Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen


Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976

email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-18.00 uur
koopzondag 12.00 - 18.00 uur
'Catalogus van eene zeer fraaije en welgeconditioneerde verzameling'


Tevens staan enkele boeken uit de stal van Supplement te koop op de site van Boekwinkeltjes


NIEUWE UITGAVEN


Mehr – Erinnerungen an Schicksale in den Weltkriegen

Das ist der Titel des neuen Buches von Johannes van Lier, herausgegeben in der Reihe Heemstudies durch den Heemkundekring „De Duffelt“ – Heimatkundeverein „Die Düffel“.
Ausgehend von den 50 Namen der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege, die auf dem Kriegerdenkmal in Mehr eingraviert sind, hat der Autor gründlich recherchiert, welche Schicksale mit diesen Namen verbunden sind.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren fast alle Staaten Europas darin verwickelt. Auch Soldaten aus Mehr sind über ganz Europa verteilt umgekommen.
Nach der Luftlandung der Alliierten im September 1944 lag Mehr mitten im Kampfgebiet. Von dem Leid, das damals über die Dörfer hereinbrach, zitiert Johannes van Lier aus Zeitzeugenberichten.
Ein Buch als Mahnmal für ein „Nie wieder!“ – heute aktueller denn je.

Mehr – Erinnerungen an Schicksale in den Weltkriegen / Johannes van Lier. - Mehr: De Duffelt/Die Düffel, 2023. - 110 p./S. - Heemstudie Nr 33. - ISBN 9789082773651
Prijs/Preis: €10,00


In de schaduw van de brug: Het Ooysche Schependom, Nijmegen 1780 - 1970In de schaduw van de brug: Het Ooysche Schependom, Nijmegen 1780 - 1970 / Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2023. - 344 p. - ingenaaid gebonden. € 25,00

In dit boek wordt door Hans Giesbertz de geschiedenis van het ‘in de schaduw van de brug’ gelegen Nijmeegse stadsdeel Ooyse Schependom over een periode van bijna tweehonderd jaar beschreven.
Hans is een telg uit de daar al sinds 1912 wonende familie Giesbertz, en is geboren en getogen in het buurtschap. Hij volgt in dit boek de bewoners in hun huizen en op woonboten in het Meertje, en beschrijft de watersport, de handel en de industrie in dat speciale stukje Nijmegen. Van vrij recent herinneren we ons nog Huijbers Metaal en de smederijen Hilbers en Geveling. Heel wat dieper in de geschiedenis blijken er zelfs ook twee scheepswerven actief geweest te zijn. De periode van de Tweede Wereldoorlog, die ook het Schependom en zijn bewoners niet onberoerd heeft gelaten, wordt nauwkeurig beschreven. Dit begint na de Duitse inval in mei 1940 met het opblazen van de Waalbrug. Het Hollandsch- Duitsch Gemaal biedt tijdelijk een schuilplek voor een aantal bewoners, maar de directe omgeving treft veel leed en het geweld eist vele slachtoffers. Het boek vertelt wat de bewoners van het Ooyse Schependom in de frontlinie op de vlucht naar veiligheid meemaakten. Vooral het geallieerde bombardement op Huissen van 5 oktober 1944 treft op de vlucht zijnde woonbootbewoners. Een groep van achttien personen bevindt zich middenin het geweld. Elf van hen komen daarbij om het leven.
Met het uitgeven van In de schaduw van de brug heeft de auteur veel historie uit de schaduw gehaald en weer in het licht geplaatst. Door vele bronnen te raadplegen, egodocumenten door te nemen, (oud)bewoners te interviewen en het opduiken van niet eerder gepubliceerde foto’s, documenten en historisch kaartmateriaal, is een prachtig tijdsdocument ontstaan. Een boek over het eigenzinnig wijkje aan de rand van de Ooijpolder, wat zeker iedereen zal boeien die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nijmegen – en in het bijzonder van het Ooyse Schependom.


Groesbeek-Stekkenberg: Het domein der bezembinders

Aan de vroeger voor het dorp Groesbeek zo belangrijke bezemindustrie is al in verschillende publicaties aandacht besteed. Maar een uitsluitend hieraan gewijd boek was er nog niet. Ook ontbrak het aan een overzicht van de families die generaties lang de kost hebben verdiend met het binden en verkopen van bezems in Nederland en tot ver in Duitsland. In deze uitgave komen tal van aspecten van dit oude ambacht aan bod. Op basis van bronnenonderzoek, visuele bronnen en mondelinge overlevering vertelt de auteur G.G. Driessen het verhaal van de verdwenen bezembinderscultuur waarin vrouwen, kinderen en mannen generaties lang een bestaan vonden. Ter illustratie van de toenmalige leef- en werkomstandigheden zijn ongeveer 190 foto’s en afbeeldingen opgenomen. Vooral de opnamen van de buurtschappen Stekkenberg, Dries en Horde uit de jaren 1897-1945 roepen weemoedige gevoelens op. Kortom: deze uitgave mag worden bestempeld als een uniek tijdsdocu­ment. Zeker voor de nakomelingen van de zo kleurrijke Groesbeekse bezembinders.

Titelgegevens: Groesbeek-Stekkenberg: Het domein der bezembinders / G.G. Driessen. - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 2023. - ingenaaid gebrocheerd. - € 19,50
Nog een enkel boek verkrijgbaar bij Supplement.


Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken


Een nieuwe facsimile uitgave van de derde druk van deze maar zeer spaarzaam te verkrijgen originele uitgave uit 1890 van de hand van B. Ter Haar Bz. De oorspronkelijke uitgave werd uitgegeven door H.C.A. Thieme en was uiteraard gericht op de gegoede gasten van het Hotel BERG-EN-DAL die een "pensionsprijs met inbegrip der Kamer voor f 3,50" kon veroorloven.
Bij de nieuwe uitgave is los een wandelkaart bijgevoegd.

Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken / B. ter Haar Bz. - 75 p. - garenloos gebonden. - met losse wandelkaart. - Facsimile uitgave van de derde verbeterde en vermeerderde druk uit 1890. - € 15,00


Alle dagen kermis in de lucht


Alle dagen kermis in de lucht: Dagboek van Marie Dazert-Postma 17 september 1944 – augustus 1945 en verhalen over enkele Beekse families in oorlogstijd / Josine Franken. - Beek: stichting Margot van Boldrikfonds, 2022. - gebonden hardcover, rijk geïllustreerd full-colour, 200 pp. - ISBN 9789082791839
Prijs: € 15,-


“Op Zondag 17 September 1944 in de H Mis van tien uur hoorden we schieten, bommen vallen, eng. De kapelaan stond juist te preeken… De kapelaan hield even op en maakte toen maar resoluut een einde aan z'n preek. Onder voortdurend lawaai gingen we te Communie.
Ik dacht als we nu eens dood moesten zou het toch wel een plechtig oogenblik zijn…”
Met deze strofe begint Marie Dazert haar dagboek en daarmee is meteen de toon gezet. Marie woonde in de Blokhut aan de Natte Beek en net als haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef zij een dagboek over de periode van Market Garden tot aan de bevrijding.
We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine van der Linde-Fontein, middels een aantal authentieke brieven die zij in deze periode schreef aan haar zus Betty en aan haar ouders.
De Beekse families Companjen en Franken vluchtten vanuit Beek naar de Werchense “Thornse Hof.” Achteraf bezien en ondanks het warme welkom van de familie Janssen, was dit geen goede keuze …

Josine Franken ontdekte de kopieën van de dagboeken van Marie Dazert en Eva de Ranitz in de archieven van het NIOD, waar zij zich na haar pensionering als logopedist, als vrijwilliger bezighoudt met het transcriberen en redigeren van oorlogsdagboeken.
Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en omgeving.

Het boek is uiteraard verkrijgbaar bij Supplement.


De aanwinsten van deze week

Het overzicht van de aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplement

Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


Let op!

Helaas is Supplement zijn riante voorraadkamer kwijtgeraakt. Dat betekende dat er rigoreus gesaneerd moest worden in het boekenbestand. Het kan dus voorkomen dat u een interessante uitgave tegenkomt die helaas niet meer aanwezig is. Op dit moment is het onmogelijk alle systemen up-to-date te houden. Onze verontschuldiging hiervoor.


Overzicht aanwinsten. Verkrijgbaar vanaf donderdag 22 februari 2024.

Week 9 2024

Algemeen

al10697 Het Dames-Jaarboek / Emily de Buisonjé-Klijn (sam.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 1989. - Facsimile herdruk t.g.v. 75-jarig bestaan van het Bijenkorfgebouw te Amsterdam. - € 4,00

al2954 Aanteekeningen bij lectuur / LODEWIJK van DEYSSEL. - Amsterdam/'s-Gravehage: Elsevier/A.A.M. Stols, 1950. - Genummerde oplage 334/1000. - € 5,00

al1702 Dublin / Hein Groen (sam.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2006. - In de reeks: Het Oog in 't Zeil Stedenreeks. - € 6,00

al10672 Schoten rondom Vestdijk / Martin Hartkamp. - Leiden: Dimensie, 1989. - € 6,00

al3766 Lofzangen der latijnse kerk / F. van der MEER (vert.). - Utrecht: Het Spectrum, 1970. - € 10,00

al10669 Brieven aan J. Waltman Jr. / Multatuli. - Delft: Technische Boekhandel Waltman, 1998. - Inl.+ aantek.: Henri A. Ett. Facsimile uitgave van Amsterdam G.W. Breughel, 1947. - € 7,00

al5358 Macho's & Prinsessen: Eros en joden / MIRJAM ROTENSTREICH (red.). - Amsterdam: Vassallucci, 1996. - € 5,00

al10694 De Invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e Eeuw / H.A.C. Spoelstra. - Amsterdam: H.J. Paris, 1931. - Proefschrift. - € 8,00

al10674 Brieven van Simon Gorter / G. Stuiveling (inl.). - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, 1940. - € 5,00

al10677 Naar de Oost!: Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië / Peter van Zonneveld (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - € 4,00


Kunst

ku7620 Teraz Mowie: Hefte für visuelle Poesie und verbale Kunst No.17 / März 1994 / Hartmut Andryczuk (Hrsg.). - Berlin: Teraz Mowie, 1994. - Auflage: 101 Exemplare. - € 15,00

ku7621 Teraz Mowie: Poetry Network + Communication Art No. 18 A und B / Hartmut Andryczuk (Hrsg.). - Berlin: Hybriden-Verlag, 1995. - € 25,00

ku7470 A Celebration of Love: The Romantic Heroine in the Indian Arts / Harsha V. Dehejia. - New Delhi: Lustre Press / Roli Books, 2004. - € 15,00

ku7618 Korkenzieher: Aus der Sammlung Heinz ten Doornkaat / Horst Dippel. - Hamburg: Edition Ellert & Richter, 1997. - € 5,00

ku5604 Egon Schiele 1890-1918: Pantomimes van lust - Visioenen van sterfelijkheid / Wolfgang Georg Fischer. - Köln: Taschen, 2007. - ingenaaid gebonden versie. - € 12,00

ku7619 Antiek encyclopedie / Hidde Halbertsma. - Lisse: Rebo International, 1999. - € 7,00

ku7595 Morosow und Schtschukin: die russischen Sammler: Monet bis Picasso / Georg-W. Költzsch (Hrsg.). - Köln: DuMont, 1993. - € 10,00

ku7594 Monumenta Annonis Köln und Siegburg: Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter / Anton Legner (Hrsg.). - Köln: Schnütgen-Museum, 1975. - € 8,00

ku7647 I Disegni di Architettura nel Settecento: Architectural Drawings of the Eighteenth Century / Daniel Rabreau. - Paris: Bibliothèque de l'Image, 2001. - € 20,00

ku1025 Rembrandt: Leven en werk van A-Z / SHELLEY ROHDE. - Amsterdam: Museumvereniging, 2006. - € 4,00Geschiedenis

hi17561 Bijblad van de Nederlandse Leeuw: deel 7 / J.T. Anema et al. (red.). - 's-Gravenhage: Kon. Ned. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, 1981. - € 5,00

hi17608 Tussen bewondering en verguizing: Duitsland in de Nederlandse schoolboeken, 1750-2000 / André Beening. - Amsterdam: Duitsland Instituut Universiteit van Amsterdam, 2001. - In de reeks: Duitsland Cahier 8 / 2001. - € 7,00

hi4826 Bronkhorst: Korte historie van stad en heerlijkheid / E.J. van EBBENHORST, TENGBERGEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1965. - € 4,00

hi5150 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland / GUENTER LEWY. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1964. - € 5,00

hi7326 Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland: Deel 1 t/m 9 / P.J. MEERTENS et al. (red.). - Amsterdam: IISG, 1986. - € 30,00

hi17642 Ministers aan de maas: Rotterdamse stadspensionarissen van 1508-1795 / J. Melles. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - € 10,00

hi17607 Wie is de vijand: Operatie Black Tulip / Sophie Molema. - Soesterberg: Aspekt, 2018. - € 7,00

hi17624 750 jaar Begijnen te Antwerpen / W.A. Olyslager. - Kapellen: Pelckmans, 1990. - € 6,00

hi5962 Veluws verleden: Ahasverus van den Berg's: "Geografie van Veluwe" (1796) / BERT PAASMAN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1974. - € 6,00

hi17643 De 'statistieke ontleding van de dooden': een spaarzame bron? / F.W.A. Van Poppel. - Nijmegen: KU, 1999. - Rede in verkorte vorm. - € 3,00

hi17521 Jenever en wind: Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-1737) / Gerard Schelvis, Kees van der Vloed. - Hilversum: Verloren, 2008. - € 4,00

hi17562 Aards geluk: De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850 / Anton Schuurman et al. (red.). - Amsterdam: Balans, 1997. - € 10,00

hi17641 A Distant Mirror: The Calamitious 14th Century / Barbara W. Tuchman. - London: Book Club Associates, 1979. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10811 Het donkere licht / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1930. - € 5,00

nl10806 Een kamer op de Himalaya: De verhalen van Inez van Dullemen / Inez van Dullemen. - Amsterdam: Em. Querido, 1990. - € 4,00

nl10819 Verzen: De editie van 1890 / Herman Gorter. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - Inl. en ann.: Enno Endt. - € 10,00

nl3850 Plantage Nachtschade: (Ill. van Hetty Steijger) / THEODOR HOLMAN, H. STEIJGER. - Boxtel: Ebas, 1992. - € 5,00

nl10818 Korte, maar krachtige herinneringen: 2 cd's / Ischa Meijer. - : VPRO Eigenwijs, . - dubbel cd. - € 8,00

nl4871 Oude lucht: Drie verhalen / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - € 5,00

nl5686 Voorbije passages / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - € 4,00

nl8407 Binnenkant: (Jaarwisselingsgeschenk met aanbiedingskaart / HUUB OOSTERHUIS. - Bussum: Paul Brand e.a., 1969. - € 6,00

nl3969 Het Koekoeksjong / BRIGITTE RASKIN. - Amsterdam: Kritak/Van Gennep, 1989. - € 4,00

nl1501 Op weg naar het einde / G. K. VAN HET REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1987. - € 4,00

nl1460 Het Dal van Hinnom / WARD RUYSLINCK. - Brussel: Manteau, 1961. - € 8,00

nl471 Maria Speermalie: 1875 - 1937 / HERMAN TEIRLINCK. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1942. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9884 Verzamelde werken Deel 3: Brieven / A.S. Poesjkin. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1988. - Keuze en commentaar K. van het Reve. - € 10,00

bl9882 De Hobbit / J.R.R. Tolkien. - Amsterdam: De Boekerij, 2017. - € 5,00

bl9885 Osborne's rebellen / John Anthony West. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - In de reeks: Literair Paspoort. - € 4,00


Week 8 2024

Algemeen

al10668 T.s. Kentering 12e jaargang nr. 4/5: Politieke poëzie / Jan Boelens (sam.). - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1972. - € 3,00

al10661 Rood: Een bekoring / Midas Dekkers. - Amsterda: Contact, 2011. - nieuwstaat. - € 5,00

al6187 Aan een droom vol weelde ontstegen: Poëzie uit de Romantiek 1750-1850 / GERRIT KOMRIJ (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - € 5,00

al10667 Constantijn Huygens' oogentroost: Een interpretatieve studie / C.W. de Kruyter. - Meppel: Boom, 1971. - € 5,00

al10689 Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon: voor het geval dat / Loesje. - Utrecht: A.W. Bruna, 2008. - 25 jaar Loesje. - € 6,00

al10682 The Olympia epics of Jan van der Noot: A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp: der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades' / Jan van der Noot. - Assen: Van Gorcum, 1956. - C.A. Zaalberg (Ed.). - In de reeks: Neerlandica Traiectina III. - € 10,00

al10675 G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo / H. Prudon (inl. + toel.). - Assen: Van Gorcum, 1968. - € 8,00

al8680 De structuur van Max Havelaar: Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie: en evaluatie van de roman, deel 1 en 2 / A.L. SöTEMANN. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1966. - € 10,00

al10696 Vrouwenbladen: SDpiegels van een mannenmaatschappij / Iris Wassenaar. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp632 Vrijheid van drukpers: Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland / E. Diemer. - Rotterdam-Utrecht: Libertas Drukkerijen, 1937. - € 8,00

fp7541 Lof der Zotheid / Desiderius Erasmus. - Nijmegen: SUN, 2007. - Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange. - Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. - 4e druk. - € 8,00

fp7888 Die Lebensgeschichte Spinoza's: In Quellenschriften, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten / J. Freudenthal. - Leipzig: Verlag von Veit & comp., 1899. - Het gekopieerde KB-exemplaar in linnen gebonden. - € 25,00

fp7890 De linkerhand van God: Een biografie van de Heilige Geest / Adolf Holl. - Amsterdam: Anthos, 1998. - € 7,00

fp7886 Das Schelling-Projekt: Bericht / Peter Sloterdijk. - Berlin: Suhrkamp, 2016. - € 8,00

fp7889 Apologeticum: Verdediging der christenen / Tertullianus. - Amsterdam: Holland, 1947. - Vert. en toelichting: P.C IJsseling. - In de reeks: Klassieken der Kerk. - € 10,00


Kunst

ku7642 Beuningen Nu: Oog in oog met leden van Fotogroep Ewijk / Hans Bakker et al.. - Beuningen: Gemeente Beuningen, 2010. - Beelden uit de gemeente Beuningen, samengevat in een fotoboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Fotogroep Ewijk. - € 5,00

ku7645 Charley Toorop: Seizoenen / Marja Bosma. - Spanbroek: Frisia Museum, 2005. - € 10,00

ku7643 De Glazen Boerderij: Biografie van een gebouw / Gerard Buenen, MVRDV. - Rotterdam: nai010 uitgevers, 2013. - € 8,00

ku7606 Yesterday's Tomorrow: Leonard Cohen / Marc Hendrickx, Henk Hofstede. - Gorinchem: United Media Company, 2005. - (met exclusieve cd). - € 8,00

ku7604 Gezichten van dementie / Herman van Hoogdalem, Gijs Wanders. - Zwolle: WBooks, 2017. - € 8,00

ku7640 Alt Heidelberg: Deutsche Volks-, Studenten- und Soldatenlieder / Ernst Litfass' Erben (Hrsg.). - Berlin: Globus Verlag, o.J. - € 8,00

ku7644 Starck / Philippe Starck. - Köln: Taschen, 2003. - € 10,00

ku7596 Monet: A retrospective / Charles F. Stuckey (Ed.). - New York: Park Lane, 1985. - € 15,00

ku7641 Naakte muziek en andere stukken / Simon Vestdijk. - Doorn: Mycena Vitilis, 2006. - Uitgave nummer488 van Uitgeverij Mycena Vitilis. - met de hand gemaakt. - € 15,00

ku7638 Kors van Bennekom: Amsterdam: van restauratie naar revolte 1956-1966 / Kors van Bennekom (foto's), Elsbeth Etty (tekst). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen. - € 10,00


Geschiedenis

hi17532 Paradies und Paradox: Wunderwerke aus fünf Jahrhunderten / Anita Albus. - Frankfurt am Main: Eichborn, 2002. - In de reeks: Die Andere Bibliothek, Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger. - numerierte Erstausgabe in Halbschuber. - € 10,00

hi1381 Michael Bakoenin: Russisch rebel (biografie) / ANTON L. CONSTANDSE. - Holdert & Co., 1948. - € 5,00

hi17618 Jacht op het absolute nulpunt: Ontdekkingsreizen in de wereld van de zeer lage temperaturen / Dirk van Delft. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 7,00

hi17603 40 jaar Gemeente Electriciteitsbedrijf 1908 - 1948: Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van het Gemeente Electriciteitsbedrijf / GemeenteElectriciteitsbedrijf. - Nijmegen: Gemeente Electriciteitsbedrijf, 1948. - € 10,00

hi17602 De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen / Jacques Le Goff, Nicolas Truong. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 4,00

hi7219 Belasting, vrijheid en eigendom: Hoe meer belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787 / FERDINAND H. GRAPPERHAUS. - Amsterdam: Meijburg & Co, 1989. - € 10,00

hi17621 Haerlem Jaarboek 2016 / Hist. Vereniging Haerlem. - Haarlem: Hist. Vereniging Haerlem, 2017. - € 4,00

hi17620 Sint Antonius van Padua: Honderdvijftig jaar Groenmarktkerk te Haarlem / Wim Helversteijn. - Haarlem: De Vrieseborch, 1994. - deel 31 in serie Haarlemse miniaturen. - € 5,00

hi1136 Zeven eeuwen Haarlem I: Op en om 't Sant / op en om Bakenes / JAN HOEBEN. - Haarlem: Haarlems Dagblad, 1966. - € 4,00

hi1514 Gelders molenboek / JAN KORF (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1969. - € 15,00

hi17605 Gefangenschaft und Heimkehr: Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion / Albrecht Lehmann. - München C.H. Beck, 1986. - € 8,00

hi17619 Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout: Trots van Noord-Brabant / Kees van den Oord (sam.). - Vlijmen: Histordia, 2000. - € 5,00

hi1762 Het Duitse verzet tegen Hitler / G. van ROON. - Utrecht: A.W. Bruna, 1968. - Bijgevoegd: diverse krantenknipsels. - € 7,00

hi894 Zinnebeelden van de rede: Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse revolutie / JEAN STAROBINSKI. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1991. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl9084 Mag 't een ietsje meer zijn?: Eigen keuze uit alle bundels: (ill. Peter Vos) / S. CARMIGGELT. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 4,00

nl10821 Sawitri: Oosters spel van de liefde en de dood / Antoon Coolen. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - Toneelspel in drie bedrijven. - € 4,00

nl1331 Tsjechische suite / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1948. - € 5,00

nl2629 Schotsche ruiten: Schetsen en dichten / E. LAURILLARD. - Amsterdam: D.B. Centen, z.j. - € 5,00

nl10797 De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus / Jac. van Looy. - Amsterdam: S.L. van Looy, 1910. - € 8,00

nl4462 Max Havelaar / MULTATULI. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1951. - Naar het authentieke handschrift, inl.door G. Stuiveling. - € 8,00

nl10808 Vier Pleidooien / Gerard Kornelis van het Reve. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. - € 15,00

nl10810 Schemeringen van den dood / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - € 4,00

nl10798 Leeg te aanvaarden / Michael Tophoff. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1966. - € 4,00

nl4902 Parken en woestijnen / De vogel Phoenix /: Vergezichten en gezichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - € 12,00

nl10221 Fortuna's kinderen: een trans-Atlantische familiekroniek / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Hollands Diep, 2021. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9876 Een lot uit de loterij / Sjolem Aleichem. - Amsterdam: L.J. Veen, 2009. - Vwrd: Ariane Zwiers en Nico ter Linden. - € 7,00

bl3529 Het goud van Tomás Vargas: De verhalen van Eva Luna / ISABEL ALLENDE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1990. - € 4,00

bl9880 Die huis van die dowe / Breyten Breytenbach. - Kaapstad en Pretoria: Human & Rousseau, 1968. - € 7,00

bl9881 Lady One: 99 liefdesgedigte / Breyten Breytenbach. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 7,00

bl9875 Alles waar ik spijt van heb / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 6,00

bl6978 Halssnoer en kalebas: Een rechter Tie-mysterie / ROBERT van GULIK. - Amsterdam: Elsevier, 1984. - € 3,00

bl9883 Rechter Tie: Het geheim van het landhuis: Het spook van de tempel / Robert van Gulik, Frits Kloezeman (ill.). - Amsterdam: Loeb, 1980. - € 4,00

bl9878 Houzee! / Terry Pratchett. - Amsterdam: Mynx/De Boekerij, 2009. - In: Schijfwereldreeks. - € 5,00

bl9879 Snuif / Terry Pratchett. - Amsterdam: De Boekerij, 2012. - In: Schijfwereldreeks. - € 5,00


Week 7 2024

Algemeen

al10684 Wijsheidsgestalten in dichterwoord: Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur / Roger Henrard. - Assen: Van Gorcum, 1977. - € 8,00

al10679 Eigenlijk geloof ik niets: Essays over het werk van Gerard Reve / Vincent Hunink et al. (red.). - Nijmegen: Cadans, 1990. - € 4,00

al10686 Noodlot en Wederkeer: De betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus / Maarten Klein. - Maastricht: Shaker Publishing, 2000. - € 8,00

al10671 Over de affaire Padilla: Nawoord bij 'Het woord bij de daad' / Harry Mulisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - € 5,00

al10681 Gellert und Holland: Ein Beitrag zu der Kenntnis der geistigen und literarischen Beziehungen: zwischen Deutschland und Holland im achtzehnten Jahrhundert / W.J. Noordhoek. - Amsterdam: H.J. Paris, 1928. - Proefschrift. - € 10,00

al10683 Narcissus en Echo: Opstellen over Simon Vestdijk / Rudi van der Paardt. - Leiden: Dimensie, 1983. - € 4,00

al3463 De geharnaste dromer: Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter / J.A. RISPENS. - Kampen: J.H. Kok, 1960. - € 4,00

al10685 De verlichte Muze: Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker / G.J. Vis (sam.). - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7883 Over den waren godsdienst / Aurelius Augustinus. - Amsterdam: "De Spieghel", 1937. - vert.: Gerard Wijdeveld. - In de reeks: Orbis. - € 8,00

fp7178 Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven / Wil Derkse. - Tielt: Lannoo, 2003. - € 6,00

fp7885 Enchiridion: Zedekundig Handboekje / Epictetus. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919. - Derde druk. - € 10,00

fp7881 Ongeordende liefde: Wim Houtman in gesprek met Antoine Bodar / Wim Houtman. - Kampen: Ten Have, 2006. - € 5,00

fp7884 Das Buch "De Tribus Impostoribus" (von den drei Betrügern) / Jacob Presser. - Amsterdam: H.J. Paris, 1926. - Proefschrift. - € 15,00

fp6668 Het oerboek van de mens: De evolutie en de Bijbel / CAREL VAN SCHAIK, KAI MICHEL. - Amsterdam: Balans, 2016. - € 8,00

fp7882 Uit de diepten der ziel: Samenspraak over droom en geweten, met een algemene inleiding: over het psycho-analytisch onderzoek van de droom / Nico van Suchtelen. - Amsterdam: Wereldbibibliotheek, 1951. - Verzamelde Werken, tiende deel. - € 10,00


Kunst

ku7613 Earthly Paradises: Ancient Gardens in History amd Archaeology / Maureen Carroll. - London: British Museum Press, 2004. - € 8,00

ku7602 Dijkshoorn kijkt kunst / Nico Dijkshoorn. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 5,00

ku7601 In de dakgoot: Muziekverhalen in mono en zwart-wit / Thé Lau. - Amsterdam: Rotschild & Bach, 2006. - Met DVD. - € 6,00

ku7630 Oo lamm kottes, oensjoeldieg: De klankkleuren van Bachs Mattheus / Dirk Luijmes. - eigen beheer, z.j. - € 8,00

ku7605 Rembrandts groepsportretten / Alison McNeil Kettering. - Zwolle: Waanders, 2006. - € 6,00

ku7608 Ik doe wat ik doe / Lennaert Nijgh. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000. - € 8,00

ku7634 Siena and the Virgin: Art and Politics in a Late Medieval City Sate / Diana Norman. - New Haven / London: Yale University Press, 1999. - € 20,00

ku7623 De Nederlanden door Anton Pieck: Tekeningen en vertellingen / Max Pieck (sam.), Piet Pors. - Amsterdam: Zuid-Hollandsche Uitgeversmij., 1981. - € 8,00

ku7622 Igor & Svetlana Kopystiansky / Joachim Sartorius (Text), et al.. - Berlin: Druckhaus Hentrich, 1991. - € 8,00

ku7615 Russische Kunst 1900-1930 / Sigrid von Witzleben u.a.. - München: Galerie Michael Pabst, 1989. - Katalog 20. - € 10,00


Geschiedenis

hi4038 Rondom de Stevenstoren: Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen / JAN BRINKHOFF. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - € 10,00

hi17590 Trouwen met Oranje: Verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis 1814-2001 / Arnout van Cruyningen. - Kampen: Kok, 2001. - € 8,00

hi9489 Ziel en zinnen: Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw / MYRIAM EVERARD. - Groningen: Historische Uitgeverij, 1994. - nieuwstaat. - € 8,00

hi1517 Het proces Blokzijl / Rijksinstuut voor Oorlogsdocumentatie. - Utrecht: Veen, 1989. - € 4,00

hi2993 De waterplaag: Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel / J.W. VAN PETERSEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1978. - € 8,00

hi9704 In rok tussen de bruinhemden: Herinneringen van een Duits diplomaat / WOLFGANG ZU PUTLITZ. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1964. - € 5,00

hi16299 Congo: Een geschiedenis / David van Reybrouck. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 8,00

hi17637 Schoolvoorbeeld Nijmegen / Yop Segers. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1997. - € 5,00

hi2949 Arnhem: Beeld & Verbeelding / JAN SIEBELINK, Peter van STRAATEN. - Z.p.: Helmond bv, 1983. - € 6,00

hi17601 Onze socialistiese jeugdinternationale: Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang / P. Voogd. - Amsterdam: Arbeiders Jeugd Centrale, z.j. - +/- 1925. - € 3,00

hi17617 De Nederlanders onder Duitse bezetting: 1940-1945 / Werner Warmbrunn. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1964. - Vwrd: L. de Jong. - € 8,00

hi3504 De 'vergissing' van Troelstra / JOHAN S. WIJNE. - Hilversum: Verloren, 1999. - In de reeks: Verloren verleden, deel 8. - € 5,00

hi17502 De nieuwe mens: De culturele revolutie in Nederland rond 1900 / Auke van der Woud. - Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 2015. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10804 Privé-binding van drie Aafjes-uitgaven: Een voetreis naar Rome, Maria Sibylla Merian: De blinde harpenaar / Bertus Aafjes. - Amsterdam: Maastricht: uit de collectie Fernand Lodewick. - € 25,00

nl8258 Moortje: Waar in hij Terentii Eunuchum heeft nagevolgd / G.A. BREDERO. - Amsterdam: Int.Theatre & Film Books, 1993. - € 3,50

nl8151 Baltische zielen: Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen / JAN BROKKEN. - Amsterdam: Atlas, 2020. - € 7,00

nl9726 Het verdriet van België / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - € 6,00

nl1890 Een heilige van de horlogerie / WILLEM-FREDERIK HERMANS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - € 5,00

nl4090 Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid: Gedichten / DICK HILLENIUS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - € 4,00

nl10820 Schrijverskwartet: Nederlandse schrijvers in de 20e eeuw / Kwartet. - Bussum: Memoriael, z.j. - Vogelvluchtkwartet nr.2. - € 4,00

nl3194 Brieven aan Frans P.: 1965 - 1969 / GERARD REVE. - Utrecht: Veen, 1984. - € 4,00

nl9581 Nader tot u / Gerard Kornelis van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1969. - € 4,00

nl10812 De poort van Ishtar / F. Schmidt-Degener. - Amsterdam: , 1937. - € 4,00

nl5858 De Laatste Vrouw: Autobiografische roman / ROSITA STEENBEEK. - Amsterdam: Contact, 1994. - € 4,00

nl10817 Celibaat / Gerard Walschap. - Antwerpen/Amsterdam: Manteau, 1987. - € 4,00

nl5630 Jaargetijden: Met tekeningen van Tom en Bob Wolkers / JAN WOLKERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - € 5,00

nl3817 Wegens sterfgeval gesloten: Commedia della morte / JAN WOLKERS. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1970. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9874 De afstand die ons scheidt / Renato Cisneros. - Amsterdam: De Geus-Oxfam Novib, 2018. - € 5,00

bl9857 Met steen bekleed: De geheimzinnige gevangene van het Alexej-ravelijn / Olga Forsj. - Amsterdam: Wreldbibliotheek, 1946. - Houtsneden van L.S. Chizjinski. - € 5,00

bl3846 Hooglied: vert. en van commentaar voorzien door: Pius Drijvers en Jan Renkema / HOOGLIED. - Baarn/Leuven: Ten Have/Davidsfonds, 2003. - € 8,00

bl9872 Hans Brinker of De zilveren schaatsen / Mary Mapes Dodge. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - Ill.: Louis Rhead; Nwrd: Ewoud Sanders. - € 6,00

bl9125 Een bos witte narcissen / Luise Rinser. - 's-Gravenhage: Leopold, 1970. - € 4,00

bl3142 Een Goede raad / J.K. ROWLING. - Amsterdam: De Boekerij, 2012. - € 4,00

bl9873 Verhalen uit de Mashnawi / Djalalu'ddin Rumi. - Den Haag/Londen: East-West Publications, 2001. - Geheel herziene editie. - € 6,00

bl7289 Pantaleón / MARIO VARGAS LLOSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 4,00

bl6769 Bijbels eerbetoon: Portretten en legenden / ELIE WIESEL. - Hilversum: Gooi & Sticht, 1976. - € 3,50

bl1633 De dodenzang: Verhalen / ELIE WIESEL. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1990. - € 4,00


Week 6 2024

Algemeen

al10678 Kort Revier: Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers / Klaus Beekman, Mia Meijer. - Amsterdam: Erven Thomas Rap/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. - € 6,00

al10662 Het litteken van de dood: De biografie van Jan Wolkers / Onno Blom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - derde druk. - garenloos gecartonneerd. - als nieuw. - € 10,00

al10664 Gedichten die vrouwen aan het huilen maken: 61 vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse vrouwen over de poëzie die hen ontroert / Isa Hoes (sam.). - Amsterdam: Prometheus, 2015. - € 5,00

al5549 Louis Paul Boonboek: Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan / HERWIG LEUS, J. WEVERBERGH. - Antwerpen/A'dam: Elsevier Manteau, 1981. - alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. - € 8,00

al3674 Als een onweder bij zomerdag: De briefwisseling: tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot / JOS MUYRES, V.V/D REIJT. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - € 5,00

al6128 Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve / G.F.H. RAAT. - Utrecht: HES, 1988. - In de reeks: Kwarto-reeks. - € 4,00

al10676 De Saga van Eirik de Rode: en andere Ijslandse saga's over reizen naar Groenland en Vinland / Paula Vermeyden (vert. + inl.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1980. - € 4,00

al10628 De leugen is onze moeder: en andere essays over filosofie, psychologie, beeldende kunst, literatuur / S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker | Daamen, 1965. - € 4,00

al10680 De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk spoorwegboekje / J.W.F. Werumeus Buning, Karel Thole (tek.). - Bilthoven: Ad. Donker, 1944. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7879 Christendom en Communisme: Gesprek tussen Ds J.J. Buskes Jr en A.J. Koejemans / J.J. Buskes Jr, A.J. Koejemans. - Amsterdam: "Woord en wereld", 1947. - € 4,00

fp663 De ondergang van het denken / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1989. - € 5,00

fp7864 Het visionaire venster: Een kwantumfysicus over verlichting / Amit Goswami. - Deventer: Ankh-Hermes, 2002. - € 8,00

fp7877 De geest uit de fles: Hoe de moderne mens werd wie hij is / Ger Groot. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017. - Met ill. uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur, muziek, opera, toneel en film. - € 15,00

fp3300 Leviathan / THOMAS HOBBES. - Amsterdam: Boom, 2005. - vertaling en aantekeningen van W.E. Krul, inl. en bibliografie van B.A.G.M. Tromp. Herziene, geactualiseerde druk. - € 10,00

fp7876 Faalmoed en andere filosofische overdenkingen / Stine Jensen. - Z.p.: Pepper Books, 2021. - € 7,00

fp7878 Het boek van vreugde / Dalai Lama, Desmond Tutu. - HarperCollins Holland, 2016. - € 8,00

fp2467 Eros en cultuur: Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud / HERBERT MARCUSE. - Utrecht: J. Bijleveld, 1968. - € 5,00

fp7862 Discours sur les sciences et les arts / Discours sur l'orgine de l'inégalité / Rèveries du promeneur solitaire / Jean-Jacques Rousseau. - Paris: Ernest Flammarion, s.a. - € 4,00


Kunst

ku7629 Rolling Stones / Francois Ducray, Jacques Leblanc et al. - Bussum: CentriPress, z.j. - € 7,00

ku7592 Decorative cast iron in Australia / E. Graeme Robertson. - Ringwood: Penguin Books, 1990. - € 20,00

ku7609 A concise history of avant-garde music: from Debussy to Boulez / Paul Griffiths. - New York and Toronto: Oxford University Press, 1978. - € 6,00

ku7632 Jonge bouwkunst 1850-1940 / M.C. van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1988. - € 2,50

ku7612 Erik Bulatov Moscow / Claudia Jolles (Exhibition). - Zürich: Parkett / London: ICA, 1989. - € 7,00

ku7598 Merklapmotieven: en hun motieven / Albarta Meulenbelt-Nieuwburg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - € 8,00

ku7603 Delft kunststad: Restauratieplan voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad / Herman Rosse. - Delft: Delftsche Uitgevers Maatschappij, 1946. - Een ontwerp van prof. Herman Rosse. - € 10,00

ku2050 Piet Slager 1871 - 1938: Aspecten uit het Bossche verleden / PIET SLAGER. - 's-Hertogenbosch: Museum Slager, 1988. - € 4,00

ku7599 Encyclopedia of Antique Restoration and Maintenance / Dennis Young (intr.). - London: Studio Vista, 1974. - € 6,00


Geschiedenis

hi17556 Meer verleden dan toekomst: Geschiedenis van verdwijnend Nederland / Rudolf Dekker. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 7,00

hi17545 Van een groene zoom aan een vaal kleed: Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum) / E.J. Demoed. - Oosterbeek: Adremo, 1953. - € 15,00

hi17340 Het Hollandsch-Duitsch Gemaal / Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk: Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef / Ein Kulturdenkmal der / A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven. - Utrecht: Matrijs, 1999. - Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve. - € 15,00

hi17636 GAK-gebouw, Koninginnelaan 164, Nijmegen / GAK. - Nijmegen: GAK, 1973. - Brochure uitgegeven bij de opening van het gebouw in september 1973. Bevat technische (bouw)gegevens. - Het gebouw zal binnenkort afgebroken worden in het kader van de herinrichting van de Westzijde NS-station. - € 5,00

hi6463 De Churchill factor: Hoe één man geschiedenis schreef / BORIS JOHNSON. - Houten: Spectrum/Unieboek, 2015. - € 10,00

hi3538 Sporen van de Nederlandse geschiedenis in St. Petersburg / CAROLINE de JONGE, Barbara van PELT. - Harderwijk: Flevodruk, 1996. - € 3,00

hi16090 Na de bevrijding: De loodzware jaren 1945-1950 / Ad van Liempt. - Amsterdam: Balans, 2014. - € 10,00

hi17631 Hitlers intieme kring: De politieke en psychologische ontwikkeling van Adolf Hitler / Lothar Machtan. - Amsterdam: Contact, 2001. - € 10,00

hi17528 Het grote gebod: Gedenkboek van het verzet in L|O en LKP / H. van Riessen et al. (red.). - Kampen: J.H. Kok, 1979. - Derde ongewijzigde derde druk.. - € 25,00

hi3888 De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972 / RICHTER ROEGHOLT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - Bijgevoegd: krantenknipsels. - € 6,00

hi17537 Oerhollands: Haringhappen en andere alledaagse hoogtepunten / Marjolein van Rotterdam. - Utrecht: Kosmos, 2010. - € 10,00

hi17630 Nijmegen '44-'45: Aangrijpend verslag van een frontstad onder vuur / Trees Schretlen. - Nijmegen: BnM Uitgevers, z.j. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl6021 Onvoltooid verleden / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 4,00

nl4824 Vrouwenportretten: Gedichten / EMMA CREBOLDER. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1989. - € 3,50

nl2536 Villa des roses / WILLEM ELSSCHOT. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - € 4,00

nl10790 Geschiedenis van een Tocht: De Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella / Hans Keller. - Schoorl: Conserve, 1990. - Inl.: Cees Nooteboom. - In de reeks: Santiago de Compostella - bibliotheek, deel 3. - € 4,00

nl4553 De buitenkant: Een abecedarium / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1995. - € 10,00

nl10816 Twee Negerpopjes: Met een tek. van S. Trivelli / Clare Lennart. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1954. - In Atlantis-Reeks: No. 2. - € 4,00

nl3899 Eilandgasten: (linnen) / Vonne van der Meer. - Amsterdam: Contact, 2000. - € 6,00

nl10807 Souvenir de Paris / Drs. P. - Harmelen: Ars Scribendi, 1996. - € 5,00

nl10789 Gedichten 1951-1975 / Ankie Peypers. - Amsterdam: An Dekker, 1991. - € 4,00

nl10803 't Pastorken van Schaerdycke: spel van personagiën / Maurits Sabbe. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1919. - € 4,00

nl10809 Wiwill: Kroonprins van Oranje: Kind tussen twee vuren / Simone Schell. - Amsterdam: Balans, 1994. - € 4,00

nl8778 Het lente-eiland: En andere verhalen / J. SLAUERHOFF. - 's-Gravenhage: BZZTôH / Nijgh & Van Ditmar, 1982. - € 7,00

nl642 Verwonderd saam te zijn / J. SLAUERHOFF. - 's-Gravenhage: BZZTôH / Nijgh & Van Ditmar, 1987. - € 7,00

nl3119 Bejegening van Christus / GERARD WALSCHAP. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1953. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9867 Laat los mijn hand / Edward Docx. - Amsterdam: Atlas?Contact, 2019. - € 4,00

bl9865 Dichteressen uit het cinquecento: Van Vittoria Colonna tot Veronica Franco / Frans van Doorn (vert.). - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. - € 15,00

bl9868 Ortsangaben / Günter Kunert. - Berlin: Aufbau, 1974. - In de reeks: Edition Neue Texte. - Zeichnungen: Günter Kunert. - € 4,00

bl9869 Deutschstunde / Siegfried Lenz. - Hamburg: Hoffmann und Campe, 1973. - € 7,00

bl9866 Brieven aan Merline / Rainer Maria Rilke. - Amsterdam: Balans, 1992. - € 8,00

bl9864 Oedipus: drama / L. Annaeus Seneca. - Leiden: E.J. Brill, 1958. - Tekst met metrische vertaling en aantekeningen van J. van IJzeren. - € 7,00

bl9870 Kein schöner Land / Arno Surminski. - Frankfurt am Main: Ullstein, 1993. - € 4,00

bl5662 Het drijvende koninkrijk / PAUL THEROUX. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - € 5,00

bl3674 De bedelaar van Jeruzalem: Een verhaal / ELIE WIESEL. - Hilversum: Gooi & Sticht, 1987. - € 5,00

Week 5 2024

Algemeen

al10656 'Orpheus en het lam': Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940 / Jan H. Cartens. - Utrecht: Ambo, z.j. - T.s. Raam nr. 24. - € 4,00

al10657 Kanalje: en Opstandige Liedjes / Jacob de Haan. - Amsterdam: De Engelbewaarder, 1977. - In de reeks: De Engelbewaarder nr 6. - € 6,00

al4788 De Nederlandse auteur en zijn publiek: Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling: van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw / G.W. HUYGENS. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1946. - € 4,00

al8278 Bibliografie van de verspreide publicaties van: Willem Frederik Hermans / FRANS A. JANSSEN, ROB DELVIGNE. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1972. - € 7,00

al10659 Herman van den Bergh bij zijn zeventigste verjaardag: Met integrale herdruk van 'Nieuwe tucht: Studiën 1928 / Bernard Kemp et al. (red.). - Tilburg/Utrecht: Gianotten/Ambo, 1977. - T.s. Raam nr. 32. - € 4,00

al485 De draad van Ariadne: Essays en commentaren / Arthur LEHNING. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966. - € 5,00

al10658 Maria Tesselschade: Leven met talent en vriendschap / Mieke Smits-Veldt. - Zutphen: Walburg Pers, 1994. - Nieuwstaat. - € 6,00

al5734 Essays in duodecimo / SIMON VESTDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1952. - € 10,00

al10644 Dromen in de moderne nederlandse poëzie / H.S. Visscher. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1953. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7872 Opvoeding tot mondigheid / Theodor W. Adorno. - Utrecht: Het Spectrum, 1971. - € 5,00

fp4974 Een warmte om het hart: Liefdesbrieven aan Descartes / RENé DESCARTES, THEO VERBEEK. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2008. - Mieke Aerts, Désanne van Brederode, Hagar Peeters, Sana Valiulina, Eva de Valk en Marjoleine de Vos. - € 4,00

fp7863 Discours de la méthode: Suivi des Méditations métaphysiques / René Descartes. - Paris: Ernest Flammarion, s.a. - € 4,00

fp5671 De imaginaire jood / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1992. - € 6,00

fp7873 Archeologie van de economie: De economische theorie in de Griekse oudheid / W.N.A. Klever. - Nijmegen: Markant, 1986. - € 7,00

fp7875 Hippocrates in dubiis / D. de Moulin. - Nijmegen: Kath. Universiteit, 1980. - Rede Dies Natalis. - € 3,00

fp7870 De buik van de filosoof: Kritiek van de diétetische rede / Michel Onfray. - Baarn: Ambo, 1991. - € 4,00

fp7874 Antoine Menjot / M. Scholtens. - Assen: Van Gorcum / Prakke, 1968. - € 7,00

fp7871 Tatoeage van de ziel: Persoonlijke beschouwingen over Aziatische religies / Paul van der Velde. - Budel: Damon, 2014. - € 8,00


Kunst

ku7627 Art contemporain sovietique: Sélection d'Oeuvres provenant de la Collection KNIGA / José Alvarez. - Paris: FIAC 87/ Galerie de France, 1987. - € 6,00

ku7600 Kunst in context: Wereldgeschiedenis van stromingen en bewegingen / Diane Fortenberry (red.). - Zwolle: WBOOKS, 2014. - € 30,00

ku7593 Kinderrijk: Grote gezinnen in Nederland en Vlaanderen / Annie van Gemert. - Nijmegen: Annie van Gemert, 2002. - fotografie: Annie van Gemert, tekst: Bibi Straatman. - gesigneerd met opdracht. - € 12,00

ku7590 Italiaanse fresco's / Ernest Kurpershoek. - Amsterdam: Olive Press, 2011. - € 4,00

ku7591 Edouard Manet: Impressies van de zee / John Leighton. - Amsterdam | Antwerpen: Van Gogh Museum | Mercatorfonds, 2004. - € 6,00

ku7626 The Qin Dynasty Terra-Cotta Army of Dreams / Zhang Lin. - Xi'an Press, 2005. - € 7,00

ku7624 De Jezuïetenberg: Monument in mergel / Pierre Rousseau. - Maastricht: Rotary Club, 1998. - € 10,00

ku3297 Charlotte: Life or theater?: An autobiographical play by Charlotte Salomon / CHARLOTTE SALOMON. - New York: The Viking Press, 1981. - Introd.: Judith Herzberg. - € 40,00

ku3544 Zoltán Forrai: Portret van een veelzijdig kunstenaar / KOOS VAN WERINGH. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1988. - € 4,00


Geschiedenis

hi17591 De man die naar Auschwitz wilde / Denis Avey, Rob Broomby. - Vianen/Antwerpen: THB, 2011. - nieuwstaat. - € 7,00

hi5661 Nijmegen verleden tijd / JAN BRINKHOFF. - Rijswijk: Elmar, z.j. - € 8,00

hi17468 Universiteit van Amsterdam: Derde eeuwfeest: Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam / H. Brugmans et al. (red.). - Amsterdam: Stadsdrukkerij, 1933. - € 15,00

hi17540 De slag om Tjakra Negara: Een verslag in drie brieven / H. Colijn. - Amsterdam: VU Uitgeverij, 1998. - J. de Bruijn (inl.). - € 4,00

hi17519 The Hellenism of the ancient Macedonians / A. Dascalakis. - Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1965. - € 10,00

hi17543 Weimar 1933: Demokratie tussen fascisme en kommunisme / J. van Santen. - Nijmegen: SUN, 1983. - Sunschrift 203. - € 5,00

hi17585 Brabants peil: Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant / Jan Smits. - Nijmegen: SUN, 2001. - € 10,00

hi6782 Den Haag: Beelden van toen & nu / The Hague: Views from then & now / La Haye: Images d'hier & d'aujourd'hui / Bilder von damals & heute / KEES STAL, E. SPAANS. - Den Haag: Illustra/Gemeentearchief, 1997. - € 8,00

hi17520 Oorlogstijd: Herinneringen en indrukken / M.W.F. Treub. - Haarlem/Amsterdam: H.d. Tjeenk Willink / Scheltema & Holkema, 1017. - € 8,00

hi17581 Q.M.R. Ver Huell: Levensherinneringen 1787-1812 / Q.M.R. Ver Huell, L. Turksma (inl.). - Westervoort: Van Gruting, 1996. - € 10,00

hi16704 De Bataafse hut: Denken over het oudste Nederland (1798-1848) / Auke van der Woud. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 6,00

hi1061 "Chinezen en ander Aziatisch ongedierte": Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940 / H.J.J. Wubben. - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl7304 Bonita avenue / PETER BUWALDA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 5,00

nl6197 Het woud der verwachting: Het leven van Charles van Orléans / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 6,00

nl10801 Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming / Heere Heeresma. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1973. - € 4,00

nl10805 Op de vleugels van de draak: Reizen tussen Afrika en China / Lieve Joris. - Amsterdam: Augustus, 2013. - € 5,00

nl10799 Feesten / Jac. van Looy. - Amsterdam: S.L. van Looy, 1903. - € 6,00

nl10800 De Kleine Wereld: Bedelaarsroman / Herman de Man. - Amsterdam: De Nederlandsche Keurboekerij, 1932. - Band: Lou Manche. - € 10,00

nl9594 Eilandgasten / Vonne van der Meer. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 5,00

nl10802 Mijnheer pastoor en zijn vogelenparochie / Antoon Thiry. - Amsterdam: Em. Querido, 1926. - € 4,00

nl4341 Verzameld werk / Beb Vuyk. - Amsterdam: Em. Querido, 1981. - € 8,00

nl7827 De graanrepubliek / FRANK WESTERMAN. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9862 The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha / Miguel de Cervantes. - New York: The Modern Library, 1950. - € 6,00

bl6862 De legende van Ararat / YASHAR KEMAL. - Amsterdam: In de Knipscheer, 1990. - € 4,00

bl9863 Garden, ashes / Danilo Kis. - London: Faber and Faber, 1985. - € 4,00

bl699 Pnin / Vladimir NABOKOV. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968. - € 4,00

bl3118 1984 / GEORGE ORWELL. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 4,00

bl3722 Een fel bewogen leven / PIER PAOLO PASOLINI. - Baarn: De Boekerij, 1960. - € 5,00

bl6132 1935 en volgende jaren / ANATOLI RYBAKOV. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 5,00

bl1967 Bekentenissen van Zeno / Italo Svevo. - Amsterdam: Van Ditmar, 1964. - € 8,00

bl8437 Candide of het optimisme: (met tekeningen van Paul Klee) / VOLTAIRE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - € 10,00

bl9861 Murder off Miami / Dennis Wheatley, J.G. Links. - London: Hutchinson & Co, n.Y. - Papieren omslag met losse documenten die uiteindelijk het verhaal completeren en dat alles met de wervende omslagtekst: "Dennis Wheatley Presents a New Era in Crime Fiction A Murder Mystery planned by J.G. Links Murder off Miami. - 50th Thousand Edition. - € 30,00


Week 4 2024

Algemeen

al10650 Idealisme en 'Idéisme': Een vergelijkend onderzoek van de poëtica van Albert Verwey: en die van de 'synbolist' Remy de Gourmont / J.C. van Aart. - Amsterdam: Thespa, 1977. - Proefschrift. - € 6,00

al9083 Literatuur en revolutie: Deel II De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 / BERT BROUWERS. - Meppel: Boom, 1971. - In de reeks: Teksten sociologie. - € 4,00

al3464 De chaos en de volheid: Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk / R.A. Cornets de Groot. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1966. - € 4,00

al8612 Populaire literatuur / J. FONTIJN et al. - Amsterdam: Thespa, 1974. - In de reeks: Amsterdamse smaldelen nr. 1. - € 4,00

al4135 Leven van Slauerhoff / C.J. KELK. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1971. - € 4,00

al8697 Muiterij tegen het etmaal: 2 Poëzie en essay / S. VESTDIJK. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1966. - € 4,00

al10629 Lier en lancet: Deel 1 en II / S. Vestdijk. - 's-Gravenhage-Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1937. - € 8,00

al10653 Handdruk en handgemeen: Leesavonturen met S. Vestdijk / Anne Wadman. - Utrecht: A.W. Bruna, 1965. - In de reeks: Witte Beertjes 888. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp7866 Materialien zu Kants Rechtsphilosophie / Zwi Batscha (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976. - € 3,00

fp7737 Gratis geld voor iedereen / Rutger Bregman. - Amsterdam: de Correspondent, 2018. - € 6,00

fp6985 De vergissing van Descartes: Gevoel, verstand en het menselijk brein / Antonio R. Damasio. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1995. - € 6,00

fp555 De gezonde samenleving: Psychopathologie van democratie en kapitalisme / Erich FROMM. - Utrecht: Bijleveld, 1973. - € 4,00

fp2128 Liefhebben, een kunst, een kunde: Over de ontplooing tot creatief mens-zijn / ERICH FROMM. - Utrecht: J. Bijleveld, 1962. - € 3,00

fp7859 Le moine et le philosophe: Le bouddhisme aujourd'hui / Jean-francois Revel, Matthieu Ricard. - Paris: NiL éditions, 1997. - € 5,00

fp7867 Kort gehouden: Columns over welzijn en welvaart in Nederland / Paul Schnabel. - Z.p.: Business Contact, 2004. - € 5,00

fp7858 Zen-begin: Eindeloos met Zen beginnen / Shunryu Suzuki. - Deventer: Ankh-Hermes, 1976. - € 4,00

fp5804 Nietzsche / PAUL van TONGEREN. - Amsterdam: AUP, 2006. - In de reeks: Elementaire Deeltjes, nr. 36. - Als nieuw. - €6,00


Kunst

ku7597 Elseviers Boeren antiekboek / Karel Braun, Arie Zwart. - Amsterdam: Elsevier, 1982. - Frans Dony (red.). - € 6,00

ku7616 Goncharova: Stage Designs and Paintings / Mary Chamot. - London: Oresko Books, 1979. - € 10,00

ku7587 The Golden Age of Dutch Manuscript Painting / Henri L.M. Defoer et al. - Stuttgart: Belser Verlag, 1989. - € 10,00

ku7572 Erté Fashions / Erté. - London: Academy Editions, 1972. - € 7,00

ku7586 De brieven van Vincent van Gogh: Een keuze door Ronald de Leeuw / Ronald de Leeuw. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - € 8,00

ku7617 Jacques Lipschitz: Sculpture and Drawings from the Cubist Epoch / Jacques Lipchitz. - London: Marlborough, 1978. - € 4,00


Geschiedenis

hi17544 Why the Dreyfus affair matters / Louis Begly. - New Haven and London: Yale University, 2009. - € 7,00

hi3132 Helden aan de wand: Historische schoolplaten / Jacqueline Burgers. - Haarlem: Fibula-van Dishoeck, 1979. - € 6,00

hi3703 Dom Guéranger: Abt van Solesmes 1805 - 1875 / Dom PAULUS DELATTE. - Vaals: Abdij Sint Benedictusberg, 1969. - Twee delen. - € 15,00

hi5731 Van rijkdom en regenten: Handboek tot de Economische en Sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek / J.G. van DILLEN. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1970. - € 8,00

hi17490 Gennep gezien: Een kijkje op het Gennep van 1875-1940 / W.S. van Dinter. - Gennep: Noord Limburgse Boekhandel, 1978. - € 10,00

hi17488 Geschiedenis van Millingen aan de Rijn / A.CH. Jeurissen. - Millingen: Stichting Millings Jaarboek, 2022. - Heruitgave van het oorspronkelijk boek uit 1957. - € 15,00

hi8402 150 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen en Omstreken: Gedenkboek 1842-1992 / M.M.M. de MOL. - Nijmegen: Gemeente Archief, 1992. - € 6,00

hi6907 König in Preussens grosser Zeit: Friedrich-Wilhelm III. der Melancholiker auf dem Thron / THOMAS STAMM-KUHLMANN. - Berlin: Siedler Verlag, 1992. - € 15,00

hi6790 Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat / SIEP STUURMAN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl4580 Duizend vlinders: Verhalen / J.M.A. BIESHEUVEL. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - € 6,00

nl10796 De verlatene: Een roman uit het joodsche leven / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1937. - € 7,00

nl5693 De schone voleinding / ANTOON COOLEN. - Hilversum: Paul Brand, 1932. - band: Jozef Cantré. - € 8,00

nl10793 Zegen der goedheid: Legendenboek / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1934. - Verluchting: Jozef Cantré. - € 15,00

nl10792 Moedwil en misverstand: Novellen / Willem Frederik Hermans. - Rotterdam: AD. Donker, 1963. - In de reeks: Donker Boeken. - omslag Peters. - € 6,00

nl7682 Brieven aan mijn kleinzoon: De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie / ABEL J. HERZBERG. - Amsterdam: Bert Bakker/Daamen, 1964. - € 4,00

nl10794 Een ochtend in Bahia / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - Als nieuw. - € 8,00

nl4756 Vier wintervertellingen / GERARD KORNElis van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1963. - In de reeks: Witte Olifant. - € 8,00

nl3767 Koning Cophetua en het bedelmeisje: Verhalen / JAN SIEBELINK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 4,50

nl10795 Het leven en de dood in de ast / Stijn Streuvels. - Brugge: Desclée de Brouwer, 1968. - Ingeleid en toegelicht door G. Verbeek. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl6288 De anderen / SIMONE de BEAUVOIR. - Hilversum: C. de Boer jr., 1965. - € 6,00

bl1287 Das Gesamtwerk / WOLFGANG BORCHERT. - Hamburg: Rowohlt. - Mit einem biographischen Nachwort von Bernhard Meyer-Marwitz. - € 7,00

bl9860 Das Narrenschiff / Sebastian Brant. - Stuttgart: Philipp Reclam Jun, 1966. - € 8,00

bl4258 Possession: A romance / A.S. BYATT. - London: Vintage, 1991. - € 4,00

bl9859 Het Martyrium / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - 3e herziene druk. - € 12,00

bl9856 Met steen bekleed: De geheimzinnige gevangene van het Alexej-ravelijn / Olga Forsj. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1947. - Houtsneden van L.S. Chizjinski. - € 6,00

bl9855 De goden zijn dorstig / Anatole France. - Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 1975. - vert.: Theo Kars. - € 7,00

bl9854 Blues lessons / Robert Hellenga. - New York: Scribner, 2002. - € 6,00

bl9019 Die Erzählungen / Franz Kafka. - Frankfurt: S. Fischer, 1961. - € 7,00

bl2747 Kardinaal Pölätüo / STEFAN THEMERSON. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - Met voorwoord Willem Frederik Hermans. - als nieuw. - € 12,00

Week 3 2024

Algemeen

al1435 Een protest tegen den tijd: Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens / D.A.M. BINNENDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff / De Eik, 1945. - € 3,00

al1923 De dichter Jan van Nijlen: Een Commentaar / C. BITTREMIEUX. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1956. - € 5,00

al2585 De fabel: Ontwikkeling van een literatuursoort in Noord-Nederland en in Vlaanderen / J.F. HEIJBROEK. - Amsterdam: H.J. Paris, 1941. - Proefschrift. - € 10,00

al10651 Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - In de reeks: Aurea: Literaire kartons. - € 3,00

al2229 Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie: De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel / KAREL MEEUWESSE. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1962. - In de reeks: Tilliburgis, Publikaties v/d Katholieke Leergangen, nummer 10. - € 3,00

al604 Bredero en de kritiek: Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero / J.P. NAEFF (inl.& sam.). - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. - € 6,00

al10652 Van "aardgetrouw" tot "aziatisch": Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme / Michel van Nieuwstadt. - Nijmegen: SUN, 1971. - Bijgevoegd: krantenartikelen. - € 7,00

al6525 Slauerhoff: Herinneringen en brieven / F.C. TERBORGH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1974. - € 4,00

al10617 Ter Braak-nummer / Tirade, jrg. 18 / jan/febr. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1974. - € 4,00

al10646 Heidegger, Mulisch, en de winterslaap: Tegengids / Eldert Johannes Willems. - Z.p.: Stichting Dimensie, 1982. - In de reeks: Extra-Dimensie reeks, nummer 22. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7851 De vriendschap / Cicero. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1948. - In de reeks: Klassieke Galerij nr. 43. - € 3,00

fp7845 Marcus Minucius Felix / P.H. Damsté (vert.). - Amsterdam: H.J. Paris, 1936. - € 7,00

fp7865 Peter Canisius Nijmegen 1521 - Fribourg 1597: Mysticus & Manager / Pierre Emonet. - Baarn: Adveniat, 2021. - Paul Begheyn SJ (vrwrd.). - € 5,00

fp7855 Over den dood der vervolgers / Lactantius. - Amsterdam: R.K. Boekcentrale, 1941. - In de reeks: Getuigen. - € 3,00

fp4945 De val van Prometheus: Over de keerzijden van de vooruitgang / TON LEMAIRE. - Amsterdam: Ambo, 2010. - gebonden editie, 3e druk. - € 10,00

fp3370 Lof der wijsbegeerte: Inaugurale rede uitgesproken voor het Collège de France op donderdag 15 januari 1953 / MAURICE MERLEAU-PONTY. - Hilversum: Paul Brand, 1966. - In de reeks: Wijsgerig denken. - € 7,00

fp7856 Het leven van Sint Maarten: Bisschop en belijder / Sulpicius Severus. - Amsterdam: R.K. Boekcentrale, 1941. - In de reeks: Getuigen. - € 3,00

fp7860 The study of sociology / Herbert Spencer. - London: Williams and Norgate, 1894. - € 10,00

fp7857 Change: Principles of formation and problem resolution / Paul Watzlawick, John H. Weakland et al. - New York: W.W. Norton, 2011. - € 4,00


Kunst

ku4441 Rie Cramer, leven en werk / JACQUELINE BURGERS. - Amsterdam: Thomas Rap, 1974. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag. - rug verkleurd. - € 6,00

ku7582 Lasar Segall: And Dresden Expressionism / Erhard Frommhold. - Milano: Galleria del Levante, n.y. - € 8,00

ku7583 Intergrafik 70 / Gerhard Hallmann (Red.). - Berlin: Verband Bildender Künstler der DDR (VBK), 1970. - Katalog Altes Museum. - € 5,00

ku7581 Arnoldus Anthonie Bredius: Schetsen van een leven / Theo Jansen. - Hernen: A.A. Brediusstichting, 2012. - Nieuwstaat. - € 8,00

ku7579 Kandinsky rond 1913: De wensdroom van een nieuwe kunst / Hans Janssen. - Zwolle/Den Haag: Waanders/Gemeentemuseum Den Haag, 1998. - € 8,00

ku7585 Jeroen Bosch: Tussen Hemel & Hel / Chris Will. - Amsterdam: PlanPlan, 2001. - € 4,00

ku7580 Naum Gabo: Monoprints / Graham R. Williams (intr.). - London: Waddington Graphics, 1990. - € 8,00


Geschiedenis

hi17578 De geschiedenis van Europa 1800-1900: Rebellie / Karsten Alnaes. - Amsterdam: Anthos/Standaard, 2006. - € 15,00

hi17517 L.E.J. Brouwer 1881-1966: Een biografie: Het heldere licht van de wiskunde / Dirk van Dalen. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - € 8,00

hi17538 The Royals / Kitty Kelley. - New York: Warner Boos, 1997. - € 6,00

hi17498 Hotel De Wereld: De geschiedenis van het 'huis eerste rang ter plaatse' / Leo Klep. - Wageningen: Futura, 2004. - € 6,00

hi139 September 1944: Operation Market Garden / A. KORTHALS ALTES et al. - Houten: Fibula-Van Dishoeck, 1984. - English text included. - € 7,00

hi17575 Jacob Olie: Amsterdam gefotografeerd 1860-1905 / Kees Nieuwenhuijzen (sam.). - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - ingenaaide versie. - € 7,00

hi17576 Portret van een koopman en uitvinder Cornelis Ploos van Amstel: Maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-eeuwer / G. Ploos van Amstel. - Assen: Van Gorcum, 1980. - € 10,00

hi17518 Van Harem tot Fitna: Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010 / Marcel Poorthuis, Theo Salemink. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. - € 10,00

hi17574 Bergen op Zoom: Een stad als een huis / Korneel Slootmans. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974. - € 8,00

hi7473 Groeten uit Provenierswijk, Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier / H.A. VOET, H.J.S. KLAASSen. - Capelle a/d IJssel / Alphen a/d Rijn: H.A. Voet / Repro-Holland, 1989. - € 8,00

hi17580 Groeten uit het Oude Noorden / H.A. Voet. - Capelle a/d IJssel / Alphen a/d Rijn: H.A. Voet / Repro-Holland, 1984. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10775 In onze prachtige barre tijden: Zes verhalen / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - € 3,50

nl2641 De verloedering van Swieps (filmeditie) / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1967. - € 4,00

nl6476 Een dagje naar het strand / Heere HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1968. - € 3,00

nl5960 Onder het plaveisel het moeras: De tandeloze tijd 3 / A.F.Th. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 6,00

nl10778 De hanen en andere verhalen / Doeschka Meijsing. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 4,00

nl7340 Allerzielen / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: Atlas, 1999. - € 8,00

nl8413 Werther Nieland: De ondergang van de familie Boslowits / G.K. van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1965. - In de reeks: Witte Olifant. - € 7,00

nl10788 Het gevecht met de engel: Nederzetting van de Jeroens op O.L.V. Welriekende / Herman Teirlinck. - : Manteau. - € 8,00

nl7985 Er ligt een appel op een schaal: Gedichten / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl2358 Miniaturen: Verspreide verhalen en dagboekbladen / Isaak BABEL. - Amsterdam: Moussault, 1970. - € 4,00

bl9841 Apocalyps!: Russische verhalen over het einde van de wereld / Otto Boele (sam. & inl.). - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993. - € 5,00

bl9853 Ontmoeting in Bari: Frederik II van Hohenstaufen en Franciscus van Assisi / Eberhard Cyran. - Tilburg: NAS, 1996. - € 3,00

bl9849 Les chansons de Bilitis / Pierre Louys. - Paris: Arthème Fayard, 1931. - 88 bois originaux de Jean Lébédeff. - In de reeks: Le Livre de Demain. - In persoonlijke band, halfleer en hoekleer, goud opdruk, gemarmerde platten. - naam in inkt op titelpagina. - € 30,00

bl6249 Gedichte: (zweisprachig: Spanisch - Deutsch) / PABLO NERUDA. - Frankfurt: Suhrkamp, 1963. - € 7,00

bl9851 Gedichte / Alexander Sergejewitsch Puschkin. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. - € 6,00

bl9850 Poeme und Märchen / Alexander Sergejewitsch Puschkin. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. - € 6,00

bl4196 Van het westelijk front geen nieuws / ERICH MARIA REMARQUE. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - Vert. Annie Salomons. - € 5,00

bl3673 De dageraad / ELIE WIESEL. - Hilversum: C. de Boer, 1967. - € 3,00

bl9852 Waar de wind huist / Samar Yazbek. - Amsterdam: Orlando, 2022. - € 4,00


Week 2 2024

Algemeen

al9128 Das Flintenschiessen: Eine praktische Schiessschule für den Flugwild-Schützen / ROBERT CHURCHILL. - Hamburg: Paul Parey, 1975. - € 10,00

al10613 Terug naar Bredero / E.K. Grootes. - Amsterdam: A D & L, 1997. - Afscheidsrede. - € 3,50

al10632 Messcherp: Alles over het mes / Tim Hayward. - Veurne: Kannibaal, 2017. - € 10,00

al10607 Artist and botanist: The life and work of Esmond Atkinson / John L. Moore (ed.). - Wellington: A.H. and A.W. Reed, 1946. - € 8,00

al5767 Meer wijnwijsheden / RUDOLF PIERIK. - Rotterdam: Ad. Donker, 2003. - € 3,00

al10637 Bij de paus aan tafel: Culinaire cultuur in de renaissance en de barok / P.J. Rietbergen. - Amersfoort; Bekking & Blitz, 2011. - Met opdracht; gesigneerd. - € 5,00

al10635 De wereld begint in Breda: Uitgeverij De Geus 1983-2008 / Anneloes Timmerije. - Breda: De Geus, 2008. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7748 Redevoeringen tegen de Arianen / Athanasius. - Utrecht: Het Spectrum, 1949. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel II. - € 15,00

fp7852 Pleitrede voor Milo / Cicero. - Antwerpen: Standaard, 1966. - € 2,00

fp7854 Pleitrede voor Murena / Cicero. - Antwerpen: Standaard, z.j. - € 3,00

fp7853 Pleitreden voor Archias / Cicero. - Antwerpen: Standaard, 1967. - € 2,00

fp7850 Denk nog wijzer / René Diekstra. - Baarn: Ambo, 1990. - € 3,00

fp7849 Denkwijzer: Psychologie voor dag en nacht / René Diekstra. - Baarn: Ambo, 1988. - € 3,00

fp2361 De naakte feiten: Leven met gevoelens, feiten en fantasie / R.D. LAING. - Meppel: Boom, 1976. - € 4,00

fp3099 Essays / MAURICE MERLEAU-PONTY. - Utrecht: Het Spectrum/Aula, 1970. - € 3,00

fp7847 Nietzsche als arts van de cultuur: Diagnoses en prognoses / Paul van Tongeren (red.). - Kampen: Kok Agora, 1990. - Als nieuw. - € 10,00

fp7848 Tegen de fabels van weleer: Fragmenten van de dichter-filosoof / Xenophanes van Colophon. - Kampen: Kok Agora, 1987. - € 4,00


Kunst

ku7567 Karagöz: Turkish shadow theatre / Metin And. - Beyoglu-Istanbul: Dost Yayinlari, 1987. - With an appendix on the history of Turkish puppet theatre. - € 10,00

ku7573 Rosta: Bolshevik Placards 1919-1921: Handmade Political Posters from the Russian Telegraph Agency / Eleanor Barefoot, Gerd Sander. - New York: Sander Gallery, 1995. - € 10,00

ku7569 Het gildeboek: Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde; derde deel / St. Bernulphus-Gilde. - Utrecht: J.L. Beijers / J.R. van Rossum, 1881. - € 10,00

ku7577 Illustrationen zu Werken der Weltliteratur / Wladimir Faworski, Michael Alpatow (Einf.). - Dresden: Verlag der Kunst, 1959. - In der Reihe: Zwinger-Bücher. - € 10,00

ku7568 Michael Jackson 1958-2009: Het leven van een legende / Michael Heatley. - Utrecht: VIP, 2009. - € 10,00

ku7574 Roy Lichtenstein / Janis Hendrickson. - Köln: Benedikt Taschen, 1988. - € 7,00

ku7571 Die Flämische Malerei: Das Jahrhundert van Eycks / Jacques Lassaigne (Text). - Genève: Albert Skira, 1957. - In de reeks: Éditions d'Art, in cassette. - € 10,00

ku3260 Volkskunst Amerikas / August Panyella. - Bern: Hallwag, 1981. - In cassette. - € 10,00

ku7578 Das Korn so gross wie ein Hühnerei / Leo Tolstoi. - Ottersberg: Schülerdruckerei Manufaktur, o.J. - Zeichnungen von Michael Kupfermann. - cahiersteek. - € 4,00


Geschiedenis

hi16719 De Tijd: Geschiedenis van een krant / A.J. Buis (sam.). - Amsterdam: De Tijd, z.j. - € 4,00

hi17579 Verlichting in Nederland 1650-1850: Vrede tussen rede en religie? / Jan Wim Buisman (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2013. - € 10,00

hi5237 Hendrik de Man: Biografie / MIEKE CLAEYS-VAN HAEGENDOREN. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1972. - In de reeks: Mens & Tijd. - € 8,00

hi17583 Gedeelde verleden: Duitsland sinds 1945 / Patrick Dassen et al. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 4,00

hi17593 Het dagboek van Sir Matthew Decker - Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18de eeuw / A. Doedens (comm.) et al. - Baarn: Bosch & Keuning, 1987. - € 4,00

hi17584 Met de mantel der liefde: Misbruikschandalen in de rooms-katholieke kerk / Maarten-Jan Dongelmans. - Zutphen: WalburgPers, 2019. - Met opdracht. - € 7,00

hi17582 Oranjeprises op drift: Wilhelmina van Pruisen en de Nederlanders / Maarten-Jan Dongelmans. - Zutphen: WalburgPers, 2022. - € 7,00

hi17577 Natasja's dans: Een culturele geschiedenis van Rusland / Orlando Figes. - Utrecht: Het Spectrum, 2003. - € 10,00

hi17592 De heren als dienaren en de dienaar als heer: Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw / A.J.C.M. Gabriëls. - 's-Gravenhage: St. Hollandse Hist. Reeks, 1990. - In Hollandse Historische Reeks: XIV. - € 10,00

hi17563 De tijd van verwondering: De ontdekking van de moderne wetenschap / Richard Holmes. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 8,00

hi9463 Gevaarlijke kennis: Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam / Luuc Kooijmans. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 15,00

hi17348 Maria van Gelre 1380-1429: Sporen in het landschap / Johan Oosterman. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 8,00

hi4929 De bijbel: Waarheid en verdichting / Robin Lane ox. - Amsterdam: Agon, 1991. - € 7,00

hi17594 Holland op zijn smalst / Victor de Stuers. - Bussum: De Haan, 1975. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10786 En morgen is het revolutie / Marc Andries. - Antwerpen/Amsterdam: Standaard, 1978. - € 4,00

nl10781 Pensioen / Willem Elsschot. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. - € 8,00

nl10784 Geef die mok eens door, Jet! / Heere Heeresma. - Amsterdam: Contact | Polak & van Gennep, 1968. - Met veel potlood. - € 3,00

nl10782 Het is een geur die ge moet vinden / Hubert van Herreweghen. - Leuven: P, 2008. - Tek.: Anne van Herreweghen. - € 3,00

nl9376 Gedichten / L.TH. LEHMANN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1948. - In 'De vrije bladen': jrg. 19, schrift 1. - € 5,00

nl380 Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen: Gedichten / TONNUS OOSTERHOFF. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - met bewegende gedichten op CD-rom, gesigneerd. - € 10,00

nl6635 Grabbelton / DRS. P. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2001. - € 6,00

nl972 Ik ga weg, tot ziens: (In de reeks: De Literaire Raat) / WINNIE PENDEL. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1956. - € 5,00

nl7539 Kiew, kiew.. / RASCHA PEPER. - Nijmegen: Februari boekhandels/Roelants, 1998. - € 3,00

nl10783 Verborgen Stemmen: Gedichten / Ton van Reen. - Roermond: Boek/en/Vorm, 1994. - € 3,00

nl10785 Jantje Verdure: (Verluchtingen van Hélène van Coppenolle) / Styn Streuvels. - z.p., 1943. - In: De blauwe snoeckjes, tweede reeks nr. I. - € 4,00

nl10787 Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari boekhandels, 2004. - Boekhandel Den Boer. - € 3,00

nl2063 Volk / GERARD WALSCHAP. - Antwerpen: s.m. Ontwikkeling, 1961. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9848 Onder de levenden: Verhalen / Maksim Gorjkij. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1953. - ill.: EL. de Roode. - € 8,00

bl9844 Daar staat mijn huis: Herinneringen / Hans Keilson. - Amsterdam: Van Gennep, 2011. - € 3,00

bl9846 La Vie des Fourmis / Maurice Maeterlinck. - Bruxelles: Éd. du Rond-Point, s.a. - Les bandeaux et les ornements: Tcherkessoff. - €

bl9847 Het dappere ezeltje en honderd andere sprookjes en dierenfabels / Marijke van Raephorst (bewerk.). - Deventer: Ankh-Hermes, 1975. - ill.: Ota Janecek. - € 6,00

bl812 De stenen dagboeken / CAROL SHIELDS. - Breda: De Geus - Epo, 1995. - € 5,00

bl9845 De zielte van Sachs / Martin Winckler. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 5,00

bl9842 De wereld van gisteren: Herinneringen van een Europeaan / Stefan Zweig. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - In de reeks: Modern klassiek. - € 6,00

bl9843 Marie Antoinette: Bildnis eines mittleren Charakters / Stefan Zweig. - O.P.: S. Fischer, 1959. - € 6,00


Week 1 2024

Algemeen

al10636 Oasegids: Natuurlijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen / Dymph Bakx (sam.), Wim Niemantsverdriet. - Beuningen: St. Oase, 2003. - € 4,00

al3830 Lexicon der poëzie / C. BUDDINGH'. - Amsterdam: Van Ditmar, 1968. - € 4,00

al10640 Antoon Coolen (bloemlezing) / Antoon Coolen, A. van Duinkerken (inl.). - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1949. - € 6,00

al10633 Woordenboek van neologismen / Marc de Coster. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 8,00

al10648 De structuur van de briografie / S. Dresden. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1956. - € 6,00

al10631 Georg Büchner und der Dandysmus / R. Gunkel. - Utrecht: Kemink & Zoon, 1953. - Proefschrift. - € 6,00

al10647 Het Dietsche dagboek / G. Kalff jr.. - Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1932. - € 8,00

al10645 De Verloren Zoon: als letterkundig motief / J.F.M. Kat. - Nijmegen: Eigen beheer, 1952. - Proefschrift. - € 10,00

al10634 Monsieur Louis: Op pad met een wijnkoper / Louis Kat. - Wijnkoperij Okhuysen, 2017. - € 5,00

al10639 "Für Klopstock": Ein Gedichtband des Göttinger 'Hains', 1773 / Anton Lübbering. - Tübingen: Max Niemeyer, 1957. - € 4,00

al6452 Geoniemenwoordenboek: Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen / EWOUD SANDERS. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1996. - € 5,00

al5735 Zuiverende kroniek: Essays / SIMON VESTDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp5640 Het rijk van de schaarste: Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault / HANS ACHTERHUIS. - Baarn: Ambo, 1988. - € 8,00

fp7834 Darwins moordbekentenis: De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin / Johan Braeckman. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2008. - € 5,00

fp7844 De heilige boeken / Fernand Comte. - Utrecht: Het Spectrum, 1995. - € 4,00

fp5580 Spinoza / H.G. HUBBELING. - Baarn: Het Wereldvenster, 1966. - In de reeks: Wijsgerige Monografieën. - € 7,00

fp7814 Die Grundlagen des kritischen Denkens: Ausgewählte Schriften / Kant. - Sigbert Mohn Verlag, o.J. - € 4,00

fp7846 Seneca als Philosoph / Gregor Maurach. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. - Band 414 in: Wegen der Forschung. - € 7,00

fp7253 Le visible et l'invisible: suivi de notes de travail par Maurice Merleau-Ponty / M. Merleau-Ponty. - Paris: Gallimard, 1964. - In de reeks Bibliothèque des IDÉES. - € 8,00

fp5951 Over de tijd / ILEEN MONTIJN. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 4,00

fp5251 Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / JEAN-PAUL SARTRE, J.M. Tas (vert. + inl.). - Meppel: J.A. Boom, 1971. - € 4,00

fp28 De gemoedsrust / SENECA MINOR, J. Indemans (vert.). - Amsterdam: H.J. Paris, 1950. - € 4,00


Kunst

ku7564 Willem Reijers / Roel Arkesteijn. - Zwolle: Waanders, 2004. - In de reeks: Monografieën van Nederlandse Kunstenaars 19e deel. - € 15,00

ku6150 Frank Lloyd Wright / BRUCE BROOKS PFEIFFER. - Köln: Taschen, 2000. - ingebonden versie, engelse tekst. - € 15,00

ku6968 Frank O. Gehry: Guggenheim Museum Bilbao / Coosje van Bruggen. - New York: Guggenheim Museum Publications, 2008. - Ingenaaid gebonden met stofomslag. - als nieuw. - € 15,00

ku7563 Max Savy: Le long chemin.. / Jean-Louis Magnon (textes), René Depestre (pref.). - Toulouse: Gi Edition, 1992. - € 100,00

ku2055 Geschiedenis van een kathedraal / F. van der MEER. - Utrecht: Het Spectrum, 1961. - 4e druk met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee. - € 8,00

ku7566 Holland Dada / K. Schippers. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 10,00

ku7565 Grafiek / Hercules Seghers, K. Boon (inl.). - Amsterdam: Rijksmuseum, 1967. - € 7,00

ku7486 Palladio: Alle gebouwen: Andrea Palladio 1508-1580 Architect tussen Renaissance en Barok / Manfred Wundram, Thomas Pape. - Köln: Taschen, 2008. - € 10,00


Geschiedenis

hi3956 Ubbergen Hoog & Laag: Van verleden naar heden / MARGOT van BOLDRIK (sam.). - Beek: Het monument in het monument, 1981. - € 25,00

hi17507 Kriegsfibel / Bertolt Brecht. - Berlin: Eulenspiegel Verlag Berlin, 1977. - € 10,00

hi17565 Aardse machten - Religie en politiek in Europa van de Franse Revolutie: tot de Eerste Wereldoorlog / Michael Burleigh. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 10,00

hi17566 Heilige doelen: Religie en politiek van de Europese dictators tot Al Qaida / Michael Burleigh. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 10,00

hi17570 De wereld van de Renaissance / Eugenio Garin (red.). - Amsterdam: Agon, 1991. - € 8,00

hi17523 Op zoek naar Ithaka: Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus / C.H. Goekoop. - Weesp: Heureka, 1990. - € 5,00

hi9036 40 jaar na dato / Koos Groen, Ineke Hilhorst. - Amsterdam: Elsevier, 1985. - € 5,00

hi17571 Dossier Elser: Onthullingen over de eerste aanslag op Hitler / L. Gruchmann (inl.). - Haarlem: De Haan, 1979. - In: Tijd Contouren. - € 4,00

hi17564 Hannes de Graaf: Een leven van bevrijding / E.D.J. de Jongh. - Kampen: Ten Have, 2004. - € 10,00

hi17447 Een tuchteloos probleem: De natie in de Nederlanden / Ernst H. Kossmann. - Leuven: Davidsfonds, 1994. - € 5,00

hi9780 Hitler: Legende, mythe, werkelijkheid / WERNER MASER. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 6,00

hi1973 Links Richten: Reprint 1932 - 1933 v/h Maandblad / LINKS RICHTEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - € 7,00

hi7460 Rinus van der Lubbe: 1909-1934 / MARTIN SCHOUTEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 4,00

hi17572 Joden en Duitsers: een pathologische verhouding / Jörg von Uthmann. - Haarlem: De Haan, 1979. - In: Tijd Contouren. - € 4,00

hi17550 Gevangen in het ijs: De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla / Dick Walda. - Houten: Fibula, 1996. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10777 Natuurgetrouwer / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - Lit. Reuzenpocket 320. - € 5,00

nl3466 Verveling: Nawoord I. Sitniakowsky / FRANS COENEN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - € 4,00

nl9337 Het woud der verwachting: Het leven van Charles van Orléans / Hella S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - € 10,00

nl1775 Hip hip hip voor de antikrist / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1969. - € 4,00

nl5574 Werk van Heere Heeresma: Een dagje naar het strand/Bevind van zaken/De vis / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1970. - € 4,00

nl10776 Wijsheid: en andere versjes / Toon Hermans. - Z.p: TENA, z.j. - € 3,50

nl7133 Faust, zoveelste deel / GERRIT KOMRIJ. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & etc, 1997. - € 7,00

nl4780 Een punaise in de voet / A. KOOLHAAS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - € 4,00

nl10779 Het lokaliseren van pijn / Lizzy Sara May. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 4,00

nl5242 De ridder is gestorven / Cees NOOTEBOOM. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - € 6,00

nl2649 De avonden: Een winterverhaal / G.K. van het Reve. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4,00

nl7325 Bon voyage, Napoléon: en andere dorpsverhalen / HENK ROMIJN MEIJER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9832 Een wereld van liefde / Elizabeth Bowen. - Amsterdam: Contact, 1955. - € 4,00

bl4025 Van het ene slot naar het andere / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - € 3,00

bl1555 Het zingen van de wereld / JEAN GIONO. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1995. - € 10,00

bl9840 James Joyce / Jacques den Haan. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4,00

bl6116 Dubliners / JAMES JOYCE, Rein Bloem (vert.). - Amsterdam: Van Gennep, 1971. - € 5,00

bl4825 Bloomsdag: Toneelstuk naar de roman Ulysses van James Joyce / ALLAN M'CLELLAND. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 4,50

bl7536 De Hollandse minnares / J. RENTES DE CARVALHO. - Amsterdam: Atlas, 2000. - € 4,00

bl7899 Leer om leer / WILLIAM SHAKESPEARE, HANS ANDREUS. - Amsterdam: Van Ditmar, 1964. - € 4,00


Week 52 2023

Algemeen

al10625 Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw / P.J.M. van Alphen. - Nijmegen: eigen beheer, 1954. - proefschrift. - € 6,00

al8808 Het Jezuietendrama in de Nederlanden / L. VAN DEN BOOGERD. - Groningen: J.B. Wolters, 1961. - Proefschrift. - € 6,00

al9801 Gustaaf Vermeersch / Louis Paul Boon. - Brussel: Manteau, 1960. - nr 22 in reeks Monografieën over Vlaamse letterkunde. - € 4,00

al5711 Prometheus: Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur / Carry van Bruggen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1955. - € 8,00

al10630 Over Mulisch Kritisch nabeeld: Beschouwingen over het werk en de persoon van Harry Mulisch / Hans Dütting (sam.). - Baarn: Ambo / de Prom, 1982. - € 4,00

al6307 Dromen en geruchten: Opstellen over Boon en Claus, aangeboden aan Bert Vanheste / Jos Joosten (red.), Jos Muyres. - Nijmegen: Vantilt, 1997. - € 6,00

al10626 Jan Luyken: als dichter van de Duytse lier / A.C.M. Meeuwesse. - Groningen: Wolters, 1952. - proefschrift. - € 6,00

al6881 Dit is de plek: De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders / Wam de MOOR. - Zutphen: Gaillarde Pers, 1992. - In gesprek met Armando, H.H. ter Balkt, H.C. ten Berge, Jeroen Brouwers, Theo Elfrink, enz. - € 7,00

al10627 De idylle in de achttiende eeuw: in het licht der aesthetische theorieën / M.M. Prinsen. - Amsterdam: De Spieghel, 1934. - proefschrift; minder fraai. - € 5,00

al2461 Muiterij tegen het etmaal: 1 Proza / S. VESTDIJK. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1966. - € 4,00

al10624 Gallische facetten: Opstellen over: Constant, Proust, Giono, Radiguet, Simenon, Dupré, Jünger / S. Vestdijk. - Den HaagL Bert Bakker / Daamen, 1968. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp5488 Natuur tussen mythe en techniek / HANS ACHTERHUIS. - Baarn: Ambo, 1995. - € 8,00

fp1575 Statusangst / ALAIN DE BOTTON. - Amsterdam: Atlas, 2004. - € 8,00

fp7832 Isaac Newton en het ware weten / Floris Cohen. - Amsterdam: Bert Bakker, 2010. - € 8,00

fp647 De heimweefabriek: Geheugen, tijd & ouderdom / DOUWE DRAAISMA. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2008. - € 4,00

fp7842 Denken helpt / Jan Drost. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - € 5,00

fp7835 Ontbinding en protest: Van Marquis de Sade tot Sartre / L. Flam. - Antwerpen: De Sikkel, 1959. - € 6,00

fp7836 Stichtelijke redenen: Bijeengebracht uit de werken van Sören Kierkegaard / Sören Kierkegaard. - Franeker: T. Wever, 1922. - Vert.: R.M. Chantepie de la Saussaye. - 2e druk. - € 6,00

fp7843 Beminde ongelovigen: AtheIstisch sermoen / Anne Provoost. - Amsterdam: Em. Querido, 2008. - € 3,00

fp919 Arthur Schopenhauer: De woelige jaren van de filosofie / RüDIGER SAFRANSKI. - Amsterdam: Olympus, 2010. - € 8,00

fp7675 The Essential Schopenhauer / Wolfgang Schirmacher (Ed. + Frwrd). - New York: Harperperennial, 2010. - € 4,00


Kunst

ku5142 Zijn bliksem zijn donder: Over de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach / MARTIN VAN AMERONGEN. - Amsterdam: Ambo, 1999. - € 4,00

ku7560 In ogenschouw: Essays over kunst / Julian Barnes. - Amsterdam: Atlas Contact, 2015. - € 7,00

ku7562 Tussen gisteren en morgen: Voorheen DDR / Daniel Koning. - Amsterdam: Thomas Rap, 1992. - € 10,00

ku7558 De grootste bouwwerken van de moderne tijd: 100 jaar bijzondere bouwkundige prestaties / David Littlefield, Will Jones. - Bussum: Thoth, 2007. - € 10,00

ku7561 Films van de jaren 50 / Jürgen Müller (Ed.). - Keulen: Taschen, 2006. - € 15,00

ku7559 Schilderijen en tekeningen: Retrospectief / Gillis van Oosten. - Delft: Sted. Museum Het Prinsenhof, 1993. - € 4,00

ku6892 Hoezo oud? / Peter van Straaten. - Amsterdam: De Harmonie/Muntinga, 2008. - Rainbow Pocket. - € 4,00

ku6176 Vrouwen & mannen / Peter van Straaten. - Amsterdam: Van Gennep, 1997. - In Het Parool verschenen. - € 3,00


