wonderlijk dorp / A. WIEBE. - Beek Ubbergen: VVV Beek-Ubberg, 1994. - als nieuw. Gesigneerd. € 12.50

h5648 Het oude kasteel herleefde: Jan Herman van Heek en Huis Bergh 1912-2012 / CHRIS RUIKES. - 's-Heerenberg: Huis Bergh, 2012. - nieuwstaat. € 7.00

h5666 Moeders in het vaderland: De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland / CLAUDIA KOONZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 7.00

h5762 Begraven in Nijmegen / CHRIST DOORAKKERS et al. (red.). - Nijmegen: Werkgroep 't Behouden, 1993. - ISBN: 90 9006476 1 € 5.00

h5773 Het Gorbatsjovisme: Of de macht van een illusie / ALEKSANDR ZINOVJEV. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 3.00

h5866 Het Hollandse huisgezin: (1560-heden) / DIRK DAMSMA. - Utrecht: Kosmos - Z&K, 1993. - In de reeks: Kosmos Historisch. € 5.00

h5968 Passie, intriges en politiek: Spraakmakende keizerinnen in Byzantium / HEIN L. van DOLEN. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & V, 2015. - als nieuw. € 7.00

h5982 200 jaar koninklijke vrouwen / YVONNE HOEBE. - Uithoorn: Karakter, 2014. - Als nieuw. € 8.00

h6023 Geen Requiem: Gedicht, geschreven en voorgelezen door Marion Bloem t.g.v. de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2009 / MARION BLOEM. - Bronbeek: Indisch Herinnerings, 2010. - € 5.00

h6051 Nationale hymnen: Het Wilhelmus en zijn buren / LOUIS PETER GRIJP (red.). - Nijmegen/Amsterdam: SUN/Meerte, 1998. - € 10.00

h6061 Een Duitsland dat zijn plaats weet: Konrad Adenauer, het Franse plan voor een Unie van Staten en de opdracht aan de hedendaagse Duitse Europese politiek / R.H. LIESHOUT. - Nijmegen: Kath.Universiteit Nijmegen, 2001. - Rede. - Centrum voor Duitsland Studies. Tweetalig Nederlands en Duits. € 5.00

h6294 Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des Blicks / HANS BELTING. - München: C.H. Beck, 2008. - € 8.00

h6301 De Italiaanse revolutie / MARC LEIJENDEKKER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1994. - € 4.00

h6316 Nachrichten von den Pelew-Inseln: In der Westgegend des Stillen Ozeans / GEORGE KEATE. - Leipzig: F.A. Brockhaus, 1977. - € 8.00

h6323 Krieg und Frieden in der Neuzeit: Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg / EDGAR WOLFRUM. - Darmstadt: Wissenschaftliche B, 2003. - € 8.00

h6327 Kunst en schoonheid in de middeleeuwen / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4.00

h6328 Ein Leben als Tochter des Kaisers / HERZOGIN VIKTORIA LUISE. - Göttingen: Göttinger Verlagsan, 1966. - Van Willem II dus. € 10.00

h9783 Bismarck: Prussia, Germany and Europe / GESINE ASMUS et al. - Berlin: Nicolai, 1990. - An exhibition by the German Historical Museum 1990. € 8.00


Nederlandse literatuur

nl9265 BRIL, MARTIN. - De manipulatie. - Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001. - 1e druk, geniet. € 10.00

nl9261 BRUSSELMANS, HERMAN. - Het spook van toetegaai. - Amsterdam: Prometheus, 2005. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9247 BURNIER, ANDREAS. - De reis naar Kithira. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9272 FINKERS, HERMAN. - Macbeth: Zeer vrij naar Shakespeare. - Bussum: Novella, 1993. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9268 GERLACH, EVA et al. - De vertelling: Taal en verwijzing: Jaarwisselings-geschenk OB Amsterdam. - Amsterdam: ProBiblio, 2001. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9267 HEIJDEN, A.F.TH. van der. - Vallende ouders: De tandeloze tijd 1. - Amsterdam: Em. Querido, 1987. - 11e druk, garenloos. - gesigneerd. € 15.00

nl9266 MULDER, JAN. - De vrouw als karretje: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - 4e druk, garenloos. - gesigneerd met opdracht, als nieuw. € 15.00

nl8663 SNIJDERS, A.L., E. HARTEVELD. - Koude oorlog aan de IJssel: Roman in brieven. - Z.p: AFdH, 2013. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - nieuwstaat. € 15.00

nl9256 TISSEN, CHIARA. - De valduik. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2005. - 1e druk, ingenaaid. - gesigneerd. € 5.00

nl9258 WEIJTS, CHRISTIAAN. - De etaleur: Dansnovelle. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9252 ZOMEREN, KOOS van. - Otto's oorlog. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 3e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8451 BLAKE, WILLIAM. - Blake's poems and prophecies. - London: J.M. Dent, 1954. - ingenaaid gebonden. - introduction by Max Plowman. € 5.00

bl8462 CORTAZAR, Julio. - 62 - bouwdoos. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - 1e druk, garenloos. - als nieuw behoudens lichte verkleuring rug. € 5.00

bl8471 GEIGER, ARNO. - Unter der Drachenwand. - München: Hanser, 2018. - 1. Aufl., garenloos gebonden. - wie neu. € 7.00

bl8459 KADARE, ISMAIL. - Maannacht. - Amsterdam: Van Gennep, 1994. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8466 KAFKA, FRANZ. - Das Schloss. - Stuttgart: Deutschen Bücherbund, o.J. - garenloos gebonden. - In der Reihe: Bibliothek des 20. Jahrhunderts. € 15.00

bl8458 KERTÉSZ, IMRE. - Kaddisj voor een niet geboren kind. - Amsterdam: Van Gennep, 1994. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8461 KONRAD, GYÖRGY. - De bezoeker. - Amsterdam: Van Gennep, 1976. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8470 PULLMAN, PHILIP. - De goede man Jezus en de schurk Christus. - Amsterdam: De Bezige Bij. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00week 16 2020

Algemeen


u 896 De laatste deur: Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - In de reeks: Synopsis. 2e druk. - ingenaaid gebonden. € 8.00

u3384 De Bierkaai: Kladboek 2 Schotschriften en beschouwingen / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - Synopsis-reeks. € 7.00

u4335 Het circus: Kladboek 4; Profielen Studies Reacties / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1994. - € 7.00

u3319 Een ringetje rook / EMMA BRUNT. - Veldhoven: Ebas, 1993. - Met tekeningen van Ien van Laanen. € 4.50

u3459 Het boekenboekje: Persoonlijke leesnotities / KEES LOS, PETER VOS. - Amsterdam: De Bijenkorf, 1993. - Teksten Kees Los, ill. Peter Vos. € 4.00

u2325 Kleine Bolsjewieken: De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve / NOP MAAS. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - € 4.00

u1060 Monniken en moordenaars / K.J. POPMA, H.E.WOLDRING. - Amsterdam: Buijten & Schipperhein, 1978. - Over Dostojewski. In de reeks: Christelijk Perspectief Deel XXV. € 5.00

u9424 Geluk in 't Zadel of Ruiterbrevier / GEORG SCHREIBER. - Rotterdam: Ad. Donker, 1972. - € 4.00

u6302 In het wild: Essays en kritieken / JOOST ZWAGERMAN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 4.00


Filosofie en psychologie

u1251 De dood van God: Voordrachten / KAREN ARMSTRONG. - Baarn: Anthos, 1997. - Als nieuw. € 5.00

u6577 De romantische school: Sex, winkelen en de roman / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 1994. - € 5.00

u6578 De biograaf / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 1996. - € 7.00

u6579 Religie voor atheïsten: Een heidense gebruikersgids / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 2011. - € 7.00

u6564 De heilige Thomas van Aquino / G.K. CHESTERTON. - Voorhout: Foreholte, 1934. - € 10.00

u6542 Allemaal andersdenkenden: Omgaan met cultuurverschillen / GEERT HOFSTEDE. - Amsterdam: Olympus, 2004. - 17e druk. € 6.00

u6546 Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente / MAX HORKHEIMER, T.W. ADORNO. - Frankfurt: Fischer, 1988. - pen gebruikt. € 3.00

u6583 Gnosis: Das Buch der verborgenen Evangelien / WERNER HÖRMANN, (HRSG.). - Augsburg: Bechtermünz, o.J. - € 8.00

u6529 Erasmus: De actualiteit van zijn denken / G.TH. JENSMA et al. (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - € 10.00

u6566 Kritik der praktischen Vernunft: Text der Ausgabe 1781 mit Beifügung sämmlicher / Immanuel KANT. - Leipzig: Verlag der Dürr'schen, 1906. - In der Reihe: Philosophische Bibliothek, Band 38. € 6.00


Kunst

ku6243 Letter in kleur: Schilderijen en tekeningen / WILLEM BRAKMAN. - Baarn: De Prom, 2001. - nieuwstaat. € 10.00

ku6250 Het Rotterdam van August Willem van Voorden 1881-1921: Werkpaarden en dienstmeiden / MARC COUWENBERGH. - Venlo: Van Spijk Art Projects, 2006. - als nieuw. € 10.00

ku6240 Ons volkslied: Nederlandsche liederen uit Noord en Zuid om te zingen en spelen Deel I / ALBERT de KLERK et al. - Z.p. De Toorts, 1945. - Met versieringen van Frans Mandos tzn. € 8.00

ku6236 Karel: Uitgelezen foto's van Karel van Straaten: 1938-1993 / KAREL van STRAATEN. - Heerlen: ABP, 1985. - fotografie. - Nederlandse en Engelse tekst. € 20.00


Geschiedenis

h6311 Tussen kazerne en universiteit: De discussie over opvoeding en onderwijs aan de Koninklijke Academie te Breda in de negentiende eeuw / M.H.W. AALDERS. - Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1997. - Proefschrift. € 15.00

h6319 Grote Historische Provincie Atlas I:25000: Zeeland 1856-1858 / HISTORISCHE ATLAS. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992. - als nieuw. € 15.00

h6308 Het boek van de hoveling / BALDASSAR CASTIGLIONE. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. - vert.& inl.: Anton Haakman. - 3e druk. - als nieuw. € 10.00

h6318 Geschichte der Gestapo / JACQUES DELARUE. - Düsseldorf: Droste, 1964. - € 8.00

h6310 Hammerstein oder Der Eigensinn: Eine deutsche Geschichte / HANS MAGNUS ENZENSBERGER. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. - € 8.00

h6306 Littekens in een gelooide stierehuid: Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 / HUB. HERMANS (sam.). - Weesp: Agathon, 1986. - € 5.00

h6309 Het geheim van de Valeriusstraat / LUUC KOOIJMANS. - Amsterdam: Prometheus Bert Bak, 2015. - € 10.00

h6317 Damals im Osten: Aus dem Kriegstagebuch eines Lansers / KURT KRANICH. - Karlsruhe: Badendruck, 1979. - € 12.00

h6304 Het gruwelijke geheim: De waarheid over Hitlers "Endlösung" verdrongen / WALTER LAQUEUR. - Alphen a/d Rijn: A.W. Sijthoff, 1980. - als nieuw. € 8.00

h6307 Half Spanje stierf...: Een herwaardering van de Spaanse burgeroorlog / HERBERT L. MATTHEWS. - Amsterdam: Contact, 1976. - € 3.50


Nederlandse literatuur

nl9271 BÜCH, BOUDEWIJN. - De bocht van Berkhey. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - 2e druk, ingenaaid. € 6.00

nl9270 VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - 3e druk, ingenaaid. - als nieuw. € 8.00

nl9259 WIERINGA, TOMMY. - Dit zijn de namen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - 6e druk, garenloos. € 5.00

nl9263 WOLKERS, JAN. - Zomerhitte: - Amsterdam: CPNB, 2005. - 1e druk, gecartonneerd. - 'gesigneerd' door Wolkers met stempel. € 15.00


Buitenlandse literatuur

bl4724 BORGES, JORGE LUIS. - Het boek van zand. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

bl4145 CORTAZAR, JULIO. - De mierenmoordenaar. - Amsterdam: Meulenhoff, 1975. - 3e druk, ingenaaid gebonden. - Geïllustreerd door Peter Vos. € 6.00

bl8464 KAFKA, FRANZ. - Die Verwandlung. - Köln: Anaconda, 2005. - gecartonneerd. € 4.00

bl1049 KONRAD, GYÖRGY. - De oude brug: Dagboekaantekeningen en overpeinzing: uit de jaren tachtig en negentig. - Amsterdam: Van Gennep, 1997. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8460 KONRAD, GYÖRGY. - De stedebouwer. - Amsterdam: Van Gennep, 1992. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 4.50

bl8467 MANN, THOMAS. - Erzählungen. - Stuttgart: Deutschen Bücherbund, o.J. - , garenloos gebonden. - In der Reihe: Bibliothek des 20. Jahrhunderts. € 15.00

bl8468 MARAI, SANDOR. - Land, land!...: . - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8454 MÖRIKE, EDUARD. - Gedichte und Novellen. - Berlin: Union, 1955. - ingenaaid gebonden. - (In der Reihe: Die Perlenkette, Band XIV. € 5.00

bl6089 VARGAS LLOSA, MARIO. - De eeuwigdurende orgie: Flaubert en Emma Bovary. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - 1e druk, garenloos. - In de reeks: Meulenhoff Codex. € 4.50

bl7480 VARGAS LLOSA, MARIO. - De geschiedenis van Alejandro Mayta. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8410 VERGILIUS. - Aeneis. - Amsterdam: Em. Querido/Salamander Klassiek, 1999. - gecartonneerd. - vertaling: M.A. Schwartz. € 10.00week 15 2020

Algemeen


u9415 Pas op, de dichter lacht: 800 jaar spel, spot en humor in Nederlandse verzen / PIET BARNEVELD et al. - Apeldoorn: Walva-Boek, 1987. - € 5.00

u9414 Uit Gezelle's leven en werk / FRANK BAUR. - Amsterdam: L.J. Veen, 1931. - € 4.00

u9417 De Nederlandsche volksromans: Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde / L. van den BERGH. - Hulst: Merlijn, 1976. - facsimile herdruk van de uitgave uit 1837. € 10.00

u9416 Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door Mr. W. Bilderdijk en Vrouwe K.W. Bilderdijk overgebrag t of nagevolgd met aanteekeningen en eene voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrengen der oude dichters, bijzonder van Horatius. door Mr. J. Pan / WILLEM BILDERDIJK, K.W. BILDERDIJK. - Amsterdam: Ten Brink & De Vrie, 1839. -. - Ex Bibliotheca Bibliotheca Collegii Neomagensis S.J. € 10.00

u9282 Orakel der Runen: Handboek voor gebruik en interpretatie van een oud orakel; de Runen / RALPH BLUM. - Baarn: De Kern, 2000. - € 4.00

u9413 Oneliners & soundbites: De onstuitbare opmars van het Nederengels / EMILE BODE. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2001. - € 4.00

u9418 De Sigaar / ERIC DESCHODT, P. MORANE. - Keulen: Könemann, 1998. - € 10.00

u9129 Welk een waagstuk is een brief: Brieven van Emily Dickinson / EMILY DICKINSON. - Amsterdam: Anthos, 2006. - gekozen en vertaald door Bert Keizer. € 15.00

u9266 De hemel is naar beneden gekomen: Een keuze uit de literaire nalatenschap / KEES FENS. - Amsterdam: Meulenhoff/De Volks, 2010. - red. en sam.: Erik van den Berg en Arjan Peters. € 5.00

u9420 365 Boeddhistische wijsheden / VIMALO KULBARZ. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 2003. - € 4.00

u9290 De Veda's: Tijdloze wijsheid uit de Indiase traditie / VIRENDER KUMAR ARYA. - Kerkdriel: Librero, 2003. - € 4.00


Kunst

ku6224 Heilige Orte - Heilige Dinge: Devotionalien im Museum Katharinenhof Kranenburg / CHRISTINE AKA. - Kranenburg: Verein Heimatschutz, 2009. - neu. € 10.00

ku4279 De moord op Mozart van Nazareth / MARTIN van AMERONGEN. - Houten: De Haan, 1989. - In de reeks: De Haan essay. € 3.50

ku5171 De hedendaagsche Nederlandsche muziek / HENK BADINGS. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, z.j. - In de reeks: Caeciliareeks, no.2 € 6.00

ku4493 Hun naam was Bach: Zeven generaties muzikale scheppingskracht / KARL GEIRINGER. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1956. - € 17.00

ku6116 Johann Sebastian Bach / MAARTEN 'T HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - nieuwstaat. € 7.00

ku2745 Johann Sebastian Bach / WINFRIED HOFFMANN. - Leipzig Bibliographisches Inst, 1988. - € 4.00

ku4102 Rogier van der Weyden 1399/1400-1464: Meister der Niederländischen Kunst / STEPHAN KEMPERDICK. - Köln: Könemann, 1999. - Duitse tekst. € 10.00

ku3057 Bernard Haitink / SIMON MUNDY. - Amsterdam: Sijthoff, 1988. - € 8.00

ku6231 Het Lam Gods / ANDRÉ PINET. - Antwerpen: Unistad, 1987. - € 5.00

ku6215 Epifanie: Actuele kunst en religie / ROLF QUAGHEBEUR, D. VERBIEST. - Antwerpen: Halewijn, 2000. - € 8.00

ku6237 Joseph Haydn: Leven en Werken / CLEMENS ROMIJN. - Leeuwarden: Bluestone Publishe, 2002. - Voorwoord: Maarten 't Hart. - als nieuw. € 4.00


Geschiedenis

h6255 De wondere wereld van Otto van Eck: Een cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie / ARIANNE BAGGERMAN, R. DEKKER. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - nieuwstaat. € 20.00

h6289 Een dromer op reis: Een Grand Tour / WILLIAM BECKFORD. - Amsterdam: Contact, 1991. - vert. en inl.: Gerlof Janzen. € 7.00

h6297 Schatzkammer Hildesheim / EWALD BRELOER, HANS FRETER. - Hildesheim: Bernward, 1993. - € 4.00

h6298 15 november 1900 - 2000: De historie van NEC / JAAP van ESSEN. - Nijmegen: NEC, 2000. - nieuwstaat. € 25.00

h6290 De bevrijding van Groningen / W.K.J.J. VAN OMMEN KLOEKE. - Assen: Van Gorcum, 1945. - In de reeks: "Stad en Lande" nr.2 € 10.00

h6299 Op het kruispunt van oud en nieuw: 1919-1994: Het Gelders Genootschap: 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland / YOP SEGERS. - Den Haag: Sdu, 1994. - € 15.00

h6296 Geschichte im Turm: Katalog zur: ortsgeschichtlichen Ausstellung in Mühlenturm Kran / JOHANNES STINNER (Red.). - Kranenburg: Verein für Heimats, 2006. - enburg € 15.00

h6292 Kuifje in Vlaanderen: Een Nijmegenaar leert zijn nieuwe vaderland kennen / MICHEL UYEN. - Nijmegen: Roelants, 2011. - € 4.00

h6264 Een propagandist van het zuiverste water: H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van Tempo / EWALD VANVUGT. - Amsterdam: Jan Mets, 1993. - doeloe € 10.00

h6300 Stads- en dorpsgezichten in Gelderland: De nederzetting in ontwikkeling / F.W. van VOORDEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1975. - met los de bijbehorende boekenlegger. € 15.00


Nederlandse literatuur

nl1674 P, DRS. - Esmeralda: Of de macht van het woord. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1989. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl3027 P, DRS., IVO de WIJS. - Het rijmschap. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1982. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl9246 PERK, BETSY. - Novellistisch Kwartet (naar Belgische motieven). - Amsterdam: H.C.A. Campagne, z.j. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - tante van Jacques P. € 10.00

nl1858 ROBINSON, TJALIE. - Didi in Holland. - Arnhem: Gelderse Culturele Raad, 1992. - 1e druk, ingenaaid. € 8.00

nl9243 STROOBANTS, JOS. - Staties naar Caravaggio. - Leuven: P, 2015. - 1e druk, ingenaaid. - met opdracht en gesigneerd. € 8.00

nl7231 WAARD, ELLY de. - Het zij: Eenzang drie. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9116 WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza. - dundruk. - Amsterdam/: Paris/ Manteau, 1971. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - inl.: Louid Paul Boon. € 10.00

nl6231 ZWIER, GERRIT JAN. - Mijn Wadden. - Amsterdam: Atlas, 2004. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9235 [V/DHEIJDEN], A.F.TH. - De Movo Tapes: Een carrière als ander. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00


Buitenlandse literatuur

bl4487 CELATI, GIANNI. - Vertellers uit de Po-vlakte: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 4.00

bl8436 DOMINGO, XAVIER. - Paella voor het klootjesvolk. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - 1e druk, garenloos. - tek.: Louis Gleize. € 4.00

bl8430 FLAUBERT, GUSTAVE. - Bouvard en Pécuchet. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - als nieuw. € 12.00

bl8435 LEVI, PRIMO. - Het periodiek systeem: Verhalen van een leven. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - 3e druk, garenloos. € 4.00

bl2710 MANGANELLI, GIORGIO. - De roes van de briefschrijver en 99 andere gevleugde romans. - Amsterdam: Contact, 1987. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 4.50

bl8432 MONTALE, EUGENIO. - De vlinder van Dinard: Verhalen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1877. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl3254 PIRANDELLO, LUIGI. - Het naakte leven: En andere verhalen. - Z.p: Hema, 1987. - , garenloos. € 4.00

bl3706 STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 3e druk, garenloos. - In de reeks: Literair Moment. € 4.00

bl4077 SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. - Tricht: C.J. Goossens, 1988. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8431 SVEVO, ITALO. - De moord in de Via Belpoggio. - Tricht: C.J. Goossens, 1985. - 1e druk, garenloos. - rug verkleurd. € 4.00

bl8437 VOLTAIRE. - Candide of het optimisme. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - 4e druk, ingenaaid gebonden. - met tekeningen van Paul Klee. € 10.00week 14 2020

Algemeen


u9409 Meister der Dämmerung: Peter Handke Eine Biographie / MALTE HERWIG. - München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2011. - € 10.00

u9410 Georges Perec, een gebruiksaanwijzing / MANET van MONTFRANS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - € 8.00

u9419 Gemaakt op zondag: Over Vladimir Nabokov / CAREL PEETERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - nieuwstaat. € 3.50

u6854 Praten over Du Perron / PASCAL PIA. - Utrecht: Reflex, 1979. - Met een nawoord door J.H.W Veenstra. - tweetalig: Frans-Nederlands. € 6.00

u9414 Raster nr.44: Musil / T.S. RASTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - nieuwstaat. € 5.00

u9415 Raster 51 / 1990: Essay / T.S. RASTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - nieuwstaat. € 5.00

u9416 Raster 38 / 1986: Beckett / Kis / Kluge / T.S. RASTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - nieuwstaat. € 5.00

u9417 Raster 62 / 1993: Danilo Kis / T.S. RASTER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - nieuwstaat. € 5.00


Filosofie en psychologie

u1430 Over bomen gesproken / HANS ACHTERHUIS, W. BRONZWAER. - Baarn: Ambo, 1985. - Kees Fens, Ton Lemaire, Paul Sporken, Cornelis Verhoeven en Pieter Vroon. € 4.50

u6567 De voortgang van de cultuur / HANS ACHTERHUIS et al. - Amsterdam: Contact, 1995. - red. Jan Bor. € 4.00

u6541 Einleitung in die Musiksoziologie: Zwölf theoretische Vorlesungen / THEODOR W. ADORNO. - Frankfurt: Suhrkamp, 1980. - € 4.00

u3590 Het cultuurbegrip van Emmauel Levinas: Betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de cultuur / DICK van BIEMEN. - Delft: Eburon, 2017. - proefschrift. € 20.00

u6550 Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme: Een empirische en normatief-ethische studie / WIM DEKKERS et al. - Budel: DAMON, 2006. - In de reeks: CvE Boekenreeks 14. € 8.00

u2662 De woorden en de dingen: Een archeologie van de menswetenschappen / MICHEL FOUCAULT. - Baarn: Amboboeken, 1966. - Ambo-Herdruk. - smoezelig. € 4.00

u6514 Kennis, wetenschap en theologie: Commentaar op de sententiën, proloog, questio II / MARSILIUS van INGHEN. - Baarn: Ambo, 1987. - In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. - bezorgd, inl., aant.: E.P. Bos. € 8.00

u4667 Portret van een jood: De impasse / ALBERT MEMMI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - In de reeks: Kwadraatpocket 18. € 4.00

u2411 De totalitaire verleiding / JEAN-FRANCOI REVEL. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977. - In de reeks: Synopsis. € 6.00


Kunst

ku4251 Bruckner: Eine Bildbiographie / WALTER ABENDROTH. - Zürich: Schweizer Verlagshaus, o.J. - € 5.00

ku 735 Wagner: De buikspreker van God / MARTIN van AMERONGEN. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - € 10.00

ku6175 Bodytalk: De nieuwe figuratie in de Nederlandse beeldhouwkunst van de jaren negentig / ANNA BERK. - Zwolle: Waanders, 2004. - € 10.00

ku6216 Bernwards Säule: Schätze aus den Dom zu Hildesheim Band I / MICHAEL BRANDT. - Regensburg: Schnell & Steiner, 2009. - € 8.00

ku1586 In bed met John en Yoko: Acht geruchtmakende dagen in het Hilton Hotel Amsterdam / JAN-CEES TER BRUGGE et al. - Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2009. - nieuwstaat. € 12.50

ku5574 De Nederlandse Bachvereniging: De geheimen van de Matthäus-Passion: Ambacht en mystiek van een meesterwerk / PIETER DIRKSEN (red.). - Amsterdam: Balans, 2010. - Nieuwstaat. € 15.00

ku 296 Brel / MOHAMED EL-FERS. - Amsterdam/Gent: Jan Mets/Scoop, 1998. - € 4.00

ku6208 Egyptian Museum Berlin / BIRI FAY. - Berlin: Ägyptisches Museum, 1986. - Engelse tekst. € 6.00

ku6223 Heinrich Zille: Das alte Berlin: Photographien 1890-1910 / MATTHIAS FLÜGGE. - München: Schirmer/Mosel, 2004. - wie neu. € 8.00


Geschiedenis

h6283 De Hongaarse opstand: Zeven dagen vrijheid / NOEL BARBER. - Amsterdam: Elsevier, 1976. - € 5.00

h6288 De mafia van Turkije / FRANK BOVENKERK, Y. YESILGOZ. - Amsterdam: Meulenhoff/Kritak, 1998. - € 6.00

h6275 Nederlands-Indië (1830-1949): Een kolonie in ontwikkeling / HANS BUITER. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1993. - In de reeks: Kosmos Historisch. € 5.00

h6282 Een bovenaardse vrouw: Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam / CHARLES CASPERS, THOMAS van KEMPEN. - Hilversum: Verloren, 2014. - tasamen met: Het leven van de Heilige Maagd Liduina / Thomas van Kempen. € 10.00

h6286 Begrepen Onbehagen: Politie en Rote Armee Fraktion verzoend / FRANS DENKERS et al. - Lelystad: Vermande, 1999. - € 8.00

h6279 De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo / ADAM HOCHSCHILD. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - leesvouwtjes. € 5.00

h6284 Erasmus / J. HUIZINGA. - Rotterdam: Ad. Donker, 2001. - tiende, herziene druk. - ill. € 15.00

h6285 Viktor Orban: Ein Stürmer in der Politik / IGOR JANKE. - Passau: Schenk, 2014. - € 5.00

h6280 Leiden en omgeving / LEIDEN. - Leiden: Leiden Promotie VVV, 2000. - meertalig. € 4.00

h6278 Het genootschap van eer: Een geschiedenis van de mafia / NORMAN LEWIS. - Amsterdam: Pandora, 2006. - € 4.00

h6277 Aan de Europese natie / JOOST van der NET. - Utrecht: Klement, 2017. - Met opdracht en signatuur van de auteur. € 8.00

h6274 Volkscultuur in de late mideleeuwen: Feesten, processies en (bij)geloof / GERARD NIJSTEN. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1994. - In de reeks: Kosmos Historisch. € 5.00

h6276 Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945: Misleiding, mythe en werkelijkheid / GERARD TRIENEKENS. - Utrecht: Kosmos - Z&K, 1995. - In de reeks: Kosmos Historisch. € 5.00

h6287 Zisterzienserabtei Neuzelle in der Niederlausitz / WINFRIED TÖPLER. - Königstein i.T.: Langewiesche, 1996. - In der reihe: Die Blaue Bücher. € 6.00


Nederlandse literatuur

nl9249 BROECK, WALTER van den. - Het leven na beklag: Het beleg van Laken 4. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9250 BROECK, WALTER van den. - Het gevallen baken: Het beleg van Laken 3. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 1e druk, garenloos. - als nieuw. € 6.00

nl9251 HEIJDEN, A.F.TH. van der. - De slag om de blauwbrug: Proloog. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 3e druk, garenloos. - gesigneerd. € 8.00

nl4289 PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een italiaanse: Verhalen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1981. - 5e druk, ingenaaid. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl5320 AJTMATOV, TSJINGIZ. - Het beulsblok. - Breda: De Geus, 1990. - 1e druk, garenloos gebonden. € 5.00

bl8422 ASTAFJEV, VIKTOR. - De vlotreis: Gevolgd door: Over mijzelf. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8420 BERGER, JOHN. - G. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8427 BÖLL, HEINRICH. - De moed tot verzet: Recensies, toespraken en satires. - Amsterdam: Amber, 1986. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl2091 COSTER, CHARLES de, KURT LÖB (tek.). - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8416 HANDKE, Peter. - Immer noch Sturm. - Frankfurt: Suhrkamp, 2010. - 1. Aufl, garenloos. € 8.00

bl8424 KIS, DANILO. - Encyclopedie van de doden: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8421 KUNDERA, MILAN. - De traagheid. - Baarn: Ambo, 1995. - 1e druk, garenloos. € 5.00week 13 2020

Algemeen


u5266 Reisdagboeken / ALBERT CAMUS. - Leuven: Kritak, 1987. - € 4.00

u9403 Intiem bestaan: Over de poëzie van Victor Vroomkoning / RINY JANS. - Nijmegen: Flanor, 2019. - Gesigneerd door Victor Vroomkoning. - nieuwstaat. € 15.00

u9406 Met carnaval mag alles: ... maar enkele dingen niet... / JAN LAUGS. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1992. - € 4.00

u3760 Het werk van Hendrika Kuyper - Van Oordt / H.A. MULDER. - Amsterdam: U.M. Holland, 1936. - € 4.00

u9405 Jan Cremer in z'n hemd / GEORGE OVERSTEEGEN. - Utrecht: Boekentoko, z.j. - Omslag: Jan Zwerver. € 5.00

u9407 Marianne Fredriksson: Mijn leven in Zweden / SILKE REUTLER, A. DIEDERICHS. - Breda: De Geus, 2002. - € 10.00


Filosofie en psychologie

u6539 Levend in de eenvoud van Christus: Een bloemlezing / JACOB BOEHME. - Haarlem: Rozekruis Pers, 1998. - € 8.00

u6531 De troost van de filosofie / ALAIN DE BOTTON. - Amsterdam: Olympus, 2009. - nieuwstaat. € 8.00

u6532 De architectuur van het geluk / ALAIN DE BOTTON. - Amsterdam: Olympus, 2011. - als nieuw. € 8.00

u6534 De reis van Theo: Roman over de geschiedenis van de godsdiensten / CATHERINE CLÉMENT. - Amsterdam: Ambo, 2002. - nieuwstaat. € 10.00

u4035 Geboorte van de kliniek: Een archeologie van de medische blik / MICHEL FOUCAULT. - Nijmegen: SUN, 1986. - als nieuw. € 15.00

u6533 21 lessen voor de 21ste eeuw / YUVAL NOAH HARARI. - Amsterdam: Thomas Rap, 2018. - nieuwstaat. € 10.00

u2432 Binnenwegen: Essays en excursies / TON LEMAIRE. - Baarn: Ambo, 1988. - € 6.00

u6528 Das Auge Gottes: Das Teleskop und die lange Entdeckung der Unendlichkeit / RICHARD PANEK. - Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. - € 7.00

u6535 Op de rug van de tijger: Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht / THEO SALEMINK. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2015. - € 8.00

u1604 Het Oerevangelie: Wat Jezus werkelijk heeft gezegd / HERBERT ZIEGLER, E.R. GRUBER. - Baarn: Tirion, 2000. - € 6.00


Geschiedenis

h6268 The Golf Courses of the British Isles / BERNARD DARWIN. - N.p.: Konecky & Konecky, n.y. - Illustrated by Harry Rountree. - facsimile of the original 1910 edition. - new € 10.00

h6272 Het Provinciehuis van Friesland: Een portret in in prenten en foto's van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden / FRIESLAND. - Leeuwarden: Provinciaal Bestuur, 1985. - € 3.00

h6265 Komt dat Zien!: De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw / MARIA KEYSER. - Amsterdam: B.M. Israel, 1976. - € 5.00

h6269 Historische Gaststätten in Europa / WINFRIED LÖSCHBURG, W. HARTWIG. - Herrsching: Pawlak, 1976. - w.o. "De Groene Lanteerne" en "D'Vijff Vlieghen" in Amsterdam. € 6.00

h6266 Doe open zimzim: Verhalen en liedjes uit de Utrechtse wijk Lombok / THEO MEDER, M. van DIJK (verz.). - Amsterdam: IISG, 2000. - nieuwstaat. € 8.00

h6270 Een nieuw stadshart voor Nijmegen / Gemeente NIJMEGEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1996. - vouwblad. € 3.00

h6264 Ene mejuffrouw Van Velzen 1894-1967: Inspectrice van de Nijmeegse Kinderpolitie en verzetsvrouw / ANNEKE NOLET. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2013. - nieuwstaat. € 10.00

h6267 Ede op de Veluwe / RIEN SNIJDERS. - Ede: Gemeentebestuur, z.j. - € 8.00

h6271 Kent gij het land der zee ontrukt: Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied / GERHARD WERKMAN. - Bussum: F.G. Kroonder, 1943. - € 8.00

h6262 Het Wilhelmus / WILLEM WILMINK. - Amsterdam: Van Goor, 2004. - Toegelicht door Willem Wilmink en illustraties van Wouter Tulp. - nieuwstaat. € 7.00

h6258 Dansen in schuilkelders: Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog / JOHANNA WYCOFF-de WILDE. - Nijmegen: QV, 2012. - Nijmegen. - als Nijmegen. - nieuwstaat. € 15.00


Nederlandse literatuur

nl9197 DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur: Reisverhalen uit de Verenigde Staten: Vijftienmaal aanhaken en vooruit. - Utrecht: Het Spectrum, 1988. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl4701 GANS, Jacques. - Het vege lijf: Ego documenten VI. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1981. - 1e druk, ingenaaid. € 6.00

nl2594 GERBRANDY, PIET. - Drievuldig feilloos vals: Gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 2005. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

nl9181 KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht: . - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl9226 SCHIERBEEK, BERT. - De tuinen van Zen: Een essay over het Zenbuddhisme. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl8158 VOSKUIL, J.J. - Onder andere: Portretten en herinneringen: Herinneringen en dagboekbladen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2007. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl3526 VROMAN, LEO. - Het carnarium. - Amsterdam: Em. Querido, 1973. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9236 VROMAN, LEO. - Misschien tot morgen: Dagboek 2003-2006. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - 1e druk, garenloos. - Als nieuw. € 8.00

nl3796 WAARD, ELLY de. - Afstand. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 3e druk, garenloos. € 4.50

nl4239 WAARD, ELLY de. - Luwte: Gedichten. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 2e druk, garenloos. € 4.50

nl4984 WAARD, ELLY de. - Furie. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl8085 WAGENDORP, BERT. - Ventoux. - Amsterdam: Atlas Contact, 2014. - 15e druk, garenloos. € 5.00

nl8017 WEIJERS, NINA. - De consequenties. - Amsterdam: Atlas/Contact, 2015. - 9e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8233 JEVDOKIMOV, N., L. SLAVIN et al. - God in Sovjetrusland: Vier verhalen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1980. - 1e druk, ingenaaid. - In de reeks: Russische Miniaturen. € 8.00

bl4680 MASEFIELD, JOHN. - Klipperschepen jagen naar Londen. - Den Haag: Boucher, 1936. - ingenaaid gebonden. - ill.: Léon Holman, ingeplakt exlibris. € 4.00

bl8404 MURAKAMI, HARUKI. - De moord op de commendatore: Deel 1 Een idea verschijnt. - Amsterdam: Atlas Contact, 2017. - 1e druk, garenloos gebonden. € 12.00

bl8405 MURAKAMI, HARUKI. - Ten zuiden van de grens. - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - 21e druk, garenloos. € 7.00

bl8407 SZYMBORSKA, WISLAWA. - Einde en begin: Verzamelde gedichten. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2011. - 13e druk, garenloos gebonden. € 15.00

bl8408 TOLSTOJ, LJEF NIKOLAJ. - Kinderjaren. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - 2e druk, ingenaaid. - Ill.: K. Klementjewa. - omslag Karel Beunis. - LP 82. € 4.00

bl1621 WOLINSKI, S. VINKENOOG. - Brief aan mijn vrouw. - Antwerpen: Lotus, 1979. - garenloos. - met 19 tekeningen van de schrijver. € 5.00week 12 2020

Algemeen


u9402 De taal van de fiets / WIM DANIËLS. - Z.p.: Brooklyn, 2018. - nieuwstaat. € 8.00

u3043 De bibliotheek / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 2.50

u9401 Het leven volgens Rutger Kopland: Onze vluchtige plek van de waarheid / JOHAN GOUD (red.). - Klement/Pelckmans, 2012. - Bijdragen van Borgman, Grunberg, Kunneman en een gesprek met Kopland. - tweede verbeterde druk. € 7.00

u9399 Verhalen over de Tour de France / WIEP IDZENGA et al. - Z.p.: Sanoma, 2014. - Eerder verschenen in De Muur. € 2.00

u4780 Doe bleefs in mich: Bloemlezing uit zijn dialektwerk / FELIX RUTTEN. - Maasbree: De Lijster, 1982. - 1882-1971. - Samengesteld en ingeleid door Lou Spronck V.E.L.D.E.K.E.-reeks 1 € 7.00

u4076 Een keuze uit zijn werk: Met een essay van Simone de Beauvoir / MARKIES DE SADE, S. de BEAUVOIR. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1985. - € 4.00

u6442 De baan op met Boon: Een averechtse leeswandeling in Aalst / BERT VANHESTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - € 7.00

u6486 De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken / JOHAN VERSCHUUREN. - Baarn: Tirion, 2000. - € 4.00

u9400 Verhalen over de Tour de France / JEROEN WIELAERT et al. - Z.p.: New Skool Media, 2015. - Eerder verschenen in De Muur. € 2.00


Filosofie en psychologie

u6520 Anno Domini: Dagboeken 1978-1992 / WILLEM BARNARD. - Amsterdam: De Prom, 2004. - € 8.00

u1735 Machiavelli voor managers / GABY VANDEN BERGHE (sam.). - Tielt: Lannoo, 1995. - € 4.00

u4013 Lichamelijke oefening / MIDAS DEKKERS. - Amsterdam: Contact, 2007. - nieuwstaat. € 10.00

u6522 Sein und Zeit / MARTIN HEIDEGGER. - Tübingen: Max Niemeyer, 1957. - Achte Auflage. - potlood tot pag. 91. € 15.00

u6511 Die Sprache / Über das Tragische / KARL JASPERS. - München: R. Piper & Co. Verlag, 1990. - In der Reihe: Serie Piper. € 4.00

u6516 Je mag mij altijd bellen: 1001 dagen van rouw / KARIN KUIPER. - Tielt: Lannoo, 2008. - € 4.00

u5385 Voorwoord tot de Fenomenologie van de Waarneming / MAURICE MERLEAU-PONTY. - Baarn: Het Wereldvenster, 1977. - ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Bakker. € 7.00

u6523 Wat er gebeurt als we sterven: Een wetenschappelijk onderzoek naar bijnadoodervaring / SAM PARNIA. - Utrecht: Servire, 2006. - € 7.00


Kunst

ku6191 Heilige Orte - Heilige Dinge: Devotionalien im Museum Katharinenhof Kranenburg / CHRISTINE AKA. - Kranenburg: Verein Heimatschutz, 2009. - € 8.00

ku6200 Della Pittura: Über die Malkunst / LEON BATTISTA ALBERTI. - Darmstadt: Wissenschaftliche B, 2002. - Herausgegeben von Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda. - Zweisprachig Latein-Deutsch. € 7.00

ku6189 Vincent van Gogh: Een leven in brieven 1853-1890 / JAN HULSKER. - Amsterdam: Meulenhoff, 2009. - € 6.00

ku6201 Jacob Jordaens: Tekeningen en grafiek / R.-A. d'HULST. - Antwerpen: Plantin-Moretus, 1978. - tentoonstellingscatalogus. € 5.00

ku 774 Europese platenspelers 1945 - 1975: Swingen met Vinyl / GEERT KOOLEN, MAX RAMALI. - Rijswijk: Elmar/Atrium, 2005. - € 20.00

ku6204 Kunstschätze Altrusslands / ANIMAISSA MIRONOWA. - Leipzig: E.A. Seemann, 1990. - € 15.00

ku1025 Rembrandt: Leven en werk van A-Z / SHELLEY ROHDE. - Amsterdam: Museumvereniging, 2006. - € 5.00

ku5862 Gustave Asselbergs en de Pop Art in Nederland / FRANK van der SCHOOR (sam.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1993. - als nieuw. € 10.00

ku6197 Rubens en de Mysteries van de Rozenkrans: Antwerpen Sint-Pauluskerk / RAYMOND SIRJACOBS. - Antwerpen: Sint-Paulusvrienden, 2004. - € 6.00

ku6192 Jan van Eyck: Das Arnolfini-Doppelbildnis: Reflexionen über die Malerei / YVONNE YIU. - Frankfurt a. M.: Stroemfeld/Ne, 2001. - Bleistift. € 4.00


Geschiedenis

h6252 Nationaal biografisch woordenboek 16 / KONINKLIJKE ACADEMIËN van BELGIË. - Brussel: Paleis der Academiën, 2002. - € 15.00

h6253 Nationaal biografisch woordenboek 17 / KONINKLIJKE ACADEMIËN van BELGIË. - Brussel: Paleis der Academiën, 2005. - € 15.00

h6257 The Historical Atlas of the Celtic World / IAN BARNES. - New York: Chartwell Books, 2012. - as new. € 15.00

h6256 Dubbelspoor: Tweelingen in de 20ste en 21ste eeuw / GRA BOOMSMA. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007. - € 8.00

h6044 Heersen en Beheersen: Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw / WILLEM van der HAM. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - € 12.00

h6259 De Oudheid Verpakt / G. JURRIAANS-HELLE (red.). - Voorhout: TOPA Holding, 1997. - Behorende bij de tentoonstelling in het Allard Pierson Museum. € 10.00

h6260 Regentessekwartier - Valkenboskwartier: Twee wijken verbonden en gescheiden door de Beeklaan / AN van 't OOSTEN (sam.). - Den Haag: Paagman, 1994. - € 10.00

h6254 Historische Buitenplaatsen in particulier bezit / HEIMERICK TROMP, T. HENRY-BUIT. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - € 10.00

h6043 De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de Zuidoosthoek van Zuid-Limburg / ADRY WEIJENBERG (red.). - Nijswiller: Heemkundevereniging, 2015. - gesigneerd. - voorwoord: Peter van Uhm. - nieuwstaat. € 15.00


Nederlandse literatuur

nl8954 GEZELLE, GUIDO. - De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren: (houtsneden van D. Acket.. - Amsterdam: L.J. Veen, 1951. - ingenaaid gebonden. € 8.00

nl6922 JANSEN, SUZANNA. - De hemel is goud: Biografie van een race. - Amsterdam: Balans, 2011. - 1e druk, garenloos gebonden. - (t.g.v. 25-jarig jubileum Uitgeverij Balans. € 4.00

nl7908 KARAM, AMAL. - Haatpostbode: gedichten - Nijmegen: dt, 2014. - 1e druk, garenloos. - tweetalig. € 4.00

nl6479 KOOMEN, MARTIN. - Bloed op het Binnenhof. - Arnhem: Ellesy, 2004. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl8434 PELZERS, ELIO. - Het contrast van Kristiansund: Reisimpressies. - Oosterbeek: Kontrast, 2011. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9218 POLAK, CHAJA. - Wachten op de schemering. - Amsterdam: Contact, 2007. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl9229 ROBINSON, TJALIE. - Kind van Batavia: Verhalen van een straatslijper. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - 1e druk, garenloos. - bezorgd en ingeleid door Wim Willems. Nieuwstaat. €10.00

nl3912 ROS, MARTIN. - Heldenlevens: Verhalen over tragedie en roem van wielrenners. - Houten: Agathon, 1987. - 2e druk, garenloos. € 7.00

nl9129 TELLEGEN, TOON. - Het geluk van de sprinkhaan. - Amsterdam: Em. Querido, 2012. - 6e druk, garenloos. € 4.00

nl9112 WATERDRINKER, PIETER. - Tsjaikovskistraat 40. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018. - 12e druk, garenloos gebonden. € 8.00

nl9096 WORTHY, JAMES. - James Worthy. - Amsterdam: Lebowski, 2011. - 1e druk, garenloos. € 5.00


Buitenlandse literatuur

bl 10 ACHMETOV, Nizametdin. - Straat van de Vrijheid: Kampherinneringen en gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl2358 BABEL, Isaak. - Miniaturen: Verspreide verhalen en dagboekbladen. - Amsterdam: Moussault, 1970. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8403 HANDKE, PETER. - Noch einmal für Thukydides. - Salzburg: Residenz Verlag, 1990. - 2. Aufl, ingenaaid gebonden. € 10.00

bl8398 HESSE, HERMANN. - Das Lied des Lebens: Die schönsten Gedichte. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1986. - 2e Aufl, gecartonneerd. € 4.00

bl8379 O'HANLON, REDMOND. - Congo. - Amsterdam: Atlas, 1996. - 1e druk, garenloos. € 8.00

bl8380 O'HANLON, REDMOND. - Storm: Een reis door de noordelijke Atlantische Oceaan. - Amsterdam: Atlas, 2006. - 4e druk, garenloos. € 4.00

bl7335 POESJKIN, ALEXANDER. - Jevgeni Onegin. - Amsterdam: Atlas, 1995. - , garenloos. - vert.: Van Stekelenburg en Van Agt. € 8.00

bl6797 PROCHAZKA, JAN. - Koets naar Wenen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2011. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl8087 QUEIROZ, ECA DE. - De Maia's: Episodes uit het romantische leven. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00

bl1308 RHYS, JEAN. - Goedemorgen, middernacht. - Amsterdam: Bert Bakker, 1982. - garenloos. € 3.50week 11 2020

Filosofie en psychologie


u6512 Berliner Kindheit um neunzehnhundert / WALTER BENJAMIN. - Frankfurt: Suhrkamp, 2006. - Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. € 3.00

u6519 Gotfried Wilhelm Leibniz / REINHARD FINSTER, G. van der HEUVEL. - Baarn: Tirion, 1992. - In de reeks: Geïllustreerde biografieën. € 3.50

u1026 Ethiek en sublimatie: Over 'De ethiek van de psychoanalyse' van Jacques Lacan / PAUL MOYAERT. - Nijmegen: SUN, 1994. - € 10.00

u6517 Ik denk, dus ik lach: Een alternatieve benadering van de filosofie / JOHN ALLEN PAULOS. - Amsterdam: Ooievaar, 1993. - € 3.00

u6509 Wetenschap en hypothese / HENRI POINCARÉ. - Meppel: Boom, 1979. - nieuwstaat. € 10.00

u6513 Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen / RUTGER van SANTEN et al. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006. - € 4.00

u5865 Over het verstrijken van de tijd: Een kleine ethiek van de tijdservaring / PAUL van TONGEREN. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2002. - Thijmessay. € 4.00

u6510 Leven is een kunst: Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst / PAUL van TONGEREN. - Zoetermeer: Klement/Pelckmans, 2014. - € 5.00

u5073 Desiderius Erasmus: De spiritualiteit van een christen-humanist / ANTON G. WEILER. - Nijmegen: Titus Brandsma Instituut., 1997. - € 3.50


Kunst

ku6053 Een muziekgeschiedenis der Nederlanden / LOUIS PETER GRIJP (red.). - Amsterdam: University Press/Sa, 2002. - met cd. € 15.00

ku2833 Anthony van Dyck 1599-1641 / NATALIA GRITSAI. - Rochester: Grange Books, 2004. - € 10.00

ku1687 Akropolis: Aufgenomen von Walter Hege, Beschrieben von Gerhart Rodenwaldt / WALTER HEGE. - Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1937. - € 10.00

ku2984 Gedachten bij de kruiswegstaties van Ted Felen / BAS VAN IERSEL. - Nijmegen: University Press, 2000. - € 10.00

ku6167 Helden en goden / LUCIA IMPELLUSO. - Gent: Ludion, 2006. - In de reeks: Kunst bibliotheek. - als nieuw. € 8.00

ku6186 De Neerkant: Kronieken 1970-1980 / ERNST JANSZ. - Haarlem: In de Knipscheer, 2017. - boek en 2 cd's. € 15.00

ku6170 Kerstfeest in de Middeleeuwen: Geschilderd & geschreven / MARTIEN J.G. de JONG. - Leuven: Davidsfonds, 2001. - € 10.00

ku6174 De gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard / JAN P. KOENRAADS. - Hilversum: v/h C. de Boer, 1966. - With an english translation by J.L. van Tijn. € 25.00

ku6149 Ricardo Porro: Architekt / RICARDO PORRO. - Klagenfurt: Ritter, 1994. - tweetalig: duits en engels. € 15.00

ku1625 Bouwmeesters: Het podium aan een generatie / DIKKIE SCIPIO, S. FRANKE (red.). - Amsterdam: NAi, 2007. - nieuwstaat. € 10.00

ku5979 Koen Wessing: Monografieën van Nederlandse fotografen 2 / PAULINE TERREEHORST, T. de RUITER. - Amsterdam: Fragment, 1993. - met uitzondering van ietwat verschoten rug, als nieuw. € 20.00

ku6188 Frantisek Kupka: Modré v pohybu - Moving Blues / MARKETA THEINHARDT. - Praha: Museum Kampa, 2016. - € 7.00

ku6185 Joseph Beuys / GUIDO de WERD. - Kleve: Boss, 1991. - € 10.00


Geschiedenis

h6247 The Fifties and Sixties: A Lifestyle Revolution / MIRIAM AKHTAR, S. HUMPHRIES. - London: Boxtree, 2001. - € 10.00

h6246 Het uur van onze dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken / PHILIPPE ARIES. - Amsterdam: Elsevier, 1987. - € 8.00

h6245 Simone de Beauvoir: Biografie / DEIRDRE BAIR. - Baarn/Tielt: Anthos/Lannoo, 1990. - € 10.00

h6248 De Cijfferinghe (1604): Het rekenboek van de beroemde schoolmeester / WILLEM BARTJENS. - Hilversum: Verloren, 2004. - Inl.: Danny Beckers en Marjolein Kool. - In de reeks: Rekenmeesters 2. - nieuwstaat. € 10.00

h6243 Bruggen in Nederland 1950-2000: Techniek in ontwikkeling / HANS BINKHORST et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 2009. - € 30.00

h6250 Drees en Soestdijk: De zaak-Hofmans en andere crises 1948-1968 / HANS DAALDER. - Amsterdam: Balans, 2006. - € 8.00

h6244 Klein Venetië: Curacao in vroeger dagen: Een briefwisseling en een beeldverhaal / CHRIS J. ENGELS, Jan van de WALLE. - 's-Hertogenbosch: Aldus, 1990. - € 12.00

h6115 Oud Nijmegen vanuit de lucht: Foto's: KLM Aerocarto / MELCHIOR de GROOD. - Hoogeveen: Slingenberg, 1996. - € 10.00

h6242 's Konings Paleis op den Dam: Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien / JACOBINE E. HUISKEN. - Abcoude: Uniepers, 1996. - € 8.00

h6106 1948-1998: Grenswijziging Ned.-Duitsl. / O.C.A. van LIDTH de JEUDE (voorzitter.). - [Arnhem]:Com.van Gebiedsuitbreiding, 1948. - Flaptekst: Op ...... 1989 hoopt Nederland de dag te gedenken, dat de grenswijziging Nederland-Duitsland tot stand kwam. Uw dankbare kinderen en kleinkinderen. € 10.00

h6249 Liever niet de lucht in: De omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk / RONALD PRUD'HOMME van REINE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2016. - € 10.00

h6251 Land van Berkel en Slinge: Sporen uit een rijk verleden / JAN WABEKE. - Utrecht: Matrijs, 2006. - € 10.00

h6056 De bemalings-inrichtingen van de Wieringermeer: Uitgegeven ter gelegenheid van het in bedrijf stellen der bemaling op 10 februari 1930 / WIERINGERMEER. - 's-Gravenhage: Algemene Landsdrukkerij, 1930. - Los bijgevoegd: foto van het gemaal in aanbouw 28/11/'29, Bewijs van toegang tot den extra trein en de plechtigheid, Menukaart 6 februari 1930, het programma voor de Feestavond t.g.v. de opening van het Pompgemaal Medemblik in het Wapen van Medemblik 10 februari 1930, Het bestek en voorwaarden voor het feestmaal op 10 februari 1930 en de Officieele in werking stelling van de gemalen der Wieringermeer (overdruk uit het Weekblad "De Ingenieur" 1930 no.8 Algemeen gedeelte. € 30.00