Geschiedenis

hi17548 Humor schept evenwicht: Anekdotes over Urk en de Urkers / Jaap Bakker. - Z.p.: GBU-uitgevers, 2004. - € 6,00

hi17501 Impressions of a Gilded Age: The American Fin de Siecle / Marc Chenetier, Rob Kroes. - Amsterdam: Amerika Instituut, 1983. - € 7,00

hi17533 Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog: 1588-1598 / R. Fruin. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1899. - Vijfde uitgaaf. - laatste, door den schrijver herziene druk. - halflinnen. - € 10,00

hi17534 Memorbook: History of Dutch Jewry from the Renaissance to 1940 / Mozes Heiman Gans. - Baarn: Bosch & Keuning, 1977. - € 15,00

hi17558 Verzamelde werken I: Oud-Indië, Nederland / J. Huizinga. - Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1948. - € 8,00

hi9801 Luchtbrug Market Garden: De KLM in vogelvlucht / BART VAN DER KLAAUW, B. RIJNHOUT. - Amsterdam: Teleboek, 1984. - € 7,00

hi17557 Schenkenschanz: Ein Zeitgemälde aus drei Yahrhunderten Clevischer Geschichte / B. Leibold. - Kleve: G.W. Bössmann, 1975. - Separat-Abdruck aus dem "Clever Kreisblatt", 1906. - € 5,00

hi4854 Bloedende Betuwe / RICHARD McMILLAN. - Amsterdam: Elsevier, 1945. - zeer goed. - € 6,00

hi17500 Het gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen / Herman Pleij. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 7,00

hi17530 De vesting Naarden: Een halve eeuw restaureren / Carlos Scheltema (red.). - Utrecht: Matrijs, 2014. - € 10,00

hi3569 Rome Athene Jeruzalem: Leven en werk van Prof.dr. David Cohen / PIET SCHRIJVERS. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2000. - € 8,00

hi17506 Hans Wiegel: De biografie / Pieter Sijpersma. - Amsterdam: Atlas Contact, 2020. - Garenloos gebonden. - € 10,00

hi5405 40 jaar W&N: Redes uitgegeven bij de lustrumviering van de Nijmeegse Bèta-faculteit / J. STEGGERDA, G. VOGELS. - Nijmegen: University Press, 1997. - € 3,00

hi17542 Historische Atlas Gelderland: Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000 / G.L. Wieberdink (sam.). - Den Ilp: Robas Producties, 1989. - Ingenaaid linnen gebonden. zeer goed. - € 25,00


Nederlandse literatuur

nl10769 Van arme menschen / Camiel Buysse. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1926. - € 6,00

nl8821 De Witte: (met pentekeningen van Felix Timmermans) / Ernest CLAES. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1946. - € 4,00

nl10773 De schrijver en zijn meisjes / Peter Drehmanns. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - € 4,00

nl3469 De afvallige / MARNIX GIJSEN. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1971. - € 4,00

nl5876 Langs berg en dal klinkt hoorngeschal..: (op volle zuivere toon) / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1972. - € 4,00

nl7044 Posthume wandeling / FRANS VAN ISACKER. - Brugge-Utrecht: Desclée de Brouwer, 1969. - € 3,00

nl10766 Vergeefs Gebaar / M. Mok. - Bussum: F.G. Kroonder, 1949. - In Bayard Reeks nr. 30. - € 4,00

nl10774 Letter-Juweel / Anna Roemers Visscher. - Amsterdam: University Press Amsterdam, 1971. - € 5,00

nl4532 Een lust voor het oog / Jan SIEBELINK. - Amsterdam: Athenaeum/Loeb Paperbacks, 1977. - € 4,00

nl10720 Van lente en sterfte / Hans Tentije. - Amsterdam: De Harmonie, 1994. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9747 Vaderland / Fernando Aramburu. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2020. - € 4,00

bl9650 De vertraagde boodschapper: Twaalf hedendaagse Spaanse dichters / Francisco Carrasquer (sam. + inl.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - In: Poetry International Serie. - € 5,00

bl9833 Atala / Francois René de Chateaubriand, J. Greshoff (inl.). - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1938. - Bandontwerp: D. van Luyn. - € 4,00

bl9834 The awakening / Kate Chopin. - New York: Simon & Schuster, 1996. - € 8,00

bl9838 Eenenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie: (met cd) / Kathinka van Dorp (sam.). - Rotterdam: St. Poetry International/St. Wereldpoëzie, 2001. - € 6,00

bl5175 Recept om blauw te maken: (tweetalig Portugees/Nederlands) / Nuno Júdice. - Dordrecht: Wagner & van Santen, 1998. - Vert: August Willemsen. - € 4,00

bl2606 Verzamelde gedichten I: De 154 gedichten / K.P. KAVAFIS. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1979. - € 10,00

bl9835 Adres onbekend / Kathrine Kresmann Taylor. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2002. - € 3,00

bl9837 De vlammenwerpers / Rachel Kushner. - Amsterdam: Atlas Contact, 2014. - € 5,00

bl9828 Dagboeken / Robert Musil. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 5,00

bl9836 Gedichten: (vert.: August Willemsen) / Fernando Pessoa. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - € 7,00

bl9839 In de tuin / V. Sackville-West. - Hulshorst: Van Breda, 1971. - € 3,00

bl2357 Nachtflug: (mit einem Nachwort von André Gide) / Antoine de Saint-Exupéry. - Frankfurt/Main: S. Fischer, 1952. - € 4,00

bl4655 Gullivers reizen: Een avonturenboek voor grote mensen / JONATHAN SWIFT. - Amsterdam: H.J. Paris, 1957. - € 5,00

bl6945 Nora / COLM TOIBIN. - Breda: De Geus, 2016. - € 5,00


Week 51 2023

Algemeen

al10621 Willem van Swaanenburg: achttiende-eeuwer en tijdgenoot / Jacques van Alphen. - Nijmegen, 1966. - proefschrift; minder fraai. - € 6,00

al10620 Tusculum-Lexicon: Griechischer und Lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters / Wolfgang Buchwald, et al. - München: Heimeran, 1963. - € 7,00

al10616 Hubert Korneliszoon Poot / C.M. Geerars. - Assen: van Gorcum & Comp., 1954. - proefschrift; minder fraai. - € 5,00

al10623 Three Elizabethan Pamphlets / G.R. Hibbard. - London: George G. Harrap & Co, 1951. - € 4,00

al10622 The Riddle of Shakespeare's Sonnets / Shakespeare. - New York: Basic Books, 1962. - € 4,00

al10619 Over poetica en poëzie / A.L. Sötemann. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985. - Samenstelling: W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. - € 4,00

al10615 Nicolaas Jarichides Wieringa: Teksten en Studiën Deel II / C.L. Thijssen-Schoute. - Assen: van Gorcum & Comp., 1939. - Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Narclai, Leti e.a.; bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid der schrijvers in Nederland. - € 5,00

al10618 Du Perron Nummer / Tirade, jrg. 17 / febr.-mrt. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1973. - € 4,00

al8549 Gestalten tegenover mij: Persoonlijke herinneringen / S. VESTDIJK. - Amsterdam: Bert Bakker/Daamen, 1962. - € 4,00

al10614 Letters to Alice: on first reading Jane Austen / Fay Weldon. - London: Michael Joseph/Rainbird, 1984. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7838 Encyclopedie van de mystiek: Fundamenten, tradities, perspectieven / Joris Baers et al. (red.). - Kampen/ Tielt: Kok/Lannoo, 2003. - 2e druk. - € 20,00

fp7841 Spinoza et ses contemporains / Léon Brunschvicq. - Presses Universitaires de France, 1971. - In: Bibliothèque de Philosophie contemporaine. - € 5,00

fp7828 Zedekunst Dat is wellevenskunste - vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int neerlandsch / D.V. Coornhert, B. Becker . - Leiden: Brill, 1942. - € 10,00

fp7827 On War, Sex and Neurosis / Sigmund Freud. - New York: Arts & Science Press, 1947. - € 7,00

fp77 Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Levinas: Proefschrift / THIJS J. DE JONG. - Nijmegen: Eigen beheer, 1975. - € 8,00

fp1690 Totaliteit en het oneindige: Essay over de exterioriteit / EMMANUEL LEVINAS. - Rotterdam: Lemniscaat, 1966. - € 8,00

fp7839 Theologisch-Politischer Traktat / Baruch de Spinoza, G. Gawlick (inl.). - Hamburg: Felix Meiner, 1976. - In reeks: Philosophische Bibliothek. - € 6,00

fp7840 De politieke filosofie van Spinoza - La Philosophie politique de Spinoza: Frans Hemsterhuis / Hubert Vandenbossche (red.), Else Walravens. - Brussel: Vrije Universiteit, 1978. - Tijdschrift voor de studie van de Verlichting: 6de jrg, nrs 1-4. - € 5,00

fp7833 De wereld verklaard: De ontdekking van de moderne wetenschap / Steven Weinberg. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015. - € 8,00

fp7837 Merleau Ponty's taalbegrip en de moderne linguistiek / J. Wils. - Z.p.: Alg.Ned. T.s v. Wijsbegeerte en Psychologie, 1965. - Overdruk. - € 1,50


Kunst

ku7555 Raven in de Waard: Een kunstproject voor de zandwininstallatie van K3Delta in de Millingerwaard / Fons van Bindsbergen et al. (red.). - Z.p.: K3Delta, 2017. - € 5,00

ku7552 Picasso: een geïllustreerde biografie / Lothar-Günther Buchheim. - Hoofddorp/Amsterdam: ICOB, 1970. - € 6,00

ku7554 Herman Roelstraete (1925-1985): Muzikale retrospectieve / Jan Dewilde. - Leuven: Davidsfonds, 1996. - € 4,00

ku4169 Collectie moderne schilderijen van het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' / HANS van der GRINTEN et al. (sam.). - Nijmegen: Commanderie van Sint-Jan, 1989. - € 7,00

ku7553 Guernica: Biografie van een icoon van de twintigste eeuw / Gijs van Hensbergen. - Leiden: Menken Kasander & Wigman, 2005. - € 10,00

ku7550 Ik, James Ensor: Tekeningen en Prenten / Robert Hoozee (sam.), Sabine Bown- Taevernier. - Brussel: Ludion / Gent: Museum voor Sch. Kunsten, 1987. - € 8,00

ku7557 Jeroen Hermkens: Recent werk: schilderijen en litho's 2000 2002 / Jan Juffermans, Jeroen Hermkens. - Utrecht: Kunsthandel Juffermans, 2002. - € 6,00

ku2672 Paul van Hontem: Architect en stedenbouwkundige / MICHIEL KRUIDENIER. - Nijmegen: Architectuur Centrum Nijmegen, 2015. - In de reeks: ACN stimuleringsfonds creatieve industrie. - nieuwstaat. - € 8,00

ku7556 Chaplin: 100 anni 100 immagini 100 document: 100 years 100 images 100 documents / Pam Paumier, David Robinson. - Osoppo: Raster, 1989. - € 4,00

ku7551 Huisjes van Ons Moeder: Mariakapellen in Noord-Brabant in woord en aquarel / Paul Spapens, Aart van Woensel. - Pix4Profs, 2010. - 2e, herziene druk. - € 10,00


Geschiedenis

hi7727 'Een broeinest der anarchie': Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 1929 (1940) / BERT ALTENA. - Haarlem: Thesis, 1989. - € 10,00

hi17547 De laatsten der Wajarikoele's in Suriname / Hans van Amstel. - Bussum: Paul Brand, 1946. - slechte stofomslag, zwak in band. - € 10,00

hi1347 Een wandeling door het kloosterdorp Steyl / SEF DERKX. - Steyl: Steyler Verlag, 2002. - € 5,00

hi5562 Oh, oh, Amerika / CHARLES GROENHUIJSEN. - Amsterdam: Balans, 2015. - € 4,00

hi2341 Zoeklicht 2000: Genealogische heraldische bundel / N.A. HAMERS et al. (red.). - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen NGV, 2000. - € 10,00

hi6168 Kadastrale atlas Gelderland 1832 Ubbergen: Tekst en Kadastrale gegevens / K. van der HOEK et al. (red.). - Velp: St.Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, 1999. - met 4 kaarten. - € 20,00

hi17541 My Mother's Keeper: A candid portrait of Bette Davis by her Daughter / B.D. Hyman. - London: Michael Joseph, 1985. - € 5,00

hi1701 Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis: In ruim honderd reportages / GEERT MAK, R. van Stipriaan. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - geïllustreerde editie. - € 8,00

hi17513 Indonesië Nederland en de wereld / H.J. van Mook. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1949. - € 5,00

hi17527 Tot de strijd ons geschaard: Beeldverhaal over het communisme in Nederland / N.N.. - Amsterdam: Pegasus, 1979. - Ingenaaid gebonden met stofomslag. - € 10,00

hi4008 Operation "Manna": De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945 / HANS ONDERWATER. - Weesp: Romen Luchtvaart, Unieboek, 1985. - € 7,00

hi17553 Canon van de geschiedenis van Hof van Twente / Stef Siebelink, et al. - Stichting De Hofmarken, 2012. - € 8,00

hi17529 Nieuwe wereld: Indrukken en aanteekeningen tijdens eene reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika / R.P.J. Tutein Nolthenius. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. - € 10,00

hi6204 Aan de wieg van Rijkswaterstaat: Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal / G.P. VAN DE VEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1976. - proefschrift. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10771 Schrijvers! / Jessica Durlacher. - [Amsterdam]: de Bijenkorf, 2005. - € 4,00

nl10772 Schoorvoetige tijden: gedichten / Chitra Gajadin. - Rotterdam: Maya, 2000. - Gesigneerd. - € 4,00

nl6708 Waarom schrijven? / WILLEM Frederik HERMANS. - Amsterdam: De Harmonie, 1984. - € 5,00

nl7533 Staalkaart: Gedichten / JUDITH HERZBERG. - Rotterdam/Amsterdam: Poetry International / De Harmonie, 2001. - € 2,50

nl10770 De reis naar Ispahan / Frans van Isacker. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1956. - € 4,00

nl10526 Verzamelde gedichten / Rutger Kopland. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2010. - Met buikbandje, zonder stofomslag. - € 15,00

nl1153 De onderkant van het licht: Gedichten / W.J. VAN DER MOLEN. - Amsterdam: U.M. Holland, 1957. - € 4,00

nl3079 Nachtschade / J.G. SIEBELINK. - Amsterdam: Peter Loeb, 1975. - € 4,00

nl226 Een bizonder vreemde dief / Ewald VANVUGT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 3,00

nl8933 Het eerste licht boven de stad: Herinneringen aan Frans Kusters en een keuze uit zijn verhalen / THOMAS VERBOGT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 10,00

nl5577 Zomergasten / THOMAS VERBOGT, M. SMULDERS (foto's). - Arnhem: St. PlaatsMaken, 1988. - In de reeks?: Galerij 6. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl6031 Afrodite: Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels / ISABEL ALLENDE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1998. - € 8,00

bl9816 Ezau en Jacob / Machado de Assis. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - € 6,00

bl6658 De begeleidster / NINA BERBEROVA. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - € 4,00

bl804 De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha: (met alle prenten van Gustave Doré) / MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. - Amsterdam: Em. Querido, 1983. - € 10,00

bl5885 De twaalf magere maanden: In de reeks: Het Nieuwe Voorhout / Cenne de la Chitarra, W.v. Elden (vert.). - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1958. - € 4,00

bl6163 Een kerstvertelling / CHARLES DICKENS. - Baarn: La Riviëre & Voorhoeve, 1997. - ill.: Anton Pieck, vert.: Antoon Coolen. - € 4,00

bl9812 De laatste koning van Schotland / Giles Foden. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 4,00

bl3096 Vereffeningen: Gedichten / SEAMUS HEANEY. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 4,00

bl9831 Ethel: Een roman over Ethel Rosenberg / Tema Nason. - Amsterdam: Meulenhoff, 1990. - € 4,00

bl4775 De jaren des onderscheids: De wegen der vrijheid deel I / Jean-Paul SARTRE. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4,00

bl3750 Japanse Tanka-poëzie: (Met calligrafie van Miyako Vos - Kobayashi) / J. van Tooren. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - € 3,00


Week 50 2023

Algemeen

al5912 Ongebaande wegen: Opstellen over literatuur / MAARTEN van BUUREN. - Baarn/Amsterdam: Ambo/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1985. - € 5,00

al10608 Filosofie van de algemene literatuurwetenschap / M. B. van Buuren. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1988. - In de serie: Serie Wetenschapsfilosofie. - € 5,00

al10612 Over interpretatie: Umberto Eco in debat met Richard Rorty, mJonathan Culler en Christine Brooke-Rose / Stefan Collini (red.). - Kampen: Kok Agora, 1993. - € 5,00

al2825 De poëtica van Joyce / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 4,00

al10605 Lehrbuch der Anatomie des Menschen / C. Gegenbaur. - Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1883. - Halbleder und Lederecken. - € 25,00

al10609 Omtrent Streuvels: Het einde van een myte: Een anti-essay / Hedwig Speliers. - Brugge: J. Sonneville, 1968. - In de reeks: Sigma-boeke 4. - bijgevoegd: krantenknipsels. - € 5,00

al10611 Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen / Victor van Vriesland. - Amsterdam: De Spieghel, 1939. - € 10,00

al10606 Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere / Robert Wiedersheim. - Jena: Gustav Fischer, 1900. - sechste Auflage. - € 15,00

al10610 Geheime gedichten: Die niemand kent maar die gezien mogen worden / Wim Zaal (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7830 Die Nikomachische Ethik / Aristoteles. - München: DTV, 1978. - € 4,00

fp7831 Politik / Aristoteles. - München: DTV, 1978. - € 4,00

fp4407 Geschiedenis van het Humanisme in Nederland / A.L. CONSTANDSE. - Den Haag: Kruseman, 1980. - € 4,00

fp7815 Wissenschaft der Logik I / G.W.F. Hegel. - Frankfurt / M.: Suhrkamp, 1969. - In serie: Werke in zwanzig Bänden 5. - € 4,00

fp7816 Het Wenen van Wittgenstein / Allan Janik, Stephen Toulmin. - Meppel: Boom, 1976. - € 4,00

fp7321 Kritik der Urteilskraft / Immanuel Kant. - Hamburg: Felix Meiner, 1974. - Philosophische Bibliothek Band 39 a. - € 5,00

fp1171 Jean-Paul Sartre: En zijn betekenis voor onze tijd / L.W. NAUTA. - Baarn: Het Wereldvenster, 1972. - € 4,00

fp7385 Kritik der zynischen Vernunft: Zweiter Band / Peter Sloterdijk. - Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1983. - € 3,50

fp2383 Spinoza: Beeldenstormer en wereldbouwer / THEUN de VRIES. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - Met enige aantekeningen. - € 4,00


Kunst

ku7549 Titian to Tiepolo: Three Centuries of Italian Art / Gilberto Algranti (Ed.). - Florence/Milan: ArtificioSkira, 2002. - € 25,00

ku7545 Adriaen van der Werff: Kralingen 1659 - 1722 Rotterdam / Catalogus. - Rotterdam: Historisch Museum Rotterdam, 1973. - € 3,50

ku7547 Willink / Walter Kramer (sam.). - 's-Gravenhage/Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1973. - € 4,00

ku7548 Boeket in Willet: Nederlandse bloemstillevens in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw / S.H. Levie (vrwrd.). - Amsterdam: Museum Willet Holthuysen, 1970. - € 4,00

ku7546 Het Galante Tijdperk: Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800 / Wiepke Loos et al. - Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum/Waanders, 1995. - € 7,00

ku7544 Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862): Seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve / Angelika Nollert, Guido de Werd. - Kleve: Freunde des Städtischen Museums Haus Koekkoek Kleve e.V., 1994. - € 10,00


Geschiedenis

hi17539 Een universiteit in de twintigste eeuw: Opstellen over de Rijksuniversiteit Groningen 1914-1999 / K. van Berkel, F.R.H. Smit (red.). - Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1999. - € 6,00

hi17450 Een vreemde man en die ons vreemd ontviel: Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999) / J. de Bruijn et al. (red.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2000. - € 10,00

hi1737 Amsterdam buiten de grachten / M.G. EMEIS. - Amsterdam: Sijthoff, 1983. - € 10,00

hi2461 Kie(k) däör, wà räör: Woordenboek van het Nimweegs dialect / ROELAND van HOUT et al. (sam.). - Nijmegen: Selexyz/Dekker v.d. Vegt, 2006. - € 7,00

hi8362 Tegels dialek: Uiteenzetting over de klankleer, spraakkunst en woordenschat van het dialekt van Tegelen / J.H. HOUX, A.M. JACOBS et al. - Maastricht: Boosten & Stols, 1968. - € 10,00

hi4000 Arnhem 44/45: Evacuatie verwoesting plundering bevrijding terugkeer / P.R.A. van IDDEKINGE. - Arnhem: De Gelderse Boekhandel / Gouda Quint, 1981. - € 10,00

hi5197 Tussentijds: Historische studies / L. de Jong. - Amsterdam: Em. Querido, 1977. - € 7,00

hi17509 Der verdammte Krieg: Stalingrad 1942-1943 / Guido Knopp. - München: C. Bertelsmann, 1998. - € 10,00

hi17510 Der verdammte Krieg: Kriegsende 1943-45 / Guido Knopp. - München: C. Bertelsmann, 1998. - € 10,00

hi17508 Der verdammte Krieg: Unternehmen Barbarossa: Überfall auf die Sowjetunion 1939-41 / Guido Knopp. - München: C. Bertelsmann, 1998. - € 10,00

hi17546 De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982 / G.J.L. Koolhof. - Culemborg: Koolhof, 1982. - € 8,00

hi17552 Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom, 1882-1959 / Paul Luykx. - Nijmegen: Vantilt, 2015. - € 10,00

hi5243 'Het Eerzame Handwerk': 100 jaar Harmonie Canisius: Herinneringen aan Nijmeegs oudste muziekvereniging / NEEL van den OEVER, M. van ZUTPHEN. - Nijmegen: Harmonie Canisius, 1994. - € 5,00

hi17526 Monumenten Atlas van Nederland: 1100 Historische Nederzettingen in kaart / Arthur Steegh. - Zutphen: De Walburg Pers, 1985. - Getekend en beschreven door Arthur Steegh. - tweede druk. - € 7,00

hi17511 Ik wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied / Bert Wagendorp (vrwrd.). - Amsterdam: Balans, 2019. - € 8,00

hi17555 110 Jahre Kirchenchor St. Martinus Mehr - 1875-1985: Festschrift / Wilfried Wynhoff (red.). - Kleve: Offsetdruck W. Linsen, z.j. - € 5,00


Nederlandse literatuur

nl2742 De koningin van Paramaribo: Kroniek van Maxi Linder / CLARK ACCORD. - Amsterdam: Vassallucci, 1999. - € 4,00

nl2122 Kansen op een wrak / HERMAN van den BERGH. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - € 3,00

nl10765 Na Nero / Daan Cartens. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1988. - € 4,00

nl10746 Oudere gronden / Jacques Hamelink. - Amsterdam: Van Gennep, 1969. - € 3,50

nl10768 Zwarte Maas / Wim Koesen. - Sittard: Mooi Limburgs Boekenfonds, Media Groep, 2005. - € 6,00

nl10767 Het wankel hart: Gedichten / M. Mok. - Den Haag: Servire, 1946. - € 4,00

nl10758 Ik was Amerika / Gustaaf Peek. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - € 4,00

nl6116 Ik Had Hem Lief / Gerard REVE. - Amsterdam: Elsevier, 1975. - € 8,00

nl5970 Bij nader inzien / J.J. VOSKUIL. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1997. - € 10,00

nl10748 De weg terug / Theo Wieringa. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - Gesigneerd Nummer 5 van 250 ex. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9827 De testamenten / Margaret Atwood. - Amsterdam: Prometheus, 2019. - nieuwstaat. - € 6,00

bl9826 Alma Mater / Rita Mae Brown. - New York: Ballantine, 2002. - € 4,00

bl9811 Een schitterende chaos / Claire Christian. - Rotterdam: Lemniscaat, 2018. - € 4,00

bl7151 Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit / DAVE EGGERS. - Amsterdam: Vassallucci, 2000. - € 7,00

bl7077 What is de What / DAVE EGGERS. - London: Hamish Hamilton (Penguin), 2006. - € 8,00

bl9782 Lessen van La Fontaine / Jean de La Fontaine. - Arnhem: Loopvis, 2019. - Vert.: Marietje d'Hane-Scheltema en geïllustreerd door Floris Tilanus. - In de reeks: Kakkerlakjes: 04 - Kakkerlakje. - € 3,00

bl9821 Negroland: Een autobiografie / Margo Jefferson. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Privé-Domein, 2017. - Privé-Domein nr. 297. - € 10,00

bl6282 De Quincunx: De erfenis van John Huffam / CHARLES PALLISER. - Amsterdam: Prometheus, 1990. - € 6,00

bl3922 Shosha / ISAAC BASHEVIS SINGER. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1988. - € 5,00

bl7423 Het ongrijpbare meisje / MARIO VARGAS LLOSA. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2007. - € 5,00


Week 49 2023

Algemeen

al10595 Spectatoriale geschriften / P.J. Buijnsters. - Utrecht: H&S, 1991. - € 4,00

al10594 Limburg - Bijdragen tot de taal en het historisch volksleven: van de beide Limburgen en het aangrenzende Rijnland / H.L. Cox (red.). - Wassenaar, 1971. - Neerlands Volksleven XXI, nr. 1. - € 4,00

al10604 Slauerhoff: Een biografie / Wim Hazeu. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Open Domein, 1995. - Open Domein nr.18. - € 15,00

al6482 Karel Reijnders: Bij gelegenheid / NOP MAAS (sam.). - Arnhem: St. Ravenberg Pers, 1980. - voorwoord: Johan Polak. - ill.: Robert Terwindt. - los bijgevoegd de, gedrukte, bedankbrief in handschrift. - oplage: 500 ex. - € 10,00

al2982 Op zoek naar het wonderbaarlijke: Fragmenten van een onbekende leer / P.D. OUSPENSKY. - Wassenaar: Mirananda, 1979. - Gurdjieff's leer. - € 6,00

al10603 Turkish Literature: Fables belles-lettres and sacred Traditions / Epiphanius Wilson (intr.). - London: The Colonial Press, z.j. - Translation in English. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7829 Summae contra Gentiles: Libri Quator / Thomae Aquinatis. - Romae: En Typographia Forzanii et Soch, 1894. - € 8,00

fp2413 Denken in Parijs: Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida / EGIDE BERNS, S. IJSSELING. - Alphen a/d Rijn: Samsom, 1979. - € 8,00

fp5570 De ontdekking van het innerlijk: De actualiteit van Augustinus / BERT BLANS (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2012. - € 3,00

fp5281 De analytisch-psychologische behandelingsmethode volgens Jung: (Een critische uiteenzetting) / E.A.D.E. CARP. - Amsterdam: H. Meulenhoff, z.j. - € 5,00

fp7819 A History of Medieval Philosophy / F.C. Copleston. - London: Methuen & Co, 1972. - € 6,00

fp7825 Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven / Charles Darwin, Ludo Hellemans (vert.). - Amsterdam: Nieuwezijds, 2001. - De oorspronkelijke editie. Vwrd: Ludo Hellemans. - € 10,00

fp7812 Werner Kaegi als universeel historicus / H.R. Hoetink (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - In reeks: Praemium Erasmianum. - € 6,00

fp3326 Psychologische typen / C.G. JUNG. - 's-Gravenhage: Servire, 1947. - € 7,00

fp3866 Genetische epistemologie: Een studie van de ontwikkeling van denken en kennen / JEAN PIAGET. - Meppel: Boom, 1976. - In de reeks: Teksten wetenschapsfilosofie. - € 4,00

fp7826 Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles / Plato, R.G. Bury (vert.). - London: William Heinemann, 1966. - In: Loeb Classic Library. - € 7,00

fp4910 Enneads III. 1-9: Volume III / PLOTINUS, A.H. Armstrong (vert.). - London: William Heinemann, 1967. - In: Loeb Classical Library. - € 7,00

fp7681 Darwin voor dames: Over feminisme en evolutietheorie / Griet Vandermassen. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2005. - nieuwstaat. - € 7,00


Kunst

ku7540 De Betuwe / R.F.P. de Beaufort, Herma M. van den Berg. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1968. - In de reeks: Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. - zonder stofomslag. - € 15,00

ku2573 Gerrit Bolhuis: Monografie van het Sculptuur Instituut, deel 3 / GIJS BOLHUIS et al. - Zwolle: Waanders, 2009. - € 10,00

ku7541 David Teniers de Jonge: Schilderijen - Tekeningen / Margret Klinge. - Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1991. - € 10,00

ku7537 Stravinsky: In de reeks: Gottmer Componistenreeks / Jos van Leeuwen (red.). - Haarlem: J.H. Gottmer, 1989. - € 6,00

ku4946 Venetiaanse villa's / MICHELANGELO MURARO, P. MARTON. - Keulen: Könemann, 1986. - € 10,00

ku6234 Draken: Beesten van verbeelding / PETER NISSEN, S. VERDONCK. - Nijmegen: Vantilt, 2016. - T.g.v. de gelijknamige expositie in het Limburgs museum. - Opdracht en signatuur van één van de auteurs. - € 8,00

ku7543 Tantrische Kunst des Buddhismus / Helmut Uhlig, H. und U. von Schroeder. - Berlin: Ullstein, 1981. - € 6,00

ku7542 Jan van Goyen / Christiaan Vogelaar et al.(red.), . - Zwolle: Waanders, 1996. - € 10,00

ku4777 Maria Callas in Nederland en België / KARL H. VAN ZOGGEL. - Zutphen: Walburg Pers, 2007. - € 10,00Geschiedenis

hi17554 Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier 1914-1918 / Louis Barthas, Rémy Cazals (introd.). - Paris: La Découverte/Poche, 1997. - € 5,00

hi17475 De landing in Normandië: D-Day De invasie in Europa 6 juni 1944 / Derek Blizard. - St. Niklaas: Flash, 1994. - € 8,00

hi7239 Met de tanden op elkaar: Dagboeknotities '40-'45 / INA BOUDIER-Bakker. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1975. - € 7,00

hi17421 Goedemorgen, meneer Mandela: Memoires van zijn persoonlijke assistente / Zelda La Grange. - Houten: Het Spectrum, 2014. - € 6,00

hi7305 De biografie van Erasmus / LéON E. HALKIN. - Baarn: Tirion, 1991. - € 7,00

hi17505 Arbeit und Alltag im Revier: Duisburger Forschungen Band 33 / Ludger Heid (Hrsg.), Julius H. Schoeps. - Duisburg: Walter Braun, 1985. - € 5,00

hi6993 Rotterdam: en de eeuw van het goede geweten / Peter Hintzen. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1989. - € 8,00

hi17549 De strijd om de bevrijding van Nederland in 1944 en 1945 / B. Koning. - z.j. - € ?

hi17503 Duisburger Forschungen: Band 23 / Joseph Milz, Stadtarchiv. - Duisburg: Walter Braun, 1976. - € 5,00

hi17504 Duisburger Forschungen: Band 27 / Joseph Milz (Red.), Stadtarchiv. - Duisburg: Walter Braun, 1979. - € 5,00

hi8755 Om de Noord: De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en: de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer / GERRIT DE VEER. - Nijmegen: SUN, 1996. - € 8,00

hi4993 De Canon van Arnhem / JAN DE VRIES, BOB ROELOFS. - Arnhem: St. Bezoekerscentrum Sonsbeek, 2009. - € 7,00

hi17525 Een erfenis van het Aggiornamento: Socialistischwe Uitgeverij Nijmegen en de renaissance van het marxisme (1969-1983) / Cees Willemsen. - Nijmegen: eigen beheer, 2022. - proefschrift. - € 10,00

hi17551 Stokebrand Janus 1787 / Pieter van Wissing. - Nijmegen: Vantilt, 2003. - € 12,00


Nederlandse literatuur

nl595 Fantastische vertellingen / F. BORDEWIJK. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1981. - € 4,00

nl10764 Oerwouden en savannen: Gedichten / Willem Brandt. - Amsterdam: Em. Querido, 1969. - € 4,00

nl6030 Over anderen: Vier kleine romans: (In de reeks: Kort en Goed / LOUIS COUPERUS. - Amsterdam: Em. Querido, 1972. - € 3,00

nl10749 Versplinterd tot dingen / Herman Heller. - Enschede: Eigen beheer, 1981. - Oplage: 200 ex. - € 3,00

nl10760 Locus: Gedichten / Rosalie Hirs. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 4,00

nl4915 De halve wereld: Reportages (eerste druk in boekvorm) / FRANS KELLENDONK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 5,00

nl3366 Het persoonlijke is poëzie / HANNES MEINKEMA. - Amsterdam: Elsevier Manteau, 1979. - € 4,00

nl10761 Naar Portugal: verhalen / A. Moonen. - Amsterdam: L.J. Veen, 1994. - € 4,00

nl2852 Kat in de stad: Ongehoorde ontboezemingen / DORINDE van OORT. - Amsterdam: Cossee, 2007. - Ill. Dorinde van Oort. - € 5,00

nl10759 Een Spaans hondje / Rascha Peper. - Amsterdam: L.J. Veen, 1998. - € 5,00

nl10739 Misschien gaan we de IJssel wel op Kamper gedichten / Wim Ramaker. - Kampen: J.H. Kok, 1978. - € 3,00

nl8026 Een vorig leven / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2015. - € 6,00

nl7316 Het vertrek van de mier / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - € 5,00

nl10763 Wisselsporen / Hans Tentije. - Amsterdam: De Harmonie, 1999. - € 4,00

nl10762 Coplas: 700 liederen van het spaanse volk / Hendrik de Vries. - Amsterdam: De Spieghel, z.j. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9825 De reis / Ibn Battoeta. - Amsterdam / Leuven: Bulaaq / Van Halewyck, 1997. - € 8,00

bl9830 Friedrich Hölderlin: Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven / Friedrich Hölderlin. - Amsterdam: Wereldbibliotheek Vereeniging, 1943. - Najaarspremie 1943. - € 4,00

bl6886 Caro mio don Giacomo: Réflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales / Jean-Francois Laya (Ed.). - Vésenaz près Gen: Pierre Cailler, 1946. - Pour le deux cent vingtiëme anniversaire de la naissance de Jacques Casanova de Seingalt. - € 10,00

bl9813 1776 / David McCullough. - New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2006. - € 6,00

bl9829 De Profundis / Oscar Wilde. - Amsterdam: Bert Bakker, 2006. - Vertaling: Gerrit Komrij. - Sam. en inl.: Bert Natter. - € 4,00


Week 48 2023

Algemeen

al10572 Gedächtnisrede auf Anton Dohrn / Theodor Boveri. - Leipzig: S. Hirzel, 1910. - € 5,00

al10589 In de duinen: Ill.: Aart van Breda / E. Heimans, Jac. P. Thijsse. - Amsterdam: Ploegsma, 1950. - € 6,00

al10583 Vonnegut in America: An Introduction tot the Life and Work of Kurt Vonnegut / Jerome Klinkowitz, Donald L. Lawler (Ed.). - New York: Dell Delta, 1977. - € 6,00

al10597 Nora: The Real Life of Molly Bloom / Brenda Maddox. - Boston: Houghton Mifflin Company, 1988. - € 7,00

al10588 Hollandia gids voor de eetbare planten in de natuur in België en Nederland / Richard Mahey. - Baarn: Hollandia, 1976. - Met 8 kleurplaten van Marjorie Blamey. - € 4,00

al10600 A book of one's own: People and their diaries / Thomas Mallon. - London: Picador, 1985. - € 4,00

al10599 Joodse tradities in de literatuur: Van Mendele Mojcher Sforim tot Arnold Grunberg / Daphne Meijer. - Amsterdam: De Bijenkorf, 1998. - € 4,00

al10584 Vaderlandsch A B boek voor de Nederlandsche jeugd: Nauwkeurig nagedrukt naar de uitgave van 1781 / N.N. - Den Haag: L.J.C. Boucher, z.j. - Omslag: J.H. Kuiper. - € 4,00

al10586 Bosch woordenboek II: Aanvullingen / Lex Reelick et al. (red.). - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2002. - € 4,00

al10598 Koro (Chinees): de hysterische overtuiging dat je penis steeds kleiner wordt (zelfst.nw.): Lexicon van onvertaalbare woorden in 45 talen / Howard Rheingold. - Utrecht/Antwerpen: Kosmos, 1988. - € 4,00

al10601 De Hermetische Schakel / Jacob Slavenburg. - Deventer: AnkhHermes, 2012. - € 8,00

al10602 De 'logische' Jezus: Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw: Een antwoord op kerk, bijbel en new age / Jacob Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 1999. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7821 Kritik, Kleine Schriften zur Gesellschaft / Theodor W. Adorno. - Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973. - € 3,00

fp6183 Metaphysics / ARISTOTLE. - London: Dent/Everyman's Library, 1961. - Edition and Translation: John Warrington. - € 7,00

fp7811 Belijdenissen: in XIII boeken / Aurelius Augustinus, Frans Erens (vert.). - Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1903. - € 8,00

fp7140 Schijnproblemen in de filosofie / Rudolf Carnap. - Meppel: Boom, 1971. - In de reeks: Teksten wetenschapsfilosofie. - € 4,00

fp7817 Oeuvres philosophiques: Tome I (1618-1637) / Descartes, Ferd. Alquié . - Paris: Garnier Frères, 1963. - In serie: Classiques Garnier. - € 4,00

fp4699 De hartslag van de wereld / Alain Finkelkraut, Peter Sloterdijk. - Amsterdam: Sun, 2005. - Beperkt potlood.van S. - € 7,00

fp7813 Frühe politische Systeme / Georg W. F. Hegel. - Frankfurt/M.: Ullstein, 1974. - € 4,00

fp7822 Het recht om jezelf te zijn: 25 lezingen over artikel 1 van de grondwet / Gerton Hermers, Mayke van Dieten (red.). - Nijmegen: Roelants, 2022. - 25 jaar burgemeester Dales lezing 1998-2022. - nieuwstaat. - € 10,00

fp7824 The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently... and Why / Richard E. Nisbett. - London: Nicholas Brealey, 2003. - € 10,00

fp6658 Geschiedenis der westerse filosofie: In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden / BERTRAND RUSSELL. - Cothen: Servire, 1995. - gewijzigde zeventiende druk. - € 8,00

fp6488 Je kunt verschillende keren afscheid nemen / DAVID SERVAN-Schreiber. - Utrecht: Kosmos, 2012. - € 6,00

fp7823 Wie ben ik als niemand kijkt: Een andere kijk op de ouder wordende vrouw / Liesbethy Woertman. - Utrecht: Ten Have, 2022. - € 4,00


Kunst

ku7521 De fotodetective / Hans Aarsman. - Amsterdam: Podium, 2012. - € 8,00

ku7539 Oog in oog met...: Tolstoj, Thomas Mann, Bomans, Mussolini, Mengelberg, Bartok en Ravel / Géza Frid. - Nieuwkoop: Heuff, 1976. - € 3,00

ku7538 Brahms: In de reeks: Gottmer Componistenreeks / Jos van Leeuwen (red.). - Haarlem: J.H. Gottmer, 1995. - € 6,00

ku7536 Mozart: In de reeks: Gottmer Componistenreeks / Jos van Leeuwen (red.). - Haarlem: J.H. Gottmer, 1995. - € 6,00

ku3723 Langs schilderspaden van de Veluwezoom: Vijf kunsthistorische wandelroutes: in de gemeente Renkum Oosterbeek, Wolfheze, Renkum, Heelsum, Doorwerth/Heveadorp / ANS MANSVELD. - Oosterbeek: Kontrast, 2002. - € 5,00

ku7527 Conrad Felixmüller: Gemälde - Aquarelle - Zeichnungen - Druckgraphik - Skulpturen / Christian Rathke et al. - Schleswig-Holstein: Landesmuseum, 1990. - € 10,00

ku6313 Life: De autobiografie / KEITH RICHARDS, JAMES FOX. - Utrecht: VIP/A.W. Bruna, 2010. - nieuwstaat. - € 10,00


Geschiedenis

hi17497 Het kabinet-Drees III 1952-1956: Barsten in de brede basis / Carla van Baalen (red.), Jan Ramakers. - Den Haag: Sdu, 2001. - Deel 5 in de reeks: Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. - € 10,00

hi17494 Polarisatie en hoogconjunctuur: Het kabinet-De Jong 1967-1971 / Carla van Baalen (red.), Johan van Merriënboer. - Amsterdam: Boom, 2013. - Deel 9 in de reeks: Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. - € 10,00

hi3730 The Greek Experience / C.M. BOWRA. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1958. - € 4,00

hi17495 Regeren zonder rood: Het kabinet-De Quay 1959-1963 / Jan Willem Brouwer (red.), Jan Ramakers. - Amsterdam: Boom, 2007. - Deel 7 in de reeks: Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. - € 10,00

hi3476 Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement: Een halve eeuw plattelandsvernieuwing / H.P. de Bruin (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - € 8,00

hi17524 Hert op de tong: Het Nijmeegse Willemskwartier in woord en beeld / Dirk-Jan Burgersdijk (red.). - Nijmegen: Wijkraad Willemskwartier, 2017. - € 4,00

hi17512 'in der gerechtigheid': Het Nederlandse volkslied als lied van de bevrijding / B.W. Duijzer-van Dijk, D. Duijzer. - G.F. Callenbach, 1995. - € 4,00

hi17496 Rondom de Nacht van Schmelzer: De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra 1963-1967 / Peter van der Heiden (red.), Alexander van Kessel. - Amsterdam: Boom, 2010. - Deel 8 in de reeks: Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. - € 10,00

hi6001 Lieve Eberhard, in antwoord op je vragen: Terugblik van een vrouw op de bezettingstijd / J.P. van der Laan-Boelens. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2018. - € 4,00

hi734 Karel V: Heerser over de Oude en Nieuw Wereld / PETER LAHNSTEIN. - Amsterdam: Elsevier, 1980. - € 4,00

hi17515 Van ganzenbord tot toetsenbord - Vehalen over ongeveer 400 jaar onderwijs in Avest, Beltrum, Voor-Beltrum en Lintvelde / Ben Lankveld et al. (teksten) . - Beltrum, 2006. - € 5,00

hi17404 "De bevordering en vervolmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte": De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988) / M.J. van Lieburg, H.A.M. Snelders. - Amsterdam: Edition Rodopi, 1989. - - € 20,00

hi1249 De lage wal zoekt het hoger op: De geschiedenis van de Waalkade in Nijmegen / Peter Malcontent et al. - Nijmegen: SOM/Commanderie St.Jan, 1989. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10368 De tolk van Java / Alfred Birney. - Breda: De Geus, 2017. - € 5,00

nl8487 De kleine Johannes / FREDERIK VAN EEDEN. - Amsterdam: Manteau, 1994. - € 4,00

nl6067 Dans van de luipaard / LIEVE JORIS. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 5,00

nl7015 Geachte heer M. / HERMAN KOCH. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2014. - € 7,00

nl3428 Ik en mijn speelman: Een luchthartige geschiedenis / AART VAN DER LEEUW. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1933. - € 4,00

nl10753 De advocaat van Holland / Nicolaas Matsier. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - € 6,00

nl34 Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (inl. A.L. Sötemann) / MULTATULI. - Amsterdam: De Boekerij, 1986. - € 5,00

nl10757 Fantoompoezen / Rascha Peper. - Amsterdam: Em. Querido, 2012. - € 5,00

nl10747 De regenboog: Tek.: Kees Bantzinger / Michel van der Plas. - Amsterdam: Elsevier, 1962. - € 5,00

nl2603 Onmogelijk geluk / JEAN PIERRE RAWIE. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 4,00

nl3926 Thomas More: Een treurspel in verzen door.. / HENRIETTE ROLAND HOLST Van DER SCHALK. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1948. - € 4,00

nl10756 Blindelings / Kris van Steenberge. - Amsterdam: Podium, 2016. - € 4,00

nl10755 In de ochtend van het leven: Jeugdherinneringen / Theo Thijssen. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Privé-Domein, 1994. - Privé-Domein nr. 197. - € 10,00


Buitenlandse literatuur

bl9818 De man in de rode mantel / Julian Barnes. - Amsterdam: Atlas Contact, 2019. - € 8,00

bl1020 Caligula - Het misverstand - De rechtvaardigen: (omslag: Karel Beunis. / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - € 5,00

bl3036 Bruiloft - De vreemdeling - De pest - De zomer - De val / Albert Camus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 6,00

bl9819 U zult versteld staan van onze beweeglijkheid / Dave Eggers. - Amsterdam: Vassallucci, 2002. - € 5,00

bl9806 Liedsang aus deutscher Frühe Mittelhochdeutsche Dichtung / Walter Fischer (Hrsg.). - Stiuttgart: Al;fred Kröner, 1955. - Kröners Taschenausgabe Band 58. - € 6,00

bl9820 The Consequences: Stories / Manuel Munoz. - Minneapolis: Graywolf Press, 2022. - € 4,00

bl9823 Portrait of a Turkish Family / Irfan Orga. - London: Eland, 1990. - € 4,00

bl970 Geschiedenis: de amateurfilm: (vert. van: History: the home movie) / CRAIG RAINE, J. EIJKELBOOM (vert.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - € 7,00

bl9792 Reading Myself and Others / Philip Roth. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1975. - € 6,00

bl9824 The Help / Kathryn Stockett. - London: Fig Tree, 2009. - € 5,00

bl9822 The Queen and I / Sue Townsend. - London: BCA, 1993. - € 5,00


Week 47 2023

Algemeen

al10021 Het Tibetaanse dodenboek / Bardo Thödol. - Deventer: Ankh-Hermes, 1973. - Vwrd: Lama Anagarika Govinda. - € 8,00

al10577 Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek / N.E. Algra, R.W. Gokkel. - Groningen: Martinus Nijhoff, 2001. - € 8,00

al909 Openbaar boekbezit: Over verre leeszalen, kille bibliotheken en vergeten pennevoerders / BOUDEWIJN BüCH. - Deventer: Openbare bibliotheek, 1991. - Met illustraties van Peter van Straaten. - band is verkleurd. - € 6,00

al5541 Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw: Veertien verkenningen / P.J. BUIJNSTERS. - Utrecht: H&S, 1984. - € 5,00

al10593 The Novel and the Modern World: Josph Conrad, James Joyce, D.H. Lawrence, Virginia Woolf / David Daiches. - London: The University of Chicago Press, 1962. - € 4,00

al10596 Bewegende beelden: Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting / André Hanou. - André Hanou & uitgeverij Vantilt, 2001. - Rede. - € 3,00

al6798 Wegens uitnemende verdiensten: Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947 / P.N.U. HARTING (inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 1947. - € 5,00

al4390 Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / FRèNK van der LINDEN. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - € 7,00

al5522 Aan het woord: Zeven toespraken / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 5,00

al8424 Bloei der decadence / JOHAN POLAK. - Amsterdam: Balans, 1991. - € 8,00

al1359 Couperus bij Van Deyssel: Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities / KAREL REIJNDERS. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968. - € 8,00

al6442 De baan op met Boon: Een averechtse leeswandeling in Aalst / BERT VANHESTE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp4232 Het ontstaan van soorten Door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven: van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan / CHARLES DARWIN. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 7,00

fp7805 De vrije wil bestaat niet: Over wie echt de baas is in het brein / Victor Lamme. - Amsterdam: Bert Bakker, 2011. - € 6,00

fp7810 Historia vitae magistra - Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30: als bijdrage aan de hermeneutische discussie / S.J. Noorda. - Amsterdam: VU, 1989. - proefschrift. - € 6,00

fp7806 Tegen de zon in kijken: Doodsangst en hoe die te overwinnen / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2016. - € 6,00


Kunst

ku7530 Tapestries and Mosaics of Marc Chagall at the Knesset / Ziva Amishai-Maisels. - New York: Tudor, 1939. - Frwrd: Israel Yeshayahu. - € 8,00

ku7529 Een rijke traditie: Twee eeuwen Nederlandse prentkunst uit privébezit / Susan Anderson et al. - Amsterdam / Varik: Museum Het Rembrandthuis / De Weideblik, 2015. - € 15,00

ku7526 De jaargetijden / The Seasons: Landschappen van Henk Chabot / Landscapes bij Henk Chabot / Boudewijn Bakker. - eigen beheer, 2012. - € 15,00

ku7533 Mauritshuis: Het gebouw / Quentin Buvelot. - Den Haag | Zwolle: Mauritshuis | Waanders, 2014. - € 15,00

ku7531 Miniatures Armèniennes / Lydia A. Dournovo. - Paris: Cercle d'Art, 1960. - Préface: Sirarpie der Nersessian. - € 10,00

ku1847 Dit is alles: De teksten van Doe Maar en andere stukken / ERNST JANSZ, H. VRIENTEN. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000. - € 4,00

ku2329 Meneer Iedereen: Over het denken van René Magritte / RUUD KAULINGFREKS. - Nijmegen: SUN, 1984. - Proefschrift. - € 10,00

ku7535 Dood en opstanding / Enrico De Pascade. - Gent: Ludion, 2008. - € 7,00

ku7532 Le Sacramentaire de Saint-Etienne de Limoges: 12 Reproductions en Couleurs / Jean Porcher. - Paris: Les Editions Nomis, z.j. - € 5,00

ku7528 De koorbanken van Oirschot en Aarschot / Hans Sibbelee, Jan Verspaandonk. - Nijmegen: Vantilt, 2011. - Eindred: Ernst van Raaij. - € 10,00


Geschiedenis

hi17414 Schymper te Moresnet / J. Belonje. - Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1983. - € 8,00

hi8502 Der Niederrhein zur römischen Zeit: Archäologische Ausgrabungen in Xanten / WERNER BöCKING. - Kleve: Verlag für Kultur und Technik-, 1989. - € 8,00

hi17464 Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932: Gedenkboek / H. van der Byll et al. (red.). - Amsterdam: Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger), 1932. - € 15,00

hi17536 Wijchen: Geschiedenis van zeven seconden / Hen Camps (red.). - [Boerenleenbank], 1956. - € 20,00

hi17485 Ze zullen weten wie ze voor zich hebben: Anton Philips 1874-1995 / Marcel Metze. - Amsterdam: Balans, 2004. - Proefschrift. - € 10,00

hi6376 Romeinse decadentie: Pracht en praal in de Romeinse keizertijd / STEPHAN MOLS et al. (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2008. - € 6,00

hi17493 Onfrisse praktijken in Nijmegen: Het gebruik van toiletten, secreten, beerputten, pispotten en kakdozen door de eeuwen heen / W.A.M. de Mul et al. - Nijmegen: St. de Stratemakerstoren, 1995. - In de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingstad Nijmegen, Deel 1. - € 6,00

hi5118 De overlevers / AAD NEKEMAN. - Tiel: KroniKeur, 2006. - € 6,00

hi3085 Arthur Seyss-Inquart: Het leven van een Duits onderkoning in Nederland / H.J. NEUMAN. - Utrecht: Ambo, 1967. - € 7,00

hi17487 "Als het maar tot iets leidt ..": J.C. Overvoorde (1865-1939) Strijder voor erfgoed en feminist / Paul P.J. Overvoorde. - Utrecht: Ijzer, 2018. - € 10,00

hi17492 Ich, dag Soldatenkind: Aufgezeichnet von Erich Schaake / Walter Tilemann. - Knaur Taschenbuch, 2005. - € 4,00

hi17473 Uitverkoren Zondebokken: Een familiegeschiedenis / Theo Toebosch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 7,00

hi17369 Tijgers op de Ararat: Natuurhistorische reisverhalen 1700-1950 / Anne S. Troelstra. - Amsterdam: Atlas, 2003. - € 10,00

hi3359 Operatie Market Garden I: 101e en 82e Amerikaanse Airborne Divisie: Eindhoven Best Son Breugel Eerde Veghel Grave Groesbeek Overasselt Nijmegen / L.P.J. VROEMEN. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1990. - In de reeks: Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl10609 Timiditeiten: Gedichten met foto's van Freddy Rikken / Anneke Brassinga, Freddy Rikken (foto's). - Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - gesigneerd door de fotograaf. - € 10,00

nl1353 De hondsdagen / Hugo CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1959. - € 4,00

nl10712 De mec van Caroline: Een (auto)diografie / Mark Dangin. - z.p.: Colibrant, 1974. - € 6,00

nl10688 De ochtendgave / A.F.Th. van der Heijden. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2015. - € 4,00

nl7524 Dagrest / JUDITH HERZBERG. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1991. - € 4,00

nl7969 Liever brieven / JUDITH HERZBERG. - Amsterdam: De Harmonie, 2013. - € 5,00

nl3781 Te kwader min / HANNES MEINKEMA. - Amsterdam: Contact, 1984. - € 4,00

nl10754 Een kind met kikkerpoten: Lof van het moedernaakte vaderland / Kees Stip. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 4,00

nl8982 Schaduwkind / P.F. THOMéSE. - Amsterdam: Contact, 2005. - € 5,00

nl8011 De oude kustlijn: Nagelaten gedichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - € 8,00

nl2505 Jan Olifant / Willem WILMINK, JOEP BERTRAM. - Amsterdam: C.J. Aarts, 1978. - € 3,50


Buitenlandse literatuur

bl9814 Eens in een brandend huis / Andrea Ashworth. - Amsterdam: Anthos, 1999. - € 4,00

bl4031 Rode ruiterij: Verhalen uit Odessa / ISAAK BABEL. - Amsterdam: Moussault, 1972. - € 4,00

bl9783 De windmolen / Camilo José Cela. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 3,50

bl9805 Journal intime: Cahier rouge et Adolphe / Benjamin Constant. - Monaco: Rocher, 1945. - Intr.: Jean Mistler. - € 6,00

bl2911 Zeitoun / DAVE EGGERS. - Amsterdam: Lebowski, 2009. - € 6,00

bl1564 Das Glasperlenspiel: Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht / HERMANN HESSE. - Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 2002. - € 8,00

bl9791 The Complete Short Stories: Volume I, II, III / D.H. Lawrence. - London: Heinemann, 1968. - € 10,00

bl9793 The White Peacock / D.H. Lawrence. - London: Heinemann, 1965. - Introduction: Richard Aldington. - € 6,00

bl945 Alle verhalen: 1947 - 1982 / GABRIEL GARCIA MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. - € 8,00

bl3903 The manor & The estate / ISAAC BASHEVIS SINGER. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1987. - € 6,00

bl1106 The Penitent / ISAAC BASHEVIS SINGER. - New York: Farrar - Straus - Giroux, 1983. - € 6,00

bl9810 The Hundred Secret Senses / Amy Tan. - New York: Putnam, 1995. - € 8,00

bl9807 Hölderlin / Peter Weiss. - Frankfurt/Main: Bibliothek Suhrkamp-, 1974. - Band 297 der Bibliothek Suhrkamp. - € 4,00

bl9106 De gelukkige Prins / Oscar Wilde. - Haarlem: U.M. Holland, 1970. - Tekeningen: Ota Janecek. - vertaling: Hans Andreus. - € 4,00


Week 46 2023

Algemeen

al10576 Timpenhinkelen & pierebollen: Spelen in de Lage Landen / Jack Botermans et al. (sam.). - Houten: Unieboek, 1991. - € 8,00

al10570 Anton Dohrn / Theodor Heuss. - Stuttgart und Tübingen: Rainer Wunderlich Hermann Leins, 1948. - € 8,00

al6965 Na vijftig jaar: Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura / HILDEBRAND. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1888. - € 15,00

al10585 Geschiedenis van de erotische literatuur / Patrick J. Kearney. - Bussum: Agathon, 1983. - € 8,00

al10592 Das Prooemium der Argonautica des Valerius Flaccus: Ein Beitrag zur Typik epoischer Prooemien der römischen Kaiserzeit / Eckard Lefèvre. - Wiesbaden: Franz Stiener 1971. - Akademie der Wissenschaften und der Literatur. - € 5,00

al10559 Bomen over Arnhem / Hans Middel. - Arnhem: Bezoekerscentrum Sonsbeek, z.j. - € 8,00

al935 Herman Heijermans / C.A. SCHILP. - Amsterdam: Moussault, 1967. - € 4,00

al10580 Arthur van Schendel / Charles Vergeer. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1983. - € 4,00

al10591 Buitenruimten | Outdoor space: Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945 / Meto J. Vroom (red.). - Bussum: THOTH, 1995. - € 10,00

al10590 Jung en Steiner: Confrontatie en synopsis / Gerhard Wehr. - Rotterdam: Lemniscaat, 1979. - € 6,00

al10587 Een rijke bron: over poëzie / Ad Zuiderent et al. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2004. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7804 Tuinen der Oprechten: Overleveringen van de profeet Mouhammad / Riyaad as-Saalihien (vert.). - Den Haag: Islamitisch Centrum, 1995. - Een selectieve vertaling van Riyaad as-Saalihien van Imam an-Nawawie. - € 20,00

fp5945 Montaigne / PETER BURKE. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - In de reeks: Kopstukken filosofie. - € 4,00

fp7808 Ontmoeting met de islam: Een diepgaande kennismaking met de islamleidraad voor het leven / Emrullah Erdem. - Rotterdam: DE RIJN, 2019. - € 7,00

fp6062 Plato en zijn beteekenis voor onze tijd / H. GROOT. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1947. - € 4,00

fp7807 Plato / R.M. Hare. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - In de reeks: Kopstukken filosofie. - € 4,00

fp7809 Mijn kleine geschiedenis / Stephen Hawking. - Amsterdam: Prometheus, 2018. - € 4,00

fp7801 Sens et non-sens / Maurice Merleau-Ponty. - Paris: Nagel1963. - In de reeks: Collection Pensées. - € 7,00

fp3273 De opstand der horden / JOSÉ ORTEGA Y GASSET. - Den Haag: H.P. Leopold, 1947. - € 4,50

fp7803 Charmides / Lysis / Menoon / Plato. - Zeist: W. de Haan, 1965. - Vert.: O. Damsté. - € 3,00


Kunst

ku7523 De Bijbel in de kunst: Miniaturen - Tekeningen - Schilderijen en Beeldhouwwerken geïnspireerd doorn Het Oude Testament / Marcel Brion (inl.). - Zeist: W. de Haan, 1957. - Met 24 reproducties waarvan 12 in kleuren. Vwrd: F. van der Meer. - € 8,00

ku7519 Heerlen: Architectuur en stedenbouw 1850-1940 / Joosje van Geest. - Zwolle: Waanders, 2003. - In de reeks: Monumenten Inventarisatie Project. - € 8,00

ku7534 Het werk van Käthe Kollwitz / W. Jos. de Gruyter (inl.). - Den Haag: De Baanbreker / Servire, 1931. - € 8,00

ku2057 Jan Toorop / MIEK JANSSEN. - München-Gladbach: Führer-Verlag, 1927. - Bijgevoegd 3 ansichtkaarten met afbeeldingen Jan Toorop. - papieren omslag beschadigd. - € 12,00

ku7490 Invloed der Vlaamsche prentkunst in IndiëChina en Japan: tijdens de XVIe en XVIIe eeuw / Jozef Jennes. - Leuven: Davidsfonds, 1943. - € 7,00

ku7524 Persian Miniatures / Vera Kubickova (tekst)Photogr.: Werner Forman. - London: Spring House, z.j. - € 6,00

ku7525 Goud uit Georgië: De mythe van het Gulden Vlies / V.T. van Vilsteren, A.Z. Anninga. - Zwolle: Waanders, 2010. - In samenwerking met Drents Museum te Assen. - € 8,00

ku7522 VODW kunstcollectie: 'Verbeelding in realiteit': Margriet Smulders / Frank Welkenhuysen, Maton Sonnemans. - Leusden: VODW Marketing, 2008. - € 4,00

ku880 Beelden op hun plaats: Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel / E.O. van der WERFF, M. BEILMANN. - Rheine/Ter Apel: Samenwerkingsverb.Falkenhof Museum/Museum Klooster, 1995. - € 4,00

ku5315 Polnische Plakate der Nachkriegszeit: Eine Auswahl aus den verborgenen Depots / HANS WICHMANN (Hrsg.). - München: Staatliches Museum für angewandte Kunst, 1985. - Ausstellung 4 der Serie 'Zeugnisse'. - € 4,00


Geschiedenis

hi17531 Rediscovering Pompeii: (catalogus) / di Bretschneider. - Roma, 1990. - € 7,00

hi16842 Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932: Gedenkboek / H. van der Byll et al. (red.). - Amsterdam: Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger), 1932. - € 15,00

hi9261 Nijmegen veranderd gezicht 1900-1983 / AD VAN DONGEN. - Groningen: Technipress, 1996. - € 8,00

hi5537 Groesbeek 1945 - 1950: Het dorp der verwoesting herrijst / G.G. DRIESSEN(SAM.). - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 1982. - € 25,00

hi17476 De laatste reis: De vernietiging van de Joden in Nazi-Duitsland / Martin Gilbert. - Utrecht: Het Spectrum, 1980. - € 5,00

hi17477 Holocaust: De gebeurtenissen en hun invloed op de gewone mensen / Angela Gluck Wood. - Tielt: Lannoo, 2007. - € 15,00

hi5158 De 42 dagen: Frankrijk/Duitsland 1940 / ALISTAIR HORNE. - Meppel: J.A. Boom, 1970. - € 6,00

hi17470 Het acces van Meijel: Roman over het verzet in Limburg / Jos Kleinjans. - Utrecht: Het Spectrum, 1987. - € 4,00

hi17478 Fotografie in bezettingstijd: geschiedenis en beeldvorming / René Kok et al. - Zwolle: Waanders, 1993. - € 10,00

hi17491 Geheime diplomatie 1939-45: De strijd achter de schermen in de Tweede Wereldoorlog / Jacques de Launay. - Helmond: Helmond, 1963. - € 5,00

hi9504 Het land tussen Maas en Waal / J.H. MANDERS. - Zutphen: Terra, z.j. - € 10,00

hi17482 Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's / Kees Nieuwenhuijzen (sam.). - Amsterdam: Van Gennep, 1975. - Nwrd: Sophie Hazemeijer. - € 8,00

hi17474 A Celebration of the DC3 / Arthur Pearcy. - Leicester: Promotional Reprint Company1995. - € 8,00

hi4613 Die Höttinger Breccie und die Inntalterrasse nördlich Innsbruck / ALBRECHT PENCK. - Berlin: Akademie der Wissenschaften, 1921. - gesigneerd. - € 10,00

hi17472 Nederlandsche volkskunde: Eerste deel / Jos Schrijnen. - Zutphen: W.J. Thiemez.j. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl5694 De reis van de lege flessen: Vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen / KADER ABDOLAH. - Amsterdam: Meulenhoff/Volkskrant, 2006. - € 3,50

nl10322 Boontje's Twee spoken / Louis Paul Boon. - Amsterdam: De Arbeiderspers / De Boekvink1956. - € 5,00

nl10741 Het recept: en andere verhalen / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - € 4,00

nl9726 Het verdriet van België / Hugo CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 7,00

nl10740 De overlijdensverklaring / Ben Crul. - Overveen: Belvédère, 1997. - € 4,00

nl10742 Domino / Kester Freriks. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - € 4,00

nl5968 Troost / RONALD GIPHART. - Amsterdam: Podium, 2005. - € 4,00

nl10620 Alle goeds / Ingmar Heytze. - Amsterdam: Podium, 2007. - € 4,00

nl10743 De matador: en andere verhalen / Tim Krabbé. - Amsterdam: Bert Bakker, 1991. - € 4,00

nl10744 Beschermvrouwe van de verschoppelingen / Delphine Lecompte. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2021. - € 6,00

nl10732 Tika en het geheim van het Keteldal / Saskia Marges. - Z.p: Boekenbent, 2008. - Kinderboek. - € 6,00

nl1897 Koetsier Herfst / CHARLOTTE MUTSAERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 5,00

nl10750 De sneeuwslaper: Verhalen / Marlene van Niekerk. - Amsterdam: Em. Querido, 2009. - Beperkt gebruik potlood. - bijgevoegd krantenartikel. - € 4,00

nl10752 Terugkeer naar Berlijn: [Rede] / Cees Nooteboom. - Amsterdam: Atlas, 1998. - Rede op uitnodiging van Bertelsmann AG ('Berliner Lektionen') op 7 december 1997 in Berlijn. - € 6,00

nl10745 De postpoëet: Verzen / Wim Zaal. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1976. - Kijkgat paperback 41. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl9780 Van het ene slot naar het andere / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Meulenhoff1991. - € 4,00

bl1894 Le Grand Meaulness / ALAIN-FOURNIER. - Paris: Émile-Paulz.j. - € 4,00

bl9769 Die Karawane: Illustrationen von Josef Hegenbarth / Hauff. - Gütersloh: Sigbert Mohn, 1967. - € 10,00

bl7415 Buch der Lieder: Mit Illustrationen von Hans Meid / HEINRICH HEINE. - Faber & Faber2008. - € 10,00

bl9815 Gösta Berling / Selma Lagerlöf. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1903. - Halflinnen. - vert.: Margaretha Meijboom. - € 8,00

bl9817 Moby-Dick Or The Whale / Herman Melville. - London: Penguin, 1992. - Foreword: Nathaniel Philbrick. - In de reeks: Penguin Classics Deluxe Edition. - € 10,00

bl9809 Samuel Pepys in woelige dagen 1660-1669: naar het dagboek van Mr. Samuel Pepys / J.C. Mollema (sam.). - Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1937. - € 5,00

bl9768 Das grosse Christian Morgenstern Buch / Michael Schulte. - München/Zürich: R. Piper & Co, 1976. - € 10,00

bl9808 Histoire de M. Cryptogame / Rodolphe Töpffer. - Rotterdam: Ad. Donker, 1946. - € 8,00

bl6027 De Schopenhauerkuur / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans2010. - ietwat hol gelezen. - € 4,00

bl5806 De therapeut / IRVIN D. YALOM. - Amsterdam: Balans, 2009. - ietwat hol gelezen. - € 4,00


Week 45 2023

Algemeen

al10582 Alexander Ver Huell (1822-1897): Een levensbeschrijving / Jan Bervoets. - Zutphen: Walburg Pers, 1992. - € 15,00

al10574 Struinen, lezen en denken: Notities van een liefhebber / Theodore Dalrymple. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2013. - € 6,00

al10571 Die Wirkungen der Kreuz- und Selbst-Befruchtung im Pflanzenreich / Charles Darwin. - Stuttgart: E. Schweizerbart, 1899. - 2e druk. - € 50,00

al10573 Reinhard Dohrn 1880-1962: Reden, Briefe und Veröffentlichungen zum 100. Geburtstag / Christiane Groeben (Sam.). - Berlin, Heidelberg: Springer, 1983. - € 6,00

al10579 Jozef van den Berg: Van poppenspeler tot acteur van Christus / Francis Jonckheere. - Tielt: Lannoo, z.j. - € 4,00

al10562 Rood Bloed: Joop Munsterman alles voor de club / Frank KRAKE. - Overamstel, 2017. - € 4,00

al10578 Judas lezen: Het Judasevangelie en het ontstaan van het christendom / Elaine Pagels, Karen L. King. - Utrecht: Servire, 2007. - € 4,00

al10557 IJsbrand Vincent en zijn Antwerpsche Vrienden / Maurits Sabbe. - Gent: Samenwerkende Maatschappij "Volksdrukkerij", 1924. - € 3,00

al10575 Saul Bellow / Brigitte Scheer-Schäzler. - New York: Frederick Ungar, 1973. - € 4,00

al10581 De kroniek van P.L. Tak: Brandpunt van Ned. cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw / Walter Thys. - Amsterdam: Wereld-Bibliotheek, 1956. - € 8,00

al10561 Sachwörterbuch der Literatur / Gero von Wilpert. - Stuttgart: Kröner, 1969. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp6427 Het trieste der tropen / CLAUDE LEVI-STRAUSS. - Amsterdam: Atlas/Klassieke Reizen, 2004. - € 10,00

fp7802 Einsteins Geesteskind: De relativiteitstheorie relatief eenvoudig uiteengezet / Barry Parker. - Baarn: Tirion, 2001. - € 5,00


Kunst

ku7512 Van Bruegel tot Rubens: De Antwerpse schilderschool 1550-1650 / G. van den Berghe (red.). - Antwerpen: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1993. - € 10,00

ku7518 Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200 / Kenneth John Conant. - Middlesex: Penguin Books, 1959. - Voor: The Pelican History of Art. - € 8,00

ku7513 The prints of Edvard Munch: Mirror of hie life / Sarah G. Epstein. - Ohio: Oberlin College, 1983. - € 7,00

ku7517 Gothic Architecture / Paul Frankl. - Middlesex: Penguin Books, 1962. - Voor: The Pelican History of Art. - € 8,00

ku6498 Modern Oriental Carpets / E. Gans-Ruedin. - New York: Kodansha International, 1975. - € 15,00

ku7520 Bachs Matthaeus- en Johannespassion / Gerardus van der Leeuw. - Nijmegen: SUN, 2000. - Met de complete teksten en hun vertaling. - € 8,00

ku7515 Barcelone: La ville et son architecture / Josep Maria Montaner. - Köln: Taschen, 1997. - Met een essay van Montaner. - € 5,00

ku7514 Picasso and the War Years 1937-1945 / Steven A. Nash (red.), Robert Rosenblum. - San Francisco: Thames and Hudson, 1999. - € 10,00

ku7516 Peter Roovers: beeldhouwer / kasteelheer / Fred en Jetje Pinckers. - Molenhoek: St. Jacques van Mourik, 2000. - € 3,50

ku7511 Neo-inpressionisten: Seurat tot Struycken / Ellen Wardwell Lee. - Zwolle: Waanders, 1988. - € 10,00


Geschiedenis

hi9005 In water en vuur: Ubbergen en Millingen 1940-1945: Strijd en bevrijding in heuvelrand en polderland ten oosten van Nijmegen / MARGOT van BOLDRIK, Daaf WIJLHUIZEN. - Beek: Het monument in het monument, 1984. - . - € 30,00

hi17461 The Legacy of Charlemagne 814-2014 / Dirk Callebaut, Horst van Cuyck. - Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2015. - € 30,00

hi17056 De negentien treinen naar Sobibor / E.A. Cohen. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - € 5,00

hi17471 British Army: Uniforms & Insignia of World War Two / Brian L. Davis. - London: Arms and Armour Press, 1983. - € 25,00

hi17463 Schetsen van een menneke: Oorlogsverhalen van een kind / Jan van Gelder. - Beneden-Leeuwen, 2004. - € 8,00

hi17449 Parijs dagboek 1941-1943 / Ernst Jünger. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Privé domein, 1986. - Privé-domein nr. 123. - € 40,00

hi17396 Bergen op Zoom: Een stadsgeschiedenis in vogelvlucht / Yolande Kortlever. - Bergen op Zoom: Quist, 2013. - Nieuwstaat. - € 15,00

hi17443 Passendale 1917 / Lyn Macdonald. - Amsterdam:Ambo | Anthos, 2004. - € 8,00

hi17403 The Gettho of Prague / Jiri Macht (photos). - Prague: Olympia, 1992. - Text by Vladimir Sadek and Jirina Sedinova. - € 10,00

hi1079 Een kleine geschiedenis van Amsterdam / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 2007. - drieëndertigste, geheel herziene druk. - € 7,00

hi17481 Uit de geschiedenis van Varik / Alex Olzheim. - Alex Oltheim, 2013. - € 8,00

hi17460 De canon van Amsterdam / Piet de Rooy (red.), Emma Los. - Amsterdam: Boom, 2008. - € 8,00

hi6688 Geheim dagboek van een vorst / CHRISTOPHER SHORT. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1964. - Vertaling van 'The black room'. - € 4,00

hi17462 Geïllustreerde encyclopedie van Uniformen van de Napoleontische oorlogen: Een deskundig, diepgaand naslagwerk over de officieren en soldaten uit de revolutionaire en de Napoleontische periode, 1792-1815 / Digby Smith, Jeremy Black MBE. - Utrecht: Veltman, 2008. - € 8,00

hi6296 Geschichte im Turm: Katalog zur ortsgeschichtlichen Ausstellung im Mühlenturm Kranenburg / JOHANNES STINNER (Red.). - Kranenburg: Verein für Heimatschutz 1922 e.V. Kranenburg, 2006. - € 10,00

hi17465 Die dag in september..: Dagboek september 1944 - mei 1945 / Hendrika van der Vlist. - Weesp: De Gooise Uitgeverij, 1984. - 2e, Herziene druk. - € 5,00

hi17466 Trompettist in Auschwitz: Herinneringen van Lex van Weren / Dick Walda. - Amsterdam: De Boekerij, 1980. - € 4,00

hi17469 Ardennen 1944: De geheime oorlog / Charles Whiting. - Baarn: Hollandia, 1987. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10730 De vierde gongslag / Hafid Bouazza. - Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006. - Met cd. - € 6,00

nl10738 Carolijnsche Balladen / Paul van Boven. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1940. - Met teekeningen versierd door Anthonie Mertens. - Bijgevoegd gesigneerd aanbiedingskaartje. - onduidelijk is of dit een latere herdruk is aangezien de eerste druk een gebonden versie betrof. Het staat echter nergens vermeld. - € 15,00

nl10726 Boegbeelden: Gedichten / Robert Egeter van Kuyk. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - € 4,00

nl7975 Toen ik schoolging / HELLA S. HAASSE. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996. - Jaarwisselinggeschenk voor onderwijsrelaties. - € 7,00

nl10597 Zacht gat in broekzak / Elma van Haren. - Amsterdam: De Harmonie, 2005. - € 4,00

nl6775 Eb en vloed: En andere verhalen / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - € 6,00

nl411 De vertegenwoordigers: Verhalen & beschouwingen / F.B. Hotz. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - € 6,00

nl9686 Harten en brood: Bandontwerp: Haime Colson / ALBERT KUYLE. - Hilversum: Paul Brand, 1933. - € 10,00

nl10733 Van 't viooltje dat weten wilde / Morie Metz-Koning. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1924. - band en teekeningen: S. Moulijn. - € 6,00

nl2320 De zon is maar een zeepbel / MARGA MINCO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - Handelseditie van de bibliofiele editie bij de Avalon Pers in 1990. - € 4,00

nl10737 Een geschreven leven: (fragment) / Sybren Polet. - Amsterdam: Wereldbibiotheek, 2003. - € 4,00

nl10412 Laatste verzen / Jacqueline van der Waals, H. van der Ent (inl.). - Delft: Meinema, 1993. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl7645 De tuin van de familie Finzi-Contini / GIORGIO BASSANI. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2009. - Nieuwe vertaling. - € 7,00

bl9804 Privilèges: Les essais LXXVI / Simone de Beauvoir. - Paris: Gallimard, 1955. - € 4,00

bl9802 Pulp / Charles Bukowski. - Amsterdam: Lebowski, 2014. - geheel herziene vertaling. - € 5,00

bl3579 De pest: (typografie Han de Vries) / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij/Bijenreeks, 1955. - € 6,00

bl6759 Dagboek 1946-1949 / MAX FRISCH. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 5,00

bl9800 Deutsche Dichtung des Barock / Edgar Hederer (Hrsg.). - München: Carl Hanser, 1968. - € 7,00

bl9801 Klopstocks Werke: In einem Band / Friedrich Gottlieb Klopstock. - Berlin/Weimar: Aufbau, 1974. - In der Reihe: Bibliothek Deutscher Klassiker. - € 5,00

bl9779 Ware verhalen / Lucianus. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. - € 4,00

bl6833 Het gastmaal van Trimalchio / PETRONIUS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1947. - € 5,00

bl9803 Monsieur Teste / Paul Valéry. - Paris: Gallimard, 1950. - € 3,00


Week 44 2023

Algemeen

al6879 Op bezoek bij J.J. Voskuil / J. FONTIJN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1997. - € 3,00

al36 Denken als Leonardo da Vinci: Dagelijkse genialiteit in zeven stappen / MICHAEL J. GELB. - Baarn: De Kern, 2004. - € 6,00

al10556 Der Dramatiker Peter Weiss / Manfred Haiduk. - Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1977. - € 4,00

al10564 Literaturgeschichte der Goethezeit: (Ungekürzte Sonderausgabe) / Hermann Hettner. - München: C.H. Beck, 1970. - € 6,00

al10567 Heinrich von Kleist: Der grosse Bekenntnisbrief an Adolphine von Werdeck / Rudolf Loch. - Frankfurt (Oder): Kulturstiftung der Länder, 1993. - Patrimonia 75. - € 3,00

al8308 Het woord van eer: Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 / F.P. VAN OOSTROM. - Amsterdam: Meulenhoff, 1992. - € 7,00

al10565 Kurt Tucholsky / Hans Prescher. - Berlin: Colloquium, 1982. - Band 13 in Köpfe des XX. Jahrhunderts. - € 3,00

al10566 Genetisches und Cytogenetisches Wörterbuch / R. Rieger, A. Michaelis. - Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer, 1958. - € 10,00

al10569 Joseph Anton: Een memoir / Salman Rushdie. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 5,00

al10568 Chineasy: Een revolutionaire en grafische inleiding tot het chinees / Shaolan, Noma Bar (ill.). - Lannoo: Tielt, 2014. - € 8,00

al3672 Razernij der liefde: Ontuchtige poëzie in de Nederlanden Van Middeleeuwen tot Franse tijd / HANS van STRATEN (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - € 8,00

al10563 Goethe im Gespräch: Eine Auswahl / Walter Victor. - Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1967. - € 5,00

al2142 Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk: Brieffragmenten en gesprekken / THEUN DE VRIES. - Amsterdam:De Arbeiderspers, 1968. - Floret-reeks. - € 4,00


Kunst

ku3364 Matthëus Passion: Oorspronkelijke Duitsche tekst n/h Evangelie van Matthaeus / JOH. SEBASTIAN BACH, JAN ENGELMAN. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, z.j. - met bijvoegingen van C.F. Henrici (1700 - 1764) Vertaling Jan Engelman. Inleiding: Wouter Paap. - € 3,00

ku7507 Nacht van de architectuur / Jan Willem van Bokhorst (red.). - Arnhem: Stichting AAA, 2013. - € 4,00

ku7510 Viool en altviool / Yehudi Menuhin, William Primrose. - Naarden: Strengholt's Boeken, 1977. - Deel 2 in Yehudi Menuhin Reeks. - € 5,00

ku7508 Méér dan een wens: Het verhaal achter het plaatje van de kerst- en nieuwjaarskaart / Jan Tuttel. - Utrecht: Ned. Centrum voor Volkscultuur, z.j. - € 6,00

ku7509 Ziet er verdacht uit / Stefan Verwey. - Amsterdam: De Harmonie, 2007. - € 4,00

ku7506 Die Machine in der Karikatur: Ein Buch zum Siege der Technik / Hans Wettich. - Frankfurt/Main: Maschinenbau-Verlag, 1983. - Reprint nach dem Original aus dem Jahre 1916. - € 8,00


Geschiedenis

hi17458 In de vaart der volken: Nederlanders rond 1900 / Herman Beliën (red.) et al. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 6,00

hi3075 Verdreven doch niet verslagen: Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog / K.W.L. BEZEMER. - Hilversum: W. de Haan, 1967. - € 10,00

hi17453 Anton Constandse: Leven tegen de stroom in / Bert Gasenbeek, et al. - Breda: Papieren Tijger, 1999. - In: Het Humanistisch Archief. - € 10,00

hi9120 De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584 / P.A.M. GEURTS. - Utrecht: HES, 1983. - Rug ietwat beschadigd. - € 8,00

hi7283 De crisis in het Europese denken: Europa op de drempel van de Verlichting, 1680-1715 / PAUL HAZARD. - Amsterdam: Agon, 1990. - € 10,00

hi17454 Het Europese denken in de achttiende eeuw: van Montesquieu tot Lessing / Paul Hazard. - Amsterdam: Agon, 1993. - € 10,00

hi17455 Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu / Han van der Horst. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - € 12,00

hi17457 Stadhuis van de verbondenheid: Trouwfoto's gemaakt in het Oude Stadhuis van Harderwijk / Wietse Hummel (red,) et al. - Harderwijk: Oak-Studio, 2019. - € 4,00

hi6063 Gezinsgeschiedenis: Vier eeuwen gezin in Nederland / G.A. KOOY (RED.). - Assen: Van Gorcum, 1985. - € 6,00

hi17371 Vergeten ramp: De noodlottige cash van de Hercules vlucht BAF 010 / Hans Matheeuwsen. - Eindhoven: De Boekenmakers, 2009. - € 8,00

hi4125 Historisch Tableau: Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays / FRITS van OOSTROM (red.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. - € 10,00

hi17459 Bataven!: Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 / Joost Rosendaal. - Nijmegen: Vantilt, 2003. - nieuwstaat. - € 20,00

hi1370 Cultuur en imperialisme / Edward W. Said. - Amsterdam: Atlas, 1994. - € 10,00

hi5436 Het Rijk van Nijmegen: Oostelijk gedeelte en de Duffelt / A.G. SCHULTE. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. - In de reeks: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. - als nieuw. - € 30,00

hi7332 Oorlog lost nooit iets op: Opstellen over Europese geschiedenis / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - nieuwstaat. - € 5,00

hi6232 Leven met geschiedenis: Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis / Ad van der Woude. - Amsterdam: Balans, 2000. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl7006 Verloren tijd inhalen: Gedichten / ELISABETH AUGUSTIN. - Maasbree: Corrie Zelen, 1978. - € 4,00

nl10727 De Slalom soft: Gedicht / Paul Bogaert. - Amsterdam: Meulenhoff, 2009. - € 4,00

nl2240 Portret van Olivia de Havilland / J.A. DEELDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - € 5,00

nl4399 De vrouw van zwaarden: Gedichten / REMCO EKKERS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 4,00

nl6436 De gedachte mijn echo / Jan G. ELBURG. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. - € 4,00

nl3053 Lachend op de achterste rij: Gedichten / T. GRAFTDIJK. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - € 4,00

nl1534 De ketting: Verhalen / MENSJE VAN KEULEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 4,00

nl7015 Geachte heer M. / HERMAN KOCH. - Amsterdam: Ambo/Anthos, 2014. - € 8,00

nl10735 Het ontbrekende: Verhalen / Christien Kok. - Amsterdam: Em. Querido, 1986. - € 4,00

nl8929 Kroniek van Madoc: Op zoek naar een verloren epos / HUBERT LAMPO. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00

nl10729 Reislust: Gedichten / A. Marja. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1957. - € 4,00

nl10160 Moord op de moestuin / Nicolien Mizee. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2019. - € 5,00

nl10543 Ware grootte: Gedichten / Tonnus Oosterhoff. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - € 6,00

nl8259 Gij nu / Griet Op de Beeck. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - € 6,00

nl9389 Kom hier dat ik u kus / Griet Op de Beeck. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - € 4,00

nl1056 In huis / K.L. POLL. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 3,00

nl7902 De bevrijding / HELGA RUEBSAMEN. - Amsterdam: Atlas/Contact, 2014. - € 1,00

nl10736 Buiten beeld: Gedichten / K. Schippers. - CPNB, 2014. - € 2,00

nl5094 Kruis en munt / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - € 2,00

nl10720 Van lente en sterfte / Hans Tentije. - Amsterdam: De Harmonie, 1994. - € 4,00

nl10728 Het sacrament van de sneeuw / André van der Veeke. - Middelburg: St. Kunstuitleen Zeeland, 1992. - In de Slibreeks: nr. 55. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9798 Henderson the Rain King / Saul Bellow. - London: Secker & Warburg, 1984. - € 7,00

bl9796 De man met de dansende ogen / Sophie Dahl, Annie Morris (tek.). - Breda: De Geus, 2003. - € 6,00

bl9797 De Engelse jaren / Norbert Gstrein. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 5,00

bl5840 Roots: The Saga of an American Family / ALEX HALEY. - New York: Doubleday & Co., 1976. - € 5,00

bl9055 Kaalslag / Bohumil Hrabal. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 5,00

bl1804 Einde van een oorlog / Siegfried LENZ. - Heemstede: Altamira, 1990. - € 3,50

bl4898 Portnoy's complaint / PHILIP ROTH. - London: Jonathan Cape, 1969. - € 8,00

bl9795 Philoctetes / Sophocles, L. de Jong (vert.). - Amsterdam: De Wereldbibliotheek, z.j. - € 3,00


Week 43 2023

Algemeen

al10545 Famam sequere: Over traditie en navolging in de Latijnse letterkunde / J.H. Brouwers. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 2001. - Rede. - € 3,00

al10550 De andere stemmen: Portret van Bert Schierbeek / Karin Evers. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - € 4,00

al10547 Decadentie en literatuur: Synthese / Jaap Goedegebuure. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - € 4,00

al10554 Onderwys in de tooneel-poëzy: De opvattingen over toneel van het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum / A.J.E. Harmsen. - Rotterdam: Ordeman, 1989. - proefschrift. - € 10,00

al2657 Shakespeare - tijdgenoot / JAN KOTT. - Amsterdam: Moussault, 1967. - € 5,00

al10549 De gewone man en het geluk: Of waarom het niet goed is lid van een vakbond te zijn / Gerrit Krol. - Amsterdam: Em. Querido, 1975. - Essay. - € 4,00

al10558 'Wie dronk toen water!' - Bloemlezing uit de briefwisseling: met August Allebé gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887 / Jacobus van Looy, Huygens (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1975. - € 5,00

al10555 Atlas van de Nederlandse flora 1, 2 en 3: 1 Uitgestorven en zeer zeldzame planten 2 Zeldzame en vrij zeldzame planten / J. Mennema et al. (red.). - Amsterdam/Utrecht/Leiden: Kosmos/Bohn/Rijksherbarium/Hortus Botanicus, 1980. - 3 Minder zeldzame en algemene soorten. - diverse uitgevers van de afzonderlijke delen, verschillende jaren van uitgifte: 1980/1985/1989. - € 25,00

al7827 (Uit)vergroot: Twintig portretten in potlood / INGEBORG MÜLLER (TEKENINGEN). - Z.p.: z.u., 1999. - twintig portretten van Haagse schrijvers. - € 8,00

al1556 Het onuitsprekelijke: Brieven / J. VAN OUDSHOORN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1968. - Verzameld en toegelicht door W.A.M. de Moor. Stoa-reeks. - € 5,00

al10552 De eigen vorm: Essays over poëzie / K.L. Poll. - Amsterdam: Meulenhoff, 1967. - € 4,00

al1150 Proefvlucht in de romanruimte / J. WEISGERBER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - € 4,00

al10560 Goethe über die Deutschen / Hans-J. Weitz. - Frankfurt am Main: Insel, 1965. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7800 Retorica / Aristoteles, Marc Huys. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2004. - Beperkt gebruik markeerstift. - € 4,00

fp5403 God houdt niet van vrijzinnigheid: Verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004 / PAUL CLITEUR. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 7,00

fp7005 Het monotheIstisch dilemma: of De theologie van het terrorisme / Paul Cliteur. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - € 7,00

fp7796 Moreel Esperanto: Naar een autonome ethiek / Paul Cliteur. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - € 7,00

fp7798 Aus meinen späten Jahren / Albert Einstein. - Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1953. - € 6,00

fp7799 Wege zur Physikalischen Erkenntnis: Reden und Vorträge / Max Planck. - Leipzig: S. Hirzel, 1934. - € 10,00

fp7797 Nieuwe Namen: Levensverhalen van transgender ouderen / Eveline van de Putte. - Maassluis: de Brouwerij, 2018. - € 7,00


Kunst

ku7084 The Harmony Illustrated Encyclopedia of JAZZ / Brian Case, Stan Britt. - New York: Harmony Books, 1987. - € 7,00

ku7503 The Bayeux Tapestry: The Battle of Hastings and the Norman Conquest / John Collingwood Bruce. - London: Bracken Books, 1987. - € 8,00

ku7504 Liotard in Nederland / F. Grijzenhout. - Utrecht: Kwadraat, 1985. - € 6,00

ku7502 James Dean: Een onsterfelijke rebel: Een biografie / John Howlett. - Amsterdam: Loeb, 1984. - € 7,00

ku7467 The World of Marc Chagall: Photographed by Izis Bidermanas, Text by Roy McMullen / Izis. - London: Aldus Books, 1968. - Ingeplakt exlibris. - € 15,00

ku3549 Kunstgrepen: Televisie alsof het gedrukt staat / PIERRE JANSSEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - € 3,50

ku7505 Cathedrals of England, Scotland and Wales / Paul Johnson. - London: Weidenfeld & Nicolson, 1990. - € 7,00

ku2750 De nieuwe pop-muziek / ROLF ULRICH KAISER. - Hoorn: Westfriesland, 1970. - € 4,00

ku4468 De quintencirkel: Opstellen over muziek / WILLEM PIJPER. - Amsterdam: Em. Querido, 1964. - vierde, vermeerderde druk. - € 4,00

ku7478 Uit de geschiedenis van de fotografie: Een verzameling van woorden en beelden / Aaron Scharf. - Amsterdam: Focus, 1980. - € 6,00

ku5244 Uit mijn hoofd: Getekende herinneringen / PETER van STRAATEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1976. - € 5,00

ku7501 Koorbanken en Nederlandsche kerken: met ruim dertig afbeeldingen naar eigen foto's / H. Stuvel. - Den Haag: R.J. Goddard, 1946. - € 4,00

ku6218 Romaanse kunst: Architectuur beeldhouwkunst schilderkunst / ROLF TOMAN (sam.). - Keulen: Könemann, 1996. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - € 12,00

ku7465 The great masters: Giotto, Botticelli, Leonardo, Raphael, Michelangelo, Titian / Giorgio Vasari. - New York: Galley Press, 1989. - € 15,00

ku685 Dutch life in miniature / KEN WILKIE. - Breukelen: Van Lindonk, 1995. - Voor KLM en Bols. - € 3,00


Geschiedenis

hi9034 Taal en volk van Twente / H.L. BEZOEN. - Assen: Van Gorcum, 1948. - € 5,00

hi17415 Les exemples du Livre des Abeilles / Thomas de Cantimpré. - Turnhout: Brepols, 1997. - In de reeks: Miroir du Moyen Age. - € 7,00

hi1335 Pestdamp en bloesemgeur: Een geschiedenis van de reuk / ALAIN CORBIN. - Nijmegen: SUN, 1986. - € 7,00

hi17484 Die Etrusker / Mauro Cristofani. - Stuttgart/Zürich: Belser, 1985. - In "Schuber". - € 15,00

hi17405 Equiano's reizen: De autobiografie van een negerslaaf / Paul Edwards. - Haarlem: Fibula - Van Dishoeck, 1977. - € 8,00

hi17451 Het eenzame gelijk: Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 / Ido de Haan, et al.. - Amsterdam: Boom, 2009. - € 8,00

hi1685 Altijd paraat: 100 jaar vrijwillige brandweer Leiderdorp, 1897-1997 / AUKE KOORNSTRA. - Leiderdorp: Vrijwil. Brandweer, 1997. - € 8,00

hi17373 Photographic Memories: Private Pictures, Public Images, and American History / Rob Kroes. - Hanover: Dartmouth College Press, 2007. - In de reeks: Interfaces, Studies in Visual Culture. - € 10,00

hi7941 Andere katholieken: Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw / PAUL LUYKX. - Nijmegen: SUN, 2000. - € 8,00

hi17394 De geïllustreerde geschidenis van de kruistochten: Christendom Islam pelgrimage oorlog / Thomas F. Madden (red.). - Warnsveld: Terra, 2005. - € 8,00

hi587 Woerden 600 jaar stad / NICO PLOMP. - Woerden: St. Stichts-Hollandse, 1972. - € 6,00

hi17452 Reisboek voor prehistorische grotten: Inleiding tot de grotkunst uit de oude steentijd / Bert Schaap. - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1982. - € 8,00

hi17489 Ik wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied / Bert Wagendorp (vrwrd.). - Amsterdam: Balans, 2019. - € 7,00

hi3677 Geographisch-toneel, Of uitgezochte kaarten, Tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers / D. WEEGE. - Weesp: Robas, z.j. - facsimile uitgave 1753. - Robas Facsimile-Fonds. - € 10,00

hi17456 'Heelen en halven': Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925 / Johan van Zutphem. - Hilversum: Verloren, 2001. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl5750 De wandelaar / ADRIAAN van DIS. - Amsterdam: Augustus, 2007. - € 5,00

nl10544 In het buitengebied: Roman in verhalen / Adriaan van Dis. - Amsterdam: Augustus, 2017. - € 6,00

nl1 Wat blijft komt nooit terug: Eigen en andermans gedichten / J. EIJKELBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 4,00

nl9586 Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming / HEERE HEERESMA. - Den Haag: St. Uitgeverij XL, 1995. - Boeknr. 029 van de grote letterreeks. - € 4,00

nl1384 Houten leeuwen en leeuwen van goud / Willem Frederik HERMANS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. - € 7,00

nl4814 De overlevende / Ed. HOORNIK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1968. - € 4,00

nl2149 De vis: In de vreemde / ED. HOORNIK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff (De Ceder-uitgave), 1962. - € 4,00

nl5250 Dood weermiddel: En andere verhalen / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - € 4,00

nl3412 Ernstvuurwerk: Verhalen / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - € 4,50

nl10696 Op ieders lippen: Gedichten / Jan Knappert. - Amsterdam: De Beuk, 1990. - € 6,00

nl7532 Wis- en natuurlyriek: Met chemisch supplement / DRS. P, Marjolein KOOL. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2008. - € 7,00

nl10731 Rijmkroniek des Vaderlands: De opkomst van de Nederlandse Republiek / Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 6,00

nl6624 Met twee potten pindakaas naar Moskou / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1970. - € 4,00

nl10659 Dwaaltocht: Een stukje eigen leven / Jeanne van Schaik-Willing. - 's-Gravenhage/Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977. - € 4,00

nl7751 De woongroep / FRANCA TREUR. - Amsterdam: Prometheus, 2014. - € 4,00

nl7307 Hotel Sofia: (als nieuw) / ARTHUR UMBGROVE. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl8329 Het verhaal van de Dienstmaagd / MARGARET ATWOOD. - Amsterdam: Prometheus, 2019. - € 5,00

bl9790 De ongewone lezer / Alan Bennett. - Amsterdam: Mouria, 2008. - Vwrd: Pieter Steinz. - € 6,00

bl9786 Leven als een beest / Charles Foster. - Amsterdam: Signatuur, 2017. - € 4,00

bl6650 Faust: Der Tragodie erster und zweiter Teil. Urfaust / J.W. GOETHE, Erich Trunz (Hrsg.). - München: C.H. Beck, 1972. - Herausgegeben und kommentiert von Erich Trunz. - € 8,00

bl3758 Liederen van de blauwkraanvogel: /Xam-gedichten / ANTJIE KROG, keuze en bewerking. - Amsterdam: Podium/Novib, 2005. - € 4,50

bl9789 Hymnen aan de nacht / Novalis. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1992. - € 2,00

bl8624 Geheime geschiedenis van Byzantium: (In de reeks: Klassieke Curiosa nr.7) / PROCOPIUS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1970. - Vert. en nwrd: Gerrit Komrij. - € 6,00

bl568 De vanger in het koren / J.D. SALINGER. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 6,00

bl9784 De overlevenden / Alex Schulman. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2021. - € 5,00

bl9781 Erzählungen / Anna Seghers. - Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1975. - € 6,00

bl9788 Olive Kitteridge / Elizabeth Strout. - Amsterdam: AtlasContact, 2020. - € 4,00

bl9787 Valentijn / Elizabeth Wetmore. - Amsterdam: Atlas Contact, 2021. - € 4,00

bl9785 De wilde stilte / Raynor Winn. - Amsterdam: Balans, 2020. - € 4,00

bl1925 Dierbare nagedachtenis / MARGUERITE YOURCENAR. - Baarn/Adam: Ambo / Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1984. - € 5,00


Week 42 2023

Algemeen

al10543 Kort Tijt-verdrijf: Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca.1550) / W. Abrahamse et al. (red.). - Amsterdam: A D & L Uitgevers, 1996. - Aangeboden aan Mieke Smits-veldt. - Papieren band roest. - € 8,00

al10548 Na de oorlog: De Nederlandse roman 1945-1960 / Ton Anbeek. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,00

al10544 Verkenningen in de achttiende eeuw / Eug. de Bock. - Antwerpen: De Sikkel, 1963. - € 4,00

al10553 Gedenkschriften, volledig naar het handschrift uitgegeven: deel I en deel II / Lodewijk van Deyssel, Harry G.M. Prick. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1962. - € 12,00

al5726 Een taal van horen zeggen: Bargoens en andere ongeschreven sterke taal / ENNO ENDT. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1969. - € 5,00

al10542 Tuin met schaduw / Sarah Hart. - Warnsveld: Terra, 2000. - € 5,00

al10546 Creatieve wedijver: Vier opstellen / J. Kamerbeek. - Amsterdam: Moussault, 1962. - € 4,00

al8968 De Rederijkers / J.J. MAK. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1944. - € 4,00

al9806 Je kunt er toch bij zitten?: Een verzameling kritieken op de romans van S. Vestdijk / Rudi van der Paardt (sam.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - € 4,00

al2236 Het verlangen naar almacht / K.L. POLL. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - € 4,00

al10551 De logica van november / K.L. Poll. - Amsterdam: Meulenhoff, 1975. - € 4,00

al8780 De zieke mens in de romanliteratuur / S. VESTDIJK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - 2e druk. - In de reeeks: Leven & Letteren. - € 4,00

al7847 Hugo Claus: Experiment en traditie / J. WEISGERBER. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1970. - In de reeks: Literaire verkenningen. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp7795 Liturgisch woordenboek 2 dln. / L. Brinkhoff et al. (red.). - Roermond/Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1968. - € 25,00

fp4892 Psychologie en godsdienst: De Terry Lectures 1937 gehouden aan de Yale University / C.G. JUNG. - Amsterdam: L.J. Veen, 1939. - € 5,00

fp7792 De slapende moordenaar: Belevenissen van een neuroloog in de rechtszaal / Harold L. Klawans. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 4,00

fp7794 Vuurduin: Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt / Eva Meijer. - Z.p.: Lemniscaat / Maand van de Filosofie, 2021. - € 4,00

fp3548 Augustinus' Confessiones: Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document / JOHANNES VAN OORT. - Turnhout: Brepols, 2002. - € 4,00

fp7793 Ontspoord eigenbelang: Essay over Spinoza en economische complexiteit / René Willemsen. - Utrecht: Klement, 2017. - € 4,00


Kunst

ku2255 Ernst Barlach: Lithographien, Holzschnitte / ERNST BARLACH. - Stuttgart: Inst.für Auslandsbeziehungen, 1989. - € 4,00

ku7488 Thema vol variaties: Zeven eeuwen muziekleven in 's-Hertogenbosch / René Bouman, Theo Hoogbergen. - Zwolle: Waanders, 2002. - € 10,00

ku7453 Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine Collectie: Deel 1 - Twintigste eeuw / D. Desjardijn. - Amsterdam: Stachelswine Publishers, z.j. - € 15,00

ku4717 Jelle Leek: Werken in glas / MARLIES HEILMANN (sam.). - Veele: z.u, 2005. - jubileumuitgave Jelle Leek 1975-2005. - € 3,00

ku7485 The Silent Clowns / Walter Kerr. - New York: Alfred A. Knopf, 1975. - € 15,00

ku3359 De kunst van de 20ste eeuw / KUNST. - Bussum: THOTH, 2001. - € 5,00

ku7500 Een goddelijk interieur: Geschilderde decoraties in heiligdommen in de Romeinse wereld / Eric M. Moormann. - Amsterdam: SUN, 2003. - Rede. - € 3,00

ku1249 Ruimte voor tijdelijke kunst / GEMEENTE NIJMEGEN. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1991. - Project voor kunst tijdens Vierdaagse 1991 te Nijmegen. - € 3,00

ku7489 Arte in Sardegna / Massimo Pallottino (sam.), et al. - Milano: Electa, 1969. - In cassette. - € 10,00

ku2060 Hitmuziek in Nederland: 1960 - 1985 / PAUL RUTTEN. - Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1991. - € 6,00

ku6895 Seizoenen van het leven: hedendaags getijden- en pelgrimsboek / Theo van Stiphout et al. (sam.). - Nijmegen: Intermedi-Art kunstzaken, z.j. - € 6,00


Geschiedenis

hi17420 The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good / William Easterly. - London: Penguin Books, 2007. - € 4,00

hi17480 Het Walvisboek: Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585 / Florike Egmond, Peter Mason. - Zutphen: Walburg Pers, 2003. - € 15,00

hi5200 De cultuur van middeleeuws Europa: Met een inleiding van P. Leupen / JACQUES le GOFF. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1987. - In de reeks: Historische Reeks. - € 8,00

hi17393 Faith & Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money / Justo L. Gonzalez. - San Francisco: Harper & Row, 1990. - € 8,00

hi17425 111 plekken in Nijmegen die je gezien moet hebben / Andrew Groeneveld, Bart Speleers. - Bussum: THOTH, 2019. - Nieuwstaat. - € 8,00

hi502 De klassenstrijd in de Franse Revolutie: Bourgois en nbras nus 1793-1795 / Daniel GUéRIN. - Weesp: Het Wereldvenster, 1984. - € 5,00

hi7892 'Vertel dit toch aan niemand': Leven aan het hof / DORINE HERMANS, D. HOOGHIEMSTra. - [Amsterdam]: Mouria, 2007. - € 4,00

hi17277 Natie en nationalisme sedert 1780: Streven, mythe en werkelijkheid / E.J. Hobsbawm. - Amsterdam: Jan Mets, 1994. - € 6,00

hi4838 Klem in de draaideur: Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998 / AD van LIEMPT, Ger van WESTING. - Z.p.: Balans, 2000. - € 5,00

hi17483 De gemeente Ubbergen in de frontlinie / H. van der Linde. - Ubbergen: H.A.R.K., 1945. - € 25,00

hi17479 Das Niederrheinische Jahr: Ein Hausbuch für alle Monate / Fritz Meyers (zusammengestellt). - Duisburg: Mercator, 1985. - € 8,00

hi17424 Operatie Delta: Hoe de drugsmafia het IRT opblies / Bart Middelburg, Kurt van Es. - Amsterdam: L.J. Veen, 1994. - € 3,00

hi1617 De Oude Kerk te Amsterdam: Biografie van een gebouw / ARNOLDUS NOACH. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1939. - € 10,00

hi17360 Het Onze Lieve Vrouwehuis: Vijhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen / Marc Van der Perre (red.). - Antwerpen: ASLK, 1988. - € 10,00

hi812 Kleuren van de middeleeuwen / HERMAN PLEIJ. - Bloemendaal: Aramith, 1994. - Uitgave ter gelegenheid van de Wetenschap- en Techniekweek. - € 3,00

hi17440 De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog / Sophie De Schaepdrijver. - Amsterdam: Olympus, 2002. - € 4,00

hi53 The Bentincks: The history of a European familie / Paul-Emile Schatzmann. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1976. - € 7,00

hi17408 De Tweede Wereldoorlog: Een beknopte geschiedenis / Norman Stone. - Utrecht: Omniboek, 2014. - € 5,00

hi17388 Van toen en nu: Opinies en observaties over politiek, geschiedenis en cultuur / H.L. Wesseling. - Amsterdam: Bert Bakker, 2014. - nieuwstaat. - € 5,00


Nederlandse literatuur

nl10719 Ijsland / Claude van de Berge. - Leuven: Uitgeverij P, 1996. - € 6,00

nl10672 Evenwicht: Ineens kanker / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - € 5,00

nl3017 De Metsiers / HUGO CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1974. - € 4,00

nl10703 De gouden man: Gedichten / J. Eijkelboom. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. - Gesigneerd. - € 8,00

nl10721 Heldinnen / Ronald Giphart, Eric van den Elsen. - Amsterdam: Podium, 2003. - € 7,00

nl10718 Windwaarts, wortelher: Gedichten / Jacques Hamelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. - € 3,00

nl1178 Duistere jaren: En andere verhalen / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 5,00

nl10699 Toegespitst betoog: Kwatrijnen / Jan Knappert. - Amsterdam: De Beuk, 1993. - Met gesigneerd geschreven gedicht. - € 10,00

nl9552 Boemerang / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 7,00

nl9382 Marcel / ERWIN MORTIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 5,00

nl1948 Oud en eenzaam / Gerard REVE. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - € 4,00

nl2244 De genezing van de krekel / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 4,00Buitenlandse literatuur

bl9776 De citroentafel / Julian Barnes. - Amsterdam: Atlas, 2005. - € 4,00

bl9774 Elizabeth Finch / Julian Barnes. - Amsterdam: Atlas Contact, 2022. - € 5,00

bl9773 Zijn bloedige plan: Documenten gerelateerd aan de zaak van Roderick Macrae / Graeme Macrae Burnet. - Amsterdam: Hollands Diep, 2017. - € 4,00

bl4600 Guignol's Band / LOUIS-FERDINAND CéLINE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 8,00

bl3436 Noord / LOUIS-FERDIN CéLINE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - € 4,50

bl9414 Rigodon / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - € 4,00

bl9772 Rigodon / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 8,00

bl9778 Nietverloren: (Engelse én Nederlandse tekst) / J.M. Coetzee. - Amsterdam: Cossee, 2013. - 1500 exemplaren t.g.v. jaarwisseling 2013-2014. - € 3,00

bl3127 Lelieblank, scharlaken rood / MICHEL FABER. - Amsterdam: Podium, 2015. - € 5,00

bl9771 De stoel met de adelaar / Carlos Fuentes. - Amsterdam: Meulenhoff, 2004. - € 5,00

bl9777 De geheime brieven / Jane Gardam. - Amsterdam: Cossee, 1980. - € 3,00

bl9775 Voorbij het zwart / Hilary Mantel. - z.p.: Meridiaan, 2023. - € 5,00

bl1004 De laatste dag van de zomer / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - € 4,00

bl8340 De klerk Bartleby: Een verhaal van Wall Street: (ill.: Charlotte Schrameijer) / HERMAN MELVILLE. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2017. - € 6,00

bl2256 Illustere voorgangers / JEAN ROUAUD. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1994. - € 4,50


Week 41 2023

Algemeen

al10536 Leven op de rand: Biografie van A. Alberts / Graa Boomsma. - Amsterdam: Van Oorschot, 2017. - € 10,00

al10540 J.H. Leopold: Lotgevallen van een dichterschap / N.A. Donkersloot. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1965. - In de reeks: Kartons. - € 4,00

al6351 Het geheime leven van Paul Léautaud / MARIE DORMOY. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - € 5,00

al1358 Goethe-Jahrbuch: Band 110 - 1993 / GOETHE Gesellschaft. - Weimar: Verlag Hermann Böhlaus, 1993. - Red.: Werner Keller. - € 7,00

al1033 Grandeur en misère van de literatuurwetenschap / H.A. GOMPERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1980. - € 4,00

al10538 Praha Franze Kafky: 8 ansichtkaarten in hoesje / Franze Kafky. - Praha/Prague: Franz Kafka Society, z.j. - € 3,00

al3716 Een ontmoeting met de Tovenaar: Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten / KOOPMAN &, van OMMEN. - Baarn: De Prom, 1996. - In de reeks: De Prom Bibliofiel nr 33. - € 5,00

al10537 Bibliotheken en Leeszalen in beeld / Carla Obbens. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1990. - t.g.v. 20-jarig jubileum van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam. - € 6,00

al10389 Maarten 't Hart: Uit en over zijn werk / Martin Ros (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 6,00

al10541 Frederik Muller 1817-1881: Baanbreker in de wereld van het boek / Chris Schriks. - Zutphen: Walburg Pers, 2016. - Nieuwstaat. - € 10,00

al10539 Het leven van Willem de Merode / Hans Werkman. - Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1971. - € 6,00

al6275 Verhalen van de ziel: (Soul stories) / GARY ZUKAV. - Utrecht: Servire/Z&K, 2002. - € 5,00


Kunst

ku3429 Bilder des Heiles / H.G. BÃœCKER. - Kaldenkirchen: Steyler Verlag, 1965. - Leinen. - Text zum A.T. von Martin Buber. Komposition 1-109. , text zum N.T. von Fritz Tillmann, bearbeitet von Werner Becker. Einband Walter Schomaker, Iserlohn. Groot Folio met s.o. (4), 235, (3) p. Met talrijke meest volpag. ills. door H.G. Bücker. - € 25,00

ku2309 Neel Korteweg: Samples / CATALOGUS. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1994. - € 8,00

ku4507 Eintritsbillett zu meinem Gehirnzirkus: Erinnerungen, Schriften, Briefe / GEORGE GROSZ. - Leipzig: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1988. - € 5,00

ku3474 De wereld in een dorp: Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920 / LIEN HEYTING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1994. - € 10,00

ku2127 M'n leven als kunstwerk / HENK JURRIAANS. - Amsterdam: Contact, 1976. - In de reeks: Contact / tijdsdocumenten. - € 4,00

ku7498 Lei 65: Woensdag, 26 februari 1986 / Ineke Kuijpers-Engels et al.. - Z.p.: Comité "Lei 65", 1986. - Een hommage van tal van 'Limburgse' kunstenaars aan (kunstpaus) Lei Alberigs ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. - € 10,00

ku5868 [Bron: ]: Tekenen en fotografie: [Source: ]: Drawing and photography / ERIK ODIJK. - Rotterdam: 010 Publishers, 2005. - € 10,00

ku131 Prefab: A photographic encounter with residents of pre-fabricated homes / Richard Okon, Wayne Hemingway. - London: The Photographers' Gallery, 2006. - Photographs by Richard Okon, Essay by Wayne Hemingway. - € 6,00

ku4367 Prints , Poems & Some Annotations / FRANS Lodewijk PANNEKOEK. - Baarn: Thomas Rap, 1977. - € 7,00

ku7499 Pieter D'Hont 70 / Jan Teeuwisse. - Utrecht: Centraal Museum Utrecht, 1987. - € 8,00

ku1032 Het architektonies denken: Ontwerp, rationalisering van de architektuur en maatschappelijke macht / ALEXANDER TZONIS. - Nijmegen: SUN, 1982. - Sunschrift 189. - € 5,00

ku6185 Joseph Beuys / GUIDO de WERD. - Kleve: Boss, 1991. - € 8,00

ku2679 William Blake: Versuch einer Einführung in sein Leben und Werk / KAETHE WOLF-GUMPOLD. - Stuttgart: Verl.Freies Geistesleben, 1964. - € 4,00

ku7451 De zeventiendede eeuw: Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken / Stefano Zuffi. - Gent: Ludion. - in de reeks: Kunstencyclopedie. - € 7,00


Geschiedenis

hi17428 Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland / Jan N. Bremmer. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. - € 6,00

hi17389 Die Geschichte als Gedanke und als Tat / Benedetto Croce. - Bern: A. Francke, 1944. - In der Reihe: Mensch und Gesellschaft. - € 7,00

hi3345 Struinen door het Stadsverleden: Nieuwe verhalen uit de serie Nijmegen ToenTerTijd / MAARTEN-Jan DONGELMANS. - Utrecht: Matrijs, 1994. - € 7,00

hi17433 Slag om het Reichswald: Operation Veritable / Peter Elstob. - Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1995. - In de reeks: Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog. - € 5,00

hi17441 De geschiedenis van Istanbul / John Freely. - Amsterdam: Olympus, 2006. - € 5,00

hi17431 De geest van Boerhaave: Onderzoek in een kil klimaat / Luuc Kooijmans. - Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker, 2014. - Als nieuw. - € 8,00

hi17432 Tussen politiek en republiek: Politieke prenten uit een opstandige tijd 1880-1919 / Eveline Koolhaas-Grosfeld, Marij Leenders. - Z.p.: Scriptum, 2019. - € 10,00

hi17430 Europeana: Een zeer korte geschiedenis van de twintigste eeuw / Patrik Ourednik. - Amsterdam: Fagel, 2001. - € 6,00

hi17361 Encyclopedia of World History / Oxford. - Oxford: Oxford University Press, 1998. - Compiled by Market House Books Ltd. - € 10,00

hi17429 De beloofde stad: Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers / Luc Panhuysen. - Amsterdam: Atlas, 2000. - € 10,00

hi16825 Europa en de Europese naties / Krzysztof Pomian. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993. - In de reeks: Historische Reeks. - € 7,00

hi16328 Gouden Eeuw: Het raadsel van de Republiek / Maarten Prak. - Nijmegen: SUN, 2002. - € 10,00

hi4188 Algemene zaken / H.L. WESSELING. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - € 4,00

hi17434 250 jaar Kerk van Rozendaal / Joop Westerveld et al (red.). - Rozendaal: Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Rozendaal, 2008. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl4416 Droom in oorlogstijd: Verhalen / ANNA BLAMAN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 4,00

nl10681 Dit eiland: De Dordtse gedichten van J. E. / Jan Eijkelboom. - Zutphen: Walburg Pers, 2003. - met cd. - € 8,00

nl10710 Natuurlijke Liefde: Gedichten / Jacob Groot. - Amsterdam: De Harmonie, 1998. - € 5,00

nl10701 Stenen voor een Ransuil / Martin Hart. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - Debuut van Martin. - rug en randen verkleurd. - € 10,00

nl7559 Bijvangst / JUDITH HERZBERG. - Amsterdam: De Harmonie, 1999. - € 4,00

nl10695 Strijklicht / Judith Herzberg. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1991. - € 5,00

nl10692 It is what it is: Afwijkende Amerikaanse observaties / Dolf Jansen. - Amsterdam: Thomas Rap, 2006. - € 4,00

nl5079 De nietsnut: Een vertelling / FRANS KELLENDONK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 6,00

nl10697 Om de ziel van een soldaat / Jan Knappert. - Amsterdam: De Beuk. - € 4,00

nl10698 Vuren woorden: Gedichten / Jan Knappert. - Amsterdam: De Beuk, 1988. - € 4,00

nl10693 Eén meter Everest / Mariska Mourik. - Amsterdam: Contact, 2000. - € 4,00

nl10694 Het wedervaren: Een verslag / Monika van Paemel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1993. - € 4,00

nl4807 De Taal der Liefde / G.K. van het REVE. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1972. - € 4,00

nl8715 Een Circusjongen / Gerard REVE. - Amsterdam: Elsevier, 1975. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl9403 De psychiater: Verhalen / Machado de Assis. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - Nwrd: August Willemsen. - € 6,00

bl6954 Posthume herinneringen van Brás Cubas / Machado de Assis. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - Nwrd: August Willemsen. - € 5,00

bl1695 Een zilveren schaal / Saul BELLOW. - Hilversum: Goossens, 1982. - € 4,00

bl8224 Zes raadsels voor Don Isidro Parodi: (onder pseudoniem: H. Bustos Domecq) / JORGE LUIS BORGES, A.BIOY CASARES. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - € 4,00

bl9752 Restless / William Boyd. - London: Bloomsbury, 2006. - € 5,00

bl9749 The Mysterious Affair at Styles / Agatha Christie. - London: Collins, 1990. - € 5,00

bl9750 Révolutions / J.M.G. le Clézio. - Paris: Gallimard, 2003. - € 5,00

bl7530 De cirkel / DAVE EGGERS. - Amsterdam: Lebowski, 2013. - € 4,00

bl6823 De bibliotheek van onvervulde dromen / PETER MANSEAU. - Utrecht: Signatuur, 2010. - € 8,00

bl2999 De kolonel krijgt nooit post / GABRIEL GARCia MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00

bl9751 Special Topics in Calamity Physics / Marisha Pessl. - London: Viking/Penguin, 2006. - € 5,00

bl651 Kinderen van de Arbat / ANATOLI RYBAKOV. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 6,00

bl9753 My secret History / Paul Theroux. - New York: G.P. Putman's Sons, 1989. - € 6,00

bl9754 Politics: A Novel / Adam Thirlwell. - London: Jonathan Cape, 2003. - € 4,00

bl9755 The Pale King: An Unfinished Novel / David Foster Wallace. - New York: Little, Brown and Company, 2011. - € 4,00


Week 40 2023

Algemeen

al10309 Een knipperend ogenblik: Portret van Remco Campert / Mirjam van Hengel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - Nieuwstaat. - € 15,00

al10535 De zielegang van Henriëtte Roland Holst / Bernard Verhoeven. - Maastricht: Boosten @ Stols, 1925. - Papierband beschadigd. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp4329 Over vriendschap / MICHEL de MONTAIGNE. - Amsterdam: Boom, 2009. - In de reeks: Kleine Klassieken. - als nieuw. - € 6,00


Kunst

ku6544 Middelheim Antwerpen: Kollektie katalogus openluchtmuseum voor beeldhouwkunst / M.-R. Bentein-Stoelen. - Gent: Vanmelle, 2003. - € 10,00

ku7491 Tekenen dat het gedrukt staat: 500 jaar grafiek in Nederland / Ad van der Blom. - Kosmos, 1978. - € 8,00

ku7469 Sacred Buddhist Painting / Anjan Chakraverty. - New Delhi: Lustre Press /Roli Books, 2002. - € 10,00

ku180 Werken op/met papier: In Nijmegen en omgeving / CATALOGUS COMMANDERIE van St.Jan. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1983. - € 6,00

ku7470 A Celebration of Love: The Romantic Heroine in the Indian Arts / Harsha V. Dehejia. - New Delhi: Lustre Press / Roli Books, 2004. - € 15,00

ku4462 Innen und aussen: Die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur / PIETER DIJKEMA. - Hilversum: G. van Saane "Lectura Architectonica", 1960. - Karton. - Proefschrift. - € 8,00

ku7480 De kosmos van Ted Felen / Leo Ewals. - Amsterdam: SUN, 2002. - € 15,00

ku7497 Oost-Aziatische kunst / Gabriele Fahr-Becker (sam.). - Keulen: Könemann, 2001. - € 15,00

ku7492 Van alle tijden: Een fotoboek / Flip Franssen. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - Gesigneerd met opdracht. - € 10,00

ku1753 Beelden 1968 - 1990: Catalogus Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan / JO GIJSEN. - Nijmegen: Nijmeegs Museum Com., 1990. - € 4,00

ku7493 Contrapunten: Mythen in kunst van vrouwen - een impressie / Henna Goudzand, Fré Meijer (red.). - Amsterdam: Furie, 1991. - In de reeks: Amazonereeks. - € 6,00

ku792 'Dagboek' van Van Gogh / JAN HULSKER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1970. - € 6,00

ku7494 Für Kleve gewonnen: 1987-1992 / Rita Kersting (Red.). - Kleve: Freunde des Städtischen Museums Haus Koekkoek Kleve E.V., 1992. - € 10,00

ku7495 U.S.S.R. | 1989 | C.C.C.P. / Carl De Keyzer. - Amsterdam/Den Haag: Focus/SDU, 1989. - Fotografie. - ingenaaid gebrocheerde versie. - Als nieuw. - € 25,00

ku7481 Lachen is gezond: Zeven dialogen over de chaos / Kees van Kooten, Wim de Bie. - Amsterdam: De Harmonie, 2022. - € 8,00

ku3962 French architecture / PIERRE LAVEDAN. - London: Scolar Press, 1979. - € 6,00

ku724 Kloster Lorsch: Einheimische Überlieferung in der Steinmetzkunst des frühen Mittelalters / KARL JOSEF MINST. - Lorsch: Laurissa, 1967. - € 4,00

ku5294 Strawinsky / MARIUS MONNIKENDAM. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1951. - gesigneerd met opdracht. - € 6,00

ku7487 Spitzweg auf der Reise nach Prag: Mit Postkutsche, Eisenbahn und Dampfschiff von ihm eigenhändig aufnotiert und illustriert von Siegfried Wichmann / Carl Spitzweg. - München: F. Bruckmann, 1963. - € 8,00

ku7496 Pophoes & Symboliek: Over stijl en mode in publiciteit / Jeroen Stumpel et al. (red.). - Groningen: Martinipers, 1982. - € 7,00

ku7468 Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500 / Thea Vignau Wilberg - Schuurman. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983. - € 5,00

ku7486 Palladio: Alle gebouwen: Andrea Palladio 1508-1580 Architect tussen Renaissance en Barok / Manfred Wundram, Thomas Pape. - Köln: Taschen, 2008. - € 15,00


Geschiedenis

hi5358 De hemel stond in brand: De geallieerde bombardementen op Nazi-Duitsland / STEPHAN BURGDORFF (red.), C. HABBE. - Antwerpen:Manteau | Het Spectrum, 2004. - € 8,00

hi17448 Hitlers Berlijn: 1933-1945 / H. van Capelle, A.P. van de Bovenkamp. - Z.p.: Verba, z.j. - € 10,00

hi6299 Pastorietuinen in Nederland / KARIN van DONGEN-van LAWICK. - Utrecht/A'dam: Kwadraat/Nederlandse Tuinenstichting, 1989. - € 7,00

hi1284 Amerikanen zijn niet gek: Over Bush en baseball,: misdaad en miljonairs, kerken en casino's, porno en politiek / CHARLES GROENHUIJSEN. - Amsterdam: Balans, 2005. - € 4,00

hi6169 Een bijzonder land: Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis / HAN VAN DER HORST. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 10,00

hi4659 Geschiedenis van Millingen aan de Rijn / A.CH. JEURISSEN. - Nijmegen: Centrale Drukkerij, 1957. - € 25,00

hi17446 Politieke theorie en geschiedenis: Verspreide opstellen en voordrachten / E.H. Kossmann. - Amsterdam: Bert Bakker, 1987. - € 8,00

hi2716 De Japanse regeering betaalt aan toonder: Een oorlog die niet verdween / H.L. LEFFELAAR. - Alphen a/d Rijn: A.W. Sijthoff, 1980. - € 4,00

hi17419 Nederland in den goeden ouden tijd: Zijnde het dagboek van hun reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823 / Jacob van Lennep. - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980. - € 6,00

hi17445 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland / A.C. Meijer et al. (red.). - Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1991. - € 7,00

hi6817 Edmond Hustinx: Een biografie van de oprichter en naamgever van de Stichting Edmond Hustinx / W.A.E. Minis-van de Geyn, L.L. Minis. - Maastricht: St. Edmond Hustinx, 1986. - Uitgegeven bij de gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de stichting in 1986. - € 5,00

hi2265 Verwoest Nederland: Een tocht langs de puinen / HERMAN MOERKERK. - Amsterdam: Diligentia, 1956. - € 4,00

hi17422 Oorlog tegen Irak: Wat George W. Bush ons niet vertelt / William Rivers Pitt, Scott Ritter. - Utrecht: Het Spectrum | Standaard, 2002. - € 2,00

hi3417 De Vechtstreek: Van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied / VECHTSTREEK. - Amstelveen: Teerhuis & Klinken, z.j. - Handboekje en gids samengesteld in opdracht van de Vereniging tot behoud natuurschoon "De Vechtstreek". - 7e herziene druk. - € 4,00

hi17387 Een vredelievend volk: Opstellen over geschiedenis / H.L. Wesseling. - Amsterdam: Bert Bakker, 2009. - Nieuwstaat. - € 5,00

hi17444 1787: De Nederlandse revolutie? / Th. S. M. van der Zee et al. (red.). - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10717 Grondwater / W.J. Aleksander. - Gorinchem: De Mandarijn, 1982. - € 4,00

nl6572 Boven is het stil / GERBRAND BAKKER. - Amsterdam: Cossee, 2007. - € 4,00

nl6028 Het schnitzelparadijs / KHALID BOUDOU. - Amsterdam: Vassallucci, 001. - € 5,00

nl10668 De blokkade / Renate Dorrestein. - Amsterdam: Podium, 2013. - € 4,00

nl6851 Hora incerta: Gedichten / J. EIJKELBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - € 6,00

nl8374 De wijn heeft een ziel: (ill.: P. Donkersloot / JAN H. de GROOT. - Arnhem: Arnhem: Robbers & Van den Hoog, 1960. - € 4,00

nl4786 Sleuteloog / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - € 4,00

nl2555 De aansprekers: Roman van vader en zoon / Maarten 't HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 4,00

nl6135 Mevrouw mijn moeder / YVONNE KEULS. - Amsterdam: Ambo, 2001. - € 4,00

nl4360 Mijn grote liefde: Gevolgd door Acte de présence / HELEN KNOPPER. - Hilversum: Paul Brand, 1970. - € 4,00

nl10715 Plattegrond / J. Meulenbelt. - Amsterdam: U.M. Holland, 1950. - Derde aflevering van de Windroos. - € 4,00

nl10623 Verzamelde gedichten / Hanny Michaelis. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2000. - € 8,00

nl4158 De pupil / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - € 4,00

nl10716 Zon en schaduw / Käthe Mussche. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1918. - € 4,00

nl9295 De uitvreter/titaantjes/dichtertje/mene tekel / NESCIO. - 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1982. - € 3,00

nl10713 De man van vele manieren: Verzamelde gedichten 1998-2008 / Ilja Leonard Pfeijffer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - Ietwat smoezelig. - € 10,00

nl9032 Concert voor de Führer / TON van REEN. - Breda: De Geus, 2005. - € 6,00

nl10608 Misdaad in Goelenkamp: Nieuwe avonturen van de gebroeders Driessen / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2009. - nieuwstaat. - € 6,00

nl10714 Door / F. Starik. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2013. - beschadigd. - € 4,00

nl10640 Friesche lust-hof: Deel I teksten / J.J. Starter. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. - Uitgegeven naar de eerste druk (1621) en van inleiding en aantekeningen voorzien door J.H. Brouwer. - € 10,00

nl8592 Erasmus: Spel van het Humanisme / GARMT STUIVELING. - Amsterdam: Em. Querido, 1954. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl599 Les fleurs du mal / CHARLES BAUDELAIRE. - Paris: France Graphic Publications, 1988. - € 6,00

bl9766 Frida Kahlo en de kleuren van het leven / Caroline Bernard. - Amsterdam: Brandt, 2020. - € 5,00

bl9767 Wij drieën: Een familiekroniek / Julia Blackburn. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 4,00

bl9765 The Red Flower: Poems written in War Time / Henry van Dyke. - New York: Charles Scribner's Sons, 1918. - € 5,00

bl9761 La revolte des Anges / Anatole France. - Paris: Calmann-Lévy, 1914. - € 10,00

bl8975 Leven & lot / Vasili Grossman. - Amsterdam: Balans, 2008. - € 10,00

bl6261 Ilias en Odyssea / HOMEROS. - Retie: Kempische Boekhandel, z.j. - tekstgetrouwe weergave door Frans van Oldenburg Ermke. - € 4,00

bl2794 De tedere barbaar / BOHUMIL HRABAL. - Amsterdam: Bert Bakker, 1994. - € 4,00

bl9758 Le Roi s'amuse / Victor Hugo. - Paris: J. Hetzel | Maison Quantin, 1882. - € 10,00

bl343 In de ban van de tegenstander / HANS KEILSON. - Amsterdam: Van Gennep, 2010. - € 6,00

bl9757 Les Chansons de Bilitis / P. Louys. - Paris: Bibliothèque-Charpentier, 1901. - € 6,00

bl9760 L'hôte inconnu / Maurice Maeterlinck. - Paris: Bibliothèque-Charpentier, 1917. - € 10,00

bl9759 Théatre complet / J. Racine. - Paris: Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, 1889. - Précédé de La Vie de l'auteur. - € 15,00

bl9756 Dreams / Olive Schreiner. - London: T. Fisher Unwin, 1900. - Jugendstil-linnen band met bloemmotieven (Poppies). - € 20,00

bl9763 Het boek der vaders / Miklos Vámos. - Amsterdam: Contact, 2008. - € 7,00

bl9764 Romances van Spanje: voorafgegaan door Villancicos / Dolf Verspoor. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - € 6,00


Week 39 2023

Algemeen

al10098 Opperlandse taal- & letterkunde / Battus. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - € 7,00

al10532 De zilveren meren: Verhalen uit de Kalevala / K. Bosley. - Rotterdam: Lemniscaat, 1979. - € 4,00

al10529 Franstalige literatuur van nu: Een vreemd soort geluk / Margot Dijkgraaf. - Breda: De Geus, 2003. - Met een vrwrd: Philippe Noble. - € 7,00

al10530 De vrouw achte De Klop op de Deur / Hans Edinga. - Apeldoorn: Wegener, 1970. - € 4,00

al10531 More Fool Me: A Memoir / Stephen Fry. - London: Penguin Books, 2014. - € 6,00

al10534 Franz Kafka aus Prag / Jiri Grusa. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 1983. - € 5,00

al10482 Archery: The Modern Approach / E.G. Heath. - London: Faber and Faber, 1978. - € 4,00

al10487 Bogenschiessen verstehen heisst siegen / Al Henderson. - Wisconsin: Glenn Helgeland, o.J. - € 5,00

al10484 On Target for Understanding winning Archery / Al Henderson. - Wisconsin: Glenn Helgeland, 1983. - Gesigneerd. - € 4,00

al6852 Tuinieren gaat niet over rozen / ROMKE van de KAA. - Amsterdam: Contact, 1996. - € 6,00

al10533 Mijn vriend André Gide / Jef Last. - Amsterdam: Van Ditmar, 1966. - € 4,00

al10528 Het complete tuinplanten lexicon / Michael Wright. - Utrecht: Het Spectrum, 1992. - Nederlandse bewerking: Julia Voskuil. - In de reeks: Spectrum Natuurgids. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7789 Overheidsrechter gepasseerd: Conflictbeslechting buiten de overheidsrechter om / H.J. Snijders et al (red.). - Arnhem: Gouda Quint, 1988. - Opstellen geschreven t.g.v. het vijfentwintigjarig bestaan v/d Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus universiteit. - € 8,00

fp7791 Anti-Spinoza: Sive examen ethices Benedicti de Spinoza, et commentarius de Deo et ejus attributis / Christoph Wittichii. - Amstelaedami: Joannem Wolters, MDCLXXXX. - Ingebonden fotokopieën, halflinnen. - € 10,00


Kunst

ku4303 Di Grasso / ISAAK BABEL. - Basel: Birkhäuser Verlag, 1978. - Collagen: Traudel Schaub. Eine numerierte Auflage von 600 Exemplaren. Nr.453 Siebenundzwanzigste Band in der Reihe der Basler Drucke des Birkhäuser Verlages, Weihnachten 1978. - € 8,00

ku5707 Onder de stenen lier: Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers / OTTO GLASTRA van Loon. - Amsterdam: Ploegsma, 1969. - € 7,00

ku5027 Tema con variazioni: 31 tekeningen van de oudheid tot heden / A. van GOOL (inl.). - Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, 1963. - In de reeks: Getekend Leven, onder redactie van Victor E. van Vriesland. - € 6,00

ku6551 Het impressionisme en het fauvisme in België: L'impressionnisme et le fauvisme en Belgique / SERGE GOYENS De HEUSCH. - Brussel: Ludion, 1990. - tweetalig. - € 10,00

ku7464 Prenten van Albert Hahn Sr.: Een keuze uit zijn werk / A. Hahn Jr. (sam.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1928. - Toelichting tot de platen door Ed. Polak. - € 20,00

ku3777 Road to rembetika: Music of an Greek sub-culture, songs of love, sorrow & hashish / GAIL HOLST. - Athens: Anglo-Hellenic Publish, 1977. - tweede gebonden druk. - € 10,00

ku7483 Het ontstaan van het leven: Vierentwintig etsen, geïnspireerd op / Harry van Kruiningen. - Amsterdam: De Driehoek, 1977. - Met een inleiding van Dr. D. Hillenius. - € 7,00

ku7484 Josef Lada / Lothar Lang (Hrsg.). - München: Rogner & Bernhard, 1976. - In der Reihe: Klassiker der Karikatur 14. - € 7,00

ku5160 Antonio Mancini en Nederland / HANNA PENNOCK. - Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1987. - € 5,00

ku7456 Willi Geiger: Der Maler und Graphiker / Wolfgang Petzet. - München: F. Bruckmann, 1960. - Mit 4 Farbtafeln und 65 Abbildungen. - € 8,00


Geschiedenis

hi17416 Otto III / Gert Althoff. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. - € 6,00

hi6246 Het uur van onze dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken / PHILIPPE ARIES. - Amsterdam: Elsevier, 1987. - € 8,00

hi68 Willem de Zwijger / Henriëtte L.T. de Beaufort. - Ad. Donker, 1950. - € 5,00

hi17442 Geschiedenis van de Nederlanden / J.C.H. Blom (red.), J. Lamberts. - Rijswijk: Nijgh & Van Ditmar, 1993. - € 7,00

hi17406 The Sultan's Admiral: The Life of Barbarossa / Ernle Bradford. - London: The History Book Club, 1969. - € 4,00

hi6380 Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat: De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw / H.A. DIEDERIKS ET AL. - Groningen: Martinus Nijhoff, 1994. - € 8,00

hi17340 Het Hollandsch-Duitsch Gemaal / Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk: Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef / Ein Kulturdenkmal der Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve / A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven. - Utrecht: Matrijs, 1999. - € 15,00

hi321 Yankee Nomad: A photographic odyssey / DAVID DOUGLAs DUNCAN. - Amsterdam: Elsevier, 1966. - € 8,00

hi17426 Een dokter van formaat: Gerard van Swieten, lijfarts van keizering Maria Theresia / J.K. van der Korst. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - € 10,00

hi1170 Op het grensvlak van ambacht, cultuur en toerisme / ANNEKE van der PUTTE. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2000. - Open Monumentendag 2000 Nijmegen. - € 4,00

hi7323 Philips van Bourgondië (1465-1524): Bisschop van Utrecht als protagonist van de renaissance zijn leven en maecenaat / J. STERK. - Zutphen: De Walburg Pers, 1980. - € 10,00

hi4668 De kanonnen van augustus / BARBARA W. TUCHMAN. - Amsterdam: H.J. Paris, 1963. - € 8,00

hi1089 Lezen in Brabantse bronnen: Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift / A. van der Veen (red.), Rien Wols. - 's-Hertogenbosch: st. BRG, 1988. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10686 Portrettensoep / Beitske Bouwman. - Amsterdam: Em. Querido, 2005. - € 3,00

nl10682 Hora incerta: gedichten / Jan Eijkelboom. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - gesigneerd. - € 8,00

nl10709 Het Land van Windegang / Anton Gerits. - Oxford: Mouette Press, 1977. - Gesigneerd, met opdracht, nr. 45/200. - omslag iets smoezelig. - € 6,00

nl10685 De terugkeer / Esther Gerritsen. - Breda: De Geus, 2020. - € 7,00

nl4276 Mei: Een gedicht / HERMAN GORTER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - Met een inleiding van Willem Wilmink. - € 6,00

nl10708 Heerlijkheid van luchtmetaal: Negen lichte albums / Jacob Groot. - Amsterdam: De Harmonie, 2005. - € 7,00

nl5909 De gevarendriehoek: De tandeloze tijd 2 / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1995. - € 5,00

nl5910 Het hof van barmhartigheid: De tandeloze tijd 3 eerste boek / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 6,00

nl10680 Zeven ware legenden / F. van der Meer. - Utrecht: Het Spectrum, 1962. - € 5,00

nl10580 Wasdom: Gedichten / Hagar Peeters. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - € 7,00

nl10647 Monki op Bali / B.A.] [Reith. - z.p.: Z.u., z.j. - € 10,00

nl10646 Monki's reis om de wereld: 50 avonturen in Amerika / B.A.] [Reith. - Z.p.: Z.u., z.j. - € 10,00

nl5146 Dora: Een liefdesgeschiedenis / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 4,00

nl10666 Godverdomse dagen op een godverdomse bol / Dimitri Verhulst. - Amsterdam: Olympus, 2010. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl8331 De abdij van Northanger / JANE AUSTEN. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2015. - € 4,00

bl9743 World's End / T. Coraghessan Boyle. - New York: Viking, 1987. - € 7,00

bl9742 Billy Bathgate / E.L. Doctorow. - New York: Random House, 1989. - € 10,00

bl8401 Het eiland van de vorige dag / Umberto ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - € 6,00

bl9744 Dagen van inkeer / A.M. Homes. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - € 5,00

bl7240 Elementaire deeltjes / MICHEL HOUELLEBECQ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000. - € 4,00

bl3076 Hayy ibn Yaqzan: Een filosofische allegorie uit Moors Spanje / Abu Bakr Muhammad ibn Tufayl. - Amsterdam: Bulaaq, 2005. - € 5,00

bl9741 Leaving Home: A Collection of Lake Wobegon Stories / Garrison Keillor. - New York: Viking, 1987. - € 8,00

bl2101 Zuckerman Bound: A Trilogy and Epilogue / Philip Roth. - London: Vintage, 1998. - € 4,00

bl5794 After Hannibal / Barry Unsworth. - London: Hamish Hamilton, 1996. - € 5,00

bl664 Het Huis van Ballingschap / Nora Waln. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - € 4,00


Week 38 2023

Algemeen

al9657 Venloos, Roermonds en Sittards / Pierre Bakkes. - Den Haag: Sdu, 2002. - In de reeks 'Taal in stad en land'. - € 4,00

al10519 Wielrennen: De passie van Marc Van den Bossche wielrennen / Marc Van den Bossche. - Rotterdam: Lemniscaat, 2005. - € 4,00

al10522 Less Than One: Selected Essays / Joseph Brodsky. - New York: Farrar Straus Giroux, 1987. - ingenaaid halflinnen. - als nieuw. - € 15,00

al10527 Wat mythen ons vertellen: Joseph Campbell in gesprek met Michael Toms / Joseph Campbell. - Den Haag: Mirananda, 1991. - € 4,00

al8362 Doorluchtig glas: Vijftig jaar P.C. Hooft-prijs / KEES FENS. - Den Haag/Amsterdam: Stichting P.C. Hooft-prijs/Em. Querido, 1997. - € 4,00

al10485 Archery Today: Techniques and Philosophies in Action / John Kember-Smith. - London: David & Charles, 1988. - € 8,00

al2883 Buiten het boekje: Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten / A. MARJA. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1954. - Geïllustreerd met foto's. - € 6,00

al10523 De gemaskerde eeuw / Marita Mathijsen. - Amsterdam: Em. Querido, 2002. - € 10,00

al10524 Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 / Marita Mathijsen. - Nijmegen: Vantilt, 2004. - € 10,00

al2378 Een masker voor de macht: Over Ismail Kadare / PIET de MOOR. - Amsterdam: Van Gennep, 1996. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp5486 De erfenis van de utopie / HANS ACHTERHUIS. - Amsterdam: Ambo, 1998. - € 8,00

fp1737 Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming / JOEP LEERSSEN. - Nijmegen: Vantilt, 2011. - € 6,00

fp112 Een verlies van vleugels: De filosofie in het oude Rome / CHARLES VERGEER. - Nijmegen: SUN, 1995. - € 6,00


Kunst

ku743 Vrouwen: (tekeningen) / C.A.B. BANTZINGER. - Utrecht: A.W. Bruna, 1960. - € 2,00

ku7474 Holland op z'n mooist: Op pad met de Haagse School / Saskia Bekke - Proost (red.). - Zwolle: W Books, 2015. - € 15,00

ku5128 Fotografie: In Nijmegen en omgeving / CATALOGUS. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1987. - € 6,00

ku7461 Les Nus de Renoir / Max-Pol Fouchet. - Lausanne: La Guilde du Livre et Clairfontaine, 1974. - Exemplaire No. 617. - € 10,00

ku188 Watching Water / PETER GREENAWAY. - Milano: Electa, 1993. - Niet de catalogus maar een aparte uitgave/project voor de Venice Biennale. - € 4,00

ku7473 The New Grove Dictionary of Jazz / Barry Kernfeld (Ed.). - London: Macmillan, 1995. - waterschade. - € 5,00

ku7471 The Virgin Encyclopedia of Jazz / Colin Larkin (Ed.). - London: Virgin, 1999. - € 20,00

ku7472 The Virgin Encyclopedia of Popular Music / Colin Larkin (Ed.). - London: Virgin, 1997. - € 20,00

ku5083 Lucassen: De kunst van Lucassen: nieuw, romantisch en nooit vervelend / LUCASSEN, Ron Kaal. - Amsterdam: Prins Bernhard Fonds, 1976. - Publicatie t.g.v. uitreiking David Röell-prijs aan [Reinier] Lucassen. - € 4,00

ku3449 Tierstudien: 36 Handzeichnungen / FRANZ MARC. - Wiesbaden: Insel-Verlag, o.J. - Insel-Bücherei Nr. 567. - € 3,00

ku3896 Seminar semiotiek van de film: Over Christian Metz / CHRISTIAN METZ. - Nijmegen: SUN, 1980. - Sunschrift 159. - € 4,00

ku7449 De jazz parade: Een verborgen geschiedenis van New Orleans / Rob van Scheers. - Amsterdam: Meulenhoff, 2010. - Met tekeningen van Nico Heilijgers. - € 7,00


Geschiedenis

hi17438 Lineages of the Absolutist State / Perry Anderson. - London: Verso, 1980. - € 5,00

hi17379 De stem van de wetenschap: Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Deel 1 1808-1914 / Klaas van Berkel. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - Als nieuw. - € 15,00

hi17378 The Shape of the World: The Mapping and Dicovery of the Earth / Simon Berthon, Andrew Robinson. - Chicago/New York: Rand McNally, 1991. - € 8,00

hi6896 Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop: Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) / P.TH. van BEUNINGEN. - Assen: Van Gorcum, 1966. - € 8,00

hi17437 Hoe de oorlog is verdwenen / Heinrich Böll et al. - Amsterdam: Van Gennep, 1986. - Bijdragen van Heinrich Böll, Alphonse Boudard, Judith Herzberg en anderen. - € 4,00

hi6871 De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime / ROBERT DARNTON. - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - € 5,00

hi17436 Russen zien ze vliegen (columns): Een reis van communisme -via perestrojka- naar Poetinisme / Peter d'Hanecourt. - Schoort: Conserve, 2007. - € 5,00

hi17397 Bergen op Zoom verleden tijd / Willem van Ham, Cees Vanwesenbeeck. - Rijswijk: Elmar, 2005. - Als nieuw, rug ietwat verkleurd. - € 8,00

hi17392 Bezetting in beeld: Het beeldverhaal van Frans Brouwer 1944-1945 / Paul van der Heijden, Kees Ribbens. - Utrecht: Matrijs, 2010. - Nieuwstaat. - € 12,00

hi5924 Terug naar Kongo & Zangeres op Zanzibar / LIEVE JORIS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1998. - € 4,00

hi17400 Descartes and Medicine / G.A. Lindeboom. - Amsterdam: Rodopi, 1979. - In de reeks: Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde No. 1. - € 7,00

hi17401 Florentius Schuyl (1619-1669): En zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde / G.A. Lindeboom. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974. - Als nieuw. - € 8,00

hi17398 Kleine avonturen rondom het socialistische arbeidersparadijs en Rusland / Ton van der Meer. - Z.p.: Eigen beheer, 2013. - Ill.: Nina Langestraat. - € 6,00

hi3462 Nijmeegse passanten: Een stadgeschiedenis in twintig portretten / BEA ROS, P. ZUNNEBERG. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - € 5,00

hi17402 Lokaalspoor- en tramwegen van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij / N.J. van Wijck Jurriaanse. - Rotterdam: Wyt, 1978. - In de reeks: Spoorwegen in Nederland, deel 7. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl10705 De reigers van Amsterdam: Gedichten / Carla Bogaards. - Amsterdam: An Dekker, 1987. - € 4,00

nl2593 Strofen en andere verzen: Uit de nalatenschap van Andries de Hoghe / P.C. BOUTENS. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1983. - Als nieuw. - € 10,00

nl10683 Boude wijn Büch leest uit De kleine blonde dood / Boudewijn Büch. - Amsterdam: Rubinstein, 2003. - 2 CD luisterboek. - € 6,00

nl5698 Napels en Sicilië / LOUIS COUPERUS. - Utrecht: Veen, 1986. - In de reeks: Uit blanke steden onder blauwe lucht. - € 3,50

nl10706 Trouw: poëziecollectie / Judith Herzberg, Sjoerd Wielenga (red.). - z.p.: Trouw, z.j. - Inl.: Janita Monna. - € 3,00

nl10664 Een verdoolde / A.M. de Jong. - Amsterdam: Em. Querido, 1932. - € 6,00

nl1021 Met Job geleefd / MAURITS MOK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - € 3,00

nl10684 Gerard Reve leest De Avonden: Volkseditie / Gerard Reve. - Hilversum: VPRO, 1991. - 8 CD luisterboek. - € 10,00

nl10638 Luisteraars / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - € 6,00

nl10691 The Acrobat: And other stories / Gerard Reve. - Amsterdam: Manteau, 1985. - € 8,00

nl8646 De bloedkoralen doekspeld: De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXe eeuw / CAREL SCHARTEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1920. - € 4,00

nl10707 Powezie 61 69 / Hans van den Waarsenburg. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - Inl.: Kees Simhoffer. - € 4,00

nl8249 Roosje / GERARD VAN WESTERLOO. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9747 Vaderland / Fernando Aramburu. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019. - € 5,00

bl9745 De droomwet / Peter Behrens. - Amsterdam: Podium, 2008. - € 4,00

bl9737 De menselijke maat / Roberto Camurri. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - € 6,00

bl9748 De toren van het zwijgen: Een keuze uit de moderne Hongaarse poëzie / Erika Dedinszky (sam.). - Nederland: Meulenhoff, 1977. - In de Poetry International Serie. - € 5,00

bl3320 Fin de siècle / SELDEN EDWARDS. - Z.p.: Signatuur, 2008. - € 8,00

bl9726 Lucca / Jens Christian Grondahl. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 4,00

bl6422 Siddhartha: Een indiese vertelling: (In de reeks: Kwintessens nr.4) / Hermann HESSE. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. - € 5,00

bl823 Heerlijke nieuwe wereld / Aldous HUXLEY. - Amsterdam: Contact, 1964. - € 4,00

bl9746 Weerzien met mijn nieuwe wereld / Aldous Huxley. - Amsterdam: Strengholt, 1960. - € 5,00

bl9688 Casanova / Hermann Kesten. - München: Desch, 1959. - € 10,00

bl1156 Ontvoeringsbericht / GABRIEL GARCia MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1996. - € 4,00

bl8337 Zaterdag / IAN McEWAN. - Amsterdam: De Harmonie/Manteau, 2006. - € 6,00

bl9738 Vineland / Thomas Pynchon. - London: London: Secker & Warburg, 1990. - € 8,00

bl9739 De negerhut: Het Slavenleven in Amerika, vóór de Emancipatie / Harriet Beecher Stowe. - Doetinchem: C. Misset, z.j. - Opnieuw vertaald en ingeleid door B. Scholten. - met 50 platen. - € 5,00

bl8146 Toen we volwassen waren / ANNE TYLER. - Amsterdam: Cargo/De Bezige Bij, 2004. - € 4,00

bl9732 Het huis met de blinde serre / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 2001. - € 4,00


Week 37 2023

Algemeen

al10520 Vanden levene ons heren: Deel I Teksten, Deel II Toelichting / W.H. Beuken (red.). - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. - € 10,00

al10513 Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt: Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-spreucken, enz. / J. Cats. - Amsterdam: Facsimile Uitgaven Nederland, 1968. - Met een losse inleiding door H.H. Zwager. - Facsimile uitgave in de reeks: Herleefd Verleden. - € 15,00

al10503 Multatuli en Spinoza / A.L. Constandse. - Amsterdam: Multatuli-Genootschap, 1977. - In de reeks: Geschriften van het Multatuli-Genootschap XV. - € 3,00

al1198 Mulisch, naar ik veronderstel / J.H. DONNER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - € 6,00

al10518 Waar komt pindakaas vandaan?: En 99 andere vragen over woorden / Laura van Eerten et al. (sam.). - Leiden/Den Haag: Instituut Nederlandse Lexicologie / Genootschap Onze Taal, 2013. - € 3,50

al267 Carry van Bruggen: 1881 - 1932 / JAN FONTIJN, D. SCHOUTEN. - Amsterdam: De Engelbewaarder, 1978. - € 4,00

al10488 Shooting Stars: Championship Archery Techniques / John Holden. - Wiltshire: The Crowood Press, 1987. - € 5,00

al10526 Handboek voor schrijvers / Maaike Holhuysen, Louis Stiller. - Amsterdam: Augustus, 2006. - € 4,00

al10489 White Fever: A Journey to the Frozen Heart of Siberia / Jacek Hugo-Bader. - London: Portobello, 2012. - € 4,00

al10492 Op reeën uit / Wil Huygen. - Den Haag: Vereniging "Het Reewild" / Directie Faunabeheer, z.j. - Tekeningen: Rien Poortvliet. - € 6,00

al4650 Buiten de perken: Tuinieren met gezond verstand / ROMKE van de KAA. - Amsterdam: Contact, 1999. - Ingenaaid, gebonden. - € 7,00

al10495 Brieven van Maria van Reigersberch / H.C. Rogge (sam.). - Leiden: E.J. Brill, 1902. - Papieren omslag zwak. - € 7,00

al4235 BokBoek / WEVERBERGH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - O.a. W.F. Hermans. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp4601 Allemaal andersdenkenden: Omgaan met cultuurverschillen / GEERT HOFSTEDE. - Amsterdam: Contact, 1995. - € 7,00

fp7790 De sleutel van Hiram - Egyptische mythen, de bouwmeester van Salomo's tempel: de geheime geschriften van Jezus en de mystieke oorsprong der vrijmetselarij / Christopher Knight, Robert Lomas. - Baarn: Tirion, 2000. - € 4,00

fp6851 Mens Machine Mens: Nieuwe media en maatschappelijke relaties / CH. VAN DER MAST et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - € 4,00

fp7788 Politiek, economie en democratie: Marxisme en liberalisme in de politieke filosofie / P.H.A. Meijs. - Tilburg: Tilburg University Press, 1996. - Proefschrift. - € 7,00


Kunst

ku7466 De verzameling Van Eeghen: Amsterdamse tekeningen 1600-1950 / B. Bakker, et al.. - Zwolle: Waanders, 1988. - € 15,00

ku6540 Königsfelden: Geschichte, Bauten, Glasgemälde, Kunstschätze / MARCEL BECK u.A.. - Olten / Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1983. - € 8,00

ku7454 Picasso: Badende / Ina Conzen. - Stuttgart: Staatsgalerie, 2005. - € 10,00

ku2183 Paul van Ernich: Een overzicht van zijn recent schilderwerk voorafgegaan door een biografie / PAUL van ERNICH. - Nijmegen: Eigen beheer, 2004. - € 3,00

ku6554 Raumzeichnungen / Drawings in Space / KNOPP FERRO. - Ulm: Axel Holm Galerie, 2010. - € 10,00

ku1562 Wahlwiller: Brieven en documenten: Brieven aan en van Aad de Haas en documenten rond 'Wahlwiller' / P.W. FREDERIKS (inl.). - Z.p.: Porte Folio, 1996. - Ex bibliotheca Nijmeegse kunstenaar Ted Felen, voorzien van signatuur van hem. - € 25,00

ku7462 Shadows: The depiction of cast shadows in western art / E.H. Gombrich. - New Haven / London: Yale University Press, 2014. - € 8,00

ku7452 "Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben": Bronzealtar und Ambo im Zentrum des St. Viktor-Domes zu Xanten / Paul Ley. - Xanten: Kath. Probsteigemeinde St. Viktor, 2000. - € 3,00

ku1606 Aquarelle / EMIL NOLDE. - München: R. Piper, 1979. - In der Reihe: Piper Galerie. - € 3,00

ku1309 Boven het maaiveld: Hedendaagse hoedenontwerpen / FRANK van der SCHOOR. - Nijmegen: Cappello, 1999. - Heruitgave van de catalogus n.a.v. de tentoonstelling in de Commanderie van St. Jan te Nijmegen. - € 7,00

ku5026 Der Isenheimer Altar: Des Meisters Mathis genannt Grünewald / LUCIEN SITTLER. - Colmar: Alsatia, o.J. - € 4,00

ku7447 Living in Ireland: Vivre en Irlande / Barbara Stoeltie, René Stoeltie. - Köln: Taschen, 2002. - € 10,00

ku6456 De zestiendede eeuw: Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken / STEFANO ZUFFI. - Gent: Ludion, 2006. - In de reeks: Kunstencyclopedie. - € 7,00Geschiedenis

hi9109 Kroonprins van Mandelstein / S. van den BERGH. - Amsterdam: Athenaeum/Loeb, 1977. - € 4,00

hi17380 Het snoodste land waar God ooit kwam: De waterrijke geschiedenis van Obdam en Hensbroek tot het begin van de twintigste eeuw / Jan de Bruin. - Obdam: St. Oud Obdam-Hensbroek / Pirola, 2004. - Nieuwstaat. - € 10,00

hi17376 Nederland na 1945: Beschouwingen over ontwikkeling en beleid / H.B.G. Casimir et al.. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980. - € 5,00

hi6601 De kus van Lamourette: Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis / ROBERT DARNTON. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - Als nieuw. - € 7,00

hi17381 Hoe lang nog zwijgen: Pleidooi voor het radicale midden / Fidan Ekiz. - Amsterdam: CPNB, . - € 2,00

hi17377 De eeuw van Schnitzler: De opkomst van de burgerij in Europa / Peter Gay. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - Een nieuwe geschiedenis van de negentiende eeuw. - € 5,00

hi2390 Der Wiener Prater oder Die schönste Illusion der Gegenwart: Schiessbudenfiguren, Watschenmanner und das Ringelspiel des Lebens / FRANZ HUBMANN, Helmut QUALTINGER. - Wien: C. Brandstätter Verlag, 1986. - € 4,50

hi17391 Leiden, een Hollandse erfenis / Herman Kleibrink, Ruud Spruit. - Leiden: Jan de Kler, 1972. - roest. - € 5,00

hi5130 Het Duitse onbehagen: Een land op zoek naar identiteit / BEN KNAPEN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1983. - € 3,00

hi888 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina / LOUIS van ORDEN. - Haarlem: De Spaarnestad, z.j. - € 4,00

hi17390 '66-'91: Maria Ziekenhuis Tilburg / M.J.H. Post. - Tilburg: Maria Ziekenhuis, 1991. - € 5,00

hi17435 De VOC 1602-1795: 's werelds eerste multinational tussen commercie en cultuur / P.J. Rietbergen. - Amersfoort: Bekking & Blitz, 2012. - € 4,00

hi17269 Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: Over de Nederlandse opstand 1555-1580 / J.J. Woltjer. - Amsterdam: Balans, 1994. - € 4,00

hi16271 De Kelten: Leven, mythes en kunst / Juliette Wood. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - € 10,00

hi17399 The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning / James E. Young. - New Haven / London: Yale University Press, 1993. - Ingenaaid gebrocheerd. - potlood gebruik. - € 15,00


Nederlandse literatuur

nl8176 De Koran / een vertaling: De boodschapper / een vertelling / KADER ABDOLAH. - Breda: De Geus, 2008. - In cassette. - nieuwstaat. - € 10,00

nl2194 Lobster cocktail: En andere verhalen / F.L. BASTET. - Utrecht: Kwadraat, 1986. - € 4,00

nl10658 Herakles / Louis Couperus. - Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 1994. - In de reeks: Volledige Werken 34. - Als nieuw. - € 6,00

nl9841 De dochter / Jessica Durlacher. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - € 4,00

nl1702 Over de bergen / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - € 4,00

nl10632 Het innerlijk behang: En andere gedichten / Hans Lodeizen. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1959. - € 6,00

nl8905 De tweede man / Doeschka MEIJSING. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 4,00

nl10637 Mea culpa / Edzard Mik. - Amsterdam: Em. Querido, 2019. - € 4,00

nl10660 De ondergrondse / Maurits Mok. - 's-Gravenhage / Rott: Nijgh & Van Ditmar, 1979. - € 4,00

nl261 Marcel / ERWIN MORTIER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 5,00

nl10702 Begeerte heeft ons aangeraakt / Bert Natter. - Amsterdam: Thomas Rap, 2008. - € 4,00

nl2787 Verzamelde gedichten / MARTINUS NIJHOFF. - Amsterdam: Bert Bakker, 1976. - € 4,00

nl7337 Geheel de uwe / CONNie PALMEN. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - € 8,00

nl10630 M. Vasalis / Rudolf van de Perre. - Nijmegen: B. Gottmer, 1980. - In reeks: Grote Ontmoetingen. - € 3,50

nl10661 Godverdomse dagen op een godverdomse bol / Dimitri Verhulst. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 6,00

nl10663 Een dame in Kislovodsk / Pieter Waterdrinker. - Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2018. - € 10,00

nl3847 Blauw rapen / WEVERBERGH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl8329 Het verhaal van de Dienstmaagd / MARGARET ATWOOD. - Amsterdam: Prometheus, 2019. - € 5,00

bl5826 HhhH: The Man with the Iron Heart / LAURENT BINET. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2017. - € 4,00

bl7773 Van de ene dood naar de andere: Brieven, artikelen en polemieken / LOUIS-FERDINand CéLINE. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Floret-reeks, 1971. - € 3,50

bl9724 De grote ideeën / Suzanne Cleminshaw. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 4,00

bl9736 De duivel en het meisje / Paulo Coelho. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - € 4,00

bl3665 De prinses en de stroper: Twee fabels / ROALD DAHL, Sylvia Weve (tek.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 3,00

bl5765 Gebroken licht / KIM EDWARDS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - € 4,00

bl9725 Mijn zusje en ik / Rina Frank. - Amsterdam: De Boekerij, 2007. - € 4,00

bl3422 Fabuleuze vertellingen / HERMANN HESSE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 5,00

bl9171 De rode stoeltjes / Edna O'Brien. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - € 4,00

bl1536 De glazen stolp / Sylvia Plath. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 3,00

bl9733 Sarah Bernhardt: De onverwoestbare lach / Francoise Sagan. - Baarn: De Prom, 1988. - € 4,00

bl9734 Slapstick: of Niet langer eenzaam! / Kurt Vonnegut. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - € 4,00

bl9731 De stille kamer / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 2001. - € 5,00

bl5958 De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven / REBECCA WELLS. - Amsterdam: Archipel, 2005. - € 3,50

bl9740 IJsval / Thomas Wharton. - Amsterdam: Em. Querido, 2005. - € 4,00


Week 36 2023

Algemeen

al5189 De boekhandels van Amsterdam: (herziene druk) / TEKLA de BRUIJN, S. ROLLINS. - Amsterdam: Bridges, 1989. - € 3,00

al10502 Vestdijk op de weegschaal / R.A. Cornets de Groot. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1972. - € 3,00

al10512 Vondel in den vreemde: Een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland / Hendr. C Diferee. - Utrecht: De Torentrans, 1929. - € 15,00

al6181 Nabij / KEES FENS. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2009. - nieuwstaat. - € 4,50

al4211 De schok der herkenning: Acht causeriën over de invloed van invloed in de literatuur / H.A. GOMPERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960. - € 4,00

al1222 De twee wegen van de kritiek: Rede / H.A. GOMPERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1966. - bijgevoegd: krantenknipsel. - € 3,00

al10500 Ferguut and Galiene: A facsimile of the only extant Middle Dutch manuscript, University Library Leiden, Letterkunde 191 / M.J.M. de Haan (ed.). - Leiden: New Rhine Publishers, 1974. - € 7,00

al10498 Voetsporen: Op schrijverspad door het land van de grote rivieren / Wim Huijser. - Wageningen: Blauwdruk, 2014. - € 6,00

al10474 Myths & Legends of the Swahili / Jan Knappert. - London: Heinemann, 1970. - € 5,00

al6725 Maerlants wereld / FRITS van OOSTROM. - Amsterdam: Prometheus, 1997. - € 8,00

al10516 Baudelair: Een biografie / Claude Pichois, Jean Ziegler. - Baarn: Ambo, 1992. - € 12,00

al10521 Een testament / Rabindranath Tagore. - Z.p.: Altamira, 1989. - € 5,00

Filosofie en psychologie

fp7780 De belasting van de bevrijding: Rede / Christien Brinkgreve. - Nijmegen: SUN, 1988. - Inaugurele rede. - € 4,00

fp7785 Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance / Ian Buruma. - New York: The Penguin Press, 2006. - € 8,00

fp7787 World on Fire - How Exporting Free Market Democracy: Breeds Ethnic Hatred and Global Instability / Amy Chua. - New York: Anchor, 2004. - € 4,00

fp7783 Het puberende brein - Over de ontwikkeling van de hersenen: in de unieke periode van de adolescentie / Eveline Crone. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 4,00

fp663 De ondergang van het denken / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1988. - € 4,00

fp7667 De nieuwe mens: Onze wereld na de biotechnologische revolutie / Francis Fukuyama. - Amsterdam: Contact, 2004. - € 5,00

fp7778 Het sociale leven van baby's: en de spectaculaire groei van de hersenen in het eerste levensjaar / Chantal Kemner. - Amsterdam: Balans, 2011. - € 5,00

fp7784 Nieuwe idealist (v/m) / Ferd van Koolwijk, Bob Pluijter. - Diemen: Veen, 2009. - € 4,00

fp7781 Er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die elkaar niet helpen / Liza Marklund, Lotta Snickare. - Breda: De Geus, 2007. - € 4,00

fp6852 Hersenen, Bewustzijn, Zicht op onszelf / PALMYRE OOMEN et al.. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - € 4,00

fp7764 The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation / Drew Westen. - New York: Public Affairs, 2007. - € 4,00

fp7786 Het doorsneedenken: Een cultuurkritiek / Curtis White. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - € 5,00


Kunst

ku7459 Art in the Office / Annabelle Birnie (sam.), et al.. - Zwolle: Waanders, 2006. - € 10,00

ku7460 Wonderen in het zonlicht: De medische kant van mirakelverhalen / Hans van den Broek. - Deurne: Koorts en Honger, 2013. - € 12,00

ku7458 Josef Hegenbarth / Will Grobmann (Einl.). - Berlin: Gebr. Mann, 1959. - € 8,00

ku4392 Jeroen Hermkens: Grote litho's / JEROEN HERMKENS. - Laren: Singer Museum, 1996. - In kader van de 'Nederlandse Grafiekprijs 1996' Met een bijdrage van H.J.A. Hofland: De stad van Jeroen Hermkens. - € 4,00

ku7441 Ernst Haas / Hans-Eberhard Hess, Freddy Langer (Hrsg.). - Hamburg: Ellert und Richter, 1992. - In der Reihe: Ellert & Richter Photo-Collection. - € 8,00

ku6552 Pozdne Goticke umen¡ v Cechach 1471-1526 / JAROMIR HOMOLKA et al. - Praha: Odeon, 1984. - € 10,00

ku6543 Het museumboek: Hoogtepunten uit de verzameling / Els Maréchal, Hans Devisscher et al. - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten / Snoeck, 2003. - € 20,00

ku7436 Flower Design Handbook: Design floral | Blumenmuster | bloemmotieven / N.N.. - Antwerp: BooQs, 2009. - € 8,00

ku610 Met de blik naar het oosten: Piet Gerrits 1878-1957 / ERNST VAN RAAIJ (SAM.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1993. - catalogus Nijmeegs museum 'Commanderie van St.Jan'. - € 7,00

ku7457 Josef Hegenbarth: Illustrationen und Szenen aus dem Leben / Max Schimmer. - Berlijn: Henschelverlag, 1955. - € 8,00

ku6550 Bloeien nog rozen / EMIEL VERSTAPPEN, André Gailliaerde (ill.). - Retie: Kempische Boekhandel, 1974. - De O.L.-Vrouw-beelden in Antwerpen. - € 15,00

ku7455 Painters of the Brücke / G. White (sam.). - the Arts Council of Great Britain, 1964. - € 5,00

ku5078 Constant Huijsmans' laatste reis: Schier ultieme exercities in voyeurisme / AD.C. WILLEMEN. - Tilburg: Thomas Leeuwenberg, 1989. - € 6,00


Geschiedenis

hi17363 Pioniers (de ontdekking van de wereld) / W.J. van Balen. - Amsterdam: Elsevier, 1940. - Twee delen in één band, linnen. - € 10,00

hi17418 Bicameralisme: Tweekamerstelsel vroeger en nu / H.W. Blom et al. (red.). - 's-Gravenhage: Sdu, 1992. - Handelingen van de Internationale Conferentie ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de Nederlanden. - € 10,00

hi17417 Misdaad en straf in Amsterdam: Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552 / J.E.A. Boomgaard. - Zwolle/Amsterdam: Waanders/Gemeentearchief, 1992. - Proefschrift. - € 10,00

hi9948 Oorlogssporen: Hans Sibbelee Amsterdam - Betuwe 1945 / NIELS COPPES (sam.). - Nijmegen: Nijmegen University, 2000. - In de reeks: Nijmeegse Kunsthistorische Cahiers deel 3. - € 10,00

hi17375 Going down, going down..: De ware toedracht van de Bijlmerramp / Vincent Dekker. - Amsterdam: L.J. Veen, 1994. - € 4,00

hi17364 Het rechterlijke archief der stad Nijmegen: 1410-1811 / A. Delahaye. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1951. - € 10,00

hi17365 Van Mariënboomken tot Mariënbos: Geschiedenis van het Landgoed Mariënboom / Frans Geertsen, Richard van der Mast. - Heilig Landstichting: 'Van Ploeg tot Heilig Landstichting', 2007. - In de reeks: Uit de historie van Heilig Landstichting, Nummer 4. - € 2,00

hi17362 Boerenbedrijvigheid: Voortgang en behoud / E.F. Koldeweij et al. (red.). - Zwolle / Zeist: Waanders / Rijksdienst Monumentenzorg, 2003. - € 10,00

hi9541 Het privé-leven van Mao: Onthuld door zijn lijfarts Li Zhisui / LI ZHISUI. - Amsterdam: Balans, 1995. - € 5,00

hi3315 Autobiography / JOHN STUART MILL, J. STILLINGER (ed.). - Boston: Houghton Mifflin Company, 1969. - € 4,00

hi9854 Errico Malatesta: Leven en ideeën van een Italiaanse anarchist / VERNON RICHARDS (sam.). - Baarn: Het Wereldvenster, 1980. - € 4,00

hi17427 Schuifgroen: Een wandeling langs de grens van Amsterdam / Herman Vuijsje. - Amsterdam: Contact, 2003. - € 4,00

hi8959 Over een vogel die zich niet liet kooien: Leven en werk van John Baptist Knipping [1899-1973] / BRIGITTE WEUSTEN. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2013. - Proefschrift. - € 8,00

hi6738 De overkant: Mijn jaren bij Het Parool / SYTZE van der ZEE. - Amsterdam: Prometheus, 1998. - € 5,00Nederlandse literatuur

nl309 Haagse mijmeringen / F. BORDEWIJK. - 's-Gravenhage: 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging, 1954. - Uitgegeven bij haar honderdjarig bestaan. - € 4,00

nl8895 Het mannelijk onvermogen in 9 toneelstukken: Het Volk (2) / RENEE de BORST, Liesbeth MUL (red.). - Haarlem: In de Knipscheer, 2012. - € 6,00

nl10665 Eilanden / Boudewijn Büch. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Singel Pockets, 1997. - Gesigneerd, als nieuw. - € 8,00

nl2117 Met dichtgeknepen keel: Verhalen / HANS DORRESTIJN. - Amsterdam: Loeb & Van der Velden, 1979. - € 3,00

nl10667 Afrikaense Thalia / Willem Godschalck van Focquenbroch. - Deventer: Sub Rosa, 1986. - FELL 5. - fotomechanische herdruk. - € 8,00

nl1465 Kerst: En andere liefdesverhalen / KRISTIEN HEMMERECHTS. - Amsterdam: Atlas, 1993. - € 4,00

nl3180 Cirkel in het gras / OEK DE JONG. - Amsterdam: Meulenhoff, 1985. - € 4,00

nl9381 De kabbalist / GEERT KIMPEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - € 4,00

nl5764 Tijd voor magnetisch vuur: Gedichten / LIZZY SARA MAY. - Utrecht: Bruna, 1963. - € 3,00

nl10690 Van Willem III tot Willem III: Rijmkroniek des Vaderlands / Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen. - Amsterdam: Prometheus, 2010. - € 4,00

nl10675 De triomfboog: Een reis in de tijd / Rosita Steenbeek. - Amsterdam: Heleen van Ketwich Verschuur, 2015. - Kinderboek t.g.v. de tentoonstelling 'Rome. De droom van keizer Constantijn', gehouden in De Nieuwe Kerk. - € 7,00

nl10577 Met hart en ziel: Dierenverhalen voor elk feest / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em. Querido, 2011. - € 4,00

nl9659 Abyla / F.C. TERBORGH. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1969. - Als nieuw. - € 6,00

nl10657 De vorm van geluid / Gregor Verwijmeren. - Amsterdam: Van Oorschot, 2018. - € 6,00

nl10624 De goddelijke gekte: Gedichten / Hans Vlek. - Amsterdam: Em. Querido, 1986. - € 4,00

nl3848 Puin: Korzelig proza / WEVERBERGH. - Z.p: Manteau, 1970. - In de reeks: 5de meridiaan. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl6416 Ik ben niet bang / NICCOLO AMMANITTI. - Amsterdam: Lebowski, 2011. - € 4,00

bl2196 De melancholie van Parijs: Kleine gedichten in proza / CHARLES BAUDELAIRE. - Baarn: Ambo, 1995. - € 6,00

bl8739 Elf minuten / PAULO COELHO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - € 4,00

bl9721 Vrouwen tussen hemel en zand / Hanaan As-Shaikh. - Breda: De Geus, 1997. - € 4,00

bl9720 De nachtegaal / Kristin Hannah. - Amsterdam: Boekerij, 2016. - € 4,00

bl8127 De zonderlinge avonturen van het geniale bommenmeisje / JONAS JONASSON. - Amsterdam: Signatuur, 2013. - nieuwstaat. - € 6,00

bl9728 Dochter van de jungle: Een meisje uit de steentijd / Sabine Kuegler. - Amsterdam: Sirene, 2010. - € 3,50

bl9719 De laatste dagen van Charles Baudelaire / Bernard-Henri Lévy. - AMsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 5,00

bl9735 Ravens Imperium / Edith Eri Louw. - Haarlem: In de Knipscheer, 2001. - € 5,00

bl9722 Langs de kustlijn / Dorthe Nors. - Amsterdam: Podium, 2022. - € 5,00

bl9723 Avondlicht / Edna O'Brien. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 4,00

bl2013 Verhalen tot op zekere hoogte / Bette PESETSKY. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - Ceder-editie. - € 4,00

bl9681 Iemand, niemand en honderdduizend / Luigi Pirandello. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1988. - € 8,00

bl5125 De gave van Asjer Lev / CHAIM POTOK. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1994. - € 5,00

bl9727 Oer en andere tijden / Olga Tokarczuk. - Breda: De Geus, 1998. - € 5,00


Week 35 2023

Algemeen

al10470 Willem Elsschot: Het ridderspoor / Johan Anthierens. - Amsterdam/Leuven: Meulenhoff/Kritak, 1992. - € 7,00

al10511 Vondels bekering / Gerard Brom. - Amsterdam: E. van der Vecht, z.j. - Bandontwerp: Jan Toorop. - € 10,00

al4206 Jagen om te leven / H.A. GOMPERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960. - Bijgevoegd krantenknipsels. - € 5,00

al10514 De 13de-eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving / P. Van Haverbeke. - Gent: Secretarie der Academie, 1955. - In de reeks: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI. - Nr 74. - € 6,00

al10499 Aan de wandel / Wim Huijser, Maaike Alma (ill.). - Z.u.: Gegarandeerd Onregelmatig, 2022. - Nieuwstaat. - € 7,00

al9398 Thomas Mann: Eine Biographie / ROMAN KARST. - München: Hugendubel / Diederichs, 2006. - In der Reihe: Focus Edition. - € 4,00

al10507 Het epos van Heraklios: Een proeve van Swahili poëzie / Jan Knappert. - Leiden: Eigen beheer, 1958. - Proefschrift. - € 15,00

al10501 Het oude heden / Johan Polak. - Amsterdam: Balans, 1992. - € 6,00

al3947 Roald Dahl 13 september 1916 - 23 september 1990: Een biografie / CHRIS POWLING. - Baarn: Fontein, 1995. - € 3,00

al5544 Geschiedenis van de Russische literatuur: Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov / KAREL van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1985. - Ingenaaid, gebonden. - € 10,00

Filosofie en psychologie

fp7664 Het slimme onbewuste: Denken met gevoel / A.P. Dijksterhuis. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 4,00

fp5211 Lof der zotheid: (vertaald, geannoteerd en ingel.door Petty Bange) / DESIDERIUS ERASMUS. - Nijmegen: Sun, 2000. - Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. - € 8,00

fp7776 Doe zelf normaal: Menselijk recht in tijden van datasturing en natuurgeweld / Maxim Februari. - Amsterdam: Prometheus, 2023. - € 5,00

fp7775 In lichtjaren heeft niemand haast: Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven / Marjolijn van Heemstra. - Z.p.: de Correspondent, 2021. - € 5,00

fp7779 Actief en passief bewustzijn: korte voorgeschiedenis van de cognitieve psychologie / Herman Kolk. - Rotterdam: Ad. Donker, 1994. - € 4,00

fp7777 Zonder Einde: Van licht tot vorm, van vorm tot licht / Hans Korteweg. - Utrecht: Servire, 2000. - € 4,00

fp7756 De heiligen: Levens, kalender, attributen, patronaten, iconografie / Stijun van der Linden. - Amsterdam: Contact, 1999. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. - nieuwstaat. - € 15,00

fp6856 Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld / PALMYRE OOMEN et al. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2006. - € 4,00

fp6854 Verzet of berusting?: Een kleine sociologie van de roomse mop / JAN THURLINGS. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - Thijmessay. - € 4,00

Kunst

ku6547 Kunstschatten uit China - 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr.: Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China / CHINA. - Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1982. - € 10,00

ku2818 Noerejev: Het spoor van een komeet / RUDI van DANTZIG. - Zutphen: Gaillarde Pers, 1993. - € 4,00

ku3125 Julian Schnabel / ERNA DONKERS (red.). - Amsterdam: Stedelijk Museum, 1982. - Catalogus 693. - € 4,00

ku5462 Jan Toorop: De Nijmeegse jaren 1908-1916 / HANS van der GRINTEN, Peter THOBEN (sam.). - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1978. - € 8,00

ku2913 Künstlerische Doppelbegabungen: Erweiterte Neufassung, 2e Ausg. / HERBERT GüNTHER. - München: Erns Heimeran Verlag, 1960. - € 5,00

ku7442 Reinhart Wolf / Hans-Eberhard Hess, Freddy Langer (Hrsg.). - Hamburg: Ellert & Richter, 1992. - In der Reihe: Ellert & Richter Photo-Collection. - € 8,00

ku2434 Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth century / KNUD JEPPESEN. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, n.y. - € 10,00

ku6906 Manière de penser l'urbanisme: In: Bibliothèque MéDITATIONS / Le Corbusier. - Éditions Gonthier. - € 3,00

ku6559 Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad / H. NIEUWDORP et al. - Antwerpen: Rubenshuis Antwerpen, 1986. - € 4,00

ku4204 Hardy Strid's work: And Swedish modernism in art from 1935 to 1980 / JEAN SELLEM. - Munich: Omnibus Press, 1981. - € 4,00

ku5298 Wijnand Nuyen: Romantische werken / JOHN SILLEVIS. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1977. - € 5,00


Geschiedenis

hi17355 China: Beeld van het dagelijks leven in de 18de eeuw / William Alexander, G.H. Mason. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1988. - € 15,00

hi17411 Military Memoirs of Marlborough's Campaigns, 1702-1712 / David Chandler. - London: Greenhill Books, 1998. - € 5,00

hi4765 Oud Groesbeek in woord en beeld / G.G. DRIESSEN (sam.). - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 1980. - 2e herziene druk. - € 15,00

hi17384 Op weg naar de Rijn: en verder februari / mei 1945 / Frans Geertsen. - Heilig Landstichting: St. "Van Ploeg tot Heilig Landsttichting", 2019. - nieuwstaat. - € 8,00

hi3679 The Decline and Fall of the Roman Empire: An Abridgement by D.M. Low / EDWARD GIBBON, D.M. LOW. - London: Chatto and Windus, 1992. - € 7,00

hi17407 Het leven van Willem George Fredrik Prince van Orange: met Plaaten / J.P. van Ginkel. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1967. - facsimile van uitgave in 1802. - € 8,00

hi2230 Nijmegen onder raadspensionaris, koning, keizer en soevereine vorst / H.J.J. HENDRIKS, STEENKAMER. - Zutphen: De Walburg Pers, 1971. - € 5,00

hi9156 Het stadspaleis: De geschiedenis van het Paleis op de Dam / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 1997. - € 6,00

hi17385 Komen en blijven: Tempo doeloe - een verzonken wereld: Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920 / Rob Nieuwenhuys. - Amsterdam: Em. Querido, 1982. - Zonder stofomslag. - € 8,00

hi17382 Door met de strijd: Nederland en opstand / Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: CPNB, 2018. - € 2,00

hi17383 Via Gladiola: 100 jaar Vierdaagse ten voeten uit / Marjolein van Rotterdam. - Utrecht/Antwerpen: Kosmos, 2009. - € 10,00

hi9043 Memoires van een moralist / HANS SAHL. - Amsterdam: Atlas, 1994. - In de reeks: De Twintigste Eeuw, nr 13. - € 8,00

hi5679 Panorama: Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973 / LEONARD de VRIES (sam.). - Laaren: Skarabee, 1972. - € 7,00

hi17358 België in de Tweede Wereldoorlog, deel 3: De Nieuwe Orde / Maurice De Wilde. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1982. - € 8,00

hi9096 Nederland en de verlichting / H.H. ZWAGER. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1972. - € 4,00

Nederlandse literatuur

nl10679 Gepijnde honing / Johan Daisne. - Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau, 1978. - € 4,00

nl8143 Contrapunt / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - € 5,00

nl7286 Het hof van barmhartigheid: De tandeloze tijd 3 eerste boek / A.F.TH. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 6,00

nl3301 Botshol / JUDITH HERZBERG. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1980. - € 3,50

nl10677 Wat zij wilde schilderen / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 1998. - € 4,00

nl10673 Een echte Kavalsky en andere verhalen / Clarissa Jacobi. - Amsterdam: Em. Querido, 1980. - € 3,00

nl10674 Aan een droom vol weelde ontstegen: Poëzie uit de Romantiek 1750-1850 / Gerrit Komrij (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - € 5,00

nl2591 Herinneringen aan het onbekende: Een keuze uit eigen werk / RUTGER KOPLAND. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1988. - € 3,50

nl10648 Wij zijn maar wij zijn niet geschift: De schietpartij van Columbine / Tim Krabbé. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - € 4,00

nl10645 Scheppingsdroom / M. Mok. - Lochem: De Tijdstroom, 1940. - € 8,00

nl10617 Een veldmuis in Versailles: Een keuze uit haar poëzie en proza / Marianne Moore. - Amsterdam: Em. Querido, 1968. - Vert.: J. Bernlef. - € 3,50

nl10656 Over de grens / Chaja Polak. - Amsterdam: Vassallucci, 2002. - € 4,00

nl10506 Hans van Straten 1923-2004 - ter nagedachtenis / Hans van Straten. - Utrecht: Eigen beheer, 2004. - cahiersteek. - 22 p. - rug iets verkleurd. - € 10,00

nl10618 De hofreis: Gedichten / Willem van Toorn. - Amsterdam: Em. Querido, 2009. - € 4,00

nl10678 Hollandse quintijnen / Martin Veltman. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - € 4,00

Buitenlandse literatuur

bl5792 De Zahir / PAULO COELHO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005. - € 5,00

bl5108 Verborgen gezichten / SALVADOR DALI. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 6,00

bl1577 Het geheugenpaleis: De vergeten kunst van het onthouden / JOSHUA FOER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - € 6,00

bl7769 De onbehaaglijkheidsfactor: Een persoonlijke geschiedenis / JONATHAN FRANZEN. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - € 4,00

bl4479 Genezen verklaard / GRAHAM GREENE. - Amsterdam: Contact, 1973. - € 4,00

bl9717 Middernachtbibliotheek / Matt Haig. - Amsterdam: Lebowski, 2021. - € 5,00

bl4785 De held van onze tijd / MICHAIL LERMONTOV. - Amsterdam: Rainbow, 2019. - € 4,00

bl6228 Nachttrein naar Lissabon / PASCAL MERCIER. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2008. - € 5,00

bl9699 De romantici / Konstantin Paustovskij. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. - Met nwrd van de schrijver. - € 5,00

bl6737 Ansichten: Postcards / E. ANNIE PROULX. - Breda: De Geus, 1996. - € 5,00

bl315 Scheepsberichten / E. ANNIE PROULX. - Breda: De Geus, 1995. - € 4,00

bl1765 Alleman / PHILIP ROTH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 6,00

bl1383 De God van kleine dingen / ARUNDHATI ROY. - Amsterdam: Prometheus, 1997. - € 4,00

bl9716 De Weense sigarenboer / Robert Seethaler. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - € 5,00

bl9715 De rustelozen / Olga Tokarczuk. - Breda: De Geus, 2020. - € 5,00

bl9730 Huidloze hemel / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 1997. - € 4,00