Nederlandse literatuur

nl2562 ACHTERBERG, GERRIT. - Hoonte: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl 768 ARENDS, JAN. - Nagelaten gedichten: Gekozen door Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. - 4e druk, ingenaaid. € 4.50

nl7210 FINKERS, HERMAN. - Het meisje met de eierstokjes: De meest: vruchtbare teksten uit zijn theaterprogramma. - Bussum: Novella, 1997. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl6553 GOLDSCHMIDT, TIJS. - Darwins hofvijver: Een drama in het Victoriameer. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl 893 JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968-1981: Ego documenten IX. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1982. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl6830 KEULEN, MENSJE van. - Olifanten op een web. - Amsterdam: Atlas, 1997. - 3e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

nl2976 KOMRIJ, GERRIT. - De pagode: Novelle. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - 1e druk, ingenaaid. - 1e reguliere druk na Bijenkorf-uitgave. € 5.00


Buitenlandse literatuur

bl4535 HIJUELOS, OSCAR. - De Mambo Kings met Songs of Love. - Amsterdam: Diogenes, 1996. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8397 HOUELLEBECQ, MICHEL. - Lanzarote: Midden in de wereld. – Am-sterdam: De Arbeiderspers, 2001. - 1e druk, garenloos. - alleen het tekstgedeelte! € 7.00

bl2126 IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1970. - , garenloos. € 4.00

bl2940 KAWABATA, YASUNARI. - Sneeuwland. - De Meern: Europaclub, 1969. - garenloos. € 3.00

bl7916 LEOPARDI, GIACOMO. - Zibaldone: Intellectueel dagboek. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2001. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl7979 LEUNENS, CHRISTINE. - Vlees. - Amsterdam: Byblos, 2001. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl8373 MENDES, PEDRO ROSA. - Tijgerbaai. - Amsterdam: Van Gennep, 2003. - 1e druk, garenloos. € 6.00

bl8389 MONTESQUIEU. - Perzische brieven. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

bl5663 PAVESE, CESARE. - Ballingen:. - Delft: W. Gaade, 1956. - 1e druk, gecartonneerd. - Preciosa-reeks, vert. Frida Vogels, zwak karton. € 6.00

bl7280 PINGET, ROBERT. - Iemand (Quelqu'un) . - Utrecht: IJzer, 1995. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

bl7177 PROKOSCH, FREDERIC. - De Aziaten. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1991. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8393 PURDY, JAMES. - Eustace Chisholm & consorten. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1979. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

bl7907 ROUAUD, JEAN. - De velden van eer: Vijfluik. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - garenloos. € 8.00

bl 841 ROUTISIE, ALBERT DE. - Irène. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - , garenloos. - Voorwoord Jean-Jacques Pauvert. € 4.50

bl8392 RUSHDIE, SALMAN. - Grimus. - London: Panther, 1985. - 5th imp, garenloos. € 3.50week 10 2020

Kunst


ku6179 Walraed Cremers beeldhouwer / WIM van der BEEK (tekst). - Leeuwarden: Handelsdrukkerij, z.j. - € 4.00

ku1729 Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 / ROLAND BLIJDENSTIJN, R. STENVERT. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 10.00

ku6052 Een eeuw Nederlandse architectuur 1880\1990 / JOSEPH BUCH. - Rotterdam: NAi, z.j. - € 15.00

ku6180 Typografie en omslag voor "Hersenachterland" van Jan Brand / GEURT van DIJK. - Brummen: Uitg.van luxe werkjes, 1975. - Japanse bindwijze. € 15.00

ku4739 De betovering: Verhalen en gedichten bij tekeningen van... / EPPO DOEVE, H.P. de BOER. - Baarn: De Fontein, 1984. - € 10.00

ku4955 Denkeilanden / EVELINE van DUYL, JAN SLEUTELS. - Westerwijtwerd: Eigen beheer, 2011. - beelden van filosofen van Eveline van Duyl, tekst: Jan Sleutels. t.g.v. expositie 2011 in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. - oplage: 500 ex. € 10.00

ku2746 Je moet niet weten Je moet kijken: Willy Vullings schilder van huis uit / MEGGY HESSE-VULLINGS et al. (sam.). - Mill: Eigen beheer, 2007. - uitgave n.a.v. de overzichtstentoonstelling. - Cuijk / Gennep. € 10.00

ku4352 Lotgenoten: Het leven van Vincent en Theo van Gogh / JAN HULSKER. - Weesp: Agathon, 1985. - € 15.00

ku6166 Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850 - 1940: Monumenten Inventarisatie Project / W.H. KNOOP. - Zwolle/Zeist: Waanders/Monumen, 1995. - € 8.00

ku6173 Rediscovery Pompeii / CATALOGUE POMPEII. - Roma: di Bretschneider, 1990. - tweetalig: italiaans en engels. € 15.00


Geschiedenis

h6230 Bekentenissen van een strandvonder: Het leven op mijn tropisch eiland / E.J. BANFIELD. - Amsterdam: Mij.Goede en Goedko, z.j. - In de reeks: Van Reizen en Trekken. € 5.00

h6234 Candi in Central Java Indonesia / MOLLY BONDAN et al. - Jakarta: Yayasan Buku Nusantar, 1987. - € 8.00

h6225 Oerend mooie Achterhoek: De aller-normaalste plekjes / JAN COLIJN. - Z.p.: z.u., z.j. - € 8.00

h6228 Doelloze dagen in Patagonia: Op reis in het: afgelegen en mysterieuze Patagonia, Zuid-Amerika / WILLIAM HENR HUDSON. - Baarn: Hollandia, 1990. - Inleiding: Boudewijn Büch. - In de reeks: Hollandia Reisverhalen. € 5.00

h6227 Alexander von Humboldts Amerikaanse Ontdekkingsreis 1799-1804: Zijn beroemde reis door Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Peru, Mexico en de Verenigde Staten / ALEXANDER von HUMBOLDT. - Baarn: Hollandia, 1990. - In de reeks: Hollandia Reisverhalen. € 4.00

h6235 Verkommerd land: Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek / L.J.A. DE JONGE. - Amsterdam: H.J. Paris, 1954. - ontwikkeling van de zogenaamde komgronden. € 7.00

h6241 Het kleinste kamertje: De geschiedenis van de wc / DANNY LAMARCQ. - Leuven: Davidsfonds, 2012. - € 15.00

h6239 De celliste van Auschwitz: Hoe een jonge muzikante Auschwitz en Bergen-Belsen overleefde / ANITA LASKER-WALLFISCH. - Utrecht: Omniboek, 2015. - nieuwstaat. € 8.00

h6181 Friesland en Groningen in Beeld / A. LOOSJES. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j. - In de reeks: Landelijk Nederland in beeld. € 15.00

h6226 Afrika: De bron van ons bestaan / MARTIN MEREDITH. - Utrecht: Omniboek, 2011. - € 6.00

h6240 De nieuwe Tsaar: De opkomst en heerschappij van Vladimir Poetin / STEVEN LEE MYERS. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - nieuwstaat. € 10.00

h6203 Vrijheidsstreven in verdrukking: Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940 / PATRICK van SCHIE. - Amsterdam: Boom, 2005. - als nieuw behoudens zonverkleuring. € 20.00

h6211 Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw: Schetsen uit het dagelijks leven / CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE. - Amsterdam: Atlas, 2007. - In de reeks: Klassieke reizen, nr.8 € 25.00

h6236 Indonesians: Portraits from an Archipelago / IAN CHARLES STEWART, JUDITH SHAW. - Singapore: Concept Media, 1988. - € 10.00

h6164 Albert de Witt: Drie generaties bouwen / TIJS TUMMERS. - Beek-Ubbergen: De Witt, 1995. - genummerde opl. 131/450. - bijgev.: krantenbericht De Rozet. € 15.00

h6224 Amundsen: Een leven in het poolijs / H.J. de WATER. - Hoorn: West-Friesland, z.j. - In de reeks: Klimop-reeks. € 2.00

h6231 De ijsballon: Een dramatische ontdekkingsreis naar de Noordpool / ALEC WILKINSON. - Amsterdam: Ambo, 2012. - € 5.00

h8512 Sint Antonius-abt - Neerbosch: 1972: 300 jaar parochie, 1980: 100 jaar kerk / S.P. WOLFS. - Nijmegen: Sint Antonius-abt, 1980. - € 10.00


Nederlandse literatuur

nl9204 ADAMA van SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1931. - 9e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl8739 ANDREUS, HANS. - Schilderkunst. - Haarlem: U.M. Holland, 1981. - 3e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl3218 NASR, MOHAMMED. - De Elfstedentocht. - Breda: De Geus, 1987. - 1e druk, garenloos. - ill.: Willem van Dongen.. € 3.50

nl9000 PENDEL, GERDY. - Zonder vleugels: En andere verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl2871 PERRON, E. DU. - Parlando: Verzamelde gedichten. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - 2e druk, ingenaaid. € 8.00

nl 447 PLEYSIER, LEO. - De trousse. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 4.50

nl9219 PLOMP, HANS. - Huize De Slapeloze Nachten: Zeven verhalen. - Amsterdam: Thomas Rap, 1971. - 1e druk, garenloos. € 3.00

nl8285 POLAK, CHAJA. - De tijd van het zwijgen: Verhalen. - Amsterdam: Amber, 1990. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl4587 RAAT, GERARD. - Het koninginnetje: En andere verhalen. - Amsterdam: Em. Querido, 1977. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9217 ROES, KAREL. - Karel: Roman over het studentenleven. - IJzerlo: Fagus, 2010. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl1263 ROOD, LYDIA. - Nframa: Zwarte ster. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9158 STEENBEEK, ROSITA. - Parels van Rome: Een reisverhaal. - Amsterdam: Ambo | Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011. - 1e druk, garenloos. € 2.00

nl9147 VISSER, BERND EBBO. - Overvloed Blaakt: Rauwe poëzie. - Z.p: Kontrast, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl9194 ZWIER, GERRIT JAN. - Een vlek op de toendra: Reisnotities over Lapland. - Baarn: De Prom, 1991. - 1e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8387 APULEIUS, E. van OPSTALL. - Amor & Psyche:. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2000. - 1e druk, gecartonneerd. - vert. en toel.: Emilie van Opstall. € 5.00

bl8388 DICKINSON, EMILY. - Collected Poems of Emily Dickinson. - New York: Gramercy Books, 1982. - 1th ed., ingenaaid gebonden. € 8.00

bl8295 ECHTERMEYER. - Deutsche Gedichte: Von den Anfangen bis zur Gegenwart. - Düsseldorf: August Bagel Verlag, 1974. - ingenaaid. € 7.00

bl7530 EGGERS, DAVE. - De cirkel. - Amsterdam: Lebowski, 2014. - 7e druk, garenloos. € 4.00

bl7839 HIJUELOS, OSCAR. - Koningin van de tedere tijden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - 1e druk, garenloos. - nieuwstaat. € 6.00

bl1483 HOGG, JAMES. - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. - Nijmegen: SUN, 1989. - ingenaaid. € 4.50

bl7981 HOMES, A.M. - Dit boek redt je leven. - Amsterdam: De Bezige Bij/Ulysses, 2007. - 4e druk, garenloos. € 4.00

bl2650 IONESCO, EUGENE. - De eenzame. - Amsterdam: Elsevier, 1974. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl5030 ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - garenloos. € 5.00

bl8046 KADARE, ISMAIL. - Dossier H. - Amsterdam: Van Gennep, 2000. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl6428 KAWABATA, YASUNARI. - Duizend kraanvogels. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - 5e druk, garenloos. € 3.00

bl8383 LENZ, Siegfried. - Een oorlogseinde. - Baarn: De Prom, 1984. - garenloos. € 3.00

bl8369 OLMI, VÉRONIQUE. - De regen verandert niets aan de begeerte. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl7711 PELLICO, SILVIO. - Mijn gevangenissen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl7312 PERISSINOTTO, ALESSANDRO. - Wraak. - Amsterdam: Serena Libri, 2011. - 1e druk, garenloos. € 8.00week 09 2020

Kunst


ku6184 DesignBlicke: Eine Sammlung inspirierender Formen und Objekte / ALISON MILNER. - Bern: Haupt, 2005. - als nieuw. € 6.00

ku6148 In: PTT 1893-1953: 60 jaar hoofdbestuur PTT / CAS OORTHUYS, OTTO TREUMANN. - Z.p.: Hoofdbestuur PTT, 1954. - Foto's van Cas Oorthuys, vormgeving Otto Treumann. € 25.00

ku6169 Otto Mueller: A Stand-Alone Modernist / DIETER W. POSSELT. - Norderstedt: Books on Demand, 2010. - as new. € 12.00

ku4944 Versailles / JEAN-MARIE PÉROUSE DE MONTCLOS. - Köln: Könemann, 1996. - € 15.00

ku6176 Vrouwen & mannen / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1997. - Eerder in Het Parool verschenen. € 3.00

ku6168 Verzameld: Collectie moderne kunst Frans Halsmuseum Haarlem / JAAP TORRINGA, M. HOOGENDONK. - Haarlem: Frans Halsmuseum, 1999. - € 8.00

ku5992 Paul de Swaaf: Beelden en tekeningen / MARIEKE VERHOEVEN, H. HOPMAN. - Nijmegen: Eigen beheer, 2004. - Bij zijn zeventigste verjaardag - maart 2004 € 15.00

ku6182 Vincent van Gogh: Tekeningen 1853|1890|1990 / JOHANNES van de WOLK (red.). - Milaan: Arnoldo Mondadori, 1990. - € 10.00


Filosofie

u6486 Aristotle's Metaphysics / ARISTOTLE. - London: Dent/Everyman's Library, 1966. - ed. and transl.: John Warrington. € 10.00

u1004 De weg van Dominicus: Predikers in de schijnwerpers / GUUS BARY et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - € 4.00

u6508 De sterkste drank is water: Een keuze uit het onverwachte, geestige, respectloze Jiddisch bitterzoet / GABY VANDEN BERGHE (sam.). - Tielt: Lannoo, 1997. - € 4.00

u6471 Canon van de natuurkunde: De grootste ontdekkingen en theorieën van 100 belangrijke natuurkundigen / HERMAN de LANG, VINCENT ICKE. - Diemen: Veen Magazines, 2009. - € 20.00

u6498 Het kwaad denken: Een andere geschiedenis van de filosofie / SUSAN NEIMAN. - Amsterdam: Boom, 2006. - gecorrigeerde tweede druk. € 12.00

u 675 Aldus sprak Zarathoestra: Een boek voor allen en voor niemand / FRIEDRICH NIETZSCHE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. - € 7.00

u2756 Grondslag van verstandhouding: Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute / VICTOR van VRIESLAND. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1947. - 2e druk. - genummerde oplage 224/500 naast de nummers I-XXV. € 10.00


Geschiedenis

h6214 Grafmonumenten en grafzerken in de oude kerk te Delft / E.A. van BERESTEYN. - Assen: Van Gorcum, 1938. - € 20.00

h6220 Een dame in het oude Alaska: Een pionierster in het ruige noorden / HANNAH BREECE. - Utrecht: A.W. Bruna, 1996. - € 4.00

h6223 Een Vlaming ontdekte Afrika: Pieter Fardé, feiten fraude fictie / ANDRÉ CAPITEYN. - Leuven: Kritak, 1986. - € 4.00

h6237 Het vierenswaardig wonder: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 / ANTON van DUINKERKEN et al. - Amsterdam: Urbi et Orbi, 1946. - € 8.00

h6221 Goldfields of the South / JOHN HALL-JONES. - Invercargill: Craig Printing, 1990. - ex bibliotheca Boudewijn Büch, aantekening in pen van aankoop. € 15.00

h6219 In het hart van Afrika: De saga van de Lualaba / GÉRARD JACQUES. - Tielt: Lannoo, 1996. - € 4.00

h6218 Zuid: Het verslag van Shackletons Trans-Antarctica expeditie (1914-1917) / ERNEST SHACKLETON. - Amsterdam: Carrera, 2011. - € 5.00

h6238 De Groote Cultures der wereld: Haar geschiedenis, teelt en nuttige toepassing / J.E. van SOMEREN BRAND. - Amsterdam: Elsevier, 1916. - 2e druk. € 10.00

h6217 Op zoek naar Livingstone: / HENRY M. STANLEY. - Amsterdam: Boekhandels met */M, 2005. - In de reeks: Ontdekkingsreizigers 5. € 7.00

h6222 Kinderen van het Ituriwoud / COLIN TURNBULL. - Z.p.: MP, z.j. - € 4.00

h6215 Poolnacht: Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie / JOZEF VERLINDEN. - Tielt: Lannoo, 1993. - € 10.00

h6233 Kort woordenboek van Historische en Mythologische Personen uit de Grieksch-Romeinsche oudheid / C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1929. - € 8.00


Nederlandse literatuur

nl4741 AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e druk, ingenaaid. - ill. van Maaike Braat, Deel 21 van De Ceder € 4.00

nl6419 ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl3605 ASSCHER, MAARTEN. - Verbarium: XXVI gedichten. - Amsterdam: Bert Bakker, 1994. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl9156 BENALI, ABDELKADER. - Laat het morgen mooi weer zijn. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. - gesigneerd met opdracht. € 8.00

nl9193 BEULAKKER, EERDE. - Naar koude kusten 1990-1992: Falkland Eilanden,: Patagonië, Kaap Hoorn, Antarctica, Elephant Island. - Eemdijk: Hollandia, 1999. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl7528 BROOD, HERMAN. - Zoon van alle moeders. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - 2e druk, garenloos. € 7.00

nl9198 BÜCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee: Eilanden, vierde deel. - Amsterdam: Atlas, 1994. - 1e druk, garenloos. € 8.00

nl9214 DONKER, ANTHONIE. - V in vers: De bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd door... - Leiden: A.W. Sijthoff, 1965. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl7909 HERMANS, TOON. - De nootmuskaatkolonel: Nonsensico theatrale. - Tielt: Lannoo, 2015. - 1e druk, ingenaaid gebonden. €10.00

nl8076 HERTMANS, STEFAN. - Oorlog en terpentijn. - Amsterdam: Meulenhoff, 2014. - 16e druk, garenloos gebonden. - als nieuw. € 8.00

nl9215 KOK, JAN PIETER de. - Dichtbij. - Z.p.: Christian Morgenstern Uitgever, 1988. - 1e druk, ingenaaid. - Genummerd 191/500. € 3.00


Buitenlandse literatuur

bl8382 DUCHESS, THE. - Molly Bawn. - New York: American Publishers Corporation, n.y. - 1th ed., ingenaaid gebonden. - The Duchess = Margaret Wolfe Hungerford. € 5.00

bl8378 FRAZIER, IAN. - Great plains: Reizen door de Amerikaanse Midwest. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8385 HICKEY, ELIZABETH. - De geschilderde kus. - Amsterdam: Sirene, 2006. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl7386 HIJUELOS, OSCAR. - Een Cubaans Liefdeslied. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8384 HOBAEK HAFF, BERGLJOT. - De prijs der reinheid. - Tilburg: NAS, 1996. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 5.00

bl8376 MURAKAMI, HARUKI. - Waarover ik praat als ik over hardlopen praat. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - 12e druk, garenloos. € 6.00

bl3722 PASOLINI, PIER PAOLO. - Een fel bewogen leven. - Baarn: De Boekerij, 1960. - ingenaaid gebonden. € 5.00

bl8172 PEREC, GEORGES. - Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - 1e druk, garenloos. € 7.00

bl2537 PESSL, MARISHA. - Calamiteitenleer voor gevorderden. - Amsterdam: Anthos, 2006. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl7280 PINGET, ROBERT. - Iemand (Quelqu'un) . - Utrecht: IJzer, 1995. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

bl8386 PRIESTLEY, J.B. - Saturnus in de waterman. - Amsterdam: Elsevier, 1962. - 1e druk, garenloos. € 3.50

bl6253 PRÉVOST, ANTOINE FRANCOIS. - De geschiedenis van ridder des Grieux en Manon Lescaut. - Utrecht: Het Spectrum/Klassieken, 1985. - ingenaaid gebonden. € 6.00

bl8374 ROBERTSON, DOUGAL. - De woeste zee: Logboek van een schipbreuk. - Utrecht: Het Spectrum, 1973. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8372 SEPULVEDA, LUIS. - Voorbij de grens van Patagonië: Omnibus. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8381 TESSON, SYLVAIN. - Zes maanden in de Syberische wouden: Februari - juli 2010. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl8377 WINTERNITZ, HELEN. - Oostwaarts langs de evenaar: Een reis over de rivier de Congo tot diep in Zaïre. - Utrecht: Het Spectrum, 1988. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl 707 ZWEIG, STEFAN. Fantastische nacht. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1991. - ingenaaid gebonden. - (uitgave van farmaceut Klacid. € 6.00week 08 2020

Kunst


ku5890 Grafische vormgeving in Nederland: Een eeuw / KEES BROOS, PAUL HEFTING. - Amsterdam: L.J. Veen, 1993. - De gebonden, eerste druk. € 15.00

ku6146 Double happiness: Photographs by Chien-Chi Chang / CHIEN-CHI CHANG. - New York: Aperture, 2005. - Essay by Claudia Glenn Dowling. € 15.00

ku5691 Eigenwijze liedjes van Brammetje: Gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys op muziek gezet door Han Beuker met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer en met een voorwoord van Johan Luger / M.H. DU CROO. - Maastricht: Leiter-Nypels, 1941. - Losse katernen in een papieren band en vervolgens in de linnen band gestoken. € 10.00

ku 623 Nieuw licht op Tiffany: Clara Driscoll en de Tiffany Girls / MARTIN EIDELBERG et al. - New York: N.Y.Historical Society, 2008. - t.g.v. de expositie 2008 in Singer Laren. € 10.00

ku6156 Moderne architectuur: Een kritische geschiedenis / KENNETH FRAMPTON. - Nijmegen: SUN, 1988. - € 10.00

ku5952 Woman artists: Künstlerinnen im 20. und 21. Jahrhundert / UTA GROSENICK (red.). - Köln: Taschen, 2011. - € 10.00

ku2598 Graphis Annual 75|76: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1975. - Engelse, duitse en franse tekst. € 15.00

ku3032 Graphis annual 76|77: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1976. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5182 Graphis annual 80|81: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1980. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5183 Graphis annual 81|84: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1983. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5184 Graphis annual 84|85: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1984. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5185 Graphis annual 85|86: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1985. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5186 Graphis annual 86|87: The International Annual of Advertising and Editorial Graphics / WALTER HERDEG (Ed.). - Zürich: The Graphis Press, 1986. - Engels, duits en franse tekst. € 15.00

ku5764 Jeroen Hermkens en Utrecht: Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht / JEROEN HERMKENS. - Venlo: Van Speijk/Jan Jufferma, 1999. - € 15.00

ku3147 Tien jaar vrienden: 1984-1994 / M.G.F. SCHROVER (sam.). - Nijmegen: Commanderie van Sint Jan, 1994. - Stichting Vrienden van het Nijmeegs Museum. € 5.00

ku3115 Aart Schonk / LOUK TILANUS. - Wageningen: Het Depot, 2007. - catalogus bij de solotentoonstelling 2007. € 4.00


Filosofie

u6504 De troost van de filosofie / ALAIN de BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 2001. - 6e druk. € 8.00

u6501 God op zijn plaats: Het kruispunt van religie en democratie / IAN BURUMA. - Amsterdam: Atlas, 2010. - € 5.00

u6507 De vrolijke wetenschap: ('la gaya scienza') / Friedrich NIETZSCHE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - vert.: Pé Hawinkels, voor deze editie herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen. - In de reeks: Nietzsche -bibliotheek. € 10.00


Geschiedenis

h6209 Rusland en Oranje: Tragiek en glorie van overgrootmoeder Anna Paulowna / JACQUELINE DOORN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974. - € 7.00

h6020 Industriezand, onze bron van inspiratie: Momentopname van een Gelders zandwinningsbedrijf / K3 INDUSTRIEZAND. - Oosterhout: K3 Industriezand, z.j. - fotografie: Martin Kers. € 6.00

h6212 Veluwse beken en sprengen: Een uniek landschap / HENK MENKE et al. - Utrecht: Matrijs, 2007. - € 15.00

h6206 In het voetspoor van De Panter / GRISELDA MOLEMANS. - Amsterdam: Balans, 2005. - € 5.00

h6213 De polsslag van de stad: 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam / ANNET MOOIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - € 10.00

h6208 Het eeuwige ijs: De Zuidpool-expeditie van kapitein Scott: Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragisch einde benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs / H.G. PONTING. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1926. - In de reeks: Meulenhoff-Editie. - wat zwak in de band. € 7.00

h6045 'Een parel aan de kroon van 's-Gravenhage: Zorgvliet, de geschiedenis van landgoed en villawijk / KEES STAL. - Den Haag: "De Nieuwe Haagsche", 2002. - € 20.00

h6210 De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems / G.A. STRATINGH, S.A. VENEMA. - Harlingen: Land.Ver. tot Behou, 1979. - facsimile-uitgave v/d 1855-uitgave. - met drie losse kaarten. € 10.00


Nederlandse literatuur

nl9185 ABDOLAH, KADER. - Papegaai vloog over de IJssel. - Amsterdam: Prometheus, 2015. - 6e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9049 BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen: Vertellingen van generzijds, De Korenharp, Nieuwe reeks studiën in volksstructu. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1985. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 15.00

nl9182 BÜCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee: Eilanden, vierde deel. - Amsterdam: Atlas, 1995. - 3e druk, garenloos. € 4.00

nl9160 DIS, ADRIAAN van. - Het beloofde land: Een reis door de karoo. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - 2e druk, garenloos. € 3.00

nl6259 DORRESTIJN, HANS. - Het complete anti-hondenboek. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - 1e druk, garenloos. - Met bijdragen van Fetze Pijlman. € 3.50

nl9190 HUYS, TWAN. - Over geluk: gevolgd door dezelfde tekst in het Sevenums/Zaerums Ouver geluk. - Maartensdijk: B for Books, 2011. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Literair Limburg. € 8.00

nl9189 KOUSEN, MARGRIET. - Vader: gevolgd door dezelfde tekst in het Heerlens: Vadder. - Maartensdijk: B for Books, 2012. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Literair Limburg. € 8.00

nl9188 KUSTERS, WIEL. - Schachtsignalen: gevolgd door dezelfde tekst in het Kerkraads Doa tuut 't. - Maartensdijk: B for Books, 2015. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Literair Limburg. € 8.00

nl9191 LOON, PAUL van. - Upior & Een honderd jaar oude vriend: gevolgd door dezelfde teksten in het Geleens. - Maartensdijk: B for Books, 2011. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Literair Limburg. € 8.00

nl9187 PALMEN, CONNIE. - De psychiater: gevolgd door dezelfde tekst in 't Bergs, het Limburgse dialect van St.-Odiliënberg. - Maartensdijk: B for Books, 2011. - 1e druk, gecartonneerd. - In de reeks: Literair Limburg € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl8364 AUSTER, PAUL. - Travels in the Scriptorium: A Novel. - New York: Henry Holt, 2007. - 1th ed., garenloos gebonden. € 8.00

bl 383 BLIXEN, KAREN. - Zeven grillige verhalen: (Seven gothic tales). - Den Haag: H.P. Leopold, 1964. - garenloos gebonden. € 6.00

bl8365 BREMER (red. sam. vert.), RUDY. - Liederen uit Middeleeuwen & Renaissance: 80 liedteksten. - Arnhem: De Zwaluw, 1997. - 1e druk, ingenaaid. € 8.00

bl8363 HERBERT, ZBIGNIEW. - Meneer Cogito: Gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 3e druk, garenloos gebonden. € 8.00

bl 513 ISEGAWA, MOSES. - Twee chimpansees: Gevolgd door: Prinses Europa. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - garenloos gebonden. € 5.00

bl7713 JERMAKOV, OLEG. - De geur van stof. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1996. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

bl2471 KADARE, ISMAIL. - De schemering der steppegoden. - Weesp: Agathon, 1983. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl7796 KOEPPEN, WOLFGANG. - De broeikas. - Bussum: Thoth, 1992. - 1e druk, garenloos. - In de reeks: Ibis-reeks 22. - als nieuw. € 5.00

bl8366 NAFISI, AZAR. - Lolita lezen in Teheran. - Amsterdam: Arena, 2009. - 6e druk, garenloos. - nieuwstaat. € 6.00

bl8370 QUINCEY, Thomas de. - Confessions of an English Opium-Eater. - London: Oxford University Press, 1955. - ingenaaid gebonden. - in de reeks: The World's Classics. € 5.00

bl8371 RUFIN, JEAN-CHRISTO. - Braziliaans rood. - Amsterdam: Atlas, 2003. - 1e druk, garenloos. € 5.00week 07 2020

Algemeen


u2437 Following Strangers: The Life and Literary Career: of Robert Myron Coates (1897-1973) / MATHILDE ROZA. - Nijmegen: Eigen beheer, 2005. - Proefschrift. € 15.00

u9236 Parijs van Chèvre chaud tot couscous merguez: Acht Parijse wijken en hun keukens / DANYEL COUET. - Baarn: Tirion Culinair, 2009. - € 20.00

u9324 Le Robert méthodique: Dictionaire méthodique du Francais actuel / JOSETTE REY-DEBOVE. - Paris: Le Robert, 1983. - € 7.00


Kunst

ku6076 ... es darf gedacht werden: Eveline van Duyl.: Denkinseln / BETTINA BERG et al. (red.). - Bremen: Gerhard-Marcks-Haus, 2013. - € 10.00

ku6105 Evert Thielen, Veelluiken / WIM van der BEEK. - Zwolle: Waanders, 2002. - t.g.v. de tentoonstelling in het Cobra-museum. - met buikband. € 20.00

ku6118 Boerke kijkt kunst / PIETER de POORTERE. - Gent: Nanuq, 2018. - "cartoons". € 8.00

ku6125 Boeddhistische kunst ter ere van het goddelijke / DR. SHASHIBALA. - Rijswijk: Atrium/Elmar, 2003. - Vrwrd.: Lokesh Chandra. € 8.00

ku6131 De laatste wil: De Verzameling van de 'Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschap' te Amsterdam / G. LEMMENS (vrwrd.). - Nijmegen: Commanderie v.St.Jan, 1984. - € 4.00

ku6132 Egypte: Van de Prehistorie tot de Romeinen / DIETRICH WILDUNG. - Köln: Taschen, 2001. - € 8.00

ku6159 Herman van Veen: Portret van een veelzijdig kunstenaar / EMILE SCHRA. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2015. - € 4.00

ku6160 Gardner's Art through the Ages: A Global History / FRED S. KLEINER. - Boston: Wadsworth, 2011. - Enhanced Thirteenth Edition. € 30.00

ku6161 De verborgen boodschap in Christelijke: renaissancekunst: De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur / TIM WALLACE-MURPHY. - Baarn: Tirion, 2006. - € 8.00

ku6164 Johann Sebastian Bach: The Learned Musician / CHRISTOPH WOLFF. - New York: W.W. Norton, 2000. - as new. € 25.00

ku6165 Römische Malerei / RICHARD SEIDER. - Königstein im Taunus: Langewie, 1968. - In der Reihe: Die Blauen Bücher. € 7.00


Filosofie

u6500 Kikker gaat fietsen!: Over het leed dat leven heet / MAARTEN van BUUREN. - Rotterdam: Lemniscaat, z.j. - € 4.00

u6505 God is niet groot: Hoe religie alles vergiftigt / CHRISTOPHER HITCHENS. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2008. - € 8.00

u 355 Discipline: Overleven in overvloed / MARLI HUIJER. - Amsterdam: Boom, 2015. - € 10.00

u6502 Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten / HANS JANSEN. - Amsterdam: Van Praag, 2008. - € 5.00

u6506 Geen pillen maar Plato!: Een introductie in de praktische filosofie / LOU MARINOFF. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - vierde, geactualiseerde druk. € 8.00

u6503 De filosoof staat om vijf uur op: Interessante weetjes over grote denkers / FRÉDÉRIC PAGES. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 6.00

u2060 Geschiedenis der westerse filosofie: In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / BERTRAND RUSSELL. - Katwijk: Servire, 1984. - € 10.00


Geschiedenis

h6165 Beek de moeite waard: Een zoektocht naar het verleden van een dorp tussen stad en grens / FREDERIK BOLL. - Beek-Ubbergen: Eigen beheer, 2010. - 2e druk. € 8.00

h6202 The Cathedral Builders of the Middle Ages / ALAIN ERLANDE-BRANDENBURG. - London: Thames & Hudson, 1995. - In de serie: New Horizons. € 4.00

h6200 Der Mensch der römischen Antike / ANDREA GIARDINA (Hrsg.). - Essen: Magnus, 2004. - € 7.00

h6103 Klinkend langs de duinvoet: Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl / CO GROENEWOUD. - Schoorl: Pirola, 1987. - € 8.00

h6205 Indië en jong-Nederland: Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indië beter te doen kennen en begrijpen / C.P. GUNNING. - Amsterdam: Kosmos, 1926. - € 10.00

h6188 De mythe van het Westen: Amerika als het laatste wereldrijk / JAN WILLEM SCHULTE NORDHOLT. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 7.00

h6201 Ontmaskerd: Hoe de financiële wereld écht werkt / PETER van der SLIKKE. - Den Haag: Einstein Books, 2012. - € 4.00

h6135 Pastor Angelicus Paus Pius XII / JAN O. SMIT. - Roermond: J.J. Romen, 1969. - € 10.00

h6125 100 jaar Boerenbond Groesbeek: 1896-1996 / JOOP STRAATMAN. - [Groesbeek]: z.u, 1996. - nieuwstaat. € 12.00


Nederlandse literatuur

nl9170 ISIK, MURAT. - Wees onzichtbaar. - Amsterdam: Ambo | Anthos, 2018. - 11e druk, garenloos. - ietwat hol gelezen. € 4.00

nl9174 ISIK, MURAT. - Mijn moeders strijd. - Amsterdam: CPNB, 2019. - 1e druk, garenloos. € 1.50

nl9164 KROONENBERG, YVONNE. - Wees blij dat je ze nog hebt. - Amsterdam: Contact, 2014. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9171 KRUIT, JOHANNA. - Omtrent het getij: Gedichten. - Amsterdam: Thomas Rap, 1985. - 1e druk, ingenaaid. - opdracht, gesigneerd, gesigneerde getypte brief, droogbloem. € 20.00

nl9179 LAURILLARD, E. - Peper en zout: Honderd rijmpjes. - Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1869. - 2e druk, ingenaaid gebonden. - grijze stempelband met goudopdruk. € 10.00

nl9167 MOEYAERT, BART. - Het is de liefde die we niet begrijpen. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - 6e druk, garenloos. € 4.00

nl9178 OBERSKI, JONA. - De eigenaar van niemandsland. - Amsterdam: BZZTôH, 1998. - 2e druk, garenloos. - als nieuw. € 6.00

nl9165 TELLEGEN, TOON. - Brieven aan Doornroosje. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - 5e druk, garenloos. € 6.00

nl9168 THOMÉSE, P.F. - De weldoener. - Amsterdam: Contact, 2010. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9175 VISSER, HANS G. - Indië in Holland: Schrijvers over Hun Rijk van Insulinde. - Z.p: De Bijenkorf, 1992. - 1e druk, garenloos. € 3.00

nl9169 VONDEL, JOOST van den. - Het lof der zee-vaert. - Uitgeest: Nehalennia, 1985. - 1e druk, garenloos. - inl., vert. en comm.: Hans den Haan. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl4424 KONRAD, GYÖRGY. - Melinda en Dragomán. - Amsterdam: Van Gennep, 1992. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl5425 ALLENDE, ISABEL. - Het huis met de geesten. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1996. - 29e druk, ingenaaid. € 4.00

bl5575 JEROFEJEV, VIKTOR. - Een schoonheid uit Moskou. - Amsterdam: Arena, 1990. - , garenloos gebonden. € 5.00

bl5738 LAMARCHE, CAROLINE. - De dag van de hond. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1999. - 2e druk, ingenaaid. € 4.00

bl7567 HUGHES, ROBERT. - De fatale kust: Het epos van Australië. - Amsterdam: Balans, 1988. - 3e druk, garenloos. € 7.00

bl7797 KOEPPEN, WOLFGANG. Duiven in het gras: In de reeks: Ibis-reeks 20. - als nieuw. - Bussum: Thoth, 1995. - 1e druk, garenloos. € 5.00week 06 2020

Algemeen


u9386 Het feest van Saturnus: De literatuur van het heidense Rome / PIET GERBRANDY. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - € 15.00

u2532 Alle uitbarstingen / GEERT van ISTENDAEL. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 8.00

u4798 Parels voor de zwijnen: [essays] / THEO KARS. - Amsterdam: Peter Loeb - Athene, 1975. - € 3.50

u9385 Verzameld werk: In één deel, dundruk / H. MARSMAN. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - € 8.00

u9353 Parariteiten: Een kritische blik op het paranormale / ROB H. NANNINGA. - Utrecht: Het Spectrum, 1988. - € 4.00

u9381 De kracht van het NU in de praktijk / ECKHART TOLLE. - Deventer: Ankh-Hermes, 2004. - € 4.00Kunst

ku 407 Een leven in brieven: Keuze, inleiding en toelichtingen Jan Hulsker / VINCENT van GOGH. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - Pocket-editie. € 5.00

ku6116 Johann Sebastian Bach / MAARTEN 'T HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018. - nieuwstaat. € 7.00

ku5730 Het Weihnachts-Oratorium van Johan Sebastian Bach een oorspronkelijk werk / KEES van HOUTEN. - Boxtel: Eigen beheer, 2014. - Van Taal tot Klank, deel 10. - jubileum-uitgave. € 15.00

ku6112 Rembrandt de Verteller: Etsen uit de verzameling Frits Lugt / GERBRAND KOREVAAR. - Leiden: Sted.Museum De Lakenhal, 2006. - € 3.00

ku6163 Eeuwig Leven: Dood en hiernamaals in de wereld van de Bijbel / JAN van LAARHOVEN (red.). - Heilig Land Stichting: Bijbelsmuseum, 1995. - € 3.50

ku6162 Nijmegen in 1669: Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman / GERARD LEMMENS. - Nijmegen: Ver.Vrienden Mus.Val, 2003. - Museumstukken nr.9 € 7.00

ku6158 Brieven van het front / FRANZ MARC. - Zeist: Vrij Geestesleven / Drempelreeks, 1987. - In de reeks: Drempelreeks. € 8.00

ku6098 Michael Forever: Het leven en de dood van een muzikaal genie 1958 - 2009 / HILMAR MULDER (red.). - Hoofddorp: Sanoma, 2009. - tijdschrift. € 7.00

ku6151 Kunst aan de Maas: Kunstenaars van toen en nu binnen de gemeente Mook en Middelaar / AD SMIJERS. - Z.p.: St. Heemkundekring Grens, 2001. - € 15.00

ku6155 Film History: An Introduction / KRISTIN THOMPSON, D. BORDWELL. - New York: McGraw Hill Higher E, 2003. - second Edition. € 15.00

ku3187 Deutsche Bildhauer 1900 - 1945 entartet / CHRISTIAN TÜMPEL (Hrsg.). - Zwolle: Waanders Verlag, 1992. - € 25.00


Filosofie

u4578 Fundamentalisme: Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten / H.L. BECK et al. (red.). - Baarn: Ambo, 1994. - € 4.00

u4576 Goed en kwaad in de samenleving: Vindplaatsen van publieke moraal / L.F.M. BESSELINK e.a. (red.). - Baarn: Ambo, 1994. - € 3.50

u3914 Macht over macht: Veranderende opvattingen over gezag en macht / H. BIERSTEKER e.a. - Bilthoven: Ambo, 1975. - € 3.50

u6496 Judentum / CARL S. EHRLICH. - Köln: Fleurus, 2005. - In der Reihe: Religionen verstehen. € 4.00

u6497 Islam / MATTHEW S. GORDON. - Köln: Fleurus, 2005. - In der Reihe: Religionen verstehen. € 4.00

u6499 Turgot & Smith; een paar apart / ANNE-CLAIRE HOYNG. - Amsterdam: Eigen beheer, 2011. - Proefschrift. - nieuwstaat. € 25.00

u5610 Markt en waarden / EELKE de JONG (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2002. - € 4.00

u6495 Literair laboratorium: Rushdie & Mulisch als postmoderne opvoeders / MARTIEN SCHREURS. - Amsterdam: SUN, 2006. - € 8.00

u1086 De verlichting van het rozenkruis / FRANCES YATES. - Rotterdam: Synthese, 2012. - € 10.00


Geschiedenis

h6198 Thuis front: Een selectie Franse propagandakaarten uit de Eerste Wereldoorlog / ED ARNOLD. - Warnsveld: John Arnold, 2016. - voorwoord: Hans Aarsman. - gesigneerd. - als nieuw. € 12.00

h6197 Atlas van het Oude Egypte / JOHN BAINES, J. MALEK. - Amsterdam: Agon, 1995. - € 12.00

h6196 Ancient Egypt: Lithographs by David Roberts, R.A. / FABIO BOURBON. - Cairo: ARK, 1997. - € 4.50

h6191 Rusland voor gevorderden: Berichten van een overlever / JELLE BRANDT CORSTIUS. - Amsterdam: Prometeus, 2012. - € 3.00

h6190 100 jaar strafrecht: Klassieke teksten van de twintigste eeuw / YBO BURUMA. - Amsterdam: University Press, 1999. - € 8.00

h6199 De onbekende soldaat / ANGELA DEKKER. - Breda: De Geus, 2003. - nieuwstaat. € 8.00

h6193 Onze man in Teheran / THOMAS ERDBRINK. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - € 4.00

h6194 Bäume Sträucher Kräuter: Botanischer Führer durch den Archäologischen Park Xanten / MARIANNE HILKE. - Köln: Rheinland Verlag, 1994. - Landschaftsverband Rheinland Archäologischer Park / Regionalmuseum Xanten. € 5.00

h6192 Het brilletje van Tsjechov: Reizen door Rusland / MICHEL KRIELAARS. - Amsterdam: Olympus, 2017. - beperkt pen. € 3.00

h6189 Mischief in Patagonië / H.W. TILMAN. - Baarn: Hollandia, 1996. - In de reeks: Hollandia Zeeboeken. € 4.00

h6195 To Lhasa and Beyond: Diary of the Expedition to Tibet in the Year MCMXLVIII / GIUSEPPE TUCCI. - Roma: Istituto Poligrafico Del, 1956. - With an Appendix on Tibetan Medicine and Hygiene by R. Moise. € 30.00


Nederlandse literatuur

nl6474 CAMPERT, Remco. - De familie Kneupma. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 4.00

nl9166 CAMPERT, REMCO. - Het satijnen hart. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - 3e druk, garenloos gebonden. € 5.00

nl5751 DIS, ADRIAAN van. - Dubbelliefde: Geschiedenis van een jongeman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl6849 HEERKENS, PIET, S.V.D. - Den örgel. - Tilburg: Henri Bergmans, z.j. - 1e druk, 7. - (vignetten van Tijs Dorenbosch. € 4.00

nl 468 HEYTZE, INGMAR. - Scooterdagboek. - Amsterdam: Podium, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

nl9172 KOUSBROEK, RUDY. - Medereizigers: Over de liefde tussen mensen en dieren. - Amsterdam: Augustus, 2009. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl3805 KRABBÉ, TIM. - 43 wielerverhalen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl3227 KUSTERS, WIEL. - Een bezoek aan de leermijn. - Amsterdam: Em. Querido, 1986. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00

nl9151 NIEUWENBORGH, MARCEL van. - Een beetje rood doet wonderen. - Wommelgem: Den Gulden Engel, 1986. - 1e druk, ingenaaid. € 6.00

nl1998 SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten: Deel I en II. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. - 3e druk, ingenaaid gebonden. € 30.00


Buitenlandse literatuur

bl1710 ALLENDE, ISABEL. - Paula. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1994. - 3e druk, ingenaaid. € 4.00

bl2408 BJELYJ, ANDREJ. - Petersburg. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

bl8357 BRODKEY, HAROLD. - Verhalen op vrijwel klassieke wijze. - Amsterdam: Amber, 1993. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl 836 CONRAD, Joseph. - De geheime agent. - Bussum: Agathon, z.j. - , garenloos gebonden. € 3.50

bl8354 GROSSMAN, DAVID. - Komt een paard de kroeg binnen. - Amsterdam: Cossee, 2015. - 4e druk, garenloos. € 4.00

bl5687 KADARE, ISMAIL. - Wie bracht Doruntina. - Amsterdam: Van Gennep, 1997. - 1e druk, garenloos. € 4.00

bl5496 POTOK, CHAIM. - Het kanaal. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1994. - 3e druk, garenloos. € 3.50

bl1383 ROY, ARUNDHATI. - De God van kleine dingen. - Amsterdam: Prometheus, 1998. - 6e druk, garenloos. € 5.00

bl8314 SINCLAIR, F. DE. - Om papa's principe!. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, z.j. - 4e druk, ingenaaid gebonden. - In de reeks: Modene Bibliotheek. € 5.00

bl8359 TAYLER, JEFFREY. - Het dal van de kasba's: Een reis door de Marokkaanse Sahara. - Amsterdam: Atlas, 2004. - 1e druk, garenloos. € 4.00week 05 2020

Algemeen


u6136 Jons Viruly 1905-1986 vlieger en schrijver: Vleugels aan het woord gegeven / WIM ADRIAANSEN. - Zaltbommel: Aprilis. - A. Viruly. € 10.00

u2729 A time for trolls: Fairy tales from Norway / P.C. ASBJÖRNSEN, JÖRGEN MOE. - Oslo: Johan Grundt Tanum Forla, 1966. - € 3.00

u4527 Tao van Poeh / BENJAMIN HOFF. - Den Haag: Sirius en Siderius, 1987. - Ill. van E.H. Shepard. € 4.00

u9383 Waar je ook gaat daar ben je: Meditatie in het dagelijks leven / JON KABAT-ZINN. - Utrecht: Servire, 2012. - € 6.00

u9320 La Bruyère ou le style cruel / DORIS KIRSCH. - Montréal: Les Presses de l'Université, 1977. - € 8.00

u9384 De wereld van Maarten Biesheuvel / TON LOHMAN. - Amsterdam: Synthese, 1986. - Als nieuw. € 6.00

u9382 Een ongewoon gesprek met God / NEALE DONALD WALSCH. - Utrecht: Kosmos - Z&K Uitgever, 2007. - € 4.00Kunst

ku2339 Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach / GOVERT JAN BACH. - Amsterdam: Rubinstein, 2014. - met een gesproken voorwoord van Joop van Zijl. - 4 CD's. € 10.00

ku3805 Bloemen van de Nieuwe Tijd: Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000 / MARTY BAX et al. - 's-Hertogenbosch: Noordbrabant, 2000. - € 10.00

ku6137 The Notary in Opera / A.J. BURGESS. - Hadleigh: Jardine Press, 1995. - € 15.00

ku4893 La Cambre 1928-1978 / LA CAMBRE. - Bruxelles: Editions AAM, 1979. - Geschiedenis van het Institute Supérieur des Arts Décoratifs, opgericht door Henry van de Velde. Huidige naam l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels (La Cambre). € 20.00

ku6154 Zon in een verlaten kamer: Over schilderijen van Edward Hopper / CLAUDE ESTEBAN. - Bloemendaal: Aramith, 1992. - € 6.00

ku6153 Van Gogh in close-up / JAN HULSKER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1993. € 6.00

ku6136 Jongere Bouwkunst in Gelderland (1850-1940) / M.C.I. VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER-. - Z.p.: Bond Heemschut, z.j. - In opdracht van de Provinciale Commissie Gelderland van de Bond Heemschut. - informatiebladen in een map. € 4.00

ku6134 The Sistine chapel / FABRIZIO MANCINELLI. - Rome: Ed. Musei Vaticani, 2008. - De gerestaureerde versie. € 5.00


Filosofie

u2687 Postmodernisme als uitdaging / ILSE N. BULHOF, J. de VALK. - Baarn: Amboboeken, 1990. - Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 78, aflevering 1. € 3.50

u 303 Mens Machine Mens: Nieuwe media en maatschappelijke relaties / CH. Van der MAST et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - € 3.50

u6492 Tijdmachines: Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur / RENÉ MUNNIK. - Zoetermeer: Klement, 2013. - € 8.00

u6491 Sokrates' leven en dood: Feest Symposium Euthyfron Sokrates' verdediging Kriton Faidon / PLATO. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. - Vertaling Gerard Koolschijn. - als nieuw. € 10.00

u4450 'Omdat wij van ons zelf geen huis zijn': Over gezin en wederkerigheid / PAUL van TONGEREN (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 1998. - € 4.50

u6490 Schepping, verlossing en het kwaad: Wijsgerige en theologische reflecties / PAUL van TONGEREN (red.). - Baarn: Ambo, 1992. - € 4.00

u6493 Staat van verwarring: Het offer van de liefde / AD VERBRUGGE. – Amsterdam: Boom, 2013. - € 8.00Geschiedenis

h6171 Kasteel Huyse Middelaer: Een bijdrage tot de geschiedenis van Noord-Limburg en het grensgebied / RIEN van den BRAND, THEO MANDERS. - Mook: St.Heemkundekring 'De Grenssteen, 2006. - Stichting Heemkundekring 'De Grenssteen' te Mook, publicatienummer 6. € 25.00

h6114 De geest van het Oude Loo: Juliana en haar vriendenkring 1947-1957 / HAN van BREE. - Schoorl: Conserve, 2015. - € 12.50

h7096 Cuypers op de Kranenburg: De basis voor een kerkdorp / BART HARTELMAN, F. NIEMEIJER. - Vorden: Vr.v/d Kerk o/d Kranenburg, 2007. - Uitgave: VKK in kader van 2007 Cuypersjaar. € 6.00

h5984 Sterven in stijl: Leven met de dood in de klassieke oudheid / ANTON van HOOFF. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2015. - gesigneerd met opdracht. - gebruik potlood/onderstrepingen. € 7.00

h8779 Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland / JAN JANS, E. JANS. - Enschede: Van der Loeff, 1974. - Uitgegeven onder auspiciën van de Jan Jansstichting Documentatiecentrum voor Oostnederlandse bouwkunst. € 15.00

h7976 Kampdagboek / MOCHTAR LUBIS. - Alphen a/d Rijn: A.W. Sijthoff, 1979. - € 6.00

h6174 Glorie van de oude binnenvaart: .... met de beste groeten van.... / ROB MARTENS, L. WESTRA. - Assen: Born, z.j. - € 10.00

h6175 Binnenvaart onder stoom: .... met de beste groeten van.... / ROB MARTENS, L. WESTRA. - Assen: Born, z.j. - € 10.00

h6018 Markies de Sade in levenden lijve: Pornograaf en stilist 1783-1814 / JEAN-JACQUES PAUVERT. - Baarn: De Prom, 1993. - € 7.00

h6189 Mischief in Patagonië / H.W. TILMAN. - Baarn: Hollandia, 1996. - In de reeks: Hollandia Zeeboeken. € 4.00

h6178 Eadem sed aliter: Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutua Fides / CORPS VINDICAT ATQUE POLIT. - Groningen: Hoitsema, 1954. - € 10.00

h8481 Die Rechtsfibel: Deutsches Recht in der Vergangenheit / EUGEN WOHLHAUPTER, H. BALTL (Bearb.). - Bamberg: L. Staackmann, 1956. - € 7.00