Week 34 2023

Algemeen

al10509 Verhaal en lezer - Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "van oude mensen,: de dingen die voorbij gaan" van Louis Couperus / W. Blok. - Groningen: J.B. Wolters, 1960. - € 8,00

al78 Politicus zonder partij / MENNO ter BRAAK. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1962. - Stoa-reeks. - € 4,00

al2780 Jacobus van Looy: Over zijn werk / M.J. BRUSSE. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1930. - € 5,00

al10504 Op gezang en vlees belast: Over leven, werk en stad van Jan Engelman / Liesbeth Feikema et al. (red.). - Utrecht: Kwadraat, 2000. - Ingenaaid gebonden. - € 10,00

al10471 Karel / Theodor Holman. - Amsterdam: C.J. Aarts, 1991. - € 7,00

al10508 Geduchte verbeeldingskracht!: Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Alphen tot Verwey / G.J. Johannes. - Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit A'dam, 1992. - In de serie: Amsterdamse Historische Reeks 23. - € 8,00

al8558 Wilde orchideeën van Europa I en 2 / J. LANDWEHR. - Z.p.: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1977. - € 20,00

al4972 Albert Helman - en inleiding tot zijn werk door M. N.: met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliografie / MAX NORD. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1949. - € 4,50

al10505 Claus 'deze geboren koning': De overdenking van Huub Oosterhuis tijdens de uitvaartdienst / Huub Oosterhuis. - Amsterdam/Antwerpen: de Prom, 2002. - cahiersteek. - € 4,00

al6090 Op het twijgje der indigestie: Essays / PAUL RODENKO. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00

al10494 Richard Verstegen: Een polemist der Contra-Reformatie / Edward Rombauts. - Brussel: Algemeene Drukinrichting, 1933. - In de reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 54. - € 8,00

al10415 Aantekeningen bij Achterbergs 'Spel van de wilde jacht' / Margaretha H. Schenkeveld et al. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. - € 4,00

al10497 Herman Robbers als romanschrijver / Elisabeth Zernike. - Amsterdam: "Elsevier", 1928. - € 3,00

Filosofie en psychologie

fp7773 Rechtmatigheidstoetsing: Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten / Harry Dondorp. - Amsterdam: VU Uitgeverij, 1988. - Proefschrift. - € 6,00

fp7774 Dus ik ben: Een zoektocht naar identiteit / Stine Jensen, Rob Wijnberg. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 5,00

fp3326 Psychologische typen / C.G. JUNG. - 's-Gravenhage: Servire, 1979. - € 7,00

fp7770 Het pessimisme: Ter ontmythologisering van het atheïsme / Ludwig Marcuse. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Floret-boeken, 1966. - € 3,00

fp6853 Logica en model / DOEDE NAUTA. - Amsterdam: Wetensch.Uitgeverij, 1974. - In de reeks Het modelbegrip in de wetenschappen. - € 5,00

fp7769 Beelden van de sjamaan: Een inleiding tot de studie van het sjamanisme / Valeer Neckebrouck. - Leuven: Davidsfonds, 2003. - potloodgebruik. - € 4,00

fp1776 De theorie van de nietsdoende klasse / THORSTEIN VEBLEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974. - Met een inleiding van C. Wright Mills, nawoord van Th.W. Adorno. - Synopsis-reeks. - € 6,00

fp7771 Islam: Norm, ideaal en werkelijkheid / Jacques Waardenburg (red.). - Houten: Fibula/Unieboek, 2000. - vijfde, herziene en aangevulde druk. - potlood. - € 4,00

fp6253 Reis met de duivel: Sefer Sja'asju'im / JOSEF IBN ZABARA. - Kampen: Kok, 1999. - In de reeks: Joodse Bronnen 1. - vert. R. Fontaine, A. Schippers, I.E. Zwiep. - € 6,00

Kunst

ku6546 De eeuw van Van Eyck 1430-1530: De Vlaamse Primitieven en het Zuiden / TILL-HOLGER BORCHERT. - Gent: Ludion, 2002. - € 15,00

ku7450 Schoutambt en heerlijkheid: Leven en werk van de etser Cor M. van der Woerd / C. Burgsteijn. - Rernkum: Stichting Heemkunde, 1991. - Gesigneerd. - € 6,00

ku6545 Memling: Tout l'oeuvre peint de Memling / Jacques Foucart (intr.). - Paris: Flammarion, 1973. - € 5,00

ku4119 Huub Henxt: 1944 - 1992 / MARY HENGST. - [Arnhem]: Eigen beheer, z.j. - Brochure van het werk van de kunstenaar Huub Hengst, geb. Nijmegen. - € 3,00

ku7444 Carli Hermès: Reflections 2012 / Carli Hermès. - Amsterdam: Galerie Pien Rademakers, 2012. - € 8,00

ku2335 Eppo Doeve: Portret van een duivelskunstenaar / PIERRE HUYSKENS. - Amsterdam: Elsevier, 1982. - € 4,00

ku2341 Onuitwisbaar aangedaan: Over beeldende kunst en religie: Essays, columns en interviews / BAS van IERSEL et al. (red.). - Leende: Damon, 2000. - € 8,00

ku7439 ..Geteeckent tot Maestricht..: Getekent te Maastricht / J.G.J. Koreman (sam.). - Maastricht: Gemeente Maastricht, 1981. - Viertalige tekst. - ingeplakt exlibris. - € 15,00

ku7443 Mensen van macht en aanzien: Frieslands elite in de 18de en 19de eeuw / Yme Kuiper et al. - Heerenveen: Museum Willem van Haren, 1987. - In de reeks: Taconis-reeks nr.6. - € 4,00

ku3857 Aangenaam gezelschap: Zes conversatiestukken van Nicolaas Muys / A.M. MEYERMAN, N.I. SCHADEE. - Rotterdam: Hist.Museum d. Stad, 1992. - € 5,00

ku3224 This literary life / PETER van STRAATEN. - Minneapolis: Coffee House Pres, 1991. - € 5,00

ku6528 De echte van Meegeren / BOB WALLACH. - Amsterdam: Strengholt, 1947. - € 7,00

ku7440 Die Staufer und Italien: Drei innovationsregionen im Mittelalterliche Europa / Alfred Wieczorek et al. (Hrsg.). - Stuttgart: Theiss, 2010. - Band 1 Essays, Band 2 Objekte. - Wie neu, ohne Schuber. - € 20,00

Geschiedenis

hi17367 Sporen van het paradijs: Het verhaal van de specerijenhandel / Charles Corn. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - € 7,00

hi17368 Records relating to Personal Participation in World War II: American Prisoners of War and Civilian Internees / Benjamin L. DeWhitt, Jennifer Davis Heaps. - Washington: National Archives and Records Administration, 2008. - Reference Information Paper 80. - Revised 2008. - € 7,00

hi4896 Gelderse plakkatenlijst: 1740 - 1815 / J. DROST. - Zutphen: De Walburg Pers, 1982. - Werken St. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, no.8. - € 6,00

hi1978 Geschiedenis van de Nederlandse stam: deel I (tot 1648), deel II (1648-1751), deel IIII (1751-1798) / P. GEYL. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1948. - herziene uitgaaf. - € 30,00

hi17372 Perron Europa: Op reis met de trein / Bart Giepmans, Bonita van Lier. - Rotterdam: Fjord, 2022. - € 6,00

hi17370 Rituelen: Nieuwe en oude gebruiken in Nederland / Jef de Jager. - Utrecht: Het Spectrum, 2001. - € 7,00

hi2756 Volkshuisvesting in de gemeente Ubbergen: Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de woningbouwstichting "De Goede Woning" / G.B. JANSSEN. - Aalten: Fagus, 1998. - € 10,00

hi17410 Maastricht in oude ansichten / J.G.J. Koreman. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1968. - € 10,00

hi1238 In Europa: Reizen door de twintigste eeuw / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 2004. - € 8,00

hi17409 De Spaanse Armada: De nederlaan van de Spaanse Armada, 1588 / Alexander McKee. - Baarn: Hollandia, 1989. - € 5,00

hi17395 Tekeningen van Bergen op Zoom: Topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom: en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw / J.H. van Mosselveld, W.A. van Ham. - Bergen op Zoom: Gemeente Bergen op Zoom, 1973. - € 15,00

hi17413 Koning van de hele wereld: Ali / David Remnick. - , 2014. - € 6,00

hi17366 Publieke zaken / Ed van Thijn. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 4,00

hi17412 Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek: Rondom de Berg en Dalse watermolenarresten / Leon Verstappen. - Gemeente Ubbergen: St. tot Behoud van Monumenten en Landschap, 2004. - € 8,00

hi2452 Stedebouw en burgerlijke vrijheid: De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden / Michiel WAGENAAR. - Bussum: THOTH, 2001. - € 10,00

hi17356 Een halve eeuw academische heelkunde in Nijmegen: De weg naar differentiatie / Th. Wobbes. - Nijmegen: Eigen beheer, 2005. - € 10,00

Nederlandse literatuur

nl10653 Kruis of munt: De wijsgerige verhalen / Belcampo. - Amsterdam: Kosmos, z.j. - € 4,00

nl10671 Man uit de verte: De helden van Martin Bril / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2013. - € 4,00

nl10593 Brieven van mijn ziel: Over wakker worden en op reis gaan in een wondere wereld,: die mijn leven op de kop zet 1993-1999 / Chantal van den Brink. - Doorn: Bierman van den Brink, 2012. - € 7,00

nl10670 Aangewaaid: Sterke verhalen / Walter van den Broeck. - Baarn: Bosch en Keuning, . - € 3,00

nl10604 Het verstoorde mierennest: Een fantasie / C.A.J. van Bruggen. - Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1916. - € 5,00

nl10669 Suzy vindt van niet / Peter Buwalda. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - € 4,00

nl9062 Verzameld Werk / Willem Elsschot. - Amsterdam: Em. Querido, 1976. - € 10,00

nl7396 Calendarium poeticum: Een galerij van dagen / FRANS HOPPENBROUWERS. - Nijmegen: SUN, 1998. - € 8,00

nl2255 Het bezit van een ruïne: Gedichten / GERRIT KOUWENAAR. - Amsterdam: Em. Querido / Poetry Internati, 2005. - € 2,00

nl5588 Hoe God verdween uit Jorwerd: Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw / GEERT MAK. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00

nl2662 De rots van Gibraltar / HANNY MICHAELIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1980. - € 4,00

nl10644 Silhouetten: Verzen / M. Mok. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff / De Ceder, 1948. - € 5,00

nl10643 Kleine liederen van dood en leven / Jac. Schreurs. - Utrecht: Het Spectrum, 1938. - € 4,00

nl5066 Vijf variaties op een misverstand: Dat is de droevige geschiedenis van Pyramus en Thisbe / Kees STIP. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1950. - € 4,00

nl10641 De melodiën bij Starters Friesche lust-hof / Marie Veldhuyzen (inl. & aant.). - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. - € 5,00

nl10612 262 gedichten / Leo Vroman. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 8,00Buitenlandse literatuur

bl9712 De onsterfelijken / Chloe Benjamin. - Amsterdam: Meulenhoff, 2020. - € 4,00

bl7016 De bidsprinkhaan: Een waar verhaal / ANDRÉ BRINK. - Amsterdam: Meulenhoff, 2006. - € 4,00

bl9710 De sneeuwklas / Emmanuel Carrère. - Amsterdam: De Arbeidersklas, 1996. - € 4,00

bl9691 Zonder mij / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 5,00

bl9713 Schaduwstad / Elizabeth Day. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2020. - € 6,00

bl8890 Gertrud / Herman Hesse. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - Vertaald door Pé Hawinkels - Grote ABC nr.186. - € 4,00

bl9696 Rubaiyat: Honderd kwatrijnen / Omar Khayyam, P.C. Boutens (vert.). - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1981. - € 8,00

bl1996 Aanwezig / Jerzy KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 3,00

bl9718 De dag van het feest: nr. 122/200 / Indro Montanelli. - Amsterdam: Wereld-Bibliotheek-Vereniging, 1958. - €

bl9714 De laatste hand / Wieslaw Mysliwski. - Amsterdam: Em. Querido, 2016. - € 10,00

bl7907 De velden van eer: Vijfluik / JEAN ROUAUD. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - € 8,00

bl7655 Het verhaal van het onbekende eiland / JOSÉ SARAMAGO. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 3,00

bl9711 De mooiste van Rabindranath Tagore / Koen Stassijns (sam.), Ivo van Strijtem. - Tielt | Amsterdam: Lannooj | Atlas, 2003. - € 7,00

bl9702 Nouvelles orientales / Marguerite Yourcenar. - Paris: Gallimard, 1982. - € 3,00

bl9700 Quoi? L'Eternité / Marguerite Yourcenar. - Paris: Gallimard, 1988. - € 6,00


Week 33 2023

Algemeen

al10493 Jacob van Maerlant: Proeve van bibliografie / Am. Arents. - Damme / 's-Gravenhage: Museum van Maerlant / Martinus Nijhoff, 1943. - nr. 175/600. - € 5,00

al10491 Het station van Heerenveen / Jan Blokker. - Amsterdam: De Harmonie, 1986. - € 4,00

al10490 Telgen van Tinbergen: Het verhaal van de Nederlandse economen / Harry van Dalen, Arjo Klamer. - Amsterdam: Balans, 1996. - € 4,00

al3043 De bibliotheek / UMBERTO ECO. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - Lezing. - € 3,00

al8442 Boekenwurmen & ander ongedierte: Over de omgang met boeken / ED van EEDEN. - Utrecht: Kosmos Z&K Uitgevers, 1992. - nieuwstaat. - € 6,00

al8548 De geheime tuin / H.A. GOMPERTS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1963. - € 4,00

al6389 Nol Gregoor in gesprek met Harry Mulisch / NOL GREGOOR. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 5,00

al10483 Handboogschieten: Geschiedenis, uitrusting, techniek, wedstrijden, reglementen / K. Heim, K.M. Wendlandt. - Utrecht: Kosmos, 1987. - € 4,00

al9716 De menselijke maat: De aarde over tienduizend jaar / Salomon Kroonenberg. - Amsterdam: Atlas, 2006. - € 5,00

al10486 Kyudo: The Essence and Practice of Japanese Archery / Hideharu Onuma, D., J. DeProspero. - Tokyo: Kodansha International, 1993. - € 10,00

al10479 15 eeuwen Nederlandse taal / Nicoline van der Sijs. - Sterck & De Vreese, 2020. - gesigneerd. - € 8,00

al10481 De weg van Lao-tse: Een nieuwe Ned. vertolking van de Tao Te Tjing / Johan Willemsens. - Amsterdam: Bres, 1990. - € 4,00

Filosofie en psychologie

fp7767 In de Schaduw van de Zwijgende Meerderheden / Jean Baudrillard. - Amsterdam: SUA, 1986. - € 4,00

fp6843 Artificial Intelligence: A philosophical introduction / JACK COPELAND. - Blackwell Publishing, 1993. - € 5,00

fp7766 Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl: Oder Die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampfe ums Dasein / Charles Darwin. - Halle: Otto Hendel, O.J. - Frakturschrift. - € 6,00

fp6847 Reflectie en Fundering: Over filosofie als wetenschap / WILLIAM DESMOND et al. (red.). - Nijmegen: Uitgeverij KU, 1999. - Studies van het Centrum voor Duits Idealisme, deel 1. - € ,00

fp6845 Oud maar niet out: Denken en doen met de oudheid vandaag / LIEVE Van HOOF, Peter Van NUFFELEN. - Leuven: Peeters, 2012. - € 6,00

fp6842 An Introduction to Philosophical Analysis / JOHN HOSPERS. - Surrey: The Gresham Press, 1973. - Revised Edition. - € 6,00

fp6846 Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray / SABINE HOSSENFELDER. - New York: Basic Books, 2018. - € 7,00

fp3702 Het ik en het onbewuste / C.G. JUNG. - Den Haag: Servire, 1988. - € 3,00

fp5595 Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven: Tweede traktaat tegen de keer / FRIEDRICH NIETZSCHE. - Groningen: Historische Uitgeverij, 1983. - € 8,00

fp7772 Also sprach Zarathustra: Ein Buch für alle und keinen / Friedrich Nietzsche. - Köln: Agrippina-Verlag, o.J. - € 8,00

fp3554 Het wezen der kennis / CORNELIS OPZOOMER. - Baarn Ambo, 1990. - Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Wim van Dooren. In de reeks: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland nr.17. - € 7,00

fp6857 Vergiffenis en recht: Essays voor Edith Brugmans / SEBASTIAAN ROES (RED.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2013. - € 4,00


Kunst

ku7446 Painters of Venice: The story of the Venetian 'Veduta' / Bernard Aikema, Boudewijn Bakker. - The Hague: Rijksmuseum Amsterdam, Gary Schwartz | SDU, 1990. - Ingenaaid gebonden. - Als nieuw. - € 10,00

ku665 Marc Chagall: 1887-1985 / Jacob Baal-Teshuva. - Köln: Taschen / Librero, 2003. - € 15,00

ku2718 Ein Gespräch / JOSEPH BEUYS. - Süchteln: Gallerie Kunst Parterre, 1991. - Ohne Audio-Kassette. - € 4,00

ku7438 De jonge Rembrandt: Een biografie / Onno Blom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - Nieuwstaat. - € 10,00

ku6560 Käthe Kollwitz Museum Köln: Handzeichnungen - Druckgraphik - Skulpturen / ULRICH BOCK u.a. - Köln:, 1991. - Kölner Museums-Bulletin. - Berichte und Forschungen aus den Museen der Stadt Köln. - Sonderheft 1-2/1991. - € 4,00

ku3108 Emmy Eerdmans: Schilderijen / EMMY EERDMANS. - Nijmegen: Commanderie van St.Jan, 1988. - Catalogus. - € 3,00

ku1510 Ludwig Gies / TONI FELDENKIRCHEn. - Recklinghausen: Aurel Bongers, 1960. - Monographien zur rheinisch-westfälischen Kunst der Gegenwart, Band 20. - € 6,00

ku6548 De Fifties in België / RONNY GOBYN et al.. - Brussel: E. Van Driessche, 1988. - Uitgave n.a.v. tentoonstelling in de ASLK-Galerij, Brussel 1988-1989. - € 15,00

ku715 J.H. Isings: Realist van de verbeelding / ALFRED KOSSMANN. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1973. - Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs. - jaarwisselingsgeschenk Wolters-Noordhoff. - Met aanbiedingskaartje van de uitgever. - € 5,00

ku7445 Stien Eelsingh: Werk uit de Witte Boerderij / Hans Redeker (tekst). - Meppel: J.A. Boom, z.j. - genummerd exemplaar nr.95, gesigneerd. - bijgevoegd krantenartikel, dankkaarten, overlijdensaankondiging. - € 15,00

ku1455 Werner Gilles / KARL RUHRBERG. - Recklinghausen: Aurel Bongers, 1962. - Monographien zur rheinisch-westfälischen Kunst der Gegenwart, Band 5. - € 6,00

ku7437 Voor verbetering vatbaar / Piet Schreuders. - Amsterdam: De Buitenkant, 2002. - als nieuw. - € 7,00

ku5062 Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen / K. SLUYTERMAN. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975. - Fotomechanische herdruk. - € 10,00

ku5040 Hendrik Chabot: De Vrije Bladen, Jaargang 18, schrift II / NES TERGAST. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1946. - € 4,00

ku4417 Voordrachtskunst / ALBERT VOGEL. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1919. - Japanse binding. - boekverzorging: H.Th. Wijdeveld. - verkleuring van het linnen. - € 15,00

Geschiedenis

hi17342 De katholieke huwelijksleer: Geschiedenis van een rooms moraliseringsoffensief in Nederland 1880-1965 / René Bastiaanse. - Z.p.: Eigen beheer, 2022. - Proefschrift. - € 15,00

hi9953 Bedreigde Dijken: .. daar waar de Rijn Waal wordt..: Bewoners vertellen hun ervaringen en emoties van de evacuatie januari 1995 / ROOSJE BENNING et al. (red.). - Beek-Ubbergen: De Rozet, 1995. - € 10,00

hi17331 Als Gefangene bei Stalin und Hitler: Mit einem Kapitel 'Von Potsdam nach Moskau' / Margarete Buber-Neumann. - Stuttgart: Seewald, 1968. - € 4,00

hi17344 Langs vesten en singels van Delft: De buitenste binnenstad in 81 aquarellen / Jan Ernst Douma. - Delft: Museum Het Prinsenhof, 2007. - € 8,00

hi17345 Mecca the Blessed Madinah the Radiant / Emel Esin. - London: Elek Books, 1963. - Photographs by Haluk Doganbey. - € 10,00

hi4418 Herinneringen aan Anne Frank: Het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis / MIEP GIES, Alison Leslie GOLD. - Amsterdam: Bert Bakker, 1988. - € 5,00

hi17349 Gemeente Ubbergen in 1955: Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom / Hans Giesbertz, Jan van Eck (sam.). - Nijmegen: St. Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2003. - Met twee topografische kaarten. - € 8,00

hi16274 Willem van Oranje: Uit de geschiedenis van de Lage Landen / Jaap ter Haar. - Weesp: Fibula-Van Dishoeck, 1984. - € 7,00

hi17346 De Griffioen: De verzwegen geschiedenis van de belangrijkste geallieerde spion in Nazi-Duitsland / Arnold Kramish. - Utrecht: Het Spectrum, 1987. - € 4,00

hi1246 Napoleon: Historie en legende / J. PRESSER. - Amsterdam: Elsevier, 1946. - € 8,00

hi16299 Congo: Een geschiedenis / David van Reybrouck. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - € 8,00

hi245 Het coöperatieve alternatief: Honderd jaar Rabobank 1898 - 1998 / KEETIE SLUYTERMAN, J. DANKERS et al.. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998. - € 10,00

hi17359 Gelre - Geldern - Gelderland / Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath. - Geldern: Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2001. - € 15,00

hi6258 Dansen in schuilkelders: Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog / JOHANNA WYCOFF-de Wilde. - Nijmegen: QV, 2012. - Nijmegen. - nieuwstaat. - € 15,00

Nederlandse literatuur

nl10642 Verzamelde gedichten / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse / J.M. Meulenhoff, 1962. - € 8,00

nl7639 De ordening / KEES VAN BEIJNUM. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 3,00

nl10636 De kinkhoorn / Martien Beversluis. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - € 5,00

nl10650 Benjamin: Een verzwegen dood / Pauline Broekema. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001. - € 4,00

nl10631 Date's opgang: sonnetten / Gerard Brom. - Amsterdam: Van Munster's Uitgeversmaatschappij, z.j. - roest. - € 6,00

nl2175 De boeken der kleine zielen / LOUIS COUPERUS. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - € 3,00

nl3766 Verborgen gebreken / RENATE DORRESTEIN. - Amsterdam: Contact, 1997. - € 4,00

nl3241 Een kleine wereld: Terug naar het dorp van mijn ouders / MARGA KOOL. - Amsterdam: Ambo, 2006. - € 4,00

nl6628 De vitalist / GERRIT KROL. - Amsterdam: Em. Querido, 2001. - € 4,00

nl10652 Het gelukkige jaar 1940 / Hans Münstermann. - Vianen: ECI, 2000. - € 4,00

nl10654 Dooi / Rascha Peper. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - € 4,00

nl4270 De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens: Twee vorstinnen en een vorst / Mijn tante Coleta en andere verhalen / R.J. PESKENS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1995. - € 7,00

nl10633 Dance for you: Verzen / Michel van der Plas. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1951. - € 4,00

nl10635 Avonturiers / Arthur van Schendel. - 's-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1936. - In de reeks: Folemprise, deel 7. - € 10,00

nl5146 Dora: Een liefdesgeschiedenis / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1998. - € 5,00

nl10655 Misantropie voor gevorderden / L.H. Wiener. - Amsterdam: Bert Bakker, 1982. - € 3,00

Buitenlandse literatuur

bl9668 Vlucht van de tijd: Gedichten van de tijd / Anna Achmatova. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - als nieuw. - € 15,00

bl145 Elegant als een egel / MURIEL BARBERY. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - € 4,00

bl5766 Witte oleander / JANET FITCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - € 4,00

bl17 De Magiër / John Fowles. - Utrecht: Bruna, 1976. - € 4,00

bl9708 Samen ben je minder alleen / Anna Gavalda. - Amsterdam: Prometheus, 2007. - € 5,00

bl9709 De feestcommissie: Verhalen, kronieken, novellen / Ismail Kadare. - Amsterdam: Van Gennep, 2002. - € 7,00

bl1921 Nagels in de ochtend: En andere verhalen / YASUNARI KAWABATA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 5,00

bl2637 Jane zoekt Tarzan / ANNETTE LÉVY-WILLARD. - Amsterdam: Van Gennep, 1989. - € 4,00

bl9378 Een daad van barnhartigheid / Toni Morrison. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 5,00

bl7917 Atemschaukel / HERTA MüLLER. - München: Carl Hanser, 2009. - Met enkele krantenknipsels. - € 6,00

bl8282 Onder de gelovigen: Een reis door de islam / V.S. NAIPAUL. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - In de reeks: Synopsis. - € 5,00

bl1876 Gebroken spiegel / MERCÈ RODOREDA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1992. - € 3,50

bl7297 Dramen: Zweiter Band / AUGUST STRINDBERG. - München: Albert Langen-Georg Müller, o.J. - € 7,00

bl9704 Dramen: Werke II / August Strindberg. - München: Albert Langen-Georg Müller, o.J. - € 7,00

bl9707 Het kompas van Noach / Anne Tyler. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 4,00

bl9701 Denier du Rève / Marguerite Yourcenar. - Paris: Gallimard, 1982. - € 4,00


Week 32 2023Algemeen

al9575 Luistert naar hem: Prentenboek bij de Eerste Katechismus / BR. BERTHILO, R.P. RANDAG. - 's-Hertogenbosch: Malmberg, 1950. - ill.: R.P. fr. H. Randag o.f.m. - llustrator Humbert Randag (R.P. fr. H. Randag o.f.m.) was een Franciscaner priester. Hij volgde colleges in tekenen en schilderen bij Richard Roland Holst aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. - € 7,00

al10467 Women writers of the Middle Ages: A Critical Study of Texts from Perpetua to Marguerite Porete / Peter Dronke. - Cambridge: Cambridge University Press, 1984. - € 8,00

al10468 Zonnegeheimen: Tweede deel: Lente, Pasen, Pinksteren / Udo de Haes. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1976. - € 6,00

al10466 De intieme dood: Levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - Haarlem: Altamira-Becht, 2005. - € 5,00

al10478 Jan Campert-prijzen 2005 / Koen Hilberdink (red.), Jos Joosten. - Nijmegen: Vantilt, 2005. - w.o. Marga Minco. - € 4,00

al2325 Kleine Bolsjewieken: De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve / NOP MAAS. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - € 4,00

al10473 Herman Gorter: Aanteekeningen bij zijn poëzie / H. Marsman. - Amsterdam: Em. Querido, 1937. - € 5,00

al10469 Stefan Zweig: Drei Leben - Eine Biographie / Oliver Matuschek. - Frankfurt am M.: S. Fischer, 2006. - € 8,00

al10472 Uren met Karel van het Reve: liber amicorum / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1991. - € 6,00

al3223 Uit duizenden: Dichter bij handschrift; Gedichten & fotografische portretten / LUUK VAN TERM (red.), MYRLE TJOENG. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. - Gebundeld met: Dichter bij jongeren, Essays (Marjoleine de Vos, Jos van Hest en Jan van Coillie) in kader van 10 jaar VSB Poëzieprijs. - € 10,00

al10465 Nieuw Zuid: Verhalen en andere teksten van buurtgenoten / Willem van Toorn (red.). - Amsterdam: Het Martyrium, 1992. - Verzameld n.a.v. het tienjarig bestaan van boekhandel Het Martyrium. - omslag beschadigd. - € 5,00

al10477 Hendrik de Vries (1896-1989): Een biografische schets / Jan van der Vegt. - Baarn: De Prom, 1996. - € 5,00

al10476 Discours de réception de Madame M. Y. à l' Académie francaise: et réponse de Monsieur Jean d' Ormesson / Marguerite Yourcenar, Jean d' Ormesson. - Paris: Gallimard, 1981. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp6848 Consensus Formation in Science - A naturalistic approach to the Darwinian synthesis: een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte / GERRIT van BALEN. - 1988. - Proefschrift. - € 5,00

fp6858 Waarheid en democratie / LUCA CONSOLI, R. TINNEVELT (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - € 4,00

fp7757 Het onvoltooide heden / Alain Finkielkraut. - Amsterdam: Contact, 2003. - € 4,00

fp7768 The Disenchantment of the World: A Political History of Religion / Marcel Gauchet. - Princeton: University Press, 1999. - In de reeks: New French Thought. - € 7,00

fp7762 Van oude en nieuwe trauma's / Jaap van Heerden. - Amsterdam: Prometheus, 1993. - € 4,00

fp5968 Gödel, Escher, Bach:: Een eeuwige gouden band / DOUGLAS R. HOFSTADTER. - Amsterdam: Contact, 2005. - 2e druk. - ingenaaid gebonden. - € 15,00

fp7761 De slaaprevolutie: Het belang van slaap, rust & herstel / Ariana Huffington. - Z.p.: Lev, 2016. - € 5,00

fp2987 Het verbroken contract / GEORGE STEINER. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - € 5,00

fp830 De mandarijn van Parijs: Een kritische blik op Sartre / Olivier TODD. - Tricht: C.J. Goossens, 1983. - € 4,00

fp7763 De Tien Geboden / Arjan Visser. - Z.p.: Ten Have/Trouw, 1999. - O.a. van Midas Dekkers, Joke Damman, Gerd Schutte. Martin Ros, Anna Enquist. André Hazes. Hanneke Groenteman, enz. Eerder verschenen in Trouw 1998/1999. - € 5,00

fp7754 Candide of het optimisme / Voltaire, Hans van Pinxteren (vert.. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2011. - Vertaling en nawoord: Hans van Pinxteren. - In de reeks: Perpetua reeks. - als nieuw. - € 15,00


Kunst

ku3350 Woody van Amen: Moderne kunstvoorwerpen 1963 - 1977 / WOODY van AMEN. - Rotterdam: Museum Boymans-Van Beuningen, 1977. - € 5,00

ku7435 Voor Vincent van Gogh: Hommage aan / Homage to Vincent van Gogh Twintig/Twenty posters / Frits Becht. - Amsterdam: Stichting van Gogh, 1990. - € 4,00

ku6553 Landschap van kerken: 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen / GEERT BEKAERT. - Leuven: Davidsfonds Standaard Uitgeverij, 1987. - € 10,00

ku7431 The Design Encyclopedia / Mel Byars. - London/New York: Laurence King Pub./MoMA, 2004. - € 25,00

ku7430 Aan de rivier: tekeningen / Frank Dekkers. - Varik: De Weideblik, 2006. - Met gedichten van Menno van der Beek, Mark Boog, Lenze L. Bouwers, Chrétien Breukers en Abe de Vries. - € 15,00

ku6555 België, De dolle jaren / JO GÉRARD. - Hasselt: Heideland-Orbis n.v., 1976. - € 7,00

ku7433 Terugblik / Youp van 't Hek. - Amsterdam: Thomas Rap, 2000. - Inclusief 2 CD's. - € 10,00

ku33 Missa Brevis: Gemischter Chor / Mixed Choir / Ton de Leeuw. - Amstelveen: Annie Bank, z.j. - € 4,00

ku7434 IJzersterk + steengoed: Amateurs fotograferen industriële bouwwerken / Tom Meerman (vrwrd.). - Rotterdam: NAi, 2005. - € 8,00

ku1938 écritures Alcopley: Dessins / drawings / tekeningen / MICHEL SEUPHOR. - Wormerveer: Drukkerij Meijer, 1954. - € 4,00

ku1260 Notes on: The Royal Classical Javanese Dance-group of the Sultanate of Jogjakarta / H.J. da SILVA. - The Hague:, 1971. - € 6,00

ku3285 Gérard Garouste en zijn Commedia / DAAN Van SPEYBROECK (red.). - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997. - € 4,00

ku7432 Industrieel erfgoed in Limburg: Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten / J.C.J.M. Starmans, M. Daru-Schoemann. - Leeuwarden / Maastricht: Eisma, 1990. - In de reeks: Maaslandse Monografieën (groot formaat). - € 15,00


Geschiedenis

hi17351 De mechanisering van het wereldbeeld / E.J. Dijksterhuis. - Amterdam: Meulenhoff, 1950. - € 7,00

hi17350 Moresnet: Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje / Philip Dröge. - Houten: Spectrum, 2016. - Als nieuw. - € 8,00

hi17318 Een eeuw loodse op en om de Schelde: Het leven en werken van de loodse in de Scheldemonden / Rinus van Es et al. (red.). - Vlissingen: Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit, 1984. - T.g.v. het honderdjarig bestaan. - € 10,00

hi5072 Twee brieven uit Westerbork / ETTY HILLESUM. - Amsterdam: Balans, 2013. - Inl.: J.G. Gaarlandt. - € 3,00

hi17339 De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland: Deel I De periode tot 1700 / M.J. van Lieburg. - Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997. - In de reeks: Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde4en de Natuurwetenschappen, nr 55-I, Pantaleon Reeks. - € 8,00

hi6446 De levens van Jan Six: Een familiegeschiedenis / Geert Mak. - Amsterdam: Atlas Contact, 2016. - 5e druk. - € 8,00

hi17348 Maria van Gelre 1380-1429: Sporen in het landschap / Johan Oosterman. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 10,00

hi17333 Deutsche Flugzeugführerschulen und ihre Maschinen: 1919-1945 / Karl Ries. - Stuttgart: Motorbuch Verlag, 1988. - € 10,00

hi17353 Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis / Charles Rollin. - Huizen: Het Goede Boek, z.j. - € 6,00

hi17343 Aviateurs van het eerste uur: De Nederlandse luchtvaart tot de eerste wereldoorlog / Wim Schoenmaker, Thijs Postma. - Z.p.: Romen Luchtvaart, z.j. - € 5,00

hi17337 Bergen op Zoom: Een stad als een huis / Korneel Slootmans. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974. - € 8,00

hi17338 David van Gesscher: Chirurgijn in woelige tijden / R.F. van der Sluis. - Dordrecht: I.C.G. Printing, 1990. - Proefschrift. - € 8,00

hi17341 Een wonderbaarlijk politicus: Hans van Mierlo 1931-2010 / Hubert Smeets. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2021. - 1e druk. - als nieuw. - € 15,00

hi17352 Recent verleden: De geschiedenis vn Nederland in de twintigste eeuw / J.J. Woltjer. - Amsterdam: Balans, 1992. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10634 De wondere wereld van Belcampo: De keuze uit zijn werk / Belcampo. - Amsterdam: Em. Querido, 1997. - € 10,00

nl5809 Dagboek van een poes / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 3,50

nl10619 Uit zonnige jeugd / René de Clercq. - Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. - € 3,00

nl10629 Komplot voor een vijftiger / Eva Cossee, André Swertz. - Utrecht: CPC, 1988. - t.g.v. de vijftigste verjaardag van Redbad Fokkema. Oplage: 375 exemplaren. - € 8,00

nl5751 Dubbelliefde: Geschiedenis van een jongeman / ADRIAAN VAN DIS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 7,00

nl5778 Emoticon / JESSICA DURLACHER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 5,00

nl9524 De goede zoon / Rob van Essen. - Amsterdam: Atlas Contact, 2019. - € 6,00

nl6944 Het tuinhuis: Verhalen / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - € 8,00

nl10518 De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Bert Bakker, 1986. - € 7,00

nl10625 Een man in de tuin / Rutger Kopland. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2004. - € 5,00

nl10662 Ik, Hollywood / Jan van Loy. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011. - € 6,00

nl8545 Logboek van een onbarmhartig jaar / CONNY PALMEN. - Amsterdam: Prometheus, 2011. - € 7,00

nl3474 Lenin heeft echt bestaan / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1972. - € 5,00

nl10627 Verzamelde gedichten / Jotie T'Hooft. - Z.p: Elsevier Manteau, 1981. - € 15,00

nl7229 Vals licht / JOOST ZWAGERMAN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2013. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl949 Oorlog in Gallië &: Aulus Hirtius aanvulling op Caesars Oorlog in Gallië / Caesar, Vincent Hunink (vert.). - Amsterdam: Atheaeum-Polak & Van Gennep, 1997. - Met buikband. - € 25,00

bl6177 Het kleine meisje van meneer Linh / PHILIPPE CLAUDEL. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 5,00

bl5793 De heks van Portobello / PAULO COELHO. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007. - € 6,00

bl9705 Andorra / Max Frisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. - € 3,00

bl6258 Diepe wildernis: de wegen / JOAO GUIMARAES ROSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 5,00

bl8507 De pianiste: (In de reeks: Bibliotheek van de Twintigste Eeuw) / ELFRIEDE JELINEK. - Vianen: Areopagus, 2005. - € 5,00

bl5714 Tijd van leven - tijd van kunst: Essays / JERZY KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 3,50

bl2561 De senator en de sirene: En andere verhalen / G. TOMASI DI LAMPEDUSA. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1962. - € 6,00

bl9706 De vrouw van de tijdreiziger / Audrey Niffenegger. - Amsterdam: Arena, 2006. - € 4,00

bl9692 Forever someone else: Selected poems / Fernando Pessoa, Richard Zenith (transl.). - Porto: Assirio & Alvim, 2014. - omslag geplastificeerd. - € 10,00

bl9684 Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue francaise: Précédée de Orphée noir (J-P. S) / Léopold Sédar-Senghor, Jean-Paul Sartre. - Paris: Presses Universitaires de France, 1948. - eenvoudig linnen ingebonden. - € 10,00

bl9687 Das Flaschenteufelchen / R.L. Stevenson. - Frankfurt: Insel, 1963. - Mit Holzschnitten von Hans Alexander Müller. - € 4,00

bl9693 Verzamelde werken: Deel IV verhalen 1802-1805 / Anton P. Tsjechow. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1989. - € 7,00

bl9690 Tocht van de tienduizend / Xenofon. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1971. - vert.: Gerard Koolschijn en Tjit Reinsma. omslag: Hans G. Kresse. - In de reeks: Fibula Klassieke reeks 1. - € 6,00

bl3399 Hadrianus' Gedenkschriften / MARGUERITE YOURCENAR. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1984. - € 10,00


Week 31 2023


Algemeen

al10461 Flipje, het Fruitbaasje van Tiel / Jan Beijer et al. (red.). - Z.p.: PrimaMedia, 2005. - 2e herziene druk. - met krantenknipsels. - nieuwstaat. - € 15,00

al10458 Het onbekende in de natuur / Bernard Gooch. - Amsterdam: Nieuwe Wieken, z.j. - Houtgravures van Joan Hassall. - € 7,00

al10460 Boezewind en Jachtsnee: wetenswaardigheden, spreuken en gezegden: over het weer en nog ,,völle" meer / Henk Harmsen. - Gaanderen: Gherre, 1990. - € 4,00

al10457 De Fallische Keuken: De ontdekking van de oerman in de 21e eeuw / Wim Koesen. - Noordbeemster: Lourens Uitgeef, 2004. - € 5,00

al9742 Het Gilgamesj epos: Nationaal heldendicht van Babylonië / F.M.Th. de Liagre Böhl. - Amsterdam: H.J. Paris, 1958. - € 6,00

al10462 Arnold Moonen 1644-1711 / J. Lindeboom. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1958. - In de reeks: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. - Nieuwe Reeks, deel 21, No.3. - € 4,00

al10463 Op zoek naar evenwicht: De filosofische ontwikkeling van J.C. Schagen in de twintiger jaren / Fons Oltheten. - Leiden: Dimensie, 1983. - € 6,00

al5368 Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes / KAREL V/HET REVE. - Amsterdam: G. Van Oorschot, 1979. - € 6,00

al10456 Plantentabellen: Sleutel tot de flora van Nederland / J.J. le Roy. - Deventer: W. Hulscher G.Jz., z.j. - opnieuw ingebonden. - € 5,00

al4643 Zen Mind, Beginner's Mind: Informal talks on Zen meditation and practice / SHUNRYU SUZUKI. - New York: Weatherhill, 1991. - € 4,00

al10448 Aan vrienden gewijd: Alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek / Kees Thomassen. - Amersfoort: Bekking & Blitz, 2012. - In de reeks: Miniaturen Reeks, deel 53. - nieuwstaat. - € 7,00

al10378 Vormen van oneindige leegte / Nico Tydeman. - Amsterdam: Karnak, 1990. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp664 Een jihad van liefde / MOHAMED EL BACHIRI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - Opgetekend door David van Reybrouck. - € 2,00

fp6839 The Edge of Reason: A rational skeptic in an irrational world / JULIAN BAGGINI. - New Haven: Yale University Press, 2017. - € 4,00

fp7758 Bevroren verlangen: Een zoektocht naar de betekenis van geld / James Buchan. - Amsterdam: Nieuwezijds, 1998. - € 7,00

fp7745 The Origin of Species By Means of Natural Selection: Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life / Charles Darwin. - New York: Avenel Books, 1976. - € 15,00

fp1015 Broeder ezel: Over het onvermogen in de geneeskunde / A.J. DUNNING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 4,00

fp3734 Leesdrama's / HROTSVITHA van GANDERSHEIM. - Utrecht: Het Spectrum, 1950. - In de reeks: Monumenta Christiana Bibliotheek van christelijke klassieken, Tweede reeks Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tijd, deel I. - € 15,00

fp6833 De maat van de mens: Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid / LUDWIG HEYDE. - Amsterdam: Boom, 2000. - € 4,00

fp7760 De snelheid van honing: En andere alledaagse verschijnselen wetenschappelijk verklaard / Jay Ingram. - Utrecht: Het Spectrum, 2004. - € 4,00

fp7067 Onverklaarbaar bewoond: Het wonderlijke domein van de hersenen / Bert Keizer. - Amsterdam: Balans, 2010. - € 4,00

fp167 De weg van lichaam & ziel: Geschiedenis, wetenschap, cultuur en rituelen rondom de dood / Cedric Mims. - Rijswijk: Elmar, 2000. - € 8,00

fp7765 Joodse wijsheden / Dale Salwak (sam.). - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1998. - € 4,00

fp7759 An Ocean of Air: A Natural History of the Atmosphere / Gabrielle Walker. - London: Bloomsbury, 2007. - € 7,00


Kunst

ku7423 Kandinsky: Hauptwerke aus dem Centre Georges Pompidou Paris / Götz Adriani, Fabrice Hergott. - Köln: Dumont, 1999. - € 10,00

ku7386 Whistler / Pierre Cabanne. - Naefels: Bonfini Press, 1985. - € 5,00

ku3750 Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / HERMAN GROTE. - Bedum: Profiel, 2010. - € 8,00

ku7425 Posters NL / Cees W. de Jong, et al. (red.). - Amsterdam: MullerVisual, 2007. - € 20,00

ku7185 Huilen is voor jou te laat ..: Levensliederen & smartlappen / Jacques Klöters (sam. en inl.). - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2002. - Met 10 stuks bladmuziek-bijlagen. - als nieuw. - € 15,00

ku7426 David Thorpe: Museum Kurhaus Kleve / Roland Mönig (red.). - Köln: Snoeck, 2008. - € 15,00

ku7411 De schilder Evert Musch: een overzicht van zijn werk / Jan A. Niemeijer (tekst), Diederik Kraijpoel. - Groningen: Arfo Color Technics, 2002. - € 6,00

ku7413 Sterren, bloemen & honingnacht: Hedendaagse kunst van Aya Takano / Heleen Palmen (eindred.). - Leiden: SieboldHuis, 2011. - t.g.v. tentoonstelling. - € 6,00

ku7416 Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst / Henriette Roland Holst - Van der Schalk. - Zeist: Ploegsma, 1940. - halflinnen. - € 7,00

ku7427 Den Fluss entlang: Margriet Smulders / Marlies Smulders. - Rheine: Kloster Bentlage, 2017. - € 10,00

ku7415 Hieronymus Bosch: Het volledige werk / Charles de Tolnay. - Alphen aan den Rijn: Icob, 1984. - € 10,00

ku7421 De gebroeders Van Limburg: Leven, werk en wereld / Clemens Verhoeven. - Nijmegen: BnM, 2005. - € 8,00

ku7428 Gotische Plastik in Europa / Hans Weigert. - Frankfurt am Main: Umschau, 1962. - € 8,00

ku5622 Albert Hahn: Tekenen om te ontmaskeren / KOOS van WERINGH. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - linnen gebonden met stofomslag. - € 15,00


Geschiedenis

hi17332 Kampfgeschwader 51 "Edelweiss": Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1937-1945 / Wolfgang Dierich. - Stuttgart: Motorbuch Verlag, 1973. - € 10,00

hi6041 Ridder, vrouw en priester: De Middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk / GEORGES DUBY. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1985. - € 6,00

hi17354 The futere of the past: An inaugural lecture / G.R. Elton. - Cambridge: University Press, 1968. - € 3,00

hi1562 De droom van Constantijn: Heidenen en christenen in het Romeinse Rijk 150 n.C.-350 n.C. / ROBIN LANE FOX. - Amsterdam: Agon, 1989. - € 10,00

hi17323 Vijftig eeuwen volk langs de IJssel / Willy H. Heitling, Leo Lensen. - Zutphen: Terra, z.j. - € 10,00

hi6444 De oude imkerij / B. JACOBS, H. PLETTENBUR. - Arnhem: Het Nederlands Openluchtmuseum, 1981. - € 4,00

hi17335 Slag in de schaduw: Peel/Maas 1944-45 / A. Korthals Altes, N.K.C.A. in 't Veld. - Venlo: Dagblad voor Noord-Limburg, 1981. - € 6,00

hi17336 De Nebo / G. Mathot, H. de Groot. - Nijmegen: Uitg. Brakkenstein, 2008. - € 3,00

hi17322 Wildervank van toen / W.H. van der Ploeg. - Wildervank: Dekker & Huisman, 1985. - € 7,00

hi17317 Loodsen bij Nacht en Ontij: de 'erfgenamen' van Frans Naerebout: 125 jaar Loodsen op en om de Schelde / Doeke Roos. - Vlissingen: Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit, 2009. - € 10,00

hi17347 Van röntgenoloog naar radioloog: Nederlandse Vereniging voor Radiologie 1901-2001 / Gerd Rosenbusch et al. (red.). - Z.p.: Nederlandse Vereniging voor Radiologie, 2001. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl6545 Over vaders & zonen: De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen / HUGO BORST. - Amsterdam: L.J. Veen, 2006. - € 4,00

nl10579 Biotoop: Gedichten / Lenze L. Bouwers. - Amssterdam: Em. Querido, 1992. - € 3,00

nl10472 Tot zoens / Remco Campert. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 592 p. - garenloos gebonden. - € 7,00

nl4363 Herderstas: Gedichten / MARKO FONDSE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1984. - € 3,00

nl10597 Zacht gat in broekzak / Elma van Haren. - Amsterdam: De Harmonie, 2005. - € 4,00

nl10367 Oorlog en terpentijn / Stefan Hertmans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. - € 7,00

nl4380 Duistere jaren / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 10,00

nl7267 De geschiedenis van mijn kaalheid / MAREK van der JAGT. - Breda: De Geus, 2000. - € 6,00

nl5050 Een lege plek om te blijven: Plaatsen / Passages / RUTGER KOPLAND. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1993. - € 4,00

nl1740 Mainzer Beobachter / Multatuli. - Haarlem: Joh. Enschede, 1987. - Met bijdragen van Karel van het Reve & Maarten Schneider. - rug ietwat verkleurd. - € 7,00

nl10576 Mokusei!: een liefdesverhaal / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. - € 5,00

nl7706 Ik heb nooit iets gelezen: En alle andere fragmenten / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2004. - Rug verkleurd. - € 8,00

nl5794 Vis a vis: Nieuwe beesten van Trijntje Fop / KEES STIP, Jan Kuiper (ill.). - Den Haag: L.J.C. Boucher, 1962. - € 3,50

nl10578 Wat het licht doet / Hans Tentije. - Amsterdam: De Harmonie, 2006. - € 5,00

nl9555 Vergezichten en gezichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1982. - € 4,00

nl3490 De kus / JAN WOLKERS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl2551 De tuin van inzicht: (nawoord: Gerrit Komrij) / LEOPOLD ANDRIAN, Menno Wigman (vert.). - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - stofomslag verkleurd. - € 4,00

bl7152 Emma / Jane AUSTEN. - London: Hamish Hamilton, 1947. - In: The Novel Library. - € 6,00

bl9697 Rivier van vergetelheid / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 5,00

bl9680 Verzamelde verhalen / Julio Cortazar. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 10,00

bl9677 Verlossing / Anthony Doerr. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - € 4,00

bl6860 Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht / MARK HADDON. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 6,00

bl9682 Amerika / Franz Kafka. - New York: Schocken Books, 1946. - € 7,00

bl121 De schone slaapsters / YASUNARI KAWABATA. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4,00

bl2839 Aan gene zijde: Een fantastische roman / ALFRED KUBIN, Pé HAWINKELS (vert.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1970. - € 3,00

bl9683 Voor duizend verliefden van hart: De mooiste liefdesgedichten / Federico Garcia Lorca. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 4,00

bl380 De put: En andere verhalen (Ceder reeks) / JUAN CARLOS ONETTI. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4,50

bl2294 Afscheid van de zomer: En andere verhalen / KONSTANTIN PAUSTOVSKIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993. - € 4,50

bl1210 Zen en de kunst van het motoronderhoud: Een onderzoek naar waarden / Robert M. PIRSIG. - Amsterdam: Prometheus, 2012. - € 5,00

bl4000 Een nieuwe vijver: Gedichten van de excentrieke Zen-priester (1759-1831) / Ryökan. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - € 5,00

bl9698 Het Schellingproject / Peter Sloterdijk. - Amsterdam: Boom, 2017. - € 6,00

bl9703 Feux / Marguerite Yourcenar. - Paris: Gallimard, 1981. - € 4,00


Week 30 2023


Algemeen

al10447 Zo makkelijk kom je niet van boeken af: Gesprekken over boeken onder leiding van Jean-Philippe de Tonnac / Umberto Eco, Jean-Claude Carrière. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 7,00

al10454 De ruimte van Virginia Woolf / Hein Groen. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1998. - € 5,00

al10452 Brieven aan Milena / Franz Kafka. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 5,00

al10451 Brieven 1920-1924 / Franz Kafka. - Amsterdam: Em. Querido, 1968. - € 6,00

al10450 Joachim Stiller en ik: Een autobiografie / Hubert Lampo. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 6,00

al9581 De geur van guave: Autobiografie: Gesprekken met Plinio Mendoza / GABRIEL GARCia MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 5,00

al6207 Thomas Mann en de zijnen / MARCEL REICH-RANICKi. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - € 7,00

al9407 Marianne Fredriksson: Mijn leven in Zweden / SILKE REUTLER, A. DIEDERICHS. - Breda: De Geus, 2002. - € 10,00

al1082 De greep naar de eeuwige vrede / PAUL SCHEFFER. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 2000. - Essay (Nederlandse en engelse tekst) in kader van symposium Frontcities for peace and security te Nijmegen. Uitgave Gemeente Nijmegen i.s.m. Stedelijk 4 & 5 mei Comité en Katholieke Universiteit Nijmegen. - € 4,00

al5721 Teruggevonden gesprekken met Willem Frederik Hermans / HANS van STRATEN. - Baarn: De Prom, 2001. - € 6,00

al10050 Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited: In gesprek met Jesse Goossens / Jan Terlouw. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017. - € 3,00

al10440 Verlaat debuut: En andere opstellen / Kees Verheul. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1976. - € 4,00

al6073 Kritiek als credo: Kritieken, essays en polemieken over poëzie / HENDRIK de VRIES. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1980. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7748 Redevoeringen tegen de Arianen / Athanasius. - Utrecht: Het Spectrum, 1949. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel II. - € 15,00

fp7741 Erasmus / Cornelis Augustijn. - Baarn: Ambo, 1986. - € 8,00

fp3732 Preken voor het volk: Handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd / SINT AUGUSTINUS. - Utrecht: Het Spectrum, 1948. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel I. - € 15,00

fp7198 Belijdenissen: vertaling: A. Sizoo / Augustinus, A. Sizoo (vert.). - Delft: Meinema, 1948. - € 8,00

fp7740 Nul empathie: Een theorie van menselijke wreedheid / Simon Baron-Cohen. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2012. - € 5,00

fp7746 Het leven van Jesus: En andere geschriften / Pierre de Bérulle. - Utrecht: Het Spectrum, 1956. - In de reeks: Monumenta Christiana Bibliotheek van christelijke klassieken, Tweede reeks Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tijd, deel II. - € 15,00

fp7747 Keuze uit de geschriften / Hildegard van Bingen. - Utrecht: Het Spectrum, 1956. - In de reeks: Monumenta Christiana Bibliotheek van christelijke klassieken, Tweede reeks Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tijd, deel III. - € 15,00

fp7716 Russell's second Paradox: A Dialectical Analysis of 'On Denoting' / Harm P. Boukema. - Nijmegen, 2010. - proefschrift. - € 6,00

fp7737 Gratis geld voor iedereen / Rutger Bregman. - Amsterdam: de Correspondent, 2014. - € 5,00

fp7742 Grondgedachten van het atheïsme: Rotterdam: De vrije gedachte / Anton Constandse. - 1985. - derde druk van herschreven druk (1978). - € 4,00

fp7720 Politics between Philosophy and Polemics: Political Thinking and Thoughtful Politics: in the Writing of Karl Popper, Leo Strauss, and Hannah Arendt / Wout Cornelissen. - Leiden, 2014. - proefschrift. - € 6,00

fp4939 Stof van dromen: Over de verbeelding van het ongeziene / A.J. DUNNING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1997. - € 4,00

fp7736 The Golden Bough: The Roots of Religion and Folklore / James G. Frazer. - New York: Gramercy, 1981. - € 8,00

fp7743 Het boek van de schoonheid en de troost / Wim Kayzer. - Amsterdam: Contact/VPRO, 2000. - 1e druk. - pengebruik bij het hoofdstuk Steiner, 47-61 p. - € 5,00

fp7744 Eigendom in staat van ontbinding?: Afscheidscollege / P.L. Nève. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1998. - € 3,00

fp7753 Jenseits von Gut und Böse: Zur Genealogie der Moral / Friedrich Nietzsche. - Stuttgart: Alfred Kröner, 1976. - € 7,00

fp7751 Morgenröte: Gedanken über die moralischen Vorurteile / Friedrich Nietzsche. - Köln: Anaconda, 2008. - € 6,00

fp7752 The Birth of Tragedy / Friedrich Nietzsche. - New York: Dover, 1995. - € 3,00

fp7717 Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature / Martha C. Nussbaum. - Oxford: University Press, 1992. - € 8,00

fp2367 Het geloof der kameraden: Kort overzicht v/d communistische wereldbeschouwing / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1970. - € 7,00

fp6882 De duivelsdriehoek: Over de gevaren en de verleidingen van het vreemdgaan / CAROLIEN ROODVOETS. - Haarlem: Aramith, 2001. - gesigneerd. - € 6,00

fp7749 Apologeticum: En andere geschriften uit Tertullianus' voor-montanistischen tijd / Tertullianus. - Utrecht: Het Spectrum, 1951. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel III. - € 15,00

fp7750 Ernest Renan Een groot humanist: Zijn leven en werken / J. Tielrooy. - Amsterdam: Em. Querido, 1948. - € 6,00

fp1828 Ken Wilber: Denken als passie / FRANK VISSER. - Rotterdam: Lemniscaat, 2001. - € 6,00

fp7755 Een tijd voor empathie: Wat de natuur ons leert over een betere samenleving / Frans de Waal. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 6,00

fp7738 Geen idee: Filosofie van het boerenverstand / Jan Warndorf. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017. - € 6,00


Kunst

ku7406 Leven in toen: Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld / Frans van Burkom et al. (red.). - Zwolle: Waanders, 2001. - € 15,00

ku7418 Constant ruimte + kleur: Van Cobra naar New Babylon / Ludo van Halem et al. (red.). - Amstelveen/Rotterdam: Cobra Museum/nai010, 2016. - € 10,00

ku7429 De Stevenskerk van Nijmegen: door kunstenaars verbeeld / Herman de Heiden, et al. - Nijmegen: Stichting Stevenskerk, 2009. - € 7,00

ku7420 Utrecht - zo moet mijn stad wel zijn: Gemengde Domstad-gedichten toegelicht door Guus Sötemann / Jeroen Hermkens. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1997. - Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens. - € 6,00

ku7412 Memphis: Objects, Furniture & Patterns / Richard Horn. - New York: Simon & Schuster, 1986. - A Fireside Book. - € 5,00

ku7405 Muziek van de Twintigste Eeuw: Een Onderzoek naar haar Elementen en Structuur / Ton de Leeuw. - Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1977. - € 8,00

ku7298 Van Gogh in het Van Gogh Museum / Ronald de Leeuw. - Zwolle: Waanders, 1996. - € 8,00

ku7422 Jan Steen: Schilder en verteller / H. Perry Chapman, et al. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1996. - € 8,00

ku7410 Van Trajanus tot Tajiri: Collectie Museum Het Valkhof Nijmegen / Maryan Schrover (sam.). - Nijmegen: Museum Het Valkhof, 2009. - € 8,00

ku7408 Jugendstil: De utopie van de verzoening / Klaus-Jürgen Sembach. - Köln: Taschen, 2007. - € 10,00

ku7360 Ed van Teeseling: beeldhouwer / Ingeborg van Teeseling et al. (sam.). - Haarlem: 99 Uitgevers, 2012. - € 25,00

ku7424 Zomaar een plaatje?: De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw / Johan de Zoete. - Maarsen: Komori International, 1991. - Uitgegeven t.g.v. Grafivak 1991. - € 4,00


Geschiedenis

hi6002 De Nederlandse geschiedenis in een notendop / Herman Beliën, M. van Hoogstraten. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 3,00

hi17321 De wereld tot gisteren: Wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen / Jared Diamond. - Houten: Spectrum, 2013. - Gebonden versie. - € 10,00

hi17315 De Russische Revolutie / J.G. van Dillen. - Amsterdam: A.H. Kruyt, 1919. - € 6,00

hi17319 Wat Columbus heeft meegebracht / Jan Feith, Jo Spier (ill.). - Z.p.: Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken NV, 1930, 1930. - Gekleurde ill. door Jo Spier. Plus aanbiedingskaartje. - € 8,00

hi17290 De kaas en de wormen: Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar / Carlo Ginzburg. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4,00

hi17320 Architectuur & mensen | De Waalsprong | Lent: Visveld | Turennesingel | Dokter Huijgenhof / Rob Hoegen (sam.). - [Nijmegen]: Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, 2008. - € 8,00

hi17334 Een beeld van een academie: Mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklljke Ned. Akademie van Wetenschappen 1808-1998 / P.W. Klein et al. (sam.). - Amsterdam: Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, 1998. - € 8,00

hi17288 Prophets in their own Country: Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages / Aviad M. Kleinberg. - Chicago: University of Chicago Press, 1992. - € 5,00

hi4057 Shoah: Oor- en ooggetuigen van de holocaust: De film van Claude Lanzmann / CLAUDE LANZMANN, S. de BEAUVOIr. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - Voorwoord van Simone de Beauvoir. - € 7,00

hi16439 In gesprek met mijzelf: Persoonlijke notities / Nelson Mandela. - Houten: Unieboek|Het Spectrum, 2011. - Met een voorwoord van Barack Obama. nieuwstaat. - € 10,00

hi3477 Gegist bestek: Aspecten van drie jaar Wereldbestel / JAN ROMEIN. - Utrecht: W. de Haan, 1939. - € 7,00

hi17316 Westerwolde: Verkenning van een oud landschap in Oost-Groningen / Frank Tamis. - Z.p.: Noordboek, 2006. - € 4,00

hi6558 Het hart van mijn stad: Gids voor het Begijnhof / FRED THOMAS. - [Amsterdam]: z.u., 1951. - ill.: C.A.M. Thole. - € 3,00

hi5980 Verleden tijd: Memoires / ADRIAAN VENEMA. - Amsterdam: Balans, 1994. - € 8,00

hi3585 Van Horen Zeggen 1994: Sagen en legenden uit het Rijk van Nijmegen / RENATA VERLOOP, M. van WOERKOM. - Nijmegen: Stedelijk Cultureel Overleg Nijmegen, 1994. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl5039 Van zon en zomer / C.S. ADAMA van SCHELTEMA. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1929. - ?

nl5313 De fantasiën van Belcampo: Liefde's verijstering, Sprongen in de branding, Nieuwe verhalen, Verhalen / BELCAMPO. - Amsterdam: Kosmos, 1958. - € 8,00

nl10606 Verzameld Werk, deel 2 / Menno ter Braak. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1950. - € 10,00

nl10599 De vijanden: Cinéroman / Hugo Claus. - AMsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4,00

nl10581 Mei: een gedicht / Herman Gorter. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck, 1948. - € 6,00

nl10620 Alle goeds / Ingmar Heytze. - Amsterdam: Podium, 2007. - € 4,00

nl10611 Komrij's canon: in honderd gedichten / Gerrit Komrij. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - € 10,00

nl8162 Over het verlangen naar een sigaret: (ill. Co Westerik) / RUTGER KOPLAND. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - € 5,00

nl3763 Een hart van prikkeldraad / LISETTE LEWIN. - Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2000. - € 6,00

nl10621 Lasterpraat / Adriaan Morriën. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1975. - € 3,50

nl10628 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben: De canon van de europese poëzie / Ilja Leonard Pfeijffer, Gert Jan de Vries (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 2009. - € 6,00

nl6712 De ondergang van het morgenland / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1990. - € 7,00

nl8271 Een moderne Antonius / S. VESTDIJK. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. - € 7,00

nl10607 De kaartridder / Gerard Walschap. - Amsterdam: Meulenhoff, z.j. - € 5,00

nl10622 Ex libris: gedichten / Anton van Wilderode. - Baarn | Tielt: De Prom | Lannoo, 1994. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9657 In een weids domein / Vicente Aleixandre, J. Lechner (sam., vert.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - Nwrd: J. Lechner. - € 4,00

bl9672 Een huis in Praag / M.Y. Ben-gavriêl. - Amsterdam: Moussault, 1960. - € 5,00

bl9674 An dem kleinen Himmel meiner Liebe: Heiter-amouröse Dichtung / Bruno Brandl (Hrsg.). - Berlin: Verlag der Nation, 1979. - Mit farbigen Zeichnungen von Max Schwimmer. - € 7,00

bl5746 Avonturen van Baron Von Münchhausen: (vert. Jeroen Brouwers, ill. William D. Kuik) / GOTTFRIED AUgust BÃœRGER, J. BROUWERS (vert.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978. - € 10,00

bl9666 De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. - Amsterdam: Em. Querido, 1963. - € 15,00

bl9675 Sämtliche Romane / Theodor Fontane. - Essen: Phaidon, o.J. - € 8,00

bl9678 Das Märchen / Goethe. - Leipzig: Insel-Verlag, 1967. - Mit Holzstichen von Heiner Vogel. - € 4,00

bl9676 Beim Häuten der Zwiebel / Günter Grass. - Göttingen: Steidl, 2006. - € 8,00

bl9673 Reisebilder / Heinrich Heine. - Bremen: Carl Schünemann, 1981. - € 8,00

bl238 Lachwekkende liefdes / MILAN KUNDERA. - Houten/Baa: Agathon/Ambo, 1991. - € 4,00

bl3525 Honderd jaar eenzaamheid / GABRIEL G. MARQUEZ. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - € 4,00

bl1003 Tussen de lakens / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie, 1977. - € 4,00

bl9679 Kikkers / Mo Yan. - Breda: De Geus, 2012. - € 8,00

bl8006 Meer dan geloof: Islamitische reizen onder de bekeerde volken / V.S. NAIPAUL. - Amsterdam: Atlas, 1997. - € 4,00

bl8077 Niemand anders / BOTHO STRAUSS. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1989. - Privé-domein nr.158. - ietwat smoezelig. - € 6,00

bl7269 Huwelijksgeluk / L.N. TOLSTOI. - Z.p: De Boekenschat, z.j. - € 3,00

bl9032 Het raadsel Spinoza / Irvin D. Yalom. - Amsterdam: Balans, 2012. - € 6,00


Week 29 2023


Algemeen

al10437 Het vliegenboek: Kladboek 3: Autobiografische en andere opstellen: over schrijvers, uitgevers, de dood, oorlog, syndromen, etc. / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - € 8,00

al10455 De dood van Venetië - Thomas Mann: Psychologische beschouwing / R.J. van Helsdingen. - Maassluis: LABAZ. - € 4,00

al253 Wilt U mij maar volgen?: Kritieken en profielen over het proza van de jaren zeventig / Wam de MOOR. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1980. - € 5,00

al8735 Herman Gorter / HENRIETTE ROLAND HOLST. - Amsterdam: Em. Querido, 1933. - € 6,00

al10439 Een vak vol boeken: Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij / Wim Schouten. - De Bezige Bij, 1988. - € 3,50

al10436 Conversaties: In gesprek met Milan Kundera, Julien Cracq, James Purdy e.a. / Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. - als nieuw. - € 8,00

al10453 Opmars der plagiatoren: Handleiding voor de praktijk / Hans van Straten. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993. - € 5,00

al10449 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000: Blad Tiel West (39 W) en Blad Tiel Oost (39 O) / A. Verbraeck. - Haarlem: Rijks Geologische Dienst, 1984. - € 10,00


Filosofie en psychologie

fp5883 101 filosofische problemen / MARTIN COHEN. - Rotterdam: Lemniscaat, 2002. - 1e druk. - nieuwstaat. - € 6,00

fp7735 Epiktetos' zakboekje: Wenken voor een evenwichtig leven / Epiktetos. - Nijmegen: SUN, 1994. - € 6,00

fp7739 De klacht van de Vrede: Die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt / Desiderius Erasmus. - Rotterdam: Ad. Donker, 1986. - € 6,00

fp3875 Jean-Paul Sartre / FRANCIS JEANSON. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - € 4,00

fp7712 Sartre und die Frage nach dem Anderen: Eine sozialontologische Untersuchung / Peter Kampits. - Wien/München: R. Oldenbourg, 1975. - € 6,00

fp7007 Over nut en nadeel van het denken voor het leven: Colleges ter inleiding in de filosofie / Konrad Paul Liessmann. - Rotterdam: Lemniscaat, 1999. - € 6,00

fp7713 Denken in alle staten: Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen / Erik Oger (red.), Philip Buekens. - Kampen: Kok Agora, 1992. - € 4,00

fp7710 Atheïstisch manifest en De onredelijkheid van religie / Herman Philipse. - Amsterdam: Bert Bakker, 2005. - Nwrd: Ayaan Hirsi Ali. - € 4,00

fp912 Quintessenties: Een bij vlagen filosofisch abc / W.V. QUINE. - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 4,00

fp7733 Ethiek nu!: Een filosofie voor het moderne leven / Fernando Savater. - Utrecht; Bijleveld, 2013. - € 4,00

fp7714 Vrijheid als ideaal / Bart Snels (red.). - Amsterdam: SUN, 2005. - Nwrd: Femke Halsema. - € 5,00

fp7718 Die Ethik / B. Spinoza. - Philipp Reclam: Leipzig, 1909. - € 4,00


Kunst

ku7367 Deux pinceaux dans le sable / Pierre Alechinsky. - Arles: Actes Sud, 1996. - € 3,00

ku7370 De passies van Johann Sebastian Bach / Hans Brandts Buys. - Leiden: L. Stafleu, 1950. - € 8,00

ku7380 Fernand Baudin: typopgraaf / typographiste / book-designer / Elly Cockx-Indestege, Georges Colin. - Amsterdam: De Buitenkant, 2002. - In het Frans, Nederlands en Engels. - € 6,00

ku7404 Beeldschrift / Aggie Driessen, Jan Boelens. - Zutphen: Vorm en Beeld, 1987. - Met vier gedichten van Jan Boelens uit de bundel Archeografie. - € 5,00

ku646 De architectuur van de 20ste eeuw / JONATHAN GLANCEY. - Bussum: Thoth, 2000. - € 6,00

ku7371 Aan Tafel - Antieke culinaire gebruiksvoorwerpen: Tien eeuwen eetgewoontes, koken en tafelen / J.P. Glerum. - Baarn: Tirion, 1997. - € 8,00

ku7417 Inside: Dick Talsma / Liesbeth Grotenhuis, Maarten Beks. - Nijmegen: Stills, 2004. - € 8,00

ku5673 Gebed in schoonheid: Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500 / HENK van OS et al. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1995. - € 8,00

ku7393 Francisco de Goya: Los Desastres de la Guerra -: Grafiek van Francisco de Goya - Oorlogsschilderijen van Jakob Smits / Ivo Verheyen. - Mol: JSM Mol/Vrienden van het JSM, 2005. - Catalogus t.g.v. tentoonstelling. - € 4,00

ku7403 Gechiedenis van de Nederlandsche caricatuur: En van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst / Cornelis Veth. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1921. - € 10,00

ku7414 Dutch Oranges: Fifty Illustrators from Holland / Truusje Vrooland-Löb. - Amsterdam/Zwolle: NLPVF/Waanders, 2001. - € 8,00

ku7369 Tilburgse textiel in 50 'weefsels': Een verhalenboek / Ton Wagemakers, R. Peeters. - Tilburg: De Tilburgse Binding, 2020. - € 7,00

ku283 Green architecture / JAMES WINES. - Köln: Benedikt Taschen, 2000. - € 10,00


Geschiedenis

hi17330 Keltische mythologie / David Bellingham. - Kerkdriel: Librero, 2002. - € 5,00

hi2080 Encyclopedie van Friesland / J.H. BROUWER (red.). - Amsterdam: Elsevier, 1958. - € 10,00

hi17311 Het boek Hitler: Het onthullende dossier van de Russische geheime dienst / Henrik Eberle, Mathias Uhl. - Utrecht: A.W. Bruna, 2005. - € 8,00

hi17280 'a finger in the pie?': De Nederlandse regering in ballingschap en: geallieerde luchtaanvallen op Nederland in de Tweede Wereldoorlog / Joris van Esch. - Nijmegen, 2014. - proefschrift. - € 10,00

hi6735 Tagebücher 1918-1937: Politik, Kunst und Gesellschaft der zwanziger Jahre / HARRY GRAF KESSLER. - Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1996. - € 8,00

hi17287 Idealisten: essays 1950-1980 / H.F. Linskens. - Zeist: NIB, 1981. - € 4,00

hi17279 Grote verwachtingen in Europa: 1999-2019 / Geert Mak. - Amksterdam: Atlas Contact, 2019. - € 8,00

hi17278 Tweede boek / Nadjezjda Mandelstam. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1975. - € 7,00

hi17328 De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen: De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673) / Yolanda Rodriguez Pérez. - Nijmegen: Vantilt, 2003. - € 10,00

hi3707 Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas: vervattende vier en zeventig gekleurde, nauwkeurig geteekende enz. / JAN CHRISTIAAN SEPP. - Weesp: Robas, 1992. - facsimile-herdruk van oorspr. uitgave 1733. - € 10,00

hi17329 Lof der botheid: Hoe de Hollanders hun naïviteit verloren / René van Stipriaan. - Amsterdam: Em. Querido, 2016. - € 5,00

hi4557 Selma: Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao / CAROLIJN VISSER. - Amsterdam: Augustus, 2016. - € 8,00

hi17286 Een dorp met karakter: Heeze - Leende - Sterksel - Leenderstrijp: Ons Brabants erfgoed behouden / Piet Willems, Hans Henkes. - 2010. - € 3,00


Nederlandse literatuur

nl10600 Archeografie / Jan Boelens. - Heemstede: Altamira, 1989. - € 5,00

nl10575 Nieuwe wegen voor Mariken: in poëzie, proza en beeld / Monica Boschman. - : MB Communicatie, 2019. - Illustraties van Jet Westbroek. - € 5,00

nl10594 Neem een geit: Leven voor gevorderden / Claudia de Breij. - Amsterdam: Lebowski, 2015. - € 4,00

nl6619 Campert compleet: Alle verhalen / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 5,00

nl10598 De kleine republiek / L. van Deyssel. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, z.j. - Verzamelde Werken, deel II. - € 10,00

nl10615 Een soort van geluk: Memoranda 1952-1980 / Pierre H. Dubois. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1989. - € 9,00

nl10613 Hermetisch en besterd: Literair leven in jaren van onrust: Memoranda / Pierre H. Dubois. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1987. - € 8,00

nl10614 Retour Amsterdam Brussel: Memoranda 1942-1952 / Pierre H. Dubois. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1988. - € 8,00

nl10601 Proza, deel VIII / Albert Verwey. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf / Em. Querido, 1923. - € 6,00

nl10603 Verzamelde gedichten / J.W.F. Werumeus Buning. - Amsterdam: Em. Querido, 1941. - € 10,00

nl10616 Keur van scherts en luim uit onze Nederlandsche dichters / W.J. van Zeggelen (sam.). - Schiedam: Roelants, 1879. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl2723 Kronieken van Bustos Domecq / JORGE LUIS BORGES, A.B. CASARES. - Amsterdam: Meulenhoff, 1971. - € 4,00

bl2465 Wennen aan de hel: Anekdotes en uitspraken / CHAMFORT. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Kattengat, 1977. - € 4,00

bl5890 De kaalgeschoren vrouw / GUY CROUSSY. - Bussum: Het Wereldvenster, 1983. - € 4,00

bl9686 Sonetti, Ballate, Sestine / Dante Alighieri, Anna Simons. - Monaco: Drei Masken, 1921. - Scritta a mano di Anna Simons per la Casa Editrice Drei Masken in Monaco, é stampata direttamente dall'originale nel VI centenario del Poeta. - Faksimile. - € 15,00

bl4903 De neef van Rameau / DIDEROT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1959. - € 3,00

bl9695 Een tijd als nooit tevoren / Nadine Gordimer. - Breda: De Geus, 2013. - € 5,00

bl3047 De bot / GüNTER GRASS. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - € 4,00

bl9694 La marge / André Pieyre de Mandiargues. - Paris: Gallimard, 1967. - € 4,00

bl9685 Die verlorene Geliebte / Johannes Urzidil. - München: Langen Müller, 1979. - € 7,00Wereldatlas van wereldreligies / Ninian Smart (sam.). - Keulen: Könemann, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 240 p. - kaarten, foto's, ill. register
Prijs: € 10,00Vondels wereldbeeld / Jos. Vandervelden. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1948. - hlinnen gebonden met stofomslag, 213 p.
Prijs: € 5,00


Kopstukken / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1947. - [1e druk]. - ingenaaid, linnen gebonden, rug en bovenrand voorplat licht verkleurd, 153 p. - gedrukt op geschept japans papier. - ill. en bandstempel: Jo Spier. - met ingeplakt kaartje waarop de tekst: 'Om het recht tot voordragen van een dezer satyren te verkrijgen, wende men zich tot den schrijver, adres: Zonnelaan 17, Haarlem, Telefoon 19294.'
Prijs: € 10,00

Momenten uit drie eeuwen kluishistorie / Domien de Jong. - [Valkenswaard]: Achelse Kluis, 1973. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - Ill., foto's, 2 losse kaarten. Los bijgevoegd een gedrukte portrettekening van de auteur plus gedicht. Auteursexemplaar met geschreven naam
Prijs: € 15,00

Handbuch der Milchwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage / W. Kirchner. - Berlin: Paul Parey, 1886. - 2. Aufl. neubearbeitet - Leinen, 578 S. - Frakturschrift. - Mit 199 in den Text gedruckten Holzschnitten. - Buchrücken fehlt, Buchblock sonst in gutem Zustand.
Preis: € 7,00

De kleine emigratie / Toon Kortooms. - Utrecht: De Lanteern, z.j. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 214 p.
Prijs: € 7,00

Afrikaanse Zonnestraaltjes / H. Meens (Montfortaan). - Geleen: Drukkerij Keulers, 1947. - 1e druk. - ingenaaid, 232 p. - Lijntekeningen van Pater J. van der Vleuten
Prijs: € 4,00

Wiener Porzellan aus der Manufaktur Du Paquiers (1718-1744) / Wilhelm Mrazek, Österreichisches Museums für angewandte Kunst. - Wien: Verlag des Österr. Museums für angewandte Kunst 1952. - Okart, 19 S. Text, 56 Abb. - Schriften des Österreichischen Museums für angewandte Kunst 3
Preis: € 7,00

Zien soms even: Fragmenten over God: Een voorleesboek / Huub Oosterhuis. - Kampen: Ten Have, 2004. - 14e druk. - garenloos gebonden, 174 p. - als nieuw
ISBN: 90 259 5465 0
Prijs: € 7,00

...dus Gaitjan wordt smid: Het verhaal van een mensenleven / Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek, Bureau Ir. J. Bauduin. - Amsterdam: Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V., 1951. - Ingenaaid half linnen, 51 p. - ill. en foto's. - Uitgegeven ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de heer G.J. Bilderbeek, Directeur van Gebroeders Stork & Co's Apparaten fabriek N.V. te Amsterdam en naar aanleiding van zijn 50-jarig jubileum
Prijs: € 7,00

In veel huizen wordt gerouwd, De Spaanse griep in Nederland / Reinold Vugs. - Soesterberg: Aspekt, 2002. - garenloos, 158 p.
ISBN: 90 5911 081 1
Prijs: € 7,00


Popdossier 1988 / 1989: Een jaar popmuziek in woord en beeld
Popdossier 88/89: Kroniek van een muziekjaar / Alfred Bos en Ton Vingerhoets. - Amsterdam: Loeb, 1988. - garenloos, 106 p. - foto's
ISBN: 90 6213 849 7
Prijs: € 6,00Vader en dochters / Martin Bril. - Amsterdam: Prometheus, 2008. - 4e druk. - garenloos gebonden, 130 p.
ISBN: 90 446 1004 8
Prijs: € 6,00

Op weg naar een nieuwe wereld: De Bahá'í visie op de bestemming van de mens / Charles Hamburger. - Nijmegen: Karmel, 1991. - garenloos, (XI +) 558 p. - noten, index, verklarende woordenlijst, ill.
Prijs: € 6,00

"Een schoone, doch zware taak": De jonge Wilhelmina op weg naar de troon / H. van Harten-Boers. - Slochteren: Fraeylemaborg, 1998. - ingenaaid, 80 p. - tentoonstellingscatalogus Fraeylemaborg Slochteren. - titelpagina mist!
Prijs: € 4,50

Waar voor uw geld, Deel I en II: Toelichting bij de gelijknamige radio-uitzendingen 1956/1957 (I) en 1958-1959 (II) van K.R.O, en N.C.R.V. / Betty Kortekaas - Den Haan. - Hilversum: K.R.O./N.C.R.V., 1966 (I) en 1958 (II). ingenaaid, 147 p. (I), 136 p., ill.
Prijs: € 7,00

In excelsis / Albert Kuyle. - Nijmegen: De Koepel, 1947. - 1e druk. - Ingenaaid, halflinnen band met verguld bandstempel op voorplat, 289 p. - bandstempel en 50 versieringen van Cuno van den Steene
Prijs: € 6,00

De Minderbroederskerk / Miny van Marion-Kroonen, Gijs van Bree. - Roermond: Stichting Limburg Natuurlijk. - geniet, 14 p. - In de reeks: Grote Monumenten in Roermond
Prijs: € 2,00

De man zonder eigenschappen / Robert Musil. - Amsterdam: Areopagus, 1996. - garenloos gebonden, 1343 p.
ISBN: 90 5108310 6
Prijs: € 30,00

Volle zon over het pétanque / Otello. - Hilversum: Jac Verheul, 1993 - garenloos, 185 p. - ill. - Vertaald en bewerkt door Jac Verheul.
Prijs: € 5,00

Brieven over Cézanne / Rainer Maria Rilke. - s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945. - ingenaaid gecartonneerd. - woord vooraf J.G. van Gelder
Prijs: € 8,00

Utrecht door de eeuwen heen / J.E.A.L. Struyck. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1984. - ingenaaid linnen gebonden met omslag, 391 p. - bibliografie, index, ills.
Prijs: € 30,00

Black White Cats / J.C. Suarès (ed.). - London: Pavilion Books Ltd., 1993. - hard back binding in publisher's original royal blue cloth covers, black lettering to the spine, dust wrapper. - 80 p. - ill.
ISBN: 1 85793 050 9
Price: € 6,00

De Betuwe land tussen rivieren / Roelof Warrink. - Venlo: Uitgeverij van Spijk, 1992. - ingenaaid, 100 p. ill. zwart/wit
Prijs: € 8,00

Soldaten en burgers / Ambrose Bierce. - Bussum: Kroonder, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, - 214 p. - Fantastische verhalen van Ambrose Bierce uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk verlucht met 10 houtsneden van Jeanne Bieruma Oosting.
Prijs: € 10,00

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie / Genealogie. - Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie. Linnen met stofomslag. - Ill. 298 pag. -
1978 (deel 32), uitgegeven zonder stofomslag
1993 (deel 47), uitgegeven zonder stofomslag
1994 (deel 48), uitgegeven zonder stofomslag
1995 (deel 49), uitgegeven zonder stofomslag
1996 (deel 50), uitgegeven zonder stofomslag
1997 (deel 51)
1998 (deel 52) Thema: Varende voorouders
1999 (deel 53) Thema: Genealogie en biografie
2000 (deel 54) Thema: Heraldiek
2002 (deel 55) Thema: Personen-, familie- en erfrecht
2002 (deel 56) Thema: Verenigde Oost-Indische Compagnie
2003 (deel 57) Thema: Waterbeheer
2004 (deel 58) Thema: Vrouwen, familie en maatschappij. - ingenaaid gebonden
Prijs per deel: € 10,00

120 jaar wereldgeschiedenis door de ogen van het Leidsch Dagblad / Leidsch Dagblad. - Leiden: Leidsch Dagblad, 1980. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, ill.
Prijs: € 4,00


Literary larycook in Dutch and Double Dutch: In poëzie en ook in proza, in war- streek- en ontaal / John O'Mill. - Amersfoort, Andries Blitz, 1977. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00
b>John O'Mill. - Laren: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 63 p. - Voorwoord: Wim Kan
Prijs: € 3,00

Puure Piffel: In Dutch and Double Dutch / John O'Mill. - Amersfoort: Andries Blitz, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 3,00


Films voor gezien getekent / A. van Dantzig. - Meppel: Boom, 1993. - ingenaaid, 159 p. - Stukjes n.a.v. films verschenen in Maandblad voor Geestelijke Gezondheideid
Prijs: € 5,00

Enkhuizer Almanak voor het jaar 1997 / 402e Jaargang / Theo Jurriens. - Enkhuizen: Gebr. van Staden, 1997. - garenloos, 288 p. - ill. lint. - als nieuw
Prijs: € 4,00


Delfzijl 1940 - 1945: Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting / Franz Lenselink. - Bedum: Profiel, 1995. - ingenaaid, 55 p.
ISBN: 90 52 94119 x
Prijs: € 7,00

Wandeling langs Pastoorsbiest en omgeving 1933-1983 / Nouwen - Van Daal (voorwoord). - Boxmeer: Buurtvereniging Pastoor Biest, 1983. - geniet, 16 p. - ill. foto's.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de buurtvereniging "Pastoor Biest"
Prijs: € 6,00

Lenin heeft echt bestaan / Karel van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1972. - 1e druk. - ingenaaid, 160 p. - rug verbleekt. - Opstellen eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad, Het Parool, Haagse Post, Hollands Maandblad en Propria Cures.
Prijs: € 8,00

De verovering van het geluk / Bertrand Russell. - Amsterdam: Bright Lights, 1995. - garenloos, 218 p.
ISBN: 90 4644002 5
Prijs: € 5,00


Bijgeloof in de middeleeuwen / Jean-Claude Schmitt. - Nijmegen: SUN, 1995. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 8,00


Helden zonder zee: Het verhaal achter Nederlands populairste jeugdboekenserie De Kameleon / Paul Steenhuis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1998. garenloos, 175 p. - Ill.: Gerard van Straatenen diverse foto's
Prijs: € 5,00

Dagboek voor mijn verloofde / Italo Svevo. - Amsterdam: RevisorBoeken, 1979. - ingenaaid, 71 p.
ISBN: 90 2536520 5
Prijs: € 5,00

De helden van onze tijd (essays) / Paul van 't Veer. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. ingenaaid, 216 p. - omslag: Karel Beunis, in de reeks: Kwadraat-pocket 25 (KP 25)
Prijs: € 4,00

7 jaar goede seks / Ronald Giphart. - Viva, 2007. - 1e druk. - garenloos, 42 p.
Prijs: € 3,00


Vriendschap: en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw / Luuc Kooijmans. - Amsterdam, Bert Bakker, 1997. - garenloos, 391 p.
Prijs: € 15,00


De samenleving in schema's: Een inleiding in het sociologische denken van Talcott Parsons / A.H.M. Kerkhoff. - Budel: Damon, 2007. - 248 p.
ISBN: 90 5573 799 4
Prijs: € 15,00

De Tao van het coachen / Max Landsberg. - Schoonhoven: Academic Service, 1998. - gebonden, met stofomslag, 132 p.
ISBN: 90 5261 255 2
Prijs: € 7,00

Spraak en werkelijkheid / Eugen Rosenstock-Huessy. - Haarlem: Vereniging Rosenstock - Huessy - Huis, 1978. - ingenaaid, 155 p. - Inl. Clinton C. Gardner
Prijs: € 10,00

Kunstschatten van de St. -Sulpitiuskerk: Jaarboek 1986 / Bea Vuylsteke. - Diest: De vrienden van St. -Sulpitiuskerk v.z.w., 1986. - ingenaaid, 70 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Mythos Niederrhein: Nachruf auf eine schwierige Heimat / Paul Eßer. - Sankt Augustin: Avlos, 1997. 1. Auflage. - Kartoniert, 96 S. - Avlos regional
ISBN: 3 929634 28 7
Preis: € 4,00

Stichtelijk huisboek: Derde, veel vermeerderde en verbeterde druk / J. J. L. Ten Kate. - Leiden: A.W. Sijthoff, z.j. - bruin linnen gebonden, (10) 312 p. - boekblok zit vrijwel los in de band
Prijs: € 4,00

Stadt der Frauen: Szenarien aus spätmittelalterlicher Geschichte und zeitgenössischer Kunst / Annette Kuhn & Marianne Pitzen (Hrsg.). - Zürich / Dortmund: Ed. Ebersbach im eFeF - Verlag, 1994. - broschiert, 258 S. - Abb. - Katalog Frauen - Museum Bonn
ISBN: 3 905493 67 5
Preis: € 15,00

Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen / Karl Löwith. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - Or.kt., IX, 180 S. - Zweiter, unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe München 1928 der Drei Masken Verlag, München
Preis: € 20,00

Typhoon! Typhoon!: An illustrated Haiku sequence / Lucile Maxfield Bogue. - Rutland / Tokyo: Charles E. Tuttle, 1970. - 2 ed. - 67 p. - Calligraphy by Keiko Hata
Price: € 4,00

Perspectieven op mens en opvoeding / Wilna A.J. Meijer. - Nijkerk: Intro, 1987. - 3e druk. - 136 p.
ISBN: 90 266 1778 x
Prijs: € 4,00

Historische scheepsmodellen / W. zu Mondfeld. - Deventer: Kluwer, 1980. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 355 p. - ill.
ISBN: 90 201 1181 7
Prijs: € 45,00

Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan: Schrijversgestalten door / Martinus Nijhoff. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1970. - 1e druk. - pocket, 192 p. - Ooievaar 253/254. - Ingeleid door Karel Meeuwesse
ISBN: 90 6019 157 9
Prijs: € 3,50

Requiem voor Holland: Leven en dood van de laatste Hollander Mr. Johan de Witt, Raadspensionaris / F. van Oldenburg-Ermke. - Maastricht: Leiter-Nypels, z.j. - paperback, 190 p. - Mimosa Reeks
Prijs: € 3,00


Geef oorlog een kans: Ooggetuigenverslagen van de strijd der mensheid tegen tirannie, onrecht en alcoholvrij bier / P.J. O'Rourke. - Amsterdam: Prometheus, 1993. - garenloos, 176 p.
Prijs: € 4,50

The pocket history of freemasonry / Fred L. Pick, G. Norman Knight. London: Frederick Muller, 1977. - 6th edition. - hardcover, dustjacket, 348 p. - indexRevised by G. Norman Knight and Frederick Smyth
Price: € 6,00

Erzogenes Ich - erziehendes Du: Die Grundform des Menschseins und die pädagogische Situation / Alfons Otto Schorb. - Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. - OLn., 155 S.
Preis: € 6,00

Bob Dylan: Temples in Flames: Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn / Georg Stein. - Heidelberg: Palmyra Verlag, 1991. - Hardcover, pictorial boards, oblong 8vo, 94 p. - full-page color and black-and-white photographs of Bob Dylan's tour with Tom Petty and the Heartbreakers and Roger McGuinn of Europe in 1987. With an essay by Martin Schäfer.
ISBN: 3 9802298 0 7
Price: € 25,00

Geschichte eines Knaben / Ernst Wiechert. - Tübingen/Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag / Hermann Leins, 1951. - 19. Aufl. - orig. Pbd., 91 S.
Preis: € 4,50

Haagse mijmeringen / F. Bordewijk. - ['s-Gravenhage]: 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging, 1954. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 75 + 3 p. - Omslagill. Hacieron. - Verschenen t.g.v. het honderdjarig bestaan van de vereniging.
Prijs: € 5,00

Maar wij...? Spel van jeugd en arbeid / Anthonie Donker (= N.A. Donkersloot). - Utrecht: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1933. - Ingenaaid gebrocheerd 68 p. - 1e druk
Prijs: € 4,00


Het eiland van de vorige dag / Umberto Eco. - Amsterdam: Bert Bakker, 1995. - 1e nederlandse druk. - garenloos hlinnen gebonden met stofomslag. - 489 p. - als nieuw
ISBN: 90 351 1468 x
Prijs: € 12,00

Hermeneutische diagnostiek en probleemoplossing: De mens als tekst / R. Lubbers (red.) et al. - Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985. - 215 p.
ISBN: 90 255 0001 3
Prijs: € 4,00

Zeventiende-eeuwsche syntaxis: Drie delen / G.S. Overdiep. - Groningen: J.B. Wolters, 1931-35. - Ingenaaid, 446 p. - Groninger bijdragen voor Taal- en Letterkunde
Prijs: € 35,00

Historische flitsen / Drs. P. - Amsterdam: Tiebosch, 1980. - 1e druk. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 6278505 0
Prijs: € 7,00

Denken: Teksten en analyses Sovjet-psychologie 1 / C.F. van Parreren, W.A. van Loon - Vervoorn (red.). - Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1975. - 216 p.
Prijs: € 4,00

Een stelletje koppen / Leonard Roggeveen. - Den Haag: G.B. van Goor Zonen's Uit.Mij N.V., z.j. - 1e druk. - Linnen gebonden, 200 p. - Ill.: Pol Dom
Prijs: € 7,00

De roep der stad: Een leekenspel / H. Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1933. - 1e druk. - Ingenaaid, 56 p.
Prijs: € 5,00

Kinderen van deze tijd: Een leekenspel / Henriëtte Roland Holst van der Schalk. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1931. - 2e druk. - Ingenaaid, 56 p. - Omslagvignet en frontispice: J. Franken Pzn.
Prijs: € 7,00

Leut en luit: Liederbundel van de / Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland. - Tilburg: Bergmans, z.j. - ingenaaid, 99 p. + advertentiepagina's. - niet meer moeders mooiste.
Prijs: € 3,00

Aolwieke: Laand en lu van vrouger / Geert Teis Pzn. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - gecartonneerd, 40 p. - ill. - Libellen-serie, nr.34. - Mit magels deur Geert Teis P. Zn.
Prijs: € 4,00Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt: Over het autobiografische geheugen / Douwe Draaisma. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2003. - Gebonden, stofomslag, 285 p. - ill.
ISBN: 90 655 4470 4
Prijs: € 7,00

Dodenbezorging en cultuur: II De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland / J.J. Fahrenfort, C. Cath. van de Graft. - Amsterdam: Ploegsma, 1947. - hlinnen, 96 p. Ill.
Prijs: € 8,00

Rapport aan Jan Friso / Jacques den Haan. - 's-Gravenhage: Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. - ingenaaid met flappen, 48 p. - Maatstafdeeltje nr.5
Prijs: € 4,50

Een wandeling langs Nijmeegse monumenten / Herman de Heiden. - Nijmegen: De Gelderlander BV. 1983. - 1e druk. - ingenaaid, 99 p. - Ill. foto's, met losse plattegrond.
Prijs: € 8,00
p.
Prijs: € 4,00


Het feest van de eeuw: 100 jaar feest in Nederland: Een vrolijke keuze uit de collecties van musea en particulieren / Reneé Smithuis. - Franeker: Museum 't Coopmanshûs, 1999. - ingenaaid, 64 p. ill. in kleur en zw/w. - Catalogus
Prijs: € 8,00

Feodora / Toos Stultiens. - 's-Gravenhage, Ned. Boekenclub, z.j. - 1e druk. hlinnen, gecartonneerd, oblong, 36 p. - Ill.: Jan Goeting. - Band en tekeningen zijn erg interessant maar boekblok zit zwak in de band die ook niet ongeschonden de tijd heeft doorstaan.
Prijs: € 4,00

Rees: Historie und Gegenwart: 750 Jahre Stadt Rees / Hermann Terlinden, Carlheinz Tüllmann (Text). - Rees: Stadt Rees, 1978
Preis: € 7,00

Het eeuwfeest van de Klokkenberg / M.C. Capelle. - Nijmegen: Vereniging "De Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg", 1946. - geniet, 39 p. - foto's. - Herinnering aan de herdenking van het Eeuwfeest der Kweekschool op 29 en 30 mei 1946. - Bijgevoegd een los blad 'bedelbrochure'.
Prijs: € 7,00

Stroomgebied: 125 jaar Openbaar Voortgezet Onderwijs in Nijmegen / P.M. van Hoof, André Stufkens (red. & sam.). - Nijmegen: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, 1990. - ingenaaid gecartonneerd, 132 blz, ill.
ISBN: 90 9003562 1
Prijs: € 10,00

Y: The descent of men / Steve Jones. - London: Little, Brown, 2002. - First ed. - Hard cover, 280 p. - index, bibliography
ISBN: 0 316 85615 0
Price: € 10,00

Flor Fina: Negentien balladen / Drs.P. - Boxtel: La Paz Sigarenfabrieken, 1989. - ingenaaid, 47 p. - Tweede publikatie in een reeks boekjes met de sigaar als centraal thema. Vormgeving Harry N. Sierman
Prijs: € 7,00

Catalogus van de overzichtstentoonstelling: Stefan Verwey, "Beheers je! We zijn hier in de Kunsthal!", 18 december 1999 t/m 6 februari 2000, cartoons.
ISBN: 90 75938 13 6
Prijs: € 8,00

De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren deur ain van heur verteld anno 1939 / Derk Sibolt Hovinga. - Groningen: Stabo, z.j. - 1e druk. - geniet, 48 p., ill. - In de reeks: Groningse Herdrukken XIII
Prijs: € 7,00

Essais / Eduard Veterman. - Eigen Beheer [Huizen: C. Visser], 1941. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 115 p. - rug gevlekt. - Niet in den handel, genummerd, nr. 418 van 1000 van een gesigneerde uitgave, deze is echter niet gesigneerd: 'hors serie'. - De Jong, 865
Prijs: € 25,00


Waarden van Zuid-Holland / diverse auteurs. - Rotterdam: Stichting Het Zuidhollands Landschap. 1974. - Linnen met stofomslag, 172 p. foto's en kaarten in kleur. - uitgegeven t.g.v. 40-jarig bestaan Stichting
Prijs: € 4,00

De Arke Noachs: Diersatyren / Martien Beversluis. - Baarn: Bosch & Keuning, z.j. - ingenaaid, papieren omslag, 62 p. - Vrij naar het Fransch van Miguel Zamacois. Libellen-serie no.255-256
Prijs: € 4,00

Merklappen: Afbeeldingen en werktekeningen / G.E. Boone - Stolp. - Utrecht: De Torentrans, z.j. - gecartonneerd, 52 p.
Prijs: € 5,00

Stand / Bart Chabot (tekst), Anton Corbijn (foto's). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1985. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd. - Artwork: Rob Bary & Eric Schreurs. - In november 1983 reisden Chabot en Corbijn langs een aantal begraafplaatsen in Europa. Ze brachten o.a. op de begraafplaats Campo Santo van Genua drie volle dagen door. 12 paginagrote foto's van Anton Corbijn en 34 pagina's poëzie van Bart Chabot zijn het resultaat.
ISBN: 90 2344620 8
Prijs: € 10,00How Homo became sapiens: On the evolution of thinking? / Peter Gärdenfors. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - sewed hardback, dustjacket
ISBN: 0 19 852850 7
Price: € 30,00Metgezellen: Vertellingen over honden / A.M. de Jong. - Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1949. 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. - ill. en twee foto's van A.M. de Jong. - Deel V in de reeks: De papieren kennels
Prijs: € 4,50

Onze Lieve Vrouw: Haar boodschap te Banneux. Studiën en dokumenten uitgegeven door... / Mgr. L.J. Kerkhofs. - Tielt / Amsterdam: Lannoo, 1980. - 4e herziene en vermeerderde druk. - ingenaaid, 208 p. - ill., foto's
ISBN: 90 209 0922 3
Prijs: € 7,00

Liturgische Geräte und Gewänder der Ostkirche / Elisabeth Trenkle u.A. - München: Slavisches Institut, Verlagsabt., 1962. - 30 x 21 cm. Kart. [52] S., Ill. 61 S/W und 2 farbige.
Preis: € 8,00


Twee nieuwe staatsvormen, fascistische en sowjetstaat: overeenkomst en verschil / J. Valkhoff. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - ingenaaid gecartonneerd, 100 p. - ill.: Van Looy
Prijs: € 15,00

Religieuze taal in de Vrijmetselarij / J.G. Bos. - 's-Gravenhage: W.P. van Stockum en zoon, 1952. - geniet, 43 p.
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / Jan Engelman. - Amsterdam: Em. Querido, 1960. - 1e druk, linnen gebonden met omslag. - 229 p.
Prijs: € 10,00

John Lennon in his own write / John Lennon. - London: Jonathan Cape, 1964. - 6th imp. - hard back. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 20,00

Kabbala (De sluier over het gelaat van Mozes): Een bijdrage tot een nieuwe psychologie / André Peters. - Amsterdam: De Spieghel, 1958. - Orig. kunstleren band, met stofomslag, 284 p.
Prijs: € 10,00

Anatomie artistique / Paul Richer (bewerk.: Jan Cuppen). - Amerongen: W. Gaade, 1978. - linnen gebonden met stofomslag, 256 p. - ill. folio. reg. - anatomie uitgave voor kunstenaars.
ISBN: 90 6017 832 7
Prijs: € 15,00

Mijn lama / Lies Wiegman (fotografie), Miep Diekmann (tekst). - Den Haag: Esso Nederland, z.j. - gecartonneerd, [48] p. - zwart/wit fotografie
Prijs: € 8,00

Spectrum Muziek lexicon / Th. Willemze. - Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1975. - 4 delen (pocket). - ill.
Prijs: € 8,00

De empirische godsdienstpsychologie / J.G. Geelkerken. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1909. - ingenaaid, 412 p. - Proefschrift
Prijs: € 20,00

De verwachting van het koninkrijk Gods / G.J. Heering. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1952. - linnen gebonden met stofomslag, 249 p. - register
Prijs: € 6,00

Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen / L.J. van Holk. - Delft: W. Gaade, 1953. - Linnen gebonden, 244 p. - oplage 1000 ex. - Bijdragen t.g.v. zijn 60ste verjaardag.
Prijs: € 6,00

De kolken in Holthuizen: De gevolgen van dijkdoorbraken in het verleden / Harry van Bemmel. - Arnhem : [H.Chr. van Bemmel], 1997. - geniet, 32 p., ill. - oplage 500 exemplaren
Prijs: € 5,00


Je moet schieten, anders kun je niet scoren: En andere citaten van Johan Cruijff / Henk Davidse (verz.). - Den Haag: BZZTôH, 1998. - 1e druk. - paperback, 160 p.
ISBN: 90 5501 538 5
Prijs: € 3,50

Literature and inner exile / Authoritarian Spain, 1939 - 1975 / Paul Ilie. - Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1990. - 1st ed. - IX + 197 p. - hardback, dustjacket
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 10,00

Dichtung, Sprache, Gesellschaft: Akten des IV. Internalen Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton / Victor Lange & Hans-Gert Roloff (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1971. - x + 635 S. - Olw. Umschlag. - met losse bijlage: het K.N.A.W. - rapport van Jo Daan en Herman Meyer
Preis: € 20,00


Utrecht in de patriottentijd / A. van Hulzen. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - ingenaaid, 314 p.
Prijs: € 8,00


Taffeh: Rond de wederopbouw van een Nubische tempel / Hans D. Schneider. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979. - ingenaaid gebonden, 130 p. - ill., kaarten, kleurenfoto's. - Uitgegeven t.g.v. de inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 1979.
ISBN: 90 12 02450 1
Prijs: € 8,00

Hèkselèève: Huissense vertelsels, anecdotes, kortom Huussese Slèèg , geïllustreerd met caricaturen van Huissense figuren uit de periode 1946 - 1950 door Kees Berendsen. / Henny W.J. Derksen. - Huissen: Stichting De Kraonige Zwaone, 1984. - Gecartonneerd, ill. - 159 blz.
Prijs: € 8,00

Franz Eggenschwiler - Houtdruksels / Franz Joseph en Hans van der Grinten (sam.). - Nijmegen: Nijmeegs Museum "Commanderie van St.Jan", 1977. - geniet, 16 p. Ill. - catalogus, 54 werken
Prijs: € 8,00


Death Railway / Cornelis B. Evers. - Bangkok: Craftsman Press, [1993]. - softbound, 114 p. - 11 colour & 12 b&w plates, 2 maps, chart, bibliography
A stirring personal account of a Dutch soldier's internment by the Japanese in WWII and his subsequent assignment to the Allied slave labour gangs who constructed the infamous Burma Railway and the bridge at the River Kwai. Dubbed the 'Railway of Death' due to the horrific mortality rate of those assigned to perform the construction with little more than their bare hands (an estimated 90,000 deaths in 16 months), survival alone was a major accomplishment. Quickly learning to speak Japanese, the author acted as a POW interpreter during his imprisonment, allowing him to gain unique insights into the tragedy, from the points of view of both his fellow prisoners as well as of his Japanese captors. Following the end of the war, Evers was active in the Allied War Crimes Commission, a position in which he once again had to relive the entire ordeal. A new and insightful account of one of the most senseless acts of barbarity perpetrated by the Japanese Imperial Army.
trefwoord: Birma spoorlijn
Price: € 8,00

De wonderlijke Tour / Martin Ros. - Soesterberg / Baarn: Aspekt / De Prom, 2000. - garenloos, 184 p. - foto's. - In de serie: De Martin Ros Bibliotheek
ISBN: 90 6801 659 8
Prijs: € 4,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - garenloos, 32 p. - In de serie: top-punten
Prijs: € 8,00


Gezond zijn en ziek zijn / Karl Barth. - Nijkerk: G.F. Callenbach, z.j. - gecartonneerd, 52 p. - Half buikbandje. - In de reeks: Nieuwe serie Onze tijd. - beperkt potlood op 12-18 p.
Prijs: € 3,50

Democratisering aan de Donau: Roemenië na de revolutie van 1989 / Jan Willem Bos & Jacques Neeven. - Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1997. - garenloos, 197 p.
ISBN: 90 6473 332 5
Prijs: € 4,00

Psycho-analyse: Ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen / W.J. de Haan. - Amsterdam: H.J. Paris, 1935. - linnen gebonden, 232 p. - bijgevoegd enkele reclame-folders, band gevlekt en verkleurd.
Prijs: € 7,00

The heart of San Nicolas / René van Nie. - Amsterdam: Teleboek, 1987. - Oblong, stiff pictorial wrappers, n.p. - with full-page illustrations
Price: € 4,50


The Bentincks: The history of a European family / Paul-Emile Schazmann. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1976. - First Edition. - Hard cover, dustjacket, 262 p. - plates, notes, index
ISBN: 0 297 77087 x
Price: € 15,00


Een wandeling door Leiden / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1987. - 64 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Een wandeling langs de Leidse hofjes / Isy & Evy Zwolle (tekst en ill.). - Leiderdorp: Isy & Evy Zwolle,.1988. - 48 p. - ingenaaid, ill.
Prijs: € 3,00

Literatuur en revolutie deel 1: Inleiding tot de literatuursociologie / Bert Brouwers. - Meppel: Boom, 1971. - Ingenaaid, 230 p.
ISBN: 90 6009 607 x
Prijs: € 4,00

Wilhelmina: Sterker door strijd / Cees Fasseur. - Amsterdam: Balans, 2002. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 176 p. - personenregister
Prijs: € 6,00

Menschbeschouwing en zielzorg / J.C.A.Fetter. - Zeist: J. Ploegsma, 1933. - linnen gebonden, 247 p.
Prijs: € 4,00

ity of North Carolina Press, 1955. - stiff-card wrappers, 241 p. - Series: University of North Carolina Studies in Comparative Literature, no.13
Price: € 10,00

Literatur und Leser: Theorien und Modelle zur Rezeption literarischer Werke / Gunter Grimm (Hrsg.). - Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1975. - 444 S.
ISBN: 3 15 010250 2
Preis: € 8,00

Balans van Nederland / G. van der Leeuw. - Amsterdam: Uitgeverij H. J. Paris, 1945. - hlinnen, 181 p.
Prijs: € 3,00

Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance / Krystyna Pomorska. - The Hague / Paris: Mouton, 1968. - Or.cloth with dustwrapper, 127 p. - In: Slavistic Printings and Reprintings. Edited by C. H. Van Schooneveld. Vol. 82.
Price: € 15,00

Oost-Europa in het verleden: Liber amicorum Z.R. Dittrich / A.P. van Goudoever (red.). - Groningen: Wolters-Noordhoff / Forsten, 1987. - ingenaaid, 262 p. - Historische Studies XLVI
ISBN: 90 6243 087 2
Prijs: € 7,00

Dictionar Englez-Roman / Leon Levitchi, Andrei Bantas. - Bucuresti: Teora, 1997. - Hardcover, 584 p. 3 columns
Price: € 10,00

Karl Marx: Mens en strijder / B. Nicolaevsky, O. Maenchen-Helfen. - Leiden: E.J. Brill, 1949. - 1ste. Ingenaaid, rode kunstlederen band met goudbelettering, 385 p. - vertaling I. Carvalho
Prijs: € 7,00

Caro mio don Giacomo: Réflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales: Choix et commentaires de Jean-Francois Laya / Jacques Casanova de Seingalt. - Vésenaz près Genève: Pierre Cailler, 1946. - broché. Pour le deux cent vingtième anniversaire de la naissance de Jacques Casanova de Seingalt. - no. 2198/3000 sur papier chamois vélin, 182 p. avec introduction, notes, index et table. - Ce livre est orné de seize gravures choisies dans les Contes. de Jean de La Fontaine, édition des Fermiers généraux, Paris 1762. Les huit dernières sont des planches non utilisées. - Le quatrième de la collection beaux textes, textes rares, textes inédits.
Prix: € 15,00

Haags Gemeentemuseum: Over het ontstaan van de muziekafdeling: Portret van de Verzameling-Scheurleer / Clemens von Gleich. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1985. -Ill. - ingenaaid, 44 p.
ISBN: 90 6730 025 4
Prijs: € 8,00

Twee rode reeën / Aar van de Werfhorst. - Den Haag: Boucher, z.j. - 1e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 90 p. - tekeningen: Paul Citroen
Prijs: € 10,00


Boerenwagens in model / F.P.J. Zwartjes. - Deventer-Antwerpen: Kluwer Technische Boeken, 1980. - ingenaaid gebonden (karton). 106 p. - ill. z/w
Prijs: € 10,00


Berlijns Dagboek 1989-1990 / Robert Darnton. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 280 p.
ISBN: 90 351 1010 2
Prijs: € 4,50


Poutrelles Grey de Differdange à larges ailes et faces parallèles / Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange - St-Ingbert - Rumelange, Société Anonyme H.A.D.I.R. Usines de Differdange Grand-Duché de Luxembourg - 104 p. - cartonnage éditeur, nombreuses illustrations photos et tableaux. - Catalogue spécialement consacré à la fabrication , aux caractéristiques et aux emplois de la poutrelle Grey de Differdange , à larges ailes et faces parallèles. - [Handelscatalogus]
Prix: € 10,00

Mystieke werken / Johannes van het Kruis. - Gent: Carmelitana, 1992. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 1325 p. - Uit het Spaans vertaald volgens de laatste krit. uitgave, met inleiding door J. Peters en J.A. Jacobs.
Prijs: € 25,00

De kunstnijverheid: Hand- en studieboekje tevens vademecum voor bezoekers van musea en tentoonstellingen naar Dr. Bruno Bucher's 'Kunst im Handwerk' / J.W.H. Berden. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1922. - Vijfde herziene druk. - linnen gebonden, 385 + XVIII p.
Prijs: € 6,00

Mond überm Zigeunerwagen: Zigeunerlieder / Milo Dor und Reinhard Federmann (Übers.). - München: Albert Langen & Georg Müller, o.J. [1959]. - Kunstleder mit Umschlag. - 63 S. - Aus dem Serbisch übertragen. - In der Reihe: Langen-Müller's kleine Geschenkbücher 85
Preis: € 4,50

Monty: The making of a general, 1887-1942 / Nigel Hamilton. - London: Hamish Hamilton, 1981. - Hardcover with dust jacket, red paper-covered boards. - 1st ed., 871 p.
ISBN: 0 241 10583 8
Price: € 10,00

Het woord is aan Nederland: Thema's van buitenlands beleid in de jaren 1966-1983 / M. van Leeuwen, D.A. Leurdijk, P.W. Meerts, et al.. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983. - garenloos, 244 p. - Clingendael-reeks deel 1
ISBN: 90 12 04505 3
Prijs: € 4,00

De oude pelgrim / Walter Scott. - Amsterdam / Soerabaia: Gebr. Graauw's Uitgeverij, z.j. - linnen gebonden, 415 p. ill. - Vertaald door Gerard Keller. - In de reeks: Walter Scott's werken
Prijs: € 4,00

Achter de schermen van den wereldoorlog: Voor welke belangen de volken opgeofferd worden / W. L. van Warmelo. - Hilversum / Antwerpen: Hilversumsche Boekhandel J.W. Ebert / Uitgeverij "Regenboog", 1931. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Eerste en tweede reeks Nederland ons aller tuin: Een serie landschapsbeschrijvingen onder redactie van Han Alta, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.

Waterland en Zaanstreek / W. Meijer
Noord-Brabant / J. Daams
De Biesbosch / H.A. Schönhagen en C.J. Verhey
Noord- en Midden-Limburg / W.L. Leclercq
Drenthe / H. Tj. Waterbolk
Twente / J. van Dijk

De Zuidelijke Veluwezoom / P.R. den Dulk
De Achterhoek / Han Alta
Zuid-Limburg / D.C. van Schaik
Voorne / C. Sipkes
Friesland / D. Dijkstra
Gooi en Sticht / Han Alta
Prijs per deel: € 5,00
12 delen samen: € 40,00Contrapunt / Anna Enquist. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008. - 1e druk, Linnen gebonden met stofomslag, 205 p,
Prijs: € 12,00

Van atomos naar atoom: De geschiedenis van het begrip Atoom / A.G.M. van Melsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - xviii + 238 p. - Linnen gebonden met beschadigde stofomslag. - In de reeks "Wetenschappelijk-wijsgerige bibliotheek" vol.2
Prijs: € 10,00

Bont ballet / A.J.D. van Oosten. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1939. - 1e druk. - Ingenaaid. 78 p. - Roest
Prijs: € 6,00

REVAH, I.S. Spinoza et Juan de Prado / I.S. Revah. - Paris / La Haye: Mouton^& Co., 1959. - Or. wraps. - 166 p. - Etudes juives I
Prix: € 20,00

Thuis schrijven / Alan Bennett. - Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1996. - blauw linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - verzamling proza w.o. de Dagboeken 1980-1990
Prijs: € 8,00

Martelpalmen, geplukt in Japan van 1617-1632: of Geschiedverhaal van den roemrijken dood der 205 zalige Martelaren van Japan / Jos. Boëro, s.J., bewerkt naar 't Italiaansch [door Willem Frederik van Nieuwenhoff]. - 's Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, 1867. - halflinnen, gecartonneerd, IX p. + 240 p.+ IV p. Zeer aanschouwelijke doodsberichten, een sterke maag is vereist.
Prijs: € 25,00

Vrouwen onderweg: Bijbels dagboek voor vrouwen / Gerie-Anne van den Brink-Blankesteijn. - Zoetermeer, Boekencentrum, 1998. - 2e druk. - ingenaaid, z.p. - gesigneerd door één van de medewerkers
ISBN: 90 239 0555 5
Prijs: € 6,00

Een verhaal uit den tijd van Cromwell: De zielverkooper van Bristol / C. Brouwer. - Rotterdam: J.M. Bredée, z.j. - Tweede druk. - Gecartonneerd, 118 p. - ill. omslag: G.J. van Overbeek, ill. W. Hoogenbos
Prijs: € 3,00

Tafel van den Kersten Ghelove: Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Dr. L.M.Fr. Daniels, O.P. / Meester Dirc van Delf O.P.. - Antwerpen/Nijmegen/Utrecht: Centrale Boekhandel "Neerlandia" / Dekker & van de Vegt, 1937-1939. - ingenaaid, 277 + 464 + 689 p. - Drie delen in vier banden. Deel I: Inleiding en registers. Deel II: Winterstuc. Deel IIIa: Somerstuc. Deel IIIb: Somerstuc. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf Deel IV - VII
Prijs: € 60,00

Kantjil: het dwerghertje / S. Franke. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, z.j. - Linnen gebonden, 192 p. - met bandtekening, 1 gekleurde plaat en ills.: H. Verstijnen
Prijs: € 20,00

Blauwe konijnen / Annie Slot. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1941. - halflinnen gebonden, 207 p. - bandontwerp en frontispice: R. Huysmans - Kooiman
Prijs: € 3,00

Die erste Seefahrt: und andere Erzählungen / Ottilie Wildermuth. - Reutlingen: Enßlin & Laiblin, 1929. - Original halbleinen mit farbiger Deckel-Illustration (AB?), Umschlag, 127 S. - 4 Farbtafeln von W.C. [Claudius]
Preis: € 8,00Japan: wereldveroveraar / Anton E. Zischka. - Tilburg: N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, z.j. [1935]. - 8e druk. - linnen gebonden, 311 p. - 24 photographieën en 8 kaarten
Prijs: € 10,00

Naar de vreemde landen / Bern. Zuure W.P.. - Boxtel: J.P. Tielen, z.j. - ingenaaid, 180 p. - pentekeningen: Toon Rammelt. - missionaris-gebeuren van de Witte Paters: "Dat einde is het ideaal van Jan van de Heihoef, die om God en de zwarten zijn land en zijn familie vaarwel zei, om te gaan leven en sterven in 'de vremde laande'."
Prijs: € 3,00


Kokadorus op het oorlogspad: Zijn herinneringen van een jaar oorlog / Kokadorus [= Meijer Linnewiel 1867-1934]. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, [1915]. 78p, ingenaaid gecartonneerd (hoogstwaarschijnlijk opnieuw ingebonden met behoud van omslagtekening), omslagill.: P. [Piet] van der Hem
Prijs: € 10,00

Zout uit eigen bodem / Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo. - Boekelo: Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo, z.j. - geniet, 20 p.
Prijs: € 3,00

Schoenfabriek en fabrieksschoen: Een korte uiteenzetting hoe goede schoenen gemaakt worden en waarom het van belang is bij het aanschaffen van schoenen niet uitsluitend te letten op den prijs, maar ook op maakwijze, kwaliteit en pasvorm / Timtur. - Waalwijk: Timtur-fabriek, z.j. - geniet, 47 p. Ill.
Prijs: € 4,00


Deel IV

Hoe maakt men...? Deel I t/m V / Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat". - 's-Gravenhage: Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat", 1941. - geniet, per deel +/- 65 p.
En dat alles onder het motto: 'Kent, Nederlanders, en waardeert, wat arbeid in uw land presteert.'
Prijs: € 25,00

De Duitse Phoenix: De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw / Frits Boterman & Willem Melching. - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - garenloos, 336 p. ill.
ISBN: 90 351 1598 8
Prijs: € 8,00

Grèce antique et moderne / Introduction et Légendes de Johannes Gaitanides. Photographies de Pitt Koch, C.L. Schmidt et autres. - Bruxelles: Éditions Meddens, 1964. - 19 p. (text), 103 p. (photo's), légendes
Prix: € 8,00


'n Schakel in de keten: Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag / Hans de Beukelaer. - Aalten: Fagus, 1994. - ingenaaid gebonden, 132 p. - ills. foto's
ISBN: 90 70017 06 7
Prijs: € 15,00

Hr. Ms. Urania: Caveo non timeo / H.P.G. Vogelzang et al. - [Delft]: SWANTECH Publishing, 1999. - ingenaaid met flappen, 80 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 9011 836 5
Prijs: € 15,00

My Great Oak Tree: And other poems / Liberty Hyde Bailey. - Waltham (Massachusetts): The Chronica Botanica Co., 1952. - 1st ed. - Wraps, not paginated. - A Keepsake, issued by the Editors of Chronica Botanica, for the Members of the American Institute of Biological Sciences, attending the Cornell University Meetings, September 8 - 10, 1952
Price: € 3,00

Mystiek in de hedendaagse wereld / A.L.S. Bär. - Wassenaar: Servire, 1969. - ingenaaid, 108 p.
Prijs: € 3,50

Rituelen bij mijlpalen in het leven /
Roelien de Lange. - Deventer: Ankh-Hermes, 2005. - garenloos, 96 p. - Ankertje nr.301
ISBN: 90 202 0183 2
Prijs: € 4,00


Zwervende vogels (Stray Birds) / Rabindranath Tagore. - Amsterdam: Wereldbibliotheek Vereeniging, 1941. - 1ste druk. - Ingenaaid, gecartonneerd, 102 p. - vertaling: Johan de Molenaar. - Pinksterpremie 1941 voor leden van de Wereldbibliotheek Vereeniging
Prijs: € 3,00

Judgment in literature / W. Basil Worsfold. - London: J.M. Dent & Co., 1900. - Hardbound, publisher's blind stamped maroon cloth, gilt decorated spine, 98 p. - In de reeks: 'The Temple Primers'
Price: € 4,00
. - Amsterdam: Parrèsia, 1995. - garenloos, 152 p.
ISBN: 90 6617 157 x
Prijs: € 5,00

Nieuwe geborgenheid: Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme / Otto Friedrich Bollnow. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1953. - 192 p. Linnen met stofomslag
Prijs: € 7,00

Winged Pharaoh / Joan Grant. - Leipzig: The Albatross, 1939. - half linen, boards, 288 p.
Price: € 10,00

Sprekende symbolen / John Landwehr. - Den Haag: Fama Fraternitatis, 1986. - ingenaaid, 103 p. - Ills. - Nr.15 in de Reeks van Fama Fraternitatis
Prijs: € 6,00

Molukkers: onder anderen / Ruud Spruit, et al. - Leiden: Spruyt, van Mantgem & de Does, 1982. - octavo oblong, ingenaaid, 119 p. - ill., zw/w foto' s, tekeningen: Wim Hoogstraten. - woordenlijst, register, kaart Molukken op schutbladen, liedjes met notenschrift.
ISBN: 90 238 1443 6
Prijs: € 7,00


Geschichte der Deutschen / Hellmuth Diwald. - Frankfurt am Main [u.a.]: Propyläen Verlag, 1979. - 3. Auflage. - 760 S. OLeinenband, Schutzumschlag.
ISBN: 3 549 05801 2
Preis: € 15,00

Man and his Symbols Carl G. Jung. - London: Aldus Books / Jupiter Books, 1964. - paperback, pictorial front, 320 p. - ill., notes, index
ISBN: 0 904 04124 7
Price: € 10,00

Geschiedenis der natuurkunde / Max von Laue. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1954. - 3e druk. - groen linnen gebonden, 175 p. - vlek op linnen
Prijs: € 8,00

Der Statthalter: Roman um Johann Moritz, Graf von Nassau-Siegen, den Kolonisator von Holländisch-Brasilien / Alfred Lück. - Siegen: Siegerländer Heimatverlag, 1961. - Zweite Auflage. - Leinen, Umschlag, UEntwurf: Wilhelm M. Busch, 471 S.
Preis: € 10,00

Max Euwe: biografie van een wereldkampioen / Alexander Münninghoff. - Amsterdam / Antwerpen: Uitgevers en publiciteitsmij Andriessen bv / Boekenuitgeverij Keesing bv, 1976. - kunstleer gebonden, 496 p. - Max Euwe -analyses- m.m.v. Jules Welling / Max Pam. - Amsterdam / Antwerpen: Boekenuitgeverij Keesing bv / Uitgevers en publiciteitsmij Andriesen bv, 1975. - ingenaaid, 207 pp. - Met z / w foto ' s en diagrammen. - Portretten van bekende Nederlandse schakers
ISBN: 90 6083189 - 6
Prijs: € 7,00

Handboek voor aanleg en onderhoud van lijnen / PTT. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie, 1947. - halflinnen gebonden, 202 p. - potlood aantekeningen
Prijs: € 7,00

Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd: Autobiografie / Oliver Sacks. - Amsterdam: Meulenhoff, 2002. - garenloos, 311 p. ill., index. - ietwat kromgelezen
ISBN: 90 290 6871 x.
Prijs: € 7,00

Het groot analyseboek / Jan Timman. - z.p.: Andriessen, 1979. - ingenaaid, 208 p.
ISBN: 90 6083 282 5
Prijs: € 7,00

Minneboka om Narvik: En billedkavalkade over Narvik i arbeid og fest / Oddmund Tønnesen. - Trondheim: Odegaards Forlag, z.j. - ill., foto's
Price: € 15,00


De Notenkraker: Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936 / Leonard de Vries (sam.), Dr. W. Drees sr. (inl.). - Laren: Skarabee, 1974. - hardcover, stofomslag, 160 p. - Skarabee Facsimile
Prijs: € 7,00

Stadsgezichten: Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur / G.A.M. Beekelaar & Paul van Tongeren (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. - garenloos, 147 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 93, aflevering 2
ISBN: 90 5625 201 1
Prijs: € 5,00

Pius XII en het IIIe Rijk: Documenten / Saul Friedländer. - Amsterdam: Contact, 1965. - garenloos, 212 p.
Prijs: € 4,50

Pleidooi voor de waarheid: Een kritiek op de werkmethode en de conclusies van de Warren Commission inzake het onderzoek naar de moorden op President John F. Kennedy, agent van politie J. D. Tippit en Lee Harvey Oswald / Mark Lane. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, 1966. - Paperback, 379 p. Ill.: zwart/wit foto's. - Leesvouwen
Prijs: € 3,00


Maria: Een vrouwenleven / Christian Makarian. - Amsterdam: Anthos, 1997. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 414 0164 4
Prijs: € 4,50

De mens leeft niet van bloot alleen / Michel van der Plas. - Bilthoven: Ambo, 1971. - 1e druk. - garenloos, 287 p. - Een lijfboek met 824 vermeldingswaardige uitspraken en meningen, gedurende 25 jaren aangestreept en overgeschreven door M. van der Plas naar thema van a tot z geordend. - register
ISBN: 90 263 0147 2
Prijs: € 3,00

Voorbeeldig onderwijs / Paul van Tongeren & Karin Pasman-de Roo (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 117 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 2
ISBN: 90 5625 261 8
Prijs: € 4,00

A history of the English-speaking peoples. 4 Volumes / Winston S Churchill. - London: Cassell, 1965. - red linen, dustjacket, xxi 416 p., xi 344p., xi 322 p., xi 332 p. - Ill., 47 maps and genealogical tables, index.
Price: € 50,00

Nederlandsche familiewapens: Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, gedocumenteerd bewerkt en verzameld door... 4 dln. / H. Kits Nieuwenkamp, F.W.U. - Haarlem: "Eigen Volk", 1936-1939. - kunstleer gebonden, 160 p., 159 p., 164 p. en 160 p. - ill. J.C.P.W.A. Steenkamp
afbeeldingen van familiewapens met globale beschrijvingen van de families die deze wapens voeren en soms fragment-genealogieën. De tekst is deels van de hand van de auteur, deels ingezonden door de betreffende families (en dan vaak ondertekend door de opsteller). Veel aandacht voor de zinnebeeldige betekenis van wapenfiguren.
Prijs: € 80,00

De gezel: Gedichten / Marc Kregting. - Amsterdam: Perdu, 1994. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 38 p.. - Kleurenreeks Perdu, deel I
ISBN: 90 5188 065 0
Prijs: € 7,00

Glorie en rampspoed van het Fransche imperium, 2 delen (compleet) / Juri Semjonow. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - halflinnen, stofomslag (Anton Pieck), gekleurde geïllustreerde schutbladen (mappe-monde), 229 p. 235 p. - ill.en buitentekstplaten, kaartjes, chronologie 1364-1941
Prijs: € 20,00

Propos sur l'esthétique / Alain. - Paris: Presses Universitaires de France P.U.F., 1985. - 119 p.
Prijs: € 3,50

De slag om Bastogne: Beroemd door één woord: nuts!. Kroniek van de slag om Bastogne met enkele beschouwingen / Guy Franz Arend Bastogne: Bastogne Historical Center, Sagato, 1987. - ingenaaid gebonden, 336 p. - ill. foto's
Prijs: € 20,00

366 Dagen: De aarde vanuit de hemel / Yann Arthus-Bertrand. - Tielt / Warnsveld: Lannoo / Terra, 2002. - ingenaaid gebonden, oblong, [370 p.], ills / foto's
Prijs: € 15,00

SOS varen! Piet Bakker. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf N.V., z.j. - linnen gebonden, 208 p. + fotopagina's. - Z/w foto's. - Met een woord vooraf van H. Th. de Booy, hoofdbestuurder van de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
Prijs: € 7,00

Kerk & universiteit / A. van Basten et al.. - Bilthoven: H. Nelissen, 1965. - 148 p. ill, Band- en omslagtekening: Peter Vos. - Een reeks opstellen over de kerk in het universitaire milieu, uitgegeven t.g.v. het vijfentwintigjarig priesterfeest van N. Vendrik, studentenpastoor te Utrecht
Prijs: € 5,00

Fundamentalisme: Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten / H.L. Beck & K. -W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1994. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Ik was student / Ernest Claes. - Antwerpen: Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1957. - ingenaaid, linnen gebonden, met stofomslag, ontwerp: Lutgart de Meyer, 237 + [III] p., 20,9 x 13,9 cm.
Prijs: € 25,00

Trilogie: Komedianten trokken voorbij. Melodie der verten. De dans om de galg / Johan Fabricius. - Brussel / Den Haag: Manteau / H.P. Leopold, 1946. - Linnen gebonden, dundruk editie, 1086 p. - rug verschoten
Prijs: € 5,00

English furniture / John Gloag. - London: Adam & Charles Black, 1952. - Fourth Edition, The Library of English Art series, with 24 plates from photographs and 109 illustrations in the text, including 93 drawings by E. J. Warne. - cloth without dust jacket, 181 p.
Prijs: € 7,00Lekko...! Geschiedenis der sleepvaart / L.J.W.H. Goedkoop. - Amsterdam: v.h. C. de Boer jr., [1951]. - 1e dr . - Linnen gebonden, 363 p. + 32 p. foto's, ill.bijlagen, naamregister
Prijs: € 12,00


Philip of Macedon / Miltiades B. Hatzopoulos, Louisa D. Loukopoulos (ed.). - Athens: Ekdotike Athenon, 1980. - Hardcover, 254 p. Color photographs
Prijs: € 15,00

De beslissende stap: Met de B.B.C. bij de troepen. Speciale oorlogsreportage van de Invasie tot de Vrede 6 juni 1944 - 5 mei 1945 / Desmond Hawkins et al. (sam.). - Amsterdam: Enum, 1946. - hlinnen, boekblok zwak in de band, 479 p.
Prijs: € 4,00Uit nacht en nevel / Eugene Heimler. - Amsterdam: Moussault's Uitg., [1961]. - linnen gebonden met stofomslag, 189 p.
Prijs: € 4,00

Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur / Johan Huizinga. - Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951. - groen linnen gebonden, XII + 219 p.
Prijs: € 10,00

Die Mykenische Kultur: Mykene - Tiryns - Pylos / Konstantinos P. Kontorlis. - Athen: J. Makris, 1974. - geniet, 80 p.
Preis: € 3,50

Quid est Veritas?: Veritas honderd / Yolanda de Koster, Manon van 't Wout. - [Utrecht] Stichting 100 jaar Veritas, 1988. - ingenaaid gebonden, 283 p. ISBN: 90 9002480 8
Prijs: € 20,00

Geschichte des Landes um die Furka: Mit Beschreibung des Furkabasistunnels Oberwald-Realp / Ferdinand Kreuzer. - Kleve: F. Kreuzer / Boss-Druck, 1982. - OPbd. 216 S. - Ill., farb. u. s/w Abb. auf Tafeln und im Text. - signiert von Prof. Ferdinand Kreuzer
Preis: € 10,00

Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Hoofddorp: VNU Tijdschriften, 1999. - garenloos gebonden, linnen, stofomslag. 711 p. - register - interviews met tientallen spraakmakende en invloedrijke Nederlanders
Prijs: € 10,00

Tevens een garenloos gebrocheerde versie beschikbaar:
Tot op het bot: Gesprekken over ziel & zaligheid / Frénk van der Linden. - Amsterdam / Antwerpen: L.J. Veen, 1999. - garenloos, 711 p.
Prijs: € 8,00

Ik was een russisch meisje / Tanya Matthews. - Amsterdam: Het Wereldvenster, 1950. - linnen gebonden, 324 p. - Vertaling: Edouard de Nève
Prijs: € 4,00

Geschiedenis ener kathedraal / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum, 1952. - Derde, herziene druk. - ingenaaid gebrocheerd met stofomslag, 87 p. tekst, 122 6p. foro's. - Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
Prijs: € 7,00

Panorama van de westerse beschaving / Frits van der Meer, met medewerking van dr. M.A. Schwartz. - Amsterdam, 1957. - linnen, 122 p. - Met talrijke kaarten in kleur en 462 afb. folio. - Nieuwe uitgave van "Beknopte Atlas v.d. Westerse Beschaving",
Prijs: € 10,00

{Kroniek over) Oud-schipper Mees Toxopeus / L. Mellema. - Drachten: Laverman. 1959. 108p. softcover. geill. met foto's.
Prijs: € 9,00

Europa, Ahoy!: De geschiedenis van een zeilschip / A.C. Metzelaar. - Amsterdam: Holdert & Co., 1942. - halflinnen gebonden, 300 p. - met vele afbeeldingen naar zeldzame foto's, kaarten, plannen en teekeningen
Prijs: € 7,00

Keuze uit de publikaties van prof. P.H. Buisman: Aangeboden door de Nederlandse collegae ter gelegenheid van zijn 60-jarig tandartsjubileum (1910-1970) / Ch.F.L. Nord (sam.). - [Utrecht]: Eigen Beheer, 1970. - ingenaaid gebonden, 262 p. - ill.
Prijs: € 15,00Droom in de Delta: Het sprookje der lage landen in woord en beeld / Anton Pieck en Fred Thomas. - Den Haag: AD.M.C.Stok, Zuid-Hollandsche U.M., 1974. - Gebonden met stofomslag, 330 p. - ill. Anton Pieck. - Uit de reeks: Cultuurserie. - genummerde oplage nr. 03301
ISBN: 90 235 0265 5
Prijs: € 12,00

De Gooische dorpen / W.J. Rust. - Amsterdam: Allert de Lange, 1946. - halflinnen, 108 p. ill. en foto's zwart/wit. - In de reeks: Heemschutserie, deel 26
Prijs: € 3,50

Jan Doeksen: Avonturen van een Hollandse berger en zeesleper / Age Scheffer. - Baarn: Het Wereldvenster, [1965]. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 159 p. kaart
Prijs: € 4,50

Gerard Goudriaan 1919-1949: Een Leids student / H. Schmidt Degener. - Leiden: L. Stafleu, 1950. - linnen gebonden met stofomslag, 176 p. - Portret. - Met illustraties en proeven uit het literaire werk o.a. "De wenteltrap"
Prijs: € 15,00

Pools dagboek / J.W. Schulte Nordholt. - Utrecht: Amboboeken, 1967/ - ingenaaid, 117 p., foto's
Prijs: € 4,00

Kinderen / Anke Servaes et al.. - Amsterdam: Contact, 1938. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 32 p. + 60 p. reproductiespagina's. - ill. van F.H. Abbing jr., M. Adamse, Chris Beekman, Kuno Brinks, Bob Buys, Paul Citroen, M. Cohen, J.F. Doeve, A. Funke Küpper, Sári Góth, Nola Hatterman, H.A. Henriët, G. Hordijk, Ro Mogendorff, John Rädecker, E. Reitsma-Valenca, Georg Rueter, Jan Sluyters en Jan Wittenberg. Teksten: Van Collem, Gezelle, Leopold, Thijssen, Servaes, Zernike e.a.
Prijs: € 15,00

Pius X: De Heilige Paus / Jan O. Smit. - Amsterdam: De Tijd, 1954. - 2e, herziene druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 215 p. - foto's
Prijs: € 7,00

The cleere observer: A biography of Antoni van Leeuwenhoek / Alma Smith Payne. - London: Macmillan, 1970. - 1st UK edition. - cloth with dustjacket, 8vo.128 p, full page text ills by Charles Pickard, index
Price: € 7,00

Vliegende storm: Mémoires van Klaas Toxopeus Schipper Reddingboot "Insulinde" / Klaas Toxopeus. - Baarn: Het Weteldvenster, [1952]. - linnen gebonden, 212 p. ill.
Prijs: € 4,00

Johannes Paulus II, de onfeilbare / André Truyman. - Leuven: Van Halewyck, 2002. - Garenloos, 253 p.
ISBN: 90 5617 381 2
Prijs: € 5,00

Pius X / Nello Vian. - Brugge: Desclée De Brouwer, 1954. - gebonden, linnen, 237 p. - kaartjes en z/w foto's, Nederlandse bewerking Dom Fl. Rommel O.S.B.
Prijs: € 8,00

Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken met... / Fernand Auwera. - Weesp/Antwerpen: Het Wereldvenster/ Standaard, 1985. -garenloos, 158 p. - Gesprekken met Ernst van Altena, Bernlef, Diekmann, Geeraerts, Geerts, Gennep, Gils, Haasse, Jespers, Kouwenaar, Lampo, Michiels, Mulisch, Ruyslinck, Van der Veen, Waarsenburg, Weverbergh en Wispelaere
Prijs: € 4,00

Dagboek van een vernederd man / Félix de Azúa. - Amsterdam: Contact, 1990. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 4,00


Handje-Plak: Kinderrympjes / N. [Nelly] Bodenheim. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1962. - 10e dr. - gecartonneerd gebonden, z.p. - ill in kleur en zwart/wit
Prijs: € 4,00

Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel: met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken / S. van Bronkhorst. - z.p.: Ars Aequi Antiqua, 1996. - ingenaaid gebonden, half linnen, 146 p. - Facsimile herdruk van de uitgave van 1824 ISBN: 90 6916 244 X
Prijs: € 7,00

Canada Netherlands - Pays-Bas - Nederland 1945-1980: Commemoration - Souvenir - Ter herinnering / Departement of Veterans Affairs. - Ottawa: Directorate of Public Relations, Departement of Veterans Affairs, 1980. - geniet, 47 p. ill. kaart. - Text in English, French and Dutch
Prijs: € 3,00De Hollandse reis: Een reportage en een poëtisch tijdsbeeld van een herrijzend Nederland anno 1945 / Johan Daisne. - Amsterdam/Brussel: Manteau, 1972. 2e druk. - garenloos, 101 p. ill. foto's
ISBN: 90 223 0322 5
Prijs: € 3,00

Vergeten aarde: Nieuw-Guinea / Jan van Eechoud. - Amsterdam: C de Boer, 1952. - 2e druk. - linnen gebonden, 286 pp. - kaarten
Prijs: € 4,00

De paradox van het christendom / Graham Greene. - Voorhout/Antwerpen: Foreholte/'t Groeit, z.j. - 1e druk. linnen, geen stofomslag, 156p. - voorwoord: Anton van Duinkerken, nawoord: Gertrud von le Fort
Prijs: € 4,00

The Hospital / Jan de Hartog. - London: Hamish Hamilton Ltd., 1965. - 1st British edition. - Hard cover with dust jacket, 335 p.
Price: € 15,00

Memoires van C.E.L. Helfrich, Luitenant-Admiraal b.d.: Eerste deel: De Maleise Barrière, tweede deel: Glorie en Tragedie / C.E.L. Helfrich. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 479, 410 p. - bijlagen, ill. kaarten
Prijs: € 15,00

Encyclopedie van het katholocisme: Drie delen / E. Hendrikx et al. (red.). - Bussum: Paul Brand, 1955. - Linnen band met stofomslag, 942, 970, 1134 p. - Ill.
Prijs: € 25,00

Het verdoemde land: De Joegoslavische tragedie vanaf 1900 / Martin van den Heuvel. - Haarlem: H.J.W. Becht, 1993. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Literature and Inner Exile: Authoritarian Spain, 1939-1975 / Paul Ilie. - Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980. - hardback, dustjacket, ix, 197 p.
ISBN: 0 8018 2424 9
Price: € 7,00

Vijftig aan de wand / Frans van Isacker. - Brugge/Utrecht: Orion / Desclée De Brouwer, 1972. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 264 1200 2
Prijs: € 4,00

Thijmgenootschap 1984-2004: Over wetenschap en levensbeschouwing / Ingrid D. Jacobs, J.M.M. de Valk. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - garenloos, 168 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 92, aflevering 4
ISBN: 90 5625 183 X
Prijs: € 5,00

Drie kleine kleutertjes / Fons Jansen. - Bussum: Paul Brand, z.j. - 1e dr. - Linnen gebonden, 143 p. - bandtekening en ill. Fiep Westendorp
Prijs: € 4,00

...Maak ons daarom Veritijn!: Alle jaarliederen van het Collegium Studiosorum Veritas 1936 - 1990 / Toos Kuitenbrouwer-Coolen (sam.). - Utrecht: Reünisten Vereniging Veritas, 1991. - ingenaaid, z.p. - ill. -foto's. - oplage 1000 ex.
Prijs: € 5,00

der Ster
Prijs: € 4,00

De situatie van de protestanten in Spanje: Verslag van een studiereis gemaakt in het najaar van 1949 / H. van der Linde, F. Thijssen. - 's Gravenhage: Boekencentrum, Utrecht: Het Spectrum, 1950. - ingenaaid, 99 p. - bijgevoegd krantenknipsels
Prijs: € 3,50

Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942: Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / A.M. Luyendijk - Elshout (eindred.). - Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1989. - ingenaaid, 170 p. - bijgevoegd symposium-folder
ISBN: 90 5183 129 3
Prijs: € 10,00

Kabinetsformaties 1959-1973: Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle / P.F. Maas. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. - garenloos, 408 p. - persoonsreg. - In de reeks: Parlementaria nr.5
Prijs: € 6,00

Het teken aan de wand en andere literaire essays / Mary McCarthy. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - Garenloos, 191 p. - Register. Vertaling: H. Surendonk, herzien door Gerrit Komrij. - Over Shakespeare, Nabokov, Salinger, Burroughs, Arendt, Flaubert, Wittig, Compton-Burnett, Orwell, Salinger en Sarraute
Prijs: € 4,00

Verkracht volk: In de greep van de Soviet Rusland / Stanislaw Mikolajczyk. - Bilthoven: Uitgeverij H. Nelissen, 1949. - halflinnen gebonden, 360 p. - ill. register
Prijs: € 7,00

Aspecten van oud-Nijmeegse rechtspleging: Afscheidscollege, 23 juni 2000 / O. Moorman van Kappen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 57 p.
Prijs: € 4,00


The Hummingbird and the Hawk Conquest and Sovereignty in the Valley of Mexico 1503-1541 / R.C. Padden. - New York: Harper & Row, 1970. - Paperback, XIX, 319 p., index. - Harper Colophon Books
Price: € 4,00

De brutale reis: De eerste tocht naar een nieuwe wereld / Jot Polman. - Meppel: A. Roelofs van Goor, [1947]. - 1e dr. gecartonneerd met stofomslag, 235 p. - Relaas Indië 1945-1947
Prijs: € 8,00

Dialoog der generaties / H. van Praag. - Bussum, W. de Haan, 1970. - ingenaaid gecartonneerd, 147 p.
Prijs: € 3,50

In de kerk geboren: Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herleving naar overleving / Jan Roes. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1994. ingenaaid met flappen, 64 p. - Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar KUN
Prijs: € 3,50

Unsere Liebe Frau von Stuppach: Eine mystische Farbendichtung von Matthias Grünewald / Pfarrer Kamerer Paul Ruess. - Bad Mergentheim: Hans Kling, O.J. - 97 S. Original-kartoniert mit Original-Schutzumschlag, Schutzumschlag fleckig, Ill.
Prijs: € 4,50

En ik dan?: Een blijspel / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969. - 1e druk. - garenloos, 104 p. Omslag: Frans Vossen.
Prijs: € 8,00

Een wet die iedereen tevreden stelt: Over legaliteit, legitimiteit en moraliteit in de Nederlandse samenleving, vijftig jaar na de bevrijding. Met commentaar van Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin / . - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - geniet, 28 p. - Meilezing 1995 Reünisten Vereniging Veritas
Prijs: € 3,00

Beestachtigheden / Trijntje Fop, verzameld door Kees Stip. - s'-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1956. - 1e druk. - ingenaid gecartonneerd, 90 p. - vignetten van Jean Paul Vroom
Prijs: € 4,00

Terug uit Japansche interneering: Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre oosten / H. van Straelen. - Amsterdam: H. Nelissen, 1945. - ingenaaid, halflinnen, 95pp. - ill.: 20 reproducties van Chineesche en Japansche religieuze kunst
Prijs: € 4,00

De genezing van de krekel / Toon Tellegen. - Amsterdam: Em.Querido, 2004. - 10e druk. - garenloos, 117 p.
Prijs: € 6,00

Verzet of berusting?: Een kleine sociologie van de roomse mop / Jan Thurlings. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2007. - garenloos, 142 p. - Annalen van het Thijmgenootschap jrg. 95, aflevering 4
ISBN: 90 5625 265 6
Prijs: € 6,00

Goede manieren: Wellevendheid voor de R.K. Jeugd / Alph. Timmermans. - Helmond: Boekdrukkerij "Helmond", 1946. - 11e druk, ingenaaid, carton, 94 p. - ill. Gerrit de Morée
Prijs: € 3,00

Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1957. - Linnen band met stofomslag, 246 p. - 49 kaarten, 579 foto's
Prijs: € 15,00

Ondoordacht / Victor E. van Vriesland. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - 1ste druk. - garenloos, 32 p. - De Boekvink
Prijs: € 3,00


Ook al voelt men zich gewond: De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940 - 1945 / Sander van Walsum. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 1995. - ingenaaid, 160 p. - Ills. foto's.
ISBN: 90 393 0658 3
Prijs: € 10,00

Limburgs verleden: Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, populaire editie / E.C.M.A. Batta, et al.(red.). - Heerlen: Vroom en Dreesmann, 1967. - kunstleer gebonden met stofomslag, IX, 903 p. (tekst). 60 p. (foto's)
Prijs: € 25,00

Leerboek der ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch (en de hoogere gewerfelde dieren) / J. Boeke. - Utrecht: A. Oosthoek, 1949. - Or.linnen, XII, 676 p. - Bibliografie, index. - Met ruim 500 afbeeldingen
Prijs: € 10,00

Pieter van Foreest: De Hollandse Hippocrates / Henriette A. Bosman-Jelgersma (red.). - Krommenie: Drukkerij Knijnenberg, 1996. - Gebonden, 184 p. ill. in kleur en z/w
ISBN: 90 70353 06 7Or.linnen met stofomslag, 304 p. - Ill. noten, register
ISBN: 90 230 0198 2
Prijs: € 10,00

Der Frieden von Münster / De Vrede van Munster 1648: Der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern / De verdragstekst naar een contemporaine druk en de beschrijvingen van de ratificatievieringen / Gerd Dethlefs (Hrsg.). - Münster: Verlag Regensberg, 1998. - gebonden, 224 p. ills. - Zweisprachich / tweetalig
ISBN: 3 7923 0720 0
Prijs: € 15,00

Hollandsch schepenboek / J.W. Heyting. - Amsterdam: N.V. Holdert & Co, z.j. - gecartonneerd ingebonden met stofomslag, 104 p. 24 ill..
Prijs: € 10,00

The Old Man and the Sea / Ernest Hemingway. - London: Jonathan Cape, 1953. - 4th reprint (type reset) february 1953. - Original publishers blue paper-covered boards, red lettering spine, red decoration front-cover, pictorial dustjacket, 127 p.
Price: € 20,00

Onze strijdmacht ter zee / P. de Jong, M.A. Cageling (sam.). - Rotterdam: Drukkerij M. Wyt & Zonen, 1938. - ingenaaid gebonden, 108 p. bandontwerp: van Eck. - Geïllustreerd met tabellen en reproducties van zwart-wit foto's van de Nederlandse oorlogsschepen en watervliegtuigen. Met medewerking van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze vloot". Ingeleid door J.Th. Furstner.
Prijs: € 25,00

Een kabinet van gezichten in Gelderland / L.J. van der Klooster. - Bussum: Fibula Van Dishoeck / Canaletto, 1974. - Kunstleer ingenaaid gebonden, z.p. - reproducties van prenten en kaarten van Gelderland. - gedrukt in beperkte oplage, nr. 69
ISBN: 90 22834115
Prijs: € 15,00

Adres onbekend / Kathrine Kressmann Taylor. - Ambo / Anthos: 2002, 2e druk. - ingenaaid gebonden, harde kaft met stofomslag. z.p.
ISBN: 90 263 1747 6
Prijs: € 4,50

Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen / Job van Meekeren. - Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1979. - Hardcover met stofomslag, [16] p. 501 p. [19] p. ill. - Ingeleid door dr. D. de Moulin. - Librije der Geneeskonst 2. - Facsimile-uitgave: Rotterdam 1728
ISBN: 90 6016 676 0
Prijs: € 10,00

De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch / C. Peeters. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1985. - Linnen met stofomslag, X, 490 p. 3 losse kaarten. - In de serie: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. - rug verkleurd
ISBN: 90 12 04486 3
Prijs: € 50,00

Sondermeldung Texel: Opstand der Georgiërs / . - Den Burg: Het Open Boek / Stichting Georgisch Museum Texel, 1981. - 1e druk - ingenaaid, 71 p. Foto's, kaartje. - Gebaseerd op de gelijknamige NOS-documentaire
Prijs: € 6,00

From the Sagas of the Norse Kings / Snorri Sturluson. - Oslo: Dreyers Forlag, 1973. - green boards with dustjacket, 390 p. - Ill.: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold and Wilhelm Wetlesen
Price: € 20,00

Over de levenswandel van de geleerde / Juan Luis Vives. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. - ingenaaid, 47 p. oplage 1000 ex. - Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy. - Uitgegeven door het College van Bestuur van de Kath.Universiteit Nijmegen voor haar relaties.
Prijs: € 6,00

Niet meer dan een rat / Hélène Weski. - Den Haag: Moesson, 1980. - 1e druk. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 4,00

Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog / A. Winkler Prins. z.p.: z.u., z.j. - garenloos, 111 p. - facsimile originele ed. : Amsterdam: Loman & Verster, 1868
Prijs: € 8,00

Geschiedenis werkeiland Lelystad 1950-1958 /
H.J. Bekius et al.. - Zutphen: Walburg Pers, 1992. - ingenaaid, 144 p. foto's. - Flevo Profiel 9
ISBN: 90 6011 784 0
Prijs: € 8,00

De invloed van het nederlands, gemeten aan het woord ui / Jo Daan. - Tongeren: George Michiels, 1973. - geniet, 4 p. - blz 67 t/m 70 uit: Album Willem Pée: De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag / Tongeren: George Michiels, 1973
Prijs: € 1,50

De katholieke literatuur: In de West-Europese landen van 1940 tot heden / A. van den Daele (sam.). - ingenaaid, 1959, 122 p. - speciaal nummer van "Nieuwe Stemmen" Jg.15 nr.6 (mei 1959)
Prijs: € 3,00

Bapa Papoea: Jan P.K. van Eechoud, een biografie / Jan Derix. - Venlo: Van Spijk, 1987. - Linnen gebonden met stofomslag, 304 p. - ills
Prijs: € 10,00

Ten afscheid: over 'succesful teaching and just teaching' / Jos J. Gielen. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1969. - geniet, 37 p. - Met dankbrief van auteur.
Prijs: € 4,00

Kerkelijk antisemitisme: Enkele voorbeelden uit Nederland en Duitsland 1920 - 1945 / J.W. van der Hulst. - Sliedrecht: Merweboek, 1990. - garenloos, 56 p.
ISBN: 90 71864 10 3
Prijs: € 4,00

E.J. Planten: Stadsgeneesheer en burgemeester te Doetinchem 1768-1832 / A.K. Kisman. - Doetinchem: Stichting Het Plantenfonds / Stichting Staring Instituut, 1992. - geniet, ïll. 32 p.
Prijs: € 4,00

De literator als filosoof: De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges. Mysticus zonder god / Robert Lemm. - Kampen: Kok Agora, 1991. - 341 p. - 304 p.
Prijs: € 10,00

Juliana: Eine "Oranierin" aus Stolberg im Harz / Monika Lücke, Claudia C. Hennrich (Hrsg.). - Stolberg: Stolberger Geschichts- und Traditionsverein e.V. ; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.. - 1. Aufl. - 88 S. 15 schw. -w. Fotos, 27 farb. Fotos, 6 schw. -w. graph. Darst., 3 farb. graph. Darst.
ISBN: 3 928466 78 X
Preis: € 8,00

Betreft Juliana van Stolberg-Wernigerode, gravin van Nassau, moeder van Willem van Oranje
Stolberg, 15 februari 1506 - Dillenburg, 18 juni 1580
Juliana van Stolberg huwde op 9 juni 1523, dus op zeventienjarige leeftijd, Filips II, graaf van Hanau (1501-1529) met wie zij twee dochtertjes had. Na diens dood trouwde zij op 20 september 1531 met Willem, graaf van Nassau. Zij was een overtuigd aanhangster van de lutherse leer. Haar vijf zonen: Willem, Jan, Lodewijk, Hendrik en Adolf, zetten zich allen in voor de vrijheidsstrijd van de Nederlanden en de eer van hun huis. Haar oudste dochter Maria trouwde met Willem IV, graaf van den Bergh, die aanvankelijk de Nassaus steunde in hun strijd, maar overliep naar de kant van de Spaanse koning. Haar andere dochters: Maria, Anna, Elisabeth, Catharina, Juliana en Magdalena trouwden allen met Duitse gravenzonen, die vrijwel allen actief meestreden met de Nassaus.

Praeses van Schaik: Ter nagedachtenis aan praeses Mgr. J.A.S. van Schaik / F. van der Meer. - Utrecht: Het Spectrum, 1943 [Brinkman: 1944]. - Halflinnen, onafgesneden, 80 p. portret, los bijgevoegd een extra portret. - De Jong 556
Prijs: € 40,00

Jasna Góra: Das Heiligtum der Mutter Gottes . - Jasna Góra - Czestochowa: Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 1999. - 96 S.
Preis: € 4,00

Het beroep van leraar: Satisfactie en crises in de leraarsloopbaan / Leo G.M. Prick. - Amsterdam: VU Boekhandel / Uitgeverij, 1983. - Ingenaaid, 215 p.
Prijs: € 4,00

Verstrikt in cijfers en anekdotes: Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste eeuw / Piet de Rooy . - Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2003. - geniet, 29 p. - Kohnstamm lezing
ISBN: 90 5624 270 6st), Peter Sabelis (foto's). - Maastricht: WEAN, [2004]. - ingenaaid gebonden, 239 p. ill., foto's
ISBN: 90 807481 6 1
Prijs: € 10,00

Avontuur met het Woord: Indrukken van hondervijftig jaar Bijbelgenootschapswerk, NBG 1814 - 1964 / A.M.G. Schenk, J.B.TH. Spaan. - Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1964. - linnen gebonden, 200 p. - foto's
Prijs: € 6,00

Van Gabbatha naar Golgotha: Passiespel / Jac. Schreurs M.S.C.. - [Tegelen]: Passiespelen Tegelen, [1940]. - ingenaaid, gecartonneerd, 127 p. zw/w foto's
Prijs: € 4,00

Parapsychologische Verschijnselen en Beschouwingen / W.H.C. Tenhaeff. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - blaauw linnen gebonden met stofomslag, 225 p. - met enkele krantenknipsels
Prijs: € 6,00

Nederland en Suriname: Ontwikkelingssamenwerking van 1975 t/m 1996 / Rob D. van den Berg. - Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1989. - 91 p.
ISBN: 90 5328 176 2
Prijs: € 4,00

Die faschistische Revolution: - Band 1: Am Vorabend des Bürgerkrieges, Band 2: Aufstand der Roten - Sieg der Fasci / Roberto Farinacci. - München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1939, 1940. - OLwd., 239, 298 S. - Bd. 2 in etwas hellerem Leinen gebunden und Wasserfleck. -
Beiliegt: Einsteckkarten des Verlages "Der Herrschaftsstand der Deutschen Revoluton" und "Die kleinen Staaten Europas und die Entstehung des Weltkrieges. Vollständige Ausgabe: drei Bänden
Preis: € 30,00

Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00Broeinesten en bijbelplaatsen: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 juni 1983 / Kees Fens. - Baarn: Ambo, 1983. - geniet met flappen, 24 p.
Prijs: € 6,00

De eeuwige wijsheid / Aldous Huxley. - Katwijk: Servire. 1984. - garenloos, 315 p.
Prijs: € 6,00

De originele Balinese keuken: Authentieke familierecepten / Lonny ( L. Gerungan). - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden, 208 p.
ISBN: 90 5121 756 0
Prijs: € 15,00

Ecuador, een reisjournaal / Henri Michaux. - Utrecht: Veen, 1985. - garenloos, 144 p. - In de serie: Op schrijvers voeten
ISBN: 90 204 0608 5
Prijs: € 4,00

White and black: Imagination and cultural confrontations / W.J.J. Schipper, W.L. Idema, H.M. Leyten . - Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990. - sewed paperback, 88 p. - Bulletins of the Royal Tropical Institute 320
ISBN: 90 6832 810 7
Price: € 4,00Ad Fontes / Jan Willem Schulte Nordholt. - Voorburg: Prisma-Lectuurvoorlichting / Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1990. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 36 p. 4 foto's. - Verschenen ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-91. Typografie: Hans Schouwenburg. Oplage: 1000. Met aanbiedingskaartje plus brief. - Over doopvonten
Prijs: € 7,00

The anthropology of ethnicity: Beyond 'ethnic groups and boundaries' / Hans Vermeulen, Cora Govers (eds.). - Amsterdam: Het Spinhuis, 1996. - sewed paperback, 104 p.
ISBN: 90 73052 97 1
Price: € 4,50

Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten, I / 1990: Moverende Mythen / Bernadette Klasen, Heidi de Mare (sam.). - Nijmegen: SUN, 1990. - Ingenaaid,176 p.
ISBN: 90 6168 949 X
Prijs: € 4,50

Van streek: 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland / J. Vijselaar, L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf. - Utrecht Matrijs, 2007. - genaaid gebonden, 304 p. - een uitgave in samenwerking met de Gelderse Roos
ISBN: 90 5345 323 0
Prijs: € 20,00


L'oeil humain dans l'art: Etude de l'expression du regard dans quelques oeuvres classiques / L. Alaerts. - Bruxelles: Arscia / Éditions d'Art et de Sciences appliquées, 1947. - 91 p. ill. b/n
Prix: € 4,00

Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1878, vier en zestigste jaargang / Almanak Leidsch Studentencorps. - Leiden: P. Somerwil, 1877. - linnen ingebonden, 261 p. - frontispice: photogravure van Prins Frederik der Nederlanden. - boekblok 'moe' in de band
Prijs: € 15,00

Hungarian folk jewelry / Terézia Balogh - Horváth. - Budapest: Corvina Kiadó, 1983. - 67 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00

Doolhof of museum: Een leidraad voor de museumbezoekers / C. BlokBussum: C.A.J. van Dishoeck, 1965. - gecartonneerd, 112 p. ill.
Prijs: € 3,50

Besucherschule zur Documenta 7: "Die Hässlichkeit des Schönen" / Bazon Brock. - Kassel: D+V Paul Dierichs, 1982. - 135 S.
Preis: € 6,00

Hungarian peasant costumes / Alice Gáborján. - Budapest: Corvina, 1988. - second revised ed. - 62 p. text, 50 p. ill. - Serie: Hungarian folk art, ed. Gyula Ortutay
Price: € 4,00Chinees Universalisme: Confucianisme / Taoïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 92 p.
ISBN: 90 233 0252 4
Prijs: € 3,00

Brahamanisme of Hindoeïsme / Helmuth von Glasenapp. - 's-Gravenhage: Kruseman, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 233 0250 8
Prijs: € 2,50

The meaning of poetic metaphor: An analysis in the light of Wittgenstein's claim that meaning is use / Marcus B Hester. -The Hague / Paris: Mouton & Co., 1967. - linen bound, 229 p. - bibliogr., index. - In: De Proprietatibus Litterarum. Series Maior, 1
Price: € 15,00

Das Bauernhof-Museum Illerbeuren / Illerbeuren. - Illerbeuren: Heimatdienst Illertal e. V., o. J. - OBroschur, 165 S. Abb. - Hrsg. aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums
Preis: € 5,00

Neef Constant is onbereikbaar / Hubert Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - ingenaaid, 135 p. - LRP 203
Prijs: € 3,50

Die utopische Methode: Eine literatur- und wissenssoziologische Untersuchung deutscher utopischer Romane de 20. Jahrhunderts / Hans - Jürgen Krysmanski. - Ko¨ln und Opladen: Westdeutscher Verlag, 1963. - broschiert, viii, 159 S. - In der Reihe: Dortmunder Schriften zur Sozialforschung Bd. 21. - Bleistift auf Seite 20 und 21
Preis: € 6,00

Toen, nu, straks: Afscheidscollege Nijmegen 30 mei 1958 / L.C. Michels. - Tilburg: H. Gianotten, 1958. - geniet, 13 p.
Prijs: € 2,50

Wallraf Richartz Museum der Stadt Köln: Verzeichnis der Gemälde / Wallraf Richartz Museum. - Köln: DuMont, 1959. - OKartoniert, 204 Textseiten, 200 Tafeln m. Abb. s/w
Preis: € 5,00

I pupi Siciliani / Antonio Pasqualino. - Palermo: Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. - 26 p., ill.
Prijs: € 3,00

De 43ste april: Zeven verhalen op één thema / Aleksander Poesjkin et al. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1961. - gecartonneerd, ingenaaid, stofomslag, 299 p. - Witte Olifant reeks, de Kornak bladwijzer nog aanwezig
Prijs: € 10,00

Om het behoud van ons bestaan: Cultuursociologische voor-studies / . - Leiden: H. E. Stenfert Kroese's Uitgeversmaatschappij N.V., 1951. - ingenaaid gebrocheerd et flappen, 288 p.
Prijs: € 10,00

Het Salvatorhofje 1639 - 1939 / A.J. Sormani. - Leiden: Z.U., 1941. - geniet, brochure, 15 p. - overdruk uit Leidsch jaarboekje 1941
Prijs: € 2,00

Perspective and the poetic process / Nancy Sullivan. - The Hague / Paris: Mouton,1968. - 1st Ed. - Broch., 56 p. - bibliogr. - De Proprietatibus Litterarum, Series Minor 3
Price: € 20,00

A day with the poet Tennyson / Tennyson. - London: Hodder & Stoughton, n.d. - 48 p.
Price: € 3,50

Mozes-Mozaïek / J.D.P. Warners. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht / Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, 1963. - or. gecartonneerd, 93 p. - Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap; no. 4
Prijs: € 7,00

Broadway Sensation: Roman aus der New-Yorker Theaterwelt / Achmed Abdullah, Faith Baldwin. - Berlin, Wien und Leipzig: Paul Zsolnay Verlag, 1930. - 360 S. OLnbd. mit vergold. Deckel- und RTitel. - Übersetzung von Richard Hoffmann. 1. -10. Tsd.
Preis: € 5,00

Im Zeichen der Schwarzen Hand: Die Wahrheit über Serajewo / Bruno Adler. - Stuttgart: Dieck - Verlag (Franckh'sche Verlagshandlung), 1931. - 200 S. Orig. -Leinen. - Mit gefalt. Karte. - In der Reihe: Die Reportage, Eine Sammlung spannender Berichte und Romane.
Preis: € 5,00

De Boodschapkapel Heverlee / Zuster Annuntiaten H. -Hartinstituut. - Heverlee: Zuster Annuntiaten H. -Hartinstituut, z.j. - geniet, 32 p. - brochure van het 'Gesamtkunstwerk' van kunstenaars als Flor Van Reeth, Eugeen Yoors, Albert Servaes, Paul Joostens en Rie Haan.
Prijs: € 3,50

Palet van Oud en Nieuw / J.Th. Balk. - Bilthoven / Laren: BDO/Dijkergroep / Cambrium, 1987. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 80 p. ills. - In de reeks 'Op de Valreep' t.g.v. jaarwisseling 1987/1988. - O.a. met de bijdrage 'Boeken, boeken zonder tal' over de boekhandels/antiquariaten in de Oudemanshuispoort, Amsterdam
Prijs: € 4,00

De IJzer: Het ultieme front / J. Bauwens. - Leuven: Davidsfonds, 2008. - 257 p. - Gebonden
ISBN: 9789058265265
Prijs: € 15,00

De Briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell 1840-1849 / J.A.A. Bervoets (bezorging en inl.). - Westervoort: Van Gruting, 1997. - ingenaaid gebonden, 280 p.
ISBN: 90 75879 03 2
Prijs: € 20,00

Tranen op het tafelzeiltje / Marijke Boon. - Amsterdam: L.J. Veen, 1999. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd met flappen, 61 p. - gesigneerd: "Marijke Boon 10 dec. 2004"
ISBN: 90 204 5801 9
Prijs: € 7,00


De Eerste Kamer: Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 / Bert van den Braak. - Den Haag, Sdu Uitgevers, (1998). linnen gebonden, stofomslag. - 551 p. summary in English, bijlagen, bibliografie, register
ISBN 90 12 08689 2
Prijs: € 20,00

Charles Vandenhove / Ruud Brouwers, Lily Hermans (sam.). - Amsterdam: Stichting Wonen, 1987. - Brochuren, 32 p. ills. in kleur en zwart-wit. - tentoonstellingscatalogus met bijgevoegd krantenartikelen
Prijs: € 3,50

Feestbundel: Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijste Heeswijk-Dinther; 1886-1986 / S.E.W. Bugter et al.. - Heeswijk-Dinther: , 1986. - ingenaaid, 232 p. ill. kaart. - 15 bijdragen, noten, bibliografie, tabula gratulatoria. - 1886 - Bernrode - 1986
Prijs: € 10,00

Jeugd in boeien / Alba de Cespedès. - Den Haag: AD.M.C. Stok / Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., z.j. - linnen gebonden, 400 p. - Bandillustratie en overige ill. Henri Pieck
Prijs: € 20,00

Jeckepotz: Eine jüdisch-deutsche Jugend 1914 - 1933 / Arie Goral - Sternheim. - Hamburg, VSA-Verlag, 1989. - 201 S. Abb. OKart
Preis: € 7,00

Die schwarze Spinne / Jeremias Gotthelf (= A. Bitzius). - Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1944. - 116, (4) S. Orig. -Leinen mit illustr. Schutzumschlag. - Illustrationen von Otto Tschumi
Preis: € 9,00

Vaderlandsch trots: De negentiende eeuw / M. de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - 48 p. Gebonden
Prijs: € 5,00

Manieren: Wenken voor wie zich correct willen gedragen / Olga van Haeften. - Amsterdam: Kosmos, 1936. - 2e druk. - Ingenaaid met flappen, 144 p. Bandillustratie en ill van R. van Looy, met een voorwoord van Annie van Ees (actrice van 'Boefje')
Prijs: € 7,00

Eine Kompagnie Soldaten: In der Hölle von Verdun / Alfred Hein. - Minden: Wilhelm Köhler Verlag, 1931. - 52 Tausend (Ungekürzte Volksausgabe). - OBrosch. m. farb. Deckel- u. Rückentitel, 330 S. Einband m. Gebrauchsspuren, Heftung angerostet, Kanten best., Eckenknicke, Schnitt braunfl. - Frakturschrift
Preis: € 5,00

Men zoekt nog steeds / Elisabeth de Jong - Keesing. - Amsterdam: Em. Querido, 1966. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 230 p.
Prijs: € 4,00

Opstellen rond de Groningse Universiteit / W.R.H. Koops (F.R.H. Smit et al. (eindred.)). - Groningen: Universiteitsmuseum / Van Dijk & Foorthuis Regio-Projekt, 1990. - ingenaaid, 112 p. - Dutch/German
O.a. 'Johan Huizinga als professor in Groningen 1905 - 1915' (Duitstalig) en 'Dr. H. Riedel, een negentiende-eeuwse Groningse boekenverzamelaar'
Prijs: € 15,00

Leven en werken van de Zwanenburgers en Halfweggers / Cor Lücke. - Antwerpen: Unit 17, 1998. - gebonden, 94 p. - Reeks: 'Verleden Verbeeld'. ill. in zwart/wit
Prijs: € 10,00

Oude prentbriefkaarten vertellen over Halfweg-Zwanenburg / Cor Lücke. - Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1981. IV, 100 p. ill.
ISBN: 90 6471 090 2
Prijs: € 12,00

Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren / N.N.. - z.p.: Uitgave van het internationaal bureau voor uitvindingen en onderzoek, z.d. - gecartonneerd, ingenaaid, 208 p. - Ik stel voor dat u héééél voorzichtig bent met de recepten, af en toe té exotisch!
Prijs: € 10,00

Der lachende Funk: Ein Streifzug durch die lustigen Abende / Fritz Neumann, F. P. Brückner (Hrsg.). - Köln: Rufu-Verlag, 1929. - 1. Auflage. 168 S. mit 39 Abbildungen von Künstler (Allos, Asakoff, Baumann, Behrens, Bolesko, Brodowski, Degen, Dreidoppel, Ebeler, Ettlinger, Feldern, Fries, Fritzel, Grüning, Hagen, Harbeck, Heinen, Jacoby, Jurisch, Kahm, Kautz, Kersten, Kohlbrandt, Körner, Korth, Kukirolers, Lommel, Müller-Schlösser, Münchrath-Emmery, Napp, Neumüller, Ostermann, Plaut, Raaf, Reimann, Ringelnatz, Salomon, Schmitz, Schnitzer, Schnog, Schroeder, Szendy, Tobar, Tucher, Wacker, van Wichelkus, Zernik, Ziener). - Hleinen, mit kleiner Deckelillustration
Preis: € 7,00

La vie passionnée de Modigliani / André Salmon. - Verviers: Marabout / Éditions Gérard et Co., 1957. - cartonnage éditeur vert, jaquette illustrée, 345 p.
Prix: € 15,00

Onsterfelijk behang & andere essays / Jef van de Sande. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1979. - ingenaaid, omslag met flappen, 1e druk, X + 111 p. In de reeks: Brabantse drukken
Prijs: € 5,00

Voorruitzicht: Een reisverslag in wooord en beeld / Har Sanders. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 126 p., tekeningen: Har Sanders
Prijs: € 8,00

Gedenkboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Collogium Studiosorum Veritas / Frank J.B.Seller et al.. - S.l : Lustruariumcie, 1964. -
Prijs: € 15,00

Liebestrank / Rudolph Stratz. - Stuttgart und Berlin: J. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1928. - 47. -49. Tsd. - 404 S. 2 Bl. Anzeigen. Farbig illustr. Orig. -Leinen, Einband M.H. - Roter Kopfschnitt. - Frakturschrift
Preis: € 8,00

Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat / Siep Stuurman. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - 444 p. gebonden
Prijs: € 10,00

Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie / H. Terpstra. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1944. - 2e druk. - hlinnen, 189 p. kaartjes. - In de reeks: Patria XX,
Prijs: € 4,00

strip
ISBN: 90 70106 78 7
Prijs: € 15,00

Weerbaar: Handleiding voor zelfverdediging / P.M.C. Toepoel. - Amsterdam: Kosmos, 1935. - Hlinnen gebonden, 115 p. foto's
Prijs: € 7,00

Handboek voor den hengelaar / Ferd. Vulsma. - Haarlem: De Gulden Pers, 1946. - ingenaaid halflinnen, stofomslag (iets slijtage en paar scheurtjes), ill. 171 p. - Van elastiek in de sim tot tweekwartjesakte / van stokaas tot gebakken vis in 't zuur... alles vindt U in dit standaardwerk
Prijs: € 10,00

Jugendreihen des deutschen Menschen 1733 - 1933 / Eduard Wechssler. - Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1934. - XII., 136 S. Orig. -Brosch.
Preis: € 5,00

Schoonheid en waarheid der dingen: De Goddelijke werkelijkheid / Antonino Anile. - Amsterdam: Elsevier, 1947. - linnen gebonden, 362 p. ill. - Ex Bibliotheca Collegii Neomagensis S.J.
Prijs: € 5,00

Filosofie van het menselijk handelen: Een inleiding / A. van den Beld. - Assen: Van Gorcum, 1982. - X + 101 p. ingenaaid gebrocheerd. - literatuur, register. - In de reeks: Terreinverkenningen in de filosofie nr.12
Prijs: € 5,00

Bloedbad der Indianen: De ondergang van de Indianen in Brazilië / Lucien Bodard. - Baarn: Hollandia, 1973. - Gebonden. 302 pp, 16 illustr. kaart
ISBN: 90 6045 787 0
Prijs: € 4,00Doorleefde pijn / F.J.J. Buytendijk, Bewerkt en ingeleid door Louis ter Steeg. - Bilthoven: Amboboeken, 1975. - garenloos, 68 p. - In de serie: Geestelijke Volksgezondheid, brochure nr.2-7
ISBN: 90 263 0318 1
Prijs: € 2,50

Cultureel Alfa-bètisme in Nederland / H.C. Cassee, D.J. van de Kaa (red.). - Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989. - ingenaaid, 140 p.
ISBN: 3 596 27367 6
Prijs: € 4,00

Met een opdracht naar Moskou / Joseph E. Davies. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1946. - halflinnen gebonden met stofomslag (ontwerp Studio Uschi-Torens), 437 p. - auteur was Amerikaansch Ambassadeur bij de Sowjet Unie van 1936 tot 1938
Prijs: € 8,00Apokalyptiker und Integrierte: Zur kritischen Kritik der Massenkultur / Umberto Eco. - Frankfurt am Main: Fischer, 1987. - Taschenbuch
ISBN: 90 265 1006 3
Preis: € 4,00

Suez / Quirin Engasser. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, 1956. - Linnen gebonden, 196 p. - Met 19 foto's en 5 kaartjes, literatuurlijst
Prijs: € 4,00

Geen toekomst zonder gedenken: 1979 vijftigste geboortejaar van Anne Frank / Anne Frank. - In: Jeugd en Cultuur 23, 1978. - 278-360 p. - geniet
Prijs: € 4,00

Fouten van kinderen, van leraren, van ouders, met betrekking tot de school / J.A. Vor der Hake. - Amsterdam: H.J. Paris, 1934. - 2e dr. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 4,00


Das Buch vom Kriege / Hans F. Helmolt (Hrsg.). - Berlin: Deutsche Bibliothek, o. J. [1915]. - Hleinen, XXV, 398 S., 16 sw-Taf. - Frakturschrift
Preis: € 10,00


Parade der mannenbroeders: Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938. Nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vaderen / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1964. - ingenaaid, 279 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Opstand der gezagsgetrouwen: Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode / Ben van Kaam. - Wageningen: Zomer & Keuning, 1966. - garenloos, 260 p - ill, foto's
Prijs: € 4,00Alfred Kossmann en Anna Blaman: Stemmen van Schrijvers. SVS 6007 / Alfred Kossmann en Anna Blaman. - Nederlands Letterkundig Museum/Querido, 1960. - Hoes, 45 toerenplaat, EP. - Met 2 tekstvellen
In de jaren vijftig luisterden mensen naar muziek op zwarte schijfjes die met een snelheid van 45 toeren per minuut één compositie speelden: Single Play. Afgekort werden deze plaatjes "singletjes" genoemd.
In 1959 kwam men ook in Nederland op het idee dat je op zo'n singletje niet alleen gezongen maar ook gesproken woord kunt zetten. En dat was muziek in de oren van de redacteuren aan het Singel 262 in Amsterdam. Adriaan Morriën nam contact op met de Bovema studio in Heemstede en nodigde een keur van schrijvers uit. Zo kwam de serie: "Stemmen van schrijvers" uit.
De PVC-plaatjes zijn natuurlijk al lang versleten, gebroken en verdwenen maar... soms duikt nog wel eens een enkel exemplaar uit deze serie op.
Prijs: € 7,00

Diep in Arabië / Marcel Kurpershoek. - Amsterdam: Meulenhof, 1993. - 2e druk. - paperback, 343 p.
ISBN 90 290 3620 6
Prijs: € 4,00

Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders / E.C. van Leersum, m.m.v. C.C. Delprat, W. Einthoven, C. Eijkman e.a. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1932. - In originele (rug-)versierde papierband, rug en voorplat niet bedrukt, ontwerp Georg Rueter. - (XVI) 408 p. Bibliografie, portret. - Uitgegeven voor het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde t.g.v. haar 75-jarig bestaan
Franciscus Cornelis Donders [Tilburg 1818 - Utrecht 1889] was een belangrijk Nederlands hoogleraar geneeskunde en fysiologie.
Prijs: € 15,00

Met zang van Vera Lynn: Een autobiografie / Vera Lynn. - Baarn: In den Toren, 1975. - garenloos, 182 p. foto's
ISBN: 90 6074 0750
Prijs: € 3,50

Ontplooiing: W?dere perspectieven voor de ontwikkeling van de mens / Abraham H. Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1973. - garenloos, 413 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden. - leesvouw
ISBN 90 6069 170 9
Prijs: € 5,00

Iwo Jima / Richard F. Newcomb. - Amsterdam: Scheltens & Giltay, z.j. - Linnen gebonden met stofomslag, 280 p. - ill. foto's.
Prijs: € 6,00

Verstandig en gezond / Edmond Nicolas. - Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1949. - 3e druk. - Halflinnen, 413 p. - Voorzien van een woord vooraf van Dr. A. W. Ausems, een voorwoord bij de zoveelste druk en vele prenten van Karel Thole
Prijs: € 5,00

Dappere kerels (Brave men) / Ernie Pyle. - Den Haag: AD.M.C. Stok, z.j. - linnen gebonden, zonder omslag, - 275 p. - ills.
Prijs: € 4,00

Het transport van Adolf H. naar San Christobal / George Steiner. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 3,50
Het Britsche Imperium: Zijn structuren en zijn problemen / Johannes Stoye. - Tilburg: Het Nederlandsche Boekhuis, [1937]. - linnen gebonden, 391 p. ïll.
Prijs: € 8,00

De wankele zuil: Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme / J.M.G. Thurlings. - Nijmegen / Amersfoort: Dekker & Van de Vegt / De Horstink, 1971. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - IX + 209 p. - In de reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum, deel 1 ISBN: 90 255 9744 9
Prijs: € 10,00

Groote strijders tegen ziekte en dood / Rudolf Thiel, geautoriseerde Nederlandsche bewerking van Dr. W. Schuurmans Stekhoven. - 's-Gravenhage: H.P. Leopold's Uitg. -Mij. 1932. - linnen gebonden met stofomslag, 291 p. - ill.
Prijs: € 10,00Aan taal herkend: Het bewustzijn van dialectverschil. Het dialectenboek 7 / Veronique de Tier & Reinhild Vandekerckhove. - Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 2003. - Ingenaaid, 360 p.
Prijs: € 6,00

Het einde van de politiek?: Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de U. v. Amsterdam, op 26 maart 1990 / Bart Tromp. - Schoonhoven: Academic Service / Dubio?boeken, 1990. - ingenaaid, 62 p.
Prijs: € 3,00

De arme bruiloftsgast: Levensroman van Paul-Marie Verlaine dichter-minnaar-bohémien / Rogier van Aerde. - Utrecht: De Fontein, z.j. - Ingenaaid gebonden, 263 p.
Prijs: € 7,00Boer Koekoek / K. Baartmans. - Amsterdam: De Standaard, [1966]. - ingenaaid, 71 p. - ill. z-w foto´s
Prijs: € 3,00

En zo lacht Amerika: Een collectie humor van 1940 tot 1945: Ook zij hebben het lachen niet verleerd... / Jaap Sikkema (sam.), vertaald en bewerkt door Ton van Beers. - Amsterdam: Scheffer en Sikkema, 1948. - Or.omslag, 112 p.
Prijs: € 6,00

Overschot en aanvoer / Hilaire Belloc. - Hilversum: Paul Brand, 1930. - 247 p. - Met een voorwoord van Anton van Duinkerken, vert.: Jos. Theeuwes
Prijs: € 6,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological Studies of Imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Oxford Paperbacks, No. 66
Prijs: € 6,00

De Gids, 1962-1: Algemeen cultureel maandblad / A. van Duinkerken / E.J. Dijksterhuis / B.A. van Groningen et al.. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1962. - ingenaaid, 80 p. - w.o. Anton van Duinkerken: 125 jaar De Gids
Prijs: € 3,00

Bibel und moderne Literatur: Grosse Lebensfragen in Textvergleichen / Friedrich Hahn. - Stuttgart: Quell-Verlag, 1966. - goldgeprägter Orig. -Leineneinband, Schutzumschlag, 344 S. - enthält Stempel
Preis: € 6,00Vaarwater / Rouke van der Hoek. - Landgraaf: Herik, 1994. - 1e druk. - Oorspr.omslag met flappen. - Zwarte Reeks 26. - Met tekeningen van Wim Claessen. nr. 262 van 299 genummerde en gesigneerde ex.
ISBN: 90 73036 37 2
Prijs: € 8,00

De kunst der stijlinterpretatie: Een pleidooi voor functionele stilistiek / Emmy Kerkhoff. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1951. - geniet, 21 p. - Openbare les
Prijs: € 3,00

Watertrappen: Verhalen en gedichten over mensen en vliegen / Willem van Kevelaer (pseudoniem Wil Knibbeler). - Roermond: De Vleermuis, 1986. - ingenaaid, 82 p. - Met handgeschreven brief van de auteur en handgeschreven recensie
ISBN: 90 71151 0 69
Prijs: € 10,00


Ons Volkslied om te zingen en te spelen: Nederlandsche liederen uit noord en zuid, [deel drie] / Albert de Klerk, et al. (sam.). - Z.p.: Uitgeverij De Toorts, 1945. - Halflinnen, 130 - 192 p. - ill: Frans Mandos. - geplastificeerd
Prijs: € 4,00


Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch / Marina Lewycka. - DHV Der Hörverlag. - Audio-CD
ISBN: 3 86717 077 0
ISBN: 978 3 86717 077 2
Preis: € 5,00Aanzicht/Uitzicht: Het Museum Kurhaus in Kleef / Walter Nikkels, Guido de Werd. - Nijmegen: SUN, 1997. - ingenaaid, 188 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6168 472 2
Prijs: € 25,00

Uitgegeven door: Walter Nikkels en Guido de Werd in opdracht van de Vereniging van vrienden van het van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Voorwoord: Guido de Werd en bijdragen van Ingrid Bachér, Wilhelm Diedenhofen, Walter Nikkels, Guido de Werd.

In het midden van de 17e eeuw legde Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen na zijn terugkeer uit Brazilië als stadhouder van Kleef met zijn architect Jacob van Campen in de nabijheid van de Springenberg in Kleef een groots parklandschap in barokke stijl aan. Het hart van dit park is nog steeds het zogenaamde amfitheater met het beeld van Minerva van Artus Quellinus, een hoogtepunt van de Nederlandse barokke beeldhouwkunst.
Niet ver van het amfitheater werd in 1742 een mineraalhoudende bron ontdekt die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grensstad inluidde. Kleef werd nu een kuuroord vooral voor Nederlandse kuurgasten. In 1846 opende het in classicistische stijl gebouwde Kurhaus zijn poorten, in 1872 uitgebreid met een wandelhal en een badhotel met badinrichting en werd internationaal befaamd.
De Eerste Wereldoorlog maakte een plotseling einde aan Bad Cleve en het hotel verloor zijn oorspronkelijke bestemming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kocht de stad Kleef het zeer verwaarloosde gebouw aan om er een museum voor moderne kunst in te huisvesten. De restauratie en de verbouwing werd toevertrouwd aan de Nederlandse typograaf en ontwerper Walter Nikkels die in samenwerking met de architect Heinz Wrede het Kurhaus verbouwde. Nikkels ontwierp een functionele architectuur die op een bijzonder wijze oud en nieuw met elkaar in harmonie brengt.
Anblick/Ausblick documenteert het unieke van de plek die al in de 17e eeuw door Prins Johan Maurits tot een gesamtkunstwerk gemaakt was en beschrijft de geschiedenis van het Kurhaus als ook het architectonische ontwerp en de realisering van het nieuwe museum en zijn verzamelingen.