Nederlandse literatuur

nl 544 ABDOLAH, KADER. - De meisjes en de partizanen: Verhalen. - Breda: De Geus, 1995. - 3e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl 302 BOER, Herman P. De. - Verhalen van lust en liefde. - Zaltbommel: Kempen, 2005. - 1e druk, garenloos. - ill.: Pat Andrea. € 6.00

nl 755 BRAKMAN, WILLEM. - Het groen van Delvaux. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl9155 ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur: Tien verhalen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. – 2e druk, garenloos. € 4.00

nl9153 GEEMERT, KO van. - De duiven blijven om de toren zwenken: Stadse beesten in proza en poëzie verzameld door.... - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, z.j. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9154 HART, Maarten 't. - Het psalmenoproer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2013. - 14e druk, garenloos gebonden. € 4.50

nl 227 JANSEN, BERT. - Nozzing but ze bloes: (15 jaar muziek en nog steeds vlekken in de lakens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl5978 KAT, OTTO de. - De inscheper. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2004. - 1e druk, ingenaaid. € 5.00

nl7309 KRABBÉ, TIM. - Het Gouden Ei. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - 32e druk, garenloos. € 4.00

nl 938 LEEUWEN, BOELI van. - De rots der struikeling. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl4368 POLL, K.L. - Het Meer van de Ondank: Een tijdgedicht. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8358 AUSTER, PAUL. - Bericht vanuit het innerlijk. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2013. - 1e druk, garenloos gebonden. € 7.00

bl8355 MIRALLES, FRANCESC. - Wabi-sabi. - Amsterdam: De Boekerij, 2018. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl3286 MORRISON, TONI. - Jazz. - Amsterdam: Amber, 1993. - 2e druk, garenloos. € 4.00

bl8351 MURAKAMI, HARUKI. - De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. - Amsterdam: Atlas Contact, 2014. - 2e druk, garenloos. - scheefgelezen. € 3.50

bl8345 RODOREDA, MERCE. - Gebroken spiegel. - Amsterdam: Meulenhoff, 2008. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl4110 STACE, WESLEY. - Versleuteld verleden. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - 1e druk, garenloos. € 5.00

bl8352 YOURCENAR, MARGUERITE. - Passies. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1993. - 1e druk, ingenaaid. € 4.00week 04 2020

Algemeen


u1736 De belijdenissen / AURELIUS AUGUSTINUS, G. WIJDEVELD. - Utrecht: De Fontein, z.j. - Vertaald door Gerard Wijdeveld. € 6.00

u9379 Biochemie en theologie: Rede bij de aanvaarding / SJOERD L. BONTING. - Wageningen: Drukkerij Vada, 1966. - € 3.00

u5812 Your Secret Self: Illuminating the Mysteries of the Twelfth House / TRACY MARKS. - Sebastopol: CRCS Publications, 1989. - € 5.00

u5522 Aan het woord: Zeven toespraken / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 6.00

u9371 Goethe: Kunstwerk van het leven / RÜDIGER SAFRANSKI. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - nieuwstaat. € 25.00

u9375 Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 13/2006 / A. van der WEEL et al. (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2006. - als nieuw. € 10.00


Kunst

ku2675 Herbert von Karajan: Der grosse Bildband / KLAUS GEITEL (Vorw. - Braunschweig: Westermann, 1984. - Genummerde oplage van 100 stuks, No.87. € 8.00

ku6002 Verzamelde brieven: Deel 1 en 2 / VINCENT van GOGH. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1974. - € 20.00

ku2710 In die dagen...: Over de uitbeelding van het kerstverhaal, met speciale aandacht voor het werk van Gerard Héman / LOUIS GOOSEN. - Nijmegen: SUN, 1998. - € 7.00

ku6152 Keine Angst vor neuen Tönen: Eine Reise in die Welt der Musik / INGO METZMACHER. - Berlin: Rowohlt, 2005. - € 5.00


Filosofie

u6484 Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens / OKKE JAGER. - Baarn: Ten Have, 1992. - € 4.00

u6487 Een zeepaardje in je hoofd: Over de rol van de hersenen van de conceptie tot de dood / MARIANNE JOELS. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - € 4.00

u6485 Op het leven!: Een loflied op het joodse leven en denken / HAROLD S. KUSHNER. - Baarn: Ten Have, 1993. - € 4.50

u6488 Uw brein als medicijn: Zelf stress, angst en depressie overwinnen / DAVID SERVAN-SCHREIBER. - Utrecht: Kosmos, 2011. - € 6.00

u6489 Dat had je gedacht!: Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief / MARC SLORS. - Amsterdam: Boom, 2012. - nieuwstaat. € 10.00

u5719 Wij zijn ons brein: Van baarmoeder tot Alzheimer / DICK SWAAB. - Amsterdam: Contact, 2012. - € 6.00

u6483 De bijbel als schepping / F. WEINREB. - Wassenaar: Servire, 1976. - derde druk. € 15.00


Geschiedenis

h6177 De Gouvernementsmarine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst: 1861-1949 / F.C. BACKER DIRKS. - Weesp: De Boer Maritiem, 1985. - 3 delen. € 50.00

h6184 Het Loo, de Oranjes en de jacht / LOUISE van EVERDINGEN. - Haarlem: Joh. Enschedé, 1984. - gesigneerd. € 15.00

h6118 Gemeentegrenzen in het oostelijk deel van het oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen ter diskussie / GED.STATEN GELDERLAND. - Arnhem: Provincie Gelderland, 1979. - € 10.00

h6173 Den Haag op de divan: Een psychologische analyse van onze politieke top / JAAP van GINNEKEN. - Haarlem: Aramith, 1994. - € 4.00

h6172 Een hemel zonder vogels: Het aangrijpende levensverhaal van Janny Moffie-Bolle / ESTHER GÖBEL. - Amsterdam: Balans, 2010. - € 4.00

h6104 Land om land: Een beschouwing over de mogelijkheid onze grenzen met Duitschland naar het oosten te verleggen / G.B.J. HILTERMANN. - Amsterdam: Elsevier, 1945. - € 5.00

h6179 Zutphen / AB van der KLOOT. - Zutphen: A.P. ten Bosch, 1980. - fotografie: Ab van der Kloot. € 6.00

h6183 De Graafschap: Tuin van Nederland / BERT LOOPER. - Wijk en Aalburg: Pictures Publ, 1989. - Foto's: Bas Mariën. € 8.00

h6070 De stad: Het verhaal van de Romeinse stedebouw / DAVID MACAULAY. - Amsterdam: Ploegsma, 1981. - € 4.50

h6055 Entoen.nu: De canon van Nederland: Rapport van de Commissie ontwikkeling Nederlandse canon / COMMISSIE ONTWIKKELING NEDERLANDSE CANON. - Den Haag: Ministerie van OCW, 2006. - Deel B. € 6.00

h6054 Gids voor de kruidentuin / NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM. - Arnhem: Veren.Vrienden v/h Ned, 1978. - volledig herziene druk. € 5.00

h7703 Wereldatlas van religies / NINIAN SMART (red.). - Keulen: Könemann, 2000. - € 10.00

h 149 De Nieuwe- of Langakkerschans: Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven, aan en van de Dollard / J.J. SMEDES. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - € 8.50

h1086 De prooi: Blinde trots breekt ABN AMRO / JEROEN SMIT. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - € 6.00

h6136 Firenze mille anni: Florence A thousand years / GIOVANNI SPADOLINI. - Firenze: Cassa di Risparmio, 1983. - Italiano, english. - in slipcase, as new. € 15.00

h6185 De Vlijt Vertelt: Daar bij die molen / DE VLIJT. - Wageningen: St.Molenmarkt Wageningen, 2018. - getekend en gesigneerd door de illustrator Henk van Ruitenbeek. € 8.00

h6047 Zeilen der hoop: De geheime missie van Christoffel Columbus / SIMON WIESENTHAL. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - € 4.00


Nederlandse literatuur

nl9128 BOEKRAAD, LEO. - Eeuwig Seizoen. - [Nijmegen]: Hugues C. Boekraad, 1978. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - Tek.: Geert Jan van Oostende. - 173/250 ex. € 10.00

nl9148 GANS, Jacques. - Het Pamflet: Weekblad tegen het publiek. - Amsterdam: Peter van der Velden, 1980. - 2e druk, garenloos gebonden. - Integrale fotografische herdruk. € 7.00

nl9021 KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later: Gedichten 1948-1958. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - 1e druk, garenloos. € 5.00

nl6985 KRABBÉ, TIM. - De Renner. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - 19e druk, garenloos. € 4.00

nl8977 NOOTEBOOM, CEES. - De omweg naar Santiago. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - 29e druk, garenloos gebonden. - geïllustreerde editie. € 15.00

nl9142 NOTE, JORIS. - Tegen het einde. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 1e druk, garenloos. € 6.00

nl9107 PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - La Superba: Een roman. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014. - 13e druk, garenloos. € 4.00

nl9121 VERMEERSCH, PETER. - Schrift .. - Gent: CAMPO, 2012. - 1e druk, 9. - uitgave van Kunstencentrum CAMPO. € 5.00

nl9144 WILLEMSEN, AUGUST. - Braziliaanse brieven. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - 7e druk, ingenaaid. - Privé-domein, nr.109. - nieuwstaat. € 15.00

nl9120 ZWAAN, JOSHA. - Zeevonk. - Amsterdam: Artemis & Co, 2013. - 1e druk, garenloos gebonden. € 6.00


Buitenlandse literatuur

bl8343 DOBYNS, STEPHEN. - Naakt eten. - Amsterdam: Anthos, 2000. - 1e druk, garenloos. € 3.00

bl8347 FRANCE, MIRANDA. - Roerige tijden in Buenos Aires. - Amsterdam: Arena, 2003. - 1e druk, garenloos. € 3.00

bl8348 GROULT, BENOITE. - Het leven zoals het is. - Amsterdam: Arena, 1992. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

bl8344 MURAKAMI, HARUKI. - After Dark. - Amsterdam: Atlas, 2006. - 3e druk, garenloos. - als nieuw. € 6.00

bl8350 MYSLIWSKI, WIESLAW. - De horizon. - Amsterdam: Em. Querido, 2018. - 3e druk, garenloos gebonden. - als nieuw € 10.00

bl8349 STEVENS, WALLACE. - De mooiste van Wallace Stevens. - Amsterdam: Lannoo/Atlas, 2003. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - tweetalig engels-nederlands. € 5.00

bl8346 SÖDERGRAN, EDITH. - De mooiste van Edith Södergran. - Amsterdam: Lannoo/Atlas, 2002. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - tweetalig zweeds-nederlands. € 7.00week 03 2020

Algemeen


u9378 Anaïs Nin: Biografie / DEIRDRE BAIR. - Baarn: Anthos, 1996. - € 10.00

u4078 De filosoof zonder ogen: Europese reizen / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997. - € 7.00

u9370 De mens en zijn mogelijke evolutie / P.D. OUSPENSKY. - Den Haag: Mirananda, 1978. - 4e, uitgebreide druk. € 4.00

u1734 Markies de Sade in levenden lijve: Een natuurlijke onschuld 1740 - 1783 / JEAN-JACQUES PAUVERT. - Baarn: De Prom, 1991. - € 7.00

u9364 Slagbalspelen: Leidraad voor het geven van onderwijs in slagbalspelen aan leerlingen van kweekscholen voor onderwijzers, jeugdleiders en a.s. leerkrachten in lichamelijke opvoeding / WILLEM ROB, E. LEERTOUWER. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1942. - tweede druk. € 6.00

u9368 De wetten van de vliegkunst: Over stijgen, dalen, vliegen en zweven / HENK TENNEKES. - Bloemendaal: Aramith, 1993. - € 8.00

u9365 Over doelmatig bewegen / W. van ZIJLL. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1947. - € 2.50


Kunst

ku2803 De strijd van de vrouwen in Nicaragua / JANNIE van den BERG, BERTIEN van MANEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1984. - foto's: Bertien van Manen, interviews: Jannie van den Berg. € 8.00

ku6109 Schildpad met Roos en Mes / CORNEL BIERENS. - Rotterdam: NAi Uitgevers, 2002. - nieuwstaat. € 8.00

ku6124 The Rainbow Nation: Hedendaagse beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika / DICK van BROEKHUIZEN et al. (red.). - Zwolle: Waanders/Beelden aan Zee, 2012. - pen-gebruik. € 5.00

ku6126 Caspar Berger: Imago / DICK van BROEKHUIZEN (red.). - Zwolle: Waanders/Beelden aan Zee, 2007. - pen-gebruik. € 5.00

ku6150 Frank Lloyd Wright / BRUCE BROOKS PFEIFFER. - Köln: Taschen, 2007. - ingebonden versie, engelse tekst. € 15.00

ku2665 Een eeuw apart: Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19e eeuw / CAROLINE BUNNIG (eindred.). - Amsterdam: Rijksmuseum-stichti, 1993. - € 8.00

ku6128 Bauhaus 1919 - 1933: Het Bauhaus in de verzamelingen van de Duitse Demokratische Republiek / PATRICK BURNIAT. - Brussel: KMSK, 1988. - € 8.00

ku1213 In: Longus Daphnis and Chloe / MARC CHAGALL. - Munich: Prestel Pegasus Library, 1994. - 42 colour plates after the lithographs. - hardback. - as new. € 20.00

ku2494 Down the Emperor's Road with Hiroshige / REIKO CHIBA. - Rutland: Charles E. Tuttle Company, 1981. - oblong. - Japanese binding. - slipcase. € 10.00

ku6138 Gedachten in steen: De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch door Martien Coppens' camera / MARTIEN COPPENS. - Amsterdam: Elsevier, 1946. - Losbladig in map. - map in slechte staat. € 8.00


Filosofie

u6479 Spirituele Symbolen: Volkeren, Religies, Mysteries / ROBERT ADKINSON (red.). - Bussum: THOTH, 2015. - nieuwstaat. € 8.00

u6482 Dag vriend!: Intiem kapitaal in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks / STINE JENSEN. - Rotterdam: Lemniscaat, 2012. - € 4.00

u6475 De komende nieuwe mens / J. van RIJCKENBORGH. - Haarlem: Rozekruis-Pers, 1978. - vierde druk. € 7.00

u6478 De Chinese gnosis: Commentaren op de Tao Teh King / J. van RIJCKENBORGH, C. de PETRI. - Haarlem: Rozekruis Pers, 2002. - € 10.00

u6473 Jung-lexicon: Een verklarend overzicht van termen uit de analytische psychologie / A. SAMUELS et al. - Rotterdam: Lemniscaat, z.j. - nieuwstaat. € 10.00


Geschiedenis

h6806 Pieter van Foreest: De Hollandse Hippocrates / HENRIETTE A. BOSMAN-JELGERSMA. - Krommenie: Knijnenberg, 1996. - ISBN: 90 70353 06 7. - € 20.00

h6113 Stille kracht: Drenthe 1980-2005 / M.A.W. GERDING (red.). - Zwolle: Waanders, 2005. - € 6.00

h7010 Een fantast schrijft geschiedenis: De affaires rond Friedrich Weinreb / REGINA GRÜTER. - Amsterdam: Balans, 1997. - € 10.00

h6109 De Gouden Eeuw van Rome: Van de volmaakte Traianus tot Commodus de gladiator / ANTON van HOOFF. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2017. - € 4.00

h6161 Paleis Soestdijk: Drie eeuwen huis van Oranje / MIEKE JANSEN et al. - Amsterdam/Zwolle: D'ARTS/Waanders, 2009. - € 30.00

h7059 Geboortegrond: In het Land van Rijn en IJssel / JOHN JANSEN van GALEN. - Amsterdam: Balans, 1998. - € 4.00

h7389 Begraven binnen en buiten de wallen: Van kerk en kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen / MARGA JETTEN, A.F.C.M WOLF. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1992. - € 5.00

h7265 De melancholieke revolutie / LIEVE JORIS. - Amsterdam: Meulenhoff / Kritak, 1990. - € 4.00

h6170 Berichten uit Europa / JANE KRAMER. - 's-Gravenhage: Gary Schwartz/S, 1991. - € 12.50

h7105 Van Agt biografie: Tour de Force / JOHAN van MERRIENBOER et al. - Amsterdam: Boom, 2008. - € 8.00

h6159 Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drente en de Wadden / S.J. van der MOLEN. - Ridderkerk: Kopub, 1985. - € 10.00

h6140 De onzichtbare stad: Het Russische volk op zoek naar zijn toekomst / HARRIE SALMAN. - Kampen: Kok Agora, 1996. - € 4.00

h6166 De ramp: Een reconstructie van de watersnood van 1953 / KEES SLAGER. - Amsterdam: Atlas, 2003. - nieuwstaat. € 10.00

h6167 De Ware Graal en zijn valse hoeders / JAN SMULDERS. - Soesterberg: Aspekt, 2005. - nieuwstaat. € 10.00

h6157 Gouden bal in het Groenewoud: Avanti '55, 1955 - 2005 / ROB WOLF. - Nijmegen/Aalten: Avanti/Fagus, 2005. - € 8.00


Nederlandse literatuur

nl9145 DIS, ADRIAAN van. - Zilver: Of Het verlies van de onschuld. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9131 EEDEN, FREDERIK van. - Sirius en Siderius: Eerste deel: De ouders. - Amsterdam: W. Versluys, 1912. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9132 EEDEN, FREDERIK van. - Sirius en Siderius: Tweede deel: Het kind. - Amsterdam: W. Versluys, 1914. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 10.00

nl9133 FRERIKS, PHILIP. - Jantje: Vertelling. - Schoorl: Conserve, 2005. - 1e druk, garenloos gebonden. € 4.00

nl9138 GANS, Jacques. - Liefde en goudvissen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - 5e druk, garenloos. - Met een nawoord van H.J.A. Hofland. - Nieuwstaat. € 5.00

nl6043 KLÖTERS, JACQUES. - Omdat ik zoveel van je hou: Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. - 2e druk, ingenaaid gebonden. € 7.00

nl 71 KOOTEN, KEES van. - Verplaatsingen: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9141 OLDENBURG ERMKE, FRANS. - Dame alleen....: Eenige hoofdstukken uit het leven eener oude jonge juffrouw. - Eindhoven: Het Poirtersfonds, 1935. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 6.00

nl9127 SALOMONSON, HERMAN (=MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1946. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - Inl. A.K.C. de Brauw. € 8.00


Buitenlandse literatuur

bl 247 DURAS, Marguerite. - De minnaar. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - 7e druk, garenloos. € 3.50

bl8208 KEATS, JOHN. - The Poetical Works of John Keats. - London: Humphrey Milford, 1914. - ingenaaid gebonden. - Ed. by H. Buxton Forman. - enlarged edition. € 15.00

bl8342 REMARQUE, ERICH MARIA. - Van het westelijk front geen nieuws. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1983. - 23e druk, garenloos gebonden. - vert. Annie Salomons. € 5.00

bl5361 YOURCENAR, MARGUERITE. - Fantasie in blauw: Drie verhalen. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1994. - 1e druk, ingenaaid. € 3.50

bl8259 YOURCENAR, MARGUERITE. - Als pelgrim en als vreemdeling: Essays. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991. - 1e druk, ingenaaid. € 6.00week 02 2020

Algemeen


u9372 Hart van mijn land ik ben terug: Een literaire wandeling door het Zeeland van Hans Warren / RONNY BOOGAART, E. de ROOIJ. - Haarlem: Bas Lubberhuizen, 2007. - € 8.00

u9369 Adem is leven: Een gids voor bewust leven / RESHAD FEILD. - Den Haag: Mirananda, 1990. - € 4.00

u9373 Theo Thijssen: Een beeld van zijn leven / WIENEKE 'T HOEN (sam.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1996. - ingenaaide versie. € 7.00

u8246 Twee ambachten: Over psychiatrie en poëzie / RUTGER KOPLAND, R.H. van den HOOFDAKKER. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2003. - tweede druk. € 8.00

u9348 Geneeskrachtige planten & kruiden: Gezondheid uit de natuur / UTE KÜNKELE, T.R. LOHMEYER. - Bath: Parragon, 2009. - € 8.00

u4136 Brieven van een uitgever: Met commentaar van de ontvangers / GEERT van OORSCHOT. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - ietwat scheef gelezen. € 5.00

u9376 'Die boekhandel is er altijd geweest': 50 jaar Boekhandel Blokker / HANS van der PRIJT. - Heemstede: Boekhandel Blokker, 2005. - rood linnen. - mooi exemplaar. € 12.00

u1910 De kracht van het nu: Gids voor spirituele verlichting / ECKHART TOLLE. - Deventer: Ankh-Hermes, 2005. - € 6.00

u9366 De baan op met Boon: Een averechtse leeswandeling in Aalst / BERT VANHESTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - Gesigneerd met opdracht. € 8.00


Kunst

ku6141 Het formaat van waterland / HANS BOL, VICTOR VROOMKONING. - Ooij: Recto Verso, 2004. - foto's Hans Bol en gedichten van Victor Vroomkoning. - zwart-wit foto's van Ooij-landschappen € 20.00

ku5296 Van Andreas tot Zacheüs: Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten / LOUIS GOOSEN. - Nijmegen: SUN, 1992. - € 8.00

ku6142 Het voordeel van de twijfel: Een huisfilosofisch dagboek voor het Centraal Museum / INGMAR HEYTZE. - Utrecht: Centraal Museum, 2000. - € 8.00

ku6140 Open here: The art of Instructional Design / PAUL MIJKSENAAR, P. WESTENDORP. - New York: Joost Elffers Books, 1999. - € 12.50

ku6143 Drukker van het paradijs: Een hommage aan Hendrik Nicolaas Werkman / H.N. WERKMAN. - Leens: De Marne, 1989. - Ter gelegenheid van de onthulling van een gedenkteken bij het geboortehuis op zijn honderdzevende geboortedag. - De foto's betreffen een hommage in de Allersmaborg te Ezinge en de onthulling van het gedenkteken te Leens. Beide werden vervaardigd door Ben Joosten. De foto's werden gemaakt door Olga Beumer. € 7.00


Filosofie

u 634 Zonder vrienden geen filosofie / HANS ACHTERHUIS. - Rotterdam: Lemniscaat, 2011. - € 7.00

u6476 Psychologie: Ruim 4000 termen van A tot Z / AD BERGSMA, K. van PETERSE. - Utrecht: Het Spectrum, 2002. - In de reeks: Spectrum Opzoekboek. € 4.00

u2970 De verbeelding van het denken: Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie / JAN BOR, E. PETERSMA. - Amsterdam: Contact, 1997. - € 15.00

u6477 Bevrijd de psychologie: Uit de greep van de hersenmythe / JAN DERKSEN. - Amsterdam: Bert Bakker, 2012. - nieuwstaat. € 8.00

u6481 Afscheid van de dialectiek? : Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar / PIM FORTUYN et al. (red.). - Nijmegen: SUN, 1988. - € 8.00

u6480 Wat kunnen wij van rijke mensen leren? / D. HILLENIUS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1986. - € 6.00

u6472 Over C.G. Jung en 'Das Rote Buch': Jaarboek van de C.G. Jung Vereniging Nederland & Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie nr.29 / JOHAN REIJMERINK (red.). - Rotterdam: C.G. Jung Vereniging, 2013. - € 10.00


Geschiedenis

h6154 Glorieuze Revolutie / Glorious Revolution: De wereld van Willem & Mary / The World of William & Mary / R. BASTIAANSE, H. BOTS. - 's-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1988. - Tweetalig. € 8.00

h6147 Bos' schoolatlas der geheele aarde in 29 kaarten / P.R. BOS (inl.). - Groningen: J.B. Wolters, z.j. - facsimile druk van de 1877-uitgave. € 10.00

h6150 Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie / WALTER de BROUWER et al. (sam.). - Utrecht: Teleac, 1988. - € 6.00

h6152 De beroemdste vliegtuigen ter wereld / CHRISTOPHER CHANT. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1993. - € 12.00

h6151 Het spoor der beschaving: De archeologie van de prehistorie / JOHN A.J. GOWLETT. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1984. - € 7.00

h6155 'Een leven in een schoenendoos': Arnoldina Tameling 1791-1874 / DOMINIQUE MALENSTEIN. - Utrecht: Matrijs, 2006. - € 5.00

h6146 De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog / SOPHIE DE SCHAEPDRIJVE. - Amsterdam: Olympus, 1999. - € 5.00

h6145 Kleine atlas van de antieke wereld / H.H. SCULLARD. - Baarn: Tirion, 1989. - € 6.00

h6153 "Vrijgegeven door de Duitsche censuur": Fotograaf in dienst van de bezetter / ERIK SOMERS. - Amsterdam: Sijthoff, 1986. - € 10.00

h6245 Vlucht KL-50: Koninklijke luchtvaart maatschappij 1919-1969 logboek van vijftig jaar vliegen / LEONARD de VRIES (sam.). - Amsterdam: Meijer Pers, 1969. - Met uitvouwbare kaart en bladwijzer van de KNVvL. € 8.00

h6149 De binnenstadsbeleving en Rotterdam / R. WENTHOLT. - Rotterdam: Ad. Donker, 1968. - naast de gewone oplage een beperkte genummerde oplage op Vergure Antiqua papier, niet in de handel, nr. 102/250. T.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan van de firma Vroom en Dreesman in Rotterdam. € 20.00

h6148 Het Londens Archief: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Oorlog / BERT van der ZWAN et al. (red.). - Amsterdam: Boom, 2003. - € 6.00


Nederlandse literatuur

nl4330 DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elisabeth: Verhalen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - 3e druk, garenloos. € 4.00

nl2149 HOORNIK, ED. - De vis: In de vreemde. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff (De Ceder-uitg, 1962. - 2e druk, ingenaaid. € 3.50

nl9069 LANOYE, Tom. - Boze tongen. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - 1e druk, ingenaaid gebonden. € 8.00

nl9134 MAK, GEERT, JAN MENG. - Hoe God verdween uit Jorwerd: Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw. - Amsterdam: Rubinstein / Luisterboek 10 CD, 2006. - CD’s. € 10.00

nl9117 MARTELAERE, PATRICIA DE. - Littekens. - Vianen: ECI, 1991. - garenloos gebonden. - In de reeks: Schrijvers van Nu. € 4.00

nl9140 OTTEN, Willem Jan. - Op de hoge: Gedichten 1998-2003. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2003. - 1e druk, ingenaaid. € 7.00

nl9079 SIEBELINK, JAN. - De bloemen van Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - nieuwstaat. € 15.00

nl9119 SPIT, LIZE. - Het smelt. - Amsterdam: Das Mag, 2016. - 6e druk, garenloos. € 4.00

nl9130 TELLEGEN, TOON. - Wie A zegt: Gedichten. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl9013 VESTDIJK, SIMON. - Stomme getuigen. - Amsterdam: Contact, 1963. - 3e druk, gecartonneerd. - bandontwerp: Mieke van Ogtrop. € 4.00

nl9115 ZIKKEN, Aya. - De atlasvlinder. - Amsterdam: Atlas, 2002. - 8e druk, garenloos. € 4.00


Buitenlandse literatuur

bl8329 ATWOOD, MARGARET. - Het verhaal van de Dienstmaagd. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - 20e druk, garenloos. € 4.00

bl8317 CLAUDEL, PAUL. - Kruisweg. - Hilversum: Paul Brand, 1936. - 1e druk, ingenaaid gebonden. - tweekleurendruk, genummerde oplage 922/1000. € 10.00

bl8309 DURAS, MARGUERITE. - Le square. - Paris: Gallimard, 1981. - ingen. € 4.00

bl8195 DÖBLIN, ALFRED. - Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. - Frankfurt: Suhrkamp, 1971. - 2e Aufl., ing. geb. - In der Reihe: Bibliothek Suhrkamp. € 5.00

bl8227 KONRAD, GYÖRGY. - Zonsverduistering. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 1e druk, garenloos gebonden. € 10.00

bl8341 MO-YAN. - Het rode korenveld. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 3e druk, garenloos. € 4.00

bl2414 PAASILINNA, ARTO. - De zelfmoordclub. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2004. - 4e druk, ingenaaid. € 4.00

bl2383 WONGAR, B. - De weg naar Bralgu. - Amsterdam: Bridges Books/In de Knipscheer, 1991. - 1e druk, garenloos. € 4.00week 01 2020

Algemeen


u9363 Proeve van apologetische schriften voor het turndom: Voor ons land en voor de andere: Een bijdrage tot verdediging, bevordering en verbetering van de lichamelijke opvoeding / OSCAR DELAIVE. - Antwerpen: Drukk.Anvers-Bourse, z.j. - € 8.00

u9354 Mythologisch handboekje: Bevattende de voornaamste namen uit de mythologieën van de Grieken, Romeinen, Egyptenaren, Babyloniërs, Perzen, Phoeniciërs, Chinezen, Japanners, Arabieren, Hindoes, Javanen, Slaven, Russen, Finnen, Kelten, Noren en Germanen / M.TH. HILLEN. - Zutphen: W.J. Thieme, 1952. - met verklaring en toelichting € 4.00

u9330 La rosace sur fond blanc: Le Parcours Proustien du Classicisme moderne au modernisme classique / NELL de HULLU-van DOESELAAR. - Leiden: Eigen beheer, 2012. - Gesigneerd, met opdracht. - proefschrift. € 20.00

u9323 "Nu ga je zwijgend om in de immense leegte van een naam": Bloemlezing 1985 / IAMBE. - Molenhoek: Iambe, 1986. - t.g.v. vijfjarig bestaan van het literaire tijdschrift Iambe. € 3.00

u9360 Zeldzaam Zeeuws: Bijzondere planten en dieren in Zeeland / CH. JACOBUSSE, M.A. HEMMINGA. - Heinkenszand: St. Het Zeeuwse Landschap, 2001. - ill.: A.A. Karman. € 8.00

u9333 Funshoppen in het Nederlands: Woordenlijst onnodig Engels / BERT-JAAP KOOPS et al. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - € 3.50

u9347 Natuur over wegen: Nature across motorways / FRED MUTSAERS (red.). - Delft: Rijkswaterstaat/DWW, 1995. - € 6.00


Geschiedenis

h6124 Een rooms bolwerk?: Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad / ARNOUD-JAN BIJSTERVELD et al. (red). - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1987. - € 8.00

h6121 Kastelen vanuit de lucht: Foto's: KLM Aerocarto / N. BULLINGA. – Hoogeveen: Slingenberg, 1997. - € 7.00

h6130 Delftsche Studenten Almanak voor het jaar 1920 / DELFT. - Delft: J. Waltman, 1919. - € 8.00

h6128 Groesbeek het Dorp der Verrassingen: Een eeuw dorpsgeschiedenis, 1900-2000 / G.G. DRIESSEN (sam.). - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 1999. - Geschreven in het kader van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer / Tourist Service Groesbeek. € 20.00

h6137 Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden / JOZIEN DRIESSEN. - Utrecht: Kosmos-Z&K, 1996. - i.s.m. het Amsterdams Historisch Museum. - onderstreping. € 4.00

h6144 Tante Roosje: Het oorlogsgeheim van mijn familie / PAUL GLASER. - Laren: Verbum, 2012. - € 8.00

h6142 Groesbeek: Gemeentegids 1989/1990 / GEMEENTE GROESBEEK (sam.). - Eindhoven: Suurland’s Vademecum, 1989. - € 3.00

h6134 Rechtsspiegel: Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij / B.H.D. HERMESDORF. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1980. - € 15.00

h6133 Problematiek van oorlogsgetroffenen: Verslag van het "Medisch Kongres Problematiek Oorlogsgetroffenen" / STICHTING ICODO. - Utrecht: Stichting ICODO, 1985. - € 5.00

h6126 Toeristische-recreatieve ontwikkelingen in Groesbeek: Mogelijkheden en beperkingen / M.C. JANSEN-VERBEKE et al. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, z.j. - € 5.00

h6138 Rusland, mijn verhaal / BORIS JELTSIN. - Utrecht: A.W. Bruna, 2000. - € 5.00

h6139 Unter dem Gnadenreichen Schutz: Dem Millennium der Russisch-Orthodoxen Kirche gewidmet / BORIS KARPOV, I. ULIANOVA. - Offenbach: Burckhardthaus-Laet, 1988. - Onderstreping in de inleiding. € 4.00

h6127 Collectie: Katholiek Documentatie Centrum: Een impressie van zijn collectie / KDC. - Nijmegen: KDC, 2009. - set ansichtkaarten met buikbandje. € 3.50

h6143 Maas en Waal van armoede tot welvaart: De recente geschiedenis van Maas en Waal in woord en beeld / HENK MANDERS. - Arnhem: Gelderse Bloem, 1989. - 2e druk. € 7.00

h6132 Met vlag en wimpel: Selectie uit artikelen van N.H. Muller, hem aangeboden door het Provinciaal / N.H. MULLER. - Arnhem: Provincie Gelderland, 1970. - Bestuur van Gelderland bij zijn afscheid als griffier der Staten van Gelderland Bijgeveoegd: aanbiedingsbrief. € 5.00

h6119 "Milbergen"... ... of toch maar niet?: Informatieblad van de gemeente Ubbergen / GEMEENTE UBBERGEN. - Ubbergen: Gemeente Ubbergen, 1979. - € 10.00

h6129 Katholieke Universiteit Nijmegen in opbouw: Building a roman catholic university / KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN. - Nijmegen: Bureau Pers en Voorl, 1966. - Engelse tekst, brochure. € 3.00


Nederlandse literatuur

nl 87 DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - 2e druk, garenloos. € 7.00

nl 746 DEELDER, J.A. - Junkers 88. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 2e druk, garenloos. € 4.00

nl 754 DEELDER, J.A. - Proza. - Amsterdam: Boelen, 1976. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl1609 DEELDER, J.A. - Modern passé. – Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 6e druk, garenloos. € 3.50

nl1891 DEELDER, JULES. - Euforismen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 2e druk, garenloos. - gesigneerd, met opdracht. € 7.00

nl2412 DEELDER, JULES. - De T van Vondel: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl3360 DEELDER, JULES. - Modern passé. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl3384 DEELDER, J.A. - Euforismen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 4e druk, garenloos. € 3.00

nl4933 DEELDER, J.A. - Lijf- en andere gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl5274 DEELDER, J.A. - Drukke dagen: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1989. - 4e druk, garenloos. € 4.00

nl5473 DEELDER, J.A. - Interbellum: Gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. – 1e druk, garenloos. – gesigneerd. € 7.00

nl6015 DEELDER, J.A. - Jazz: Verhalen en gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - 1e druk, garenloos. - Gesigneerd "3/3/'93". € 8.00

nl6016 DEELDER, J.A. - Swingkoning: Alle verhalen gedichten over muziek. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. – 1e druk, garenloos. € 7.00

nl6017 DEELDER, J.A. - Drukke dagen: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. - 1e druk, garenloos. € 7.00

nl6283 DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. – 5e druk, garenloos. - gesigneerd. € 7.00

nl6287 DEELDER, J.A. - Interbellum: Gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 1e druk, garenloos. € 4.00

nl6512 DEELDER, J.A. - Transeuropa: Gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. - 1e druk, garenloos. € 3.50

nl7491 DEELDER, J.A. - Schöne Welt: Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - 5e druk, garenloos. € 4.00

nl9072 DEELDER, J.A. - (Hol gelach): Verhalen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - 1e druk, garenloos. € 5.00


Buitenlandse literatuur

bl8256 CONRAD, JOSEPH. - The mirror of the sea: Memories and impressions. - London: Methuen, 1935. - 20th ed., ingenaaid gebonden. € 4.00

bl8305 DOSTOJEFSKI, F.M. - Oompje's droom: Een episode uit de geschiedenis van de stad Mordassow. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, z.j. - 2e druk, ingenaaid gebonden. - vert. S. van Praag. € 6.00

bl8318 HELLER, JOSEPH. - Catch 22. - Amsterdam: Anthos, 2011. - 8e druk, garenloos gebonden. € 10.00

bl8326 KRLEZA, MIROSLAV. - De Glembays. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 1e druk, garenloos gebonden. € 8.00

bl6514 VASQUEZ, JUAN GABRIEL. - De informanten. - Amsterdam: Signatuur, 2008. - 2e druk, garenloos gebonden. € 6.00


aanbieding buiten 'de orde'

GeschiedenisDe hoogste tijd: 75 jaar openbare bibliotheek in Doetinchem, 1919 - 1994. Een journalistieke verkenning / Jan Bik. - Doetinchem: Stichting Openbare Bibliotheek Doetinchem, 1994. - Rood linnen gebonden, stofomslag; 120 p. Foto's
Prijs: € 6,00

Op de hoogte van Waalheuvel / W. Broos. - Ubbergen: Terwindt & Arntz, 1978. - ingenaaid gebrocheerd, 22 p. oblong, ill.
Prijs: € 7,00

Een wandeling langs Nijmeegse monumenten / Herman de Heiden. - Nijmegen: De Gelderlander BV. 1983. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd, 99 p. - Ill. foto's, met losse plattegrond.
Prijs: € 8,00


Gelre's hof: Van paardestal tot Huis der Provincie / Cees Hilberdink. - Zutphen: De Walburg Pers, 1983. - 96 pp. Ill.
Prijs: € 7,00

Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden / C. ten Hoet Jz. - Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826]. - 2e verbeterde en vermeerderde druk. - Origineel karton, XVI + 172 + 2 p. - uit de bibliotheek van de Technische Hoogeschool Delft, afdeling bouwkunde, verzameling Peters. - achterplat ontbreek, rug geplakt en bibliotheek-sticker, bibliotheekstempels
Prijs: € 80,00

Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond / K.J.Th. Janssen de Limpens. - Utrecht: Kemink en Zoon, 1965. - Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud Vaderlandsche Recht, derde reeks no. 20. - XCIV +512 p. met uitsl.kaart. index, bibl.
Prijs: € 25,00


Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid gebrocheerd, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Honderd jaar Consulaat Kleef: Hundert Jahre Konsulat Kleve / Hélène J. de Muij - Fleurke. - Den Haag: Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, 1998. - z.p. ill. foto's. - Volledige titel: Honderd jaar Consulaat der Nederlanden te Kleef: Hundert Jahre Konsulat der Niederlande zu Kleve
Helaas nog niet in de verkoop!

Van Armbestuur tot Zorgkantoor: Rondom een eeuw gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn / Jan Smit. - Nummer 19 in de reeks Heemstudies van de Heemkundekring De Duffelt. - Millingen: Heemkundekring De Duffelt, 2004. - ISBN 90 802746 2 3 NUR 680
Prijs: € 10,00

De Betuwe land tussen rivieren / Roelof Warrink. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, 1992. - ingenaaid gebrocheerd, 100 p. tek. zwart/wit
Prijs: € 8,00

Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 / A.H. Wertheim - Gijse Weenink. - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - garenloos gebrocheerd, 183 p. Met los stellingenblad. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.
Prijs: € 7,00


Verloren karakteristiek van Rotterdam: Teekeningen van Leo Zeldenrust / H.C. Hazewinkel (inl. tekst), Leo Zeldenrust (tek.). - Rotterdam: Ad. Donker, 1945. - ingenaaid, gecartonneerd, 47 p. - 36 pl. - uitslaande plattegrond. - In de reeks: Erasmus Librye. - met 36 z/w tekeningen van Leo Zeldenrust
Prijs: € 5,00

Haren en Macharen in oude ansichten / G.H.J. Ulijn. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd
Prijs: € 15,00

Voorschoten in oude ansichten / C.H. Voorhoeve. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1970. - ingenaaid gecartonneerd, 80 p.
Prijs: € 10,00       Portret van de Veluwse beken / Sietzo Dijkhuizen (tekst), Con Mönnich (foto's). - Zutphen: Terra, z.j. - Gebonden met omslag, 141 p.
Prijs: € 15,00


Ge wis nie wâ ge zagt!: Verhalen van Nederasseltse en Overasseltse mensen over de luchtlandingen op 17 september 1944 / Adri Altink et al. (red.). - Overasselt-Nederasselt: Stichting Bevrijdingscomité, 1994. - 62 p. foto's.
Prijs: € 12,00

Grensgevallen / Grenzfälle / G. Baars - Jelgersma e.a. (red.). - Vaassen: De Denker, 1983. - 159 p. garenloos gebrocheerd. - Tekeningen van Ad Merx. Gesigneerd door W.J. "Molly" Geertsema, Commissaris van de Koningin in Gelderland.
Prijs: € 10,00

De kolken in Holthuizen: De gevolgen van dijkdoorbraken in het verleden / Harry van Bemmel. - Arnhem : [H.Chr. van Bemmel], 1997. - geniet, 32 p., ill. - oplage 500 exemplaren
Prijs: € 5,00


De hoogste tijd: 75 jaar openbare bibliotheek in Doetinchem, 1919 - 1994. Een journalistieke verkenning / Jan Bik. - Doetinchem: Stichting Openbare Bibliotheek Doetinchem, 1994. - Rood linnen gebonden, stofomslag; 120 p. Foto's
Prijs: € 6,00

Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. Bredie. - Bemmel, 1970. - ingenaaid gebrocheerd, 143 p.
Prijs: € 10,00

Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond / K.J.Th. Janssen de Limpens. - Utrecht: Kemink en Zoon, 1965. - Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud Vaderlandsche Recht, derde reeks no. 20. - XCIV +512 p. met uitsl.kaart. index, bibl.
Prijs: € 25,00
Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid gebrocheerd, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Honderd jaar Consulaat Kleef: Hundert Jahre Konsulat Kleve / Hélène J. de Muij - Fleurke. - Den Haag: Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, 1998. - z.p. ill. foto's. - Volledige titel: Honderd jaar Consulaat der Nederlanden te Kleef: Hundert Jahre Konsulat der Niederlande zu Kleve
Helaas nog niet in de verkoop!Aanzicht/Uitzicht: Het Museum Kurhaus in Kleef / Walter Nikkels, Guido de Werd. - Nijmegen: SUN, 1997. - ingenaaid gebrocheerd, 188 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6168 472 2
Prijs: € 25,00

Uitgegeven door: Walter Nikkels en Guido de Werd in opdracht van de Vereniging van vrienden van het van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Voorwoord: Guido de Werd en bijdragen van Ingrid Bachér, Wilhelm Diedenhofen, Walter Nikkels, Guido de Werd.

In het midden van de 17e eeuw legde Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen na zijn terugkeer uit Brazilië als stadhouder van Kleef met zijn architect Jacob van Campen in de nabijheid van de Springenberg in Kleef een groots parklandschap in barokke stijl aan. Het hart van dit park is nog steeds het zogenaamde amfitheater met het beeld van Minerva van Artus Quellinus, een hoogtepunt van de Nederlandse barokke beeldhouwkunst.
Niet ver van het amfitheater werd in 1742 een mineraalhoudende bron ontdekt die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grensstad inluidde. Kleef werd nu een kuuroord vooral voor Nederlandse kuurgasten. In 1846 opende het in classicistische stijl gebouwde Kurhaus zijn poorten, in 1872 uitgebreid met een wandelhal en een badhotel met badinrichting en werd internationaal befaamd.
De Eerste Wereldoorlog maakte een plotseling einde aan Bad Cleve en het hotel verloor zijn oorspronkelijke bestemming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kocht de stad Kleef het zeer verwaarloosde gebouw aan om er een museum voor moderne kunst in te huisvesten. De restauratie en de verbouwing werd toevertrouwd aan de Nederlandse typograaf en ontwerper Walter Nikkels die in samenwerking met de architect Heinz Wrede het Kurhaus verbouwde. Nikkels ontwierp een functionele architectuur die op een bijzonder wijze oud en nieuw met elkaar in harmonie brengt.
Anblick/Ausblick documenteert het unieke van de plek die al in de 17e eeuw door Prins Johan Maurits tot een gesamtkunstwerk gemaakt was en beschrijft de geschiedenis van het Kurhaus als ook het architectonische ontwerp en de realisering van het nieuwe museum en zijn verzamelingen.


Van Armbestuur tot Zorgkantoor: Rondom een eeuw gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn / Jan Smit. - Nummer 19 in de reeks Heemstudies van de Heemkundekring De Duffelt. - Millingen: Heemkundekring De Duffelt, 2004. - ISBN 90 802746 2 3 NUR 680
Prijs: € 10,00

De Betuwe land tussen rivieren / Roelof Warrink. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, 1992. - ingenaaid gebrocheerd, 100 p. tek. zwart/wit
Prijs: € 8,00

Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 / A.H. Wertheim - Gijse Weenink. - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - garenloos gebrocheerd, 183 p. Met los stellingenblad. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.
Prijs: € 7,00


Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden / C. ten Hoet Jz. - Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826]. - 2e verbeterde en vermeerderde druk. - Origineel karton, XVI + 172 + 2 p. - uit de bibliotheek van de Technische Hoogeschool Delft, afdeling bouwkunde, verzameling Peters. - achterplat ontbreek, rug geplakt en bibliotheek-sticker, bibliotheekstempels
Prijs: € 80,00

Oud Nijmegen begin deze eeuw / J.A. Schimmel, Peter Sliepenbeek. - Nijmegen: Uitgeversmaatschappij De Gelderlander, 1975. - ingenaaid, z.p. - 63 ill. naar ansichtkaarten
Prijs: € 4,00

Van de Breischei tot 75 Gauge: Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V. in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf / Antoon Coolen. - 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1955]. - Geb. 192 p. ill. Tek. van Bernard van Vlijmen. - Met errata-blad.
Prijs: € 12,00

Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00

De heilige driehoek: Kloosterenclave te Oosterhout / J.J.A.M. Gorisse (red.). - Oosterhout: Signifikant, 2003, 3e druk. 26 x 21 cm. 140 p. Blauw linnen geb. zonder stofomslag. Ill. in kleur en z/w.
Prijs: € 10,00

Het Begijnhof te Breda / J.M.F. IJsseling. - Breda: Stichting Het Begijnhof, 1980. - Pb.Geïll. 36 p.
Prijs: € 3,00

Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte / Wout van Kuilenburg. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1983. - 46 ill. paperback. Met flappen. 8vo. XV+192 p. reg. ISBN: 90 70814304
Prijs: € 15,00

Van 'n clubke tot vereniging: Heemkundekring Willebrord 1993 Deel V / Jan Raaijmakers. - Willebrord: Heemkundekring Willebrord, 1993. - Tal van foto's van Jan de Deugd.
Prijs: € 10,00


Robben en Rooms / Cees Robben. - Tilburg: Drukkerij Het Nieuwsblad B.V., 1982 [1981]. - geb. met stofomsl. - 143 p. ill. - Tek. van de schrijver, deel tekst in h.s.
Prijs: € 10,00

Het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch / H.J.M. Rooij. - 's-Hertogenbosch: [Godshuizen], 1963. - 3 Dln. - ingenaaid gebrocheerd. - 312, 492, 188 p. - Met aanbiedingskaartje van het College van Regenten
Prijs: € 25,00

1250 jaar St Willibrordus Parochies, 739-1989: Bakel, Helenaveen, Liessel, Milheeze, Neerkant, Vlierden, Zeilberg, Deurne-Centrum / K. van Veijfeijken, e.a.. - [Drukkerij] Erwin Vane, [1989]. - brochure, 45 p., ill. foto's.
Prijs: € 3,00

Waterstaatswetgeving: Bewerkt voor Noordbrabant / J.F.A. Wagenaar. - 's-Hertogenbosch: P. Stokvis & Zoon, 1913. - 4e druk, 582 p. Linnen, met lichte sporen van slijtage. - Bibliotheekstempel Burgemeester Drunen.
Prijs: € 10,-


Henk Lamm: Miljonair van regendruppels 1908-1957 / Peggie Breitbarth. - Hengelo: Stichting Kader, 1998. - ingenaaid gebonden, 160 p. - ill. oplage: 1200 stuks
ISBN: 90 80161 03 9
Prijs: € 20,00

Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend / Denekamp. - Uitgave V.V.D.: Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Denekamp, 4e druk, 1916. - ingenaaid gebrocheerd, 64 p. + 20 p. (advertenties). - Band en ill. A.J.M. van Dijk Ad.zn. - Met wandelkaart! - roest
Prijs: € 50,00

Geschiedenis van het voormalig Hervormd Diaconaal Weeshuis te Enschede: 1846/7-1923 / H. Geerts. - Hengelo: Drukkerij Twentsche Courant, 1969. - garenloos gebrocheerd, 68 p. ill.
Prijs: € 4,50

Overijssels Jaarboek voor cultuur en historie: 1e jrg., 1947 / G.J. Lugard jr. (hoofdred.). - Zwolle: Tijl, 1947. - 4to. Met talr. afb. Geb. - Bijdragen o.a. van Ida Gerhardt, Dingeldein, e.v.a.
Prijs: € 10,00

175 jaar Twentse Damast: Linnen- en katoenfabriek Ootmarsum 1813 - 1988 / Ben Morshuis. - Ootmarsum: Ruud Velthuis Reklame, 1988. - 172 p. geb. stofomslag, ill. foto's. - 't febriek uitgave ter gelegenheid van 175 jaar Twentse Damast in Ootmarsum, oktober 1988.
Prijs: € 15,00

Overijssel / Hans Wiersma (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: J.M.W. Waanders, z.j. - ingenaaid gebrocheerd, 118 p. - Met zwart-wit foto's van Ger Dekkers
ISBN: 90 70072 06 8
Prijs: € 3,00

Kapitein der bokkerijders / Bernard Bekman. - Rotterdam: Ad. Donker, 1958. - 3e dr. - Hlinnen/pocket, 192 p. - Omslah ill. Otto Dicke. - Donker pockets nr. 31
Prijs: € 3,50


Herinneringen van een mijnwerkersvrouw / Trude Benedict. - Amsterdam: Soma. 1e dr. - Een ANKA-zakboekje (Alles wat Nuttig Kan zijn voor Akties van vrouwen). - 17 x 12 cm. 115 p.
Zeven hoofdstukken: Mijn jeugd, Roergebied 1917-'24, Eerste huwelijksjaren, Schaesberg (L) 1933, Arrestatie en tuchthuis, 4 Jaar Ravensbrück, Thuiskomst.
Prijs: € 4,50


Limburgs platenboek / C. Bertrand (sam.), Pitman (tek.). - Goes / Middelburg: Pitman / Fanoy Boeken, 1987. 1ste dr. Ingenaaid, linnen band, stofomslag, 128 pp., tek., kaartje.
Prijs: € 10,00

De Kathedraal van St. Christoffel te Roermond: Een beknopte gids voor belangstellenden en bezoekers / G.W.G. van Bree (sam.). - Roermond: St. Oud-Roermond/RURA, 1981. - 1e druk. - geniet, 28 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Het stadhuis van Roermond / G.W.G. van Bree et al. - Roermond: Gemeente Roermond, 1983. - 1e druk. - geniet, 48 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Witste nog, koempel…; 12 leedjes oet et Limburgse mijnwerkersleëve / Carboon z.p.: Killroy - Lp met tekst in dialect en Nederlandse vertaling op inlegvel, 1976 1e druk. - Killroy Speciaal KSP 16919 KL
Prijs: € 10,00

Mer laacht at ens!: Rümmselchere än Verzällchere / Johannes Classen. - Aachen: Rethel-Verlag, 1927. - 159 S. Mit Titelportrait, OLeinen.
Aachen - Öcher Platt
Preis: € 15,00


Landlopen: Een mens, een situatie, een toevallige ontmoeting / Lei Coopmans (tekst), Toon Willemsen (ill.). - Venlo: Uitg.Mij. Dagblad voor Noord Limburg, 1979. - 1e druk. - Linnen geb. geen stofomslag, oblong, 100 p. Ill. Met 4 losse tekeningen. Een herdruk van 37 artikelen uit Dagblad voor Noord-Limburg.
Prijs: € 15,00Brood op de plank / 'Brikkebekkesj' arme Limburgse gastarbeiders in Duitsland / Frans Dieteren. - Heythuysen: Uitgeverij Beijnsberger b.v., 1987. - 1e dr. - 104 p. ingenaaid gebrocheerd. - ill. foto's. - steenfabriek geschiedenis
ISBN: 90 65070419
Prijs: € 12,00 Gesigneerd met opdracht

Koele en koempels: Toen kwam Joop: "Geen mijnsluiting zonder vervangende werkgelegenheid" / Frans Dieteren. - Heythuysen: Uitgeverij Beijnsberger b.v., 1986. - 1e druk. - 112 p. ingenaaid gebrocheerd. - ill. foto's. - mijngeschiedenis
ISBN: 90 650700079
Prijs: € 10,00 Gesigneerd

Bouwen in Limburg: Woningbouw door de Vereniging Ons Limburg sinds haar oprichting / Remigius Dieteren O.F.M., Fred van Leeuwen. - Heerlen: Vereniging Ons Limburg, 1964. 1e dr. - Blauw linnen geb. met banddruk zonder stofomslag, 80 p. - 25 cm x 23 cm. - Fotomateriaal van Jacques Huinck, Koen Lenarts, Hub. Leufkens, Martien Coppens. Mooie zwart/wit foto's van woningbouw in Limburg.
Prijs: € 10,00

Horster historiën 2: Van heren en gemeentenaren / P.A.M. Geurts et al. (red.). - Horst: Stichting Het Gelders Overkwartier, 1988. - kunstleer gebonden met stofomslag, ill, foto's, reg.
Prijs: € 15,00

Kroniek van 86 jaar Provinciaal Groene Kruis in limburg / Peter de la Haye (red.), Cas Blezer, Wim Puts. - Sittard: Groene Kruis Limburg, 1996. - ingenaaid gebonden, 83 p.
Prijs: € 10,00

Roermond: vroeger en nu / J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1968. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 104 p. - ill. - Fibula-Heemschutreeks 1
Prijs: € 8,00

Wandeling door het Gesticht: Een cultuurhistorische wandeling over het St. Annaterrein in Venray / Jansen & Houbiers (eindred.). - Venray: Stichting Stadspark Venray, 2002, 1e dr. - 20 cm x 11cm. 60 p. Ill. Foto's, ingeplakte plattegrond. - Een projectover van stichting Stadspark Venray onder auspiciën van het Lokaal Historisch Platform Venray in het kader van De Waan, een manifestatie over kunst en psychiatrie georganiseerd bij gelegenheid van 100 jaar psychiatrie in Venray.
Prijs: € 4,00

Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond / K.J.Th. Janssen de Limpens. - Utrecht: Kemink en Zoon, 1965. - Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud Vaderlandsche Recht, derde reeks no. 20. - XCIV +512 p. met uitsl.kaart. index, bibl.
Prijs: € 25,00

Onze man uit Maastricht: Sjeng Tans 1912 - 1993 Een biografie / Annemieke Klijn. - Nijmegen: SUN, 2001. - 352 p. Ill. ing. met flappen.
Prijs: € 10,00

Geografische patronen in taalcontact: Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw / Joep Kruijsen. - Amsterdam: P.J. Meertens Instituut, 1995. - Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut nr.23. - Dissertatie KUN, bibliographical references (p. 183-194). Summary in English (4 p.) et Francais (4 p.). - fig. XV + 221 p. losse landkaart. - Linnen, stofomslag. - ISBN 90 70389 46 0
Prijs: € 12,00

Pierre Kemp en zijn kleurrijke kamermuziek: Tekst van het afscheidscollege als docent van de Katholieke Leergangen (1946-1976). Openbare les op woensdag 13 oktober 1976 / H.J.M.F. Lodewick. - Katholieke Leergangen / Studium Generale M.O., z. pl.], 1976. - 1e druk. - geniet, 18 p. - studium generale m.o. 1
Prijs: € 6,00

Mirakelstad: Toneelspel in drie bedrijven met een voorspel / Karel Matthijs (ps. Charles Thewissen). - Maastricht: Dr. Charles Thewissen, 1957. - 2e druk. - linnen met afbeelding in moet van Han Jelinger, doorzichtige orig. stofomslag, ingenaaid, 45 p. plus fotopagina's. - foto's van Raymond Innemée
Gesigneerd op colophonpagina: "Charles Thewissen"
Prijs: € 15,00

Mijnwerkers: Verhalen om te onthouden / Wim Nijsten, Jos Bours en Marlies Hautvast. - Nijmegen: LINK, 1979. - 207 p. Foto's, ill. - Boek van de arbeid, I, LINK-Paperback 15. - ISBN: 90 6285 015 4
Prijs: € 6,00


Wandeling langs Pastoorsbiest en omgeving 1933-1983 / Nouwen - Van Daal (voorwoord). - Boxmeer: Buurtvereniging Pastoor Biest, 1983. - geniet, 16 p. - ill. foto's.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de buurtvereniging "Pastoor Biest"
Prijs: € 6,00

Mastreegter Type: Aon den Edelagb. Hier Burgemeister van Mastreeg mr. L.B.J. van Oppen in hoegagting opgedrage. Overgedrukt uit de "Limburger Koerier" / A. van Olterdissen. - Maastricht: Neerlandia (voorh. Firma Weijerhorst), z.j. - geniet met papieren omslag, 92 p. - betreft eerste bundel
Prijs: € 20,00


Bisschoppelijk College Roermond: Jaarboek 19 1963-1965 / J. Driessen et al. (red.). - Roermond: Bisschoppelijk College, 1967. - ingenaaid gebrocheerd, 104 p.
Prijs: € 4,00

Bisschoppelijk College Roermond: Jaarboek 20 1965-1967 / J. CARPAY et al. (red.). - Roermond: Bisschoppelijk College, 1967. - ingenaaid gebrocheerd, 104 p.
Prijs: € 4,00

h6087 Bisschoppelijk College Roermond: Jaarboek 21 1967-1970 / J. CARPAY et al. (red.). - Roermond: Bisschoppelijk College, 1970. - ingenaaid gebrocheerd, 72 p.
Prijs: € 4,00

Bisschoppelijk College Roermond no.22: Herdenken & vooruitzien: Gedenkboek bij het 25e lustrum van het Bisschoppelijk College te Roermond 1851 1976 / J.J. Driessen et al. (eindred.). - Roermond: Bisschoppelijk College, 1967. - ingenaaid gebrocheerd, 144 p.
Prijs: € 5,00

Spiegel van Roermond 1993: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1993. - ingenaaid gebrocheerd, 151 p. - ill.
ISBN: 90 74602 01 0
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1994: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1994. - ingenaaid gebrocheerd, 161 p. - ill.
ISBN: 90 74602 02 9
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1995: Jaarboek voor Roermond / M.van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1995. - ingenaaid gebrocheerd, 138 p. - ill.
ISBN: 90 74602 03 7
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1996: Jaarboek voor Roermond / M.van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1996. - ingenaaid gebrocheerd, 165 p. - ill.
ISBN: 90 74602 04 5
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1997: Jaarboek voor Roermond / M.van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1997. - ingenaaid gebrocheerd, 142 p. - ill.
ISBN: 90 74602 05 3
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1998: Jaarboek voor Roermond / M.van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1998. - ingenaaid gebrocheerd, 131 p. - ill.
ISBN: 90 74602 06 1
Prijs: € 10,00

Roerstreek '69: Jaarboek H.V.R. 1 / Heemkundevereniging Roerstreek. - St.Odiliënberg: H.V.Roerstreek, 1969. - Heemkundevereniging Roerstreek: Herkenbosch - Herten - Linne - Melick - Monfort - St. Odiliënberg - Posterholt - Vlodrop
Prijs: € 4,00

Roerstreek '70: Jaarboek H.V.R. 2 / Heemkundevereniging Roerstreek. - St.Odiliënberg: H.V.Roerstreek, 1970. - Heemkundevereniging Roerstreek: Herkenbosch - Herten - Linne - Melick - Monfort - St. Odiliënberg - Posterholt - Vlodrop
Prijs: € 4,00

Roerstreek '71: Jaarboek H.V.R. 3 / Heemkundevereniging Roerstreek. - St.Odiliënberg: H.V.Roerstreek, 1971. - Heemkundevereniging Roerstreek: Herkenbosch - Herten - Linne - Melick - Monfort - St. Odiliënberg - Posterholt - Vlodrop
Prijs: € 4,00

Herinneringen 150 jaar Parochie H. Lambertus Reuver 1834-1984 / H. Lambertus Reuver. - Reuver: Eigen beheer, 1984. - 1e druk. - opl. 1500 ex.
Prijs: € 7,00

Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum / TH.P.A. van de Voort (verz. en bew.). - Meerlo-Wanssum: Gemeente Meerlo-Wanssum, 1985. - Groen linnen geb., zonder stofomslag, Ill., foto' s. 224 p. Met als bijlage: Een brief aan u en mij. Uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van Drs. M.J.A.R. Dittrich, als burgemeester van Meerlo-Wanssum.
Prijs: € 20,00

Stille getuigen...: Een fotografische tocht langs grote en kleine oorlogsmonumenten in Maasniel, Herten en Roermond / Yvonne de Vries (sam.). - Roermond: 1995. - geniet, 36 p. - ill. - uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding van Roermond op 1 maart 1995
Prijs: € 4,00
Za 47 De Coburgs van België: Geschiedenis van een vorstenhuis / Theo ARONSON. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - Linnen gebonden, zonder stofom, 327 p. - foto's. - € 4.50

Za 36 De restauratie van Het Loo van paleis tot museum / J.B. van ASBECK, A.M.L.E. ERKELENS. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1976. - Ingenaaid, 59 p. - ill. - € 3.00

Za 46 Een dromer op reis: Een Grand Tour / William BECKFORD. - Amsterdam: Contact, 1991. - Linnen gebonden, geen stofomsl, 279 p. - € 7.00

Za 32 Het plaatsnamenboek: De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen / Gerald van BERKEL, KEES SAMPLONIUS. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 1989. - Garenloos, 215 p. - € 4.50

Za 24 Opmars naar Rotterdam: Deel 2 Van Maas tot Moerdijk / E.H. BRONGERS. - Baarn: Hollandia, 1982. - 1e druk. - Ingenaaid gebonden, stofomslag, 284 p. - foto's, kaarten. - € 7.00

Za 11 Aan de rede: Zeeland aan de waterkant / M.P. de BRUIN. - Bussum: De Boer Maritiem, 1975. - 1e druk. - Linnen gebonden met omslag, 104 p. - ill. - € 8.00

Za 44 The National Geographic Society: 100 Years of adventure and discovery / C.D.B. BRYAN. - New York: Harry N. Abrams, 1994. - Ingen. gebonden, stofomslag, 484 p. - ill., foto's. - € 10.00

Za 7 Twente: Land van natuur en arbeid / Joh. BUURSINK. - Meppel: A. Roelofs van Goor, z.j. - 1e druk. - Linnen gebonden met omslag, 42 p.+ 130. - foto's KEES VAN BARNEVELD, GER DEKKERS, F.C.D POPKEN. - € 12.00

Za 33 Jaarboek 1986/87: Waarin opgenomen jaarverslag 1986 / St. Menno van COEHOORN. - Oisterwijk: St. Menno van Coehoorn, 1987. - Ingenaaid, 168. - ill. foto's. - € 6.00

Za 34 Jaarboek 1990/91: Waarin opgenomen jaarverslag 1990 / St. Menno van COEHOORN. - Aerdenhout: St. Menno van Coehoorn, 1991. - Ingenaaid, 255 p. - ill. foto's. - € 8.00

Za 15 Willem II: Koning der Nederlanden / H.T. COLENBRANDER. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1938. - Ingenaaid gebonden, 263 p. - ill. - Ex bibliotheca J.L.H.A. Antoni, oud-bevelhebber Limburgse Jagers. Beperkt penonderstreping. - € 10.00

Za 10 Spel met de vrijheid: (oorspr. titel: Return ticket) / Anthony DEANE-DRUMMOND. - Haarlem: De Spaarnestad, z.j. - 1e druk. - Ingenaaid gecartonneerd, 174 p. - Oorlogsherinneringen Italië, Arnhem. - € 6.00

Za 30 Willem van Oranje: Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid / A.Th. van DEURSEN, H. DE SCHEPPER. - Weesp / Tielt: Fibula - Van Dishoeck / Lannoo, 1984. - Ingenaaid, 160 p. - ill. - € 8.00

Za 27 Europas Fürstenhöfe: Herrscher, Politiker und Mäzene 1400 - 1800 / A.G. DICKENS (HRSGB.). - Grazz: Styria (Edition Kaleidoskop), 1978. - Ingenaaid gebonden, 336 p. - ill. - € 15.00

Za 31 Brabant van boven / L. van EGERAAT. - Breda / Leeuwarden: Regeboog, 1981. - Ingenaaid gebonden, 311 p. - foto's. - € 10.00

Za 37 Het Paleis op de Dam: De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers / M.G. EMEIS. - Amsterdam: Elsevier, 1981. - Ingenaaid gebonden, 207 p. - ill. - € 10.00

Za 6 China official annual report 1981 / FANG CHUN-IE et al. (red.). - Kowloon / Hong Kon: Kingsway, 1981. - 1st. ed. - Sewed bound / dustjacket, 820 p. - ill. foto's. - € 25.00

Za 48 Oost-Europa in het verleden: Liber amicorum Z.R. Dittrich / A.P. van GOUDOEVER (RED.). - Groningen: Wolters-Noordhoff / Forsten, 1987. - Ingenaaid, 262 p. - portretfoto. - € 7.00

Za 23 Koning Willem II: Een biografie ter gelegenheid van de herdenking van 's Konings overlijden op 17 maart 1849 / A. HALLEMA. - Assen: Born, 1949. - 1e druk. - Ingenaaid gebonden, 214 p. - foto's. - € 7.00

Za 28 Prins Maurits: 1567 - 1625 Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid / A. HALLEMA. - Assen: Born, 1949. - 1e druk. - Ingenaaid gebonden, stofomslag, 222 p. - ill. - € 7.00

Za 5 Priesters in veldgrijs: De Katholieke kerk van Nederland in tijd van oorlog en bezetting / Hans HERMANS, H.J.J.M. VAN STRAELEN. - Bussum: Paul Brand, 1947. - 2e druk. - Linnen gebonden, 375 p. - ill. foto's HANS DE JONG. - € 10.00

Za 25 Utrecht in de patriottentijd / A. van HULZEN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - Ingenaaid, 314 p. - ill. - € 8.00

Za 16 De geschiedenis van het Huis van Oranje - Nassau: Deel I en II / N. JAPIKSE. - Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1948. - 1e druk. - Ingenaaid gebonden, linnen, 331 + ? p. - ill. - Ex bibliotheca J.L.H.A. Antoni, oud-bevelhebber Limburgse Jagers. Beperkt penonderstreping. - € 25.00

Za 42 De bezetting na 50 jaar: 3 delen / L. de JONG. - 's-Gravenhage: SDU uitgeverij, 1990. - Ingenaaid gebonden, stofomslag. - ill., foto's. - € 15.00

Za 1 Atlas van de monumenten in de Zeeuwse Delta / Theo KAMPA, HANS VANDERSMISSEN. - Alphen aan den Rij: Sijthoff, 1983. - 1e druk. - Gecartonneerd met omslag, 204 p. - ill. foto's. - € 10.00

Za 38 Oranje in beeld: Een familiealbum uit de 19de eeuw / L.J. van der KLOOSTER (SAM.), J.J. BOUMAN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - Ingenaaid gebonden, 243 p. - ill. - € 10.00

Za 13 Zee Land / Jaap KRAMER, THEO KAMPA. - Bussum: De Boer Maritiem, 1976. - 1e druk. - Ingenaaid, 144 p. - foto's. - € 5.00

Za 40 A century of speed: The Red Mile: 1875 - 1975 / Biff LOWRY, TERRY TODD, TOM WHITE. - Lexington: The Lexington Trots Breeders Association, 1975. - Ingenaaid linnen gebonden, 136 p. - ill., foto's. - Signed by Tom White (ed.). - € 12.00

Za 45 Reisavontuur rond Sefania / G. MONNINK. - Amsterdam: Holland Uitgeversmaatschappij, z.j. - Ingenaaid linnen gebonden, 208. - foto's. - € 4.00

Za 4 Zeeland: Land tussen zeeën / Andreas OOSTHOEK, WIM RIEMENS. - Middelburg: Den Boer, 1986. - 1e druk. - Ingenaaid, 128 p. - ill. foto's. - € 6.00

Za 17 Middeleeuwse kastelen in Nederland / Paul E. van REYEN. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1965. - Ingenaaid gecartonneerd, 152 p. - ill., foto's. - Krantenartikel, boekbespreking. - € 4.50

Za 49 De eeuw van de familie Platter 1499 - 1628: I De schooier en de geleerde / Emmanuel le ROY LADURIE. - Amsterdam: Bert Bakker, 1997. - Garenloos, 464 p. - € 7.00

Za 20 Verschanste schoonheid: Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken / Noortje de ROY VAN ZUYDEWIJN, . - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1977. - 1e druk. - Ingenaaid gebonden, 152 p. - ill., foto's. - Uitgave i.s.m. St. Menno van Coehoorn. Voorwoord Prins Bernhard. - € 10.00

Za 41 Davon haben wir nichts gewusst: Jüdische Schicksale aus Hochneukirch / Rheinland 1933 - 1945 / Rüdiger RÖTTGER. - Düsseldorf: DTP Druck und Display, 1998. - Brosschiert, 190. - ill., foto's. - € 12.00

Za 14 Das antike Griechenland aus der Luft / Raymond V. SCHODER. - Herrsching: Manfred Pawlak, 1975. - Ingenaaid gebonden, 256. - ill. foto's. - € 8.00

Za 39 Historische kaarten van het heelal: Oude kaarten van de sterrenhemel / Carole STOTT. - Lisse: Zuid Boekproducties, 1995. - Ingen. gecart., stofomslag, 128 p. - ill. - € 12.00

Za 29 Constantinople: Byzantium - Istanbul / David TALBOT RICE. - London: Elek Books Lim., 1965. - Ingenaaid linnen gebonden, 214 p. - foto's WIM SWAAN. - € 10.00

Za 3 Maritiem: Nederlanders en de zee / Hans VANDERSMISSEN. - Bussum: De Boer Maritiem, 1983. - 6e druk. - Ingenaaid, 184 p. - ill. foto's. - € 8.00

Za 43 De Notenkraker: Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907 - 1936 / Leonard de VRIES (SAM.), W. DREES SR. (INL.). - Laren: Skarabee facsimile, z.j. - Ingen.gebonden, stofomslag, 160 p. - ill. - € 7.00

Za 8 Carmina Gezelliana / H.B. VROOM. - Apeldornae: Eigen beheer, 1950. - 1e druk. - Ingenaaid met rode draad, 31 p. - tweekleuren druk op Van GELDER. - Gesigneerd met opdracht: Amico mes optimo Dr. Jos ter Heerdt ... in Vierakker. H.Vroom. In potlood toegevoegd 10/10/50. Bibliotheekstempel Bibliotheek Apeldoorn. - € 20.00

Za 50 Achter de schermen van den wereldoorlog: Voor welke belangen de volken opgeofferd worden / W.L. van WARMELO. - Hilversum / Antwerpen: Hilversumsche Boekhandel / Ui"Regenboog", 1931. - 1e druk. - Ingenaaid papierenomslag, 48 p. - € 5.00

Za 21 Great sea battles / Oliver WARNER. - London: Spring Books, 1972. - 4th imp. - Bound, dustjacket, 304 p. - ill. - Ex bibliotheca J.L.H.A. Antoni, oud-bevelhebber Limburgse Jagers. penonderstreping. - € 10.00

Za 18 The future of the overseas Chinese in Southeast Asia / Lea E. WILLIAMS. - New York: McGraw-Hill Book Company, 1966. - 1th imp. - Linen bound, dustjacket, 148 p. - A volume in the series 'The Ubited States and China in World Affairs' Dedication and signed by the autor. - € 8.00

Za 19 Southeast Asia: A history / Lea E. WILLIAMS. - New York: Oxford University Press, 1976. - 1th imp. - Paperback, 299. - Dedication and signed by the autor. - € 8.00

Za 9 Een bevrijding / Koos van ZOMEREN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - 1e druk. - Garenloos, 168 p. - Gesigneerd + 'A'd. 1 november 1991'. - € 6.00Aanwinsten die mogelijkerwijs nog niet in een catalogus zijn opgenomen

A.M. Hoekendijk. - Den Haag: J.N. Voorhoeve - z.j. - 12e druk. - garenloos, 130 p. - Tekeningen: G. Dekker, omslagtekening: Jos Spier, gesigneerd door de auteur.
Prijs: € 5,00

Gitanos de Granada: (La Zambra) / [Cándido C.] ORTIZ DE VILLAJOS. - Granada: Editorial Andalucía, 1949, 21’5 x 15’5 cm., 102 págs. - Prólogo de Antonio Gallego y Burín, dibujos de Gil Tovar, 4 h. de notas musicales por Adolfo Montero y 28 láminas con fotografías de Torres Molina
Prijs: € 50,00


De Nederlandse Antillen / Willem van de Poll. - 's-Gravenhage: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 195?. - ingenaaid gebonden, stofomslag (gerepareerd), 192 p.
Prijs: € 15,00

Amber: [in tien delen] / Roger Zelazny. - Utrecht: Het Spectrum, 1991. - garenloos, vijf banden. - Betreft dus complete Amber-reeks.
Prijs: € 50,00Een kerstvertelling / Charles Dickens. - Maarsen: Free Spirit Productions, 1979. - ingenaaid hardcover met stofomslag, 73 p. ill.: Peter Fluck en Roger Law. - Vertaling: Anton Coolen.
ISBN: 90 64 2001 22
Prijs: € 6,00


Franklin D. Roosevelt / Adolf Hitler. - Geniet, 30 p. - Oorspronkelijke omslag. - Kultuurkamernummer: K 1675.
Prijs: € 8,00

Levend monument / Anneke Ligteringen (foto's), Inez Meter (tekst). - Gouda: Prevoo. 1995. - 1e druk. - ingenaaide hardcover, oblong, g.p. - ill.: foto´s. - oplage: 500 ex. - De foto's zijn gemaakt op de algemene begraafplaats te Gouda, in gebruik van 1832 - 1972
ISBN: 90 9008531 9
Prijs: € 7,00

Atman / L.H. Ferrier. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - 1e druk. - ingenaaid, 180 p.
Prijs: € 7,00Schrijvers kwartet: Vogelvluchtkwartet nr.2, 12 kwartetten Nederlandse schrijvers in de 20e eeuw / Schrijverskwartet 20e eeuw. - Bussum: Memoriael
ISBN: 90 80434851
Prijs: € 4,00Verbeeld vertrouwen: De mens tussen kruishout en doodskop / Reg. Steensma. - Baarn: Bosch & Keuning, 1975. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 175 p. - Plaatsnamen register op de afbeeldingen, ill. kleur en z/w.
Prijs: € 8,00


Zilvermerken / Jan Divis. - Amerongen: Gaade, 1981. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 246 p. - ill.: Jaromir Knotek
ISBN: 90 6017 132 2
Prijs: € 20,00

Ein Gärtlein weiß ich noch auf Erden: Kinderlieder und Gedichte / Heinrich Hoffmann von Fallersleben. - Fallersleben: Hoffmann von Fallersleben Gesellschaft, 1956. - Hln., 232 S. mit 1 Frontispiz. - ausgewählt und zusammengestellt von Dr. Hans Joachim Malecki
Preis: € 10,00

Leesdrama's / Hrotsvitha van Gandersheim. - Utrecht: Het Spectrum, 1950. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, LXXIX + 163 p. - Ill. - Vert. inl.: H.J.E. Endepols. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken. Tweede reeks: Geschriften uit de Middeleeuwen en uit de Nieuwe Tijd. Deel 1
Prijs: € 10,00Wereldatlas van wereldreligies / Ninian Smart (sam.). - Keulen: Könemann, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 240 p. - kaarten, foto's, ill. register
Prijs: € 10,00Vondels wereldbeeld / Jos. Vandervelden. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1948. - hlinnen gebonden met stofomslag, 213 p.
Prijs: € 5,00


Kopstukken / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1947. - [1e druk]. - ingenaaid, linnen gebonden, rug en bovenrand voorplat licht verkleurd, 153 p. - gedrukt op geschept japans papier. - ill. en bandstempel: Jo Spier. - met ingeplakt kaartje waarop de tekst: 'Om het recht tot voordragen van een dezer satyren te verkrijgen, wende men zich tot den schrijver, adres: Zonnelaan 17, Haarlem, Telefoon 19294.'
Prijs: € 10,00

Momenten uit drie eeuwen kluishistorie / Domien de Jong. - [Valkenswaard]: Achelse Kluis, 1973. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - Ill., foto's, 2 losse kaarten. Los bijgevoegd een gedrukte portrettekening van de auteur plus gedicht. Auteursexemplaar met geschreven naam
Prijs: € 15,00

Handbuch der Milchwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage / W. Kirchner. - Berlin: Paul Parey, 1886. - 2. Aufl. neubearbeitet - Leinen, 578 S. - Frakturschrift. - Mit 199 in den Text gedruckten Holzschnitten. - Buchrücken fehlt, Buchblock sonst in gutem Zustand.
Preis: € 7,00

De kleine emigratie / Toon Kortooms. - Utrecht: De Lanteern, z.j. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 214 p.
Prijs: € 7,00

Afrikaanse Zonnestraaltjes / H. Meens (Montfortaan). - Geleen: Drukkerij Keulers, 1947. - 1e druk. - ingenaaid, 232 p. - Lijntekeningen van Pater J. van der Vleuten
Prijs: € 4,00

Wiener Porzellan aus der Manufaktur Du Paquiers (1718-1744) / Wilhelm Mrazek, Österreichisches Museums für angewandte Kunst. - Wien: Verlag des Österr. Museums für angewandte Kunst 1952. - Okart, 19 S. Text, 56 Abb. - Schriften des Österreichischen Museums für angewandte Kunst 3
Preis: € 7,00

Zien soms even: Fragmenten over God: Een voorleesboek / Huub Oosterhuis. - Kampen: Ten Have, 2004. - 14e druk. - garenloos gebonden, 174 p. - als nieuw
ISBN: 90 259 5465 0
Prijs: € 7,00

...dus Gaitjan wordt smid: Het verhaal van een mensenleven / Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek, Bureau Ir. J. Bauduin. - Amsterdam: Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V., 1951. - Ingenaaid half linnen, 51 p. - ill. en foto's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de heer G.J. Bilderbeek, Directeur van Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V. te Amsterdam en naar aanleiding van zijn 50-jarig jubileum
Prijs: € 7,00

In veel huizen wordt gerouwd, De Spaanse griep in Nederland / Reinold Vugs. - Soesterberg: Aspekt, 2002. - garenloos, 158 p.
ISBN: 90 5911 081 1
Prijs: € 7,00


Popdossier 1988 / 1989: Een jaar popmuziek in woord en beeld
Popdossier 88/89: Kroniek van een muziekjaar / Alfred Bos en Ton Vingerhoets. - Amsterdam: Loeb, 1988. - garenloos, 106 p. - foto's
ISBN: 90 6213 849 7
Prijs: € 6,00Vader en dochters / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 4e druk. - garenloos gebonden, 130 p.
ISBN: 90 446 1004 8
Prijs: € 6,00

Op weg naar een nieuwe wereld: De Bahá'í visie op de bestemming van de mens / Charles Hamburger. - Nijmegen: Karmel, 1991. - garenloos, (XI +) 558 p. - noten, index, verklarende woordenlijst, ill.
Prijs: € 6,00

"Een schoone, doch zware taak": De jonge Wilhelmina op weg naar de troon / H. van Harten-Boers. - Slochteren: Fraeylemaborg, 1998. - ingenaaid, 80 p. - tentoonstellingscatalogus Fraeylemaborg Slochteren. - titelpagina mist!
Prijs: € 4,50

Waar voor uw geld, Deel I en II: Toelichting bij de gelijknamige radio-uitzendingen 1956/1957 (I) en 1958-1959 (II) van K.R.O, en N.C.R.V. / Betty Kortekaas - Den Haan. - Hilversum: K.R.O./N.C.R.V., 1966 (I) en 1958 (II). ingenaaid, 147 p. (I), 136 p., ill.
Prijs: € 7,00

In excelsis / Albert Kuyle. - Nijmegen: De Koepel, 1947. - 1e druk. - Ingenaaid, halflinnen band met verguld bandstempel op voorplat, 289 p. - bandstempel en 50 versieringen van Cuno van den Steene
Prijs: € 6,00

De Minderbroederskerk / Miny van Marion-Kroonen, Gijs van Bree. - Roermond: Stichting Limburg Natuurlijk. - geniet, 14 p. - In de reeks: Grote Monumenten in Roermond
Prijs: € 2,00

De man zonder eigenschappen / Robert Musil. - Amsterdam: Areopagus, 1996. - garenloos gebonden, 1343 p.
ISBN: 90 5108310 6
Prijs: € 30,00

Volle zon over het pétanque / Otello. - Hilversum: Jac Verheul, 1993 - garenloos, 185 p. - ill. - Vertaald en bewerkt door Jac Verheul.
Prijs: € 5,00

Brieven over Cézanne / Rainer Maria Rilke. - s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945. - ingenaaid gecartonneerd. - woord vooraf J.G. van Gelder
Prijs: € 8,00

Utrecht door de eeuwen heen / J.E.A.L. Struyck. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1984. - ingenaaid linnen gebonden met omslag, 391 p. - bibliografie, index, ills.
Prijs: € 30,00

Black White Cats / J.C. Suarès (ed.). - London: Pavilion Books Ltd., 1993. - hard back binding in publisher's original royal blue cloth covers, black lettering to the spine, dust wrapper. - 80 p. - ill.
ISBN: 1 85793 050 9
Price: € 6,00

De Betuwe land tussen rivieren / Roelof Warrink. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, 1992. - ingenaaid, 100 p. ill. zwart/wit
Prijs: € 8,00

Soldaten en burgers / Ambrose Bierce. - Bussum: Kroonder, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, - 214 p. - Fantastische verhalen van Ambrose Bierce uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk verlucht met 10 houtsneden van Jeanne Bieruma Oosting.
Prijs: € 10,00

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie / Genealogie. - Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie. Linnen met stofomslag. - Ill. 298 pag. -
1978 (deel 32), uitgegeven zonder stofomslag
1993 (deel 47), uitgegeven zonder stofomslag
1994 (deel 48), uitgegeven zonder stofomslag
1995 (deel 49), uitgegeven zonder stofomslag
1996 (deel 50), uitgegeven zonder stofomslag
1997 (deel 51)
1998 (deel 52) Thema: Varende voorouders
1999 (deel 53) Thema: Genealogie en biografie
2000 (deel 54) Thema: Heraldiek
2002 (deel 55) Thema: Personen-, familie- en erfrecht
2002 (deel 56) Thema: Verenigde Oost-Indische Compagnie
2003 (deel 57) Thema: Waterbeheer
2004 (deel 58) Thema: Vrouwen, familie en maatschappij. - ingenaaid gebonden
Prijs per deel: € 10,00

120 jaar wereldgeschiedenis door de ogen van het Leidsch Dagblad / Leidsch Dagblad. - Leiden: Leidsch Dagblad, 1980. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, ill.
Prijs: € 4,00


Literary larycook in Dutch and Double Dutch: In poëzie en ook in proza, in war- streek- en ontaal / John O'Mill. - Amersfoort, Andries Blitz, 1977. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00
b>John O'Mill. - Laren: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 63 p. - Voorwoord: Wim Kan
Prijs: € 3,00

Puure Piffel: In Dutch and Double Dutch / John O'Mill. - Amersfoort: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00

b>week 43 2009:

Films voor gezien getekent / A. van Dantzig. - Meppel: Boom, 1993. - ingenaaid, 159 p. - Stukjes n.a.v. films verschenen in Maandblad voor Geestelijke Gezondheideid
Prijs: € 5,00

Enkhuizer Almanak voor het jaar 1997 / 402e Jaargang / Theo Jurriens. - Enkhuizen: Gebr. van Staden, 1997. - garenloos, 288 p. - ill. lint. - als nieuw
Prijs: € 4,00


Delfzijl 1940 - 1945: Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting / Franz Lenselink. - Bedum: Profiel, 1995. - ingenaaid, 55 p.
ISBN: 90 52 94119 x
Prijs: € 7,00

Wandeling langs Pastoorsbiest en omgeving 1933-1983 / Nouwen - Van Daal (voorwoord). - Boxmeer: Buurtvereniging Pastoor Biest, 1983. - geniet, 16 p. - ill. foto's.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de buurtvereniging "Pastoor Biest"
Prijs: € 6,00

Lenin heeft echt bestaan / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1972. - 1e druk. - ingenaaid, 160 p. - rug verbleekt. - Opstellen eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad, Het Parool, Haagse Post, Hollands Maandblad en Propria Cures.
Prijs: € 8,00

De verovering van het geluk / Bertrand Russell. - Amsterdam: Bright Lights, 1995. - garenloos, 218 p.
ISBN: 90 4644002 5
Prijs: € 5,00


Bijgeloof in de middeleeuwen / Jean-Claude Schmitt. - Nijmegen: SUN, 1995. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 8,00


Helden zonder zee: Het verhaal achter Nederlands populairste jeugdboekenserie De Kameleon / Paul Steenhuis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1998. garenloos, 175 p. - Ill.: Gerard van Straatenen diverse foto's
Prijs: € 5,00

Dagboek voor mijn verloofde / Italo Svevo. - Amsterdam: RevisorBoeken, 1979. - ingenaaid, 71 p.
ISBN: 90 2536520 5
Prijs: € 5,00

De helden van onze tijd (essays) / Paul van 't Veer. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. ingenaaid, 216 p. - omslag: Karel Beunis, in de reeks: Kwadraat-pocket 25 (KP 25)
Prijs: € 4,00

7 jaar goede seks / Ronald Giphart. - Viva, 2007. - 1e druk. - garenloos, 42 p.
Prijs: € 3,00


Vriendschap: en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw / Luuc Kooijmans. - Amsterdam, Bert Bakker, 1997. - garenloos, 391 p.
Prijs: € 15,00


week 41 2009:

De samenleving in schema's: Een inleiding in het sociologische denken van Talcott Parsons / A.H.M. Kerkhoff. - Budel: Damon, 2007. - 248 p.
ISBN: 90 5573 799 4
Prijs: € 15,00

De Tao van het coachen / Max Landsberg. - Schoonhoven: Academic Service, 1998. - gebonden, met stofomslag, 132 p.
ISBN: 90 5261 255 2
Prijs: € 7,00

Spraak en werkelijkheid / Eugen Rosenstock-Huessy. - Haarlem: Vereniging Rosenstock - Huessy - Huis, 1978. - ingenaaid, 155 p. - Inl. Clinton C. Gardner
Prijs: € 10,00

Kunstschatten van de St.-Sulpitiuskerk: Jaarboek 1986 / Bea Vuylsteke. - Diest: De vrienden van St.-Sulpitiuskerk v.z.w., 1986. - ingenaaid, 70 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Mythos Niederrhein: Nachruf auf eine schwierige Heimat / Paul Eßer. - Sankt Augustin: Avlos, 1997. 1. Auflage. - Kartoniert, 96 S. - Avlos regional
ISBN: 3 929634 28 7
Preis: € 4,00

Stichtelijk huisboek: Derde, veel vermeerderde en verbeterde druk / J. J. L. Ten Kate. - Leiden: A.W. Sijthoff, z.j. - bruin linnen gebonden, (10) 312 p. - boekblok zit vrijwel los in de band
Prijs: € 4,00

Stadt der Frauen: Szenarien aus spätmittelalterlicher Geschichte und zeitgenössischer Kunst / Annette Kuhn & Marianne Pitzen (Hrsg.). - Zürich / Dortmund: Ed. Ebersbach im eFeF - Verlag, 1994. - broschiert, 258 S. - Abb. - Katalog Frauen - Museum Bonn
ISBN: 3 905493 67 5
Preis: € 15,00

Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen / Karl Löwith. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - Or.kt., IX, 180 S. - Zweiter, unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe München 1928 der Drei Masken Verlag, München
Preis: € 20,00

Typhoon! Typhoon!: An illustrated Haiku sequence / Lucile Maxfield Bogue. - Rutland / Tokyo: Charles E. Tuttle, 1970. - 2 ed. - 67 p. - Calligraphy by Keiko Hata
Price: € 4,00

Perspectieven op mens en opvoeding / Wilna A.J. Meijer. - Nijkerk: Intro, 1987. - 3e druk. - 136 p.
ISBN: 90 266 1778 x
Prijs: € 4,00

Historische scheepsmodellen / W. zu Mondfeld. - Deventer: Kluwer, 1980. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 355 p. - ill.
ISBN: 90 201 1181 7
Prijs: € 45,00

Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan: Schrijversgestalten door / Martinus Nijhoff. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1970. - 1e druk. - pocket, 192 p. - Ooievaar 253/254. - Ingeleid door Karel Meeuwesse
ISBN: 90 6019 157 9
Prijs: € 3,50

Requiem voor Holland: Leven en dood van de laatste Hollander Mr. Johan de Witt, Raadspensionaris / F. van Oldenburg-Ermke. - Maastricht: Leiter-Nypels, z.j. - paperback, 190 p. - Mimosa Reeks
Prijs: € 3,00


Geef oorlog een kans: Ooggetuigenverslagen van de strijd der mensheid tegen tirannie, onrecht en alcoholvrij bier / P.J. O'Rourke. - Amsterdam: Prometheus, 1993. - garenloos, 176 p.
Prijs: € 4,50

The pocket history of freemasonry / Fred L. Pick, G. Norman Knight. London: Frederick Muller, 1977. - 6th edition. - hardcover, dustjacket, 348 p. - indexRevised by G. Norman Knight and Frederick Smyth
Price: € 6,00

Erzogenes Ich - erziehendes Du: Die Grundform des Menschseins und die pädagogische Situation / Alfons Otto Schorb. - Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - OLn., 155 S.
Preis: € 6,00

Bob Dylan: Temples in Flames: Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn / Georg Stein. - Heidelberg: Palmyra Verlag, 1991. - Hardcover, pictorial boards, oblong 8vo, 94 p. - full-page color and black-and-white photographs of Bob Dylan's tour with Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn of Europe in 1987. With an essay by Martin Schäfer.
ISBN: 3 9802298 0 7
Price: € 25,00

Geschichte eines Knaben / Ernst Wiechert. - Tübingen/Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag / Hermann Leins, 1951. - 19. Aufl. - orig. Pbd., 91 S.
Preis: € 4,50

Haagse mijmeringen / F. Bordewijk. - ['s-Gravenhage]: 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging, 1954. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 75 + 3 p. - Omslagill. Hacieron. - Verschenen t.g.v. het honderdjarig bestaan van de vereniging.
Prijs: € 5,00

Maar wij...? Spel van jeugd en arbeid / Anthonie Donker (= N.A. Donkersloot). - Utrecht: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1933. - Ingenaaid gebrocheerd 68 p. - 1e druk
Prijs: € 4,00


Het eiland van de vorige dag / Umberto Eco. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 1e nederlandse druk. - garenloos hlinnen gebonden met stofomslag. - 489 p. - als nieuw
ISBN: 90 351 1468 x
Prijs: € 12,00

Hermeneutische diagnostiek en probleemoplossing: De mens als tekst / R. Lubbers (red.) et al. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985. - 215 p.
ISBN: 90 255 0001 3
Prijs: € 4,00

Zeventiende-eeuwsche syntaxis: Drie delen / G.S. Overdiep. - Groningen: J.B. Wolters, 1931-35. - Ingenaaid, 446 p. - Groninger bijdragen voor Taal- en Letterkunde
Prijs: € 35,00

Historische flitsen / Drs. P. - Amsterdam: Tiebosch, 1980. - 1e druk. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 6278505 0
Prijs: € 7,00

Denken: Teksten en analyses Sovjet-psychologie 1 / C.F. van Parreren, W.A. van Loon - Vervoorn (red.). - Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1975. - 216 p.
Prijs: € 4,00

Een stelletje koppen / Leonard Roggeveen. - Den Haag: G.B. van Goor Zonen's Uit.Mij N.V., z.j. - 1e druk. - Linnen gebonden, 200 p. - Ill.: Pol Dom
Prijs: € 7,00

De roep der stad: Een leekenspel / H. Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1933. - 1e druk. - Ingenaaid, 56 p.
Prijs: € 5,00

Kinderen van deze tijd: Een leekenspel / Henriëtte Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1931. - 2e druk. - Ingenaaid, 56 p. - Omslagvignet en frontispice: J. Franken Pzn.
Prijs: € 7,00

Leut en luit: Liederbundel van de / Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland. - Tilburg: Bergmans, z.j. - ingenaaid, 99 p. + advertentiepagina's. - niet meer moeders mooiste.
Prijs: € 3,00

Aolwieke: Laand en lu van vrouger / Geert Teis Pzn. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - gecartonneerd, 40 p. - ill. - Libellen-serie, nr.34. - Mit magels deur Geert Teis P. Zn.
Prijs: € 4,00Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt: Over het autobiografische geheugen / Douwe Draaisma. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2003. - Gebonden, stofomslag, 285 p. - ill.
ISBN: 90 655 4470 4
Prijs: € 7,00

Dodenbezorging en cultuur: II De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland / J.J. Fahrenfort, C. Cath. van de Graft. - Amsterdam: Ploegsma, 1947. - hlinnen, 96 p. Ill.
Prijs: € 8,00

Rapport aan Jan Friso / Jacques den Haan. - 's-Gravenhage: Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. - ingenaaid met flappen, 48 p. - Maatstafdeeltje nr.5
Prijs: € 4,50

Een wandeling langs Nijmeegse monumenten / Herman de Heiden. - Nijmegen: De Gelderlander BV. 1983. - 1e druk. - ingenaaid, 99 p. - Ill. foto's, met losse plattegrond.
Prijs: € 8,00
p.
Prijs: € 4,00


Het feest van de eeuw: 100 jaar feest in Nederland: Een vrolijke keuze uit de collecties van musea en particulieren / Reneé Smithuis. - Franeker: Museum 't Coopmanshûs, 1999. - ingenaaid, 64 p. ill. in kleur en zw/w. - Catalogus
Prijs: € 8,00

Feodora / Toos Stultiens. - 's-Gravenhage, Ned. Boekenclub, z.j. - 1e druk. hlinnen, gecartonneerd, oblong, 36 p. - Ill.: Jan Goeting. - Band en tekeningen zijn erg interessant maar boekblok zit zwak in de band die ook niet ongeschonden de tijd heeft doorstaan.
Prijs: € 4,00

Rees: Historie und Gegenwart: 750 Jahre Stadt Rees / Hermann Terlinden, Carlheinz Tüllmann (Text). - Rees: Stadt Rees, 1978
Preis: € 7,00

Het eeuwfeest van de Klokkenberg / M.C. Capelle. - Nijmegen: Vereniging "De Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg", 1946. - geniet, 39 p. - foto's. - Herinnering aan de herdenking van het Eeuwfeest der Kweekschool op 29 en 30 mei 1946. - Bijgevoegd een los blad 'bedelbrochure'.
Prijs: € 7,00

Stroomgebied: 125 jaar Openbaar Voortgezet Onderwijs in Nijmegen / P.M. van Hoof, André Stufkens (red. & sam.). - Nijmegen: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, 1990. - ingenaaid gecartonneerd, 132 blz, ill.
ISBN: 90 9003562 1
Prijs: € 10,00

Y: The descent of men / Steve Jones. - London: Little, Brown, 2002. - First ed. - Hard cover, 280 p. - index, bibliography
ISBN: 0 316 85615 0
Price: € 10,00

Flor Fina: Negentien balladen / Drs.P. - Boxtel: La Paz Sigarenfabrieken, 1989. - ingenaaid, 47 p. - Tweede publikatie in een reeks boekjes met de sigaar als centraal thema. Vormgeving Harry N. Sierman
Prijs: € 7,00

Catalogus van de overzichtstentoonstelling: Stefan Verwey, "Beheers je! We zijn hier in de Kunsthal!", 18 december 1999 t/m 6 februari 2000, cartoons.
ISBN: 90 75938 13 6
Prijs: € 8,00

De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren deur ain van heur verteld anno 1939 / Derk Sibolt Hovinga. - Groningen: Stabo, z.j. - 1e druk. - geniet, 48 p., ill. - In de reeks: Groningse Herdrukken XIII
Prijs: € 7,00

Essais / Eduard Veterman. - Eigen Beheer [Huizen: C. Visser], 1941. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 115 p. - rug gevlekt. - Niet in den handel, genummerd, nr. 418 van 1000 van een gesigneerde uitgave, deze is echter niet gesigneerd: 'hors serie'. - De Jong, 865
Prijs: € 25,00


Waarden van Zuid-Holland / diverse auteurs. - Rotterdam: Stichting Het Zuidhollands Landschap. 1974. - Linnen met stofomslag, 172 p. foto's en kaarten in kleur. - uitgegeven t.g.v. 40-jarig bestaan Stichting
Prijs: € 4,00

De Arke Noachs: Diersatyren / Martien Beversluis. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - ingenaaid, papieren omslag, 62 p. - Vrij naar het Fransch van Miguel Zamacois. Libellen-serie no.255-256
Prijs: € 4,00

Merklappen: Afbeeldingen en werktekeningen / G.E. Boone - Stolp. - Utrecht: De Torentrans, z.j. - gecartonneerd, 52 p.
Prijs: € 5,00

Stand / Bart Chabot (tekst), Anton Corbijn (foto's). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd. - Artwork: Rob Bary & Eric Schreurs. - In november 1983 reisden Chabot en Corbijn langs een aantal begraafplaatsen in Europa. Ze brachten o.a. op de begraafplaats Campo Santo van Genua drie volle dagen door. 12 paginagrote foto's van Anton Corbijn en 34 pagina's poëzie van Bart Chabot zijn het resultaat.
ISBN: 90 2344620 8
Prijs: € 10,00How Homo became sapiens: On the evolution of thinking? / Peter Gärdenfors. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - sewed hardback, dustjacket
ISBN: 0 19 852850 7
Price: € 30,00Metgezellen: Vertellingen over honden / A.M. de Jong. - Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1949. 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. - ill. en twee foto's van A.M. de Jong. - Deel V in de reeks: De papieren kennels
Prijs: € 4,50

Onze Lieve Vrouw: Haar boodschap te Banneux. Studiën en dokumenten uitgegeven door... / Mgr. L.J. Kerkhofs. - Tielt / Amsterdam: Lannoo, 1980. - 4e herziene en vermeerderde druk. - ingenaaid, 208 p. - ill., foto's
ISBN: 90 209 0922 3
Prijs: € 7,00

Liturgische Geräte und Gewänder der Ostkirche / Elisabeth Trenkle u.A. - München: Slavisches Institut, Verlagsabt., 1962. - 30 x 21 cm. Kart. [52] S., Ill. 61 S/W und 2 farbige.
Preis: € 8,00


Twee nieuwe staatsvormen, fascistische en sowjetstaat: overeenkomst en verschil / J. Valkhoff. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - ingenaaid gecartonneerd, 100 p. - ill.: Van Looy
Prijs: € 15,00

Religieuze taal in de Vrijmetselarij / J.G. Bos. - 's-Gravenhage: W.P. van Stockum en zoon, 1952. - geniet, 43 p.
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / Jan Engelman. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, linnen gebonden met omslag. - 229 p.
Prijs: € 10,00

John Lennon in his own write / John Lennon. - London: Jonathan Cape, 1964. - 6th imp. - hard back. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 20,00

Kabbala (De sluier over het gelaat van Mozes): Een bijdrage tot een nieuwe psychologie / André Peters. - Amsterdam: De Spieghel, 1958. - Orig. kunstleren band, met stofomslag, 284 p.
Prijs: € 10,00

Anatomie artistique / Paul Richer (bewerk.: Jan Cuppen). - Amerongen: W. Gaade, 1978. - linnen gebonden met stofomslag, 256 p. - ill. folio. reg. - anatomie uitgave voor kunstenaars.
ISBN: 90 6017 832 7
Prijs: € 15,00

Mijn lama / Lies Wiegman (fotografie), Miep Diekmann (tekst). - Den Haag: Esso Nederland, z.j. - gecartonneerd, [48] p. - zwart/wit fotografie
Prijs: € 8,00

Spectrum Muziek lexicon / Th. Willemze. - Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1975. - 4 delen (pocket). - ill.
Prijs: € 8,00

De empirische godsdienstpsychologie / J.G. Geelkerken. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1909. - ingenaaid, 412 p. - Proefschrift
Prijs: € 20,00

De verwachting van het koninkrijk Gods / G.J. Heering. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1952. - linnen gebonden met stofomslag, 249 p. - register
Prijs: € 6,00

Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen / L.J. van Holk. - Delft: W. Gaade, 1953. - Linnen gebonden, 244 p. - oplage 1000 ex. - Bijdragen t.g.v. zijn 60ste verjaardag.
Prijs: € 6,00

De kolken in Holthuizen: De gevolgen van dijkdoorbraken in het verleden / Harry van Bemmel. - Arnhem : [H.Chr. van Bemmel], 1997. - geniet, 32 p., ill. - oplage 500 exemplaren
Prijs: € 5,00


Je moet schieten, anders kun je niet scoren: En andere citaten van Johan Cruijff / Henk Davidse (verz.). - Den Haag: BZZTôH, 1998. - 1e druk. - paperback, 160 p.
ISBN: 90 5501 538 5
Prijs: € 3,50

Literature and inner exile / Authoritarian Spain, 1939 - 1975 / Paul Ilie. - Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1990. - 1st ed. - IX + 197 p. - hardback, dustjacket
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 10,00

Dichtung, Sprache, Gesellschaft: Akten des IV. Internalen Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton / Victor Lange & Hans-Gert Roloff (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1971. - x + 635 S. - Olw. Umschlag. - met losse bijlage: het K.N.A.W. - rapport van Jo Daan en Herman Meyer
Preis: € 20,00


Utrecht in de patriottentijd / A. van Hulzen. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - ingenaaid, 314 p.
Prijs: € 8,00


Taffeh: Rond de wederopbouw van een Nubische tempel / Hans D. Schneider. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979. - ingenaaid gebonden, 130 p. - ill., kaarten, kleurenfoto's. - Uitgegeven t.g.v. de inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 1979.
ISBN: 90 12 02450 1
Prijs: € 8,00

Hèkselèève: Huissense vertelsels, anecdotes, kortom Huussese Slèèg , geïllustreerd met caricaturen van Huissense figuren uit de periode 1946 - 1950 door Kees Berendsen. / Henny W.J. Derksen. - Huissen: Stichting De Kraonige Zwaone, 1984. - Gecartonneerd, ill.- 159 blz.
Prijs: € 8,00

Franz Eggenschwiler - Houtdruksels / Franz Joseph en Hans van der Grinten (sam.). - Nijmegen: Nijmeegs Museum "Commanderie van St.Jan", 1977. - geniet, 16 p. Ill. - catalogus, 54 werken
Prijs: € 8,00


Death Railway / Cornelis B. Evers. - Bangkok: Craftsman Press, [1993]. - softbound, 114 p. - 11 colour & 12 b&w plates, 2 maps, chart, bibliography
A stirring personal account of a Dutch soldier's internment by the Japanese in WWII and his subsequent assignment to the Allied slave labour gangs who constructed the infamous Burma Railway and the bridge at the River Kwai. Dubbed the 'Railway of Death' due to the horrific mortality rate of those assigned to perform the construction with little more than their bare hands (an estimated 90,000 deaths in 16 months), survival alone was a major accomplishment. Quickly learning to speak Japanese, the author acted as a POW interpreter during his imprisonment, allowing him to gain unique insights into the tragedy, from the points of view of both his fellow prisoners as well as of his Japanese captors. Following the end of the war, Evers was active in the Allied War Crimes Commission, a position in which he once again had to relive the entire ordeal. A new and insightful account of one of the most senseless acts of barbarity perpetrated by the Japanese Imperial Army.
trefwoord: Birma spoorlijn
Price: € 8,00

De wonderlijke Tour / Martin Ros. - Soesterberg / Baarn: Aspekt / De Prom, 2000. - garenloos, 184 p. - foto's. - In de serie: De Martin Ros Bibliotheek
ISBN: 90 6801 659 8
Prijs: € 4,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - garenloos, 32 p. - In de serie: top-punten
Prijs: € 8,00


Gezond zijn en ziek zijn / Karl Barth. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - gecartonneerd, 52 p. - Half buikbandje. - In de reeks: Nieuwe serie Onze tijd. - beperkt potlood op 12-18 p.
Prijs: € 3,50

Democratisering aan de Donau: Roemenië na de revolutie van 1989 / Jan Willem Bos & Jacques Neeven. - Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1997. - garenloos, 197 p.
ISBN: 90 6473 332 5
Prijs: € 4,00

Psycho-analyse: Ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen / W.J. de Haan. - Amsterdam: H.J. Paris, 1935. - linnen gebonden, 232 p. - bijgevoegd enkele reclame-folders, band gevlekt en verkleurd.
Prijs: € 7,00

The heart of San Nicolas / René van Nie. - Amsterdam: Teleboek, 1987. - Oblong, stiff pictorial wrappers, n.p. - with full-page illustrations
Price: € 4,50


The Bentincks: The history of a European family / Paul-Emile Schazmann. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1976. - First Edition. - Hard cover, dustjacket, 262 p. - plates, notes, index
ISBN: 0 297 77087 x
Price: € 15,00


Een wandeling door Leiden / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1987. - 64 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Een wandeling langs de Leidse hofjes / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1988. - 48 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Literatuur en revolutie deel 1: Inleiding tot de literatuursociologie / Bert Brouwers. - Meppel: Boom, 1971. - Ingenaaid, 230 p.
ISBN: 90 6009 607 x
Prijs: € 4,00

Wilhelmina: Sterker door strijd / Cees Fasseur. - Amsterdam: Balans, 2002. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 176 p. - personenregister
Prijs: € 6,00

Menschbeschouwing en zielzorg / J.C.A.Fetter. - Zeist: J. Ploegsma, 1933. - linnen gebonden, 247 p.
Prijs: € 4,00

ity of North Carolina Press, 1955. - stiff-card wrappers, 241 p. - Series: University of North Carolina Studies in Comparative Literature, no.13
Price: € 10,00

Literatur und Leser: Theorien und Modelle zur Rezeption literarischer Werke / Gunter Grimm (Hrsg.). - Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1975. - 444 S.
ISBN: 3 15 010250 2
Preis: € 8,00

Balans van Nederland / G. van der Leeuw. - Amsterdam: Uitgeverij H. J. Paris, 1945. - hlinnen, 181 p.
Prijs: € 3,00

Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance / Krystyna Pomorska. - The Hague / Paris: Mouton, 1968. - Or.cloth with dustwrapper, 127 p. - In: Slavistic Printings and Reprintings. Edited by C. H. Van Schooneveld. Vol. 82.
Price: € 15,00

Oost-Europa in het verleden: Liber amicorum Z.R. Dittrich / A.P. van Goudoever (red.). - Groningen: Wolters-Noordhoff / Forsten, 1987. - ingenaaid, 262 p. - Historische Studies XLVI
ISBN: 90 6243 087 2
Prijs: € 7,00

Dictionar Englez-Roman / Leon Levitchi, Andrei Bantas. - Bucuresti: Teora, 1997. - Hardcover, 584 p. 3 columns
Price: € 10,00

Karl Marx: Mens en strijder / B. Nicolaevsky, O. Maenchen-Helfen. - Leiden: E.J. Brill, 1949. - 1ste. Ingenaaid, rode kunstlederen band met goudbelettering, 385 p. - vertaling I. Carvalho
Prijs: € 7,00

Caro mio don Giacomo: Réflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales: Choix et commentaires de Jean-Francois Laya / Jacques Casanova de Seingalt. - Vésenaz près Genève: Pierre Cailler, 1946. - broché. Pour le deux cent vingtième anniversaire de la naissance de Jacques Casanova de Seingalt. - no. 2198/3000 sur papier chamois vélin, 182 p. avec introduction, notes, index et table. - Ce livre est orné de seize gravures choisies dans les Contes. de Jean de La Fontaine, édition des Fermiers généraux, Paris 1762. Les huit dernières sont des planches non utilisées. - Le quatrième de la collection beaux textes, textes rares, textes inédits.
Prix: € 15,00

Haags Gemeentemuseum: Over het ontstaan van de muziekafdeling: Portret van de Verzameling-Scheurleer / Clemens von Gleich. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1985. -Ill. - ingenaaid, 44 p.
ISBN: 90 6730 025 4
Prijs: € 8,00

Twee rode reeën / Aar van de Werfhorst. - Den Haag: Boucher, z.j. - 1e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 90 p. - tekeningen: Paul Citroen
Prijs: € 10,00


Boerenwagens in model / F.P.J. Zwartjes. - Deventer-Antwerpen: Kluwer Technische Boeken, 1980. - ingenaaid gebonden (karton). 106 p. - ill. z/w
Prijs: € 10,00


Berlijns Dagboek 1989-1990 / Robert Darnton. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 280 p.
ISBN: 90 351 1010 2
Prijs: € 4,50


Poutrelles Grey de Differdange à larges ailes et faces parallèles / Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange - St-Ingbert - Rumelange, Société Anonyme H.A.D.I.R. Usines de Differdange Grand-Duché de Luxembourg - 104 p. - cartonnage éditeur, nombreuses illustrations photos et tableaux. - Catalogue spécialement consacré à la fabrication , aux caractéristiques et aux emplois de la poutrelle Grey de Differdange , à larges ailes et faces parallèles. - [Handelscatalogus]
Prix: € 10,00

Mystieke werken / Johannes van het Kruis. - Gent: Carmelitana, 1992. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 1325 p. - Uit het Spaans vertaald volgens de laatste krit. uitgave, met inleiding door J. Peters en J.A. Jacobs.
Prijs: € 25,00

De kunstnijverheid: Hand- en studieboekje tevens vademecum voor bezoekers van musea en tentoonstellingen naar Dr. Bruno Bucher's 'Kunst im Handwerk' / J.W.H. Berden. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1922. - Vijfde herziene druk. - linnen gebonden, 385 + XVIII p.
Prijs: € 6,00

Mond überm Zigeunerwagen: Zigeunerlieder / Milo Dor und Reinhard Federmann (Übers.). - München: Albert Langen & Georg Müller, o.J. [1959]. - Kunstleder mit Umschlag. - 63 S. - Aus dem Serbisch übertragen. - In der Reihe: Langen-Müller's kleine Geschenkbücher 85
Preis: € 4,50

Monty: The making of a general, 1887-1942 / Nigel Hamilton. - London: Hamish Hamilton, 1981. - Hardcover with dust jacket, red paper-covered boards. - 1st ed., 871 p.
ISBN: 0 241 10583 8
Price: € 10,00

Het woord is aan Nederland: Thema's van buitenlands beleid in de jaren 1966-1983 / M. van Leeuwen, D.A. Leurdijk, P.W. Meerts, et al.. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983. - garenloos, 244 p. - Clingendael-reeks deel 1
ISBN: 90 12 04505 3
Prijs: € 4,00

De oude pelgrim / Walter Scott. - Amsterdam / Soerabaia: Gebr. Graauw's Uitgeverij, z.j. - linnen gebonden, 415 p. ill. - Vertaald door Gerard Keller. - In de reeks: Walter Scott's werken
Prijs: € 4,00

Achter de schermen van den wereldoorlog: Voor welke belangen de volken opgeofferd worden / W. L. van Warmelo. - Hilversum / Antwerpen: Hilversumsche Boekhandel J.W. Ebert / Uitgeverij "Regenboog", 1931. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Eerste en tweede reeks Nederland ons aller tuin: Een serie landschapsbeschrijvingen onder redactie van Han Alta, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.

Waterland en Zaanstreek / W. Meijer
Noord-Brabant / J. Daams
De Biesbosch / H.A. Schönhagen en C.J. Verhey
Noord- en Midden-Limburg / W.L. Leclercq
Drenthe / H. Tj. Waterbolk
Twente / J. van Dijk

De Zuidelijke Veluwezoom / P.R. den Dulk
De Achterhoek / Han Alta
Zuid-Limburg / D.C. van Schaik
Voorne / C. Sipkes
Friesland / D. Dijkstra
Gooi en Sticht / Han Alta
Prijs per deel: € 5,00
12 delen samen: € 40,00Contrapunt / Anna Enquist. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - 1e druk, Linnen gebonden met stofomslag, 205 p,
Prijs: € 12,00

Van atomos naar atoom: De geschiedenis van het begrip Atoom / A.G.M. van Melsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - xviii + 238 p. - Linnen gebonden met beschadigde stofomslag. - In de reeks "Wetenschappelijk-wijsgerige bibliotheek" vol.2
Prijs: € 10,00

Bont ballet / A.J.D. van Oosten. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1939. - 1e druk. - Ingenaaid. 78 p. - Roest
Prijs: € 6,00

REVAH, I.S. Spinoza et Juan de Prado / I.S. Revah. - Paris / La Haye: Mouton^& Co., 1959. - Or. wraps. - 166 p. - Etudes juives I
Prix: € 20,00

Thuis schrijven / Alan Bennett. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1996. - blauw linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - verzamling proza w.o. de Dagboeken 1980-1990
Prijs: € 8,00

Martelpalmen, geplukt in Japan van 1617-1632: of Geschiedverhaal van den roemrijken dood der 205 zalige Martelaren van Japan / Jos. Boëro, s.J., bewerkt naar 't Italiaansch [door Willem Frederik van Nieuwenhoff]. - 's Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, 1867. - halflinnen, gecartonneerd, IX p. + 240 p.+ IV p. Zeer aanschouwelijke doodsberichten, een sterke maag is vereist.
Prijs: € 25,00

Vrouwen onderweg: Bijbels dagboek voor vrouwen / Gerie-Anne van den Brink-Blankesteijn. - Zoetermeer, Boekencentrum, 1998. - 2e druk. - ingenaaid, z.p. - gesigneerd door één van de medewerkers
ISBN: 90 239 0555 5
Prijs: € 6,00

Een verhaal uit den tijd van Cromwell: De zielverkooper van Bristol / C. Brouwer. - Rotterdam: J.M. Bredée, z.j. - Tweede druk. - Gecartonneerd, 118 p. - ill. omslag: G.J. van Overbeek, ill. W. Hoogenbos
Prijs: € 3,00

Tafel van den Kersten Ghelove: Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Dr. L.M.Fr. Daniels, O.P. / Meester Dirc van Delf O.P.. - Antwerpen/Nijmegen/Utrecht: Centrale Boekhandel "Neerlandia" / Dekker & van de Vegt, 1937-1939. - ingenaaid, 277 + 464 + 689 p. - Drie delen in vier banden. Deel I: Inleiding en registers. Deel II: Winterstuc. Deel IIIa: Somerstuc. Deel IIIb: Somerstuc. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf Deel IV - VII
Prijs: € 60,00

Kantjil: het dwerghertje / S. Franke. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, z.j. - Linnen gebonden, 192 p. - met bandtekening, 1 gekleurde plaat en ills.: H. Verstijnen
Prijs: € 20,00

Blauwe konijnen / Annie Slot. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1941. - halflinnen gebonden, 207 p. - bandontwerp en frontispice: R. Huysmans - Kooiman
Prijs: € 3,00

Die erste Seefahrt: und andere Erzählungen / Ottilie Wildermuth. - Reutlingen: Enßlin & Laiblin, 1929. - Original halbleinen mit farbiger Deckel-Illustration (AB?), Umschlag, 127 S. - 4 Farbtafeln von W.C. [Claudius]
Preis: € 8,00Japan: wereldveroveraar / Anton E. Zischka. - Tilburg: N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, z.j. [1935]. - 8e druk. - linnen gebonden, 311 p. - 24 photographieën en 8 kaarten
Prijs: € 10,00

Naar de vreemde landen / Bern. Zuure W.P.. - Boxtel: J.P. Tielen, z.j. - ingenaaid, 180 p. - pentekeningen: Toon Rammelt. - missionaris-gebeuren van de Witte Paters: "Dat einde is het ideaal van Jan van de Heihoef, die om God en de zwarten zijn land en zijn familie vaarwel zei, om te gaan leven en sterven in 'de vremde laande'."
Prijs: € 3,00


week 14 2009:

Kokadorus op het oorlogspad: Zijn herinneringen van een jaar oorlog / Kokadorus [= Meijer Linnewiel 1867-1934]. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, [1915]. 78p, ingenaaid gecartonneerd (hoogstwaarschijnlijk opnieuw ingebonden met behoud van omslagtekening), omslagill.: P. [Piet] van der Hem
Prijs: € 10,00

Zout uit eigen bodem / Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo. - Boekelo: Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo, z.j. - geniet, 20 p.
Prijs: € 3,00

Schoenfabriek en fabrieksschoen: Een korte uiteenzetting hoe goede schoenen gemaakt worden en waarom het van belang is bij het aanschaffen van schoenen niet uitsluitend te letten op den prijs, maar ook op maakwijze, kwaliteit en pasvorm / Timtur. - Waalwijk: Timtur-fabriek, z.j. - geniet, 47 p. Ill.
Prijs: € 4,00


Deel IV

Hoe maakt men...? Deel I t/m V / Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat". - 's-Gravenhage: Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat", 1941. - geniet, per deel +/- 65 p.
En dat alles onder het motto: 'Kent, Nederlanders, en waardeert, wat arbeid in uw land presteert.'
Prijs: € 25,00

De Duitse Phoenix: De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw / Frits Boterman & Willem Melching. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - garenloos, 336 p. ill.
ISBN: 90 351 1598 8
Prijs: € 8,00

Grèce antique et moderne / Introduction et Légendes de Johannes Gaitanides. Photographies de Pitt Koch, C.L. Schmidt et autres. - Bruxelles: Éditions Meddens, 1964. - 19 p. (text), 103 p. (photo's), légendes
Prix: € 8,00


'n Schakel in de keten: Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag / Hans de Beukelaer. - Aalten: Fagus, 1994. - ingenaaid gebonden, 132 p. - ills. foto's
ISBN: 90 70017 06 7
Prijs: € 15,00

Hr. Ms. Urania: Caveo non timeo / H.P.G. Vogelzang et al. - [Delft]: SWANTECH Publishing, 1999. - ingenaaid met flappen, 80 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 9011 836 5
Prijs: € 15,00

My Great Oak Tree: And other poems / Liberty Hyde Bailey. - Waltham (Massachusetts): The Chronica Botanica Co., 1952. - 1st ed. - Wraps, not paginated. - A Keepsake, issued by the Editors of Chronica Botanica, for the Members of the American Institute of Biological Sciences, attending the Cornell University Meetings, September 8 - 10, 1952
Price: € 3,00

Mystiek in de hedendaagse wereld / A.L.S. Bär. - Wassenaar: Servire, 1969. - ingenaaid, 108 p.
Prijs: € 3,50

Rituelen bij mijlpalen in het leven /
Roelien de Lange. - Deventer: Ankh-Hermes, 2005. - garenloos, 96 p. - Ankertje nr.301
ISBN: 90 202 0183 2
Prijs: € 4,00


Zwervende vogels (Stray Birds) / Rabindranath Tagore. - Amsterdam: Wereldbibliotheek Vereeniging, 1941. - 1ste druk. - Ingenaaid, gecartonneerd, 102 p. - vertaling: Johan de Molenaar. - Pinksterpremie 1941 voor leden van de Wereldbibliotheek Vereeniging
Prijs: € 3,00

Judgment in literature / W. Basil Worsfold. - London: J.M. Dent & Co., 1900. - Hardbound, publisher's blind stamped maroon cloth, gilt decorated spine, 98 p. - In de reeks: 'The Temple Primers'
Price: € 4,00
. - Amsterdam: Parrèsia, 1995. - garenloos, 152 p.
ISBN: 90 6617 157 x
Prijs: € 5,00

Nieuwe geborgenheid: Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme / Otto Friedrich Bollnow. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1953. - 192 p. Linnen met stofomslag
Prijs: € 7,00

Wereldeconomie in deze eeuw: Verslag van een ooggetuige / John Kenneth Galbraith. - Baarn: SESAM / Bosch & Keuning, 1995. - Paperback, 224 p. - Reg. noten
ISBN: 90 246 0182 7
Prijs: € 5,00

Winged Pharaoh / Joan Grant. - Leipzig: The Albatross, 1939. - half linen, boards, 288 p.
Price: € 10,00

Sprekende symbolen / John Landwehr. - Den Haag: Fama Fraternitatis, 1986. - ingenaaid, 103 p. - Ills. - Nr.15 in de Reeks van Fama Fraternitatis
Prijs: € 6,00

Molukkers: onder anderen / Ruud Spruit, et al. - Leiden: Spruyt, van Mantgem & de Does, 1982. - octavo oblong, ingenaaid, 119 p. - ill., zw/w foto' s, tekeningen: Wim Hoogstraten. - woordenlijst, register, kaart Molukken op schutbladen, liedjes met notenschrift.
ISBN: 90 238 1443 6
Prijs: € 7,00


Geschichte der Deutschen / Hellmuth Diwald. - Frankfurt am Main [u.a.]: Propyläen Verlag, 1979. - 3. Auflage. - 760 S. OLeinenband, Schutzumschlag.
ISBN: 3 549 05801 2
Preis: € 15,00

Man and his Symbols Carl G. Jung. - London: Aldus Books / Jupiter Books, 1964. - paperback, pictorial front, 320 p. - ill., notes, index
ISBN: 0 904 04124 7
Price: € 10,00

Geschiedenis der natuurkunde / Max von Laue. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1954. - 3e druk. - groen linnen gebonden, 175 p. - vlek op linnen
Prijs: € 8,00

Der Statthalter: Roman um Johann Moritz, Graf von Nassau-Siegen, den Kolonisator von Holländisch-Brasilien / Alfred Lück. - Siegen: Siegerländer Heimatverlag, 1961. - Zweite Auflage. - Leinen, Umschlag, UEntwurf: Wilhelm M. Busch, 471 S.
Preis: € 10,00

Max Euwe: biografie van een wereldkampioen / Alexander Münninghoff. - Amsterdam / Antwerpen: Uitgevers en publiciteitsmij Andriessen bv / Boekenuitgeverij Keesing bv, 1976. - kunstleer gebonden, 496 p. - Max Euwe -analyses- m.m.v. Jules Welling / Max Pam. - Amsterdam / Antwerpen: Boekenuitgeverij Keesing bv / Uitgevers en publiciteitsmij Andriesen bv, 1975. - ingenaaid, 207 pp. - Met z / w foto ' s en diagrammen. - Portretten van bekende Nederlandse schakers
ISBN: 90 6083189 - 6
Prijs: € 7,00

Handboek voor aanleg en onderhoud van lijnen / PTT. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie, 1947. - halflinnen gebonden, 202 p. - potlood aantekeningen
Prijs: € 7,00

Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd: Autobiografie / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - garenloos, 311 p. ill., index. - ietwat kromgelezen
ISBN: 90 290 6871 x.
Prijs: € 7,00

Het groot analyseboek / Jan Timman. - z.p.: Andriessen, 1979. - ingenaaid, 208 p.
ISBN: 90 6083 282 5
Prijs: € 7,00

Minneboka om Narvik: En billedkavalkade over Narvik i arbeid og fest / Oddmund Tønnesen. - Trondheim: Odegaards Forlag, z.j. - ill., foto's
Price: € 15,00


De Notenkraker: Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936 / Leonard de Vries (sam.), Dr. W. Drees sr. (inl.). - Laren: Skarabee, 1974. - hardcover, stofomslag, 160 p. - Skarabee Facsimile
Prijs: € 7,00

Stadsgezichten: Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur / G.A.M. Beekelaar & Paul van Tongeren (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - garenloos, 147 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 93, aflevering 2
ISBN: 90 5625 201 1
Prijs: € 5,00

Degeneratie en regeneratie: Wetmatigheden in de mondziekten en kaakchirurgie. Rede uitgesproken bij hrt aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Mondziekten en Kaakchirurgie aan de Rijksuniversiteit Groningen / L G M de Bont . - [Groningen: Grafisch en Audiovisueel Centrum RUG], 1995. - geniet, 19 p.
ISBN: 90 367 055 7 6
Prijs: € 3,00

Eed van Hippocrates: Nog van deze tijd? / Vincent Kirkels (red.). - Nijmegen, 2004. - garenloos, 130 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 92, aflevering 2
ISBN: 90 5625 183 X
Prijs: € 4,00

Pius XII en het IIIe Rijk: Documenten / Saul Friedländer. - Amsterdam: Contact, 1965. - garenloos, 212 p.
Prijs: € 4,50

Pleidooi voor de waarheid: Een kritiek op de werkmethode en de conclusies van de Warren Commission inzake het onderzoek naar de moorden op President John F. Kennedy, agent van politie J. D. Tippit en Lee Harvey Oswald / Mark Lane. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, 1966. - Paperback, 379 p. Ill.: zwart/wit foto's. - Leesvouwen
Prijs: € 3,00


Maria: Een vrouwenleven / Christian Makarian. - Amsterdam: Anthos, 1997. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 414 0164 4
Prijs: € 4,50

Over het ordinariaat in de heelkunde: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de heelkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op vrijdag 17 april 1959 / E. J. Moeys. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1959. - geniet, 14 p.
Prijs: € 2,00

De mens leeft niet van bloot alleen / Michel van der Plas. - Bilthoven: Ambo, 1971. - 1e druk. - garenloos, 287 p. - Een lijfboek met 824 vermeldingswaardige uitspraken en meningen, gedurende 25 jaren aangestreept en overgeschreven door M. van der Plas naar thema van a tot z geordend. - register
ISBN: 90 263 0147 2
Prijs: € 3,00

Futurologische gedachten over orthopaedie en gezondheidszorg: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Orthopaedie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 5 oktober 1973 / Th.J.G. van Rens. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1973. - geniet, 38 p.
Prijs: € 3,00

Voorbeeldig onderwijs / Paul van Tongeren & Karin Pasman-de Roo (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 117 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 2
ISBN: 90 5625 261 8
Prijs: € 4,00

A history of the English-speaking peoples. 4 Volumes / Winston S Churchill. - London: Cassell, 1965. - red linen, dustjacket, xxi 416 p., xi 344p., xi 322 p., xi 332 p. - Ill., 47 maps and genealogical tables, index.
Price: € 50,00

Nederlandsche familiewapens: Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, gedocumenteerd bewerkt en verzameld door... 4 dln. / H. Kits Nieuwenkamp, F.W.U. - Haarlem: "Eigen Volk", 1936-1939. - kunstleer gebonden, 160 p., 159 p., 164 p. en 160 p. - ill. J.C.P.W.A. Steenkamp
afbeeldingen van familiewapens met globale beschrijvingen van de families die deze wapens voeren en soms fragment-genealogieën. De tekst is deels van de hand van de auteur, deels ingezonden door de betreffende families (en dan vaak ondertekend door de opsteller). Veel aandacht voor de zinnebeeldige betekenis van wapenfiguren.
Prijs: € 80,00

De gezel: Gedichten / Marc Kregting. - Amsterdam: Perdu, 1994. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 38 p.. - Kleurenreeks Perdu, deel I
ISBN: 90 5188 065 0
Prijs: € 7,00

Glorie en rampspoed van het Fransche imperium, 2 delen (compleet) / Juri Semjonow. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - halflinnen, stofomslag (Anton Pieck), gekleurde geïllustreerde schutbladen (mappe-monde), 229 p. 235 p. - ill.en buitentekstplaten, kaartjes, chronologie 1364-1941
Prijs: € 20,00

Propos sur l'esthétique / Alain. - Paris: Presses Universitaires de France P.U.F., 1985. - 119 p.
Prijs: € 3,50

De slag om Bastogne: Beroemd door één woord: nuts!. Kroniek van de slag om Bastogne met enkele beschouwingen / Guy Franz Arend Bastogne: Bastogne Historical Center, Sagato, 1987. - ingenaaid gebonden, 336 p. - ill. foto's
Prijs: € 20,00

366 Dagen: De aarde vanuit de hemel / Yann Arthus-Bertrand. - Tielt / Warnsveld: Lannoo / Terra, 2002. - ingenaaid gebonden, oblong, [370 p.], ills / foto's
Prijs: € 15,00

SOS varen! Piet Bakker. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. - linnen gebonden, 208 p. + fotopagina's. - Z/w foto's. - Met een woord vooraf van H. Th. de Booy, hoofdbestuurder van de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
Prijs: € 7,00

Kerk & universiteit / A. van Basten et al.. - Bilthoven: H. Nelissen, 1965. - 148 p. ill, Band- en omslagtekening: Peter Vos. - Een reeks opstellen over de kerk in het universitaire milieu, uitgegeven t.g.v. het vijfentwintigjarig priesterfeest van N. Vendrik, studentenpastoor te Utrecht
Prijs: € 5,00

Fundamentalisme: Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten / H.L. Beck & K.-W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1994. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Mythen en misverstanden over migratie / Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joost van Vugt (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 337 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95 (2007), aflevering 1
ISBN: 90 5625 245 8
Prijs: € 6,00

Marktwerking versus solidariteit?: Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening / Martin Buijsen, Wim van de Donk & Nicolette van Gestel (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 207 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95 (2007), aflevering 3
ISBN: 90 5625 244 1
Prijs: € 4,50

Onrechtmatig leven: Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly / Martin Buijsen (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2006. - garenloos, 237 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 94 (2006), aflevering 1
ISBN: 90 5625 221 6
Prijs: € 4,50

Ik was student / Ernest Claes. - Antwerpen: Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1957. - ingenaaid, linnen gebonden, met stofomslag, ontwerp: Lutgart de Meyer, 237 + [III] p., 20,9 x 13,9 cm.
Prijs: € 25,00

Trilogie: Komedianten trokken voorbij. Melodie der verten. De dans om de galg / Johan Fabricius. - Brussel / Den Haag: Manteau / H.P. Leopold, 1946. - Linnen gebonden, dundruk editie, 1086 p. - rug verschoten
Prijs: € 5,00

English furniture / John Gloag. - London: Adam & Charles Black, 1952. - Fourth Edition, The Library of English Art series, with 24 plates from photographs and 109 illustrations in the text, including 93 drawings by E. J. Warne. - cloth without dust jacket, 181 p.
Prijs: € 7,00Lekko...! Geschiedenis der sleepvaart / L.J.W.H. Goedkoop. - Amsterdam: v.h. C. de Boer jr., [1951]. - 1e dr . - Linnen gebonden, 363 p. + 32 p. foto's, ill.bijlagen, naamregister
Prijs: € 12,00


Philip of Macedon / Miltiades B. Hatzopoulos, Louisa D. Loukopoulos (ed.). - Athens: Ekdotike Athenon, 1980. - Hardcover, 254 p. Color photographs
Prijs: € 15,00

De beslissende stap: Met de B.B.C. bij de troepen. Speciale oorlogsreportage van de Invasie tot de Vrede 6 juni 1944 - 5 mei 1945 / Desmond Hawkins et al. (sam.). - Amsterdam: Enum, 1946. - hlinnen, boekblok zwak in de band, 479 p.
Prijs: € 4,00Uit nacht en nevel / Eugene Heimler. - Amsterdam: Moussault's Uitg., [1961]. - linnen gebonden met stofomslag, 189 p.
Prijs: € 4,00

Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur / Johan Huizinga. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951. - groen linnen gebonden, XII + 219 p.
Prijs: € 10,00

Solidariteit onder druk?: Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid / Eelke de Jong, Martin Buijsen (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - garenloos, 189 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 93 (2005), aflevering 1
ISBN: 90 5625 195 3
Prijs: € 4,00

Voedsel en globalisering: De grenzen in zicht / Eelke de Jong, Christina Bode & Edith Brugmans (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2008. - garenloos, 145 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 96 (2008), aflevering 2
ISBN: 90 5625 273 1
Prijs: € 4,00

Die Mykenische Kultur: Mykene - Tiryns - Pylos / Konstantinos P. Kontorlis. - Athen: J. Makris, 1974. - geniet, 80 p.
Preis: € 3,50

Quid est Veritas?: Veritas honderd / Yolanda de Koster, Manon van 't Wout. - [Utrecht] Stichting 100 jaar Veritas, 1988. - ingenaaid gebonden, 283 p. ISBN: 90 9002480 8
Prijs: € 20,00

Geschichte des Landes um die Furka: Mit Beschreibung des Furkabasistunnels Oberwald-Realp / Ferdinand Kreuzer. - Kleve: F. Kreuzer / Boss-Druck, 1982. - OPbd. 216 S. - Ill., farb. u. s/w Abb. auf Tafeln und im Text. - signiert von Prof. Ferdinand Kreuzer
Preis: € 10,00

Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Hoofddorp: VNU Tijdschriften, 1999. - garenloos gebonden, linnen, stofomslag. 711 p. - register - interviews met tientallen spraakmakende en invloedrijke Nederlanders
Prijs: € 10,00

Tevens een garenloos gebrocheerde versie beschikbaar:
Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Amsterdam / Antwerpen: L.J. Veen, 1999. - garenloos, 711 p.
Prijs: € 8,00

Ik was een russisch meisje / Tanya Matthews. - Amsterdam: Het Wereldvenster, 1950. - linnen gebonden, 324 p. - Vertaling: Edouard de Nève
Prijs: € 4,00

Geschiedenis ener kathedraal / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum, 1952. - Derde, herziene druk. - ingenaaid gebrocheerd met stofomslag, 87 p. tekst, 122 6p. foro's. - Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
Prijs: € 7,00

Panorama van de westerse beschaving / Frits van der Meer, met medewerking van dr. M.A. Schwartz. - Amsterdam, 1957. - linnen, 122 p. - Met talrijke kaarten in kleur en 462 afb. folio. - Nieuwe uitgave van "Beknopte Atlas v.d. Westerse Beschaving",
Prijs: € 10,00

{Kroniek over) Oud-schipper Mees Toxopeus / L. Mellema. - Drachten: Laverman. 1959. 108p. softcover. geill. met foto's.
Prijs: € 9,00

Europa, Ahoy!: De geschiedenis van een zeilschip / A.C. Metzelaar. - Amsterdam: Holdert & Co., 1942. - halflinnen gebonden, 300 p. - met vele afbeeldingen naar zeldzame foto's, kaarten, plannen en teekeningen
Prijs: € 7,00

Keuze uit de publikaties van prof. P.H. Buisman: Aangeboden door de Nederlandse collegae ter gelegenheid van zijn 60-jarig tandartsjubileum (1910-1970) / Ch.F.L. Nord (sam.). - [Utrecht]: Eigen Beheer, 1970. - ingenaaid gebonden, 262 p. - ill.
Prijs: € 15,00Droom in de Delta: Het sprookje der lage landen in woord en beeld / Anton Pieck en Fred Thomas. - Den Haag: AD.M.C.Stok, Zuid-Hollandsche U.M., 1974. - Gebonden met stofomslag, 330 p. - ill. Anton Pieck. - Uit de reeks: Cultuurserie. - genummerde oplage nr. 03301
ISBN: 90 235 0265 5
Prijs: € 12,00

De Gooische dorpen / W.J. Rust. - Amsterdam: Allert de Lange, 1946. - halflinnen, 108 p. ill. en foto's zwart/wit. - In de reeks: Heemschutserie, deel 26
Prijs: € 3,50

Jan Doeksen: Avonturen van een Hollandse berger en zeesleper / Age Scheffer. - Baarn: Het Wereldvenster, [1965]. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 159 p. kaart
Prijs: € 4,50

Gerard Goudriaan 1919-1949: Een Leids student / H. Schmidt Degener. - Leiden: L. Stafleu, 1950. - linnen gebonden met stofomslag, 176 p. - Portret. - Met illustraties en proeven uit het literaire werk o.a. "De wenteltrap"
Prijs: € 15,00

Pools dagboek / J.W. Schulte Nordholt. - Utrecht: Amboboeken, 1967/ - ingenaaid, 117 p., foto's
Prijs: € 4,00

Kinderen / Anke Servaes et al.. - Amsterdam: Contact, 1938. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 32 p. + 60 p. reproductiespagina's.- ill. van F.H. Abbing jr., M. Adamse, Chris Beekman, Kuno Brinks, Bob Buys, Paul Citroen, M. Cohen, J.F. Doeve, A. Funke Küpper, Sári Góth, Nola Hatterman, H.A. Henriët, G. Hordijk, Ro Mogendorff, John Rädecker, E. Reitsma-Valenca, Georg Rueter, Jan Sluyters en Jan Wittenberg. Teksten: Van Collem, Gezelle, Leopold, Thijssen, Servaes, Zernike e.a.
Prijs: € 15,00

Pius X: De Heilige Paus / Jan O. Smit. - Amsterdam: De Tijd, 1954. - 2e, herziene druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 215 p. - foto's
Prijs: € 7,00

The cleere observer: A biography of Antoni van Leeuwenhoek / Alma Smith Payne. - London: Macmillan, 1970. - 1st UK edition. - cloth with dustjacket, 8vo.128 p, full page text ills by Charles Pickard, index
Price: € 7,00

Vliegende storm: Mémoires van Klaas Toxopeus Schipper Reddingboot "Insulinde" / Klaas Toxopeus. - Baarn: Het Weteldvenster, [1952]. - linnen gebonden, 212 p. ill.
Prijs: € 4,00

Johannes Paulus II, de onfeilbare / André Truyman. - Leuven: Van Halewyck, 2002. - Garenloos, 253 p.
ISBN: 90 5617 381 2
Prijs: € 5,00

Pius X / Nello Vian. - Brugge: Desclée De Brouwer, 1954. - gebonden, linnen, 237 p. - kaartjes en z/w foto's, Nederlandse bewerking Dom Fl. Rommel O.S.B.
Prijs: € 8,00

Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken met... / Fernand Auwera. - Weesp/Antwerpen: Het Wereldvenster/ Standaard, 1985. -garenloos, 158 p. - Gesprekken met Ernst van Altena, Bernlef, Diekmann, Geeraerts, Geerts, Gennep, Gils, Haasse, Jespers, Kouwenaar, Lampo, Michiels, Mulisch, Ruyslinck, Van der Veen, Waarsenburg, Weverbergh en Wispelaere
Prijs: € 4,00

Dagboek van een vernederd man / Félix de Azúa. - Amsterdam: Contact, 1990. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 4,00


Handje-Plak: Kinderrympjes / N. [Nelly] Bodenheim. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1962. - 10e dr. - gecartonneerd gebonden, z.p. - ill in kleur en zwart/wit
Prijs: € 4,00

Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel: met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken / S. van Bronkhorst. - z.p.: Ars Aequi Antiqua, 1996. - ingenaaid gebonden, half linnen, 146 p. - Facsimile herdruk van de uitgave van 1824 ISBN: 90 6916 244 X
Prijs: € 7,00

Canada Netherlands - Pays-Bas - Nederland 1945-1980: Commemoration - Souvenir - Ter herinnering / Departement of Veterans Affairs. - Ottawa: Directorate of Public Relations, Departement of Veterans Affairs, 1980. - geniet, 47 p. ill. kaart. - Text in English, French and Dutch
Prijs: € 3,00De Hollandse reis: Een reportage en een poëtisch tijdsbeeld van een herrijzend Nederland anno 1945 / Johan Daisne. - Amsterdam/Brussel: Manteau, 1972. 2e druk. - garenloos, 101 p. ill. foto's
ISBN: 90 223 0322 5
Prijs: € 3,00

Vergeten aarde: Nieuw-Guinea / Jan van Eechoud. - Amsterdam: C de Boer, 1952. - 2e druk. - linnen gebonden, 286 pp. - kaarten
Prijs: € 4,00

De paradox van het christendom / Graham Greene. - Voorhout/Antwerpen: Foreholte/'t Groeit, z.j. - 1e druk. linnen, geen stofomslag, 156p. - voorwoord: Anton van Duinkerken, nawoord: Gertrud von le Fort
Prijs: € 4,00

The Hospital / Jan de Hartog. - London: Hamish Hamilton Ltd., 1965. - 1st British edition. - Hard cover with dust jacket, 335 p.
Price: € 15,00

Memoires van C.E.L. Helfrich, Luitenant-Admiraal b.d.: Eerste deel: De Maleise Barrière, tweede deel: Glorie en Tragedie / C.E.L. Helfrich. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 479, 410 p. - bijlagen, ill. kaarten
Prijs: € 15,00

Encyclopedie van het katholocisme: Drie delen / E. Hendrikx et al. (red.). - Bussum: Paul Brand, 1955. - Linnen band met stofomslag, 942, 970, 1134 p. - Ill.
Prijs: € 25,00

Het verdoemde land: De Joegoslavische tragedie vanaf 1900 / Martin van den Heuvel. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Literature and Inner Exile: Authoritarian Spain, 1939-1975 / Paul Ilie. - Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980. - hardback, dustjacket, ix, 197 p.
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 7,00

Vijftig aan de wand / Frans van Isacker. - Brugge/Utrecht: Orion / Desclée De Brouwer, 1972. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 264 1200 2
Prijs: € 4,00

Thijmgenootschap 1984-2004: Over wetenschap en levensbeschouwing / Ingrid D. Jacobs, J.M.M. de Valk. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - garenloos, 168 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 92, aflevering 4
ISBN: 90 5625 183 X
Prijs: € 5,00

Drie kleine kleutertjes / Fons Jansen. - Bussum: Paul Brand, z.j. - 1e dr. - Linnen gebonden, 143 p. - bandtekening en ill. Fiep Westendorp
Prijs: € 4,00

Oude idealen in een nieuwe zorgmarkt / Vincent Kirkels (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2008. - garenloos, 152 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 96, aflevering 1
ISBN: 90 5625 275 5
Prijs: € 5,00

Hoop als helpende hand: Een medische verkenning met filosofische en pastorale kanttekeningen / Vincent Kirkels, Han Rouwenhorst (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - garenloos, 79 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 91, aflevering 2
ISBN: 90 5625 148 1
Prijs: € 4,00

...Maak ons daarom Veritijn!: Alle jaarliederen van het Collegium Studiosorum Veritas 1936 - 1990 / Toos Kuitenbrouwer-Coolen (sam.). - Utrecht: Reünisten Vereniging Veritas, 1991. - ingenaaid, z.p. - ill. -foto's. - oplage 1000 ex.
Prijs: € 5,00

der Ster
Prijs: € 4,00

De situatie van de protestanten in Spanje: Verslag van een studiereis gemaakt in het najaar van 1949 / H. van der Linde, F. Thijssen. - 's Gravenhage: Boekencentrum, Utrecht: Het Spectrum, 1950. - ingenaaid, 99 p. - bijgevoegd krantenknipsels
Prijs: € 3,50

Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942: Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / A.M. Luyendijk - Elshout (eindred.). - Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1989. - ingenaaid, 170 p. - bijgevoegd symposium-folder
ISBN: 90 5183 129 3
Prijs: € 10,00

Kabinetsformaties 1959-1973: Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle / P.F. Maas. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. - garenloos, 408 p. - persoonsreg. - In de reeks: Parlementaria nr.5
Prijs: € 6,00

Het teken aan de wand en andere literaire essays / Mary McCarthy. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - Garenloos, 191 p. - Register. Vertaling: H. Surendonk, herzien door Gerrit Komrij. - Over Shakespeare, Nabokov, Salinger, Burroughs, Arendt, Flaubert, Wittig, Compton-Burnett, Orwell, Salinger en Sarraute
Prijs: € 4,00

Verkracht volk: In de greep van de Soviet Rusland / Stanislaw Mikolajczyk. - Bilthoven: Uitgeverij H. Nelissen, 1949. - halflinnen gebonden, 360 p. - ill. register
Prijs: € 7,00

Aspecten van oud-Nijmeegse rechtspleging: Afscheidscollege, 23 juni 2000 / O. Moorman van Kappen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 57 p.
Prijs: € 4,00

Met open handen: notities over het gebed Harrie J.M. Nouwen. - Bilthoven: Amboboeken, 1971. - garenloos, 56 p.
ISBN: 90 263 0156 1
Prijs: € 3,00The Hummingbird and the Hawk Conquest and Sovereignty in the Valley of Mexico 1503-1541 / R.C. Padden. - New York: Harper & Row, 1970. - Paperback, XIX, 319 p., index. - Harper Colophon Books
Price: € 4,00

Geneeskundig woordenboek: Zesde, herschreven uitgave door M.M. Hilfman, arts / Pinkhof, M.M. Hilfman. - Amsterdam: De Erven Bohn, 1973
ISBN: 90 6051 416 5
Prijs: € 10,00

De brutale reis: De eerste tocht naar een nieuwe wereld / Jot Polman. - Meppel: A. Roelofs van Goor, [1947]. - 1e dr. gecartonneerd met stofomslag, 235 p. - Relaas Indië 1945-1947
Prijs: € 8,00

Dialoog der generaties / H. van Praag. - Bussum, W. de Haan, 1970. - ingenaaid gecartonneerd, 147 p.
Prijs: € 3,50

In de kerk geboren: Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herleving naar overleving / Jan Roes. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1994. ingenaaid met flappen, 64 p. - Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar KUN
Prijs: € 3,50

Unsere Liebe Frau von Stuppach: Eine mystische Farbendichtung von Matthias Grünewald / Pfarrer Kamerer Paul Ruess. - Bad Mergentheim: Hans Kling, O.J. - 97 S. Original-kartoniert mit Original-Schutzumschlag, Schutzumschlag fleckig, Ill.
Prijs: € 4,50

En ik dan?: Een blijspel / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - 1e druk. - garenloos, 104 p. Omslag: Frans Vossen.
Prijs: € 8,00

Een wet die iedereen tevreden stelt: Over legaliteit, legitimiteit en moraliteit in de Nederlandse samenleving, vijftig jaar na de bevrijding. Met commentaar van Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin / . - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - geniet, 28 p. - Meilezing 1995 Reünisten Vereniging Veritas
Prijs: € 3,00

Beestachtigheden / Trijntje Fop, verzameld door Kees Stip. - s'-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1956. - 1e druk. - ingenaid gecartonneerd, 90 p. - vignetten van Jean Paul Vroom
Prijs: € 4,00

Terug uit Japansche interneering: Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre oosten / H. van Straelen. - Amsterdam: H. Nelissen, 1945. - ingenaaid, halflinnen, 95pp. - ill.: 20 reproducties van Chineesche en Japansche religieuze kunst
Prijs: € 4,00

De genezing van de krekel / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em.Querido, 2004. - 10e druk. - garenloos, 117 p.
Prijs: € 6,00

Verzet of berusting?: Een kleine sociologie van de roomse mop / Jan Thurlings. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 142 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 4
ISBN: 90 5625 265 6
Prijs: € 6,00

Goede manieren: Wellevendheid voor de R.K. Jeugd / Alph. Timmermans. - Helmond: Boekdrukkerij "Helmond", 1946. - 11e druk, ingenaaid, carton, 94 p. - ill. Gerrit de Morée
Prijs: € 3,00

Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1957. - Linnen band met stofomslag, 246 p. - 49 kaarten, 579 foto's
Prijs: € 15,00

Ondoordacht / Victor E. van Vriesland. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - 1ste druk. - garenloos, 32 p. - De Boekvink
Prijs: € 3,00


Ook al voelt men zich gewond: De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940 - 1945 / Sander van Walsum. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - ingenaaid, 160 p. - Ills. foto's.
ISBN: 90 393 0658 3
Prijs: € 10,00

Limburgs verleden: Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, populaire editie / E.C.M.A. Batta, et al.(red.). - Heerlen: Vroom en Dreesmann, 1967. - kunstleer gebonden met stofomslag, IX, 903 p. (tekst). 60 p. (foto's)
Prijs: € 25,00

Leerboek der ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch (en de hoogere gewerfelde dieren) / J. Boeke. - Utrecht: A. Oosthoek, 1949. - Or.linnen, XII, 676 p. - Bibliografie, index. - Met ruim 500 afbeeldingen
Prijs: € 10,00

Pieter van Foreest: De Hollandse Hippocrates / Henriette A. Bosman-Jelgersma (red.). - Krommenie: Drukkerij Knijnenberg, 1996. - Gebonden, 184 p. ill. in kleur en z/w
ISBN: 90 70353 06 7Or.linnen met stofomslag, 304 p. - Ill. noten, register
ISBN: 90 230 0198 2
Prijs: € 10,00

Der Frieden von Münster / De Vrede van Munster 1648: Der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern / De verdragstekst naar een contemporaine druk en de beschrijvingen van de ratificatievieringen / Gerd Dethlefs (Hrsg.). - Münster: Verlag Regensberg, 1998. - gebonden, 224 p. ills. - Zweisprachich / tweetalig
ISBN: 3 7923 0720 0
Prijs: € 15,00

Hollandsch schepenboek / J.W. Heyting. - Amsterdam: N.V. Holdert & Co, z.j. - gecartonneerd ingebonden met stofomslag, 104 p. 24 ill..
Prijs: € 10,00

The Old Man and the Sea / Ernest Hemingway. - London: Jonathan Cape, 1953. - 4th reprint (type reset) february 1953. - Original publishers blue paper-covered boards, red lettering spine, red decoration front-cover, pictorial dustjacket, 127 p.
Price: € 20,00

Onze strijdmacht ter zee / P. de Jong, M.A. Cageling (sam.). - Rotterdam: Drukkerij M. Wyt & Zonen, 1938. - ingenaaid gebonden, 108 p. bandontwerp: van Eck. - Geïllustreerd met tabellen en reproducties van zwart-wit foto's van de Nederlandse oorlogsschepen en watervliegtuigen. Met medewerking van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze vloot". Ingeleid door J.Th. Furstner.
Prijs: € 25,00

Een kabinet van gezichten in Gelderland / L.J. van der Klooster. - Bussum: Fibula Van Dishoeck / Canaletto, 1974. - Kunstleer ingenaaid gebonden, z.p. - reproducties van prenten en kaarten van Gelderland. - gedrukt in beperkte oplage, nr. 69
ISBN: 90 22834115
Prijs: € 15,00

Adres onbekend / Kathrine Kressmann Taylor. - Ambo / Anthos: 2002, 2e druk. - ingenaaid gebonden, harde kaft met stofomslag. z.p.
ISBN: 90 263 1747 6
Prijs: € 4,50

Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen / Job van Meekeren. - Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1979. - Hardcover met stofomslag, [16] p. 501 p. [19] p. ill. - Ingeleid door dr. D. de Moulin. - Librije der Geneeskonst 2. - Facsimile-uitgave: Rotterdam 1728
ISBN: 90 6016 676 0
Prijs: € 10,00

De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch / C. Peeters. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1985. - Linnen met stofomslag, X, 490 p. 3 losse kaarten. - In de serie: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. - rug verkleurd
ISBN: 90 12 04486 3
Prijs: € 50,00

Sondermeldung Texel: Opstand der Georgiërs / . - Den Burg: Het Open Boek / Stichting Georgisch Museum Texel, 1981. - 1e druk - ingenaaid, 71 p. Foto's, kaartje. - Gebaseerd op de gelijknamige NOS-documentaire
Prijs: € 6,00

From the Sagas of the Norse Kings / Snorri Sturluson. - Oslo: Dreyers Forlag, 1973. - green boards with dustjacket, 390 p. - Ill.: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold and Wilhelm Wetlesen
Price: € 20,00

Over de levenswandel van de geleerde / Juan Luis Vives. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 47 p. oplage 1000 ex. - Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy. - Uitgegeven door het College van Bestuur van de Kath.Universiteit Nijmegen voor haar relaties.
Prijs: € 6,00

Niet meer dan een rat / Hélène Weski. - Den Haag: Moesson, 1980. - 1e druk. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 4,00

Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog / A. Winkler Prins. z.p.: z.u., z.j. - garenloos, 111 p. - facsimile originele ed. : Amsterdam: Loman & Verster, 1868
Prijs: € 8,00

Geschiedenis werkeiland Lelystad 1950-1958 /
H.J. Bekius et al.. - Zutphen: Walburg Pers, 1992. - ingenaaid, 144 p. foto's. - Flevo Profiel 9
ISBN: 90 6011 784 0
Prijs: € 8,00

De invloed van het nederlands, gemeten aan het woord ui / Jo Daan. - Tongeren: George Michiels, 1973. - geniet, 4 p. - blz 67 t/m 70 uit: Album Willem Pée: De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag / Tongeren: George Michiels, 1973
Prijs: € 1,50

De katholieke literatuur: In de West-Europese landen van 1940 tot heden / A. van den Daele (sam.). - ingenaaid, 1959, 122 p. - speciaal nummer van "Nieuwe Stemmen" Jg.15 nr.6 (mei 1959)
Prijs: € 3,00

Bapa Papoea: Jan P.K. van Eechoud, een biografie / Jan Derix. - Venlo: Van Spijk, 1987. - Linnen gebonden met stofomslag, 304 p. - ills
Prijs: € 10,00

Ten afscheid: over 'succesful teaching and just teaching' / Jos J. Gielen. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1969. - geniet, 37 p. - Met dankbrief van auteur.
Prijs: € 4,00

Kerkelijk antisemitisme: Enkele voorbeelden uit Nederland en Duitsland 1920 - 1945 / J.W. van der Hulst. - Sliedrecht: Merweboek, 1990. - garenloos, 56 p.
ISBN: 90 71864 10 3
Prijs: € 4,00

E.J. Planten: Stadsgeneesheer en burgemeester te Doetinchem 1768-1832 / A.K. Kisman. - Doetinchem: Stichting Het Plantenfonds / Stichting Staring Instituut, 1992. - geniet, ïll. 32 p.
Prijs: € 4,00

De literator als filosoof: De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges. Mysticus zonder god / Robert Lemm. - Kampen: Kok Agora, 1991. - 341 p. - 304 p.
Prijs: € 10,00

Juliana: Eine "Oranierin" aus Stolberg im Harz / Monika Lücke, Claudia C. Hennrich (Hrsg.). - Stolberg: Stolberger Geschichts- und Traditionsverein e.V. ; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.. - 1. Aufl. - 88 S. 15 schw.-w. Fotos, 27 farb. Fotos, 6 schw.-w. graph. Darst., 3 farb. graph. Darst.
ISBN: 3 928466 78 X
Preis: € 8,00

Betreft Juliana van Stolberg-Wernigerode, gravin van Nassau, moeder van Willem van Oranje
Stolberg, 15 februari 1506 - Dillenburg, 18 juni 1580
Juliana van Stolberg huwde op 9 juni 1523, dus op zeventienjarige leeftijd, Filips II, graaf van Hanau (1501-1529) met wie zij twee dochtertjes had. Na diens dood trouwde zij op 20 september 1531 met Willem, graaf van Nassau. Zij was een overtuigd aanhangster van de lutherse leer. Haar vijf zonen: Willem, Jan, Lodewijk, Hendrik en Adolf, zetten zich allen in voor de vrijheidsstrijd van de Nederlanden en de eer van hun huis. Haar oudste dochter Maria trouwde met Willem IV, graaf van den Bergh, die aanvankelijk de Nassaus steunde in hun strijd, maar overliep naar de kant van de Spaanse koning. Haar andere dochters: Maria, Anna, Elisabeth, Catharina, Juliana en Magdalena trouwden allen met Duitse gravenzonen, die vrijwel allen actief meestreden met de Nassaus.