Geboorte-Stad: Een cyclus / Sybren Polet. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 70 p.
Prijs: € 8,00

Die Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 6,00

Therese: Kroniek van een vrouwenleven / A. Schnitzler. - Amsterdam: Em. Querido, 1929. - Linnen gebonden, 452 p. - Vertaling: Alice van Nahuys
Prijs: € 6,00

Met Dr. Schneller onder Mohammedanen, Joden en Christenen / L. Schneller. - Hoorn: Edecea, z.j. - Hlinnen geb. 120 p.
Prijs: € 4,00Oostnoordoost: Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur / Ludo Simons. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid, 123 p.
Prijs: € 4,50

Triptiek: essays / G. Stuiveling. - Amsterdam: Em. Querido, 1952. - 1e druk. - gecartonneerd, 252 p.
Prijs: € 7,00

De antieke tragedie: Voordrachten gehouden op de Klassieke Studieconferentie van 22-27 juli 1946 / W. Vollgraff et al. - Leiden: v/h Batteljee & Terpstra, 1947. 169 p.
Bijdragen: W. Vollgraff: Sophocles en de Grieksche tragici; W. Dekker: Het Godsbesef bij Aeschylus; J.C. Opstelten: De Tragische Held bij Sophocles en zijn Dichter; J.C. Kamerbeek: Euripides en het Probleem der Bacchen; J.C.F. Nuchelmans: Enige opmerkingen over de taal van de Attische tragedie; P.J. Enk: De Romeinsche tragedie
Prijs: € 8,00

Mooi volk: Vertelsels van 't Hoogeland deur Jan Bos rentaier / Jan Bos (pseud. Willem de Mérode = Willem Eduard Keuning), Dirk Hart (ill.). - Amsterdam: Oetgeversmoatschappei Holland, [1929]. - beige linnen gebonden met rode opdruk, 192 p. - Dirk Hart het schilderkes taikend
Prijs: € 10,00

De christelijke vrijheid / G. Brillenburg Wurth. - Kampen: J.H. Kok, 1934. - Ingenaaid, 134 p.
Prijs: € 3,50

Ballingen, buren en buitenlanders: De vreemdeling in de Bijbel / Rieuwerd Buitenwerf, Clazien Verheul. - Heerenveen: NBG, 2007. - garenloos, 105 p.
Prijs: € 3,50

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / Simon Carmiggelt. - Eindhoven: Philips Parlando, 1962. - Langspeelplaat P 08075 L. - Originele omslag, foto's van de sprekers. - Voorwoord van Dimitri Frenkel Frank
Prijs: € 10,00

Archäologischer Stadtplan Colonia Ulpia Traiana (Xanten, Kreis Wesel); Archäologisch gesicherter Bestand des 2. -4. Jahrhunderts n.Chr. / Gundolf Precht, Christoph B. Rüger. - Köln: Rheinland-Verlag GmbH, 1983. 4. erweiterte Auflage. - Maßstab 1 : 2000
Preis: € 4,00

Bloemlezing uit "Vijftigh lustighe historien oft nieuwicheden Johannis Boccatij" / Dirc Coornhert. - Purmerend: J. Muusses, 1953. - 122 p. Ingenaaid gebrocheerd. - Bewerkt door C. van Baaren en H. Elsinga
Prijs: € 6,00

Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur / C.I. Dessaur. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1973. - Diesrede, uitgesproken op 19 oktober 1973 bij de vijftigste dies natalis. - geniet, 28 p.
Prijs: € 3,00

Gij zult zijn als goden: Een radicaal humanistische interpretatie van het Oude Testament en zijn traditie / Erich Fromm. - Utrecht: Bijleveld, 1977. - garenloos, 198 p.
Prijs: € 5,00

De engelen van de nacht: Generatie X in Japan / Karl Taro Greenfeld. - Amsterdam: Atlas, 1995. - garenloos, 279 p.
ISBN: 90 254 1273 4
Prijs: € 4,00Wat de metaalmicroscoop zooal te zien geeft: Een uiteenzetting van de beginselen de metallografie, voor zoover deze bekend moet zijn aan ieder technicus en allen, die metalen en hun legeering vervaardigen, verhandelen of verwerken / J.G.S. de haan. - Deventer: AE.E. Kluwer, 1929. - ingenaaid, 40 p. + 18 p. 51 afbeeldingen. -
Prijs: € 10,00

Übersichtskarte der Archäologischen Denkmäler im Rheinland / Bearb. von A. Herrnbrodt. - Bonn: Wilhelm Stollfuss Velag, 1969. - Topographische Übersichtskarte 1 : 200 000. - Hrsg. vom Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen und dem Landschaftsverband Rheinland - Rheinisxhes Landesmuseum Bonn
Preis: € 8,00


De nieuwe elite van Nederland: Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed / Jos van Hezewijk. - Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2003. - garenloos, 208 p.
ISBN: 90 5018 621 1
Prijs: € 4,50

Aap en Beer: Een ABC boek / Wim Hofman. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - ill.: Wim Hofman. - AVI-niveau 2
ISBN: 90 269 9360 9
Prijs: € 3,00

Unbekanntes Westmünsterland / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1977. - 80 S. - Doppelband 35/36
ISBN: 3 87463 069 2
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg am Niederrhein / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1976. - 104 S. - Doppelband 21/22
ISBN: 3 87463 057 9
Preis: € 4,50

Von Burg zu Burg in Westfalen / Karl Emerich Krämer, Eva Umscheid (Fotos). - Duisburg: Mercator-Verlag, 1978. - 103 S. - Doppelband 25/26
ISBN: 3 87463 061 7
Preis: € 4,50

... zij kwamen van verre: Kerstkribben van landen rondom de Middelandse Zee uit de collectie Elisabeth Houtzager / J.C.Th.M. van Laarhoven. - Heilig landstichting: Bijbels Openlucht Museum, 1989. - ingenaaid, 56 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moscow: Capital of the Soviet Union: A short geographical survey / G. Lappo, A. Chikishev, A. Bekker. - Moscow: Progress Publishers, 1976. - Linen hardback, 153 p. Ill.
Price: € 7,00

A categorial, computational theory of idioms / Erik-Jan van der Linden. - Utrecht: LEd ; Utrecht: Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (OTS), Rijksuniversiteit Utrecht, 1993. - paperback, xii, 232 p. - Thesis Utrecht. - OTS dissertation series, ISSN 0929-0117. - Text in English with a summary in Dutch
ISBN: 90 5434 020 7
Price: € 8,00

Handleiding voor het maatschappelijk verkeer van marine-officieren (verkorte benaming: H.M.V.O.): Vastgesteld bij ministrieele beschikking, d.d. 9 januari 1939, IIIde afd. A, nr. 25 / Marine. - 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1939. - ingenaaid, 116 p.
Prijs: € 6,00

Zwischen den Zeiten: Heft IV / Georg Merz (Hrsg.). - München: Chr. Kaiser Verlag, 1923. - OBrosch., 80 S. Frakturschrift. - Unter Mitarbeit von Karl Barth, Friedrich Gogarten u. a. - Zustand: Papier und Einband altersbedingt gebräunt,
Prijs: € 3,00Het brieschende paard / Rien Poortvliet (ill. en handgeschreven tekst). - Bussum: Van Holkema en Warendorf, 1981. - 3e druk. - Gebonden, ongepagineerd
Prijs: € 12,00

Zeven eeuwen spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden: Eerste deel 1200-1700, tweede deel 1700-1880, derde deel 1880 tot heden / K.H. de Raaf en J.J. Griss. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1917. - innen gebonden met goudopdruk, (XVII) 485 p. (XV) 504 p. (XVIII) 680 p. - 3 dln. in 3 bnd; kop verguld; band: J.B. Heukelom. - Brusse 373a
Prijs: € 30,00

De mens als vernieler: Een essay over angst en boosheid / Anthony Storr. - Meppel: Boom, 1973. - ingenaaid gebricheerd, 112 p. - Bibliogr. Index. - beperkt potlood
Prijs: € 5,00Halverwege de heilstaat: Essays / Abram de Swaan. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - garenloos, 135 p. - Eerder verschenen in NRC Handelsblad ISBN: 90 290 1722 8
Prijs: € 4,00

Over de poëzie van Albert Verwey: Verzamelde opstellen / Maurits Uyldert. - Hoorn: Uitgevers-mij. "West-Friesland", [1944]. - 1e dr. - Halflinnen, 250 p. - Met portretten en facsimiles. - linnen verkleurd
Prijs: € 4,00

De kroniek van onze eeuw 1960-1969: De belangrijkste gebeurtenissen; de mooiste beelden / Jaap Verschoor (red.). - Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 1998. - hardcover , 156 p.
ISBN: 90 215 3325 1
Prijs: € 8,00

Overijssel / Hans Wiersma (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: J.M.W. Waanders, z.j. - ingenaaid, 118 p. - Met zwart-wit foto's van Ger Dekkers
ISBN: 90 70072 06 8
Prijs: € 3,00

God's Gym / Leon de Winter. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 2e dr. - Paperback, 373 p.
ISBN: 90 234 0243 x
Prijs: € 4,50

De wetenschap van de menselijke bezieling: Een oriëntatie in de ontwikkeling en verworvenheden van de psychologie / G.A. de Wit. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1980. - ingenaaid, 294 p.
ISBN: 90 255 9927 3
Prijs: € 7,00

De mens op reis / W. Banning et al. - Utrecht: Het Spectrum, 1959. - ingenaaid, 102 p. ill. - In de reeks: Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid
Prijs: € 3,00

Nein!: Antwort an Emil Brunner / Karl Barth. - München: Chr. Kaiser Verlag, 1934. - geniet, 63 p. - Theologische Existens Heute, Heft 14, Frakturschrift
Preis: € 3,00

David Friedrich Strauss als Theologe 1839 - 1939 / Karl Barth. - Zürich: Verlag der Evangelischen Buchhandlung Zollikon, 1939. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 6, Frakturschrift. - Bleistift
Preis: € 3,00

Humanismus / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1950. - geniet, 28 p. - Theologische Studien, Heft 28, Frakturschrift
Preis: € 3,00

Die Menschlichkeit Gottes / Karl Barth. - Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1956. - geniet, 35 p. - Theologische Studien, Heft 48
Preis: € 3,50

De dingen: Vier metabletische overpeinzingen / J.H. van den Berg. - Nijkerk: Callenbach, 1965. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 102 p.
Prijs: € 7,00

Natur und Gnade : Zum Gespräch mit Karl Barth / Emil Brunner. - Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),1935. - Zweite, stark erweiterte Auflage. - OKart. 60 S.
Preis: € 4,00

De Duitsche godsdienstpsychologie / K.J. Cremer. - Delft: W.D. Meinema, 1934. - ingenaaid, XII, 390 p. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Hollandse nieuwe: De keerzijde van de Nederlandse mentaliteit / Sylvain Ephimenco. - Amsterdam: Contact, 1997. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 4,00

Ondankbaarheid: Een gesprek over onze tijd / Alain Finkielkraut. - Amsterdam: Contact, 2000. - garenloos, 191 p.
Prijs: € 5,00

The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 / Martin Jay. - London: Heinemann, 1976. - sewed paperback, 382 p.
Price: € 10,00

Filosofie van de politieke wetenschappen / G.E. Lock. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1987. - ingenaaid, 127 p. - Serie Wetenschapsfilosofie
ISBN: 90 6890 111 7
Prijs: € 6,00Mens Machine Mens: Nieuwe media en maatschappelijke relaties / Charles van der Mast et al. (red.). - Nijmegen: Valkhof Pers, 2001. - garenloos, 226 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 89, afl. 3 (2001)
ISBN: 90 5625 114 7
Prijs: € 5,00

Klauwen af van mijn land!: Brandende vragen aan George van Arabië / Michael Moore. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. - garenloos, 252 p. - Ned. vertaling van:Dude, where's my country?
ISBN: 90 295 3139 8
Prijs: € 4,00


Nieuwe hoop voor een oude wereld / Bertrand Russell. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1952. - linnen gebonden, zonder stofomslag, 203 p. - Vertaald door Hans Redeker. - In de reeks: Visie, Bibliotheek voor het hedendaagse denken, deel 2
Prijs: € 5,00

Wet: On painting, feminism and art culture / Mira Schor. - Durham / London: Duke University Press, 1997. - xviii, 262 p. - index, bibliography, notes, bw ills.
Price: € 8,00


Een frisgewassen doedelzak: Essays en kronieken uit de jaren tachtig / Bart Tromp. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988. - garenloos, 259 p. - Synopsis-reeks
Prijs: € 7,00

Nieuwe theologie (de school van Barth) / D. Tromp, Ph. Kohnstamm en O. Noordmans. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1926. - ingenaaid gecartonneerd, 133 p. - Geschriften uitgegeven van wege de Studie-commissie der Ethische Vereeniging, Eerste Serie No. 6/8
Prijs: € 5,00

De emotionele pest: De aktualiteit van Wilhelm Reich / Antoine Verbij (red.). - Amsterdam: De Populier, 1984. - garenloos, 120 p. - Bibliografie. ills.
Prijs: € 4,00

Sprekend ik: Eenentwintig vertellingen / Gerard van Westerloo. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 1e dr. - garenloos gebrocheerd. 295 p. Ill.
Prijs: € 5,00

Tropics of discourse: Essays in cultural criticism / Hayden White. - Baltimore / London: John Hopkins University Press, 1978. - First ed. - linnen bound, dustjacket, 287 p. - index. - pencil markings
ISBN: 0 8018 2127 4
Price: € 8,00

Philalethes: Van Mapheus Vegius tot Jan van den Berghe / J.C. Arens. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1967. - geniet, 15 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 27 october 1967
Prijs: € 3,50

Het Waakzame / Herman Pieter de Boer. - [Eindhoven]: Stichting Philips Pensioenfonds, 2002. - geniet, 14 p. foto's. - Bijlage verkort jaarverslag 2002
Prijs: € 2,50

RAS SJAMRA en het Oude Testament / C.H.W. Brekelmans M.S.F.. - Nijmegen / Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1962. geniet, 22 p. - Openbare les gegeven bij de officiële aanvaarding van het ambt van lector in de Semitische taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 7 december 1962
Prijs: € 3,50

De torens van februari / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1995. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 4,50

Torenhoog en mijlen breed: Een toekomstverhaal / Tonke Dragt. - Amsterdam: Leopold, 1993. - garenloos, 238 p.
Prijs: € 4,50

Veertig oden / [Quintus] Horatius [Flaccus], R. Langie en R. de Pauw (vert.). - Antwerpen : Standaard, 1953. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 2,50

Vier uwe vierdagen: Meditatiën / A. Kuyper. - Amsterdam / Pretoria: Höveker & Wormser, [1903]. - Ingenaaid gebonden. - 309 p.
Prijs: € 4,00

Tao Te King: Das Buch des Alten vom Sinn und Leben / Laotse. - Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. - Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs, 1957. - 37. -40.Tausend, OLwd. Umschl. 159 S. - Diederichs Taschenbuchausgaben
Preis: € 7,00

De acht doodzonden van de beschaafde mensheid / K. Lorentz, D. Hillenius (inl.). - Amsterdam: Ploegsma, 1973. - garenloos, 120 p.
ISBN: 90 216 0385 3
Prijs: € 3,00


The Oxford dictionary of quotations / Angela Partington (ed.). - Oxford / New York: Oxford University Press, 1996. - rev. fourth edition. - linen bound, dustjacket, 1075 p.
Price: € 10,00

Traditionele metafysiek en fenomenologie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kenleer en de metafysiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 19 oktober 1962 / Jan Plat. - Utrecht / Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1962. - geniet, 25 p.
Prijs: € 3,50

Kun je nog zingen, zing dan mee!: Honderd en zestien algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker / J. Veldkamp, K. de Boer. - Groningen: P. Noordhoff, 1918. - opnieuw gebonden, ingenaaid. - 184 p.
Prijs: € 10,00

Verbeelde boodschap: Houtsneden uit 1537 - De Illustraties van Lieven de Witte bij 'Dat leven ons Heeren' (1537) / Ilja Veldman en Karin van Schaik. - Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap / Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap, 1989. - ingenaaid gebonden, 120 p. ill.
ISBN: 90 6126 430 8
Prijs: € 5,00

Petronella Moens (1762-1843): De Vriendin van 't Vaderland / Ans J. Veltman - Van den Bos. - Nijmegen: Vantilt, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag, met leeslint. - 488 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.
Studie over leven en werk van Petronella Moens, in de achttiende en negentiende eeuw een bekende publiciste en schrijfster van kinderboeken, waarbij met name de aandacht uitgaat naar haar politieke, godsdienstige en pedagogische denkbeelden.
ISBN: 90 75697 36 8
Prijs: € 20,00

Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud / E. Verbeek. - Nijkerk: G.F. Callenbach, 1971. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 266 0108 5
Prijs: € 3,00

Liefde en lijden van de jonge Goethe: Essay / Wim Verrelst. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1984. - garenloos met stofomslag, 159 p.
ISBN: 90 289 0888 9
Prijs: € 4,50

Onderkennen wat beschikbaar is: Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd / Jacques De Visscher. - Budel: DAMON, 2000. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - 80 p. - Uitgave i.s.m. de Radboustichting
ISBN: 90 5573 148 x
Prijs: € 4,50

Blumhardt en het tegenwoordige Möttlingen / Wilma [=Willemina Vermaat]. - Amsterdam: U.M. Holland, z.j. - ingenaaid, 80 p. omsl. iets besch. - roest, ingeplakt ex libris
Prijs: € 4,00

Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw: Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal / R. Bakker & J. de Graaf. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1979. - garenloos, 188 p. - Collectie Labyrint
ISBN: 90 6131 645 6
Prijs: € 5,00

Leren bij Husserl /B.Th. Brus. - Tilburg: Zwijsen, 1978. - Ingenaaid, 263 p.
ISBN: 90 276 2496 8
Prijs: € 10,00

Erziehung zur Demut: Betrachtungen über einige moderne pädagogische Ideen / F.J.J. Buytendijk. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1962. - Leinen mit Schutzumslag, 96 S. - In der Reihe: Schriften des Düsseldorfer Kreises 1
Preis: € 7,00

Roland Barthes: een biografie / Louis-Jean Calvet. - Amsterdam: Van Gennep, 1992. - ingenaaid gebrocheerd. 274 p.
ISBN: 90 6012 880 X
Prijs: € 8,00

Van Randstad tot landrand: Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde / Jo Daan, D.P. Blok. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1969. - ingenaaid, 54 p. Met een losse, groot formaat, kaart en grammofoonplaatje. - Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de K.N.A.W. te Amsterdam, XXXVII
Prijs: € 3,00

Van zachtzangende vergetelheid: Een onderzoek naar de functie van muziek in de Nederlandse naturalistische roman / Corrie van Dongen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - garenloos, 126 p. - Doctoraalscriptie
Prijs: € 4,00

Elseviers grote antiek encyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. - Amsterdam: Elsevier, 1977. - Kunstleer gebonden met stofomslag. - 400 p.
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 10,00

Das dialogische Prinzip Martin Bubers und das erzieherische Verhältnis / Werner Faber. - Ratingen: A. Henn Verlag, 1967. - 2. Aufl. Paperback, 192 S. - In der Reihe: Beiträge zur Erziehungswissenschaft
Preis: € 7,00

Begegnung: Ein anthropologisch-pädagogisches Grundereignis / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, VI + 466 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCXXXI
Preis: € 10,00

Personale Erziehung: Beiträge zur Pädagogik der Gegenwart / Berthold Gerner (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1965. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XII + 471 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band XXIX
Preis: € 10,00

Wat zijn Nederlandse dialecten? / J. Goossens. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968. - geniet, 25 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.22
Prijs: € 2,50

Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225 / M. Gysseling. - Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.17
Prijs: € 3,50

Studies voor Zaalberg, aangeboden door collega's en oud-collega's, medewerkers en oud-mederwerkers van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975 / M.J.M. Haan et al. (red.). - Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975. - Lumback, 288 p.
Prijs: € 6,00

Netherlandic language research: Men and works in the study of Dutch / C.B. van Haeringen. - Leiden: E.J. Brill, 1960. - 2nd revised ed. (1st: 1954). - Wrappers, sewn, 120 p. (uncut). - Index, 2 fig. (linguistic maps) . Second revised edition working up the material published upto 1959. A survey of methods and results in the study of the language of the Low Countries.
Price: € 7,00

Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland: 17e jaargang 1965, no. 1 en 2 / K. Heeroma. - Groningen: Sasland, 1965. - Garenloos, 80 p. - Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen ,
Prijs: € 3,50

Taal en talen / K. Heeroma. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.12
Prijs: € 2,50

Het Nederlands tussen dialect en wereldtaal / J.A. Huisman. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 16 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.10
Prijs: € 1,50

Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung: Aspekte einer sozialgeschichtlichen Interpretation von Hartmanns Artusepen / Gert Kaiser. - Frankfurt: Athenäum Verlag, 1973. - OBroschiert, 144 S. Register. In der Reihe: Wissenschaftliche Paperbacks Literaturwissenschaft. - Bleistift
Preis: € 4,00Poppen en poppenhuizen / Eileen King. - Alphen aan den Rijn: Icob, 1979. - 3e dr. - hardcover met stofomslag, 256 p. ill.
Prijs: € 10,00

Das pädagogische Verhältnis / Norbert Kluge (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XXXI + 510 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCLXXVIII
Preis: € 10,00

Onderwijskundig denken over onderwijs / A.M.P. Knoers. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971. - geniet, 19 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.29
Prijs: € 2,50

De etymologie van het woord schobbejak / R. van der Meulen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1944. - Paperback, geniet. - 10 p. - Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 7, No. 2
Prijs: € 6,00

Beknopte ABN - syntaksis / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden, XIX + 426 p.
Prijs: € 10,00

Nederlands sagenboek / Jacques R.W. Sinninghe. - Den Haag: Kruseman, z.j. - gecartonneerd. - 192 p. - ill.: A. Paashuis
Prijs: € 6,00

J. van Mierlo en het Veldekeprobleem / G. de Smet. - Groningen: J.B. Wolters, 1963. - geniet, 23 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.8
Prijs: € 2,50Kunst- en Antiekveiling 1997 - deel 22: Overzicht t/m juni 1996 / Janny Stuurman-Aalbers et al.. - Schiedam/Gent: Scriptum Art/Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997. - linnen gebonden, 320 p. ill.
ISBN: 90 5594 074 7
Prijs: € 30,00

De expansie van het Nederlands / Marius Valkhoff. - Brussel / 's-Gravenhage: A. Manteau N.V. / H.P. Leopolds uitg. mij. N.V., 1943. - 2e dr. - ingenaaid, 76 p.
Prijs: € 5,00

Van In't Wonderjaer tot De Verwondering: Een poëtica van de Vlaamse roman / B.F. van Vlierden. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 275 p.+ 29 buitentekst ills. (portretten). - Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverij
Prijs: € 10,00

Nederlandse dialectkunde / A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum - G.A. Hak & H.J. Prakke, 1958. - Or.linnen gebonden, 397 p. met losse uitslaande kaart. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid, deel X
Prijs: € 6,00

Heldendichtung und Geschichte / P.B. Wessels. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.14
Preis: € 2,50

Knowledge and relativism: An essay in the philosophy of education / F.C. White. - Assen: Van Gorcum, 1983. - 148 p.
ISBN: 90 232 1932 5
Price: € 6,00

Het heilig vuur: De kern van het universitaire bestaan / Kees Willemen et al. (red.). - Groningen: Wolters - Noordhoff, 1998. - ing. gebonden, 543 p.
Prijs: € 10,00


Handboek van het ongerijmde / Colin Wilson & John Grant. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982. - linnen gebonden, geen stofomslag. - 256 p. Bibliografie. Index. - Vertaling Simon Vinkenoog
ISBN: 90 274 7156 8
Prijs: € 7,00

De mens in zijn taal gevangen / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.18
Prijs: € 2,00

Het negende internationale linguistenkongres van augustus 1962 te Cambridge in de Verenigde Staten / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1962. - geniet, 20 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.7
Prijs: € 2,00

Zwaanzinnigheden: Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie / F.L. Zwaan. - Amsterdam: z.u., 1974. - ingenaaid, 114 p. bibliografie
Prijs: € 6,00

De sluier der poëzie / J.M.M. Aler. - Groningen/Djakarta: J.B. Wolters, 1956. - papieren omslag, geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1956
Prijs: € 3,00

Das höllische Automobil: Novellen / Otto Julius Bierbaum. - Wien und Leipzig:, Wiener Verlag, 1905. - Privat Einband, leinen. - 156 S. - Doppelseit. illustr. Titel und Buchschmuck (Vignette, Titelblätter) von Berthold Löffler. - Farb. Deckelill. v. Richard Lux fehlt.. - Bibliothek moderner deutscher Autoren Band 6
Met een hilarisch Vita autoris w.o. "An "Buchschmuck" hat er sich für eine Weile sattgesehen, (let wel 1905!)sowohl an dem botanischer, zoologischer und mineralogischer, wie an dem rein geometrischer Herkunft. Seine Sünden auf diesem Gebiete bereut er herzlich und hat sich dafür als freiwillige Büsse die vollkommenste Enthaltsamkeit von allen Kopf-, Rand-, Zwischenleisten, Frontispicen, culs de campe, etc. etc. auferlegt. Doch zweifelt er keineswegs daran, dass die Blütezeit des Jugendstiles noch hübsche Zeit andauern wird."
Preis: € 30,00

Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het schip de Visstick en haar gezagvoeder Kapitein Iglo / Bindervoet, Henkes, Bakker, Windig, De Jong. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - 1e druk. garenloos, 199 p. ills.
Prijs: € 6,00

Eerste l.p. met het voorwoord van Godfried Bomans van de lesmethode Engels van Sieverdings Internationaal Talen Systeem (Sitas n.v. Amsterdam) naar ideeën en volgens tekst van Godfried Bomans. (Ere voorzitter van de 'Dickens Fellowship') / Godfried Bomans. - tekst door Bomans gelezen in nederlands en engels.
Prijs: € 15,00A fashion for extravagance: Art Deco fabrics and fashions / Sara Bowman, Michel Molinare. - New York: E.P. Dutton, 1985. - Cloth, dustjacket. - 125 p. Col. ills.
ISBN: 0 525 24358 5
Price: € 10,00


Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw: Hoogtepunten van minder bekende meesters, schilderijen en tekeningen uit de verzameling F.C. Butôt / . - Rotterdam: Museum Boymans - Van Beuningen, 1973. - groen linnen, bedrukt met tekst 'Verzameleing F.C.B.' met stofomslag, 184 p. 87 plts.
Prijs: € 10,00

Bijbel en romantiek / Gerard Brom. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - Orig. papieren omslag, 38 p. - Afscheidscollege op vrijdag 23 mei 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 5,00

Herinneringen van een mondain scholier: Een indiscretie / Chip (= Jan van Gelder). Den Haag: J. Philip Kruseman, [1928]. - Linnen zonder stofomslag. 147 p. - ill.: Ton van Tast
Prijs: € 12,00


Het geheim van de kleinzoon van de smid / Maarten van den Elzen. - Uden: Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, 2004. - 2 bundels van elk 8 gedichten uit lood gezet (boekdruk), in celofaanhouders en geplakt op een triptiek van achtertikkarton, gezeefdrukt, met sluiting. - vormgeving: Genoveef Lukassen
ISBN: 90 75220 19 7
Prijs: € 15,00

Uit het spel der klanken: Enige beschouwingen uit de Friese klankleer / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1952. - Geniet, 28 p. Rede aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 21 maart 1952
Prijs: € 3,00

Waardering van het Fries: Openbare les / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1948. - Geniet, 24 p. Openbare les bij aanvang van zijn lessen als privaat-docent in het Fries aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 12 maart 1948
Prijs: € 4,00

De wisselwachter: Novelle / Jean-Paul Franssens. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 1e druk. - garenloos, 84 p.
ISBN: 90 61691680
Prijs: € 3,50

Het turfschip van Breda 1590-1990 / J.F. Grosfeld, W. Klinkert, J.P. Meeuwissen (red.). - Breda: Breda's Museum, 1990. - ingenaaid, 116 p., ills. foto's. - essaybundel/catalogus verschenen t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 8,00

Boris Alexandrowitsch Bjelkin: Een verhaal uit Sovjet-Rusland / George Hoyer [ps. G.B.J. Hiltermann]. - Z.p. [Wormerveer]: In den Bloemhof [ps Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], Lente 1945. - Or. omslag met flappen, 47 p.
Clandestiene uitgave, De Jong 406
Prijs: € 5,00

'Een stad is een boek': Het Dordrecht van C. Buddingh', vier literaire wandelingen door Dordrecht / Wim Huijser. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 3e verbeterde druk. - ingenaaid, omslag met flappen, 160 pp ill. foto's.
Prijs: € 8,00Vrede ende vrolicheyt: Kerstfeest in de middeleeuwen / Martien J.G. de Jong. - Baarn: De Prom, 1985. 1e druk. Gebonden met stofomslag, 304 p. Bibliografie, ill.
ISBN: 90 6801 023 9
Prijs: € 10,00Alle gekheid op 'n stokje / F. Kerdijk. - 's-Gravenhage: Drukkerij Trio, [1970]. - ingenaaid, 36 p. ill. - In de reeks: Van Trio aan zijn zakenvrienden, februari/carnaval 1970
Prijs: € 4,50Nare blaren in Nijmegen / Huibert van der Meer, Frans Mensink. - KBU uitgevers, 1995. - 36 p. - Stripboek in de reeks: Jules en Ollie stedenstrips nr. 12
Prijs: € 5,00

Over het waarnemen van taalverschijnselen / L.C. Michels. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946. - Oorspr. papieren omslag. 15 p. - Rede aanvaarding ambt hoogleraar, uitgesproken op 11 december 1946
Prijs: € 3,00

Syntaxis spraakkunst en taalkunde / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1955. - Gecartonneerd, XV + 311 p. Hfst. 2 t/m 12 vormen de voorstudies eerste deel
ABN-spraakkunst: Voorstudies - tweede deel / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 231 p.
ABN-spraakkunst: Voorstudies - derde deel / Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 342 p.
Prijs: € 30,00 één koop

Wim Schuite: 50 jaar schilder / Jacqueline de Raad (sam.). - Amsterdam: Van Soeren & Co, 1993. - Linnen met stofomslag, 96 p. ill. in kleur en z/w. - Nr. 68 van 150 genummerde exemplaren, gesigneerd, totale oplage 1000 exempl.
ISBN: 90 6881 035 9
Prijs: € 30,00

Welkome en ongewenste "vreemdelingen": De invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop / B.W. Schippers (inl. en sam.). - Groningen: J.B. Wolters, 1959. - ingenaaid, 120 p. - In de reeks: Taalkundige kernen en perspectieven, Met bijdr. van: J.J. Salverda de Grave, G. Royen, C.G.N. de Vooys
Prijs: € 4,00

Die Anthropologie Kierkegaards / Johannes Sløk. - Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger, 1954. - 144 S. - Bleistift (wenig).
Preis: € 50,00

Jantje Verdure / Styn Streuvels. - Gent: Snoeck Ducaju en Zoon, 1943. - 1e dr. - Or. papieren omslag met flappen, 132 p. - Met talloze verluchtingen van Hélène van Coppenolle. - De Blauwe Snoeckjes Tweede Reeks Nummer 1
Prijs: € 6,00

Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen / Vlaamse liederen. - Antwerpen: N.V. uitgeverij De Schelde, [1942]. - Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. - 24 p. papieren omslag, omslagillustratie: A. Panis
Uitgeverij "De Schelde" (1936 - 1945) heeft nogal wat ideologisch foute boeken in die tijd uitgegeven.
Prijs: € 4,00

De avonturen van Red Rat: Deel 1 & 2: De feestdag & 't Nieuwe huis / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam / Amsterdam: Raket / Lont, [1981]. - geniet, 68 p. met losse poster. - Strip over de kroning van beapix en kraken.
De avonturen van Red Rat: Deel 3 & 4: De teleurstelling & Het fotoalbum / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam: Raket, 1981. - geniet, 100 p. met losse poster. - Strip over Dodewaard en Breda.

Red Rat, ook wel RedRat, is een strip uit de zeventiger en tachtiger jaren die werd getekend door Johannes (John) van de Weert. De uitgaves werden gedaan door Stichting Raket uit Rotterdam die geliëerd was aan de kraakbeweging. De strip werd uitgegeven in eenvoudige zwart-wit lijntekeningen, waarbij Red Rat samen met andere ratten en woelmuizen de "linkse rakkers" waren, terwijl de "kapitalisten" werden getekend als varkens. Bekend ook van met name protestposters uit die tijd is de spotnaam Beapix.
Prijs: € 50,00 één pakket


De oorzaken in de taalgeschiedenis / A.A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum & H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1971. - Oorspr.omslag, geniet, 19 p. - Nederlandse Taalgeschiedenis deel III
Prijs: € 3,00

De oriëntatie van de dialectstudie / A.A. Weijnen. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1958. - Papieren band, ingenaaid, 24.5x16 cm. 27 pp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse en Indogermaanse Taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 oktober 1958. - penaantekeningen
Prijs: € 4,00

Maurice de Guérin: Proeve van een psychografie / Hanny van Wouden - Veldkamp. - Amsterdam: H.J. Paris, 1932. - Oorspronkelijke papieren omslag, ingenaaid. - 277 p. losse stellingen. Met portret en handschrift van Guérin. Proefschrift
Prijs: € 15,00

Uit de Geschriften der Heilige Birgitta van Zweden / Birgitta van Zweden. Bussum: Uitgeversmij. v/h Paul Brand, 1914. - ingenaaid linnen gebonden, XI + 273 p. - Geautoriseerde vertaling naar het Zweedsch van Dr. R. Steffen door D. Logeman-Van der Willigen [Inl. v/d vertaalster]
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1949. Orig. linnen band (op rug vlekkerig), ingenaaid. - 316 p.
Prijs: € 5,00

La Divina Commedia / Dante Alighieri. - Milano: Tipografia Editoriale Lucchi, 1960. - ingenaaid, 583 p.
Prijs: € 5,00

Winkels kijken in het Stedelijk: Oud en nieuw in de binnenstad / Catalogus Stedelijk Museum Alkmaar. - Alkmaar: Stedelijk Museum Alkmaar, 1985. - geniet, 28 p.
Prijs: € 4,00

Kort Marcuse: Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse / Jan Bank. - Odijk: Sjaloom, 1969. - geniet, 12 p. - Maandelijks kosmostijdschrift / '69 nr.1. - In de reeks: Studio Kosmopolitiek
Prijs: € 2,00


The spiritual in art: Het mysterie van de abstracten 1890-1985 / M. Bax, F. Bool. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1987. - ingenaaid, ill. 60 p. - Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 4,00

Transparantie: Beeldende kunst en muziek in de Oude Kerk. Een manifestatie van Stichting Groot Glas / Tanja van Bergen. - Zwolle: Waanders, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met bedrukte transparante omslag, 64 p. Ill.
Prijs: € 7,00

De klank van de houten druppel: Muziek op Cuba / Huib Billiet. - [Brussel]: BRT, 1988. - ingenaaid, 249 p. ill. bibl., discografie
Prijs: € 4,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological studies of imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Paperback, 340 p. - index
Price: € 5,00

Ware magie: Een inleidende verhandeling over de grondbeginselen van de gele magie / Philip E.I. BONEWITS. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 214 2741 9
Prijs: € 5,00

De avonturen van Alice: In Wonderland en Spiegelland / Lewis Carroll. - Rotterdam: Ad. Donker, 1987. - garenloos, 304 p. - ill.
ISBN: 90 6100 040 8
Prijs: € 4,50

De oudnederlandse (oudnederfrankische) psalmenfragmenten: Met inleiding en Frankisch-Latijnse woordenlijst opnieuw uitgegeven door... / H.K.J. Cowan. - Leiden: E.J. Brill, 1957. - Omslag, 61 p. - In de reeks: Textus Minores Vol. XXIII
Prijs: € 5,00

Edvard Grieg / Jules Cuypers. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1967. - 3e dr. - linnen gebonden garenloos, 252 p. ill. zw/w. foto's. - Componistenserie Deel 8
Prijs: € 5,00

Fryske studzjes: Oanbean oan prof.dr. J.H. Brouwer op syn 60ste jierdei, 23 augustus 1960 / K. Dykstra et al. (red.). - Assen: Van Gorcum, H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1960. - blauw linnen gebonden, 495 p. Ill.
Prijs: € 15,00

Bezonken avonturen: Essays / S. Dresden. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e dr. - Zwart linnen gebonden zsonder stofomslag. - 190 p.
Prijs: € 5,00

Het grote avonturenboek van Roosje / Imme Dros, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 2e dr. - gecartonneerd, 96 p.
Prijs: € 7,00

Angst op Java / Margaretha Ferguson. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. - 1e dr. - Garenloos, 240 p. - met verklarende woordenlijst
ISBN: 90 236 6217 2
Prijs: € 6,00


Van een kat die te veel pretentie had / Marnix Gijsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, [1964]. - 1e dr. 40 p. - ill.: Maria Segers
Prijs: € 7,00


Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding / A. Hallema. - Naarden: N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, 1946. - Ingenaaid gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Nederlandsche Namenkunde
Prijs: € 5,00

Sieh dich für: Eine Räubergeschichte / Paul Keller. - Breslau: Bergstadtverlag, 1928. - OPappband, 111 S. - Einbandzeichnung und ill. Walter Bayer
Preis: € 8,00


Wise women of the dreamtime: Aboriginal tales of the ancestral powers / K. Langloh Parker (col.), Johanna Lambert (ed. & comm.). - Rochester: Inner Traditions International, 1993. - 144 p., paperback.
Price: € 7,00Mijn leuzen: Pamfletten / Herwig Leus. - Brussel: A. Manteau, 1968. - 1e dr. - garenloos, 64 p. Omslag en typografie Karel Martens. - In de reeks: 5de Meridiaan
Prijs: € 3,00


Paasmorgen: Bij het altaarluik van Rogier van der Weyden in het museum te Berlijn en de feestikoon genaamd Anástasis / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Het Spetrum, 1959. - Halflinnen met stofomslag, 55 p. ill.
Prijs: € 7,00

Die dichterische Phantasie: Einführung in eine Poetik / Walter Muschg. - Bern: Francke, 1969. - Mit einer Bibliographie der Veröffentlichungen von Walter Muschg von Elli Muschg-Zollikofer und Alfred Liede. - Orig.Leinen mit SchU. 180 S. - Reg. Bibliographie mit 345 Titel
Preis: € 8,00

Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. Orig. Kt. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 7,00


Filosofie van het onderwijs: Een analyse van acht hoofdvragen / Ron Ritzen. - Budel: Damon, 2004. - Ingenaaid, 108 p.
ISBN: 90 5573 463 2
Prijs: € 7,00


De vrolyke keuken / Annie M.G. Schmidt (red.). - R.S. Stokvis & Zonen, z.j. - ingenaaid, 92 p. ill. en omslag Otto Dicke. - Verdere bijdragen van Mies Bouhuys, Mies Bouwman, Simon Carmiggelt, e.a.
Prijs: € 5,00Beestenboel / Annie M. G. Schmidt, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 4e dr. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Herbart als opvoedkundig denker / Stephan Strasser, Anton Monshouwer. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. - ingenaaid, 114 p. ill. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 6
Prijs: € 8,00

Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid / S. Strasser. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1965. - ingenaaid, 117 p. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 1
Prijs: € 8,00

Het nieuwe Rijks Museum: ontwerpen en bouwen 1863 - 1885 / K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels Heijn. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1985. - 1e dr. - octavo, ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - zw/w en kleurenfoto's, facsimile's. Verantwoording, bronnen en literatuur. - Uitgegeven t.g.v. tentoonstelling met dezelfde naam.
Prijs: € 4,50

Over kunst en leven / Bernard Verhoeven. - Baarn: De Boekerij, 1947. - Linnen gebonden met stofomslag, 160 p. - Met krantenknipsels. - bibliotheekstempel Notre Dame des Anges M.M.S. Ubbergen
Prijs: € 6,00

Europa in de spiegel: Een wijsgerige studie / A. Vloemans. - Den Haag: H.P. Leopolds, 1957. - Gebonden, 173 p.
Prijs: € 5,00

Toneel op school: Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie / Jacques Reinier de Vroomen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1994. - ingenaaid, 486 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Gesigneerd met opdracht van de auteur.
Prijs: € 18,00

Het Nederlandse kwatrijn / J.D.Ph. Warners. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1947. - Halflinnen gebonden, 209 p.
Prijs: € 20,00

Vuur in de duisternis: Chassidische portretten en legenden / Elie Wiesel. - Bilthoven: Ambo, [1974]. - Garenloos, 231 p.
ISBN: 90 263 0219 3
Prijs: € 6,00


Passover Haggadah: Passover Haggadah with English translation and a preface containing the story of Passover, Passover laws and customs / Misha Zaltsman. - Jerusalem: Misha Zaltsman, 1999. - full colour drawings; size 33/24 cm, English and Hebrew
Price: € 25,00 new

F. M. Dostojevskij: Rusland, Socialisme, Christendom / Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap.. - Nijmegen: KU, 1976. - 1e dr. - 28 p. geniet. - Afscheidscollege
Prijs: € 3,00

De grondgedachte van 'Prometheus': Een redevoering / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1924. - Or. omslag, 43 + 5 p. - In de serie: Handboekjes Elck 't Beste. - Omslag: A.C. Berlage
Prijs: € 3,00

Dostojewskij en de "droom van een belachelijk mens" - openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van privaat-docent in de Russische letterkunde en kunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 14 februari 1950 / Alexej Hackel. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1950. - 1e druk. - Ingenaaid met slappe kaft, 24 p.
Prijs: € 3,50

Europese volkskunst / Hans Jürgen Hansen (red.) (Ned.bew: T.W.R. de Haan). - 's-Gravenhage: Gaade, 1967. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 288 p. ill. in zwart/wit en kleur. Bibl.
Prijs: € 15,00

Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - Ingenaaid, 86 p. typografie Frits Stoepman. - In de reeks: 'Aurea, Literaire kartons'
Prijs: € 3,00

De sociale situatie van de intellectueel / R.G. Kwant. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg. 1967. - geniet met omslag, 32 p. - jaarwisselinggeschenk 1967/1968
Prijs: € 5,00

Loreley Harriet Laurey. - Amsterdam: U.M. Holland, 1952. = 2e vermeerderde dr. - ingenaaid, 31 p. - Met tal van krantenknipsels, bibliotheekstempel
Prijs: € 5,00

De schulp: Gedichten / Manuel van Loggem. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1947. - Ingenaaid, 51 p.
Prijs: € 4,00


Kijk op boerderijen / S.J. van der Molen. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 144 p. ill.Zeer goed.
Prijs: € 8,00


De ziekte van het westen en het mensenbeeld bij Dostojefski / H. Müller Eckhard. - Den Haag: Servire, z.j. [1954]. ingenaaid gecartonneerd met omslag, 40 p. - Inleiding gehouden op 30 januari 1954, in de reeks: "Het Oude Loo" no.5
Prijs: € 4,00Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / M.A.P.C. Poelhekke, C.G.N. de Vooys en Gerard Brom. - Groningen, Den Haag, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., 1933. - 5e dr. - 152 p. geb. groen linnen, ill. foto's
Prijs: € 15,00Künstler, Grübler und Rebellen: Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts / Elida Maria Szarota. - Bern, München: Francke Verlag, 1967. - 396 S. Originalleinen mit Schutzumschlag.
Preis: € 25,00


Afscheidsgroet aan zijne leerlingen den 17den Juni 1915 uitgesproken door J. Verdam / J. Verdam. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. - ingenaaid, 41 p. - stempel bibliotheek Minderbroederskloosters Alverna
Prijs: € 10,00

Boris Mikhailovich Kustodiev = Boris Mikhailovich Kustodiev / avtor-sost. S. Kaplanova (preface). - Leningrad: Aurora Art Publishers, 1971. - 126 p. ill.(103). - Text in Russian and English
Kustodiev, Boris Mikhailovich, 1878-1927, Russian painter
Price: € 10,00

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy / Multatuli. - Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 1e druk. - xxviii + 448 p. Genaaid gebrocheerd. - De uitgave verscheen los (500 exemplaren) en in een kartonnen cassette tezamen met Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (2.500 exemplaren). - rug verkleurd
ISBN: 90 234 0980 9
Prijs: € 30,00

5 Jaar Cultureel Contact / N.N.. - Eindhoven: Cultureel Contact, 1958. - [64 p], ill. Lustrumboek Cultureel Contact Eindhoven, over culturele banden tussen kunstenaars in Eindhoven, 1953-1958, poëzie, muziek-composities, tekeningen, proza, etc. Met enkele korte biografieën.
Prijs: € 8,00

Memoires / Lorenzo da Ponte. - Amsterdam: De Nederlandse Opera, 1993. - ingenaaide Pb. 136 p. - Gekozen, vert. en ingel. door Jenny Tuin.
Memoires van Lorenzo da Ponte (1749 - 1838), de librettist van Mozarts drie meesterwerken 'Le Nozze di Figaro', 'Don Giovanni' en 'Cosi fan tutte'.
ISBN 90 5082 068 9
Prijs: € 8,00

Kunsthaus Zürich: Meisterwerke aus der Graphischen Sammlung. Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Collagen aus fünf Jahrhunderten / Ursula Perucchi-Petri, u.a.. - Zürich: Kunsthaus 1984. 4°. 203 S. m. zahlr. Abb. Br. - Ausstellungskatalog
Preis: € 10,00

A place of beauty A joy forever: The glorious garden and ground of the Crystal Cathedral in Garden Grove, California / Dr. Robert H. Schuller, James Coleman (comp.. - Garden rove: Crystal Cathedral Ministries, 2005. - first ed. - Hardcover, 233 p.
ISBN: 0 9771900 2 1
Architects: Richard Neutra, Philip Johnson, Richard Meier. Sculptures: Henry Van Wolf, Dallas Anderson, Dr. John M. Soderberg, J. Seward Johnson, Michael Maiden, Mehri Danielpour Weil, De L"Esprie, Frederick Hart, Lorenzo Ghiglieri. Paintings: George Chann.
Price: € 25,00

Van alles wat: Twintig teekeningen van Johan Braakensiek / Johan Braakensiek. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, z.j. - Folio. - Map met twintig platen
Prijs: € 25,00

A wanderer's rhymes / A. Brodrick. - London: Wilkinson Bros., 1898. - bound. - Enkele gedichten zijn eerder verschenen onder het pseudoniem 'A wanderer', Transvaal Englishman', A.B. en 'Vaalpens'
Price: € 15,00

The Minor Poems / Chaucher. - Oxford: Clarendon Press, 1888. - Original cloth. lxxxvi + 462 p. - Edited by Walter W. Skeat, - Clarendon Press Series. - pencil
Price: € 15,00

Goeverneur' s fabelboek: Fabelen en gedichtjes / J.J.A. Goeverneur. - Leeuwarden: Hugo Suringar, 1888. - 72 p. - opnieuw ingebonden, 24 paginagrote 'plaatjes' (litho's) van Otto Eerelman
Prijs: € 6,00

De familie Benda / Stefan Heym. - Amsterdam: Pegasus, 1959. - 3e dr. - geb. met leeslint, 558 p.
Prijs: € 7,00

Hengelen in de praktijk / C. Missët Gzn. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1930. - 50 tekeningen in de tekst. 80 p. - rug beschadigd
Prijs: € 6,00

Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen: Een bloemlezing uit het werk van Henriëtte Roland Holst / Henriëtte Roland Holst, inl. en toel. door H. Schaap. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. - Pap. ingen., 8°. 295 p. - Uit de serie Nederlandse Klassieken. - Levensbeschrijving en bibliografie
Prijs: € 7,00

A. den Doolaard: Portret van een kunstenaar / . - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - paperback, omslag met flappen, 171 p. foto's
Prijs: € 5,00
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement
Uw speciale aandacht voor:


Met gepaste trots:Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) / Nina Geerdink. - Hilversum: Verloren, 2012. - ingenaaid, 288 p. - ill.

ISBN: 978 90 8704279 0
Prijs: € 29,00

Door Roelof van Gelder 14 september 2012 besproken in NRC onder de titel "Een dichtende glazenmaker", zie Geerdink in NRC


Informatie over de inhoud:

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters. Dat doet zij aan de hand van het dichterschap van de katholieke Amsterdammer Jan Vos (1610-1667). Vos was glazenmaker van beroep en als schouwburghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol in een patronagerelatie met de Amsterdamse regentenelite die maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, maar ook als schouwburghoofd, glazenmaker en katholiek.begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976
email: supplement

homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjesVanaf de uitgever:

Panorama Nijmegen: Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal / M. Begheyn-Huisman. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2017. - 144 p. - ISBN: 978908947070 6
Prijs € 22,50


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Uitverkocht


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Uitverkocht!


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00


Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
uitverkocht!
Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Wim van Woerkom (1905- 1998): Veelzijdig en gedreven / Leo Ewals. - Heumen, 2019. - 208 p. - ill.
Prijs: € 25,-
zie voor meer informatie: Wim van Woerkom.Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
uitverkocht

Uiteraard is er ook een Duitse versie beschikbaar:

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50 Es gibt noch welche!


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / Herman Grote. - Bedum: Profiel, 2010. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p. - ill, z/w en kleur
ISBN 10: 90 5294 467 8
ISBN 13: 978 90 5294 467 8
Prijs: € 21,50
zie ook: GroteHet natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap: Symposium Hotel Sionshof 12 september 2014 / Leo ten Hag (red.). - Nijmegen: AWN, 2014. - garenloos gebrocheerd, 56 p.
prijs: € 10,00

Met veel aandacht voor de inventarisatie op de Duivelsberg te Beek Ubbergen en Market Garden.
Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
uitverkocht!


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Roelants, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-


Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen, Eigen beheer, 2008.
Uitverkocht!


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Uitverkocht!


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50

Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Harry van Kuyk (1929-2008). Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken / Dr. Joost de Wal (red.). - Ooij: Van Kuyk Uitgevers, 2016. - Otabind met flappen, 416 p., 400 ill.
ISBN 978-90-800610-4-0 / NUR 642
Prijs: € 49,95


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95In het kader van Indiebookday van zaterdag 21 tot en met 29 maart 2015 werd in Supplement extra aandacht gevraagd voor de (kleine) onafhankelijke uitgeverijen Huis Clos en IJzer. De navolgende nieuwe boeken zijn nog te koop in Beek.

Van Uitgeverij Huis Clos:

Meester Claus / Paul Claes. - [nr.56]. - € 12,50

Het vers wint: Van en over Kees Fens / ERIK VAN DE BERG, KEES FENS. - Korte beentjes 6. - [nr.55]. - € 3,50

Ine / HENRIËTTE HEEZEN, BEN LEENEN, TINEKE REIJNDERS e.a. (tekst), INE SCHRÖDER, GUSTAAF BEGAS, BART SORGEDRAGER e.a. (illustraties en fotografie). - Korte beentjes 5. - [nr.54]. - € 5,00

Een glorieus ding: 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter / JOHAN SONNENSCHEIN. - [nr.53]. - € 15,00

TimeZone: Lofzang op gebouw Kraanspoor / TIM ABELING LESSON (tekst) en MARIEKE VAN DIEMEN (fotografie). - [nr.52]. - € 35,00

Wie zwemt is keg / LEO HERBERGHS. - Met illustraties van Joseph Kerff. - Korte beentjes 4. - [nr.51]. - € 5,00

Portret als dubbelportret Toon Teeken / TOON TEEKEN. - Met een inleiding van Lex ter Braak. - [nr.49]. - € 37,50

Theater Levano: Een film en een boek over Chaim Levano / CAMIEL HAMANS, BEN VAN MELICK, KEES HIN. - [nr.46]. - € 27,50

En de grote rodekolen en de rode kroten rooien: Jan Hanlo's moedertaal / WIEL KUSTERS. - [nr.45]. - € 15,00

Enkele regels in de dierentuin / MISHA MENGELBERG. - [nr.43]. - € 19,50

Gebruiksaanwijzing der lyriek / PAUL VAN OSTAIJEN. - Bezorgd door Matthijs de Ridder. - [nr.42]. - € 15,00

Echo van de twintigste eeuw: Ensemble Contraint (1979-1999) / JOS FRUSCH en PAUL VAN DER STEEN. - [nr.39]. - € 25,00

Bewaarmachinist / WIEL KUSTERS. - Korte beentjes 3. - [nr.38]. - € 5,00

Leo de Bruin, typograaf / HENK HOEKS E.A. - [nr.36]. - € 19,50

Hij straalde / Leo Herberghs. - [nr.35]. - Korte beentjes 2. - € 5,00

Een verpakkingsspecialist: Over Willem Elsschot / CYRILLE OFFERMANS. - [nr.34]. - € 12,50

Complot rond een vierkant: De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006 / FREDERIKE HUYGEN en WILLIAM GRAATSMA. - [nr.32]. - € 20,00

20 Jahre Huis Clos Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung: 20 jaar Huis Clos Korte rondleiding door een virtuele expositie / RALF DE JONG. - [nr.25]. - € 8,50

Propere lieden contra prolurken / FRANK OKKER. - [nr.23]. - € 10,00

Dutch grey / Hollands grijs / JOHN HEJDUK. - [nr.21]. - € 12,50

Het reglement van de portrettenfirma ‘S.I. Witkiewicz’ / STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ. - [nr.20]. - € 16,00

Spoken van de Kapellekensbaan: Register bij het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon / JOS MUYRES. - [nr.18]. - € 11,50

Mijn gezamenlijk geknor / LEO HERBERGHS. - [nr.9]. - € 11,50

10 veelvoorkomende blunders bij de boekproduktie / JAN TSCHICHOLD. - [nr.6]. - € 9,00En terug naar tweedehands:

Van de Breischei tot 75 Gauge: Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V. in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf / Antoon Coolen. - 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1955]. - Geb. 192 p. ill. Tek. van Bernard van Vlijmen. - Met errata-blad.
Prijs: € 12,00


Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00


De heilige driehoek: Kloosterenclave te Oosterhout / J.J.A.M. Gorisse (red.). - Oosterhout: Signifikant, 2003, 3e druk. 26 x 21 cm. 140 p. Blauw linnen geb. zonder stofomslag. Ill. in kleur en z/w.
Prijs: € 10,00


Het Begijnhof te Breda / J.M.F. IJsseling. - Breda: Stichting Het Begijnhof, 1980. - Pb.Geïll. 36 p.
Prijs: € 3,00


Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte / Wout van Kuilenburg. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1983. - 46 ill. paperback. Met flappen. 8vo. XV+192 p. reg. ISBN: 90 70814304
Prijs: € 15,00


Van 'n clubke tot vereniging: Heemkundekring Willebrord 1993 Deel V / Jan Raaijmakers. - Willebrord: Heemkundekring Willebrord, 1993. - Tal van foto's van Jan de Deugd.
Prijs: € 10,00


Robben en Rooms / Cees Robben. - Tilburg: Drukkerij Het Nieuwsblad B.V., 1982 [1981]. - geb. met stofomsl. - 143 p. ill. - Tek. van de schrijver, deel tekst in h.s.
Prijs: € 10,00


Het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch / H.J.M. Rooij. - 's-Hertogenbosch: [Godshuizen], 1963. - 3 Dln. - ingenaaid gebrocheerd. - 312, 492, 188 p. - Met aanbiedingskaartje van het College van Regenten
Prijs: € 25,00


1250 jaar St Willibrordus Parochies, 739-1989: Bakel, Helenaveen, Liessel, Milheeze, Neerkant, Vlierden, Zeilberg, Deurne-Centrum / K. van Veijfeijken, e.a.. - [Drukkerij] Erwin Vane, [1989]. - brochure, 45 p., ill. foto's.
Prijs: € 3,00


Waterstaatswetgeving: Bewerkt voor Noordbrabant / J.F.A. Wagenaar. - 's-Hertogenbosch: P. Stokvis & Zoon, 1913. - 4e druk, 582 p. Linnen, met lichte sporen van slijtage. - Bibliotheekstempel Burgemeester Drunen.
Prijs: € 10,-


Frans Masereel: Ik houd van zwart en wit / Frans Buyens. - Amsterdam: Contact, 1969. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - 120 ill. - Tekst ontleend aan de films' J'aime le noir et le blanc' en 'Entretiens filmés' van Frans Buyens.
Prijs: € 10,00


Een Nijmeegse familie: ondernemend en maatschappelijk bewogen: Vier generaties Dobbelmann / M.J.M. Dongelmans, J.M.H.J. Hemels. - Nijmegen: Eigen beheer, 1996. ingenaaid gekartonneerd met stofomslag, 311 p. - ills.
ISBN: 90 9010170 5
Prijs: € 15,00


Sanguis Christi / Fernand Traen (tekst), Arno Brys (ill.). - Brugge: Sint-Augustinusdrukkerij, 1962. - geniet, z.p. - ill. - Sanguis Christi is een spel ter verheerlijking van de kostbare relikwie van het Heilig Bloed van Jezus Christus en van de overbrenging naar Brugge. - aardige ill. van graficus Arno Brys
Prijs: € 3,00


Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden / P. Albers. - 's-Gravenhage: A.J. Roebert, 1903. - ingenaaid rood linnen gebonden, 560 p + 580 p. + 115 p. - 2 dln.
Prijs: € 30,00


De Latijnse School / J. Brinkhof et al. - Nijmegen: Pouderoyen Compagnons, 1987. - 2e druk. - geniet, 32 p.
Prijs: € 4,00


De fatale aanval: 22 februari 1944 opzet of vergissing?: De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer / Alfonse E. Brinkhuis. - Weesp: Unieboek / De Gooise Uitgeverij, 1984. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 15,00


Hart van de stad: De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen / Maarten-Jan Dongelmans. - Utrecht: Matrijs, 1989. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p.
Prijs: € 8,00


Doktor Goebbels: Het leven en de dood van een verderfelijk genie / Heinrich Fraenkel, Roger Manvell. - Amsterdam: H.J. Paris, 1960. - linnen ingenaaid gebonden, 319 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Paratroopers Do or Die!!: The American Airborne Soldier in World War II / Don Jakeway. - garenloos, paperback, 300 p . - Donal I. Jakeway, original member of H Company 508th Parachute Infantry Regiment 1942-1945. - signed
Price: € 100,00

Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland / Fr. A. van Kerkhoff o.c.. - Vlaardingen: Henri Coebergh, 1893. - linnen ingenaaid gebonden, ii + 144 p. - met opdracht van de schrijver
Prijs: € 25,00


Verzameld proza: De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje; Mene Tekel; Boven het dal; Nagelaten werk / Nescio. - Nijgh & Van Ditmar / G.A. van Oorschot, 1997. - 3e druk. - ingenaaid, 897 p. -
ISBN: 978 90 388 5497 8
Prijs: € 15,00


Ons Mooie Nederland: Gelderland I: In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd; Tusschen Rijn en Waal / D.J. van der Ven. - Amsterdam: Meulenhoff, 1915. - ingenaaid gecartonneerd, 324 p. - foto's, ill. - In de reeks: De Meulenhoff Editie: Een Algemeene Bibliotheek
Prijs: € 15,00


Pro Petri Sede ( Voor Petrus Stoel ): of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid / A. Nuyens. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1896. - ingenaaid, niet gebonden, 387 + VI p. - ill.
Prijs: € 10,00


Geschiedvervalsching: Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman / [H.J.A.M. Schaepman, M.H. Rademaker, dr. Lunter]. - Utrecht: Wed. J.R. van Rossum, 1887. - 6e druk. - ingenaaid halfleer, 785 p.
Prijs: € 40,00


Tuney Tunes: jaargangen 1953 en 1954 nrs.108 tot 131 / Tuney Tunes. - Eindhoven: J. van Haaren, 1953-1954. - geniet, per jaargang in cartonnen omslag.
Prijs: € 50,00


De volledige werken van Joost van de Vondel I en II / Joost van den Vondel, bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 714 p. en 960 p.
Prijs: € 25,00


Stinking Creek: The portrait of a small mountain community in Appalachia / John Fetterman. - New York: E.P. Dutton, 1967. - First printing. - Half linen, 192 p.
Price: € 25,00


Primordial, Job Koelewijn: selected works 1992-2006 / Job Koelewijn, Maia Damianovic. - Amsterdam: Galerie Fons Welters, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 144 p.
Prijs: € 60,00


Diccionario de argot español y lenguaje popular / . - Madrid: Alianza Editorial, 1981. -
Prijs: € 3,50


Bij ons in de Jordaan / F.A. Stroethoff. - Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j. - pocket, 159 p.
Prijs: € 3,00


The meditative way / Vimala Thakar. - Gujarat: Vimal Prakashan Trust, 1969. - geniet, 61 p. - The lectures printed in this book were delivered in Europe in 1968 by the author
Price: € 8,00


De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel / Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1981. - 2e herziene druk. - ingenaaid, 416 p. - In de reeks: Nederlandse Klassieken
isbn: 90 247 90735
Prijs: € 10,00


Texas Hollywood: Filmmaking in San Antonio since 1910 / Frank Thompson. - San Antonio: Maverick, 2002. - 83 p.
Price: € 5,00


Konstanten in de komedie: Een onderzoek naar komische werking en ervaring / H. van den Bergh. - Amsterdam/Antwerpen: Moussault/Standaard, 1972. - garenloos, 308 p. - proefschrift, losse stellingen
Prijs: € 8,00


De Nieuwe Revisor / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - 1e druk. - ingenaaid, 529-621 p. - Tirade 250, november 1979
Prijs: € 6,00


Toneel / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - paperback, 240 p.
ISBN: 90 2535525 0
Prijs: € 5,00


Twee buren, twee culturen: Opstellen over Nederland en Duitsland / H.W. von der Dunk. - Amsterdam: Prometheus, 1994. - garenloos, 305 p.
Prijs: € 3,50

De eigenzinnigheid van de literatuur: Opstellen en kritieken / Kees Fens. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - 179 p.
Prijs: € 8,00


Radio Kootwijk: De wereld rond een zendstation / Ingrid van Hoorn. - Apeldoorn: Historisch Museum Apeldoorn, [1996]. - catalogus. - 32 p. - ill.
Prijs: € 4,50


Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie / Elise van Alphen, Wouter Kuijlman. - Breda: Uitgeverij Papieren Tijger/Het Humanistisch Archief, 2008. - ingenaaid, 160 p.
ISBN: 90 6728 220 8
Prijs: € 8,00


Het vraagstuk der homosexualiteit: Beschouwingen / J.A.J. Barnhoorn, J.B. Kors O.P., H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, P. Heymeijer S.J.. - Roermond/Maaseik: J.J. Romen, [1941]. - Ingenaaid, 199 p. - Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen
Prijs: € 10,00


Mit dem Herzen sehen: Mystische Erfahrungen und visionäre Gedanken / Hildegard von Bingen. - Bern: Scherz, o.J. - Karton, 96 S. - im O.W. Barth-Programm bei Scherz: Weisheit der Welt - Band 28 ISBN 3 502 33028 x
Preis: € 4,00


Das Schweigen des Körpers. Materialien und Gedanken zu einem Studium der Medizin / Guido Ceronetti. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. - 2. Aufl. - Pappband Schutzumschlag, 257 S.
Preis: € 6,00


Verjaardagalbum / Louis Couperus. - Amsterdam: L.J. Veen, 1987. - Facsimile herdruk (1924). - gecartonneerd, 248 p. - verscheen ter gelegenheid van het 100-jarigt bestaan van L.J. Veen. - Het is een facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1924.
Prijs: € 4,00


De Ideale Bibliotheek: 1000 Boeken die iedereen gelezen moet hebben / Jan Croes et al. (red.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 1990. - 1e druk. - garenloos, 133 p.
ISBN: 90 71442 284
Prijs: € 4,00


De loden mantel: Zorg en verzorging in Nederland / Kirsten Emous. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - garenloos, 392 p.
ISBN: 90 5330 407 x
Prijs: € 8,00


Zukunftsmusik / Hans Magnus Enzensberger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. - 1e Aufl. - Leinen, 119 S. - Gedichte
Preis: € 10,00

Das Mädchenorchester in Auschwitz / Fania Fénelon. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - Leinen, 286 S.
Preis: € 4,50


De derde jongen / Arjan Mulder. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - 1e druk. - garenloos, 114 p.
ISBN: 90 295 7304 7
Prijs: € 5,00


Richard Rorty / Walter Reese-Schafer. - Frankfurt am Main/New York: Campus, 1991. - 150 p. - Reihe Campus Einführungen
ISBN: 3 593 34582 X
Preis: € 5,00


Over de braafheid van vrouwen: En ander cultureel ongerief / Beatrijs Ritsema. - Amsterdam: Prometheus, 1996. - garenloos, 172 p. - columns eerder verschenen in het NRC Handelsblad
ISBN: 90 5333 452 1
Prijs: € 4,00


Paare Passanten / Botho Strauss. - München: Hanser, 1982. - 6e Aufl. - Leinen, 205 S.
Preis: € 6,00


Friedrich Nietzsche: Der "Seelen-Errater" als Wegbereiter der Tiefenpsychologie / Gerhard Wehr. - Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag, 1982. - 117 p.
Preis: € 6,00


Kindheitsmuster / Christa Wolf. - Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1987. - 2e Aufl. - Leinen, 534 S.
Preis: € 6,00


Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand: Humanitas 1945 - 1995: Humanitas als landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw 1945 - 1995 / Nynke Zwiertstra. - Amsterdam: Humanitas, 1995. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 73890 06 3
Prijs: € 8,00


Logboek van de Gratias / Piet Bakker. - Amsterdam: Elsevier, 1948. - 1e druk. - halflinnen, 150 p. - Met tekeningen van Peter Spier, zoon van... -
Prijs: € 5,00


Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal: samengebracht en verklaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum door / . - Antwerpen: v.z.w. "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum", 1986. - 3e druk. - papieren omslag, geniet. - ill.
Prijs: € 5,00


Intieme dood: Levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - Haarlem: Becht, 1997. - 2e druk. - garenloos, 226 p. - Met een woord vooraf van Francois Mitterand
ISBN: 90 230 0907 x
Prijs: € 7,00


Het spel van de persoonlijkheid: Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon / B.J. Kouwer. - Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1963. - 1e druk. - linnen gebonden, 450 p. - namenregister
Prijs: € 8,00

De kloostergang / Kathleen Norris. - Baarn: Ten Have, 1996. - garenloos gecartonneerd, 399 p.
ISBN: 90 259 4680 1
Prijs: € 8,00

Filosoferen over emoties / M. van Reijen. - Baarn: Nelissen, 1995. - 1e druk ingenaaid, 324 p.
ISBN: 90 244 0980 2
Prijs: € 15,00

Hemelval / Arjan Visser. - Amsterdam: Augustus, 2006. - 1e druk. - garenloos, 239 p.
ISBN: 90 457 0293 2
Prijs: € 7,00

Schaepman: Levensverhaal / Jos van Wely O.P. - Bussum: Paul Brand, 1954. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 641 p. - met inleiding en alfabetische overzichtstafel, register
Prijs: € 10,00

Gelijkvormige zielen: Serafijnsche Harmonieën voor vereerders van de Heilige Moeder Maria Magdalena Postel en van den Heiligen Vader Franciscus / Anton M. Windolph. - Boxmeer: Gasthuis H. Hart / Boxmeer, [1928]. - halflinnen, 119 p., [II]. - Opmerkingen: Vert. uit het Duits. Levensschets van Maria Magdalena Postel. Maria Magdalena is de kloosternaam van Marie-Madeleine Postel (1756-1846)
Prijs: € 4,00


Triomf en tragiek der castraten: De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw / Patrick Barbier. - Utrecht: A.W. Bruna,1991. - garenloos, 269 p.
ISBN: 90 229 8010 3
Prijs: € 7,00

Niemandsland in Staats verband: West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / A.R. Bauwens, J.A.J. Boekhout, W.P. Dezutter, A.C. Goossens. - [Aardenburg]: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. - ingenaaid, 376 p. - ill. - In de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32
Prijs: € 15,00

Woorden van Gandhi / Gandhi, Richard Attenborough (sam.). - Den Haag: Sirius en Siderius, 1983. - garenloos, 112 p.
ISBN: 90 6441 0496
Prijs: € 4,00

Kaas & de evolutietheorie / Bas Haring. - Antwerpen: Houtekiet, 2002. 5e druk. - garenloos, 161 p. - ill.
ISBN: 90 5240 600 6
Prijs: € 5,00

Peer Gynt / Henrik Ibsen, Gerard den Brabander (toneelbew.). - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1953. - 1e druk. - gecartonneerd, 86 p. - verkorte tooneelbewerking in dichtvorm door Gerard den Brabander
Prijs: € 5,00

De vochtigheid der woonhuizen, de muuruitslag en de huiszwam: Hun oorzaken, aard en schadelijke werking, benevens de middelen ter voorkoming en afdoende verbetering : practisch en onmisbaar handboek voor bouwkundigen, hygiènisten, eigenaars van huizen en allen, die tot het bouwvak in betrekking staan / A. Keim. - Amsterdam: A. van Klaveren, z.j. - ingenaaid, papieren band, 104 p. - 8 platen. -
Prijs: € 5,00

De mooiste gedichten van Alice Nahon / Sipke van der Land (sam.). - Kampen: J.H. Kok, 1992. - 6e druk. - gecartonneerd, 47 p.
ISBN: 90 242 2828 X
Prijs: € 3,00

Het orkest onder de loep: Beschrijving van alle instrumenten van het moderne orkest en de blokfluiten / Louis Metz. - Amsterdam: Broekmans & van Poppel, 1977. - 8e druk. - ingenaaid, 152 p. - foto's, ill.
Prijs: € 7,00

De tijd van de engelen / Iris Murdoch. - Amsterdam: Contact, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, met stofomslag, 251 p. - in de reeks: Auteurs van de tweede eeuwhelft
Prijs: € 7,00

Anna-Marie / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - 9e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 195 p. - ill.
Prijs: € 3,50

Oorlog en vrede / L. Tolstoj. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, twee delen, 1289 p. - ill. naar litho's van Aart van Dobbenburgh
Prijs: € 10,00

Assisi / Heinrich Böll. - München und Ahrbeck/Hannover: Knorr & Hirth, 1962. - garenloos, 25 Textseiten, 18 Schwarzweiss-Tafeln, 18 Farbtafeln von Leonard von Matt. - In der Reihe: Das kleine Kunstbuch.
Preis: € 4,00

Nero / Carlo M. Franzero. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1959. - ingenaaid gebonden, 294 p.
Prijs: € 5,00

De psychologie van Abraham Maslow: De derde weg / Frank Goble, voorw: Abraham Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1974. - garenloos, 134 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden
Prijs: € 4,00

Kleine filosofie voor niet-filosofen / Albert Jacquard. - Amsterdam: Ten Have, 1998. - 1e druk, garenloos, 224 p.
ISBN: 90 259 4757 3
Prijs: € 6,00

Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld / J. Keij. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/ DNB/Pelckmans, 1993. - garenloos, 161 p. - In de reeks: Monografieën
Prijs: € 6,00


De Muur: Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, nummer 29: De Tour in Rotterdam / John Kroon. - Amsterdam: L.J. Veen, 2010. - garenloos 144 p.
Prijs: € 3,50

Monpti / Gabor v. Vaszary. - Amsterdam: A.J. Luitingh, z.j. - 5e druk. - gecartonneerd, 263 p. - vertaald door L. Székely en M.H. Székely-Lulofs. Op de rug wordt alleen Madelon genoemd als vertaalster. Monpti staat uiteraard voor 'Mon Petit'.
Prijs: € 4,00VoltAge: Het nieuwe elektrische tijdperk / Alewijnse Groep, STT, Puntkomma (red.). - Nijmegen: Alewijnse Groep, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 47 p. - uitgave t.g.v. het 100 jarig bestaan van de firma Alewijnse (Nijmegen). - met aanbiedingsbrief
Prijs: € 7,00

De donderzonen / Fernand Auwera. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - 1e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 163 p. - stofomslagontwerp: Studio H.B.M.
Prijs: € 6,00

Van Stad tot Streek: De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen / Piet Boon, Henk Saaltink. - Hoorn/Andijk: Algemeen Streekziekenhuis "West Friesland"/ Korpershoek Boekwijzer, 1986. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill. -
ISBN: 90 70022 27 3
Prijs: € 12,00

De joodse wortels van de christelijke eredienst / R. Boon. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1973. - 2e druk. - garenloos, 230 p. - Mededelingen nr. 40.
Prijs: € 8,00

Hun grootste sportdag: Twaalf interviews met bekende sportkampioenen / Han Hollander. - Groningen: N.V. Stoomkoffiebranderij en Theehandel H. Smith, z.j. - 1e druk. - ingenaaid halflinnen, 48 p. - los bijgevoegd de 'wenken voor het inplakken'. - behoudens de foto van Han zelve missen alle foto's maar de band is in goede staat.
Prijs: € 5,00

De dood verbloemen?: Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1982. - ingenaaid, 176 p. - Mededelingen nr. 57. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 15 mei-19 september 1982
Prijs: € 8,00

'Ergenshuizen' of 'nergens meer'?: Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984 / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1984. - ingenaaid, 216 p. - Mededelingen nr. 60. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1984
Prijs: € 8,00

Aart Luteyn de andere: Rijnvaart / Herman de Man. - Baarn: Bosch & Keuning, 1938. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, 260 p.
Prijs: € 8,00

Hoorn in kaart: "Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden" / H.W. Saaltink. - Hoorn: Stichting "De Hoofttoren", z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 132 p. - ill. -
Prijs: € 20,00

Etymologisch woordenboek / J. de Vries, F. de Tollenaere. - Utrecht: Het Spectrum, 1993. - 18e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 449 p.
Prijs: € 8,00


I cento epigrammi proibiti / Marco Valerio Marziale. - Roma: Newton Compton Editori, 1985. - ill.: Tono Zancanaro. - testo latino a fronte.
Prijs: € 8,00


Ik heb Alzheimer: Het verhaal van mijn vader / Stella Braam. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, ?. garenloos, 206 p.
Prijs: € 5,00

De Synagoge van Naarden, 1730-1935 / Hendrik Henrichs. - Amstelveen: Amphora Books, 1982. - ingenaaid, 127 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Het kapittel van Lebuïnus in Deventer: Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving / J.R.M. Magdelijns et al. (red.). - Deventer: Arko, 1996. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 357 p.
ISBN: 978 90 7204731 1
Prijs: € 40,00

Er was eens een prinses: De mooiste sprookjes uit alle landen / Sprookjes. - Deventer: Ankh-Hermes, 1977. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 207 p. - tek.: Ludek Manásek
ISBN: 90 202 0035 6
Prijs: € 6,00Een eeuw grafische vormgeving in Nederland / Kees Broos, Paul Hefting. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1999. - ingenaaid, 223 p.
ISBN: 978 90 6113902 7
Prijs: € 10,00


Stille liedjes / Paul de Leeuw. - Brommerpech, 1999. - CD. - PCD 496279 2 - 496272000. - omslag: Joost Swarte, aan 16 tekenaars werd gevraagd om een illustratie bij één van de liedjes te maken, o.a. ill. van Max Velthuijs, Gummbah, Peter de Wit en Peter van Straaten.
Prijs: € 10,00


De vertroosting der wijsbegeerte: Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman / Boëthius. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1924. - gecartonneerd, 176 p.
Prijs: € 6,00

M'n leven als kunstwerk / Henk Jurriaans. - Amsterdam: Contact, 1976. - ingenaaid, 159 p. - In de reeks: Contact/Tijdsdocumenten
ISBN: 90 6019392 X
Prijs: € 6,00

Les Provinciales, Écrits des curés de Paris: Pierre Nicolle et Jean Racine, Lettres, Le Père Daniel, Réponse aux Provinciales: Tome I et II. Texte établi et présenté par Jean Steinman / Blaise Pascal. - Paris:. Librairie Armand Colin, Bibliotheque de Cluny, 1962. - broché, 284 p., 252 p. 2 vols.
Prix: € 8,00Licht op de aura: Healing via het menselijk energieveld: Een werkboek Barbara Ann Brennan. - Haarlem: Altamira - Becht, 2006. - ingenaaid, 297 p. - ill. register.
ISBN: 90 230 0731 x
Prijs: € 10,00

Poética del escalpelo / Carlos Contramaestre, Juan Calzdilla (Introducción), Luis Alberto Crespo (Semblanza). - [Caracas]: Conac (Consejo Nacional de la Cultera), s.A. 282 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Toneelbeeld: Vanaf 1945 in Nederland / Lia Gieling. - Laren: V + K Publishing, Amsterdam: De Beurs van Berlage, Den Haag: SDU, 1990. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 12 06618 2
Prijs: € 25,00

De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog: Deel I In het achterland, Deel II Aan het front, Deel III In krijgsgevangenschap / Jaroslav Hasek. - [Amsterdam]: Pegasus, 1955-1956. - 3 delen., geel linnen gebonden, ingenaaid, 288 p. 236 p. 332 p. - ill.: Josef Lada, [vertaling uit het Tsjechisch door S. van Praag].
Prijs: € 100,00

School-idyllen / Top Naeff. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - opnieuw ingebonden waarbij het oude geill. linnen opgeplakt is op voor- achterplat en rug, 256 p. - met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol, bandill.: C. v.d. N.
Prijs: € 10,00


Goedkoop + lekker: Uit eten in Amsterdam met Aaf Brandt Corstius / Aaf Brandt Corstius. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002. - 1e druk. - garenloos, 52 p.
ISBN: 90 5937 0163
Prijs: € 3,00

Erfgenamen: De roman van een moderne generatie / Ferenc Körmendi. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - blauw linnen gebonden, 910 p. - Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Székely-Lulofs
Prijs: € 10,00

Uit Ruslands Verleden: Grepen uit de Russische geschiedenis van de oudste tijden tot aan de Wereldoorlog / M. Pokrowski, A.J. Koejemans (Ned. bew.). - Amsterdam: z.u., 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 142 p.
Prijs: € 10,00

Der Mensch: Band 1: Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers, Band 2: Die heutigen und vorgeschichtlichen Menschenrassen / Johannes Ranke. - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1887. - Fraktur-Schrift, rug van beide boeken mist, boekblok en platen, ill. correcte staat.
Preis: € 10,00


Le Corbusier: schilder peintre werken op papier oeuvres sur papier / Paul van Rosmaelen (voorwoord), J-P.K. Jornod, Marike van der Knaap. - 's-Hertogenbosch: Borzo Kunsthandel, 2000. - gecartonneerd met stofomslag, 96 p. 1e (en enige) druk. - Oplage: 1000 ex. - Catalogus verkooptentoonstelling april-mei 2000 bij Kunsthandel Borzo. - tweetalig: Frans en Nederland
Prijs: € 25,00

1910 - 1930: Zwanzig Jahre Weltgeschichte in 700 Bildern / Friedrich Sieburg (Einl.), das Bildmaterial wurde von Sándor Márai und László Dormándi gesammelt und zusammengestellt. - Berlin: Transmare Verlag ,1931. - Leinen, 284 p.
Preis: € 8,00


Gesprekken over het einde der tijden / Umberto Eco e.a. - Amsterdam: Maarten Muntinga, 2001. - garenloos, 186 p. - Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac
Prijs: € 5,00Anton van Duinkerken: 1903 - 1968 / Theo Kroon. - Zutphen: Uitgeverij Terra, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 191 p. - reg., foto's
ISBN: 90 6255139 4
Prijs: € 10,00


Eindhoven, een samenleving in verandering: Deel 1 1810-1920 en Deel 2 1920-1960/ J.J.M.P. van Oorschot. - Eindhoven: 1982. - ingenaaid gebonden, 1058 p.
Prijs: € 30,00Putters praoten: Dialekt en folklore in Putten / Werkgroep dialect en folklore. - Putten: Stichting Puttens Historisch Genootschap, 2003. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - ill.
ISBN: 90 7662702 9
Prijs: € 15,00


Philippe II / Orestes Ferrara. - Paris: Albin Michel, 1961. - broché, 451 p.
Prix: € 8,00


Die erste Kirchengründung einer Lambertuskirche in Donsbrüggen: Beiträge zur Geschichte der Pfarre St. Lambertus Donsbrüggen: Erster Beitrag / Leopold Fonck. - Kleve - Donsbrüggen: Selbstverlag Leopold Fonck, 1983. - Pappband, 40 S.
Preis: € 12,00


De Gouden Tak: Over mythen, magie en religie: Verkorte uitgave / J.G. Frazer. - Amsterdam: Contact, 1996. - 3e druk. - garenloos, 911 p.
ISBN: 90 254 0700 5
Prijs: € 15,00

Feminisme en wetenschap / Jenny E. Goldschmidt, Siv S. Gustafsson, Henriëtte Maassen van den Brink, Joyce Outshoorn. - Utrecht/Amsterdam: Teleac/Prometheus, 1995. - garenloos, 145 .
ISBN: 90 6533 3770
Prijs: € 7,00

CIA / Siné. - Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1968. - ingenaaid, z.p. - politieke cartoons voortbordurend op samengestelde woorden met 'CIA'
Prix: € 7,00

Het lente-eiland: En andere verhalen / J. Slauerhoff. - Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1951. - 4e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 64 p.
Prijs: € 7,00

Uit mijn rommelkas: Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeken Jezus in Vlaanderen' / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - 2e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Zilveren Verpoozingen: Een keur van kunst en letteren. - rug bovenaan ietwat beschadigd.
Prijs: € 4,00


De bastaard van Bonaire / Wilko A.G.M. Bergmans. - Heerlen: Wedrego, 1980. - ingenaaid gecartonneerd, 141 p. .
ISBN: 90 6444 006 9
Prijs: € 8,00


Het Manneneiland: Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van September 1944 tot juni 1945 / Hen Bollen, Herman Jansen. - Zutphen: Terra, [1982]. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 268 p. - Foto's, documenten, plattegronden
ISBN: 90 62 55 133 5
Prijs: € 20,00

Le livre de Job / Paul Claudel. - Paris: Plon, 1946. - broché, 45 p. - non coupé, couverture rempliée. - Edition numérotée 2820/3000 exemplaire sur Roto blanc
Prix: € 10,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00


Bedreigd Bezet Bevrijd, 1940 - 1945: Een gids ter herinnering aan 5 jaar oorlog in het Leudalgebied / Frits van Horne, Hugo Levels, Harrie Schuwirth (sam.), met bijdragen van Chr. Clout, C. Jansen, H. Mintjens ; Tek. : J. Jeukendrup ; krtn.: H. Levels, H. Schuwirth. - Haelen: Stichting Herdenkingsmonument Militairen, [2001]. - ingenaaid, 41 p.
ISBN: 90 901 4704 7
Prijs: € 10,00200 Jahre Englischer Garten in München 1789 - 1989: Offizielle Festschrift / München. - München: , 1989. - Kortonniert, ? S.
Preis: € 10,00

Erasmus / M.A. Nauwelaerts. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1969. - gecartonneerd, 120 p. + [16] p. ill. - Fibulareeks 46
Prijs: € 5,00

Krisis der zekerheden: Pascal, Dostojewsky Husserl / Leo Sjestow. - Bussum: Moussault, 1957. - ingenaaid met flappen, 219 p.
Prijs: € 7,00De geschiedenis van Nederlands-Indië 1930-1950 / Jan Willem Bultje. - Amsterdam: KIT, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
ISBN: 90 6832 8514
Prijs: € 5,00

Gedachten van Jacob Cats: Bijeengebracht door Halbo C. Kool / Jacob Cats. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, z.j. - gecartonneerd, 41 p. - Kristallenreeks No.4.
Prijs: € 3,50

Als voorspijs:

Een wyf draegt meer uyt met een lepel,
Als een man inbrengt met een schepel.

en:

De keel
Kost veel.


Roll, Jordan, roll: The world the slaves made / Eugène D. Genovese. - London: André Deutsch, 1975. - 1st ed. - hardback, no dust jacket, 825 p.
ISBN: 0 233 96717 6
Price: € 10,00

Verschillende nummers van het tijdschrift INDISCHE LETTEREN. Het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bevat artikelen over de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar.
Prijs per aflevering: € 4,00


Vorstelijk Vertoon: Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia / Marika Keblusek, Jori Zijlmans (sam.). - Zwolle: Waanders, 1997. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 254 p. - ill.
Prijs: € 40,00

Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest / Truus de Leur et al. (red.). - Bussum: THOTH, 1997. - ingenaaid gebonden met cd, 174 p.
Prijs: € 15,00

Masks of the Spirit: Image and Metaphor in Mesoamerica / Roberta H. Markman, Peter T. Markman, introduction by Joseph Campbell. - Berkeley: University of California Press, 1994. - softcover, 257 p.
ISBN: 0 520 08654 6
Price: € 15,00

The Feathered Serpent and the Cross: The Pre-Columbian God-Kings & The Papal States / Joyce Milton, Robert A. Orsi, Norman Harrison, with a preface by Jeffrey R. Parsons. - London: Cassell, 1980. - Hardcover, dustjacket, 174 p. - In the series: The Rise and Fall of Empires
ISBN: 0 304 30724 6
Price: € 10,00

New sounds, new century: Mahler's fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra / Donald Mitchel. - Bussum: THOTH Publishers, 1997. - Hardcover, 136 p. - cd is missing
Prijs: € 10,00

A flowery past: A survey of dutch and flemish flower painting from 1600 until the present / Sam Segal. - Amsterdam/'s-Hertogenbosch: Gallery De Boer/Noordbrabants Museum, 1982. - ingenaaid, 128 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Standplaats in de Tropen: Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld / Louis Zweers. - Zutphen: Walburg Pers, 1996. - ingenaaid,120 p.
Prijs: € 10,00Belgische meubelkunst in de XXe eeuw: Van Horta tot heden / Frans Defour. - Tielt: Lannoo, 1979. - linnen ingebonden met stofomslag, 213 p. in foedraal. - summary in Deutsch and English
ISBN: 90 2090786 7
Prijs: € 60,00


Sociale zekerheid: ouder dan de weg naar Rome: De vroegste voorbeelden van sociale regelingen / F.H. van Dijk. - Zutphen: Walburg Pers, 2001. - ingenaaid, 93 p.
ISBN: 90 5730 191 1
Prijs: € 5,00Amsterdam ± / Cor Jaring (fotografie), Emile Fallaux (tekst). - Huizen: Tritonpers, 1969. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 128 p.
Prijs: € 20,00


Roelant Savery (1576-1639) / Jos de Meyere. - Utrecht: Centraal Museum, 1985. - geniet, 24 p.
Prijs: € 2,50

De ark van Noach of ere wie ere toekomt / Rien Poortvliet. - Kampen: J.H. Kok, 2002 - 4e druk - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
ISBN: 90 242 3206 6
Prijs: € 5,00

Van aai-instrument tot zwaluwstaarten: Het jargon van adviseurs / Charles den Tex. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 351 2249 6
Prijs: € 5,00

Van Veluwezoom naar Haagse School: Schilderijen van 19-eeuwse landschapschilders / Peter Thoben, Roman Kupperman (sam.). - 's-Gravenhage: Stichting 'De Haagsche School', 1983. - geniet, 48 p. - z/w ill. - Tentoonstelling in kasteel Middachten, De Steeg, in 1983. - los bijgevoegd enkele krantenknipsels.
Prijs: € 10,00

De harp van Sint Franciscus / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn, z.j. [1932]. - ingenaaid gebonden, geïll. linnen band, 324 p. - ill. - Van Assche-Baeyens A31
Prijs: € 15,00

Sigmund weet wel raad met managers / Peter de Wit. - Amsterdam: De Harmonie, 2011. - 5e druk. ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 6169 857 9
Prijs: € 4,50


Portret van een jongeman / J.M. Coetzee. - Amsterdam: Cossee, 2002. - 1e druk. - gareloos gecartonneerd met stofomslag, 208 p.
ISBN: 90 5936 002 8
Prijs: € 6,00

Het ijzig hart / Almudena Grandes. - Utrecht: Signatuur, 2010. 1e druk. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, leeslint, 854 p.
ISBN: 90 5672 288 3
Prijs: € 10,00

Greece and Rome: The Birth of Western Civilization / Michael Grant (ed.). - L:ondon: Guild Publishing, 1986. - cloth hard back with dust jacket, 240 p. - 376 ill., 95 in colour
Price: € 10,00

Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje / Erik Hazelhoff Roelfzema. - Utrecht: Het Spectrum, 2000. 4e druk. - garenloos, 467 p.
ISBN: 90 274 6862 1
Prijs: € 8,00

Kijk, een drenkeling komt voorbij / Heere Heeresma. - Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2006. 1e druk. - garenloos gebonden bruin linnen met stofomslag, 238 p. - als nieuw
ISBN: 90 295 6434 2
Prijs: € 10,00

Stad & stedebouw: Vroeger, nu en in de toekomst / Emrys Jones & Eleanor van Zandt. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag. 206 p.
Prijs: € 6,00

Faust, zoveelste deel / Gerrit Komrij. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen, 1997. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 23 p. - oplage 2000 exemplaren. - vormgeving: Bureau Piet Gerards
Uitgegeven door Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen ter gelegenheid van de opening van 'Het Emerhuys' te Zutphen op 26 september 1997
Prijs: € 10,00Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Freaky groene ogen / Joyce Carol Oates. - Amsterdam: Van Goor, 2004. - garenloosmgebrocheerd, 219 p.
ISBN: 90 00 03548 1
Prijs: € 4,00

De werf / Juan Carlos Onetti. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - 2e druk. - garenloos, 198 p. - In de reeks: Literatura Latina
ISBN: 90 290 7978 5
Prijs: € 4,50

Felix Timmermans: Der Mensch, der Dichter, der Maler, der Zeichner / Julien van Remoortere. - Antwerpen: Mercatorfonds, 1973. - OHPgt. mit SU in OPp. -Schuber, 257 S. - Mit zahlr., tls. farb. Abb. im Text u. a. mont. Taf. Folio. - Beiträge von Lia Timmermans, José De Ceulaer, Hubert Lampo, Hilda van Assche, Richard Baeyens. Mit einem Wort zum Geleit von Gerard Walschap und einem Wort vorweg von Karl Jacobs. - Anlässlich des fünfundzwanzigsten Todestages von Felix Timmermans [1972].
Preis: € 50,00


Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens / Hans Schoots. - Amsterdam: Jan Mets, 1995. - garenloos, 558 p. - Met filmografie, persoonsregister.
ISBN: 90 5330 162 3
Prijs: € 8,00

De billen van Jan Cremer / Theun de Winter, voorwoord van S.Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus. - Amsterdam: Thomas Rap, 1975. - 1e druk, 48 p.
ISBN: 90 6005101 7
Prijs: € 10,00

Familiewapens: 'n oude traditie herleeft / Jan Zeeman. - Alkmaar: De Alk, 1987. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 8,00


Een God om lief te hebben: Tekst en vertaling van De diligendo Deo / Bernard van Clairvaux. - Kampen / Averbode: Kok / Altiora, 1997. - garenloos, 174 p. In de reeks: "Mystieke Teksten en Thema's"
ISBN: 90 242 6435 3
Prijs: € 8,00

De kleine monumenten: Veld- en wegkruisen in de zes kerkdorpen van Schinnen / G. Extra, A. Jaegers, P. Potten (red.). - Schinnen: Vereniging Historie Schinnen, 1990. - ingenaaid, 195 p.
Prijs: € 15,00

De vliegeraar / Khaled Hosseini. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 33e druk,.luxe editie, foto's. - garenloos gebonden met stofomslag, 412 p.
Prijs: € 10,00

Abele spelen / Gerrit Komrij (bewerking). - Den Haag: SDU, 1989. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 351 p.
Prijs: € 10,00

Chansons d'étudiants / N.N.. - Paris: Librairie Maloine, s.d. [1949] - broché, couverture rempliée illustrée, frontispice en couleurs, 256 p., une planche en couleurs hors-texte et nombreux dessins, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe. - 60 chansons (dites paillardes) avec leur musique notée.
Prix: € 40,00

Albertus de Grote: Overdracht van zijn reliekschrijn / Edward Schillebeeckx. - z.u., 2007. - ingenaaid gecartonneerd, 32 p. - Heruitgave van een voordracht bij 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
Prijs: € 6,00

Still lifes: Techniques and style: The examination of paintings from the Rijksmuseum / Arie Wallert (ed.). - Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum Amsterdam/Waanders, 1999. - ingenaaid, 112 p.
Price: € 10,00

De slag om Zutfen / Tj. de B. [Boorder]. - Zutphen: N.V. Nauta & Co., 1945. - geniet, gecartonneerd, 16 p.
Prijs: € 6,00


An Illustrated History of the Gestapo / Rupert Butler. - London: BCA, 1992. - linen bound with dust jacket, 240 p. - index
Price: € 10,00

Het spoor: 150 jaar spoorwegen in Nederland / J.A. Faber (red.). - Amsterdam/Utrecht: Meulenhoff Informatief / N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1989. - 1e druk. - Linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 384 p. - ill., register
ISBN: 90 290 9618 7
Prijs: € 12,00


Bos en Lommer & De Baarsjes: De geschiedenis van Amsterdam-West / Ton Heijdra. - Amsterdam: Uitgeverij René de Milliano: 2004. - ingenaaid, 235 p.
ISBN: 90 7281045 7
Prijs: € 15,00

Qua Art Qua Science

September 2004 saw the start of Qua Art - Qua Science, a project in which the Foundation Faculty Club of Twente University collaborates with Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede.
The objective of this collaboration is the annual organization of a number of projects in order to explore the interface between art and science. The mutual inspiration and the way in which the two disciplines may fructify each other play a large part in this.