Praeses van Schaik: Ter nagedachtenis aan praeses Mgr. J.A.S. van Schaik / F. van der Meer. - Utrecht: Het Spectrum, 1943 [Brinkman: 1944]. - Halflinnen, onafgesneden, 80 p. portret, los bijgevoegd een extra portret. - De Jong 556
Prijs: € 40,00

Jasna Góra: Das Heiligtum der Mutter Gottes . - Jasna Góra - Czestochowa: Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 1999. - 96 S.
Preis: € 4,00

Het beroep van leraar: Satisfactie en crises in de leraarsloopbaan / Leo G.M. Prick. - Amsterdam: VU Boekhandel / Uitgeverij, 1983. - Ingenaaid, 215 p.
Prijs: € 4,00

Verstrikt in cijfers en anekdotes: Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste eeuw / Piet de Rooy . - Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2003. - geniet, 29 p. - Kohnstamm lezing
ISBN: 90 5624 270 6st), Peter Sabelis (foto's). - Maastricht: WEAN, [2004]. - ingenaaid gebonden, 239 p. ill., foto's
ISBN: 90 807481 6 1
Prijs: € 10,00

Avontuur met het Woord: Indrukken van hondervijftig jaar Bijbelgenootschapswerk, NBG 1814 - 1964 / A.M.G. Schenk, J.B.TH. Spaan. - Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1964. - linnen gebonden, 200 p. - foto's
Prijs: € 6,00

Van Gabbatha naar Golgotha: Passiespel / Jac. Schreurs M.S.C.. - [Tegelen]: Passiespelen Tegelen, [1940]. - ingenaaid, gecartonneerd, 127 p. zw/w foto's
Prijs: € 4,00

Parapsychologische Verschijnselen en Beschouwingen / W.H.C. Tenhaeff. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - blaauw linnen gebonden met stofomslag, 225 p. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 6,00

Nederland en Suriname: Ontwikkelingssamenwerking van 1975 t/m 1996 / Rob D. van den Berg. - Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1989. - 91 p.
ISBN: 90 5328 176 2
Prijs: € 4,00

Die faschistische Revolution: - Band 1: Am Vorabend des Bürgerkrieges, Band 2: Aufstand der Roten - Sieg der Fasci / Roberto Farinacci. - München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1939, 1940. - OLwd., 239, 298 S. - Bd. 2 in etwas hellerem Leinen gebunden und Wasserfleck. -
Beiliegt: Einsteckkarten des Verlages "Der Herrschaftsstand der Deutschen Revoluton" und "Die kleinen Staaten Europas und die Entstehung des Weltkrieges. Vollständige Ausgabe: drei Bänden
Preis: € 30,00

Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00Broeinesten en bijbelplaatsen: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 juni 1983 / Kees Fens. - Baarn: Ambo, 1983. - geniet met flappen, 24 p.
Prijs: € 6,00

De eeuwige wijsheid / Aldous Huxley. - Katwijk: Servire. 1984. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 6,00

De originele Balinese keuken: Authentieke familierecepten / Lonny ( L. Gerungan). - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden, 208 p.
ISBN: 90 5121 756 0
Prijs: € 15,00

Ecuador, een reisjournaal / Henri Michaux. - Utrecht: Veen, 1985. - garenloos, 144 p. - In de serie: Op schrijvers voeten
ISBN: 90 204 0608 5
Prijs: € 4,00

White and black: Imagination and cultural confrontations / W.J.J. Schipper, W.L. Idema, H.M. Leyten . - Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990. - sewed paperback, 88 p. - Bulletins of the Royal Tropical Institute 320
ISBN: 90 6832 810 7
Price: € 4,00Ad Fontes / Jan Willem Schulte Nordholt. - Voorburg: Prisma-Lectuurvoorlichting / Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1990. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 36 p. 4 foto's. - Verschenen ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-91. Typografie: Hans Schouwenburg. Oplage: 1000. Met aanbiedingskaartje plus brief. - Over doopvonten
Prijs: € 7,00

The anthropology of ethnicity: Beyond 'ethnic groups and boundaries' / Hans Vermeulen, Cora Govers (eds.). - Amsterdam: Het Spinhuis, 1996. - sewed paperback, 104 p.
ISBN: 90 73052 97 1
Price: € 4,50

Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten, I / 1990: Moverende Mythen / Bernadette Klasen, Heidi de Mare (sam.). - Nijmegen: SUN, 1990. - Ingenaaid,176 p.
ISBN: 90 6168 949 X
Prijs: € 4,50

Van streek: 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland / J. Vijselaar, L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf. - Utrecht Matrijs, 2007. - genaaid gebonden, 304 p. - een uitgave in samenwerking met de Gelderse Roos
ISBN: 90 5345 323 0
Prijs: € 20,00


L'oeil humain dans l'art: Etude de l'expression du regard dans quelques oeuvres classiques / L. Alaerts. - Bruxelles: Arscia / Éditions d'Art et de Sciences appliquées, 1947. - 91 p. ill. b/n
Prix: € 4,00

Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1878, vier en zestigste jaargang / Almanak Leidsch Studentencorps. - Leiden: P. Somerwil, 1877. - linnen ingebonden, 261 p. - frontispice: photogravure van Prins Frederik der Nederlanden. - boekblok 'moe' in de band
Prijs: € 15,00

Hungarian folk jewelry / Terézia Balogh - Horváth. - Budapest: Corvina Kiadó, 1983. - 67 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00

Doolhof of museum: Een leidraad voor de museumbezoekers / C. BlokBussum: C.A.J. van Dishoeck, 1965. - gecartonneerd, 112 p. ill.
Prijs: € 3,50

Besucherschule zur Documenta 7: "Die Hässlichkeit des Schönen" / Bazon Brock. - Kassel: D+V Paul Dierichs, 1982. - 135 S.
Preis: € 6,00

Hungarian peasant costumes / Alice Gáborján. - Budapest: Corvina, 1988. - second revised ed. - 62 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00Chinees Universalisme: Confucianisme / Taoïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 92 p.
ISBN: 90 233 0252 4
Prijs: € 3,00

Brahamanisme of Hindoeïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 233 0250 8
Prijs: € 2,50

The meaning of poetic metaphor: An analysis in the light of Wittgenstein's claim that meaning is use / Marcus B Hester. -The Hague / Paris: Mouton & Co., 1967. - linen bound, 229 p. - bibliogr., index. - In: De Proprietatibus Litterarum. Series Maior, 1
Price: € 15,00

Das Bauernhof-Museum Illerbeuren / Illerbeuren. - Illerbeuren: Heimatdienst Illertal e. V., o. J. - OBroschur, 165 S. Abb. - Hrsg. aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums
Preis: € 5,00

Neef Constant is onbereikbaar / Hubert Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - ingenaaid, 135 p. - LRP 203
Prijs: € 3,50

Die utopische Methode: Eine literatur- und wissenssoziologische Untersuchung deutscher utopischer Romane de 20. Jahrhunderts / Hans - Jürgen Krysmanski. - Ko¨ln und Opladen: Westdeutscher Verlag, 1963. - broschiert, viii, 159 S. - In der Reihe: Dortmunder Schriften zur Sozialforschung Bd. 21. - Bleistift auf Seite 20 und 21
Preis: € 6,00

Toen, nu, straks: Afscheidscollege Nijmegen 30 mei 1958 / L.C. Michels. - Tilburg: H. Gianotten, 1958. - geniet, 13 p.
Prijs: € 2,50

Wallraf Richartz Museum der Stadt Köln: Verzeichnis der Gemälde / Wallraf Richartz Museum. - Köln: DuMont, 1959. - OKartoniert, 204 Textseiten, 200 Tafeln m. Abb. s/w
Preis: € 5,00

I pupi Siciliani / Antonio Pasqualino. - Palermo: Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. - 26 p., ill.
Prijs: € 3,00

De 43ste april: Zeven verhalen op één thema / Aleksander Poesjkin et al. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1961. - gecartonneerd, ingenaaid, stofomslag, 299 p. - Witte Olifant reeks, de Kornak bladwijzer nog aanwezig
Prijs: € 10,00

Om het behoud van ons bestaan: Cultuursociologische voor-studies / . - Leiden: H. E. Stenfert Kroese's Uitgeversmaatschappij N.V., 1951. - ingenaaid gebrocheerd et flappen, 288 p.
Prijs: € 10,00

Het Salvatorhofje 1639 - 1939 / A.J. Sormani. - Leiden: Z.U., 1941. - geniet, brochure, 15 p. - overdruk uit Leidsch jaarboekje 1941
Prijs: € 2,00

Perspective and the poetic process / Nancy Sullivan. - The Hague / Paris: Mouton,1968. - 1st Ed. - Broch., 56 p. - bibliogr. - De Proprietatibus Litterarum, Series Minor 3
Price: € 20,00

A day with the poet Tennyson / Tennyson. - London: Hodder & Stoughton, n.d. - 48 p.
Price: € 3,50

Mozes-Mozaïek / J.D.P. Warners. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht / Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, 1963. - or. gecartonneerd, 93 p. - Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap; no. 4
Prijs: € 7,00

Broadway Sensation: Roman aus der New-Yorker Theaterwelt / Achmed Abdullah, Faith Baldwin. - Berlin, Wien und Leipzig: Paul Zsolnay Verlag, 1930. - 360 S. OLnbd. mit vergold. Deckel- und RTitel. - Übersetzung von Richard Hoffmann. 1.-10. Tsd.
Preis: € 5,00

Im Zeichen der Schwarzen Hand: Die Wahrheit über Serajewo / Bruno Adler. - Stuttgart: Dieck - Verlag (Franckh'sche Verlagshandlung), 1931. - 200 S. Orig.-Leinen. - Mit gefalt. Karte. - In der Reihe: Die Reportage, Eine Sammlung spannender Berichte und Romane.
Preis: € 5,00

De Boodschapkapel Heverlee / Zuster Annuntiaten H.-Hartinstituut. - Heverlee: Zuster Annuntiaten H.-Hartinstituut, z.j. - geniet, 32 p. - brochure van het 'Gesamtkunstwerk' van kunstenaars als Flor Van Reeth, Eugeen Yoors, Albert Servaes, Paul Joostens en Rie Haan.
Prijs: € 3,50

Palet van Oud en Nieuw / J.Th. Balk. - Bilthoven / Laren: BDO/Dijkergroep / Cambrium, 1987. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 80 p. ills. - In de reeks 'Op de Valreep' t.g.v. jaarwisseling 1987/1988. - O.a. met de bijdrage 'Boeken, boeken zonder tal' over de boekhandels/antiquariaten in de Oudemanshuispoort, Amsterdam
Prijs: € 4,00

De IJzer: Het ultieme front / J. Bauwens. - Leuven: Davidsfonds, 2008. - 257 p. - Gebonden
ISBN: 9789058265265
Prijs: € 15,00

De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849 / J.A.A. Bervoets (bezorging en inl.). - Westervoort: Van Gruting, 1997. - ingenaaid gebonden, 280 p.
ISBN: 90 75879 03 2
Prijs: € 20,00

Tranen op het tafelzeiltje / Marijke Boon. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd met flappen, 61 p. - gesigneerd: "Marijke Boon 10 dec. 2004"
ISBN: 90 204 5801 9
Prijs: € 7,00


De Eerste Kamer: Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 / Bert van den Braak. - Den Haag, Sdu Uitgevers, (1998). linnen gebonden, stofomslag. - 551 p. summary in English, bijlagen, bibliografie, register
ISBN 90 12 08689 2
Prijs: € 20,00

Charles Vandenhove / Ruud Brouwers, Lily Hermans (sam.). - Amsterdam: Stichting Wonen, 1987. - Brochuren, 32 p. ills. in kleur en zwart-wit. - tentoonstellingscatalogus met bijgevoegd krantenartikelen
Prijs: € 3,50

Feestbundel: Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijste Heeswijk-Dinther; 1886-1986 / S.E.W. Bugter et al.. - Heeswijk-Dinther: , 1986. - ingenaaid, 232 p. ill. kaart. - 15 bijdragen, noten, bibliografie, tabula gratulatoria. - 1886 - Bernrode - 1986
Prijs: € 10,00

Jeugd in boeien / Alba de Cespedès. - Den Haag: AD.M.C. Stok / Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., z.j. - linnen gebonden, 400 p. - Bandillustratie en overige ill. Henri Pieck
Prijs: € 20,00

Jeckepotz: Eine jüdisch-deutsche Jugend 1914 - 1933 / Arie Goral - Sternheim. - Hamburg, VSA-Verlag, 1989. - 201 S. Abb. OKart
Preis: € 7,00

Die schwarze Spinne / Jeremias Gotthelf (= A. Bitzius). - Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1944. - 116, (4) S. Orig.-Leinen mit illustr. Schutzumschlag. - Illustrationen von Otto Tschumi
Preis: € 9,00

Vaderlandsch trots: De negentiende eeuw / M. de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - 48 p. Gebonden
Prijs: € 5,00

Manieren: Wenken voor wie zich correct willen gedragen / Olga van Haeften. - Amsterdam: Kosmos, 1936. - 2e druk. - Ingenaaid met flappen, 144 p. Bandillustratie en ill van R. van Looy, met een voorwoord van Annie van Ees (actrice van 'Boefje')
Prijs: € 7,00

Eine Kompagnie Soldaten: In der Hölle von Verdun / Alfred Hein. - Minden: Wilhelm Köhler Verlag, 1931. - 52 Tausend (Ungekürzte Volksausgabe). - OBrosch. m. farb. Deckel- u. Rückentitel, 330 S. Einband m. Gebrauchsspuren, Heftung angerostet, Kanten best., Eckenknicke, Schnitt braunfl. - Frakturschrift
Preis: € 5,00

Men zoekt nog steeds / Elisabeth de Jong - Keesing. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 230 p.
Prijs: € 4,00

Opstellen rond de Groningse Universiteit / W.R.H. Koops (F.R.H. Smit et al. (eindred.)). - Groningen: Universiteitsmuseum / Van Dijk & Foorthuis Regio-Projekt, 1990. - ingenaaid, 112 p. - Dutch/German
O.a. 'Johan Huizinga als professor in Groningen 1905 - 1915' (Duitstalig) en 'Dr. H. Riedel, een negentiende-eeuwse Groningse boekenverzamelaar'
Prijs: € 15,00

Leven en werken van de Zwanenburgers en Halfweggers / Cor Lücke. - Antwerpen: Unit 17, 1998. - gebonden, 94 p. - Reeks: 'Verleden Verbeeld'. ill. in zwart/wit
Prijs: € 10,00

Oude prentbriefkaarten vertellen over Halfweg-Zwanenburg / Cor Lücke. - Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1981. IV, 100 p. ill.
ISBN: 90 6471 090 2
Prijs: € 12,00

Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren / N.N.. - z.p.: Uitgave van het internationaal bureau voor uitvindingen en onderzoek, z.d. - gecartonneerd, ingenaaid, 208 p. - Ik stel voor dat u héééél voorzichtig bent met de recepten, af en toe té exotisch!
Prijs: € 10,00

Der lachende Funk: Ein Streifzug durch die lustigen Abende / Fritz Neumann, F. P. Brückner (Hrsg.). - Köln: Rufu-Verlag, 1929. - 1. Auflage. 168 S. mit 39 Abbildungen von Künstler (Allos, Asakoff, Baumann, Behrens, Bolesko, Brodowski, Degen, Dreidoppel, Ebeler, Ettlinger, Feldern, Fries, Fritzel, Grüning, Hagen, Harbeck, Heinen, Jacoby, Jurisch, Kahm, Kautz, Kersten, Kohlbrandt, Körner, Korth, Kukirolers, Lommel, Müller-Schlösser, Münchrath-Emmery, Napp, Neumüller, Ostermann, Plaut, Raaf, Reimann, Ringelnatz, Salomon, Schmitz, Schnitzer, Schnog, Schroeder, Szendy, Tobar, Tucher, Wacker, van Wichelkus, Zernik, Ziener). - Hleinen, mit kleiner Deckelillustration
Preis: € 7,00

La vie passionnée de Modigliani / André Salmon. - Verviers: Marabout / Éditions Gérard et Co., 1957. - cartonnage éditeur vert, jaquette illustrée, 345 p.
Prix: € 15,00

Onsterfelijk behang & andere essays / Jef van de Sande. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1979. - ingenaaid, omslag met flappen, 1e druk, X + 111 p. In de reeks: Brabantse drukken
Prijs: € 5,00

Voorruitzicht: Een reisverslag in wooord en beeld / Har Sanders. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 126 p., tekeningen: Har Sanders
Prijs: € 8,00

Gedenkboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Collogium Studiosorum Veritas / Frank J.B.Seller et al.. - S.l : Lustruariumcie, 1964. -
Prijs: € 15,00

Liebestrank / Rudolph Stratz. - Stuttgart und Berlin: J. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1928. - 47.-49. Tsd. - 404 S. 2 Bl. Anzeigen. Farbig illustr. Orig.-Leinen, Einband M.H. - Roter Kopfschnitt. - Frakturschrift
Preis: € 8,00

Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat / Siep Stuurman. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - 444 p. gebonden
Prijs: € 10,00

Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie / H. Terpstra. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1944. - 2e druk. - hlinnen, 189 p. kaartjes. - In de reeks: Patria XX,
Prijs: € 4,00

strip
ISBN: 90 70106 78 7
Prijs: € 15,00

Weerbaar: Handleiding voor zelfverdediging / P.M.C. Toepoel. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - Hlinnen gebonden, 115 p. foto's
Prijs: € 7,00

Handboek voor den hengelaar / Ferd. Vulsma. - Haarlem: De Gulden Pers, 1946. - ingenaaid halflinnen, stofomslag (iets slijtage en paar scheurtjes), ill. 171 p. - Van elastiek in de sim tot tweekwartjesakte / van stokaas tot gebakken vis in 't zuur... alles vindt U in dit standaardwerk
Prijs: € 10,00

Jugendreihen des deutschen Menschen 1733 - 1933 / Eduard Wechssler. - Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1934. - XII., 136 S. Orig.-Brosch.
Preis: € 5,00

Schoonheid en waarheid der dingen: De Goddelijke werkelijkheid / Antonino Anile. - Amsterdam: Elsevier, 1947. - linnen gebonden, 362 p. ill. - Ex Bibliotheca Collegii Neomagensis S.J.
Prijs: € 5,00

Filosofie van het menselijk handelen: Een inleiding / A. van den Beld. - Assen: Van Gorcum, 1982. - X + 101 p. ingenaaid gebrocheerd. - literatuur, register. - In de reeks: Terreinverkenningen in de filosofie nr.12
Prijs: € 5,00

Bloedbad der Indianen: De ondergang van de Indianen in Brazilië / Lucien Bodard. - Baarn: Hollandia, 1973. - Gebonden. 302 pp, 16 illustr. kaart
ISBN: 90 6045 787 0
Prijs: € 4,00Doorleefde pijn / F.J.J. Buytendijk, Bewerkt en ingeleid door Louis ter Steeg. - Bilthoven: Amboboeken, 1975. - garenloos, 68 p. - In de serie: Geestelijke Volksgezondheid, brochure nr.2-7
ISBN: 90 263 0318 1
Prijs: € 2,50

Cultureel Alfa-bètisme in Nederland / H.C. Cassee, D.J. van de Kaa (red.). - Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. - ingenaaid, 140 p.
ISBN: 3 596 27367 6
Prijs: € 4,00

Met een opdracht naar Moskou / Joseph E. Davies. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1946. - halflinnen gebonden met stofomslag (ontwerp Studio Uschi-Torens), 437 p. - auteur was Amerikaansch Ambassadeur bij de Sowjet Unie van 1936 tot 1938
Prijs: € 8,00Apokalyptiker und Integrierte: Zur kritischen Kritik der Massenkultur / Umberto Eco. - Frankfurt am Main: Fischer, 1987. - Taschenbuch
ISBN: 90 265 1006 3
Preis: € 4,00

Suez / Quirin Engasser. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, 1956. - Linnen gebonden, 196 p. - Met 19 foto's en 5 kaartjes, literatuurlijst
Prijs: € 4,00

Geen toekomst zonder gedenken: 1979 vijftigste geboortejaar van Anne Frank / Anne Frank. - In: Jeugd en Cultuur 23, 1978. - 278-360 p. - geniet
Prijs: € 4,00

Fouten van kinderen, van leraren, van ouders, met betrekking tot de school / J.A. Vor der Hake. - Amsterdam: H.J. Paris, 1934. - 2e dr. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 4,00


Das Buch vom Kriege / Hans F. Helmolt (Hrsg.). - Berlin: Deutsche Bibliothek, o. J. [1915]. - Hleinen, XXV, 398 S., 16 sw-Taf.- Frakturschrift
Preis: € 10,00


Parade der mannenbroeders: Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938. Nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vaderen / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1964. - ingenaaid, 279 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Opstand der gezagsgetrouwen: Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1966. - garenloos, 260 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Alfred Kossmann en Anna Blaman: Stemmen van Schrijvers. SVS 6007 / Alfred Kossmann en Anna Blaman. - Nederlands Letterkundig Museum/Querido, 1960. - Hoes, 45 toerenplaat, EP. - Met 2 tekstvellen
In de jaren vijftig luisterden mensen naar muziek op zwarte schijfjes die met een snelheid van 45 toeren per minuut één compositie speelden: Single Play. Afgekort werden deze plaatjes "singletjes" genoemd.
In 1959 kwam men ook in Nederland op het idee dat je op zo'n singletje niet alleen gezongen maar ook gesproken woord kunt zetten. En dat was muziek in de oren van de redacteuren aan het Singel 262 in Amsterdam. Adriaan Morriën nam contact op met de Bovema studio in Heemstede en nodigde een keur van schrijvers uit. Zo kwam de serie: "Stemmen van schrijvers" uit.
De PVC-plaatjes zijn natuurlijk al lang versleten, gebroken en verdwenen maar... soms duikt nog wel eens een enkel exemplaar uit deze serie op.
Prijs: € 7,00

Diep in Arabië / Marcel Kurpershoek. - Amsterdam: Meulenhof, 1993. - 2e druk. - paperback, 343 p.
ISBN 90 290 3620 6
Prijs: € 4,00

Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders / E.C. van Leersum, m.m.v. C.C. Delprat, W. Einthoven, C. Eijkman e.a. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1932. - In originele (rug-)versierde papierband, rug en voorplat niet bedrukt, ontwerp Georg Rueter. - (XVI) 408 p. Bibliografie, portret. - Uitgegeven voor het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde t.g.v. haar 75-jarig bestaan
Franciscus Cornelis Donders [Tilburg 1818 - Utrecht 1889] was een belangrijk Nederlands hoogleraar geneeskunde en fysiologie.
Prijs: € 15,00

Met zang van Vera Lynn: Een autobiografie / Vera Lynn. - Baarn: In den Toren, 1975. - garenloos, 182 p. foto's
ISBN: 90 6074 0750
Prijs: € 3,50

Ontplooiing: W?dere perspectieven voor de ontwikkeling van de mens / Abraham H. Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1973. - garenloos, 413 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden. - leesvouw
ISBN 90 6069 170 9
Prijs: € 5,00

Iwo Jima / Richard F. Newcomb. - Amsterdam: Scheltens & Giltay, z.j. - Linnen gebonden met stofomslag, 280 p. - ill. foto's.
Prijs: € 6,00

Verstandig en gezond / Edmond Nicolas. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1949. - 3e druk. - Halflinnen, 413 p. - Voorzien van een woord vooraf van Dr. A. W. Ausems, een voorwoord bij de zoveelste druk en vele prenten van Karel Thole
Prijs: € 5,00

Dappere kerels (Brave men) / Ernie Pyle. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - linnen gebonden, zonder omslag, - 275 p. - ills.
Prijs: € 4,00

Het transport van Adolf H. naar San Christobal / George Steiner. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 3,50
Het Britsche Imperium: Zijn structuren en zijn problemen / Johannes Stoye. - Tilburg: Het Nederlandsche Boekhuis, [1937]. - linnen gebonden, 391 p. ïll.
Prijs: € 8,00

De wankele zuil: Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme / J.M.G. Thurlings. - Nijmegen / Amersfoort: Dekker & Van de Vegt / De Horstink, 1971. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - IX + 209 p. - In de reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum, deel 1 ISBN: 90 255 9744 9
Prijs: € 10,00

Groote strijders tegen ziekte en dood / Rudolf Thiel, geautoriseerde Nederlandsche bewerking van Dr. W. Schuurmans Stekhoven. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold's Uitg.-Mij. 1932. - linnen gebonden met stofomslag, 291 p. - ill.
Prijs: € 10,00Aan taal herkend: Het bewustzijn van dialectverschil. Het dialectenboek 7 / Veronique de Tier & Reinhild Vandekerckhove. - Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 2003. - Ingenaaid, 360 p.
Prijs: € 6,00

Het einde van de politiek?: Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de U. v. Amsterdam, op 26 maart 1990 / Bart Tromp. - Schoonhoven: Academic Service / Dubio?boeken, 1990. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 3,00

De arme bruiloftsgast: Levensroman van Paul-Marie Verlaine dichter-minnaar-bohémien / Rogier van Aerde. - Utrecht: De Fontein, z.j. - Ingenaaid gebonden, 263 p.
Prijs: € 7,00Boer Koekoek / K. Baartmans. - Amsterdam: De Standaard, [1966]. - ingenaaid, 71 p. - ill. z-w foto´s
Prijs: € 3,00

En zo lacht Amerika: Een collectie humor van 1940 tot 1945: Ook zij hebben het lachen niet verleerd... / Jaap Sikkema (sam.), vertaald en bewerkt door Ton van Beers. - Amsterdam: Scheffer en Sikkema, 1948. - Or.omslag, 112 p.
Prijs: € 6,00

Overschot en aanvoer / Hilaire Belloc. - Hilversum: Paul Brand, 1930. - 247 p. - Met een voorwoord van Anton van Duinkerken, vert.: Jos. Theeuwes
Prijs: € 6,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological Studies of Imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Oxford Paperbacks, No. 66
Prijs: € 6,00

De Gids, 1962-1: Algemeen cultureel maandblad / A. van Duinkerken / E.J. Dijksterhuis / B.A. van Groningen et al.. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1962. - ingenaaid, 80 p. - w.o. Anton van Duinkerken: 125 jaar De Gids
Prijs: € 3,00

Bibel und moderne Literatur: Grosse Lebensfragen in Textvergleichen / Friedrich Hahn. - Stuttgart: Quell-Verlag, 1966. - goldgeprägter Orig.-Leineneinband, Schutzumschlag, 344 S. - enthält Stempel
Preis: € 6,00Vaarwater / Rouke van der Hoek. - Landgraaf: Herik, 1994. - 1e druk. - Oorspr.omslag met flappen. - Zwarte Reeks 26. - Met tekeningen van Wim Claessen. nr. 262 van 299 genummerde en gesigneerde ex.
ISBN: 90 73036 37 2
Prijs: € 8,00

De kunst der stijlinterpretatie: Een pleidooi voor functionele stilistiek / Emmy Kerkhoff. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1951. - geniet, 21 p. - Openbare les
Prijs: € 3,00

Watertrappen: Verhalen en gedichten over mensen en vliegen / Willem van Kevelaer (pseudoniem Wil Knibbeler). - Roermond: De Vleermuis, 1986. - ingenaaid, 82 p. - Met handgeschreven brief van de auteur en handgeschreven recensie
ISBN: 90 71151 0 69
Prijs: € 10,00


Ons Volkslied om te zingen en te spelen: Nederlandsche liederen uit noord en zuid, [deel drie] / Albert de Klerk, et al. (sam.). - Z.p.: Uitgeverij De Toorts, 1945. - Halflinnen, 130 - 192 p. - ill: Frans Mandos. - geplastificeerd
Prijs: € 4,00


Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch / Marina Lewycka. - DHV Der Hörverlag. - Audio-CD
ISBN: 3 86717 077 0
ISBN: 978 3 86717 077 2
Preis: € 5,00Aanzicht/Uitzicht: Het Museum Kurhaus in Kleef / Walter Nikkels, Guido de Werd. - Nijmegen: SUN, 1997. - ingenaaid, 188 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6168 472 2
Prijs: € 25,00

Uitgegeven door: Walter Nikkels en Guido de Werd in opdracht van de Vereniging van vrienden van het van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Voorwoord: Guido de Werd en bijdragen van Ingrid Bachér, Wilhelm Diedenhofen, Walter Nikkels, Guido de Werd.

In het midden van de 17e eeuw legde Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen na zijn terugkeer uit Brazilië als stadhouder van Kleef met zijn architect Jacob van Campen in de nabijheid van de Springenberg in Kleef een groots parklandschap in barokke stijl aan. Het hart van dit park is nog steeds het zogenaamde amfitheater met het beeld van Minerva van Artus Quellinus, een hoogtepunt van de Nederlandse barokke beeldhouwkunst.
Niet ver van het amfitheater werd in 1742 een mineraalhoudende bron ontdekt die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grensstad inluidde. Kleef werd nu een kuuroord vooral voor Nederlandse kuurgasten. In 1846 opende het in classicistische stijl gebouwde Kurhaus zijn poorten, in 1872 uitgebreid met een wandelhal en een badhotel met badinrichting en werd internationaal befaamd.
De Eerste Wereldoorlog maakte een plotseling einde aan Bad Cleve en het hotel verloor zijn oorspronkelijke bestemming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kocht de stad Kleef het zeer verwaarloosde gebouw aan om er een museum voor moderne kunst in te huisvesten. De restauratie en de verbouwing werd toevertrouwd aan de Nederlandse typograaf en ontwerper Walter Nikkels die in samenwerking met de architect Heinz Wrede het Kurhaus verbouwde. Nikkels ontwierp een functionele architectuur die op een bijzonder wijze oud en nieuw met elkaar in harmonie brengt.
Anblick/Ausblick documenteert het unieke van de plek die al in de 17e eeuw door Prins Johan Maurits tot een gesamtkunstwerk gemaakt was en beschrijft de geschiedenis van het Kurhaus als ook het architectonische ontwerp en de realisering van het nieuwe museum en zijn verzamelingen.


Geboorte-Stad: Een cyclus / Sybren Polet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 70 p.
Prijs: € 8,00

Die Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 6,00

Therese: Kroniek van een vrouwenleven / A. Schnitzler. - Amsterdam: Em. Querido, 1929. - Linnen gebonden, 452 p. - Vertaling: Alice van Nahuys
Prijs: € 6,00

Met Dr. Schneller onder Mohammedanen, Joden en Christenen / L. Schneller. - Hoorn: Edecea, z.j. - Hlinnen geb. 120 p.
Prijs: € 4,00Oostnoordoost: Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur / Ludo Simons. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid, 123 p.
Prijs: € 4,50

Triptiek: essays / G. Stuiveling. - Amsterdam: Em. Querido, 1952. - 1e druk. - gecartonneerd, 252 p.
Prijs: € 7,00

De antieke tragedie: Voordrachten gehouden op de Klassieke Studieconferentie van 22-27 juli 1946 / W. Vollgraff et al. - Leiden: v/h Batteljee & Terpstra, 1947. 169 p.
Bijdragen: W. Vollgraff: Sophocles en de Grieksche tragici; W. Dekker: Het Godsbesef bij Aeschylus; J.C. Opstelten: De Tragische Held bij Sophocles en zijn Dichter; J.C. Kamerbeek: Euripides en het Probleem der Bacchen; J.C.F. Nuchelmans: Enige opmerkingen over de taal van de Attische tragedie; P.J. Enk: De Romeinsche tragedie
Prijs: € 8,00

Mooi volk: Vertelsels van 't Hoogeland deur Jan Bos rentaier / Jan Bos (pseud. Willem de Mérode = Willem Eduard Keuning), Dirk Hart (ill.). - Amsterdam: Oetgeversmoatschappei Holland, [1929]. - beige linnen gebonden met rode opdruk, 192 p. - Dirk Hart het schilderkes taikend
Prijs: € 10,00

De christelijke vrijheid / G. Brillenburg Wurth. - Kampen: J.H. Kok, 1934. - Ingenaaid, 134 p.
Prijs: € 3,50

Ballingen, buren en buitenlanders: De vreemdeling in de Bijbel / Rieuwerd Buitenwerf, Clazien Verheul. - Heerenveen: NBG, 2007. - garenloos, 105 p.
Prijs: € 3,50

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / Simon Carmiggelt. - Eindhoven: Philips Parlando, 1962. - Langspeelplaat P 08075 L. - Originele omslag, foto's van de sprekers. - Voorwoord van Dimitri Frenkel Frank
Prijs: € 10,00

Archäologischer Stadtplan Colonia Ulpia Traiana (Xanten, Kreis Wesel); Archäologisch gesicherter Bestand des 2.-4. Jahrhunderts n.Chr. / Gundolf Precht, Christoph B. Rüger. - Köln: Rheinland-Verlag GmbH, 1983. 4. erweiterte Auflage. - Maßstab 1 : 2000
Preis: € 4,00

Bloemlezing uit "Vijftigh lustighe historien oft nieuwicheden Johannis Boccatij" / Dirc Coornhert. - Purmerend: J. Muusses, 1953. - 122 p. Ingenaaid gebrocheerd. - Bewerkt door C. van Baaren en H. Elsinga
Prijs: € 6,00

Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur / C.I. Dessaur. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1973. - Diesrede, uitgesproken op 19 oktober 1973 bij de vijftigste dies natalis. - geniet, 28 p.
Prijs: € 3,00

Gij zult zijn als goden: Een radicaal humanistische interpretatie van het Oude Testament en zijn traditie / Erich Fromm. - Utrecht: Bijleveld, 1977. - garenloos, 198 p.
Prijs: € 5,00

De engelen van de nacht: Generatie X in Japan / Karl Taro Greenfeld. - Amsterdam: Atlas, 1995. - garenloos, 279 p.
ISBN: 90 254 1273 4
Prijs: € 4,00Wat de metaalmicroscoop zooal te zien geeft: Een uiteenzetting van de beginselen de metallografie, voor zoover deze bekend moet zijn aan ieder technicus en allen, die metalen en hun legeering vervaardigen, verhandelen of verwerken / J.G.S. de haan. - Deventer: AE.E. Kluwer, 1929. - ingenaaid, 40 p. + 18 p. 51 afbeeldingen. -
Prijs: € 10,00

Übersichtskarte der Archäologischen Denkmäler im Rheinland / Bearb. von A. Herrnbrodt. - Bonn: Wilhelm Stollfuss Velag, 1969. - Topographische Übersichtskarte 1 : 200 000. - Hrsg. vom Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen und dem Landschaftsverband Rheinland - Rheinisxhes Landesmuseum Bonn
Preis: € 8,00


De nieuwe elite van Nederland: Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed / Jos van Hezewijk. - Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2003. - garenloos, 208 p.
ISBN: 90 5018 621 1
Prijs: € 4,50

Aap en Beer: Een ABC boek / Wim Hofman. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - ill.: Wim Hofman. - AVI-niveau 2
ISBN: 90 269 9360 9
Prijs: € 3,00

Unbekanntes Westmünsterland / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1977. - 80 S. - Doppelband 35/36
ISBN: 3 87463 069 2
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg am Niederrhein / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1976. - 104 S. - Doppelband 21/22
ISBN: 3 87463 057 9
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg in Westfalen / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1978. - 103 S. - Doppelband 25/26
ISBN: 3 87463 061 7
Preis: € 4,50

... zij kwamen van verre: Kerstkribben van landen rondom de Middelandse Zee uit de collectie Elisabeth Houtzager / J.C.Th.M. van Laarhoven. - Heilig landstichting: Bijbels Openlucht Museum, 1989. - ingenaaid, 56 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moscow: Capital of the Soviet Union: A short geographical survey / G. Lappo, A. Chikishev, A. Bekker. - Moscow: Progress Publishers, 1976. - Linen hardback, 153 p. Ill.
Price: € 7,00

A categorial, computational theory of idioms / Erik-Jan van der Linden. - Utrecht: LEd ; Utrecht: Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (OTS), Rijksuniversiteit Utrecht, 1993. - paperback, xii, 232 p. - Thesis Utrecht.- OTS dissertation series, ISSN 0929-0117. - Text in English with a summary in Dutch
ISBN: 90 5434 020 7
Price: € 8,00

Handleiding voor het maatschappelijk verkeer van marine-officieren (verkorte benaming: H.M.V.O.): Vastgesteld bij ministrieele beschikking, d.d. 9 januari 1939, IIIde afd. A, nr. 25 / Marine. - 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1939. - ingenaaid, 116 p.
Prijs: € 6,00

Zwischen den Zeiten: Heft IV / Georg Merz (Hrsg.). - München: Chr. Kaiser Verlag, 1923. - OBrosch., 80 S. Frakturschrift. - Unter Mitarbeit von Karl Barth, Friedrich Gogarten u. a. - Zustand: Papier und Einband altersbedingt gebräunt,
Prijs: € 3,00

Op weg naar een verantwoord Godsgeloof / W.H. van de Pol. - Roermond: J.J. Romen & zonen, 1967. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 24 p. - Afscheidscollege aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Prijs: € 3,50Het brieschende paard / Rien Poortvliet (ill. en handgeschreven tekst). - Bussum: Van Holkema en Warendorf, 1981. - 3e druk. - Gebonden, ongepagineerd
Prijs: € 12,00

Zeven eeuwen spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden: Eerste deel 1200-1700, tweede deel 1700-1880, derde deel 1880 tot heden / K.H. de Raaf en J.J. Griss. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1917. - innen gebonden met goudopdruk, (XVII) 485 p. (XV) 504 p. (XVIII) 680 p. - 3 dln. in 3 bnd; kop verguld; band: J.B. Heukelom. - Brusse 373a
Prijs: € 30,00

Randstad 3: Driemaandelijks / Hugo Claus et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - ingenaaid, 151 p. ills.: foto's (Sanne Sannes). - LRP 39. - Met o.a. Arrabal, Auden, Brugsma, Heeresma, Nooteboom, Sleutelaar, Verhagen en anderen
Prijs: € 5,00

Randstad 4: Driemaandelijks / Hugo Claus et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - ingenaaid, 173 p. ills.: foto's. - LRP 44. - Met o.a. Burroughs, Ethel Portnoy Kousbroek, Vanvugt, Nin, Pernath, Dubuffet, Bernlef, Schat, Butor, Enzensberger en anderen
Prijs: € 5,00

Randstad 6: Driemaandelijks / Hugo Claus et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1963. - ingenaaid, 158 p. ills. - LRP 75. - Met o.a. Algren, Becker, Bernlef, Dagerman en anderen
Prijs: € 5,00

Randstad 8: Driemaandelijks / Hugo Claus et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - ingenaaid, 165 p. ills.: foto's en tekeningen. - LRP 122. - Met o.a. Constant (Opkomst en ondergang van de avant-garde), Paz, F. ten Harmsen van der Beek, Schippers, Elburg, Nooteboom, Cassius Clay, Freddy de Vree, Peter Schat en anderen
Prijs: € 5,00

Randstad 10: Driemaandelijks / Hugo Claus et al. (red.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - ingenaaid, 178 p. - LRP 164. - Met o.a. Baudelaire, Bernlef, Boekraad, Bunge, Van Door, Enzensberger, Ferron en anderen
Prijs: € 5,00

Een mysterieuze reis: Pelgrimeren in Christendom en Islam / E.S. Steneker. - Nijmegen: Eigen beheer, 1997. - garenloos, 170 p. - Doctoraalscriptie Religiestudies
Prijs: € 5,00

Morele opvoeding: Theoretisch- en historisch-pedagogische opstellen / J.W. Steutel (red.). - Meppel / Amsterdam: Boom, 1984. - ingenaaid, 185 p. bibliografie, index. - beperkt potlood in eerste hoofdstuk
ISBN: 90 6009 599 5
Prijs: € 5,00

De mens als vernieler: Een essay over angst en boosheid / Anthony Storr. - Meppel: Boom, 1973. - ingenaaid gebricheerd, 112 p. - Bibliogr. Index. - beperkt potlood
Prijs: € 5,00Halverwege de heilstaat: Essays / Abram de Swaan. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - garenloos, 135 p. - Eerder verschenen in NRC Handelsblad ISBN: 90 290 1722 8
Prijs: € 4,00

Over de poëzie van Albert Verwey: Verzamelde opstellen / Maurits Uyldert. - Hoorn: Uitgevers-mij. "West-Friesland", [1944]. - 1e dr. - Halflinnen, 250 p. - Met portretten en facsimiles. - linnen verkleurd
Prijs: € 4,00

De kroniek van onze eeuw 1960-1969: De belangrijkste gebeurtenissen; de mooiste beelden / Jaap Verschoor (red.). - Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1998. - hardcover , 156 p.
ISBN: 90 215 3325 1
Prijs: € 8,00

Overijssel / Hans Wiersma (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: J.M.W. Waanders, z.j. - ingenaaid, 118 p. - Met zwart-wit foto's van Ger Dekkers
ISBN: 90 70072 06 8
Prijs: € 3,00

God's Gym / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 2e dr. - Paperback, 373 p.
ISBN: 90 234 0243 x
Prijs: € 4,50

De wetenschap van de menselijke bezieling: Een oriëntatie in de ontwikkeling en verworvenheden van de psychologie / G.A. de Wit. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1980. - ingenaaid, 294 p.
ISBN: 90 255 9927 3
Prijs: € 7,00

De mens op reis / W. Banning et al. - Utrecht: Het Spectrum, 1959. - ingenaaid, 102 p. ill. - In de reeks: Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid
Prijs: € 3,00

Nein!: Antwort an Emil Brunner / Karl Barth. - München: Chr. Kaiser Verlag, 1934. - geniet, 63 p. - Theologische Existens Heute, Heft 14, Frakturschrift
Preis: € 3,00

David Friedrich Strauss als Theologe 1839 - 1939 / Karl Barth. - Zürich: Verlag der Evangelischen Buchhandlung Zollikon, 1939. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 6, Frakturschrift. - Bleistift
Preis: € 3,00

Humanismus / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1950. - geniet, 28 p. - Theologische Studien, Heft 28, Frakturschrift
Preis: € 3,00

Die Menschlichkeit Gottes / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1956. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 48
Preis: € 3,50

De dingen: Vier metabletische overpeinzingen / J.H. van den Berg. - Nijkerk: Callenbach, 1965. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 102 p.
Prijs: € 7,00

Vrees en religie: Een psychologisch onderzoek toegepast op Nieuw-Testamentische gegevens / S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel. - Utrecht: Drukkerij Universitas, [1920]. - ingenaaid, 146 p. - Bibliotheekstempel. - Proefschrift
Prijs: € 5,00

Natur und Gnade : Zum Gespräch mit Karl Barth / Emil Brunner. - Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),1935. - Zweite, stark erweiterte Auflage. - OKart. 60 S.
Preis: € 4,00

De Duitsche godsdienstpsychologie / K.J. Cremer. - Delft: W.D. Meinema, 1934. - ingenaaid, XII, 390 p. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Hollandse nieuwe: De keerzijde van de Nederlandse mentaliteit / Sylvain Ephimenco. - Amsterdam: Contact, 1997. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Ondankbaarheid: Een gesprek over onze tijd / Alain Finkielkraut. - Amsterdam: Contact, 2000. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 5,00

Gramarie: Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd / C.B. van Haeringen. - Assen: Van Gorcum, 1962. - linnen gebonden zonder stofomslag, 381 p. - Neerlandica Traiectina XI
Prijs: € 10,00

The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 / Martin Jay. - London: Heinemann, 1976. - sewed paperback, 382 p.
Price: € 10,00

Filosofie van de politieke wetenschappen / G.E. Lock. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1987. - ingenaaid, 127 p. - Serie Wetenschapsfilosofie
ISBN: 90 6890 111 7
Prijs: € 6,00Mens Machine Mens: Nieuwe media en maatschappelijke relaties / Charles van der Mast et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - garenloos, 226 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 89, afl. 3 (2001)
ISBN: 90 5625 114 7
Prijs: € 5,00

Kortsluiting: Hoe Philips zijn talenten verspilde / Marcel Metze, met medewerking van Bart Vink. - Nijmegen: SUN, 1991. - 1e dr. - Ingenaaid, 351 p. - ill.
Prijs: € 6,00

Klauwen af van mijn land!: Brandende vragen aan George van Arabië / Michael Moore. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - garenloos, 252 p. - Ned. vertaling van:Dude, where's my country?
ISBN: 90 295 3139 8
Prijs: € 4,00


Nieuwe hoop voor een oude wereld / Bertrand Russell. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1952. - linnen gebonden, zonder stofomslag, 203 p. - Vertaald door Hans Redeker. - In de reeks: Visie, Bibliotheek voor het hedendaagse denken, deel 2
Prijs: € 5,00

Wet: On painting, feminism and art culture / Mira Schor. - Durham / London: Duke University Press, 1997. - xviii, 262 p. - index, bibliography, notes, bw ills.
Price: € 8,00

Huis van Bewaring: (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd) / M.G.J. Teerink. - Amsterdam: Vrije Universiteit / Assen: G.F. Hummelen's Boekhandel, 1963. - geniet, 28 p. - Referaat voor de vijfentwintigste Wetenschappelijke Samenkomst op woensdag 3 juli 1963 te Arnhem
Prijs: € 2,50Een frisgewassen doedelzak: Essays en kronieken uit de jaren tachtig / Bart Tromp. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - garenloos, 259 p. - Synopsis-reeks
Prijs: € 7,00

Nieuwe theologie (de school van Barth) / D. Tromp, Ph. Kohnstamm en O. Noordmans. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1926. - ingenaaid gecartonneerd, 133 p. - Geschriften uitgegeven van wege de Studie-commissie der Ethische Vereeniging, Eerste Serie No. 6/8
Prijs: € 5,00

De emotionele pest: De aktualiteit van Wilhelm Reich / Antoine Verbij (red.). - Amsterdam: De Populier, 1984. - garenloos, 120 p. - Bibliografie. ills.
Prijs: € 4,00

Sprekend ik: Eenentwintig vertellingen / Gerard van Westerloo. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd. 295 p. Ill.
Prijs: € 5,00

Tropics of discourse: Essays in cultural criticism / Hayden White. - Baltimore / London: John Hopkins University Press, 1978. - First ed. - linnen bound, dustjacket, 287 p. - index. - pencil markings
ISBN: 0 8018 2127 4
Price: € 8,00

Philalethes: Van Mapheus Vegius tot Jan van den Berghe / J.C. Arens. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1967. - geniet, 15 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 27 october 1967
Prijs: € 3,50

Het Waakzame / Herman Pieter de Boer. - [Eindhoven]: Stichting Philips Pensioenfonds, 2002. - geniet, 14 p. foto's. - Bijlage verkort jaarverslag 2002
Prijs: € 2,50

RAS SJAMRA en het Oude Testament / C.H.W. Brekelmans M.S.F.. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1962. geniet, 22 p. - Openbare les gegeven bij de officiële aanvaarding van het ambt van lector in de Semitische taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 7 december 1962
Prijs: € 3,50

De torens van februari / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1995. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 4,50

Torenhoog en mijlen breed: Een toekomstverhaal / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1993. - garenloos, 238 p.
Prijs: € 4,50

Veertig oden / [Quintus] Horatius [Flaccus], R. Langie en R. de Pauw (vert.). - Antwerpen : Standaard, 1953. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 2,50

Vier uwe vierdagen: Meditatiën / A. Kuyper. - Amsterdam / Pretoria: Höveker & Wormser, [1903]. - Ingenaaid gebonden. - 309 p.
Prijs: € 4,00

Tao Te King: Das Buch des Alten vom Sinn und Leben / Laotse. - Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. - Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs, 1957. - 37.-40.Tausend, OLwd. Umschl. 159 S. - Diederichs Taschenbuchausgaben
Preis: € 7,00

De acht doodzonden van de beschaafde mensheid / K. Lorentz, D. Hillenius (inl.). - Amsterdam: Ploegsma, 1973. - garenloos, 120 p.
ISBN: 90 216 0385 3
Prijs: € 3,00

Een vaste burcht: Vertelboek der kerkgeschiedenis / J. Norel. - Kampen: J.H. Kok, 1951. - 1e dr. - garenloos, 222 p. - Ill.: Bert Bouman
Prijs: € 5,00


The Oxford dictionary of quotations / Angela Partington (ed.). - Oxford / New York: Oxford University Press, 1996. - rev. fourth edition. - linen bound, dustjacket, 1075 p.
Price: € 10,00

De nieuwe bijbel van een vrij volk: De statenvertaling van 1637 / Gert J. Peelen. Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap, 1987. - ingenaaid, omslag met flappen, 96 p. - ill.
ISBN: 90 6126 900 8
Prijs: € 5,00

Traditionele metafysiek en fenomenologie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kenleer en de metafysiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 19 oktober 1962 / Jan Plat. - Utrecht / Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1962. - geniet, 25 p.
Prijs: € 3,50

Kun je nog zingen, zing dan mee!: Honderd en zestien algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker / J. Veldkamp, K. de Boer. - Groningen: P. Noordhoff, 1918. - opnieuw gebonden, ingenaaid. - 184 p.
Prijs: € 10,00

Verbeelde boodschap: Houtsneden uit 1537 - De Illustraties van Lieven de Witte bij 'Dat leven ons Heeren' (1537) / Ilja Veldman en Karin van Schaik. - Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap / Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap, 1989. - ingenaaid gebonden, 120 p. ill.
ISBN: 90 6126 430 8
Prijs: € 5,00

Petronella Moens (1762-1843): De Vriendin van 't Vaderland / Ans J. Veltman - Van den Bos. - Nijmegen: Vantilt, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, met leeslint. - 488 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.
Studie over leven en werk van Petronella Moens, in de achttiende en negentiende eeuw een bekende publiciste en schrijfster van kinderboeken, waarbij met name de aandacht uitgaat naar haar politieke, godsdienstige en pedagogische denkbeelden.
ISBN: 90 75697 36 8
Prijs: € 20,00

Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud / E. Verbeek. - Nijkerk: G.F. Callenbach, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 266 0108 5
Prijs: € 3,00

Liefde en lijden van de jonge Goethe: Essay / Wim Verrelst. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1984. - garenloos met stofomslag, 159 p.
ISBN: 90 289 0888 9
Prijs: € 4,50

Onderkennen wat beschikbaar is: Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd / Jacques De Visscher. - Budel: DAMON, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - 80 p. - Uitgave i.s.m. de Radboustichting
ISBN: 90 5573 148 x
Prijs: € 4,50

Blumhardt en het tegenwoordige Möttlingen / Wilma [=Willemina Vermaat]. - Amsterdam: U.M. Holland, z.j. - ingenaaid, 80 p. omsl. iets besch. - roest, ingeplakt ex libris
Prijs: € 4,00

A -> B / X - Y Fonologie van het Nederlands: Synchroon & diachroon / Jan van Bakel. - Nijmegen: Eigen beheer, 1973. - 3de herz. druk. - garenloos, 117 p.
Prijs: € 4,50

Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw: Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal / R. Bakker & J. de Graaf. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1979. - garenloos, 188 p. - Collectie Labyrint
ISBN: 90 6131 645 6
Prijs: € 5,00

Leren bij Husserl /B.Th. Brus. - Tilburg: Zwijsen, 1978. - Ingenaaid, 263 p.
ISBN: 90 276 2496 8
Prijs: € 10,00

Erziehung zur Demut: Betrachtungen über einige moderne pädagogische Ideen / F.J.J. Buytendijk. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1962. - Leinen mit Schutzumslag, 96 S. - In der Reihe: Schriften des Düsseldorfer Kreises 1
Preis: € 7,00

Roland Barthes: een biografie / Louis-Jean Calvet. - Amsterdam: Van Gennep, 1992. - ingenaaid gebrocheerd. 274 p.
ISBN: 90 6012 880 X
Prijs: € 8,00

Van Randstad tot landrand: Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde / Jo Daan, D.P. Blok. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1969. - ingenaaid, 54 p. Met een losse, groot formaat, kaart en grammofoonplaatje. - Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de K.N.A.W. te Amsterdam, XXXVII
Prijs: € 3,00

Van zachtzangende vergetelheid: Een onderzoek naar de functie van muziek in de Nederlandse naturalistische roman / Corrie van Dongen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - garenloos, 126 p. - Doctoraalscriptie
Prijs: € 4,00

Elseviers grote antiek encyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. - Amsterdam: Elsevier, 1977. - Kunstleer gebonden met stofomslag. - 400 p.
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 10,00

Das dialogische Prinzip Martin Bubers und das erzieherische Verhältnis / Werner Faber. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1967. - 2. Aufl. Paperback, 192 S. - In der Reihe: Beiträge zur Erziehungswissenschaft
Preis: € 7,00

Begegnung: Ein anthropologisch-pädagogisches Grundereignis / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, VI + 466 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCXXXI
Preis: € 10,00

Personale Erziehung: Beiträge zur Pädagogik der Gegenwart / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1965. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XII + 471 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band XXIX
Preis: € 10,00

Wat zijn Nederlandse dialecten? / J. Goossens. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968. - geniet, 25 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.22
Prijs: € 2,50

Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225 / M. Gysseling. - Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.17
Prijs: € 3,50

Studies voor Zaalberg, aangeboden door collega's en oud-collega's, medewerkers en oud-mederwerkers van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975 / M.J.M. Haan et al. (red.). - Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975. - Lumback, 288 p.
Prijs: € 6,00

Netherlandic language research: Men and works in the study of Dutch / C.B. van Haeringen. - Leiden: E.J. Brill, 1960. - 2nd revised ed. (1st: 1954). - Wrappers, sewn, 120 p. (uncut). - Index, 2 fig. (linguistic maps) . Second revised edition working up the material published upto 1959. A survey of methods and results in the study of the language of the Low Countries.
Price: € 7,00

Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland: 17e jaargang 1965, no. 1 en 2 / K. Heeroma. - Groningen: Sasland, 1965. - Garenloos, 80 p. - Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen ,
Prijs: € 3,50

Taal en talen / K. Heeroma. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.12
Prijs: € 2,50

Het Nederlands tussen dialect en wereldtaal / J.A. Huisman. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 16 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.10
Prijs: € 1,50

Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung: Aspekte einer sozialgeschichtlichen Interpretation von Hartmanns Artusepen / Gert Kaiser. - Frankfurt: Athenäum Verlag, 1973. - OBroschiert, 144 S. Register. In der Reihe: Wissenschaftliche Paperbacks Literaturwissenschaft. - Bleistift
Preis: € 4,00Poppen en poppenhuizen / Eileen King. - Alphen aan den Rijn: Icob, 1979. - 3e dr. - hardcover met stofomslag, 256 p. ill.
Prijs: € 10,00

Das pädagogische Verhältnis / Norbert Kluge (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XXXI + 510 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCLXXVIII
Preis: € 10,00

Onderwijskundig denken over onderwijs / A.M.P. Knoers. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971. - geniet, 19 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.29
Prijs: € 2,50

De etymologie van het woord schobbejak / R. van der Meulen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1944. - Paperback, geniet. - 10 p. - Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 7, No. 2
Prijs: € 6,00

Beknopte ABN - syntaksis / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden, XIX + 426 p.
Prijs: € 10,00

Nederlands sagenboek / Jacques R.W. Sinninghe. - Den Haag: Kruseman, z.j. - gecartonneerd. - 192 p. - ill.: A. Paashuis
Prijs: € 6,00

J. van Mierlo en het Veldekeprobleem / G. de Smet. - Groningen: J.B. Wolters, 1963. - geniet, 23 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.8
Prijs: € 2,50Kunst- en Antiekveiling 1997 - deel 22: Overzicht t/m juni 1996 / Janny Stuurman-Aalbers et al.. - Schiedam/Gent: Scriptum Art/Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997. - linnen gebonden, 320 p. ill.
ISBN: 90 5594 074 7
Prijs: € 30,00

De expansie van het Nederlands / Marius Valkhoff. - Brussel / 's-Gravenhage: A. Manteau N.V. / H.P. Leopolds uitg. mij. N.V., 1943. - 2e dr. - ingenaaid, 76 p.
Prijs: € 5,00

Van In't Wonderjaer tot De Verwondering: Een poëtica van de Vlaamse roman / B.F. van Vlierden. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 275 p.+ 29 buitentekst ills. (portretten). - Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverij
Prijs: € 10,00

Nederlandse dialectkunde / A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum - G.A. Hak & H.J. Prakke, 1958. - Or.linnen gebonden, 397 p. met losse uitslaande kaart. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid, deel X
Prijs: € 6,00

Heldendichtung und Geschichte / P.B. Wessels. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.14
Preis: € 2,50

Knowledge and relativism: An essay in the philosophy of education / F.C. White. - Assen: Van Gorcum, 1983. - 148 p.
ISBN: 90 232 1932 5
Price: € 6,00

Het heilig vuur: De kern van het universitaire bestaan / Kees Willemen et al. (red.). - Groningen: Wolters - Noordhoff, 1998. - ing. gebonden, 543 p.
Prijs: € 10,00


Handboek van het ongerijmde / Colin Wilson & John Grant. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982. - linnen gebonden, geen stofomslag. - 256 p. Bibliografie. Index. - Vertaling Simon Vinkenoog
ISBN: 90 274 7156 8
Prijs: € 7,00

De mens in zijn taal gevangen / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.18
Prijs: € 2,00

Het negende internationale linguistenkongres van augustus 1962 te Cambridge in de Verenigde Staten / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1962. - geniet, 20 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.7
Prijs: € 2,00

Zwaanzinnigheden: Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie / F.L. Zwaan. - Amsterdam: z.u., 1974. - ingenaaid, 114 p. bibliografie
Prijs: € 6,00

De sluier der poëzie / J.M.M. Aler. - Groningen/Djakarta: J.B. Wolters, 1956. - papieren omslag, geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1956
Prijs: € 3,00

Das höllische Automobil: Novellen / Otto Julius Bierbaum. - Wien und Leipzig:, Wiener Verlag, 1905. - Privat Einband, leinen. - 156 S. - Doppelseit. illustr. Titel und Buchschmuck (Vignette, Titelblätter) von Berthold Löffler. - Farb. Deckelill. v. Richard Lux fehlt.. - Bibliothek moderner deutscher Autoren Band 6
Met een hilarisch Vita autoris w.o. "An "Buchschmuck" hat er sich für eine Weile sattgesehen, (let wel 1905!)sowohl an dem botanischer, zoologischer und mineralogischer, wie an dem rein geometrischer Herkunft. Seine Sünden auf diesem Gebiete bereut er herzlich und hat sich dafür als freiwillige Büsse die vollkommenste Enthaltsamkeit von allen Kopf-, Rand-, Zwischenleisten, Frontispicen, culs de campe, etc. etc. auferlegt. Doch zweifelt er keineswegs daran, dass die Blütezeit des Jugendstiles noch hübsche Zeit andauern wird."
Preis: € 30,00

Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het schip de Visstick en haar gezagvoeder Kapitein Iglo / Bindervoet, Henkes, Bakker, Windig, De Jong. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - 1e druk. garenloos, 199 p. ills.
Prijs: € 6,00

Eerste l.p. met het voorwoord van Godfried Bomans van de lesmethode Engels van Sieverdings Internationaal Talen Systeem (Sitas n.v. Amsterdam) naar ideeën en volgens tekst van Godfried Bomans. (Ere voorzitter van de 'Dickens Fellowship') / Godfried Bomans. - tekst door Bomans gelezen in nederlands en engels.
Prijs: € 15,00A fashion for extravagance: Art Deco fabrics and fashions / Sara Bowman, Michel Molinare. - New York: E.P. Dutton, 1985. - Cloth, dustjacket. - 125 p. Col. ills.
ISBN: 0 525 24358 5
Price: € 10,00


Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw: Hoogtepunten van minder bekende meesters, schilderijen en tekeningen uit de verzameling F.C. Butôt / . - Rotterdam: Museum Boymans - Van Beuningen, 1973. - groen linnen, bedrukt met tekst 'Verzameleing F.C.B.' met stofomslag, 184 p. 87 plts.
Prijs: € 10,00

Bijbel en romantiek / Gerard Brom. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - Orig. papieren omslag, 38 p. - Afscheidscollege op vrijdag 23 mei 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 5,00

Herinneringen van een mondain scholier: Een indiscretie / Chip (= Jan van Gelder). Den Haag: J. Philip Kruseman, [1928]. - Linnen zonder stofomslag. 147 p. - ill.: Ton van Tast
Prijs: € 12,00


Het geheim van de kleinzoon van de smid / Maarten van den Elzen. - Uden: Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, 2004. - 2 bundels van elk 8 gedichten uit lood gezet (boekdruk), in celofaanhouders en geplakt op een triptiek van achtertikkarton, gezeefdrukt, met sluiting. - vormgeving: Genoveef Lukassen
ISBN: 90 75220 19 7
Prijs: € 15,00

Uit het spel der klanken: Enige beschouwingen uit de Friese klankleer / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1952. - Geniet, 28 p. Rede aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 21 maart 1952
Prijs: € 3,00

Waardering van het Fries: Openbare les / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1948. - Geniet, 24 p. Openbare les bij aanvang van zijn lessen als privaat-docent in het Fries aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 12 maart 1948
Prijs: € 4,00

De wisselwachter: Novelle / Jean-Paul Franssens. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 1e druk. - garenloos, 84 p.
ISBN: 90 61691680
Prijs: € 3,50

Het turfschip van Breda 1590-1990 / J.F. Grosfeld, W. Klinkert, J.P. Meeuwissen (red.). - Breda: Breda's Museum, 1990. - ingenaaid, 116 p., ills. foto's. - essaybundel/catalogus verschenen t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 8,00

Boris Alexandrowitsch Bjelkin: Een verhaal uit Sovjet-Rusland / George Hoyer [ps. G.B.J. Hiltermann]. - Z.p. [Wormerveer]: In den Bloemhof [ps Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], Lente 1945. - Or. omslag met flappen, 47 p.
Clandestiene uitgave, De Jong 406
Prijs: € 5,00

'Een stad is een boek': Het Dordrecht van C. Buddingh', vier literaire wandelingen door Dordrecht / Wim Huijser. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 3e verbeterde druk. - ingenaaid, omslag met flappen, 160 pp ill. foto's.
Prijs: € 8,00Vrede ende vrolicheyt: Kerstfeest in de middeleeuwen / Martien J.G. de Jong. - Baarn: De Prom, 1985. 1e druk. Gebonden met stofomslag, 304 p. Bibliografie, ill.
ISBN: 90 6801 023 9
Prijs: € 10,00Alle gekheid op 'n stokje / F. Kerdijk. - 's-Gravenhage: Drukkerij Trio, [1970]. - ingenaaid, 36 p. ill. - In de reeks: Van Trio aan zijn zakenvrienden, februari/carnaval 1970
Prijs: € 4,50Nare blaren in Nijmegen / Huibert van der Meer, Frans Mensink. - KBU uitgevers, 1995. - 36 p. - Stripboek in de reeks: Jules en Ollie stedenstrips nr. 12
Prijs: € 5,00

Over het waarnemen van taalverschijnselen / L.C. Michels. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946. - Oorspr. papieren omslag. 15 p. - Rede aanvaarding ambt hoogleraar, uitgesproken op 11 december 1946
Prijs: € 3,00

Syntaxis spraakkunst en taalkunde / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1955. - Gecartonneerd, XV + 311 p. Hfst. 2 t/m 12 vormen de voorstudies eerste deel
ABN-spraakkunst: Voorstudies - tweede deel / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 231 p.
ABN-spraakkunst: Voorstudies - derde deel / Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 342 p.
Prijs: € 30,00 één koop

Wim Schuite: 50 jaar schilder / Jacqueline de Raad (sam.). - Amsterdam: Van Soeren & Co, 1993. - Linnen met stofomslag, 96 p. ill. in kleur en z/w. - Nr. 68 van 150 genummerde exemplaren, gesigneerd, totale oplage 1000 exempl.
ISBN: 90 6881 035 9
Prijs: € 30,00

Welkome en ongewenste "vreemdelingen": De invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop / B.W. Schippers (inl. en sam.). - Groningen: J.B. Wolters, 1959. - ingenaaid, 120 p. - In de reeks: Taalkundige kernen en perspectieven, Met bijdr. van: J.J. Salverda de Grave, G. Royen, C.G.N. de Vooys
Prijs: € 4,00

Die Anthropologie Kierkegaards / Johannes Sløk. - Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger, 1954. - 144 S. - Bleistift (wenig).
Preis: € 50,00

Jantje Verdure / Styn Streuvels. - Gent: Snoeck Ducaju en Zoon, 1943. - 1e dr. - Or. papieren omslag met flappen, 132 p. - Met talloze verluchtingen van Hélène van Coppenolle. - De Blauwe Snoeckjes Tweede Reeks Nummer 1
Prijs: € 6,00

Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen / Vlaamse liederen. - Antwerpen: N.V. uitgeverij De Schelde, [1942]. - Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. - 24 p. papieren omslag, omslagillustratie: A. Panis
Uitgeverij "De Schelde" (1936 - 1945) heeft nogal wat ideologisch foute boeken in die tijd uitgegeven.
Prijs: € 4,00

De avonturen van Red Rat: Deel 1 & 2: De feestdag & 't Nieuwe huis / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam / Amsterdam: Raket / Lont, [1981]. - geniet, 68 p. met losse poster. - Strip over de kroning van beapix en kraken.
De avonturen van Red Rat: Deel 3 & 4: De teleurstelling & Het fotoalbum / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam: Raket, 1981. - geniet, 100 p. met losse poster. - Strip over Dodewaard en Breda.