Van een viertal achtereenvolgende exposities wordt de catalogus aangeboden
Dé verhouding (2006)
Phyllotaxis: Dé verhouding (2006)
De tuin der veelvlakken: The garden of polyhedra: Dé verhouding (2006-2007)
Waarnemingen van het heelal en van het beeld: Observations of the universe and the image: Dé waarneming (2007)
Prijs: € 10,00


Living your dying / Stanley Keleman. - New York: Random House, The Bookworks, 1974. - 1e ed., first printing. - half linen, 163 p.
ISBN: 0 394 48787 7
Price: € 15,00

Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 1993. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 320 p. - rug van stofomslag verbleekt
Prijs: € 25,00


Liberalisme en Socialisme / W. Banning, A.A. van Ameringen, J.M. den Uyl. - Amsterdam: Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1956. - geniet, 56 p. - ook toen moest erop gestudeerd worden: onderstrepingen
Prijs: € 3,00

Het menselijk lichaam / Marco Bussagli. - Gent: Ludion, 2007. - In de reeks: Ludion Kunstbibliotheek. - ingenaaid met flappen, 381 p. - ill.
ISBN: 978 90 5544 713 8
Prijs: € 7,50 nieuw!

Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering / Lucas Derks & Jaap Hollander. - Utrecht: Servire, 2004. - 8e druk. ingenaaid gebonden, 720 p.
ISBN: 90 215 9821 3
Prijs: € 5,00, ruim met markeerstift gewerkt!

Met andere ogen: Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele niet-Nederlandse schrijvers / Hella S. Haase. - In: Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, achtste jaargang / nummer 1 / maart 1993 / Reggie Baay et al. (red.). - Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. - geniet, 48 p.
Verder in dit nummer: Joop van den Berg: "Tjalie Robinson als cartoonist.", Reggie Baay: "Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling"
Prijs: € 5,00

Verborgen verwantschappen: Fotosynthese / Rudy Kousbroek. - Amsterdam, Antwerpen: Augustus, 2005. - 1e druk. - garenloos, 143 p. - ill.
ISBN: 90 457 0029 8
Prijs: € 12,00 nieuw!

Wat doe jij met je leven?! / J. Krishnamurti. - Deventer: Ankh-Hermes, 2003. - garenloos, 200 p.
ISBN: 90 202 8300 6
Prijs: € 10,00

American wilderness: A journey through The National Parks / David Muench (photographs), Bernadette Gilbertas (texts). - Paris: Vilo Publishing, 2000. -
Price: € 25,00

De verdeelde samenleving: Een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat / Kees Schuyt, Romke van der Veen (red.). - Houten: Stenfert Kroese, 1997. - tweede, herziene druk. - ingenaaid, 282 p.
ISBN: 90 207 2023 6
Prijs: € 7,00

Het leven van Lazarillo de Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades / Sophie Brinkman (vert.). - Groningen: Boek Werk. ./Druk: 2. Paperback. Pp: 156. Tweetalige uitgave. ISBN: 9789071677113. Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari Boekhandels, 2004. - geniet met stofomslag, 28 p. - Boekhandel Quist, Bergen op Zoom,
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland: deel 1 en 2 / J.A. Worp. - Rotterdam: Fa. Langerveld. z.j. - linnen gebonden zonder stofomslag, 466 en 577 p. - 2 delen. - facsimile herdruk
Prijs: € 20,00

Na de watersnood: Schrijvers en dichters en de ramp van 1953 / Ad Zuiderent (sam. en inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - garenloos, 352 p.
ISBN: 90 214 8977 5
Prijs: € 7,00

Het begin: Een zomerse episode / Joost Zwagerman. - Utrecht: Academic Pharmaceutical Productions, 1999. - ingenaaid, 48 p.
ISBN: 5761 007 8
Prijs: € 10,00De kroniek van Travnik / Ivo Andric. - Utrecht: De Fontein, z,j. - ingenaaid gebonden, 40 p. - Dolfijnreeks
Prijs: € 7,00

Het medicijnwiel: Aarde - astrologie / Sun Bear & Wabun. - Den Haag: Synthese, 2007. - 2e druk. - garenloos, 222 p.
ISBN: 978 90 6271 7057
Prijs: € 8,00

De engelenmaker / Stefan Brijs. Amsterdam: Atlas, 2008. - 19e druk. - garenloos, 429 p.
ISBN: 90 450 0530 0
Prijs: € 4,00

Iedereen zei, dat is pornografie: Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der accacia's / Elly Kamp. - Amsterdam: Aksant, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 5260260 x
Prijs: € 7,00

De Sneeuwluipaard / Peter Matthiessen. - Amsterdam: Karnak, 1981. - garenloos, 288 p.
ISBN: 90 6350 014 9
Prijs: € 7,00


The Carel van Leeuwen Boomkamp Collection of Musical Instruments: Descriptive catalogue / C. van Leeuwen Boomkamp, J.H. van der Meer. - Amsterdam: Frits Knuf, 1971. - 190 p.
Price: € 10,00

Strijd voor architectuur in Europa: Een 'kleine mars' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 256 p. - ill.
Prijs: € 15,00
ISBN: 90 807857 1 7

Hart voor architectuur in Europa: Een 'kleine tocht' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2006. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 245 p. - ill.
ISBN: 90 807857 2 5
Prijs: € 15,00


Historische atlas van de muziek / Paul Collaer, Albert vander Linden. - Hasselt: Heideland, 1961. - ingenaaid gebonden, VIII + 180 p.
Prijs: € 20,00

Het heelal: Verleden en toekomst van ruimte & tijd / Stephen Hawking. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. 22e druk. - ingenaaid, 248 p.
ISBN: 90 351 1783 2
Prijs: € 10,00

One way wind: De geschiedenis van de Palingsound / Michel Veerman, Johan Tol. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - 176 p.
Prijs: € 10,00

Algemene Nederlandse Spraakkunst [ANS] / G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij en M.C. van den Toorn (red.). - Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff/Wolters, 1984. - 1ste druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 1309 p. - leeslint
Prijs: € 25,00

Ruy Blas - Les Burgraves / Victor Hugo. - Paris: Nelson, 1938. - relié, pleine toile crème éditeur, sans jaquette, 288 p. - dos et plats ornés de motifs en couleur vert pâle, et du titre en lettres dorées. - Oeuvres complètes de Victor Hugo
Prix: € 6,00

Cantus populares: Volkszangbundel voor gezin, kerk en school omvattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen / J.C. van Leeuwen (sam.). - Amsterdam: Annie Bank, 1953. - ingenaaid gecartonneerd, 120 p.
Prijs: € 6,00

De liefde, natuurlijk / Carlos Drummond de Andrade. - Amsterdam: De Arbeiderspers, . - ingenaaid, 128 p. - tweetalige uitgave, vertaling August Willemsen
ISBN: 978 90 295 6449 6
Prijs: € 10,00

Voor mensen van goede wil: Vijfentwintig jaar Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam / Jan Filius. - Amsterdam: Goodwill Centrum van het Leger des Heils, 1980. - 5e gewijzigede druk. - geniet, 29 p. - ill. van Anton Pieck. - gesigneerd door Majoor Bosshardt: God zij met U, A.M. Bosshardt, majoor 5/3-87
Prijs: € 15,00

Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven: (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890). - Overdruk uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1977-1978, pp. 14-30 / Harry G.M. Prick. - Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980. - garenloos, 17 p. - met handgeschreven opdracht en signatuur van Harry G.M. Prick, los bijgevoegd een handgeschreven brief van Harry G.M. Prick (1981)
Prijs: € 10,00

Aforismen / D.A.F. de Sade. - Rotterdam: Ad. Donker, 1990. - ingenaaid, 30 p.
Prijs: € 5,00

Katoen Natie 150 Years Part 1 : A story of J-hooks, 'Pirrrewitjes' and dray-horses / Greta Devos. - Tielt: Lannoo, 2002. - linen bound with dustjacket, 197 p. - ill.
ISBN: 0701165936
Price: € 15,00

Mahler - Wenen - Amsterdam: Fiktive Briefe/ Fictieve brieven / Hartmut Haenchen. - Amsterdam: Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. - 13 volumes, ingenaaid gecartonneerd, in cassette. - i.h.k.v. het project Mahler - Wenen - Amsterdam van het NPhO schreef chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn.
ISBN: 90 7671801 6
Prijs: € 50,00

100 Herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven / J.W.H. Meijer. - De Bilt: BoekhandelBouwman, Boekhandel Jongerius, Boekhandel De Oude Post, 1981. - garenloos, 102 p . - foto's
Prijs: € 10,00Manuel M. Ponce (1882-1948): Guitar Solo Works / Susanne Mebes. - Leman Classics: CD. - LC 42701
Prijs: € 10,00


Rheden, De Steeg en Ellecom in oude ansichten / H. Kerkkamp. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd
Prijs: € 15,00

20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: Een cultuurhistorische verkenning / Kees Volkers. - Utrecht: Usine, Provincie Utrecht, 2006. - ingenaaid, 96 p. - ill.
Prijs: € 10,00


The discovery and conquest of Mexico: 1517 - 1521 / Bernal Díaz del Castillo. - New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956. - half-linen, xxxiv + 478 p.
Price: € 8,00

De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel / Marthe Crick-Kuntziger. - Antwerpen / Utrecht: De Sikkel / W. de Haan, 1944. - ingenaaid halflinnen, 52 p. plus zw/wit foto's. - In de serie: Maerlantbibliotheek XIV
Prijs: € 8,00

Kunstreise durch Südtirol / Mathias Frei. - Bozen: Südtirol-Bild-Verlag, 1979. - 3., erweuiterte, neubearbeitete Auflage. - 110 S. - Abb.
Preis: € 7,00

La Tapisserie de Haute et Basse Lisse / Louis Gimbaud. - Paris: Flammarion, 1944. - 64 p. - dans le serie: Les Arts Décoratifs
Prix: € 6,50

Zachter wordt het licht: Mijmeringen van Greet / Greet Jonk Commandeur. - Grootschermer: De Nereïden, 1980. - ingenaaid, 79 p. - ill.: Barbara Jonk. - gesigneerd
Prijs: € 6,00

Orvieto: Guida della collezione dei conti Faina / Beatrix Klakowicz. - Roma: Colombo, 1977. - garenloos, 72 p. - tekst in Italiano, Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Venice and its lagoon: Historical-artistic guide / Giulio Lorenzetti. - Trieste: Edizioni Lint, 1975. - 2nd ed. - linen bound with dustjacket, 1026 p. - maps, ill.
Price: € 35,00

Meteora: Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven / Theocharis M. Provatakis. - Athene: Michalis Toumbis Ed. 1980. - ingenaaid, 127 p.
Prijs: € 6,00

Giotto: Cappella degli Scrovegni / Roberto Salvini. - Firenze: Edizioni Arnaud, 1974. - ingenaaid, 120 p. - vertalingen in Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Tronen onder puin en zand: Heersers uit vervlogen tijden en hun rijken / Hermann en Georg Schreiber, Ned. bewerking: J.P. Guépin. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1959. - ingenaaid linnen band met stofomslag, 298 p. - ill.
Prijs: € 8,00


De dag van een kind / Albertine Steenhoff-Smulders. - Utrecht: De Fontein, z.j. - 3e geheel herziene druk. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd. - vrij naar Robert Hugh Benson schaarsneden van Tola Steinhage
Prijs: € 8,00

La Tapisserie Francaise du Moyen Age a nos jours / Tapisserie. - Bruxelles: Editions de la Connaissance, 1947. 2me edition . - exposition Janvier-Fevrier 1947
Prix: € 6,50

Vleuten-De Meern: Geschiedenis en historische bebouwing / Otto Wttewaal. - Zeist: Kerckebosch, 1994. - ingenaaid, 400 p. - Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht
Prijs: € 20,00

Van de vertróósting der wysheyd: Uyt t'Latyn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert Anno MDLXXXV / Boëthius. - Amsterdam: A.A. Balkema, 1945. - ingenaaid met flappen, 204 p.
Prijs: € 10,00

Trainingscirculaire No. 8: Wapenbroeders: Drie verhandelingen voor jonge officieren en cadetten betreffende het omgaan met hun soldaten / Chef van den Generalen Staf. - z.p.: Chef van den Generalen Staf, 1946
Prijs: € 3,00

Claus-reading / Paul Claes. - Brussel: Manteau, 1984. -, 178 p. - Essay reeks
isbn: 90 2230921 5
Prijs: € 5,00

Le livre de sagesse nègre / Elian-J. Finbert. - Paris: Robert Laffont, 1950. - 1ière éd. - relié, 112 p. - Ill.: Andrée Corbin. - Sentences exemplaires receuillies par Elian-J.Finbert, présentées par René Maran. - Motifs décorés par Andrée Corbin
Prix: € 15,00

Nietzsche en hedendaagse Franse filosofie / Hans Happel, Luc Jeurissen. - Tilburg: Katholieke Hogeschool, Studium Generale, 1983
Prijs: € 5,00

Boekenwijsheid: Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers / Samuel IJsseling. - Kampen: Kok Agora, 1995. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 45 p.
ISBN: 90 391 0655 6
Prijs: € 5,00

Maurice Gilliams: Een essay / Martien J.G. de Jong. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 1e druk. - ingenaid linnen gebonden, 341 p.
Prijs: € 15,00

Rembrandt / Michael Kitson. - Oxford: Phaidon, 1982. - 3rd ed. revised and enlarged. - bound
ISBN: 0 7148 2228 0
Price: € 8,00

Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid, papieren omslag met flappen, 112 p. - gesigneerd, oplage 300 ex. - 17e privé-uitgave
Prijs: € 25,00

Les Poètes Maudits: Gedichten vertaald door Jef Last / Jef Last. - Bussum: F.G. Kroonder voor de Bayard Pers 1945. - ingenaaid, 34 p. - gedichten van Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. - Typografische verzorging: Johan H. van Eikeren. - Voor de vrienden van de Bayard Pers. - ietwat roest
Prijs: € 7,00

Kernpuntstencil D-14: Optreden en org agressor t.b.v. cursussen op het OCI / OCI. - 3e druk jan '78. - losbladig gestencild met omslag. - uiteraard vallend onder het 'dienstgeheim', als je van afkortingen houdt is dit om je vingers bij af te likken.
Prijs: € 4,50Rusland in oorlog en vrede / Alan Palmer. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1972. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 224 p.
ISBN: 90 228 3957 5
Prijs: € 7,00

In de ban van het recht / Agnes Schreiner, Henny Bouwmeester, Anne van Doorn. - Amsterdam: Duizend & Een, 1991. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 94 p. - Amsterdamse geschiedenis
Prijs: € 7,00

The Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home / Paul Stamets, J.S. Chilton. - Olympia, Washington: Agarikon Press, 1983. - sewed paperback, xvi, 416 p. - ill. bibliogr. index
ISBN: 0 9610798 0 0
Price: € 15,00

Centenaire de Verhaeren: Exposition 11 Mai-11 Juin 1955 / Emile Verhaeren. - [Bruxelles]: Bibliotheque Royale de Belgique, 1955. - broché, 87 p.
Prix: € 7,00

De legenden van de ene weg / Albert Verwey. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 1ste druk. - ingenaaid, 31 p. - Deel 1 van de serie B, voor de Vriendenkring van de Beuk. - Deze cyclus verzen werden overgenomen uit de bundel 'De weg van het licht'. Van commentaar voorzien door Mea Nijland-Verwey.
Prijs: € 4,50

Barioni en Peter en Het stenen gezicht / S. Vestdijk. - Roterdam/ 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., 1952. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 68 p. - de twee verhalen zijn eerder verschenen in de bundel De dood betrapt (1935)
Prijs: € 7,00

"Hoe zal het met mij afloopen": Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater / Henk Eijssens (red.). - Hilversum: Verloren, 1999. - 1e druk. - ingenaaid, 112 p. - In de reeks: Egodocumenten deel 17. - Zelfs Nijmegen, Beek, Berg en Daal, en Cleef komen aan bod!

ISBN: 90 6550 164 9
Prijs: € 10,00

Een taal van horen zeggen: Bargoens en andere ongeschreven sterke taal / Enno Endt (sam.). - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1969. - ingenaaid, 130 p.
Prijs: € 7,00


Maximes de Napoleon: Droit public, Politique interieure / Napoleon, publiées par K.J. Frederiks. - La Haye: Martinus Nijhoff, 1922. - Reliure ornee, XXX + 125 p.
Prix: € 15,00

Welke ster is dat? / Walter Widmann. - Zutphen: W.J. Thieme, 1968. - 8e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - 48 sterrenkaarten, 90 figuren en 8 platen
Prijs: € 4,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden, S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 3,00

Vogelinventarisatie: Achtergronden, richtlijnen en verslaggeving: Natuurbeheer in Nederland, deel 3 / M.F.H. Hustings, R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam, M.J.S.M. Reijnen (eindred.). - Wageningen/Zeist. Pudoc/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, 1985. - Ingenaaid gebonden, 496 p.
Prijs: € 10,00
ISBN: 90 220 0871 1

Penfruit Prullaria: In Dutch and double Dutch / John O'Mill. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 64 p. - ill.
Prijs: € 4,00
ISBN: 90 295 3275 0

De nieuwe handwerk encyclopedie / Judy Brittain, Anne Rose Oosterbaan. - Ede / Antwerpen:, Zomer & Keuning, 1985. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 512 p.
Prijs: € 10,00

Bzzlletin nr. 158: C. Buddingh' nummer / Daan Cartens et al. (red.). - 's Gravenhage: BZZTôH, 1988. - garenloos, 80 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moderne Amerikaanse verhalen / Frans Kellendonk, Carol Limonard (samenstelling en inleiding). - Amsterdam: Van Gennep, 1981. -1e druk. - Paperback, 224 pp., samenstelling
Prijs: € 4,00

Een zee van golven: 5 jaar Annie Romein-Verschoorlezingen / Agnes Verbiest & Anne van de Zande (red.). - Nijmegen: Vita, 1995. - garenloos, 143 p. - Met bijdragen van Annie Romein-Verschoor, Mieke Bal, Ethel Portnoy, Anastasia Posadskaja, Gerda Meijerink, Maryse Condé.
Prijs: € 5,00


Groot handwerkboek: uit grootmoeders jeugd. - Ruim 100 handwerken van vroeger om nu zelf te maken ontleend aan de damesbladen / Ilonka de Vries, Leonard de Vries. - Utrecht: Bruna, 1979. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p.
Prijs: € 10,00


Notre-Dame de la Mer et les Saintes-Maries / D. Buenner. - Lyon: Lescuyer, s.a. - broché, 40 p.
Prijs: € 3,50

De zeven steden van Cibola / Leonard Clark. - Amsterdam: A. J. Luitingh, z.j. - ingenaaid, kunstleer, 363 p.
Prijs: € 7,00

De vrijmetselarij / J. Dominicus. - 's-Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap, 1964. - ingenaaid, 87 p. - Periodieke uitgave van het Geert Groote Genootschap, nr.711 - 4e kwartaal 1964
Prijs: € 4,00

Nieuw licht: De wonderlijke verjonging van het Eindhovense stadhuis / Freek van der Linden (essay), Rens van Mierlo en Arthur Bagen (fotografie). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - ingenaaid gecartonneerd, 80 p.
Prijs: € 8,00

Farbenwunder der Tropen: Als Tierphotograph in Südamerika / Friedrich Michel. - Heidenheim an der Brenz: Heidenheimer Verlag, 1954. - 2e Auflage. - 144 p. - ill
Preis: € 10,00

Rangeland management and ecology in East Africa / D.J. Pratt, M.D. Gwynne (ed.). - New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1977. - Linen bound, dustjacket, 310 p.
Price: € 25,00Beeldschoon Schijndel / G.M. Scholten (voorwoord). - Schijndel: Gemeente Schijndel, 1988. - ingenaaid gecartonneerd, 94 p. - ill. - Oplage 1000 exemplaren
Prijs: € 8,00

Nood zoekt brood: Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst van 1860 tot 1960 / L.M.A. Schoonbaert (red.). - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987. - ingenaaid, ongepagineerd
Prijs: € 4,00

Oldebroek: Van "Zuiderzeevlakte" tot Veluwemassief.....Bert Schraa (tekst), Aart Veldman (foto's). - Oldebroek: Gemeente Oldebroek, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - oplage: 500 stuks
Prijs: € 6,00

Vrijmetselaar zijn / Maconniek Sextet. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1964. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

In het voetspoor der ontdekkers / Desmond Wilcox. - Amsterdam: Elsevier, 1976. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 232 p. - ill.
ISBN: 90 10 01582 3
Prijs: € 5,00

Vrijmetselarij: Een Westeuropees cultuurverschijnsel / < H.J. Zeevalking. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden, z.j. - geniet, 40 p.
Prijs: € 3,00

De waarde van de mens / Jb. Zeijlemaker Jzn. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1963. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. Bredie. - Bemmel, 1970. - ingenaaid, 143 p.
Prijs: € 10,00

Een moment voor jezelf?: De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, 1850-1950 / Hanneke Oosterhof et al. (sam.). - Nijmegen: SUN/Historisch Museum Marialust, 1984. - ingenaaid, 80 p. - Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Historisch Museum Marialust te Apeldoorn, van 24-11-1984 tot 29-1-1985
Prijs: € 6,00

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog / J.L. - van der Pauw. - Amsterdam: Boom, 2006. - Tweede druk. - linnen gebonden met stofomslag, 956 p. - ill.in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Mythologie: Een geïllustreerde geschiedenis van mythen en verhalen uit de hele wereld / B. Scott Littleton (sam.). - Kerkdriel: Librero, 2003. - ingenaaid gebonden, 688 p.
Prijs: € 15,00

The living swamp / A. Borgioli, G. Cappelli. - London: Orbis Publishing, 1979. - ingenaaid gebonden, 120 p. - ill.
Price: € 6,00

Don Bosco: Zijn leven, zijn opvoedingswerk, zijn stichtingen / Chr. Dury. - Bussum: Paul Brand, 1949. - 3e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 623 p. - ill.
Prijs: € 10,00

The Book of Fishes: 1952 Edition, Revised and Enlarged, Presenting the Better-Known Food and Game Fishes and the Aquatic Life of the Coastal and Inland Waters of the United States / John Oliver La Gorce (ed.). - Washington, D.C.: National Geographic Society, 1952. - Hard cover. 340 p. - With 236 species in color with biographies, 67 other color photographs and 170 monochrome photographs
Price: € 10,00

Logboek weer: Praktische leidraad voor eigen meteorologische waarnemingen en weersvoorspellingen / Leslie Alan Horvitz. - Baarn: Tirion Natuur, 2007. - ringband, 224 p.
Prijs: € 4,50

Tropische regenwouden: Een ontdekkingsreis door de groene wereld / Francesco Petretti. - Zuid Boekprodukties, 1995. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 144 p.
Prijs: € 8,00

Karel V: Vader van Europa / Gertrude von Schwarzenfeld. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1957. - ingenaaid gebonden, 427 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie / Günther Sterba et al. (red.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 601 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Bossenatlas van Nederland: Boven de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1984. - ingenaaid gebonden, 216 p.
Prijs: € 8,00

The book of Canadian lakes / R.J. Allan, M. Dickman, C.B. Gray, V. Cromie (ed.). - Burlington, Ontario: The Canadian Association on Water Quality, 1994. - 598 p., tables, graphs. - Monograph Series - Canadian Association on Water Quality (Canada), no. 3
ISBN: 0 9698060 0 0
Price: € 25,00

Nyasaland: The Land of the Lake / Frank Debenham. - London: Her Majesty's Stationery Office, 1955. - first edition. - orig. clothbound, xi + 239 p. - ill. foto's, two fallded maps - In the series: The Corona Library
Price: € 10,00

Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988 / S.J. de Groot. - IJmuiden: RIVO [Rijksinstituut voor Visserijonderzoek], 1988. - ingenaaid gebonden, 252 p.
ISBN: 90 9002063 2
Prijs: € 10,00

Het minimale zelf en andere opstellen / Stuart Hall. - Amsterdam: Sua, 1991. - garenloos, 214 p. -
ISBN: 90 6222 212 9
Prijs: € 7,00

Speciation in Tropical Environments / R.H. Lowe-McConnell (ed.). - London: Academic Press, 1969. - Cloth with dustjacket, 246 p. - ill. maps. - 246p. - Biological Journal of the Linnean Society Volume 1 & 2, 1969
Price: € 10,00

The literature of crime and detection: An illustrated history from antiquity to the present / Waltraud Woeller, Bruce Cassiday. - [Leipzig: Edition Leipzig, 1988. - linen bound, 215 p. - ill. - dustjacket
Price: € 10,00

Ontluisterde Mei: 1940 / Elisabeth Augustin et al. - Amsterdam: De Brug - Djambatan, 1960. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 166 p.
Prijs: € 7,00

Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 / I.J. Brugmans. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961. - 1ste druk. - linnen gebonden, 591 p.
Prijs: € 12,00

Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw /Hans van Dijk. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1999. - ingenaaid, 192 p.
Prijs: € 10,00

G.H. Breitner / A. van Schendel. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.d. - ingenaaid gebroheerd met flappen, 60 p. - 63 ill. - In de reeks: Palet Serie
Prijs: € 4,00

Wilde jongens: Een dodenboek / William Burroughs. - Bussum: Agathon, 1974. - 2e druk. - garenloos, 174 p.
ISBN: 90 269 5732 7
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog / W.A.L. Joosen et al. (red.). - Someren: Boekhandel Van de Moosdijk, 1984. - ingebonden linnen met stofomslag, 240 p. - ill., foto's
ISBN: 90 9000720 2
Prijs: € 35,00

Oden en fragmenten: plus 'Ode aan Sapfo' (Boutens) / Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. - Den Haag: A.A.M. Stols, 1943. - 2e druk (1e in deze vorm). - gecartonneerd, 38 p. -
Prijs: € 8,00

Nijmeegse mutsen: Een satire uit 1792: E.J.B. Schonck: De Bonheurs uit de mode: Heldendicht / E.J.B. Schonck, uitgegeven en toegelicht door André Hanou. - Leuth: Astraea, 2006. - ingenaaid,, 183 p. - ill. - Duivelshoekreeks no. 15
ISBN: 90 75179 25 1
Prijs: € 8,00

Het handwerk van de zuivere rede: Opstellen, inleidingen, artikelen, recensies, essays 1967-1987 / Maarten Beks. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 239 p. - Keuze uit 20 jaar schrijven en denken over kunst en kultuur
ISBN: 90 70399 32 6
Prijs: € 7,00

Logica of denkleer / J.Th. Beysens. - Wassenaar: H.J. Dieben, 1923. - Derde geheel omgewerkte druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, viii + 377 p.
Prijs: € 7,00

Songs form Robert Burns: 1759-1796 / Robert Burns, G. F. Maine (select., forword). - London/Glasgow: Collinsm n.y. - bound, 160 p.
Prijs: € 5,00

Introduction to Logic / Irving M. Copi. - New York/London: The MacMillan Company / Collier-Macmillan Ltd., 1968. - Cloth, 485 p. - Third Edition,
Price: € 10,00

Bouwkunst aller tijden: Van de prehistorie tot heden / Trewin Copplestone. - Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1965. - Ingenaaid linnen band, 348 p. - foto's, ill. - inl.: Henry-Russell Hitchcock, voorwoord: J.J. Vriend, bijdragen van Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton, Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson, John Jacobus jr.
Prijs: € 12,00

De zachtmoedige: Een fantastische vertelling / Fjodor Dostojefski. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1954. - gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Robijnenboekjes nr. 3
Prijs: € 5,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden en S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 4,00

Drie dagen in de Leidsestraat: Toelichting op een manuscript / Noud van den Eerenbeemt. - Amsterdam: Heijnis, z.j. - ingenaaid gebonden, 79 p.
Prijs: € 7,00

De stuiptrekkingen van den wereldreus / C. Flammarion. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 349 p. - Or. titel: "Les éruptions volcaniques et les treblements de terre", (bewerking: B.C. Goudsmit). - tevens opgenomen 2 brieven van Plinius aan Tacitus over de uitbarsting van de Vesuvius en gedeelte uit het werk M.Wilhelm Meyer 'Van St.Pierre tot Karlsbad'.
Prijs: € 15,00

Punt van uitgang: Vier vertellingen / Jaap Romijn. - Utrecht: A.W. Bruna, 1945. - 1e druk. - Half linnen ingenaaid, 79 p. - Schildpadreeks XXXIII. - tek.: Toon van Ham
Prijs: € 4,00


Lutetia en de vreemdeling: Wandelingen door Parijs / J. Tersteeg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1952. - 3e druk. - ingenaaid gebonden, 231 p. - 3e herziene druk, met 32 nieuwe foto's van J. Edens
Prijs: € 5,00

Anne Sylvestre: Choix de textes, bibliographie, discographie / Jean Monteaux. - Paris: Pierre Seghers, 1966. - Couverture souple glacee, 192 p. - ill. - dans le série 'Poésie et Chansons' 144
Prix: € 4,50

Tup en Joep / Henri Arnoldus. - Harderwijk: De Eekhoon, z.j. - 24e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.: Carol Voges. - in de Tup en Joep Serie
Prijs: € 4,00


Waar makke koeien grazen / Eli Heimans, Rosalie Sprooten (sam.). - Uitgeverij Kwartet. - garenloos gebrocheerd
ISBN: 90 90131 22 1
De hierin gebundelde teksten van onderwijzer en natuurvorser Eli Heimans verschenen eerder in weekblad De Amsterdammer en het tijdschrift De levende natuur in 1903 en 1912.
Prijs: € 3,50


Huis voor Josephine Baker / Adolf Loos. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985. - 1e druk. - ingenaaid, 40 p. / 6 p. knipplaten. - Architectuurmodellen 7. - met bouwplaat, scale model
ISBN: 90 6450027 4
Prijs: € 30,00


Zonnewijzer 1939: Almanak voor het katholieke gezin . - Utrecht: Het Spectrum, 1938. - Uitgegeven in opdracht van het Katholiek Comité van actie "Voor God"- linnen gebonden, 416 p. ill. van Otto van Rees, Cuno van den Steene, Karel Thole, e.v.a.
Prijs: € 7,00

Méér dan alleen maar een vrije dag! / Chris Scheffer. - Veghel: Airborne Comité Veghel, [1989]. - garenloos, 39 p. - Aangeboden t.g.v. de 45-jarige Bevrijdingsfeesten door het Airborne Comité Veghel. - ill.: Rien Poortvliet
Prijs: € 7,00

Heeroom Osse van Beckum: Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor Rinus Scholten. - Hengelo: Broekhuis, 1987. - ingenaaid, 191 p.
Prijs: € 10,00

De Betuweroute: Document van een historisch Nederlands bouwwerk / Patrick de Buck et al. (sam.). - z.p.: Projectorganisatie Betuweroute Prorail, 2007. - ingenaaid gebonden, ill.
ISBN: 90 77947 04 3
Prijs: € 10,00

Een aardsch paradijs: De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle / Edzard Gelderman, Jaap Hagedoorn. - Zwolle: Waanders Uitgevers, 1994. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 183 p.
ISBN: 90 6630471 5
Prijs: € 35,00

Het onbereikbare / Bob den Uyl, met tekeningen van Frank Dam. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1981. - 2e druk. - Cahiersteek, geen paginaaanduiding. - Slibreeks nr.16
Prijs: € 8,00

Les petits musiciens / Eugènie Foa. - Paris: Louis Janet, s.d. [18??] - 243. p. - ill. - opnieuw ingebonden in zwart leer. - Palestrina, Tartini, Haydn, Naumann en Mozart
Prix: € 6,00

La Sainte Communion c'est ma vie!: Ou Chants d'amour de l'âme fervente faisant ses délices de la Sainte Communion / Hubert Lebon. - Tours: Mame et Cie., 1852. - neuvième édition. 384 p. - Gravure en frontispice noir et blanc. - Bibliothèque Pieuse des Maisons d'Éducation, 2e série.
Prix: € 5,00

Gedichte aus den Jahren 1908-1945 / Franz Werfel. - Los Angeles: Pazifische Presse, 1946. - Einmahlige Ausgabe. - Or. -Ln., (II,) 168 S. - Vorwort von Alma Mahler
Prijs: € 50,00

Anno Domini: The Origins of the Christian Era / G. Declercq. - Turnhout: Brepols, 2000. - ingenaaid, 207 p.
ISBN: 978-2-503-51050-7
Price: € 15,00

This exhaustive, authoritative study describes not only the origins and the early development of the Dionysian system of dating, from its invention until its adoption throughout Western Europe, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which the era was conceived.
The most successful dating system the world has ever known is that based on the 'Year of the Lord' (Anno Domini) - the Christian era. It was created in AD 525 by a Scythian monk, Dionysius Exiguus, primarily as a means of numbering Easters. Today, this system for reckoning time is used globally and is by no means restricted to adherents of Christianity. The present essay aims to describe not only the origins and the early development of the Dionysian system, from its invention until its adoption throughout Western Europe in the course of the eleventh century, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which this era was conceived. The result is a broad chronological and geographical survey, encompassing developments over a period of a thousand years in both Latin Christendom and the Byzantine East. Georges Declercq takes the reader through the emergence of the Alexandrian and Byzantine ears of creation, the vexed question of the Easter or Paschal controversy, the computistical works of Victorius of Aquitaine and Dionysius Exiguus, and the role of the Anglo-Saxons in the manner in which Dionysius came to fix the incarnation of Christ in AD 1. This comprehensive survey is directed to both specialists and non-specialists and will be indispensable for any reader interested in early Christian chronology.


Feestgangers: Gedichten / Anton Ent. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - ingenaaid, 54 p. - opdracht en signatuur
ISBN: 90 2951542 9
Prijs: € 6,00

Bosch & Bruegel: [gedichten] / Pé Hawinkels. - Utrecht: Ambo, 1968. - ingenaaid, 87 p.
Prijs: € 8,00

Franciscanessen en Mariastichting: Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem / H.W.J. de Boer, A.M.F. Dessing. - Vereniging Ziekenhuis Mariastichting, 1989. - ingenaaid gebonden, 83 p.
ISBN: 90 9002818 8, 9789090028187
Prijs: € 8,00

Toscane en Lazio: Land van de Etrusken / Ilse Dorren. - Rijswijk: Elmar, 1993. - ingenaaid, VII + 146 p. - In de serie: De historische reisgids
ISBN: 978 90 3890053 7
Prijs: € 6,00

Fin de siècle / Selden Edwards. - Utrecht: Signatuur, 2008. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, 445 p.
ISBN: 978 90 5672 266 1
Prijs: € 8,00


Mikis Theodorakis: Music and social change / George Giannaris. - London: George Allen & Unwin Ltd. 1973. - linnen gebonden met stofomslag, XIX + 322 p. - foto's (zw/w), bibliografie, discografie, register.
Prijs: € 10,00


Jahrbuch für den Schwalm-Eder-Kreis 1987 / Jürgen Hasheider et al. (Red.). - Kreisausschuß des Schwalm-Eder-Kreises, 1987. - brosschiert, 194 S. - ill.
Preis: € 5,00


Het vrolijkt / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 2008. - 1e druk. - 64 p.
ISBN: 978 90 6169849 4
Prijs: € 6,00


Ford: De mensen en hun machines: Opkomst, groei en bloei van een wereldconcern / Robert Lacey. - Haarlem: Rostrum, 1987. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 703 p. - ill. zw/w.
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach: Een die de weg wijst / H. van der Linde. - Ten Have, 1985. - ingenaaid, 205 p.
Prijs: € 5,00

Prenten, gedichten & enige aantekeningen / Frans Lodewijk Pannekoek. - Baarn: Erven Thomas Rap, 1977. - halflinnen gebonden, 60 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Ergenshuizen: Een mythe / Michel van der Plas. - Den Haag : A.A.M. Stols, 1953. - 1e druk. - ingenaaid, 50 p.
Prijs: € 5,00


De rivier / Willem van Toorn. - Amsterdam: Februari Boekhandels (Linnaeus Boekhandel), 1996. - 46 p. - gelegenheidsuitgave van de Februari Boekhandels, opl.3500 ex.
Prijs: € 5,00


The Best of Warner Bros. / Thomas G. Aylesworth. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50260 0
Price: € 15,00

Hollywood goes to war / Edward F. Dolan Jr. - London: Bison Books, 1987. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 86124 229 7
Price: € 12,00

Spectrum kaasatlas / Nancy Eekhof-Stork. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - ingenaaid gebonden, 239 p. - ill.
Prijs: € 8,00


Humphrey Bogart: Kult-Star: Eine Dokumentation Wolfgang Fuchs. - Köln: Taschen Verlag, 1986. - brosch, 128 S.
ISBN: 3 8228 0032 5
Preis: € 10,00

Poëzie, wijsheid en mystiek: Wetten tegen afbakening: Alfrinklezing 2000 / C.O. Jellema, E.J. van Wolde . - Vught: Radboudstichting Bijzonderheden: 2000. - geniet papieren band, 40 p.
ISBN: 90 70515 26 1
Prijs: € 3,50


Hollywood de jaren 30 / Jack Lodge. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

The Best of MGM / Elizabeth Miles Montgomery. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50261 9
Price: € 15,00


Hollywood de jaren 40 / John Russell Taylor. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00


Hollywood de jaren 50 / Adrian Turner. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

Landschap der levenden / Bob den Uyl. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1ste druk. - garenloos, 156 p. - stukken hebben eerder in De Volkskrant gestaan
Prijs: € 5,00

Jan Pierewiet: 'n Bundel liedjes / Boy Wolsey. -
Prijs: € 5,00


Gedichten / Hans Andreus. - Amsterdam: Holland, 1961. - 2e druk. - linnen ingebonden met stofomslag, 132 p. - vochtvlek in de stofomslag echter niet in boek zelf
Prijs: € 6,00

Sambumbu 3: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 1971. - garenloos, 294 p.
Prijs: € 15,00

Sambumbu 6: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p. - enkele pagina's los gelaten
Prijs: € 12,00

Sambumbu 7: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p.
Prijs: € 15,00

Kluivenduikers doedeldans / Willem van Iependaal. - Antwerpen: 't Lichtschip', 1937. - ingenaaid gecartonneerd, 284 p. -1e druk. - Geïllustreerd met vignetten en een omslagtekening door Albert Hahn jr.. - kleine beschadiging aan de bovenkant van de rug. - neerslag van zijn ervaringen aan het Vlaamse front, een aaneenschakeling van cynische soldatengrappen en -grollen. - rare
Prijs: € 60,00

De 'Monotype' gietmachine handleiding / Monotype. - Amsterdam: The Monotype Corporation, 1960. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 309 p. - ill.
Prijs: € 25,00

Book of parts of the Monotype Keyboards (D and DD Patterns) / Monotype Corporation London. - London: Monotype Corporation. - oblong, hcloth, bds. 157 p. - Ill. in b/w. - Contains a description of the action of the machines, shows their parts in relation one with another, and gives the names and symbols of these parts
Price: € 50,00

Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren: Volksweerkunde en volksgeneeskunde volgens het kalenderjaar / Paul van Zummeren. - 1990. Gekartonneerd. Pp: 171.
ISBN: 90 7350302 1
Prijs: € 6,00


Chantons la France: (53 chansons populaires) / Paul Arma, préface de Marc Blancpain, ill. de R. Peynet. - Paris: Les Presses d'Ile-de-France, [1955]. - cartonnée, 127 p. - ill. - Met een gele (reclame-)omslag van Librairies Joseph Gibert (Paris)
Prix: € 10,00

La peau de chagrin / Honoré de Balzac. - Paris: René Rasmussen, 1947. - cartonnée, 256 p. - Texte présenté par René-Louis Doyon
Prix: € 5,00

Le 9 Thermidor / Emmanuel Berl. - Paris: Hachette, 1965. - Reliure cartonnée, 159 p. - ill. - Série: l'Histoire par l'image
Prix: € 8,00

Terugblik op de afgelegde weg J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. - ingenaaid met flappen, 31 p. - Boekvink. - vrijwel ongewijzigde tekst van een lezing, op 1 december 1953 voor de Civitas Academica te Amsterdam
Prijs: € 4,00

Madame Bovary: Moeurs de province / Gustave Flaubert. - Paris: Éditions Marcel Gasnier, 1945. - Broché, 368 p. - illustrées de quelques gravures en noir et blanc hors texte. Frontispice en noir et blanc. - Illustrations de Pierre Dehay. - Collection: "Littérature choisie".
Prix: € 6,00

Van Jan Cremer tot Herman Koch: Een literaire wandeling door Arnhem / Arnold Jansen op de Haar. - Arnhem: Bibliotheek Arnhem, 2004. - 100 p.
Prijs: € 5,00

Oeuvres en Prose / Stéphane Malarmé. - Genève: Les Trésors de la Littérature Francaise, 1986. - ingenaaid, 149 p.
Prix: € 10,00

Paris by night / Yves Salgues. Utrecht/Antwerpen: A. W. Bruna en Zoon, 1968. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - ill. van Robert Nix
Prijs: € 7,00

Les Vacances / Comtesse de Ségur (née Rostopchine). - Paris: L. Hachette et Cie, 1864. - Nouvelle Édition. - 348 p. - Illustrées de 40 Vignettes par Bertall
Prix: € 8,00


Over idealisme: Een narede tot de grondslagen eener nieuwe poëzie / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1916. - ingenaaid papieren omslag, 30 p. - Lezing gehouden in Groningen op 26 november 1915
Prijs: € 6,50

Voltaire et son temps: Études sur le dix-huitième siècle / L. -F. Bungerer. - Paris: Joël Cherbuliez, 1851. - halflinnen gebonden, (VIII) 332, (II) 346 pp. - 2 delen in 1 band.
Prix: € 15,00

A Japanese Mirror: Heroes and Villains of Japanese Culture / Ian Buruma. - London: Phoenix, 2001. - paperback, 242 p. - b&w plates
Price: € 4,50

The last Romantics / Graham Hough. - London/New York: Methuen/Barnes & Noble (University Paperbacks), 1961. - paperback, 284 p.
Price: € 7,00

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden: gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966 / H.A. Höweler et al. - Leiden: E.J. Brill, 1966. - linnen ingebonden, 229 p.
Prijs: € 10,00

World Press Photo 2002 / Kari Lundelin (eindred.). - Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002. - ingenaaid, 151 p.
ISBN: 90 12 09484 4
Prijs: € 10,00

Remember Elvis: "Zij noemden hem de king" / Mike E. Rodgers. - [Almere]: Almere Projects, 1977. - garenloos, 96 p. - Met o.a. het verhaal over zijn laatste dagen inclusief fotoreporage van de begrafenis en vele kleurenfoto's. - Hitkrant special
ISBN: 90 70205 01 7
Prijs: € 10,00

De Torenbouw van het Vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia: Uitgegeven naar het handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden / Simon Stijl, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards. - Zutphen: W.J. Thieme, [1974]. - ingenaaid, 71 p. - Pantheon-reeks; 211)
Prijs: € 14,50

Het aanzien van een millennium: Kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000 / Willem Velema (sam.). Utrecht: Het Spectrum, 1999. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. 310 p.
Prijs: € 10,00La grande meute / Paul Vialar. - Paris: Librairie Arthème Fayard, 1951. - relié, 191 p. - jaquette illustrée en couleurs. - Le Livre Demain, nouvelle série
Prix: € 4,00

Das Drama des Expressionismus: Kommentar zu einer Epoche / Annalisa Viviani. - München: Winkler, 1970. - 2. bibliographisch erweiterte Auflage. - kartoniert, 191 S.
Preis: € 4,00


Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues / Inigo Bocken. - in Philosophisches Jahrbuch (1998), 241-266 S. - Sonderdruck. - Bleistift
Preis: € 3,00

Groote denkers: Leibniz / Julius de Boer. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, z.j. - geniet, papieren omslag, 48 p. - Derde Serie no.5. - ex biblioteca Seminarie Warmond
Prijs: € 4,00

Het natuurrecht: Verslag van de zesde algemeene vergadering der Vereeninging voor Thomistische Wijsbegeerte: Bijlage van "Studia Catholica" / N.N. - Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 86 p.
Prijs: € 7,00

Met twee potten pindakaas naar Moskou / Karel van het Reve. - Amsterdam: G. A. van Oorschot 1992. - 5e druk. - ingenaaid, 142 p.
Prijs: € 6,00

Siècles de Louis XIV et de Louis XV: tome premier, tome deuxième, tome troisième / Voltaire. - Paris: Fortin, Masson et Cie, [1840?]. - 1 vol., tome 1 213, II p., tome 2 241, II p., tome 3 195, II p.
Prix: € 100,00

Beloonde moed / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 152 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.1
Prijs: € 3,00

De Bokkenrijders / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 3e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 112 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.4
Prijs: € 3,00

Het grote avontuur / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 108 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.3
Prijs: € 3,00

Een prop is minder dan niets / Bernlef, Siet Zuyderland (tek.). - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - Slib-reeks nr. 4. - 2e druk. - Geniet, met omslag, 20 p. -
ISBN: 90 6354 005 1
Prijs: € 4,00

De mooiste van Pablo Neruda / Koen Stassijns, Ivo van Strijtem (sam.). - Tielt/Amsterdam: Lannoo/Atlas, 2004. - 4e druk. - ingenaaid gebonden, leeslint, 159 p. -
Prijs: € 7,00

Goed kamp / Jan Stoovelaar, Bab van der Weyde. - ['s-Gravenhage]: Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., 1952. - ingenaaid halflinnen, 208 p. - Ill.: Jan W. Wunderink
Prijs: € 7,00

Biographie Médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée [2 Vols. compl.] / A.L.J. Bayle & A.J. Thillaye. - Amsterdam: B.M. Israël, 1967. - ingenaaid rood linnen gebonden, Vol. I: iv, 560 p. Vol. II: iv, 960 p. - facsimile 1855 uitgave
Prix: € 50,00

Hippocrates op Heyendael: Ontstaan en ontplooing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen (1951 - 2001) / Jan Brabers. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2009. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 978 90 5625285 4
Prijs: € 20,00

Hervonden herinneringen en andere misverstanden / H.F.M. Crombag, H.L.G.J. Merckelbach. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1996. - garenloos, 334 p. -
ISBN: 90 254 0679 3
Prijs: € 10,00

Het menschelijke beeld van Willem Kloos / Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Julius de Boer (eindredactie). - Lochem: De Tijdstroom, z.j.[1947]. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 200 p. - In de reeks: Nederlandsche Monographieën 7
Prijs: € 10,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 4|5 augustus/september 1971: In memoriam S. Vestdijk 1898-1971 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 oktober 1971: Hans Warren Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 januari 1972: Paul Léautaud 1872-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 11 maart 1972: L.P. Boon 1912-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 21 nr. 12 april 1973: A. Roland Holst 1888-1973 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00Beethoven: His life and times / Ates Orga. - Tunbridge Wells, Kent: Midas Books, 1978. - first ed. - hard back, 176 p.
ISBN: 0 85936 082 2
Price: € 8,00

St. Michael Caerhayes: The history of a Cornish parish / Charles F. Shepherd. - Cardiff: Priory Press The Friary, 1947. - geniet, 18 p. - plates
Price: € 3,00

Gravin Kitty / Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. - Rotterdam: D. Bolle, z.j. - 1e dr. - ingenaaid gebonden, 252 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Mariken van Nieumeghen: Citaten uit het middeleeuws mirakelspel ± 1515 / Chris Geijsberts (ill.). - Nijmegen : Dekker van de Vegt, 1991. - ingenaaid , 44 p. - Uitg. t.g.v. de jaarwisseling 1991-1992
ISBN: 90 73271 03 7
Prijs: € 8,00

Voor liefjes en hartediefjes: Keur van nieuwe vertellingen voor jongens en meisjes / F.H. van Leent. - Tiel: H.C.A. Campagne, z.j. - ingenaaid gebonden, ? p.
Prijs: € 10,00

Fragmenten uit een dagboek: Werkreis Indonesië 1982 / Gerrit van der Ven. - Middelburg: Zeeuws Kunstenraarscentrum, - 1ste druk. - geniet, z.p. - Slib-reeks nr. 24 - ill.
Prijs: € 5,00


Gesammelte Werke: In zwölf Bände: I. Gedichte, Frühe Prosa, Peter Camenzind, II. Unterm Rad. Diesseits, III. Gertrud. Kleine Welt, IV. Rosshalde, Fabulierbuch, Knulp, VI. Märchen, Wanderung, Bilderbuch. Traumfährte, X. Gedänkblätter, Betrachtungen, XI. Schriften zur Literatur I, XII. Schriften zur Literatur II / Herman Hesse. - Frankfurt: Suhrkamp, 1976. - Obr., 461, 465, 614, 525, 471, 588, 372, 624 S.
Preis: € 35,00


The Noir Style / Alain Silver, James Ursini. - Cologne: Könemann, 2000. - Cloth, dust jacket, 248 p. - 172 duotone photographs. Additional material by Robert Porfirio and Linda Brookover
Price: € 25,00Terugblik op de afgelegde weg / J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. ingenaaid gebrocheerd met flappen, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Nijhoff, de levensreiziger: Een schets van zijn dichterschap / Anthonie Donker. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - Ingenaaid met flappen, 51 p. - In de serie: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Jan des Bouvrie / Mabel van den Dungen. - Hapert/Eindhoven: Kempen Pers, 1992. - 1e druk. - Rood suède gebonden met doorzichtig stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 15,00

De bisschop van Den Haag / Adriaan van Leent. - Amsterdam: Em. Querido, 1971. - garenloos, 191 p.
ISBN: 90 214 1093 1
Prijs: € 4,50

Oedipus als Freud / Harry Mulisch. - Rotterdam: Lemniscaat, 1988. - 1e druk. - geniet, 27 p. - Lezing in boekhandel Broese Kemink Utrecht.
Prijs: € 15,00

Gedichten: 'n keur uit sy gedigte / Dirk Opperman. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960. - linnen gebonden, 192 p.
Prijs: € 15,00

Geslacht en karakter: Een principieel onderzoek/ Otto Weininger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - linnen gebonden met stofomslag, 569 p. - Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G. Dischner en R. Calasso. - In de reeks: Synopsis
Prijs: € 25,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V., 1965. - 9e druk. - linnen gebonden, 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Enkele jaarwisselingsgeschenken van de Crawford Deuren ("De ... Deur") en de Katholieke Universiteit Nijmegen, zie pagina Bijzondere boeken


Nachtmuziek of de geschiedenissen van Florian: Ter nagedachtenis aan Marius Flothuis (1914-2001) / Etty Mulder. - Nijmegen: Nijmegen University Press/St. Kunstenaarsverzet 1942-1945, 2003. - cahiersteek, 28 p.
Prijs: € 7,00


Marius Flothuis: Mijlpalen en Keerpunten in de muziek van de twintigste eeuw / Etty Mulder & Lucie Flothuis (red.). - Nijmegen: Nijmegen University Press/Stichting Kunstenaarsverzet, 2003. - ingenaaid, 59 p.
Prijs: € 8,00Le livre d'or de Georges Brassens / Georges Brassens. - Paris: Société Nouvelle Des Editions Musicales TUTTI, s.a. - 30 chansons paroles et musiques
Prix: € 15,00

The economics of John Maynard Keynes: The theory of a monetary economy / Dudley Dillard. - London: Crosby Lockwood, 1954. - bound in blue cloth with dustwrapper, xv + 364 p. - bibliography of J.M. Keynes writings
Price: € 10,00

Wij blijven boeren / Nico Hylkema, Fonger de Vlas. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2009. ingenaaid, 117 p.
ISBN: 90 330 0688 3
Prijs: € 8,00

NRC Handelsblad 1970|1980: Een bloemlezing uit de eerste 10 jaar / Max van Rooy (sam.). - Rotterdam: NRC Handelsblad, 1980. - linnen gebonden, 352p.
Prijs: € 8,00Verwondering: Wetenschap in Nederland / Marcel Senten (sam.). - Amsterdam: Boom, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 217 p. - Ills. - Uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.
ISBN: 90 8506 352 3
Prijs: € 8,00Willem Frederik Hermans: Boekenweek 1993 / Frans A. Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, G.A. van Oorschot. 1993, 1e dr. - geniet, 24 p. - foto's: W. F. & R. Hermans, Rona, Stutvoet, Mechanicus en Rektenwald. - Brochure t.g.v. boekenweek 1993
Prijs: € 5,00

De reis om de wereld in 80 dagen / Jules Verne. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - ingenaaid gebonden met goudopdruk, 258 p. - jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Jules Verne met het bandontwerp en de gravures uit de oorspronkelijke editie van Jules Hetzel
Prijs: € 7,00

Medicinal plants of Nigeria / R.C. Agoha. - Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Naturwetenschappen, Nijmegen, The Netherlands, 1974. - ill.
Price: € 10,00Mijnheer Gezelle: biografie van een priester-dichter (1830-1899) / Michel van der Plas. - Tielt: Lannoo/Anthos, 1990. - linnen gebonden met stofomslag, 1990. - 608 p. - ill. - los enkele krantenartikelen, boekbesprekingen
ISBN: 90 6074636 8
Prijs: € 15,00100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen: Een kleurrijk leven in de kunst / D. van Vlaardingen, R. Ritman Bakker. - Maartensdijk: Galerie Van Vlaardingen, 2008. -, 98 p.
ISBN: 978 90 9022599 9
Prijs: € 10,00


Heimat Hotel: Breda Photo 2008 / . - Breda: Stichting Breda Photo, 2008. - ingenaaid gebonden, z.p. - ill. foto's. - catalogus, Engels- en Nederlandstalig. - Foto's en biografieën van 36 nationale en internationale fotografen
ISBN: 90 809776 4 8
Prijs: € 20,00


L'Imprimerie et la Librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime 1700 - 1789 / Madeleine Ventre. - Paris/La Haye: Mouton & Co., 1958. - broché, xi + 288 p. - dans la série: Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIème Section. Livres et Sociétés, études et mémoires pour servir à l'histoire de la civilisation du livre, vol. I
Prix: € 20,00

Twente: Mens en landschap / Willem Wilmink (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: Waanders, 1994. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. -
Prijs: € 15,00 (nieuw, nog in plastic)

Het derde oor: Gesprekken van een vader met zijn gestorven zoon / [Michel] Belline. - Deventer: Ankh-Hermes, 1975. - garenloos gebonden met stofomslag - 155 p. - Met een 'in memoriam Michel Belline' van Ernst Jünger en een voorwoord van Gabriel Marcel.
ISBN: 90 202 4828 6
Prijs: € 5,00

Oostzaan in oude ansichten: Deel 1 / J. de Boer. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartoneerd, 38 p.
Prijs: € 5,00

Over het geluk / Epicurus, vertaald en toegelicht door Hans Warren en Mario Molegraaf. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - garenloos, 40 p. - tweetalig
Prijs: € 3,50

'Vaderlandsch trots': De negentiende eeuw / Maartje de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p.
ISBN: 90 5897 253 4
Prijs: € 4,50

In het spoor van seksuele differentie / Rina Van der Haegen. - Nijmegen: SUN, 1989. - ingenaaid, 232 p.
ISBN: 90 6168 302 5
Prijs: € 8,00

Lof der luiheid: Wenken voor de beoefenaar / Tom Hodgkinson. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - Garenloos, 312 p.
ISBN: 90 234 1638 4
Prijs: € 5,00

In het land van de Bergse Maas / Rien Snijders. - Zutphen: Terra, [1983]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 132 p. - ill.
ISBN: 90 6255 126 2
Prijs: € 8,00

Gijzelaars in Congo: Overzicht van de dramatische gebeurtenissen in het missiegebied Isangi tijdens de Congoleese rebellie: 4 augustus 1964 - 27 februari 1965 / . - Tilburg: Henri Bergmans, 1966. - ingenaaid, 332 p
Prijs: € 8,00

De wijsheid van zen: Vrijheid van de geest / Tsai Chih Cheng. - Den Haag: East West Publications, 1996. - garenloos, 151 p.
Prijs: € 5,00

Kruising: De geschiedenis van pont en brug / M.J. Ververs. - 84 p.
isbn 90 288 1431 0
Overspanning: De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen / Gerard Haverkamp. - 84 p.
isbn 90 288 1432 9
Pijlers: Bestuurders over de brug bij Vianen / Jos Steehouder. - 82 p.
isbn 90 288 1433 7
Herrie bij de brug: Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen / Frank Herzen. - 84 p.
isbn 90 288 1434 5
Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - ingenaaid gebonden, set van vier boeken in cassette
ISBN: 90 288 1529 5
Prijs: € 25,00

Sterk Water: Anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / Geert B. Vinke (red.). - Rijswijk: Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland, 1999. - ingenaaid gecartonneerd, 152 p. - ill. foto's. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VWN (1899-1999)
Prijs: € 7,00

't is niet wat er staat: Betrekkelijkheid van de dingen is onderdeel van het leven; mysterie zo mogelijk nog meer / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2004]. - ingenaaid, 135 p. - ill. - genummerde oplage: 61/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

De ganzen weten d'r van / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, z.j. - ingenaaid, 300 p. - genummerde oplage: 12/116 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 15,00

Praatjesmakers, geloof ze niet / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2001]. - ingenaaid, 120 p. - genummerde oplage: 60/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

Eenden aan exotische kusten / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2007]. - geniet, 36 p. - ill. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 4,00


Jerusalem architecture periods and styles: The jewish quarters and public buildings outside the old city walls 1860-1914 / D. Kroyanker. - Jerusalem: The Dominio Press Ltd., 1983. - Cardboards with dustjacket, 352 p. - ills
Price: € 25,00

Architecture in Lebanon. The Lebanese house during the 18th and the 19th centuries / Friedrich Ragette. - Beirut: ?, 19?. 214 p.
Price: € 45,00De Veerallee: Een rondgang door de wijk en de tijd / Wim Coster, Jan de Jong. - Zwolle: Waanders, 2004. - halflinnen ingenaaid gebonden, 108 p. - ill.
ISBN: 90 400 9028 9
Prijs: € 10,00 nieuw

Zuiverende kroniek: Essays / S. Vestdijk. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - 1e druk. - VIII + 223 p., Lichtbruin linnen ingebonden, 223 p. - In de serie: Peiling en Perspectief: Een reeks essays en studiën VI, echter zonder het monogram van deze serie op het voorplat. Op het voorblad auteursnaam en titel.
Prijs: € 15,00

De oubliette: Novelle / S. Vestdijk. - Amsterdam: De Spieghel, (1933). 1e druk. - ingenaaid, papierenomslag, 50 p. - De Vrije Bladen, jrg. 10, schrift 11. - Randen en rug beschadigd. roest
Prijs: € 10,00

Innen und Aussen: Die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur / Pieter Dijkema. - Hilversum: G. van Saane 'Lectura Architectonica', 1960. - brosschiert, 243 p. - Ill. - Proefschrift met stellingen, Dissertation
Preis: € 15,00

Exkursionen zum 43. Deutschen Geographentag Mannheim 1981: Mannheimer Geographische Arbeiten Heft 9 / Ingrid Dörrer et al. (Hrsg.). - Geographischen Institut Universität Mannheim, 1981. - 236 S. Abb.
Preis: € 8,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek, 1965. - 9e herziene druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, , 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte / J.J. Poortman. - Amsterdam, Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1948. - gecartonneerd met stofomslag, 404 p.
Prijs: € 10,00

Ein Architekt geht über Feld: Betrachtungen zur Baugestaltung / Walter Schmidt. - Ravensburg: Otto Maier [1947]. Kartonniert, 131 S.
Preis: € 15,00

The absence of God: Exploring the Christian tradition in a situation of mourning / Piet Zuidgeest. - Leiden: Brill, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p. - In de reeks: Emperical Studies in Theology, Vol. VI
ISBN: 90 04 12057 2
Prijs: € 10,00

De regionale functie van de Katholieke Universiteit Nijmegen / J. Buursink, P. Vaessen. - Nijmegen: Leerstoelgroep Sociale Geografie, [2003]. - garenloos, 147 p.
ISBN: 90 807889 1 0
Prijs: € 7,00

Mercedes: Wie der Name entstand / Daimler Benz AG (Hrsg.). - Stuttgart: Daimler Benz AG, 1985. - 3. Auflage
Preis: € 8,00Heimwee naar de camino: Pelgrimspad naar Santiago de Compostela / Gerarda Damad-Dekker. - Breda: Van Ierland, 2009. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, z.p. - ill., foto's
ISBN: 90 78071 83 9
Prijs: € 18,00 Als nieuw!

... een steen is een steen is een stad ....: De geschiedenis van Bredero / Max Dendermonde. - Utrecht, z.j.
Prijs: € 7,00

Typisch Frysk / Frysk Keunstners Inisjatyf. - Koudum: Frysk Keunstners Inisjatyf, [2000]. - ingenaaid, 187 p. - ill. - uitgave in het kader van "Simmer 2000"
Prijs: € 7,00

Werken aan zekerheid: Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis / B.P.A. Gales. - 's-Gravenhage: AEGON Verzekeringen, 1986. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 367 p. - ill., met aanbiedingsbrief
Prijs: € 10,00

100 Jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen: In woord en beeld: 1886-1986 / Meinart Heikens et al. - Groningen: Harddraverij- en renvereniging Groningen, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 143 p.
Prijs: € 10,00

'Over rozen': Het Rozenproject / Jan Langereis (sam.). - Baarlo: IAC De Raay, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 160 p. - Ill.: Richard Smeets. - Gedenkboek: Een bloemlezing 'over rozen', uitgegeven ter gelegenheid van de in gebruikname van de nieuwe rozenkas van Steenks Rosen BV te Baarlo.
ISBN: 90 76735 01 8
Prijs: € 15,00 Als nieuw!
Een door de kunstenaar Richard Smeets handgeschreven opdracht en gesigneerd exemplaar:
Prijs: € 25,00 ook als nieuw!

Van dorp naar regio: Voorgeschiedenis en ontstaan van Rabobank Maashorst / W.J. Moorman, R.P.W.J.M. van der Heijden. - Horst: Rabobank Maashorst, 1998. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 189 p. - Ill.
Prijs: € 10,00

Wyndruifkultivars in Suid-Afrika / C.J. Orffer (red.). - Kaapstad & Pretoria: Human & Rousseau, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 111 p.
Prijs: € 6,00

Het Dilbert principe: Vergaderingen, chefs, managementcuriosa en andere rariteiten op kantoor / Scott Adams. - Tielt: Lannoo, Van Holkema & Warendorf, 1997. 332 p.
ISBN: 90 269 6775 6
Prijs: € 6,00

Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis / H. Veenstra. - 's-Gravenhage: Erven A. de Jager, 1921. - 4e, herziene druk. - halflinnen gebonden, VIII + 123 p.
Prijs: € 10,00

De Lust tot Lezen: Nederlandse dichteressen en het literaire systeem / Maaike Meijer. - Amsterdam: Sara / Van Gennep, 1988. - garenloos, 464 p. - ook als proefschrift verschenen
Prijs: € 15,00

Gitaarfantasieën / Hendrik de Vries. - Arnhem: van Loghum Slaterus, 1955. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 46 p.
Prijs: € 7,00

Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan / J.F. Agema et al.. - Delft: Delftse Universitaire Pers, 1985. - garenloos, 110 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Een Hollandse familie in zonnig Zuid-Afrika / H. Bloem. - Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949. ingenaaid gebonden, 199 p. - zw/w foto's
Prijs: € 10,00

Zoeken naar een 'heilstaat': Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat / J.R.M. van den Brink. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1984. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 634 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Ingmar Bergman zoekt de sleutel / Jos Burvenich. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1960. - 1e druk. - ingenaaide pocket, 136 p. - ill. - Humanitas-boekje nr. 27, nr 6 in de serie 'Idolen en Symbolen'
Prijs: € 4,00

Het gelaat en het onzichtbare bij Emanuel Levinas / Thijs Johannes de Jong. - Nijmegen: Eigenbeheer, 1975. - garenloos, 268 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 10,00

De moeilijke waarheid: Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen / K. -W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1992. - garenloos, 128 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 80, aflevering 3
Prijs: € 4,00

De strijd om het Heilige Graf: Waarheid en legende van de Kruistochten / Rudolf Pörtner. - Amsterdam/Brussel: De Boekerij, 1978. - garenloos gebonden met stofomslag, 453 p.
Prijs: € 7,00

Sorry, Partner!: 120 Everyday hands that have been mis-bid, mis-played or mis-defended, explained in detail with expert advice / Paul Stern, A.J. Smith. - london, Faber and Faber, 1945. - third imp. - cloth. 141 p. - ill.
Price: € 4,00


Radioreportage Ajax-Inter: Ajax - Inter 2 - 0 / Ajax. - CNR, 1972. - LP. - CNR 385.152. - kant 1: De radioreportage van de Europacupfinale Ajax-Inter Milaan, kant 2: liederen van o.a. Willy Alberti
Prijs: € 10,00

Om de waarheid te zeggen: Over filosofie en literatuur / Koen Boey, Chris Bremmers, Paul Sars en Paul van Tongeren (red.). - Kampen: Kok Agora, 1992. - ingenaaid, 257 p. - Opstellen aangeboden aan Ad Peperzak
Prijs: € 8,50


Augustinus von Hippo: Eine Biographie / Peter Brown. - Leipzig: St. Benno-Verlag, [1972]. - Leinen mit Umschlag, 500 S. - Abb., mit ausklappbarer Karte
Preis: € 15,00


Hoezo jeugdsentiment?... / Neerlands hoop in bange dagen. - Heemstede: EMI, 1976. - EMI 5c064-25445. - LP
Prijs: € 10,00


Altijd zoemt de spintol: Een bedrijfshistorische mijmering / Nel van Dam. - Eindhoven: Philips, 1961. - 1e druk, ingenaaid, gecartonneerd, 21 p. - ill.
Prijs: € 6,00

Anton van Duinkerken: Een veelomvattend mens / Mariëlle Polman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 186 p. - Ill.
ISBN: 978 90 7064170 2
Prijs: € 8,00

Van de prins geen kwaad: Prins Hendrik & andere dossiers van Oranje / Hugo Arlman, Gerard Mulder. - Amsterdam: Sijthoff, 1988. - 4e druk. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 5,00

Etstoel Anloo toe St. Magnus / L.M.A. Stumpel et al. - Anloo: [Stichting Etstoel Anloo], 1987. - linnen gebonden, 112 p. + erratumblad. - Oplage: 1000 genummerde exemplaren waarvan nr.1 in handen is van H.M. Koningin Beatrix, . Dit is nummer 132
Prijs: € 15,00

Amsterdam beeld van een haven 1870/1940 / Evert Werkman, Hylke van der Harst. - Bussum: De Boer Maritiem, 1974. - 1e druk. - linnen met stofomslag, 143 p.
ISBN: 90 228 1919 1
Prijs: € 8,00

Aalsmeer bloemendorp Holland: Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Coöperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling / Aalsmeer. - Aalsmeer, [1952]. - ringband. - tekst in nederlands, english, francais und deutsch
Prijs: € 10,00

C.A.V. 1912 - 1962: 50 jaar Centrale Aalsmeerse Veiling: Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Coöperatieve Vereniging Centrale Aalsmeerse Veiling G.A. 10 januari 1962 / N.J. Bekker, A. van Es, et al. (red.). - Aalsmeer, [1962]. - linnen ingebonden, 356 p.
Prijs: € 25,00


Zes Nederlandse kerken / D.J. van Amstel (red.). - Amsterdam: Houtvoorlichtingsinstituut, 1964. - 1e druk. - [36] p. - foto's, schetsen, plattegronden. - Paaskerk Amstelveen, Mariakerk Zevenaar, Thomaskerk Zeist, Mariakerk Volendam, Adventkerk Amersfoort en St. Jozefkerk Brunssum. - Vormgeving Wim Crouwel
Prijs: € 7,00

Bauhaus: Volledige teksten van de Bauhaus-expositie Bouwcentrum Rotterdam 1980 / Bauhaus. - Rotterdam. - 27 p.
Prijs: € 4,50


Wat mij betreft: Memoires van Corry Brokken / Corry Brokken. - Amsterdam/Antwerpen: Archipel, 2000. - garenloos, 262 p.
ISBN: 90 2950359 9
Prijs: € 5,50


Le Corbusier's Wohneinheit "Typ Berlin": Die Wohneinheit am Heilsberger Dreieck / Le Corbusier. - Berlin: 1958. - 1e druck, 74 S. - Abb.
Preis: € 50,00

Religieuze poëzie: Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden / Dirk Coster, Anton Deering. - Lochem: De Tijdstroom, 1949. - linnen gebonden, 241 p.
Prijs: € 5,00

Hans Memling / Max J. Friedländer. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 60 p. - 57 afb. - Palet serie
Prijs: € 6,00

De tocht naar Ithaka: Beschouwingen over politiek en cultuur / Arthur Lehning. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - garenloos, 271 p.
ISBN: 90 290 6581 8
Prijs: € 6,00


Mijn papieren camera: Draaiboek van een leven / Gerard Rutten. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1976. - ingenaaid gebonden, 336 p. - Ill., foto's. - Herinneringen van filmer/cineast Gerard Rutten o.a. Koningin Wilhelmina begleidend bij haar terugkeer, vredesondertekening in Wageningen met Prins Bernhard, Willem Parel (Wim Sonneveld)
Prijs: € 8,00

Onder wiegende sterren: Logboek van een vrouw / Jeanne van Schaik-Willing. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 108 p. - omslag en ill. H. Berserik
Prijs: € 10,00


Interbau Berlin 1957: Amtlicher Katalog der Internationalen Bauausstellung Berlin / Interbau Berlin. - Darmstadt: 1957. - 259 p. Ill.
Preis: € 25,00

Reidansen: Eerste bundel / W. Brom-Struick. Rotterdam: W.L. & J. Brusse,1932. - 6e druk. - ingenaaid, 80 p. - ill.: Pol Dom, foto's.
Prijs: € 7,00


Over wegen: Een serie bespiegelingen over de weg, uitggeven bij het 25-jarig bestaan van de Stichtig Bevordering Wegenbouw / J.P.H. AUSSEMS, e.a. - z.p.: Stichting Bevordering Wegenbouw, z.j. - ingenaaid gebonden, suide band, 160 p. - ill., foto's
Prijs: € 7,00

Alfabet van het geloof / Jos Berkelmans. - Boxtel/Brugge: KBS/Tabor, 1990. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 6173 459 2
Prijs: € 4,50

Het Haagsche Binnenhof: Een nationaal monument / H.E. van Gelder. - Antwerpen: De Sikkel, 1943. - 1e druk. - ingenaaid, halflinnen, 92 p. - ill. foto's. - Maerlantbibliotheek XII
Prijs: € 7,00

Een op honderd: Over homo-erotiek en zelfverwerkelijking / Mark Gyselen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977. - ingenaaid, 190 p. - potloodonderstreping
ISBN: 90 236 5380 7
Prijs: € 3,00

Schiethak en lommelhaas: (Novelle) / Léon Gommers. - Arnhem: St. voor kunst en cultuur Gelderland, 2001. - 1e dr. - ingenaaid, 125 p. - In de reeks: Gelderse cahiers. - Opl. 600 ex.
Prijs: € 6,00

Koningin van de tedere tijden / Oscar Hijuelos. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - garenloss, 367 p.
ISBN: 90 234 7050 8
Prijs: € 5,00

Standort Holland: Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland / Aad Jongbloed. - Zutphen: Walburg Pers, 1995. - ingenaaid, 144 p.
ISBN: 90 6011 925 9
Prijs: € 6,00

Op Amsterdams peil Bas Roodnat. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1964. - ingenaaid, 78 p. - 10 zw/w pentekeningen: Peter van Straaten
Prijs: € 6,00

Lehrbuch der Anatomie des Menschen: Erster Band Allgemeine Anatomie und Bewegungsaparat / A. Benninghoff, K. Goertler. - München, Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1961. - 8. Auflage. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 535 p. - ill.
Preis: € 10,00

Muscle testing: Techniques of manual examination / Lucille Daniels, Maria Williams, Catherine Worthingham. - Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1963. - second ed. - spiraalband, 176 p. - ill.
Price: € 8,00Haerlem: Jaarboek 1951 / Haerlem jaarboek. - Haarlem: Erven F. Bohn, 1952. - Ingenaaid, 109 p. - ill.
Prijs: € 4,50

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij N.V., 1960. - 7e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 368 p.
Prijs: € 8,00

De bosheks: Gedichten Alfred Kossmann. - Amsterdam: Em. Querido, 1951. - 1e druk. - ingenaaid, 36 p. - in principe een genummerde oplage van 750 exemplaren, dit exemplaar is niet genummerd.
Prijs: € 4,00

Bekentenissen / Hans Martin. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1908. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 7,00

Physiologische brieven: In drie delen / G. van Rijnberk. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1948. - 3e herziene druk. - ingenaaid, XI + 200, IX + 263, IX + 274 p. - In de reeks: Volksuniversiteits bibliotheek (VUB, tweede reeks no.11, 12, 13)
Prijs: € 15,00

Gedichten: Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde / Alfred Rodenbach. - Amsterdam/Antwerpen: L.J.Veen/De Ned. Boekhandel, 1909. - gedecoreerd linnen, XXIV + 221 p. - met ingeplakte foto van het standbeeld van Rodenbach. - feestuitgave op last van het Rodenbach-comité uitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van 's dichters standbeeld te Roeselare 1909
Prijs: € 10,00

The peripheral nervous system / J.P. Schadé. - Amsterdam, London, New York: Elsevier Publishing Company, 1966. - hardcover with dust jacket, 230 p. - ills. by C.J. van der Grond; 3 wall-charts
Price: € 10,00


Quartett F-dur: Opus 18 No.1 / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 38 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.16
Prijs: € 3,50

Quartett B-dur: Opus 133 (Grosse Fuge) / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 33 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.98
Prijs: € 3,50

Toekomstbeelden: Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen / Visions of the future: A new Golden Age for the Low Countries / Robbert en Rudolf Das. - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 90 5121 904 0
Prijs: € 10,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - In de reeks: Top-punten. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 7,00

Spiegel van Roermond 1993: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1993. - ingenaaid, 151 p. - ill.
ISBN: 90 74602 01 0
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1994: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1994. - ingenaaid, 161 p. - ill.
ISBN: 90 74602 02 9
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1995: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1995. - ingenaaid, 138 p. - ill.
ISBN: 90 74602 03 7
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1996: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1996. - ingenaaid, 165 p. - ill.
ISBN: 90 74602 04 5
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1997: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1997. - ingenaaid, 142 p. - ill.
ISBN: 90 74602 05 3
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1998: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1998. - ingenaaid, 131 p. - ill.
ISBN: 90 74602 06 1
Prijs: € 10,00

Niet bij straf alleen: De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk / Kees Schuyt, Max Kommer (red.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. - ingenaaid, 277 p.
ISBN: 90 5356 321 0
Prijs: € 10,00


De laatste strijd / Georges Bernanos. - Den Haag: W. Gaade, 1958. - ingenaaid gecartonneerd, 70 p. - Preciosa-reeks. - vertaling: Elizabeth Zernike
Prijs: € 4,00

Onvergetelijke uren / [Aug. Rosseau]. - Amsterdam: Nationaal Arbeids Secretariaat in Nederland Syndicalistische Jeugdbeweging. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p. - ill., 2 foto-pagina's. - uiteraard met de strijdkreet: "Komt tot ons! Strijdt met ons!
Prijs: € 4,00

1572: Een opstand in Enkhuizen / Klaas Koeman. - [Enkhuizen]: Vereniging Oud Enkhuizen, 2006. - ingenaaid, 35 p. - ill. - In de reeks: Maelson-reeks, dl. 16
ISBN: 90 808904 5 6
Prijs: € 5,00

On the road to Rome: An artist's year in Italy / Marlene McLoughlin. - London: Pavilion Books, 1995. - sewn hardback, dustjacket, n.p. - ill.
ISBN: 1 85793 450 4
Prijs: € 10,00

Zwei Landschaftsdarstellungen in der Casa Sannitica in Herculaneum / E.M. Moormann. - In: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 24. Band (1991) 11-17 S. - Abb. - Sonderdruck. - Widmung und Unterschrift
Preis: € 4,00

Naar open water: De koers uit den cultuurnood / Johan W. Schotman. - Den Haag: Boucher, 1936. - ingenaaid linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 7,00

Alfabêtises: Ook wel genaamd margarinalia / Eric van der Steen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 3e druk. - Ingenaaid, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 4,50

Ploegen en zaaien: Een eeuw Haarlems Middelbaar Onderwijs / G. Wijling. - Haarlem: Tjeenk Willink, 1964. - 94 pag., ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - ill.
Prijs: € 5,00Klein gedenkboek van liefde en haat / Eddy Posthuma de Boer (foto's), Jan Blokker (tekst). - Amsterdam: Kosmos, 1980. - ingenaaid, z.p. - foto's
ISBN: 90 215 0981 4
Prijs: € 8,00

Le monde de Follain: Artistes et vestiges / Jean-Luc Dufresne, Régine Jugan. - Saint-Lô: ED. CAHIERS DE L'O.D.A.C, 1991. - Broché, 88 p. - ill. - catalogue du Musée des Beaux-arts de Saint-Lô. - CAHIERS DE L'O.D.A.C. No.14
ISBN: 2908311135
Prix: € 25,00

Die Schumannschen Klangfarbengesetze und ihre Bedeutung fur die Übertragung von Sprache und Musik / Paul Heinrich Mertens. - Frankfurt am Main: E. Bochinsky, 1975. - xii, 131 p. - Fachbuchreihe Das Musikinstrument, Bd. 30
ISBN: 3 9201 1254 7
Preis: € 35,00

Het contrapunt: Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga etc.) / Jap Vranken. - Utrecht: W. de Haan, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, geen stofomslag, xi + 217 p.
Prijs: € 12,50


40 * Ronde van Nederland / Hans Coolegem et al.(red.). - Rotterdam: St.Ronde van Nederland, 2000. - garenloos, 80 p.
Prijs: € 6,00


Dynamo Kiev: Sterven voor de eer van het vaderland / Andy Dougan. - Amsterdam: Balans, 2001. - Garenloos, 198 p. - ill.
Prijs: € 6,50

Toscaanse trubbels / Renée de Haan. - Reeuwijk: Zorge Partners Media, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 113 p.
Prijs: € 4,50

SBW 1941-2006 / J.A.M. van der Horst, W.F.F. Seignette (red.). - Fundeon: 2006. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 166 p. - ill. - 'wegenbouw'
Prijs: € 10,00

Eénmaal kindje, zul jij trots zijn: Kinderen van Verzetsdeelnemers WO II vertellen hun verhaal / Beatrice L. Jongkind (red.). - Kampen: Van Warven2004. - garenloos, 124 p. - Uitgegeven ter ere van het 15-jarig bestaan van de KvV-1940-1945
ISBN: 90 806146 2 9
Prijs: € 4,50

Sturm / Ernst Jünger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 112 p. - In de reeks: Cingel. - Omslagtekening: Jeroen Henneman
ISBN: 90 295 2457 x
Prijs: € 7,00

Mensch en wereld: Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte / Ph. Kohnstamm. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1947. - Linnen ingenaaid gebonden, 332 p.
Prijs: € 10,00Drie romans: Negentien-nu; Val, bom; Ik was geen soldaat / Gerrit Kouwenaar. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 326 p.
Prijs: € 10,00

Ter dood veroordeeld / Gerard Maas. - Amsterdam: Pegasus, 1983. - ingenaaid, 312p.
Prijs: € 7,00Le Colosse de Maroussi / Henry Miller. - Paris: Editions du Chêne, 1948. - broché, 329 pp. - In de reeks: Domaines Étrangers
Prix: € 15,00

Aan den Oedjoeng / Annie Romein-Verschoor. - Santpoort: Uitgeverij C.A. Mees, 1928. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 235 p. - ill.: W.K. de Bruin
Prijs: € 30,00

Bouwen en wonen J.J. Vriend. - Amsterdam: Moussault's Uitgeverij, 1953. - linnen ingenaaid gebonden, 184 p. - ill. - M.m.v. Mien Ruys, tuinarchitecte. Elmar Berkovich, binnenhuisarchitect. J. Jansen, adviseur verlichting. Hein Salomonson, architect
Prijs: € 10,00

De hormische psychologie van den mensch: Vergelijkend-psychologisch belicht / H. TH. van Wimersma Greidanus. - Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1946. - linnen ingenaaid gebonden, 404 p. - beschadiging aan linnen
Prijs: € 4,00

Landing op Kalabahi / Aya Zikken. - Amsterdam: Atlas, 1997. - 2e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 255 p.
ISBN: 90 254 2181 4
Prijs: € 8,00

Rees: In alten und neuen Ansichten / Renate Bartmann (Text), Heinz-Joachim Syré (Fotografie). - Leipzig: Stadt-Bild-Verlag, 1998. - 48 S - ill.
ISBN: 3 931554 77 5
Preis: € 8,00

De Zaende: Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, 4e jaargang / J.W. Groesbeek et al. (red.). - Wormerveer: Meijer`s boek- en handelsdrukkerij, 1947. - half linnen gebonden, 408 p. ill.
Prijs: € 25,00


Op goede gronden: Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers / P. de Haan et al. - 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982 - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 237 p. - ill.
ISBN: 90 12 03771 9
Prijs: € 15,00

Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste / Henno Martin. - 1997
Preis: € 10,00Aan Chesil Beach / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie / Manteau, 2007. - 1e Ned. druk. - garenloos gebonden, linnen band, 160 p.
ISBN: 90 6169816 6
Prijs: € 8,00


Onze oorlog 10-14 mei 1940: Verzameling publicaties van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdregelingsbureau en andere artikelen, verschenen in "De Militaire Spectator" Juni 1940 - Juni 1941 / J. Moorman et al. (red.). - Den Haag: Moorman's Periodieke Pers, 1941. - half linnen gebonden, 263 p. - Foto's, ill., kaarten, documenten + 11 bijlagen en schetsen (compleet)
Prijs: € 70,00

Mooie stukken 1958-1998: Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum / Hanneke Oosterhof (red.). - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid, 95 p. - ill.
Prijs: € 7,00

Raadhuis-spreuken: Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen / H.E. Phaff. - 's-Gravenhage: St. Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1983. - ingenaaid linnen gebonden, 159 p.
ISBN: 90 322 2715 7
Prijs: € 12,00


Bewegen aan grenzen / John H. J. Wokke. - Utrecht: Bunge, 1994. - ingenaaid, 28 p. -Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het amt van hoogleraar ... aan de Universiteit Utrecht
ISBN: 90 6348 288 4
Prijs: € 3,00


Terug naar den Olympus: Over goden en helden, bij Grieken en Romeinen / Gerard van den Amstel. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, [1942]. - zwart linnen ingenaaid gebonden, VII + 206 pp. - bandversiering en ill.: J.F. Doeve
Prijs: € 8,00

The early work of Aubrey Beardsley / Aubrey Beardsley. - New York: Dover Publications. - [xii p.] + 15 p. (text), 157 plates (b/w) + 2 pl. (colour). - With a prefatory note by H. C. Marillier.
Price: € 6,00

Studies on Hysteria / Josef Breuer, Sigmund Freud. - Harmondsworth: Penguin Books, 1983. - garenloos gebrocheerd
Price: € 4,00

De geschiedenis van de brandweer in Nederland / A.C. Broeshart. - Rijswijk: Elmar, 1986. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p.
ISBN: 90 6120 561 1
Prijs: € 10,00

The Hungarian Parliament / László Csorba, József Sisa (text), Zoltán Szalay (photos). - Budapest: Katalin Asbóthné Alvinczy
ISBN: 963 336 616 X
Prijs: € 10,00

Jean Paul Marat 1943 - 1793: Gevolgd door C.L. James - Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche Revolutie / F. Domela Nieuwenhuis. - Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. - Gebonden, half kunstleer, gemarmerde platten, 175 p. - In de reeks: Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling - B. O. O. 1ste Serie No. 8. - portret van Marat
Prijs: € 10,00


La leçon de Charcot: Voyage dans une toile / Nadine Simon-Dhouailly (ed.). - Paris: Musée de l’assistance publique de Paris, 1986. - broché, 116 p. - catalogue of an exhibition at the Musée de l’assistance publique de Paris (1986): Catalogue des documents et oeuvres rassemblés dans l'exposition autour du tableau d'André Brouillet "Une leçon clinique à la Salpêtrière".
Prix: € 4,00

De Magiër: Vakblad voor de goochelkunst, 5e jaargang 1954-1955 / Goochelkunst. - Amsterdam: Mephisto-Huis, 1959-1960. - ingenaaid gebonden,
Prijs: € 15,00

In een ander licht: Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith / Kees Hakvoort, Clemens Verhoeven. - Nijmegen: Stills, 2004. - ingenaaid gebonden, 133 p. - ill.
Prijs: € 30,00

Anorexia nervosa: Een samenspel tussen leken en deskundigen. De sociale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen / E.M.W. van den Heuvel. - Tilburg: Tilburg University Press, 1998. - ingenaaid, 368 p. - proefschrift
ISBN: 90 361 9728 7
Prijs: € 10,00

Uit het archief van Arthur Lehning: Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 / Maria Hunink (red.). - Amsterdam: Van Gennep, 1984. - ingenaaid, 96 p. - Met een inleiding van Jan Rogier
Prijs: € 6,00

De aarde is 'slechts' een leerschool / Thea van Leent. - Eeserveen: Akasha, 1991. - ingenaaid, 165 p.
ISBN: 90 73798 03 5
Prijs: € 8,00

De man, die de President kende: Causerieën van den weledelen heer Lowell Schmaltz / Sinclair Lewis. - Het Nederlandsche Boekengilde, ? - ingenaaid linnen gebonden, 256 p.
Prijs: € 15,00

Signalement van het brein / Luciano Mecacci. - Meppel: Boom, 1985. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 6009 637 1
Prijs: € 4,50

De zwerver en De Hajdamak (Roover) / Leopold von Sacher Masoch. - Zandvoort: De Roode Bibliotheek, z.j. - halflinnen ingenaaid gebonden, 145 p. - Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie IX, nr. 10
Prijs: € 10,00

Art and photography / Aaron Scharf. - Harmondsworth: Penguin Books, 1986. - ingenaaid, 397 p. - B/w photo
ISBN: 0 14 013132 9
Price: € 8,00


Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der Teuten / Jacques R.W. Sinninghe. - Heerlen: Wedrego, 1978. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Het kookboek van Alice B. Toklas / Alice B. Toklas. - Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1985. - garenloos linnen gebonden, stofomslag, 290 p. - voorwoord: Doeschka Meijsing
Prijs: € 9,00?