Red Rat, ook wel RedRat, is een strip uit de zeventiger en tachtiger jaren die werd getekend door Johannes (John) van de Weert. De uitgaves werden gedaan door Stichting Raket uit Rotterdam die geliëerd was aan de kraakbeweging. De strip werd uitgegeven in eenvoudige zwart-wit lijntekeningen, waarbij Red Rat samen met andere ratten en woelmuizen de "linkse rakkers" waren, terwijl de "kapitalisten" werden getekend als varkens. Bekend ook van met name protestposters uit die tijd is de spotnaam Beapix.
Prijs: € 50,00 één pakket


De oorzaken in de taalgeschiedenis / A.A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum & H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1971. - Oorspr.omslag, geniet, 19 p. - Nederlandse Taalgeschiedenis deel III
Prijs: € 3,00

De oriëntatie van de dialectstudie / A.A. Weijnen. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1958. - Papieren band, ingenaaid, 24.5x16 cm. 27 pp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse en Indogermaanse Taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 oktober 1958. - penaantekeningen
Prijs: € 4,00

Maurice de Guérin: Proeve van een psychografie / Hanny van Wouden - Veldkamp. - Amsterdam: H.J. Paris, 1932. - Oorspronkelijke papieren omslag, ingenaaid. - 277 p. losse stellingen. Met portret en handschrift van Guérin. Proefschrift
Prijs: € 15,00

Uit de Geschriften der Heilige Birgitta van Zweden / Birgitta van Zweden. Bussum: Uitgeversmij. v/h Paul Brand, 1914. - ingenaaid linnen gebonden, XI + 273 p. - Geautoriseerde vertaling naar het Zweedsch van Dr. R. Steffen door D. Logeman-Van der Willigen [Inl. v/d vertaalster]
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1949. Orig. linnen band (op rug vlekkerig), ingenaaid. - 316 p.
Prijs: € 5,00

La Divina Commedia / Dante Alighieri. - Milano: Tipografia Editoriale Lucchi, 1960. - ingenaaid, 583 p.
Prijs: € 5,00

Winkels kijken in het Stedelijk: Oud en nieuw in de binnenstad / Catalogus Stedelijk Museum Alkmaar. - Alkmaar: Stedelijk Museum Alkmaar, 1985. - geniet, 28 p.
Prijs: € 4,00

Kort Marcuse: Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse / Jan Bank. - Odijk: Sjaloom, 1969. - geniet, 12 p. - Maandelijks kosmostijdschrift / '69 nr.1. - In de reeks: Studio Kosmopolitiek
Prijs: € 2,00


The spiritual in art: Het mysterie van de abstracten 1890-1985 / M. Bax, F. Bool. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1987. - ingenaaid, ill. 60 p. - Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 4,00

Transparantie: Beeldende kunst en muziek in de Oude Kerk. Een manifestatie van Stichting Groot Glas / Tanja van Bergen. - Zwolle: Waanders, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met bedrukte transparante omslag, 64 p. Ill.
Prijs: € 7,00

De klank van de houten druppel: Muziek op Cuba / Huib Billiet. - [Brussel]: BRT, 1988. - ingenaaid, 249 p. ill. bibl., discografie
Prijs: € 4,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological studies of imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Paperback, 340 p. - index
Price: € 5,00

Ware magie: Een inleidende verhandeling over de grondbeginselen van de gele magie / Philip E.I. BONEWITS. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 214 2741 9
Prijs: € 5,00

De avonturen van Alice: In Wonderland en Spiegelland / Lewis Carroll. - Rotterdam: Ad. Donker, 1987. - garenloos, 304 p. - ill.
ISBN: 90 6100 040 8
Prijs: € 4,50

De oudnederlandse (oudnederfrankische) psalmenfragmenten: Met inleiding en Frankisch-Latijnse woordenlijst opnieuw uitgegeven door... / H.K.J. Cowan. - Leiden: E.J. Brill, 1957. - Omslag, 61 p. - In de reeks: Textus Minores Vol. XXIII
Prijs: € 5,00

Edvard Grieg / Jules Cuypers. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1967. - 3e dr. - linnen gebonden garenloos, 252 p. ill. zw/w. foto's. - Componistenserie Deel 8
Prijs: € 5,00

Fryske studzjes: Oanbean oan prof.dr. J.H. Brouwer op syn 60ste jierdei, 23 augustus 1960 / K. Dykstra et al. (red.). - Assen: Van Gorcum, H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1960. - blauw linnen gebonden, 495 p. Ill.
Prijs: € 15,00

Bezonken avonturen: Essays / S. Dresden. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e dr. - Zwart linnen gebonden zsonder stofomslag. - 190 p.
Prijs: € 5,00

Het grote avonturenboek van Roosje / Imme Dros, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 2e dr. - gecartonneerd, 96 p.
Prijs: € 7,00

Angst op Java / Margaretha Ferguson. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. - 1e dr. - Garenloos, 240 p. - met verklarende woordenlijst
ISBN: 90 236 6217 2
Prijs: € 6,00


Van een kat die te veel pretentie had / Marnix Gijsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, [1964]. - 1e dr. 40 p. - ill.: Maria Segers
Prijs: € 7,00


Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding / A. Hallema. - Naarden: N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, 1946. - Ingenaaid gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Nederlandsche Namenkunde
Prijs: € 5,00

Sieh dich für: Eine Räubergeschichte / Paul Keller. - Breslau: Bergstadtverlag, 1928. - OPappband, 111 S. - Einbandzeichnung und ill. Walter Bayer
Preis: € 8,00


Wise women of the dreamtime: Aboriginal tales of the ancestral powers / K. Langloh Parker (col.), Johanna Lambert (ed. & comm.). - Rochester: Inner Traditions International, 1993. - 144 p., paperback.
Price: € 7,00Mijn leuzen: Pamfletten / Herwig Leus. - Brussel: A. Manteau, 1968. - 1e dr. - garenloos, 64 p. Omslag en typografie Karel Martens. - In de reeks: 5de Meridiaan
Prijs: € 3,00


Paasmorgen: Bij het altaarluik van Rogier van der Weyden in het museum te Berlijn en de feestikoon genaamd Anástasis / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Het Spetrum, 1959. - Halflinnen met stofomslag, 55 p. ill.
Prijs: € 7,00

Die dichterische Phantasie: Einführung in eine Poetik / Walter Muschg. - Bern: Francke, 1969. - Mit einer Bibliographie der Veröffentlichungen von Walter Muschg von Elli Muschg-Zollikofer und Alfred Liede. - Orig.Leinen mit SchU. 180 S. - Reg. Bibliographie mit 345 Titel
Preis: € 8,00

Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. Orig. Kt. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 7,00


Filosofie van het onderwijs: Een analyse van acht hoofdvragen / Ron Ritzen. - Budel: Damon, 2004. - Ingenaaid, 108 p.
ISBN: 90 5573 463 2
Prijs: € 7,00


De vrolyke keuken / Annie M.G. Schmidt (red.). - R.S. Stokvis & Zonen, z.j. - ingenaaid, 92 p. ill. en omslag Otto Dicke. - Verdere bijdragen van Mies Bouhuys, Mies Bouwman, Simon Carmiggelt, e.a.
Prijs: € 5,00Beestenboel / Annie M. G. Schmidt, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 4e dr. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Herbart als opvoedkundig denker / Stephan Strasser, Anton Monshouwer. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. - ingenaaid, 114 p. ill. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 6
Prijs: € 8,00

Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid / S. Strasser. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1965. - ingenaaid, 117 p. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 1
Prijs: € 8,00

Het nieuwe Rijks Museum: ontwerpen en bouwen 1863 - 1885 / K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels Heijn. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1985. - 1e dr. - octavo, ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - zw/w en kleurenfoto's, facsimile's. Verantwoording, bronnen en literatuur. - Uitgegeven t.g.v. tentoonstelling met dezelfde naam.
Prijs: € 4,50

Over kunst en leven / Bernard Verhoeven. - Baarn: De Boekerij, 1947. - Linnen gebonden met stofomslag, 160 p. - Met krantenknipsels. - bibliotheekstempel Notre Dame des Anges M.M.S. Ubbergen
Prijs: € 6,00

Europa in de spiegel: Een wijsgerige studie / A. Vloemans. - Den Haag: H.P. Leopolds, 1957. - Gebonden, 173 p.
Prijs: € 5,00

Toneel op school: Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie / Jacques Reinier de Vroomen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1994. - ingenaaid, 486 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Gesigneerd met opdracht van de auteur.
Prijs: € 18,00

Het Nederlandse kwatrijn / J.D.Ph. Warners. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1947. - Halflinnen gebonden, 209 p.
Prijs: € 20,00

Vuur in de duisternis: Chassidische portretten en legenden / Elie Wiesel. - Bilthoven: Ambo, [1974]. - Garenloos, 231 p.
ISBN: 90 263 0219 3
Prijs: € 6,00


Passover Haggadah: Passover Haggadah with English translation and a preface containing the story of Passover, Passover laws and customs / Misha Zaltsman. - Jerusalem: Misha Zaltsman, 1999. - full colour drawings; size 33/24 cm, English and Hebrew
Price: € 25,00 new

F. M. Dostojevskij: Rusland, Socialisme, Christendom / Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap.. - Nijmegen: KU, 1976. - 1e dr. - 28 p. geniet. - Afscheidscollege
Prijs: € 3,00

De grondgedachte van 'Prometheus': Een redevoering / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1924. - Or. omslag, 43 + 5 p. - In de serie: Handboekjes Elck 't Beste. - Omslag: A.C. Berlage
Prijs: € 3,00

Dostojewskij en de "droom van een belachelijk mens" - openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van privaat-docent in de Russische letterkunde en kunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 14 februari 1950 / Alexej Hackel. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1950. - 1e druk. - Ingenaaid met slappe kaft, 24 p.
Prijs: € 3,50

Europese volkskunst / Hans Jürgen Hansen (red.) (Ned.bew: T.W.R. de Haan). - 's-Gravenhage: Gaade, 1967. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 288 p. ill. in zwart/wit en kleur. Bibl.
Prijs: € 15,00

Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - Ingenaaid, 86 p. typografie Frits Stoepman. - In de reeks: 'Aurea, Literaire kartons'
Prijs: € 3,00

De sociale situatie van de intellectueel / R.G. Kwant. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg. 1967. - geniet met omslag, 32 p. - jaarwisselinggeschenk 1967/1968
Prijs: € 5,00

Loreley Harriet Laurey. - Amsterdam: U.M. Holland, 1952. = 2e vermeerderde dr. - ingenaaid, 31 p. - Met tal van krantenknipsels, bibliotheekstempel
Prijs: € 5,00

De schulp: Gedichten / Manuel van Loggem. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1947. - Ingenaaid, 51 p.
Prijs: € 4,00


Kijk op boerderijen / S.J. van der Molen. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 144 p. ill.Zeer goed.
Prijs: € 8,00


De ziekte van het westen en het mensenbeeld bij Dostojefski / H. Müller Eckhard. - Den Haag: Servire, z.j. [1954]. ingenaaid gecartonneerd met omslag, 40 p. - Inleiding gehouden op 30 januari 1954, in de reeks: "Het Oude Loo" no.5
Prijs: € 4,00Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / M.A.P.C. Poelhekke, C.G.N. de Vooys en Gerard Brom. - Groningen, Den Haag, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., 1933. - 5e dr. - 152 p. geb. groen linnen, ill. foto's
Prijs: € 15,00Künstler, Grübler und Rebellen: Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts / Elida Maria Szarota. - Bern, München: Francke Verlag, 1967. - 396 S. Originalleinen mit Schutzumschlag.
Preis: € 25,00


Afscheidsgroet aan zijne leerlingen den 17den Juni 1915 uitgesproken door J. Verdam / J. Verdam. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. - ingenaaid, 41 p. - stempel bibliotheek Minderbroederskloosters Alverna
Prijs: € 10,00

Boris Mikhailovich Kustodiev = Boris Mikhailovich Kustodiev / avtor-sost. S. Kaplanova (preface). - Leningrad: Aurora Art Publishers, 1971. - 126 p. ill.(103). - Text in Russian and English
Kustodiev, Boris Mikhailovich, 1878-1927, Russian painter
Price: € 10,00

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy / Multatuli. - Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 1e druk. - xxviii + 448 p. Genaaid gebrocheerd. - De uitgave verscheen los (500 exemplaren) en in een kartonnen cassette tezamen met Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (2.500 exemplaren).- rug verkleurd
ISBN: 90 234 0980 9
Prijs: € 30,00

5 Jaar Cultureel Contact / N.N.. - Eindhoven: Cultureel Contact, 1958. - [64 p], ill. Lustrumboek Cultureel Contact Eindhoven, over culturele banden tussen kunstenaars in Eindhoven, 1953-1958, poëzie, muziek-composities, tekeningen, proza, etc. Met enkele korte biografieën.
Prijs: € 8,00

Memoires / Lorenzo da Ponte. - Amsterdam: De Nederlandse Opera, 1993. - ingenaaide Pb. 136 p. - Gekozen, vert. en ingel. door Jenny Tuin.
Memoires van Lorenzo da Ponte (1749 - 1838), de librettist van Mozarts drie meesterwerken 'Le Nozze di Figaro', 'Don Giovanni' en 'Cosi fan tutte'.
ISBN 90 5082 068 9
Prijs: € 8,00

Kunsthaus Zürich: Meisterwerke aus der Graphischen Sammlung. Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Collagen aus fünf Jahrhunderten / Ursula Perucchi-Petri, u.a.. - Zürich: Kunsthaus 1984. 4°. 203 S. m. zahlr. Abb. Br. - Ausstellungskatalog
Preis: € 10,00

A place of beauty A joy forever: The glorious garden and ground of the Crystal Cathedral in Garden Grove, California / Dr. Robert H. Schuller, James Coleman (comp.. - Garden rove: Crystal Cathedral Ministries, 2005. - first ed. - Hardcover, 233 p.
ISBN: 0 9771900 2 1
Architects: Richard Neutra, Philip Johnson, Richard Meier. Sculptures: Henry Van Wolf, Dallas Anderson, Dr. John M. Soderberg, J. Seward Johnson, Michael Maiden, Mehri Danielpour Weil, De L"Esprie, Frederick Hart, Lorenzo Ghiglieri. Paintings: George Chann.
Price: € 25,00

Van alles wat: Twintig teekeningen van Johan Braakensiek / Johan Braakensiek. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, z.j. - Folio. - Map met twintig platen
Prijs: € 25,00

A wanderer's rhymes / A. Brodrick. - London: Wilkinson Bros., 1898. - bound. - Enkele gedichten zijn eerder verschenen onder het pseudoniem 'A wanderer', Transvaal Englishman', A.B. en 'Vaalpens'
Price: € 15,00

The Minor Poems / Chaucher. - Oxford: Clarendon Press, 1888. - Original cloth. lxxxvi + 462 p. - Edited by Walter W. Skeat, - Clarendon Press Series. - pencil
Price: € 15,00

Goeverneur' s fabelboek: Fabelen en gedichtjes / J.J.A. Goeverneur. - Leeuwarden: Hugo Suringar, 1888. - 72 p. - opnieuw ingebonden, 24 paginagrote 'plaatjes' (litho's) van Otto Eerelman
Prijs: € 6,00

De familie Benda / Stefan Heym. - Amsterdam: Pegasus, 1959. - 3e dr. - geb. met leeslint, 558 p.
Prijs: € 7,00

Hengelen in de praktijk / C. Missët Gzn. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1930. - 50 tekeningen in de tekst. 80 p. - rug beschadigd
Prijs: € 6,00

Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen: Een bloemlezing uit het werk van Henriëtte Roland Holst / Henriëtte Roland Holst, inl. en toel. door H. Schaap. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. - Pap. ingen., 8°. 295 p. - Uit de serie Nederlandse Klassieken. - Levensbeschrijving en bibliografie
Prijs: € 7,00

A. den Doolaard: Portret van een kunstenaar / . - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - paperback, omslag met flappen, 171 p. foto's
Prijs: € 5,00
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement
Uw speciale aandacht voor:


Met gepaste trots:Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) / Nina Geerdink. - Hilversum: Verloren, 2012. - ingenaaid, 288 p. - ill.

ISBN: 978 90 8704279 0
Prijs: € 29,00

Door Roelof van Gelder 14 september 2012 besproken in NRC onder de titel "Een dichtende glazenmaker", zie Geerdink in NRC


Informatie over de inhoud:

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters. Dat doet zij aan de hand van het dichterschap van de katholieke Amsterdammer Jan Vos (1610-1667). Vos was glazenmaker van beroep en als schouwburghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol in een patronagerelatie met de Amsterdamse regentenelite die maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, maar ook als schouwburghoofd, glazenmaker en katholiek.begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
024 - 7950477
024 - 3240054 (privé)
email: supplement

homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjesVanaf de uitgever:

Panorama Nijmegen: Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal / M. Begheyn-Huisman. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2017. - 144 p. - ISBN: 978908947070 6
Prijs € 22,50


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Prijs: € 11,90


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Prijs € 30,00


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00


Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
Prijs: € 25,00
uitverkocht!
Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Wim van Woerkom (1905- 1998): Veelzijdig en gedreven / Leo Ewals. - Heumen, 2019. - 208 p. - ill.
Prijs: € 25,-
zie voor meer informatie: Wim van Woerkom.Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
Prijs: € 17,50 we zijn er bijna doorheen!

Uiteraard is er ook een Duitse versie beschikbaar:

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50 Es gibt noch welche!


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / Herman Grote. - Bedum: Profiel, 2010. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p. - ill, z/w en kleur
ISBN 10: 90 5294 467 8
ISBN 13: 978 90 5294 467 8
Prijs: € 21,50
zie ook: GroteHet natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap: Symposium Hotel Sionshof 12 september 2014 / Leo ten Hag (red.). - Nijmegen: AWN, 2014. - garenloos gebrocheerd, 56 p.
prijs: € 10,00

Met veel aandacht voor de inventarisatie op de Duivelsberg te Beek Ubbergen en Market Garden.
Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
Prijs: € 7,50


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Roelants, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-


Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen, Eigen beheer, 2008.
uitverkocht!


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Prijs: € 24,75


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50

Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Harry van Kuyk (1929-2008). Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken / Dr. Joost de Wal (red.). - Ooij: Van Kuyk Uitgevers, 2016. - Otabind met flappen, 416 p., 400 ill.
ISBN 978-90-800610-4-0 / NUR 642
Prijs: € 49,95


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95In het kader van Indiebookday van zaterdag 21 tot en met 29 maart 2015 werd in Supplement extra aandacht gevraagd voor de (kleine) onafhankelijke uitgeverijen Huis Clos en IJzer. De navolgende nieuwe boeken zijn nog te koop in Beek.

Van Uitgeverij Huis Clos:

Meester Claus / Paul Claes. - [nr.56]. - € 12,50

Het vers wint: Van en over Kees Fens / ERIK VAN DE BERG, KEES FENS. - Korte beentjes 6. - [nr.55]. - € 3,50

Ine / HENRIËTTE HEEZEN, BEN LEENEN, TINEKE REIJNDERS e.a. (tekst), INE SCHRÖDER, GUSTAAF BEGAS, BART SORGEDRAGER e.a. (illustraties en fotografie). - Korte beentjes 5. - [nr.54]. - € 5,00

Een glorieus ding: 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter / JOHAN SONNENSCHEIN. - [nr.53]. - € 15,00

TimeZone: Lofzang op gebouw Kraanspoor / TIM ABELING LESSON (tekst) en MARIEKE VAN DIEMEN (fotografie). - [nr.52]. - € 35,00

Wie zwemt is keg / LEO HERBERGHS. - Met illustraties van Joseph Kerff. - Korte beentjes 4. - [nr.51]. - € 5,00

Portret als dubbelportret Toon Teeken / TOON TEEKEN. - Met een inleiding van Lex ter Braak. - [nr.49]. - € 37,50

Theater Levano: Een film en een boek over Chaim Levano / CAMIEL HAMANS, BEN VAN MELICK, KEES HIN. - [nr.46]. - € 27,50

En de grote rodekolen en de rode kroten rooien: Jan Hanlo's moedertaal / WIEL KUSTERS. - [nr.45]. - € 15,00

Enkele regels in de dierentuin / MISHA MENGELBERG. - [nr.43]. - € 19,50

Gebruiksaanwijzing der lyriek / PAUL VAN OSTAIJEN. - Bezorgd door Matthijs de Ridder. - [nr.42]. - € 15,00

Echo van de twintigste eeuw: Ensemble Contraint (1979-1999) / JOS FRUSCH en PAUL VAN DER STEEN. - [nr.39]. - € 25,00

Bewaarmachinist / WIEL KUSTERS. - Korte beentjes 3. - [nr.38]. - € 5,00

Leo de Bruin, typograaf / HENK HOEKS E.A. - [nr.36]. - € 19,50

Hij straalde / Leo Herberghs. - [nr.35]. - Korte beentjes 2. - € 5,00

Een verpakkingsspecialist: Over Willem Elsschot / CYRILLE OFFERMANS. - [nr.34]. - € 12,50

Complot rond een vierkant: De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006 / FREDERIKE HUYGEN en WILLIAM GRAATSMA. - [nr.32]. - € 20,00

20 Jahre Huis Clos Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung: 20 jaar Huis Clos Korte rondleiding door een virtuele expositie / RALF DE JONG. - [nr.25]. - € 8,50

Propere lieden contra prolurken / FRANK OKKER. - [nr.23]. - € 10,00

Dutch grey / Hollands grijs / JOHN HEJDUK. - [nr.21]. - € 12,50

Het reglement van de portrettenfirma ‘S.I. Witkiewicz’ / STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ. - [nr.20]. - € 16,00

Spoken van de Kapellekensbaan: Register bij het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon / JOS MUYRES. - [nr.18]. - € 11,50

Mijn gezamenlijk geknor / LEO HERBERGHS. - [nr.9]. - € 11,50

10 veelvoorkomende blunders bij de boekproduktie / JAN TSCHICHOLD. - [nr.6]. - € 9,00En terug naar tweedehands:

Van de Breischei tot 75 Gauge: Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V. in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf / Antoon Coolen. - 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1955]. - Geb. 192 p. ill. Tek. van Bernard van Vlijmen. - Met errata-blad.
Prijs: € 12,00


Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00


De heilige driehoek: Kloosterenclave te Oosterhout / J.J.A.M. Gorisse (red.). - Oosterhout: Signifikant, 2003, 3e druk. 26 x 21 cm. 140 p. Blauw linnen geb. zonder stofomslag. Ill. in kleur en z/w.
Prijs: € 10,00


Het Begijnhof te Breda / J.M.F. IJsseling. - Breda: Stichting Het Begijnhof, 1980. - Pb.Geïll. 36 p.
Prijs: € 3,00


Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte / Wout van Kuilenburg. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1983. - 46 ill. paperback. Met flappen. 8vo. XV+192 p. reg. ISBN: 90 70814304
Prijs: € 15,00


Van 'n clubke tot vereniging: Heemkundekring Willebrord 1993 Deel V / Jan Raaijmakers. - Willebrord: Heemkundekring Willebrord, 1993. - Tal van foto's van Jan de Deugd.
Prijs: € 10,00


Robben en Rooms / Cees Robben. - Tilburg: Drukkerij Het Nieuwsblad B.V., 1982 [1981]. - geb. met stofomsl. - 143 p. ill. - Tek. van de schrijver, deel tekst in h.s.
Prijs: € 10,00


Het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch / H.J.M. Rooij. - 's-Hertogenbosch: [Godshuizen], 1963. - 3 Dln. - ingenaaid gebrocheerd. - 312, 492, 188 p. - Met aanbiedingskaartje van het College van Regenten
Prijs: € 25,00


1250 jaar St Willibrordus Parochies, 739-1989: Bakel, Helenaveen, Liessel, Milheeze, Neerkant, Vlierden, Zeilberg, Deurne-Centrum / K. van Veijfeijken, e.a.. - [Drukkerij] Erwin Vane, [1989]. - brochure, 45 p., ill. foto's.
Prijs: € 3,00


Waterstaatswetgeving: Bewerkt voor Noordbrabant / J.F.A. Wagenaar. - 's-Hertogenbosch: P. Stokvis & Zoon, 1913. - 4e druk, 582 p. Linnen, met lichte sporen van slijtage. - Bibliotheekstempel Burgemeester Drunen.
Prijs: € 10,-


Frans Masereel: Ik houd van zwart en wit / Frans Buyens. - Amsterdam: Contact, 1969. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - 120 ill. - Tekst ontleend aan de films' J'aime le noir et le blanc' en 'Entretiens filmés' van Frans Buyens.
Prijs: € 10,00


Een Nijmeegse familie: ondernemend en maatschappelijk bewogen: Vier generaties Dobbelmann / M.J.M. Dongelmans, J.M.H.J. Hemels. - Nijmegen: Eigen beheer, 1996. ingenaaid gekartonneerd met stofomslag, 311 p. - ills.
ISBN: 90 9010170 5
Prijs: € 15,00


Sanguis Christi / Fernand Traen (tekst), Arno Brys (ill.). - Brugge: Sint-Augustinusdrukkerij, 1962. - geniet, z.p. - ill.- Sanguis Christi is een spel ter verheerlijking van de kostbare relikwie van het Heilig Bloed van Jezus Christus en van de overbrenging naar Brugge. - aardige ill. van graficus Arno Brys
Prijs: € 3,00


Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden / P. Albers. - 's-Gravenhage: A.J. Roebert, 1903. - ingenaaid rood linnen gebonden, 560 p + 580 p. + 115 p. - 2 dln.
Prijs: € 30,00


De Latijnse School / J. Brinkhof et al. - Nijmegen: Pouderoyen Compagnons, 1987. - 2e druk. - geniet, 32 p.
Prijs: € 4,00


De fatale aanval: 22 februari 1944 opzet of vergissing?: De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer / Alfonse E. Brinkhuis. - Weesp: Unieboek / De Gooise Uitgeverij, 1984. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 15,00


Hart van de stad: De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen / Maarten-Jan Dongelmans. - Utrecht: Matrijs, 1989. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p.
Prijs: € 8,00


Doktor Goebbels: Het leven en de dood van een verderfelijk genie / Heinrich Fraenkel, Roger Manvell. - Amsterdam: H.J. Paris, 1960. - linnen ingenaaid gebonden, 319 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Paratroopers Do or Die!!: The American Airborne Soldier in World War II / Don Jakeway. - garenloos, paperback, 300 p . - Donal I. Jakeway, original member of H Company 508th Parachute Infantry Regiment 1942-1945. - signed
Price: € 100,00

Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland / Fr. A. van Kerkhoff o.c.. - Vlaardingen: Henri Coebergh, 1893. - linnen ingenaaid gebonden, ii + 144 p. - met opdracht van de schrijver
Prijs: € 25,00


Verzameld proza: De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje; Mene Tekel; Boven het dal; Nagelaten werk / Nescio. - Nijgh & Van Ditmar / G.A. van Oorschot, 1997. - 3e druk. - ingenaaid, 897 p. -
ISBN: 978 90 388 5497 8
Prijs: € 15,00


Ons Mooie Nederland: Gelderland I: In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd; Tusschen Rijn en Waal / D.J. van der Ven. - Amsterdam: Meulenhoff, 1915. - ingenaaid gecartonneerd, 324 p. - foto's, ill. - In de reeks: De Meulenhoff Editie: Een Algemeene Bibliotheek
Prijs: € 15,00


Vorlesungen über neutestamentliche theologie / Ferdinand Christian Baur; hrsg. Ferd. Fried. Baur. - Leipzig : Fues's Verrlag (L. W. Reisland), 1864. - hleder, 407 S.
Preis: € 50,00


Katholische Dogmatik: erster Band I: Einleitung in die katholische Dogmatik J. Kuhn. - Tübingen: H. Laupp, 1846. - Pappband, 513 S. - Frakturschrift
Preis: € 25,00


Pro Petri Sede ( Voor Petrus Stoel ): of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid / A. Nuyens. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1896. - ingenaaid, niet gebonden, 387 + VI p. - ill.
Prijs: € 10,00


Geschiedvervalsching: Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman / [H.J.A.M. Schaepman, M.H. Rademaker, dr. Lunter]. - Utrecht: Wed. J.R. van Rossum, 1887. - 6e druk. - ingenaaid halfleer, 785 p.
Prijs: € 40,00


Tuney Tunes: jaargangen 1953 en 1954 nrs.108 tot 131 / Tuney Tunes. - Eindhoven: J. van Haaren, 1953-1954. - geniet, per jaargang in cartonnen omslag.
Prijs: € 50,00


Kontextuelle Ekklesiologie / Johannes A. van der Ven. - Düsseldorf: Patmos, 1995. - brosschiert, 575 S.
Preis: € 15,00

De volledige werken van Joost van de Vondel I en II / Joost van den Vondel, bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 714 p. en 960 p.
Prijs: € 25,00


Christian theology and inter-religious dialogue / Maurice Wiles. - London: SCM Press, 1992. - paperback, 90 p.
Price: € 4,00


Stinking Creek: The portrait of a small mountain community in Appalachia / John Fetterman. - New York: E.P. Dutton, 1967. - First printing. - Half linen, 192 p.
Price: € 25,00


Primordial, Job Koelewijn: selected works 1992-2006 / Job Koelewijn, Maia Damianovic. - Amsterdam: Galerie Fons Welters, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 144 p.
Prijs: € 60,00


Diccionario de argot español y lenguaje popular / . - Madrid: Alianza Editorial, 1981. -
Prijs: € 3,50


Bij ons in de Jordaan / F.A. Stroethoff. - Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j. - pocket, 159 p.
Prijs: € 3,00


The meditative way / Vimala Thakar. - Gujarat: Vimal Prakashan Trust, 1969. - geniet, 61 p. - The lectures printed in this book were delivered in Europe in 1968 by the author
Price: € 8,00


De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel / Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1981. - 2e herziene druk. - ingenaaid, 416 p. - In de reeks: Nederlandse Klassieken
isbn: 90 247 90735
Prijs: € 10,00


Texas Hollywood: Filmmaking in San Antonio since 1910 / Frank Thompson. - San Antonio: Maverick, 2002. - 83 p.
Price: € 5,00


Konstanten in de komedie: Een onderzoek naar komische werking en ervaring / H. van den Bergh. - Amsterdam/Antwerpen: Moussault/Standaard, 1972. - garenloos, 308 p. - proefschrift, losse stellingen
Prijs: € 8,00


De Nieuwe Revisor / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - 1e druk. - ingenaaid, 529-621 p. - Tirade 250, november 1979
Prijs: € 6,00


Toneel / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - paperback, 240 p.
ISBN: 90 2535525 0
Prijs: € 5,00


Twee buren, twee culturen: Opstellen over Nederland en Duitsland / H.W. von der Dunk. - Amsterdam: Prometheus, 1994. - garenloos, 305 p.
Prijs: € 3,50

De eigenzinnigheid van de literatuur: Opstellen en kritieken / Kees Fens. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - 179 p.
Prijs: € 8,00


Radio Kootwijk: De wereld rond een zendstation / Ingrid van Hoorn. - Apeldoorn: Historisch Museum Apeldoorn, [1996]. - catalogus. - 32 p. - ill.
Prijs: € 4,50


Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie / Elise van Alphen, Wouter Kuijlman. - Breda: Uitgeverij Papieren Tijger/Het Humanistisch Archief, 2008. - ingenaaid, 160 p.
ISBN: 90 6728 220 8
Prijs: € 8,00


Het vraagstuk der homosexualiteit: Beschouwingen / J.A.J. Barnhoorn, J.B. Kors O.P., H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, P. Heymeijer S.J.. - Roermond/Maaseik: J.J. Romen, [1941]. - Ingenaaid, 199 p. - Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen
Prijs: € 10,00


Mit dem Herzen sehen: Mystische Erfahrungen und visionäre Gedanken / Hildegard von Bingen. - Bern: Scherz, o.J. - Karton, 96 S. - im O.W. Barth-Programm bei Scherz: Weisheit der Welt - Band 28 ISBN 3 502 33028 x
Preis: € 4,00


Das Schweigen des Körpers. Materialien und Gedanken zu einem Studium der Medizin / Guido Ceronetti. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. - 2. Aufl. - Pappband Schutzumschlag, 257 S.
Preis: € 6,00


Verjaardagalbum / Louis Couperus. - Amsterdam: L.J. Veen, 1987. - Facsimile herdruk (1924). - gecartonneerd, 248 p. - verscheen ter gelegenheid van het 100-jarigt bestaan van L.J. Veen. - Het is een facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1924.
Prijs: € 4,00


De Ideale Bibliotheek: 1000 Boeken die iedereen gelezen moet hebben / Jan Croes et al. (red.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 1990. - 1e druk. - garenloos, 133 p.
ISBN: 90 71442 284
Prijs: € 4,00


De loden mantel: Zorg en verzorging in Nederland / Kirsten Emous. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - garenlos, 392 p.
ISBN: 90 5330 407 x
Prijs: € 8,00


Zukunftsmusik / Hans Magnus Enzensberger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. - 1e Aufl. - Leinen, 119 S. - Gedichte
Preis: € 10,00

Das Mädchenorchester in Auschwitz / Fania Fénelon. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - Leinen, 286 S.
Preis: € 4,50


Het managen van fusies en overnames: Waardeschepping door integratie / Philippe C. Haspeslagh, David B. Jemison. - Scriptum, 1998. - ingenaid gebonden, 416 p.
ISBN: 90 5594 123 9
Prijs: € 25,00


De derde jongen / Arjan Mulder. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - 1e druk. - garenloos, 114 p.
ISBN: 90 295 7304 7
Prijs: € 5,00


Richard Rorty / Walter Reese-Schafer. - Frankfurt am Main/New York: Campus, 1991. - 150 p. - Reihe Campus Einführungen
ISBN: 3 593 34582 X
Preis: € 5,00


Over de braafheid van vrouwen: En ander cultureel ongerief / Beatrijs Ritsema. - Amsterdam: Prometheus, 1996. - garenloos, 172 p. - columns eerder verschenen in het NRC Handelsblad
ISBN: 90 5333 452 1
Prijs: € 4,00


Fürchte dich nicht, der Widerstand wächst: Gespräche in Holland, Begegnung mit Helder Camara, Dorothy Day und USA / Dorothee Sölle. - Zürich: Pendo, 1982. - 144 p.
ISBN: 3 85842 065 4
Preis: € 3,50


Paare Passanten / Botho Strauss. - München: Hanser, 1982. - 6e Aufl. - Leinen, 205 S.
Preis: € 6,00


Friedrich Nietzsche: Der "Seelen-Errater" als Wegbereiter der Tiefenpsychologie / Gerhard Wehr. - Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag, 1982. - 117 p.
Preis: € 6,00


Kindheitsmuster / Christa Wolf. - Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1987. - 2e Aufl. - Leinen, 534 S.
Preis: € 6,00


Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand: Humanitas 1945 - 1995: Humanitas als landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw 1945 - 1995 / Nynke Zwiertstra. - Amsterdam: Humanitas, 1995. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 73890 06 3
Prijs: € 8,00


Logboek van de Gratias / Piet Bakker. - Amsterdam: Elsevier, 1948. - 1e druk. - halflinnen, 150 p. - Met tekeningen van Peter Spier, zoon van... -
Prijs: € 5,00


Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal: samengebracht en verklaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum door / . - Antwerpen: v.z.w. "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum", 1986. - 3e druk. - papieren omslag, geniet. - ill.
Prijs: € 5,00


Intieme dood: Levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - Haarlem: Becht, 1997. - 2e druk. - garenloos, 226 p. - Met een woord vooraf van Francois Mitterand
ISBN: 90 230 0907 x
Prijs: € 7,00


Het spel van de persoonlijkheid: Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon / B.J. Kouwer. - Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1963. - 1e druk. - linnen gebonden, 450 p. - namenregister
Prijs: € 8,00

De kloostergang / Kathleen Norris. - Baarn: Ten Have, 1996. - garenloos gecartonneerd, 399 p.
ISBN: 90 259 4680 1
Prijs: € 8,00

Filosoferen over emoties / M. van Reijen. - Baarn: Nelissen, 1995. - 1e druk ingenaaid, 324 p.
ISBN: 90 244 0980 2
Prijs: € 15,00

Hemelval / Arjan Visser. - Amsterdam: Augustus, 2006. - 1e druk. - garenloos, 239 p.
ISBN: 90 457 0293 2
Prijs: € 7,00

Schaepman: Levensverhaal / Jos van Wely O.P. - Bussum: Paul Brand, 1954. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 641 p. - met inleiding en alfabetische overzichtstafel, register
Prijs: € 10,00

Gelijkvormige zielen: Serafijnsche Harmonieën voor vereerders van de Heilige Moeder Maria Magdalena Postel en van den Heiligen Vader Franciscus / Anton M. Windolph. - Boxmeer: Gasthuis H. Hart / Boxmeer, [1928]. - halflinnen, 119 p., [II]. - Opmerkingen: Vert. uit het Duits. Levensschets van Maria Magdalena Postel. Maria Magdalena is de kloosternaam van Marie-Madeleine Postel (1756-1846)
Prijs: € 4,00


Triomf en tragiek der castraten: De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw / Patrick Barbier. - Utrecht: A.W. Bruna,1991. - garenloos, 269 p.
ISBN: 90 229 8010 3
Prijs: € 7,00

Niemandsland in Staats verband: West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / A.R. Bauwens, J.A.J. Boekhout, W.P. Dezutter, A.C. Goossens. - [Aardenburg]: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. - ingenaaid, 376 p. - ill. - In de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32
Prijs: € 15,00

Woorden van Gandhi / Gandhi, Richard Attenborough (sam.). - Den Haag: Sirius en Siderius, 1983. - garenloos, 112 p.
ISBN: 90 6441 0496
Prijs: € 4,00

Kaas & de evolutietheorie / Bas Haring.- Antwerpen: Houtekiet, 2002. 5e druk. - garenloos, 161 p. - ill.
ISBN: 90 5240 600 6
Prijs: € 5,00

Peer Gynt / Henrik Ibsen, Gerard den Brabander (toneelbew.). - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1953. - 1e druk. - gecartonneerd, 86 p. - verkorte tooneelbewerking in dichtvorm door Gerard den Brabander
Prijs: € 5,00

De vochtigheid der woonhuizen, de muuruitslag en de huiszwam: Hun oorzaken, aard en schadelijke werking, benevens de middelen ter voorkoming en afdoende verbetering : practisch en onmisbaar handboek voor bouwkundigen, hygiènisten, eigenaars van huizen en allen, die tot het bouwvak in betrekking staan / A. Keim. - Amsterdam: A. van Klaveren, z.j. - ingenaaid, papieren band, 104 p. - 8 platen. -
Prijs: € 5,00

De mooiste gedichten van Alice Nahon / Sipke van der Land (sam.). - Kampen: J.H. Kok, 1992. - 6e druk. - gecartonneerd, 47 p.
ISBN: 90 242 2828 X
Prijs: € 3,00

Het orkest onder de loep: Beschrijving van alle instrumenten van het moderne orkest en de blokfluiten / Louis Metz. - Amsterdam: Broekmans & van Poppel, 1977. - 8e druk. - ingenaaid, 152 p. - foto's, ill.
Prijs: € 7,00

De tijd van de engelen / Iris Murdoch. - Amsterdam: Contact, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, met stofomslag, 251 p. - in de reeks: Auteurs van de tweede eeuwhelft
Prijs: € 7,00

Anna-Marie / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - 9e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 195 p. - ill.
Prijs: € 3,50

Oorlog en vrede / L. Tolstoj. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, twee delen, 1289 p. - ill. naar litho's van Aart van Dobbenburgh
Prijs: € 10,00

Geschiedenis van het Oude Testament; Geschiedenis van het Nieuwe Testament / H. Wolffenbuttel - van Rooyen. - Propaganda-Actie voor de Bijbelse Geschiedenis in het Katholieke Gezin, 1952. 1e druk. - ingenaaid gebonden, rood kunstleer, 2 dln. in cassette, 415 + 308 p. - ill. Gustave Doré
Prijs: € 20,00


Assisi / Heinrich Böll. - München und Ahrbeck/Hannover: Knorr & Hirth, 1962. - garenloos, 25 Textseiten, 18 Schwarzweiss-Tafeln, 18 Farbtafeln von Leonard von Matt. - In der Reihe: Das kleine Kunstbuch.
Preis: € 4,00

Nero / Carlo M. Franzero. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1959. - ingenaaid gebonden, 294 p.
Prijs: € 5,00

De psychologie van Abraham Maslow: De derde weg / Frank Goble, voorw: Abraham Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1974. - garenloos, 134 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden
Prijs: € 4,00

Kleine filosofie voor niet-filosofen / Albert Jacquard. - Amsterdam: Ten Have, 1998. - 1e druk, garenloos, 224 p.
ISBN: 90 259 4757 3
Prijs: € 6,00

Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld / J. Keij. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/ DNB/Pelckmans, 1993. - garenloos, 161 p. - In de reeks: Monografieën
Prijs: € 6,00


De Muur: Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, nummer 29: De Tour in Rotterdam / John Kroon. - Amsterdam: L.J. Veen, 2010. - garenloos 144 p.
Prijs: € 3,50

Top-inspiratie: Van droom tot succes / Katja Staartjes. - Amsterdam: Podium, 2008. - 2e druk. - ingenaaid, 152 p.
ISBN: 90 5759 297 3
Prijs: € 8,00

Monpti / Gabor v. Vaszary. - Amsterdam: A.J. Luitingh, z.j. - 5e druk. - gecartonneerd, 263 p. - vertaald door L. Székely en M.H. Székely-Lulofs. Op de rug wordt alleen Madelon genoemd als vertaalster. Monpti staat uiteraard voor 'Mon Petit'.
Prijs: € 4,00VoltAge: Het nieuwe elektrische tijdperk / Alewijnse Groep, STT, Puntkomma (red.). - Nijmegen: Alewijnse Groep, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 47 p. - uitgave t.g.v. het 100 jarig bestaan van de firma Alewijnse (Nijmegen). - met aanbiedingsbrief
Prijs: € 7,00

De donderzonen / Fernand Auwera. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - 1e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 163 p. - stofomslagontwerp: Studio H.B.M.
Prijs: € 6,00

Van Stad tot Streek: De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen / Piet Boon, Henk Saaltink. - Hoorn/Andijk: Algemeen Streekziekenhuis "West Friesland"/ Korpershoek Boekwijzer, 1986. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill. -
ISBN: 90 70022 27 3
Prijs: € 12,00

De joodse wortels van de christelijke eredienst / R. Boon. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1973. - 2e druk. - garenloos, 230 p. - Mededelingen nr. 40.
Prijs: € 8,00

Hun grootste sportdag: Twaalf interviews met bekende sportkampioenen / Han Hollander. - Groningen: N.V. Stoomkoffiebranderij en Theehandel H. Smith, z.j. - 1e druk. - ingenaaid halflinnen, 48 p. - los bijgevoegd de 'wenken voor het inplakken'. - behoudens de foto van Han zelve missen alle foto's maar de band is in goede staat.
Prijs: € 5,00

De dood verbloemen?: Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1982. - ingenaaid, 176 p. - Mededelingen nr. 57. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 15 mei-19 september 1982
Prijs: € 8,00

'Ergenshuizen' of 'nergens meer'?: Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984 / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1984. - ingenaaid, 216 p. - Mededelingen nr. 60. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1984
Prijs: € 8,00

Aart Luteyn de andere: Rijnvaart / Herman de Man. - Baarn: Bosch & Keuning, 1938. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, 260 p.
Prijs: € 8,00

Hoorn in kaart: "Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden" / H.W. Saaltink. - Hoorn: Stichting "De Hoofttoren", z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 132 p. - ill. -
Prijs: € 20,00

Etymologisch woordenboek / J. de Vries, F. de Tollenaere. - Utrecht: Het Spectrum, 1993. - 18e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 449 p.
Prijs: € 8,00


I cento epigrammi proibiti / Marco Valerio Marziale. - Roma: Newton Compton Editori, 1985. - ill.: Tono Zancanaro. - testo latino a fronte.
Prijs: € 8,00


Ik heb Alzheimer: Het verhaal van mijn vader / Stella Braam. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, ?. garenloos, 206 p.
Prijs: € 5,00

De Synagoge van Naarden, 1730-1935 / Hendrik Henrichs. - Amstelveen: Amphora Books, 1982. - ingenaaid, 127 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Het kapittel van Lebuïnus in Deventer: Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving / J.R.M. Magdelijns et al. (red.). - Deventer: Arko, 1996. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 357 p.
ISBN: 978 90 7204731 1
Prijs: € 40,00

Er was eens een prinses: De mooiste sprookjes uit alle landen / Sprookjes. - Deventer: Ankh-Hermes, 1977. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 207 p. - tek.: Ludek Manásek
ISBN: 90 202 0035 6
Prijs: € 6,00Een eeuw grafische vormgeving in Nederland / Kees Broos, Paul Hefting. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1999. - ingenaaid, 223 p.
ISBN: 978 90 6113902 7
Prijs: € 10,00


Stille liedjes / Paul de Leeuw. - Brommerpech, 1999. - CD. - PCD 496279 2 - 496272000. - omslag: Joost Swarte, aan 16 tekenaars werd gevraagd om een illustratie bij één van de liedjes te maken, o.a. ill. van Max Velthuijs, Gummbah, Peter de Wit en Peter van Straaten.
Prijs: € 10,00


De vertroosting der wijsbegeerte: Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman / Boëthius. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1924. - gecartonneerd, 176 p.
Prijs: € 6,00

M'n leven als kunstwerk / Henk Jurriaans. - Amsterdam: Contact, 1976. - ingenaaid, 159 p. - In de reeks: Contact/Tijdsdocumenten
ISBN: 90 6019392 X
Prijs: € 6,00

Les Provinciales, Écrits des curés de Paris: Pierre Nicolle et Jean Racine, Lettres, Le Père Daniel, Réponse aux Provinciales: Tome I et II. Texte établi et présenté par Jean Steinman / Blaise Pascal. - Paris:. Librairie Armand Colin, Bibliotheque de Cluny, 1962. - broché, 284 p., 252 p. 2 vols.
Prix: € 8,00Licht op de aura: Healing via het menselijk energieveld: Een werkboek Barbara Ann Brennan. - Haarlem: Altamira - Becht, 2006. - ingenaaid, 297 p. - ill. register.
ISBN: 90 230 0731 x
Prijs: € 10,00

Poética del escalpelo / Carlos Contramaestre, Juan Calzdilla (Introducción), Luis Alberto Crespo (Semblanza). - [Caracas]: Conac (Consejo Nacional de la Cultera), s.A. 282 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Toneelbeeld: Vanaf 1945 in Nederland / Lia Gieling. - Laren: V + K Publishing, Amsterdam: De Beurs van Berlage, Den Haag: SDU, 1990. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 12 06618 2
Prijs: € 25,00

De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog: Deel I In het achterland, Deel II Aan het front, Deel III In krijgsgevangenschap / Jaroslav Hasek. - [Amsterdam]: Pegasus, 1955-1956. - 3 delen., geel linnen gebonden, ingenaaid, 288 p. 236 p. 332 p. - ill.: Josef Lada, [vertaling uit het Tsjechisch door S. van Praag].
Prijs: € 100,00

School-idyllen / Top Naeff. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - opnieuw ingebonden waarbij het oude geill. linnen opgeplakt is op voor- achterplat en rug, 256 p. - met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol, bandill.: C. v.d. N.
Prijs: € 10,00


Goedkoop + lekker: Uit eten in Amsterdam met Aaf Brandt Corstius / Aaf Brandt Corstius. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002. - 1e druk. - garenloos, 52 p.
ISBN: 90 5937 0163
Prijs: € 3,00

Blown to bits: How the new economics of information transforms strategy / Philip Evans, Thomas S. Wurster. - Boston: Harvard Business School Press, 2000. - Hardcover, 261 p.
ISBN: 0 87584 877 X
Price: € 7,00

Global economic networks: How deregulation leads to a new economic landscape / Pieter Klapwijk. - Amsterdam: Klapwijk Holding N.V., 1996. - hardback, 207 p. - index. - proefschrift, thesis.
ISBN: 90 9009415 6
Price: € 7,00

Erfgenamen: De roman van een moderne generatie / Ferenc Körmendi. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - blauw linnen gebonden, 910 p. - Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Székely-Lulofs
Prijs: € 10,00

The ten keys to successful change management / John Pendlebury, Benoît Grouard, Francis Meston. - Chichester: Wiley & Sons, 1998. - hardback, 299 p.
ISBN: 0 471 979430 9
Price: € 7,00

Uit Ruslands Verleden: Grepen uit de Russische geschiedenis van de oudste tijden tot aan de Wereldoorlog / M. Pokrowski, A.J. Koejemans (Ned. bew.). - Amsterdam: z.u., 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 142 p.
Prijs: € 10,00

Der Mensch: Band 1: Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers, Band 2: Die heutigen und vorgeschichtlichen Menschenrassen / Johannes Ranke. - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1887. - Fraktur-Schrift, rug van beide boeken mist, boekblok en platen, ill. correcte staat.
Preis: € 10,00


Le Corbusier: schilder peintre werken op papier oeuvres sur papier / Paul van Rosmaelen (voorwoord), J-P.K. Jornod, Marike van der Knaap. - 's-Hertogenbosch: Borzo Kunsthandel, 2000. - gecartonneerd met stofomslag, 96 p. 1e (en enige) druk. - Oplage: 1000 ex. - Catalogus verkooptentoonstelling april-mei 2000 bij Kunsthandel Borzo. - tweetalig: Frans en Nederland
Prijs: € 25,00

1910 - 1930: Zwanzig Jahre Weltgeschichte in 700 Bildern / Friedrich Sieburg (Einl.), das Bildmaterial wurde von Sándor Márai und László Dormándi gesammelt und zusammengestellt. - Berlin: Transmare Verlag ,1931. - Leinen, 284 p.
Preis: € 8,00


Gesprekken over het einde der tijden / Umberto Eco e.a.- Amsterdam: Maarten Muntinga, 2001. - garenloos, 186 p. - Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac
Prijs: € 5,00Anton van Duinkerken: 1903 - 1968 / Theo Kroon. - Zutphen: Uitgeverij Terra, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 191 p. - reg., foto's
ISBN: 90 6255139 4
Prijs: € 10,00


Eindhoven, een samenleving in verandering: Deel 1 1810-1920 en Deel 2 1920-1960/ J.J.M.P. van Oorschot. - Eindhoven: 1982. - ingenaaid gebonden, 1058 p.
Prijs: € 30,00


Palo Negro ayer y hoy: Crónicas du su vivir sencillo / Pedro Ruiz. - Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2006. - 197 p.
ISBN: 980 396 279 5
Price: € 7,00


Putters praoten: Dialekt en folklore in Putten / Werkgroep dialect en folklore. - Putten: Stichting Puttens Historisch Genootschap, 2003. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - ill.
ISBN: 90 7662702 9
Prijs: € 15,00


Philippe II / Orestes Ferrara. - Paris: Albin Michel, 1961. - broché, 451 p.
Prix: € 8,00


Die erste Kirchengründung einer Lambertuskirche in Donsbrüggen: Beiträge zur Geschichte der Pfarre St. Lambertus Donsbrüggen: Erster Beitrag / Leopold Fonck. - Kleve - Donsbrüggen: Selbstverlag Leopold Fonck, 1983. - Pappband, 40 S.
Preis: € 12,00


De Gouden Tak: Over mythen, magie en religie: Verkorte uitgave / J.G. Frazer.- Amsterdam: Contact, 1996. - 3e druk. - garenloos, 911 p.
ISBN: 90 254 0700 5
Prijs: € 15,00

Feminisme en wetenschap / Jenny E. Goldschmidt, Siv S. Gustafsson, Henriëtte Maassen van den Brink, Joyce Outshoorn. - Utrecht/Amsterdam: Teleac/Prometheus, 1995. - garenloos, 145 .
ISBN: 90 6533 3770
Prijs: € 7,00

CIA / Siné. - Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1968. - ingenaaid, z.p. - politieke cartoons voortbordurend op samengestelde woorden met 'CIA'
Prix: € 7,00

Het lente-eiland: En andere verhalen / J. Slauerhoff. - Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1951. - 4e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 64 p.
Prijs: € 7,00

Uit mijn rommelkas: Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeken Jezus in Vlaanderen' / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - 2e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Zilveren Verpoozingen: Een keur van kunst en letteren. - rug bovenaan ietwat beschadigd.
Prijs: € 4,00


De bastaard van Bonaire / Wilko A.G.M. Bergmans. - Heerlen: Wedrego, 1980. - ingenaaid gecartonneerd, 141 p. .
ISBN: 90 6444 006 9
Prijs: € 8,00


Het Manneneiland: Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van September 1944 tot juni 1945 / Hen Bollen, Herman Jansen. - Zutphen: Terra, [1982]. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 268 p. - Foto's, documenten, plattegronden
ISBN: 90 62 55 133 5
Prijs: € 20,00

Le livre de Job / Paul Claudel. - Paris: Plon, 1946. - broché, 45 p. - non coupé, couverture rempliée. - Edition numérotée 2820/3000 exemplaire sur Roto blanc
Prix: € 10,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00


Bedreigd Bezet Bevrijd, 1940 - 1945: Een gids ter herinnering aan 5 jaar oorlog in het Leudalgebied / Frits van Horne, Hugo Levels, Harrie Schuwirth (sam.), met bijdragen van Chr. Clout, C. Jansen, H. Mintjens ; Tek. : J. Jeukendrup ; krtn.: H. Levels, H. Schuwirth. - Haelen: Stichting Herdenkingsmonument Militairen, [2001]. - ingenaaid, 41 p.
ISBN: 90 901 4704 7
Prijs: € 10,00200 Jahre Englischer Garten in München 1789 - 1989: Offizielle Festschrift / München. - München: , 1989. - Kortonniert, ? S.
Preis: € 10,00

Erasmus / M.A. Nauwelaerts. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1969. - gecartonneerd, 120 p. + [16] p. ill. - Fibulareeks 46
Prijs: € 5,00

Krisis der zekerheden: Pascal, Dostojewsky Husserl / Leo Sjestow. - Bussum: Moussault, 1957. - ingenaaid met flappen, 219 p.
Prijs: € 7,00


On Revolution / Hannah Arendt. - Penguin Twentieth Centure Classics, 1990. - paperback, 351 p.
Price: € 5,00


De geschiedenis van Nederlands-Indië 1930-1950 / Jan Willem Bultje. - Amsterdam: KIT, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
ISBN: 90 6832 8514
Prijs: € 5,00

Gedachten van Jacob Cats: Bijeengebracht door Halbo C. Kool / Jacob Cats. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, z.j. - gecartonneerd, 41 p. - Kristallenreeks No.4.
Prijs: € 3,50

Als voorspijs:

Een wyf draegt meer uyt met een lepel,
Als een man inbrengt met een schepel.

en:

De keel
Kost veel.


Het knekelhuis / James Ellroy. - Amsterdam: Atlas, 2005. - garenloos, 376.p.
ISBN: 90 450 1155 7
Prijs: € 6,00

Roll, Jordan, roll: The world the slaves made / Eugène D. Genovese. - London: André Deutsch, 1975. - 1st ed. - hardback, no dust jacket, 825 p.
ISBN: 0 233 96717 6
Price: € 10,00

Verschillende nummers van het tijdschrift INDISCHE LETTEREN. Het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bevat artikelen over de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar.
Prijs per aflevering: € 4,00


Vorstelijk Vertoon: Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia / Marika Keblusek, Jori Zijlmans (sam.). - Zwolle: Waanders, 1997. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 254 p. - ill.
Prijs: € 40,00

Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest / Truus de Leur et al. (red.). - Bussum: THOTH, 1997. - ingenaaid gebonden met cd, 174 p.
Prijs: € 15,00

Masks of the Spirit: Image and Metaphor in Mesoamerica / Roberta H. Markman, Peter T. Markman, introduction by Joseph Campbell. - Berkeley: University of California Press, 1994. - softcover, 257 p.
ISBN: 0 520 08654 6
Price: € 15,00

The Feathered Serpent and the Cross: The Pre-Columbian God-Kings & The Papal States / Joyce Milton, Robert A. Orsi, Norman Harrison, with a preface by Jeffrey R. Parsons. - London: Cassell, 1980. - Hardcover, dustjacket, 174 p. - In the series: The Rise and Fall of Empires
ISBN: 0 304 30724 6
Price: € 10,00

New sounds, new century: Mahler's fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra / Donald Mitchel. - Bussum: THOTH Publishers, 1997. - Hardcover, 136 p. - cd is missing
Prijs: € 10,00

A flowery past: A survey of dutch and flemish flower painting from 1600 until the present / Sam Segal. - Amsterdam/'s-Hertogenbosch: Gallery De Boer/Noordbrabants Museum, 1982. - ingenaaid, 128 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Standplaats in de Tropen: Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld / Louis Zweers. - Zutphen: Walburg Pers, 1996. - ingenaaid,120 p.
Prijs: € 10,00Belgische meubelkunst in de XXe eeuw: Van Horta tot heden / Frans Defour. - Tielt: Lannoo, 1979. - linnen ingebonden met stofomslag, 213 p. in foedraal. - summary in Deutsch and English
ISBN: 90 2090786 7
Prijs: € 60,00


Sociale zekerheid: ouder dan de weg naar Rome: De vroegste voorbeelden van sociale regelingen / F.H. van Dijk. - Zutphen: Walburg Pers, 2001. - ingenaaid, 93 p.
ISBN: 90 5730 191 1
Prijs: € 5,00Amsterdam ± / Cor Jaring (fotografie), Emile Fallaux (tekst). - Huizen: Tritonpers, 1969. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 128 p.
Prijs: € 20,00


Roelant Savery (1576-1639) / Jos de Meyere. - Utrecht: Centraal Museum, 1985. - geniet, 24 p.
Prijs: € 2,50

De ark van Noach of ere wie ere toekomt / Rien Poortvliet. - Kampen: J.H. Kok, 2002 - 4e druk - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
ISBN: 90 242 3206 6
Prijs: € 5,00

Van aai-instrument tot zwaluwstaarten: Het jargon van adviseurs / Charles den Tex. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 351 2249 6
Prijs: € 5,00

Van Veluwezoom naar Haagse School: Schilderijen van 19-eeuwse landschapschilders / Peter Thoben, Roman Kupperman (sam.). - 's-Gravenhage: Stichting 'De Haagsche School', 1983. - geniet, 48 p. - z/w ill. - Tentoonstelling in kasteel Middachten, De Steeg, in 1983. - los bijgevoegd enkele krantenknipsels.
Prijs: € 10,00

De harp van Sint Franciscus / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn, z.j. [1932]. - ingenaaid gebonden, geïll. linnen band, 324 p. - ill. - Van Assche-Baeyens A31
Prijs: € 15,00

Sigmund weet wel raad met managers / Peter de Wit. - Amsterdam: De Harmonie, 2011. - 5e druk. ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 6169 857 9
Prijs: € 4,50


Portret van een jongeman / J.M. Coetzee. - Amsterdam: Cossee, 2002. - 1e druk. - gareloos gecartonneerd met stofomslag, 208 p.
ISBN: 90 5936 002 8
Prijs: € 6,00

Het ijzig hart / Almudena Grandes. - Utrecht: Signatuur, 2010. 1e druk. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, leeslint, 854 p.
ISBN: 90 5672 288 3
Prijs: € 10,00

Greece and Rome: The Birth of Western Civilization / Michael Grant (ed.). - L:ondon: Guild Publishing, 1986. - cloth hard back with dust jacket, 240 p. - 376 ill., 95 in colour
Price: € 10,00

Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje / Erik Hazelhoff Roelfzema. - Utrecht: Het Spectrum, 2000. 4e druk. - garenloos, 467 p.
ISBN: 90 274 6862 1
Prijs: € 8,00

Kijk, een drenkeling komt voorbij / Heere Heeresma. - Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2006. 1e druk. - garenloos gebonden bruin linnen met stofomslag, 238 p. - als nieuw
ISBN: 90 295 6434 2
Prijs: € 10,00

Stad & stedebouw: Vroeger, nu en in de toekomst / Emrys Jones & Eleanor van Zandt. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag. 206 p.
Prijs: € 6,00

Faust, zoveelste deel / Gerrit Komrij. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen, 1997. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 23 p. - oplage 2000 exemplaren. - vormgeving: Bureau Piet Gerards
Uitgegeven door Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen ter gelegenheid van de opening van 'Het Emerhuys' te Zutphen op 26 september 1997
Prijs: € 10,00Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Freaky groene ogen / Joyce Carol Oates. - Amsterdam: Van Goor, 2004. - garenloosmgebrocheerd, 219 p.
ISBN: 90 00 03548 1
Prijs: € 4,00

De werf / Juan Carlos Onetti. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - 2e druk. - garenloos, 198 p. - In de reeks: Literatura Latina
ISBN: 90 290 7978 5
Prijs: € 4,50

Felix Timmermans: Der Mensch, der Dichter, der Maler, der Zeichner / Julien van Remoortere. - Antwerpen: Mercatorfonds, 1973. - OHPgt. mit SU in OPp.-Schuber, 257 S. - Mit zahlr., tls. farb. Abb. im Text u. a. mont. Taf. Folio. - Beiträge von Lia Timmermans, José De Ceulaer, Hubert Lampo, Hilda van Assche, Richard Baeyens. Mit einem Wort zum Geleit von Gerard Walschap und einem Wort vorweg von Karl Jacobs. - Anlässlich des fünfundzwanzigsten Todestages von Felix Timmermans [1972].
Preis: € 50,00


Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens / Hans Schoots. - Amsterdam: Jan Mets, 1995. - garenloos, 558 p. - Met filmografie, persoonsregister.
ISBN: 90 5330 162 3
Prijs: € 8,00

De billen van Jan Cremer / Theun de Winter, voorwoord van S.Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus. - Amsterdam: Thomas Rap, 1975. - 1e druk, 48 p.
ISBN: 90 6005101 7
Prijs: € 10,00

Familiewapens: 'n oude traditie herleeft / Jan Zeeman. - Alkmaar: De Alk, 1987. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 8,00


Een God om lief te hebben: Tekst en vertaling van De diligendo Deo / Bernard van Clairvaux. - Kampen / Averbode: Kok / Altiora, 1997. - garenloos, 174 p. In de reeks: "Mystieke Teksten en Thema's"
ISBN: 90 242 6435 3
Prijs: € 8,00

De kleine monumenten: Veld- en wegkruisen in de zes kerkdorpen van Schinnen / G. Extra, A. Jaegers, P. Potten (red.). - Schinnen: Vereniging Historie Schinnen, 1990. - ingenaaid, 195 p.
Prijs: € 15,00

De vliegeraar / Khaled Hosseini. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 33e druk,.luxe editie, foto's. - garenloos gebonden met stofomslag, 412 p.
Prijs: € 10,00

Abele spelen / Gerrit Komrij (bewerking). - Den Haag: SDU, 1989. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 351 p.
Prijs: € 10,00

Chansons d'étudiants / N.N.. - Paris: Librairie Maloine, s.d. [1949] - broché, couverture rempliée illustrée, frontispice en couleurs, 256 p., une planche en couleurs hors-texte et nombreux dessins, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe. - 60 chansons (dites paillardes) avec leur musique notée.
Prix: € 40,00

Albertus de Grote: Overdracht van zijn reliekschrijn / Edward Schillebeeckx. - z.u., 2007. - ingenaaid gecartonneerd, 32 p. - Heruitgave van een voordracht bij 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
Prijs: € 6,00

Still lifes: Techniques and style: The examination of paintings from the Rijksmuseum / Arie Wallert (ed.). - Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum Amsterdam/Waanders, 1999. - ingenaaid, 112 p.
Price: € 10,00

De slag om Zutfen / Tj. de B. [Boorder]. - Zutphen: N.V. Nauta & Co., 1945. - geniet, gecartonneerd, 16 p.
Prijs: € 6,00


An Illustrated History of the Gestapo / Rupert Butler. - London: BCA, 1992. - linen bound with dust jacket, 240 p. - index
Price: € 10,00

Het spoor: 150 jaar spoorwegen in Nederland / J.A. Faber (red.). - Amsterdam/Utrecht: Meulenhoff Informatief / N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1989. - 1e druk. - Linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 384 p. - ill., register
ISBN: 90 290 9618 7
Prijs: € 12,00


Bos en Lommer & De Baarsjes: De geschiedenis van Amsterdam-West / Ton Heijdra. - Amsterdam: Uitgeverij René de Milliano: 2004. - ingenaaid, 235 p.
ISBN: 90 7281045 7
Prijs: € 15,00

Qua Art Qua Science

September 2004 saw the start of Qua Art - Qua Science, a project in which the Foundation Faculty Club of Twente University collaborates with Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede.
The objective of this collaboration is the annual organization of a number of projects in order to explore the interface between art and science. The mutual inspiration and the way in which the two disciplines may fructify each other play a large part in this.

Van een viertal achtereenvolgende exposities wordt de catalogus aangeboden
Dé verhouding (2006)
Phyllotaxis: Dé verhouding (2006)
De tuin der veelvlakken: The garden of polyhedra: Dé verhouding (2006-2007)
Waarnemingen van het heelal en van het beeld: Observations of the universe and the image: Dé waarneming (2007)
Prijs: € 10,00


Living your dying / Stanley Keleman. - New York: Random House, The Bookworks, 1974. - 1e ed., first printing. - half linen, 163 p.
ISBN: 0 394 48787 7
Price: € 15,00

Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 1993. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 320 p. - rug van stofomslag verbleekt
Prijs: € 25,00


Liberalisme en Socialisme / W. Banning, A.A. van Ameringen, J.M. den Uyl. - Amsterdam: Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1956. - geniet, 56 p. - ook toen moest erop gestudeerd worden: onderstrepingen
Prijs: € 3,00

Het menselijk lichaam / Marco Bussagli. - Gent: Ludion, 2007. - In de reeks: Ludion Kunstbibliotheek. - ingenaaid met flappen, 381 p. - ill.
ISBN: 978 90 5544 713 8
Prijs: € 7,50 nieuw!

Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering / Lucas Derks & Jaap Hollander. - Utrecht: Servire, 2004. - 8e druk. ingenaaid gebonden, 720 p.
ISBN: 90 215 9821 3
Prijs: € 5,00, ruim met markeerstift gewerkt!

Met andere ogen: Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele niet-Nederlandse schrijvers / Hella S. Haase. - In: Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, achtste jaargang / nummer 1 / maart 1993 / Reggie Baay et al. (red.). - Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. - geniet, 48 p.
Verder in dit nummer: Joop van den Berg: "Tjalie Robinson als cartoonist.", Reggie Baay: "Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling"
Prijs: € 5,00

Verborgen verwantschappen: Fotosynthese / Rudy Kousbroek. - Amsterdam, Antwerpen: Augustus, 2005. - 1e druk. - garenloos, 143 p. - ill.
ISBN: 90 457 0029 8
Prijs: € 12,00 nieuw!

Wat doe jij met je leven?! / J. Krishnamurti. - Deventer: Ankh-Hermes, 2003. - garenloos, 200 p.
ISBN: 90 202 8300 6
Prijs: € 10,00

American wilderness: A journey through The National Parks / David Muench (photographs), Bernadette Gilbertas (texts). - Paris: Vilo Publishing, 2000. -
Price: € 25,00

De verdeelde samenleving: Een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat / Kees Schuyt, Romke van der Veen (red.). - Houten: Stenfert Kroese, 1997. - tweede, herziene druk. - ingenaaid, 282 p.
ISBN: 90 207 2023 6
Prijs: € 7,00

Het leven van Lazarillo de Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades / Sophie Brinkman (vert.). - Groningen: Boek Werk. ./Druk: 2. Paperback. Pp: 156. Tweetalige uitgave. ISBN: 9789071677113. Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari Boekhandels, 2004. - geniet met stofomslag, 28 p. - Boekhandel Quist, Bergen op Zoom,
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland: deel 1 en 2 / J.A. Worp. - Rotterdam: Fa. Langerveld. z.j. - linnen gebonden zonder stofomslag, 466 en 577 p. - 2 delen. - facsimile herdruk
Prijs: € 20,00

Na de watersnood: Schrijvers en dichters en de ramp van 1953 / Ad Zuiderent (sam. en inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - garenloos, 352 p.
ISBN: 90 214 8977 5
Prijs: € 7,00

Het begin: Een zomerse episode / Joost Zwagerman. - Utrecht: Academic Pharmaceutical Productions, 1999. - ingenaaid, 48 p.
ISBN: 5761 007 8
Prijs: € 10,00De kroniek van Travnik / Ivo Andric. - Utrecht: De Fontein, z,j. - ingenaaid gebonden, 40 p. - Dolfijnreeks
Prijs: € 7,00

Het medicijnwiel: Aarde - astrologie / Sun Bear & Wabun. - Den Haag: Synthese, 2007. - 2e druk. - garenloos, 222 p.
ISBN: 978 90 6271 7057
Prijs: € 8,00

De engelenmaker / Stefan Brijs. Amsterdam: Atlas, 2008. - 19e druk. - garenloos, 429 p.
ISBN: 90 450 0530 0
Prijs: € 4,00

Iedereen zei, dat is pornografie: Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der accacia's / Elly Kamp. - Amsterdam: Aksant, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 5260260 x
Prijs: € 7,00

De Sneeuwluipaard / Peter Matthiessen. - Amsterdam: Karnak, 1981. - garenloos, 288 p.
ISBN: 90 6350 014 9
Prijs: € 7,00


The Carel van Leeuwen Boomkamp Collection of Musical Instruments: Descriptive catalogue / C. van Leeuwen Boomkamp, J.H. van der Meer. - Amsterdam: Frits Knuf, 1971. - 190 p.
Price: € 10,00

Strijd voor architectuur in Europa: Een 'kleine mars' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 256 p. - ill.
Prijs: € 15,00
ISBN: 90 807857 1 7

Hart voor architectuur in Europa: Een 'kleine tocht' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2006. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 245 p. - ill.
ISBN: 90 807857 2 5
Prijs: € 15,00


Historische atlas van de muziek / Paul Collaer, Albert vander Linden. - Hasselt: Heideland, 1961. - ingenaaid gebonden, VIII + 180 p.
Prijs: € 20,00

Het heelal: Verleden en toekomst van ruimte & tijd / Stephen Hawking. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. 22e druk. - ingenaaid, 248 p.
ISBN: 90 351 1783 2
Prijs: € 10,00

One way wind: De geschiedenis van de Palingsound / Michel Veerman, Johan Tol. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - 176 p.
Prijs: € 10,00

Algemene Nederlandse Spraakkunst [ANS] / G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij en M.C. van den Toorn (red.). - Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff/Wolters, 1984. - 1ste druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 1309 p. - leeslint
Prijs: € 25,00

Ruy Blas - Les Burgraves / Victor Hugo. - Paris: Nelson, 1938. - relié, pleine toile crème éditeur, sans jaquette, 288 p. - dos et plats ornés de motifs en couleur vert pâle, et du titre en lettres dorées. - Oeuvres complètes de Victor Hugo
Prix: € 6,00

Cantus populares: Volkszangbundel voor gezin, kerk en school omvattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen / J.C. van Leeuwen (sam.). - Amsterdam: Annie Bank, 1953. - ingenaaid gecartonneerd, 120 p.
Prijs: € 6,00

De liefde, natuurlijk / Carlos Drummond de Andrade. - Amsterdam: De Arbeiderspers, . - ingenaaid, 128 p. - tweetalige uitgave, vertaling August Willemsen
ISBN: 978 90 295 6449 6
Prijs: € 10,00

Voor mensen van goede wil: Vijfentwintig jaar Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam / Jan Filius. - Amsterdam: Goodwill Centrum van het Leger des Heils, 1980. - 5e gewijzigede druk. - geniet, 29 p. - ill. van Anton Pieck. - gesigneerd door Majoor Bosshardt: God zij met U, A.M. Bosshardt, majoor 5/3-87
Prijs: € 15,00

Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven: (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890). - Overdruk uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1977-1978, pp. 14-30 / Harry G.M. Prick. - Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980. - garenloos, 17 p. - met handgeschreven opdracht en signatuur van Harry G.M. Prick, los bijgevoegd een handgeschreven brief van Harry G.M. Prick (1981)
Prijs: € 10,00

Aforismen / D.A.F. de Sade. - Rotterdam: Ad. Donker, 1990. - ingenaaid, 30 p.
Prijs: € 5,00

Katoen Natie 150 Years Part 1 : A story of J-hooks, 'Pirrrewitjes' and dray-horses / Greta Devos. - Tielt: Lannoo, 2002. - linen bound with dustjacket, 197 p. - ill.
ISBN: 0701165936
Price: € 15,00

Mahler - Wenen - Amsterdam: Fiktive Briefe/ Fictieve brieven / Hartmut Haenchen. - Amsterdam: Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. - 13 volumes, ingenaaid gecartonneerd, in cassette. - i.h.k.v. het project Mahler - Wenen - Amsterdam van het NPhO schreef chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn.
ISBN: 90 7671801 6
Prijs: € 50,00

100 Herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven / J.W.H. Meijer. - De Bilt: BoekhandelBouwman, Boekhandel Jongerius, Boekhandel De Oude Post, 1981. - garenloos, 102 p . - foto's
Prijs: € 10,00Manuel M. Ponce (1882-1948): Guitar Solo Works / Susanne Mebes. - Leman Classics: CD. - LC 42701
Prijs: € 10,00


Rheden, De Steeg en Ellecom in oude ansichten / H. Kerkkamp. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd
Prijs: € 15,00

20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: Een cultuurhistorische verkenning / Kees Volkers. - Utrecht: Usine, Provincie Utrecht, 2006. - ingenaaid, 96 p. - ill.
Prijs: € 10,00


The discovery and conquest of Mexico: 1517 - 1521 / Bernal Díaz del Castillo. - New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956. - half-linen, xxxiv + 478 p.
Price: € 8,00

De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel / Marthe Crick-Kuntziger. - Antwerpen / Utrecht: De Sikkel / W. de Haan, 1944. - ingenaaid halflinnen, 52 p. plus zw/wit foto's. - In de serie: Maerlantbibliotheek XIV
Prijs: € 8,00

Kunstreise durch Südtirol / Mathias Frei. - Bozen: Südtirol-Bild-Verlag, 1979. - 3., erweuiterte, neubearbeitete Auflage. - 110 S. - Abb.
Preis: € 7,00

La Tapisserie de Haute et Basse Lisse / Louis Gimbaud. - Paris: Flammarion, 1944. - 64 p. - dans le serie: Les Arts Décoratifs
Prix: € 6,50

Zachter wordt het licht: Mijmeringen van Greet / Greet Jonk Commandeur. - Grootschermer: De Nereïden, 1980. - ingenaaid, 79 p. - ill.: Barbara Jonk. - gesigneerd
Prijs: € 6,00

Orvieto: Guida della collezione dei conti Faina / Beatrix Klakowicz. - Roma: Colombo, 1977. - garenloos, 72 p. - tekst in Italiano, Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Venice and its lagoon: Historical-artistic guide / Giulio Lorenzetti. - Trieste: Edizioni Lint, 1975. - 2nd ed. - linen bound with dustjacket, 1026 p. - maps, ill.
Price: € 35,00

Meteora: Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven / Theocharis M. Provatakis. - Athene: Michalis Toumbis Ed. 1980. - ingenaaid, 127 p.
Prijs: € 6,00

Giotto: Cappella degli Scrovegni / Roberto Salvini. - Firenze: Edizioni Arnaud, 1974. - ingenaaid, 120 p. - vertalingen in Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Tronen onder puin en zand: Heersers uit vervlogen tijden en hun rijken / Hermann en Georg Schreiber, Ned. bewerking: J.P. Guépin. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1959. - ingenaaid linnen band met stofomslag, 298 p. - ill.
Prijs: € 8,00


De dag van een kind / Albertine Steenhoff-Smulders. - Utrecht: De Fontein, z.j. - 3e geheel herziene druk.- ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd. - vrij naar Robert Hugh Benson schaarsneden van Tola Steinhage
Prijs: € 8,00

La Tapisserie Francaise du Moyen Age a nos jours / Tapisserie. - Bruxelles: Editions de la Connaissance, 1947. 2me edition . - exposition Janvier-Fevrier 1947
Prix: € 6,50

Vleuten-De Meern: Geschiedenis en historische bebouwing / Otto Wttewaal. - Zeist: Kerckebosch, 1994. - ingenaaid, 400 p. - Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht
Prijs: € 20,00

Van de vertróósting der wysheyd: Uyt t'Latyn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert Anno MDLXXXV / Boëthius. - Amsterdam: A.A. Balkema, 1945. - ingenaaid met flappen, 204 p.
Prijs: € 10,00

Trainingscirculaire No. 8: Wapenbroeders: Drie verhandelingen voor jonge officieren en cadetten betreffende het omgaan met hun soldaten / Chef van den Generalen Staf. - z.p.: Chef van den Generalen Staf, 1946
Prijs: € 3,00

Claus-reading / Paul Claes. - Brussel: Manteau, 1984. -, 178 p. - Essay reeks
isbn: 90 2230921 5
Prijs: € 5,00

Le livre de sagesse nègre / Elian-J. Finbert. - Paris: Robert Laffont, 1950. - 1ière éd. - relié, 112 p. - Ill.: Andrée Corbin. - Sentences exemplaires receuillies par Elian-J.Finbert, présentées par René Maran. - Motifs décorés par Andrée Corbin
Prix: € 15,00

Nietzsche en hedendaagse Franse filosofie / Hans Happel, Luc Jeurissen.- Tilburg: Katholieke Hogeschool, Studium Generale, 1983
Prijs: € 5,00

Boekenwijsheid: Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers / Samuel IJsseling. - Kampen: Kok Agora, 1995. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 45 p.
ISBN: 90 391 0655 6
Prijs: € 5,00

Maurice Gilliams: Een essay / Martien J.G. de Jong. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 1e druk. - ingenaid linnen gebonden, 341 p.
Prijs: € 15,00

Rembrandt / Michael Kitson. - Oxford: Phaidon, 1982. - 3rd ed. revised and enlarged. - bound
ISBN: 0 7148 2228 0
Price: € 8,00

Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid, papieren omslag met flappen, 112 p. - gesigneerd, oplage 300 ex. - 17e privé-uitgave
Prijs: € 25,00

Les Poètes Maudits: Gedichten vertaald door Jef Last / Jef Last. - Bussum: F.G. Kroonder voor de Bayard Pers 1945. - ingenaaid, 34 p. - gedichten van Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. - Typografische verzorging: Johan H. van Eikeren. - Voor de vrienden van de Bayard Pers. - ietwat roest
Prijs: € 7,00

Kernpuntstencil D-14: Optreden en org agressor t.b.v. cursussen op het OCI / OCI. - 3e druk jan '78. - losbladig gestencild met omslag. - uiteraard vallend onder het 'dienstgeheim', als je van afkortingen houdt is dit om je vingers bij af te likken.
Prijs: € 4,50Rusland in oorlog en vrede / Alan Palmer. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1972. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 224 p.
ISBN: 90 228 3957 5
Prijs: € 7,00

In de ban van het recht / Agnes Schreiner, Henny Bouwmeester, Anne van Doorn. - Amsterdam: Duizend & Een, 1991. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 94 p. - Amsterdamse geschiedenis
Prijs: € 7,00

The Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home / Paul Stamets, J.S. Chilton. - Olympia, Washington: Agarikon Press, 1983. - sewed paperback, xvi, 416 p. - ill. bibliogr. index
ISBN: 0 9610798 0 0
Price: € 15,00

Centenaire de Verhaeren: Exposition 11 Mai-11 Juin 1955 / Emile Verhaeren. - [Bruxelles]: Bibliotheque Royale de Belgique, 1955. - broché, 87 p.
Prix: € 7,00

De legenden van de ene weg / Albert Verwey. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 1ste druk. - ingenaaid, 31 p. - Deel 1 van de serie B, voor de Vriendenkring van de Beuk. - Deze cyclus verzen werden overgenomen uit de bundel 'De weg van het licht'. Van commentaar voorzien door Mea Nijland-Verwey.
Prijs: € 4,50

Barioni en Peter en Het stenen gezicht / S. Vestdijk. - Roterdam/ 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., 1952. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 68 p. - de twee verhalen zijn eerder verschenen in de bundel De dood betrapt (1935)
Prijs: € 7,00

"Hoe zal het met mij afloopen": Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater / Henk Eijssens (red.). - Hilversum: Verloren, 1999. - 1e druk. - ingenaaid, 112 p. - In de reeks: Egodocumenten deel 17. - Zelfs Nijmegen, Beek, Berg en Daal, en Cleef komen aan bod!

ISBN: 90 6550 164 9
Prijs: € 10,00

Een taal van horen zeggen: Bargoens en andere ongeschreven sterke taal / Enno Endt (sam.). - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1969. - ingenaaid, 130 p.
Prijs: € 7,00


Maximes de Napoleon: Droit public, Politique interieure / Napoleon, publiées par K.J. Frederiks. - La Haye: Martinus Nijhoff, 1922. - Reliure ornee, XXX + 125 p.
Prix: € 15,00

Welke ster is dat? / Walter Widmann. - Zutphen: W.J. Thieme, 1968. - 8e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - 48 sterrenkaarten, 90 figuren en 8 platen
Prijs: € 4,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden, S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 3,00

Vogelinventarisatie: Achtergronden, richtlijnen en verslaggeving: Natuurbeheer in Nederland, deel 3 / M.F.H. Hustings, R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam, M.J.S.M. Reijnen (eindred.). - Wageningen/Zeist. Pudoc/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, 1985. - Ingenaaid gebonden, 496 p.
Prijs: € 10,00
ISBN: 90 220 0871 1

Penfruit Prullaria: In Dutch and double Dutch / John O'Mill. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 64 p. - ill.
Prijs: € 4,00
ISBN: 90 295 3275 0

De nieuwe handwerk encyclopedie / Judy Brittain, Anne Rose Oosterbaan. - Ede / Antwerpen:, Zomer & Keuning, 1985. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 512 p.
Prijs: € 10,00

Bzzlletin nr. 158: C. Buddingh' nummer / Daan Cartens et al. (red.). - 's Gravenhage: BZZTôH, 1988. - garenloos, 80 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moderne Amerikaanse verhalen / Frans Kellendonk, Carol Limonard (samenstelling en inleiding). - Amsterdam: Van Gennep, 1981. -1e druk. - Paperback, 224 pp., samenstelling
Prijs: € 4,00

Een zee van golven: 5 jaar Annie Romein-Verschoorlezingen / Agnes Verbiest & Anne van de Zande (red.). - Nijmegen: Vita, 1995. - garenloos, 143 p. - Met bijdragen van Annie Romein-Verschoor, Mieke Bal, Ethel Portnoy, Anastasia Posadskaja, Gerda Meijerink, Maryse Condé.
Prijs: € 5,00


Groot handwerkboek: uit grootmoeders jeugd. - Ruim 100 handwerken van vroeger om nu zelf te maken ontleend aan de damesbladen / Ilonka de Vries, Leonard de Vries. - Utrecht: Bruna, 1979. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p.
Prijs: € 10,00


Notre-Dame de la Mer et les Saintes-Maries / D. Buenner. - Lyon: Lescuyer, s.a. - broché, 40 p.
Prijs: € 3,50

De zeven steden van Cibola / Leonard Clark. - Amsterdam: A. J. Luitingh, z.j. - ingenaaid, kunstleer, 363 p.
Prijs: € 7,00

De vrijmetselarij / J. Dominicus. - 's-Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap, 1964. - ingenaaid, 87 p. - Periodieke uitgave van het Geert Groote Genootschap, nr.711 - 4e kwartaal 1964
Prijs: € 4,00

Nieuw licht: De wonderlijke verjonging van het Eindhovense stadhuis / Freek van der Linden (essay), Rens van Mierlo en Arthur Bagen (fotografie). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - ingenaaid gecartonneerd, 80 p.
Prijs: € 8,00

Farbenwunder der Tropen: Als Tierphotograph in Südamerika / Friedrich Michel. - Heidenheim an der Brenz: Heidenheimer Verlag, 1954. - 2e Auflage. - 144 p. - ill
Preis: € 10,00

Rangeland management and ecology in East Africa / D.J. Pratt, M.D. Gwynne (ed.). - New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1977. - Linen bound, dustjacket, 310 p.
Price: € 25,00Beeldschoon Schijndel / G.M. Scholten (voorwoord). - Schijndel: Gemeente Schijndel, 1988. - ingenaaid gecartonneerd, 94 p.- ill. - Oplage 1000 exemplaren
Prijs: € 8,00

Nood zoekt brood: Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst van 1860 tot 1960 / L.M.A. Schoonbaert (red.). - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987. - ingenaaid, ongepagineerd
Prijs: € 4,00

Oldebroek: Van "Zuiderzeevlakte" tot Veluwemassief.....Bert Schraa (tekst), Aart Veldman (foto's). - Oldebroek: Gemeente Oldebroek, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - oplage: 500 stuks
Prijs: € 6,00

Vrijmetselaar zijn / Maconniek Sextet. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1964. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

In het voetspoor der ontdekkers / Desmond Wilcox. - Amsterdam: Elsevier, 1976. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 232 p. - ill.
ISBN: 90 10 01582 3
Prijs: € 5,00

Vrijmetselarij: Een Westeuropees cultuurverschijnsel / < H.J. Zeevalking. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden, z.j. - geniet, 40 p.
Prijs: € 3,00

De waarde van de mens / Jb. Zeijlemaker Jzn. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1963. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. Bredie. - Bemmel, 1970. - ingenaaid, 143 p.
Prijs: € 10,00

Een moment voor jezelf?: De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, 1850-1950 / Hanneke Oosterhof et al. (sam.). - Nijmegen: SUN/Historisch Museum Marialust, 1984. - ingenaaid, 80 p. - Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Historisch Museum Marialust te Apeldoorn, van 24-11-1984 tot 29-1-1985
Prijs: € 6,00

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog / J.L.- van der Pauw. - Amsterdam: Boom, 2006. - Tweede druk. - linnen gebonden met stofomslag, 956 p. - ill.in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Mythologie: Een geïllustreerde geschiedenis van mythen en verhalen uit de hele wereld / B. Scott Littleton (sam.). - Kerkdriel: Librero, 2003. - ingenaaid gebonden, 688 p.
Prijs: € 15,00

The living swamp / A. Borgioli, G. Cappelli. - London: Orbis Publishing, 1979. - ingenaaid gebonden, 120 p. - ill.
Price: € 6,00

Don Bosco: Zijn leven, zijn opvoedingswerk, zijn stichtingen / Chr. Dury. - Bussum: Paul Brand, 1949. - 3e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 623 p. - ill.
Prijs: € 10,00

The Book of Fishes: 1952 Edition, Revised and Enlarged, Presenting the Better-Known Food and Game Fishes and the Aquatic Life of the Coastal and Inland Waters of the United States / John Oliver La Gorce (ed.). - Washington, D.C.: National Geographic Society, 1952. - Hard cover. 340 p. - With 236 species in color with biographies, 67 other color photographs and 170 monochrome photographs
Price: € 10,00

Logboek weer: Praktische leidraad voor eigen meteorologische waarnemingen en weersvoorspellingen / Leslie Alan Horvitz. - Baarn: Tirion Natuur, 2007. - ringband, 224 p.
Prijs: € 4,50

Tropische regenwouden: Een ontdekkingsreis door de groene wereld / Francesco Petretti. - Zuid Boekprodukties, 1995. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 144 p.
Prijs: € 8,00

Karel V: Vader van Europa / Gertrude von Schwarzenfeld. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1957. - ingenaaid gebonden, 427 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie / Günther Sterba et al. (red.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 601 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Bossenatlas van Nederland: Boven de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1984. - ingenaaid gebonden, 216 p.
Prijs: € 8,00

The book of Canadian lakes / R.J. Allan, M. Dickman, C.B. Gray, V. Cromie (ed.). - Burlington, Ontario: The Canadian Association on Water Quality, 1994. - 598 p., tables, graphs. - Monograph Series - Canadian Association on Water Quality (Canada), no. 3
ISBN: 0 9698060 0 0
Price: € 25,00

Nyasaland: The Land of the Lake / Frank Debenham. - London: Her Majesty's Stationery Office, 1955. - first edition. - orig. clothbound, xi + 239 p. - ill. foto's, two fallded maps - In the series: The Corona Library
Price: € 10,00

Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988 / S.J. de Groot. - IJmuiden: RIVO [Rijksinstituut voor Visserijonderzoek], 1988. - ingenaaid gebonden, 252 p.
ISBN: 90 9002063 2
Prijs: € 10,00

Het minimale zelf en andere opstellen / Stuart Hall. - Amsterdam: Sua, 1991. - garenloos, 214 p. -
ISBN: 90 6222 212 9
Prijs: € 7,00

Speciation in Tropical Environments / R.H. Lowe-McConnell (ed.). - London: Academic Press, 1969. - Cloth with dustjacket, 246 p. - ill. maps. - 246p. - Biological Journal of the Linnean Society Volume 1 & 2, 1969
Price: € 10,00

The literature of crime and detection: An illustrated history from antiquity to the present / Waltraud Woeller, Bruce Cassiday. - [Leipzig: Edition Leipzig, 1988. - linen bound, 215 p. - ill. - dustjacket
Price: € 10,00

Ontluisterde Mei: 1940 / Elisabeth Augustin et al. - Amsterdam: De Brug - Djambatan, 1960. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 166 p.
Prijs: € 7,00

Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 / I.J. Brugmans. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961. - 1ste druk. - linnen gebonden, 591 p.
Prijs: € 12,00

Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw /Hans van Dijk. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1999. - ingenaaid, 192 p.
Prijs: € 10,00

G.H. Breitner / A. van Schendel. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.d. - ingenaaid gebroheerd met flappen, 60 p. - 63 ill. - In de reeks: Palet Serie
Prijs: € 4,00

Wilde jongens: Een dodenboek / William Burroughs. - Bussum: Agathon, 1974. - 2e druk. - garenloos, 174 p.
ISBN: 90 269 5732 7
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog / W.A.L. Joosen et al. (red.). - Someren: Boekhandel Van de Moosdijk, 1984. - ingebonden linnen met stofomslag, 240 p. - ill., foto's
ISBN: 90 9000720 2
Prijs: € 35,00

Oden en fragmenten: plus 'Ode aan Sapfo' (Boutens) / Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. - Den Haag: A.A.M. Stols, 1943. - 2e druk (1e in deze vorm). - gecartonneerd, 38 p. -
Prijs: € 8,00

Nijmeegse mutsen: Een satire uit 1792: E.J.B. Schonck: De Bonheurs uit de mode: Heldendicht / E.J.B. Schonck, uitgegeven en toegelicht door André Hanou. - Leuth: Astraea, 2006. - ingenaaid,, 183 p. - ill. - Duivelshoekreeks no. 15
ISBN: 90 75179 25 1
Prijs: € 8,00

Het handwerk van de zuivere rede: Opstellen, inleidingen, artikelen, recensies, essays 1967-1987 / Maarten Beks. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 239 p. - Keuze uit 20 jaar schrijven en denken over kunst en kultuur
ISBN: 90 70399 32 6
Prijs: € 7,00

Logica of denkleer / J.Th. Beysens. - Wassenaar: H.J. Dieben, 1923. - Derde geheel omgewerkte druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, viii + 377 p.
Prijs: € 7,00

Songs form Robert Burns: 1759-1796 / Robert Burns, G. F. Maine (select., forword). - London/Glasgow: Collinsm n.y. - bound, 160 p.
Prijs: € 5,00

Introduction to Logic / Irving M. Copi. - New York/London: The MacMillan Company / Collier-Macmillan Ltd., 1968. - Cloth, 485 p. - Third Edition,
Price: € 10,00

Bouwkunst aller tijden: Van de prehistorie tot heden / Trewin Copplestone. - Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1965. - Ingenaaid linnen band, 348 p. - foto's, ill. - inl.: Henry-Russell Hitchcock, voorwoord: J.J. Vriend, bijdragen van Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton, Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson, John Jacobus jr.
Prijs: € 12,00

De zachtmoedige: Een fantastische vertelling / Fjodor Dostojefski. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1954. - gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Robijnenboekjes nr. 3
Prijs: € 5,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden en S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 4,00

Drie dagen in de Leidsestraat: Toelichting op een manuscript / Noud van den Eerenbeemt. - Amsterdam: Heijnis, z.j. - ingenaaid gebonden, 79 p.
Prijs: € 7,00

De stuiptrekkingen van den wereldreus / C. Flammarion. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 349 p. - Or. titel: "Les éruptions volcaniques et les treblements de terre", (bewerking: B.C. Goudsmit). - tevens opgenomen 2 brieven van Plinius aan Tacitus over de uitbarsting van de Vesuvius en gedeelte uit het werk M.Wilhelm Meyer 'Van St.Pierre tot Karlsbad'.
Prijs: € 15,00

Punt van uitgang: Vier vertellingen / Jaap Romijn. - Utrecht: A.W. Bruna, 1945. - 1e druk. - Half linnen ingenaaid, 79 p. - Schildpadreeks XXXIII. - tek.: Toon van Ham
Prijs: € 4,00


Lutetia en de vreemdeling: Wandelingen door Parijs / J. Tersteeg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1952. - 3e druk. - ingenaaid gebonden, 231 p. - 3e herziene druk, met 32 nieuwe foto's van J. Edens
Prijs: € 5,00

Anne Sylvestre: Choix de textes, bibliographie, discographie / Jean Monteaux. - Paris: Pierre Seghers, 1966. - Couverture souple glacee, 192 p. - ill. - dans le série 'Poésie et Chansons' 144
Prix: € 4,50

Tup en Joep / Henri Arnoldus. - Harderwijk: De Eekhoon, z.j. - 24e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.: Carol Voges. - in de Tup en Joep Serie
Prijs: € 4,00


Waar makke koeien grazen / Eli Heimans, Rosalie Sprooten (sam.). - Uitgeverij Kwartet. - garenloos gebrocheerd
ISBN: 90 90131 22 1
De hierin gebundelde teksten van onderwijzer en natuurvorser Eli Heimans verschenen eerder in weekblad De Amsterdammer en het tijdschrift De levende natuur in 1903 en 1912.
Prijs: € 3,50


Huis voor Josephine Baker / Adolf Loos. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985. - 1e druk. - ingenaaid, 40 p. / 6 p. knipplaten. - Architectuurmodellen 7. - met bouwplaat, scale model
ISBN: 90 6450027 4
Prijs: € 30,00


Zonnewijzer 1939: Almanak voor het katholieke gezin . - Utrecht: Het Spectrum, 1938. - Uitgegeven in opdracht van het Katholiek Comité van actie "Voor God"- linnen gebonden, 416 p. ill. van Otto van Rees, Cuno van den Steene, Karel Thole, e.v.a.
Prijs: € 7,00

Méér dan alleen maar een vrije dag! / Chris Scheffer. - Veghel: Airborne Comité Veghel, [1989]. - garenloos, 39 p. - Aangeboden t.g.v. de 45-jarige Bevrijdingsfeesten door het Airborne Comité Veghel. - ill.: Rien Poortvliet
Prijs: € 7,00

Heeroom Osse van Beckum: Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor Rinus Scholten. - Hengelo: Broekhuis, 1987. - ingenaaid, 191 p.
Prijs: € 10,00

De Betuweroute: Document van een historisch Nederlands bouwwerk / Patrick de Buck et al. (sam.). - z.p.: Projectorganisatie Betuweroute Prorail, 2007. - ingenaaid gebonden, ill.
ISBN: 90 77947 04 3
Prijs: € 10,00

Een aardsch paradijs: De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle / Edzard Gelderman, Jaap Hagedoorn. - Zwolle: Waanders Uitgevers, 1994. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 183 p.
ISBN: 90 6630471 5
Prijs: € 35,00

Het onbereikbare / Bob den Uyl, met tekeningen van Frank Dam. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1981. - 2e druk. - Cahiersteek, geen paginaaanduiding. - Slibreeks nr.16
Prijs: € 8,00

Les petits musiciens / Eugènie Foa. - Paris: Louis Janet, s.d. [18??] - 243. p. - ill. - opnieuw ingebonden in zwart leer. - Palestrina, Tartini, Haydn, Naumann en Mozart
Prix: € 6,00

La Sainte Communion c'est ma vie!: Ou Chants d'amour de l'âme fervente faisant ses délices de la Sainte Communion / Hubert Lebon. - Tours: Mame et Cie., 1852. - neuvième édition. 384 p. - Gravure en frontispice noir et blanc. - Bibliothèque Pieuse des Maisons d'Éducation, 2e série.
Prix: € 5,00

Gedichte aus den Jahren 1908-1945 / Franz Werfel. - Los Angeles: Pazifische Presse, 1946. - Einmahlige Ausgabe. - Or.-Ln., (II,) 168 S.- Vorwort von Alma Mahler
Prijs: € 50,00

Anno Domini: The Origins of the Christian Era / G. Declercq. - Turnhout: Brepols, 2000. - ingenaaid, 207 p.
ISBN: 978-2-503-51050-7
Price: € 15,00

This exhaustive, authoritative study describes not only the origins and the early development of the Dionysian system of dating, from its invention until its adoption throughout Western Europe, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which the era was conceived.
The most successful dating system the world has ever known is that based on the 'Year of the Lord' (Anno Domini) - the Christian era. It was created in AD 525 by a Scythian monk, Dionysius Exiguus, primarily as a means of numbering Easters. Today, this system for reckoning time is used globally and is by no means restricted to adherents of Christianity. The present essay aims to describe not only the origins and the early development of the Dionysian system, from its invention until its adoption throughout Western Europe in the course of the eleventh century, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which this era was conceived. The result is a broad chronological and geographical survey, encompassing developments over a period of a thousand years in both Latin Christendom and the Byzantine East. Georges Declercq takes the reader through the emergence of the Alexandrian and Byzantine ears of creation, the vexed question of the Easter or Paschal controversy, the computistical works of Victorius of Aquitaine and Dionysius Exiguus, and the role of the Anglo-Saxons in the manner in which Dionysius came to fix the incarnation of Christ in AD 1. This comprehensive survey is directed to both specialists and non-specialists and will be indispensable for any reader interested in early Christian chronology.


Feestgangers: Gedichten / Anton Ent. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - ingenaaid, 54 p. - opdracht en signatuur
ISBN: 90 2951542 9
Prijs: € 6,00

Bosch & Bruegel: [gedichten] / Pé Hawinkels. - Utrecht: Ambo, 1968. - ingenaaid, 87 p.
Prijs: € 8,00

Franciscanessen en Mariastichting: Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem / H.W.J. de Boer, A.M.F.