De nachtegaal hervat zijn lied: Een studie over Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff ( 1894 - 1953) / G.W.M. van de Zande. - Eigen beheer, z.j. - ringband, 91 p. - In 2006 uitgegeven door Eburon.
Prijs: € 5,00


Het grote Anansi-boek / Johan Ferrier. - Parimaribo: VACO, 1986. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. ill.: Noni Lichtveld
ISBN: 99 914 00 28 1
Prijs: € 10,00

Jacques Le Goff erzählt die Geschichte Europas / Jacques Le Goff. - Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. - brosschiert, 104 S. - Ill.: Charley Case
ISBN: 3 89331 348 6
Preis: € 7,00

Geopereerd door de dierendokter...: En 24 ongelofelijke verhalen uit Nijmegen / Hennie de Haan. - Nijmegen: De Blik, 2003. - garenloos, 93 p. - eerder verschenen in het maandblad De Blik
ISBN: 90 77373 01 2
Prijs: € 4,00

Basta 1997: Jaarboek van de hedendaagse kunst in Nederland / Maarten Jansen, Ranti Tjan (red.). - Utrecht: Centraal Museum, 1997. - ingenaaid, 232 p. - ill.
ISBN: 907 32 855 42
Prijs: € 10,00


Een beeld van de Renaissance: De reputatiegeschiedenis van de Heilige Joris van Donatello / A.R. de Koomen. - Utrecht: Eigen beheer, 2000. - garenloos, 386 p. - ill. - proefschrift, thesis with an English summary
Prijs: € 20,00

De Rijksvoorlichtingsdienst: Geheimhouden, toedekken en openbaren / Marja Wagenaar. - [Den Haag]: Sdu Uitgevers, 1997. - ingenaaid, 531 p. [16] p. foto's.
ISBN: 90 120 8456 3
Prijs: € 10,00

De gave stad: Zoetermeer, 40 jaar lef en ambitie in architectuur / Ton van Zeijl et al. - Neede: ArtNed & Zoetermeer: Van Zijl Photodesign, 2004. - ingenaaid gebonden, 175 p. - ill.
ISBN: 90 9017639 X
Prijs: € 10,00Helmond: Van plaggenhut tot paalwoning: Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van steentijd tot heden / P. van Alphen, A. van Alphen. - 1977 Helond: Gemeentebestuur, 1977./ - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 88 p. - ill. - t.g.v. "Helmond 800"
Prijs: € 10,00

De man met de witte das: Spelen in de zandbak van de Nederlandse politiek / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1971. - 1e druk. - garenloos, 127 p. - ill.
ISBN: 90 10 00970
Prijs: € 4,00

De Kathedraal van St. Christoffel te Roermond: Een beknopte gids voor belangstellenden en bezoekers / G.W.G. van Bree (sam.). - Roermond: St. Oud-Roermond/RURA, 1981. - 1e druk. - geniet, 28 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Het stadhuis van Roermond / G.W.G. van Bree et al. - Roermond: Gemeente Roermond, 1983. - 1e druk. - geniet, 48 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Publieke gerechtigheid: Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving: Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA / CDA. - Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1990. - ingenaaid, 352 p.
ISBN: 90 313 1101 4
Prijs: € 10,00


De thuiskomst / Anna Enquist. - Amsterdam: Rubinstein. - 6 cd-luisterboek, stem: Anna Enquist
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 8,00

Het einde van het spel / Graham Greene. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1951. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - uit de reeks "Moderne Meesterwerken"
Prijs: € 5,00

'De Ruijterwaard' 1860-1982: Geschiedenis van de steenfabriek in Gameren / J.N.A. Groenendijk. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1998. - ingenaaid, 88 p. - ill.
ISBN: 90 288 1133 8
Prijs: € 10,00

De liefdesbaby / A.F.TH. van der Heijden. - Vianen: Areopagus, 2008. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 80 p. - In de reeks: Schrijvers van naam
ISBN: 90 8564 295 4
Prijs: € 6,00

Roermond: vroeger en nu / J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1968. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 104 p. - ill. - Fibula-Heemschutreeks 1
Prijs: € 8,00

Er op of er onder: Hoe de Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd: Gegevens over den bezettingstijd, het verzet en de bevrijding verameld en geordend door... / W.P. Nederkoorn, G.J.B. Stork. - Doetinchem: C. Misset, 1946. - 2e druk. - Halflinnen, 558 p. - Band verkleurd en niet meer fris
Prijs: € 20,00

De ontknoping: Heeft de stropdas nog een toekomst? / Riemer Reinsma, Herman Vuijsje. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 2001. - garenloos, 107 p. - ill.
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 4,00

Van vader op zoon: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900 - 1950 / C.F. Roosenschoon. - Den Haag: Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1950. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p. - ill.: Cas Oorthuys e.a., omslag: Cas Oorthuys
Prijs: € 10,00

Utrecht negentienhonderd jaar historie / J. van Staveren, J. Kievid. - Utrecht: De Haan, 1948. - Gecartonneerd, ill.: Dick van Luyn. - Los bijgevoegd: programmablad met feestelijkheden
Prijs: € 5,00

De levensroman van Hans Holbein de jongere / Emanuel Stickelberger. - ´s Graveland: G.W. Breughel, 1945. - halflinnen ingenaaid gebonden, 450 p. - ill. vert.: Jac. van der Ster
Prijs: € 4,50

Binnendoor & Buitenom: Kerkepaden Zieuwent / Anton Stortelder, Gerard Molleman. - Zieuwent: Stichting Kerkepaden Zieuwent / KNNV Uitgeverij, Vereniging voor Veldbiologie, 1998. - Ingenaaid gecartonneerd, 160 p. leeslint. - ill.
ISBN: 90 5011 120 3
Prijs: € 15,00

Stille getuigen...: Een fotografische tocht langs grote en kleine oorlogsmonumenten in Maasniel, Herten en Roermond / Yvonne de Vries (sam.). - Roermond: 1995. - geniet, 36 p. - ill. - uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding van Roermond op 1 maart 1995
Prijs: € 4,00


Graafschapsche geschiedenissen / Kerst Zwart. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1934. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - roest.
Prijs: € 8,00


De Pornografie / Witold Gombrowicz. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1987. - 3e druk. - ( 8) garenloos, 175 p.
ISBN: 90 253 8161 8
Prijs: € 3,50

Faras: Die Kathedrale aus dem Wüstensand / Kazimierz Michalowski, Aufnahmen von Georg Gerster. - Zürich / Köln: Benziger Verlag, 1973. - Gekürzte Sonderausgabe. - Leinen, o.Schutzums., 28 S. + 96 Taf.
Preis: € 7,00

Katholiek Tilburg in beeld / Ronald Peeters, Ed Schilders. - Tilburg: Boekhandel Gianotten, 1990. - Linnen gebonden met stofomslag, 200 p. - In de reeks: Tilburg in foto's, deel VI
ISBN: 90 71077 24 1
Prijs: € 15,00

Rolf Sackenheim: Arbeiten von 1953 - 1986 / Rolf Sackenheim, Malgorzata M. Buras (Bildzusammenstellung). - Koblenz: Mittelrheinmuseum Koblenz, 1986. - leinen, Umschlag, 83 S. - Abb.
Preis: € 10,00

Alte Möbel im Westmünsterland / Wilhelm Elling. - Vreden: Heimatverein Vreden, 1980. - garenloos, 400 p. - ill. - Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 15
Preis: € 25,00

O, toen alles nog voorbij kon gaan / Kristien Hemmerechts. - Beemster: Brokaat, 2000. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, . - Ill.: Jenna Tas. - Zilverbrokaatreeks, genummerde uitgave, 548/1200
Prijs: € 10,00

Het vieze herenboekje / Harvey Kornberg (tek.) & C. Buddingh' (tekst). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebonden met stofomslag, oblong, z.p. - ill., limericks van C. Buddingh'. 90-.
ISBN: 90 295 2709 9
Prijs: € 7,00

Italiaansch: Schidlof's taal - methode Praxis voor zelfonderricht van vreemde talen, 1000 woordensysteem / Schidlof. - Amsterdam: H. Meulenhoff, z.j. - 400 p in 10 aflevering, geniet in cassette
Prijs: € 10,00

Meisterzeichnungen: von der Welt bewundert / Ausgewählt und herausgegeben von J.E. Schuler. Text: Rolf Hänsler. - München: Schuler Verlagsgesellschaft, 1975. - leinen, 236 p.
Preis: € 10,00

Het cabaret van Kopspijkers: Kopstukken uit meer dan 100 weken nieuws / Owen Schumacher. - Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Kunst, utopie en werkelijkheid: Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel / Gerrit Steunebrink. - Tilburg: Tilburg University Press, 1991. - ingenaaid, . - Proefschrift.
Prijs: € 25,00

Het brein helder voor ogen: Rede bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de radiologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / H.O.M. Thijssen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982. - geniet, 36 p.
Prijs: € 3,00Goejanverwellesluis: Korenschoven, liedjes en gedichten / Willem Willink. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - 1e dr. - ingenaaid, 53 p. -
Prijs: € 15,00

Gender and Nation / Nira Yuval Davis. - London: Sage Publications, 1997. - Politics and Culture: A theory, culture & society series (TCS)
ISBN: 0 8039 8664 5
Price: € 10,00De hel: novelle / Boudewijn Büch. - Amsterdam: Hema, 1990. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 3,50

Kleine zielen / Kristien Hemmerechts. - Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2009. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag , 190 p. - los bijgevoegd: boekbespreking NRC
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 8,00


Breda: bijzonder normaal: Kaartenatlas O & I / G.A. Hoekveld et al.. - Breda: Gemeente Breda, 2003. - ingenaaid, 96 p. - ill. kaarten
ISBN: 90 9016876 1
Prijs: € 4,50

Reiki voor iedereen: De weldadige werking van healing en meditatie / Tanmaya Honervogt. - Vianen/Antwerpen: The house of Books, 2001. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 443 0302 3
Prijs: € 8,00

Embodying Experience: Forming a Personal Life / Stanley Keleman. - Berkeley: Center Press, 1987. -
ISBN : 0 934320 12 8
Price: € 7,00

Elektrotechnische Winkler Prins Encyclopaedie: 2 delen / A. Korevaar et al. - Amsterdam: Elsevier, 1958. - ingenaaid linnen gebonden, - 688 + 680 p. - ill.
Prijs: € 15,00

Shiatsu en stretching / Toru Namikoshi. - Deventer: Ankh-Hermes, 1996. - ingenaaid gebonden, 144 p.
ISBN: 90 202 4307 1
Prijs: € 10,00

Atlas of Human Anatomy: Descriptive and Regional: Volume I Osteology, Arthrology, Myology / M.W. Woerdeman. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1948. - 1e ed. - cloth binding, n.p. - 512 plates
Price: € 25,00


De dikke De Boer: Verzamelde verhalen van... / Herman Pieter de Boer. - Amersfoort: Novella, 1992. - garenloos, 272 p. -
ISBN: 90 6806 110 0
Prijs: € 6,00

Topeka: De gedichten van 1963 tot 1966 / J.B. Charles. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - garenloos, 61 p. - omslag Karel Beunis. - Literaire Pocket 140
Prijs: € 4,00

Christiaen van Heule: "IJsbreker langs een allermoeijelijkst vaarwater"? / G.R.W. Dibbets. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 2003. - Geniet, 42 p. - Afscheidsrede.
ISBN: 90 9017637 3
Prijs: € 4,00

Paso Doble / Megchel J. Doewina. - Amsterdam: Furie, 1988. - 2e druk. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 71035 09 3
Prijs: € 4,00

De wereld van Anne Frank - Anne Frank in the world: 1929-1945 / Anne Frank Stichting (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - ingenaaid, 144 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 351 0263 0
Prijs: € 7,00

Slag zonder einde: Verdun 1916 / Alistair Horne. - Meppel: J.A. Boom, 1965. - ingenaaid gebonden, 403 p. - foto's, uitslaande kaart
Prijs: € 17,50

Van rijm tot rap: Versjes, liedjes, gedichten / Kinderboekenweek 1998. - Amsterdam: CPNB, 1998. - CD
ISBN: 90 74336 44 2
Prijs: € 4,00

De cirkel van het leven: Herinneringen aan leven en sterven / Elisabeth Kübler-Ross. - Amsterdam: Ambo, 1999. - garenloos, 300 p.
ISBN: 90 263 1511 2
Prijs: € 4,00

Mond en kaakchirurgie in Nederland: Veertig jaar Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie, 1956-1996 / C.A. Merkx, Cl. de Groen. - Nijmegen: STI, 1996. - ingenaaid, 154 p. - ill.
ISBN: 90 6759 021 5
Prijs: € 10,00

De leerlingfilosoof / Iris Murdoch. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - garenloos, 578 p.
ISBN: 90 351 0085 9
Prijs: € 10,00


Een leven in het teken van vrede: Memoires / Koningin Noor van Jordanië. - Amsterdam: Arena 2004. - garenloos, 414 p.
Prijs: € 4,50

Paranormaal niets buitengewoons: Uitleg over paranormale verschijnselen met veel praktische oefeningen / Joke Schols, Marieke Verhaar. - Eeserveen: Akasha, 2002. - garenloos, 144 p. - ill.
ISBN: 90 73798 73 6
Prijs: € 5,00

Bob den Uyl / bijdragen van Reinold Kuipers, Max van Rooy, C. Buddingh', Jan Donkers, Wim de Vries, Louis Ferron, Bert Schierbeek, Hans Verwey, Mathieu Ficheroux, Hannie Groen, Jan Siebelink, Willem van Toorn, C. den Haan, Martin Mooij. - Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting / Sonde reeks, 1980
Prijs: € 8,00

De zevende ontmoeting / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 2001. - garenloos gebonden, 479 p.
ISBN: 90 445 0052 x
Prijs: € 8,00

Verhalen van de ziel (Soul Stories) / Gary Zukav. - Utrecht: Servire, 2002. - garenloos, 256 p.
ISBN: 90 215 9575 3
Prijs: € 6,00

Neffer Kambek: Indische Nederlanders in roerige tijden / Tjaal Aeckerlin, Rick Schoonenberg. - Amsterdam: KIT Publishers, 2005. - ingenaaid gebonden, 176 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6832 178 1)
Prijs: € 12,00

De koffer / Herman Brusselmans (scenario), Caryl Strzelecki (tek.). - Amsterdam: Prometheus, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, oblong, z.p. - ïll., stripverhaal
ISBN: 90 5333 978 7
Prijs: € 6,00

Travelling by sea in the nineteenth century: Interior design in Victorian passenger ships / Basil Greenhill, Ann Giffard. - London: Adam & Charles Black, 1972. - First Ed. - Hard cover with dustjacket, 168 p. - ill.
ISBN: 0713613025
Price: € 15,00

Nederlanders in de Grote Oorlog / Jorge Groen . - Amsterdam: Boom, 182 p. - ill. foto's Prijs: € 10,00

Het geheime leven van de stad: Zeven fotografische trajecten door Nijmegen / Ewan Lentjes (inl.). - Nijmegen: Stichting Borax Nijmegen, 1996. - ingenaaid, 80 p. - genummerde oplage 554/1000
ISBN: 90 9009545 4
Prijs: € 15,00

Eeuwelingen: Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland / Steffie van den Oord. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2005. - garenloos, 303 p.
ISBN: 90 254 2854 4
Prijs: € 7,00

Mozart en Nederland: 250 jaar na dato / Arie Peddemors, Leo Samama (red.). - Amsterdam: Joh. Enschedé, 2005. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 400 p. - ill., foto's, registers, muziekvoorbeelden en facsimiles
ISBN: 90 7002487 x
Prijs: € 25,00 (nieuw)


De blik / José Luís Peixoto. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. - garenloos, 224 p. - boek heeft de Saramago-prijs in Portugal gewonnen
ISBN: 90 2907354 7
Prijs: € 5,00

Wij herdenken, dus wij bestaan: Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering / Jos Perry. - Nijmegen: SUN, 1999. - ingenaaid, 119 p. - ill.
ISBN: 90 6168673 6
Prijs: € 5,00

Hoog spel: Het levensverhaal van componist Hans Kox / Bas van Putten. - Amsterdam: Contact, 2005. - garenloos, ill.
ISBN: 90 ?
Prijs: € 10,00

Rita Reys sings Michel Legrand / Rita Reys. - Holland: CBS, 1972. - LP, quadraphonic. - CQ 65037
Prijs: € 15,00

Macho's en princessen: Eros en joden / Mirjam Rotenstreich (red.). - Amsterdam: Vassallucci, 1996. - garenloos gebonden, 175 p. - Met bijdragen van Raoul Heertje, Rogi Wieg, e.a.
ISBN: 90 50000258
Prijs: € 7,00

Schrijverskwartet / Huug Schipper. - [Amsterdam]: Loeb, z.j. - Set van 44 kwartetkaarten in kartonnen houder. Per kaart een tekening en 4 titels van een Nederlands schrijver: Campert, Carmiggelt, Cremer, 't Hart, Hermans, Kooten, Meinkema, Mulisch, Reve, Wetering en Wolkers.
Prijs: € 8,00

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan: Theatertekst en hoorspel naar de roman van Louis Couperus / Ger Thijs, Louis Couperus. - Amsterdam, 2008. - garenloos, 125 p. - met 2 CD's.
ISBN: 90 77858349
Prijs: € 8,00

De straat waarin U woont: Oosterbeek / G.J. Brinkman. -, ill.
Prijs: € 5,00

Handboek voor de liefde: Nieuwe spirituele teksten over het wonder van de liefde van onder andere James Redfield, Deepak Chopra, Louise Hay, Marianne Williamson en vele anderen / Richard Carlson & Benjamin Shield. - Amsterdam: Forum, 1997. - garenloos gebonden met stofomslag, leeslint, 270 p. -
ISBN: 90 225 2246 6
Prijs: € 5,00

Jazz in China: En andere perikels uit de geïmproviseerde muziek / Hans Dulfer. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - garenloos, 170 p. - columns, 34 van de beste stukken eerder verschenen in bladen als Jazzwereld, Het Gewicht, Muziekkrant OOR en Haagse Post.
ISBN: 90 60197387
Prijs: € 7,00

Orbis doctus, 1500-1850: Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen / Guillaume van Gemert, Frans Korsten, Peter Rietbergen & Jan de Vet (red.). - Amsterdam & Utrecht : APA-Holland Universiteits Pers, 2005. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, xii, 400, (10) p. portret, 19 ill. - In de reeks: "Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Nieuwe Tijd, 34 / Studies Pierre Bayle Institute {SIB}, volume 34. - 18 opstellen in nederlands (9), duits (3), engels (3) en frans (3) aangeboden aan prof. dr. J. A. H. (Hans) Bots ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.
ISBN: 90 30210443
Prijs: € 35,00

Spiegels van de ziel: De mooiste verhalen van ... / Kahlil Gibran. - Utrecht: Servire, 1997. - 3e druk. - garenloos gecartonneerd, 448 p. - ill.
ISBN: 90 6325 461 X
Prijs: € 12,00

Dansen in het licht / Shirley MacLaine. - Deventer: Ankh Hermes, 1997. - 5e druk. - garenloos, 358 p.
ISBN: 90 202 8550 5
Prijs: € 3,50


Knielen op een bed violen / Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 23e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 447 p.
ISBN: 90 234 1634 1
Prijs: € 15,00


Dag van geboorte / Jan Siebelink. - in: Veertig jaar AOW / verschillende auteurs, voorwoord Bert de Vries, omslag en illustraties Peter Vos. - Amstelveen: Sociale Verzekeringsbank, 1997 - 1e dr. ingenaaid gecartonneerd, 56 p. - bijdragen van Hans Warren, Rogi Wieg, S. Carmiggelt, Mensje van Keulen, Stephan Sanders, Leo Vroman, Yvonne Keuls, Jos Brink
Prijs: € 25,00

Siebelinks bijdrage van ruim drie bladzijden blijkt een synopsis van zijn roman 'Knielen op een bed violen'. Alles staat erin: de kwekerij, de financiële neergang, het zachte turfmolm, de gieter die hij zomaar uit zijn handen laat vallen, de ambtenaren die de kwekerij komen sluiten voor bijstand, de schaamte om bij de Sociale Dienst te worden gezien, de diefstallen uit de gesloten kwekerij, tot en met de ouderwetse slijpsteen toe. Het staat er allemaal al, maar twee van de meest dramatische elementen ontbreken nog. In het verhaal in de AOW-bundel is de man van de kwekerij een buurman, niet de vader van Siebelink. En in het korte verhaal geen woord over de boetepredikers die bij de kwekerij door het gat in de heg kropen. Eén element uit het verhaal staat echter niet in de roman. De hoofdpersoon overlijdt op de dag dat hij 65 werd, de leeftijd die recht geeft op AOW.


Waarom ik geen bloemenmeisje werd / Renate Stoute. - Haarlem: Gottmer, 1998. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 87 p. In de serie: Muggenreeks: [wat schrijvers met Haarlem hebben]
ISBN: 90 257 2982 0
Prijs: € 7,00

Onbekende jaren 1925-1950: "De Nazorg", DCW-bedrijven Enschede / Jan de Vries. - Enschede: DCW-bedrijven, 1997. - ingenaaid gecartonneerd, 57 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Vromans toekomst / Leon de Winter. - Amsterdam: LookaBook, 2001. - 1e druk. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, 40 p. - gelimiteerde oplage, in de literaire serie van ABN AMRO over het thema bedrijfsopvolging.
ISBN: 90 75818 17 3
Prijs: € 10,00


Duinbeelden: Buitenland of Kennemerland / André Bijl-Weisz (foto's en tekst). - Haarlem: Eigen beheer, 2005. - ingenaaid gebonden, 64 p. - ill. - kunstfotografie
Prijs: € 15,00

De spraakkunst der liefde / I. Boenin. - Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 1988. - garenloos, 1988
ISBN: 90 6143205 7
Prijs: € 5,00

Gottesfinsternis: Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie / Martin Buber. - Zürich: Manesse, 1953. - 1. Ausg. - Orig. -Linen, ohne Schutzumschlag, 162 S.
Preis: € 30,00

"I'm not mad, I just hate you!": A new understanding of mother-daughter conflict / Roni Cohen-Sandler and Michelle Silver. - New York: Viking Penguin, 1999. - 1st ed. - Hard Cover with dust jacket, 280 p.
ISBN: 0 670 88343 3
Price: € 10,00

Een kerstvertelling / Charles Dickens, vertaling: Godfried Bomans. - Amsterdam: Impressum Nederland, 1971. - garenloos, 64 p. - Getekend door H.M. Brock. - TOP-beeldserie nr 1 XII/71]
Prijs: € 3,00

Uitspraken / Desiderius Erasmus. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1969. - ingenaaid gecartonneerd, 28 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit
Prijs: € 4,50

Wijsheid uit oud Hellas I / Hellas. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1963. - ingenaaid gecartonneerd, 31 p. - omslag: J.H. Kuiper. - Een serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50


Niet schieten... we are dutch!: Ontsnapping aan de Nazi's in een watervliegtuig / Jan Hof. - Den Haag: Omniboek, z.j. - 2e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 208 p. - ill. foto's
ISBN: 90 620 7104 x
Prijs: € 4,50

Meningen / Paul Léautaud. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1961. - ingenaaid gecartonneerd, 26 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50

Eén per pagina / B. Servet (= Wim T. Schippers). - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1975. - 1e druk. - geniet, 31 + (1) p. - oplage: 1500 ex. - vlekje. - gedichten van B.S.
Prijs: € 7,00

Art Divers 2 / Tanja Smeets, Lia Hameren, Marij van Krol et al. - Nijmegen: Uitgeverij Knust, 1991
Prijs: € 15,00

Joost van den Vondel: In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink Ter herdenking van 's dichters geboortedag 17 november 1587. - Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1937. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 76 p. - Ill.
Prijs: € 5,00

Hartgespan / Victor Westhoff. - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1992. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 48 p. - ill. van de schrijver
ISBN: 90 5011 025 8
Prijs: € 10,00

De wereldoorlog / A. Zijp. - Utrecht: Joh. de Liefde, z.j. [1920]. - ingenaaid linnen met versierde band, rug en voorplat deel 2 beschadigd, 987 + ix p., 2 dln. - behandeld de gehele Eerste Wereldoorlog
Prijs: € 25,00

Italiaans schetsboek / Bertus Aafjes (tekst), Charles Eyck (tek.). - Roermond en Maaseik: J.J. Romen & zonen, 1959. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, folio, 102 p. - doorzichtig stofomslag
Prijs: € 12,00

Sporen door de sneeuw: Vijf verhalen over winterse ontmoetingen / Herman Pieter de Boer, Marjan Berk, Marion Bloem, Nilgun Yerli, Joost Zwagerman. - Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, 2000. - garenloos, 61 p.
Prijs: € 3,00

Herinneringen aan Johan de Meester / M.L. Brusse. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse N.V., 1931. - Ill. portrettekening: A. Roland Holst-De Meester
Prijs: € 5,00

In de voetsporen van Emo en Menko / A. van Deijk - Bedum: Profiel, 1993. - ingenaaid, 144 p. - ill. foto’s
Prijs: € 6,00

Ogen in de mist: Radar in woord en beeld / M.J. van Duin. - Amsterdam: J.F. Duwaer, 1954. - ingenaaid gecartonneerd, 61 p. - ill.
Prijs: € 8,00

"Dit ben ik geloof ik zélf" / Ton van Duinhoven. - Bussum: CentriPress, 1973. - garenloos gebrocheerd (met losse blz., slecht gelijmd), z.p. - foto's
ISBN: 90 305 0042 5
Prijs: € 3,00

De nieuwe gulden regel: Gemeenschap en moraal in een democratische samenleving / Amitai Etzioni. - Kampen: Ten Have, 2005. - garenloos, 384 p. - Voorwoord: Jan Peter Balkenende
ISBN: 90 259 5549 5
Prijs: € 15,00

Kanttekeningen bij Van het Reves Brieven / Kees Fens. - in: Merlyn 4/3, mei 1966, p. 227-234. - garenloos gebrocheerd
Prijs: € 3,00

Spiegel van het menselijk bedrijf / Jan Luyken jr. (= Maurits Mok). - Amsterdam: Elsevier, 1984. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 54 p.
Prijs: € 6,00

Naar een filosofie van verbondenheid / Guus Peterse (red.). Met bijdragen van Henk van Arkel, Hans Radder, e.a. - Utrecht: Aktie Strohalm, 1991. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Een man van de geest: Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen / C.E.M Struyker Boudier. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1997. - ingenaaid, 319 p.
ISBN: 90 56250167
Prijs: € 10,00

Vitipik: Of eenentwintig jaar eskimo met de eskimo's / Frans van de Velde. - Waregem: Voorposten, 1958. - ingenaaid, 157 p.
Prijs: € 3,00

The Soul of Man Under Socialism / Oscar Wilde. - New York: Oriole Chapbooks, 1977. - staples, 65 p.
Price: € 3,00

Het ontwaakte bewustzijn: De filosofie van Gurdjieff, The war against sleep / Colin Wilson. - Amsterdam: Driehoek, 1980. - ingenaaid, 104 p.
ISBN: 90 6030 2298 2
Prijs: € 6,00

Wilde rozen: Groot Gronings Lesbisch Leesboek / Dorcas, Damesschrijfbrigade. - Groningen: Xeno, 1979. - 1e druk. - garenloos, 120 p. - typoscript, 2 p. los
ISBN: 90 6208 033 2
Prijs: € 3,00

Er is alleen buitenkant: Een novelle in verzen / J.P. Guépin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1977. - 1e dr. - ingenaaid, 46 p. - Oplage: 1000 ex.
ISBN: 90 60194591
Prijs: € 6,00

Familie in verandering / Arnaud F. Marks. - Assen: Van Gorcum, 1978. - ingenaaid, 84 p. - In de reeks: Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie
Prijs: € 4,00

Gezocht verblijfplaats onbekend: Een bloemlezing uit 10 jaar moeilijk doen op de radio / Willem Te Molder. - Oosterbeek: Kontrast, 1996. - ingenaaid, 176 p. ill. - Willem Te Molder was medewerker Omroep Gelderland
ISBN: 90 75665 02 4
Prijs: € 4,50

Buitenstaander: (gedichten) / A.J. Murk Popma. - Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer, 1966. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 48 p.
Prijs: € 4,50Merg en been: Polemische overwegingen over intimiteit / Cornelis Verhoeven. - Baarn: Ambo, 1981. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 26305176
Prijs: € 4,00

Zeehond graag / Marjolein Vos. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - 3e druk. - ingenaaid, 43 p.
ISBN: 90 28209395
Prijs: € 6,00

De twaalf kantieken der betrokkenheid / Christian-Adolphe Wauters. - Brugge: Orion - Colibrant, 1980. - 1e druk. - ingenaaid, 32 p.
Prijs: € 4,00

Collected poems of Sir Thomas Wyatt / Sir Thomas Wyatt, Kenneth Muir (ed.). - London: Routledge Kegan & Paul, 1963. - linen bound, blue cloth with gilt titles, dustjacket, xlviii + 298 p. - The Muses' Library
Price: € 10,00


Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis: (Aesthetische beschouwingen) / H.P. Berlage. - Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1934. - linnen gebonden, 228 p. + 201 afb. - In de serie: Volksuniversiteitsbibliotheek
Prijs: € 7,00

Dialekt van Kempenland: Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel I: Klank- en Vormleer / A.P. de Bont. - Assen: Van Gorcum, 1962. - linnen gebonden, 468 p. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid Deel IX. - tekeningen van J.A. Louwers. - met woordenboek van Oerle e.o.
Prijs: € 25,00

Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma Titus Brandsma. - Vaticana: Ufficio per le Cerimonie Pontificie, 1985. - garenloos, 96 p. - tekstboekje van de zaligverklaring van Titus Brandsma in de Basilica Vaticana 3 novembre 1985.
Prijs: € 5,00

Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland: Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik / C. Brouwer. - Groningen: J.B. Wolters, 1930. - OLn. 251 S. - Abb. auf Falttafeln. - Bibliothekstempeln
Preis: € 20,00

Rid en runders: En andere verzen / Charivarius. - Amsterdam: Sijthoff, 1986. - garenloos, 184 p. - Sam. Robert Zuidinga, Inl. Kees Stip
ISBN: 90 21835053
Prijs: € 5,00

Elisabeth: De tragedie van een keizerin / Egon Caesar Graaf Corti. - Bilthoven / Antwerpen: H. Nelissen / 't Groeit, z.j. - 5e druk. - Kunstleren band, 280 p. - foto's, los blad met stamboom.
Prijs: € 7,50

Verschil mag er zijn: Waarom er mannen en vrouwen zijn / Martine F. Delfos. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - garenloos, 366 p.
ISBN: 90 351 3311 2
Prijs: € 10,00

Het hart zit links: En andere medische misvattingen / H. van Maanen et al.. - Amsterdam/Overveen, Boom/ Belvedere, 1993. - ingenaaid, 151 p.
Prijs: € 6,00

Feldforschung: Erzählungen / Thomas Meinecke. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2006. - OKart. 143 S. - Sonderausgabe der Edition Suhrkamp für das Museum Ludwig, Köln.
Preis: € 3,00

Het leven van een groot zondaar: Een Dostoievsky-roman / Alja Rachmanowa. - Bilthoven: H. Nelissen, z.j. - 4e druk. - Kunstleren band, 1228 p. - Vert.: F.A. Brunklaus (Frans van Oldenburg-Ermke)
Prijs: € 7,50

Das Leben in einem Dorf am Niederrhein: Fotodokumentation am Beispiel der Dörfer Hinsbeck und Leuth 1880 bis 1986 / Franz-Josef Weuthen. - Nettetal-Hinsbeck, 1986. - leinen eingebunden, o.S.
Preis: € 15,00


Le Fruit donné: Éphémérides de Pierre André Benoit PAB / Antoine Coron, Préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie. - Paris: Bibliothèque Nationale Paris, 1989. - broché, couverture illustrée en couleurs, 72 p. - ill.en noir et en couleurs
ISBN: 2 907791 00 1
Prix: € 25,00


Die Historie vom Twist: Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten münsterschen Kolonie im Bourtanger Moor / Horst H. Bechtluft. Meppen: Heimatverein für den Kreis Meppen, 1977. - leinen gebunden, 200 S. - Ill., Foto's
Preis: € 30,00

Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren / L.J. van der Heijden. - IJsselstein, 1936. - geniet, 24 p. - ïll.
Prijs: € 5,00

Malmbergs bibliografie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland I: Betreffende kritieken in boekvorm verschenen gedurende de periode ± 1880 - heden en betrekking hebbende op de literatuur van deze periode / K. van der Laarschot. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden met stofomslag, 386 p.
Prijs: € 8,00

Anloo in het landschap Drenthe / Hindrik Lanjouw et al. (sam.). - Anloo: Eigen beheer, 1982. - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
Prijs: € 10,00

De mooiste bijbelverhalen / Nico ter Linden. - Amsterdam: Balans, 2004. - garenloos, 456 p.
Prijs: € 4,50

De minister: Een handboek / Jo Ritzen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - garenloos, 223 p.
Prijs: € 4,50

Rufe aus dem Ghetto: Teil 1 Aus dem Abgrund: Die Stimme der Toten aus dem Ghetto zu Warschau: Gedichte von Wladyslaw Szlengel und anderen / Wladyslaw Szlengel u.a. (In deutscher Sprache nachgebildet von C.A. v. Pentz). - Wilhelmshaven: Paul Hug, 1960. - 32 S.
Preis: € 2,50

Onze Lieve Vrouw van Renkum: Het herstel van een oude devotie / M.J.H. Wolters (voorwoord) et al.. - Renkum: R.K. Kerkbestuur, 1928. - 4e druk. - Ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.
Prijs: € 7,00

De vlinder en de schildpad: Naar het einde van het millennium / Homero Aridjis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 63 p. - Lezing Studium Generale te Maastricht als eerste Dr. J. Tans-lezing. - Niet in de handel
Prijs: € 5,00De zoon van de panter / Paul Claes. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 3e druk. - garenloos, 118 p.
ISBN: 90 234 3559 1
Prijs: € 4,00


Zorgen in het Europese huis: Verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten / Godfried Engbersen et al. (red.). - Amsterdam: Boom, 1994. - ingenaaid, 266 p. - Ook als: Beleid en maatschappij; jaarboek 1992/93)
ISBN: 90 5352 091 0
Prijs: € 8,00The Good Apprentice / Iris Murdoch. - London: Chatto & Windus / The Hogarth Press, 1985. - First Ed. - hardback with dustjacket
ISBN: 0 7011 3000 8
Prijs: € 10,00


Een man wordt ouder / Italo Svevo. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - garenloos, 216 p. - In de reeks: De leesclub van NRC Handelsblad
ISBN: 90 8510 433 9
Prijs: € 4,00


Een bijzonder kind / Lieven Tavernier. - Antwerpen: Dedalus, 1992. - 1e druk. - garenloos, 76 p.
ISBN: 90 5281 052 4
Prijs: € 4,00

Zwartwild / Gijs IJlander. - Amsterdam: L.J. Veen, 1992. - 1e druk. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 254 0411 1
Prijs: € 6,00

Rook doet leven: Over het recht op een hedonistisch bestaan / Martin van Amerongen. - Amsterdam: Mets & Schilt. 2001. - 2e druk. - blauw Linnen gebonden, 80 p.
ISBN: 90 5330 324 3
Prijs: € 6,00


Bezetters & water: Een geïsoleerd gebied in oorlogstijd / A.J. Jansen. - Steengracht: Dreischor, 1988. - ingenaaid gebonden, 96 p. - ill. - Tweede wereldoorlog Goeree Overflakkee
Prijs: € 12,00


znl 2848 Tweemaal Mariënburg: Surinaams historische roman / Cynthia Mc Leod. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk. - ingenaaid, 275 p.
prijs: € 10,00

Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / Jean-Paul Sartre. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1987. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 6009 395 X
Prijs: € 6,50

Leven van de zee: De proefneming van een vrijwillig schipbreukeling / Alain Bombard. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1953. - ingenaaid linnen gebonden, 164 p.
Prijs: € 6,00

Kijk op Nijmegen / Wim Broos (tekst), Gilles van Niel (fotografie). - Amsterdam: Elsevier, 1981. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Kijk op steden: Nijmegen
Prijs: € 5,00

Stadhuis/Bibliotheek Den Haag Richard Meier & Partners Architects / Frans Hoynck van Papendrecht (eindred.). - Den Haag: Gemeente Den Haag, 1988. - Oblong. 4to. ingenaaid, 99 p. - ill. in z/w
Prijs: € 10,00

Onder zeven zeeën: Verhaal van een onderzeeboot / Jan Maas. - Amsterdam: Uitgeverij v/h C. de Boer JR, 1953. - ingenaaid, linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 5,00

Boven ons de golven / T.E. Warren & James Benson. - Den Haag: Servire, z.j. - linnen gebonden, 175 p. - geen stofomslag vandaar wat groezelig
Prijs: € 4,00
Corry Brokken en de Hi-Five introduceren de BP Super Mix song / Corry Brokken. - Amsterdam: Benzine en Petroleum Handel Maatschappij, 1962. - flexy-plaatje, 45-toeren, in hoes.
Prijs: € 5,00


Onder de rook van de mijn / Catherine Cookson. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 224 p.
Prijs: € 4,00


De sigarennijverheid in Culemborg, Mensen en fabrieken / Ad Eillebrecht, Jet Grimbergen, Peter Schipper. - Culemborg: G.J.L. Koolhof, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Souvenir de la Cote d'Emeraude: mapje van 18 resterende kaarten uit: 20 Cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Rennes: Laurent-Nel, z.j. - z/w. - Collection Loïc. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 168, 217, 319, 1803, 1257, 2084, 8, 1560, 1461, 106, 1767, 1467, 2684, 1394, 923, 2328, 3060 en 2147
Prijs: € 15,00The shock of the new / Robert Hughes. - New York: Alfred A. Knopf, A Borzoi Book, 1981. 1th U.S. ed. - linen bound with dust jacket, 423 p. - ill. (col. & b/w), biblio. index
ISBN: 0394513789
Price: € 30,00


Dit zwarte goud / Toon Kortooms. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 208 p.
Prijs: € 4,50

Port-Saïd: mapje van 10 resterende kaarten uit: 12 detachable postcards, 12 cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Paris: Lévy & Neurdein, [tussen 1920-1932]. - z/w, 1 overzichtskaart en tekstpagina. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 65, 69, 10, 23, 95, 75, 8, 77, 12 en 85 en zijn van de hand van Lucien Lévy (LL). - De kaarten zijn in deze vorm na 1920 gepubliceerd door Lévy & Neurdein reunis maar kunnen al van eerdere datum zijn aangezien de zoons Levy reeds in 1895 zijn toegetreden tot de zaak van hun vader.
Prijs: € 20,00

Midden-Europa achter de schermen: Van Habsburg naar Brussel / Renée Postma. - Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2004. - garenloos, 264 p.
ISBN: 90 446 0417 1
Prijs: € 6,00

The perfect game: The world of bowling / Herman Weiskopf. - Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1978. - hardcover with dust jacket, 256 p. - Index. - 'A Rutledge book'
ISBN: 0 13 657015 1
Price: € 8,00


Der gefesselte Prometheus / Aischylos (Herausgegeben und übersetzt von Hans Bogner). - Heidelberg: F.H. Kerle, 1949. - Leinen, 108 S. - Text zweisprachig: griechisch-deutsch
Preis: € 5,00


Das Goethehaus in Frankfurt am Main / Ernst Beutler. - Frankfurt am Main: Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethemuseum, 1964. - 7e Aufl. - 47 S.+ 2 Tafeln. Orig- Broschur.
Preis: € 5,00

Tachtigjarige historie van de Avanti-Kapel te Maastricht (1901-1981) / Paul Disch. - Maastricht: Avanti-K apel, 1981. - garenloos, 115 p. - ill.: E. Muller, foto 's. - Oplage 1000 ex.
Prijs: € 7,50

Die Kaiserliche Villa bei Piazza Armerina / Gino Vinicio Gentili. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, [1955]. - 1e Aufl. - Or. -Umschlag, 91 S. - 41 Abbildungen und 1 Tafel. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 87 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,50

Pompeii: The new excavations The "Villa Dei Misteri" - The Antiquarium / Amedeo Maiuri. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, 1955. - 7th ed. - paperbound blue wrappers, 182 p. - 18 illustrations in the text and 113 plates. - No. 3 of the series of Guide-books to the museums and monuments of Italy. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Price: € 5,00

Vom Hoftheater zum Landestheater: Die Detmolder Bühne von 1825 bis 1969 / Hans Georg Peters. Detmold: Selbstverlag Landesverband Lippe, 1972. - OLn. 352 S. - 54 sw-Abb. - Lippische Studien, Band 1
Preis: € 18,00

Der junge Schumann: Dichtungen und Briefe / Alfred Schumann (Hrsg.). - Leipzig: Insel-Verlag, 1910. - Pappband, XVI + 289 S. - Frakturschrift
Preis: € 10,00

Paestum: Die Stadt - die vorgeschichtliche Grabstätte in der Gegend Gaudo - der Heratempel an der Mündung des Sele / Pellegrino Claudio Sestieri. - Roma: La Libreria dello Stato, 1953. - 2e Aufl. - Or. -Umschlag, 68 S. - 34 Abbildungen. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 84 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,00

Gustav Mahler: [1860-1960] / Hans Christoph Worbs. - Den Haag: H.J. Dieben, [1960]. - ingenaaid gecartonneerd, met stofomslag, 90 p. + 9 p. muziekvoorbeelden
Prijs: € 4,00

Het Arnhemse Spijkerkwartier: Een opnderzoek naar de Turkse en de Koerdische drugscriminaliteit in het Arnhemse Spijkerkwartier / Yücel Yesilgöz, Hans Regterschot, Marcel Maas, Bart Lentfert, Gert Beernink. - Utrecht:/Nijverdal: Willem Pompe Instituut / IRT Noord en Oost Nederland, 1997. - garenloos, 103 p. - In de serie: IRT Noord en Oost Nederland Reeks, nr. 15
ISBN: 90 76089 02 7
Prijs: € 10,00

Leerboek voor de zwemonderwijzer: menskunde - hygiëne - EHBO / J.J. Bauer, B. Verwaal. - Amsterdam: W. Versluys, 1962. - 2e druk. - ingenaaid, 160 p. - ill. - penonderstrepingen
Prijs: € 3,00

De Europese Gemeenschap en onderwijs: Geschiedenis van de samenwerking en het communautair beleid op onderwijsgebied (1951-1996) / J. Brouwer. - Baarn: BKE, 1996. - ingenaaid gebonden, 596 p.
ISBN: 90 249 2222 4
Prijs: € 30,00

De andere organisatie...: en wat heeft de liefde er nou mee te maken? / Hans Doorewaard. - Utrecht: Lemma, 2000. - ingenaaid, 58 p. - oratie KU Nijmegen, uitgesproken op 15 september 2000
Prijs: € 4,50

Een weg gaan: Cultuurfilosofie tussen west en oost / Sander Griffioen, Govert Buijs (red.). - Budel: Damon, 2006. - garenloos, 143 p. - Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam plus 12 bijdragen van anderen. - Opdracht en signatuur van de auteur.
ISBN: 90 5573 726 7
Prijs: € 10,00

Epistemologisch relativisme: Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie / Wouter van Haaften. - Nijmegen: Eigen beheer, 1979. - Ingenaaid, 448 p. - rug verschoten. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Menno van Coehoorn 1641-1704: Vestingbouwer - belegeraar - infanterist / Joep van Hoof. - Utrecht: Matrijs, 2004. - ingenaaid gecartonneerd, 112 p. - ill.: ills.
ISBN: 90 5345 244 3
Prijs: € 12,00

Met stijl en toewijding: De pedel in de geschiedenis van de Nijmeegse universiteit. Een essay bij het afscheid van Boudewijn Bouman als pedel van de Radboud Universiteit Nijmegen / Peter Nissen. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2005. - garenloos met flappen, 35 p. - met aanbiedings- en dankbrief
ISBN: 90 78221 01 1
Prijs: € 8,00

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen: Jahrbuch 1995 / Christine Klecker, Sylvia Wagner (Red.), Sächsischen Schlösserverwaltung im Landesamt für Finanzen (Hrsg.). - Dresden, VLR, 1994. - 240 S., gr.8°. Kt.
Preis: € 8,00

English in the Netherlands: A history of foreign language teaching 1800– 1920, with a bibliography of textbooks / F.A. Wilhelm. - Utrecht: Gopher Publishers, 2005. - garenloos, 746 p. - Dissertation/Proefschrift
ISBN: 90 5179 263 8
Price: € 30,00Onderweg: Schilderijen & verhalen / Boudewijn Büch et al.. - Dommelsch Bierbrouwerij, 1992. - garenloos, 48 p. - Schilderijen en verhalen van achtereenvolgens: Jan Montyn en Boudewijn Büch, Michel van Overbeeke en Max Dendermonde, Marion Bloem en Marion Bloem, Sjoerd Bakker en Heere Heeresma, Fon Klement en Peter van Straaten, Richard Smeets en Herman Pieter de Boer, Jan Sierhuis en Remco Campert.
Prijs: € 3,00

Wegwijs in Dukenburg / Dukenburg. - Nijmegen: Bureau Voorlichting Gemeente Nijmegen, 1972. - plattegrond en tekst
Prijs: € 4,00

Een wandeling door Delftse stadsvernieuwingsgebieden: 10 jaar stadsvernieuwing 1976 – 1986 / Rob van Gool (sam.). - Delft: Projectbureau Stadsvernieuwing, gemeente Delft, 1986. - geniet, 32 p. kaart
Prijs: € 3,00

Billjee gfelligscht / Tony Haas. - Basel: Isegrim, 1985. - oblong, OKart, 85 S. - Fotogr. ill. - Über den Billeteur in den Basler Trams, Verkehrsbetrieben. Over de 'billeteur' op de tram.
ISBN: 3 906525 02 3
Preis: € 10,00

Overijssel-Route in beelden: Een wat ongewone tocht langs boekenburchten en dito heerlijkheden behorende tot de domeinen van de KCVL - Overijssel / Rein Heerink. - Borne: Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel, 1965. - garenloos, 52 p. - ill. foto's. - ill.: Mieke Timmer-Stappers, kerst-tekeningen: Jan Schoenaker. - Blz. laten los!
Prijs: € 4,00

De grensregio Rijn-Maas-noord, Die Grenzregio Rhein-Maas-nord: Deel 1 Het landschap, Heft 1 Die Landschaft / Gregor Hövelmann et al. (red.). - Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker. 1986. - geniet, 64 p. - tweetalig
ISBN: 3 7666 9520 7
Prijs/Preis: € 4,00

De stenen spreken: Het geheimschrift van de Megalieten ontcijferd / Reinoud de Jonge, Gerard IJzereef. - Utrecht: Kosmos Z&K Uitgevers , 1996. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 215 2846 0
Prijs: € 6,00

Le Fosteau à une lieue de Beaumont / Ghislaine Lemaitre, Paul Sandra. - Beaumont: Imprimerie Lebrun, 1978. - geniet, 22 p. - overdruk de la revue "La Maison d’Hier et d’Aujourd’hui". Organe de l’Association royale des demeures historiques de Belgique et de la Nederlandse Kastelenstichting, p. 4-30, n°40, décembre 1978)
Prix: € 4,00


Kreiskalender Oder-Spree 1998 / Hans-Jürgen Rach, Ertmute Tietzel (Red.). - Beeskow: Landkreis Oder-Spree, 1997. - paperback, 120 S.
Preis: € 5,00

Het huis met de dertien tempels: Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 Groningen / G.N. Schutter. - Groningen: Verzekeringmaatschappij De Auto Onderlinge, 1964. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 4,00

Gesellschaft: Transformation eines Problems / Wolfgang Zierhofer. - Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem (der Carl von Ossietzky Universität), 2002. - 299 S. - Wahrnehmungsgeographische Studien, Band 20
ISBN: 3 8142 0803 X
Preis: € 15,00De weg van de mens / Martin Buber. - Cothen: Felix Uitgeverij, 2007
ISBN: 90 215 8046 2
Prijs: € 7,00

De Christen- en Christinnereis / John Bunyan. - Delft: W.D. Meinema, z.j. - 8e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 304 blz. Geb. - Vert.: A.G. Barkey Wolf, ill.: J.H. Isings
Prijs: € 10,00

Het zout der aarde / R.J. Forbes (red.). - Hengelo: NV Koninklijke Nederlansche Zoutindustrie, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, 379 p. - Samengesteld ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo
Prijs: € 15,00

Mattheus: Een leven in Appingedam / Paul Hefting. - Haarlem: Eigen beheer, 2003.
Prijs: € 15,00
Biografie van Matthies Derk Hefting (Appingedam 1803 – Appingedam 1878). Deze was na in 1826 te Rhoon als predikant gediend te hebben verbonden aan Godlinze (1827) en Appingedam (1834. Daar bleef hij werkzaam tot zijn overlijden.


Praten over Du Perron / Parler de Du Perron / Pascal Pia. - Utrecht: Reflex, 1979. - Ingenaaid gebrocheerd [98 p.] Ills. - Tweetalige uitgave. - Met een nawoord door J.H.W. Veenstra, Avec une postface par J.H.W. Veenstra.
Prijs: € 5,00


Pornografie en beeldende kunst / Magda van Emde Boas-Starkenstein. - Stichting Uitgeverij NVSH, 1966. - 1e druk. - Garenloos gebrocheerd met flappen. - 83 p. ill. - Omslag en typografie Harry N. Sierman. - In de serie: Aspecten
Prijs: € 3,50

Wandel einer Stadt: Bochum seit 1945. Daten, Fakten, Analysen / Johannes V. Wagner (Hrsg.). - Bochum: Stadtarchiv Bochum / N. Brockmeyer, 1993. - Opbd, 549 S. - Abb. Index
ISBN: 3 8196 0152 X
Preis: € 15,00De spoken van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982. - In de reeks: Synthese - Stromingen en Aspecten. - 1e druk. - garenloos, 134 p.
ISBN: 90 6287897 0
Prijs: € 7,00

Innenansichten eines Artgenossen: Meine Bilanz / Hoimar v. Ditfurth. - Gütersloh: Bertelsmann, 1986. - 432 S. - ohne Schutzumschlag
Preis: € 7,00

Wat is de Wat: De autobiografie van Valentino Achak Deng / Dave Eggers. - Amsterdam: Rothschild & Bach, 2008. - garenloos, 463 p.
ISBN: 90 499 5084 2
Prijs: € 5,00
Voorbij en daarna Ignace Schretlen. - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2002. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill.
ISBN: 90 806809 2 3
Prijs: € 7,00

La question du père: Une analyse lacanienne de Phèdre (Racine) et La chute (Camus) / E. Schrover. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - typoscript, 142 p. - doctoraalscriptie
Prix: € 4,00

Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN) / D.P. Blok et al. (red.). - Haarlem: Fibula - Van Dishoeck, 1981. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag. - 15 delen, ill. register, leeslint
ISBN: 90 228 3800 5
Prijs: € 150,00

Van Roosendaol nor Indie: Leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers / Fred Dekkers. - Roosendaal: Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, 1987. - ingenaaid, 221 p. - ill. - In de reeks: Publicaties van de gemeentelijke archiefdienst Roosendaal en Nispen, II
Prijs: € 8,00

Lost horizon / James Hilton. - London: Pan Books for Shangri-La Hotels and Resorts, 1991. - hardback with dustjacket
ISBN: 0330 105582
Price: € 10,00

Psychohistory in psychology of religion: Interdisciplinary studies / Jacob A. Belzen (ed.). - Amsterdam: Rodopi, 2001. - ingenaaid, 269 p. - index. - In de reeks: International series in the psychology of religion, 12
ISBN: 90 420 1205 6
Prijs: € 20,00

Van de lach tot de traan: Het cabaret sociologisch bekeken W.A.L.M. van den Berg. - Nijmegen: In eigen beheer, 1977. - XI + 253 p. - ill.: Ben Fekkes. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 10,00

Vom religiösen Drama zur politischen Komödie: Friedrich Dürrenmatt, "Die Wiedertäufer" und "Es steht geschrieben". Ein Vergleich / Wolfgang Robert Böth. - Frankfurt am Main, Bern, Las Vegas: Verlag Peter Lang, 1979. - 483 p. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 20,00

Guide artistique de la France / Pierre Cabanne et al.. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1968. - 1243 p. - cartes
Prix: € 10,00

The art of autobiography in 19th and 20th century England / A.O.J. Cockshut. - New Haven / London: Yale University Press, 1984. - hardback, dustjacket, 222 p. - index
ISBN: 0 300 03235 8
Price: € 8,00

Gaandeweg: Opstellen aangeboden aan dr. Herman (Frans) Andriessen bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag / Nico Derksen, Jan Zuiker (red.). - Kampen:J.H. Kok, 1992. - garenloos, 224 p. - waterschade
ISBN: 90 242 6703 X
Prijs: € 3,00

Guide religieux de la France / Cardinal Feltin, Pasteur Marc Boegner, M. Jacob Kaplan, Dr. Muhammad Hamidullah. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1967. - 1240 p. - plan de Paris, carte de France, cartes
Prix: € 10,00

Helemaal gelukkig word je nooit / Anna Gavalda. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - garenloos, 478 p.
ISBN: 90 446 1287 5
Prijs: € 6,00

Ergo Cogito II: Een nieuwe stijl van denken / Frans Geraedts, Leonard de Jong (red.). - Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1989. - ingenaaid, 212 p.
ISBN: 90 6554 161 6
Prijs: € 6,00

Abraham / Nico ter Linden. - Kampen: J.H. Kok, 1987. - garenloos, 101 p.
ISBN: 90 242 4667 9
Prijs: € 3,50

Le roman-mémoires moderne: Pour une typologie du récit à la première personne / Ulla Musarra - Schroder. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1981. - ingenaaid, xvi + 395 p. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1236 5
Prijs: € 18,00

Op zoek naar het wonderbaarlijke: Fragmenten van een onbekende leer / P.D. Ouspensky. - Den Haag, Servire, 1965. - ingenaaid gebonden, 420 p.
Prijs: € 8,00

Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik: Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen / J. Peeters. - Nijmegen: Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein, 1981. - ingenaaid, VIII + 274 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 12,00

Alcuins de Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604: De bronnen van een Carolingisch epos / M.L. van de Poll-Van de Lisdonk. - Rotterdam: Bronder-offset, 1981. - IX + 257 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 15,00

Self and Other: Object relations in psychoanalysis and literature / Robert Rogers. - New York: New York University Press, 1991. - xviii + 195 p. - In de reeks: Psychoanalytic Crosscurrents
ISBN: 0 8147 7443 1
Price: € 10,00

Faith and fiction: Creative process in Greene and Mauriac / Philip Stratford . - Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1964. - linen bound, 346 p.
Price: € 15,00

Het Casanova-complex: De dwangmatige verleider / Peter Trachtenberg. - Amsterdam: De Arbeiderpers, 1990. - garenloos, 335 p.
ISBN: 90 295 4908 4
Prijs: € 10,00

Pieter Rabus (1660-1702): Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting / J.J.V.M. de Vet. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1980. - ingenaaid, xv + 450 p. - In de reeks: Studies van het Instituut voor Intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw 6. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1006 0
Prijs: € 30,00

Acta comparanda XIX: FVG / Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Antwerpen: Chris Vonck (ed.). - Antwerpen: Faculty for Comparative Study of Religions, 2008. - ingenaaid, 228 p.
ISSN: 0779 9853
D/4032/2008/1
Prijs: € 10,00


De valse dageraad: Het leven van Hroswitus Wikalensis, wereldreiziger en geleerde / Jan van Aken. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - garenloos, 535 p.
Prijs: € 10,00

Albert Camus ou la parole manquante: Étude psychanalytique / Alain Costes. - Paris: Payot, 1973. - Bibliothèque scientifique collection Science de l'Homme. - broché, 255 p.
Prix: € 4,00

Tekeningen: Beeldtaal van het onbewuste / Gregg M. Furth. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - garenloos gebonden, 159 p. - ill.
ISBN: 90 6069 789 8
Prijs: € 15,00

Het complete boek over dromen: Een handboek over de betekenis van dromen / Julia & Derek Parker. - Warnsveld: Terra, 1995. - Ingenaaide gecartonneerd, 208 p. - bibliografie, lexicon
ISBN: 90 6255 658 2
Prijs: € 10,00

De geheime woorden: Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis / J. Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 1989. - 1e druk. - ingenaaid, 237 p. - ill. - Met onder andere Gnosis-Katharen-Steiner
ISBN: 90 202 5532 0
Prijs: € 7,00

Magri, Secchi e Spilungoni nell' arte, nella storia, nella letteratura / Ugo Viviani. - Arezzo: Ugo Viviani, 1927. - IV-(4)-223 p. con 74 ill. incisioni. - Collana di pubblicazioni storiche, letterarie ed artistiche Aretine, Vol. N 24. - L'autore era medico presso l'ospedale neuro-psichiatrico di Arezzo. - gesigneerd
Prijs: € 25,00

En uit de reeks: Beroemde Musici

Ludwig van Beethoven / Louis Couturier. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 106 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici I
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 103 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici II
Prijs: € 7,00

Frédéric Chopin / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 155 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici III
Prijs: € 7,00

Claude Debussy / Rient van Santen. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 115 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici IV
Prijs: € 7,00

Franz Schubert / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 96 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici V
Prijs: € 7,00

Gustave Mahler / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 109 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VI
Prijs: € 7,00

W.A. Mozart / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 100 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VII
Prijs: € 7,00

Franz Liszt / Constant van Wessem. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 144 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VIII
Prijs: € 7,00


Onvergetelijke herinneringen aan Godfried Bomans / Godfried Bomans. - Music For Pleasure, 1982. - LP. - 1A022-58153
Prijs: € 15,00

Beelden van verlossing: Toelichting op het evangelie van Marcus / Eugen Drewermann. - 's-Gravenhage: Meinema, 1990. - ingenaaid, 307 p. - Inleiding dr. H. Andriessen
Prijs: € 6,00

Die Werke des Aegidius Albertinus (1560 - 1620): Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600 / Guillaume van Gemert. - Amsterdam: APA-Holland University Press, 1979. - Orig. Leinenband, XIX, (1), 921 S. - Ill. - Dissertation/Proefschrift met losse stellingen. - Sonderband in der Reihe: Geistliche Literatur der Barockzeit (GLB S.I)
ISBN: 90 302 1351 5
Preis: € 45,00

Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.: 1873 - 1948 / H.A. Korthals. - Amsterdam: Allert de Lange. 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 429 p. - met los errata-blad en aanbiedingskaartje
Prijs: € 35,00

Spiritualiteit: Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen / Jan van der Lans (sam.). - Baarn: Ambo, 1984. garenloos, 247 p. - Door zijn vrienden aangeboden aan Willem Berger
ISBN: 90 263 0675 X
Prijs: € 7,00

Rolls-Royce 101EX Media Information / Rolls-Royce. - CD-rom plus booklet. - 38 p. - in slipcase
Price: € 35,00

Psychoanalyse en literatuur: Samengesteld en van een inleiding voorzien door ... / Hendrik M. Ruitenbeek. - Amsterdam: Atheneum - Polak & Van Gennep, 1969. - garenloos, 319 p.
Prijs: € 7,00

Confession et psychanalyse / André Snoeck. - Paris / Bruges: Desclée de Brouwer, 1964. - broché, 127 p. - Bibliothèque d'Études psycho-religieuses
Prix: € 8,00

Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk / Johanna Stouten. - Amsterdam & Maarsen: APA-Holland Universiteits Pers, 1982. - ingenaaid, 343 p. - ill. - proefschrift met los blad stellingen
Prijs: € 25,00

Voor eigen gebruik / Corn. Verhoeven. - Utrecht: Ambo, 1969. - Ingenaaid, 169 p.
Prijs: € 5,00

Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart: Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting / P. van der Vliet. - Utrecht HES Uitgevers, 1982. - ingenaaid, 400 p. - ill. - proefschrift met los bijgevoegd blad met stellingen
Prijs: € 15,00

Psychologie und Sittlichkeit / Konrad Wolff. - Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1958. - Erstauflage, 274 S. - Mit einem Beitrag von Walter Furrer.
Preis: € 4,50

Les yeux ouverts: Entretiens avec Matthieu Galey / Marguerite Yourcenar. - Paris: Ed. Le Centurion, 1981. - broché, 339 p. - Ed. Le Centurion - coll. Les Interviews
Prix: € 8,00

In het licht der waarheid: De graalboodschap deel I / Abd-Ru-Shin. - Hilversum: Stichting Graalsbeweging in Nederland, 1987. - 3e druk. - linnen gebonden stofomslag, 226 p. - leeslint.
Prijs: € 10,00

Voor hetzelfde geld: Hoe geld de wereld stuurt en welke alternatieven er zijn / Henk van Arkel. - Utrecht: Strohalm/Jan van Arkel, z.j. - 1e druk. - garenloos, 240 p. - ills.
ISBN: 90 70 334 73 9
Prijs: € 3,50

De wereld als risicomaatschappij: Essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang / Ulrich Beck. - Amsterdam: De Balie, 1997. - garenloos, 120 p. - beperkt potlood
Prijs: € 3,00

Late verzen / Jacq. B. Besançon. - Santpoort: C.A. Mees, 1941. - 1e druk. - rood linnen gebonden, 104 p. - band ietwat gevlekt
Prijs: € 10,00

Formatieweeën / Jan Blokker. - Amsterdam: de Volkskrant, 1977. - ingenaaid, 50 p. - nieuwjaarsgeschenk: Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden. Een keuze uit de columns 1977.
Prijs: € 3,00

Het leven van de mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 2 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 600 p. - ill. index
Prijs: € 10,00

Het wonder der natuur: I Hemel en aarde, II Leven en planten, III Dier en mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 3 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 870 p. - ill. index
Prijs: € 12,00

Vox Carolina: Nijmeegsch Studenten Weekblad XVII-XIX, 1946-1949 / Katholieke Universiteit Nijmegen. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946 - 1949. - Halflinnen gebonden. - foto's, ill.
Prijs: € 15,00

L'Abbaye de Saint-Riquier / Robert Richard. - La Revue Francaise, non daté. - Broché. - 8 p.+ 2 planches illustrées en couleurs et en noir et blanc - photos en héliogravures
Prix: € 15,00

Hoe word ik een echte vrek? / Hanneke van Veen, Rob van Eeden. - Den Haag: Uitgeverij Zuinigheid met Vlijt, 1992. - garenloos, 64 p. - ill.: Wesley
ISBN: 90 74613 01 2
Prijs: € 5,00

Car culture / Frances Basham, Bob Ughetti, Paul Rambali. - London: Plexus Publishing, 1984. - Profusely illustrated, paperback, 144 p. - ill.
ISBN: 0 85965 032 4
Price: € 8,00

Aarde en wereld in ruimte en tijd: Een uiteenzetting voor iedereen / G. van den Bergh. - Amsterdam: Em. Querido, 1947. - vierde herziene druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, 306 p. - ill. met 28 illustraties en 30 tekeningen
Prijs: € 6,00

USS Pueblo: De geschiedenis van een varende spion / Lloyd M. Bucher, Mark Rascovich. - Hoorn: 'Westfriesland', 1971. - garenloos gebonden met stofomslag, 399 p.
ISBN: 90 205 0626 9
Prijs: € 6,00

David Copperfield / Charles Dickens. - Amsterdam: Contact, 1947. - ingenaaid gebonden, 744 p. - In de reeks 'De onsterfelijken'. - vert en ingel. door J.B. van Amerongen, verlucht met teekeningen van Frans Lammers
Prijs: € 10,00

Aarde en heelal / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 239 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

Het onvoorstelbaar kleine / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 222 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

De muur / John Hersey. - Amsterdam: G.W. Breughel, zj. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 568 p. - vert. Jac van der Ster
Prijs: € 7,00

Ilias / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 452 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman.
Prijs: € 5,00

Odyssee / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 369 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman. € 4,50
Prijs: € 4,50

Van Bronkos tot Zuurzak (en White Lady): Ruim 100 bekende Indonesische en Chinese gerechten, aangevuld met cocktail-recepten / Diana la Lau-Brendgen. - Amsterdam: Jacob van Campen, 1951. - 3e druk. - gecartonneerd met geïll. omslag, 70 p. - ill.: R.F. Planten. - In de serie: De Wijze Jacob, nr.11. - De rug van de omslag is afgescheurd, de achterflap is nog aanwezig.
Prijs: € 5,00

The Family of Woman: Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang / Jerry Mason (red.). - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag; 192 p. - ill. foto's. - gaatje op de rug in het stofomslag
ISBN: 90 269 4701 1.
Prijs: € 9,00

Tussen mens en nevelvlek: Tweede serie populair-wetenschappelijke radio causerieën / C. van Rijsinge. - Amsterdam: G.W. Breughel, 1952. - ingenaaid, linnen gebonden, 207 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Behoud en herstel van antiek: Een alfabetische gids: werkwijzen en methoden - materialen en middelen - uitgebreide adreslijst / Tom Rowland. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1984. - garenloos gecartonneerd, 164 p.
isbn 90 230 0549 X
Prijs: € 5,00

Rembrandts leven en kunst / Jan Veth. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1941. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 246 p. - ill. - inl. en toel. J.Q. van Rechteren Altena
Prijs: € 9,00

Tesserae romanae: Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht op 2 Oktober 2002 / Josine Blok et al. (red.). - Utrecht: Instituut Geschiedenis, 2002. - ingenaaid, 94 p. - verschijnt tevens als Utrechtse Cahiers, 23 (2002) nr.1
ISBN: 90 72131 48 7.
Prijs: € 12,00

De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen / Godfried Bomans (vert.). - Bussum/ Antwerpen: Van Holkema & Warendorf / Standaard Uitgeverij, 1980. - garenloos gebonden met stofomslag, 175 p. - met prenten van Gustave Doré
ISBN: 90 269 4789 5
Prijs: € 12,00

Richard Green: Annual Exhibition of Sporting Paintings / Richard Green catalogue. - London: Richard Green, 1978. - Illus. wraps, 107 p. - full color catalogue
Price: € 10,00

Elseviers grote antiekencyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. (vert. en bewerking). - Amsterdam: Elsevier, 1977. - ingenaaid kunstleer gebonden met stofomslag, 400 p. - Ill. - Vertaling en bewerking van 'Collins encyclopedia of antiques'
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 15,00

Hotel Vesuvius: Een vroolijke roman van zon en druiven en onverstandige politiek / Johan Fabricius. - Den Haag: H.P. Leopold, 1947. - 1e dr. - ingenaaid halflinnen gebonden, 185 p. - Ill.: Johan Fabricius
Prijs: € 6,00

Christelijke theologie na Auschwitz: Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme / Hans Jansen. - 's-Gravenhage: Boekencentrum. 1982. - 5e druk. - ingenaaid gebonden met omslag, 675 p. register
ISBN: 90 239 0606 0
Prijs: € 15,00

Natuurkunde en wijsbegeerte / James Jeans. - Den Haag: H.P. Leopold, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 304 p. - register
Prijs: € 6,00

Die Konstruktion alter Möbel: Form und Technik im Wandel der Stilarten: Truhen, Schränke, Kommoden, Betten, Tische und Sitzmöbel in detaillierten Werkzeichnungen. Ergänzt durch 185 Lichtbilder von der Romantik bis zum Biedermeier / Erich Klatt, unter Mitarbeit von Georg Himmelheber. - Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, 1967. - 2e Auflage. - OLwd. mit OU, 192 S. - Deutsch, Französisch und Englisch.
ISBN: 3 87346 014 9
Preis: € 60,00

Dieven in de nacht: De kroniek van een experiment / Arthur Koestler (vertaling Koos Schuur). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1947. - 1e druk. - halflinnen ingenaaid gebonden. 390 p.
Prijs: € 6,00

De Jacobsladder / Siegfried E. van Praag. - Den Haag: Leopold, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met.stofomslag, 299 p.
Prijs: € 6,00

Les meubles régionaux en France / Claude Salvy. - Paris: Gründ, 1967. - relié en cartonnage d'édition sous jaquette d'édition illustrée couleurs, 191 p. - ill. photos couleurs et noir et blanc. - 'Collection de l'amateur' dirigée par Pierre Mazars
Prix: € 15,00

Noach Pandre / Salman Sjneoer. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. [1939?]. - 2e druk. - ingenaaid halflinnen, 295 p. - Bandontwerp en frontispice: Rein Snapper
Prijs: € 6,00

Crébillon Fils ou le libertinage galant / Roman Wald-Lasowski. - Nijmegen: Eigen beheer, 1984. - garenloos, 177 p. typoscript. - ill. - Proefschrift, los bijgevoegd stellingen. - verder los bijgevoegd: cv en een nederlandse samenvatting
Prix: € 20,00

Charles de Gaulle: alleen voor Frankrijk / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 245 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Operatie Overlord: Deel 1 De muur / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 242 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Tito: De partizaan / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 232 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

De huisarts en zijn patient: Grondslagen van het medisch denken en handelen / J.T. Buma. - Amsterdam: Allert de Lange, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 264 p. - ill., registers. - Uitgavenreeks Jasonpers Universiteitspers
Prijs: € 10,00

Lewis Carroll victoriaans fotograaf / Lewis Carroll. - Amsterdam: Meulenhoff, Landshoff, 1979. - ingenaaid, 94 p. - ill. - inl.: Helmut Gernsheim
Prijs: € 10,00

Alarm in Pearl Harbor / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 233 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Bernard Montgomery: De generaal met de baret / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 228 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Verdun: Het grote gericht / P.C. Ettigerhoffer. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - ill. foto's
Prijs: € 10,00

Op het tweede gezicht / Kees Fens, Bas van Kleef. - Amsterdam: De Volkskrant, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 128 p. - tekeningen van Opland & Waldemar Post. - jaarwisselingsgeschenk Volkskrant
ISBN: 90 7147452 6
Prijs: € 4,50

Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat Generation, and America / Dennis McNally. - New York: Random House, 1981. - First edition. - Hard Cover, 8vo. Quarter bound in black cloth with dust jacket, xi + 400 p. Photos, notes, index.
ISBN: 0 39450011 3
Price: € 15,00

Messias-Koning / Josef Pickl. - Roermond - Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1946. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p.
Prijs: € 5,00Omzwervingen: De geschiedenis van het joodse volk / Chaim Potok. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1999. - garenloos, 495 p.
ISBN: 90 5501635 8
Prijs: € 8,00

Het priesterschap der vrouw / Oda Schneider. - Amsterdam: Fidelitas,1935. - 2de druk. - ingenaaid gecartonneerd, onopengesneden, 100 p. - Vertaling: Anton van Welsem, voorwoord: F. Frencken.
Prijs: € 7,00

De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908: Eene historische schets / Arn.J.H. van der Velden. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1908. - 1e druk. - 400 p. + 24 buitentekst platen. - XIX bijlagen (naamlijsten, ed.). - opnieuw ingebonden (bibliotheek?) dus helaas niet de Jugendstill-band!
Prijs: € 10,00

100 Gestalten uit de wereldgeschiedenis: deel 1 / Rinko Wiersma (pseudoniem van Gerardus Johannes Marinus van het Reve, vader van...). - Amsterdam: W.L. Salm & Co., 1948. - linnen gebonden, 320 p. - later uitgegeven als: Grondleggers der cultuur uit dertig eeuwen; een selectie. - Amsterdam, 1967 als: Tijdsbeelden, typen en topfiguren
Prijs: € 8,00 ?Apeldoorn in opkomst: De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw / C.J.C.W.H. Arnold. - Zutphen: De Walburg Pers, 1971. - in genaaid, 236 p. - ill. Bibl. Reg. - Gelderse Historische Reeks I
ISBN: 90 6011 331 4
Prijs: € 10,00

Vastgelegd voor later: Indische foto's ( 1917 - 1942) van Thilly Weissenborn / Ernst Drissen (verz.). - Amsterdam: Sijthoff, 1983. - ingenaaid, 151 p. - voorwoord Olaf J. de Landell.
ISBN: 90 218 3116 3
Prijs: € 10,00

Zen in de kunst van de theeceremonie / Horst Hammitzsch. - Amsterdam: De Driehoek, 1988. - ingenaaid, 96 p. - ill.
ISBN: 90 6030 450 0
Prijs: € 5,00

Met Koninklijke Allure: Royal Enterprises in the Netherlands / M.R. van der Krogt (red.). - Rijswijk: Print Code, 1990. - ingenaaid gebonden, 168 p. - Nederlandse en Engelse tekst. Beschrijving van Nederlandse bedrijven die het predikaat "Koninklijke" mogen voeren.
Prijs: € 8,00

Alexander-techniek / Robert Macdonald, Caro Ness. - Kerkdriel: Librero, 2002. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 224 p.
ISBN: 90 5764 272 7
Prijs: € 4,00

Pooh's quiz book / A.A. Milne. - New York: E.P. Dutton, 1977. - 1st ed. - hardcover, dustwrapper. - ill. E.H. Shepard
ISBN: 0 525 37485 X
Price: € 3,00

Afro-amerikaanse godsdiensten en culten / A. Pollak - Eltz. - Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1970. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 221 p. - ill.
Prijs: € 10,00

School, luisterboek gebaseerd op Een kringetje van tralala / Carry Slee, Dagmar Stam. - Company of Kids, 2005. 2 CD. - voorgelezen door Wietek van Dort
ISBN: 90 8519 400 8
Prijs: € 3,50


Verweesd weerzien: Roman over jaargenoten / Hans den Tonkelaar. - Westervoort: Van Gruting, 2004. - garenloos, 207 p.
ISBN: 90 75879 23 7
Prijs: € 4,50

Kees van Dongen / Charles Wentinck. - z.p.: Philips, z.j. - geniet 28 p. incl 12 kl.platen, 1 foto. - engelse tekst
Prijs: € 3,00

Ben Zuidema: De infiltranten / Leon Zoeteman. - Leiden: Batteljee & Terpstra, 1986. - 1e druk. - garenloos, 186 p.
ISBN: 90 6774 039 X
Prijs: € 4,00

Aspecten der Nederlandse muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschappen aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

De gedachtegang in de muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1963. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Afscheidscollege gegeven door prof. Hendrik Andriessen, buitengewoon hoogleraar aan Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

Esthetische vragen bij 'actieve deelname' / Alph. J. M. Asselbergs. - Utrecht: Oosthoek's uitgeversmaatschappij, 1967. - 1e druk. - Cahier/geniet, 19 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 5,00

Tweemaal Dante / W. J. M. A. Asselbergs. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1964. - 1e druk. - Cahier/geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de viering van de 41e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. - bijgevoegd rouwkaart
Prijs: € 7,00

Het Wohltemperirte Clavier van Johann Sebastian Bach: Ontstaan, geschiedenis en bouw van het werk benevens bespreking van vele vraagstukken, aanteekeningen en verklaringen... / Hans Brandts Buys. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1944. - Linnen gebonden, 322 p. - ill.
Prijs: € 3,00 alleen kopen vanwege de inhoud want boek is in slechte staat

Bouwen aan rendement: Vastgoed binnen de beleggingsportefeuille / Huib Boissevain. - Amsterdam: Het Financieele Dagblad/Business Contact, 2002. - garenloos gebonden, 111 p. - ISBN: 90 254 1605 5
Prijs: € 5,00


Bewust-er-zijn: Oefeningen voor een heldere levenswijze / Joop van der Hagen. - Amsterdam: Bres, 1995. - garenloos, 152 p. - Praktijkreeks
ISBN: 90 6229 043 4
Prijs: € 5,00


Geen agenda: Verhalen / Herman Koch. Amsterdam: Meulenhoff, 1998. - 1e druk. garenloos, 156 p. - met opdracht en gesigneerd
ISBN: 90 290 5439 5
Prijs: € 8,00

Acties in de Archipel: De intelligence-operaties van NEFIS - III in de Pacific-oorlog / J.J. Nortier. - Franeker: T. Wever B.V., 1985. - linnen gebonden, garenloos met stofomslag, 334 p. - ill., kaarten
ISBN: 90 6135 389 0
Prijs: € 15,00


Het lelietheater: Een jeugd in China / Lulu Wang. - Amsterdam: Vassallucci, 1997, 27e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 495 p.
ISBN: 90 5000 058 4
Prijs: € 7,00 als nieuw

Een draad van angst: Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna / Theo Wilton van Reede, Arjan Onderdenwijngaard. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1984. - 1e druk. - ingenaaid, 159 p. -ill. reg.,
ISBN: 90 236 5585 0
Prijs: € 6,00

Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek: Vijfde deel / E.S.A. Bloemen et al. (red.). - Utrecht: Stichting JbGBT, 1988. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 489 p. - JbGBT 5(1988)
ISBN: 90 71166 07 4
Prijs: € 12,50

Sanguis Christi: Het spel van het Heilig Bloed van Brugge: Een proloog en drie bedrijven / Jozef Boon. - Leuven: "Opbouwen", 1947. - 6e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 109 + iii p. - ill. - muziek: Arthur Meulemans, regie: Anton van de Velde
Prijs: € 3,00


Flarden van verder: EurAsia CabrioChallenge 2007 / Christiaan Brunen, Gerben Stolk. - Amsterdam: UNUSUAL, 2007. - ingenaaid gebonden, 228 p. - foto's: Erik de Wildt
ISBN: 90 9022309 4
Prijs: € 20,00

Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië / F.J.F.M. Duynstee. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - ingenaaid, 431 p. - Kwadraadpocket no. 3. - als nieuw
Prijs: € 8,00

Opstanding der bomen / Omer Gielliet. - Moerbeke-Waas: Eigen beheer, 1981. 1e druk. - ingenaaid, 180 p. - Met een voorwoord van Anton van Wilderode
Prijs: € 6,00


Landleven: Het boerenbestaan van toen / Ton de Joode. - Amsterdam / Brussel: Elsevier, 1981. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 239 p. - Foto's: Peter Schütte, ill. stofomslag met scheurtje
Prijs: € 6,00

Henri Grégoire en de katholieken van Nederland / L.J. Rogier. - Hilversum / Antwerpen: Paul Brand, 1964. - ingenaaid met flappen, 32 p. - Rede uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 11 december 1964. - bijgevoegd een plaatsbewijs plus een Volkskrant-artikel 1 juni 1964
Prijs: € 10,00

Horas! Een Batakboek / G.L. Tichelman. - Amsterdam: Jacob van Campen, z.j. - ingenaaid met flappen, 84 p. - ill., kaart. - met bijdrage van F.J.J. Dootjes. - In de reeks: De wijze Jacob, nr.6
Prijs: € 6,00


In de ban van de ring deel 1 : De reisgenoten / J.R.R. Tolkien. - Amsterdam: Uitgeverij M, 2002. - garenloos,
ISBN: 90 225 3196 1
Prijs: € 7,00


Gelderland: Literaire reis langs het water / Chris de Bont (inl.). - Zeist: Stichting Achterland, 2005. 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 125 p. - ill.:
Prijs: € 5,00

De man die de sterren oppoetste / Claude Clément. - Heemstede: Altamira, 1992. - ingenaaid gebonden, oblong, z.p. - ill.: John Howe, vert.: Ernst van Altena
ISBN: 90 6963 212 8
Prijs: € 4,00

Trainen voor wielrenners / Gerard Daniels. - Gent: Het Volk, 1978. - 1e druk. - garenloos, 186 p. - ill.
Prijs: € 3,50

"Kom, eet mijn brood ....": Exemplarische verkenningen naar het goddelijke in het alledaagse / Maaike de Haardt. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. - geniet, 40 p. - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting ...
ISBN: 90 9012843 3
Prijs: € 3,00

Batik bedrukte stof klein lederwerk / Herman Hana. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1925. - 1ste druk. - ingenaaid, 71 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00

Het moderne meubel / Just Havelaar. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1924. - 1ste druk. - ingenaaid, 72 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00


Arthur en de lettervreter: Stripboek / Paul Hulshof (tek.), Henk van Kerkwijk (tekst). - CPNB, 1973. - geniet, 37 p. - Ter gelegenheid van de kinderboekenweek 1973
ISBN: 90 70066 068
Prijs: € 3,50

Het sportpaard: Handboek en naslawerk voor eigenaars, ruiters en fokkers / Jasper Nissen, Wouter Slob. - Amsterdam: Kosmos, 1970. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 327 p. - ill., foto's, reg. -
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00

Handleiding voor de kleurkanariekweker / H.J. Veerkamp. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1967. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 216 p. - ill.
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00


De wet van de letter: Literatuur en rechtspraak / Klaus Beekman, Ralf Grüttemeier. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2005. - garenloos, 232 p. - o.a. Theo van Gogh, Joost Zwagerman, A.F.Th. van der Heijden.
ISBN : 90 2530 318 1
Prijs: € 8,00


De wereld van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: Atlas, 1998. - garenloos, 191 p. - ill.
ISBN: 90 450 0361 9
Prijs: € 10,00

Johann Joachim Winckelmann: Een portret in brieven / Hein L. van Dolen, Eric M. Moormann (red.). - Baarn: Ambo, 1993. - Linnen gebonden met stofomslag, leeslint. - 429 p.
ISBN: 90 263 1197 4
Prijs: € 20,00

Geboorte van de kliniek: Een archeologie van de medische blik / Michel Foucault. - Nijmegen: Uitgeverij SUN, 1986. - ingenaaid gebrocheerd
ISBN: 90 61682401
Prijs: € 15,00

Verzamelde gedichten / Pé Hawinkels. - Nijmegen: Uitgeverij De Stiel, 1988. - 1e druk. - gebonden met stofomslag, 388 p. - Oplage 2150 ex.
Prijs: € 25,00

Jan Rot: Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar / Marien van der Heijden. - Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. - ingenaaid, 175 p. - 91 ill.
ISBN: 90 6861 028 7
Prijs: € 10,00

De macht van het schone woord: Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw / Jozef Janssens, Remco Sleiderink (red.). - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2003. - ingenaaid, 270 p. - ill.
ISBN: 90 6306 465 9
Prijs: € 10,00

Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking: D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952 / Walter H. Salzmann. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999. - ingenaaid, 319 p. - ill. noten, reg.
ISBN: 90 12 08641 8
Prijs: € 10,00

Filosofisch woordenboekje / Voltaire. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - Kattengatboeken. - 1e druk. - garenloos, 166 p. - Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Jean A. Schalekamp
ISBN: 90 29554339
Prijs: € 6,00


Verboden toegang: Verkenning rond het menselijk territorium / C.B. Bakker, M.K. Bakker-Rabdau. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1974. - ingenaaid, 320 p.
ISBN: 90 289 0005 5
Prijs: € 6,00De Nijmeegse Pallas: De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679 / Hans Bots, Toon Kerkhoff. - Nijmegen: UMC St. Radboud, 2001. - ingenaaid linnen gebonden, goudopdruk en stofomslag. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de academische gezondheidszorg in Nijmegen.
ISBN: 90 75697 72 4
Prijs: € 8,00

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / . - Philips Parlando, 1962. - LP, Philips P 08075 L. - uitklapbare hoes. Met hoestekst door Dimitri Frenkel Frank.
Prijs: € 10,00De lof der zotheid / Desiderius Erasmus. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid, 332 p. - ill. Hans Holbein de Jongere. - Latijnse en Nederlandse tekst, vert. A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
Prijs: € 7,00

Een nacht van liefde: Een bundel bizarre verhalen / Hans L. Koekoek. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. - 1e druk. - ingenaaid, 187 p. - ARP 4
Prijs: € 7,00

Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding / Bernard Kruithof. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1990. - ingenaaid, 276 p. - dissertatie. - ill. lit. opg., reg. samenvatting in het Engels
Prijs: € 20,00

De Keizer van Portugal / Selma Lagerlöf. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1915. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 260 p. - naar het Zweedsch vertaald door Margaretha Meyboom
Prijs: € 10,00Joseph Roux: And the Course de Vélocipèdes; le Départ. 1869 / Scotford Lawrence. - Nijmegen: Velorama, 2007. - ingenaaid gebonden, 62 p. - ill.
Price: € 10,00

Life studies and For the union dead / Robert Lowell. - New York: The Noonday Press, 1969. - Softcover, 72 p.
Price: € 2,00

Man & Paard / Boudewijn Paans. - Amsterdam: De Harmonie, 1986. - 1e druk. - garenloos, 188 p. - selectie uit de Volkskrant stukken.
ISBN: 90 61693144
Prijs: € 5,00

De klokken luiden: Fantasieën over den zin des levens / C.L. Schleich, Martien Beversluis (vert. en inleiding). - Amsterdam: Kosmos, z.j. - linnen gebonden, 295 p.
Prijs: € 8,00

De laatste paus en de antichrist / Wladimir Solowjew. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1959. - ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - Met een epiloog: 'De grote Russische christen Wladimir Solovjev' door W.P. Theunissen. - deel 4 uit de Humanitas-reeks. - Solowjew stond model voor de Aljosja-figuur in 'De Gebroeders Karamazow' van Dostojewski.
Met opdracht en signatuur van W. Theunissen
Prijs: € 4,50Zorg en de staat: Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd / Abram de Swaan. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 340 p. - noten, bibliogr. reg.
ISBN: 90 351 0685 7
Prijs: € 8,00

Vlammende verten / Margot Vos. - Amsterdam: Em. Querido, 1926. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 73 p.
Prijs: € 7,00

The Joyous Cosmology: Adventures in the chemistry of consciousness / Alan Watts. - New York:, Vintage Books, 1962. - 1st ed. softcover. - Foreword by Timothy Leary and Richard Alpert. - Illustrated with 21 plates. - V-299 A Vintage Giant
Prijs: € 15,00Terug naar Endegeest: Patiënten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997 / Gemma Blok, Joost Vijselaar. - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid met flappen, 319 p. - ill. noten, literatuurlijst
ISBN: 90 6168 646 6.
Prijs: € 15,00

Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ('De kleine Hans'): Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans/ Ziektegeschiedenissen 1 / Sigmund Freud. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1979. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 190 p.
ISBN: 90 6009 381 x
Prijs: € 12,00


In Limbo: The story of Stanley's rear column / Tony Gould. - Newton Abbot: Reader's Union, 1979. - Hard Cover, 269 p.
Price: € 4,50


Tieler - en Bommelerwaarden 1327-1977: Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard / O. Moorman van Kappen, Jan Korf, W.A. Baron van Verschuer. - Tiel, Zaltbommel, 1977. - blauw linnen gebonden, xiv, 442 p. - ill.
ISBN: 90 90000542
Prijs: € 15,00

Terugkeer / Alard Schröder. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 89 p. - In de reeks: De Bezige Bij 60
ISBN: 90 23415736
Prijs: € 3,00

Wandelingen door oud-Den Haag / Johan Schwencke. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - 2e druk. - ingenaaid gebonden. - 324 p.
Prijs: € 10,00

Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 / K.E. Sluyterman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1983. - linnen gebonden, XXXVII, 319 p. - In de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LVIII
ISBN: 90 70641070
Prijs: € 10,00

Het eiland van Dordrecht: Een verkenning van een boeiende streek / H.A. Visscher. - Dordrecht: Nationaal Landschapskundig Museum, 1988. - 2e druk. - 120 p.
Prijs: € 10,00

Arnhemmers / W. Zurné, F. de Bie. - Arnhem: Stichting Kulturele Aktiviteiten, 1981. - ingenaaid gebrocheerd. - 214 p.
Prijs: € 15,00

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1982 / Jan Brabers. - Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1994. - Linnen gebonden met stofomslag, 567 p. - Ill. foto's, register. - nieuwstaat
ISBN: 90 71478 33 5
Prijs: € 25,00

Oranje - Bolsjewisme onder Nazidruk: Toneelstuk in 8 bedrijven / Th. Rijks. - Eigen beheer? - Speelt in het Westfaalse grensgebied en is geschreven in dienovereenkomstig dialect 'Nederduuts'?
Prijs: € 3,00

Claudia's hof: Een legende / Ernst von Wildenbruch. - Arnhem: G.W. van der Wiel & Co., 1898. - geniet met papieren omslag, 80 p. - Vert. door Cédé
Cédé is opgenomen in: A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamlooze schrijvers. B.M. Israël, Amsterdam 1970 (herdruk van uitgave 1928). Maar ook daar onbekend.
Prijs: € 5,00

Het evangelie der waarheid: Een archeologische vondst: Een gnostisch geschrift / J. Zandee. - Amsterdam, Ten Have, 1965. - garenloos, 128 p. - Carillon-reeks, nr. 40
Prijs: € 3,50China en de Nederlanders: Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen 1600-2008 / Leonard Blussé, Floris-Jan van Luyn. - Zutphen: Walburg Pers, 2008. - ingenaaid, 256 p.
ISBN: 90 5730 545 0
Prijs: € 15,00


Bomans: Met een glimlach Deel 2 / Godfried Bomans. - Heemstede: Negram, 1976, - LP. - NK 215. - Fragmenten het radioprogramma "Problemen verdwijnen waar de Kopstukken verschijnen".
Prijs: € 15,00Gerard & Cornelis van Spaendonck: Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs / Margriet van Boven, Sam Segal. - Maarssen / 's-Gravenhage: Gary Swartz / SDU, 1980. - ingenaaid, 222 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 15,00
Een hardback-versie: € 25,00

Boudewijn Büch over Redmond O'Hanlon: Over Boudewijn Büch / Boudewijn Büch. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 1e dr. - garenloos, 43 p. - foto's. - Twee verhalen: Boudewijn Büch: 'Een vriendschap met de wereld', Redmond O'Hanlon 'Een persoonlijk bolwerk tegen de chaos'
Prijs: € 15,00

Reinaert de Vos: Opera in drie bedrijven met proloog en epiloog. - Libretto met gebruikmaking van de herberijming van Jan Frans Willems (1834) / Anton van Deursen. - Nijmegen: Nijmeegse Muziekschool i.s.m. G.A.J. van Kalmthout, 1971. - LP. - NM 71-002. - Hoogtepunten uit de opera ter gelegenheid van de bouw van het Cultureel Centrum 'De Lindenberg' te Nijmegen
Prijs: € 15,00Hints voor een diagnose: Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn / Otto Duintjer. - Baarn: Ambo / Wijsgerig, 1988. - ingenaaid, 189 p.
Prijs: € 6,00


Bach en het getal: Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esotherische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach / Kees van Houten, Marinus Kasbergen. - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - ingenaaid, 216 p. - muziekannotatie. - Met Engelse, Duitse en Franse samenvatting.
Prijs: € 15,00

Richtingslijnen: Beschouwingen / Nellie van Kol. - Amsterdam: Em. Querido, 1931. - ingenaaid halflinnen gebonden, 293 p. - portret. - verzameld door Lili Schaaik-Van Kol en Ida Heijermans. Met een inl. van J.H. Gunning. - Naast Jan Ligthart, een publicerende pedagoge, met name in: "De Vrouw".
Prijs: € 6,00

Herinneringen 150 jaar Parochie H. Lambertus Reuver 1834-1984 / H. Lambertus Reuver. - Reuver: Eigen beheer, 1984. - 1e druk. - opl. 1500 ex.
Prijs: € 7,00Settela: Het meisje heeft haar naam terug / Aad Wagenaar. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. -, 155 p. - met buikbandje!
Prijs: € 7,50


Coventry: A century of news / Alton Douglas, Dennis Moore. - Warwickshire: Brewin Books, 2000. - 3rd impr. - sewed paperback, 132 p. - b/w ill.
ISBN: 1 85858 055 2
Price: € 7,00

Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos: (1939 - 1993) / Ronald Havenaar. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1993. - 2e druk. - ingenaaid, 488 p. kaarten, noten, biliografie, personenregister
ISBN: 90 282 0827 5
Prijs: € 10,00This literary life / Peter van Straaten. - Minneapolis: Coffee House Press, 1991. - 68 p.
ISBN: 0918273927
Price: € 5,00


homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjes
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement

home


© 2001 supplement. design: rob melssen